Hoe veilig is Hof van Twente?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Hof van Twente?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012

2 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/48 Datum 06/2012 Opdrachtgever Regio Twente Postbus BK Enschede Auteurs Frank ten Doeschot Rob van de Peppel (red.) Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Politiecijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Voorzieningen Sociale cohesie Ontwikkeling van de buurt Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Buurtproblemen Inleiding Meest voorkomende buurtproblemen Soorten buurtproblemen Belangrijkste buurtproblemen 16

5 4. Onveiligheidbeleving Inleiding Onveiligheidsgevoelens Slachtofferkans Slachtofferschap Inleiding Soorten delicten Geweldsdelicten Vermogensdelicten Vandalismedelicten Bekendheid met dader Geografische locatie Pleegplek Politiecijfers Aangiftegedrag Inleiding Melden en aangifte doen Tevredenheid laatste politiecontact Inleiding Laatste contact Onderwerp Tevredenheid over optreden politie Oordeel functioneren politie Inleiding 42

6 8.2 Functioneren politie in de buurt Functioneren politie algemeen Oordeel functioneren gemeente Inleiding Functioneren gemeente Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag Inleiding Technische preventie Sociale preventie Vermijding Onveilige plekken Respectloos gedrag Conclusies Inleiding Leefbaarheid, onveiligheidbeleving en buurtproblemen Slachtofferschap en aangiftegedrag Functioneren politie en gemeente Preventie, onveilige plekken en respectloos gedrag 59 Bijlage 1. Vragenlijst 61 Bijlage 2. Achtergrondkenmerken 62 Bijlage 3. Footprints Delicten 64

7 Samenvatting

8 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Samenvatting Samenvatting Deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 heeft de gemeente Hof van Twente meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Daar waar mogelijk en relevant zijn de uitkomsten vergeleken met het leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek uit Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale Veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( Dertien van de veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente hebben in 2010 met elkaar afgesproken om in het najaar 2011 een lokale meting op kern-/wijkniveau van de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren. Ook in Hof van Twente is de Veiligheidsmonitor op kernniveau uitgevoerd. De in Hof van Twente afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte alle verplichte en optionele vraagblokken. In de vragenlijst waren ook enkele vragen opgenomen voor de regionale Brandweer Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van Hof van Twente geselecteerd voor het onderzoek. Hierbij is er rekening mee gehouden dat uit elke kern voldoende inwoners zouden meedoen. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal hebben inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 51 procent. Belangrijkste uitkomsten In Hof van Twente bestond de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2011 uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt; beleving buurtproblemen; onveiligheidbeleving; slachtofferschap; aangiftegedrag; tevredenheid laatste politiecontact; oordeel functioneren politie in de buurt en algemeen; oordeel functioneren gemeente; preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag. I

9 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Samenvatting Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. Leefbaarheid woonbuurt De fysieke kwaliteit in Hof van Twente is vergelijkbaar met de rest van Twente. Het groenonderhoud, verlichting en speelplekken voor kinderen worden in Hof van Twente lager gewaardeerd dan in de rest van Twente. Diepenheim en Delden scoren het best op fysieke kwaliteit. Het buitengebied staat onderaan. Hof van Twente scoort hoger op sociale cohesie dan Twente en Nederland. Hengevelde/Bentelo en het buitengebied hebben binnen Hof van Twente de hoogste sociale cohesie. In Delden en Goor is de sociale cohesie relatief het laagst. Per saldo vinden in Hof van Twente meer inwoners dat de buurt vooruit is gegaan dan in Twente en Nederland. In het buitengebied is men het meest positief over de buurtontwikkeling en in Delden het minst. In Hof van Twente worden de woonomgeving in het algemeen (7,7) en de leefbaarheid (7,6) en veiligheid (7,3) positief gewaardeerd. De waardering ligt hoger dan de regionale en landelijke gemiddelden. Beleving buurtproblemen In Hof van Twente zijn de drie meest voorkomende buurtproblemen te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. Dit beeld zien we ook in regionale en landelijke cijfers terugkomen. Buurtproblemen komen in Hof van Twente minder voor dan in andere delen van Twente en in de rest van Nederland. Fysieke verloedering, sociale overlast en overige overlast komen meer voor in Goor dan in de andere kernen. Overlast van vermogensdelicten komt het meest voor in Hengevelde/Bentelo en verkeersoverlast het meest in Delden. Onveiligheidbeleving In Hof van Twente voelt 16 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in het algemeen en voelt 9 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Daarmee is het onveiligheidsgevoel bij inwoners van Hof van Twente duidelijk lager dan het onveiligheidsgevoel bij inwoners van Twente en Nederland. Inwoners van Hof van Twente schatten de kans dat zij slachtoffer worden van inbraak, mishandeling of diefstal lager in dan in Twente en Nederland. Slachtofferschap De kans om slachtoffer te worden van een delict in Hof van Twente is kleiner dan in Twente en Nederland. De lagere slachtofferkans in Hof van Twente geldt voor alle soorten delicten. Volgens politiecijfers zijn er per 100 inwoners in Hof van Twente 5,5 delicten/incidenten, terwijl dat er in de regio bijna 8 zijn. In Hof van Twente was wel sprake van een sterkere toename van het aantal delicten/incidenten dan in de regio. Ten opzichte van 2010 is het aantal delicten/incidenten in Hof van Twente met 4 procent toegenomen. II

10 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Samenvatting Met het totaal aantal delicten heeft Hof van Twente een aandeel van 4 procent in het regiototaal van de politiecijfers. Dat is lager dan op grond van het aandeel in het inwonertal (6 procent) kan worden verwacht. Overlast van verkeer en gestoorde/overspannen personen hebben een bovengemiddeld aandeel. Bepaalde vermogensdelicten zitten hieronder. Hoewel de cijfers van de politie en de Veiligheidsmonitor niet vergelijkbaar zijn, correspondeert het algemene beeld voor Hof van Twente vrij aardig. Inwoners van Hof van Twente maken minder kans slachtoffer te worden dan in Twente. Dat geldt met name voor vermogensdelicten. Bij geweldsdelicten en vandalismedelicten zit Hof van Twente dichter bij het regionale gemiddelde, maar nog wel eronder. Aangiftegedrag In Hof van Twente wordt een derde van de delicten gemeld bij de politie. Circa driekwart van de gemelde delicten leidt tot aangifte. Dat is een kwart van het totaal aantal delicten. Aan inwoners die aangifte van een delict hebben gedaan, is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Net als in heel Twente zijn in de gemeente Hof van Twente de twee belangrijkste redenen: de gestolen goederen terug te krijgen en dat men vond dat de politie het moest weten. Ook de redenen in Hof van Twente om een delict niet te melden, wijken niet af van Twente en Nederland. De belangrijkste redenen: het helpt toch niets, het was niet zo belangrijk en dit is geen zaak voor de politie. Tevredenheid laatste politiecontact In 2011 heeft een kwart van de inwoners van Hof van Twente contact gehad met de politie in de gemeente. Dat is minder dan in Twente en Nederland. In vergelijking met 2007 is het aandeel inwoners dat contact heeft gehad afgenomen. Bijna tweederde van de inwoners van Hof van Twente die contact hebben gehad met de politie, is hier tevreden over. Het percentage tevredenheid over politieoptreden in Hof van Twente is hoger dan in Twente. Ten opzichte van Nederland is het beeld nog wat gunstiger. De meest voorkomende redenen voor ontevredenheid met het politieoptreden in Twentse gemeenten zijn: dat het optreden van de politie niet efficiënt was, de politie niets of te weinig deed, de problemen niet zijn opgelost en te lang wachten/te laat. Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen In Hof van Twente is ruim tweevijfde tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Dat is lager dan de tevredenheid in de rest van Twente, maar gelijk aan het landelijke gemiddelde. Op de stelling de politie neemt je serieus is in Hof van Twente het grootste aantal voorstanders te vinden. Het minst eens is men met de stelling dat de politie contact heeft met bewoners in de buurt. Op de meeste stellingen voor het functioneren van de politie zijn de percentages in Hof van Twente lager dan in de rest van Twente en Nederland. Op stellingen over de beschikbaarheid van de politie zijn de scores in Hof van Twente wel vergelijkbaar met de rest van Twente. Bijna de helft vindt dat de politie te weinig zichtbaar is in de buurt. Dit is het belangrijkste kritiekpunt dat ook in de rest van Nederland speelt. III

11 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Samenvatting De politie wordt door inwoners van Hof van Twente het best beoordeeld op vertrouwen. Op afstand gevolgd door communicatie. De minste beoordeling krijgt de politie als crimefighter en wederkerigheid. Voor alle schaalscores geldt dat deze lagere beoordelingen krijgen dan in de rest van Twente en meer in de buurt liggen van het landelijke gemiddelde. Oordeel functioneren gemeente De stellingen over het functioneren van de gemeente ontvangen in alle gevallen minder instemming dan in de rest van Twente en Nederland. In het algemeen zien inwoners van Hof van Twente de gemeente wel als bereikbaar voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt en heeft zij aandacht voor het verbeteren ervan. Zeker als de scores op de stellingen worden vergeleken met de uitkomsten van Een verbeterpunt is het nakomen van afspraken. Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag In Hof van Twente zijn vaker technopreventieve maatregelen genomen dan gemiddeld in Twente en Nederland. Dit heeft met buitenverlichting te maken, wat in Hof van Twente vaker aanwezig is. De toepassing van andere maatregelen is vergelijkbaar met de rest van Twente. Binnen Hof van Twente blijft het buitengebied achter bij de aanwezigheid van technopreventieve maatregelen. In Hof van Twente worden vaker sociopreventieve maatregelen ingezet dan gemiddeld in Twente en Nederland. Dat komt doordat inwoners van Hof van Twente vaker waardevolle spullen uit de auto halen en s avonds het licht laten branden. Dit zijn overigens net als in Twente en Nederland de meest genoemde sociopreventieve maatregelen. De meest voorkomende vorm van vermijding in Hof van Twente is het s avond/ s nachts niet open doen van de deur, hoewel dat minder vaak gebeurt dan in de rest van Twente. De percentages van de andere situaties van gedragsvermijding zijn in Hof van Twente veel lager. Ten opzichte van 2007 is risicomijdend gedrag wel toegenomen. Onveilige gevoelens doen zich in Hof van Twente het meest voor op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansplekken en bij het station. Het minst genoemd worden het centrum, winkelcentrum en het eigen huis. Voor de meeste plekken geldt dat daar in Hof van Twente minder vaak sprake is van onveiligheidsgevoelens dan in de rest van Twente. IV

12 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Samenvatting Footprint Veiligheid Hof van Twente In onderstaande Footprint Veiligheid van Hof van Twente zijn 12 belangrijke belevingsindicatoren uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 opgenomen. De footprint is een spinnenwebgrafiek met de rangordescores van Hof van Twente ten opzichte van de dertien andere Twentse gemeenten. De omvang van het oranje oppervlak en profiel ervan geven snel inzicht in de ernst en aard van de veiligheidsproblematiek in Hof van Twente: hoe groter het oranje oppervlak des te groter de veiligheidsproblematiek. Figuur S.1 Footprint Veiligheid Fysieke kwaliteit Onveilig in eigen buurt Sociale kwaliteit Overige overlast Woonomgeving algemeen Verkeersoverlast Leefbaarheid woonomgeving Vermogensdelicten Veiligheid woonomgeving Dreiging Fysieke verloedering Sociale overlast Hof van Twente is een betrekkelijk veilige gemeente volgens de inwoners. Over de onveiligheid in de eigen buurt en de woonomgeving in het algemeen is men zeer positief. Overlast door vermogensdelicten en sociale overlast komen relatief weinig voor. Belangrijkste aandachtspunt is de fysieke kwaliteit. V

13 Hoofdstuk 1 Inleiding

14 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 heeft Hof van Twente meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale Veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( Dertien van de veertien gemeenten in de Veiligheidsregio Twente hebben in 2010 met elkaar afgesproken om in het najaar 2011 een lokale meting op wijkniveau van de Veiligheidsmonitor te laten uitvoeren. 1 Ook in Hof van Twente is de Veiligheidsmonitor op wijkniveau uitgevoerd. In de periode september tot en met december 2011 zijn hiervoor enquêtes afgenomen. De in Hof van Twente afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte alle verplichte en optionele vraagblokken. In de vragenlijst waren ook enkele vragen opgenomen voor de regionale Brandweer Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. In 2007 heeft Hof van Twente een Leefbaarheid- en Veiligheidonderzoek uitgevoerd. Een deel van de vragen in dit onderzoek wordt ook gesteld in de Integrale Veiligheidsmonitor. In dit rapport worden voor de thema s onveiligheidbeleving, slachtofferschap en oordeel functioneren politie en gemeente de resultaten daar waar mogelijk vergeleken met het onderzoek uit Deze vergelijking kan alleen op gemeentelijk niveau worden uitgevoerd en niet op het niveau van de onderscheiden kernen. Omdat het onderzoek uit 2007 op essentiële onderdelen op een andere manier is uitgevoerd (o.a. steekproef, veldwerkmethode) dan de Integrale Veiligheidsmonitor moeten de resultaten van de vergelijking met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van inwoners uit Hof van Twente van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 2 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Hof van Twente informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid in 6 kernen (zie figuur 1.1). 1 In Twenterand is de Veiligheidsmonitor al in het najaar van 2010 op wijkniveau uitgevoerd. 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

15 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Inleiding Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. Figuur 1.1 De kernen van Hof van Twente. 1.3 Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een vrijwillig deel en vrije ruimte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De in Hof van Twente afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bevatte alle verplichte en optionele vraagblokken (zie bijlage 1). De vrije ruimte kan eventueel gebruikt worden om specifiek lokale vragen op te nemen. De vrije ruimte is gebruikt voor vragen van de regionale brandweer in Twente. Hierover is in een afzonderlijk verslag gerapporteerd. 2

16 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. standaardblokken nr. facultatieve blokken 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact 3 onveiligheidbeleving 7 oordeel functioneren politie in de buurt 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen 14 achtergrondkenmerken 9 oordeel functioneren gemeente 10 preventie I 11 preventie II 12 onveilige plekken 13 respectloos gedrag Het onderzoek is uitgevoerd in de periode september tot en met november De vragenlijst is op verschillende manieren uitgezet, allereerst online en schriftelijk. Aan non-responders is tweemaal een herinnering per post gestuurd. Tenslotte is aanvullend telefonisch onderzoek uitgevoerd. 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 51 procent. Daarnaast hebben 42 inwoners van Hof van Twente deelgenomen aan de landelijke, door CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Hof van Twente komt daarmee uit op Daarvan heeft 74 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 16 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 10 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 3

17 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Inleiding 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een groot deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat het ergens (zeer) mee eens is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de weigert - en weet niet -antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt meerdere malen gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert tussen 0 en 10. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën weigert en weet niet buiten beschouwing gelaten. Tenzij anders vermeld, worden verschillen in uitkomsten tussen gemeente en regio in dit rapport alleen beschreven in de tekst als sprake is van een statistisch significant verschil. Verschillen tussen kernen worden beschreven op basis van rangorde. 1.7 Politiecijfers Dit rapport bevat naast cijfers uit de Veiligheidsmonitor, ook recente politiecijfers. Deze cijfers hebben betrekking op de jaren 2010 en De politiecijfers in dit rapport hebben alleen betrekking op het gemeenteniveau en zijn opgenomen in hoofdstuk 5 slachtofferschap en bijlage Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, buurtproblemen, onveiligheidbeleving en slachtofferschap. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 komen meldings- en aangiftegedrag, het contact met de politie en het functioneren van de politie aan bod. In hoofdstuk 9 wordt het functioneren van de gemeente besproken en hoofdstuk 10 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen, genoemde onveilige plekken en ervaren respectloos gedrag. In hoofdstuk 11 worden de conclusies van dit onderzoek beschreven. In bijlage 1 staat de vragenlijst en in bijlage 2 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven. Bijlage 3 bevat spinnenwebgrafieken van het aantal delicten per gemeente uit de politieregistratie en de bijbehorende definities. 4

18 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

19 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Hof van Twente. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). Vervolgens, de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in Hof van Twente. Daarna wordt beschreven in welke mate de bewoners zich persoonlijk hebben ingezet om de buurt te verbeteren en hoe zij de ontwikkeling van de buurt ervaren. Tot slot worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid en de veiligheid beschreven. 2.2 Voorzieningen De aanwezigheid van voorzieningen en het onderhoud ervan kan van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners konden aan de hand van de volgende stellingen van het voorzieningenniveau in hun buurt beoordelen: in de buurt zijn de wegen, fietspaden en pleintjes goed onderhouden; in de buurt zijn de perken, plantsoenen en parken goed onderhouden; in de buurt is het buiten goed verlicht; in de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen; in de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Tabel 2.1 geeft een overzicht van de tevredenheid over deze voorzieningen per wijk in Hof van Twente, plus de gemiddelden voor Hof van Twente, Twente en Nederland. Tabel 2.1 Oordeel over buurtvoorzieningen (percentage eens) goed onderhoud van wegen goed onderhoud van perken goede straatverlichting goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren Hengevelde en Bentelo 66% 57% 57% 37% 26% Goor 60% 48% 77% 60% 17% Delden 68% 65% 81% 57% 14% Markelo 61% 49% 64% 44% 21% Diepenheim 71% 59% 74% 53% 39% Buitengebied 68% 41% 36% 28% 26% Hof van Twente 64% 54% 71% 51% 20% Twente 65% 61% 74% 55% 20% Nederland 66% 66% 75% 56% 21% De straatverlichting, speelplekken voor kinderen en onderhoud van perken worden in Hof van Twente lager gewaardeerd dan in de rest van Twente en Nederland. 6

20 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt De waardering voor het onderhoud van wegen en voorzieningen voor jongeren is vergelijkbaar met de Twentse en Nederlandse gemiddelden. Straatverlichting is wel de voorziening die de hoogste waardering krijgt in Hof van Twente, gevolgd door het onderhoud van wegen en perken. De volgorde in waarderingscijfers van de vijf buurtvoorzieningen is in Hof van Twente dezelfde als in Twente en Nederland. Inwoners van Diepenheim zijn het meest tevreden over het onderhoud van wegen en inwoners van Goor het minst. Over het onderhoud van perken en over de straatverlichting is men in Delden het meest te spreken en in het buitengebied het minst. Over speelplekken voor kinderen is men in Delden en Goor het meest tevreden en in het buitengebied het minst. Over voorzieningen voor jongeren is men in Diepenheim het meest tevreden en in Delden en Goor het minst. Op basis van bovenstaande stellingen is een schaalscore voor fysieke kwaliteit berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer fysieke kwaliteit. Figuur 2.1 Gemiddelde schaalscore fysieke kwaliteit in Hof van Twente Hengevelde en Bentelo Goor Delden Markelo Diepenheim Buitengebied 5,8 5,7 6,1 5,7 6,2 5,4 Hof van Twente Twente Nederland 5,8 5,9 6, De fysieke kwaliteit is in Hof van Twente vergelijkbaar met Twente en vergeleken met Nederland iets lager. Wanneer de kernen onderling vergeleken worden, zijn de inwoners van Diepenheim en Delden het meest tevreden over de fysieke kwaliteit en de inwoners van het buitengebied het minst. 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van buurten wordt niet alleen bepaald door de kwaliteit van de aanwezige voorzieningen, maar ook door de onderlinge verstandhouding van buurtbewoners, oftewel de sociale cohesie. Sociale cohesie is in de Veiligheidsmonitor gemeten aan de hand van de volgende stellingen: 7

21 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks; de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een prettige buurt met veel saamhorigheid; ik voel mij thuis bij de mensen die in de buurt wonen; ik heb veel contact met andere buurtbewoners; ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Tabel 2.2 geeft een overzicht van de tevredenheid met de samenstelling van de buurtbevolking en de verstandhouding tussen buurtbewoners per wijk in Hof van Twente, plus de gemiddelden voor Hof van Twente, Twente en Nederland. Tabel 2.2 Oordeel over aspecten van sociale cohesie (percentage eens) men kent elkaar nauwelijks men gaat prettig met elkaar om prettige buurt, saamhorigheid thuis bij mensen in de buurt veel contact met buurtbewoners tevreden over samenstelling buurt Hengevelde en Bentelo 6% 91% 84% 88% 68% 78% Goor 17% 71% 51% 64% 49% 71% Delden 14% 76% 54% 66% 48% 72% Markelo 6% 87% 77% 81% 64% 78% Diepenheim 9% 87% 72% 83% 64% 77% Buitengebied 10% 95% 81% 84% 73% 78% Hof van Twente 12% 80% 64% 73% 56% 74% Twente 22% 74% 54% 68% 46% 71% Nederland 25% 71% 47% 64% 41% 71% Hof van Twente scoort beter op alle aspecten van sociale cohesie dan Twente en Nederland. Het hoogste percentage eens is te vinden bij de stelling men gaat prettig met elkaar om. Het verschil met Twente is het grootst bij men kent elkaar nauwelijks, prettige buurt en veel contact buurtbewoners. De kernen Hengevelde/Bentelo en het buitengebied hebben beide op drie stellingen de hoogste percentages. In Goor en - in mindere mate - Delden is de sociale cohesie het laagst. Op basis van vier van de zes genoemde stellingen is een schaalscore voor sociale cohesie in de woonbuurt berekend. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10, waarbij een hogere score overeenkomt met meer sociale cohesie. De schaalscore is samengesteld op basis van deze stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks; de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om; ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is; ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. 8

22 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.2 geeft de gemiddelde schaalscore voor sociale cohesie in Hof van Twente op wijkniveau en vergeleken met Twente en Nederland. Figuur 2.2 Gemiddelde schaalscore sociale cohesie in Hof van Twente Hengevelde en Bentelo 7,9 Goor Delden 6,5 6,8 Markelo Diepenheim Buitengebied 7,5 7,5 7,9 Hof van Twente 7,1 Twente Nederland 6,3 6, Zoals al uit de uitkomsten van de stellingen kan worden afgeleid, heeft Hof van Twente een hogere score op sociale cohesie dan Twente en Nederland. Binnen de gemeente hebben Hengevelde/Bentelo en het buitengebied de hoogste sociale cohesie, gevolgd door Diepenheim en Markelo. Goor en Delden hebben de laagste sociale cohesie en zijn met de schaalscore vergelijkbaar met Twente. 9

23 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.3 Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren Hengevelde en Bentelo 26% Goor Delden 18% 20% Markelo 30% Diepenheim 27% Buitengebied 35% Hof van Twente 23% Twente Nederland 18% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sociale betrokkenheid bij de buurt komt ook tot uiting in de eigen inzet voor de buurt waarin men woont. In de Veiligheidsmonitor is gevraagd of men in het afgelopen jaar zelf actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren (figuur 2.3). In Hof van Twente zijn - met 23 procent - in het afgelopen jaar meer inwoners actief geweest om de buurt te verbeteren dan het Twentse en landelijke gemiddelde. In het buitengebied zijn de meeste inwoners die actief zijn geweest in de buurt, gevolgd door Diepenheim. De betrokkenheid bij de buurt is het laagst in Goor en Delden. 2.4 Ontwikkeling van de buurt Aan de inwoners van Hof van Twente is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt (tabel 2.3). Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk is gebleven. Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt kan worden uitgedrukt in het saldo van het aandeel dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. 10

24 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.3 Oordeel over de ontwikkeling van de buurt (percentage genoemd) vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan saldo vooruit/ achteruit Hengevelde en Bentelo 16% 78% 3% 13% Goor 14% 68% 15% -2% Delden 7% 74% 14% -7% Markelo 14% 75% 7% 8% Diepenheim 11% 80% 8% 3% Buitengebied 24% 71% 5% 19% Hof van Twente 13% 73% 11% 2% Twente 14% 68% 14% 0% Nederland 14% 68% 14% 0% In Hof van Twente vinden net zoveel inwoners dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit is gegaan als in Twente en Nederland, maar is er een lager percentage dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. En het aandeel inwoners dat aangeeft dat de buurt gelijk gebleven is, is in Hof van Twente groter dan regionaal en landelijk. Per saldo vinden in Hof van Twente 2 procentpunten meer inwoners dat de buurt vooruit is gegaan dan achteruit, terwijl dat in Twente en Nederland in evenwicht is. In het buitengebied en Hengevelde/Bentelo zijn inwoners per saldo het meest positief over de buurtontwikkeling. In Delden en in mindere mate Goor is men het minst positief over de ontwikkeling van de buurt. 2.5 Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid Ook is aan inwoners van Hof van Twente gevraagd naar een oordeel over hun woonomgeving in het algemeen, de leefbaarheid van de woonomgeving en de veiligheid van de woonomgeving. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met

25 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.4 Oordeel over de woonomgeving (rapportcijfer) woonomgeving algemeen leefbaarheid woonomgeving veiligheid woonomgeving Hengevelde en Bentelo 8,1 7,9 7,4 Goor 7,4 7,3 6,9 Delden 7,7 7,6 7,5 Markelo 7,9 7,8 7,3 Diepenheim 8,1 7,8 7,6 Buitengebied 8,1 7,8 7,1 Hof van Twente 7,7 7,6 7,2 Twente 7,5 7,4 7,0 Nederland 7,5 7,4 7,0 In Hof van Twente worden de woonomgeving in het algemeen en de leefbaarheid en veiligheid met een ruime voldoende tot goed gewaardeerd. De drie rapportcijfers liggen alle 0,2 punten boven de regionale en landelijke cijfers. Voor de woonomgeving in het algemeen worden de hoogste rapportcijfers gegeven in Hengevelde/Bentelo, Diepenheim en het buitengebied. De leefbaarheid wordt het hoogst gewaardeerd in Hengevelde/Bentelo. Diepenheim heeft het hoogste rapportcijfer voor de veiligheid. Inwoners van Goor beoordelen de woonomgeving op de drie aspecten steeds het laagst. 12

26 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen 13

27 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners van Hof van Twente ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Deze buurtproblemen kunnen in een aantal subgroepen worden verdeeld, zoals fysieke verloedering, sociale overlast, dreiging, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Ook is aan de inwoners van Hof van Twente gevraagd welke van deze problemen met voorrang aangepakt moeten worden. 3.2 Meest voorkomende buurtproblemen Tabel 3.1 geeft per buurtprobleem weer hoeveel procent van de inwoners van Hof van Twente van mening is dat dit probleem vaak voorkomt. Tabel 3.1 Vaak voorkomende buurtproblemen (percentage komt vaak voor ) Hof van Twente Twente Nederland dronken mensen op straat 3% 6% 7% mensen die op straat worden lastiggevallen 0% 1% 2% drugsoverlast 1% 5% 5% overlast van groepen jongeren 5% 9% 11% overlast door omwonenden 2% 4% 5% straatroof 0% 0% 1% vernieling van telefooncellen, bus- of tramhokjes 2% 3% 9% bekladding van muren en/of gebouwen 1% 4% 7% rommel op straat 11% 17% 20% hondenpoep 21% 26% 29% agressief verkeersgedrag 7% 10% 12% geluidsoverlast door verkeer 11% 13% 14% te hard rijden 28% 32% 31% fietsendiefstal 3% 6% 9% diefstal uit auto s 2% 3% 6% beschadiging van en/of diefstal van auto s 3% 7% 9% bedreiging 1% 1% 2% inbraak in woningen 2% 4% 9% geweldsdelicten 0% 1% 2% andere vormen van geluidsoverlast 5% 7% 9% parkeeroverlast 13% 20% 22% overlast van zwervers/daklozen 0% 1% 2% overlast door horecagelegenheden 2% 2% 2% vrouwen en meisjes die ongewenst aandacht krijgen 1% 2% 3% jeugdcriminaliteit 1% 2% 4% 14

28 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Buurtproblemen In Hof van Twente zijn de drie meest voorkomende buurtproblemen dezelfde als in de rest van Twente en Nederland, te weten: 1) te hard rijden, 2) hondenpoep en 3) parkeeroverlast. Ook rommel op straat en geluidsoverlast van verkeer zijn relatief veel voorkomende buurtproblemen in Hof van Twente. De overige buurtproblemen worden door minder dan 10 procent van de inwoners genoemd. Een aantal buurtproblemen is nauwelijks genoemd: mensen die op straat worden lastiggevallen, straatroof, geweldsdelicten en overlast van zwervers/daklozen. Voor alle voorgelegde buurtproblemen (m.u.v. overlast van horecagelegenheden) geldt dat deze in Hof van Twente in de beleving van de inwoners minder vaak voorkomen dan in Twente en Nederland. Het verschil is het grootst bij rommel op straat en parkeeroverlast. 3.3 Soorten buurtproblemen De 25 buurtproblemen uit de vorige paragraaf kunnen worden samengevat in vijf soorten buurtproblemen. Ieder soort buurtprobleem kan een waarde tussen 0 en 10 hebben. Hoe hoger deze waarde, des te vaker inwoners van Hof van Twente dit soort buurtprobleem ervaart. De volgende soorten buurtproblemen zijn onderscheiden: fysieke verloedering: de bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep en vernieling van straatmeubilair; sociale overlast: drugsoverlast, mensen die op straat worden lastiggevallen, overlast van groepen jongeren en dronken mensen op straat; dreiging: drugsoverlast, overlast van groepen jongeren, jeugdcriminaliteit, vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, geweldsdelicten, bedreiging, mensen die op straat worden lastiggevallen en straatroof; verkeersoverlast: te hard rijden, parkeeroverlast, geluidsoverlast door verkeer en agressief verkeersgedrag; vermogensdelicten: beschadiging aan auto s en diefstal van auto s, fietsendiefstal, inbraak in woningen en diefstal uit auto s; overige overlast: overlast door omwonenden, overlast door horecagelegenheden, overlast van zwervers of daklozen en geluidsoverlast anders dan van verkeer. Tabel 3.2 toont een overzicht van deze buurtproblemen per wijk in Hof van Twente. Zoals al uit de individuele buurtproblemen kan worden afgeleid, scoort Hof van Twente op alle soort buurtproblemen lager dan Twente en Nederland. Deze buurtproblemen komen dus minder vaak voor in Hof van Twente. Fysieke verloedering, sociale overlast, verkeersoverlast en overige overlast komen het meest voor in Goor. Dreiging komt het meeste voor in het buitengebied. Overlast van vermogensdelicten speelt het meest in Hengevelde/Bentelo. 15

29 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Buurtproblemen Tabel 3.2 Buurtproblemen (schaalscores) fysieke sociale dreiging vermogens- verkeers- overige verloedering overlast delicten overlast overlast Hengevelde en Bentelo 1,6 0,4 0,2 1,7 2,4 0,5 Goor 2,8 1,4 0,6 1,3 3,8 1,3 Delden 1,9 0,8 0,4 1,1 2,9 0,9 Markelo 1,9 0,9 0,4 1,6 2,6 1,1 Diepenheim 1,7 0,4 0,2 1,2 2,7 0,5 Buitengebied 1,3 0,9 0,7 1,2 2,6 0,6 Hof van Twente 2,1 0,9 0,4 1,4 3,1 1,0 Twente 2,7 1,4 0,8 1,9 3,5 1,2 Nederland 3,3 1,7 1,1 2,7 3,6 1,4 3.4 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van Hof van Twente is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die meest genoemd zijn als belangrijkste problemen. Tabel 3.3 Belangrijkste buurtproblemen belangrijkste probleem eerste tweede derde Hengevelde en Bentelo te hard rijden inbraak woning rommel Goor te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Delden te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Markelo te hard rijden hondenpoep inbraak woning Diepenheim te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Buitengebied te hard rijden rommel geluidsoverlast verkeer Hof van Twente 2007 hondenpoep te hard rijden rommel Hof van Twente 2011 te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Twente te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Nederland te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast De drie belangrijkste buurtproblemen in Hof van Twente zijn net als in Twente en Nederland 1) te hard rijden, 2) hondenpoep en 3) parkeeroverlast. Deze moeten volgens de inwoners in Hof van Twente met voorrang worden aangepakt. 16

30 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Buurtproblemen In vergelijking met 2007 hebben de nummers 1 en 2 van positie gewisseld en is parkeeroverlast nieuw in de top 3. Ook op kernniveau hebben zich verschuivingen voorgedaan. Ook in Goor, Delden, Markelo en Diepenheim heeft te hard rijden de plek ingenomen van hondenpoep als belangrijkste buurtprobleem. In Hengevelde/Bentelo en het buitengebied was dit al het belangrijkste buurtprobleem. In Hengevelde/Bentelo en Markelo is inbraak in woningen nieuw in de top 3, in het buitengebied geluidsoverlast verkeer en in Goor, Delden en Diepenheim parkeeroverlast. 17

31 Hoofdstuk 4 Onveiligheidbeleving 18

32 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Onveiligheidsbeleving 4. Onveiligheidbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidbeleving. Achtereenvolgens komen onveiligheidsgevoelens, slachtofferkans, vermijdingsgedrag en respectloos gedrag aan de orde. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt (tabel 4.1). Tabel 4.1 Onveiligheidsgevoelens (percentage genoemd) voelt zich wel eens onveilig voelt zich vaak onveilig voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt voelt zich vaak onveilig in eigen buurt Hengevelde en Bentelo 19% 1% 8% 0% Goor 17% 1% 10% 0% Delden 15% 1% 8% 2% Markelo 15% 0% 8% 0% Diepenheim 8% 0% 5% 0% Buitengebied 12% 3% 9% 3% Hof van Twente 16% 1% 9% 1% Twente 21% 2% 14% 2% Nederland 25% 3% 17% 2% In Hof van Twente voelt 16 procent van de inwoners zich wel eens onveilig in het algemeen en voelt 9 procent zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Daarmee is het onveiligheidsgevoel bij inwoners van Hof van Twente duidelijk lager dan het onveiligheidsgevoel bij inwoners van Twente en Nederland. Vergeleken met 2007 is het percentage inwoners van Hof van Twente dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, toegenomen van 9 naar 16 procent. De onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt stegen van 5 naar 9 procent. Bij deze vergelijking moet worden aangetekend dat vraagstelling in de enquête is veranderd. Niet helemaal valt uit te sluiten dat de stijging van de onveiligheidsgevoelens hiermee samenhangt. In min of meer dezelfde periode ( ) zijn de onveiligheidsgevoelens in Twente en Nederland in het algemeen ongeveer gelijk gebleven en zijn de onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt licht gestegen. 19

33 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Onveiligheidsbeleving Wanneer we de kernen met elkaar vergelijken, valt op dat inwoners van Hengevelde/Bentelo het meest aangeven zich in het algemeen wel eens onveilig te voeren. Onveiligheid in de eigen buurt is het sterkst in Goor, al zijn de verschillen met de meeste andere kernen klein. In Diepenheim komen algemene onveiligheidsgevoelens en onveiligheid in de eigen buurt het minst voor. 4.3 Slachtofferkans Ook is aan de inwoners van Hof van Twente gevraagd hoe groot zij de kans schatten om zelf slachtoffer te worden van respectievelijk inbraak, mishandeling en diefstal (tabel 4.2). Tabel 4.2 Kans op inbraak, mishandeling en diefstal (percentage grote kans genoemd) inbraak mishandeling diefstal Hengevelde en Bentelo 8% 0% 3% Goor 2% 0% 3% Delden 4% 0% 2% Markelo 4% 0% 3% Diepenheim 2% 0% 3% Buitengebied 1% 2% 2% Hof van Twente 4% 0% 3% Twente 5% 1% 4% Nederland 7% 2% 5% Inwoners van Hof van Twente schatten de kans dat zij slachtoffer worden van inbraak, mishandeling of diefstal lager in dan inwoners van Twente en Nederland. De verwachte kans op mishandeling is in Hof van Twente bijna nihil. In 2007 is de verwachte kans op inbraak en mishandeling ook onderzocht. Toen gaven respectievelijk 8 en 2 procent aan bang te zijn om slachtoffer te worden van inbraak en mishandeling. De verwachte kans op inbraak en mishandeling lijkt daarmee dus gedaald te zijn. In Twente is, vergeleken met 2008, sprake van een stijging van de verwachte kans op inbraak. In Bentelo en Hengevelde wordt de kans om slachtoffer te worden van inbraak het hoogst ingeschat. In Goor, Diepenheim en het buitengebied is dat het laagst. De verwachte kans op diefstal is in alle kernen ongeveer even groot. 20

34 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 21

35 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. In paragraaf 5.9 worden politiecijfers over slachtofferschap in 2010 en 2011 gepresenteerd. Het betreft hier de officiële politiestatistiek. Deze cijfers kunnen afwijken van de cijfers uit de Veiligheidsmonitor, onder meer doordat in bepaalde gevallen geen aangifte wordt gedaan. 5.2 Soorten delicten Tabel 5.1 geeft een overzicht van het percentage inwoners van Hof van Twente dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen geweldsdelicten (seksuele delicten, mishandeling en bedreiging), vermogensdelicten (inbraak of poging daartoe, fietsendiefstal, diefstal van of uit de auto, zakkenrollerij met of zonder geld en overige diefstal), vandalismedelicten (beschadiging/diefstal van de auto en overige vernielingen) en overige, niet nader gespecificeerde delicten. In tabel 5.1 wijkt de kolom totaal af van het rijtotaal, omdat respondenten slachtoffer kunnen worden van meer delicten. 3 De laatste kolom bevat de cijfers van het aantal ondervonden delicten per 100 inwoners. Tabel 5.1 Slachtofferschap delicten geweldsdelicten vermogensdelicten vandalismedelicten overige delicten totaal aantal delicten per 100 inwoners Hengevelde en Bentelo 1% 10% 2% 1% 13% 14 Goor 4% 8% 11% 0% 18% 35 Delden 4% 9% 6% 0% 16% 30 Markelo 3% 8% 7% 0% 15% 24 Diepenheim 1% 6% 5% 0% 11% 13 Buitengebied 2% 14% 7% 0% 18% 29 Hof van Twente 3% 8% 8% 0% 16% 27 Twente 4% 12% 11% 1% 23% 39 Nederland 5% 13% 12% 1% 25% 43 In totaal is 16 procent van de inwoners van Hof van Twente in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geworden van een delict. Op elke 100 inwoners waren er in Hof van Twente 27 delicten. Dat zijn er 12 minder dan in Twente en 16 minder dan in Nederland. 3 Dit cijfer houdt rekening met het feit dat iemand in een jaar meer dan één keer slachtoffer kan worden van eenzelfde soort delict. 22

36 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap De kans om slachtoffer te worden van een delict in Hof van Twente is daarmee aanzienlijk kleiner dan in Twente en Nederland. De lagere slachtofferkans in Hof van Twente geldt voor alle soorten delicten. Binnen Hof van Twente is de kans om slachtoffer te worden van een delict het laagst in Diepenheim en het grootst in Goor en het buitengebied. In het buitengebied heeft dat vooral te maken met vermogensdelicten. Hiervan is de slachtofferkans het grootst in het buitengebied, terwijl de verwachte kans op inbraak en diefstal (par. 4.3) daar het laagst is. In Goor is de grootste kans om slachtoffer te worden van een vandalismedelict. 5.3 Geweldsdelicten Tabel 5.2 geeft een specificatie van soorten geweldsdelicten in Hof van Twente. Daar waar mogelijk zijn de cijfers van 2007 toegevoegd. Tabel 5.2 Slachtofferschap gewelddelicten bedreiging seksuele mishandeling mishandeling totaal aantal delicten per 100 inwoners Hengevelde en Bentelo % 0% 1% % 0% 0% 1% 1 Goor % 0% 1% % 1% 0% 4% 5 Delden % 1% 2% % 0% 0% 4% 7 Markelo % 1% 0% % 0% 2% 3% 6 Diepenheim % 1% 1% % 0% 0% 1% 1 Buitengebied % 1% 2% 1% 1% 0% - 2% - 3 Hof van Twente % 1% 1% % 1% 1% 3% 5 Twente % 1% 1% 4% 7 Nederland % 1% 1% 5% 9 In de vorige paragraaf was geconstateerd dat er in Hof van Twente een lagere slachtofferkans op een geweldsdelict is dan in Twente. Dit geldt ook voor de afzonderlijke soorten geweldsdelicten seksuele mishandeling en mishandeling (hoewel niet zichtbaar in het afgeronde percentage) en het aantal geweldsdelicten per 100 inwoners. Voor bedreiging geldt dat wel sprake is van een lagere slachtofferkans, maar dit niet significant afwijkt van de rest van Twente. 23

37 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap Ten opzichte van 2007 zijn er geen veranderingen gemeten in de slachtofferkans op een geweldsdelict. Dat geldt ook voor de ontwikkelingen in de afzonderlijke kernen. In Hengevelde/Bentelo en Diepenheim is de kans om slachtoffer te worden van een geweldsdelict het kleinst. 5.4 Vermogensdelicten Tabel 5.3 toont soorten vermogensdelicten in Hof van Twente. Daar waar mogelijk zijn de cijfers van 2007 toegevoegd. Tabel 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten inbraak of poging tot inbraak fietsendiefstal autodiefstal diefstal uit auto zakkenrollerij en diefstal met geweld overige diefstal totaal aantal delicten per 100 inwoners Hengevelde en Bentelo % 1% 5% % 4% 0% 1% 0% 4% 10% 10 Goor % 1% 3% % 2% 0% 0% 0% 5% 8% 10 Delden % 0% 4% % 6% 0% 0% 1% 3% 9% 15 Markelo % 1% % 2% 0% 0% 0% 4% 8% 8 Diepenheim % 1% 2% % 1% 1% 0% 0% 3% 6% 5 Buitengebied % 4% 4% 0% 0% 0% 0% - 1% - 10% - 14% - 18 Hof van Twente % 1% 3% % 3% 0% 0% 0% 4% 8% 11 Twente % 5% 0% 1% 1% 3% 12% 15 Nederland % 5% 0% 3% 2% 4% 13% 16 In paragraaf 5.2 was geconstateerd dat er in Hof van Twente een lagere slachtofferkans op een vermogensdelict is dan in Twente. Dat geldt ook voor de afzonderlijke soorten vermogensdelicten (poging) tot inbraak, fietsendiefstal, diefstal uit auto, zakkenrollerij/diefstal met geweld en het aantal delicten per 100 inwoners. De kans om in Hof van Twente slachtoffer te worden van autodiefstal of overige diefstal is vergelijkbaar met Twente. De slachtofferkans op fietsendiefstal, autodiefstal en diefstal uit auto kan vergeleken worden met

38 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap Er blijkt in Hof van Twente een afname van de slachtofferkans op deze soorten vermogensdelicten. Opvallend, omdat in heel Twente in de periode de slachtofferkans min of meer gelijk bleef. In het buitengebied hebben inwoners de grootste kans om slachtoffer te worden van een vermogensdelict. Dit betreft met name overige diefstal. 5.5 Vandalismedelicten Cijfers over vandalisme en overige delicten in Hof van Twente zijn opgenomen in tabel 5.4. Daar waar mogelijk zijn de cijfers van 2007 toegevoegd. Tabel 5.4 Slachtofferschap vandalismedelicten autovandalisme overige vernielingen totaal aantal delicten per 100 inwoners Hengevelde en Bentelo % 3% % 1% 2% 3 Goor % 9% % 6% 11% 19 Delden % 3$ % 4% 6% 8 Markelo % 5% % 2% 7% 10 Diepenheim % 3% % 2% 5% 7 Buitengebied % 4% 5% 4% - 7% - 8 Hof van Twente % 5% % 4% 8% 12 Twente % 6% 11% 17 Nederland % 5% 12% 18 In paragraaf 5.2 was geconstateerd dat er in Hof van Twente een lagere slachtofferkans op een vandalismedelict is dan in Twente. Dit geldt ook voor de bijbehorende soorten vandalismedelicten autovandalisme en overige vernielingen en voor het aantal vandalismedelicten per 100 inwoners. In vergelijking met 2007 is autovandalisme afgenomen (met name in Goor, Delden en Markelo) en overige vernielingen gelijk gebleven. De afname van autovandalisme is opvallend, omdat in heel Twente sprake is van een stabiel beeld. Overige vernielingen is ook in Twente gelijk gebleven. Binnen Hof van Twente is er de meeste kans om slachtoffer te worden van een vandalismedelict in Goor, zowel autovandalisme als overige vernielingen. Hengevelde/Bentelo heeft op beide soorten de laagste slachtofferkans. 25

39 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap 5.6 Bekendheid met dader Aan de slachtoffers van geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is bij elk laatste voorval gevraagd of zij de dader(s) kenden. Tabel 5.5 Bekendheid met dader (als percentage van aantal slachtoffers: n=<358) buurtgenoot iemand van het werk (ex) partner of andere andere bekend totaal dader bekend familie Hof van Twente 15% 1% 7% 12% 33% Twente 13% 4% 4% 10% 31% Nederland 12% 4% 4% 10% 30% In Hof van Twente is 33 procent van de slachtoffers van een delict bekend met de dader. Dit cijfer wijkt niet af van cijfers voor Twente en de rest van Nederland. De grootste kans is dat dit een buurtgenoot is. Het komt echter ook regelmatig voor dat het een andere bekende is of een (ex) partner of andere familie. 5.7 Geografische locatie In de Veiligheidsmonitor is bij alle delictsoorten, behalve (poging tot) inbraak, gevraagd naar de geografische locatie (eigen woonbuurt, elders in de eigen woongemeente, elders in Nederland, buitenland) waar het laatste voorval plaatsvond. Aan de slachtoffers van zakkenrollerij, overige diefstal, geweldsdelicten en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. Tabel 5.6 Geografische locatie van delicten (als percentage van de delicten: n=<358) in de eigen elders in elders in in het onbekend totaal buurt eigen gemeente Nederland buitenland Hof van Twente 56% 22% 19% 2% 1% 100% Twente 61% 26% 11% 2% 1% 100% Nederland 65% 20% 11% 2% 1% 100% Delicten die inwoners van Hof van Twente ondervinden, hebben in vergelijking met de rest van Twente en Nederland relatief vaak plaats buiten de eigen gemeente, met name elders in Nederland. Daardoor zijn de percentages van delicten die in eigen buurt plaatsvinden of elders in de eigen gemeente lager dan het regionale gemiddelde. 26

40 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap 5.8 Pleegplek Aan slachtoffers van geweldsdelicten, zakkenrollerij met en zonder geweld, overige diefstal en overige delicten is verder gevraagd naar een nadere aanduiding van de pleegplek. In dit geval gaat het alleen om delicten die de slachtoffers in Nederland hebben ondervonden. Tabel 5.7 Pleegplek van delicten (als percentage van de delicten: n=<358) Hof van Twente Nederland Twente thuis 43% 29% 27% in andere woning 5% 3% 3% in café, bar of disco 8% 14% 12% op straat 11% 22% 27% bij trein-, metro-, bus- of tramhalte 10% 2% 2% in trein, metro, bus of tram 0% 1% 2% in de auto 0% 1% 1% op het werk 11% 11% 11% op school 2% 4% 3% in winkel 6% 5% 6% sportveld of hal 2% 5% 3% in park of op parkeerterrein 1% 2% 2% elders 10% 9% 7% De meest voorkomende pleegplek van ondervonden delicten is - met afstand - het eigen huis. Daarna volgen op straat, op het werk, ov-halte en elders. Thuis en ov-halte worden in Hof van Twente vaker genoemd als pleegplek van een ondervonden delict dan in Twente en Nederland. Zowel in Twente als Nederland komt op straat vaker voor als pleegplek van een delict dan in Hof van Twente. 5.9 Politiecijfers Tabel 5.8 bevat de politiecijfers over delicten en incidenten in 2010 en 2011 in Hof van Twente. De cijfers zijn afkomstig uit de registratie van de politie Twente. Doordat zowel 2010 als 2011 in beeld worden gebracht, is het niet alleen mogelijk om iets te zeggen over afzonderlijke categorieën, maar ook over de ontwikkeling. De 4 e kolom brengt dit in beeld, aan de hand van de percentuele stijging of daling ten opzichte van Het aantal delicten/incidenten hangt (voor een deel) samen met het inwonertal van een gemeente. In de 5 e kolom is daarom het aantal delicten/incidenten per 100 inwoners opgenomen. Omdat de cijfers voor de hele regio zijn verzameld, is het mogelijk het aandeel van Hof van Twente in het regiototaal per misdrijf te bepalen. Dit staat in de laatste kolom. In bijlage 3 is Hof van Twente gepositioneerd ten opzichte van de andere regiogemeenten op 11 delicten door middel van spinnenwebgrafieken. Hierbij zijn ook definities van delicten opgenomen. 27

41 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap Tabel 5.8 Politiecijfers delicten/incidenten Hof van Twente over 2010 en vergelijking 2011 t.o.v Hof van Twente 2011 per 100 inw. aandeel 2011 t.o.v. regiototaal diefstal/inbraak woning % 0,18 3% diefstal uit/af (personen)auto % 0,17 2% diefstal van (personen)auto % 0,02 3% diefstal van motor/scooter 0 0-0,00 0% diefstal van vracht/bestelauto 0 2-0,01 5% diefstal brom-, snorfiets % 0,02 2% diefstal fiets % 0,68 4% diefstal uit bedrijf % 0,10 4% diefstal uit school % 0,01 1% diefstal uit sportcomplex % 0,03 5% winkeldiefstal % 0,05 1% diefstal uit box/garage/schuur/tuinhuis % 0,08 5% zakkenrollerij % 0,05 4% overige vermogensdelicten % 0,41 3% aanranding % 0,01 3% incest % 0,00 2% ontucht % 0,00 0% schennis % 0,04 9% verkrachting 3 3 0% 0,01 4% overige zedendelicten % 0,03 5% openlijk geweld % 0,03 4% bedreiging % 0,19 4% mishandeling % 0,59 4% straatroof % 0,00 0% overval % 0,00 2% aantasting openbare orde/ruimte % 0,05 3% vernieling c.q. zaakbeschadiging % 0,83 5% drugshandel % 0,03 2% fraude % 0,16 5% vuurwapenbezit % 0,01 5% drugs/drankoverlast 7 7 0% 0,02 1% overlast geluid incl. horeca % 0,28 4% verkeersoverlast % 0,27 7% overlast gestoord/overspannen % 0,19 9% burengerucht % 0,25 5% jeugdoverlast % 0,29 4% brand/ontploffing % 0,13 5% huiselijk geweld (misdrijven) % 0,10 4% totaal % 5,30 4% 28

42 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Slachtofferschap In 2011 zijn door de politie in Hof van Twente in totaal delicten/incidenten geregistreerd. Het meest voorkomende delict/incident is vernieling c.q. zaakbeschadiging. Op de tweede plek komt fietsendiefstal en derde is mishandeling. De top 3 van delicten/incidenten in 2011 is daarmee voor Hof van Twente dezelfde als voor de regio. Verder staan in Hof van Twente in de top 10: 4) overige vermogensdelicten, 5) jeugdoverlast, 6) geluidsoverlast, 7) verkeersoverlast, 8) burengerucht, 9) overlast gestoorde/overspannen personen, 10) bedreiging. Per 100 inwoners zijn er in Hof van Twente bijna 5,5 geregistreerde delicten/incidenten, terwijl dat er in de regio bijna 8 zijn. Per 100 inwoners zijn er in Hof van Twente gemiddeld dus circa 2,5 delicten/incidenten minder dan in de regio. In Hof van Twente was wel sprake van een sterkere toename van het aantal delicten/incidenten dan in de regio. Ten opzichte van 2010 is het aantal delicten/incidenten in Hof van Twente met 4 procent toegenomen, terwijl dat in de regio 1 procent bedroeg. In Hof van Twente was er met name een toename van incidenten die met overlast te maken hebben, zoals horeca (+12 procent), verkeer (+13 procent) en gestoorde/overspannen personen (+55 procent). Verder was er een toename zichtbaar van huiselijk geweld, vernieling/zaakbeschadiging, bedreiging en mishandeling. Bij vermogensdelicten is het beeld wisselend: o.a. woninginbraak, diefstal van/uit auto s zijn afgenomen en fietsendiefstal is sterk toegenomen. Met het totaal aantal delicten heeft Hof van Twente een aandeel van 4 procent in het regiototaal. Dat is lager dan op grond van het aandeel in het inwonertal (6 procent) kan worden verwacht. Overlast van verkeer en gestoorde/overspannen personen hebben een bovengemiddeld aandeel. Bepaalde vermogensdelicten zitten hieronder. Omdat in de Veiligheidsmonitor alleen slachtofferschap van delicten wordt gemeten en niet meldingen van incidenten, en een andere indeling wordt gehanteerd, is vergelijking van de cijfers niet mogelijk. Wel kan iets worden gezegd over het algemene beeld. Dit correspondeert voor Hof van Twente vrij aardig tussen de politiecijfers en de Veiligheidsmonitor. Inwoners van Hof van Twente maken minder kans slachtoffer te worden dan in Twente. Dat geldt met name voor vermogensdelicten. Bij geweldsdelicten en vandalismedelicten zit Hof van Twente dichter bij het regionale gemiddelde, maar nog wel eronder. 29

43 Hoofdstuk 6 Aangiftegedrag 30

44 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Aangiftegedrag 6. Aangiftegedrag 6.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft, op basis van de Veiligheidsmonitor Twente 2011, het aangiftegedrag van slachtoffers van delicten. Uit eerder onderzoek is bekend, dat slechts een deel van de door de bevolking ondervonden delicten door de politie wordt geregistreerd. Allereerst zijn de meeste voorvallen, om wat voor reden dan ook, niet bij de politie bekend (geen melding gemaakt en niet ontdekt door de politie). Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieregistraties alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld. 6.2 Melden en aangifte doen Aan de inwoners van Hof van Twente die in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een delict, is gevraagd of dit is gemeld bij de politie. Inwoners die meer dan één keer slachtoffer werden, is gevraagd of zij het laatste delict hebben gemeld. Van melding is sprake als het voorval door of namens het slachtoffer is gemeld bij de politie. Daarnaast is gevraagd of zij het delict hebben aangegeven. Aangifte kan worden gedaan door het ondertekenen van een schriftelijke verklaring of proces-verbaal. Aangifte is ook mogelijk via internet. Ondanks dat bij deze vorm van aangifte geen ondertekening plaatsvindt, wordt deze vorm van aangifte in de Veiligheidsmonitor wel als daadwerkelijke aangifte beschouwd. In tabel 6.1 wordt het aandeel gemelde en aangegeven delicten weergegeven. Tabel 6.1 Meld- en aangiftegedrag (als percentage van laatst ondervonden delicten: n=163) gemeld aangegeven Hof van Twente 33% 26% Twente 37% 28% Nederland 35% 26% In Hof van Twente wordt 33 procent van de delicten gemeld bij de politie. Volgens het onderzoek uit 2007 werd destijds nog van bijna tweederde van de delicten melding gedaan. Circa driekwart van de gemelde delicten leidt tot aan aangifte. Dat is 26 procent van het totaal aantal delicten. Hiervan werd 9 procent aangegeven via internet en 17 procent ondertekende een document. Deze meldings- en aangiftepercentages zijn vrijwel gelijk aan regionale en landelijke cijfers. Meld- en aangiftegedrag variëren sterk naar delictsoort. Omdat inzicht deze variatie van belang is bij het interpreteren van ogenschijnlijke verschillen tussen politiecijfers en belevingscijfers geven we in onderstaande figuur 6.1 een overzicht van meldingspercentages per delictsoort op basis van de Veiligheidsmonitor op regioniveau. Wat met name blijkt is dat - regionaal gezien - diefstal aanzienlijk vaker wordt gemeld dan bedreiging, vernielingen en geweld. 31

45 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Aangiftegedrag Figuur 6.1 Meldings- en aangiftepercentages laatst ondervonden delicten naar soort delict Regio Twente (percentage gemeld) Diefstal auto Diefstal portemonnee etc. met geweld 100% 100% Daadwerkelijke inbraak in woning Iets gestolen uit auto 78% 85% Diefstal portemonnee etc. zonder geweld 67% Poging tot inbraak 52% Slachtoffer van mishandeling 38% Bedreigd met lichamelijk geweld Iets gestolen of beschadigd aan buitenkant auto 29% 27% Diefstal andere voorwerpen Vernielingen (excl. auto) Slachtoffer van seksuele intimidatie een - misdrijf 19% 18% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Aan inwoners die geen aangifte hebben gedaan, is gevraagd of ze dat wel hadden gedaan indien anonieme aangifte mogelijk was geweest. In Hof van Twente zegt 1 procent in dat geval wel aangifte te hebben gedaan. Dit percentage is lager dan het regionale cijfer (3 procent) en eveneens lager dan het landelijke cijfer (3 procent). Aan inwoners die wel aangifte deden, is gevraagd op welke wijze aangifte is gedaan. Tabel 6.2 geeft hiervan de resultaten weer. Tabel 6.2 Wijze van melden delicten (als percentage van de gemelde delicten: n=<163) Hof van Hof van Twente Nederland Twente 2007 Twente 2011 op het politiebureau 56% 17% 27% 30% telefonisch 45% 35% 29% 34% - telefonisch via 112-6% 5% 8% - telefonisch via % 22% 22% - telefonisch via ander nummer - 0% 2% 4% via internet 3% 27% 36% 28% bij agent op straat 1% 6% 3% 2% overig 1% 16% 5% 6% totaal 106%* 100% 100% 100% * in de vragenlijst van 2007 konden respondenten meerdere wijzen van melden van hetzelfde delict opgeven 32

46 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Aangiftegedrag In Hof van Twente worden de meeste delicten telefonisch bij de politie gemeld. Ook via internet worden veel meldingen gedaan. Hiermee wijkt Hof van Twente niet af van regionale en landelijke cijfers. Ten opzichte van 2007 is het percentage meldingen op het politiebureau sterk gedaald en het aantal meldingen via internet sterk toegenomen. Aan inwoners die aangifte van een delict hebben gedaan, is gevraagd naar de reden om aangifte te doen. Tabel 6.3 geeft hiervan de cijfers voor Hof van Twente, Twente en Nederland. Tabel 6.3 Reden van aangifte (als percentage van de aangegeven delicten: n=<163) Hof van Twente Nederland Twente de dader moest gepakt worden 12% 14% 18% om de gestolen goederen terug te krijgen 31% 28% 18% ik vond het mijn plicht 7% 9% 7% ik vond dat de politie dit moet weten, het moet ophouden 19% 25% 24% om verzekeringsredenen 13% 18% 24% overig 19% 7% 9% totaal 100% 100% 100% In Hof van Twente zijn de twee belangrijkste reden om aangifte te doen, dat men de gestolen goederen terug wil krijgen en dat men vindt dat de politie geïnformeerd moet worden over het delict. Dit zijn ook op regionaal niveau de belangrijkste motieven om aangifte te doen. Landelijk worden vaker dan in Hof van Twente verzekeringsredenen genoemd als motief om aangifte te doen. In 2007 waren de belangrijkste motieven om aangifte te doen in Hof van Twente: 1) de dader moest gepakt worden, 2) ik vond dat de politie het moest weten en 3) om verzekeringsredenen. Aan slachtoffers die een voorval niet bij de politie hebben gemeld, is gevraagd naar de reden waarom zij dat niet hebben gedaan. Tabel 6.4 geeft hiervan de cijfers. Tabel 6.4 Redenen niet melden delicten (als percentage van de niet-gemelde delicten: n=<163) Hof van Twente Nederland Twente het helpt toch niets 35% 35% 37% het was niet zo belangrijk 32% 24% 27% het is opgelost 8% 9% 9% dit is geen zaak voor de politie 12% 13% 14% dan volgen er misschien represailles 2% 1% 1% overig 11% 18% 13% totaal 100% 100% 100% 33

47 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Aangiftegedrag De belangrijkste redenen van inwoners van Hof van Twente om een delict niet te melden, zijn dat het toch niets helpt en dat het niet zo belangrijk was. In 2007 waren de belangrijkste redenen om geen melding te doen dat het toch niets helpt en dat het geen zaak voor de politie was. Deze redenen voor het uitblijven van aangifte komen overeen met de regionale en landelijke cijfers. 34

48 Hoofdstuk 7 Tevredenheid laatste politiecontact 35

49 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Tevredenheid laatste politiecontact 7. Tevredenheid laatste politiecontact 7.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over het contact tussen de politie en de burger in het algemeen. Een burger kan om verschillende redenen contact hebben met de politie, zoals bij het melden of aangeven van een delict, bij hulpvragen, problemen met openbare orde of bij veiligheidskwesties. Hierbij komen de omvang en de aard van het politiecontact, de tevredenheid over het contact en de redenen voor ontevredenheid over het contact met de politie aan bod. Dit hoofdstuk beschrijft uitsluitend contacten met de politie in de eigen woongemeente. 7.2 Laatste contact Aan de inwoners van Hof van Twente is gevraagd of zij de afgelopen 12 maanden wel eens contact hebben gehad met de politie in Hof van Twente. Dit contact kan gaan over een aangifte zoals in het vorige hoofdstuk besproken, maar ook over een bekeuring, een waarschuwing, een praatje met een agent, een vergunningaanvraag of iets anders. Tabel 7.1 Recent contact gehad met de politie contact gehad Hengevelde en Bentelo 23% Goor 27% Delden 25% Markelo 22% Diepenheim 24% Buitengebied 32% Hof van Twente 25% Twente 28% Nederland 30% In 2011 heeft 25 procent van de inwoners van Hof van Twente contact gehad met de politie in de gemeente. Dat is 3 procentpunten minder dan inwoners van Twente en 5 procentpunten minder dan inwoners van Nederland. In vergelijking met 2007 is het aandeel inwoners dat contact heeft gehad met de politie, met 4 procentpunten afgenomen. Binnen Hof van Twente heeft het buitengebied het hoogste percentage inwoners dat politiecontact heeft gehad en Markelo het laagste. 36

50 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Tevredenheid laatste politiecontact 7.3 Onderwerp Burgers kunnen om verschillende redenen contact hebben gehad met de politie. Daarom is aan de inwoners van Hof van Twente die in de voorgaande 12 maanden contact met de politie hebben gehad, gevraagd naar de reden van het laatste contact. Tabel 7.2 Reden laatste contact met de politie (als percentage van laatste contact: n=398) Hof van Twente Hof van Twente Regio Twente Nederland bekeuring 7% 12% 11% 13% waarschuwing 2% 4% 4% 4% controle door politie 9% 8% 5% 6% verloren/gevonden voorwerpen 9% 6% 5% 5% aangifte via proces-verbaal of internet 10% 12% 16% 16% - aangifte via proces verbaal - 10% 12% 12% - aangifte via internet - 2% 4% 4% melding van verdachte situatie 14% 13% 13% 15% melden ongeval 4% 2% 4% 3% burgernet - 1% 1% 1% oproepen als getuige i.v.m. delict 0% 2% 2% 2% hulpvragen bv. vanwege burenruzie 5% 4% 6% 7% vergunning/administratieve handeling 2% 2% 1% 2% vragen om informatie of advies 4% 4% 3% 4% sociaal contact / praatje 6% 9% 7% 7% melding van een feest 1% 1% 1% 1% voorlichting/open dag 2% 1% 1% 1% klacht over politieoptreden 1% 1% 0% 1% overig 23% 20% 21% 15% onbekend 1% totaal 100% 100% 100% 100% De meest voorkomende redenen in Hof van Twente voor politiecontact zijn: een melding van een verdachte situatie, een bekeuring en een aangifte. Minst voorkomend zijn klachten over politieoptreden, voorlichting, melding van een feest en burgernet. In Hof van Twente is vergeleken met 2007 sprake van een toename van contacten naar aanleiding van een bekeuring. De verdeling van contactmotieven met de politie in Hof van Twente komt globaal overeen met regionale en landelijke cijfers. In vergelijking met Twente hebben inwoners van Hof van Twente wel vaker politiecontact als gevolg van een controle. Bovenstaande redenen voor contact kunnen worden ingedeeld in drie categorieën, namelijk handhaving, aangifte of melding en overige redenen. Voor deze drie categorieën is nagegaan of ze per wijk verschillen. Tabel 7.3 geeft hierover de cijfers. 37

51 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Tabel 7.3 Reden van politiecontact (als percentage van het laatste contact: n=398) handhaving aangifte/ overig melding Hengevelde en Bentelo 25% 33% 42% Goor 24% 33% 43% Delden 20% 24% 56% Markelo 28% 20% 52% Diepenheim 20% 27% 53% Buitengebied 21% 13% 66% Hof van Twente 24% 28% 49% Twente 20% 34% 46% Nederland 22% 36% 42% In Hof van Twente komt handhaving vaker voor als reden voor politiecontact dan in Twente en Nederland en aangifte/melding minder vaak. In Markelo wordt handhaving relatief vaak genoemd en in Hengevelde/Bentelo en Goor zijn de percentages voor aangifte/melding het hoogst. In alle kernen is de categorie overig het grootst, vooral in het buitengebied. 7.4 Tevredenheid over optreden politie Aan inwoners van Hof van Twente die contact hebben gehad met de politie is gevraagd hoe tevreden ze waren over het optreden van de politie. Indien er punten waren waarover men minder tevreden was, is gevraagd over welke punten men minder tevreden was. Eerst geeft figuur 7.1 een overzicht van de tevredenheid over het laatste optreden van de politie. Daarna vermelden we in de tekst bij hoeveel procent van de inwoners die contact hadden met de politie er punten waren waarover men minder tevreden was. Ten slotte geeft tabel 7.4 cijfers over de punten waarover men minder tevreden was. 38

52 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Figuur 7.1 Tevredenheid over optreden politie in Hof van Twente, in percentage van laatste contact (n=398) Hengevelde en Bentelo 58% Goor Delden Markelo Diepenheim 66% 62% 71% 70% Buitengebied 54% Hof van Twente Twente Nederland 65% 62% 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Van de inwoners die contact hebben gehad met de politie is 65 procent hierover tevreden. Dat is vergelijkbaar met het regionale cijfer en 5 procentpunten hoger dan het Nederlands gemiddelde. Van de kernen in Hof van Twente is in Markelo op de voet gevolgd door Diepenheim de tevredenheid over politieoptreden het grootst. In het buitengebied en Hengevelde/Bentelo is de tevredenheid over het laatste politiecontact het laagst. Bij 22 procent van de inwoners van Hof van Twente die contact hadden met de politie waren er punten waarover men minder tevreden was. Dit komt overeen met regionale en landelijke cijfers. Tabel 7.4 geeft een overzicht van de redenen achter die ontevredenheid. De meest voorkomende redenen voor ontevredenheid met het politieoptreden in Twentse gemeenten zijn (tabel 7.4): dat het optreden van de politie niet efficiënt was, dat de politie niets of te weinig deed, dat de problemen niet zijn opgelost en dat er te lang gewacht moest worden of dat de politie te laat kwam. Deze redenen komen overeen met regionale en landelijke cijfers. In 2007 was het niet ontvangen van bericht over de afloop het belangrijkste punt van kritiek. Andere belangrijke redenen waren het niet oplossen van de problemen, het niet efficiënt optreden en dat de politie niets kon doen. 39

53 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Tevredenheid laatste politiecontact Tabel 7.4 Reden ontevredenheid optreden politie (als percentage laatste contact: n=398) Hof van Twente Nederland Twente politie liet me te lang wachten of was te laat 24% 19% 20% politie kwam niet 7% 10% 12% politie deed niets of te weinig 31% 36% 36% men had onvoldoende tijd / aandacht 19% 25% 22% politie trad niet efficiënt op 37% 29% 30% politie kon niets doen 12% 20% 18% politie gaf onvoldoende informatie 20% 21% 16% politie was onverschillig 19% 25% 27% geen bericht over afloop 21% 25% 24% problemen niet opgelost 24% 31% 30% overig 33% 34% 29% 40

54 Hoofdstuk 8 Oordeel functioneren politie 41

55 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren politie 8. Oordeel functioneren politie 8.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is aandacht besteed aan het contact tussen de politie en de burger op basis van een recente ervaring. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het functioneren van de politie in de buurt en in het algemeen. 8.2 Functioneren politie in de buurt Aan de inwoners van Hof van Twente is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 8.1 geeft hiervoor de percentages. Figuur 8.1 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt in Hof van Twente, percentage (zeer) tevreden Hengevelde en Bentelo Goor Delden 39% 42% 44% Markelo 49% Diepenheim 53% Buitengebied 31% Hof van Twente 44% Twente 48% Nederland 44% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% In Hof van Twente is 44 procent tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Dat is 4 procentpunten lager dan gemiddeld in Twente en gelijk aan het landelijke gemiddelde. Ten opzichte van 2007 is de tevredenheid over het functioneren van de politie in de woonbuurt met 3 procentpunten toegenomen. Binnen Hof van Twente is de tevredenheid over de politie in de buurt het hoogst in Diepenheim en Markelo. In het buitengebied is de tevredenheid hierover het laagst. Het functioneren van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners van Hof van Twente zijn voorgelegd (tabel 8.1). 42

56 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren politie Tabel 8.1 Stellingen over functioneren politie in de woonbuurt (percentage eens) de politie Hof van Hof van Twente Nederland Twente 2007 Twente 2011 biedt de burgers in deze buurt bescherming 23% 28% 35% 35% heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 8% 11% 16% 18% reageert op problemen hier in de buurt 17% 27% 31% 35% doet in deze buurt haar best 16% 24% 35% 36% pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 8% 17% 22% 20% bekeurt hier te weinig 19% 24% 24% 23% neemt je serieus 28% 38% 44% 44% Op de stelling de politie neemt je serieus is in Hof van Twente het grootste aantal voorstanders te vinden. Het minst eens is men met de stelling dat de politie contact heeft met bewoners in de buurt. In vergelijking met 2007 is op de meeste stellingen sprake van een gunstige ontwikkeling. Alleen vinden nu meer inwoners dat de politie te weinig bekeurt. Op de meeste stellingen zijn de percentages in Hof van Twente lager dan in de rest van Twente en Nederland. Alleen op de stelling dat de politie te weinig bekeurt, is het aandeel inwoners dat het daarmee eens is, vergelijkbaar met het regionale en landelijke gemiddelde. De beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt is ook onderzocht via stellingen die aan de inwoners van Hof van Twente zijn voorgelegd (tabel 8.2). Tabel 8.2 Stellingen over de beschikbaarheid van de politie in de woonbuurt (percentage eens) Hof van Hof van Twente Nederland Twente 2007 Twente 2011 je ziet de politie in de buurt te weinig 42% 47% 47% 48% de politie komt hier te weinig uit de auto 27% 35% 35% 39% de politie is hier te weinig aanspreekbaar 24% 30% 30% 34% de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken 12% 23% 24% 29% de politie komt niet snel als je ze roept 8% 14% 14% 18% In 2011 vindt 47 procent van de inwoners van Hof van Twente dat de politie te weinig zichtbaar is in de buurt. Minder vaak vindt men dat de politie te weinig aanspreekbaar is, te weinig uit de auto komt, weinig tijd heeft of niet snel komt. Dit patroon zien we ook in regionale en landelijke cijfers terugkomen. Vergeleken met de cijfers uit 2007 zijn inwoners van Hof van Twente kritischer geworden over de beschikbaarheid van de politie. 43

57 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren politie Voor het functioneren van de politie in de buurt is een schaalscore berekend die gebaseerd is op vijf van de zeven bovengenoemde stellingen (zie tabel 8.1). De stellingen de politie neemt je serieus en de politie bekeurt hier te weinig zijn voor de berekening van de schaalscore niet meegenomen. Hoe hoger de score op de schaal functioneren van de politie, hoe positiever inwoners hierover zijn. De schaalscore varieert van 0 tot 10. Ook op basis van de stellingen over beschikbaarheid van de politie is een schaalscore opgesteld. Het betreft de schaalscore beschikbaarheid van de politie. Hoe positiever men is over het functioneren van de politie in de buurt, hoe hoger de schaalscore. Ook deze schaal loopt van 0 tot 10. De resultaten van beide schaalscores zijn opgenomen in tabel 8.3. Tabel 8.3 Functioneren politie in de buurt en beschikbaarheid (schaalscores) functioneren in de beschikbaarheid buurt Hengevelde en Bentelo 5,1 4,8 Goor 4,8 4,1 Delden 4,9 4,2 Markelo 5,3 4,5 Diepenheim 5,8 4,7 Buitengebied 4,6 4,2 Hof van Twente 5,0 4,3 Twente 5,3 4,5 Nederland 5,3 4,4 Het beeld uit de stellingen (tabel 8.1 en 8.3) komt ten dele terug in de schaalscore. Wat overeenstemt, is dat in Hof van Twente ook de schaalscore voor het functioneren van de politie in de buurt lager is dan in de rest van Twente (en Nederland). Wat moeilijker verklaarbaar is, is dat Hof van Twente eveneens een lagere schaalscore heeft dan de rest van Twente voor beschikbaarheid van de politie. Hoewel de percentages inwoners die het (zeer) eens zijn met de onderliggende stellingen voor beschikbaarheid nagenoeg vergelijkbaar is. Dat is tegenstrijdig en wellicht een gevolg van de wijze waarop Bureau Veiligheidsmonitor landelijk de schaalscore berekent. Wij adviseren om bij het interpreteren van de resultaten voorrang te geven aan de resultaten uit de afzonderlijke stellingen. In Diepenheim is men het meest tevreden over het functioneren van de politie en in het buitengebied het minst. Samen met Hengevelde/Bentelo heeft Diepenheim ook de hoogste schaalscore voor beschikbaarheid. Ook hier geldt dat men in buitengebied, net als in Goor en Delden, minder tevreden is. 8.3 Functioneren politie algemeen Het functioneren van de politie in het algemeen is onderzocht via negen stellingen. Deze zijn opgenomen in tabel

58 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren politie Tabel 8.4 Stellingen over functioneren politie in het algemeen (percentage eens) Hof van Twente Twente Nederland de politie weet hoe ze boeven moet vangen 28% 35% 34% de politie wil contact hebben met burgers 28% 34% 34% de politie houdt rekening met de wensen van de samenleving 25% 34% 32% de politie werkt goed samen met de bewoners 20% 27% 25% als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 47% 52% 53% de politie is benaderbaar 52% 54% 56% de politie informeert de burgers 22% 27% 31% de politie bestrijdt succesvol de criminaliteit 18% 24% 22% als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen 50% 56% 56% Op basis van deze stellingen komt het beeld naar voren dat inwoners van Hof van Twente de politie zien als goed benaderbaar, als het moet haar uiterste best zal doen en ter plaatse is als het er echt om gaat. Men herkent zich minder in de stellingen dat criminaliteit succesvol wordt bestreden, goed met burgers wordt samengewerkt en burgers goed worden geïnformeerd. Dit beeld komt overeen met cijfers voor de rest van Twente, zij het dat de percentages (zeer) eens in Twente in alle gevallen hoger liggen. Tabel 8.5 Vertrouwen, politie als crimefighter, wederkerigheid en communicatie (schaalscores) vertrouwen politie als wederkerigheid communicatie crimefighter Hengevelde en Bentelo 6,5 5,1 5,0 5,7 Goor 6,2 5,1 4,9 5,2 Delden 6,4 5,2 5,0 5,6 Markelo 6,4 5,0 5,4 5,8 Diepenheim 6,5 5,2 5,6 5,7 Buitengebied 6,5 5,2 5,0 5,4 Hof van Twente 6,4 5,1 5,1 5,5 Twente 6,5 5,4 5,4 5,7 Nederland 6,4 5,2 5,3 5,7 Op basis van deze negen stellingen en twee extra stellingen uit voorgaande paragraaf ( de politie neemt je serieus en de politie heeft contact met de bewoners uit de buurt ) zijn schaalscores berekend voor vertrouwen in de politie, de politie als crimefighter, samenwerking met burgers en de communicatie met burgers. Deze worden in tabel 8.5 weergegeven. De politie wordt door inwoners van Hof van Twente het best beoordeeld op vertrouwen. Op afstand gevolgd door communicatie. 45

59 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren politie De slechtste beoordelingen krijgen politie als crimefighter en wederkerigheid. Voor alle schaalscores geldt dat deze lagere beoordelingen krijgen dan in de rest van Twente en meer in de buurt liggen van het landelijke gemiddelde. Hoewel inwoners van het buitengebied het minst te spreken zijn over het functioneren en beschikbaarheid van de politie in de buurt, hebben zij van alle kernen niet een uitgesproken negatiever beeld van de politie in het algemeen. In Goor is het algemene beeld van de politie het minst positief; dat geldt voor alle vier schaalscores. De beste beoordelingen worden gegeven in Diepenheim. 46

60 Hoofdstuk 9 Oordeel functioneren gemeente 47

61 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren gemeente 9. Oordeel functioneren gemeente 9.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de mening van de inwoners van Hof van Twente over wat er door de gemeente Hof van Twente wordt gedaan aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurten van Hof van Twente. Daarnaast is op basis van deze stellingen een schaalscore voor het functioneren van de gemeente berekend. 9.2 Functioneren gemeente Aan de inwoners van Hof van Twente zijn zes stellingen voorgelegd die betrekking hebben op het functioneren van de gemeente. De resultaten hiervan staan in tabel 9.1. Tabel 9.1 Stellingen over het functioneren van de gemeente (percentage eens) de gemeente Hof van Hof van Twente Nederland Twente 2007 Twente 2011 heeft aandacht voor het verbeteren van de 34% 40% 50% 49% leefbaarheid en de veiligheid in de buurt informeert de buurt over de aanpak van de 23% 34% 46% 48% leefbaarheid en de veiligheid in de buurt betrekt de buurt bij de leefbaarheid en de veiligheid 19% 30% 40% 39% in de buurt is bereikbaar voor melding en klachten over de 30% 47% 52% 52% leefbaarheid en de overlast in de buurt reageert op meldingen en klachten over de 17%* 29% 36% 33% leefbaarheid en de veiligheid in de buurt doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in de buurt 11% 22% 27% 26% * deze stelling luidde in 2007 als volgt: reageert op meldingen en klachten over onveiligheid en overlast in buurt In het algemeen zien inwoners van Hof van Twente de gemeente als bereikbaar voor meldingen en klachten over leefbaarheid en overlast in de buurt en heeft zij aandacht voor het verbeteren ervan. Zeker als de scores op de stellingen worden vergeleken met de uitkomsten van Een verbeterpunt is het nakomen van afspraken. De stellingen over het functioneren van de gemeente krijgen in alle gevallen minder instemming dan in de rest van Twente en Nederland. Bovenstaande stellingen zijn gebruikt voor het berekenen van de schaalscore voor het functioneren van de gemeente. Deze schaalscore varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de waarde hoe meer vertrouwen men heeft in het functioneren van de gemeente. 48

62 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Oordeel functioneren gemeente Figuur 9.1 Functioneren gemeente (schaalscore) Hengevelde en Bentelo Goor Delden Markelo Diepenheim Buitengebied 5,7 5,3 5,4 5,7 5,7 5,5 Hof van Twente Twente Nederland 5,5 5,6 5, Het beeld dat uit de onderliggende stellingen naar voren komt, wordt in figuur 9.1 bevestigd. Inwoners van Hof van Twente zijn minder tevreden over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid dan in de rest van Twente en Nederland. Binnen Hof van Twente is de tevredenheid het hoogst in Hengevelde/Bentelo, Markelo en Diepenheim. In Goor en Delden is deze het laagst. 49

63 Hoofdstuk 10 Preventie,, onveilige plekken, respectloos gedrag 50

64 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Preventie, onveilig plekken, respectloos gedrag 10. Preventie, onveilige plekken, respectloos gedrag 10.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in technische preventie (zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties) en gedragspreventie (zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen). Beide aspecten komen in dit hoofdstuk aan bod. Daarna gaan we in op de mate waarin inwoners van Hof van Twente gevaarlijke situaties vermijden. Het vervolg van dit hoofdstuk gaat nog in op het voorkomen van onveilige plekken in Hof van Twente en respectloos gedrag Technische preventie Aan de inwoners van Hof van Twente is gevraagd welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn om inbraak te voorkomen, of om de gevolgen van inbraak zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor is onderzocht in hoeverre vier voorzieningen aanwezig zijn, te weten: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren; (rol)luiken voor ramen of deuren.; buitenverlichting; alarminstallatie in huis. Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen is een somscore voor technopreventie berekend. Deze somscore geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve voorzieningen per huishouden weer en verschilt daarmee in die zin dus van de eerdere toegepaste schaalscores. Voor de somscores geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger de aanwezigheid van de technopreventieve voorzieningen. De somscore kan variëren tussen 0 (geen enkele voorziening aanwezig) en 4 (alle vier de voorzieningen aanwezig). De meest toegepaste technopreventieve voorzieningen in Hof van Twente zijn net als in Twente en Nederland buitenverlichting en extra veiligheidsloten/grendels. In Hof van Twente zijn vaker technopreventieve maatregelen genomen dan gemiddeld in Twente en Nederland. Dit heeft met buitenverlichting te maken, die in Hof van Twente vaker aanwezig is. De toepassing van andere maatregelen is vergelijkbaar met de rest van Twente. Binnen Hof van Twente blijft het buitengebied achter bij de aanwezigheid van technopreventieve maatregelen en lopen Hengevelde/Bentelo en Goor voorop. In het buitengebied blijft het gebruik van veiligheidsloten/grendels achter en dat geldt in mindere mate ook voor alarminstallaties. Rolluiken worden juist relatief vaak gebruikt in het buitengebied. 51

65 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Preventie, onveilig plekken, respectloos gedrag Tabel 10.1 Aanwezigheid technopreventieve voorzieningen (percentage genoemd) extra veiligheidsloten (rol)luiken buitenverlichtininstallatie alarm- somscore of grendels voor ramen en deuren in huis Hengevelde en Bentelo 66% 21% 97% 17% 2,0 Goor 75% 26% 94% 9% 2,0 Delden 71% 13% 89% 12% 1,9 Markelo 65% 18% 93% 10% 1,9 Diepenheim 60% 25% 97% 10% 1,9 Buitengebied 34% 36% 99% 7% 1,8 Hof van Twente 69% 21% 93% 11% 1,9 Twente 70% 23% 85% 10% 1,8 Nederland 70% 16% 79% 12% 1, Sociale preventie Aan de inwoners van Hof van Twente zijn over vier sociopreventieve maatregelen vragen gesteld, namelijk maatregelen ter voorkoming van inbraak, fietsendiefstal, auto-inbraak en diefstal of beroving op straat: ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden; ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling; ik neem waardevolle spullen mee uit de auto; ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Net als bij de technopreventieve voorzieningen is ook bij de sociopreventieve maatregelen een somscore berekend. Met deze somscore kan een totaalbeeld van het gebruik van de vier hierboven beschreven sociopreventieve maatregelen worden geschetst. Ook voor deze somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De somscore kan variëren tussen 0 (geen gebruik van maatregelen) en 4 (gebruik van alle vier de maatregelen). In Hof van Twente worden vaker sociopreventieve maatregelen ingezet dan gemiddeld in Twente en Nederland. Dat komt doordat inwoners van Hof van Twente vaker waardevolle spullen uit de auto halen en s avonds het licht laten branden. Dit zijn overigens net als in Twente en Nederland de meest genoemde sociopreventieve maatregelen. Waardevolle spullen thuis laten en het gebruik maken van een bewaakte fietsenstalling komen minder vaak voor. Binnen Hof van Twente hebben Goor en Delden de hoogste somscore voor sociopreventie. Diepenheim sluit de rij, onder andere doordat inwoners hier minder vaak s avonds het licht laten branden. 52

66 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Preventie, onveilig plekken, respectloos gedrag Tabel 10.2 Aanwezigheid sociopreventieve voorzieningen (percentage genoemd) laat s avonds gebruik bewaakte haal waardevolle laat somscore licht branden fiet- senstalling spullen uit auto waardevolle spullen thuis Hengevelde en Bentelo 56% 36% 67% 38% 2,0 Goor 57% 38% 79% 45% 2,2 Delden 56% 40% 77% 47% 2,2 Markelo 53% 34% 75% 42% 2,0 Diepenheim 43% 23% 73% 40% 1,8 Buitengebied 58% 42% 64% 33% 2,0 Hof van Twente 55% 36% 75% 43% 2,1 Twente 50% 40% 70% 42% 2,0 Nederland 45% 39% 74% 41% 2, Vermijding De respondenten is verder gevraagd of zij bepaalde situaties vermijden vanwege een gevoel van onveiligheid. In de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor is dit onderzocht aan de hand van vijf stellingen. Komt het wel eens voor dat u: s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? uw kind(eren) niet toestaat ergens naartoe te gaan bij u in de buurt, omdat u het niet veilig vindt? zich onveilig voelt als u s avonds bij u in de buurt over straat loopt? zich niet op uw gemak voelt als u s avonds alleen thuis bent? In tabel 10.3 zijn de percentages opgenomen van deze stellingen. De meest voorkomende vorm van vermijding in Hof van Twente is het s avond/ s nachts niet open doen van de deur, hoewel dat minder vaak gebeurt dan in de rest van Twente. De percentages van de andere situaties van gedragsvermijding zijn in Hof van Twente veel lager. Bovendien komen ook omlopen/omrijden en kinderen thuis houden minder vaak voor dan in de regio. Ten opzichte van 2007 is risicomijdend gedrag in Hof van Twente wel toegenomen. Risicomijdend gedrag doet zich in Hof van Twente vooral voor in Goor en Delden en dan met name in de vorm van het niet open doen van de deur. 53

67 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Preventie, onveilig plekken, respectloos gedrag Tabel 10.3 Vermijdingsgedrag in specifieke situaties (percentage genoemd) niet open doen omlopen of omrijden kinderen thuis houden voelt zich op straat voelt zich thuis onveilig onveilig Hengevelde en Bentelo 2% 3% 3% 3% 1% Goor 10% 3% 2% 2% 2% Delden 9% 0% 1% 1% 2% Markelo 3% 1% 2% 2% 2% Diepenheim 4% 0% 0% 0% 0% Buitengebied 1% 2% 4% 3% 1% Hof van Twente % 1% 2% 1% 0% Hof van Twente % 2% 2% 2% 2% Twente 9% 3% 3% 2% 2% Nederland 11% 4% 4% 4% 3% 10.5 Onveilige plekken Aan de inwoners van Hof van Twente is gevraagd of zij zich soms of vaak onveilig voelen op zeven specifieke plekken in Hof van Twente. De bijbehorende percentages zijn weergegeven in tabel Tabel 10.4 Onveiligheidsgevoelens op specifieke plekken (percentage genoemd) Hof van Hof van Twente Nederland Twente 2007 Twente 2011 rondom uitgaansplekken 12% 15% 22% 23% plekken waar groepen jongeren rondhangen 20% 28% 37% 43% in het centrum van mijn gemeente* 3% 6% 19% 22% winkelgebied/winkelcentrum in eigen buurt 2% 4% 10% 14% in het openbaar vervoer 6% 10% 10% 16% bij het treinstation 11% 15% 18% 24% in het eigen huis 2% 5% 6% 7% op het industrieterrein 6% * deze categorie luidde in 2007 als volgt: in het centrum van mijn kern Onveilige gevoelens doen zich in Hof van Twente het meest voor op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansplekken en bij het station. Het minst genoemd worden het centrum, winkelcentrum en het eigen huis. Voor de meeste plekken geldt dat daar in Hof van Twente minder vaak sprake is van onveiligheidsgevoelens dan in de rest van Twente. Alleen het eigen huis en in het openbaar vervoer hebben vergelijkbare scores. Ten opzichte van 2007 zijn op alle voorgelegde plekken de onveiligheidsgevoelens toegenomen. Terwijl in heel Twente in de periode juist sprake was van een afname. 54

68 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Preventie, onveilig plekken, respectloos gedrag 10.6 Respectloos gedrag Respectloos gedrag is gedrag waarbij de grenzen van goed fatsoen worden overschreden. Aan inwoners van Hof van Twente is gevraagd om aan te geven of men persoonlijk door bepaalde personen of instanties wel eens respectloos wordt behandeld. Tabel 10.5 Respectloos gedrag door specifieke groepen (percentage komt wel eens voor ) onbekenden op straat onbekenden in openbaar vervoer personeel winkels of bedrijven personeel overheidsinstanties bekenden (partner, familie, vrienden) Hengevelde en Bentelo 8% 8% 4% 7% 4% Goor 19% 11% 12% 10% 8% Delden 12% 11% 6% 9% 6% Markelo 13% 7% 3% 9% 7% Diepenheim 8% 9% 9% 8% 4% Buitengebied 15% 16% 6% 6% 9% Hof van Twente 14% 10% 7% 9% 6% Twente 20% 11% 12% 10% 6% Nederland 24% 15% 16% 12% 7% Respectloos gedrag wordt in Hof van Twente het meest vertoond door onbekenden op straat, maar doet zich minder vaak voor dan gemiddeld in Twente. De andere voorgelegde groepen worden door 10 procent of minder genoemd. Ook voor respectloze behandeling door winkel-/bedrijfspersoneel geldt dat dit in Hof van Twente minder vaak voorkomt dan in Twente. En in Twente komen groepen die respectloos gedrag vertonen weer minder vaak voor dan in de rest van Nederland. 55

69 Hoofdstuk 11 Conclusies 56

70 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Conclusies 11. Conclusies 11.1 Inleiding De voorgaande hoofdstukken deden gedetailleerd verslag van de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor 2011 in Hof van Twente. De samenvatting bespreekt ze nog een keer op hoofdlijnen. Door de grote hoeveelheid informatie ontstaat behoefte aan duiding. Wat zijn de grootste knelpunten op veiligheidsgebied in Hof van Twente? In welke kernen is de veiligheidssituatie duidelijk te laag? Wat zijn de meest uitgevoerde preventieve maatregelen? In dit hoofdstuk worden bij wijze van conclusie in vier paragrafen de belangrijkste bevindingen van de veiligheidsmonitor voor Hof van Twente gepresenteerd Leefbaarheid, onveiligheidbeleving en buurtproblemen Leefbaarheid Hof van Twente onderscheidt zich als landelijke gemeente positief van de regio ten aanzien van de sociale cohesie. Daarmee past het beeld binnen het regionale patroon waarbinnen sociale cohesie toeneemt, naarmate de stedelijkheid afneemt. Ook binnen Hof van Twente is dat patroon zichtbaar. Met de hoogste scores voor sociale cohesie in het buitengebied en de kleinste kernen en lagere scores in Delden en Goor. Ten aanzien van de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is Hof van Twente binnen de regio een middenmoter, ook wanneer alleen vergelijking plaatsvindt met de landelijke gemeenten in Twente. Binnen de gemeente verdient in het buitengebied de fysieke kwaliteit de meeste aandacht. Wel vinden inwoners van het buitengebied net als in de meeste kernen dat de eigen buurt er in het afgelopen jaar op vooruit is gegaan. Alleen in Delden is de visie op buurtontwikkeling negatief. Buurtproblemen De drie belangrijkste buurtproblemen in Hof van Twente zijn 1) te hard rijden, 2) hondenpoep en 3) parkeeroverlast. Dit zijn ook landelijk en regionaal de belangrijkste buurtproblemen. Deze buurtproblemen moeten in Hof van Twente met voorrang worden aangepakt. In vergelijking met 2007 hebben de nummers 1 en 2 van positie gewisseld en is parkeeroverlast nieuw in de top 3. Ook op kernniveau hebben zich verschuivingen voorgedaan. In Hengevelde/Bentelo en Markelo zijn inbraak in woningen nieuw in de top 3, in het buitengebied geluidsoverlast verkeer en in Goor, Delden en Diepenheim parkeeroverlast. De genoemde buurtproblemen komen overigens in Hof van Twente minder vaak voor dan in Twente en Nederland. Ook hier is sprake van een patroon dat buurtproblemen toenemen bij meer stedelijkheid. Want op drie soorten buurtenproblemen (fysieke verloedering, sociale overlast en overige overlast) komt het meer stedelijke Goor als slechtste uit de bus en Diepenheim en het buitengebied als beste. Vermogensdelicten spelen het meest in Hengevelde/Bentelo en verkeersoverlast in Delden. 57

71 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Conclusies Onveiligheidsgevoelens De positieve cijfers voor leefbaarheid en buurtproblemen vertalen zich ook in betrekkelijk gunstige cijfers over onveiligheidsgevoelens en de ervaren kans om zelf slachtoffer van een delict te worden (par. 11.3). Met een score van 9 procent onveiligheid in de eigen buurt blijft Hof van Twente in 2011 respectievelijk 5 en 8 procentpunten onder het Twentse en Nederlandse gemiddelde. Vergelijking met 2007 is niet goed mogelijk door o.a. gewijzigde vraagstelling. Opvallend is dat het buitengebied en de kleine kernen (met uitzondering van Diepenheim) vergelijkbare percentages onveiligheidsgevoel hebben als de grotere kern Goor. Inwoners van Hof van Twente schatten de kans dat zij slachtoffer worden van inbraak, mishandeling of diefstal erg laag in. De verwachte kans op mishandeling is in Hof van Twente bijna nihil. Voor alle delictsoorten geldt dat de verwachte kans lager is dan in Twente en Nederland Slachtofferschap en aangiftegedrag Slachtofferschap Uit de resultaten op de IVM-enquête blijkt dat de kans om slachtoffer te worden van een delict in Hof van Twente kleiner is dan in Twente en Nederland. De lagere slachtofferkans geldt voor alle drie veel voorkomende delictsoorten: geweldsdelicten, vermogensdelicten en vandalismedelicten. En het lagere slachtofferschap in Hof van Twente spoort met het beeld van lage scores op onveiligheidsgevoelens en verwachte slachtofferkans. Tussen de kernen zijn wel duidelijke verschillen zichtbaar. De kans om slachtoffer te worden van een vermogensdelict is het grootst in het buitengebied. Dit betreft vooral overige diefstal. Dat is diefstal anders dan (poging) tot inbraak, fietsendiefstal, autodiefstal, diefstal uit auto en zakkenrollerij/ straatroof. Opvallend genoeg schatten inwoners van het buitengebied zelf de verwachte kans op inbraak en diefstal het laagst in binnen Hof van Twente. In het buitengebied ontbreekt vermoedelijk nog een stuk bewustwording in het risico om slachtoffer te worden van een vermogensdelict. In Goor is de grootste kans om slachtoffer te worden van een vandalismedelict. Wanneer de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor worden vergeleken met de politiecijfers dan blijkt het algemene beeld vrij aardig overeen te komen. Inwoners van Hof van Twente maken minder kans slachtoffer te worden dan in Twente. Dat geldt met name voor vermogensdelicten. Bij geweldsdelicten en vandalismedelicten zit Hof van Twente dichter bij het regionale gemiddelde, maar nog wel eronder. Aangifte en melding Van de ondervonden delicten door inwoners van Hof van Twente wordt slechts in een derde van de gevallen melding gemaakt bij de politie. In iets meer dan een kwart van de gevallen wordt daadwerkelijk aangifte gedaan. Daarmee is het meldings- en aangiftegedrag vrijwel gelijk aan het regionale en landelijke gemiddelde. Hof van Twente neemt dan ook een middenpositie in tussen de stedelijke gemeenten waar relatief veel melding en aangifte wordt gedaan en de landelijke gemeenten op verdere afstand van een grote stad waar dat relatief weinig gebeurt. 58

72 Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Conclusies In Hof van Twente wordt nog het meest telefonisch melding of aangifte gedaan, terwijl in de regio internet al de meeste gebruikte vorm is. De mogelijkheid om anoniem aangifte te kunnen doen, zal volgens inwoners zelf nauwelijks tot een ander aangiftegedrag leiden Functioneren politie en gemeente Functioneren politie Bijna tweederde van de inwoners van Hof van Twente die contact hebben gehad met de politie is hier tevreden over. De tevredenheid over het laatste politieoptreden in Hof van Twente is hoger dan in Twente en Nederland. De meest voorkomende redenen voor ontevredenheid met het politieoptreden in Twentse gemeenten zijn: 1) dat het optreden van de politie niet efficiënt was, 2) de politie niets of te weinig deed, 3) de problemen niet zijn opgelost en 4) te lang wachten/te laat. De top 3 komt overeen met de cijfers uit andere delen van Twente en Nederland. Functioneren gemeente Inwoners van Hof van Twente zijn minder tevreden over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid dan in de rest van Twente en Nederland. Maar ten opzichte van de situatie in 2007 is een verbetering opgetreden. Het belangrijkste aandachtspunt voor de gemeente is het nakomen van afspraken Preventie, onveilige plekken en respectloos gedrag Preventie In Hof van Twente worden vaker socio- en technopreventieve maatregelen genomen dan gemiddeld in Twente en Nederland, maar komt risicomijdend gedrag minder vaak voor. Op het terrein van technopreventie blijft het buitengebied achter binnen de gemeente. Hoewel de kans op slachtofferschap van een vermogensdelict in het buitengebied het grootst is, wordt dus relatief weinig aan inbraakpreventie gedaan. Vooral het gebruik van extra veiligheidsloten en grendels en alarminstallaties zou in het buitengebied gestimuleerd kunnen worden. Onveilige plekken Onveilige gevoelens doen zich in Hof van Twente het meest voor op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansplekken en bij het station. Voor deze geldt wel dat daar in Hof van Twente minder vaak sprake is van onveiligheidsgevoelens dan in de rest van Twente. Respectloos gedrag Respectloos gedrag door bepaalde personen of instanties komt in Hof van Twente minder vaak voor dan in Twente. En in Twente komen groepen die respectloos gedrag vertonen weer minder vaak voor dan in de rest van Nederland, met uitzondering van de grootste stedelijke gebieden. 59

73 Bijlagen 60

74 Bijlage 1. Vragenlijst 61

75 2011 Twente

76 TOELICHTING INVULLING VRAGENLIJST WIE VULT DE VRAGENLIJST IN? Het is de bedoeling dat degene die via de brief is uitgenodigd de vragenlijst zelf invult. INDELING VRAGENLIJST Deze vragenlijst bevat vragen over verschillende onderwerpen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid. De vragenlijst is onderverdeeld in verschillende blokken. Boven aan elk blok staat duidelijk aangegeven over welk onderwerp het gaat. HOEVEEL TIJD KOST HET? Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 20 minuten. Staat u niet te lang stil bij de antwoordmogelijkheden, maar kiest u spontaan het voor u van toepassing zijnde antwoord. BEANTWOORDING VAN DE VRAGEN Het beantwoorden van de vragen doet u vanuit uw persoonlijke ervaring. U wordt verzocht per vraag één antwoord aan te kruisen of, als dat nodig is, uw antwoord in het invulblokje te noteren. Als meerdere antwoorden aangekruist mogen worden, dan wordt dat duidelijk vermeld. Als u per ongeluk een kruisje op de verkeerde plaats zet, maakt u dan het goede hokje helemaal zwart, dan weten wij dat dit het juiste antwoord is. DOORVERWIJZINGEN Soms kunt u vragen overslaan. Dit wordt aangegeven met een doorverwijzing. TERUGZENDEN ENQUÊTE Wij verzoeken u vriendelijk de enquête zo snel mogelijk in te vullen en liefst binnen één week in de bijgesloten antwoordenveloppe terug te sturen. U hoeft geen postzegel op de antwoordenveloppe te plakken. ANONIMITEIT De antwoorden op de vragen worden volstrekt anoniem verwerkt! De resultaten worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt. VEEL SUCCES MET HET INVULLEN EN HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING! pagina 1

77 1 LEEFBAARHEID WOONBUURT 1 Allereerst volgt een aantal uitspraken over de buurt waarin u woont. Kunt u voor elke uitspraak aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet, kunt u dat natuurlijk ook aangeven. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 1. In de buurt zijn de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden. 2. In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden. 3. In de buurt is het buiten goed verlicht. 4. In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen. 5. In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. 6. De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks. 7. De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om. 8. Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is. 9. Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. 10. Ik heb veel contact met andere buurtbewoners. 11. Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. 2 Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? ja weet niet / geen mening nee 3 Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? vooruit gelijk gebleven achteruit weet niet / geen mening 4 Er is u een aantal vragen gesteld over de buurt waarin u woont. Kunt u voor een aantal zaken door middel van een rapportcijfer een beoordeling geven? Welk cijfer zou u geven van 1 tot en met 10 voor: uw woonomgeving de leefbaarheid in uw buurt de veiligheid in uw buurt pagina 2

78 2 BELEVING BUURTPROBLEMEN 1 De volgende vraag gaat over een aantal vervelende voorvallen en misdrijven, die in uw buurt KUNNEN voorkomen. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt? 1. fietsendiefstal 2. diefstal UIT auto's 3. beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijvoorbeeld wieldoppen, etc. 4. bedreiging 5. bekladding van muren en/of gebouwen 6. overlast van groepen jongeren 7. dronken mensen op straat 8. mensen die op straat worden lastig gevallen 9. rommel op straat 10. hondenpoep 11. vernieling van telefooncellen, busof tramhokjes 12. inbraak in woningen 13. geweldsdelicten 14. drugsoverlast 15. overlast door omwonenden 16. straatroof 17. agressief verkeersgedrag 18. geluidsoverlast door verkeer 19. andere vormen van geluidsoverlast 20. te hard rijden 21. parkeeroverlast 22. overlast van zwervers / daklozen 23. overlast door horecagelegenheden 24. vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen, of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen 25. jeugdcriminaliteit komt vaak voor komt soms voor komt (bijna) nooit voor weet niet / geen mening 2 Wat zijn volgens u de TWEE belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt? U kunt voor het beantwoorden van deze vraag kiezen uit de bij voorgaande vraag 1 genoemde voorvallen en misdrijven in uw buurt. probleem 1 is nummer probleem 2 is nummer geen enkele weet niet / geen mening pagina 3

79 3 ONVEILIGHEIDSBELEVING 1 Voelt u zich wel eens onveilig? ja nee... ga verder naar vraag 3 pagina 4 weet niet... ga verder naar vraag 3 pagina 4 2 Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig? vaak soms zelden weet niet 3 Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt? ja nee... ga verder naar vraag 5 pagina 4 weet niet... ga verder naar vraag 5 pagina 4 4 Voelt u zich vaak, soms of zelden onveilig in uw eigen buurt? vaak soms zelden weet niet 5 Hoe groot denkt u dat de kans is dat u het komende jaar zelf slachtoffer wordt van inbraak in uw woning? heel grote kans kleine kans grote kans heel kleine kans geen grote en geen kleine kans weet niet 6 Hoe groot denkt u dat de kans is dat u het komende jaar zelf slachtoffer wordt van mishandeling? heel grote kans kleine kans grote kans heel kleine kans geen grote en geen kleine kans weet niet 7 Hoe groot denkt u dat de kans is dat u het komende jaar zelf slachtoffer wordt van diefstal van uw portemonnee? heel grote kans grote kans geen grote en geen kleine kans kleine kans heel kleine kans weet niet pagina 4

80 4 SLACHTOFFERSCHAP De volgende vragen gaan erover of u in de afgelopen 5 jaar slachtoffer bent geweest van bepaalde misdrijven. 1a Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een poging tot inbraak in uw woning gedaan ZONDER dat er iets gestolen is? Als u meerdere woningen heeft, wordt de woning bedoeld waar uw huishouden het grootste deel van het jaar verbleef. ja nee... ga verder naar vraag 2a pagina 6 1 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 2a pagina 6 1 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 1f pagina 5 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 1f pagina 5 1 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer pagina 5

81 4 SLACHTOFFERSCHAP 2a Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets gestolen uit uw woning? Als u meerdere woningen heeft, wordt de woning bedoeld waar uw huishouden het grootste deel van het jaar verbleef. ja nee... ga verder naar vraag 3a pagina 7 2 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 3a pagina 7 2 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 2 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008,2009)... ga verder naar vraag 2f pagina 6 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 2f pagina 6 2 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 2 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer pagina 6

82 4 SLACHTOFFERSCHAP 3a Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens een fiets van u gestolen? Het gaat om fietsen waarvan u de hoofdgebruiker bent of was. ja nee... ga verder naar vraag 4a pagina 8 n.v.t., heb geen fiets (gehad)... ga verder naar vraag 4a pagina 8 3 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 4a pagina 8 3 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 3 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 3f pagina 7 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 3f pagina 7 3 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 3 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vraag gaat alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 3g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland pagina 7

83 4 SLACHTOFFERSCHAP 4a Is uw auto of een auto uit uw huishouden in de afgelopen 5 jaar wel eens gestolen? ja nee... ga verder naar vraag 5a pagina 9 n.v.t., geen auto (gehad) in huishouden... ga verder naar vraag 7a pagina 11 4 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 5a pagina 9 4 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 4 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008,2009)... ga verder naar vraag 4f pagina 8 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 4f pagina 8 4 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 4 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 4g Ging het de laatste keer om uw eigen auto of die van iemand anders uit uw huishouden? (Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt.) eigen auto auto van iemand anders in huishouden 4h Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland pagina 8

84 4 SLACHTOFFERSCHAP 5a Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets UIT een auto van u of uit een auto van uw huishouden gestolen, bijvoorbeeld een autoradio, cd s, laptop, een jas, een tas, of andere waardevolle spullen van u of iemand anders? ja nee... ga verder naar vraag 6a pagina 10 5 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 6a pagina 10 5 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 5 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 5f pagina 9 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 5f pagina 9 5 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 5 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 5g Ging het de laatste keer om uw eigen auto of die van iemand anders uit uw huishouden? (Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt.) eigen auto auto van iemand anders in huishouden 5h Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland pagina 9

85 4 SLACHTOFFERSCHAP 6a Is er in de afgelopen 5 jaar, afgezien van diefstallen uit auto s, wel eens iets van de BUITENKANT van uw auto of van een auto uit uw huishouden gestolen of iets beschadigd? Denk aan spiegels, antennes, wielen, wieldoppen, ruitenwissers, bagage op het imperiaal en dergelijke. ja nee... ga verder naar vraag 7a pagina 11 6 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 7a pagina 11 6 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 6 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 6f pagina 10 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 6f pagina 10 6 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 6 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 6g Ging het de laatste keer om uw eigen auto of die van iemand anders uit uw huishouden? (Een auto is van degene die de meeste kilometers in die auto aflegt.) eigen auto auto van iemand anders in huishouden 6h Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland pagina 10

86 4 SLACHTOFFERSCHAP 7 a Zijn uw portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of sieraden in de afgelopen 5 jaar wel eens uit uw tas, kleding of van uw lichaam gestolen, ZONDER dat er geweld werd gebruikt of er met geweld werd gedreigd? (Het gaat hierbij om persoonlijk slachtofferschap van zakkenrollerij.) ja nee... ga verder naar vraag 8a pagina 12 7 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 8a pagina 12 7 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 7 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 7f pagina 11 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 7f pagina 11 7 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 7 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 7g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 7 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 11

87 4 SLACHTOFFERSCHAP 8 a Zijn uw portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijvoorbeeld sieraden in de afgelopen 5 jaar wel eens uit uw tas, kleding of van uw lichaam gestolen, terwijl de overvaller daarbij wel geweld gebruikte of dreigde met geweld? (Het gaat er hierbij om dat u persoonlijk slachtoffer was van straatroof.) ja nee... ga verder naar vraag 9a pagina 14 8 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 9a pagina 14 8 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 8 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 8f pagina 12 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 8f pagina 12 8 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 8 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 8g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 8 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 12

88 4 SLACHTOFFERSCHAP 8i 8j Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar vraag 9a pagina 14 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 13

89 4 SLACHTOFFERSCHAP 9a Zijn er, afgezien van de tot nu toe genoemde diefstallen, in de afgelopen 5 jaar wel eens andere dingen van u gestolen? Denk aan planten uit de tuin, gereedschap uit een boot, kleding uit een kleedruimte of tent, enzovoorts. ja nee... ga verder naar vraag 10a pagina 15 9 b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 10a pagina 15 9 c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 9 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 9f pagina 14 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 9f pagina 14 9 e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 9 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 9g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 9 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld,sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 14

90 4 SLACHTOFFERSCHAP 10a Is er in de afgelopen 5 jaar wel eens iets van u moedwillig vernield of beschadigd, zonder dat daarbij iets is gestolen? Denk bijvoorbeeld aan vernielingen aan uw tuin, uw fiets of aan de buitenkant van uw huis. Hierbij bedoelen wij niet vernielingen aan uw auto. ja nee... ga verder naar vraag 11a pagina b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 11a pagina c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 0 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 10f pagina 15 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 10f pagina e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 0 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 10g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 10h 10i Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar vraag 11a pagina 16 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 15

91 4 SLACHTOFFERSCHAP 1 1 a Mensen raken soms iemand aan of pakken iemand vast met seksuele bedoelingen op een kwetsende manier. Dat kan overal plaatsvinden: bij iemand thuis, op het werk, op straat etc. Is u dat in de afgelopen 5 jaar wel eens overkomen? ja nee... ga verder naar vraag 12a pagina b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 12a pagina c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 1 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 11f pagina 16 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 11f pagina e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 1 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 11g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 1 1 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 16

92 4 SLACHTOFFERSCHAP 11i 11j Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar vraag 12a pagina 18 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 17

93 4 SLACHTOFFERSCHAP 12a Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar wel eens bedreigd met slaan, schoppen, een pistool, een mes of iets dergelijks, zonder dat u werd aangevallen of mishandeld? ja nee... ga verder naar vraag 13a pagina b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 13a pagina c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 2 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 12f pagina 18 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 12f pagina e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 2 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 12g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 1 2 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 18

94 4 SLACHTOFFERSCHAP 12i 12j Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar vraag 13a pagina 20 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 19

95 4 SLACHTOFFERSCHAP 13a Heeft iemand u in de afgelopen 5 jaar wel eens aangevallen of mishandeld door u te slaan of te schoppen, of door een pistool, een mes, een stuk hout, een schaar of iets anders tegen u te gebruiken? ja nee... ga verder naar vraag 14a pagina b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 14a pagina c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 3 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 13f pagina 20 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 13f pagina e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 3 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 13g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 1 3 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 20

96 4 SLACHTOFFERSCHAP 13i 13j Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar vraag 14a pagina 22 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 21

97 4 SLACHTOFFERSCHAP 1 4 a Bent u, afgezien van de tot nu toe behandelde voorvallen, in de afgelopen 5 jaar slachtoffer geweest van een ander misdrijf of een poging daartoe? ja nee... ga verder naar blok 5 pagina b Wanneer gebeurde dit de laatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar blok 5 pagina c En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 4 d Wanneer gebeurde dit de voorlaatste keer? nog dit jaar (2011) vorig jaar (2010) eerder (2006, 2007, 2008, 2009)... ga verder naar vraag 14f pagina 22 geen eerdere keer... ga verder naar vraag 14f pagina e En in welke maand gebeurde dat? januari april juli oktober weet niet februari mei augustus november maart juni september december 1 4 f Hoe vaak gebeurde dit in totaal (dus inclusief de laatste keer) in de afgelopen 12 maanden? keer De volgende vragen gaan alleen over de laatste keer dat dit gebeurde. 14g Gebeurde dit de laatste keer in uw eigen buurt, elders in uw woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland? in de eigen buurt elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland 1 4 h Waar gebeurde het voorval precies? bij u thuis in trein, metro, bus, tram sportveld, sporthal, kleedruimte in andere woning in een auto park, parkeerterrein, strand in café, bar, disco, restaurant op werk elders op straat op trein-, metrostation, bus-, tramhalte op school in winkel, warenhuis, winkelcentrum pagina 22

98 4 SLACHTOFFERSCHAP 14i 14j Kende u de dader of een van de daders? ja nee... ga verder naar blok 5 pagina 24 Waar kende u de dader(s) van? (MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK) partner buurtgenoot ex-partner iemand van het werk familielid andere bekende pagina 23

99 5 AANGIFTEGEDRAG De volgende vragen hebben betrekking op de afgelopen 12 maanden. 1 Er is u zojuist gevraagd of u slachtoffer bent geweest van een aantal misdrijven. Wilt u nu terug denken aan de misdrijven die in de laatste 12 maanden hebben plaatsgevonden. Welke van deze misdrijven vond het laatst plaats? Als u geen slachtoffer bent geweest in de afgelopen 12 maanden kunt u dat ook aangeven. SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK geen enkel van de hier genoemde misdrijven ondervonden in de afgelopen 12 maanden... ga verder naar blok 6 pagina 26 poging tot inbraak in woning daadwerkelijke inbraak in woning diefstal auto iets gestolen uit auto iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit diefstal fiets diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijv. sieraden MET geweld diefstal van portemonnee, portefeuille, mobiele telefoon of bijv. sieraden ZONDER geweld diefstal van andere dingen dan hierboven genoemd vernielingen anders dan auto slachtoffer geworden van seksuele intimidatie of een seksueel misdrijf slachtoffer geworden van mishandeling bedreigd met lichamelijk geweld ander misdrijf dan hierboven genoemd Bij het beantwoorden van de volgende vragen moet u uitgaan van het voorval dat u bij vraag 1 heeft aangegeven. 2 Is dit voorval gemeld bij de politie? Ja, gemeld bij politie... ga verder naar vraag 5 pagina 25 Nee, het is door de politie zelf ontdekt... ga verder naar vraag 6 pagina 25 Nee, het is niet bekend bij de politie Weet niet / wil niet zeggen... ga verder naar blok 6 pagina 26 3 Wat was de belangrijkste reden om dit voorval niet te melden bij de politie? SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK Het helpt toch niets Het was niet zo belangrijk Het is opgelost Dit is geen zaak voor de politie Dan volgen er misschien represailles Andere reden Weet niet / wil niet zeggen pagina 24

100 5 AANGIFTEGEDRAG 4 Zou het voorval wel bij de politie zijn gemeld als dit anoniem had gekund? ja nee weet niet niet van toepassing NA HET BEANTWOORDEN VAN DEZE VRAAG... ga verder naar blok 6 pagina 26 5 Hoe is toen contact opgenomen met de politie? telefonisch via alarmnummer (1-1-2) telefonisch via het algemene nummer van de politie ( ) telefonisch via een ander telefoonnummer van de politie op het politiebureau bij een agent op straat via internet... ga verder naar vraag 7 pagina 25 anders weet niet / wil niet zeggen 6 Is toen een proces-verbaal of een ander document ondertekend? ja nee 7 Wat was de belangrijkste reden om dit voorval te melden bij de politie? SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK De dader moest gepakt worden Om de gestolen goederen terug te krijgen Ik vond het mijn plicht Ik vond dat de politie dit moest weten; het moet ophouden Om verzekeringsredenen Andere reden Weet niet / wil niet zeggen pagina 25

101 6 TEVREDENHEID LAATSTE POLITIECONTACT 1 Heeft u de afgelopen 12 maanden wel eens contact gehad met de politie in UW GEMEENTE? Dit kan gaan om een voorval waarvan u slachtoffer bent geworden en dat eerder in de vragenlijst al aan bod is gekomen. Dit kan ook gaan om bijvoorbeeld een bekeuring of waarschuwing, een praatje met een agent, een vergunningaanvraag, etc. ja... ga verder naar vraag 2 pagina 26 nee... ga verder naar blok 7 pagina 28 weet niet (meer)... ga verder naar blok 7 pagina 28 2 Wat was de reden van het laatste contact met de politie? SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK. bekeuring waarschuwing controle door politie verloren / gevonden voorwerpen (ook huisdier) aangifte via internet aangifte waarbij een proces-verbaal of ander document is ondertekend melding gedaan van verdachte situatie / delict melden ongeval burgernet opgeroepen als getuige i.v.m. delict vragen om hulp, bijv. bij geluidsoverlast of burenruzie vergunning vragen of andere administratieve handeling vragen om informatie of advies sociaal contact / praatje melding van een feest voorlichting / open dag klacht over politieoptreden Anders, namelijk: weet niet 3 Welk oordeel heeft u over het optreden van de politie bij die gelegenheid? Bent u daarover dan: zeer tevreden tevreden niet tevreden / niet ontevreden ontevreden zeer ontevreden weet niet 4 Waren er bepaalde punten waarover u minder tevreden was? ja nee... ga verder naar blok 7 pagina 28 weet niet... ga verder naar blok 7 pagina 28 pagina 26

102 6 TEVREDENHEID LAATSTE POLITIECONTACT 5 Over welke punten was u minder tevreden? MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK. Politie liet me te lang wachten of was te laat Politie kwam niet Politie deed niets of te weinig Men had onvoldoende tijd / aandacht Politie trad niet efficiënt op Politie kon niets doen Politie gaf onvoldoende informatie Politie was onverschillig Geen bericht over de afloop Problemen niet opgelost Anders, namelijk: pagina 27

103 7 OORDEEL FUNCTIONEREN POLITIE IN DE BUURT 1 Welk oordeel heeft u over het totale functioneren van de politie in uw buurt? Bent u daarover: zeer tevreden ontevreden tevreden zeer ontevreden niet tevreden / niet ontevreden weet niet / wil niet zeggen In het navolgende wordt u gevraagd om uw indruk te geven over het functioneren van de politie in uw buurt. Ook al heeft u geen directe contacten gehad met de politie, wilt u dan toch uw indruk geven door aan te geven of u het met de volgende uitspraken eens bent of niet. 2 Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie in de buurt aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of er geen mening over heeft kunt u dat natuurlijk ook weer aangeven. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet/geen mening 1. De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming. 2. De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt. 3. De politie reageert op de problemen hier in de buurt. 4. De politie doet in deze buurt haar best. 5. De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan. 6. De politie bekeurt hier te weinig. 7. De politie neemt je serieus. 3 Kunt u voor de volgende uitspraken over de beschikbaarheid van de politie in de buurt aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of er geen mening over heeft kunt u dat natuurlijk ook weer aangeven. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet/geen mening 1. Je ziet de politie in de buurt te weinig. 2. De politie komt hier te weinig uit de auto. 3. De politie is hier te weinig aanspreekbaar. 4. De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken. 5. De politie komt niet snel als je ze roept. pagina 28

104 8 OORDEEL FUNCTIONEREN POLITIE ALGEMEEN 1 Kunt u voor de volgende uitspraken over het functioneren van de politie aangeven in hoeverre u het hiermee eens of oneens bent? Als u het niet weet of er geen mening over heeft kunt u dat natuurlijk ook weer aangeven. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet/geen mening 1. De politie weet hoe ze boeven moeten vangen. 2. De politie wil contact hebben met burgers. 3. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 4. De politie werkt goed samen met de bewoners. 5. Als het er echt om gaat, dan is de politie er voor je. 6. De politie is benaderbaar. 7. De politie informeert de burgers. 8. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. 9. Als het er echt om gaat, zal de politie het uiterste doen om je te helpen. pagina 29

105 9 BRANDWEER EN BRANDPREVENTIE 1 Heeft u de afgelopen vijf jaar contact gehad met de brandweer over: MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK geen contact gehad met de brandweer... ga verder naar vraag 3 pagina 30 brand in uw woning brand bij anderen een brandveiligheidsadvies de Nationale Brandpreventieweek anders, namelijk: 2 Kunt u, indien er contact is geweest, met een rapportcijfer van 1 tot en met 10 uitdrukken hoe u dit contact waardeert? Als er geen contact is geweest, kunt u niet van toepassing (nvt) aanvinken. brand in uw woning brand bij anderen een brandveiligheidsadvies de Nationale Brandpreventie contact over iets anders nvt 3 Wat is volgens u de meest voorkomende oorzaak van woningbrand? SLECHTS 1 ANTWOORD MOGELIJK vlam in de pan kaarsen electrische apparatuur open haard/kachels spelen met vuur weet niet 4 Kent u de checklist brandveiligheid van de brandweer? ja nee... ga verder naar vraag 6 pagina 30 5 Heeft u deze checklist wel eens gebruikt? ja nee 6 Welke van de volgende brandpreventiemiddelen zijn in uw woning aanwezig? MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK geen enkele brandpreventiehulpmiddel aanwezig rookmelder(s) blusdeken vluchtplan anders, namelijk: pagina 30

106 9 BRANDWEER EN BRANDPREVENTIE 7 Hoe beoordeelt u uw eigen kennis over brandpreventie? zeer goed goed voldoende matig slecht zeer slecht 8 In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling? Adviezen over brandveilig leven kunnen mij helpen om brand te voorkomen of letsel en schade te beperken. helemaal mee eens mee eens neutraal niet mee eens helemaal niet mee eens weet niet / geen mening 9 Bij een brandveilgheidsadvies gaat de brandweer samen met u kijken naar de brandgevaarlijke situaties in uw woning. U krijgt dan van de brandweer een advies op maat wat u hier aan kunt doen. Daarnaast krijgt u tips wat u kunt doen om een brand te voorkomen. Heeft u eventueel interesse in een brandveiligheidsadvies voor uw woning? zeker wel waarschijnlijk wel waarschijnlijk niet zeker niet... ga verder naar vraag 11 pagina 31 weet (nog) niet 1 0 Een brandveiligheidsadvies kan uit meerdere onderdelen bestaan. Welke onderdelen spreken u aan? MEER DAN 1 ANTWOORD MOGELIJK check brandgevaarlijke situaties tips over het voorkomen van brand informatie over brandpreventiemiddelen wat te doen bij brand 1 1 Stel u kunt 10 euro verdelen over vier belangrijke brandweertaken. Welke verdeling kiest u (graag hele euro's invullen)? blussen van brand hulpverlening bij ongevallen voorlichting en advies over brandpreventie brandveiligheidscontroles van gebouwen (excl. woningen) pagina 31

107 9 BRANDWEER EN BRANDPREVENTIE 1 2 Brandpreventie is voor de brandweer in Twente een belangrijk aandachtspunt. De brandweer is altijd geïnteresseerd in tips en suggesties om brandpreventie nog beter onder de aandacht te brengen. Welke suggesties wilt u de brandweer in Twente meegeven? pagina 32

108 10 ACHTERGRONDKENMERKEN 1 Wat is uw geslacht? man vrouw 2 Wat is uw leeftijd? jaar 3 In welk land bent u geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen of Aruba Turkije Marokko Europa (inclusief de voormalige Sovjet Republiek) Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië in een ander land onbekend/wil niet zeggen 4 In welk land is uw vader geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen of Aruba Turkije Marokko Europa (inclusief de voormalige Sovjet Republiek) Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië in een ander land onbekend/wil niet zeggen 5 In welk land is uw moeder geboren? Nederland Suriname Nederlandse Antillen of Aruba Turkije Marokko Europa (inclusief de voormalige Sovjet Republiek) Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw Zeeland, overig Oceanië, Japan, Indonesië, Nederlands Indië in een ander land onbekend/wil niet zeggen 6 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? aantal pagina 33

109 10 ACHTERGRONDKENMERKEN 7 Hoeveel personen daarvan zijn jonger dan vijftien jaar? aantal 8 Wat is uw hoogst genoten schoolopleiding, die u met een diploma heeft afgerond? Geen opleiding Basisonderwijs (lagere school) LBO (bv. LTS, LEAO, huishoudschool) VMBO, MAVO (MULO) HAVO/VWO (HBS, MULO-B, Lyceum) MBO (bv. MTS, MEAO, UTS) HBO (bv. HTS, HEAO, Sociale Academie, Kweekschool, PABO, HAS) Wetenschappelijk onderwijs (universiteit) 9 Verricht u betaalde werkzaamheden? ja nee... ga verder naar vraag 11 pagina 34 weet niet... ga verder naar vraag 11 pagina Is dit voor meer dan 12 uur per week? ja nee weet niet 11 In wat voor soort woning woont u? vrijstaande woning / bungalow twee-onder-een-kapwoning tussenwoning in een rij seniorenwoning / serviceflat / aanleunwoning verzorgingstehuis hoekwoning in een rij flat, minder dan vijf woonlagen flat, vijf of meer woonlagen bovenwoning benedenwoning op kamers woonboot woonwagen anders 12 Woont u in een koopwoning of in een huurwoning? koopwoning huurwoning 1 3 Op welke datum heeft u deze vragenlijst ingevuld (dd-mm-jjjj)? pagina 34

110 Bijlage 2. Achtergrondkenmerken Tabel 1 Sekse respondenten geslacht percentage man 47% vrouw 53% totaal 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten leeftijdscategorie percentage % % % % % % % 85 jaar en ouder 1% totaal 100% Tabel 3 Herkomst respondenten herkomst percentage autochtoon 94% westers allochtoon 5% niet westers allochtoon 1% totaal 100% Tabel 4 Geboorteland ouders herkomst vader moeder Nederland 96% 95% Suriname 0% 0% Nederlandse Antillen of Aruba 0% 0% Turkije 0% 0% Marokko 0% 0% ander land 3% 4% onbekend 1% 1% totaal 100% 100% 62

111 Tabel 5 Huishoudengrootte respondenten en gemiddeld aantal personen in huishouden 15 jaar of ouder huishoudengrootte percentage/gemiddelde 1 persoon 12% 2 personen 41% 3 personen 15% 4 personen 20% 5 of meer personen 12% totaal 100% aantal personen 15+ 2,4 Tabel 6 Hoogst behaalde opleiding respondenten opleiding percentage lager onderwijs 41% middelbaar onderwijs 32% hoger onderwijs 27% onbekend 1% totaal 100% Tabel 7 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week Betaald werk percentage betaald werk 57% betaald werk voor meer dan 12 uren per week 49% Tabel 8 Soort woning in drie categorieën woning percentage vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 87% flat, bovenwoning, benedenwoning 7% overig 4% onbekend 1% totaal 100% Tabel 9 Verdeling koop/huur woning percentage koop 77% huur 22% totaal 100% 63

112 Bijlage 3. Footprints Delicten I&O Research heeft een deel van de beschikbare politiecijfers van de Politie Regio Twente bewerkt om de analyse per delict op gemeenteniveau te faciliteren. Dit materiaal is voor 11 delicten grafisch weergegeven via spinnenwebdiagrammen. Elk spinnenweb bevat per delict een weergave van de incidentie per 100 inwoners in Aan de hand van het patroon en het oppervlak ontstaat snel een indruk van de ernst en de aard van het delict. Houd er wel rekening mee dat de schaal niet steeds gelijk is. Daardoor zegt het oppervlak van het spinnenweb niet automatisch iets over de incidentie. De volgende delicten (tussen haakjes de incidentie) zijn op deze wijze in kaart gebracht: diefstal/inbraak woning (0,40 per 100 inwoners); diefstal uit/af (personen)auto (0,45 per 100 inwoners); diefstal fiets (0,90 per 100 inwoners); openlijk geweld (0,03 per 100 inwoners); bedreiging (0,28 per 100 inwoners); vernieling cq. zaakbeschadiging (0,91 per 100 inwoners); drugshandel (0,09 per 100 inwoners); drugs/drankoverlast (0,08 per 100 inwoners); jeugdoverlast (0,39 per 100 inwoners); huiselijk geweld (0,16 per 100 inwoners); mishandeling (0,89 per 100 inwoners). De gemeenten zijn met de klok mee vanaf twaalf uur geordend naar gemeentegrootte, de grootste gemeente (Enschede) eerst. Na de spinnenwebben volgt een tabel met definities van delicten. Diefstal/inbraak woning, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 64

113 Diefstal uit/vanaf auto, per 100 inwoners Tubbergen Enschede 1,50 Hengelo Borne 1,00 Almelo Losser Wierden 0,50 0,00 Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand Diefstal fiets, per 100 inwoners Tubbergen Enschede 1,50 Hengelo Borne 1,00 Almelo Losser Wierden 0,50 0,00 Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 65

114 Openlijk geweld, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 0,10 0,08 0,05 0,03 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand Bedreiging, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 66

115 Vernieling, per 100 inwoners Tubbergen Enschede 1,50 Hengelo Borne 1,00 Almelo Losser Wierden 0,50 0,00 Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand Drugshandel, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 67

116 Drugs- en drankoverlast, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand Jeugdoverlast, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 1,00 0,75 0,50 0,25 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 68

117 Huiselijk geweld, per 100 inwoners Tubbergen Borne Losser Wierden Enschede 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Hengelo Almelo Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand Mishandeling, per 100 inwoners Tubbergen Enschede 1,50 Hengelo Borne 1,00 Almelo Losser Wierden 0,50 0,00 Rijssen-Holten Hellendoorn Haaksbergen Hof van Twente Dinkelland Oldenzaal Twenterand 69

118 maatschappelijke klasse definitie inbraak woning Hieronder wordt verstaan de diefstal d.m.v. braak, verbreking, inklimming, valse sleutel, valse order of vals kostuum, in/uit een ruimte waar men woont en/of de aangebouwde of inpandige schuren, boxen, garages, bergingen, etc. Of een ruimte een woning is, wordt niet zonder meer bepaald door uiterlijke kenmerken zoals de bouw en de aanwezigheid van een bed en ander huisraad, maar ook door de daaraan werkelijk gegeven bestemming, met andere woorden de bewoningswil (dus de intentie van de gebruiker). De woning hoeft niet in een woonhuis gelegen te zijn. Tal van woningen bevinden zich in woonwagens en woonschepen. Een schip of een tent, caravan, tuinhuis, keet of barak kan (gedeeltelijk) als woning zijn ingericht en de rechtstreeks bereikbare gedeelten gelden dan als deel van de woning (Zie Wet tot Binnentreden) Wel: Diefstal uit een permanente stacaravan (al of niet op camping), een vakantiewoning of voor bijv. de zomer bewoond tuinhuis en studentenkamer. Niet: Diefstal d.m.v. braak in/uit vrijstaande schuren/boxen/garages/ tuinhuisjes e.d. diefstal van fiets Hieronder wordt verstaan diefstal van een fiets. Ook een fiets met trapondersteuning - waarop je alleen beweegt door zelf ook te fietsen - geldt als een fiets. Het gaat om diefstal op een locatie waarvoor geen aparte maatschappelijke klasse is (woning, box etc., winkel, bedrijf, sportcomplex, school, hotel/pension en overige gebouwen). Deze locatie is dus niet fysiek afgeschermd, bijv.: de openbare weg, een openbaar toegankelijke plaats, een terrein zonder afsluiting met een verbodsbord. diefstal uit/vanaf auto Hieronder wordt verstaan de diefstal van voorwerpen of onderdelen, (diefstal (ook braak) gepleegd vanaf of uit een personenauto. De personenauto moet zich uit/vanaf personenauto) bevinden op een locatie waarvoor geen specifieke andere maatschappelijke klasse is. Bijv. diefstal uit een auto in een showroom valt onder diefstal uit bedrijf, A23 of A32. Diefstallen vanaf/uit brommobiel en een invalidenwagen vallen hier niet onder maar onder A12 (diefstal ook braak uit/vanaf andere vervoermiddelen). openlijk geweld tegen Hieronder wordt verstaan het openlijk (d.w.z. dat het voor het publiek personen waarneembaar is; het feit hoeft dus niet gepleegd te zijn op een openbare plaats, maar kan bijvoorbeeld ook gepleegd worden achter een venster aan de openbare weg) in vereniging plegen van geweld tegen personen. Er hoeft hierbij geen letsel toebedeeld te zijn aan de betreffende personen. Wordt dit feit door één persoon gepleegd, niet deeluitmakend van een groep, dan kan dit bijvoorbeeld een mishandeling zijn. bedreiging Iemand kwaad dreigen te berokkenen met bijvoorbeeld mishandeling, verkrachting, gijzeling, brandstichting etc. huiselijk geweld Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het huis). Als verdachten van huiselijk geweld kunnen worden aangemerkt: (ex-)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden. Verdachten en slachtoffers kunnen mannen en vrouwen zijn, en kunnen kind of volwassene (waaronder ouderen) zijn. mishandeling Groepsniveau eenvoudige mishandeling Iemand opzettelijk pijn of letsel toebrengen. Let op: zwaar letsel kan onder F551 vallen. zware mishandeling Iemand opzettelijk ernstig letsel toebrengen (in tegenstelling tot eenvoudige mishandeling is hier de opzet gericht op toebrengen van zwaar lichamelijk letsel). overige mishandeling Alle mishandelingen niet vallende onder eenvoudige (F550) of zware mishandeling (F551). Het gaat bijv. om verzwarende omstandigheden, zoals 70

119 het mishandelen van een ambtenaar in functie. vernieling Groepsniveau vernieling van/aan auto Bij vernielen, beschadigen, onbruikbaar of wegmaken wordt er opzettelijk schade aangericht, waarbij het doel een auto is, niet zijnde een poging tot inbraak of diefstal in/van een auto. vernieling van/aan Bij vernieling wordt er moedwillig schade aangericht, waarbij het doel openbaar vervoer/abri specifiek gericht is op middelen openbaar vervoer. Voorbeeld: Vernielingen aan bus, trein etc. alsmede het interieur, abri's, etc. vernieling van/aan Bij vernieling wordt er moedwillig schade aangericht, waarbij het doel openbaar gebouw specifiek gericht is op een openbaar gebouw. vernieling overige objecten Alle andere vernielingen die niet vallen onder vernieling van/aan auto, openbaar vervoer/abri en openbaar gebouw. Hieronder vallen ook het beschadigen, doden en wegmaken van dieren, vernielingen aan fietsen of andere objecten/eigendommen. Graffiti valt ook onder vernieling; indien er discriminerende teksten zijn aangebracht moet ook het subincident F50 (Discriminatie) worden aangemaakt. Groepsniveau drugshandel bezit harddrugs (lijst 1) Het bezitten van verdovende middelen genoemd in lijst 1 van de Opiumwet. bezit softdrugs (lijst 2) Het bezitten van verdovende middelen genoemd in lijst 2 van de Opiumwet. handel e.d. harddrugs Het verhandelen van verdovende middelen genoemd in lijst 1 van de (lijst 1) Opiumwet. handel e.d. softdrugs (lijst Het verhandelen van verdovende middelen genoemd in lijst 2 van de 2) Opiumwet. vervaardigen harddrugs Het vervaardigen van verdovende middelen genoemd in lijst 1 van de (lijst 1) Opiumwet. vervaardigen softdrugs Het vervaardigen van verdovende middelen genoemd in lijst 2 van de (lijst 2) Opiumwet. aantreffen drugs (geen Het aantreffen van verdovende middelen terwijl er geen verdachte is. verdachte) overige drugsdelicten Overige drugsdelicten, met name in- en uitvoer. overlast ivm drugs drankoverlast melding overlast jeugd Iedere vorm van overlast gerelateerd aan zowel harddrugs als softdrugs, bijvoorbeeld een gebruikerspand dat overlast veroorzaakt. Algemene definitie voor alle overlastcodes: Overlast is een situatie, waarin er hinder wordt ondervonden van een toestand, persoon, object of iets dergelijks. Indien een meer specifieke maatschappelijke klasse in de tabel voorhanden is, dan dient deze te worden gebruikt. Geen maatschappelijke klasse aanwezig. Iedere melding waarbij wordt geklaagd over jeugd, bijvoorbeeld: hangjeugd, geluidsoverlast door jeugd. Algemene definitie voor alle overlastcodes: Overlast is een situatie, waarin er hinder wordt ondervonden van een toestand, persoon, object of iets dergelijks. Indien een meer specifieke maatschappelijke klasse in de tabel voorhanden is, dan dient deze te worden gebruikt. Onder overlast van/door jeugd wordt NIET begrepen baldadigheid en vandalisme. 71

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor 2009 Gemeente Velsen Leefbaarheidsmonitor 2009 I&O Research, september 2009 Colofon Opdrachtgever Samensteller I&O Research I&O Research Stationsplein 11 Postbus 563 7500 AN Enschede Telefoon: (053) 48 25 000 Projectcoördinatie

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie