HOE VEILIG IS ROERMOND?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VEILIG IS ROERMOND?"

Transcriptie

1 Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum Juli 2018 Opdrachtgever Gemeente Roermond Auteur(s) Wouter Andringa Frank ten Doeschot Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Roermond? Colofon

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef en respons Vragenlijst Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer Leefbaarheid woonbuurt Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente Overlast in de buurt Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Hinder van horecagelegenheden Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Respectloos gedrag Hoe veilig is Roermond? Inhoudsopgave

4 4. Veiligheidsbeleving Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Slachtofferschap Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vandalismedelicten Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Preventie Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen Burgers en politie Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Vrije ruimte: jongerenoverlast Jongerenoverlast Verantwoordelijkheid en bereidheid Bijlage 1. Landelijke trends en samenhangen in de Veiligheidsmonitor Landelijke trends in de Veiligheidsmonitor Patronen in de Veiligheidsmonitor Hoe veilig is Roermond? Inhoudsopgave

5 SAMENVATTING Hoe veilig is Roermond? Samenvatting 5

6 Samenvatting Hieronder zijn de belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor Roermond 2017 beschreven. Allereerst door middel van een situatiebeschrijving en trends per veiligheidsthema en daarna door in te zoomen op trends, benchmarks en wijken. Leefbaarheid woonomgeving: Leefbaarheid in Roermond stabiel, rapportcijfer 7,3. Over de periode is het oordeel in Roermond over de fysieke kwaliteit van de buurt niet wezenlijk veranderd. Het oordeel over de sociale cohesie in de buurt laat een stabiel beeld zien. Het merendeel van de inwoners van Roermond is van mening dat de leefbaarheid in de buurt gelijk is gebleven in het afgelopen jaar (69 procent), 8 procent vindt dat hun buurt erop vooruit is gegaan en 18 procent ziet een achteruitgang (5 procent geen antwoord). Een opvallende trend is dat er elk jaar meer inwoners negatief zijn over de ontwikkeling van hun buurt in het afgelopen jaar dan positief, terwijl het rapportcijfer over de leefbaarheid in dezelfde periode hetzelfde is dan in 2015 en zelfs is gestegen sinds 2013, van een 7,1 naar een 7,3. Aan de hand van stellingen is de inwoners gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Gemiddeld is 35 procent van de burgers tevreden over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid en 13 procent ontevreden. Hier is over de periode weinig in veranderd. Overlast in de buurt: Overlast fysieke verloedering toegenomen in Roermond, sociale overlast afgenomen. Gemiddeld ervaart 51 procent van de inwoners veel overlast van één of meer vormen van overlast die in de buurt voor kunnen komen. Dit is vergelijkbaar met 2015, maar minder dan in 2013 toen dit aandeel 54 procent was. Roermond volgt daarmee de landelijke trend. Inwoners ervaren jaarlijks de meeste overlast van te hard rijden, gevolgd door hondenpoep en parkeerproblemen. Dit zijn ook elk jaar de drie buurtproblemen die inwoners als eerste aangepakt willen hebben. Inwoners van Roermond (30%) ervaren meer fysieke verloedering dan landelijk. Het gaat om o.a. rommel op straat, hondenpoep en vernielingen. Deze vorm van overlast is ook toegenomen ten opzichte van 2015, terwijl er een afname is in sociale overlast. Veiligheidsbeleving: Onveiligheidsgevoelens in Roermond afgenomen, positieve trend sinds In de afgelopen vijf jaar heeft de veiligheidsbeleving zich gunstig ontwikkeld, inwoners voelen zich veiliger, ook in de eigen buurt. Hiermee volgt Roermond de landelijke trend, maar in Roermond is de ontwikkeling gunstiger. Ook bij de beoordeling van de ontwikkeling van criminaliteit in de buurt doet zich weer het verschijnsel voor dat er elk jaar meer burgers zijn met een negatieve perceptie op de ontwikkeling in het afgelopen jaar dan een positieve, terwijl het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt stabiel is gebleven (6,9). Hoe veilig is Roermond? Samenvatting 6

7 Slachtofferschap: Slachtofferschap van vandalismedelicten is afgenomen in Roermond, meldingsbereidheid - tegen de landelijke trend in - toegenomen. Inwoners van Roermond zijn in 2017 minder vaak slachtoffer geworden van delicten (17 procent) dan in 2015 en 2013 (19 procent). Het gaat dan vooral om een afname in vandalismedelicten: voertuigvernielingen en overige vernielingen. Roermond volgt de landelijke trend in daling van het slachtofferschap, hoewel er landelijk meer sprake is van afname in vermogensdelicten dan van vandalismedelicten. Bij slachtofferschap van cybercriminaliteit is er een toename van koop- of verkoopfraude. Tegen de landelijke trend in, is de meldingsbereidheid in Roermond toegenomen ten opzichte van Preventie: Gebruik van sociopreventieve maatregelen is afgenomen in Roermond Het aandeel inwoners dat waardevolle spullen meeneemt uit de auto, en dat licht laat branden als er niemand thuis is, is afgenomen ten opzichte van 2015, maar ligt nog steeds hoger dan het landelijke gemiddelde. Er zijn minder inwoners die extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren hebben. Contact burgers en politie: Oordeel over functioneren politie stabiel in Roermond, landelijk sprake van toename in tevredenheid Het oordeel over het functioneren van de politie in Roermond, in het algemeen en in de woonbuurt, is vrijwel onveranderd ten opzichte van procent van de inwoners die contact hebben gehad met de politie, is tevreden over het optreden van de politie. Inwoners die minder tevreden waren over het contact met de politie geven als voornaamste reden dat problemen niet zijn opgelost en onverschilligheid bij de politie. Er is meer vertrouwen in de politie als crimefighter, de tevredenheid over hoe de politie haar best doet is toegenomen en ook over de mate waarin ze de burgers serieus neemt en bescherming biedt. Landelijk is in de afgelopen vijf jaar er een positieve trend in het oordeel over het functioneren van de politie, Roermond volgt deze trend maar de verbetering zat vooral tussen 2013 en Jongerenoverlast: Overlast groepen jongeren vooral in Binnenstad, verantwoordelijkheid hier vaker bij politie gelegd In de Veiligheidsmonitor 2017 van Roermond zijn extra vragen opgenomen over jongerenoverlast. In Donderberg e.o. zijn er meer plekken waar groepen jongeren bij elkaar komen dan in andere wijken, maar de meeste overlast van groepen jongeren ervaart men in de Binnenstad (16%, ten opzichte van 10% gemiddeld). Bij overlast van groepen jongeren gaat het vooral om achterlaten van rommel (69%) en geluidsoverlast (60%), op ruime afstand gevolgd door alcohol- en drugsgebruik (35%). Inwoners die overlast ervaren van groepen jongeren doen hier vaker niet zelf iets aan dan wel, alleen in Roerzicht-Voorstad e.o. handelen inwoners vaker wel dan niet. In deze wijk wordt relatief vaak overlast gemeld bij de politie. Inwoners van Roermond leggen de verantwoordelijkheid om overlast van jongeren tegen te gaan bij ouders, dan politie en daarna gemeente. In de Binnenstad wordt politie eerder genoemd dan ouders. Hoe veilig is Roermond? Samenvatting 7

8 Wijken vergeleken: Na eerdere daling in (sociale) overlast in 2015, sterke afname slachtofferschap delicten in Donderberg e.o. en Hoogvonderen in Binnen de gemeente Roermond springen de wijken Roerzicht-Voorstad e.o., Herten en Overig Roermond er positief uit. De resultaten in deze wijken zijn in veel gevallen positiever dan het gemeentelijke gemiddelde. De inwoners van de Binnenstad, Roermond-Oost en Donderberg e.o. zijn over bijna alle leefbaarheid- en veiligheidsindicatoren negatiever dan het gemeentelijke gemiddelde. Roermond-Zuid, Maasniel en Hoogvonderen zijn gemiddelde wijken wat betreft leefbaarheid en veiligheid. In Swalmen is de veiligheidsbeleving bovengemiddeld en de leefbaarheid vergelijkbaar met het Roermonds gemiddelde. Desondanks is Swalmen de enige wijk waar de overlast in de afgelopen twee jaar is toegenomen. Rommel op straat komt vaker voor, inwoners ervaren meer overlast van te hard rijden en er is meer overlast door rondhangende jongeren. De algemene waardering van de veiligheid in Swalmen (rapportcijfer 7,1) is nog wel hoger dan het gemiddelde van Roermond, maar ten opzichte van 2015 is dit een daling. Wat verder opvalt is de lage sociale overlast in Hoogvonderen (en Donderberg): deze is tussen 2013 en 2015 sterk gedaald en daarna gestabiliseerd, waardoor de sociale overlast in Hoogvonderen nu minder is dan het Roermondse gemiddelde. Tussen 2015 en 2017 is vervolgens het slachtofferschap van delicten in Donderberg e.o. en Hoogvonderen sterk gedaald, van 24-25% naar 15-16%. De kans om in deze wijken slachtoffer te worden van een delict is hierdoor nu gelijk aan het gemeentelijk gemiddelde. In Donderberg e.o. gaat het vooral om een afname van vandalisme en in Hoogvonderen is de kans om slachtoffer te worden van vermogensdelicten bijna gehalveerd. De uitkomsten per wijk zijn uitgewerkt in de bijlage Wijkprofielen Veiligheidsmonitor Roermond Benchmark: Roermondenaren zijn meer tevreden over de fysieke kwaliteit van hun woonomgeving dan inwoners van Heerlen, Venlo en Maastricht. De leefbaarheid in Roermond (7,3) is volgens inwoners hoger dan in Heerlen (7,0), maar lager dan gemiddeld in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (7,6). De sociale cohesie is ook hoger dan in Heerlen, maar lager dan in Venlo, de Veiligheidsregio en landelijk. Roermond heeft van de vier gemeenten die in het rapport worden vergeleken (Roermond, Venlo, Heerlen en Maastricht) de hoogste fysieke kwaliteit van de woonomgeving. Inwoners zijn in vergelijking met deze steden ook relatief tevreden over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente, landelijk is de tevredenheid nog hoger. Er is in Roermond minder overlast in de buurt dan in Venlo en Heerlen, maar meer dan gemiddeld in de Veiligheidsregio en landelijk. In vergelijking met Heerlen ervaren inwoners van Roermond minder fysieke verloedering, verkeersoverlast en sociale overlast. Ten opzichte van Venlo is er meer fysieke verloedering in Roermond, maar minder verkeersoverlast. Het totaaloordeel over de veiligheid in de buurt in Roermond (6,9) houdt, net als in Maastricht, het midden tussen Heerlen (6,7) en Venlo (7,1). Landelijk en in de Veiligheidsregio voelen inwoners zich gemiddeld veiliger dan in Roermond. Opvallend is dat er tussen Roermond en Venlo bijna geen verschil zit hoe vaak inwoners zich onveilig voelen, maar wel in het vertonen van vermijdingsgedrag. Inwoners van Roermond doen vaker s avonds niet open omdat men het niet veilig vindt. De kans om in Roermond slachtoffer te worden van een delict is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde, maar hoger dan in de Veiligheidsregio. Van de vier gemeenten is slachtofferschap van delicten in Maastricht hoger dan in de andere drie, tussen Roermond, Venlo en Heerlen zijn de verschillen beperkt. Opvallend gegeven is dat de meldingsbereidheid in Roermond hoger is dan gemiddeld in de Veiligheidsregio en landelijk. Hoe veilig is Roermond? Samenvatting 8

9 HOOFDSTUK Inleiding Hoe veilig is Roermond? Inleiding 9

10 1. Inleiding De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. In 2017 heeft Roermond voor de derde keer meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de achtergrond van de Veiligheidsmonitor (paragraaf 1.1), de steekproef en respons (par. 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de weging en analyse (par. 1.4), presentatie van de cijfers (par. 1.5) en de leeswijzer (par. 1.6). 1.1 Over de Veiligheidsmonitor Het Ministerie van Justitie en Veiligheid laat tweejaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (tweejaarlijks of anders). De eerstvolgende Veiligheidsmonitor zal in 2019 worden gehouden. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef en respons Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van inwoners 1 uit de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente Roermond. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Roermond informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op wijkniveau. De geselecteerde inwoners kregen in augustus 2017 een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens tot en met november online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 40 procent. Het landelijke responspercentage van de Veiligheidsmonitor 2017 bedraagt 39 procent. Daarnaast hebben 150 inwoners van Roermond deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Roermond komt daarmee uit op Daarvan heeft 55 procent de vragenlijst online ingevuld en 34 procent schriftelijk. In het tabellenboek is de responsverdeling opgenomen, uitgesplitst naar persoonlijke kenmerken. 1 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. Hoe veilig is Roermond? Inleiding 10

11 Tabel 1.1 Respons per wijk Wijk Respons Binnenstad 244 Roerzicht-Voorstad / Roer-Roer-Zuid 306 (hierna: Roerzicht-Voorstad e.o.) Roermond-Oost 193 Roermond-Zuid 227 Maasniel 282 Donderberg en Roosendael / Sterrenburg 206 (hierna: Donderberg e.o.) Hoogvonderen 248 Herten 304 Swalmen 312 Willem-Alexander / Leeuwen / Asenray / Asselt / Boukoul / 265 Maasplassen (hierna: Overig Roermond) Gemeente Roermond Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 standaard vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast heeft Roermond gebruik gemaakt van de vrije ruimte van de vragenlijst om vragen over jongerenoverlast toe te voegen. Het kader hieronder geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst van Roermond. Overzicht van vraagblokken in vragenlijst van de Veiligheidsmonitor Leefbaarheid woonbuurt Beleving overlast in de buurt Veiligheidsbeleving Slachtofferschap Tevredenheid laatste politiecontact Oordeel functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie algemeen Oordeel functioneren gemeente Preventie Onveilige plekken Respectloos gedrag Jongerenoverlast Achtergrondkenmerken 1.4 Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Om de representativiteit van de steekproef te vergroten is een weging toegepast. Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de analyse in dit rapport is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. Hoe veilig is Roermond? Inleiding 11

12 1.5 Presentatie van de cijfers In dit rapport worden de resultaten voornamelijk op twee wijzen gepresenteerd: Een deel van de resultaten wordt gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet -antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. Let op! Een schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. De uitkomsten van Roermond zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in Venlo, Heerlen en Maastricht, het gemiddelde in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en de landelijke cijfers over 2017 (Nederland). Er wordt vergeleken met 2013 en De uitkomsten volgens de geografische indeling van de politie (basisteam, district en politie-eenheid) zijn opgenomen in het tabellenboek dat hoort bij dit rapport. Verschillen tussen de resultaten van de wijken en het gemiddelde van de gemeente Roermond en de verschillen tussen 2017 en 2015 worden beschreven als deze significant zijn. Het is dan minimaal 95 procent zeker dat de resultaten ook daadwerkelijk van elkaar verschillen en het gevonden verschil niet te wijten is aan toeval. Verschillen tussen de resultaten van de gemeente Roermond en de referentiegebieden worden beschreven als deze 3 procent of groter zijn (bij percentages) en 0,3 punt (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze het dichtst in de buurt komen van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. 1.6 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Hoofdstuk 6 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen en in hoofdstuk 7 gaat over burgers en politie. Tenslotte wordt in hoofdstuk 8 gerapporteerd over de vragen over jongerenoverlast die de gemeente Roermond zelf heeft toegevoegd aan de vragenlijst. In bijlage 1 geven we een korte samenvatting van landelijke trends en samenhangen in de Veiligheidsmonitor. Bij dit rapport horen verder een Excel-bestand met tabellen met alle uitkomsten van de Veiligheidsmonitor en een overzicht van de Indicatoren Kernbeleid Veiligheid voor Roermond, en de vragenlijst. Deze zijn als separate bijlagen meegeleverd. Hoe veilig is Roermond? Inleiding 12

13 HOOFDSTUK Leefbaarheid woonbuurt Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 13

14 2. Leefbaarheid woonbuurt Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Roermond. In paragraaf 2.1 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.2 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie in Roermond centraal. Paragraaf 2.3 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.4 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.1 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan kunnen van invloed zijn op de aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt. Bewoners is middels vijf stellingen gevraagd hoe zij hierover denken in hun eigen leefomgeving (figuur 2.1). Daarnaast is op basis van de scores op deze vijf stellingen een schaalscore fysieke kwaliteit berekend (figuur 2.2). De schaalscores voor fysieke kwaliteit zijn berekend op basis van de vijf stellingen over fysieke voorzieningen. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te meer inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens) Figuur 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore 0-10) de wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden het is buiten goed verlicht goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren 25% 24% 21% 64% 65% 67% 65% 63% 66% 58% 57% 57% 79% 76% 78% % 20% 40% 60% 80% 100% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 6,1 6,0 6,1 5,8 5,8 5,9 5,9 5,8 5,9 5,8 5,8 5, ,2 6,3 6, , ,3 6, Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 14

15 Inwoners van Roermond zijn, van een lijst van vijf fysieke voorzieningen, het meest tevreden over de buitenverlichting (79 procent). Het minst tevreden is men over de voorzieningen voor jongeren (25 procent) in de buurt. In vergelijking met 2013 zijn de inwoners op dat vlak positiever geworden. In de gemeente Venlo is dit aandeel 20 procent. De overall schaalscore voor fysieke kwaliteit is voor Roermond in 2017 gelijk aan de Veiligheidsregio en landelijk, maar hoger dan in gemeenten als Venlo en Maastricht. Ten opzichte van het regionale en landelijke gemiddelde zijn inwoners van Roermond relatief minder tevreden over goede speelplekken voor kinderen. Bijvoorbeeld: van de inwoners in de Veiligheidsregio is 62 procent hierover tevreden en in de gemeente Roermond is dit 58 procent. 79% Is tevreden over de buitenverlichting in Roermond. Figuur 2.3a Fysieke kwaliteit per wijk (schaalscore 0-10) De tevredenheid over de fysieke voorzieningen in de Binnenstad en Overig Roermond is lager dan gemiddeld. Dit komt onder meer omdat men in de Binnenstad en Overig Roermond minder vaak vindt dat er goede speelplekken voor kinderen zijn dan gemiddeld in de gemeente. De fysieke kwaliteit is in de wijken Herten en Roermond-Zuid hoger dan gemiddeld in de gemeente Roermond. Het verschil wordt mede verklaard door de hogere tevredenheid over het onderhoud van wegen, paden en pleintjes en de speelplekken voor kinderen in de wijk. Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 15

16 Figuur 2.3b Ontwikkeling fysieke kwaliteit per wijk (schaalscore 0-10) Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 5,6 5,7 5,4 6,0 6,3 5,8 6,5 6,4 6,7 6,0 5,9 6 6,1 5,9 6,1 5,9 5,3 5,8 6,6 6,4 6,6 6,3 6,3 6,4 6 6,1 6,1 5,6 5,6 5, In Roermond-Oost is de tevredenheid over de fysieke kwaliteit in de buurt toegenomen ten opzichte van 2015, en weer terug op het niveau van Tabel 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen per wijk (vergeleken met gemeentelijk gemiddelde) De wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden Perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden Het is buiten goed verlicht Goede speelplekken voor kinderen Goede voorzieningen voor jongeren Binnenstad 66% 72% 77% 18% 23% Donderberg e.o. 53% 58% 71% 57% 46% Herten 74% 70% 82% 75% 24% Hoogvonderen 60% 58% 78% 79% 19% Maasniel 68% 66% 80% 66% 19% Roermond-Oost 61% 60% 81% 43% 22% Roermond-Zuid 65% 66% 84% 78% 30% Roerzicht-Voorstad e.o. 73% 72% 83% 60% 25% Swalmen 60% 67% 81% 59% 18% Overig Roermond 61% 57% 76% 51% 12% Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 16

17 Uitleg tabel De zogenaamde stoplichttabel laat zien hoe bewoners uit de verschillende wijken oordelen over de fysieke voorziening in de wijk ten opzichte van bewoners uit de gehele gemeente. Dit is per wijk en per stelling met verschillende kleuren aangegeven: Rood: negatiever dan het gemeentelijk gemiddelde Grijs: vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde Groen: positiever dan het gemeentelijk gemiddelde Inwoners van de wijken Overig Roermond en Donderberg e.o. zijn over meerdere fysieke voorzieningen negatiever dan het gemeentelijke gemiddelde. In de wijk Donderberg zijn de inwoners daarentegen met 46 procent positiever over de voorzieningen voor jongeren dan gemiddeld in Roermond (25 procent). Inwoners van de wijk Binnenstad zijn meer tevreden over het onderhoud van perken, plantsoenen en parken dan het gemeentelijk gemiddelde. Met 18 procent zijn zij veel minder tevreden over de goede speelplekken voor kinderen dan gemiddeld (58 procent). 2.2 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de inwoners zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.4). Daarnaast is op basis van de scores op vier van de zes voorgelegde stellingen een schaalscore berekend (figuur 2.5). De schaalscores voor sociale cohesie zijn berekend op basis van de stellingen de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 17

18 Figuur 2.4 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens) Figuur 2.5 Sociale cohesie (schaalscore 0-10) de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om ik woon in een gezellige buurt waar mensen dingen samen doen ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 29% 30% 30% 62% 67% 64% 38% 39% 37% 57% 59% 57% 34% 33% 32% 62% 64% 61% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 5,9 6,0 5,9 6,3 6,2 6,2 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,6 6, ,3 6, ,2 6, , % 20% 40% 60% 80%100% In 2017 vinden minder inwoners van Roermond (62 procent) dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan dan in 2015 (67 procent). De inwoners van Roermond zijn in 2017 (62 procent) ook minder vaak tevreden over de bevolkingssamenstelling in hun buurt dan in 2015 (64 procent). De schaalscore van Roermond is hoger dan van Heerlen en Maastricht maar lager dan die van Venlo. Het verschil in sociale cohesie tussen Roermond en Venlo is toegenomen. De verbetering in Roermond tussen 2013 en 2015 heeft zich nadien niet voortgezet. 62% Vindt dat inwoners in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Dat is minder dan in Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 18

19 Figuur 2.6a Fysieke kwaliteit per wijk (schaalscore 0-10) Figuur 2.6b Ontwikkeling sociale cohesie per wijk (schaalscore 0-10) Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 5,1 5,5 5,2 5,3 5,4 5,5 6,6 6,4 6,4 5,8 5,7 5,5 5,8 6,1 5,9 5,7 5,6 5,3 6,1 6,2 6,1 6,3 6,2 6,3 6,2 6,4 6,2 6,9 6, Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 19

20 Binnenstad en Donderberg e.o. scoren minder goed op sociale cohesie in vergelijking met het gemeentelijke gemiddelde. Zij scoren op alle of bijna alle onderliggende stellingen negatiever dan de gemeente Roermond. In de wijk Binnenstad vindt slechts 25 procent dat zij in een gezellige buurt wonen met veel samenhorigheid; het gemiddelde in Roermond is 38 procent. Herten, Roerzicht, Swalmen en Overig Roermond scoren positiever dan het gemiddelde. In Herten voelen mensen zich onder meer thuis bij de mensen in de buurt, zijn ze tevredener over de bevolkingssamenstelling van de buurt en vinden ze vaker dat de mensen op een prettige manier met elkaar om gaan. In Overig Roermond zijn de bewoners op alle stellingen positiever dan het gemeentelijke gemiddelde. Tabel 2.2 Stellingen over sociale cohesie per wijk (vergeleken met gemeentelijk gemiddelde) De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Ik woon in een gezellige buurt, veel saamhorigheid Ik voel me thuis bij de mensen in de buurt Ik heb veel contact met andere buurtbewoners Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt Binnenstad 45% 51% 25% 46% 20% 54% Donderberg e.o. 38% 45% 29% 46% 34% 43% Herten 22% 76% 48% 70% 38% 78% Hoogvonderen 31% 59% 35% 53% 31% 64% Maasniel 28% 66% 36% 54% 28% 61% Roermond-Oost 30,7% 56% 39% 49% 33% 49% Roermond-Zuid 28% 65% 42% 60% 39% 59% Roerzicht-Voorstad e.o. 21% 72% 41% 64% 35% 75% Swalmen 23% 61% 37% 59% 38% 68% Overig Roermond 11% 77% 59% 71% 49% 72% 2.3 Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Roermond is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan (figuur 2.7). Ook is gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen (figuur 2.8). Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 20

21 Figuur 2.7 Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar Figuur 2.8 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer 1-10) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland Achteruitgang Vooruitgang 7,3 Roermond 7,3 7,1-18% -17% -21% -19% -12% -14% 8% 7% 9% 10% 7% 10% Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg- Noord Nederland 7,5 7,3 7,3 7 6,8 6,8 7,2 7,2 7,1 7,6 7,5 7,4 7,5 7,4 7,4-30% -20% -10% 0% 10% 20% Het merendeel van de bewoners van Roermond is van mening dat de leefbaarheid in de buurt gelijk is gebleven in het afgelopen jaar (74 procent). Inwoners van Roermond vinden in 8 procent van de gevallen dat hun buurt erop vooruit is gegaan, 18 procent ziet een achteruitgang. Per saldo hebben de inwoners die een ontwikkeling zien een negatief beeld (-10 procent). Ook in de referentiegemeenten is het saldo negatief, en in omvang vergelijkbaar met Roermond. In de Veiligheidsregio en in Nederland is het saldo van de buurtontwikkeling eveneens negatief, maar minder negatief dan in Roermond. Herten en Roerzicht-Voorstad zijn de enige wijken met een positieve buurtontwikkeling (niet in figuur). Hoogvonderen is net als in 2015, de wijk met de meest negatieve buurtontwikkeling (-15 procent). En wordt op de voet gevolgd door Donderberg (-15 procent), Roermond-Oost (-15 procent), Binnenstad (-14 procent), Swalmen (-14 procent), Roermond-Overig (-14 procent). Het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid in de buurt komt uit op een 7,3 voor de gemeente Roermond. De stijging die tussen 2013 en 2015 is waargenomen, is gestabiliseerd. 7,3 Het gemiddelde rapportcijfer voor de leefbaarheid van de woonbuurt in Roermond. Inwoners van de wijken Herten, Roerzicht-Voorstad e.o. en Overig Roermond oordelen significant positiever over de leefbaarheid in de buurt dan het gemeentelijk gemiddelde (figuur 2.9a). In de wijk Donderberg e.o. is dat met een 6,5 negatiever. De inwoners van Roermond-Oost zijn met een 6,9 ook significant negatiever over de leefbaarheid in de wijk dan het gemiddelde in Roermond. In deze wijk is het rapportcijfer leefbaarheid voor de 2 e meting op rij gestegen. Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 21

22 Figuur 2.9a Oordeel over de leefbaarheid in de buurt, per wijk (rapportcijfer 1-10) Figuur 2.9b Ontwikkeling oordeel over de leefbaarheid in de buurt, per wijk (rapportcijfer 1-10) Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 7,1 7,1 6,9 6,5 6,5 6,3 7,7 7,8 7,7 7,3 7,1 7 7,4 7,3 7,2 6,9 6,7 6,5 7,2 7,3 7,1 7,9 7,8 7,9 7,3 7,5 7,4 7,8 7,8 7, Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 22

23 2.4 Functioneren gemeente De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het totale functioneren van de gemeente Roermond op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (figuur 2.10). Figuur 2.10 Oordeel totale functioneren gemeente op aanpak leefbaarheid en veiligheid (zeer) ontevreden (zeer) tevreden Roermond -13% 35% Venlo -20% 28% Heerlen -17% 24% Maastricht -13% 31% VR Limburg-Noord -13% 37% Nederland -11% 39% -40% -20% 0% 20% 40% Ruim een op de drie (35 procent) inwoners van Roermond is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op de aanpak van leefbaarheid en veiligheid. Dat is lager dan het Nederlandse gemiddelde. En er zijn iets meer inwoners (13 procent) (zeer) ontevreden dan het gemiddelde in Nederland. De percentages tevreden/ontevreden inwoners zijn vergelijkbaar met 2013 en In de referentiegemeenten zijn inwoners minder tevreden over het gemeentelijke functioneren dan in Roermond. Inwoners van de wijk Herten zijn vaker dan gemiddeld tevreden over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente (43 procent). In Donderberg e.o. is 17 procent van de inwoners (zeer) ontevreden, tegenover 13 procent in de hele gemeente (niet in figuur). Daarnaast is door middel van drie specifieke stellingen bepaald hoe inwoners denken over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente (figuur 2.11). De stellingen zijn alleen voorgelegd aan inwoners die een oordeel konden geven over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. In vergelijking met 2015 zijn er geen significante verschillen in het oordeel over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente Roermond. Figuur 2.11 Oordeel functioneren gemeente (percentage (helemaal) eens) De gemeente heeft aandacht voor verbeteren leefbaarheid en veiligheid De gemeente informeert de buurt over aanpak leefbaarheid en veiligheid De gemeente betrekt de buurt bij aanpak van leefbaarheid en veiligheid 45% 46% 46% 42% 43% 42% 35% 37% 37% % 20% 40% 60% 80% 100% Hoe veilig is Roermond? Leefbaarheid woonbuurt 23

24 HOOFDSTUK Overlast in de buurt Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 24

25 3. Overlast in de buurt In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van gemeente Roermond ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie scores: fysieke verloedering (paragraaf 3.1), sociale overlast (par. 3.2) en verkeersoverlast (par. 3.3). Elk van deze scores is berekend op basis van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van één of meerdere verschijningsvormen van overlast. Hinder van horecagelegenheden (par. 3.4) is niet geclusterd. Op basis van 13 verschijningsvormen is een score voor de totale overlast in de buurt bepaald (par. 3.5). Inwoners hebben prioriteiten kunnen aangeven voor de aanpak van buurtproblemen (par. 3.6) en het hoofdstuk sluit af met een paragraaf over respectloos gedrag (par 3.7). 3.1 Fysieke verloedering Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Figuur 3.1 geeft weer hoe vaak deze buurtproblemen voorkomen en hoeveel inwoners hier veel overlast van ervaren. Figuur 3.2 toont het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van de vier verschijningsvormen van fysieke verloedering over verschillende meetjaren. Figuur 3.1 Vormen van fysieke verloedering Figuur 3.2 Fysieke verloedering (% veel overlast) hondenpoep op straat of in de perken 25% 72% bekladde muren of gebouwen 1% 1% 2% rommel op straat vernieling van straatmeubilair bekladde muren of gebouwen 10% 2% 25% 20% 1% 55% 0% 50% 100% komt wel eens voor ervaart veel overlast hondenpoep op straat of in de perken rommel op straat vernieling van straatmeubilair 10% 8% 10% 2% 3% 3% 25% 24% 27% % 10% 20% 30% Van de vier voorgelegde vormen van fysieke verloedering komt hondenpoep op straat het vaakst voor, gevolgd door rommel op straat. In 2015 gaf 75 procent van de inwoners van Roermond aan dat hondenpoep op straat of in de parken voorkwam, in 2017 is dit significant gedaald naar 72 procent. Het aandeel inwoners dat veel overlast door hondenpoep ervaart is kleiner en vergelijkbaar met In 2015 ervaarde 8 procent van de inwoners veel overlast door rommel op straat. In 2017 is dit percentage gestegen naar 10 procent. In de Veiligheidsregio Limburg-Noord ervaart 7 procent van de bevolking overlast door rommel op straat. In vergelijking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord hebben inwoners van Roermond ook vaker te maken met (veel) overlast door hondenpoep op straat of in de perken. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 25

26 Figuur 3.3 Totaal fysieke verloedering per gebied (% ervaart veel overlast) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 30% 28% 31% 27% 27% 33% 33% 28% 31% 31% 21% 21% 24% 22% 23% 24% 39% 40% % 10% 20% 30% 40% 50% Drie van de tien inwoners (30 procent) van Roermond ervaren veel overlast door fysieke verloedering. Dit is een kleine maar significante toename ten opzichte van 2015 (28 procent). Roermond zit met overlast door fysieke verloedering n 2017 boven het gemiddelde van Venlo en Maastricht, en ook boven het landelijke gemiddelde en de Veiligheidsregio. Alleen in Heerlen komt meer fysieke verloedering voor. 30% Van de inwoners uit Roermond ervaart veel overlast door fysieke verloedering. Figuur 3.4a Fysieke verloedering (% ervaart veel overlast) per wijk Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 26

27 Figuur 3.4b Ontwikkeling fysieke verloedering (% ervaart veel overlast) per wijk Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 43% 29% 39% 33% 36% 45% 19% 18% 24% 37% 28% 40% 22% 20% 21% 14% 20% 17% 15% 21% 24% 28% 30% 46% 45% 43% 29% 29% 26% 27% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Inwoners van Binnenstad (43 procent), Hoogvonderen (37 procent) en Roermond-Oost (46 procent) hebben vaker te maken met overlast door fysieke verloedering dan gemiddeld in de gemeente (30 procent). Inwoners van de wijken Herten (19 procent), Roerzicht-Voorstad e.o. (20 procent) en Overig Roermond (17 procent) ervaren significant minder overlast door fysieke verloedering dan het stedelijk gemiddelde. In Hoogvonderen en Binnenstad is het percentage dat overlast door fysieke verloedering ervaart significant gestegen sinds Tabel 3.1 Fysieke verloedering per wijk (vergeleken met gemeentelijk gemiddelde) Hondenpoep op de straat of in de perken Rommel op straat Bekladde muren of gebouwen Vernieling van straatmeubilair Binnenstad 39% 12% 4% 4% Donderberg e.o. 22% 16% 2% 2% Herten 16% 3% 1% 2% Hoogvonderen 33% 10% 2% 3% Maasniel 23% 10% 1% 2% Roermond-Oost 38% 20% 2% 4% Roermond-Zuid 25% 11% 1% 2% Roerzicht-Voorstad e.o. 17% 5% 0% 2% Swalmen 23% 5% 0% 1% Overig Roermond 14% 6% 0% 0% Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 27

28 Uitleg tabel De zogenaamde stoplichttabel laat zien hoe bewoners uit de verschillende wijken oordelen over de fysieke verloedering in de wijk ten opzichte van bewoners uit de gehele gemeente. Dit is per wijk en per stelling met verschillende kleuren aangegeven: Rood: negatiever dan het gemeentelijk gemiddelde Grijs: vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde Groen: positiever dan het gemeentelijk gemiddelde In Roermond-Oost en de Binnenstad is het vaakst sprake van fysieke verloedering. In de Binnenstad ervaren inwoners bovengemiddeld veel overlast van rommel en hondenpoep op straat of bekladde muren of gebouwen. In Roermond-Oost hebben meer inwoners veel overlast hondenpoep, rommel op straat en vernieling van straatmeubilair. In de wijk Roerzicht voorstad e.o. hebben inwoners minder vaak overlast door zowel hondenpoep, rommel op straat als van vernieling van straatmeubilair. In Herten, Roerzicht- Voorstad e.o. en overig Roermond geven de inwoners aan dat zij minder vaak overlast ervaren van hondenpoep dan het gemiddelde in de gemeente. 3.2 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast die in de buurt die voor zouden kunnen komen. Figuur 3.5 geeft weer hoe vaak deze vormen van sociale overlast voorkomen en hoeveel inwoners hier veel overlast van ervaren. Figuur 3.6 toont het percentage inwoners dat overlast ervaart van vormen van sociale overlast over verschillende meetjaren. Figuur 3.5 Vormen van sociale overlast Figuur 3.6 Sociale overlast (% veel overlast) rondhangende jongeren 8% 39% dronken mensen op straat 4% 3% 5% drugsgebruik of drugshandel overlast door buurtbewoners dronken mensen op straat lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor 8% 6% 4% 14% 1% 28% 25% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% ervaart veel overlast drugsgebruik of drugshandel lastig vallen van mensen op straat rondhangende jongeren overlast door buurtbewoners 1% 1% 2% 8% 9% 11% 8% 8% 10% 5% 6% 7% % 5% 10% 15% 20% Volgens inwoners van Roermond is overlast door rondhangende jongeren de meest voorkomende vorm van sociale overlast. Na de daling tussen 2013 en 2015 is de overlast door rondhangende jongeren in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. Overlast door dronken mensen kwam in 2015 volgens 28 procent van de inwoners wel eens voor, maar is in 2017 gedaald naar 25 procent. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 28

29 Figuur 3.7 Totaal sociale overlast per gebied (% ervaart veel overlast) Roermond 17% 17% 21% Venlo 16% 15% 20% Heerlen 22% 22% 28% Maastricht 21% 25% 29% VR Limburg-Noord Nederland 9% 11% 12% 12% 12% 13% % 10% 20% 30% 40% In totaal ervaart 17 procent van de Roermonders veel sociale overlast. Dat is net als in 2013 en 2015 een groter deel van de bevolking dan gemiddeld in Nederland en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Ten opzichte van vergelijkbare gemeenten als Heerlen en Maastricht is er minder sociale overlast. In vergelijking met de Veiligheidsregio Limburg-Noord heeft Roermond vaker te maken met overlast door rondhangende jongeren (31 om 39 procent), drugsgebruik of drugshandel (24 om 35 procent) en dronken mensen op straat (23 om 25 procent). 11% Van Hoogvonderen ervaart veel sociale overlast. Dat is een verbetering ten opzichte van 2013, toen 35 procent nog veel sociale overlast ervoer. In Donderberg e.o. is er een verbetering van 41 naar 26 procent sociale overlast tussen 2013 en Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 29

30 Figuur 3.8a Sociale overlast (ervaart veel overlast) per wijk Figuur 3.8b Ontwikkeling sociale overlast (ervaart veel overlast) per wijk Binnenstad 27% 26% 33% Donderberg e.o 26% 26% 41% Herten 4% 8% 7% Hoogvonderen 11% 10% 35% Maasniel 17% 16% 13% Roermond-Oost 25% 29% 27% Roermond-Zuid 15% 18% 23% Roerzicht-Voorstad e.o 13% 13% 17% Swalmen 11% 10% 8% Overig Roermond 7% 6% 6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 30

31 In de wijken Binnenstad, Donderberg e.o. en Roermond-Oost wordt meer sociale overlast ervaren dan gemiddeld in de gemeente Roermond (figuur 3.8b). Dit komt onder meer doordat er in deze wijken vaker sprake is van overlast door drugsgebruik of drugshandel (tabel 3.2). In Binnenstad en Roermond-Oost komt overlast door dronken mensen op straat vaker voor dan gemiddeld. In de wijk Binnenstad ervaren de inwoners het meest overlast. Zij ervaren op vier van de vijf vormen meer overlast dan het gemeentelijke gemiddelde. In Hoogvonderen en Donderberg e.o. valt de daling in sociale overlast ten opzichte van 2013 op: In Donderberg van 41 naar 26 procent en in Hoogvonderen van 25 naar 11 procent. Desalniettemin ervaart men in de wijk Donderberg e.o. vaker overlast door buurtbewoners en drugsgebruik dan gemiddeld in de gemeente. Overig Roermond is de wijk waar sociale overlast met 7 procent het minst voorkomt. De wijken Herten, Swalmen en Hoogvonderen doen het ook beter dan het gemeentelijke gemiddelde. Tabel 3.2 Stellingen over sociale overlast per wijk vergeleken met gemeentelijk gemiddelde Rondhangende jongeren Overlast door buurtbewoners Drugsgebruik of drugshandel Dronken mensen op straat Lastigvallen van mensen op straat Binnenstad 15% 5% 15% 12% 3% Donderberg e.o. 10% 11% 14% 4% 1% Herten 5% 3% 2% 1% 1% Hoogvonderen 6% 4% 3% 0% 0% Maasniel 7% 7% 8% 4% 0% Roermond-Oost 10% 7% 13% 9% 2% Roermond-Zuid 5% 7% 7% 2% 1% Roerzicht-Voorstad e.o. 8% 4% 7% 3% 2% Swalmen 7% 3% 3% 1% 1% Overig Roermond 3% 2% 3% 1% 0% In hoofdstuk 8 wordt het thema jongerenoverlast verder verdiept. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 31

32 3.3 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Figuur 3.9 Vormen van verkeersoverlast Figuur 3.10 Verkeersoverlast (% veel overlast) te hard rijden 28% 74% te hard rijden 27% 28% 29% parkeerproblemen 21% 52% agressief verkeersgedrag 10% 9% 10% agressief verkeersgedrag 10% 38% parkeerproblemen 21% 20% % 20% 40% 60% 19% 2013 komt wel eens voor ervaart veel overlast 0% 10% 20% Van de drie voorgelegde vormen van verkeersoverlast komt te hard rijden het meest voor in Roermond, gevolgd door parkeerproblemen. In 2017 zijn er meer inwoners die aangeven dat agressief verkeersgedrag wel eens voorkomt dan in 2015 (van 35 naar 38 procent; niet in figuur). Een op de tien Roermonders ervaart veel overlast door agressief verkeersgedrag. Figuur 3.11 Totale verkeersoverlast per gebied (% veel overlast) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 38% 37% 38% 44% 38% 39% 46% 45% 50% 35% 37% 41% 33% 29% 30% 31% 30% 32% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Alles bij elkaar is de verkeersoverlast in Roermond ongeveer op hetzelfde niveau als in 2013 en Inwoners ervaren meer verkeersoverlast dan gemiddeld in de Veiligheidsregio (33 procent), maar minder dan gemeenten zoals Venlo en Heerlen. Ten opzichte van de Veiligheidsregio hebben inwoners van Roermond vaker te maken met agressief gedrag in het verkeer en parkeerproblemen. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 32

33 50% Van de inwoners van de wijk Binnenstad ervaart veel verkeersoverlast Figuur 3.12a Verkeersoverlast (ervaart veel overlast) per wijk De overlast is in de wijken Maasniel, Binnenstad, Roermond-Oost en Donderberg e.o. in 2017 hoger dan het gemiddelde van de gemeente (figuur 3.12a). Dit zijn dezelfde wijken als in Ook de wijken met benedengemiddelde verkeersoverlast zijn dezelfde als twee jaar geleden: Swalmen, Herten, Overig Roermond en Roerzicht-Voorstad e.o. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 33

34 Figuur 3.12b Ontwikkeling verkeersoverlast (ervaart veel overlast) per wijk Binnenstad 44% 50% 53% Donderberg e.o 44% 46% 50% Herten 24% 30% 29% Hoogvonderen 36% 41% 49% Maasniel 44% 43% 41% Roermond-Oost 43% 47% 49% Roermond-Zuid 36% 41% 43% Roerzicht-Voorstad e.o 19% 27% 29% Swalmen 22% 25% 30% Overig Roermond 31% 28% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% In Hoogvonderen en Swalmen is de ervaren verkeersoverlast toegenomen ten opzichte van De verkeersoverlast in Roermond-Zuid daalde van 41 naar 36 procent. Tabel 3.3 Stellingen over verkeersoverlast per wijk vergeleken met gemeentelijk gemiddelde Te hard rijden Parkeerproblemen Agressief verkeersgedrag Binnenstad 27% 40% 16% Donderberg e.o. 35% 23% 14% Herten 24% 14% 5% Hoogvonderen 32% 21% 6% Maasniel 34% 19% 17% Roermond-Oost 35% 30% 12% Roermond-Zuid 25% 20% 8% Roerzicht-Voorstad e.o. 16% 15% 6% Swalmen 26% 13% 7% Overig Roermond 27% 9% 7% Inwoners van de wijken Binnenstad, Donderberg e.o., Maasniel en Roermond-Oost ervaren het vaakst verkeersoverlast: bij alle wijken zitten twee van de drie vormen van verkeersoverlast boven het gemiddelde van de gemeente Roermond. Voor de Binnenstad geldt dat er vaker sprake is van overlast door parkeerproblemen: met 40 procent scoort zij ruim boven de andere wijken. In de wijk Roerzicht- Voorstad e.o. is minder vaak sprake van verkeersoverlast door te hard rijden. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 34

35 3.4 Hinder van horecagelegenheden De laatste van 13 vormen van overlast in de buurt die zijn voorgelegd, betreft: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars (figuur 3.13). Figuur 3.13 Hinder van horecagelegenheden Roermond 3% 14% Venlo 2% 17% Heerlen 2% 11% Maastricht 2% 15% VR Limburg-Noord Nederland 1% 2% 14% 13% 0% 5% 10% 15% 20% komt wel eens voor ervaart veel overlast Circa een op de zeven Roermonders (14 procent) geeft aan dat hinder van horecagelegenheden wel eens voorkomt in de wijk. Dat is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde en ook evenveel als in de Veiligheidsregio. Vooral in de Binnenstad is vaker dan gemiddeld sprake van hinder door horeca (30 procent komt wel eens voor ). Dit is ook de wijk waar de inwoners het vaakst aangeven dat zij zelf veel overlast ervaren van horecagelenheden (9 procent). 3.5 Totale overlast Op basis van de 13 hierboven beschreven vormen van overlast en overlast van horecagelegenheden is een indicator voor totale overlast in de buurt voor Roermond en de referentiegebieden berekend. Deze is weergegeven in figuur 3.14a. Figuur 3.14a Totale overlast Roermond 51% 94% Venlo 55% 94% Heerlen 60% 95% Maastricht 51% 94% VR Limburg-Noord Nederland 43% 44% 92% 93% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% komt wel eens voor ervaart veel overlast Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 35

36 Het aandeel inwoners dat wel eens overlast ervaart is met 94 procent in Roermond vrijwel gelijk aan de vergelijkingsgebieden. De helft van de inwoners van Roermond (51 procent) ervaart veel overlast van een of meerdere buurtproblemen. Dat is hoger dan in het gemiddelde in Nederland en in Veiligheidsregio Noord-Limburg. In Venlo en Heerlen ervaren meer mensen veel overlast van buurtproblemen. In de wijken Binnenstad, Donderberg e.o. en Roermond-Oost ervaart men vaker veel overlast dan gemiddeld in de gemeente. In de wijken Herten, Roerzicht Voorstad e.o., Swalmen en Overig Roermond ervaren inwoners minder vaak overlast. Figuur 3.14b Totale overlast (ervaart veel overlast) per wijk 3.6 Aanpak van buurtproblemen Er is in de Veiligheidsmonitor ook aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Roermond is gevraagd welke buurtproblemen zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen (tabel 3.4). In Gemeente Roermond zijn te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen de grootste problemen, net zoals in de Veiligheidsregio en in Nederland. Ook in 2013 en 2015 waren dit de drie belangrijkste buurtproblemen volgens Roermonders en inwoners van Nederland in het algemeen. In de wijk Binnenstad en Roermond-Oost is hondenpoep het grootste probleem. En in de Binnenstad komen parkeerproblemen op de tweede plek. In Maasniel en Roermond-Zuid staat rommel op straat in de top 3. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 36

37 Tabel 3.4 Belangrijkste buurtproblemen. EERSTE TWEEDE DERDE Binnenstad Hondenpoep (18%) Parkeerproblemen (17%) Te hard rijden (10%) Donderberg e.o. Te hard rijden (19%) Hondenpoep (11%) Parkeerproblemen (7%) Herten Te hard rijden (26%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (14%) Hoogvonderen Te hard rijden (29 Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (14%) Maasniel Te hard rijden (22%) Hondenpoep (10%) Rommel op straat (10%) Roermond-Oost Hondenpoep (16%) Te hard rijden (14%) Rommel op straat (10%) Roermond-Zuid Te hard rijden (15%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (13%) Roerzicht-Voorstad e.o. Te hard rijden (19%) Hondenpoep (13%) Parkeerproblemen (11%) Swalmen Te hard rijden (23%) Hondenpoep (19%) Parkeerproblemen (6%) Overig Roermond Te hard rijden (27%) Hondenpoep (17%) Geen van de problemen (8%) Gemeente Roermond 2017 Te hard rijden (20%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (10%) Gemeente Roermond 2015 Te hard rijden (19%) Hondenpoep (17%) Parkeerproblemen (10%) Gemeente Roermond 2013 Te hard rijden (17%) Hondenpoep (15%) Parkeerproblemen (8%) Venlo Te hard rijden (18%) Parkeerproblemen (16%) Hondenpoep (12%) Heerlen Te hard rijden (22%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (8%) Maastricht Te hard rijden (16%) Hondenpoep (13%) Drugsoverlast (9%) VR Limburg-Noord Te hard rijden (23%) Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (9%) Nederland Te hard rijden (20%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (12%) 3.7 Respectloos gedrag Met respectloos gedrag wordt gedrag bedoeld waarbij de grenzen van fatsoen worden overschreden. Figuur 3.15 geeft weer hoe vaak burgers in de gemeente Roermond persoonlijk door personen of instanties respectloos worden behandeld. Figuur 3.15 Percentage inwoners dat wel eens respectloos wordt behandeld door... onbekenden op straat 22% 20% 25% personeel van winkels of bedrijven 16% 16% 18% onbekenden in het openbaar vervoer 14% 14% 15% personeel van overheidsinstanties bekenden zoals partner, familie of vrienden 7% 6% 6% 11% 13% 14% % 10% 20% 30% 40% 50% Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 37

38 In Roermond worden inwoners het vaakst respectloos behandeld door onbekenden op straat. Na de significante daling tussen 2013 en 2015, is deze indicator in de afgelopen twee jaar ongeveer gelijk gebleven. Respectloos gedrag door personeel van overheidsinstanties laat in Roermond vanaf 2013 een dalende trend zien, tussen 2015 en 2017 is de afname significant. Alle vormen van respectloos gedrag komen in Roermond vaker voor dan gemiddeld in de Veiligheidsregio en, in minder mate, Nederland. Hoe veilig is Roermond? Overlast in de buurt 38

39 HOOFDSTUK Veiligheidsbeleving Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 39

40 4. Veiligheidsbeleving In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Roermond beschreven. Paragraaf 4.1 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.2 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.3 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met een paragraaf over de verwachte kans op slachtofferschap (par. 4.4). 4.1 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In figuur 4.1a worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede de frequentie ervan. In figuur 4.1b wordt de ontwikkeling in onveiligheidsgevoelens getoond. Een op de vijf inwoners van Roermond (22 procent) voelt zich weleens onveilig in hun eigen woonbuurt, waarvan 2 procent zicht vaak onveilig voelt. Ten opzichte van 2015 voelen minder Roermonders zich wel eens onveilig. De afname volgt de landelijke trend, maar de daling in Roermond is groter. De mate waarin onveiligheidsgevoelens in de buurt in Roermond voorkomen is nu ongeveer gelijk aan Venlo. Figuur 4.1a Gevoel van onveiligheid in eigen woonbuurt Figuur 4.1b Onveiligheidsgevoel per meetjaar (% wel eens) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 2% 3% 4% 3% 1% 2% 16% 16% 22% 22% 0% 10% 20% 27% 26% we on Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 16% 18% 18% 22% 26% 27% 22% 21% 23% 16% 18% 19% 27% 30% 29% 26% 31% 28% % 10% 20% 30% 40% 22% Van de Roermonders voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Een verbetering ten opzichte van 2015 (26 procent). In de wijken Binnenstad, Roermond Oost en Donderberg e.o. voelt een groter deel van de bevolking zich wel eens onveilig in de buurt dan gemiddeld in Roermond. In Herten komen dergelijke onveiligheidsgevoelens minder voor. Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 40

41 Figuur 4.2 Gevoel van onveiligheid in eigen woonbuurt, per wijk Vermijdingsgedrag Inwoners die zich in een bepaalde situatie onveilig of onprettig voelen kunnen vermijdingsgedrag vertonen, ze passen hun gedrag aan uit gevoelens van onveiligheid. Figuur 4.3 geeft weer hoeveel procent van de inwoners van Roermond zegt dat een bepaalde vorm van vermijdingsgedrag bij hen persoonlijk vaak voor komt. In Roermond komt het s avonds de deur niet opendoen het vaakst voor van de vijf voorgelegde vormen van vermijdingsgedrag. De verschillen met Nederland en de Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn op dit gebied best groot, respectievelijk 5 en 3 procentpunt. Ook voor de andere vormen van vermijdingsgedrag geldt dat dit in Roermond vaker voorkomt dan landelijk en regionaal in Limburg-Noord. Dat geldt ook voor de referentiegemeente Venlo. Ten opzichte van 2015 zijn er geen significante verschillen in het voorkomen van vermijdingsgedrag in Roermond. Maar over langere periode (vanaf 2013) lijkt Roermond de landelijke trend van afname te volgen. De Binnenstad, Donderberg e.o., Roermond-Oost zijn wijken waar vermijdingsgedrag onder bewoners bovengemiddeld veel voorkomt. In Herten komt vermijdingsgedrag veel minder voor dan gemiddeld in Roermond. Dit was ook het beeld in Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 41

42 Figuur 4.3 Vermijdingsgedrag (percentage komt vaak voor ) doet 's avonds niet open 14% 14% 14% voelt zich onveilig 's avonds in de buurt op straat loopt of rijdt om in eigen buurt vanwege onveilige plekken voelt zich onveilig 'savonds alleen thuis is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit 5% 7% 6% 4% 4% 5% 4% 3% 4% 4% 4% 5% % 5% 10% 15% 20% Criminaliteit in de buurt Figuur 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in de buurt. Figuur 4.5 laat zien in welke mate inwoners denken dat de criminaliteit in hun buurt de afgelopen twaalf maanden is toegenomen, afgenomen of gelijk is gebleven. Ongeveer een op de zeven Roermonders (14 procent) heeft het idee dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. Na de daling tussen 2013 en 2015 is dit in de afgelopen twee jaar gelijk gebleven. In vergelijking met de gemeente Heerlen (19 procent) denken minder mensen in Roermond dat er veel criminaliteit in de buurt is. Maar het ligt wel boven het gemiddelde in Nederland en in de Veiligheidsregio. In 2017 denken even veel inwoners van Roermond dat de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden is toegenomen als in 2015 (beide 15 procent), na de eerdere verbetering (tussen 2013 en Een klein deel van 4 procent van de inwoners denkt dat de criminaliteit is afgenomen. Dat aandeel is vrij stabiel. Per saldo zijn er meer inwoners die een toename in criminaliteit zien dan inwoners die een afname ervaren. Figuur 4.4 Criminaliteit in de buurt (percentage veel ) Figuur 4.5 Ontwikkeling criminaliteit in het afgelopen jaar Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 14% 14% 18% 12% 9% 15% 19% 27% 25% 16% 23% 25% 6% 7% % % 10% % 0% 10% 20% 30% afgenomen toegenomen Roermond 2017 Roermond 2015 Roermond % -5% -3% 15% 15% 19% -20% -10% 0% 10% 20% Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 42

43 Figuur 4.6a Criminaliteit in de buurt (percentage veel ) per wijk Figuur 4.6b Ontwikkeling criminaliteit in de buurt (percentage veel ) per wijk Binnenstad 18% 17% 24% Donderberg e.o Herten 5% 2% 3% 32% 38% 47% Hoogvonderen 11% 9% 28% Maasniel Roermond-Oost 11% 15% 15% 24% 22% 27% Roermond-Zuid 9% 14% 19% Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen 5% 6% 6% 5% 8% 9% Overig Roermond 5% 3% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 43

44 In de wijken Donderberg e.o. (32 procent) en Roermond-Oost (24 procent) hebben inwoners vaker dan gemiddeld in de gemeente het idee dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt (figuur 4.6a). In de wijken Herten, Roermond-Zuid, Roerzicht-Voorstad e.o. Swalmen en Overig Roermond zijn deze percentages lager dan in de gemeente Roermond. In 2013 dacht dat 28 procent van de inwoners van Hoogvonderen dat er veel criminaliteit in de wijk plaatsvond, dat is in 2017 nog maar 11 procent. Ook in Donderberg e.o. en Roermond-Zuid laat de criminaliteitsperceptie sinds 2013 een verbetering zien. Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.7). In Roermond is dit met een 6,9 dat is lager dan het gemiddelde rapportcijfer in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (7,3) en in Nederland (7,3). Figuur 4.7 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 6,9 6,9 6,7 7,1 7,0 6,9 6,7 6,5 6,3 6,9 6,6 6,6 7,3 7,3 7,2 7,3 7,2 7, In de wijken Binnenstad, Donderberg en Roermond-Oost geven de inwoners lagere rapportcijfers voor de veiligheid (figuur 4.8a). Ten opzichte van 2015 hebben Swalmen en Overig Roermond te maken met afnemende waardering voor de veiligheid van de woonomgeving. Het rapportcijfer is hier gedaald (figuur 4.8b). Ten opzichte van 2015 is het rapportcijfer veiligheid in geen enkele wijk significant verbeterd. Maar over langere periode (2013) is in Donderberg e.o., Roermond-Oost en Roermond-Zuid sprake van een positieve trend. Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 44

45 Figuur 4.8a Rapportcijfer veiligheid woonomgeving per wijk Figuur 4.8b Ontwikkeling rapportcijfer veiligheid woonomgeving per wijk Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 5,6 6,7 6,7 6,6 6,2 6 7,5 7,7 7,5 6,9 6,9 6,3 6,9 6,8 7 6,5 6, ,8 6,6 7,4 7,3 7,4 7,1 7,3 7,2 7,3 7,5 7, Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 45

46 7,5 Geven inwoners van de wijk Herten voor de veiligheid van hun woonomgeving. 95 procent van de inwoners van Herten denkt niet dat er veel criminaliteit in de buurt is. 4.2 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats. Figuur 4.9 geeft per plek het percentage inwoners in Roermond dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek of voorziening aanwezig is in de woonplaats en of iemand deze plek ook wel eens bezoekt. Figuur 4.9 Onveilige plekken (vaak/soms onveilig) op plekken waar groepen jongeren rondhangen rondom uitgaansgelegenheden bij het treinstation in centrum van gemeente in winkelgebied of -centrum in eigen buurt in het openbaar vervoer in eigen huis 10% 11% 12% 24% 27% 22% 25% 27% 20% 21% 26% 20% 21% 23% 17% 19% 20% 32% 44% 47% 53% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% Inwoners van Roermond voelen zich vooral onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Sinds 2013 is het aandeel inwoners dat zich onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen, rondom uitgaansgelegenheden bij het treinstation, in het centrum en in het winkelgebied in de buurt gedaald. Dit past in het landelijk beeld. Onveiligheidsgevoelens op de zeven voorgelegde plekken komen in Roermond meer voor dan gemiddeld in Nederland en de Veiligheidsregio Limburg-Noord. Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 46

47 4.3 Veiligheidsbeleving algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de eigen buurt is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen. In figuur 4.10 en figuur 4.11 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. Figuur 4.10 Gevoel van onveiligheid in het algemeen Figuur 4.11 Onveiligheidsgevoel per meetjaar (% wel eens) Roermond 3% Venlo 2% Heerlen 3% Maastricht 3% 40% 39% 42% 42% VR Limburg-Noord 1% 33% Nederland 2% 34% 0% 10% 20% 30%40%50% wel eens onveilig vaak onveilig Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord 40% 44% 44% 39% 39% 43% 42% 44% 46% 42% 46% 45% 33% 36% 38% 2017 Nederland 34% % 37% % 10% 20% 30% 40% 50% Vier op de tien inwoners van Roermond voelen zich in het algemeen wel eens onveilig. Dat is hoger dan het landelijke en regionale gemiddelde maar lager dan in Heerlen en Maastricht. Er is onder Roermonders sprake van een afname van de algemene onveiligheidsgevoelens in de periode Specifieke wijken met een significante verbetering zijn Donderberg e.o. en Maasniel. In Herten komen algemene gevoelens van onveiligheid minder voor dan gemiddeld in de gemeente. In de Binnenstad en Roermond-Oost voelen inwoners zich vaker wel eens onveilig dan gemiddeld. 4.4 Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de vraag hoe groot inwoners denken dat de kans is om in de komende twaalf maanden slachtoffer te worden van een delict of voorval (figuur 4.12). Figuur 4.12 Kans slachtofferschap... is (heel) groot Inbraak in woning 11% 13% 15% Zakkenrollerij zonder geweld 5% 7% 6% Beroving op straat met geweld 3% 5% 5% 2017 Mishandeling 2% 4% 5% % 5% 10% 15% 20% 25% Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 47

48 Inwoners van Roermond achtten met 11 procent de kans om slachtoffer te worden van inbraak in hun woning het grootst, gevolgd door zakkenrollerij, beroving op straat en mishandeling. Bij alle delictvormen is sprake van een afname van de verwachte kans op slachtofferschap. Met uitzondering van woninginbraak is de ontwikkeling significant. Bij woninginbraak is wel sprake van een dalende trend. In de wijk Donderberg e.o. dacht in procent van de inwoners dat de kans groot was dat ze het slachtoffer zouden worden van inbraak; in 2017 is dit gedaald naar 16 procent (hoewel nog steeds bovengemiddeld binnen Roermond. Inwoners van de Binnenstad, Herten en Roerzicht Voorstad e.o. schatten de kans op woninginbraak lager in dan gemiddeld in de gemeente Roermond. Inwoners van de Binnenstad schatten de kans op zakkenrollerij hoger in dan gemiddeld, en in Roermond-Oost geldt dat voor beroving op straat. Hoe veilig is Roermond? Veiligheidsbeleving 48

49 HOOFDSTUK Slachtofferschap Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 49

50 5. Slachtofferschap Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Roermond dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.1), vermogensdelicten (par. 5.2), vernielingen (par. 5.3) slachtofferschap totaal (par. 5.4) en cybercrime (par. 5.5). 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen. Dit is weergegeven in figuur 5.1. In figuur 5.2 is het totale percentage inwoners van Roermond zichtbaar dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Figuur 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten Figuur 5.2 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten bedreiging mishandeling geweld met seksuele bedoelingen 2,0% 1,6% 1,8% 0,6% 0,7% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0% 0% 2% 4% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 2,8% 2,4% 2,4% 1,4% 0,7% 3,6% 4,3% 3,9% 3,6% 3,1% 3,1% 3,0% 1,9% 1,9% 2,2% 2,1% 2,2% 2,4% % 2% 4% In de gemeente Roermond werd 2,8 procent slachtoffer van een geweldsdelict, waarbij bedreiging de meest voorkomende vorm is. Ten opzichte van 2015 (en 2013) is het slachtofferschap van een geweldsdelict in Roermond ongeveer gelijk gebleven. In totaal waren er in Roermond 4,3 geweldsdelicten per 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Hiervan werd in 46 procent van de gevallen melding gemaakt bij de politie. De meldingsbereidheid van geweldsdelicten is hiermee in Roermond ongeveer gelijk aan het gemiddelde in Nederland (40 procent). In Roermond lijken meer geweldsmisdrijven te zijn gemeld dan in 2013 en 2015, maar deze bevindingen zijn gebaseerd op kleine aantallen slachtoffers. 2,8% Van de inwoners van Roermond is slachtoffer geworden van een geweldsdelict Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 50

51 Figuur 5.3a Totaal slachtofferschap geweldsdelicten per wijk Figuur 5.3b Ontwikkeling totaal slachtofferschap geweldsdelicten per wijk Binnenstad 4,2% 3,8% 5,5% Donderberg e.o 2,5% 2,6% 3,2% Herten 1,2% 1,7% 1,9% Hoogvonderen 1,2% 2,2% 2,3% Maasniel 0,0% 1,7% 2,3% Roermond-Oost 3,3% 3,9% 4,2% Roermond-Zuid 2,2% 2,8% 2,6% Roerzicht-Voorstad e.o 1,2% 0,9% 3,7% Swalmen 2,1% 2,2% 3,2% Overig Roermond 2,7% 2,2% 2,6% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% In de Binnenstad is 5,5 procent van de inwoners in de afgelopen 12 maanden voor het onderzoek slachtoffer geworden van een geweldsdelict. Dat is een toename in vergelijking met 2015 (en 2013). Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 51

52 Het gaat vooral op bedreigingen. In de andere Roermondse wijken is het slachtofferschap van geweldsdelicten stabiel. Tabel 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden Bedreiging Mishandeling Geweld met seksuele bedoelingen Binnenstad 4,3% 1,2% 0,0% Donderberg e.o. 1,1% 0,5% 0,0% Herten 0,7% 0,0% 0,0% Hoogvonderen 2,0% 0,2% 0,0% Maasniel 1,1% 1,2% 0,6% Roermond-Oost 2,7% 0,9% 0,0% Roermond-Zuid 2,2% 0,0% 0,0% Roerzicht-Voorstad e.o. 2,3% 1,3% 0,0% Swalmen 1,9% 0,3% 0,0% Overig Roermond 2,7% 0,0% 0,0% Uitleg tabel Deze tabel laat zien hoe vaak bewoners uit de verschillende wijken aangeven dat zij de afgelopen twaalf maanden slachtoffer zijn geweest van een bepaald delict ten opzichte van bewoners uit de gehele gemeente. Dit is per wijk en per stelling met verschillende kleuren aangegeven: Rood: negatiever dan het gemeentelijk gemiddelde Grijs: vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde Groen: positiever dan het gemeentelijk gemiddelde 5.2 Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal (figuur 5.4). Ook is het totale percentage inwoners van Roermond dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict berekend (figuur 5.5). Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 52

53 Figuur 5.4 Slachtofferschap vermogensdelicten Figuur 5.5 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten fietsdiefstal overige diefstal (poging tot) zakkenrollerijberoving woninginbraak diefstal uit / vanaf auto diefstal ander motorvoertuig 3,4% 4,4% 4,6% 2,6% 2,4% 2,9% 2,4% 1,5% 2,9% 2,3% 2,7% 3,0% 1,9% 2,8% 2,0% 0,7% 1,0% 0,8% Roermond Venlo Heerlen Maastricht 12% 12% 14% 11% 15% 16% 10% 12% 17% 14% 18% 17% 8% VR Limburg-Noord 10% % 2015 Nederland 10% 12% 14% % 5% 10%15%20%25% autodiefstal 0,2% 0,1% 0,4% % 2% 4% 6% Fietsdiefstal was in 2017 het meest voorkomende vermogensdelict, 3,4 procent van de inwoners werd hier slachtoffer van. In 2017 werd 2,4 procent van de inwoners van Roermond slachtoffer van (poging tot) zakkenrollerij, wat een toename is ten opzichte van Daarentegen nam het slachtofferschap van diefstallen uit/vanaf auto s toe. In totaal kreeg 12 procent van de inwoners van Roermond te maken met vermogensdelicten. Dat is ongeveer gelijk aan Landelijk was er sprake van een daling in het aantal vermogensdelicten tussen 2015 en In totaal waren er in Roermond 17,2 vermogensdelicten per 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek (in 2015 nog 19,7 per 100). Hiervan werd 47 procent gemeld bij de politie, vergelijkbaar met de 48 procent in De meldingsbereidheid van vermogensdelicten is in Roermond door de jaren heen hoger dan landelijk het geval is. 3,4% Van de inwoners van Roermond werd slachtoffer van fietsendiefstal. Dat is het meest voorkomende vermogensdelict Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 53

54 Figuur 5.6a Totaal slachtofferschap vermogensdelicten per wijk Figuur 5.6b Ontwikkeling totaal slachtofferschap vermogensdelicten per wijk Binnenstad 14% 15% 18% Donderberg e.o 12% 15% 15% Herten 7% 9% 9% Hoogvonderen 9% 15% 18% Maasniel 11% 13% 15% Roermond-Oost 12% 17% 18% Roermond-Zuid 10% 13% 14% Roerzicht-Voorstad e.o 12% 12% 16% Swalmen 7% 9% 10% Overig Roermond 9% 12% 14% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 54

55 In Roermond ligt het slachtofferschap van vermogensdelict boven het gemeentelijke niveau. Dit heeft onder andere te maken met diefstallen uit/vanaf auto s. Het slachtofferschap van vermogensdelicten is in de wijk Hoogvonderen gehalveerd: van 18 procent in 2015 naar 9 procent in Tabel 5.2 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden Woninginbraak Fietsdiefstal Overige diefstal (Poging tot) zakkenrollerijberoving Diefstal uit/vanaf auto Diefstal ander motorvoertuig Autodiefstal Binnenstad 1,5% 7,1% 2,9% % 2,6% 2,1% 0,1% 1,3% Donderberg e.o. 4,3% 1,9% 1,1% 4,7% 2,1% 2,1% 0,0% Herten 1,1% 1,4% 2.8% 1,5% 1,6% 0,0% 0,6% Hoogvonderen 4,5% 1,7% 2,1% 1% 0,9% 0,2% 0,0% Maasniel 1.8% 3,8% 3% 3,1% 2,5% 0,6% 0,2% Roermond-Oost 3% 5,5% 3,8% 2,4% 4,3% 0,5% 0,0% Roermond-Zuid 1,6% 3,8% 1,9% 2,4% 0,7% 0,0% 0,0% Roerzicht-Voorstad e.o. 1,3% 3,5% 3,2% 4% 0,7% 1,2% 0,0% Swalmen 2% 1,9% 2,5% 0,5% 0,6% 0,7% 0,0% Overig Roermond 2,3% 3,3% 3,2% 1,3% 2,9% 1% 0,0% In de wijk Swalmen worden minder inwoners slachtoffer van een vermogensdelict dan het gemeentelijk gemiddelde, onder meer doordat er minder slachtoffers zijn van (poging tot) zakkenrollerij/beroving. Inwoners van Herten worden minder vaak slachtoffer van fietsdiefstal. In Donderberg e.o. vonden meer (pogingen tot) zakkenrollerij/beroving plaats dan gemiddeld in de gemeente en meer diefstallen van overige motorvoertuigen. 5.3 Slachtofferschap vandalismedelicten Voor het slachtofferschap van vandalismedelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen zoals in de tuin of aan de buitenkant van het huis. Dit wordt weergegeven in figuur 5.7. Figuur 5.8 toont het totale percentage inwoners van Roermond dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van vandalismedelicten. Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 55

56 Figuur 5.7 Slachtofferschap vandalismedelicten Figuur 5.8 Totaal slachtofferschap vandalismedelicten voertuigvernielingen overige vernielingen 2% 3% 3% 3% 4% 5% % 2% 4% 6% 8% 10% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 5% 8% 7% 5% 3% 10% 5% 9% 11% 7% 9% 7% 4% % 6% % % 7% 0% 2% 4% 6% 8% 10%12% Van voertuigvernielingen en overige vernielingen werd in 2017 respectievelijk 3,3 en 1,5 procent van de inwoners van Roermond het slachtoffer. Het totale slachtofferschap van vernielingen bedraagt 5 procent, waar dit in 2015 nog 8 procent bedroeg. In totaal waren er in Roermond 10,6 vernielingen per 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Hiervan werd 18 procent gemeld bij de politie, in 2015 was dit nog 14 procent. De meldingsbereidheid is hiermee ongeveer gelijk aan die van de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Nederland. 5% Van de inwoners van Roermond kreeg te maken met vandalisme. Dat was in 2015 nog 8 procent. Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 56

57 Figuur 5.9 Totaal slachtofferschap vernielingen per wijk Binnenstad 6% 9% 11% Donderberg e.o 3% 9% 11% Herten 4% 4% 5% Hoogvonderen 5% 6% 8% Maasniel 5% 5% 11% Roermond-Oost 6% 7% 13% Roermond-Zuid 3% 5% 10% Roerzicht-Voorstad e.o 5% 6% 6% Swalmen 5% 6% 5% Overig Roermond 2% 5% 5% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% In geen van de wijken van Roermond is in 2017 sprake van een afwijkend beeld als het gaat om slachtofferschap van vernielingen. Het percentage slachtoffers varieert tussen 2 procent (Overig Roermond) en 6 procent (Binnenstad en Roermond-Oost). In de wijken Donderberg e.o., Maasniel, Roermond-Oost vond tussen 2015 en 2017 een significante daling plaats. Tabel 5.3 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden Voertuigvernielingen Overige vernielingen Binnenstad 5,1% 0,9% Donderberg e.o. 2,0% 1,2% Herten 2,6% 1,6% Hoogvonderen 4,6% 0,6% Maasniel 3,6% 1,6% Roermond-Oost 4,8% 1,6% Roermond-Zuid 4,5% 0,6% Roerzicht-Voorstad e.o. 3,7% 1,4% Swalmen 1,7% 3,7% Overig Roermond 0,6% 1,7% Voertuigvernielingen kwamen in 2017 in de wijk Overig Roermond minder vaak voor dan gemiddeld in de gemeente. In Swalmen zijn er relatief veel inwoners het slachtoffer van overige vernielingen. Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 57

58 5.4 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Figuur 5.10 geeft het percentage inwoners van Roermond dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. Figuur 5.10 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden Roermond 17% 19% 19% Venlo 15% 16% 23% Heerlen 17% 19% 26% Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 13% 14% 15% 18% 18% 20% 20% 25% 24% % 10% 20% 30% In 2017 werd 17 procent van de Roermonders het slachtoffer van een vorm van traditionele criminaliteit (geweld, vermogen, vandalisme). Dit is een daling ten opzichte van de 19 procent slachtofferschap in 2013 en Het aandeel voor Roermond is hoger dan het regionale gemiddelde en lager dan in Maastricht. Er waren in Roermond in totaal 29,1 delicten per 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek, in 2013 waren dit er nog 33,8 per 100 inwoners en in 2015 nog 33,4. Hiervan werd 39 procent gemeld bij de politie, de meldingsbereidheid in Roermond is hiermee hoger dan in de Veiligheidsregio Limburg-Noord (36 procent gemeld) en ligt ook boven het landelijke gemiddelde (34 procent gemeld). In de wijken Binnenstad (22 procent) en Roermond-Oost (23 procent) ligt het slachtofferschap hoger dan het gemiddeld in de gemeente (figuur 5.11). In Swalmen ligt het slachtofferschap met 12 procent juist significant lager. Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 58

59 Figuur 5.11 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden, per wijk 5.5 Slachtofferschap cybercrime Slachtofferschap van cybercrime wordt niet meegerekend in het totale slachtofferschap, vandaar dat deze paragraaf achterin het hoofdstuk staat. Figuur 5.12 toont slachtofferschap van verschillende vormen van cybercrime. Figuur 5.13 toont het totale slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in Roermond en de referentiegebieden. Figuur 5.12 Slachtofferschap cybercrime Figuur 5.13 Totaal slachtofferschap cybercrime hacken 5% 6% 6% Roermond 12% 12% 13% koop- of verkoopfraude via internet 5% 4% 4% Venlo 12% 12% 9% pesten via internet identiteitsfraude via internet 1% 1% 2% 3% 4% 4% % 2% 4% 6% 8% 10% Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord 14% 15% 13% 12% 13% 15% 10% 11% 12% Nederland 11% 11% 13% % 5% 10%15%20%25% Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 59

60 Hacken en koop-/verkoopfraude zijn in Roermond de meest voorkomende vormen van cybercrime. Het totale slachtofferschap van cybercrime komt in 2017 in de gemeente Roermond uit op 12 procent, wat gelijk is aan het niveau in In totaal waren er in Roermond 17,2 voorvallen van cybercrime per 100 inwoners in de twaalf maanden voorafgaand aan het onderzoek. Hiervan werd 12 procent gemeld bij de politie, net zoveel als in De meldingsbereidheid in de gemeente Roermond is ongeveer gelijk aan het gemiddelde in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. 12% Van de inwoners van Roermond werd slachtoffer van cybercrime. Dit is gelijk aan het landelijke beeld. Figuur 5.14 Ontwikkeling totaal slachtofferschap cybercrime per wijk Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 15% 15% 10% 10% 11% 11% 15% 10% 11% 10% 14% 10% 15% 9% 11% 11% 14% 13% 11% 12% 13% 13% 9% 10% 12% 14% 14% 18% 18% 19% 0% 5% 10% 15% 20% 25% In geen van de wijken van Roermond is in 2017 sprake van een afwijkend beeld als het gaat om slachtofferschap van vernielingen. Het percentage slachtoffers varieert tussen 9 procent (Roermond- Zuid) en 15 procent (Binnenstad). Slachtofferschap van cybercrime is in geen wijk van Roermond significant af- of toegenomen ten opzichte van Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 60

61 Tabel 5.4 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden Hacken Koop- of verkoopfraude via internet Pesten via internet Identiteitsfraude via internet Binnenstad 9,2% 4,2% 5,5% 1,3% Donderberg e.o. 3.8% 4,1% 5% 0,3% Herten 5,6 3,5% 2,1% 0,4% Hoogvonderen 6,7% 3,8% 2,7% 1% Maasniel 6,6% 4,4% 2,4% 0,2% Roermond-Oost 2,6% 5,1% 2,8% 0,0% Roermond-Zuid 3,6% 6,6% 3,9% 0,0% Roerzicht-Voorstad e.o. 4,1% 5,4% 1,7% 0,8% Swalmen 5,8% 5,5% 3,3% 1,4% Overig Roermond 6,2% 5,5% 1,2 0,0% Ook als het gaat om de verschillende vormen van cybercrime zijn er weinig verschillen tussen de wijken. In de wijk Binnenstad zijn inwoners vaker het slachtoffer geworden van hacken en pesten via internet dan gemiddeld in Roermond. In Swalmen ligt het percentage slachtoffers van identiteitsfraude via internet hoger dan gemiddeld. Hoe veilig is Roermond? Slachtofferschap 61

62 HOOFDSTUK Preventie Hoe veilig is Roermond? Preventie 62

63 6. Preventie In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatregelen die burgers treffen ter preventie van criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in sociopreventie (gedragsmatige maatregelen, paragraaf 6.1) en technopreventie (technische maatregelen, par. 6.2). 6.1 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen (figuur 6.1). Daarnaast is op basis van het gebruik van deze vier maatregelen een somscore voor sociopreventie berekend (figuur 6.2). De somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 6.1 Sociopreventieve maatregelen (% vaak) Figuur 6.2 Sociopreventieve maatregelen (somscore 0-4) Neemt altijd waardevolle spullen mee uit auto Zet indien mogelijk fiets in bewaakte fietsenstalling 51% 51% 52% 70% 73% 72% Roermond Venlo Heerlen 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2 2,0 1,8 2 Laat 's avonds wanneer niemand thuis is meestal licht branden Laat waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving te voorkomen 43% 49% 46% 39% 39% 43% Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 1,9 2,0 2 2,0 2,0 2 1,8 1,8 1, % 20% 40% 60% 80% 100% De meest genomen sociopreventieve maatregel door inwoners van de gemeente Roermond is het meenemen van hun waardevolle spullen uit de auto. Toch daalde dit aandeel tussen 2015 en 2017: van 73 naar 70 procent. Er zijn in 2017 ook minder inwoners die het licht thuis laten branden om diefstal of beroving te voorkomen (43 procent), in 2015 was dit nog 49 procent. Deze ontwikkelingen zorgen voor een significante daling van de somscore voor sociopreventieve maatregelen van 2,1 in 2015 naar 2,0 in Dat is gelijk aan de gemeenten Venlo en Heerlen en aan de Veiligheidsregio. 70% Neemt altijd waardevolle spullen mee uit de auto. Hoe veilig is Roermond? Preventie 63

64 Figuur 6.3a Sociopreventie maatregelen (somscore 0-4) per wijk Figuur 6.3b Ontwikkeling sociopreventie maatregelen (somscore 0-4) per wijk Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 1,6 1,7 1,7 1,9 1,9 1,7 1,9 1,8 1,8 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,4 2,5 2,2 2,2 2,1 2,1 2,3 2,2 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, Ten opzichte van 2015 is de somscore voor sociopreventieve maatregelen in de wijken Donderberg e.o. en Roermond-Zuid significant gedaald. In deze wijken laten minder mensen het licht branden als er niemand thuis is en nemen ook minder mensen waardevolle spullen uit de auto mee dan in Hoe veilig is Roermond? Preventie 64

65 Tabel 6.1 Sociopreventieve maatregelen per wijk Neemt altijd waardevolle spullen mee uit auto Laat s avonds wanneer niemand thuis is licht branden Zet indien mogelijk fiets in bewaakte fietsenstalling Laat waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving te voorkomen Binnenstad 63% 23% 39% 33% Donderberg e.o. 59% 43% 46% 38% Herten 80% 48% 63% 39% Hoogvonderen 81% 54% 54% 43% Maasniel 74% 51% 53% 42% Roermond-Oost 61% 29% 47% 35% Roermond-Zuid 62% 39% 48% 34% Roerzicht-Voorstad e.o. 79% 47% 53% 43% Swalmen 77% 51% 51% 42% Overig Roermond 76% 53% 54% 41% Uitleg tabel Deze tabel laat zien hoe vaak bewoners uit de verschillende wijken aangeven dat zij bepaalde maatregelen hebben genomen ten opzichte van bewoners uit de gehele gemeente. Dit is per wijk en per stelling met verschillende kleuren aangegeven: Rood: negatiever dan het gemeentelijk gemiddelde Grijs: vergelijkbaar met het gemeentelijke gemiddelde Groen: positiever dan het gemeentelijk gemiddelde De inwoners van de wijk Binnenstad scoren op alle punten minder goed dan het gemiddelde in Roermond. In de wijken Donderberg e.o. en Roermond-Zuid nemen minder inwoners altijd waardevolle spullen mee uit de auto. In Roermond-Oost laten minder dan gemiddeld aantal inwoners het licht s avonds branden als er niemand thuis is. In Herten zetten inwoners vaker dan gemiddeld hun fiets indien mogelijk in een bewaakte fietsenstalling. 6.2 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier maatregelen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd welke maatregelen aanwezig zijn om hun woning en bezittingen te beschermen (figuur 6.4). Daarnaast is op basis van de aanwezigheid van deze maatregelen een somscore voor technopreventie berekend (figuur 6.5). De somscore geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve maatregelen per huishouden in de vergelijkingsgebieden weer. De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. Hoe veilig is Roermond? Preventie 65

66 Figuur 6.4 Technopreventieve maatregelen (% aanwezig) Figuur 6.5 Technopreventieve maatregelen (somscore 0-4) Buitenverlichting Extra veiligheidsloten of grendels op buitendeuren 77% 79% 76% 64% 67% 66% Roermond Venlo Heerlen 2,0 2,0 2 2,1 2,1 2,1 2,0 2,1 2 Luiken of rolluiken voor ramen en/of deuren Alarminstallatie in huis 13% 14% 14% 44% 43% 42% Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 1,7 1,8 1,7 2,2 2,2 2,2 1,7 1,8 1, % 20% 40% 60% 80%100% Net als in 2013 en in 2015 is buitenverlichting in 2017 de meest aanwezige technische preventiemaatregel om diefstal of inbraak te voorkomen. In 2015 had nog 67 procent van de inwoners van Roermond extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren geplaatst, in 2017 daalde dit aandeel naar 64 procent. De somscore voor technopreventie in de gemeente Roermond is daarmee vergelijkbaar met die van gemeenten als Venlo en Heerlen. 77% Van de inwoners van Roermond heeft buitenverlichting Figuur 6.6a Technopreventie maatregelen (somscore) per wijk Hoe veilig is Roermond? Preventie 66

67 Figuur 6.6b Ontwikkeling technopreventie maatregelen (somscore) per wijk Binnenstad Donderberg e.o Herten Hoogvonderen Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen Overig Roermond 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,9 1,9 1,8 2,2 2,2 2,3 2,4 2,3 2,5 2,2 2,2 2 1,7 1, ,1 2,1 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,4 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, In alle wijken is het gebruik van technische preventiemaatregelen in 2017 vrijwel onveranderd ten opzichte van De best scorende wijken zijn Hoogvonderen en Swalmen. In Swalmen heeft 88 procent van de inwoners buitenverlichting. Dat is ruim meer dan de 77 procent gemiddeld van Roermond. De wijk met de laagste somscore is Binnenstad. Daar heeft bijvoorbeeld maar 53 procent van de inwoners buitenverlichting. Tabel 6.2 Technopreventieve maatregelen per wijk Buitenverlichting Extra veiligheidsloten of grendels op Alarminstallatie op huis Luiken of rolluiken voor ramen en/of deuren Binnenstad 53% 50% 10% 17% Donderberg e.o. 70% 59% 12% 44% Herten 86% 65% 13% 51% Hoogvonderen 90% 73% 16% 64% Maasniel 85% 71% 12% 53% Roermond-Oost 62% 54% 6% 29% Roermond-Zuid 69% 59% 12% 44% Roerzicht-Voorstad e.o. 83% 71% 21% 30% Swalmen 88% 72% 16% 60% Overig Roermond 90% 67% 19% 48% Tussen de wijken zijn grote verschillen te zien in de hoeveelheid technopreventieve maatregelen die inwoners hebben getroffen. De wijk Binnenstad scoort op drie van de vier maatregelen significant minder hoog dan het gemiddelde in Roermond. De wijken Hoogvonderen, Maasniel en Swalmen scoren juist op drie van de vier maatregelen significant beter dan het gemiddelde in Roermond. De inwoners van Roerzicht e.o. en Overig Roermond hebben vaker dan gemiddeld een alarminstallatie op huis. Hoe veilig is Roermond? Preventie 67

68 HOOFDSTUK Burgers en politie Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 68

69 7. Burgers en politie In dit laatste hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 7.1). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 7.2) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 7.3). 7.1 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Roermond met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Figuur 7.1 laat het percentage inwoners zien dat contact heeft gehad met de politie in de afgelopen twaalf maanden in Roermond en de referentiegebieden. Figuur 7.1 Contacten met politie in de gemeente in de afgelopen twaalf maanden Roermond 23% 24% 27% Venlo 20% 24% 29% Heerlen 26% 26% 30% Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 25% 29% 20% 21% 23% 22% 24% 27% 33% % 10% 20% 30% 40% Bijna een kwart (23 procent) van de inwoners van Roermond had de afgelopen twaalf maanden contact met de politie. Dat is hoger dan in de Veiligheidsregio Limburg-Noord. In de wijk Donderberg e.o. hebben 29 procent van de inwoners contact gehad met de politie in Dat is een significante stijging ten opzichte van 2015 toen 20 procent contact heeft gehad met de politie, en ook meer dan gemiddeld in Roermond. Inwoners van Hoogvonderen hadden juist minder politiecontact dan in 2015 en komen daarmee onder het gemeentelijke gemiddelde. Tabel 7.1 gaat verder in op het contact dat inwoners hebben gehad met de politie. Waarom hebben zij contact gehad, op wiens initiatief en op welke manier(en)? Contacten hadden vooral betrekking op een aangifte of melding (41 procent) en andere contacten, en waren vooral op initiatief van burgers (87 procent). Contacten waren vooral persoonlijk (56 procent) en telefonisch (32 procent). Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 69

70 Tabel 7.1 Reden contact, initiatief, wijze van contact (percentage van inwoners met contact) REDEN CONTACT % INITIATIEF CONTACT % WIJZE CONTACT % Bekeuring/waarschuwing 10% Politie 13% Persoonlijk 56% Aangifte/melding 41% Burger 87% Telefonisch 32% Andere contacten 48% Via sociale media op internet, bijv. twitter Anders via internet, bijv. via de website van de politie Anders niet via internet, bijv. schriftelijk 1% 7% 4% Figuur 7.2 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie - waren over dit laatste politiecontact. Wanneer burgers over bepaalde punten van het laatste politiecontact niet tevreden waren konden zij aangeven wat hier de redenen voor waren (figuur 7.3). Figuur 7.2 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden) Figuur 7.3 Redenen ontevredenheid contact politie (meerdere antwoorden mogelijk) Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 54% 58% 57% 80% 60% 52% 54% 49% 49% 56% 57% 51% 66% 64% 59% 61% 60% 58% problemen niet opgelost politie was onverschillig te lang wachten andere reden politie gaf onvoldoende informatie 24% 17% 16% 22% 21% 25% 12% 12% 13% 33% 30% 34% 46% 47% 50% % 20% 40% 60% 80%100% 0% 20% 40% 60% Iets meer dan de helft van de inwoners (54 procent) die contact hadden met de politie zijn hier (zeer) tevreden over. In 2015 was dit nog 58 procent. De tevredenheid in Roermond is lager dan het gemiddelde in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en Nederland. In de wijken Binnenstad en Donderberg is de tevredenheid over het contact met de politie significant lager dan het gemiddelde in Roermond, respectievelijk 41 en 38 procent van de inwoners die contact hadden met de politie waren (zeer) tevreden. Inwoners die toch op punten minder tevreden waren over het contact gaven hiervoor als voornaamste reden dat hun problemen niet opgelost zijn (46 procent), gevolgd door de reden dat de politie onverschillig was (33 procent). Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 70

71 54% Van de bewoners is tevreden over het contact met de politie 7.2 Functioneren politie in de buurt Allereerst is inwoners gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: beschikbaarheid en functioneren. Tevredenheid Aan de inwoners van Roermond is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 7.4 geeft dit weer. Figuur 7.4 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (zeer) ontevreden (zeer) tevreden % 25% % 23% % 22% -20% -10% 0% 10% 20% 30% Een kwart (25 procent) van de inwoners van Roermond is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Dat is net zo hoog als gemiddeld in de Veiligheidsregio Limburg-Noord en hoger dan in 2015 (23 procent) en 2013 (22 procent). In de wijken Maasniel (19 procent), Swalmen (20 procent) en Overig Roermond (19 procent) zijn de inwoners significant minder vaak (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt dan het Roermondse gemiddelde. In Donderberg e.o. zijn de inwoners met 12 procent significant vaker (zeer) ontevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt. In de wijken Herten, Hoogvonderen en Overig Roermond zijn de inwoners significant vaker minder (zeer) ontevreden over het functioneren van de politie. Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 71

72 Beschikbaarheid van de politie Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd (figuur 7.5a). Op basis van de vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie (figuur 7.5b). Figuur 7.5a Stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens) Figuur 7.5b Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore 0-10) je ziet de politie in de buurt te weinig de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept 54% 55% 55% 47% 46% 50% 38% 38% 41% 34% 34% 39% 20% 20% 27% % 20% 40% 60% 80%100% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 4,3 4,1 3,9 4,5 4,3 4,7 3,6 4,0 4,1 4,3 4,0 4 4, ,1 4, ,5 4, , Op vrijwel alle stellingen zijn geen grote veranderingen zichtbaar of is deze ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. De overall beschikbaarheidsscore is in Roermond in 2017 wel gestegen ten opzichte van De score is ondanks de stijging lager dan het Nederlandse gemiddelde en die van de Veiligheidsregio (beide 4,5). In de wijk Herten is de schaalscore een 4,7. Een significante stijging ten opzichte van 2015 toen deze 4,0 was. Deze stijging wordt verklaard doordat nog 8 procent van de wijk vindt dat de politie niet snel komt als je roept, dat was in 2015 nog 24 procent. Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 72

73 Figuur 7.6 Beschikbaarheid politie (schaalscore 0-10) per wijk Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie in de buurt. Figuur 7.7a geeft het percentage inwoners weer dat het (helemaal) eens is met de stellingen. Op basis van vijf van deze stellingen 2 is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie. Deze is weergegeven in figuur 7.7b. Figuur 7.7a Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens) Figuur 7.7b Functioneren van politie in de buurt (schaalscore 0-10) De politie neemt je serieus De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming De politie doet in deze buurt haar best De politie reageert op de problemen hier in de buurt Ze bekeuren hier te weinig De politie heeft hier contact met de bewoners uit de De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 25% 24% 23% 24% 21% 18% 43% 39% 38% 41% 38% 35% 39% 34% 33% 38% 37% 32% 35% 32% 38% % 20% 40% 60% 80% Roermond Venlo Heerlen Maastricht VR Limburg-Noord Nederland 5,3 5,3 5 5,7 5,4 5,1 4,6 4,9 5 5,3 4,9 4,9 5,5 5, , ,6 5, , De stellingen ze bekeuren hier te weinig en de politie neemt je serieus zijn geen onderdeel van de schaalscore. Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 73

74 Meer dan vier op de tien inwoners van Roermond (43 procent) vinden in 2017 dat de politie de burgers serieus neemt. In 2015 was dit nog 39 procent. Een soortgelijk aandeel (39 procent) oordeelt dat de politie haar best doet, in 2015 was dit 34 procent. In de meeste referentiegebieden laat de overall schaalscore een stijgende ontwikkeling zien. In Roermond is de score ten opzichte van 2015 gelijk gebleven. In Herten functioneert de politie significant beter dan het Roermondse gemiddelde en in Swalmen (4,8) significant slechter. In Herten vindt 46 procent dat de politie reageert op de problemen in de buurt en is maar 27 procent van mening dat de politie te weinig boetes uitdeelt. In Swalmen vindt 14 procent dat de politie contact heeft met de bewoners uit de buurt, ten opzichte van 25 procent gemiddeld in Roermond. Daarnaast oordeelt 40 procent van de inwoners van Swalmen dat de politie te weinig bekeurt. Figuur 7.8 Functioneren politie (schaalscore 0-10) per wijk Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 74

75 7.3 Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. Inwoners van Roermond is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de politie in het algemeen (figuur 7.9). Figuur 7.9 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (zeer) ontevreden (zeer) tevreden Roermond % 28% Roermond % 28% Roermond % 23% -20% -10% 0% 10% 20% 30% In 2017 is 28 procent van de inwoners van Roermond (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. Dit is even hoog als in de Veiligheidsregio Noord-Limburg. In 2013 was dit nog 23 procent. Ten opzichte van 2015 is het aantal inwoners dat (zeer) ontevreden is over het functioneren van de politie in het algemeen gelijk gebleven. Hoe veilig is Roermond? Burgers en politie 75

76 HOOFDSTUK Vrije ruimte: jongerenoverlast Hoe veilig is Roermond? <Vrije ruimte> 76

77 8. Vrije ruimte: jongerenoverlast De gemeente Roermond heeft ervoor gekozen eigen vragen toe te voegen, de zogenaamde vrije ruimte. De vragen in de eerste paragraaf gaan over de frequentie van jongerenoverlast. Vervolgens wordt in paragraaf 8.2 de bereidheid van burgers om mee te denken met de gemeente besproken. In paragraaf 8.3 staan de activiteiten centraal die burgers ondernemen om de buurt veilig en leefbaar te maken en te houden. 8.1 Jongerenoverlast Ongeveer zes van de tien Roermonders (58 procent) geven aan dat er plekken in de buurt zijn waar groepen jongeren als groep bij elkaar komen (figuur 8.1). Vooral in Donderberg e.o. komen meer groepen jongeren voor dan in andere wijken, maar ook in Roerzicht e.o. en Swalmen komt dit bovengemiddeld vaak voor. Overig Roermond en, in mindere mate, Roermond-Oost en -Zuid zijn wijken waar relatief weinig jongeren als groep bij elkaar komen. Figuur 8.1 Zijn er plekken in de buurt waar jongeren als groep bij elkaar komen? (percentage ja ) Gemeente Roermond Binnenstad 58% 61% Donderberg e.o 78% Herten Hoogvonderen 61% 62% Maasniel Roermond-Oost Roermond-Zuid 50% 50% 53% Roerzicht-Voorstad e.o Swalmen 66% 64% Overig Roermond 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Inwoners die aangaven dat er plekken bij hun in de buurt zijn waar groepen jongeren samenkomen, is vervolgens gevraagd in welke mate zij hier zelf overlast van ervaren (figuur 8.2). Gemiddeld ervaart 10 procent van de Roermonders, bij wie groepen jongeren in de buurt rondhangen, hier veel overlast van, 48 procent ervaart een beetje overlast. In de wijk Binnenstad ervaren inwoners significant vaker veel overlast van jongeren ten opzichte van het gemiddelde in de gemeente. In de wijk Herten ervaren inwoners juist significant minder vaak veel overlast van jongeren in vergelijking met andere wijken. Hoe veilig is Roermond? <Vrije ruimte> 77

78 Figuur 8.2 In welke mate ervaart u zelf overlast van deze groepen jongeren in uw buurt? (van % inwoners met plekken in de buurt waar jongeren als groep bij elkaar komen) Gemeente Roermond 10% 48% Binnenstad 16% 49% Donderberg e.o 11% 51% Herten 6% 42% Hoogvonderen 10% 55% Maasniel 8% 44% Roermond-Oost 11% 53% Roermond-Zuid 6% 54% Roerzicht-Voorstad e.o 14% 45% Swalmen 10% 41% Overig Roermond 13% 46% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Een beetje overlast Veel overlast In tabel 8.1 zijn vijf vormen van overlast weergegeven. Gevraagd is welke vormen van overlast voorkomen en in welke mate inwoners van Roermond deze overlast (zelf) meemaken. Het achterlaten van rommel is de meest voorkomende vorm van jongerenoverlast. Ruim negen van de tien inwoners die overlast ervaren geven aan dat het achterlaten van rommel voorkomt en tweederde heeft dit daadwerkelijk meegemaakt. Ook geluidsoverlast is door een groot deel van hen zelf meegemaakt. Alcohol- en drugsgebruik komen volgens zeven van de tien inwoners die jongerenoverlast ervaren voor, waarvan de helft dit zelf heeft meegemaakt. Tabel 8.1 Vormen van overlast die voorkomen in de buurt en men wel of niet heeft meegemaakt (excl. geen antwoord/weet niet ; % van inwoners die overlast ervaren van groepen jongeren) Ja, zelf meegemaakt Ja, maar niet zelf meegemaakt Komt niet voor Achterlaten van rommel 69% 23% 4% Geluidsoverlast 60% 19% 13% Vernielingen of bekladding 26% 37% 22% Lastigvallen, intimideren of bedreigen van mensen 16% 33% 28% Alcohol- of drugsgebruik 35% 34% 11% Hoe veilig is Roermond? <Vrije ruimte> 78

79 8.2 Verantwoordelijkheid en bereidheid In tabel 8.2 staan de acties genoemd die inwoners ondernemen wanneer zij geconfronteerd zijn geweest met overlast door jongeren. Tabel 8.2 Heeft u zelf iets gedaan aan de overlast van jongeren in uw buurt? (% van inwoners die overlast ervaren van groepen jongeren) nee, ik heb niets gedaan 57% ja, ik heb er met andere buurtbewoners over gesproken 21% ja, ik heb de overlast gemeld bij de politie ja, ik ben direct in gesprek gegaan met de jongere(n) 13% 12% ja, ik heb iets anders gedaan ja, ik heb de overlast ergens anders gemeld (bijv. BuurtWhatsApp-groep / Facebook) ja, ik ben later in gesprek gegaan met de jongere(n) ja, ik ben in gesprek gegaan met de ouder(s) van de jongere(n) 7% 5% 3% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ruim vier van de tien Roermonders die overlast ervaren van groepen jongeren hebben actie ondernomen, vooral door er met andere buurtbewoners over te spreken, het te melden bij de politie of door zelf direct in gesprek te gaan met de jongeren. Inwoners van Roerzicht Voorstad/ Roer-Roer-Zuid hebben het minst vaak niets gedaan (44 procent) en melden vaker dan gemiddeld de overlast bij de politie (23 procent), in Hoogvonderen melden inwoners juist minder vaak bij de politie (5 procent). In Swalmen ging men vaker direct zelf in gesprek met de jongeren (19 procent). In gesprek gaan met de ouders van de jongere is een aanpak die vooral in Roermond-Oost vaker voorkwam dan gemiddeld (9 procent). De inwoners die geen actie ondernamen deden dat in eerste instantie omdat ze zich niet verantwoordelijk voelden, maar ook niet durven omdat men bang is, komt regelmatig voor (figuur 8.3). In een beperkt deel van de situaties is geen actie ondernomen omdat het al is opgelost of iemand anders al wat deed. Voor deze vervolgvraag zijn er niet genoeg respondenten die de vraag gehad en beantwoord hebben om een betrouwbare uitsplitsing naar wijkniveau te maken. Hoe veilig is Roermond? <Vrije ruimte> 79

80 Figuur 8.3 Om welke reden(en) heeft u niets gedaan? (% van inwoners die overlast ervaren van groepen jongeren en niets gedaan hebben; meerdere antwoorden mogelijk) ik voelde mij niet verantwoordelijk 28% ik durfde niet omdat ik bang was 26% om een andere reden 20% ik voelde mij niet kundig genoeg 17% ik twijfelde of het belangrijk genoeg was het was niet nodig omdat de situatie snel was opgelost het was niet nodig omdat anderen al iets deden 10% 9% 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Als laatste is inwoners gevraagd om aan te geven wie volgens hen in het algemeen verantwoordelijk is om overlast van jongeren in de buurt tegen te gaan (figuur 8.4). Inwoners konden meerdere antwoorden geven. In de ogen van de inwoners zijn ouders/verzorgers in eerste instantie verantwoordelijk om overlast van groepen jongeren in de buurt tegen te gaan. Op relatief korte afstand volgen de politie en gemeente. Alleen in de binnenstad is de volgorde van de top 3 meeste verantwoordelijkheid anders: de politie wordt hier vaker genoemd dan ouders/verzorgers. Er zijn meer verschillen tussen de wijken, maar alleen in hoe vaak iets genoemd wordt en niet in de volgorde van meeste verantwoordelijkheid. Ongeveer een op de zeven inwoners is van mening dat buurtbewoners ook een (gedeelde) verantwoordelijkheid hebben. Figuur 8.4 Wie is volgens u in het algemeen verantwoordelijk om overlast van jongeren in de buurt tegen te gaan? (meerdere antwoorden mogelijk) ouders / verzorgers 75% politie 64% gemeente 52% buurtbewoners school 11% 14% geen antwoord / weet niet iemand anders geen van deze 6% 5% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Hoe veilig is Roermond? <Vrije ruimte> 80

81 BIJLAGE Landelijke trends en samenhangen in de Veiligheidsmonitor Hoe veilig is Roermond? Bijlage 81

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/134

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017

Leefbaarheid en veiligheid Hengelo Rapportage Leefbaarheid en veiligheid HengeloPanel 2017 Leefbaarheid en veiligheid 2017 Rapportage Leefbaarheid en veiligheid Panel 2017 Juli 2018 RESULTATEN HENGELOPANEL PEILING LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID 2017 Van 19 oktober tot en met 1 november 2017 is er

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is Leiden? Veiligheidsmonitor gemeente Leiden 2012 Tabellenrapport Maart 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum Maart 2013 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden

Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Politiemonitor Bevolking Uitkomsten voor Leiden Colofon Serie Statistiek /12 Gemeente Leiden Concernstaf BOA (Beleidsinformatie, Onderzoek en Advies) Postadres: Postbus 9100, 2300 PC Leiden Bezoekadres:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte-

Stadsmonitor. -thema Openbare Ruimte- Stadsmonitor -thema Openbare Ruimte- Modules Samenvatting 1 Beeldkwaliteit stad 2 Beeld van openbare ruimte in buurt 4 Onderhoud openbare ruimte 10 Bronnen 19 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN

TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID EDE 2017 TRENDS GEMEENTE, WIJKEN EN DORPEN INLEIDING Deze rapportage biedt inzicht in de ontwikkeling van de veiligheid en leefbaarheid in de wijken en dorpen van de gemeente

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Ittersum Buurt-voor-Buurt Onderzoek In januari/februari 2018 is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek van 2018 uitgevoerd. Ruim 10.500 Zwolse inwoners van 18 jaar en ouder hebben aan het onderzoek meegewerkt. Door deze

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie