Hoe veilig is Leiden?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Leiden?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs Frank ten Doeschot Ralf ten Hove Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Introductie Indeling In dit bijlagenrapport worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor van weergegeven in tabellen. De cijfers over de diverse thema s (zie tabelletters) worden gepresenteerd als gemiddelden voor verschillende geografische niveaus, per achtergrondkenmerk en voor meerdere jaren (zie tabelnummers). In deze bijlage zijn de volgende thema s opgenomen: thema Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente Beleving overlast in de buurt Veiligheidsbeleving Slachtofferschap Contact burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie en respectloos gedrag Brandveiligheid en brandpreventie Risicobeleving Heterdaad Burgerparticipatie Evenementen tabelletter A B, C, D E F, G, H I J K L M, N O, P, Q R, S T U Van elke tabel zijn vier versies: tabelnummer geografisch niveau/achtergrondkenmerk jaren 1 10 districten, 4 buurten 2 4 stadsdelen t/m 3 -, veiligheidsregio Hollands Midden, Nederland - G32, politie-eenheid Den Haag - t/m -, 4 geslacht, leeftijd, herkomst, opleiding, betaald werk

4 Methodebreuk Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor -. Analysebasis Tenzij anders vermeld in de tabellen gelden de resultaten voor de gehele populatie (inwoners van 15 jaar en ouder). Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 40 procent. Daarnaast hebben 225 inwoners van deelgenomen aan de landelijke, door het CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in komt daarmee uit op Daarvan heeft 57 procent de vragenlijst online ingevuld en 43 procent schriftelijk. Significantie Voor de stadsdelen is (in tabel 2) weergegeven wanneer het cijfer in significant afwijkt van het gemiddelde van de drie andere stadsdelen. Indien het verschil significant is, is het cijfer rood weergegeven als het betreffende gebied negatief afwijkt van het gemiddelde en groen als het betreffende gebied positief afwijkt van het gemiddelde. Voor de vragen in de vrije ruimte (tabellen M-U) gelden andere uitgangspunten: Indien het verschil significant is, is het cijfer bruin weergegeven als het betreffende gebied een lagere uitkomst heeft dan het gemiddelde en blauw als het betreffende gebied een hogere uitkomst heeft dan het gemiddelde. Voor gemeente is (in tabel 3) voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de G32. Schaalscores In de tabellen worden de volgende schaalscores weergegeven (schaal loopt van 0 tot 10): sociale cohesie: hoe hoger de score hoe positiever inwoners zijn over de sociale cohesie fysieke voorzieningen: hoe hoger de score hoe positiever inwoners zijn over de fysieke voorzieningen overlast totaal: hoe hoger de score hoe vaker vormen van overlast volgens de inwoners voorkomen fysieke verloedering totaal: hoe hoger de score hoe vaker vormen van fysieke verloedering volgens de inwoners voorkomen verkeersoverlast totaal: hoe hoger de score hoe vaker vormen van verkeersoverlast volgens de inwoners voorkomen sociale overlast totaal: hoe hoger de score hoe vaker vormen van sociale overlast volgens de inwoners voorkomen vermijdingsgedrag: hoe hoger de score hoe vaker inwoners vermijdingsgedrag vertonen onveilige plekken: hoe hoger de score hoe vaker inwoners zich onveilig voelen op bepaalde plekken beschikbaarheid politie: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de beschikbaarheid van de politie functioneren politie (in deze buurt): hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over het functioneren van de politie in deze buurt vertrouwen in de politie: hoe hoger de score hoe meer vertrouwen inwoners hebben in de politie politie als crimefighter: hoe hoger de score hoe meer inwoners de politie zien als crimefighter wederkerigheid politie burger: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de wederkerigheid tussen politie en burger communicatie politie burger: hoe hoger de score hoe meer tevreden inwoners zijn over de communicatie van de politie met de burger.

5 Somscores In de tabellen worden de volgende somscores weergegeven (wisselende schaal!): aantal voorkomende vormen van overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het voorkomen van vormen van overlast (schaal loopt van 0 tot 13) aantal vormen van overlast waarvan veel overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het veel voorkomen van vormen van overlast (schaal loopt van 0 tot 13) aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering: hoe hoger de somscore hoe hoger het voorkomen van vormen van fysieke verloedering (schaal loopt van 0 tot 4) aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het veel voorkomen van vormen van fysieke verloedering (schaal loopt van 0 tot 4) aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het voorkomen van vormen van verkeersoverlast (schaal loopt van 0 tot 3) aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het veel voorkomen van vormen van verkeersoverlast (schaal loopt van 0 tot 3) aantal voorkomende vormen van sociale overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het voorkomen van vormen van sociale overlast (schaal loopt van 0 tot 5) aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast: hoe hoger de somscore hoe hoger het veel voorkomen van vormen van sociale overlast (schaal loopt van 0 tot 5) preventieve maatregelen: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van socio- en techno-preventieve maatregelen (schaal loopt van 0 tot 8) socio-preventieve maatregelen: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van socio-preventieve maatregelen (schaal loopt van 0 tot 4) techno-preventieve maatregelen: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van techno-preventieve maatregelen (schaal loopt van 0 tot 4).

6 A1. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Districten en buurten Binnenstad-Zuid Binnenstad- Noord Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,9 7,4 7,7 6,5 7,8 7,0 7,2 7,6 7,3 6,9 7,4 7,2 6,5 7,6 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 13% 7% 13% 20% 22% 13% 13% 15% 14% 8% 4% 13% 13% 15% 5% Stations-district -Noord Roodenburgerdistrict % gelijk gebleven 67% 72% 69% 65% 55% 80% 60% 59% 72% 71% 63% 70% 64% 59% 77% % achteruit gegaan 15% 11% 12% 10% 18% 5% 16% 23% 11% 17% 26% 12% 14% 23% 14% Sociale cohesie indicator ,7 5,7 5,5 6,0 5,5 6,2 5,3 5,4 6,0 5,9 5,5 5,5 5,4 5,1 6,2 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 34% 43% 39% 23% 34% 26% 37% 40% 35% 30% 29% 39% 40% 39% 27% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 61% 64% 63% 75% 53% 74% 57% 53% 70% 63% 53% 63% 63% 48% 69% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 30% 30% 29% 42% 30% 33% 27% 28% 49% 32% 23% 31% 18% 27% 35% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 50% 48% 43% 47% 40% 64% 48% 43% 52% 58% 46% 42% 49% 42% 64% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 27% 21% 19% 18% 30% 36% 24% 26% 26% 35% 24% 18% 25% 28% 37% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 63% 69% 65% 76% 46% 73% 59% 60% 75% 65% 57% 64% 66% 40% 76% Fysieke voorzieningen indicator ,3 6,6 6,3 6,5 5,9 6,7 6,0 6,5 6,4 6,5 5,9 6,3 6,4 6,2 6,6 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 68% 81% 71% 84% 52% 83% 59% 64% 80% 63% 60% 72% 70% 57% 66% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 71% 84% 76% 78% 64% 81% 66% 73% 75% 69% 54% 75% 81% 61% 73% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 82% 86% 86% 81% 81% 86% 83% 79% 75% 79% 78% 86% 87% 68% 84% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 57% 31% 38% 58% 56% 68% 57% 65% 47% 70% 63% 38% 37% 66% 72% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 26% 36% 30% 22% 25% 21% 25% 27% 25% 30% 20% 31% 24% 37% 27% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 37% 51% 49% 49% 29% 37% 38% 34% 41% 39% 18% 50% 43% 30% 43% % (zeer) ontevreden 11% 12% 10% 6% 13% 4% 13% 12% 10% 13% 17% 10% 11% 19% 10% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 47% 57% 52% 65% 49% 46% 50% 40% 47% 50% 23% 52% 52% 44% 53% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 39% 43% 39% 45% 53% 32% 40% 36% 34% 43% 27% 37% 54% 38% 45% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 29% 27% 24% 33% 40% 33% 29% 24% 22% 35% 18% 21% 42% 38% 34% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Districten Morsdistrict B'stad-Noord - Niet ring B'stad-Noord - Ring rond Nieuwe Energie Buurten Bos- en Gasthuisdistrict Boerhaavedistrict Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict Merenwijkdistrict - Slaaghwijk Merenwijkdistrict - Overig Veiligheidsmonitor

7 A2. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente Stadsdelen - Midden Noord Zuid West Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,6 7, ,0 6, ,4 7, ,0 7, Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 13% 12% 12% 13% 17% 13% 11% 15% 14% 15% 13% 17% 16% 13% 12% 11% 12% 15% 15% 9% 13% 8% 6% 8% 7% % gelijk gebleven 67% 70% 63% 67% 65% 62% 64% 65% 65% 62% 68% 58% 61% 70% 70% 71% 65% 61% 63% 61% 65% 67% 63% 66% 67% % achteruit gegaan 15% 12% 13% 11% 11% 15% 14% 16% 15% 18% 17% 19% 16% 10% 12% 13% 16% 16% 15% 25% 16% 22% 26% 20% 22% Sociale cohesie indicator ,7 5,6 5,5 5,5 5,4 5,5 5,5 5,7 5,5 6,3 6,1 6,0 5,9 5,8 5,8 5,9 6,0 5,8 6,2 5,4 5,7 5,6 5,9 6,0 5,8 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 34% 39% 38% 44% 45% 41% 46% 32% 35% 27% 26% 25% 30% 32% 35% 38% 30% 34% 33% 34% 31% 40% 30% 25% 35% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 61% 65% 64% 62% 61% 56% 56% 60% 67% 69% 65% 62% 64% 65% 67% 66% 65% 59% 67% 53% 64% 62% 62% 55% 57% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 30% 30% 33% 27% 23% 24% 25% 34% 35% 45% 43% 37% 38% 30% 33% 37% 39% 33% 41% 26% 33% 36% 37% 36% 33% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 50% 45% 40% 43% 51% 46% 46% 49% 46% 64% 61% 55% 54% 56% 53% 54% 57% 58% 59% 44% 54% 51% 59% 56% 56% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 27% 20% 20% 24% 20% 22% 24% 31% 23% 43% 39% 35% 34% 30% 28% 31% 37% 33% 30% 25% 34% 33% 39% 33% 32% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 63% 67% 68% 69% 71% 64% 68% 58% 63% 67% 68% 62% 66% 66% 67% 69% 64% 63% 70% 58% 64% 68% 63% 59% 70% Fysieke voorzieningen indicator ,3 6,4 6,4 6,0 6,0 5,7 5,8 6,2 6,1 6,0 5,9 5,7 5,6 6,4 6,5 6,3 6,0 6,0 6,1 6,2 6,5 5,8 5,6 5,8 5,7 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 68% 76% 74% 69% 69% 60% 66% 61% 57% 62% 62% 56% 57% 71% 71% 72% 66% 68% 64% 62% 67% 63% 54% 59% 62% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 71% 79% 76% 75% 63% 63% 64% 68% 65% 63% 67% 56% 57% 73% 79% 73% 67% 65% 67% 64% 67% 63% 56% 57% 58% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 82% 86% 83% 77% 84% 80% 83% 80% 75% 75% 69% 70% 72% 84% 80% 81% 80% 76% 79% 79% 83% 75% 73% 71% 64% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 57% 37% 40% 32% 36% 25% 31% 61% 55% 59% 58% 51% 48% 62% 68% 63% 54% 56% 55% 64% 73% 61% 66% 61% 59% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 26% 32% 28% 21% 26% 18% 17% 27% 28% 18% 21% 18% 21% 23% 23% 18% 12% 16% 17% 23% 32% 16% 18% 17% 18% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 37% 50% 50% % 36% % 41% % 44% % (zeer) ontevreden 11% 11% 9% % 9% % 9% % 10% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 47% 55% 50% 48% 46% 45% * 44% 49% 50% 50% 50% 46% * 38% 48% 45% 43% 38% 40% * 48% 32% 52% 41% 39% 41% * 38% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 39% 41% 45% 41% 36% 34% * 38% 46% 48% 54% 42% 31% * 40% 36% 40% 44% 42% 37% * 47% 31% 39% 44% 40% 68% * 37% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 29% 26% 32% 27% 26% 24% * 26% 35% 37% 38% 34% 22% * 31% 31% 27% 30% 30% 38% * 32% 21% 26% 32% 27% 38% * 28% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Voor de stadsdelen is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de drie andere stadsdelen Veiligheidsmonitor

8 A3. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente - en referenties G32 VR Hollands Midden PE Den Haag Nederland Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,3 7, ,2 7,2 7,4 7, ,3 7,3 7,4 7, Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 13% 13% 12% 12% 14% 13% 10% 12% 10% 11% 13% 12% 12% 13% 9% 11% 9% 11% 14% 14% 14% 14% % gelijk gebleven 67% 66% 67% 66% 62% 63% 69% 67% 74% 72% 70% 73% 70% 70% 70% 67% 72% 70% 67% 69% 67% 68% % achteruit gegaan 15% 14% 15% 17% 17% 16% 17% 17% 12% 12% 14% 13% 14% 13% 16% 17% 15% 15% 14% 14% 15% 13% Sociale cohesie indicator ,7 5,7 5,8 5,9 5,8 5,9 5,9 5,9 6,2 6,3 6,3 6,4 6,3 6,3 6,0 6,0 6,2 6,2 6,3 6,3 6,3 6,3 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 34% 35% 37% 32% 32% 35% 31% 30% 23% 23% 25% 20% 24% 24% 28% 28% 25% 24% 25% 25% 26% 25% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 61% 66% 65% 64% 58% 62% 64% 65% 70% 73% 73% 75% 73% 72% 66% 67% 68% 69% 71% 72% 70% 70% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 30% 34% 36% 36% 33% 35% 37% 38% 41% 43% 46% 46% 48% 45% 37% 39% 43% 43% 47% 45% 45% 45% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 50% 49% 54% 57% 54% 54% 55% 56% 61% 62% 65% 67% 64% 65% 57% 57% 60% 60% 64% 64% 64% 63% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 27% 26% 33% 34% 31% 30% 32% 33% 36% 36% 41% 43% 39% 40% 33% 33% 37% 37% 41% 39% 40% 39% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 63% 66% 68% 66% 63% 68% 63% 65% 71% 72% 74% 75% 76% 75% 65% 66% 67% 69% 71% 72% 71% 71% Fysieke voorzieningen indicator ,3 6,3 6,1 5,9 5,8 5,8 6,2 6,2 6,3 6,2 6,0 6,1 6,0 5,8 6,3 6,3 6,2 6,3 6,0 6,0 5,9 5,9 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 68% 67% 67% 64% 61% 62% 67% 68% 68% 68% 64% 67% 65% 64% 69% 69% 68% 70% 66% 66% 64% 65% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 71% 73% 69% 64% 61% 62% 68% 69% 69% 70% 66% 69% 67% 64% 69% 71% 67% 68% 66% 66% 64% 65% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 82% 80% 77% 77% 74% 75% 78% 78% 81% 80% 77% 77% 77% 75% 79% 79% 78% 78% 74% 74% 73% 73% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 57% 59% 54% 53% 49% 48% 61% 61% 61% 61% 56% 59% 54% 52% 61% 62% 61% 61% 56% 57% 53% 53% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 26% 27% 18% 19% 17% 18% 25% 25% 24% 25% 20% 22% 21% 19% 24% 24% 25% 24% 21% 21% 19% 19% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 37% 42% % 36% 38% 40% % 39% 37% 39% % (zeer) ontevreden 11% 9% % 12% 12% 11% % 12% 12% 11% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 47% 49% 46% 43% 42% 43% 46% 48% 46% 49% 47% 50% 47% 49% 47% 49% 47% 49% 49% 49% 49% 50% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 39% 43% 46% 40% 41% 41% 41% 43% 40% 40% 45% 45% 47% 45% 42% 41% 41% 42% 48% 47% 47% 47% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 29% 31% 32% 30% 33% 30% 34% 35% 33% 33% 37% 36% 38% 37% 34% 33% 34% 35% 39% 39% 40% 40% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Voor is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de G32 Veiligheidsmonitor

9 A4. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Man Vrouw jaar Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,2 7,3 7,2 7,3 7,1 7,4 7,3 7,4 6,9 7,0 7,2 7,4 7,2 6,6 * 7,4 7,3 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 15% 11% 13% 14% 11% 8% 12% 10% 17% 14% 10% 13% 10% 13,6% * 14% 13% jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur % gelijk gebleven 68% 66% 65% 67% 67% 71% 68% 72% 52% 59% 66% 70% 67% 36,6% * 68% 67% % achteruit gegaan 12% 18% 12% 16% 21% 15% 15% 11% 19% 21% 15% 12% 16% 49,9% * 13% 15% Sociale cohesie indicator ,7 5,6 5,5 5,8 5,6 5,9 5,7 5,6 5,6 5,6 5,7 5,6 5,5 5,5 * 5,8 5,7 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 34% 34% 38% 30% 32% 34% 34% 34% 35% 32% 30% 37% 36% 33,5% * 32% 34% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 62% 61% 64% 61% 58% 58% 64% 58% 52% 54% 61% 66% 60% 60,3% * 65% 61% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 30% 30% 27% 34% 31% 31% 30% 31% 28% 30% 30% 30% 30% 38,9% * 30% 30% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 51% 48% 40% 52% 55% 65% 50% 46% 49% 54% 51% 47% 51% 41,3% * 49% 50% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 28% 26% 18% 33% 30% 34% 27% 24% 33% 39% 24% 23% 28% 31,3% * 25% 27% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 65% 61% 62% 62% 64% 68% 62% 68% 60% 59% 64% 65% 64% 53,1% * 64% 63% Fysieke voorzieningen indicator ,5 6,1 6,4 6,2 6,0 6,5 6,3 6,4 6,1 6,2 6,2 6,4 6,4 6,4 * 6,2 6,3 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 70% 66% 73% 65% 60% 66% 68% 74% 59% 62% 66% 71% 72% 64,0% * 67% 68% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 73% 70% 78% 65% 68% 72% 72% 72% 67% 62% 71% 75% 75% 54,9% * 70% 71% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 84% 80% 83% 82% 78% 84% 82% 85% 79% 80% 81% 84% 82% 90,1% * 83% 82% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 60% 54% 50% 60% 62% 63% 57% 55% 58% 63% 61% 52% 56% 70,9% * 56% 57% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 30% 23% 29% 27% 23% 19% 25% 24% 33% 26% 27% 26% 28% 30,8% * 25% 26% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 41% 34% 45% 34% 30% 31% 37% 35% 41% 28% 37% 42% 38% 11,0% * 38% 37% % (zeer) ontevreden 11% 11% 10% 15% 13% 6% 12% 7% 13% 10% 14% 11% 9% 14,4% * 12% 11% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 50% 44% 52% 44% 41% 46% 47% 48% 48% 35% 46% 51% 50% 11,6% * 46% 47% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 39% 39% 39% 40% 37% 39% 39% 41% 39% 30% 34% 44% 41% 26,5% * 39% 39% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 30% 28% 29% 30% 27% 29% 28% 31% 32% 23% 29% 31% 29% 11,6% * 29% 29% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Veiligheidsmonitor

10 B1. Beleving overlast in de buurt I Districten en buurten Voorkomen van en mate van buurtproblemen Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Overlast totaal indicator ,5 2,8 3,0 2,1 2,9 1,8 2,6 2,5 1,9 2,3 2,9 3,0 3,1 3,0 1,9 Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 95% 97% 98% 100% 96% 93% 93% 94% 95% 92% 95% 98% 99% 98% 89% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 5,4 5,9 6,2 4,7 5,9 4,2 5,4 5,4 4,3 5,0 5,8 6,1 6,5 6,2 4,5 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 1,1 1,0 1,2 0,6 1,4 0,7 1,3 1,1 0,5 1,0 1,5 1,2 1,2 1,6 0,7 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 49% 48% 54% 28% 60% 40% 48% 50% 26% 43% 66% 54% 56% 61% 35% Fysieke verloedering-totaal indicator ,2 3,3 3,5 2,6 3,9 2,5 3,2 3,2 2,3 3,3 3,8 3,5 3,3 4,4 2,8 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 87% 90% 96% 85% 91% 84% 81% 87% 79% 86% 89% 96% 96% 98% 81% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 2,1 2,0 2,2 1,8 2,3 1,7 2,0 2,1 1,5 2,1 2,4 2,2 2,1 2,6 1,9 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,4 0,4 0,4 0,1 0,6 0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 0,5 0,4 0,4 0,7 0,3 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 28% 30% 33% 10% 39% 21% 22% 27% 13% 28% 42% 33% 36% 43% 22% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 32% 33% 38% 31% 37% 17% 32% 33% 26% 36% 38% 40% 26% 47% 32% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 2% 3% 1% 2% 4% 0% 3% 2% 0% 2% 3% 1% 0% 3% 1% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 68% 52% 68% 58% 72% 72% 66% 68% 44% 74% 78% 69% 61% 77% 72% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 19% 8% 16% 2% 27% 18% 18% 22% 3% 21% 34% 16% 17% 27% 18% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 71% 84% 85% 78% 81% 57% 68% 71% 63% 60% 75% 85% 90% 83% 50% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 14% 26% 21% 9% 23% 5% 9% 12% 11% 12% 11% 21% 24% 30% 5% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 36% 31% 28% 16% 45% 29% 39% 35% 21% 42% 48% 28% 32% 57% 36% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 4% 4% 4% 1% 6% 2% 4% 6% 0% 5% 6% 5% 2% 11% 3% Stations-district -Noord Districten Roodenbur-gerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaave-district Merenwijk-district Stevenshof-district B'stad-Noord - Niet ring Buurten B'stad-Noord - Ring rond Nieuwe Energie Merenwijk-district - Slaaghwijk Merenwijk-district - Overig Veiligheidsmonitor

11 B2. Beleving overlast in de buurt I Stadsdelen - Midden Noord Zuid West Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal indicator ,5 2,8 2, ,5 2, ,2 2, ,7 2, Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 95% 98% 98% % 97% % 95% % 95% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 5,4 6,0 5, ,3 5, ,9 4, ,6 5, Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 1,1 1,1 1, ,1 1, ,0 0, ,3 1, Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 49% 50% 48% % 51% % 43% % 53% Fysieke verloedering-totaal indicator ,2 3,4 3,2 3,8 3,9 4,5 4,4 3,4 3,5 4,0 3,8 4,1 4,5 2,9 2,8 3,1 2,9 3,3 3,2 3,5 3,2 4,0 4,4 4,6 4,9 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 87% 93% 92% % 86% % 84% % 83% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 2,1 2,1 2, ,1 2, ,9 1, ,2 2, Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,4 0,4 0, ,4 0, ,3 0, ,5 0, Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 28% 30% 27% % 36% % 24% % 29% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 32% 36% 39% 12% 18% 18% 19% 35% 34% 10% 8% 10% 14% 25% 22% 4% 4% 4% 5% 35% 27% 8% 10% 11% 12% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 2% 2% 2% % 2% % 1% % 0% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 68% 62% 58% 25% 24% 29% 30% 69% 71% 36% 33% 33% 34% 69% 67% 27% 22% 28% 26% 73% 71% 29% 37% 36% 44% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 19% 12% 13% % 29% % 19% % 20% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 71% 85% 85% 48% 42% 52% 44% 69% 67% 35% 28% 34% 35% 63% 64% 22% 23% 23% 22% 73% 63% 27% 33% 33% 32% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 14% 22% 15% % 12% % 6% % 11% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 36% 28% 27% 2% 2% 6% 5% 40% 42% 5% 7% 9% 16% 34% 29% 4% 5% 5% 6% 42% 44% 11% 11% 18% 19% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 4% 4% 4% % 5% % 2% % 5% Voor de stadsdelen is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de drie andere stadsdelen Veiligheidsmonitor

12 B3. Beleving overlast in de buurt I - en referenties G32 VR Hollands Midden PE Den Haag Nederland Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal indicator ,5 2, ,5 2,5 2,1 2, ,4 2,4 2,2 2, Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 95% 96% % 96% 94% 95% % 95% 94% 95% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 5,4 5, ,2 5,3 4,6 4, ,0 5,0 4,8 4, Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 1,1 1, ,1 1,1 0,9 0, ,1 1,1 1,0 1, Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 49% 48% % 51% 45% 45% % 49% 46% 46% Fysieke verloedering-totaal indicator ,2 3,2 3,7 3,7 4,0 4,1 3,1 3,2 2,7 2,7 3,3 3,5 3,6 3,7 3,0 3,0 2,8 2,9 3,3 3,5 3,6 3,7 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 87% 86% % 86% 81% 83% % 84% 83% 83% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 2,1 2, ,0 2,0 1,7 1, ,9 1,9 1,8 1, Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,4 0, ,4 0,4 0,3 0, ,4 0,4 0,3 0, Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 28% 29% % 28% 23% 23% % 27% 24% 25% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 32% 30% 8% 9% 10% 12% 33% 34% 24% 25% 5% 6% 6% 6% 27% 29% 27% 28% 7% 8% 8% 9% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 2% 1% % 3% 2% 1% % 2% 2% 2% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 68% 67% 29% 28% 31% 33% 71% 72% 68% 70% 28% 30% 31% 34% 70% 71% 70% 70% 29% 31% 32% 33% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 19% 21% % 22% 18% 19% % 22% 20% 20% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 71% 69% 32% 31% 34% 32% 62% 61% 53% 54% 18% 19% 20% 20% 59% 59% 55% 56% 20% 20% 21% 20% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 14% 11% % 8% 6% 5% % 8% 7% 7% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 36% 35% 5% 6% 9% 11% 35% 37% 30% 32% 9% 11% 14% 13% 33% 35% 31% 34% 9% 11% 12% 14% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 4% 4% % 4% 3% 3% % 4% 3% 3% Voor is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de G32 Veiligheidsmonitor

13 B4. Beleving overlast in de buurt I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Man Vrouw jaar Overlast totaal indicator ,4 2,7 2,5 2,7 2,6 2,0 2,5 2,5 2,6 2,5 2,6 2,5 2,5 2,9 * 2,6 2,5 Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 94% 96% 97% 94% 93% 93% 96% 95% 89% 92% 96% 95% 94% 100,0% * 95% 95% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 5,0 5,7 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4 5,2 5,1 5,3 5,6 5,2 5,4 5,7 * 5,3 5,4 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 1,0 1,2 1,0 1,3 1,2 0,8 1,1 0,9 1,4 1,3 1,2 0,9 1,1 1,1 * 1,1 1,1 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 47% 51% 49% 56% 46% 36% 49% 46% 54% 53% 54% 46% 43% 28,2% * 53% 49% Fysieke verloedering-totaal indicator ,1 3,4 3,1 3,5 3,5 2,8 3,2 3,1 3,4 3,3 3,4 3,2 3,1 4,0 * 3,3 3,2 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 84% 90% 88% 87% 88% 86% 88% 85% 83% 85% 89% 87% 86% 95,7% * 88% 87% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 2,0 2,2 2,0 2,1 2,2 2,2 2,1 1,9 2,0 2,1 2,2 2,0 2,0 2,4 * 2,1 2,1 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,3 0,4 0,5 * 0,4 0,4 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 26% 30% 26% 34% 30% 21% 28% 25% 33% 31% 32% 25% 27% 25,2% * 29% 28% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 31% 33% 33% 32% 32% 30% 33% 27% 30% 30% 31% 32% 33% 50,5% * 31% 32% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 2% 2% 1% 2% 4% 1% 2% 1% 3% 3% 3% 1% 2% 0,0% * 2% 2% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 64% 72% 62% 72% 72% 72% 69% 67% 66% 71% 72% 64% 66% 77,1% * 69% 68% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 18% 20% 14% 25% 21% 18% 19% 17% 23% 23% 24% 16% 19% 17,8% * 19% 19% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 68% 74% 72% 72% 68% 69% 73% 70% 65% 66% 71% 73% 69% 68,9% * 72% 71% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 12% 16% 14% 16% 16% 8% 13% 11% 18% 14% 14% 13% 12% 25,2% * 15% 14% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 34% 37% 29% 37% 43% 45% 36% 30% 38% 43% 40% 31% 35% 47,6% * 36% 36% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 4% 5% 3% 4% 8% 4% 5% 2% 5% 8% 5% 2% 4% 9,2% * 4% 4% Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Veiligheidsmonitor

14 C1. Beleving overlast in de buurt II Districten en buurten Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Verkeersoverlast-totaal indicator ,4 3,3 3,2 2,3 3,7 2,8 3,9 3,4 2,7 2,9 4,6 3,3 3,1 3,1 2,8 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 78% 74% 79% 69% 77% 74% 83% 81% 77% 70% 87% 79% 78% 72% 70% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,5 1,5 1,5 1,2 1,6 1,3 1,7 1,6 1,3 1,4 1,8 1,5 1,5 1,4 1,3 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,4 0,4 0,2 0,5 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4 0,3 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 30% 26% 23% 11% 33% 25% 36% 31% 20% 23% 47% 23% 21% 30% 20% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 61% 49% 54% 46% 65% 58% 71% 64% 50% 58% 73% 52% 63% 59% 57% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 17% 16% 13% 6% 22% 9% 25% 18% 9% 12% 30% 13% 15% 15% 10% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 32% 31% 30% 22% 37% 20% 46% 37% 17% 28% 34% 30% 33% 33% 26% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 8% 7% 7% 3% 9% 2% 14% 7% 3% 6% 11% 8% 6% 8% 5% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 59% 66% 65% 51% 58% 52% 53% 57% 62% 51% 78% 66% 56% 50% 51% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 19% 14% 15% 7% 21% 21% 20% 20% 14% 15% 33% 17% 9% 17% 14% Sociale overlast-totaal indicator ,7 2,4 2,7 1,8 2,0 0,8 1,7 1,6 1,4 1,3 1,6 2,6 3,4 1,8 1,0 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 64% 86% 83% 58% 71% 43% 67% 59% 60% 55% 59% 82% 89% 74% 46% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,3 1,8 1,9 1,3 1,5 0,8 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 1,8 2,2 1,4 0,9 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,2 0,1 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 12% 14% 17% 13% 15% 3% 18% 14% 5% 9% 13% 15% 27% 15% 7% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 38% 78% 72% 42% 44% 23% 28% 31% 40% 19% 21% 70% 79% 27% 15% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 4% 11% 9% 5% 3% 2% 3% 5% 1% 2% 3% 8% 17% 2% 1% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 27% 34% 48% 30% 36% 14% 25% 24% 16% 19% 20% 46% 62% 25% 17% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 5% 3% 9% 7% 7% 1% 6% 4% 3% 3% 4% 8% 14% 6% 2% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 16% 19% 26% 17% 16% 11% 16% 15% 8% 17% 15% 24% 33% 18% 17% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 2% 0% 4% 0% 1% 2% 3% 2% 0% 2% 3% 3% 6% 4% 1% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 46% 48% 42% 42% 51% 33% 50% 49% 44% 51% 53% 40% 50% 68% 44% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 7% 5% 6% 6% 8% 1% 12% 9% 4% 8% 11% 7% 3% 13% 6% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 34% 30% 35% 23% 40% 29% 38% 38% 36% 33% 33% 36% 28% 61% 21% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 6% 2% 8% 4% 9% 4% 8% 5% 2% 8% 4% 8% 3% 19% 3% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 16% 34% 28% 18% 15% 11% 14% 16% 5% 12% 11% 27% 36% 14% 12% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 3% 5% 8% 4% 3% 1% 4% 3% 1% 1% 1% 9% 7% 2% 1% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' Stations-district -Noord Districten Roodenbur-gerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaave-district Merenwijk-district Stevenshof-district B'stad-Noord - Niet ring Buurten B'stad-Noord - Ring rond Nieuwe Energie Merenwijk-district - Slaaghwijk Merenwijk-district - Overig Veiligheidsmonitor

15 C2. Beleving overlast in de buurt II Stadsdelen - Midden Noord Zuid West Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal indicator ,4 3,2 3,0 4,0 3,8 4,3 4,2 3,2 3,2 4,2 3,6 3,8 3,8 3,3 3,2 3,6 3,4 3,7 3,5 4,0 3,5 4,2 4,0 4,3 3,9 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 78% 77% 77% % 77% % 82% % 79% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,5 1,5 1, ,4 1, ,5 1, ,7 1, Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,3 0, ,4 0, ,5 0, ,6 0, Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 30% 23% 23% % 30% % 24% % 35% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 61% 52% 55% 26% 20% 28% 28% 60% 57% 28% 19% 22% 27% 64% 65% 22% 21% 24% 25% 69% 60% 26% 30% 30% 26% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 17% 14% 11% % 15% % 14% % 18% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 32% 30% 28% 15% 11% 16% 18% 30% 26% 12% 12% 12% 12% 33% 32% 9% 9% 8% 7% 35% 27% 12% 9% 10% 11% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 8% 7% 3% % 2% % 3% % 5% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 59% 64% 66% 24% 26% 25% 28% 55% 59% 39% 34% 35% 30% 53% 57% 28% 22% 28% 33% 68% 62% 42% 39% 41% 44% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 19% 14% 17% % 22% % 17% % 25% Sociale overlast-totaal indicator ,7 2,5 2,5 3,7 3,7 3,9 4,0 1,6 1,7 1,9 1,5 1,7 1,8 1,2 1,1 1,2 1,5 1,6 1,2 1,6 1,3 1,9 2,0 1,9 1,6 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 64% 82% 77% % 59% % 49% % 55% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,3 1,8 1, ,2 1, , Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,2 0, ,2 0, ,2 0, ,2 0, Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 12% 15% 20% % 17% % 7% % 6% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 38% 72% 65% 38% 41% 37% 40% 32% 28% 9% 3% 7% 10% 25% 26% 4% 5% 5% 5% 26% 26% 6% 6% 8% 3% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 4% 9% 14% % 4% % 2% % 3% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 27% 42% 33% 10% 9% 11% 14% 26% 23% 6% 2% 6% 8% 19% 20% 3% 4% 3% 2% 22% 18% 5% 4% 5% 2% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 5% 7% 4% % 6% % 2% % 1% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 16% 23% 22% 4% 4% 8% 5% 15% 16% 5% 1% 2% 3% 13% 13% 1% 3% 3% 1% 15% 11% 4% 3% 3% 2% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 2% 2% 2% % 3% % 1% % 1% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 46% 44% 49% 21% 23% 24% 22% 50% 47% 15% 11% 15% 16% 42% 36% 9% 9% 9% 8% 51% 45% 17% 18% 14% 13% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 7% 6% 10% % 11% % 6% % 4% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 34% 32% 33% 8% 9% 10% 4% 36% 34% 8% 3% 10% 7% 33% 28% 7% 7% 6% 3% 36% 34% 8% 8% 6% 5% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 6% 5% 6% % 10% % 6% % 7% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 16% 30% 34% 10% 14% 13% 11% 12% 7% 1% 0% 2% 3% 12% 14% 1% 0% 1% 1% 14% 10% 2% 0% 2% 2% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 3% 7% 8% % 1% % 0% % 0% ) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' Voor de stadsdelen is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de drie andere stadsdelen Veiligheidsmonitor

16 C3. Beleving overlast in de buurt II - en referenties G32 VR Hollands Midden PE Den Haag Nederland Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal indicator ,4 3,2 4,0 3,7 4,0 3,8 3,6 3,6 3,4 3,4 3,6 3,7 3,7 3,7 3,5 3,6 3,4 3,4 3,6 3,7 3,8 3,7 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 78% 79% % 83% 80% 82% % 82% 82% 82% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,5 1, ,6 1,6 1,5 1, ,6 1,6 1,5 1, Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0, ,5 0,5 0,4 0, ,5 0,5 0,5 0, Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 30% 27% % 35% 31% 30% % 33% 32% 32% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 61% 60% 25% 22% 26% 26% 71% 71% 68% 68% 28% 27% 25% 28% 67% 66% 72% 71% 31% 31% 32% 31% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 17% 14% % 23% 19% 18% % 20% 22% 22% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 32% 29% 12% 10% 11% 12% 33% 33% 28% 27% 9% 9% 9% 10% 32% 32% 31% 31% 12% 12% 12% 11% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 8% 3% % 7% 5% 4% % 7% 6% 6% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 59% 61% 32% 29% 32% 33% 55% 55% 54% 57% 27% 26% 29% 29% 56% 58% 50% 51% 22% 24% 24% 24% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 19% 20% % 20% 19% 19% % 22% 17% 18% Sociale overlast-totaal indicator ,7 1,6 2,1 2,1 2,2 2,1 1,6 1,6 1,2 1,3 1,6 1,6 1,7 1,6 1,5 1,5 1,3 1,4 1,7 1,7 1,7 1,7 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 64% 59% % 59% 50% 51% % 55% 51% 53% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,3 1, ,2 1,2 1,0 1, ,1 1,1 1,1 1, Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0, ,2 0,2 0,1 0, ,2 0,2 0,1 0, Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 12% 12% % 12% 8% 9% % 12% 10% 10% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 38% 35% 13% 13% 14% 14% 30% 30% 26% 27% 7% 7% 8% 7% 29% 29% 27% 27% 7% 7% 7% 6% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 4% 6% % 4% 3% 3% % 4% 3% 3% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 27% 23% 6% 5% 6% 6% 28% 28% 20% 20% 3% 4% 3% 3% 23% 22% 24% 24% 5% 5% 5% 5% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 5% 3% % 5% 3% 3% % 4% 4% 4% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 16% 15% 3% 3% 4% 3% 16% 17% 12% 11% 2% 2% 1% 2% 16% 16% 15% 15% 2% 2% 2% 2% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 2% 2% % 2% 1% 1% % 2% 1% 2% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 46% 43% 15% 14% 15% 14% 44% 46% 39% 40% 11% 11% 11% 12% 43% 44% 40% 42% 11% 11% 12% 11% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 7% 8% % 8% 6% 6% % 8% 6% 7% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 34% 32% 8% 7% 8% 5% 33% 31% 26% 26% 4% 5% 4% 4% 31% 29% 29% 28% 5% 5% 5% 5% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 6% 7% % 6% 4% 4% % 5% 5% 5% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 16% 16% 3% 3% 4% 4% 14% 13% 13% 14% 3% 2% 2% 3% 15% 15% 14% 14% 2% 2% 2% 2% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 3% 2% % 1% 2% 2% % 2% 2% 2% ) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' Voor is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de G32 Veiligheidsmonitor

17 C4. Beleving overlast in de buurt II Geslacht Leeftijd Herkomst Opleiding Betaald werk Man Vrouw jaar jaar jaar 65 jaar en ouder Autochtoon Westers allochtoon Niet westers allochtoon Lager onderwijs Middelbaar onderwijs Hoger onderwijs Geen betaald werk 12 uur of minder Meer dan 12 uur Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal indicator ,2 3,6 3,3 3,8 3,4 2,9 3,5 3,1 3,1 3,6 3,7 3,2 3,3 3,6 * 3,5 3,4 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 74% 82% 77% 79% 76% 78% 81% 73% 67% 79% 81% 76% 77% 78,6% * 78% 78% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,4 1,6 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4 1,3 1,6 1,6 1,4 1,5 1,6 * 1,5 1,5 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 0,3 0,5 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 * 0,4 0,4 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 29% 30% 28% 34% 29% 25% 31% 23% 31% 37% 36% 24% 27% 20,8% * 31% 30% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 57% 65% 57% 63% 62% 66% 65% 53% 49% 66% 66% 56% 60% 64,0% * 61% 61% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 16% 18% 15% 21% 15% 17% 18% 15% 17% 25% 20% 13% 17% 11,5% * 17% 17% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 29% 35% 28% 35% 30% 38% 33% 29% 32% 33% 37% 28% 32% 18,9% * 31% 32% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 6% 9% 7% 8% 9% 6% 7% 7% 9% 10% 10% 6% 8% 2,9% * 7% 8% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 56% 62% 59% 60% 60% 54% 61% 55% 50% 60% 59% 58% 59% 74,7% * 58% 59% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 20% 19% 18% 23% 22% 13% 21% 12% 21% 22% 24% 16% 18% 12,2% * 21% 19% Sociale overlast-totaal indicator ,6 1,8 1,9 1,7 1,7 1,2 1,6 1,9 1,9 1,5 1,6 1,8 1,7 1,7 * 1,7 1,7 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 62% 66% 73% 62% 55% 51% 64% 67% 60% 53% 61% 68% 63% 52,9% * 64% 64% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,2 1,3 1,4 1,2 1,2 1,2 1,3 1,4 1,2 1,1 1,3 1,3 1,3 1,1 * 1,2 1,3 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 * 0,2 0,2 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 10% 15% 13% 14% 10% 7% 11% 13% 20% 14% 11% 12% 12% 19,6% * 12% 12% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 37% 38% 47% 34% 31% 28% 37% 40% 40% 29% 32% 42% 39% 34,2% * 36% 38% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 4% 5% 5% 5% 3% 1% 3% 5% 8% 1% 3% 5% 4% 0,0% * 4% 4% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 25% 29% 27% 24% 31% 30% 27% 27% 26% 28% 30% 24% 29% 9,2% * 24% 27% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 4% 6% 4% 7% 4% 3% 4% 3% 11% 8% 4% 4% 4% 9,2% * 5% 5% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 14% 18% 15% 14% 19% 21% 16% 19% 16% 17% 18% 14% 18% 16,6% * 14% 16% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 1% 2% 2% 2% 2% 1% 2% 2% 4% 2% 2% 2% 2% 0,0% * 2% 2% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 43% 49% 47% 48% 41% 44% 46% 52% 41% 40% 48% 46% 45% 45,1% * 46% 46% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 5% 10% 7% 9% 7% 6% 7% 8% 11% 9% 6% 7% 8% 10,3% * 7% 7% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 30% 38% 36% 35% 34% 29% 34% 34% 36% 33% 36% 33% 34% 56,4% * 33% 34% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 4% 8% 6% 8% 7% 2% 5% 7% 10% 7% 6% 6% 6% 16,0% * 6% 6% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 15% 18% 16% 16% 19% 18% 16% 16% 18% 16% 15% 16% 17% 7,8% * 15% 16% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 3% 4% 3% 4% 4% 1% 3% 3% 5% 2% 4% 4% 3% 0,0% * 3% 3% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' Veiligheidsmonitor

18 D1. Beleving overlast in de buurt III Districten en buurten Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Binnenstad-Zuid Binnenstad-Noord Bekladde muren of gebouwen % ja 0% 1% 0% 3% 0% 0% 0% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 1% 0% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 11% 7% 9% 7% 11% 16% 8% 10% 5% 19% 13% 9% 9% 17% 19% Rommel op straat % ja 17% 37% 30% 36% 18% 13% 10% 12% 20% 12% 8% 30% 31% 22% 7% Vernieling straatmeubilair % ja 2% 1% 1% 0% 3% 3% 3% 2% 2% 5% 2% 1% 0% 3% 5% Te hard rijden % ja 11% 9% 6% 8% 7% 11% 15% 8% 12% 11% 19% 5% 9% 7% 13% Agressief verkeersgedrag % ja 1% 3% 1% 1% 1% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 3% 1% 1% Parkeerproblemen % ja 14% 9% 12% 11% 10% 19% 14% 16% 19% 11% 17% 13% 4% 3% 15% Dronken mensen op straat % ja 2% 6% 4% 2% 2% 1% 1% 0% 2% 0% 0% 4% 6% 0% 0% Drugsoverlast % ja 2% 2% 3% 1% 7% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 3% 8% 3% 2% Lastig vallen van mensen op straat % ja 1% 3% 5% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 5% 4% 3% 1% Rondhangende jongeren % ja 4% 2% 2% 7% 6% 2% 6% 5% 6% 5% 6% 3% 1% 6% 4% Overlast door buurtbewoners % ja 3% 2% 4% 5% 2% 1% 2% 8% 6% 3% 1% 5% 1% 4% 3% Hinder horecagelegenheden % ja 1% 3% 4% 1% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 3% 5% 0% 0% Geen van deze problemen % ja 4% 3% 4% 6% 5% 7% 5% 2% 7% 3% 2% 4% 2% 0% 5% Stations-district -Noord Districten Roodenbur-gerdistrict Bos- en Gasthuisdistrict Morsdistrict Boerhaave-district Merenwijk-district Stevenshof-district B'stad-Noord - Niet ring Buurten B'stad-Noord - Ring rond Nieuwe Energie Merenwijk-district - Slaaghwijk Merenwijk-district - Overig Veiligheidsmonitor

19 D2. Beleving overlast in de buurt III Stadsdelen - Midden Noord Zuid West Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0% 1% 2% % 0% % 1% % 0% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 11% 8% 11% % 20% % 13% % 14% Rommel op straat % ja 17% 33% 26% % 14% % 12% % 10% Vernieling straatmeubilair % ja 2% 1% 2% % 3% % 1% % 1% Te hard rijden % ja 11% 7% 8% % 10% % 15% % 10% Agressief verkeersgedrag % ja 1% 2% 0% % 0% % 2% % 0% Parkeerproblemen % ja 14% 11% 11% % 13% % 14% % 22% Dronken mensen op straat % ja 2% 4% 5% % 2% % 0% % 0% Drugsoverlast % ja 2% 3% 1% % 2% % 1% % 2% Lastig vallen van mensen op straat % ja 1% 4% 2% % 1% % 1% % 0% Rondhangende jongeren % ja 4% 3% 5% % 8% % 6% % 5% Overlast door buurtbewoners % ja 3% 3% 5% % 2% % 4% % 4% Hinder horecagelegenheden % ja 1% 3% 5% % 0% % 0% % 0% Geen van deze problemen % ja 4% 4% 4% % 3% % 2% % 5% Voor de stadsdelen is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de drie andere stadsdelen Veiligheidsmonitor

20 D3. Beleving overlast in de buurt III - en referenties G32 VR Hollands Midden PE Den Haag Nederland Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0% 1% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 11% 14% % 13% 15% 14% % 14% 14% 14% Rommel op straat % ja 17% 15% % 7% 7% 6% % 8% 6% 6% Vernieling straatmeubilair % ja 2% 2% % 2% 2% 2% % 2% 1% 2% Te hard rijden % ja 11% 11% % 16% 18% 17% % 15% 19% 18% Agressief verkeersgedrag % ja 1% 1% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Parkeerproblemen % ja 14% 15% % 12% 14% 14% % 13% 10% 10% Dronken mensen op straat % ja 2% 2% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Drugsoverlast % ja 2% 2% % 3% 2% 2% % 2% 2% 2% Lastig vallen van mensen op straat % ja 1% 1% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Rondhangende jongeren % ja 4% 6% % 5% 5% 5% % 6% 4% 5% Overlast door buurtbewoners % ja 3% 4% % 3% 3% 2% % 2% 3% 3% Hinder horecagelegenheden % ja 1% 1% % 1% 1% 1% % 1% 1% 1% Geen van deze problemen % ja 4% 4% % 5% 5% 6% % 5% 6% 6% Voor is voor het meetjaar met kleuren aangegeven wanneer het cijfer significant positiever (groen) of negatiever (rood) is dan het gemiddelde van de G32 Veiligheidsmonitor

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID EDE 2017 TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN INLEIDING Deze rapportage biedt inzicht in de ontwikkeling van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Vlaardingen, Sliedrecht en Nissewaard Hogeschool Utrecht Lectoraat

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012?

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen graag in een veilige wijk, waar geen plekken zijn die ze moeten mijden

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheid Sliedrecht

Veiligheid Sliedrecht Veiligheid Sliedrecht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie