Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015."

Transcriptie

1 de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : contactpers. : Ruud van Leest telefoon : verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor 2015 Geachte Raad, Inleiding Hierbij ontvangt u ter informatie het rapport Hoe veilig is Terneuzen? - Veiligheidsmonitor Terneuzen april 2016 De resultaten en conclusies hiervan vormen een onderdeel van de verdere uitvoering van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan Voor nadere informatie, oriëntatie en vergelijking is ook de landelijke uitgave bijgevoegd naast een korte analyse van de trends in het gebied van de politieeenheid Zeeland / West-Brabant. De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie.landelijk worden aan willekeurig gekozen mensen gevraagd mee te werken. In 2015 heeft Terneuzen voor de derde keer (na 2009 en 2013) meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. U heeft besloten tweejaarlijks hieraan mee te doen: het geeft een beeld van de door de gemiddelde burger ervaren (on)veiligheid in Terneuzen en door herhaling met zelfde vraagstelling is vergelijken mogelijk en zijn trends te onderscheiden. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen: 1. Leefbaarheid woonbuurt 2. Beleving overlast in de buurt 3. Veiligheidsbeleving 4. Slachtofferschap: dit bevat in 14 onderdelen het leeuwedeel van de vragen 5. Tevredenheid laatste politiecontact 6. Oordeel functioneren politie in de buurt 7. Oordeel functioneren politie algemeen 8. Oordeel functioneren gemeente 9. Preventie 10. Onveilige plekken 11. Respectloos gedrag 12. Achtergrondkenmerken

2 Respons Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van 830 inwoners uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) van de gemeente Terneuzen. 332 inwoners hebben geantwoord. Dit is een percentage van 40 en wordt gezien als een voldoende basis voor verantwoorde interpretatie van de gegevens. In 2013 was dit in Terneuzen 40,2%. Landelijk bereikte de respons in 2015 een percentage van 37,2%. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2015 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. In de bijlage van het rapport vindt u de achtergrondkenmerken van de respondenten. Conclusies uit het rapport: ALGEMEEN: - de gemeente Terneuzen scoort met een gemiddeld rapportcijfer van 7,4 voor veel indicatoren een score die vergelijkbaar is met het gemiddelde in Nederland en de Veiligheidsregio Zeeland; - Terneuzenaren zijn minder positief over de buurtontwikkeling dan wat landelijk en regionaal het geval is. - Wel wordt het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid beter geaardeerd dan in Dit blijkt vooral uit de hogere waardering voor wat betreft informatieverstrekking aan de buurt. SPECIFIEK: 1. Leefbaarheid woonomgeving: a. Qua sociale cohesie staat Terneuzen landelijk op gemiddeld niveau maar blijft binnen Zeeland iets achter. Er is overigens geen sprake van een verslechtering ten opzichte van b. De tevredenheid over de fysieke omgeving is vergelijkbaar met Men is meer tevreden over onderhoud van groen en grijs dan het landelijk gemiddelde. 2. Overlast a. Met betrekking tot overlast zijn alle onderdelen verbeterd ten opzichte van Het totaalbeeld is nu vergelijkbaar met provinciale en landelijke cijfers. De afname is het grootst bij rommel en hondenpoep. b. Sociale overlast is met name verminderd op het gebied van rondhangende jongeren en drugsgebruik / handel. De meeste overlast wordt nu ervaren door buurtbewoners. c. De verkeersoverlast is fors gedaald gevolgd door agressief gedrag d. De grootste problemen blijven te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. 3. Veiligheidsbeleving / Onveiligheidsgevoel - De veiligheid van de buurt wordt ervaren als het gemiddelde in Zeeland. - Sinds 2013 is er sprake van verbetering: in de buurt en vindt 4% minder zich onveilig. Ook is er sprake van een daling met 4% van het onveiligheidsgevoel in het algemeen. - Woninginbraak het meest gevreesd. 4. Slachtofferschap De kans om slachtoffer te worden van een delict is in Terneuzen gelijk aan het Zeeuws gemiddelde en lager dan het landelijke. De situatie in Terneuzen is verbeterd ten aanzien van

3 5. Burgers en Politie Hoewel er sprake is van minder contact met de politie is de tevredenheid hierover flink gegroeid. Als belangrijkste reden om ontevreden te zijn kan gezegd worden dat het nietoplossen hiertoe leidt. 21% van de respondenten heeft contact gehad met de politie gedurende de laatste 12 maanden en dit is minder dan het Zeeuws of landelijk gemiddelde 6. Preventie Het gebruik van preventieve maatregelen ligt in Terneuzen even hoog als gemiddeld in Zeeland en Nederland. Met deze sociopreventieve maatregelen (bijvoorbeeld geen spullen achterlaten, licht laten branden, fiets in stalling) stond Terneuzen in 2013 nog bovenaan in Zeeland, nu dus gemiddeld. Met technopreventieve maatregelen bleef de gemeente onveranderd. Wij gaan er van uit u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere analyse en informatie verwijzen wij u naar bijgevoegde rapporten. Hoogachtend, Burgemeester en Wethouders van Terneuzen, secretaris, burgemeester, F.M.L. Lauret RA J.A.H. Lonink 3

4 HOE VEILIG IS TERNEUZEN?

5 COLOFON! " # $ % & ' " (! ) * +, -. & / 0 * / # $ ' 5 / * : 4 - ; " 4 & < 4 = "! 4 A - 4 B, # $, - C, ) 4-4 D ) ' 4 E 3 F : G )! " 4 < H 4 ( " A " H I.!! ". H ', G ' "! # $ - I ( " J K L M N O L P Q L R L Q S T M U L V L W S X Y T Z [ M T L T \ M N L ] L \ M [ [ Q ^ R T M U L X P N Q U S T U L Y T _ ` a N P U M O L P R L Y U b Hoe veilig is Terneuzen? Colofon

6 INHOUDSOPGAVE c d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d e f d e d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d g J ( " ' D ) I $ ' :, 4 -, " J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J h - A G ", i J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J 0 D "! I 4 ) H - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J j G, 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / 1 4! ) k J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J + " 4 -! - (! 4 ' # H i " J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J * J * l m H < " J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J * n d o p q r q d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d s J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J t k A (,, " < 4 4 I 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J t J 0 h, #! ) #, $ J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J t J j, " ' ), ( " ' m,, 4. & & " - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J & 4 # -, 4 " 4 I : 4 - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J u d 7 q d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d f v 0 J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j 0 k A ( " ), ' " 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j 0 J 0 h, #! ), ( " )! - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / 0 J j D " A ", ( " )! - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / 0 J / w 4 ' " (! 4 $, " #! I ) I 4 $ ' 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 J ;, -! ), ( " )! - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 J * 1! 4 G! A (! 4. & & " - G ",. ) : 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J * 0 J x G # - ),, I ' "! I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J * Hoe veilig is Terneuzen? Inhoudsopgave

7 v d q d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d n y j J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j J D ) I $ '. ) ( 4 I 4 '. & & " - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j J 0 D ) I $ '. ) ( 4 I 4 m,, 4 G )!! - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j J j D ) I $ '. ) ( 4 I 4 $ -! ) I : 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 j J / D " m! # $ - A! 4, G )! # $ -, i i " # $! G J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J j g d z 8 p p 8 d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d n { / J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J h )! # $ -, i i " # $! G I m ) ' ' ) # - 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J 0 h )! # $ -, i i " # $! G ( " :, I 4 ' ) # - 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J / J j h )! # $ -, i i " # $! G ( " 4 ) 4 I 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J * / J / h )! # $ -, i i " # $! G -, -!! ) J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J x / J h )! # $ -, i i " # $! G # k. " # " : J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J x { d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d u f J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 J h, #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 J 0 ; # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 } d E d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d d u v * J 4 ) ' 4 I J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 j * J ~, 4 -! # - 4. & " I " : - G, ) - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 j * J & 4 # -, 4 " 4 G, ) - J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 / * J j ; ( " ' 4 $ ' i & 4 # -, 4 " 4 4 $ -! ) I : 4 J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J J 0 * Hoe veilig is Terneuzen? Inhoudsopgave

8 SAMENVATTING Hoe veilig is Terneuzen? Samenvatting

9 ƒ ƒ ˆ ƒ Š ƒ Œ Œ Ž Œ Ž Œ Œ Œ Ž B D ) I $ ' :, 4 -, " 4 H!! " ) H A - " & I A " 4 '. (, ) A 4 I, 4 ' " <, A 4!! " ( ) I $ ' š ) i.!! " $ ' 4 )! # $ -, i i " # $! G J B D ) I $ ' :, 4 -, " m, " ' - & - I (, " ' 4, G ' "! # $ - (! 4 $ " (! 4 D ) I $ ' 4 C & - - š I : G, ) - J 4 / $ i - ; " 4 & < 4 (,, " ' ' " ' A " : I '!! 4!! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " J B <! : 4 (! I. # $ " H i - '. )! 4 I " H A - & - A, : - 4 (! 4 ' - I ",, - # $! ) I, 4 ' " <, A J 3 " m, " ' - ( " I ) A 4 : - ' " & ) -! - 4 & - 0 J B ( "! I 4 ) H - 4 (,, " ' -, 4 ' " <, A < H 4 4 ' G ", ' G - :. " -, - 4 : - 4, ( :. " /!! 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 -, I - & & " ' J 4 -, -!! ) $ m, 4 " ' D ) I $ ' :, 4 -, " 4 I ( & ) ' J B " G, 4 4 ; " 4 & < 4 m! j G ", # 4 - J Œ Œ œ Œ ž Ž Ÿ Ÿ Œ Ž œ Ÿ Ž Ž Œ Œ Ž Œ Œ Œ Ž Œ B ) i.!! " $ ' 4 ; " 4 & < 4 m, " ' - ',, " 4 m, 4 " 4 $ -! ) I : 4! ) " & : (, ) ', 4 ' -, - I, '.,, " ' ) ' J w - I : ' ' ) ' "! G G, " - # H i " (! 4 4 * š j A, : -, ( " 4 : - $ - I : ' ' ) ' 4 ' D ) I $ ' " I, % )! 4 ' ' " )! 4 ' J w -!! 4 -! ) 4 m, 4 " '! - ( 4 ' - '! - '. & & " -! # $ - " & - I I!! 4 m ) m!! " ( " : 4 ' " ' š :!! ". ) H i - I ", - " '! 4 $ -!! 4 -! ) 4 m, 4 " '! - '. & & " - (,, " & - $ i - < 4 I!! 4 J B!! " ',, " < H 4 ; " 4 & < 4! " 4 š 4 -! ) 4 0 š : 4 ' " G, - i, ( " '. & & " -, 4 - m A A ) 4 I '! 4 " I, 4!! ) 4 )! 4 ' ) H A $ - I (! ) J w - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : 4 -, G $ - I. ' (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' m, " ' -. - " I m!! " ' " ' '! J B - (,, "! ) - " & I - < 4 4 ' I - I 4 - ( " ' 4 $ ', ( " $ - 4 i, " : " 4 (! 4 '. & & " - J D " ' " 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 /, 4 I ( " ( 4 - ( " ' 4, ( " ' A m! ) - - (! 4 i k A (,, " < 4 4 I 4! ) 4 0 J w & 4,, " ' ), 4 I ( " I ) H A!! 4 ' I : ' ' ) ' # $!! ) #, " 4 % )! 4 ' ' " )! 4 ' J ) < H 4 ; " 4 & < 4! " 4 : " - ( " ' 4, ( " $ -, 4 ' " $, & ' (! 4 I ", 4 4 I " H 4 $ & 4. & & " - '! 4 )! 4 ' ) H A $ - I (! ) J G $ - I. ' (! 4, #! ) #, $ < H 4 ' : 4 4 I 4 (! 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < m < 4 ) H A ( "! 4 ' " ' J B, #! ) #, $ 4 ; " 4 & < 4 ( " H m ) I ) H A!! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' 4. ) H i - -! # $ - ". H ' " - (! 4 % )! 4 ' J Œ Ž Œ Ÿ Ÿ B :! - (! 4, ( " )! - 4 ; " 4 & < 4, G! ) ) G & 4-4 ( ". - " ' - 4, G < # $ - (! 4 0 J B " (! " 4 ( " A ", ( " )! - $ - - " A -! i I 4, : 4 š :!! ",, A i k A ( " ), ' " 4 I 4, #! ), ( " )! - A, : 4 : 4 ' " (,, " '! J B -, -! ), ( " )! - $ " :, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! &! ) 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' I A, : 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Samenvatting

10 m D " ' " B! i 4! :. H ' " (! " 4 i k A ( " ), ' " 4 I $ - I ",, - - (,, " ", : : ), G - "!! - 4 $, 4 ' 4 G, G J H. A )! ' ' : & " 4, i I., & m 4 G "! A (! 4 4 ) # $ - -, 4! : (! 4 ' " (! " 4, ( " )! - J 4 ; " 4 & < 4 m, " ' - : 4 ' " i k A ( " ), ' " 4 I 4 '. & & " - " (! " 4 '! 4 I : ' ' ) ' 4 2 ' " )! 4 ' J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 " (! " 4 4 / : 4 ' ", #! ), ( " )! - '! J w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - ( ), ( " )! - " (!! " - ) I - 4, I m ) $, I " '! 4 ' " (! " 4, #! ), ( " )! - 4 % )! 4 ' š :!! " 4 ' / - )! I " '! 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J B - " A -! i 4! : m! ". H ', ( " )! - (! 4 ", 4 ' $! 4 I 4 ' H, 4 I " 4 4 ' " & I I. " & A 5 $! 4 ' ) J B : -, #! ), ( " )! - m, " ' - " (! " 4 (! 4. & & " -. m, 4 " J B " (! " 4 ( " A ", ( " )! - 4 / i ) 4 A I '!! ) ' 4. ( 4 ' - < # $ '!! " : 4 &, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! &! ) % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J B! i 4! : 4 ( " A ", ( " )! - $ - I ",, - - (,, " - $! " ' " H ' 4 š I (, ) I ' ',, "! I " i I ' "! I š :!! " 4 - < # $ -.!! ". H G! " A " G ",. ) :! - A J B ' ". )! 4 I " H A -. & & " - G ",. ) : 4 4 ; " 4 & < 4 < H 4 (, ) I 4 '. m, 4 " š 4 -! ) 4 / - $! " ' " H ' 4 š $, 4 ' 4 G, G 4 G! " A " G ",. ) : 4 J Œ Œ Œ Œ Ž Ž Œ Œ Œ Œ Ž Œ Ž Œ Œ Œ B, 4 - m A A ) 4 I 4, G $ - I. ' (! 4 $ -, 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 < H 4 G, - i J 3 " < H 4 : 4 ' " 4 m, 4 " ' < # $ m ) 4, 4 ( ) I (, ) 4 4 ' I 4 m,, 4. & & " -, i 4 $ -! ) I : 4 J! -. - " i - $ - (,, " A, : 4 (! 4, 4 ( ) I $ ' I (, ) 4. ( 4 ' - ; " 4 & < 4 < # $ 4 &, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! &! ) % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J 4 ' " 4 m, 4 " $.. 4 $ - ' '! - # " : 4! ) '. & & " - ( ) (,, " A, : - 4 : 4 G, - ( ", ( " # " : 4! ) - -, 4 - m A A ) 4 I '! J 3 4!! 4 '! # $ - G & 4 - $ -, 4 ( ) I $ ' I (, ), G G ) A A 4 4 ' I 4 m,, 4 G )!! - J w -!! 4 -! ) 4 m, 4 " '! - < # $, 4 ( ) I (, ) -, G G ) A A 4 m!! " I ", G 4 H, 4 I " 4 ", 4 ' $! 4 I 4 4 '! i I ), G 4 - m H!! " -, I 4, : 4 š $, m ) $ -!! 4 -! ) 4 m, 4 " '! - ( ), ( " )! - " (!! " - (! 4 ", 4 ' $! 4 I 4 ' H, 4 I " 4! i I 4, : 4 J D! 4 & - ' D ) I $ ' :, 4 -, " $ " (,, " I 4 ( " A )! " 4 I - I ( 4 J l! 4 ' ) H A I!! - '! i 4! : (! 4 ', ( " )! - ',, " ", 4 ' $! 4 I 4 ' H, 4 I " 4 m ) I G!! " ' : - 4 '! ) 4 I (! 4 ', 4 ( ) I $ ' I (, ) 4, G $! 4 I G ) A A 4 J D " ' " 4 ; " 4 & < 4 (, ) - G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " < # $ m ) 4, 4 ( ) I 4 ' I 4. & & " - J B - ( " G ", # 4 - G & 4 - : 4 ' " '! J B ( ) I $ ' 4 ' m,, 4. & & " - m, " ' - ',, " ' 4 m, 4 ".,, " ' ) ' : - 4 * J 0 J 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 š % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' ( " -, 4 4, 4 I ( " ( 4 (!! A " #, : H ' 4 ' I ' "! I J D! 4 < ( 4 (,, " I ) I ' ), #! - (, ) 4 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 < # $ $ - : -, 4 ( ) I. H G ) A A 4 m!! " I ", G 4 H, 4 I " 4 ", 4 ' $! 4 I 4 J 4 ; " 4 & < 4 (, ) G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " < # $ 4 $ -! ) I : 4 m ) 4, 4 ( ) I J B - ( " G ", # 4 - G & 4 - : 4 ' " '! J D! 4 ( " (,, " I ) I ' ' ) # - 4 # $! m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 ' A! 4, : )! # $ -, i i " - m, " ' 4 (! 4 m, 4 4 I 4. "!! A $ - $,, I - 4 J 2 I 4 G ", # 4 - ( " m! # $ - $ " $ - A, : 4 ' H!! " )! # $ -, i i " (! 4 -, " ' 4 J ª œ œ Œ w -!! 4 -! ) 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 / )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 I m ) ' ' ) # - š ( " :, I 4 ' ) # - 4 5, i ( " 4 ) 4 I 4 )! I " '! J B! i 4! : ', - < # $. H! ) ) ' ) # -,, " - 4 (,, " J w - )! # $ -, i i " # $! G 4 % )! 4 ', 4 I ( " I ) H A š :!! " '! i 4! : m!, G G ", ( 4 #!! ) 4 (! & : 4 ' " - " A '! 4 4 ; " 4 & < 4 J ; " 4 & < 4! " 4 $.. 4 : 4 ' " A! 4, : )! # $ -, i i " - m, " ' 4 '! 4 ' I : ' ' ) ' 2 ' " )! 4 ' " J Hoe veilig is Terneuzen? Samenvatting

11 D " ' " D! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 G ", # 4 - )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4. G!! ) ' (,, " (! ), i ' ) # - J B - : 4 ' " '! š -, 4 G ", # 4 - )! # $ -, i i " m! J D " :, I 4 ' ) # - 4 A, : 4 $ - : - (,, " 4 ; " 4 & < 4 J % ( 4 G ", # 4 - m " ' $ " (! 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 $ - )! # $ -, i i " J D H i G ", # 4 - A " I - :! A 4 : - ( " 4 ) 4 I 4 J - : 4 ' " '! 4 G ", # 4 - m " ' )! # $ -, i i " (! 4 4 I m ) ' ' ) # - J «Ÿ Œ Œ Ž Œ 3 " 4! i 4! : 4 ' :! - (! 4 #, 4 -! # - - & 4. & " I " 4 ' G, ) - J B - ( " ' 4 $ ', ( " ' - #, 4 -! # - i ) 4 A -, I 4, : 4 J D! 4 ', 4 - ( " ' 4 4 m, 4 " I i - $ -, ( " I ", - ' )! ) " ' 4 (,, " $ & 4, 4 - ( " ' 4 $ ' '! - $ & 4 G ",. ) : m " ' 4, G I ), - J D " ' " D! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 $ i - G ", # 4 - '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 #, 4 -! # - I $! ' : - ' G, ) - J B - - )! I " '! 4 $ - I : ' ' ) ' 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J ; m ' " ' (! 4 ' 4 m, 4 " ' #, 4 -! # - $.. 4 I $! ' : - ' G, ) - š $ " - ( " ' 4, ( " J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4.,, " ' ) 4 $ -! ) I : 4 i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - G, - ( " '! J w & 4,, " ' ). ( 4 ' - < # $ '!! " :, G $ - < ) i ' 4 (! &! ) % )! 4 ' 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J! -. - " i - $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 ' m,, 4. & & " - " 4 - H I 4 I - 4, G < # $ - (! 4 0 š :!! ". ) H i - $ -,, " ' ) )! I " '! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J Œ Œ Ž Œ 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 4 : 4, 4 I ( " ( 4 ( ), #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 <,! ) I 4 ± ² ³ µ ³ ¹ ³ º» ¼ ½ ³ ± ½ ³ º ¾» ¼ ½ ½ ³ º À ± º ² ³ º Á µ º ² ³ º  ³ ½ º À ³ à ½ ³  ³ ½ ³ º ½ º Ä G )!! - 4! ) I : ' ' ) ' 4 % )! 4 ' ' " )! 4 ' J 1 ) ) (, " : 4 (! 4, #, G " ( 4 - A, : 4 4 ; " 4 & < 4 : 4 ' " (,, " '! J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 :! A 4, 4 I ( " ( 4 ( ) I. " & A (! 4 - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 <,! ). & - 4 ( " ) # $ - 4 I š F - "! ( ) I $ ' ), - 4, i! )! " : 4 -! ) )! -! ) I : ' ' ) ' 4 % )! 4 ' ' " )! 4 ' J ) < H 4 $ & < 4 4 ; " 4 & < 4 (! A " (,, " < 4 (! 4 ", ) ) & A 4 J ( "! ) ) I < 4 $ - I. " & A (! 4 - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4, 4 I m H < I ' - 4, G < # $ - (! 4 0 š $, m ) ' 4 ' ( ' & ) :!! - " I ) 4 4 m ) 4 ' ". ) ' )! - 4 < 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Samenvatting

12 Å HOOFDSTUK e Hoe veilig is Terneuzen? Inleiding

13 Æ Ç È ƒ É Š Ê Š ƒ Ë Ì Ë Í Î Ï Ð Ñ Ï Ò Ï Ó Ô Ó Õ Ö Ï Ó Ñ Ø Ù Ú Ó Û Ù Ð B D ) I $ ' :, 4 -, " 4 H!! " ) H A - " & I A " 4 '. (, ) A 4 I, 4 ' " <, A 4!! " ( ) I $ ' š ) i.!! " $ ' 4 )! # $ -, i i " # $! G J B D ) I $ ' :, 4 -, " m, " ' - & - I (, " ' 4, G ' "! # $ - (! 4 $ " (! 4 D ) I $ ' 4 C & - - š I : G, ) - J 4 / $ i - ; " 4 & < 4 (,, " ' ' " ' A " : I '!! 4!! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " š 4! " ' " ' ) 4! : 4 t 4 0 J B - "! G G, " - ', - ( " )! I (! 4 ' - I ",, - # $! ) I, 4 ' " <, A J 1 # $ - " 4 (, ) I 4. G " A 4 m 4 ' - 4 ) ' 4 ' $,, i ' - & A ' - A G ", i G! "! I "!! i J š ' ( "! I 4 ) H - G! " J J 0 š ' " G, 4 G! " J J j š m I 4 I 4! 4! ) k G! " J J / š G " 4 -! - (! 4 ' # H i " G! " J J 4 ' ) m H < " G! " J J * J w " (! 4 D ) I $ ' 4 C & - - )!! - H!! " ) H A / J 4 Ü & Ý -, 4 ' " ' 2 ' " )! 4 '. (, ) A 4 I! i 4 : 4 ',, " $ - ~ 4 - "!! ) & "! & (,, " ' h -! - - A ~ h 4! " # $ J +, ) - A, " G 4 š ' ( " ' " m ) ) 4 4 <,, : ' " I, š 4 4 ' ( ' & ) I : 4-4 A & < # $!! 4 ) & - 4. H ' D ) I $ ' :, 4 -, " ' ) 4 : " J B ) 4 : "!! 4 ' D A, G 4 4 Ü & Ý - 4. H! " # $ (,, " 4 (! -. ' "! I G " 4 Ü & Ý - š., ( 4, G ' 4 Ü & Ý - ' (! 4 & - $ - )! 4 ' ) H A ' ) (,, " $ & 4 I 4 I. '. # $ A.!! " < H 4 J B!! ". H A & ' ) 4 : " < ) i A < 4 : - m ) A i " Ü & 4 - <!! 4 ' D m ) ) 4 ' ) 4 : 4 H!! " ) H A š Þ Þ 4 A " 4 ' - m H!! ", i! 4 ' " J, A A & F - "! ( "! I 4!! 4 ' -! 4 '!! " ' ( "! I 4 ) H - m, " ' 4 -, I (, I ' J " 4 i, " :! -, ( " ' D ) I $ ' :, 4 -, " 4! - ) < 4, G ' m. - (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " m m m J ( ) I $ ' :, 4 -, " J 4 ) J Ë Ì ß à Û Ï Ï á â Ð Ù Ï ã D,, " ' -, 4 ' " <, A ',, " $ - ~ h 4! ) # - - A G ", i I - ", A A 4 (! 4 x 4 m, 4 " ä & - ' 9 1 (! 4 ' I : 4 - ; " 4 & < 4 J H $ - - " A A 4 (! 4 ' - A G ", i " A 4 4 I I $, & ' 4 : - $ - # $!! ) 4 (! & m!! ", G ' I : 4 - ; " 4 & < 4 4 i, " :! - m 4 - -, 4 - (! 4 I 4 J B I : 4 - m ) I "!! I 4 < # $ - 4 ' " (! " 4 ( ) I $ ', G I : 4-4 (! & J D,, " ' -, 4 ' " <, A < H 4 4 ' G ", ' G - :. " -, - 4 : - 4, ( :. " / ' ( "! I 4 ) H - 4 & - I < - J B I ) # - " ' 4 m, 4 " A " I 4 4. " i - $ & : - 4 G ",, 4 ) H A & - 4, ' I 4 I (,, " ' ) 4! :!! 4 $ -, 4 ' " <, A 4 A, 4 ' 4 ( " (, ) I 4, 4 ) 4 ' ( "! I 4 ) H - 4 ( & ) ) 4 J 1! 4 4, 4 " G, 4 ' " - m :!! ) 4 $ " 4 4 " 4 I : - G! G " 4 ( "! I 4 ) H - G " G, - I - & & " ' J 1 ) < H 4 - "! I " ' 4 š m " ' 4 < H 4! I. ) ' 4 - ) i, 4 # $ I :, - ( " ', :! ) 4, I ' ) - 4 : 4 J Ë Ì å Ò Ð æ Õ Ï Ú Ô Ó ç Û B ( "! I 4 ) H - (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, ". -!! - & - ( "! I 4. ), A A 4 m!! " 4 ( " # $ ) ) 4 ', 4 ' " m " G 4, G $ - I. ' (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ '!! 4., ' A, : 4 J B!! " 4!! - A & ' ) 4 : "!! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " I. " & A :! A 4 (! 4 ' ( " H " & : - (! 4 ' ( "! I 4 ) H -, : I 4 ( "! I 4, ( " ) i.!! " $ ' 4 5, i ( ) I $ ' -, - (, I 4 J G ' < :! 4 " A! 4 ' D, G - :!! ) m, " ' 4 4 I < - 4!! " ' I 4. $, i - J ;!. ) J I i - 4, ( " < # $ - (! 4 ' ( " # $ ) ) 4 ', 4 ' " m " G 4 4 ' ( "! I 4 ) H - (! 4 ; " 4 & < 4 J B 4 ; " 4 & < 4! i I 4, : 4 ( "! I 4 ) H - (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, ". - " i - ' -! 4 '!! " ' ( "! I 4 ) H - J 3 " I 4 I. " & A I :!! A - (! 4 ' ( " H " & : - J è é ê ë ì ê ë í ê î ë ï ð ñ ò ð ê í ó ô õ ð ö ø õ õ í ê ð ò ù ú ê í ï ð û õ í ë ï ü ù ý ï ê í ê þ ù ï ó þ ò ù ú ê ð ó ÿ ï ë ï ó ê ü ý ù ó ï ê î ï ð ñ ò ð ê í ó ú ï ê ô ê í ì ý ïø ô ê ð ï ð ï ð ó ë ê ý ý ï ð ê ð ï ð í ï ü þ ë ï ð ê ð ê ð ë ê þ ù ï ê ð ÿ Hoe veilig is Terneuzen? Inleiding

14 ä q f d f ( " < # $ - (! 4 ( "!! I. ), A A 4 4 ( "! I 4 ) H - D ) I $ ' :, 4 -, " J! " #! "! $ " % " % & ' " & % % ( % & ) % &! * + %! *, & ä -! &.. ä ä " & % "!! ä %!. *. Ë Ì / 0 Ï â Ù Ú 4 -, -!! ) $ (! 4 ' x I ) # - " ' 4 m, 4 " 4 (, ) ) ' I ( "! I 4 ) H - 4 I ( & ) ' J B - A, : - 4 ", G 4 " G, 4 (! 4 j G ", # 4 - J B!! " 4!! - $.. 4 * 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 ' ) I 4, : 4!! 4 ' )! 4 ' ) H A D ) I $ ' :, 4 -, " J B < < H 4 -, I (, I '!! 4 $ - " G, 4 ' ! 4 ' J B -, -! ) " G, 4 4 ; " 4 & < 4 A, : - '!! " : & -, G j j J B!! " (! 4 $ i - j 0 G ", # 4 - ' ( "! I 4 ) H -, 4 ) 4 4 I ( & ) ' 4 / * G ", # 4 - # $ " i - ) H A J 4. H )! I < H 4 '! # $ - " I ", 4 ' A 4 : " A 4 (! 4 ' " G, 4 ' 4-4, G I 4, : 4 J Ë Ì 1 2 Ú æ Ô 3 Ï D,, " - A G ", i, 4 ' " <, A $ - (! 4 I ",, -. )! 4 I '! - ' - A G ", i, G I ", 4 ' m!! " (! 4 & - G "! A 4 m, " ' 4 I '!! 4 <, ( ) :, I ) H A " G " 4 -! - i (,, " ' G, G & )! - m!! " 4!! " m, " ' - I I 4 "! ) " ' J B - 4 ' : - I (! ) ) 4 4 '!! ) '! I $ ) A! 4 m, " ' 4. " A - J D " # $ ) ) 4 ' i! # -, " 4 A & " (,, " <, " I 4 '! - '. $!! ) ' " G, 4 4! : 4 - ) ) 4 I! i m H A - (! 4 ' G, G & )! -! ) I $ ) J B <! i m H A 4 I A! 4 I : 4 :! ) " ' m, " ' 4 ',, " ' " G, 4 - m I 4 J I 4 I 4 " A 4 A & 4 ' I. m " A 4 I š ' " (,, " <, " I - '! - 4 ( 4 - & ) # $ i $ ' (! 4 ' " G, 4-4, G < # $ - (! 4 ' G, G & )! - m, " ' - I #, " " I " ' J B - I. & " - ',, ". (, ) A 4 I I ", G 4 ' 4 ' " G, 4, 4 ' " '! 4 m ), ( " ( " - I 4 m,, " ' I ' < H 4 < m!! " ' ", i H & - : 4 ' " < m!! " 4 ' " & ) -! - 4 : - )! ) ) 4 J 1! 4 $ - '! -!. -! 4 ' (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " ',, " $ - ~ h 4 m I 4 I -, I (, I ' J 4 ' < m I 4 I < H 4, 4 ' "! 4 ' " ' (, ) I 4 ' A 4 : " A 4 : I 4, : 4 ) i - H ' š I )! # $ - š $ & $, & ' I ",, - - š - ' ) H A $ ' I "!! ' 4 $ " A, : - J D,, " '! 4! ) k 4 ' $,, i ' - & A A 4 -, - 4 : - * I. " & A I :!! A - (! 4 $ - ',, " $ - ~ h!! 4 I ) ( " ' '! -!. -! 4 ' J B G " 4 -! - (! 4 ' " & ) -! ' - "! G G, " -! i I - : ' : - ' m H < m!! ", G $ - ~ h ' - $ i - I '!! 4 4 ' )! 4 ' ) H A "! G G, " -! I J Hoe veilig is Terneuzen? Inleiding

15 & "! & D ) I $ ' :, 4 -, " $ i - š 4, G ' "! # $ - (! 4 '!! ' (,, " ' D ) I $ ' :, 4 -, " š (,, " $ - H!! "!! 4 G! 4 I 4 I '!! 4 4 $ -, 4 ' " <, A ' I 4, J! J ( ) ' m " A : - $, ' 4 ' ( "! I 4 ) H - (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " J B,, " ' < : - $, '. " & A! ' ( " - & "! & D ) I $ ' :, 4 -, " ' & - A, : - 4 (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " / 4 - <, 4 ' " : " - ( " I ) H A 4 : - ' & - A, : - 4 (! 4 ' 4 - I "! ) D ) I $ ' :, 4 -, " x J 4 ' - "! G G, " - m, " ' 4 ' & - A, : - 4 (! / m " I I ( 4 J B < & - A, : - 4 A & 4 4 4, G : - ) A!! " m, " ' 4 ( " I ) A 4 J Ë Ì 5 6 Ð Ï Ï Ú Û æ Û Ó Ï Î æ Ú Ñ Ï 7 Ó ç ã Ï Ð 4 ' - "! G G, " - m, " ' - 4 ' ) (! 4 ' " & ) -! - 4 I G " 4 - " ' 4 ' (, " : (! 4 G " # 4 -! I š. H (,, ". ) ' $ - G " # 4 -! I G ", 4 4 '! - " I 4 - ( " ' 4, ( " J H '. " A 4 4 I (! 4 ' G " # 4 -! I 4 ' < "! G G, " -! I ² ³ ³ ± Ã 8 9 ³ º ¼ ³ ½ : ; < Ä ³ µ Ä ² = ² ³ > ³ Ä ³ ± ½ Á ³ º > ³ ³ ½ º ³ ½ Á! 4 - m,, " ' 4 < H 4 Q T L M. & - 4. # $, & m 4 I I )! - 4 J 4 ' - "! G G, " - m, " ' - ( ) I. " & A I :!! A - (! 4 <, I 4, : ' # $!! ) #, " J B - < H 4 # H i " :! - I! : 4 (! I 4 (! 4 : " ' " : - ) A!! "! : 4 $! 4 I 4 ' ( "! I 4 J H '. " A 4 4 I (! 4 ' < #, " ' m " A m H < (! 4 $ - ~ h I (, ) I ' ' m!! " ' (! 4 ' " # $!! ) #, " (! " " -, G 4 # $!! ) - & 4 4 J l -, G? B < # $!! ) #, " -!! I ) H A!! 4 4 "! G G, " - # H i " š, : '! - ' 4 ' #! -, " 4 < H 4! : 4 I - ) ', G.! (! 4 G " # 4 -! I 4 4 -, G.! (! 4 "! G G, " - # H i " J H '. " A 4 4 I (! 4 '» ¼» µ ± ³ 9 8 º ² ³ > ³ Ä ³ ± ½ Á ³ º > ³ ³ ½ º ³ ½ Á! 4 - m,, " ' 4 š ( 4 4 #, 4 i, " : ~ h m " A m H < š a L Y. & - 4. # $, & m 4 I I )! - 4 J B & - A, : - 4 (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 ' - "! G G, " -! i I < - - I 4 ' " & ) -! ' D ) I $ ' " I, % )! 4 ' 4 ' )! 4 ' ) H A # H i ", ( " / 2 ' " )! 4 ' J 3 " m, " ' - ( " I ) A 4 : - ' " & ) -! - 4 & - 0 J B & - A, : - 4 (, ) I 4 ' I, I "! i # $ 4 ' ) 4 I (! 4 ' G, ) -.! -! : š ' - " # - 4 G, ) - 4 $ ' < H 4, G I 4, : 4 4. H )! I 0 J D " # $ ) ) 4 - & 4 ' " & ) -! - 4 (! 4 ' I : 4 - ; " 4 & < 4 ³ º ² ³ ³ ± Ä ³ 8 Ã º Ä ± ³ Ä µ Á µ ± ² ³ º. # $ " ( 4! ) ' < I ", - ", i I ) H A < H 4 '! 4 0 G ", # 4 -. H G " # 4 -! I 4 š 0 G & 4 -. H "! G G, " - # H i " 4 4 ' #! -, " 4 J 3 " (,, " ' < I "! '! - I A, < 4, : '! - ' < $ - ' # $ '. & & " - A, : 4 (! 4 ' -! 4 '!! " '. - ", & m.!! " $ ' :! " I (! 4 ' " & ) -! - 4 J Ë A Ï Ï B Ó ç C Ï Ð 4 ' $,, i ' - & A A 4 -, - 4 : - / m, " ' 4 ' " & ) -! - 4 I G " 4 - " ', ( "! # $ - " 4 (, ) I 4 ' ) i.!! " $ ' (! 4 ' m,, 4. & & " - š. ) ( 4 I (! 4. & & " -, ( " )! - š ( ) I $ '. ) ( 4 I 4 )! # $ -, i i " # $! G J w,, i ' - & A I i - 4. ) ' (! 4 I 4, : 4 G " ( 4 - :!! - " I ) 4 4 $,, i ' - & A * I!! -, ( ". & " I " 4 G, ) - J w - "! G G, " -. (! - - m. H )! I 4 J 4. H )! I m, " ' 4 '! # $ - " I ", 4 ' A 4 : " A 4 (! 4 ' " G, 4 ' 4-4 m " I I ( H )! I 4! : 4 (! I (! 4 ' 4 ' #! -, " 4 D " 4. ) ' D ) I $ ' J 4! G! " - ', # & : 4-4 < H 4 ' ( "! I 4 ) H - 4 -!. ) ) 4 : -! ) ) & - A, : - 4 (! 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " 4 ' (, ) I, " ' (! 4 ' ( "! I 4 ) H -. # $ A.!! " J Hoe veilig is Terneuzen? Inleiding 4

16 E HOOFDSTUK o p q r q Hoe veilig is Terneuzen? Leefbaarheid woonbuurt

17 F G Ç H I J K L Š Ê M N N ƒ J O O K ß Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ B - $,, i ' - & A I!! -, ( " ' ) i.!! " $ ' (! 4 ' m,, 4, : I ( 4 I 4 ; " 4 & < 4 J 4 G! "! I "!! i J m, " ' - ' ',, " 4 m, 4 " " (! " 4 A m! ) - - (! 4 (,, " < 4 4 I 4 4 ' m,, 4. & & " -. # $ " ( 4, 4 ' " $, & ' š ( " ) # $ - 4 I 4 (,, " < 4 4 I 4 (,, " A 4 ' " 4 4 H, 4 I " 4 J 4 G! "! I "!! i J 0 -!! - '. - ", A A 4 $ ' (! 4 4 m, 4 ". H ' m,, 4. & & " -, i - m ) ', #! ) #, $ 4 ; " 4 & < 4 # 4 - "!! ) J +! "! I "!! i J j. # $ " H i - $, '. m, 4 " ', 4 - m A A ) 4 I (! 4 '. & & " - " (! " 4 J +! "! I "!! i J / ) & -! i : - ' - ( " ' 4 $ ', ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : 4 -! ) $ - I!! -, : ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' J ß Ì ß Q 3 Ó Ï á Ï Î Ù Ù Ð C Ó Ï Ú Ó Ú Õ Ï Ú B!! 4 m < I $ ' (! 4 i k A (,, " < 4 4 I 4 4 $ -, 4 ' " $, & ' " (! 4 A! 4 (! 4 4 ( ), ' < H 4, G ' ) i.!! " $ ' 4 $ - ( ) I $ ' I (, ) 4 '. & & " - J 4 m, 4 " A, 4 ' 4!! 4 ' $! 4 ' (! 4 ' (, ) I 4 ' - ) ) 4 I 4 $ - (,, " < 4 4 I 4 4 (! & 4 $ & 4. & & " -.,, " ' ) 4 J 4 '. & & " - < H 4 ' m I 4 š i - G! ' 4 4 G ) 4 - H I, ', 4 ' " $, & ' 4 R > Ä ± 8 Á S J 4 '. & & " - < H 4 ' G " A 4 š G )! 4 -, G! " A 4 I, ', 4 ' " $, & ' 4 R Á Ä ± µ ³ º Á S 0 J 4 '. & & " - $ -. & - 4 I, ' ( " ) # $ - j J 4 '. & & " - < H 4 I, ' G ) G ) A A 4 (,, " A 4 ' " 4 / J 4 '. & & " - < H 4 I, ' (,, " < 4 4 I 4 (,, " H, 4 I " 4 w " (! 4 4 # $!! ) #, ". " A 4 ' (,, " i k A (,, " < 4 4 I 4 I & & " J I i - 4, ( " < # $ - (! 4 ' - ( " ' 4 $ ', ( " ' < (,, " < 4 4 I 4 4 ; " 4 & < 4 š % )! 4 ' 4 $ - I : ' ' ) ' (,, " 2 ' " )! 4 ' J T n d k A A m! ) - - # $!! ) #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j V W X V W Y V W Y V W Y V W Y V W Z [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 /, 4 I ( " ( 4 - ( " ' 4, ( " ' A m! ) - - (! 4 i k A (,, " < 4 4 I 4! ) 4 0 J w -,, " ' ), 4 I ( " I ) H A!! 4 ' I : ' ' ) ' # $!! ) #, " 4 % )! 4 ' ' " )! 4 ' J ) < H 4 ; " 4 & < 4! " 4 : " - ( " ' 4, ( " $ -, 4 ' " $, & ' (! 4 I ", 4 4 I " H 4 $ & 4. & & " - '! 4 )! 4 ' ) H A $ - I (! ) J 4 ( " I ) H A 4 I : - 0 < H 4 4 m, 4 " - ( " ' 4 " I m, " ' 4, ( " $ -, 4 ' " $, & ' (! 4 G " A 4 š G )! 4 -, G! " A 4 J 4 0 m! x U (! 4 ' 4 m, 4 " $ " - ( " ' 4, ( " š 4 / ' - I - I 4 4!! " * 0 U J B )! 4 ' ) H A - " 4 ' - 4!! 4 < 4 (! 4 m!! " ' " 4 I I ", 4, 4 ' " $, & ' -!. ) J ß Ì å à Ù 7 Ó æ Ô Ï 7 Ù Ö Ï Ó Ï B ) i.!! " $ ' (! 4. & & " - 4 m, " ' - 4 -! ) ) 4. G!! ) ' ',, " ' A m! ) - - (! 4 '!! 4 m < I (,, " < 4 4 I 4 š :!! ",, A ',, " ', 4 ' " ) 4 I ( " -! 4 ' $, & ' 4 I (! 4. & & " -. m, 4 " š, i - m ) ', #! ) #, $ J Hoe veilig is Terneuzen? Leefbaarheid woonbuurt

18 B # $!! ) #, ", #! ) #, $ m, " ' -. G!! ) '!! 4 ' $! 4 ' (! 4 ' (, ) I 4 ' - ) ) 4 I 4 J ' : 4 4 A ) A!! " 4 ' <. & & " - 4! & m ) H A J ' : 4 4 I!! 4 4 ' <. & & " -, G 4 G " - - I :! 4 " : - ) A!! ", : 0 J A m,, I < ) ) I. & & " - š m!! " : 4 4 ) A!! " $ ) G 4 4 ' 4 I 4! : 4 ', 4 j J A (, ) : - $ &. H ' : 4 4 ' 4 ' <. & & " - m, 4 I & & " J I i - 4, ( " < # $ - (! 4 ' # $!! ) #, " (,, ", #! ) #, $ 4 ; " 4 & < 4 š % )! 4 ' 4 $ - I : ' ' ) ' (,, " 2 ' " )! 4 ' J T n d n h, #! ) #, $ # $!! ) #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j V W Y V W Z V W X V W X V W Z V W Z [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m G $ - I. ' (! 4, #! ) #, $ < H 4 ' : 4 4 I 4 (! 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < m < 4 ) H A ( "! 4 ' " ' J ) ", G! ) ) - ) ) 4 I 4, ( ", #! ) #, $ 4-4 i I & & " G "! A (! 4 4 ) # $ - -, 4! : J 3 4 (, ) I 4 ' : - 4 I <! ) & - m H < 4, i G "! A (! " 4 ', i 4 - J B, #! ) #, $ 4 ; " 4 & < 4 ( " H m ) I ) H A!! 4 ' )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' 4. ) H i - -! # $ - ". H ' " - (! 4 % )! 4 ' J D,, "! ) m!! " $ - I!! -, : G " - - I, : I! 4 I š I < ) ) I. & & " $ & (, ) 4 4 '. & & " - J ß Ì / Í Ù Ð Ñ Ï Ï Ô Ù Î Ï Ð Ñ Ï B Ù Ù Ú p q q Ð Û B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4,, A 4!! 4 -! )! ) I : 4 ( "! I 4 (,, " I ) I ', ( " ', 4 - m A A ) 4 I (! 4 $ & 4 I 4 m,, 4. & & " - J D 4 ' - : 4 '! - ' I 4. & & " - 4 $ -! i I ), G 4 H!! " (,, " & -, i! # $ - " & - I I!! 4 r w -,, " ' ), ( " ', 4 - m A A ) 4 I (! 4 ' m,, 4. & & " - m, " ' - 4 i I & & " J 0 & - I ' " & A - 4 $ -!! 4 ' ) 4 m, 4 " '! - < I - '! - '. & & " - (,, " & - I I!! 4 4 $ -!! 4 ' ) '! - ( 4 ' - '! - '. & & " -! # $ - " & - I I!! 4 J T n d u 4 - m A A ) 4 I (! 4 '. & & " - 4 $ -! i I ), G 4 H!! " } ~ ƒ ˆ ˆ ƒ a b c d b e f b d \ [ ` l s t V u V u a b c d b e f b d \ [ ` m s t v u x u g b b h i d j \ [ ` l s t Y u x u g b b h i d j \ [ ` m s t X u x u k b j b c h i d j \ [ ` l s t X u t y u k b j b c h i d j \ [ ` m s t w u v u z m [ { z \ [ { z ` [ { [ { ` [ { \ [ { Hoe veilig is Terneuzen? Leefbaarheid woonbuurt n o

19 B : - 4 m, 4 " * / G ", # 4 - ( 4 ' 4 '! - '. & & " - I ) H A I. ) ( 4 J D! 4 ' 4 m, 4 " ' m ) 4, 4 - m A A ) 4 I $.. 4 I < 4 š $ -. ) ' G "! ) ', 4 I! - i J, A 4 0 m! ' - $ - I (! ) J w - ' ) '! - 4! # $ - " & - I! 4 I < - š I ", - " '! 4 ' I ", G 4 m, 4 " ' 4 (,, " & - I! 4 I $ i - " (! " 4 G ", # G ", # 4-4 / J w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - ( 4 ' - '! - '. & & " - 4 $ -! i I ), G 4 H!! "! # $ - " & - I I!! 4 )!! - 4 I & 4 - I, 4 - m A A ) 4 I < 4 š ' < 4 / : - ' " G ", # 4 - G & 4 - I '!! ) ' - 4, G < # $ - (! 4 0 J!! " m! -. - " i -. & & " -, 4 - m A A ) 4 I < H 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 G "! ) ', 4, I - ' : 4 ' " G, - i '! 4 $ - I : ' ' ) ' (! 4 ' D ) I $ ' " I, % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J, A!! 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( "!! I ' 4!! " 4,, " ' ), ( " $, G " - - I : 4 $ - ( 4 ' -, : 4 '. & & " - - m, 4 4 J w -,, " ' ) A, 4 m, " ' 4 & - I ' " & A "! G G, " - # H i " (! 4 -, - 4 : - J w, $, I " $ - "! G G, " - # H i " š ' - G, - ( " : 4, ( " ' ) i.!! " $ ' 4 '. & & " - J T n d v, " ' ), ( " ' ) i.!! " $ ' 4 '. & & " - "! G G, " - # H i " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j W X W Y W V W w W X W X [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( 4 4 / 4 ( " I ) H A.!! ",, " ' ), ( " ' ) i.!! " $ ' 4 '. & & " -! ) 4 0 J w & 4,, " ' ) A, : - ( " H m ), ( " 4 : - ' I : ' ' ) ' "! G G, " - # H i " 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J ß Ì 1 Q q Ú 7 Û Ó Ù Ú Ï Ð Ï Ú Õ Ï Ø Ï Ï Ú Û Ï B 4 m, 4 " I ( "!! I ', : 4,, " ' ) - I ( 4, ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : 4 - ; " 4 & < 4, G $ - I. ' (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' i I & & " J / J T n d g, " ' ) i & 4 # -, 4 " 4 I : 4 - Š Œ ˆ Ž Š Œ Ž a b c d b e f b d \ [ ` l s t Z u X t u a b c d b e f b d \ [ ` m s t Z u Y V u g b b h i d j \ [ ` l s t Z u X t u g b b h i d j \ [ ` m s t Z u Y v u k b j b c h i d j \ [ ` l s t Z u Y x u k b j b c h i d j \ [ ` m s t Z u Y u z ] [ { z \ [ { [ { \ [ { ] [ { w - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : 4 - m, " ' - 4 / š ( " I ) A 4 : - 0 š ',, " 4 I ", - " G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4! ) < " G, - i.,, " ' ) ' J B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 $ " : G, - ( " '! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' j U - I 4, ( " 0 x U J B -, 4! : (! 4 ' - ( " ' 4 $ ', ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : " A " '! 4 " I, 4!! ) 4 )! 4 ' ) H A $ - I (! ) J Hoe veilig is Terneuzen? Leefbaarheid woonbuurt n n

20 B!! " 4!! - ',, " : ' ' ) (! 4 ' " G # i A - ) ) 4 I 4. G!! ) ' $, 4 m, 4 " ' 4 A 4, ( " '!! 4 G! A (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' ',, " ' I : 4 - J B < - ) ) 4 I 4 < H 4! ) ) 4.! 4 - m,, " ' ',, " 4 m, 4 " ' 4,, " ' ) A, 4 ' 4 I ( 4 $ - -, -! ) i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' I : 4 -, G ' - - " " 4 J B - H I 4 I (! 4 ' - ( " ' 4 $ ', ( " $ - -, -! ) i & 4 # -, 4 " 4 i I & & " J / (,, "! ) - " & I - ( 4 ' 4 4 ' -, I 4, : 4 m!! " ' " 4 I (,, " ' I : 4 - ; " 4 & < 4, ( " $ - 4 i, " : " 4 (! 4 '. & & " -. H '!! 4 G! A (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' J T n d {, " ' ) i & 4 # -, 4 " 4 I : 4 -, G I. ' (! 4 ) i.!! " $ ' 4 ( ) I $ ' G " # 4 -! I $ ) :!! ) 4 b b b b d b b b i i d j i c b c b b c b d š b d b b b b d b œ d c b b c j b e e c b c i i d i ž š b d b b b b d b b c b ž j b e e c œ Ÿ i i d i ž i d š b d X w u X X u X y u Y u Y t u Y Z u [ { \ [ { ] [ { ^ [ { _ [ { ` [ [ { \ [ ` l \ [ ` m Hoe veilig is Terneuzen? Leefbaarheid woonbuurt n

21 n HOOFDSTUK 7 q Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt

22 Ç K É ˆ Š ƒ Ê J O O K å Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ 4 ' - $,, i ' - & A -!! - ' ',, " ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 " (! " 4, ( " )! - 4 $ & 4. & & " - # 4 - "!! ) J B ' ( " ( " # $ H 4 4 I (, " : 4 (! 4, ( " )! - < H 4 I # ) & - " ' -, - ' " #, " i k A ( " ), ' " 4 I G! "! I "!! i 0 J š, #! ), ( " )! - G! " J 0 J 0 4 ( " A ", ( " )! - G! " J 0 J j J 3 ) A (! 4 ' < #, ". " A 4 ', G.! (! 4 $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - ( ), ( " )! - " (!! " - (! 4 4, i : " ' " ( " # $ H 4 4 I (, " : 4 (! 4, ( " )! - J w 4 ' " (! 4 $, " #! I ) I 4 $ ' 4 G! " J 0 J / 4 - I # ) & - " ' J G.! (! 4 0 ( " # $ H 4 4 I (, " : 4 4 #, " (,, " ' -, -! ), ( " )! - 4 '. & & " -. G!! ) ' G! " 0 J J 4 m, 4 " $.. 4 G ", " A & 4 4 4!! 4 I ( 4 (,, " '!! 4 G! A (! 4. & & " - G ",. ) : 4 G! " 0 J * 4 $ - $,, i ' - & A ) & -! i : - 4 G! "! I "!! i, ( " " G # - ),, I ' "! I G! " 0 J x J å Ì ß Q 3 Ó Ï á Ï Î Ï Ð Ô Ù Ï Ñ Ï Ð Ó Ú Õ 3 4 (! 4 ' G ",. ) : 4 m!! " 4 m,, 4. & & " - : - :! A 4 A! 4 $.. 4 š i k A ( " ), ' " 4 I 4 '. & & " - J 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " < H 4 '!! ", ( " ( " :, I ) H A. & & " - G ",. ) : 4 (,, " I ) I '!! 4 ' " G, 4 ' 4-4 J B < ( " $ " A A 4 I, G J. A )! ' ' : & " 4, i I., & m 4 J ", : : ), G - "!! - 0 J $, 4 ' 4 G, G, G ' -, G š - "!! -, i 4 ' G " A 4 j J - "!! - : &. )! " š <,! ) ( & ) 4.! A A 4 š.! 4 A H, i. & $, A H š '! - ( " 4 ) ' B, : (! 4 I (! 4 G ",. ) : 4 : -. - " A A 4 I -, - i k A ( " ), ' " 4 I 4 '. & & " - m, " ' -. G!! ) '!! 4 ' $! 4 ' (! 4 $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - ( ), ( " )! - " (!! " - (! 4 4, i : " ' " (! 4 ' ( " (, " : 4 (! 4 i k A ( " ), ' " 4 I I & & " 0 J -,, 4-4, ( " < # $ - (! 4 ' < 4 ' #! -, " 4 ; " 4 & < 4 4 ' " i " 4 - I. ' 4 J T u d k A ( " ), ' " 4 I G " # 4 -! I ( ), ( " )! - (! 4 4, i : " (, " : 4 a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j Z y u Z Y u Z y u Z Z u Z Y u Z X u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { \ [ ` l \ [ ` m B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 " (! " 4 4 / : 4 ' " i k A ( " ), ' " 4 I '! J B! i 4! : $ - I ",, - - (,, " ", : : ), G - "!! - 4 $, 4 ' 4 G, G J H. A )! ' ' : & " 4, i I., & m 4 G "! A (! 4 4 ) # $ - -, 4! : (! 4 ' " (! " 4, ( " )! - J B " (! " 4 ( " ), ' " 4 I 4 ; " 4 & < 4 I ) H A!! 4 $ - I : ' ' ) ' 4 (! & 4 D % )! 4 ' š :!! " )! I " '! 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt n Å

23 å Ì å à Ù 7 Ó æ Ô Ï Ù Î Ï Ð Ô æ Û 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " I ( "!! I ' 4!! " ( H i (, " : 4 (! 4, #! ), ( " )! - ' 4 '. & & " - (,, " <, & ' 4 A & A, : 4 J B < < H 4 J ' ", 4 A 4 : 4 4, G - "!! - J ", 4 ' $! 4 I 4 ' H, 4 I " 4 0 J ' " & I I. " & A, i ' " & I $! 4 ' ) š. H (,, ". ) ', G - "!! -, i 4 #, i i $, G j J : 4 4 ', G - "!! - m, " ' 4 )! - I I (! ) ) 4 / J, ( " )! - ',, ". & & " -. m, 4 " G.! (! 4 '., ( 4 -!! 4 ' (, " : 4 4 G " # 4 -! I (,, " ' -, -! ), #! ), ( " )! -. G!! ) ' I & & " 0 J 0 -,, 4-4, ( " < # $ - (! 4 ' - G " # 4 -! I (,, ", #! ), ( " )! - 4 ; " 4 & < 4 4 ' " i " 4 - I. ' 4 J T u d n h, #! ), ( " )! - G " # 4 -! I ( ), ( " )! - (! 4 4, i : " (, " : 4 a b c d b e f b d t y u t X u g b b h i d j k b j b c h i d j u v u t Z u t Y u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { \ [ ` l \ [ ` m w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 '! -, #! ), ( " )! - " (!! " - 4 / : - ( " G ", # 4 - G & 4 - I '!! ) ' - 4, G < # $ - (! 4 0 š (! 4 j 4!! " G ", # 4 - J w - G " # 4 -! I ) I - '!! " : 4, I m ) $, I " '! 4 ' " (! " 4, #! ), ( " )! - 4 % )! 4 ' * G ", # 4 - š :!! " - )! I " '! 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' G ", # 4 - J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 " (! " 4 ' : -, #! ), ( " )! - (! 4. & & " -. m, 4 " 4 ' - " A -! i 4! : m! ". H ', ( " )! - (! 4 ", 4 ' $! 4 I 4 ' H, 4 I " 4 4 ' " & I I. " & A 5 $! 4 ' ) J å Ì / Ò Ï Ð á Ï Ï Ð Ù Î Ï Ð Ô æ Û 3 4! 4 ' " G ",. ) : (! 4 4 m,, 4. & & " -. - " i - ' :! - (! 4 ( " A ", ( " )! - 4 '. & & " - J 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " < H 4 '!! ", ( " ' ". & & " - G ",. ) : 4 (,, " I ) I '!! 4 ' " G, 4 ' 4-4 J B < ' ". & & " - G ",. ) : 4 $ " A A 4 I, G J - $! " ' " H ' 4 J G! " A " G ",. ) : 4 š. H (,, ". ) ' i, & - I G! " A " ' (, " - & I 4, i ' " & A - 0 J! I " i I ' "! I 4 $ - ( " A " D! 4 ' $ "., ( 4 I 4, : ' (, " : 4 (! 4 ( " A ", ( " )! - $ - G " # 4 -! I. " A 4 ' (! 4 4 m, 4 " ', ( " )! - $.. 4 (! 4 4, i : " ' " ( " # $ H 4 4 I (, " : 4 (! 4 ( " A ", ( " )! - I & & " 0 J 0 -,, 4-4, ( " < # $ - (! 4 ' < 4 ' #! -, " 4 ; " 4 & < 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt n

24 T u d u D " A ", ( " )! - G " # 4 -! I ( ), ( " )! - (! 4 4, i : " (, " : 4 a b c d b e f b d Y t u Y x u g b b h i d j k b j b c h i d j Y y u Y Z u Y y u Y Z u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { \ [ ` l \ [ ` m B " (! " 4 ( " A ", ( " )! - 4 ; " 4 & < 4 4 / : - * G ", # 4 - G & 4 - I '!! ) ' - 4, G < # $ - (! ( 4 ' - < # $ '!! " : 4 &, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! &! ) ' " (! " 4, ( " )! - ',, " 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' 4 $ - I : ' ' ) ' 4 2 ' " )! 4 ' J B '! ) 4 I (! 4 " (! " 4, ( " )! - $ - I ",, - - (,, " - $! " ' " H ' 4 š I (, ) I ' ',, "! I " i I ' "! I J B < '! ) 4 ' - " 4 ' 4 - < # $ -.!! ". H G! " A " G ",. ) :! - A J w " ) H A - G "! A (! 4 4 A ) 4 -, 4! : J å Ì 1 Ó Ú Ñ Ï Ð Î æ Ú Ö Ù Ð Ï 7 æ Õ Ï Ô Ï Õ Ï Ú Ö Ï Ñ Ï Ú B )!! - - (, " : (! 4, ( " )! - 4 '. & & " - m!! " 4!! " I ( "!! I '. - " i - $ 4 ' " (! 4 $, " #! I ) I 4 $ ' 4 <,! ) #! i Þ š " -! & "! 4 -, i 4! # A.! " i I & & " 0 J j J T u d v w 4 ' " (! 4 $, " #! I ) I 4 $ ' 4 G " # 4 -! I ( ), ( " )! - a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j t W Y u y W x u t W y u t W t u t W w u t W V u [ { \ { ] { ^ { _ { ` [ { \ [ ` l \ [ ` m B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 " (! " 4 m 4 I $ 4 ' " ',, " $, " #! I ) I 4 $ ' 4 J B - A, : -, ( " 4 : - ' " (! " 4 I (! 4 4 m, 4 " 4 % )! 4 ' 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J å Ì 5 Ù Û æ Ô Ï Ù Î Ï Ð Ô æ Û G.! (! 4 ' $ "., ( 4. # $ " ( 4 (, " : 4 (! 4, ( " )! - 4, ( " )! - (! 4 $, " #! I ) I 4 $ ' ' #! -, " (,, " -, -! ), ( " )! - 4 '. & & " - (,, " ; " 4 & < 4 4 ' " i " 4 - I. ' 4. " A 4 ' J B < m " I I ( 4 4 i I & & " 0 J j J Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt n

25 Á Á Á T u d g ;, -! ), ( " )! - G " # 4 -! I ( ), ( " )! - (! 4 4, i : " (, " : 4 a b c d b e f b d X Y u X x u g b b h i d j k b j b c h i d j X Z u X Y u X X u X V u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { \ [ ` l \ [ ` m 4 / " (! " 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4, ( " $ - I $ ) I 4, : 4 : 4 ' ", ( " )! - '! J w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! -, ( " )! - " (!! " - '!! " :!! 4. )! 4 ', G 4 4 (! & '! -, 4 I ( " I ) H A!! 4 '! - (! 4 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J å 2 æ Ú â æ á Î æ Ú p q q Ð Û â Ð Ù p Ô Ï Ø Ï Ú 3 " 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, ",, A!! 4 '! # $ - (,, " '!! 4 G! A (! 4. & & " - G ",. ) : 4 J B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( "!! I ' m ) A. & & " - G ",. ) : < H! ) " -!! 4 I G! A - <, & ' 4 m ) ) 4 < 4 J w " & - A, : - 4 -, G 0 (! 4. & & " - G ",. ) : 4 -!. ) 0 J J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < 4 - $! " ' " H ' 4 $ - ) i -! ) " -!! 4 I G! A - š I (, ) I ' ',, " $, 4 ' 4 G, G 4 G! " A " G ",. ) : 4 J B < -, G 0 A, : -, ( " 4 : - ' -, G 0 (! 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' š <, m ) 4 /! ) 4 0 J ) I i - 4 ( ) I ", - " G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 - $! " ' " H ' 4! ). )! 4 I " H A - G ",. ) :!! 4 x U (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 š - I 4, ( " 0 U 4 % )! 4 ' 4 t U )! 4 ' ) H A J q u d f )! 4 I " H A -. & & " - G ",. ) : 4 ª ««««««««± ² ³ µ ¹ ³ º º ³ º  ³ » - ä ' ¼ + ½ ¾ - ä # ¼, ½» - ä ' ¼À Áä ' ½ ¾ - ä # ¼ ä ½ µ à ³ ³  ³ Æ ³ º» - ä ' ¼ + ½ ¾ Á -Ä ä Å # ¼ + ½ Ç ³ µ ¹ ³ º º ³ º  ³ » - ä ' ¼ # ½ ¾ - ä # ¼ $ ½» - ä ' ¼À Áä ) ½ ¾ - ä # ¼ ä ) ½ µ à ³ ³  ³ Æ ³ º» - ä ' ¼ ä - ½ ¾ Á Ä- Å ä # ¼, ½ È ³ µ ¹ ³ º º ³ º  ³ » - ä ' ¼ ä, ½ ¾ - ä # ¼ ä, ½» - ä ' ¼À Áä ' ½ ¾ - ä # ¼ ä $ ½ µ à ³ ³  ³ Æ ³ º» - ä ' ¼ ä ä ½ ¾ Á -Ä ä Å # ¼ ä - ½ å Ì É 0 Ï â Ï 7 Û Ô Ù Ù Õ Ï Ñ Ð æ Õ h 4 ' $ -, 4 ' " ' ) " G # - ),, I ' "! I, G I 4, : 4 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " J w " : m, " ' - I ' "! I. ', ) ' m!! ". H ' I " 4 < 4 (! 4 i! -, 4 m, " ' 4, ( " # $ " ' 4 I & & " 0 J I i - m " $, (!! A. & " I " 4 ' I : 4 - ; " 4 & < 4 G ",, 4 ) H A ',, " G ", 4 4, i 4 -! 4 - " G # - ),, m, " ' 4. $! 4 ' ) ' J Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt n 4

26 T u d { + " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - m ) 4 " G # - ),, m, " ' -. $! 4 ' ) ' ',, " J J J Ë d b ž b d j b d Ì c i i Í b c Ì d b b h i d Î œ d ž b h Ì b j c œ Ÿ b d Í b c Ì d b b h i d b c b œ j Ì œ d Ì i d œ b Ì Ë d b ž b d j b d œ d b b d i i c b c b c Ï b ž b d j b d f i h Ì i c d b c Ð i œ h œ b c œ b d j b d t x u t x u t w u t X u t Z u t X u x u V u x u x u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { \ [ ` l \ [ ` m 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 (, ) 4 < # $ (,, "! ) " G # - ),,. $! 4 ' ) ' ',, ", 4. A 4 ' 4, G - "!! - J 3 " m 4 I ( " # $ ) : - ' - &! J B " (! " 4 I 4 (! 4 4 m, 4 " A, : 4 I ", - 4 ' ), ( " 4 : - ' (! 4 ' " - (! 4 % )! 4 ' J ; 4, G < # $ - (! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' (, ) 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < # $ : - : " " G # -. $! 4 ' ) ' 4 $ -, G 4.!! " ( " (, " )! 4 ' ) H A j U " G # - ),,. $! 4 ' ) ' Ê ; " 4 & < 4 x U 4, G - "!! - )! 4 ' ) H A U Ê ; " 4 & < 4 x U J Hoe veilig is Terneuzen? Overlast in de buurt n E

27 HOOFDSTUK q Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving n F

28 Ñ Ç Ò Š É Š L Š Ê ˆ J É Š ƒ / Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ 4 ' - $,, i ' - & A m, " ' - ' ( ) I $ '. ) ( 4 I (! 4 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4. # $ " ( 4 J +! "! I "!! i j J <,, : - 4, G ' ( ) I $ '. ) ( 4 I 4 ' I 4 m,, 4. & & " - š 4 G! "! I "!! i j J 0 A, : - ' ( ) I $ '. ) ( 4 I 4 ' m,, 4 G )!! -!! 4 ', " ' 4 G! "! I "!! i j J j. $! 4 ' ) - ' ( ) I $ '. ) ( 4 I 4 $ -! ) I : 4 J 1 i I ), - 4 m, " ' - : - 4 G! "! I "!! i, ( " ' ( " m! # $ - A! 4, G )! # $ -, i i " # $! G G! " J j J / J / Ì ß Ò Ï Ó Ô Ó Õ Ö Ï Ó Ñ p Ï Ô Ï Î Ó Ú Õ Ó Ú Ñ Ï p q q Ð Û Ó Œ Œ Œ Ž Ž Ž Œ Œ 4 i I & & " j J m, " ' 4 ', 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 4 ' I 4 m,, 4. & & " - m " I I ( 4 š! ) : ' ' i " Ü & 4 - " (! 4 J T v d f 9 (, ) (! 4, 4 ( ) I $ ' 4 I 4 m,, 4. & & " - a b c d b e f b d t V u Z y u g b b h i d j k b j b c h i d j t w u t X u t x u t v u \ [ ` l \ [ ` m [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { w -, 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 ' I 4. & & " - (! 4 ; " 4 & < 4! " 4 4 / : - j G ", # 4 - G & 4 -! i I 4, : 4-4, G < # $ - (! ( 4 ' - < # $, G U J w - '!! " :, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! & I A, : 4! ) $ -, 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J Œ Ô Ž Œ 4 ' < G! "! I "!! i m, " ' - 4 I I!! 4, G ( " : H ' 4 I I ' "! I J B - m, " ' - & - I ' " & A # $!! ) #, ", G.! (! 4 $, (!! A ' (, ) I 4 ' - &! -. H 4 m, 4 " G ",, 4 ) H A (,, " A, : 4 J ² µ ³ ½ > µ º ² º ³ ½ µ ³ 4, : '! - & $ ( ) I ( 4 ' - J ),, G -, i " H ' -, : 4 I 4. & & " -, :, 4 ( ) I G ) A A 4 - ( " : H ' 4 0 J (, ) - < # $, 4 ( ) I > µ º ² º ² ³ À ¹ ¹ ± ½ µ ½ ± ½ j J (, ) - < # $ µ º ³ Ä > µ º ² ³ ³ º ½ ¼ ¹ / J.! 4 I < ) i )! # $ -, i i " - m, " ' 4 (! 4 # " : 4! ) - - Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving o

29 T v d n D " : H ' 4 I I ' "! I # $!! ) #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j t W Z t W w t W t t W t t W Z t W Y [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m #, : H ' 4 ' I ' "! I 4 ; " 4 & < 4! i I 4, : 4-4, G < # $ - (! 4 0 J D " : H ' 4 I I ' "! I A, : - 4 ; " 4 & < 4 '!! " ',, " 4 /, 4 I ( " 4 - <, (!! A (,, "! ) I : ' ' ) ' 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J B! i 4! : 4 ; " 4 & < 4 à µ Õ ½ µ µ ± ½ ¹ ½ ³ ³ º ³ ± Õ º ² ³ ± ² µ º ³ Ä ¼ ³ ² Ä ³ µ ³ Á! (, 4 ' 4 '. & & " -, G - "!! - š Á! (, 4 '! ) ) 4 - $ & 4 4 ( " : 4 ' " '! 4 I - < ) i )! # $ -, i i " - m, " ' 4 (! 4 # " : 4! ) - - J Ö Ž Œ Ž Œ Ÿ I & & " j J 0 -,, 4 - $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - $ - ' $ i - '! - " ( ) # " : 4! ) - - G )!! - ( 4 ' - 4 '. & & " - J 4 ; " 4 & < 4 ' - 4 / < ( 4 G ", # 4 - š 4 '! ) 4 I (! 4 ( " G ", # 4 - G & , G < # $ - (! 4 0 J w " : $ - ', ( " ' # " : 4! ) - - i " Ü & 4 - : " 4 ) H 4 I A, : 4 : - $ - ' (! 4 4 m, 4 " 4 % )! 4 ' 4 $ -! ) I : 4 J w - G " # 4 -! I 4 ; " 4 & < 4 4 % )! 4 ' )! I " '! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J l! 4 ' ) H A I < 4 $ i G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " $ - ' '! - " ( ) # " : 4! ) - - G )!! - ( 4 ' - 4 '. & & " - J T v d u ~ " : 4! ) '. & & " - R ³ ±» ³ º ½ Ä ³ > ( ) Á S a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j u V u V u t t u t y u t t u \ [ ` l \ [ ` m [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { D " (, ) I 4 I ( "!! I ', i 4 m, 4 " ' 4 A 4 '! - ' # " : 4! ) $ & 4. & & " - 4 '! i I ), G 4 :!! 4 ' 4 -, I 4, : 4 š! i I 4, : 4, i I ) H A I. ) ( 4 i I & & " j J j J Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving n

30 T v d v 4 - m A A ) 4 I # " : 4! ) '! i I ), G 4 :!! 4 ' 4 Û ˆ Ü Ý ˆ ˆ Ü a b c d b e f b d a b c d b e f b d g b b h i d j g b b h i d j k b j b c h i d j k b j b c h i d j \ [ ` l s V u v u \ [ ` m s X u t V u \ [ ` l s X u t t u \ [ ` m s Y u t Y u \ [ ` l s X u t Y u \ [ ` m s X u t V u z ` [ { [ { ` [ { \ [ { w -!! 4 -! ) 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - ' 4 A - '! - ' # " : 4! ) - - -, I 4, : 4 I ", - " '! 4 $ - G " # 4 -! I '! - ' 4 A - '! - ' # " : 4! ) - -! i I 4, : 4 J 3 " G "! A (! 4 4 G, - ( - 4 ' 4 4 ' G " # G - (! 4 ' # " : 4! ) - -, 4 - m A A ) 4 I J w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " '! - ' 4 A - '! - ' # " : 4! ) - - -, I 4, : 4 : - < ( 4 G ", # 4 - G & 4 - I '!! ) ' - 4, G < # $ - (! $ -. (, ) A 4 I ' ) '! - 4! i 4! : < - š ) # $ - -, I 4, : 4 J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 / G "! ) ', ( " # $ ) -, I 4, : 4! i I 4, : 4 G, - ( ", ( " ', 4 - m A A ) 4 I (! 4 ' # " : 4! ) - - '! 4 " I, 4!! ) 4 )! 4 ' ) H A $ - I (! ) J Ø Ô œ Œ Œ Œ Ž Œ ž Ž Ÿ Ÿ B 4 m, 4 " I ( "!! I ', : 4! ) I : 4 "! G G, " - # H i " - I ( 4 (,, " ' ( ) I $ ' 4 ' I 4. & & " - i I & & " j J / J T v d g, " ' ) ( ) I $ ' m,, 4, : I ( 4 I "! G G, " - # H i " a b c d b e f b d W Y W t g b b h i d j k b j b c h i d j W w W X W Z W t [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( 4 ' ( ) I $ ' (! 4 ' m,, 4, : I ( 4 I 4 * š 0 J B - 4 ( " I ) H A.!! " "! G G, " - # H i " : - % )! 4 ' 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J 3 " (, ) I 4 ' (! - & - I! 4 I G & !! 4 < 4 (! 4 $ -. # $ " H ( 4 (! 4 ( " # $ ) ) 4 Ù Ú š 0 G & 4 - m ) m!! " I 4 4, : 4 m!! " ' I ( " # $ ) : - $ -,, " ' ) 4 0 J!! "!! 4 I < 4 ", G ( )! 4 ' " 4 ' #! -, " 4 G "! A (! 4 (,, " & - I! 4 I š!! 4 4 : ) H A '! - " 4 G, - (, 4 - m A A ) 4 I (! 4 $ - "! G G, " - # H i " ( ) I $ ' 4 ; " 4 & < 4 J / Ì å Ò Ï Ó Ô Ó Õ Ö Ï Ó Ñ p Ï Ô Ï Î Ó Ú Õ Ó Ú B Ù Ù Ú â Ô æ æ Û 4 ' < G! "! I "!! i m, " ' - 4 I I!! 4, G, 4 ( ) I G ) A A 4 4 ' I 4 m,, 4 G )!! - I & & " j J I i - G " G ) A $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 '! - < # $ $ " m ) 4, 4 ( ) I (, ) - J w ". H " 4 '. " A 4 4 I (! 4 $ - G " # 4 -! I I 4 " A 4 4 I : I $, & ' 4, i 4. G!! ) ' G ) A, i (,, " < 4 4 I!! 4 m < I 4 ' m,, 4 G )!! - 4, i :! 4 ' ' < G ) A,, A m ) 4. <, A - J Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving

31 T v d { 4 ( ) I G ) A A 4 (!! A 5, :, 4 ( ) I h b ž ž b d Î i i c c b b d Ÿ d b c b d c d j i d b d X Y u X y u c d j e œ i i d Ì b h b b d b j b d Z u Z w u œ d b d c e i d b b b d b Z Z u Z y u œ d Î œ d ž b h b œ b j z b d c e œ d b œ b d e e c t w u t u \ [ ` l \ [ ` m œ d b b d i i c b c b c x u t Z u œ d b œ b d e œ Ì x u t Z u œ Ÿ b c b œ d Ì i œ d Z u y u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { w -, 4 ( ) I $ ' I (, ), G G ) A A 4 m!! " I ", G 4 H, 4 I " 4 ", 4 ' $! 4 I 4 -, I 4, : 4 4 ; " 4 & < 4 4 '! - I ) ' -,, A (,, " $ -, G 4.!! " ( " (, " J 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 4 I 4 $ & A, : 4 : 4 ' " (,, " '! J w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - < # $, 4 ( ) I (, ) - (,, " ( ) G ) A A 4 $, I " '! 4 $ - I : ' ' ) ' 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' 4-4 i I & & " J 3 4 I ", - " G " # 4 -! I (, ) - < # $, 4 ( ) I, G G ) A A 4 m!! " I ", G 4 H, 4 I " 4 ", 4 ' $! 4 I 4 š ", 4 ', : & - I!! 4 I ) I 4 $ ' 4 š 4 $ - # 4 - " & : (! 4 ' I : $ - m 4 A ) I. ', i m 4 A ) # 4 - " & : 4 ' I 4. & & " - J H $ - - " 4 -! -, 4 $ -! 4 ' ", : - m G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 (, ) - < # $ '!! ", 4 ( ) I š - I 4, ( " ) i G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' J / Ì / Ò Ï Ó Ô Ó Õ Ö Ï Ó Ñ p Ï Ô Ï Î Ó Ú Õ Ó Ú Ö Ï Û æ Ô Õ Ï Ø Ï Ï Ú 2!! - ' ( ) I $ '. ) ( 4 I 4 ' I 4. & & " - I ( "!! I ', i : 4 < # $ m ) 4, 4 ( ) I (, ) - 4 $ -! ) I : 4 J 4 i I & & " j J * m, " ' 4 ' <, 4 ( ) I $ ' I (, ) 4 m " I I ( 4 J T v d } 9 (, ) (! 4, 4 ( ) I $ ' 4 $ -! ) I : 4 a b c d b e f b d Y Y u Y u g b b h i d j Y Y u Y Y u \ [ ` l \ [ ` m k b j b c h i d j Y u Y v u [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { 4 / (, ) G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < # $ m ) 4, i (!! A, 4 ( ) I J B - ( " G ", # 4 - G & 4 - : 4 ' " '! J w - G " # 4 -! I $ " : I ) H A!! 4 $ - I : ' ' ) ' G " # 4 -! I 4 m, 4 " & - % )! 4 ' '! - < # $ m ) 4, i (!! A, 4 ( ) I (, ) - J w - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' ) I - j G ", # 4 - G & 4 - $, I " š, G 0 * G ", # 4 - J Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving

32 / Ì 1 Ò Ï Ð B æ 7 Ö Û Ï á æ Ú Ù â Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â 4 ' < G! "! I "!! i I!! 4 m 4, G ( "!! I $, I ",, - 4 m, 4 " ' 4 A 4 '! - ' A! 4, : 4 ' A, : 4 ' :!! 4 ' 4 )! # $ -, i i " - m, " ' 4 (! 4 4 ' ) # -, i (,, " (! ) i I & & " j J x J T v d Þ D! 4 )! # $ -, i i " # $! G J J J $ ) I ",, - ß d c i i ž œ d Î d œ d g i ž ž b d c Y u h h b c œ Ÿ f d j b c b Î b h j X u v u t t u à œ Ì i d j b h œ d Ï b c œ d Ì c i i b b Î b h j Y u Y u Z u t u [ { l { ` [ { ` l { \ [ ` l \ [ ` m w - I ",, - - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 4, : - 4. "!! A 4 ' m, 4 4 I! ) ' ) # -, i (,, " (! ) m!! " (! 4 : 4 ' A! 4 $ - I ",, - - # $! - ' A, : 4 ' :!! 4 ' 4 )! # $ -, i i " (! 4 - m, " ' 4 J 3 " < H 4 I 4 4, : 4 m!! " ' I ( " # $ ) ) 4-4, G < # $ - (! 4 0 J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 ( " # $ ) ) 4, G I 4 (! 4 ' (,, " (! ) ) 4 : - ' I : ' ' ) ' 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J Hoe veilig is Terneuzen? Veiligheidsbeleving Å

33 HOOFDSTUK z 8 p p 8 Hoe veilig is Terneuzen? Slachtofferschap

34 á Ç â É ã L N I I K ˆ ã L ä 1 Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ B - $,, i ' - & A I!! -, ( " )! # $ -, i i " # $! G (! 4 ( ) (,, " A, : 4 ' ' ) # (,, " (! ) ) 4 J B! -! i I : - 4!! 4 $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 ' -, 4 ' " <, A )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 ' ) # - J 1 # $ - " 4 (, ) I 4 A, : 4!! 4 ', " ' )! # $ -, i i " # $! G (! 4 I m ) ' ' ) # - 4 G! "! I "!! i / J š ( " :, I 4 ' ) # - 4 G! " J / J 0 š ( " 4 ) 4 I 4 G! " J / J j )! # $ -, i i " # $! G -, -!! ) G! " J / J / 4 # k. " # " : G! " J / J J 1 Ì ß à Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â Õ Ï B Ï Ô Ñ Ñ Ï Ô Ó 7 Û Ï Ú D,, " $ - )! # $ -, i i " # $! G (! 4 I m ) ' ' ) # - 4. " A 4 ' $, ( ) 4 m, 4 " Þ Þ 4 A ", i (! A " )! # $ -, i i " < H 4 I m - (! 4 : $! 4 ' ) 4 I š. ' " I 4 I, i I m ) ' : - A & ). ', ) 4 I 4 I & & " / J I i - $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 ' -, 4 ' " <, A )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 I m ) ' ' ) # - J T g d f h )! # $ -, i i " # $! G I m ) ' ' ) # '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d t W v u Z W v u g b b h i d j k b j b c h i d j t W V u Z W y u Z W Z u Z W X u [ { \ { ] { ^ { _ { ` [ { \ [ ` l \ [ ` m w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 I m ) ' ' ) # / : - Þ Þ 4 G ", # 4 - G & 4 - I '!! ) ' - 4, G < # $ - (! 4 0 J w - G " # 4 -! I )! # $ -, i i " ) I - $ " : - & 4 $ - % & m G " # 4 -! I 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J ' " I 4 I 4 ; " 4 & < 4 4 -! ) )! 4 ' ) H A $ - : - (,, " A, : 4 ' I m ) ' ' ) # - š I (, ) I ' ',, " : $! 4 ' ) 4 I J 4 -, -!! ) m! " 4 " 4 ; " 4 & < 4 š / I m ) ' ' ) # - 4 G " 4 m, 4 " 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 $ -, 4 ' " <, A J w " (! 4 m " ' / G ", # 4 - I : ) ', i!! 4 I i - (! 4 I '!! 4. H ' G, ) - J B & A $, I " '! 4 $ - G " # 4 -! I I : ) ' 4 # ' % )! 4 ' 0 U 4 $ - I : ' ' ) ' 4 2 ' " )! 4 ' j j U š :!! " $ - : ) ' 4 I G " # 4 -! I 4 ; " 4 & < 4, G.! (! 4 4 A ) 4!! 4 -! ) m!! " 4 : 4 I 4 4 '!! " : : 4 ' ". - ", & m.!! " J 1 Ì å à Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â Î Ï Ð Ø Ù Õ Ï Ú Ñ Ï Ô Ó 7 Û Ï Ú D,, " $ - )! # $ -, i i " # $! G (! 4 ( " :, I 4 ' ) # - 4. " A 4 ' $, ( ) 4 m, 4 " Þ Þ 4 A ", i (! A " )! # $ -, i i " < H 4 I m - (! 4 G, I 4 I -, - m, 4 4 I 4. "!! A š i - 4 ' i -! ) š ' i -! ) & - 5 (! 4! i ¹ ½ µ Á ¾! & -, ' i -! ) š ' i -! )! 4 ' " :, -, " (, " - & I š G, I 4 I -, - <! A A 4 ", ) ) " H 5. ", ( 4 I, i, ( " I ' i -! ) I & & " / J I i - $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 ' -, 4 ' " <, A )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 ( " :, I 4 ' ) # - J Hoe veilig is Terneuzen? Slachtofferschap

35 T g d n h )! # $ -, i i " # $! G ( " :, I 4 ' ) # '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d u v u g b b h i d j k b j b c h i d j v u v u t Z u t X u \ [ ` l \ [ ` m [ { l { ` [ { ` l { \ [ { \ l { 4 / / G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 ( " :, I 4 ' ) # - J B - )! I " '! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' š m!! " G ", # 4 - )! # $ -, i i " m " ' J, 4 4 I 4. "!! A 4 ; " 4 & < 4 ' : - (,, " A, : 4 ' (, " : (! 4 ( " :, I 4 ' ) # - 4 š )! 4 ' ) H A '! - i - 4 ' i -! ) J H! ) ) (, " : 4 (! 4 ( " :, I 4 ' ) # ; " 4 & < 4 G "! A (! 4 4 ) # $ -! i 4! : - 4, G < # $ - (! 4 0 š : - & - <, 4 ' " 4 I (! 4! & -, ' i -! ) J 4 -, -!! ) m! " 4 " 4 ; " 4 & < 4 š ( " :, I 4 ' ) # - 4 G " 4 m, 4 " 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 $ -, 4 ' " <, A J w " (! 4 m " ' j G ", # 4 - I : ) ', i!! 4 I i - (! 4 I '!! 4. H ' G, ) - J B : ) ' 4 I. " ' $ '. H 4 m, 4 " 4 ; " 4 & < 4 ( " # $ ) - 4-4, : 4 m!! " ' I (! 4 '. " ' $ ' 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J w - : ) ' 4 I G " # 4 -! I 4 ; " 4 & < 4, G.! (! 4 4 A ) 4!! 4 -! ) m!! " 4 : 4 I 4 4 '!! " : : 4 ' ". - ", & m.!! " 1 Ì / à Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â Î Ï Ð Ú Ó Ï Ô Ó Ú Õ Ï Ú D,, " $ - )! # $ -, i i " # $! G (! 4 ( " 4 ) 4 I 4. " A 4 ' $, ( ) 4 m, 4 " Þ Þ 4 A ", i (! A " )! # $ -, i i " < H 4 I m - (! 4 ( " 4 ) 4 I 4!! 4 (, " - & I 4 š <,! )! & -, 4 i - š 4, ( " I ( " 4 ) 4 I 4 i I & & " / J 0 J T g d u h )! # $ -, i i " # $! G ( " 4 ) 4 I 4 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d w u u g b b h i d j k b j b c h i d j w u V u V u u [ { l { ` [ { ` l { \ [ { \ l { \ [ ` l \ [ ` m D H i G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 : ) ' - 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 )! # $ -, i i " - < H 4 I m, " ' 4 (! 4 ( " 4 ) 4 I 4 J B - ( " I ) H A.!! "!! 4 $ - G " # 4 -! I )! # $ -, i i " 4 % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 ' J %, m ). H (, " - & I ( " 4 ) 4 I 4! ), ( " I ( " 4 ) 4 I 4 G "! A (! 4 4 A ) 4! i 4! : J 4 -, -!! ) m! " 4 " 4 ; " 4 & < 4 * š * ( " 4 ) 4 I 4 G " 4 m, 4 " 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 $ -, 4 ' " <, A J w " (! 4 m " ' x G ", # 4 - I : ) ', i!! 4 I i - (! 4 I '!! 4. H ' G, ) - š :!! " $ - : ) ' 4 I G " # 4 -! I, G.! (! 4 4 A ) 4!! 4 -! ) m!! " 4 : 4 I 4 4 '!! " : : 4 ' ". - ", & m.!! " J Hoe veilig is Terneuzen? Slachtofferschap 4

36 1 Ì 1 à Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â Û Ù Û æ æ Ô D,, " $ - -, -! ) )! # $ -, i i " # $! G. " A 4 ' $, ( ) 4 m, 4 " )! # $ -, i i " < H 4 I m - (! 4., ( 4 I 4, : ' ' ) # - 4 I & & " / J j I i - $ - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 ' -, 4 ' " <, A )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 I m ) ' ' ) # - š ( " :, I 4 ' ) # - 4 5, i ( " 4 ) 4 I 4 J T g d v h )! # $ -, i i " # $! G -, -!! ) 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d t Z u t V u g b b h i d j k b j b c h i d j t X u t w u t x u Z y u \ [ ` l \ [ ` m [ { l { ` [ { ` l { \ [ { \ l { w - G " # 4 -! I 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '! - 4 / )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 4 I m ) ' ' ) # - š ( " :, I 4 ' ) # - 4 5, i ( " 4 ) 4 I 4 ( " G ", # 4 - G & 4 - )! I " '! J w - )! # $ -, i i " # $! G 4 % )! 4 ', 4 I ( " I ) H A š :!! " '! i 4! : m!, G G ", ( 4 #!! ) 4 (! & : 4 ' " - " A J l! 4 ' ) H A ) I - $ - G " # 4 -! I )! # $ -, i i " # $! G $, I " š, G x U J 3 " m! " 4 4 ; " 4 & < 4 4 -, -!! ) š j ' ) # - 4 G " 4 m, 4 " 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 $ -, 4 ' " <, A J w " (! 4 m " ' j G ", # 4 - I : ) ', i!! 4 I i - (! 4 I '!! 4. H ' G, ) - J w - : ) ' 4 I G " # 4 -! I $, I " '! 4 4 % )! 4 ' 0 j U 4 2 ' " )! 4 '! ) I $ ) 0 U š :!! " $ - : ) ' 4 I G " # 4 -! I 4 ; " 4 & < 4, G.! (! 4 : 4 ' " '! 4 / m!! " 4 : 4 I 4 4 '!! " : 4 ' #! - i J 1 Ì 5 à Ô æ 7 Ö Û Ù ã ã Ï Ð 7 Ö æ â 7 3 p Ï Ð 7 Ð Ó Ø Ï h 4 ' < ",, A ( "! I 4, ( " # k. " # " : 4 ' D ) I $ ' :, 4 -, " J h )! # $ -, i i " # $! G (! 4 # k. " # " : m, " ' - :, : 4 - ) 4 - : I " A 4 ' $ - -, -! ) )! # $ -, i i " # $! G š (! 4 '!! " '! - ' < G! "! I "!! i! # $ - " 4 $ - $,, i ' - & A -!! - J 4 ' " # k. " # " : (! ) ) 4 ' (, ) I 4 ' ' ) # (,, " (! ) ) 4 J ' i "! & ' (! 4 - " 4 - J A,, G, i ( " A,, G i "! & ' (! 4 - " 4-0 J $! # A 4 j J G - 4 (! 4 - " 4 I & & " / J / -,, 4 - $ - )! # $ -, i i " # $! G (! 4 ' < (, " : 4 (! 4 # k. " # " : 4 ; " 4 & < 4 4 ' " i " 4 - I. ' 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Slachtofferschap E

37 T g d g h )! # $ -, i i " # $! G # k. " # " : 4 '! i I ), G 4 - m!! ) i :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j t Z u t Y u t Z u t Z u t t u t Y u [ { l { ` [ { ` l { \ [ { \ l { \ [ ` l \ [ ` m 4 / G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 )! # $ -, i i " I m, " ' 4 (! 4 # k. " # " : J B - ( " H m ) I ) H A!! 4 $ - G " # 4 -! I 4 0 J h )! # $ -, i i " # $! G (! 4 $! # A 4 A, : - $ - : - (,, " 4 ; " 4 & < 4 š I (, ) I ' ',, " A,, G 4 ( " A,, G i "! & ' J B - < H 4,, A )! 4 ' ) H A ' : - (,, " A, : 4 ' (, " : 4 (! 4 # k. " # " : J 4 -, -!! ) m! " 4 " 4 ; " 4 & < 4 * š j (,, " (! ) ) 4 (! 4 # k. " # " : G " 4 m, 4 " 4 ' - m!! ) i :!! 4 ' 4 (,, "! i I!! 4 '!! 4 $ -, 4 ' " <, A J w " (! 4 m " ' 0 G ", # 4 - I : ) ', i!! 4 I i - (! 4 I '!! 4. H ' G, ) - J B - 4 ' #! - ( G " # 4 -! I )! I " '! 4 $ - : ) ' 4 I G " # 4 -! I 4 % )! 4 ' 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' š '! -, G " G # - ( ) H A 4 0 G ", # 4 - ) I - J Hoe veilig is Terneuzen? Slachtofferschap F

38 o HOOFDSTUK Hoe veilig is Terneuzen? Preventie

39 n å Ç æ K ƒ Š 5 Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ 4 ' - $,, i ' - & A m, " ' - 4 I I!! 4, G ' :!! - " I ) 4 '. & " I " - " i i 4 - " G " ( 4 - (! 4 # " : 4! ) - - š (,, " 4! : ) H A 4 ' m,, 4, : I ( 4 I J & " I " $.. 4 : : ",, A 4 I 4 ( "! 4 - m,, " ' ) H A $ ', : - (,, " A, : 4 '! - < H )! # $ -, i i " m, " ' 4 (! 4 # " : 4! ) - - J 1 ) $ - I!! -, : G # i A :!! - " I ) 4 # " : 4! ) - - G " ( 4 -, 4 ' " - ( " ' ) 4 4, #, G " ( 4 - I ' "! I :! - I :!! - " I ) 4 š G! "! I "!! i J 4 - # $ 4, G " ( # $ 4 # $ :!! - " I ) 4 š G! " J J 0 J 5 Ì ß à Ù 7 Ó Ù â Ð Ï Î Ï Ú Û Ó Ï Î Ï Ø æ æ Û Ð Ï Õ Ï Ô Ï Ú 1! 4 ' 4 m, 4 " 4 ) H - : - ( " (,, " <, " I :!! - " I ) 4 (,, " I ) I ' '. - " A A 4 I $.. 4, G, #, G " ( 4 - J w ". H I ( "!! I ', i < H m ) ' 4!! 4 I ( 4 m ) A :!! - " I ) 4 < H $.. 4 I 4, : 4 J B - < H 4 J A 4 : m!! " ' (, ) ) G & ) ) 4 : & - '! & -, J Ã ½ > µ º ² º º ³ ³ ± ³ ± º :! 4 ' - $ & š $ - ) # $ -. "! 4 ' 4 0 J A < - š 4 ' 4 :, I ) H A š : H 4 i m!! A - i - 4 -! ) ) 4 I j J A )!! -! ) A " I 4 4!! " -, I! m!! " ' (, ) ) G & ) ) 4 - $ &, : ' i -! ), i. ", ( 4 I, G - "!! - - (,, " A, : 4 G.! (! 4 $ - I. " & A (! 4 ' < ( " :!! - " I ) 4 4, : #, " (,, ", #, G " ( 4 -. " A 4 ' J B <, : #, " I i - 4 -, -!! ). ) ' (! 4 $ - I. " & A (! 4 ' ( ". # $ " ( 4 :!! - " I ) 4 J B!! " : ( " # $ ) - ' #, " (! 4 ' " ' " -, I G! - # $!! ) #, " J D,, " ', : #, " I ) ' - $, $, I " ', : #, " š ' - $, I " $ - I. " & A (! 4, #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 J B : 4 :! ) m!! " ' (! 4 ', : #, " J B :! F :! ) m!! " ' j J T { d f h, #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4, : #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j t W t W v t W V t W V t W x t W x [ ` \ m ] \ [ ` l \ [ ` m B, : #, ", G $ - I. ' (! 4, #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 ) I - 4 ; " 4 & < 4, G š * J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 :! A 4, 4 I ( " ( 4 ( ) I. " & A (! 4, #, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4! ) 4 m, 4 " & - % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 '! ) I $ ) J 1 ) ) (, " : 4 (! 4, #, G " ( 4 - A, : 4 4 ; " 4 & < 4 : 4 ' " i " Ü & 4 - (,, " '! J 5 Ì å Ï 7 Ö Ú Ù â Ð Ï Î Ï Ú Û Ó Ï Î Ï Ø æ æ Û Ð Ï Õ Ï Ô Ï Ú D " (, ) I 4!! 4 ' 4 m, 4 " 4 ) H - : - ( " :!! - " I ) 4 (,, " I ) I ' '. - " A A 4 I $.. 4, G - # $ 4, G " ( 4 - J w ". H I ( "!! I ', i < H m ) ' 4!! 4 I ( 4 m ) A (,, " < 4 4 I 4. H $ 4 - $ &!! 4 m < I < H 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Preventie

40 w - I!! -, : ' (, ) I 4 ' ( " (,, " < 4 4 I 4 J. & - 4 ( " ) # $ - 4 I J F - "! ( ) I $ ' ), - 4, i I " 4 ' ), G. & - 4 ' & " 4 0 J! )! " : 4 -! ) )! - 4 $ & j J ", ) ) & A 4 (,, " "! : 4, i ' & " 4 G.! (! 4 '!! 4 m < I $ ' (! 4 ' < ( " (,, " < 4 4 I 4 4, : #, " (,, " - # $ 4, G " ( 4 -. " A 4 ' J B, : #, " (,, " - # $ 4, G " ( 4 - I i - $ - I : ' ' ) '!! 4 -! )!! 4 m < I - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 G " $ & $, & ' 4 m " J B m!! " ' (! 4 ', : #, " : 4 :!! ) 4 :! F :!! ) j J T { d n ; # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4, : #, " a b c d b e f b d t W v Z W y g b b h i d j k b j b c h i d j t W v t W v t W x t W [ ` \ m ] \ [ ` l \ [ ` m B, : #, ", G $ - I. ' (! 4 - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4 ) I - 4 ; " 4 & < 4, G š * J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 :! A 4, 4 I ( " ( 4 ( ) I. " & A (! 4 - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4! ) 4 m, 4 " & - % )! 4 ' 4 2 ' " )! 4 '! ) I $ ) J ) < H 4 $ & < 4 4 ; " 4 & < 4 (! A " (,, " < 4 (! 4 ", ) ) & A 4 J ( "! ) ) I < 4 $ - I. " & A (! 4 - # $ 4, G " ( 4 - ( :!! - " I ) 4, 4 I m H < I ' - 4, G < # $ - (! 4 0 š $, m ) ' 4 ' ( ' & ) :!! - " I ) 4 4 m ) 4 ' ". ) ' )! - 4 < 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Preventie

41 HOOFDSTUK E Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie

42 # ä Å ç Ç è O K K ˆ ƒ ä N É Š Ì Ë P Ú Ô Ï Ó Ñ Ó Ú Õ 4 ' - )!! - - $,, i ' - & A -!! - ' - ( " ' 4 $ ', ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - # 4 - "!! ) J 1 ) ) " " - m, " ' - ' - ( " ' 4 $ ', ( " #, 4 -! # & 4. & " I " 4 ' G, ) -. # $ " ( 4 G! "! I "!! i * J J B!! " 4!. # $ " H i - ' - $,, i ' - & A $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 '. & & " - G! " J * J 0 4 $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 $ -! ) I : 4 G! " J * J j Ì ß é Ù Ú Û æ 7 Û Ï Ú p q Ð Õ Ï Ð Ø Ï Û â Ù Ô Ó Û Ó Ï B < G! "! I "!! i. # $ " H i - ' #, 4 -! # - 4 (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 : - ' G, ) - J 1 # $ - " 4 (, ) I 4 I!! 4 m 4, G $ - G " # 4 -! I '! - #, 4 -! # - $ i - I $! ' š ' " ' 4 4 $ " (,, " 4 ' - ( " ' 4 $ ', ( " ' - #, 4 -! # - I & & " * J )!! - < 4 '! - G ", # 4 - (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 4 / #, 4 -! # - $ i - I $! ' : - ' G, ) - J B - )! I " '! 4 $ - G " # 4 -! I 4 % )! 4 ' 4 $ - 2 ' " )! 4 ' I : ' ' ) ' J ; 4, G < # $ - (! 4 0 $ - G " # 4 -! I ; " 4 & < 4! " 4 '! - #, 4 -! # - $ i - : - ' G, ) - I '!! ) ' J T } d f ~, 4 -! # - : - G, ) - 4 ' I : 4-4 '! i I ), G 4 :!! 4 ' 4 a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j Z t u Z X u Z X u Z Y u Z X u Z u \ [ ` l \ [ ` m [ { ` [ { \ [ { m [ { ] [ { l [ { ;!. ) * J I!! - ( " ' " 4, G $ - #, 4 -! # - '! - 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 $.. 4 I $! ' : - ' G, ) - J!! ", : $.. 4 < H #, 4 -! # - I $! ' š, G m 4 4 -! - i 4, G m ) A :! 4 " 4 r D! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 $ i - 0 G ", # 4 - #, 4 -! # - I $! ' : - ' G, ) - (! 4 m I 4!! 4 I i -, i : ) ' 4 I J D,, " j G ", # 4 - m! ' " ' 4 (! 4 #, 4 -! # - 4. A & " 4 I, i m!! " # $ & m 4 I J D,, " / / G ", # 4 - m! " 4! 4 ' " " ' 4 4 (,, " G ", # 4 - m! " I 4 " ' 4. A 4 ' J w - 4 -! - i )! I I ", - 4 ' ). H '. & " I " J B m H < (! 4 #, 4 -! # - m! (,, " 4! : ) H A G ",, 4 ) H A š I (, ) I ' ',, " - ) i, 4 # $ #, 4 -! # - J q } d f ' 4 #, 4 -! # - š 4 -! - i š m H < (! 4 #, 4 -! # - G " # 4 -! I (! 4 4 m, 4 " : - #, 4 -! # - J ê ë ë ì í ë ë ì î ï ë ë ì.! ð " %! ä $ & # & " ñ. ) #! ð *! # ä! ) ) " % % %!. ( ' ' " % * & ò ñ ó " ò ñ ó " & ä " ò ñ ó " % ñ. ä ". Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie

43 @ I & & " * J -,, 4 - $, - ( " ' 4 '. & " I " ' #, 4 -! # - $.. 4 I $! ' : - ' G, ) - m! " 4, ( " ' - )!! - - G, ) - #, 4 -! # - J T } d n w, - ( " ' 4 : 4, ( " $ - #, 4 -! # - r G " # 4 -! I < " - ( " ' 4 a b c d b e f b d w Y u V V u g b b h i d j k b j b c h i d j V w u V y u V y u w x u [ { \ [ { ] [ { ^ [ { _ [ { ` [ [ { \ [ ` l \ [ ` m D! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 G ", # 4 - < " - ( " ' 4, ( " $ - #, 4 -! # - : - ' G, ) - J B - 4 -, 4! : (! 4 0 G ", # 4 - G & , G < # $ - (! 4 0 J B - ( " ' 4 $ ' (! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 '!! " :, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! & I A, : 4! ) ' - ( " ' 4 $ ' (! 4 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' J w - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' ) I - )! I " š, G G ", # 4 - J! 4 4 ". & " I ", ( ". G!! ) ' G & 4-4 (! 4 $ - )!! - - G, ) - #, 4 -! # ( " ' 4 m! " 4 A, 4 ' 4 < H!! 4 I ( 4 m! - $ " ' " ' 4 4 (,, " m! " 4 -!. ) * J J q } d n ' 4 4, 4 - ( " ' 4 $ ' #, 4 -! # - G, ) - : " ' "! 4 - m,, " ' 4 :, I ) H A ê ì & * &! " ' -! % ä + &! * ä ' & " " %! ä - # B : - I 4, : ' " ' 4 (! 4, 4 - ( " ' 4 $ ' m! $ - i - '! - G ",. ) : m " ' 4, G I ), - / G ", # 4 - J B!! ", G (, ) I 4 ' m " ' - )! 4 I m! # $ - 4 x G ", # 4 - š $ - ( " A " H I 4 (! 4, 4 (, ) ', 4 ' 4 i, " :! - / G ", # 4-4, 4 ( " # $ ) ) I $ ' (! 4 ' G, ) - G ", # 4 - I 4, : ' J B!! " 4!! - 4, : ' 0 G ", # 4-4! 4 ' " " ' 4 Ì å Q q Ú 7 Û Ó Ù Ú Ï Ð Ï Ú â Ù Ô Ó Û Ó Ï 1 ) ) " " - 4 m, 4 " I ( "!! I ' 4,, " ' ) - I ( 4, ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 '. & & " - J D " (, ) I 4!! 4 ' 4 m, 4 " 4!! 4 -! ) - ) ) 4 I 4 (,, " I ) I ', G.! m!! " (! 4 - m 4 ' #! -, " 4 (,, " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 '. & & " - < H 4 I :!! A -. # $ A.!! " $ ' 4 i & 4 # -, 4 " 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie

44 ô Œ Œ Œ Ž Œ œ Ÿ Ž Ž Œ Œ Ž Ž Œ Ÿ Ÿ 1! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( "!! I ' 4,, " ' ) - I ( 4, ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 ' m,, 4. & & " - I & & " * J 0 I i - ' - m " J T } d u ; ( " ' 4 $ ', ( " i & 4 # -, 4 " 4 G, ) - 4 ' m,, 4. & & " - Š Œ ˆ Ž Š Œ Ž a b c d b e f b d \ [ ` l s x u Z X u a b c d b e f b d \ [ ` m s t Z u Z Y u g b b h i d j \ [ ` l s x u Z V u g b b h i d j \ [ ` m s t y u Z X u k b j b c h i d j \ [ ` l s x u Z V u k b j b c h i d j \ [ ` m s v u Z w u z ] [ { z \ [ { [ { \ [ { ] [ { D! 4 ' 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 j G ", # 4 - < " - ( " ' 4, ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - J 1 # $ - G ", # 4 - I i -!! 4 < ", 4 - ( " ' 4 - < H 4 J B < G " # 4 -! I A, : 4, ( " 4 : - ' - ( " ' 4 $ ' 4 % )! 4 ' 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J + "! ) ', ' - ( " ' 4 $ ' 4 ; " 4 & < 4 -, I 4, : 4 J «Œ Œ Ž Œ Œ G.! (! 4 ', 4 ' " -!! 4 ' ( H i - ) ) 4 I ' #! -, "! : 4 I - ) ' (,, " '. # $ A.!! " $ ' (! 4 ' G, ) - 4 '. & & " - J H < - ' G, ) - 4 '. & & " - - m 4 I J ' G, ) - A, : - $ " - m 4 I & - '! & -, 0 J ' G, ) - $ " - m 4 I!! 4 G " A.!! " j J ' G, ) - $ i - $ " - m 4 I - H ' (,, "! ) ) " ) <! A 4 / J ' G, ) - A, : )! ) H < ", G - 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 / - ( " ' 4 ", ( " '. # $ A.!! " $ ' (! 4 ' G, ) - '! ) I - '!! " :, G 4 ( " I ) H A.!! " 4 (! & : - 4 m, 4 " (! 4 % )! 4 ' J B - ( " ' 4 $ ' ) I - - )! I " '! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ' J B 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 ( " # $ ) ) (! 4 $ - )! 4 ' ) H A I : ' ' ) ', G ' - ) ) 4 I '! - : 4 ' G, ) - - m 4 I 4 '. & & " - < - š :!! " < H 4 $ - - " A " 4 : - ' - ) ) 4 I '! - ' G, ) - - m 4 I & - '! & -, A, : - š - m 4 I!! 4 G " A.!! " š - m 4 I - H ' $ i - (,, "! ) ) " ) <! A 4 4 : - ' - ) ) 4 I '! - ' G, ) ) A, : -! ) H < ", G - J Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie

45 T } d v # $ A.!! " $ ' G, ) - 4 '. & & " - # $!! ) #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j X W t Y W X W Z X W y X W X X W X [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` m õ Ÿ Ž Ž Œ Œ Ž Ž Œ Œ D " (, ) I 4!! 4 ' 4 m, 4 " 4!! 4 -! ) - ) ) 4 I 4 (,, " I ) I ', ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 ' m,, 4. & & " - J ö ³ µ ½ ³ ø J. ' - '. & " I " 4 ' <. & & " -. # $ " : 4 I J $ i - $ " #, 4 -! # - : - '. m, 4 " & - '. & & " - 0 J "! I " -, G G ",. ) : 4 $ " 4 '. & & " - j J ', - 4 ' <. & & " - $!! ". - / J G! A - ' <! A 4 4 ' <. & & " - i i # ù 4 -!! 4 J. A & " - $ " - m 4 I * J 4 : - H " & G.! (! 4 ' " - ( H i - ) ) 4 I ' #! -, "! : 4 I - ) ' (,, " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - i I & & " * J / J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 < H 4 4 / G, - ( ", ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - '! J T } d & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 '. & & " - # $!! ) #, " a b c d b e f b d g b b h i d j k b j b c h i d j w W t X W w W Z w W y w W Y w W Z [ \ ] ^ _ ` [ \ [ ` l \ [ ` Ì / Ï Î Ð Ï Ñ Ï Ú Ö Ï Ó Ñ ã q Ú 7 Û Ó Ù Ú Ï Ð Ï Ú Ó Ú Ö Ï Û æ Ô Õ Ï Ø Ï Ï Ú 4 ' < )!! - - G! "! I "!! i (! 4 ' - $,, i ' - & A -!! - $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 $ -! ) I : 4 # 4 - "!! ) J 4 m, 4 " (! 4 ; " 4 & < 4 I ( "!! I ', : 4,, " ' ) - I ( 4, ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 $ -! ) I : 4 i I & & " * J J w - G " # 4 -! I < " - ( " ' 4 4 m, 4 " $, I " t G ", # 4 - '! 4 $ - G " # 4 -! I < ", 4 - ( " ' 4 4 m, 4 " J + "! ) ', ' - ( " ' 4 $ ' 4 ; " 4 & < 4 -, I 4, : 4 J Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie 4

46 E T } d { ; ( " ' 4 $ ', ( " $ - i & 4 # -, 4 " 4 (! 4 ' G, ) - 4 $ -! ) I : 4 Š Œ ˆ Ž Š Œ Ž a b c d b e f b d \ [ ` l s t y u Z v u a b c d b e f b d \ [ ` m s t Z u Z u g b b h i d j \ [ ` l s v u Z v u g b b h i d j \ [ ` m s t y u Z u k b j b c h i d j \ [ ` l s v u Y y u k b j b c h i d j \ [ ` m s t y u Z x u z ] [ { z \ [ { [ { \ [ { ] [ { Hoe veilig is Terneuzen? Burgers en politie

47 F BIJLAGE = 8 ú ú Hoe veilig is Terneuzen? Achtergrondkenmerken

48 À À q f h A " G, 4 ' 4-4 ë ë * $ ) ½ ' # ½ û ü ü ì q n l i - H ' ( " ' ) 4 I " G, 4 ' 4-4 í ê ë ä ' ý $ ' ý # $ ë ' ½, ½ # ' ý $ $ ä ä ½ $ ' ý ' $ ä + ½ ' ' ý ( $ ½ ( ' ý ) $ # ½ ) ' ý + $ ä - ½ + ' ñ ä ½ û ü ü ì q u w " A, : - " G, 4 ' 4-4 ª % þ.. ë ) + ½ - ½ ±. ñ # ½ ÿ * ð! " "». " " % ä ½ ä ½ ä ½ ä ) ½ û ü ü ì Hoe veilig is Terneuzen? Achtergrondkenmerken Å o

49 À À q v w & $, & ' 4 I ",, - - " G, 4 ' 4-4 ä & " & " ê ë ä ( ½ $ ( ½ # & " ä $ ½ $ & " ä ( ½ ' * & " ) ½ û ü ü ì q g w,, I -. $!! ) ', G ) ' 4 I " G, 4 ' 4-4 ê! ñ " ë $ - ½ * ñ " # # ½! ñ ". ä ½ ( ½ û ü ü ì q { -!! ) ' m " A 4. -!! ) ' m " A (,, " : " '! 4 & " 4 G " m A ë. $ ) ½ î ê î ª ê û î ì q } h,, " - m, 4 4 I 4 ' " #! - I, " ù 4 î ë ñ " ò. & ò " "! ò.! ò! ò!!. + # ½ ä # ½ $ ½ ä ½ û ü ü ì Hoe veilig is Terneuzen? Achtergrondkenmerken Å n

50 q Þ D " ' ) 4 I A,, G 5 $ & & " î ë. & + - ½. ä, ½ ä ½ û ü ü ì Hoe veilig is Terneuzen? Achtergrondkenmerken Å

51 Å BIJLAGE e 8 q Hoe veilig is Terneuzen? Indicatoren Kernbeleid Veiligheid

52 Q K G G G G G I G G G K G G G G I P I I I I I Å P Å P P 4 P P n P P P P P P P P P P! " # # $ % $ & # '! ( $! ) * ) +, -. / / ? H < C C : ; <= >? > A B? < C < D C? E 8 8 D A F F 9 : G : ; <= >? 9 4 I Å J ; B 6 K ; 8 9? K 8 ; < ; 8 B? K <? < D C < ; 6 : 8 9 o L n o I M? D 8 > H?? 9 N 8 9 H? D N 6 D K 8 ; < 8 N? 6 K : O 8 H? D N P = 6 o 9 F? A 9 F < O 8 > C 9 F K B 6 D O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 4 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D C 9 F? A 9 F < O 8 > C 9 F K B 6 D P S N? 6 K : C A F F 9 : A? E 8 D? 9 K O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D A F F 9 : A? E 8 D? 9 K P ) * T U V W / ? H < C C : ; <= >? > A B? < C < D C? E 8 8 D A F F 9 : G : ; <= >? 9 4 I Å J ; B 6 K ; 8 9? > X K <? O? N R <? D < D? D < D C? A F F 9 : < D C < ; 6 : 8 9 o L n o I Å M? D 8 > H?? 9 N 8 9 H? D N 6 D > X K <? O? N? 8? C? 9 < D O 8 H? D N P = 6 4 Y 8 D C? D 7 8? K : 8? 7 K : : 8 > < D 7? 9 O? D O 8 H : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D B 8 D C? D 7 8? K : 8? 7 7? 9 O? D K : : 8 > < D 5 8 H 8 7 K : : O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 E n E Å E M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D 9 8 H 8 7 K : : P ) * Z [ \ ] ^ 1 ^ _ ` 1. a : ; <= >? 9 N? < G? H < C C B? < C < D C? A F F 9 : G : ; <= >? 9 4 I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 : 8 : 6 b? c d ; X A? 9 ; 9 < H? e P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 < D E 8 D? 9 K n o o o I Å n 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7? C K < ; :? D : 8 : 6 P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 N? 9 H 8? D K < ; :? D : 8 : 6 P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K n o I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 b 7 8 < D e : 8 : < D A O P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 > <? : K C <? > K : P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K I n Hoe veilig is Terneuzen? Indicatoren Kernbeleid Veiligheid Å Å

53 G G G G G G G G À G G G G G G P P P I I I I G G G G n P P P P P n P n P o P n P P n P n P n P F P P 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 C <? > K : F < : f N 6 D 6 > 6 F : 8 P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B F : 8 C <? > K : P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 < D E 8 D? 9 K n o o n I o 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K o I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 C <? > K : 6 D C? 9 H 8 : 8 9 N 8? 9 : F < G P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K o I 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 b 7 8 < D : 8 : e R 6 O O? D 9 <= f A? 9 8 N < D P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K o I F 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B N? 9 <? C <? > K : P = 6 G I 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K I Å ) * g W h \ ] ^ 1 ^ _ ` 1. a i : R < ; B D K 8 D N? < G P = 6 i : R < ; B N 6 6 O 8 D N? < G N 6 6 O i : R < ; B D K 8 D N? < G < D? <? D A F F 9 : P = 6 G n i : R < ; B N 6 6 O 8 D N? < G < D? <? D A F F 9 : P N 6 6 O G j? K ; B 6 : :? O 6 D K 8 7 D A O < D E 8 D < D b e 9 8 :? O 6 D K j? K ; B 6 : :? O 6 D K 8 7 H < K B 6 D < D b e 9 8 :? O 6 D K P j? K ; B 6 : :? O 6 D K 8 7 R 6 O O? D 9 <= R 8 D C? 9? C P b e 9 8 :? O 6 D K P j? K ; B 6 : :? O 6 D K 8 7 A? 9 8 N < D 8 7 K : : H? :? C P b e 9 8 :? O 6 D K ê ë ê ê ª ï ü û k l m n (! o l $ (! o l T * ) p _ 3. q _ 1 \. 1 a i? < B? < C K? N < D ;? D : 9 F H G G? A <? C E 8 8 D 6 6 : K P N 6 6 O f K 8 H K 8 D N? < G i? < B? < C K? N < D E < D A <? C f E < D ;? D : 9 F H P N 6 6 O f K 8 H K 8 D N? < G G G G T * Z p _ h. 4 _ / / q n i? < B? < C K? N < D ;? D : 9 F H G G? A <? C E 8 8 D 6 6 : K P N 6 6 O f K 8 H K 8 D N? < G i? < B? < C K? N C 9 8 D C 8 H F < : 6 6 D D B? C? D E 8 8 D 6 6 : K P N 6 6 O f K 8 H K 8 D N? < P G G G G G G 4 Y < D C? 9 N 6 D B 8 9? ; D B? C? D O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 n Å M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D B < D C? 9 N 6 D B 8 9? ; D B? C? D P P Hoe veilig is Terneuzen? Indicatoren Kernbeleid Veiligheid Å

54 } Q G G K G G G G G G G G G G G K G G G G G G G G G G P I I Å Å Å Å P P o P P E P n P P P P P P P P P P r s t! l $ (! o l Z * ) u 1 h _ a, ^ 1 v 0 / W 4 i? < B? < C K 9 8 D C B 6 D? D? N 8 7 O O? D E ? 7? D = 8 D? 9? D P N 6 6 O f K 8 H K 8 D N? < G 5 8 D C B 6 D? D C? = 8 D? 9? D O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D 9 8 D C B 6 D? D C? = 8 D? 9? D P w x y z { (! o l g * ) p 1 v v W ^ _ ` 1. a M? D 8 > H?? 9 N 8 9 H? D N 6 D N? 9 O?? 9 K 8 N? 6 K : O 8 H? D N P = 6? B 6 9 C 9 <= C? D O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D :? B 6 9 C 9 <= C? D P E o 4 Å 9? K K <? >? C 9 6 < D B? : N? 9 O?? 9 O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D 6 9? K K <? > N? 9 O?? 9 K? C 9 6 ~ 6 9 O?? H? D O 8 H? D < D A F F 9 : D K N P = 6 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D O?? H? D P $! m $ (! o l n Å * ), 0 / v. W / q v / a. - / 0. W 1 v. q _ J ; B 6 K ; 8 9? K 8 ; < ; 8 B? K <? < D C < ; 6 : 8 9 o L n o I? N 9? C? D 8 N? 9 A? N O < D K K 6 H? D < D P b H 6 e?? D K F * T 1, v _ / q. W 1 1 v a 1 - v. ƒ. q / F? A 9 F < O 8 > C 9 F K B 6 D O 8 H : < D A F F 9 : D K N P = 6 4 M 9 N : > 8 N? 6 K : N 6 D C 9 F? A 9 F < O 8 > C 9 F K B 6 D P 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 < C? D : < :? < : K > 9 6 F C? N < 6 < D :? 9 D? : P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 K ; B 6 7 B 6 ; O? D P = 6 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K o I 4 6 ; B : 8 > >? 9 < ; :? D 7? 9 n o o < D E 8 D? 9 K 4 I Hoe veilig is Terneuzen? Indicatoren Kernbeleid Veiligheid Å

55 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen A. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,4 7,3 7,5 7,5 7,6 7,5 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 6,0% 8,4% 7,3% 8,3% 8,6% 8,1% % gelijk gebleven 74,8% 69,5% 75,1% 72,3% 75,0% 75,1% % achteruit gegaan 15,6% 19,0% 14,8% 15,8% 12,8% 13,4% Sociale cohesie indicator ,3 6,2 6,4 6,4 6,4 6,4 Mensen kennen elkaar nauwelijks %(helemaal) eens 21,4% 20,9% 18,3% 17,5% 20,1% 18,8% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om %(helemaal) eens 67,6% 66,1% 70,5% 69,5% 71,9% 70,8% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen %(helemaal) eens 42,6% 40,4% 45,5% 44,8% 45,3% 43,9% Voel me thuis bij de mensen %(helemaal) eens 62,5% 60,7% 63,5% 63,0% 66,2% 63,8% Veel contact met buurtbewoners 1) %(helemaal) eens 39,1% 37,7% 41,0% 41,2% 38,9% 38,7% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) %(helemaal) eens 69,4% 66,6% 71,9% 68,8% 70,6% 70,7% Fysieke voorzieningen indicator ,4 6,3 6,2 6,1 6,3 6,3 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden %(helemaal) eens 72,6% 72,4% 70,5% 69,1% 72,7% 70,1% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden %(helemaal) eens 72,5% 68,3% 68,6% 67,3% 72,7% 70,4% Buurt is buiten goed verlicht %(helemaal) eens 76,7% 75,3% 71,3% 73,4% 75,1% 76,0% Er zijn goede speelplekken voor kinderen %(helemaal) eens 61,0% 60,9% 58,0% 57,5% 59,9% 58,5% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren %(helemaal) eens 25,7% 24,3% 22,5% 21,2% 24,5% 25,8% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) %(zeer) tevreden 40,8% 35,7% 40,5% 36,5% 42,4% 39,7% %(zeer) ontevreden 11,6% 12,1% 12,8% 12,1% 11,2% 11,5% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan %(helemaal) eens 44,7% 44,3% 46,4% 42,3% 49,1% 46,7% Informeert de buurt hierover %(helemaal) eens 40,4% 37,4% 39,5% 36,7% 40,7% 40,3% Betrekt de buurt hierbij %(helemaal) eens 31,3% 32,0% 32,6% 32,5% 35,9% 34,6% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

56 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen B. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 92,0% 93,6% 92,4% 92,9% 91,6% 93,5% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 4,3 4,5 4,3 4,2 4,3 4,3 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 0,9 1,0 0,7 0,9 0,7 0,8 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 43,0% 47,6% 39,5% 43,6% 41,4% 42,9% Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 76,4% 78,8% 78,2% 77,7% 78,0% 79,5% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,6 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 19,8% 23,0% 17,7% 20,3% 19,1% 22,1% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 18,3% 18,1% 19,0% 16,2% 18,4% 19,2% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 2,1% 0,6% 1,2% 0,3% 0,8% 0,7% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 67,7% 65,4% 70,5% 67,1% 70,1% 70,3% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 17,8% 19,9% 15,9% 18,2% 16,5% 19,5% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 48,1% 50,5% 45,6% 45,6% 45,1% 45,6% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 4,2% 5,1% 3,4% 3,4% 2,5% 3,8% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 21,3% 25,4% 23,8% 23,2% 25,0% 25,1% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 1,2% 2,7% 1,0% 1,8% 1,5% 1,7% * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

57 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen C. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 79,9% 84,5% 81,6% 83,4% 80,7% 83,0% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,4 1,5 1,4 1,5 1,4 1,5 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 31,2% 37,5% 29,7% 33,7% 29,8% 31,2% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 74,2% 77,3% 73,9% 76,8% 71,8% 75,5% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 23,4% 31,2% 21,7% 27,7% 21,7% 23,7% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 30,2% 31,6% 29,0% 31,9% 28,0% 29,2% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 4,7% 8,4% 4,2% 7,3% 5,3% 5,4% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 37,9% 43,1% 41,7% 40,0% 44,5% 44,5% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 13,7% 12,0% 13,3% 10,8% 13,4% 13,6% Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 49,6% 54,6% 49,7% 48,4% 46,7% 48,0% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,2 1,3 1,2 1,1 1,1 1,1 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 9,7% 14,0% 8,7% 10,4% 7,2% 8,8% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 22,1% 21,1% 22,3% 20,1% 22,8% 22,1% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 2,0% 1,3% 1,6% 1,3% 1,6% 1,8% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 26,6% 29,3% 25,5% 24,7% 22,1% 21,9% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 4,1% 5,5% 3,2% 3,5% 2,3% 2,9% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 12,1% 12,2% 11,9% 11,9% 11,7% 12,1% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 0,7% 1,7% 0,4% 1,3% 0,4% 0,9% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 34,4% 35,5% 33,4% 30,0% 30,4% 30,3% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 4,1% 7,2% 3,9% 4,5% 2,9% 3,6% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 23,0% 27,5% 22,3% 24,7% 22,8% 23,9% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 5,7% 6,1% 4,2% 4,8% 3,5% 4,2% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 13,9% 10,7% 13,5% 11,5% 14,0% 12,3% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1,3% 0,8% 1,2% 0,6% 0,9% 1,1% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen D. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0,3% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 14,9% 11,5% 15,1% 13,7% 16,2% 16,9% Rommel op straat % ja 3,9% 1,5% 4,2% 1,9% 3,9% 3,1% Vernieling straatmeubilair % ja 0,4% 0,8% 0,5% 0,8% 1,4% 1,2% Te hard rijden % ja 28,0% 28,5% 24,1% 28,8% 22,9% 24,4% Agressief verkeersgedrag % ja 0,4% 1,0% 0,4% 1,1% 0,3% 0,6% Parkeerproblemen % ja 8,3% 8,2% 9,0% 7,6% 10,2% 8,8% Dronken mensen op straat % ja 0,0% 0,2% 0,1% 0,4% 0,3% 0,5% Drugsoverlast % ja 2,5% 5,0% 3,2% 3,1% 2,2% 2,8% Lastig vallen van mensen op straat % ja 0,6% 1,1% 0,4% 0,7% 0,2% 0,3% Rondhangende jongeren % ja 3,4% 3,6% 4,0% 2,2% 2,6% 2,1% Overlast door buurtbewoners % ja 1,6% 2,5% 1,1% 2,1% 2,1% 2,6% Hinder horecagelegenheden % ja 0,0% 0,3% 0,3% 0,3% 0,5% 0,3% Geen van deze problemen % ja 4,3% 5,7% 5,7% 5,8% 6,8% 6,2% * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

58 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen E. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,3 7,1 7,5 7,4 7,5 7,4 Voelt zich wel eens onveilig % ja 31,1% 35,4% 32,6% 31,6% 31,5% 31,5% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1,4% 1,8% 1,1% 1,7% 1,1% 1,6% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 16,2% 19,5% 14,9% 16,5% 14,5% 14,4% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 0,8% 0,9% 1,4% 0,9% 1,2% 1,0% Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning %(heel) grote kans 9,3% 11,4% 8,0% 10,1% 8,2% 9,1% Mishandeling %(heel) grote kans 2,6% 2,7% 2,2% 2,3% 1,8% 2,1% Zakkenrollerij zonder geweld %(heel) grote kans 3,1% 3,8% 2,3% 3,3% 2,9% 3,8% Beroving op straat met geweld %(heel) grote kans 2,0% 1,0% 1,5% 1,3% 1,8% 1,7% Vermijdingsgedrag indicator ,0% 1,5 120,0% 1,3 110,0% 1,1 s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak 8,7% 8,6% 9,4% 7,8% 9,0% 6,9% Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak 2,6% 2,5% 2,0% 2,6% 1,6% 2,0% Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak 3,2% 5,5% 2,7% 3,5% 2,8% 2,7% Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak 2,2% 4,6% 2,0% 3,4% 2,3% 2,2% Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak 3,0% 5,7% 2,4% 4,1% 2,4% 2,8% Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja 6,7% 11,1% 5,1% 6,8% 5,5% 6,3% Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja 61,9% 64,1% 61,8% 64,2% 63,8% 65,0% Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja 23,3% 18,8% 25,4% 23,6% 24,9% 22,6% Criminaliteit is toegenomen % ja 8,8% 15,8% 9,7% 13,8% 10,4% 12,9% Criminaliteit is gelijk gebleven % ja 49,4% 49,4% 49,1% 50,3% 51,7% 51,3% Criminaliteit is afgenomen % ja 5,6% 4,2% 4,1% 3,5% 4,1% 3,2% Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil 3,2% 11,6% 5,6% 10,3% 6,3% 9,7% Onveilige plekken indicator ,9 * 1,1 * 1,7 1,0 1,5 1,4 Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms 26,7% 25,2% 23,3% 20,4% 19,1% 19,8% Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 43,3% 40,4% 36,5% 34,8% 32,3% 35,0% In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms 21,8% 20,4% 16,5% 15,1% 13,9% 13,9% Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms 15,0% 17,2% 11,0% 12,7% 11,0% 10,6% In het openbaar vervoer % vaak/soms 12,2% 7,6% 9,9% 7,7% 11,9% 10,3% Bij het treinstation % vaak/soms 2,3% 0,4% 2,5% 0,9% 11,4% 8,9% In het eigen huis % vaak/soms 8,3% 12,3% 7,9% 10,3% 8,0% 8,0% * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

59 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen F. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 11,9% 16,3% 13,0% 14,6% 13,3% 14,8% delicten per 100 inwoners 20,4 26,3 21,1 22,6 22,2 25,5 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 39,7% * 42,2% 37,5% 40,7% 34,8% 41,6% Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 1,9% 2,9% 2,2% 2,0% 1,7% 2,0% delicten per 100 inwoners 2,5 4,4 2,7 3,2 1,9 3,3 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 50,0% * 71,9% * 43,4% * 66,5% * 37,4% * 47,7% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 85,6% * 49,4% * 62,9% * 52,4% * 50,8% * 49,9% % elders in woonplaats 5,6% * 36,5% * 12,4% * 25,7% * 10,1% * 35,7% % elders in Nederland 8,8% * 14,1% * 24,7% * 21,8% * 39,1% * 14,3% % onbekend 25,6% * 0,0% * 11,9% * 0,0% * 5,3% * 1,3% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 4,9% * 7,8% * 2,3% * 11,4% * 14,9% * 19,2% % horeca 0,0% * 30,8% * 0,0% * 21,7% * 5,3% * 19,3% % openbaar vervoer 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% % op straat 60,7% * 47,4% * 76,9% * 53,3% * 66,0% * 42,8% % op het werk 8,8% * 14,1% * 8,9% * 13,6% * 8,5% * 6,4% % op school 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 3,3% % in een winkel 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 1,0% % ergens anders 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 6,7% Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend 80,7% * 51,9% * 81,8% * 63,2% * 60,9% * 65,0% % partner 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 2,8% % ex-partner 0,0% * 17,9% * 0,0% * 12,6% * 0,0% * 16,8% % familielid 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 5,0% * 6,5% % buurtgenoot 36,9% * 10,7% * 31,0% * 22,2% * 13,8% * 17,7% % iemand van werk/studie 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * 5,7% % andere bekende 43,8% * 41,2% * 50,8% * 41,0% * 37,6% * 22,0% Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer 0,0% 0,3% 0,0% 0,2% 0,1% 0,1% delicten per 100 inwoners 0,0 0,3 0,0 0,2 0,1 0,1 Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer 0,9% 1,2% 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% delicten per 100 inwoners 1,1 2,0 1,1 1,1 0,5 1,0 Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer 1,1% 1,3% 1,5% 1,1% 1,2% 1,3% delicten per 100 inwoners 1,4 2,1 1,6 2,0 1,3 2,3 * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

60 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen G. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 6,8% 9,3% 7,9% 9,1% 8,6% 9,2% delicten per 100 inwoners 10,2 12,8 10,5 11,3 12,0 13,0 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 46,1% * 49,6% * 47,8% 45,9% 47,7% 49,0% Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 2,3% 2,2% 2,3% 2,1% 1,6% 2,1% delicten per 100 inwoners 3,2 2,2 2,9 2,3 1,9 2,5 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 1,0% 1,1% 1,2% 0,8% 2,2% 2,1% delicten per 100 inwoners 2,1 1,4 1,7 1,0 2,7 2,8 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 1,0% 1,1% 2,0% 1,1% 1,6% 1,3% delicten per 100 inwoners 1,0 2,4 2,4 1,6 1,9 1,7 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0,7% 0,3% 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% delicten per 100 inwoners 0,3 0,3 0,2 0,3 0,1 0,1 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0,4% 0,4% 0,2% 0,5% 0,4% 0,5% delicten per 100 inwoners 0,3 0,8 0,2 0,8 0,5 0,6 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 1,4% 2,0% 1,2% 2,1% 1,6% 1,7% delicten per 100 inwoners 0,9 2,3 0,6 1,7 1,4 1,5 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 2,7% 3,0% 2,3% 3,3% 2,7% 3,1% delicten per 100 inwoners 2,4 3,3 2,4 3,5 3,5 3,7 * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

61 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen H. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer 4,7% 7,3% 4,7% 5,9% 5,3% 6,0% delicten per 100 inwoners 7,7 9,0 7,8 8,1 8,4 9,2 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 27,9% * 17,0% * 21,6% * 23,3% 15,6% 28,7% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 87,1% * 78,5% * 87,4% * 72,6% 87,5% 77,4% % elders in woonplaats 12,9% * 14,0% * 7,2% * 19,4% 7,4% 13,5% % elders in Nederland 0,0% * 2,8% * 4,0% * 4,2% 4,7% 5,2% % onbekend 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% 0,0% 0,2% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 52,5% * 48,9% * 39,2% * 41,9% 41,2% 43,3% % horeca 0,0% * 2,2% * 2,7% * 2,4% 0,8% 1,0% % op straat 46,0% * 18,4% * 45,2% * 26,7% 48,6% 33,8% % op het werk 1,5% * 2,8% * 0,8% * 5,5% 2,5% 3,2% % op school 0,0% * 18,7% * 0,0% * 12,0% 1,1% 3,8% % in een winkel 0,0% * 0,0% * 6,2% * 2,2% 1,8% 1,3% % ergens anders 0,0% * 4,4% * 4,5% * 4,1% 3,8% 7,9% Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer 2,1% 3,7% 2,8% 3,3% 3,4% 3,3% delicten per 100 inwoners 3,0 5,1 4,2 4,7 5,1 5,2 Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer 2,6% 3,6% 1,9% 2,5% 1,9% 2,8% (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners 4,7 4,0 3,6 3,4 3,2 4,0 Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer 11,8% 13,1% 11,6% 12,7% 11,4% 11,7% delicten per 100 inwoners 17,4 21,4 17,0 20,6 19,4 19,6 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 2,8% * 12,1% * 6,5% 14,3% 11,3% 12,0% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 0,8% 0,8% 1,4% 0,6% 1,0% 0,9% delicten per 100 inwoners 0,7 1,0 1,4 0,6 1,3 1,0 Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer 4,3% 3,4% 3,5% 2,9% 4,2% 2,7% delicten per 100 inwoners 4,9 3,4 4,0 2,9 5,3 3,0 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 5,3% 6,4% 5,3% 6,7% 5,2% 6,0% delicten per 100 inwoners 7,5 11,1 8,1 10,6 8,1 9,7 Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer 2,7% 3,2% 2,8% 3,5% 2,6% 3,2% delicten per 100 inwoners 4,2 5,9 3,5 6,4 4,7 5,9 * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

62 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen I. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja 20,8% 24,0% 22,4% 23,1% 24,1% 23,3% Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja 14,1% 17,3% 9,5% 16,9% 14,4% 17,3% Melding/aangifte % ja 30,9% 32,6% 38,9% 34,1% 38,3% 36,7% Andere contacten % ja 55,0% 50,0% 51,6% 48,9% 47,3% 45,9% Geen reden bekend % ja 6,2% 8,9% 5,7% 6,9% 4,4% 5,7% Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja 23,4% 22,2% 14,7% 20,6% 18,9% 21,2% Initiatief van burger % ja 76,6% 77,8% 85,3% 79,4% 81,1% 78,8% Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja 73,2% 66,5% 69,2% 68,2% 63,5% 62,6% Telefonisch % ja 21,8% 23,8% 19,1% 21,4% 25,6% 26,9% Via social media % ja 2,7% 0,0% 2,1% 1,3% 0,9% 1,1% Anders via internet % ja 1,0% 2,6% 6,1% 2,5% 4,9% 4,2% Anders niet via internet % ja 1,3% 7,1% 3,4% 6,6% 5,1% 5,2% Onbekend % ja 1,3% 4,9% 2,8% 5,2% 4,7% 4,6% Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten %(zeer) tevreden 66,1% 53,0% 62,7% 54,5% 64,5% 60,1% %(zeer) ontevreden 15,3% 27,3% 17,1% 26,0% 15,4% 20,7% Tevredenheid over optreden politie - handhaving %(zeer) tevreden 67,3% * 21,7% * 62,0% * 35,0% * 57,9% 45,1% Tevredenheid over optreden politie - meldingen %(zeer) tevreden 54,6% * 48,0% * 64,0% 49,2% 61,9% 59,2% Tevredenheid over optreden politie - andere contacten %(zeer) tevreden 72,2% * 67,2% * 61,8% 65,0% 68,7% 66,4% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie %(zeer) tevreden 80,3% * 38,8% * 72,6% * 44,6% * 65,8% 49,0% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger %(zeer) tevreden 61,7% 57,1% 61,0% 57,1% 64,2% 63,0% Punten waarover u minder tevreden was? % ja 28,7% 39,4% 36,2% 35,4% 31,0% 32,8% Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja 17,8% * 27,0% * 12,7% 26,7% 16,4% 20,4% Politie gaf onvoldoende informatie % ja 15,3% * 9,4% * 10,6% 13,9% 10,9% 9,9% Politie was onverschillig % ja 9,5% * 39,0% * 15,3% 38,2% 20,9% 29,5% Problemen niet opgelost % ja 50,2% * 43,6% * 36,1% 43,5% 37,4% 38,9% Andere reden % ja 32,1% * 19,9% * 37,5% 18,7% 34,2% 26,7% * minder dan 50 waarnemingen Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen J. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt %(zeer) tevreden 24,4% 23,2% 24,0% 22,7% 26,7% 23,7% %(zeer) ontevreden 7,9% 12,3% 8,0% 10,6% 8,0% 9,5% Beschikbaarheid politie in buurt indicator ,1 3,7 3,9 3,8 4,2 4,0 Je ziet politie in de buurt te weinig %(helemaal) eens 49,0% 56,5% 52,6% 57,8% 49,5% 56,2% Komt te weinig uit de auto %(helemaal) eens 45,2% 49,3% 47,5% 49,6% 44,8% 49,1% Is te weinig aanspreekbaar %(helemaal) eens 45,5% 45,2% 45,5% 45,2% 41,6% 42,0% Heeft te weinig tijd %(helemaal) eens 40,7% 37,5% 42,4% 39,3% 35,5% 37,0% Komt niet snel als je ze roept %(helemaal) eens 22,9% 24,2% 26,6% 24,9% 21,6% 23,4% Functioneren politie in buurt indicator ,1 4,7 5,1 4,8 5,2 5,0 Biedt bescherming %(helemaal) eens 36,2% 31,0% 35,1% 30,3% 41,1% 33,2% Heeft contact met bewoners %(helemaal) eens 15,4% 13,8% 16,2% 13,7% 17,9% 14,3% Reageert op problemen %(helemaal) eens 43,8% 33,2% 39,0% 33,4% 40,3% 34,5% Doet haar best %(helemaal) eens 39,8% 27,3% 38,6% 29,3% 38,1% 31,6% Pakt zaken efficiënt aan %(helemaal) eens 24,4% 16,8% 23,8% 17,1% 24,5% 18,4% Bekeurt hier te weinig 3) %(helemaal) eens 31,3% 39,2% 27,7% 31,4% 27,1% 30,5% De politie neemt je serieus 3) %(helemaal) eens 46,2% 38,8% 44,7% 40,3% 47,4% 41,0% 3) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

63 Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen K. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen %(zeer) tevreden 29,3% 27,4% 29,2% 27,4% 30,0% 26,8% %(zeer) ontevreden 9,6% 12,4% 9,3% 11,0% 8,8% 10,2% Vertrouwen in de politie indicator ,1 6,0 6,1 5,9 6,1 6,0 Als het erom gaat is de politie er voor je %(helemaal) eens 50,0% 45,1% 46,6% 44,2% 47,1% 45,9% Politie doet uiterste best om te helpen %(helemaal) eens 53,1% 46,5% 47,2% 46,6% 51,2% 47,6% Politie als crimefighter indicator ,0 4,5 4,8 4,6 5,0 4,7 Politie weet hoe ze boeven moeten vangen %(helemaal) eens 34,0% 26,5% 27,9% 27,3% 32,5% 29,6% Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit %(helemaal) eens 20,3% 14,9% 18,3% 14,2% 19,2% 15,0% Interactie politie - burgers indicator ,8 4,9 4,9 4,9 5,1 5,0 Houdt rekening met wensen van samenleving %(helemaal) eens 28,8% 30,5% 28,9% 28,1% 30,0% 27,1% Werkt goed samen met bewoners %(helemaal) eens 28,2% 24,3% 25,7% 22,5% 26,9% 23,5% Communicatie politie burgers indicator ,0 5,0 5,0 4,9 5,2 5,1 Wil contact hebben met de burgers %(helemaal) eens 32,2% 25,5% 31,2% 26,2% 35,3% 28,5% Is benaderbaar %(helemaal) eens 39,2% 34,0% 35,0% 35,1% 40,8% 40,6% Informeert de burgers %(helemaal) eens 22,0% 22,8% 20,2% 20,1% 22,5% 22,2% * minder dan 50 waarnemingen Gemeente Terneuzen Gemeente Terneuzen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen Basisteam Zeeland - Zeeuws- Vlaanderen L. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore 3,6 3,9 3,6 3,7 3,5 3,5 Socio-preventieve maatregelen somscore 1,7 1,9 1,6 1,7 1,6 1,6 Waardevolle spullen uit auto % ja 67,6% 69,6% 65,8% 65,4% 63,7% 67,5% s Avonds licht laten branden % ja 34,8% 38,7% 34,9% 38,4% 40,2% 36,9% Fiets in bewaakte stalling zetten % ja 33,0% 39,7% 27,9% 31,9% 25,1% 26,0% Waardevolle spullen thuis laten % ja 36,5% 41,4% 34,0% 37,5% 30,9% 33,5% Techno-preventieve maatregelen somscore 1,9 2,0 2,0 2,0 1,9 1,9 Buitenverlichting % ja 79,0% 78,8% 81,5% 79,2% 80,0% 77,9% Extra hang- en sluitwerk % ja 57,8% 60,6% 58,9% 58,9% 62,0% 64,0% Alarminstallatie in huis % ja 9,4% 11,3% 11,1% 11,2% 11,1% 10,3% (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja 43,2% 48,6% 46,7% 47,4% 37,3% 34,6% Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms 18,0% 18,2% 15,7% 15,7% 16,1% 16,7% Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms 7,9% 6,3% 7,5% 6,4% 9,7% 8,5% Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms 14,8% 14,4% 15,9% 13,1% 14,1% 14,2% Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms 12,4% 13,6% 12,6% 12,0% 12,2% 12,2% Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms 8,3% 8,1% 8,0% 8,1% 6,3% 7,6% * minder dan 50 waarnemingen District Zeeland District Zeeland District Zeeland District Zeeland Veiligheidsmonitor 2014

64 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland A. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,6 7,5 7,5 7,4 7,4 7,4 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 8,2% 8,2% 8,0% 7,8% 9,9% 9,4% % gelijk gebleven 75,3% 75,0% 75,3% 72,7% 72,4% 71,8% % achteruit gegaan 13,0% 13,6% 13,1% 16,0% 13,5% 14,6% Sociale cohesie indicator ,4 6,4 6,3 6,2 6,2 6,2 Mensen kennen elkaar nauwelijks %(helemaal) eens 19,8% 18,4% 23,4% 23,7% 24,6% 24,5% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om %(helemaal) eens 71,8% 70,5% 70,4% 68,0% 69,4% 68,3% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen %(helemaal) eens 45,6% 44,0% 43,5% 41,8% 42,5% 42,7% Voel me thuis bij de mensen %(helemaal) eens 65,9% 63,8% 62,0% 59,9% 59,9% 59,8% Veel contact met buurtbewoners 1) %(helemaal) eens 39,5% 38,9% 36,2% 36,2% 36,2% 37,1% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) %(helemaal) eens 70,9% 70,9% 68,4% 68,0% 68,0% 67,4% Fysieke voorzieningen indicator ,3 6,3 6,1 6,0 6,3 6,2 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden %(helemaal) eens 72,1% 69,8% 66,5% 63,4% 69,1% 68,1% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden %(helemaal) eens 71,8% 70,1% 66,5% 63,1% 68,3% 67,1% Buurt is buiten goed verlicht %(helemaal) eens 74,6% 75,9% 75,6% 76,9% 77,1% 77,9% Er zijn goede speelplekken voor kinderen %(helemaal) eens 59,0% 58,2% 60,2% 59,0% 62,2% 61,0% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren %(helemaal) eens 24,1% 25,6% 24,1% 24,0% 25,2% 24,5% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) %(zeer) tevreden 41,1% 39,2% 35,5% 34,5% 38,4% 37,1% %(zeer) ontevreden 11,7% 11,9% 13,1% 14,1% 11,6% 12,3% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan %(helemaal) eens 47,4% 46,0% 43,7% 42,7% 46,9% 46,6% Informeert de buurt hierover %(helemaal) eens 39,6% 39,3% 37,4% 38,3% 40,1% 41,0% Betrekt de buurt hierbij %(helemaal) eens 35,1% 34,0% 32,6% 32,0% 33,9% 34,3% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

65 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland B. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 91,9% 93,6% 93,5% 95,1% 93,6% 94,2% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 4,3 4,3 4,8 4,9 4,7 4,8 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 0,7 0,8 1,0 1,0 0,9 1,0 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 42,0% 43,2% 46,2% 48,9% 43,7% 45,9% Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 78,4% 79,8% 82,2% 84,2% 81,5% 82,7% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 1,6 1,6 1,8 1,8 1,8 1,8 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 19,5% 22,3% 24,1% 26,3% 22,9% 24,4% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 18,6% 19,3% 24,7% 26,7% 24,7% 26,7% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 0,8% 0,7% 1,6% 2,1% 1,6% 2,0% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 70,5% 70,5% 71,6% 72,7% 68,3% 69,7% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 16,9% 19,8% 20,1% 22,1% 18,3% 19,9% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 44,8% 46,0% 53,4% 55,2% 54,3% 55,3% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 2,4% 3,8% 6,1% 6,5% 6,4% 6,6% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 25,0% 25,6% 29,8% 30,3% 30,0% 31,4% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 1,6% 1,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,9% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

66 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland C. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 81,0% 83,1% 82,4% 84,0% 80,9% 81,7% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,4 0,5 0,5 0,4 0,5 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 30,2% 31,5% 33,8% 35,8% 30,3% 32,0% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 72,3% 75,7% 73,9% 75,1% 70,6% 71,6% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 21,8% 23,8% 23,9% 25,0% 20,7% 22,1% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 28,0% 29,4% 30,3% 31,9% 29,4% 31,1% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 5,2% 5,4% 6,2% 6,8% 5,6% 6,3% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 45,1% 44,9% 49,4% 50,7% 49,0% 49,8% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 13,7% 14,1% 17,5% 18,3% 16,1% 16,9% Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 46,6% 48,0% 54,7% 57,2% 56,2% 57,3% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 1,1 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 7,4% 8,8% 10,6% 12,0% 11,6% 12,7% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 22,7% 22,1% 26,2% 26,0% 26,5% 26,9% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 1,5% 1,8% 2,2% 2,4% 2,7% 3,1% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 22,0% 21,8% 27,7% 27,5% 24,5% 24,0% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 2,3% 2,8% 4,1% 4,5% 3,6% 3,8% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 11,7% 12,2% 14,0% 13,5% 14,2% 14,5% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 0,6% 1,0% 1,2% 1,0% 1,3% 1,4% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 30,3% 30,5% 36,0% 38,5% 37,9% 39,5% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 2,8% 3,7% 4,1% 5,5% 5,3% 6,2% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 22,6% 24,0% 25,7% 26,9% 28,4% 28,6% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 3,5% 4,2% 4,4% 4,5% 5,0% 5,2% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 14,0% 12,6% 14,5% 13,8% 14,0% 14,1% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1,0% 1,1% 1,3% 1,8% 1,5% 1,6% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland D. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0,1% 0,2% 0,5% 0,5% 0,6% 0,6% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 17,4% 16,9% 15,8% 15,5% 14,6% 14,3% Rommel op straat % ja 3,8% 3,1% 5,6% 5,3% 7,2% 6,3% Vernieling straatmeubilair % ja 1,4% 1,2% 1,3% 1,2% 1,4% 1,4% Te hard rijden % ja 22,7% 24,2% 19,8% 20,9% 19,3% 19,2% Agressief verkeersgedrag % ja 0,4% 0,6% 0,7% 0,9% 0,9% 0,9% Parkeerproblemen % ja 10,3% 8,7% 11,1% 10,2% 10,7% 9,9% Dronken mensen op straat % ja 0,3% 0,5% 0,3% 0,4% 0,5% 0,6% Drugsoverlast % ja 2,3% 2,6% 3,5% 3,8% 2,4% 2,4% Lastig vallen van mensen op straat % ja 0,2% 0,3% 0,6% 0,4% 0,7% 0,7% Rondhangende jongeren % ja 2,5% 2,1% 2,9% 3,5% 4,0% 4,4% Overlast door buurtbewoners % ja 2,1% 2,5% 2,4% 2,4% 3,0% 3,0% Hinder horecagelegenheden % ja 0,5% 0,3% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% Geen van deze problemen % ja 6,6% 6,2% 5,5% 5,2% 6,1% 5,5% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

67 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland E. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,5 7,4 7,2 7,1 7,2 7,1 Voelt zich wel eens onveilig % ja 32,1% 31,2% 35,8% 37,0% 35,6% 36,7% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1,2% 1,6% 1,3% 2,0% 1,7% 1,9% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 14,7% 14,4% 17,7% 19,8% 18,1% 18,8% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 1,1% 1,1% 1,4% 1,8% 1,7% 1,8% Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning %(heel) grote kans 8,5% 8,9% 12,0% 12,5% 10,9% 12,1% Mishandeling %(heel) grote kans 1,9% 2,1% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5% Zakkenrollerij zonder geweld %(heel) grote kans 3,1% 3,6% 3,7% 5,0% 3,8% 5,1% Beroving op straat met geweld %(heel) grote kans 1,8% 1,7% 2,3% 2,7% 2,5% 2,9% Vermijdingsgedrag indicator ,0% 1,1 140,0% 1,4 120,0% 1,3 s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak 8,6% 6,9% 10,7% 9,5% 9,0% 8,7% Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak 1,9% 1,9% 2,5% 2,6% 2,4% 2,6% Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak 2,8% 2,7% 3,4% 3,6% 3,5% 3,6% Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak 2,4% 2,1% 2,5% 2,8% 2,4% 2,6% Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak 2,4% 2,8% 3,2% 3,6% 3,2% 3,7% Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja 5,6% 6,1% 10,2% 10,7% 10,0% 10,7% Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja 64,1% 64,9% 65,7% 65,8% 65,6% 65,0% Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja 24,2% 22,8% 17,3% 15,9% 17,2% 16,7% Criminaliteit is toegenomen % ja 10,7% 12,8% 14,0% 15,7% 12,9% 15,5% Criminaliteit is gelijk gebleven % ja 51,9% 51,2% 52,7% 51,5% 51,9% 50,1% Criminaliteit is afgenomen % ja 3,8% 3,1% 3,7% 3,5% 4,3% 3,6% Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil 7,0% 9,7% 10,3% 12,2% 8,5% 11,8% Onveilige plekken indicator ,5 1,4 1,7 1,8 1,8 1,9 Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms 18,7% 19,5% 24,4% 25,4% 23,3% 24,7% Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 32,0% 34,7% 40,8% 42,7% 40,9% 43,1% In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms 13,8% 13,5% 16,6% 17,7% 16,7% 18,0% Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms 10,9% 10,3% 12,1% 13,3% 13,2% 14,2% In het openbaar vervoer % vaak/soms 11,9% 10,1% 15,1% 14,6% 17,9% 18,6% Bij het treinstation % vaak/soms 11,1% 8,6% 14,6% 15,3% 17,8% 19,1% In het eigen huis % vaak/soms 7,7% 7,9% 8,8% 10,3% 8,9% 9,2% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

68 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland F. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 13,5% 14,6% 16,9% 19,3% 17,6% 19,8% delicten per 100 inwoners 22,2 25,1 29,4 34,8 31,8 35,9 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 33,8% 40,8% 38,2% 39,4% 36,3% 37,9% Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 1,6% 2,0% 1,8% 2,3% 2,2% 2,4% delicten per 100 inwoners 1,8 3,4 2,8 3,6 3,4 3,7 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 35,6% * 47,9% 27,1% 46,6% 44,1% 45,1% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 48,4% * 49,5% 47,7% 46,9% 54,0% 55,0% % elders in woonplaats 9,6% * 34,6% 26,2% 26,3% 24,9% 24,5% % elders in Nederland 42,0% * 15,9% 23,1% 25,6% 18,4% 17,8% % onbekend 5,0% * 2,9% 2,9% 4,2% 3,7% 4,5% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 14,2% * 19,3% 15,6% 20,6% 18,4% 19,7% % horeca 5,1% * 19,6% 7,1% 15,8% 7,7% 8,0% % openbaar vervoer 0,0% * 0,0% 1,6% 0,0% 1,3% 1,6% % op straat 67,6% * 39,5% 45,7% 37,8% 43,5% 42,1% % op het werk 8,1% * 8,7% 14,3% 13,6% 11,6% 10,1% % op school 0,0% * 3,0% 0,0% 0,7% 1,3% 1,9% % in een winkel 0,0% * 0,9% 1,1% 1,2% 1,7% 1,5% % ergens anders 0,0% * 6,1% 11,7% 6,0% 10,8% 10,6% Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend 58,0% * 67,2% 65,4% 54,0% 54,1% 52,6% % partner 0,0% * 2,6% 4,1% 1,5% 1,3% 1,9% % ex-partner 0,0% * 15,3% 8,1% 8,1% 5,1% 5,8% % familielid 4,8% * 5,9% 3,5% 4,3% 4,3% 3,7% % buurtgenoot 13,1% * 19,7% 21,3% 18,7% 23,0% 23,1% % iemand van werk/studie 0,0% * 7,6% 8,6% 9,2% 8,8% 7,7% % andere bekende 35,8% * 22,0% 17,8% 14,5% 13,5% 12,5% Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1% delicten per 100 inwoners 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,2 Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer 0,4% 0,7% 0,6% 0,7% 0,7% 0,8% delicten per 100 inwoners 0,5 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer 1,2% 1,3% 1,2% 1,6% 1,4% 1,5% delicten per 100 inwoners 1,3 2,2 1,7 2,5 2,2 2,4 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

69 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland G. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 8,6% 9,0% 11,5% 13,5% 12,2% 13,7% delicten per 100 inwoners 12,0 12,6 17,7 20,1 18,9 21,2 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 47,0% 48,4% 49,8% 47,0% 43,7% 45,1% Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 1,6% 2,0% 3,0% 3,5% 2,7% 3,1% delicten per 100 inwoners 2,0 2,5 3,9 4,5 3,6 4,1 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 2,3% 2,1% 3,3% 3,2% 3,9% 3,8% delicten per 100 inwoners 2,8 2,7 4,7 4,5 5,7 5,5 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 1,6% 1,3% 2,4% 2,6% 2,1% 2,5% delicten per 100 inwoners 1,8 1,7 3,1 3,6 2,9 3,4 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% delicten per 100 inwoners 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0,4% 0,4% 0,7% 0,8% 0,7% 0,8% delicten per 100 inwoners 0,5 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 1,6% 1,7% 1,6% 2,1% 1,9% 2,4% delicten per 100 inwoners 1,3 1,5 1,5 1,9 1,8 2,3 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 2,7% 3,0% 3,2% 3,8% 3,3% 3,9% delicten per 100 inwoners 3,5 3,6 3,5 4,3 3,8 4,7 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

70 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland H. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer 5,3% 6,0% 6,0% 7,4% 6,2% 7,1% delicten per 100 inwoners 8,4 9,1 8,9 11,1 9,4 11,1 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 14,5% 27,5% 18,7% 23,3% 18,7% 21,6% Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 87,0% 78,0% 78,9% 80,7% 78,8% 78,0% % elders in woonplaats 6,9% 13,2% 13,9% 13,1% 10,8% 11,3% % elders in Nederland 5,7% 4,9% 5,0% 3,5% 6,2% 6,2% % onbekend 0,0% 0,2% 0,5% 0,2% 0,5% 0,4% Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 41,8% 43,1% 43,1% 41,3% 39,3% 38,1% % horeca 0,7% 1,0% 0,2% 0,9% 0,7% 0,5% % op straat 46,0% 34,6% 37,5% 36,2% 41,8% 42,5% % op het werk 2,3% 3,0% 1,7% 1,9% 2,0% 1,8% % op school 1,0% 3,6% 4,0% 4,1% 1,7% 2,1% % in een winkel 1,6% 1,2% 2,9% 1,4% 0,6% 0,5% % ergens anders 4,8% 8,0% 4,8% 7,4% 6,0% 6,2% Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer 3,4% 3,3% 3,8% 4,3% 3,9% 4,4% delicten per 100 inwoners 5,0 5,1 5,4 6,4 6,0 6,9 Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer 1,9% 2,7% 2,1% 3,1% 2,3% 2,7% (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners 3,3 4,0 3,5 4,7 3,5 4,1 Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer 11,7% 11,8% 11,0% 12,9% 11,1% 12,6% delicten per 100 inwoners 19,8 19,6 18,2 20,7 18,7 20,8 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 12,1% 11,9% 13,0% 12,8% 12,7% 13,3% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 1,1% 0,9% 0,5% 1,1% 0,6% 1,3% delicten per 100 inwoners 1,4 1,0 0,6 1,3 0,6 1,3 Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer 3,9% 2,8% 3,5% 3,0% 3,5% 3,3% delicten per 100 inwoners 5,0 3,2 4,0 3,5 4,2 3,9 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 5,2% 5,9% 5,0% 6,5% 5,1% 6,2% delicten per 100 inwoners 8,0 9,4 7,7 9,7 7,6 9,3 Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer 3,0% 3,2% 3,3% 3,6% 3,2% 3,3% delicten per 100 inwoners 5,4 6,0 5,9 6,2 6,3 6,3 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

71 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland I. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja 24,1% 23,2% 23,8% 25,9% 24,1% 27,2% Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja 14,0% 17,2% 13,0% 17,2% 14,4% 16,4% Melding/aangifte % ja 37,8% 36,8% 40,5% 37,7% 39,2% 37,9% Andere contacten % ja 48,2% 46,0% 46,5% 45,1% 46,4% 45,6% Geen reden bekend % ja 4,1% 6,1% 6,5% 5,8% 5,6% 5,8% Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja 18,2% 20,9% 16,2% 21,0% 17,4% 19,3% Initiatief van burger % ja 81,8% 79,1% 83,8% 79,0% 82,6% 80,7% Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja 65,2% 62,4% 59,0% 60,0% 63,7% 64,1% Telefonisch % ja 24,4% 27,2% 26,6% 28,6% 24,2% 24,6% Via social media % ja 0,8% 1,0% 1,1% 1,6% 1,2% 1,2% Anders via internet % ja 5,0% 4,1% 7,1% 6,2% 6,1% 5,3% Anders niet via internet % ja 4,7% 5,2% 6,2% 3,7% 4,9% 4,7% Onbekend % ja 4,4% 4,7% 5,1% 3,3% 4,2% 4,0% Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten %(zeer) tevreden 64,6% 59,9% 60,0% 54,8% 60,3% 57,9% %(zeer) ontevreden 15,3% 20,8% 18,5% 22,8% 17,6% 18,6% Tevredenheid over optreden politie - handhaving %(zeer) tevreden 56,7% 45,9% 56,8% 39,1% 46,6% 40,8% Tevredenheid over optreden politie - meldingen %(zeer) tevreden 63,0% 58,7% 58,3% 55,4% 59,6% 58,1% Tevredenheid over optreden politie - andere contacten %(zeer) tevreden 68,2% 66,0% 62,5% 60,3% 65,1% 63,9% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie %(zeer) tevreden 64,7% 49,7% 60,5% 44,1% 51,2% 45,3% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger %(zeer) tevreden 64,6% 62,6% 59,9% 57,6% 62,2% 60,9% Punten waarover u minder tevreden was? % ja 30,7% 33,5% 32,0% 36,0% 31,9% 32,8% Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja 17,2% 20,2% 20,5% 19,8% 18,5% 19,6% Politie gaf onvoldoende informatie % ja 11,4% 9,9% 12,8% 11,9% 13,3% 13,9% Politie was onverschillig % ja 21,2% 28,5% 25,8% 28,1% 28,6% 29,1% Problemen niet opgelost % ja 36,7% 38,8% 42,0% 41,5% 44,0% 41,5% Andere reden % ja 33,6% 27,8% 24,9% 24,0% 26,4% 26,4% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland J. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt %(zeer) tevreden 26,4% 23,6% 22,1% 21,1% 26,1% 25,3% %(zeer) ontevreden 8,1% 9,7% 10,8% 12,3% 8,1% 9,1% Beschikbaarheid politie in buurt indicator ,2 4,0 3,9 3,8 4,4 4,4 Je ziet politie in de buurt te weinig %(helemaal) eens 49,9% 56,7% 57,7% 59,1% 48,6% 49,8% Komt te weinig uit de auto %(helemaal) eens 46,1% 49,5% 48,8% 51,0% 42,2% 43,7% Is te weinig aanspreekbaar %(helemaal) eens 42,1% 42,4% 43,5% 45,9% 35,8% 36,0% Heeft te weinig tijd %(helemaal) eens 36,1% 37,5% 40,1% 39,2% 31,0% 30,3% Komt niet snel als je ze roept %(helemaal) eens 22,2% 24,0% 24,8% 26,6% 18,4% 19,9% Functioneren politie in buurt indicator ,2 5,0 5,0 4,8 5,3 5,2 Biedt bescherming %(helemaal) eens 40,1% 33,1% 34,2% 31,1% 41,7% 38,6% Heeft contact met bewoners %(helemaal) eens 18,2% 14,3% 18,8% 17,8% 22,0% 21,7% Reageert op problemen %(helemaal) eens 40,0% 34,6% 35,2% 31,0% 39,9% 38,1% Doet haar best %(helemaal) eens 37,5% 31,8% 33,9% 30,3% 39,6% 37,0% Pakt zaken efficiënt aan %(helemaal) eens 24,1% 18,7% 19,0% 15,5% 21,8% 20,1% Bekeurt hier te weinig 3) %(helemaal) eens 27,4% 30,8% 28,6% 32,6% 26,9% 28,1% De politie neemt je serieus 3) %(helemaal) eens 47,0% 40,9% 39,5% 36,9% 43,8% 42,8% 3) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

72 Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland K. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen %(zeer) tevreden 29,3% 26,8% 26,3% 24,4% 30,2% 28,4% %(zeer) ontevreden 9,0% 10,2% 11,2% 13,1% 9,3% 10,2% Vertrouwen in de politie indicator ,1 6,0 6,0 5,9 6,3 6,1 Als het erom gaat is de politie er voor je %(helemaal) eens 46,7% 45,7% 45,9% 43,3% 51,4% 48,3% Politie doet uiterste best om te helpen %(helemaal) eens 50,1% 47,5% 48,8% 46,0% 52,1% 49,9% Politie als crimefighter indicator ,0 4,8 4,9 4,7 5,1 5,0 Politie weet hoe ze boeven moeten vangen %(helemaal) eens 32,9% 30,2% 33,4% 30,9% 34,9% 33,0% Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit %(helemaal) eens 19,0% 15,1% 16,9% 14,6% 19,4% 17,6% Interactie politie - burgers indicator ,1 5,0 4,9 4,8 5,2 5,1 Houdt rekening met wensen van samenleving %(helemaal) eens 29,4% 27,4% 26,5% 25,8% 30,5% 28,9% Werkt goed samen met bewoners %(helemaal) eens 26,2% 23,9% 24,3% 23,2% 28,1% 26,6% Communicatie politie burgers indicator ,2 5,1 5,0 5,0 5,3 5,3 Wil contact hebben met de burgers %(helemaal) eens 34,4% 28,8% 31,8% 31,6% 35,6% 34,5% Is benaderbaar %(helemaal) eens 39,8% 40,6% 34,9% 36,3% 43,3% 44,0% Informeert de burgers %(helemaal) eens 21,9% 22,2% 24,6% 23,2% 27,0% 27,4% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsregio Zeeland Veiligheidsregio Zeeland Eenheid Zeeland - West- Brabant Eenheid Zeeland - West- Brabant Nederland Nederland L. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore 3,5 3,5 3,9 3,9 3,6 3,6 Socio-preventieve maatregelen somscore 1,6 1,6 1,9 1,9 1,8 1,8 Waardevolle spullen uit auto % ja 64,0% 67,5% 71,9% 72,1% 69,4% 69,9% s Avonds licht laten branden % ja 40,0% 37,0% 44,8% 43,4% 43,1% 41,4% Fiets in bewaakte stalling zetten % ja 25,0% 25,9% 40,4% 40,4% 36,1% 35,1% Waardevolle spullen thuis laten % ja 30,6% 32,9% 34,8% 37,5% 33,1% 34,4% Techno-preventieve maatregelen somscore 1,9 1,9 2,0 1,9 1,8 1,7 Buitenverlichting % ja 80,6% 78,2% 80,0% 80,3% 76,9% 76,4% Extra hang- en sluitwerk % ja 62,3% 63,6% 67,3% 68,1% 66,5% 66,8% Alarminstallatie in huis % ja 11,0% 10,4% 15,1% 14,5% 13,1% 12,8% (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja 38,5% 35,1% 33,0% 31,6% 19,5% 18,7% Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms 16,4% 16,5% 19,6% 20,0% 21,1% 22,1% Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms 9,7% 8,4% 12,5% 12,3% 14,1% 15,0% Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms 14,1% 13,9% 13,7% 16,0% 14,6% 17,0% Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms 12,1% 12,1% 11,6% 13,5% 11,9% 13,6% Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms 6,2% 7,5% 5,9% 7,0% 6,5% 6,7% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

73

74 ! " # $ % & ' & ( ) % & * +, -. & / - 0 # "! + & + # # 5 * : 7 2

75 V ª «± ² ² ³ «µ V W X Y X Z [ \ \ X \ ] X ^ X X \ \ ^ _ ` a [ ^ b c d _ e X \ f g X d h X Y a a d ^ i d [ \ a i f f \ ^ j k a \ ^ a g f f d X ` e X a [ ^ b c d e \ Z X g X \ [ \ l f X g X d d X a l X ^ l [ X d ] X X X X \ b f m f \ X X \ b Y X \ ^ n o ` b a l X ^ \ [ X ^ i X X ^ f m a i [ ` ^ ` [ X g X d Z X X \ _ \ ^ i f f d h Z X g X \ p e a \ ^ a h _ ^ \ _ ^ a a d ` [ q e f f e \ Z X g X \ j ƒ w s {ˆ w s s s w Š v s w s w t s { w ˆ s x } s } w s Œ } s w ƒ ƒ w s {ˆ w s Ž s w Š t v w x } s w s w s w v Ž s w } s } w s Œ } s w ƒ ƒ w s { x Œ s { s w } s s t { Œ ƒ ƒ w s {ˆ w } s s x s s t t s Ž Ž s w } } Ž { w s s w ƒ ƒ w s {ˆ w } s s } } { s w { w s w } } ˆ } w s s w ƒ r s t s u v v t u s s s s w x y s s s s w x z { s u s s s s w x s w w { s u s s } w s s w x y s s } w s s w x r s t s u v v t u s s } w s s w x ~ s s w v w } } k a \ ^ a f f e g f f d h X g f ` Z X \ h X a [ ^ b c d _ e X \ f g X d h X Y a a d ^ i d [ \ a i f f \ ^ \ Z X g X \ [ \ l f X g X d d X a l X ^ l [ X d ] X X X X \ b f m f \ X X \ b Y X \ ^ n ƒ s u s w x s w { w s Ž s w w s w s t Ž v v w v s t {ˆ Ž x ƒ ƒ s u s w x s w { w s v v w } s s w s { s u v w { s u s s t Ž v v } u ƒ ƒ Ž } } w { w s s w s s t t { s v v u s w x s w s t Ž v v Œ s t s w s w { w s w x v u s w } s w ƒ ƒ Ž } s t u s Œ { x {ˆ s u s w x s w { s { w s } w s w ƒ ƒ Ž Œ s s s t } w v u s v w s s s } w s x ƒ ƒ Ž s w s s s w } s s s } t Ž { w x x v u s w x s t t { w { w s ƒ r s t s u v v t u s s s s w x y s s s s w x z { s u s s s s w x s w w { s u s s } w s s w x y s s } w s s w x r s t s u v v t u s s } w s s w x [ \ h ^ a h _ ^ h X Y a a d ^ i d [ \ a i f f \ ^ [ \ h X _ m Z X ` f c X \ š ] \ h X \ g f f d a [ ^ [ b Z X Z \ p _ l ^ X d a [ ^ [ b Z X Z \ f m Z X ` [ q e [ b Z X Y ` X g X \ n œ } } { Œ s { ~ s t {ˆ Ž s t s s w ~ s s w v w } } ~ s s w v w } } ž o ` b a h f f d ] [ h h X ` g _ \ X X \ d _ c c f d ^ [ q m X d g _ \ ^ f ^ X \ ] X ^ Ÿ f a ] f Z X \ \ Z X g X \ l f X c d X ^ ^ [ Z a l X ^ g [ \ h ^ f ] [ \ a i Y a a d ^ ^ X i f \ X \ p i X ` e [q m X d f a a h _ \ Z X g X \ n v } {ˆ s ; < = A B A C A E F G H I A J H K > = < F A F > L M N O > P E Q M R S M T S L M N O N M U R M

76 ! " # " $ % & ' ( $ " ) # * +, % & - "!.. ), Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Û Ù Ü Ü Ù Ø Ü Ö Ô Õ Ó Ý Û Ù Ô Ü Ù Õ Ô Û Ó Ö Ü Þ Ø ß à Û à Ù Ú á â Ú Ú Ó Ø ã Õ Ú ß Û Ù ä Ú Ù Ù Û Ù Ô Õ Õ Ó ä Õ Ý Û Ù å æ Ú Ù Ø Ú Ø Û Ö ä Û Ù Þ Ü Ü Ù Û Ô Û Ù Õ ç ß à Ø à Ù Ú á â Ú Ú Ó Ø Ô Õ Õ Ó ä Õ Ý Ø Û Ù ã Õ è Ü é à Ù á Û Ö ä Û Ý Ü Ø Û Ú ê à Û Ó ã Û Ö ç Õ Ô Û Ó Ö Ü Þ Ø Ô Ü Ù Û Ó Ô Ü Ü Ó Ø ë æ Õ Ý Ø ê Û Ø Ô Õ Ö Û Ù ß Û á Û Ö Û Û Ù Þ Ô Õ Õ Ó à Ù Ú á â Ú Ú Ó Ø ë ì Ù á Û Ö ä Û Ý Ü Ø Û Û Ó Ô Ü Ü Ó Ø Ú ê à Û Ó ã Û Ö ç Õ Ô Û Ó Ö Ü Þ Ø Ô Ü Ù ë ý þ ÿ ð î ï ð ô õ ò ó ó õ ó î î í î î ï ð ñ î ò ï ó ô õ ö î ø î î õ ù î ð ñ î ò ï ó ô õ ú î î ð ñ î ò ï ó ô õ ú î î ó õ û ð ð ò ü þ õ ò ó ó õ î ø ï ó ò ð ó ï ô ñ ï ô ø ó î ø ó ù î ô ð ø ô ð ù î ô ü ó õ ñ î ò î ï ü ô ó î î þ î ï ó ü ü î ò î ð î ø ð û î ó î î þ ð ü î ð î ð ü î î ò î ü î ô õ ð î ô õ ò ó ó õ ð ó î î þ î ó ò ü ò ù ü î ó î î þ ó ò î î ò ò ð ø ï î î ø ù ñ ð ð ò ø î î ï ü ð õ î ó ò î î ò ü î ñ ð î ò õ î ð ü ò õ î ó î î þ ò î ô ô î î ü ò ó î õ ñ î ò î î ò ó î î þ ò ð î î ô î ð ô õ ò ó ó õ ó î î þ ò ô î ø ò ð ü ò ô ó ü î ï ø ù ñ ð ð ò ø î î ï ü ð ô õ ò ó ó õ ð ð î î ô ð ô ý þ ü î ò ñ ó ð ò î ó î ï î î î ü î ð ó ï ô ó ô ò î ô õ ó ò ó õ ô ð ô ó ø ó ò ô ý ý þ ñ î ò ï ó ô õ ü ð ð ò ø ò õ ø î û ð î ò ô ó î î ó î î ó î î ý þ î ô î ü î ð ô õ ò ó ó õ û ð ò ü î ï ó ô õ î ñ ó ï ï î ý þ ÿ ð ü ó î ü î ù ð î ò î ó î î ó î î ¹ º» ¼ ½ ¼ ¾» ¼ À Á Â Ã Ä ¼ Å Ã Æ ¹ Á ¼ Á ¹ Ç È É Ê ¹ Ë À Ì È Í Î È Ï Î Ç È É Ê É È Ð Í È

77 J ² ³ ³ µ ¹ µ ³ º» ¼ ½ ¾ ³ ² º ½ J K L M M N O P Q R S M T U V Q W M T V X X W X X Y W M W M T M Y Z M [ \ M T U V ] M Y T X Y U T M V [ X ^ O T U U V \ U ] M Y Q Y _ Z P V O ` a M [ \ M L Q M V T X Y b U _ X [ ^ M M V ^ O M c d K a e K K f g ] U M O M Y Z U V S M Y X X Y W M h X \ O i M Y Z M [ \ M X [ ^ O Z M M S M j c d e k c l k m n o n p p k d c q q o k r s g q t u d g a n n f l p n v k o c w m x z { ~ } ~ ~ } ~ š œ z œ } ž z { Ÿ š œ z ƒ œ { ƒ ƒ { š { { ~ Ÿ } ƒ œ z œ { z š } ƒ š ƒ ƒ ƒ { ~ { ~ } ~ œ ƒ } ƒ Ž } } œ ƒ } } } z ƒ œ Ÿ } z š ~ } } Ÿ } ~ š œ ƒ } š ~ y } { { œ } œ ƒ ~ Ÿ } } ª «} ƒ ƒ ƒ { ƒ { ~ } ~ «} š { } š œ } š { ƒ z œ Ÿ } z { ~ } ~ œ ƒ { { œ ƒ } Ÿ ƒ } z ƒ ƒ ž z { { } { ~ š } ƒ ~ { { ƒ } { Ÿ } z { ~ } š š } ~ ƒ } { ƒ { ƒ œ { ~ } ~ } ƒ z { ~ œ Ÿ z z ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ } ƒ ± ƒ Ÿ ƒ ž ± ƒ ƒ ~ } y z { } { ~ ~ } ƒ ƒ ~ ˆ Š Œ Ž y y y z { ~ ~ } ƒ ƒ ~ ˆ Š Œ Ž y y / : ; < = 5 > <? : 5 : A B C 2 D 9 E A F G A H A B C B A I F A

78 & À : ; : < = 9 : 9 ; 9 8 : A < Û Ü Ý Þ ß à á â ã ä å æ ç ß à ß ß è é Þ è ê ß ä à ä ë ä è â ç ß ä ë ß è ì â â í á î ï ð ñ ò ò ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ô ð õ ò ö ò ö ø ð ð ö õ ö ð ð ô ù ú û ð ô ü ø ð ý þ ò ò ø ð ø ÿ ö ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ó ô ð õ ò ö ò ö ø ð ð ö õ ö ð ð ô ù ú û ð ô ü ø ð ý Û Ý Þ ß à á â ã ä å æ ê é Þ é Þ ã ß à ß è Þ è ê ß ä à ä ë ä è â ç ß ä ë ß è ì â â í á î ð ð ò ò ø þ ò ò ø ð ø ÿ ö Û Þ á æ ß á ç ß à ß ß è é ê Þ Þ í á â ó õ ø ø ü ò ÿ û ò ø ò ÿ ð ÿ ò ÿ ø ü ò ÿ õ ò ü ü ô õ ü ø ÿ ó ø ò ü ô ò ø ö ÿ û ÿ ö ü ÿ ø õ ò ü ü ô ò û ò ò ø ÿ ò õ ò ö ü ò ø ó ü ø õ ò ü ü ô õ ò ÿ ð ð õ ø ü ü ø ò ö ÿ û ÿ ö ð ð ÿ û ÿ ó ü ø õ ò ü ü ô õ ò ÿ ð ð õ ø ð ò ò ø ÿ ü ò ø ÿ ý ó! ð ø ô ò ø ÿ ð ÿ " ò ð ÿ ò ö ö ÿ õ ð ø ö ü ü ø ð ü ÿ ò ü ÿ ð ð ò ò ø ø ü ÿ þ ò ò ø ð ø ÿ ö Û # $ ß ß á â æ ß á ä ß ß á ß í ê ß ß à ç ß ä è ä ë Þ ë ß ß è å í ä ä è à ä á ß ä á % à á é ê ä è á ä è â ç ì â â í á î ò ò ò ü ø ü ô þ ò ò ø þ ò ò ø ð ø ÿ ö Û ' ( ß è á â á ß å í ä ä è à ä á ß ä á ä è â ç ì â â í á ä è ß ë ß à Þ % ß è ) * è ß è ä é á Þ ß ë ß è Þ ß è ë ß è Þ ß è Þ ë ß à ä + ä é ë ß ì à ß ê ß è î, ò ô ò ø ò ø ô ò ø ò ø þ ò ü ô ò ò õ ò ø ñ ü ò ÿ õ ð ø ÿ ò û ð ü ø ô þ ò ò ø ð ø ÿ ö Û -. à é â ß ê ß ä à ä ë æ ß ä ä è â ç ì â â í á ß ß è í % % Þ í á å ä + ß í ã Þ â Þ ë ß è ë ß ê ß è ê è ) á Þ á ß è ß á ) / ç ß à å ä + ß í ã Þ â â è ë ß ê ß è î 5 ð û û ö ÿ ü ò ö 6 ý Á Â Ã Ä Å Æ Ç Æ È É Å Æ Ê Ë Ì Í Î Æ Ï Í Ð Ã Â Á Ë Æ Ë Ã Ñ Ò Ó Ô Ã Õ Ê Ö Ò Ø Ò Ù Ø Ñ Ò Ó Ô Ó Ò Ú Ò

79 B š œ C D E F G H I D E G J I D K I H K I D K L M D N H O H D P F E D G Q F D E D H R H I F O F K E D H R H I S T H N Q E F D R U H K S V D H I D K W S S G U X C D E F R I D K Y D E G J I D K I J J K F E D G E D H R H I Q D H Y L W D R D E H K I H K Q D U Z [ \ ] ^ ] ] _ X ` a b c d e f g h i j k l d e d d m n c m o d i e i p q r J _ D D X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I J E D G Y D G K J J G E G J J I s t M J I H K J u \ D D K J K U V F F G Y X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X I J E D G Y D G K J J G E G J J I s t M J I H K J u ` v b c d e f g h i j k o w w x y n c z n c { h d e d m c m o d i e i p q } J J P ~ F L D R Y D K \ D D K J K U V F F G Y ` c d p ƒ c c f d m x f g w f d x w m n i n w f g i m d x c z d m d z w w m d m h d e { n e w j k f c { { d ƒ l c ƒ f o w m X J P P D K G F R R D G HŠ T F K Y D G I D V D R Y Œ Ž X D G F E H K I F M L U G J J U D U I D V D R Y Œ X K W G J J P H K S V V F K H K I X ^ H L Q J K Y D R H K I D D R I G F F U \ G F F U _ H D U I G F F U D K K H D U P R D H K ˆ R D H K D D R P R D H K \ D D K J K U V F F G Y : ; < = 5 > <? : 5 : A B C 2 D 9 E A F G A H A B C B A I F A

80 ž Á Â Ã Ä Å Æ Ç Æ È É Å Æ Ê Ë Ì Í Î Æ Ï Í Ð Ã Â Á Ë Æ Ë Ã Ñ Ò Ó Ô Ã Õ Ê Ö Ò Ø Ò Ù Ø Ñ Ò Ó Ô Ó Ò Ú Ò

81 Ÿ ª «± ² ³ µ ± ¹ º ³ ³» ± ± ¼»» ± ± µ ± µ ½ ¾ ± ± µ ± µ ² ³ ³ µ ² ³ ³ ± À Á Â Ã Ä Ä Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Æ Â Ç Ä È É Ä È Ê Â Â È Ç È Â Â Æ Ë Ì Í Â Æ Î Ê Â Ï «Ð ² ³ ¾ ± ² ³ µ ± Ñ Ò ³ ³ ± ² ± Ó Ó ± Ò ¾ ± µ ½ ¼ ² À Á Â Ã Ä Ä Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Æ Â Ç Ä È É Ä È Ê Â Â È Ç È Â Â Æ Ë Ì Í Â Æ Î Ê Â Ï «Ô Õ Ö ³ ³ ¾ µ ½ ¼ ² ² ± ³ ³ ± ² ³ µ ± Ñ Ò ³ ³ ± ² ± À Ø Ä Ä È Ù Ø Ä Ä È Ú Ø Ä Ä È Û Ø Ä Ä È Ü Ø Ä Ä È Ý Þ Ç Â Ø Ä È «ß ª ¼ ± ¼ ³ ³ ± µ Ö ± ±» ¾ Ò ³ ³ ± ² à ± á ² ³ µ» À â ã ã ä Ñ å ä â ã æ ç ª è Ù é Û Ù é Ü ê ë Æ Ù é Û Á Â Ê Ù é Ü Á ë Ê Î Ù é Ü Ã Ý Ç Ù é Ü ì Ä Í í Ù é Û î Ä ï Ù é Ü Á ë ð Î Ù é Ü ñ Ä ò Ù é Ü ó Ø í Ù é Û ô È í Ù é Ü ê ë Æ Ù é Ü õ Ä Ä Ê Â Ê í ö Ý Ý È É Ã Ý Ç Ù é Û ê Í È Î ð Ù é Ü ì Ä Í í Ù é Ü ñ Ä ò Ù é Û ô Ä Î Ù é Ü ó Ø í Ù é Ü ñ Ä Ç Ý ð Æ Ä Ê É Ä Ç È Â Æ Ä Ê Æ Â Â Ê Â ð ð Ä Ä Ê Ý Ç Ä È É Ä ê ê ø ì ø ù Ø Ä Ä È É Â í É Î í Æ Ä ï Ä ë È É Ä Å «ú ² ³ ³ ¾ ² ³ ³ ²» ¾ º ¾ µ ± ¼ ¼»» ± ± µ À Á Â Ã Ä Ä «û ± Ö ± ² ± ³ ³ ± ¼»» ± ± µ À Á Â Ã Ä Ä «ü ý Ö Ö ³ µ Ò ² ½ º ² À Á Â Ã Ä Ä Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Å Æ Â Ç Ä È É Ä È Ê Â Â È Ç È Â Â Æ Ë Ì Í Â Æ Î Ê Â Ï «þ ± ± ÿ Ö ½ ³ ³ ± ³ ± ² ² ÿ ¼ Ò ± ± ² ¾ ± ² À Á Â Ã Ä Ä Æ Ä Ä ð É Ç Î Â Î Ê í Ä È Ê Ä í Ã Ä Ä Ê Î Ä í Ý Ê É Ä È í Ä Ø Ä Ê É õ Ä Ä Ê Â Ê í ö Ý Ý È É : ; < = 5 > <? : 5 : A B C 2 D 9 E A F G A H A B C B A I F A

82 ˆ Š Œ Œ Ž ˆ! " # $ % & " ' ( ) " * +, " % -. ' ' # / " * " " %! $ " 0! ) "! 0 + * " % + ( 1 ' % ' ( & " ' % " " % ' ' % 4 5 " * ( + ( $ " 6 ' % & ' % & " #! $ % 4 / 7 4 $! & " % 8 9 $. 1 : " " % ' # ' & $ + 8 " " % 0 '! 8!, $ " ) " * 8 / $ " * & +,, " % + ( $ " 0! ' % & " #! ; < @ A = B? C D? C E = = C B C = = A F G H = A I E = J J > I? K B = E K L? H = M M I E A N A?? E = O K L I E P O I M P L O D? E Q A? P = @ A = B? C D? C E = = C B C = = A S G H = A I E = J T U! & ' V $ % & " ' ( ) " * +, " % W X 6 ' ' % & " % Y Y % + ( 6 " " # V " # " % ) " 9 " 4 # & ; < @ A = B? C D? C E = = C B C = = A F G H = A I E = J J Z [ + " 1 ' ' V ) " 9 " 4 # & " & $ 0 $ % ' ' * $ % & " ' ( ) " * +, " % W X 6 ' ' % & " % ; J \?? C ] \?? C T \?? C ^ \?? C _ \?? C L ` B = \? C a 3 4 % 0 4 ' ' % ) " 1 " % $ % / " * V " 6 ' ' % & b " % c & ' 0 ) " / " "! 0 $! ; d e W f e d g h 3 : ] i J ^ ] i J _ j O A ] i J ^ < = E ] i J _ < O E I ] i J _ > L B ] i J _ k? H K ] i J ^ l? m ] i J _ < O n I ] i J _ o? p ] i J _ q \ K ] i J ^ r C K ] i J _ j O A ] i J _ s?? E = E K t L L C D > L B ] i J ^ j H C I n ] i J _ k? H K ] i J _ o? p ] i J ^ r? I ] i J _ q \ K ] i J _ o? B L n A? E D? B C = A? E A = = E = n n?? E L B? C D? u j j v k v w \?? C D = K D I K A? m? O C x g " 9 " 4 # & " & $ 0 & " * ' ' 0! 0 " V " " # $ % 4 / " $ ) " % # 0 8 " # ) " %! ' % & " #! $ % 4 / / + + %, * ' ' 0! 8 " # ) " %! ' % & " #! $ % " & " # * ' % & + ( $ % 7 " $ 0 " % * ' % & ; y E? I A? E m O O C K w C A? E M = E D? C M I E w C A? E M = E D? C M I E y E P? K m O I K? E n = E D q E m? \? E D t L L E H n = = K M >? D? C n = E D z, / $ " %! % ' ' 6! 0 + % & & " 5 " ' ; w I A? E E = = { y? { = E D = E D? C M y > > w > P? K P O I M P L O D? E y? { = E D = E D? C M } y v w > P? K P O I M P L O D? E u? = M? { = = K M p P = H H I~ j E D? C M f " # & & " 5 " ' #, # $1 Y & + " * " $ % & " % ) " 9 # 4 $ V 0 ; < = N Q L L \ R B L L C H C I B D L? n? I E D? E >?? N = n n?? E B L L C ƒ = \? n I~ \ A? m C O I \ Á Â Ã Ä Å Æ Ç Æ È É Å Æ Ê Ë Ì Í Î Æ Ï Í Ð Ã Â Á Ë Æ Ë Ã Ñ Ò Ó Ô Ã Õ Ê Ö Ò Ø Ò Ù Ø Ñ Ò Ó Ô Ó Ò Ú Ò

83 : ; < = 5 > <? : 5 : A B C 2 D 9 E A F G A H A B C B A I F A

84 ! " # $ % % & '! " ( «± ² ³ µ ² ¹ º» ¼ ½ ¾ º À Á º Â Ã Ä º ½ Å Æ» Ç º  º º ½ ¹ º º ½ È É Ã Á º ¹ É Ã Â º ½ Ê ½ È Ë º  À à À ¼ º Ì ½ ¾ ½ ¾ º» ¹ ¼ ½ È Ç Í È ¼ ¹ Í Ã È ¾ º ½ Î Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ð Õ Ò Ö Ò Ö Ø Ð Ð Ö Õ Ö Ð Ð Ô Ù Ú Û Ð Ô Ü Ø Ð Ý Þ ß ² ¹ ¾ É Ã Ã à ¼ ½ ¾ º À Á º Â Ã Ä º ½ á â Ì ½ ¾ º ½ ã ã ½ à À Ì º º» à º» º ½ Á º ä º È» ¾ Î Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ð Õ Ò Ö Ò Ö Ø Ð Ð Ö Õ Ö Ð Ð Ô Ù Ú Û Ð Ô Ü Ø Ð Ý Þ å æ à º Ê à Á º ä º È» ¾ º ¾ ¼ É ¼ ½ É Ã É Â ¼ ½ ¾ º À Á º Â Ã Ä º ½ á â Ì ½ ¾ º ½ Î Ý ç Ò Ò Ö è ç Ò Ò Ö Þ ç Ò Ò Ö é ç Ò Ò Ö ê ç Ò Ò Ö ë ì Õ Ð ç Ò Ö í î È ½ É È ½ Á º Ê º ½ ¼ ½ Ç º Â à º Ì ½ ¾ ï º ½ ð ¾ É Á º Ç º º ¹ É ¼ ¹ Î ñ ³ ³ ò ± ó á ó ô ò ± ñ õ ³ ² ö î è ø Ý é è ø Ý ê ù ú Ô è ø Ý é Ï Ð Ø è ø Ý ê Ï ú Ø Ü è ø Ý ê Ñ ë Õ è ø Ý ê û Ò Û ü è ø Ý é ý Ò þ è ø Ý ê Ï ú ÿ Ü è ø Ý ê Ò è ø Ý ê ç ü è ø Ý é Ö ü è ø Ý ê ù ú Ô è ø Ý ê Ò Ò Ø Ð Ø ü ë ë Ö Ñ ë Õ è ø Ý é ù Û Ö Ü ÿ è ø Ý ê û Ò Û ü è ø Ý ê Ò è ø Ý é Ò Ü è ø Ý ê ç ü è ø Ý ê Ò Õ ë ÿ Ô Ò Ø Ò Õ Ö Ð Ô Ò Ø Ô Ð Ð Ø Ð ÿ ÿ Ò Ò Ø ë Õ Ò Ö Ò ù ù û ç Ò Ò Ö Ð ü Ü ü Ô Ò þ Ò ú Ö Ò Ó õ º ä º È» ¾ º ¾ ¼ É ¾ º Â É ¹ É º à º º» ¼ ½ È Ç º ¼ Á º ½ ä È È» É º» Á º ½ ¹ ½ ¾ º» ¹ ¼ ½ È Ç Ç Ã Ã ½ Ä Â É ¹ º» Á º ½ ¹ ½ ¾ º» ¹ ¼ ½ ó º ¾ º»  ½ ¾ à À ¼ ½ Í º É ä È ¼ É º ½  ½ ¾ Î Ø Ò Ü Ô Ò Ø þ ú ú Ö ü Ö Ô Ò Ø Ð Ø Ò Ö Ü Ø ë ë Ø Û ÿ Ð Ð ü Ö Ô Ò Ø Ð Ø Ò Ö Ü Ø Ñ Ò Ò Ö ÿ Ð Ø Ø Ò ü þ ú Ü ü Ò Ø ÿ Ð Ø Ø þ Ò ç Ò Ø Ä Ç ¼ º ½ ¹ ½ Ì ¹ É Ã ½ ¾ ¾ º Ë º È É Ã Î Ü Ô Ò Ø Ø Ð Ð Ò Ð Ø Ð Ø Ò Ö Ñ Ñ Ñ Ò ü ú Ü ë ú Ò Ø Ò Ð Ø Ð Ø Ò Ö Ñ Ò ü ú Ü ë ú Ò Ø Ò Ð Ò Ð Ð ü Ð Û Û Ü ù Ø Ò Ö ô º» ¾ ¾ º Ë º È É Ã Ê Ã Ã» Ä» ¼ Ê ã ¾ à º  º ¼ ½ ¾ º ½ Á º ä» È ¼ à É Î Ï Ð ë ë ç Õ ë ë Ö Û Ö Ü Õ ë Ò ÿ Ò Ü Ø Ò Ø Ñ Ò Ò Ð ÿ ÿ Ò Ò Ø Õ ë ë Ö Ð ç Ò ÿ Ü ç Ô Ò þ Ö ú Ü ç ² ¹ Í º É Ê Ã Ã» Ê Â Á º Ì º  ¾ ä ¼ Æ ¾ º Ä Ã Â ¼ É ¼ º Î Ï Ð Ñ Ò Ò Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ô Ð Õ Ò Ö Ò Ö Ø Ð Ð Ö Õ Ö Ð Ð Ô Û Ð Ô Ü Ø Ð Ý è š œ ž Ÿ š ª

85 ; ) * +, -. / * ) : ; < + = 2 > : 9 : ; < ; : B? :

86 ± ² ³ µ ¹ ³ ² º C D E F G H I J K L K M E G N O P J P N Q P G N J R F S T U F V W X Y Z [ W \ ] ^ W _ ` a W Z C b \ \ X c W _ W W Z V W W Z d ` e ` X f V g ` ` e W X f h X ` d ] Y W e V f V Z ` X ] Y W e V ` ] \ Z [ W X d ` e ` X i ` W X e j Y ^ ^ W V e ` _ W Z i \ Z j k W _ ] ` ] Y W d \ Z [ \ Z [ W X V Y Z j c l j Y V l ` j [ W Z m n o p q q r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s x y z o s { w o } p { q ~ t o w ~ q z o { w s s q q w o w v q u ƒ ~ u t q u ~ { s { w { v q w s q o v ƒ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s x y z o s { w o } T F V [ \ e ` ` ˆ Y Z [ W \ ] ^ W _ ` a W Z Š d \ \ Z [ W Z Z ` ] d W W X ˆ W X W Z ^ W h W j X [ m n o p q q r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s x y z o s { w o } T Œ ` W i \ \ ˆ ^ W h W j X [ W [ Y e Y Z e ` e \ \ _ Y Z [ W \ ] ^ W _ ` a W Z Š d \ \ Z [ W Z m Ž q q u Ž q q u Ž q q u Ž q q u } Ž q q u t o Ž q u T j Z e j \ \ Z ^ W i W Z Y Z c W _ ˆ W d \ \ Z [ W Z [ \ e ^ W c W W V e Y V m O G G N E K M K M J P P N E O P S G L F š š } s š n o w š } n w { š } p t š } œ q z ~ š q ž š } n Ÿ { š } q š } Ž ~ š u ~ š } s š } q q w o w ~ u v p t š z u { Ÿ š } œ q z ~ š } q š q { š } Ž ~ š } q t Ÿ s q w v q t u o s q w s o o w o Ÿ Ÿ q q w t q u v q œ Ž q q u v o ~ v { ~ s q ž q u v q r T S W h W j X [ W [ Y e [ W _ \ \ e V e W ˆ W W X Y Z j c W Y ^ W Z h j j X e f W X ^ W Z V \ Z [ W X V Y Z j c c ` ` Z a _ \ \ e V f W X ^ W Z V \ Z [ W X V Y Z M W [ W X _ \ Z [ ` ] Y Z l W e h j Y e W Z _ \ Z [ m ª w q { s q w ž u ~ u s q w o w v q u { w w z Ÿ o o ~ u s q w o w v q u { w p q v q u Ÿ o w v ª w q ~ ž { ~ q w Ÿ o w v w ž q Ž q w v T «S Y Z ^ l W e ` d W W Z d ` e ` X f V g ` ` e W X f h X ` d ] Y W e V f V Z ` X ] Y W e V ` ] W W Z \ Z [ W X d ` e ` X i ` W X e j Y ^ m ~ u r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s z o s { w o œ ~ q u u { q ~ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s z o s { w o œ w u { q ~ r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s z o s { w o w v q u ~ u t q u ~ { s r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r s o t q u v q u w o o u t u o o s z o s { w o š œ ž Ÿ š ª

87 / ) * +, -. / * ) : ; < + = 2 > : 9 : ; < ; : B? :

88 K L M N O P Q R S S T U L O P N V Ü Ý Þ ß à á â ã ß à Þ â á ä å æ ç ß è é ê ë ì í é î ï ð é ñ ò ó é ì ô õ î î ê ö é ñ é é ì è é é ì ï ë é è ð é è ò ñ é ì ø î ì ù ú é ñ ï ò ï ø î ì ë é û î ì í î ì í é ê è ë ì ù ö ü ù ë è ü ò ù í é ì ý þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ æ ß è í î ò ò ë ì í é î ï ð é ñ ò ó é ì û î î ì í é ì ì ò ï û é é ê é ê é ì ð é é ù ê í ý þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ æ ò é ø î î ð é é ù ê í é í ë ë ì ò î î ñ ë ì í é î ï ð é ñ ò ó é ì û î î ì í é ì ý! " # ÿ æ $ % ù ì ù î î ì ð é ø é ì ë ì ö é ñ é û î î ì í & é ì ' í î ð é ö é é è ë è ý ( à à ) ã ä * ä * á +,, ) ã (, - à å ß. % / 0 " 0 # 1 0 " þ ÿ 0 # þ 0 # 0 # 2 0 " # þ 5 0 # # 8 0 " 9 0 # 1 0 # : ÿ ; 0 " # 2 0 # " 9 0 # 8 0 # 6 5 ÿ ÿ ÿ ÿ 5 5 < 1 1 = 2 = > ÿ 4 æ? - é é ù ê í é í ë í é ñ î î è é é é ê ë ì ù ö é ë ð é ì ù ù é ê ð é ì è î ì í é ê è ë ì ù ö ö ò ò ì ó ñ î î é ê ð é ì è î ì í é ê è ë ì * é í é ê ñ î ì í ò ï ë ì ü é ù ë é ì ñ î ì í ý A 4 > ÿ ; 5 ÿ ÿ > ÿ 5 ÿ A 4 5 ÿ 8 4 æ B - ë ì ð ü é ò û é é ì ï ë é è ø î ì ù ú é ñ ï ò ï ø î ì ë é û î ì í î ì í é ê è ë ì ù ö ü ù ë è ü ò ù í é ì ý > 3 ÿ C ÿ ÿ æ D ß è ü é ø ò ò ê ø î ñ ð é û é ñ í ëõ í é ó ò ñ ë ë é ý þ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ E F ÿ ÿ G æ H ß è ò é ì é é ì ó ê ò I é è J ø é ê î î ñ ò ï é é ì î ì í é ê í ò I ù û é ì ò ì í é ê é é ì í ý þ ÿ C 5 ÿ : ÿ ;» ¼ ½ ¾ ¼ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

89 » ¼ ½ ¾ ¼ À W X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

90 æ ç è é ê ë ì í î î ï ð ç ê ë é ñ y z { } } ~ ~ ƒ ~ ~ ƒ ˆ Š Œ Ž { ~ Œ š œ ž œ Ÿ š Ÿ Œ Œ œ š œ Ž Ž š Ÿ œ œ Œ œ š œ š š Ž Œ Ÿ š œ Ž Ž œ Ž ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ««± ² «³ µ ˆ ƒ œ ž Œ ¹ ¹ Œ š ž š Ž š ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ««± ² «³ µ ˆ º Š» ž Ž š Œ ¼ ½ ¼ ¾ ¼ ¼ À ¼ Á  ¼ ˆ à } Ž Ž» ž Ä Å œ œ Æ ~ ~ Ç È É Ç Æ ~ ƒ } Ê ½ Ë ½ Ë À Ì Í «½ Ë ½ Ë À Í ³ ½ Ë À Á ½ Ë À Î ² Ï ½ Ë Ð Ñ ½ Ë À Í Ò ³ ½ Ë À Ó Ô ½ Ë À Õ ¼ Ï ½ Ë Ö Ï ½ Ë À Ì Í «½ Ë À Ï Ø Á Á Á ½ Ë Ì ² ³ Ò ½ Ë À Î ² Ï ½ Ë À Ó Ô ½ Ë Ö ³ ½ Ë À Õ ¼ Ï ½ Ë À Ó Á Ò «««Ò Ò Á Ù Ì Ì Ú Î Ú Û ¼ Ï ³ Ï «Ñ Í ª ˆ Ü Ž š œ ž š Ž Ž Ž š Ÿ š œ š œ Ž œ Ÿ š œ š œ š Œ Ž Ý ³ «Ñ Í Í Ï Û «Þ Þ ³ Ø Á Á ² Ò Ï Þ Û «Þ Þ ³ Ò Ý ß Ï Ñ Í ³ Ï Ò Õ Ñ ¼ ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ª ««à á ² «³ â ˆ ã É š Ž š» š» š ä œ Ú ß Í ³ Þ Õ ² Þ Ï Ï Ý Ø ³ ¼ Ò Ý ß Á Ô «Ò «ß ³ Õ ² Ø ¼ Û «Þ Þ Ý ß Ï Á ² Ñ Á Õ ² Þ Ô ß Á Á Ò Ï Ø Á Á ˆ å ƒ œ š ž ž œ» Ž œ r s t u v s w x Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

91 r s t u v s w ò X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

92 ` a b c d e f g h h i j a d e c k ô õ ö ø ù ú û ü ý þ þ ÿ þ ù þ ÿ þ þ þ þ þ þ þ ÿ þ ÿ þ þ þ þ ú þ ÿ þ ÿ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ ÿ þ þ þ þ ù þ ý þ þ þ þ þ ÿ þ þ þ þ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " # $ % $ & $ # $ " ' ( ) " * & +, û -. þ ÿ þ þ / 0 þ 1 1 ÿ þ þ þ þ þ þ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " # $ % $ & $ # $ " ' ( ) " * & +, û 2 ý þ þ þ þ þ ÿ þ þ / 0 þ, 3 $ + 3 $ 4 3 $ 5 3 $ 6 3 $ 7 8 # 3 $ û 9 : þ þ þ þ ; þ < þ þ þ = > A ø B B > ú = B ö ù. C : + D, 5 + D, 6 E F " + D, 5 & + D, 6 F & * + D, 6 7 # + D, 6 G ) H + D, 5 I J + D, 6 F K * + D, 6 L M + D, 6 N 3 H + D, 5 O $ H + D, 6 E F " + D, 6 P & & H Q 7 7 $ % 7 # + D, 5 E ) $ * K + D, 6 G ) H + D, 6 L M + D, 5 O * + D, 6 N 3 H + D, 6 L # 7 K " & % # $ " & " & K K & 7 # $ % R E E S G S T 3 $ % H % * H " J F $ %! û U ö þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ þ ÿ þ þ V & * " & J F F $ H T $ " & W & % $ W * & Q 7 7 & ) K H W T $ " & W & % $ W * & % $ K & % V & X H J F * H & K & % N & J 3 & %!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! " # $ % $ & $ # $ " Y Z ) " * &, [ û \ ø þ þ þ þ þ þ S X F * W N ) W H $ H V & & Q * & 3 K V & & X 7 $ M " K " & X * % N ) Q $ 3 T $ " & W & % $ W V & X H 7 ) & J $ # $ # 7 $ N ) W M X 7 7 K P & & H Q 7 7 $ % û ] ^ þ þ þ þ þ þ ÿ þ ÿ þ þ ÿ þ þ þ þ þ E & " # K K & 7 8 _ * W X & % K % E K K & J % $ * " * & " P & & H Q 7 7 $ % r s t u v s w ó Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

93 r s t u v s l m X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

94 Ù Ú Û Ü Ý Þ ß à á á â ã Ú Ý Þ Ü ä n o p q r s t u r v t r w x y z { } ~ ƒ ˆ Š ƒ Œ Ž ˆ ˆ Œ ˆ ƒ ˆ Ž ˆ ƒ v Ž ˆ ˆ ƒ Œ ƒ Š Š ˆ ˆ š œ ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ÿ Ÿ Ÿ ª «t ˆ Š ƒ ƒ ƒ š œ ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ÿ Ÿ Ÿ ª Ž ƒ ˆ ˆ Š ± ² ² ª ² ³ ² ² µ ² Ž ˆ ¹ º» r r s v z ¼ z ¼ y ½ p p s v» p u r { t ¾ ± ³ ± À Á Ÿ ± ³ š ± š Á ± œ µ ±  à ± ³ Ä Å ± š Á Æ ± Ç È ± É ² à ± ³ Ê Ã ± À Á Ÿ ± Ë Ã Ì µ µ œ µ ± ³ À Æ ±  à ± Ç È ± ³ Ê ± É ² à ± Ç µ Æ Ÿ Ÿ Ÿ Æ Æ µ Í À À Î Â Î Ï ² à à Ÿ Å Á ž Ð u ƒ ˆ ƒ ƒ Œ ƒ ƒ Š ˆ Œ ƒ ƒ ¼ ƒ ˆ ˆ Ñ Ÿ Å Á Á Ã Ï Ÿ Ò Ò Ì µ µ Æ Ã Ò Ï Ÿ Ò Ò œ Æ Ñ Ó Ã Å Á Ã Æ É Å ² ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ÿ Ÿ Ô Õ Ÿ ± Ö ½ ƒ ƒ Ž ƒ Ž ˆ Š ƒ Î Ó Á Ò É Ì ² Ï Ÿ Ò Ò Ñ Ó µ È Ÿ Æ Ÿ Ó É Ò È Ó µ µ Æ Ë Ã Ì µ µ É Ò Ã Ã Ñ Ì ² Æ t Ž ƒ Ž ˆ ˆ Š ˆ š œ ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž ž Ÿ Ÿ Ô Ø Ÿ r s t u v s l w Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

95 r s t u v s l l X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

96 M N O P Q R S T U U V W N Q R P X æ ç è é ê ë ì í ê î í ì ï ê ì ð ñ ò í ó ô õ ö ø ô ù ú û ô ü ý þ ô ÿ ù ù õ ô ü ô ô ó ö ô ó ù ô ü ú ý ú ö ô ù ø ù ø ô õ ó ö ö ó ý ø ô ý ô ø ö ü ü ö û ô õ ö ô ü ø ý ú ô ó ù ø ö û ø ì ê ë ø ù ø ù ù õ ö ö ô ó ö ó û ô ó ý ü ô ô ö ù ù õ ù ó ó ô ý þ ô ô ù ý ü ô û ô þ õ ö ô ú ö ô ó ù ø ô ó û ô ó ü ù û ô ö ø ô ý õ ù ö ô ý ú ô õ ö ô ü ö û ô ù ù ø ô ö ô ù ù ö ó ð ñ! í ó ø ù ý ý ö ø ô ù ú û ô ü ý þ ô æ " ù ù ø ô # # ý ú ô ô õ ô õ ô û ô ô õ ø ð ñ $ % ý ô ù ù û ô ô õ ø ô ø ö ö ý ù ù ü ö ø ô ù ú û ô ü ý þ ô æ " ù ù ø ô & ' ' ( ' ) ' ' * + ' ð ñ, - ù ù û ô ô ö ô ü ô ù ù ø. ô / ø ù û ô ô ô ó ö ó 0 ê ê ë 1 ì æ 1 ì 2 3 ë 0 ï ê î í 4-5 & ) 5 & & ) 5 & 7 5 & * 5 & & ) : ; 5 & 7 < 5 & = > 5 &? ' 9 5 & 9 5 & & A 9 B * * * 5 & ) 6 < 5 & & = > 5 & 5 &? ' 9 5 & = * < < < * C 6 6 D 8 D E ' 9 9 ; 7 ð ñ F ï ô ô õ ø ô ø ö ø ô ü ù ù ó ô ô ô õ ö ô ö û ô õ ô õ û ô ó ù ø ô õ ó ö ý ý þ ü ù ù ó ô õ û ô ó ù ø ô õ ó ö ì ô ø ô õ ü ù ø ý ú ö ô ö ô ü ù ø G ; E H H E H H G I 9 ; 7 9 < B * * < 9 H <? ; ' J K ) ð ñ L 3 ù ù õ û ô ô õ ø ô ô ý ý õ ù ü þ õ ô ö ô ó D I 7 H? B ' E H H G I * > < I? H > I * * < A 9 B * *? H 9 9 G B ' < r s t u v s l å Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

97 r s t u v s l Y X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

98 r s t u v s l Z Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

99 r s t u v s l [ X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

100 r s t u v s l x Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

101 r s t u v s l ò X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

102 r s t u v s l ó Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

103 r s t u v s å m X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

104 r s t u v s å w Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

105 r s t u v s å l X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

106 r s t u v s å å Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

107 ª ª «± ² ³ ª ± «± µ ª ³ ± «³ \ ] ^ _ ` a ] b c ] ^ d e a ] b a e e b _ ^ ] d f ] g h i b j g k _ b ] d ] b ] b c ] l ] m j f k n l e e d f ] k c ^ e b c ] o _ ` k g k ] k b i p l i i d g q r s t u v u w x u y u z t { t z v u w x u y u z u z v } t w u x ~ u v v t v u { } z v t z u x u z w z y u ƒ t v u z ˆ Š } ~ u x Œ u u z t t x y u u t w u x z Œ u w u z Ž } z v } y v t t z Œ u w u z ] ] d g ] ^ d ] c ] b ] ^ d ] c ] b k ] g g ] ^ d ] c ] b ] b b k ] g _ b g ] ^ d ] c ] b b g ] ^ d ] c ] b ] ] d _ b g ] ^ d ] c ] b e b c k g b k ] g l ] d c ] ` ] b q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q q a e ^ ] d c ] d b e e d l ` _ n o e a k b e } z v } w t t x y u w t Œ u z y u } v ƒ x u z t w u x ~ u v { } z v t z u x u z w z y u ƒ t v u z y u } } x v z Œ u w u z z ~ t u w u x x u } ~ u v ~ u x š u u u u z t { t z u u z u z v Ÿ q \ ] o _ ` k g k ] l k ] c g c ] l i d a ] d m k b c ] ] l i i d g l ] m j f ] d œ k b a q q \ ] o _ ` k g k ] f ] ] h g f k ] d j _ b g e j g œ ] g c ] l ] p _ b ] d m i k g c ] l i i d g q q \ ] o _ ` k g k ] d ] e a ] ] d g _ o c ] o d _ l ` ] œ ] b f k ] d k b c ] l i i d g q q \ ] o _ ` k g k ] c _ ] g k b c ] ] l i i d g f e e d l ] m g q q \ ] o _ ` k g k ] o e n g c ] e n ] b k b c ] ] l i i d g ] h h k j k b g e e b q q \ ] o _ ` k g k ] l ] n ] i d g f k ] d g ] p ] k b k a q q \ ] o _ ` k g k ] b ] ] œ g ] m ] d k ] i m q ] ` ] œ e e ` œ ] ] ] ] b m ] ] ] ] b m k ] g œ ] ] ] ] b m ] b b k ] g œ ] ] _ b ] ] b m ] ] _ b ] ] b m ] ` ] œ e e ` œ ] ] _ b ] ] b m ž ] ] b e b g p d c } z v } w t t x y u w t Œ u z y u } v ƒ x u z t w u x y u u ~ x ~ u y w z y u ƒ t v u z y u } } x v z Œ u w u z z ~ t u w u x x u } ~ u v ~ u x š u u u u z t { t z u u z u z v Ÿ q ] k ] g c ] o _ ` k g k ] k b c ] l i i d g g ] p ] k b k a q q \ ] o _ ` k g k ] n _ œ g f k ] d g ] p ] k b k a i k g c ] e i g _ q q \ ] o _ ` k g k ] k m f k ] d g ] p ] k b k a e e b m o d ] ] n l e e d q q \ ] o _ ` k g k ] f ] ] h g f k ] d g ] p ] k b k a g k c ^ d e ` ` ] d ` ] k e n ] b q q \ ] o _ ` k g k ] n _ œ g b k ] g m b ] ` e ` m ] ] d _ ] o g q ] ` ] œ e e ` œ ] ] ] ] b m ] ] ] ] b m k ] g œ ] ] ] ] b m ] b b k ] g œ ] ] _ b ] ] b m ] ] _ b ] ] b m ] ` ] œ e e ` œ ] ] _ b ] ] b m ž ] ] b e b g p d c r s t u v s å Y X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

108 ¹ º» º ¼ ½ º ¾ º ¹ À ¹» º ¼ ½ º ¾ º Á º»  ¹ ¼ º ½ à º»» ¹» Ä Å º À  ƻ Ç ¹ º ½ º ¼ Ä ¾ º È ¹ Å Ç» Ç º Ç É Ê Ë Ì Í É Î É É Ï Ð Ë Å Ñ Â Ã Ç º ½ Ò º º ¹ ¹ ½ ¾ º º Å ¹ ¼ º ½ Ó Ä Ò º ¼ º Ô Ó Â»  ¾ Ç» ¹ ¹ Ó Ä Ä Ò º ¼ º Õ Ö Ø Ù Ú Ø Û Ü Ý Ú Ø Û Ü Þ ß Ù Ù Ú Ø Û Ü á Ü Ù Ú Ø Û Ü Ö Ø à Ü Ù Ú Ø Û Ü Ü Ü ß Ù à Ü Ù Ú Ø Û Ü â ã Ü Û ß Ù Ü ß Ù ä à à Ø Û å Ü æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ æ ç ã Ú Ø Û Ø Ü ã ã Ø ä å à è é ê ã ç ß Ü ã ë ì í î »  ¼ ¹ ¹ ½ ¾ º ¼ ¹ Å Ò º ¾ º  ǻ Ñ È ½ Ä Ó º ¹ ¼ º ½ à º» À  ƻ Ç ¹ º ½ º ¼ Ä ¾ º È ¹ Å Ç» Ç º Ç Ã º» Ä Å Ò º ï º º Ä Ä Ò º ¼ º Ç Ã ¹ º ¼ º ½ ½ º  à º» Ã Ç º ½ ï º º º º Ñ ¹ À ¹ º º Ñ Á º» Ð ö æ ê à å ß Ù ß õ Ù ø à ù ú Ø ß ñ ß Ü å Ü ñ à Ù Ü Ú ã Ü ç Ü æ û æ ê à å ß Ù ß õ ß å ú à Ü Ù ã ú Ù ø ä ä Ü ñ Ù ä ü Ø ç Ø ò æ ë æ ê à å ß Ù ß ø à ü Û Ù Ø è Ü ß Ü ç ñ Ù Û õ Ü ò Ü Ú ã Ü Û ò ã ñ Ü å Ú ß Ü ç æ ý æ ê à å ß Ù ß õ Ø è Ù ç à Û ò ã ñ Ü ñ Ù Û ä õ à Ü Ø ò æ þ æ ÿ å ò ø Ù Ø ú ø Ù à ñ ç ã ã Ù Û ã Ü ß ò Û ê à å ß Ù ß Ø Ú à à Ø æ ì æ ê à å ß Ù ß ß ò ñ ã è è å ß è Ù ä Ü ã Û Ø Ü æ æ ê à å ß Ù ß ß Ü à Ø ñ Ø Ù Û ä ü Ø ç Ø ò æ æ ê à å ß Ù ß ä ò Ù Ø ß Û Ù ò ü ú ú ò Ú à å Û ú Ø ß ñ ß Ü ã å ß Ù ß Ù æ æ ÿ å ò ø Ù Ø ú ø Ù à ñ ç ã ã Ù ù ã å Û ê à å ß Ù ß ø Ù ü ß Ù Ø ò Ù Û à Ü à ñ Ù ø å ê Ü æ ð å ñ ã ã å ñ Ü ò ó Ü ò Þ ß Ù ñ Ü ò Ü Ü ß Ù ñ à Ü Ü ò ó à Ü Ü ò ð å ñ ã ã å ñ à Ü Ü ò ô Ü ã Ü Ù õ à à Ø Û r s t u v s å Z Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

109 B L L I I I I I L Q L B I L I I I r I L H I I E I I E L E I I v w w ` x a a y z { c d e w c a ` a c } a ~ a a c d a! " # $! % & # ' ( ) * + * *, - *. # # " / # # 0 # # 1 # 2 # $ # # " & & $ & / " & 3 4 $ 5! " & / $ 2 # / 6 2!! & 2 # # / : ; 9 < : 9 = 9 >? 9 < : 9 = 9 A 9 ; ; 9 < : 9 = 9 > 9 > > A 9 ; B > ; 9 < : 9 = 9 > C > ; 9 < : 9 = 9 > : B > ; 9 < : 9 = 9 > D E > = A ; > A 9 ; F 9 B B : = 9 G 9 > H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H H I < 9 : = 9 : > E E : F G B J K L A > E M N!! $ /! & 5 1 # 2 "! % & #!. / 0 # # / & "! " " & U H V 9 9 P 9 9 > ; 9 W 9 9 X ; E E > = E Y W ; < B B : W 9 ; < 9 : F 9 ; 9 : 9 > < E > G 9 9 X F E E : W 9 A = 9 > < 9 A G A W 9 A = A > = 9 F Z Z : ; H [ H V 9 9 P 9 9 > ; 9 A > X B : P 9 9 : ; = 9 F Z Z : ; B < 9 : = 9 E E > E J < E > G 9 9 X F E E : W 9 A = 9 > < 9 A G A W 9 A = A > = 9 F Z Z : ; H \ H V 9 9 P 9 9 > ; 9 F 9 ; : 9 J ; = 9 F Z Z : ; F A] = 9 E E > E J < E > G 9 9 X F E E : W 9 A = 9 > < 9 A G A W 9 A = A > = 9 F Z Z : ; H O 9 G 9 P E E G P > Q R > A 9 ; P > Q 9 > > A 9 ; P 9 9 B > 9 9 > Q R 9 9 B > 9 9 > Q O 9 G 9 P E E G P 9 9 B > 9 9 > Q S 9 9 > E > ; T B B : = ^ _ ` a b a c d e a N!! $ 2 # $ / 0 # # / $ # # / " # # 2! f 0 0!.. & /!. f & & / & $ & / 3 U H i J G E E ; j Q E < B > = Q T E > > 9 9 : 9 : > A 9 P E > = ; W Z A Q A Q k W 9 ; G A Y W ; F : E > = 9 > H [ H i J l 9 ; A > = A 9 > P B 9 G A] J P A] > X A 9 ; Q A > 9 9 > F 9 T E E J ; 9 X A 9 ; Q 9 > Q ; E G G A > \ H i J > 9 9 P T E E : = 9 < B G G 9 Q Z A ; = 9 E Z ; B H Z G G 9 > P 9 9 m H i J G E E ; E G Q A J 9 : 9 > Q > E E : ; B 9 T E E : = 9 < B G G 9 Z G G 9 > ; W Z A Q B P = A 9 X Q ; E G B X F 9 : B < A > Q ; : E E ; ; 9 < B B : J B P 9 > H M!.. & / n g E E J h B P Q 8 9 G = 9 > B X > B B A A 9 ; < E > ; B 9 E Q Q A > S 9 9 > E > ; T B B : = U H p q ; : E < 9 A G A W 9 A = Q Q G B ; 9 > B X F Z A ; 9 > = 9 Z : 9 > r : 9 > = 9 G Q [ H s B G G Z A J 9 > B X G Z A J 9 > < B B : : E P 9 > 9 > t B X = 9 Z : 9 > r \ H u Z A ; 9 > < 9 : G A Y W ; A > m H p 9 > E G E : P A > Q ; E G G E ; A 9 r o 9 9 S 9 9 > E > ; T B B : = r s t u v s å [ X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

110 à Ô á â Î ã Ó ã Õ Î Ð Ó Î ä ä Î á ƒ ƒ ˆ Š ƒ Œ Ž š œ œ Š ƒ ˆ œ ˆ Š ž Œ Š œ Œ Œ ƒ Š Š ˆ Ÿ Ž ˆ œ Ž ˆ Š ƒ ˆ ž œ ˆ ƒ ˆ œ ˆ œ ˆ Š Š Š ˆ œ Œ Š ª ««± ² «± ³ ± «µ ± «± ³ ² «± ³ ± «µ «± ¹ ««± º» ¼ ½ ¾ ± µ µ ««µ «««À ¼ Á ««º µ ««Â µ ««µ «Ã ¼ Ä «± Å «± ¾ ³ ¾ º º ± Æ ¼ Ä «± º «µ «Ç «È º «Å «± ¾ É ¼ Ä «± «Ç ³ «³ «Ê ¼ Ë Â «± ± «± ± ¾ º º ± Ì ¼ Ä ¾ º «µ «¾ Í Î Ï Ð Î Ñ Ò Ó Ô Ô Ï Õ Î Ö Í Õ Ø Š Š ƒ ˆ Š ƒ ƒ Ž ˆ ƒ ƒ Ù ƒ ƒ Ù Ú ƒ Š ž ˆ ƒ Š ƒ Œ ƒ Û œ ˆ œ Š ž Œ Š œ Ž ƒ Ú ƒ Œ ƒ ƒ Ž ƒ Ü ˆ ˆ ƒ Ž ˆ ƒ ˆ Ù Œ Ÿ œ ˆ ˆ ˆ Œ Ù ˆ ˆ Ž ƒ Ü ˆ ˆ œ ˆ œ Š ˆ Š ƒ ˆ Ž œ Š ˆ Ž Š ƒ ˆ œ ƒ Ž ˆ Ù Œ ƒ» ¼ Á Ç «««± ± À ¼ Á Ç ««««± «Ç ³ «³ «Ã ¼ Ý «««³ º «Ç «Â ³ «Æ ¼ Ý «««³ ³ ««± ± «É ¼ Ë «««Þ ± «ß «³ ««ª ««± ² «± ³ ± «µ ¹ ««± º r s t u v s å x Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

111 r s t u v s å ò X Y Z [ \ ] ^ ] _ ` \ ] a b c d e ] f d g Z Y X b ] b Z h i j k Z l a m i n o i p o h i j k j i q n i

112 r s t u v s å ó Â Ã Ä Å Æ Ç È Ç É Ê Æ Ç Ë Ì Í Î Ï Ç Ð Î Ñ Ä Ã Â Ì Ç Ì Ä Ò Ó Ô Õ Ä Ö Ë Ó Ø Ù Ó Ú Ù Ò Ó Ô Õ Ô Ó Û Ø Ó

113 Veiligheidsmonitor 2015, eerste indruk Eenheidsstaf, team Control 01 maart 2016 In de periode augustus november 2015 is voor de achtste achtereenvolgende keer de Veiligheidsmonitor uitgevoerd, de vierde meting in het kader van de nieuwe reeks. Onderzoeksgegevens zijn verkregen van ruim 111 duizend personen ( ). Voor de eenheid ZWB is zijn 6460 interviews verzorgd. Alle waarnemingen over 2015 op eenheidsniveau (ZWB) wijken niet significant af ten opzichte van het landelijk gemiddelde, met uitzondering van (Verkeers)overlast en Tevredenheid functioneren politie waarvan de afwijking negatief is. Deze eerste indruk beperkt zich tot waarnemingen op eenheidsniveau. Eerste indruk De VM 2015 geeft ten opzichte van de voorgaande meting en de landelijke gemiddelden voor de politie ZWB voor bijna alle onderwerpen (iets) betere scores. De trend over de laatste tien jaar geeft landelijk- een daling op het gebied van slachtofferschap en onveiligheidsbeleving. In de eenheid ZWB is de trend slachtofferschap sterker dalend dan die van veiligheidsbeleving. Omgeving: De leefbaarheid in de buurt is iets verbeterd. De sociale overlast neemt af, maar de verkeersoverlast neemt toe. Landelijk gezien is er relatief meer sprake van overlast. Veiligheidsbeleving (On)veiligheidsbeleving wel eens komt iets minder vaak voor dan in voorgaande meting en ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Het rapportcijfer inzake veiligheidsbeleving is conform het land. Slachtofferschap geweld, vermogen, vandalisme en totaal Hier zijn een (opvallende) afnames te constateren. Ook ten opzichte van het landelijk gemiddelde zijn de resultaten goed. Melding- en aangiftebereidheid Nog wel boven het landelijk gemiddelde, maar een afnemende bereidheid ten opzichte van voorgaande meting. Contacten Het aantal contacten neemt (verder) af en is lager ten opzichte van het landelijk beeld. Tevredenheid Een duidelijke verbetering ten opzichte van voorgaande meting! De eenheid komt voor wat betreft tevredenheid laatste contact dicht in de buurt van het landelijk gemiddelde. De tevredenheid over het functioneren is ook beter, maar blijft significant lager dan landelijk. Onderwerp ZWB 2014 ZWB 2015 Landelijk 2015 Leefbaarheid in de buurt 7,4 7,5 7,4 Fysieke verloedering 24,1 24,1 22,9 Sociale overlast 12,1 10,6 11,6 Verkeersoverlast 32,3 33,8 (+) 30,3 Overlast totaal 46,0 46,2 (+) 43,7 Veiligheidsbeleving weleens 17,9 17,7 18,1 Veiligheidsbeleving vaak 1,7 Veiligheid in de buurt rapportcijfer 7,1 7,2 7,2 Onveiligheidsgevoelens in het algemeen (wel eens) 36,0 35,8 35,6 Respectloos gedrag door onbekenden op straat 18,9 19,6 21,1 Slachtofferschap van geweldsdelicten 2,0 1,8 2,2 Slachtofferschap van vermogensdelicten 13,0 11,5 12,2 Slachtofferschap van vandalismedelicten 6,8 6,0 6,2 Totaal slachtofferschap 18,7 16,9 17,6 Slachtofferschap van cybercrime delicten 11,2 11,0 11,1 Melding van ondervonden delicten totaal 39,8 38,2 36,3 Aangifte van ondervonden delicten totaal 32,3 29,9 26,8 Contact met politie in gemeente 25,2 23,8 24,1 Tevredenheid met laatste politiecontact 54,9 60,0 60,3 Tevredenheid functioneren politie in de buurt 21,7 22,1 (-) 26,1 Tevredenheid functioneren politie algemeen 25,4 26,3 (-) 30,2 Preventieve voorzieningen in/rond de woning 1,9 2,0 1,8 (+) / (-) = significant +/- afwijkend van landelijk gemiddelde.

postmaster@moerdijk.nl Van: VNG namens VNG Verzonden: dinsdag 13 december 2016 11:33 Aan: postmaster@moerdijk.nl Onderwerp: Lbr. 16/091 - Vacatures in commissie

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Koningin Julianastraat 1 Urk

Koningin Julianastraat 1 Urk Vraagprijs 315.000,- k.k. Koningin Julianastraat 1 Urk De Akkers 34 a 8321 BT Urk 0527-687377 info@scholopurk.nl www.scholopurk.nl Koningin Julianastraat 1 op Urk Bijzonder fraaie en heerlijk ruime vrijstaande

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Ö»² ² É»ª ±² б± - ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger

Ö»² ² É»ª ±² б± - ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger Ö»² ² É»ª ±² б± ó ²±ª»³¾» îððè ó ²«³³» î Wat voor schooltype ben jij? Interview met Ger î ²¹»µ±³»² ± ܱ± Ö±² ² Ì»»½» ²² ÿ Ë» ³±±» ² ³»² ª±± ¼» ͽ ±± µ ²» ô ²»² ¹ ±ª» ó»¹ô» ²¼» µ»»² ²² ÿ Ù»º» ½»» ¼æ Ù»

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers...

VERBOUWEN?! dag. groep 8-ers... Ö»² ² É»ª ±² б± ó «îððè ó ²«³³» VERBOUWEN?! dag groep 8-ers... î ÎÛÐÑÎÌßÙÛ Verbouwing Zoals de meeste kinderen al zullen weten komt er een verbouwing volgend jaar. Ik heb er een paar kinderen over geïnterviewd

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Handleiding Vedor-editor

Handleiding Vedor-editor Handleiding Vedor-editor Mei 2007, versie 0.9 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Aanmelden... 4 De werkbalk... 5 Het context menu... 6 Navigeren binnen je website... 7 Tekst toevoegen en bewerken... 8 Afbeeldingen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Brouwerstraat 60 RIJNSBURG ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met:

Brouwerstraat 60 RIJNSBURG ,- k.k. Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: Voor meer informatie over deze woning kunt u contact opnemen met: De Leeuw Makelaardij b.v. Rijnsburgerweg 100 2231 AG Rijnsburg Tel: 071-4051616 E-mail: rijnsburg@deleeuw.nl RIJNSBURG Brouwerstraat 60

Nadere informatie

Teletex II.1 Inleiding

Teletex II.1 Inleiding II Teletex II.1 Inleiding De Teletex-standaard is gebaseerd op CCITT-aanbeveling Rec. T.61 [11]. Voor een volledige beschrijving van de Teletex-standaard wordt verwezen naar dat document. Deze bijlage

Nadere informatie

LENTE E JAARGANG N=01 0 4,95. Geheim van het Midden-Oosten. Ralph Tuijn. Back to basics. Uitdaging + Adventure

LENTE E JAARGANG N=01 0 4,95. Geheim van het Midden-Oosten. Ralph Tuijn. Back to basics. Uitdaging + Adventure ! " # $ % & & # ' # " & ( # ) & & % * % " + ', - $ -. + / " LENTE 2014 4 E JAARGANG N=01 0 4,95 Geheim van het Midden-Oosten Ralph Tuijn Back to basics Uitdaging + Adventure ;@ ;; A; B ; @ ; @ ; C ; ;

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG

PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG PLEVIERSTRAAT 26, 1796 AL DE KOOG Makelaardij Eelman Warmoesstraat 23 1791 CN Den Burg Tel: 0222-312185 Fax: 0222-312633 info@makelaardijeelman.nl www.makelaardijeelman.nl Warmoesstraat 23, 1791 CN Den

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

VERRASSEND WESTERWOLDE

VERRASSEND WESTERWOLDE MTB-REISVERHAAL 200 KILOMETER MOUNTAINBIKEN IN GRONINGEN VERRASSEND WESTERWOLDE 76 WWW.FIETS.NL JUNI 2015 O p een mooie, zonnige dag spreken we af bij restaurant de Ruiten Aa in Sellingen. Zèlng, zoals

Nadere informatie

Burgemeester Welten. Nee Openbaar. akkoord / bespreken

Burgemeester Welten. Nee Openbaar. akkoord / bespreken B en W voorstel Onderwerp Datum Kenmerk Opgesteld door (tel.) Afdeling/productgroep Paraaf steller Paraaf manager Portefeuillehouder Paraaf portefeuillehouder Paraaf secretaris Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ±

Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ. ܱ» ɱ µ ± Ê» ¹»¹¹ ²¹ ²²± îðïîæ ±»» µ» ² ¼» µ µá ÎÙÚ Ó ¼¼»²ó»² ѱ óþ ¾ ² Ô±²²»µ» ª ² Þ» µ» Ǫ±²²» Ø»» µ»² ï ܱ» ɱ µ ± Ò º ±± ª ² ¼» ± µ ±»»² º ±»»² ²ª» ½ ²¹ «ª» ¹»¹¹ ²¹ ¾» ³»² ¼» ÕÒÙÚó ½ ² Ú ±»»«½» ª» ¹»¹¹ ²¹ îðïï

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Razia Ghauharali & Ruud Dorenbos 1 1. Inleiding Overlast jongeren loopt spuigaten uit, Extra aandacht overlast jongeren, Hardere aanpak tegen overlastgevende

Nadere informatie

Kreeftwater 68 te Barendrecht

Kreeftwater 68 te Barendrecht Kreeftwater 68 te Barendrecht Ruime, semi-vrijstaande parkvilla met vrij uitzicht, gelegen in de kindvriendelijke wijk 'Waterkant'. Deze bijzonder ruime woning is voorzien van een inpandige garage en 3

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede.

Met toepassing van artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet, delen wij u het volgende mede. ^ ^ ^ H Datum Van Aan Kopie aan 5 SEP 2007 Het college van B&W De raads- en duoburgerleden Nr. Contactpersoon: Joost du Croix Email: J.J.DuCroix@bergenopzoom.nl Tel. 0164-277182 Onderwerp Veiligheidsindex

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

ÒØÑËÜÍÑÐÙßÊÛ ÌÑÛÔ ÝØÌ ÒÙ Þ ò ï ÒÔÛ Ü ÒÙ ï ïòï ß ²» ¼ ²¹ ±» ² ï ïòî Þ»¹»² ²¹ ª ²» ²¹»¾»¼ ï ïòí Ê ¹»»²¼» ¾»»³³ ²¹ ²²»² ï ïòì Ê» ±± ª ² ¼» ² ±½»¼ í î ÞÛÔ

ÒØÑËÜÍÑÐÙßÊÛ ÌÑÛÔ ÝØÌ ÒÙ Þ ò ï ÒÔÛ Ü ÒÙ ï ïòï ß ²» ¼ ²¹ ±» ² ï ïòî Þ»¹»² ²¹ ª ²» ²¹»¾»¼ ï ïòí Ê ¹»»²¼» ¾»»³³ ²¹ ²²»² ï ïòì Ê» ±± ª ² ¼» ² ±½»¼ í î ÞÛÔ ßæ ÌÑÛÔ ÝØÌ ÒÙ çððêççñçììðèçñîððèñõùîññò ³ ïé º»¾ «îððç ÒØÑËÜÍÑÐÙßÊÛ ÌÑÛÔ ÝØÌ ÒÙ Þ ò ï ÒÔÛ Ü ÒÙ ï ïòï ß ²» ¼ ²¹ ±» ² ï ïòî Þ»¹»² ²¹ ª ²» ²¹»¾»¼ ï ïòí Ê ¹»»²¼» ¾»»³³ ²¹ ²²»² ï ïòì Ê» ±± ª ² ¼» ² ±½»¼ í

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking Gemeente Súdwest-Fryslân Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking 4 juni 2012 Projectnr. 1900.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)

Nadere informatie

Onderstaande tekst kunt u gebruiken om bestuurders en medewerkers te informeren over de aanvullingen van ABP en Loyalis.

Onderstaande tekst kunt u gebruiken om bestuurders en medewerkers te informeren over de aanvullingen van ABP en Loyalis. ! " " # $ % & & ' ( ) * +, ' -. / 0 1 2 2 3 / 4 /. 5 6 7 8.. / 9 6 / : 6 / ; < = >? = ; @ A B > C A D ; > C E ; F > C G, H I & & J K L M N O P $, Q, R $ # S 5 T H, Q O R $ K 0 - O S N M -, Q O, U V, #

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012

Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 College V200900258 Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2010-2012 Samenvatting: Inleiding: Met de komst van de Wijkatlas is een belangrijke stap gezet in het gestructureerd verzamelen, bundelen en publiceren

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie