Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integrale Veiligheidsmonitor 2011"

Transcriptie

1 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012

2 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012

3 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/83 Datum 07/2012 Opdrachtgever Gemeente Hengelo Postbus AA HENGELO Auteurs Frank ten Doeschot Doortje Schuthof Rob van de Peppel(red.) Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

4 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Buurtproblemen Inleiding Fysieke verloedering Dreiging Sociale overlast Overlast van vermogensdelicten Verkeersoverlast Overige overlast Belangrijkste buurtproblemen Onveiligheidbeleving Inleiding Onveiligheidsgevoelens Verwachte slachtofferkans Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap totaal Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vandalisme Bekendheid met daders Plaats voorval Functioneren politie Inleiding Melding en aangifte van misdrijven Contact tussen politie en burger Functioneren politie Conclusies 63 Leefbaarheid van de woonomgeving 63 Buurtproblemen 63 Onveiligheidsgevoel 63 Slachtofferschap 64 Politie Wijken en aandachtsbuurten samengevat 66

5 8.1 Wijken samengevat Aandachtsbuurten samengevat 69 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken 73 Bijlage 2. Literatuurlijst 76 Bijlage 3. Vragenlijst 77

6 Samenvatting

7 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Samenvatting 1. Inleiding Deelname aan de Integrale Veiligheidsmonitor De Integrale Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 op landelijk, regionaal en lokaal niveau wordt uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is verantwoordelijk voor de jaarlijkse uitvoering en rapportage van de landelijke en regionale Veiligheidsmonitor. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op regionaal en lokaal niveau uit te laten voeren. 1 In 2011 heeft Hengelo - net als eerder in meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van Hengelo geselecteerd voor het onderzoek. Hierbij is er rekening mee gehouden dat uit elke wijk en aandachtsbuurt voldoende inwoners zouden meedoen. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. In totaal hebben inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 47 procent. Dat is een hogere respons dan in 2009 (40 procent). Daarnaast is gebruik gemaakt van door het CBS afgenomen vragenlijsten. Wanneer deze worden toegevoegd, is de totale respons Onderwerpen in de Veiligheidsmonitor In Hengelo bestond de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2011 uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt; beleving buurtproblemen; onveiligheidsgevoel; slachtofferschap; melding- en aangiftebereidheid; oordeel functioneren politie in de buurt en algemeen. Hieronder volgen eerst de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. Het begint steeds met de conclusie en vervolgens volgt een opsomming van de resultaten. Daarna worden deze samengevat in een zogenaamde footprint. 2. Leefbaarheid woonbuurt Conclusie Op het aspect fysieke kwaliteit onderscheidt Hengelo zich niet van Enschede, Twente, Nederland en de gekozen referentiegemeenten (Helmond, Oss en Vlaardingen). Wel is er een hogere schaalscore dan in Almelo. Op het niveau van de afzonderlijke indicatoren valt hier en daar een lichte stijging in de tevredenheid over de fysieke kwaliteit waar te nemen sinds Dit vertaalt zich in een geringe stijging van de schaalscore voor fysieke kwaliteit. De sociale kwaliteit in Hengelo is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde, maar is lager dan het Twentse gemiddelde, dat relatief hoog is onder invloed van de landelijk gelegen gemeenten. Maar de schaalscore is vergelijkbaar met de andere grote Twentse steden Almelo en Enschede. Inwoners van Hengelo zijn per saldo niet positief over de buurtontwikkeling. Vergeleken met 2009 is men wel iets minder vaak negatief. 1 Voor meer informatie zie en I

8 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Tussen de buurten zijn er grote verschillen in hoe bewoners de buurtontwikkeling waarderen. Bewoners van de Binnenstad, Groot Driene en de Wilderinkshoek zijn per saldo het minst positief over de ontwikkeling van hun buurt. Onder invloed van de lopende herstructurering zijn inwoners van de aandachtsbuurten Veldwijk en Berflo Es Zuid zeer positief gestemd over de buurtontwikkeling. Fysieke voorzieningen Inwoners van Hengelo zijn tevreden over de meeste buurtvoorzieningen, uitzonderingen hierop vormen voorzieningen voor jongeren en speelplekken voor kinderen. Hengelo scoort op de schaal fysieke voorzieningen in 2011 een 6,0 en wijkt daarmee niet af van de referentiegemeenten en van Nederland. Wel heeft Hengelo een hogere score dan het gemiddelde van de regio en Almelo en Enschede. Ten opzichte van 2009 kent Hengelo een kleine verbetering van de schaalscore voor de fysieke voorzieningen. Binnen Hengelo worden de fysieke voorzieningen in Slangenbeek het hoogst gewaardeerd. De inwoners van Binnenstad en Berflo Es zijn het minst tevreden over de fysieke voorzieningen. Sociale cohesie Over het algemeen vinden inwoners van Hengelo dat men in de buurt waar men woont op een prettige manier met elkaar omgaat. Men is tevreden over de bevolkingssamenstelling van de eigen woonbuurt en voelt zich thuis bij de mensen in de buurt. Men is wat minder vaak van mening dat men in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont. Ook is het niet zo dat men vaak veel contact heeft met andere buurtbewoners. Daar staat tegenover dat men elkaar meestal wel kent. Hengelo scoort op sociale cohesie vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde, maar lager dan het Twentse gemiddelde. De schaalscore van Hengelo is gelijk aan die van Almelo en iets hoger dan Enschede. In vergelijking met referentiegemeenten is de sociale cohesie in Hengelo hoger dan in Vlaardingen en Helmond en lager dan in Oss. In vergelijking met 2009 is in Hengelo de score voor sociale cohesie gelijk gebleven, net als in Twente en Nederland. De sociale cohesie is duidelijk het hoogst in het Buitengebied. Ook in Slangenbeek wordt de sociale cohesie door bewoners hoger dan gemiddeld beoordeeld. De inwoners van Groot Driene, Berflo Es en Hengelose Es zijn het minst tevreden over de sociale cohesie. Net als in 2009 is in 2011 iets minder dan één op de vijf Hengeloërs in het afgelopen jaar actief geweest om de eigen buurt te verbeteren. Dit aandeel komt overeen met het Twentse en het Nederlandse gemiddelde. Het percentage actieve bewoners ligt in Hengelo iets boven het niveau van Almelo en Enschede. Inwoners van Hengelo zijn ongeveer even vaak actief in de eigen buurt als inwoners van de referentiegemeente Oss. Vergeleken met Helmond en Vlaardingen zijn inwoners van Hengelo vaker actief om de eigen buurt te verbeteren. Oordeel over de woonbuurt Per saldo zien inwoners van de gemeente Hengelo vaker een achteruitgang van de woonbuurt dan in Twente en Nederland. In 2009 vonden Hengeloërs vaker dat de wijk erop was achteruitgegaan dan in 2011, dus het beeld is minder negatief dan toen. Inwoners van Hengelo beoordelen net als in 2009 drie aspecten van de woonomgeving met een ruime voldoende (woonomgeving algemeen 7,4; leefbaarheid 7,3; veiligheid 7,0). De beoordelingen zijn op alle drie de indicatoren vrijwel gelijk aan Twentse en Nederlandse gemiddelden en hoger dan in Almelo en Enschede. II

9 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting 3. Buurtproblemen en onveiligheidsgevoel Conclusie De buurtproblematiek in Hengelo is beperkt in vergelijking tot cijfers voor heel Nederland, maar ligt op de meeste indicatoren wel boven het Twentse gemiddelde. Hengelo doet het vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede relatief goed als het gaat om verloedering, dreiging, sociale overlast en overlast van vermogensdelicten. Wel is dreiging in Hengelo toegenomen ten opzichte van Verkeersoverlast is gedaald, maar blijft de meest voorkomende soort buurtproblemen. De belangrijkste buurtproblemen waar volgens inwoners tegen moet worden opgetreden, zijn te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep. Enkele wijken vertonen in dit opzicht een ander profiel en vragen daarmee om een andere prioritering. Dit geldt met name voor de Binnenstad, het Buitengebied en enkele aandachtsbuurten. Beleving buurtproblemen De fysieke verloedering in Hengelo is groter dan gemiddeld in Twente, maar kleiner dan in Nederland, Enschede en twee van de drie referentiegemeenten (Helmond en Vlaardingen). De twee meest genoemde vormen van fysieke verloedering zijn hondenpoep en rommel op straat. Bekladding en vernieling worden aanzienlijk minder vaak genoemd. In vergelijking met 2009 blijkt dat deze vormen van overlast ongeveer gelijk zijn gebleven. Het dreigingniveau in Hengelo ligt onder het Nederlands gemiddelde en de cijfers van Almelo en Enschede en verschilt niet noemenswaardig van het gemiddelde van Twente. Vergeleken met de referentiegemeenten is de situatie in Hengelo vergelijkbaar met Oss. Vergeleken met Helmond en Vlaardingen is dreiging in Hengelo lager. In Hengelo is overlast van groepen jongeren de meest voorkomende vorm van dreiging. Drugsoverlast en jeugdcriminaliteit worden aanzienlijk minder vaak gerapporteerd door inwoners van Hengelo. Ook de vijf andere voorvallen komen weinig voor. Wel zijn ten opzichte van de meting in 2009 drugsoverlast, jeugdcriminaliteit en bedreiging iets toegenomen. Ten opzichte van 2009 is sociale overlast in Hengelo licht toegenomen onder invloed van de stijgingen van overlast door dronken mensen op straat en drugsoverlast. Daarmee is de sociale overlast in Hengelo nu gelijk aan het Twents gemiddelde. Het ligt wel onder het Nederlands gemiddelde en de scores van Almelo en Enschede en de referentiegemeenten Helmond en Vlaardingen. De schaalscore voor overlast door vermogensdelicten in Hengelo is gelijk gebleven ten opzichte van 2009, hoewel woninginbraak is toegenomen. De schaalscore ligt hoger dan in Almelo en het gemiddelde voor Twente en lager dan in Enschede en het Nederlands gemiddelde. Ten opzichte van de referentiegemeenten is de overlast door vermogensdelicten in Hengelo duidelijk lager. De meest voorkomende vorm van overlast door vermogensdelicten is beschadiging van en/of diefstal van auto s, gevolgd door fietsendiefstal en inbraak in woningen. Ten opzichte van 2009 is de verkeersoverlast in Hengelo afgenomen. Maar deze is nog altijd hoger dan het Twents en het Nederlands gemiddelde. Almelo heeft een vergelijkbare schaalscore voor verkeersoverlast en in Enschede is deze wat hoger. Vergeleken met de referentiegemeenten is alleen in Vlaardingen de verkeersoverlast hoger dan in Hengelo. Te hard rijden is de meest genoemde vorm van verkeersoverlast in Hengelo. Op de tweede plaats komt parkeeroverlast, dat ten opzichte van de vorige Veiligheidsmonitor wel is afgenomen. III

10 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Tabel S.1 Samenvattend overzicht buurtproblemen. verloedering dreiging sociale overlast overlast vermogensdelicten verkeersoverlast overige overlast Hengelo ,0 0,7 1,3 2,2 4,1 1,3 Hengelo 2011* 2,9 0,9 1,4 2,2 3,9 1,4 Helmond 3,4 1,4 1,9 3,2 4,0 1,4 Oss 2,8 0,8 1,3 2,6 3,4 1,1 Vlaardingen 4,1 1,4 2,1 3,5 4,3 1,8 Almelo 3,0 1,0 1,6 2,1 3,9 1,3 Enschede 3,5 1,1 1,9 2,8 4,1 1,6 Twente 2,7 0,8 1,4 1,9 3,5 1,2 Nederland 3,3 1,1 1,7 2,7 3,6 1,4 Voor Hengelo 2011 zijn significante ontwikkelingen ten opzichte van 2009 gearceerd. Groen is een positieve ontwikkeling, rood is een negatieve ontwikkeling, oranje is geen ontwikkeling Belangrijkste buurtproblemen Volgens inwoners zelf is te hard rijden het belangrijkste buurtprobleem in Hengelo, gevolgd door parkeeroverlast en hondenpoep. Deze top 3 zien we in de meeste wijken. In enkele wijken en aandachtsbuurten vinden we een andere rangorde of worden andere buurtproblemen genoemd. Sterk afwijkend van het algemene beeld is de Binnenstad. Overlast van groepen jongeren is hier het meestgenoemde buurtprobleem, gevolgd door vernieling en diefstal van(af) auto s en parkeeroverlast. In de aandachtsbuurten noemt men vaker dan gemiddeld rommel op straat als buurtprobleem. 4. Onveiligheidsgevoel Conclusie In de onveiligheidbeleving is Hengelo te positioneren tussen de regionale en landelijke cijfers: onveiligheidsgevoelens komen bij inwoners van Hengelo iets vaker voor dan in Twente en minder vaak dan gemiddeld in Nederland. Vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede voelen inwoners van Hengelo zich relatief veilig. Tussen de wijken zijn betrekkelijk grote verschillen in onveiligheidbeleving. In de Binnenstad en enkele wijken daar direct omheen (Noord en Berflo Es) komen onveiligheidsgevoelens duidelijk vaker voor dan in andere wijken. Ten opzichte van 2009 is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt licht toegenomen. Onveiligheidsgevoel Het algemene onveiligheidsgevoel ligt in Hengelo, met 23 procent, 2 procentpunten lager dan het Nederlands gemiddelde en 2 procentpunten hoger dan in heel Twente. Vergeleken met 2009 is er sprake van een kleine daling met 1 procentpunt. Dit patroon zien we ook terug bij het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt (16 procent). In Hengelo ligt dit iets onder het Nederlands gemiddelde en iets boven het Twents gemiddelde. Ten opzichte van 2009 is er echter sprake van een toename met 2 procentpunten. Vergeleken met de referentiegemeenten voelen inwoners van Oss zich iets minder vaak onveilig. Inwoners van Almelo, Enschede, Vlaardingen en Helmond voelen zich vaker onveilig. Uitgesplitst naar wijken is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt het grootst in de Binnenstad. Ook in Noord en Berflo Es is het onveiligheidsgevoel relatief hoog. IV

11 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Verwachte slachtofferkans De verwachte kans op inbraak, mishandeling en diefstal wordt in Hengelo ongeveer gelijk ingeschat als in Twente en Nederland en Almelo en Enschede. Ten opzichte van 2009 is de verwachte kans op inbraak met 2 procentpunten toegenomen. De verwachte kans op mishandeling is met 1 procentpunt toegenomen. De verwachte kans op diefstal is gelijk gebleven. 5. Slachtofferschap Conclusie De kans om in Hengelo slachtoffer te worden van een delict is niet veel groter dan gemiddeld in Twente of in Nederland. Het totale slachtofferschap is groter dan in Almelo en kleiner dan in Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten is er weinig verschil. Ten opzichte van 2009 is de situatie vrij stabiel, al is er op het niveau van delicttypen eerder sprake van een lichte toename dan van een daling. Tussen de verschillende wijken en buurten doen zich soms wel grote verschillen voor. Aandachtspunten zijn wat dat betreft de Binnenstad en de Hengelose Es en daarbinnen specifiek Hengelose Es Noord. Slachtofferschap Ruim een kwart van de inwoners (27 procent) is in de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van één of meer delicten, vrijwel gelijk aan Het slachtofferschap in Hengelo ligt 4 procentpunten boven het Twents gemiddelde en tevens 2 procentpunten boven het Nederlands gemiddelde. Het slachtofferschap is groter dan in Almelo en kleiner dan in Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten is het slachtofferschap in Hengelo hoger dan in Oss en lager dan in Vlaardingen en Helmond. Slachtofferschap is het hoogst onder inwoners van de Binnenstad en de Hengelose Es en het laagst in Woolde. In alle andere Hengelose wijken ligt het slachtofferschap rond het stedelijk gemiddelde. In de meeste aandachtsbuurten ligt het slachtofferschap boven het Hengelose gemiddelde. Hengelose Es Noord kent het hoogste percentage slachtofferschap. Slachtofferschap van geweldsdelicten is in Hengelo gelijk aan het Nederlands gemiddelde en lager dan het Twentse gemiddelde. Verder ligt slachtofferschap van geweldsdelicten in Hengelo op hetzelfde niveau als in Almelo en lager dan in Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten komen geweldsdelicten in Hengelo vaker voor dan in Oss. In Helmond en Vlaardingen komen geweldsdelicten ongeveer even vaak voor als in Hengelo. Eén op de zeven inwoners (14 procent) was de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een vermogensdelict, 2 procentpunten meer dan in Daarmee ligt het slachtofferschap van vermogensdelicten boven de Twentse en Nederlandse gemiddelden. In Almelo ligt het slachtofferschap van vermogensdelicten lager dan in Hengelo en in Enschede is dat hoger. Vergeleken met de referentiegemeenten is het slachtofferschap van vermogensdelicten in Hengelo hoger dan in Oss, gelijk aan Vlaardingen en lager dan in Helmond. Vandalismedelicten komen in Hengelo iets vaker voor dan gemiddeld in Twente en in Nederland. In Almelo ligt het slachtofferschap van vermogensdelicten lager dan in Hengelo en in Enschede is dat hoger. Vergeleken met de referentiegemeenten Helmond en Oss zijn de verschillen gering. In Vlaardingen komen vandalismedelicten vaker voor dan in Hengelo. V

12 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Tabel S.2 Samenvattend overzicht slachtofferschap delicten. slachtofferschap totaal geweldsdelicten vermogensdelicten vandalismedelicten Hengelo % 4% 12% 15% Hengelo 2011* 27% 5% 14% 14% Helmond 30% 6% 17% 15% Oss 23% 3% 12% 13% Vlaardingen 29% 5% 15% 16% Almelo 23% 5% 11% 12% Enschede 32% 6% 17% 16% Twente 23% 4% 12% 11% Nederland 25% 5% 13% 12% * Voor Hengelo 2011 zijn significante ontwikkelingen ten opzichte van 2009 gearceerd. Groen is een positieve ontwikkeling, rood is een negatieve ontwikkeling, oranje is geen ontwikkeling Kenmerken delict Bij tweederde van de delicten is de dader onbekend. Daar waar de dader bekend is, is het meestal een buurtgenoot of een andere bekende. In vergelijking met 2009 is van meer delicten de dader bekend, het aandeel buurtgenoten onder de daders is toegenomen. De meeste delicten vonden plaats in de eigen buurt. In totaal gaat het om 63 procent van de delicten. Dit percentage is gelijk aan De overige ondervonden delicten vonden meestal plaats elders in Hengelo. Een klein deel van ongeveer één op de tien de delicten gebeurde buiten Hengelo. Meer dan de helft van de delicten werd thuis of op straat gepleegd. Dat was ook in 2009 al het geval. Het aandeel van delicten dat in uitgaansgelegenheden werd gepleegd, is sinds 2009 met 3 procentpunten gedaald. Het aandeel delicten op sportvelden en in sporthallen neemt met 2 procentpunten toe. 6. Functioneren politie Conclusie In Hengelo is de meldings- en aangiftebereidheid niet veel lager dan regionale en landelijke cijfers, maar relatief laag vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede. Ten opzichte van 2009 is de meldings- en aangiftebereidheid niet veranderd. Een opvallende ontwikkeling is dat de wijze waarop delicten worden gemeld sterk aan het veranderen is. Men komt veel minder vaak nog naar het politiebureau, maar handelt de melding in plaats daarvan aanzienlijk vaker telefonisch of via internet af. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een toename van het meldings- en aangiftegedrag. Inwoners van Hengelo zijn in vergelijking met twee van de drie referentiegemeenten relatief tevreden over het functioneren van de politie. De tevredenheid over de politie is iets hoger dan cijfers voor heel Nederland en vergelijkbaar met Almelo en Enschede en het regionale gemiddelde. Aangiftegedrag Lang niet alle delicten die inwoners ondervinden, worden door de politie geregistreerd. Dit komt doordat niet alle voorvallen bij de politie gemeld worden. Als iets niet gemeld wordt en de politie het zelf niet ontdekt, blijft het onbekend. Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieaangifte alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld. VI

13 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Uit de meting in 2011 komt naar voren dat in Hengelo 34 procent van de ondervonden delicten is gemeld. Dat cijfer is ook in 2009 gerapporteerd. Zoals gezegd, wordt niet van alle gemelde delicten aangifte gedaan. Het aangiftepercentage bedraagt in Hengelo 25 procent. Dat is 2 procentpunten lager dan in De percentages van melding en aangifte blijven iets achter bij het Twentse en, in mindere mate, Nederlandse gemiddelde. In Almelo en Enschede is het meldingsen aangiftepercentage groter dan in Hengelo. De meldings- en aangiftepercentages in Hengelo zijn vergelijkbaar met die van Vlaardingen en aanzienlijk lager dan in Helmond en Oss. Delicten worden op uiteenlopende manieren gemeld bij de politie. Tegenwoordig wordt bijna de helft van de meldingen via internet gedaan, een stijging met 14 procentpunten ten opzichte van Het aandeel telefonische meldingen, in 2011 ruim een kwart van alle meldingen, stijgt met 7 procentpunten. Hiermee samenhangend daalt het aandeel meldingen dat op het politiebureau wordt gedaan met 22 procentpunten naar 20 procent. Tevredenheid laatste politiecontact Van de inwoners van Hengelo die in de voorgaande 12 maanden contact hebben gehad met de politie is bijna tweederde tevreden over dit contact. Dit aandeel daalde weliswaar met 2 procentpunten ten opzichte van 2009, maar is nog steeds hoger dan het Twents gemiddelde en ook hoger dan het Nederlands gemiddelde en twee van de drie referentiegemeenten. Ook ligt het percentage tevreden inwoners boven het niveau van Almelo en Enschede. De meest genoemde reden voor ontevredenheid is dat de politie niets heeft gedaan. Oordeel functioneren van de politie in de buurt en algemeen Bijna de helft van de Hengeloërs is in het algemeen tevreden over het functioneren van de politie in de buurt. Dit aandeel is ten opzichte van 2009 iets afgenomen. Het ligt 2 procentpunten onder het Twentse gemiddelde en 2 procentpunten boven het Nederlandse gemiddelde. Het tevredenheidpercentage in Hengelo ligt boven dat van Almelo en is gelijk aan Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten zijn inwoners van Hengelo vaker tevreden over de politie dan inwoners van Oss en Vlaardingen. Vergeleken met inwoners van Helmond is men iets minder vaak tevreden. Verder is het functioneren van de politie uitgedrukt in schaalscores voor beschikbaarheid en functioneren in de buurt, vertrouwen in de politie, de rol als crimefighter en interactie met de burger. Globaal genomen zijn de schaalscores iets hoger dan in 2009, liggen ze op of boven het regionale gemiddelde en boven het landelijke gemiddelde en doet Hengelo het in veel gevallen beter dan de referentiegemeenten. 7. Footprint Veiligheid Hengelo In onderstaande Footprint Veiligheid van Hengelo zijn 12 belangrijke belevingsindicatoren uit de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 opgenomen. De footprint is een spinnenwebgrafiek met de rangordescores van Hengelo ten opzichte van de dertien andere Twentse gemeenten. De omvang van het oranje oppervlak en profiel ervan geven snel inzicht in de ernst en aard van de veiligheidsproblematiek in Hengelo: hoe groter het oranje oppervlak des te groter de veiligheidsproblematiek. VII

14 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Samenvatting Figuur S.1 Footprint Veiligheid Hengelo Fysieke kwaliteit Onveilig in eigen buurt Sociale kwaliteit Overige overlast Woonomgeving algemeen Verkeersoverlast Leefbaarheid woonomgeving Vermogensdelicten Veiligheid woonomgeving Dreiging Fysieke verloedering Sociale overlast De fysieke kwaliteit wordt door inwoners van Hengelo relatief positief beoordeeld (Hengelo doet het verhoudingsgewijs goed met de waardering van verlichting en onderhoud van wegen en groen). Op de andere belevingsindicatoren neemt Hengelo - samen met Almelo - veelal de 2 e of 3 e plek in achter Enschede. VIII

15 Hoofdstuk 1 Inleiding

16 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Inleiding 1. Inleiding 1.1 Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid en leefbaarheid, dat sinds 2008 wordt uitgevoerd. In 2011 heeft Hengelo voor de tweede keer meegedaan aan de Integrale Veiligheidsmonitor (IVM). Voordat Hengelo in 2009 voor de eerste keer meedeed aan de IVM, deed zij vanaf 1997 elke twee jaar een leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek onder haar inwoners. De Veiligheidsmonitor wordt op landelijk, regionaal en lokaal niveau uitgevoerd. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert de landelijke en regionale Veiligheidsmonitor jaarlijks uit en rapporteert hierover. Gemeenten en politiekorpsen kunnen er zelf voor kiezen om het onderzoek ook op lokaal niveau uit te laten voeren. Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van het CBS ( en op de website van de Veiligheidsmonitor ( De IVM bestaat sinds Het is een grootschalig onderzoek naar de gevoelens van (on)veiligheid bij de bevolking. Ook de leefbaarheid in de buurt, buurtproblemen, slachtofferschap, aangiftegedrag en het functioneren van de politie worden gemeten. Het onderzoek keert jaarlijks terug. De rijksoverheid draagt zorg voor de uitvoering op landelijk niveau; politiekorpsen en individuele gemeenten zorgen voor de lokale uitvoering. Op vrijwillige basis kunnen gemeenten zich hierbij aansluiten. Het voordeel van deelname aan de IVM is dat Hengelo haar resultaten kan vergelijken met andere gemeenten. De gemeente Hengelo heeft I&O Research gevraagd om het onderzoek naar de leefbaarheid- en veiligheidsbeleving van inwoners van Hengelo in 2011 uit te voeren conform de eisen uit het handboek Veiligheidsmonitor. Daarnaast is I&O Research gevraagd over de resultaten te rapporteren en deze te vergelijken met een aantal referentiegemeenten en met de resultaten van Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken uit het GBA van inwoners uit Hengelo van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. 2 Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Hengelo informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op wijkniveau (zie figuur 1.1 voor de 10 wijken) en ook wil zij inzicht in de resultaten voor een vijftal aandachtsbuurten (tussen haakjes de wijk waarin de aandachtsbuurt ligt), te weten Hengelose Es Noord (Hengelose Es), buurt Noord en Klein Driene (Noord), Berflo Es Zuid en Veldwijk (Berflo Es). Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2011 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online of schriftelijk de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering per post gestuurd. Tenslotte is aanvullend telefonisch onderzoek uitgevoerd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en werd de vragenlijst eventueel telefonisch afgenomen. 2 Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

17 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Inleiding Figuur 1.1 Wijkindeling Hengelo Vragenlijst De Veiligheidsmonitor bestaat uit een standaard vragenlijst met een verplicht deel, een facultatief deel en (eventueel) vrije ruimte. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst. De in Hengelo afgenomen vragenlijst (zie bijlage 3) van de Veiligheidsmonitor bevatte alle verplichte en vier van de negen facultatieve vraagblokken. 3 De aandachtsbuurten liggen in de volgende wijken (wijknaam tussen haakjes): Hengelose Es Noord (Hengelose Es), Buurt Noord en Klein Driene (Noord), Berflo Es Zuid en Veldwijk (Berflo Es) 2

18 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. verplichte blokken nr. facultatieve blokken afgenomen? 1 leefbaarheid woonbuurt 5 aangiftegedrag ja 2 beleving buurtproblemen 6 tevredenheid laatste politiecontact ja 3 onveiligheidbeleving 7 oordeel functioneren politie in de ja 4 slachtofferschap 8 oordeel functioneren politie algemeen ja 14 achtergrondkenmerken 9 oordeel functioneren gemeente nee 10 preventie I nee 11 preventie II nee 12 onveilige plekken nee 13 respectloos gedrag nee 1.4 Respons In totaal hebben van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 47 procent. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de respons per wijk en aandachtsbuurt. Daarnaast hebben 114 inwoners van Hengelo deelgenomen aan de landelijke, door CBS uitgevoerde, Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Hengelo komt daarmee uit op Daarvan heeft 72 procent de vragenlijst online ingevuld, heeft 15 procent dit schriftelijk gedaan en heeft 13 procent de vragen telefonisch beantwoord. 1.5 Analyse Voor de analyse is gebruik gemaakt van de door het CBS aangeleverde standaardsyntax. De wijze waarop de resultaten gepresenteerd worden, komt dan ook overeen met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Door uitval en non-respons bij enquêteonderzoek is er sprake van selectiviteit bij de verkregen onderzoeksgegevens. Op basis van de beschikbare steekproefgegevens, waargenomen c.q. beschikbare achtergrondkenmerken en voorhanden zijnde respons- en onderzoeksgegevens heeft het CBS hiervoor gecorrigeerd door de onderzoeksgegevens te herwegen. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de presentatie van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd. Bij de berekening van de percentages zijn de weigert - en weet niet -antwoorden niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is steeds de werkwijze van het CBS gevolgd. De waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. 3

19 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Inleiding Deze schaal staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij het berekenen van de schaalscores zijn de oorspronkelijke categorieën weigert en weet niet wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van Hengelo zijn afgezet tegen de vorige meting in Daarnaast wordt vergeleken met Nederland, de regio en drie referentiegemeenten (Helmond, Oss en Vlaardingen). Verschillen in uitkomsten tussen wijken onderling worden in dit rapport - tenzij anders vermeld - alleen beschreven in de tekst als sprake is van een statistisch significant verschil. Dat geldt ook voor verschillen op gemeenteniveau ten opzichte van de vorige meting in Leeswijzer In de hoofdstukken twee tot en met zes worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonomgeving, buurtproblemen, onveiligheidbeleving, slachtofferschap en het functioneren van de politie. In hoofdstuk 7 is er tenslotte aandacht voor de belangrijkste conclusies per thema en in hoofdstuk 8 de hoofdpunten voor de 15 wijken en aandachtsbuurten. In de bijlagen vindt u de achtergrondkenmerken van de respondenten, de vragenlijst en een literatuurlijst met daarin een beschrijving van alle aan dit onderzoek gerelateerde documenten. Het betreft de 15 wijk-/ aandachtsbuurtrapporten, het tabellenboek met alle uitkomsten op wijkniveau vanaf 1997 en een notitie met delictcijfers uit de politieregistratie. 4

20 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

21 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Hengelo. Eerst wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren) en vervolgens de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie van de wijken in Hengelo. Daarna wordt beschreven hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren en worden samenvattende oordelen over de buurt in het algemeen en de leefbaarheid beschreven. Tot slot wordt het functioneren van de gemeente beschreven. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan, kunnen van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Respondenten hebben daarom ook in 2011 hun oordeel gegeven over vijf aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt (figuur 2.1). Men vindt over het algemeen dat de straatverlichting goed is, evenals het onderhoud van wegen en groen. Men is minder tevreden over de kwaliteit van speelplekken voor kinderen en voorzieningen voor jongeren. Vergeleken met de meting van 2009 is de tevredenheid over het groenonderhoud met 4 procentpunten gestegen. De tevredenheid over het onderhoud van wegen en de kwaliteit van de speelplekken voor kinderen stegen beide met 3 procentpunten. De waardering voor de straatverlichting en de kwaliteit van voorzieningen veranderden niet noemenswaardig. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens). het is buiten goed verlicht 76% 76% de wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden goede speelplekken voor kinderen 64% 67% 60% 64% 50% 53% goede voorzieningen voor jongeren 23% 22% % 20% 40% 60% 80% 100% Op basis van de vijf hierboven besproken aspecten van fysieke kwaliteit is een schaalscore fysieke voorzieningen berekend (figuur 2.2). Deze score kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te hoger inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. Hengelo scoort op de schaal fysieke voorzieningen in 2011 een 6,0 en wijkt daarmee niet af van Enschede, de referentiegemeenten en van Nederland. Wel heeft Hengelo een hogere score dan het gemiddelde van Twente en Almelo (5,6). Ten opzichte van 2009 is er een kleine, maar significante verbetering van de schaalscore voor de fysieke voorzieningen van Hengelo. 6

22 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.2 Schaalscore voor fysieke voorzieningen in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo 2011 Helmond Oss Vlaardingen Twente Nederland 5,9 6,0 6,0 6,1 5,9 5,9 6, Figuur 2.3 Schaalscore voor fysieke voorzieningen in wijken en aandachtsbuurten 4. Uit de Veiligheidsmonitor blijkt dat Hengelo totaal: 6,0 de fysieke voorzieningen in Slangenbeek het hoogst gewaardeerd worden. Ook in de Hasseler Es en Groot Driene is de waardering voor de fysieke voorziening hoger dan het Hengelose gemiddelde. De inwoners van Binnenstad en Berflo Es zijn het minst tevreden over de fysieke voorzieningen. Ook in Noord, de Hengelose Es en het Buitengebied is men minder tevreden over de fysieke voorzieningen dan gemiddeld. Aandachtsbuurten Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Hengelose Es Noord 6,0 In de aandachtsbuurten Veldwijk, Berflo Es Zuid en Klein Driene is de waardering voor de fysieke voorzieningen lager dan gemiddeld in Hengelo. In Hengelose Es Noord en Buurt Noord wijkt de waardering voor fysieke voorzieningen niet af van het Hengelose gemiddelde. Buurt Noord 5,8 Klein Driene 5,6 Berflo Es Zuid 5,4 Veldwijk 5,2 4 De aandachtsbuurten liggen in de volgende wijken (wijknaam tussen haakjes): Hengelose Es Noord (Hengelose Es), Buurt Noord en Klein Driene (Noord), Berflo Es Zuid en Veldwijk (Berflo Es) 7

23 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de respondenten zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.4). Over het algemeen vinden inwoners van Hengelo dat men in de buurt waar men woont op een prettige manier met elkaar omgaat. Men is tevreden over de bevolkingssamenstelling van de eigen woonbuurt en voelt zich thuis bij de mensen in de buurt. Men is wat minder vaak van mening dat men in een gezellige buurt met veel saamhorigheid woont. Ook is het niet zo dat men vaak veel contact heeft met andere buurtbewoners. Daar staat tegenover dat men elkaar meestal wel kent. Vergeleken met de meting van 2009 is de tevredenheid over de bevolkingssamenstelling in de buurt met 4 procentpunten gestegen. Verder is er weinig veranderd in de indicatoren voor sociale cohesie: op vijf van de zes indicatoren is de waardering voor de onderlinge omgang van buurtbewoners (vrijwel) gelijk gebleven. Figuur 2.4 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens). de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om 67% 68% in ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt* 65% 69% ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is 44% 45% 61% 61% ik heb veel contact met andere buurtbewoners* 39% 40% de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks 28% 27% * maken geen onderdeel uit van de schaal voor sociale cohesie. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vier van de zes voorgelegde stellingen over sociale cohesie zijn samengenomen in een schaalscore voor sociale cohesie (figuur 2.5), namelijk de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is zijn over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Hengelo scoort op sociale cohesie in 2011 een 6,2. Dit is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde, maar 0,4 punten lager dan het Twentse gemiddelde. De schaalscore van Hengelo is gelijk aan die van Almelo (6,2) en hoger dan in Enschede (6,0). In vergelijking met 2009 is in Hengelo de score voor sociale cohesie gelijk gebleven (net als in Twente en Nederland). In vergelijking met de referentiegemeenten is de sociale cohesie in Hengelo 0,4 punten hoger dan in Vlaardingen en 0,3 punten hoger dan in Helmond. Ten opzichte van Oss is de sociale cohesie in Hengelo 0,2 punten lager. 8

24 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.5 Schaalscore voor sociale cohesie in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo 2011 Helmond Oss Vlaardingen Twente Nederland 6,2 6,2 5,9 6,4 5,8 6,6 6, Figuur 2.6 Schaalscore voor sociale cohesie in wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 6,2 De sociale cohesie is duidelijk het hoogst in het Buitengebied. Ook in Slangenbeek wordt de sociale cohesie door bewoners hoger dan gemiddeld beoordeeld. De inwoners van Groot Driene, Berflo Es en Hengelose Es zijn het minst tevreden over de sociale cohesie. Inwoners van deze wijken beoordelen de sociale cohesie 0,3 of 0,4 punten onder het Hengelose gemiddelde. Inwoners van de andere Hengelose wijken beoordelen de sociale cohesie ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor Hengelo. Aandachtsbuurten Mate van sociale cohesie Hengelose Es Noord 5,6 Buurt Noord 6,0 Klein Driene 4,7 Berflo Es Zuid 6,4 In de aandachtsbuurten Veldwijk, Klein Driene en Hengelose Es Noord is de waardering voor de sociale cohesie lager dan gemiddeld in Hengelo. In Buurt Noord en Berflo Es Zuid wijkt de waardering voor sociale cohesie niet af van het Hengelose gemiddelde. Veldwijk 5,5 9

25 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Net als in 2009 is in 2011 iets minder dan één op de vijf Hengeloërs (19 procent) in het afgelopen jaar actief geweest om de eigen buurt te verbeteren (figuur 2.7). Dit aandeel komt overeen met het Twentse en het Nederlandse gemiddelde. Het percentage actieve bewoners ligt in Hengelo iets boven het niveau van Almelo (18 procent) en Enschede (17 procent). Inwoners van Hengelo zijn ongeveer even vaak actief in de eigen buurt als inwoners van de referentiegemeente Oss. Vergeleken met Helmond en Vlaardingen zijn inwoners van Hengelo vaker actief om de eigen buurt te verbeteren. Figuur 2.7 Percentage dat afgelopen jaar actief is geweest om de eigen buurt te verbeteren, Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo % 19% Helmond 15% Oss 19% Vlaardingen 15% Twente Nederland 18% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 10

26 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt 2.4 Oordeel over de woonbuurt Aan de respondenten is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de eigen woonbuurt. Allereerst is gevraagd of zij vinden dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan, of gelijk gebleven is. Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt kan worden uitgedrukt in het verschil tussen het aandeel dat zegt dat de buurt is vooruitgegaan en het aandeel dat vindt dat die is achteruitgegaan. Per saldo zien inwoners van de gemeente Hengelo een achteruitgang van de woonbuurt. Dit verschilt 3 procentpunten ten opzichte van het Twentse en het Nederlandse gemiddelde, waar men per saldo even vaak vooruitgang als achteruitgang waarneemt. In Almelo en Enschede is er net als in Hengelo een negatief saldo, respectievelijk -6 procent en -1 procent. In 2009 vonden Hengeloërs vaker dat de wijk erop was achteruitgegaan dan in 2011, dus wat dat betreft is het beeld iets rooskleuriger dan toen. Vergeleken met de referentiegemeenten zijn er verschillen met Vlaardingen, waar een aanzienlijk groter deel van de inwoners per saldo een achteruitgang waarneemt en Oss, waar men per saldo even vaak vooruitgang als achteruitgang waarneemt. Figuur 2.8 Oordeel over ontwikkeling woonbuurt (saldo percentages vooruitgegaan en achteruitgegaan), Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo 2011 Helmond -3% -3% Oss 0% Vlaardingen -18% Twente Nederland 0% 0% -20% -10% 0% 10% 20% 11

27 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.9 Oordeel over ontwikkeling woonbuurt (saldo percentages vooruitgegaan en achteruitgegaan), in wijken en aandachtsbuurten. Inwoners van Berflo Es zijn het Hengelo totaal: -3% meest positief over de ontwikkeling van hun wijk. Ook in het Buitengebied en in Slangenbeek ziet men per saldo vaker een voor- dan een achteruitgang in de ontwikkeling van de buurt. Inwoners van de Binnenstad zijn per saldo het minst positief over de ontwikkeling van hun buurt. Ook in Groot Driene en Wilderinkshoek zien bewoners vaker een achteruitgang dan een vooruitgang. Inwoners van de andere Hengelose wijken beoordelen de buurtontwikkeling ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor Hengelo. Aandachtsbuurten Ontwikkeling woonbuurt Hengelose Es Noord -11% Buurt Noord -7% Klein Driene -12% Berflo Es Zuid 23% Veldwijk 24% Inwoners van de aandachtsbuurten Veldwijk en Berflo Es Zuid zijn zeer optimistisch over de buurtontwikkeling. Dit in tegenstelling tot de inwoners van de andere aandachtsbuurten. In tabel 2.1 op de volgende pagina is het complete beeld voor de wijken en aandachtsbuurten weergegeven. Dat wil zeggen dat percentages vooruit, achteruit en gelijk afzonderlijk worden gepresenteerd. 12

28 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.1 Oordeel over ontwikkeling woonbuurt in wijken en aandachtsbuurten (percentage genoemd). vooruit gegaan gelijk gebleven achteruit gegaan Hengelo 14% 64% 17% Binnenstad 9% 67% 23% Hengelose Es 17% 56% 21% Noord 15% 60% 20% Hasseler Es 10% 75% 11% Groot Driene 11% 58% 23% Berflo Es 34% 41% 20% Wilderinkshoek 12% 61% 21% Woolde 7% 78% 12% Slangenbeek 11% 78% 9% Buitengebied 13% 79% 6% Hengelose Es Noord 18% 42% 29% Noord 12% 66% 19% Klein Driene 20% 39% 32% Berflo Es Zuid 40% 41% 16% Veldwijk 43% 32% 19% Tot slot is aan respondenten gevraagd rapportcijfers te geven over drie aspecten van de woonomgeving, namelijk de woonomgeving in het algemeen, de leefbaarheid in de woonomgeving en de veiligheid van de woonomgeving (tabel 2.2). Inwoners van Hengelo beoordelen net als in 2009 alle drie aspecten met een ruime voldoende. De beoordelingen zijn op alle drie de indicatoren vrijwel gelijk aan Twentse en Nederlandse gemiddelden en hoger dan in Almelo en Enschede. Ten opzichte van de vorige meting in 2009 zijn de rapportcijfers vrijwel ongewijzigd, net als het Nederlands gemiddelde. Regionaal gezien is sprake van lagere gemiddelde rapportcijfers, met name voor veiligheid. Tabel 2.2 Oordeel over de woonomgeving (rapportcijfer). woonomgeving algemeen leefbaarheid woonomgeving veiligheid woonomgeving Hengelo ,3 7,3 7,0 Hengelo Helmond 7,4 7,3 6,8 Oss 7,5 7,4 7.0 Vlaardingen 7,3 7,1 6,6 Almelo 7,2 7,2 6,7 Enschede 7,2 7,2 6,7 Twente 7,5 7,4 7,0 Nederland 7,5 7,4 7,0 13

29 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Leefbaarheid woonbuurt Ten opzichte van de drie referentiegemeenten is het oordeel over de woonomgeving in Hengelo op de drie aspecten gelijk of beter. De woonomgeving in het algemeen krijgt in de referentiegemeenten dezelfde beoordeling als in Hengelo. De leefbaarheid van de woonomgeving wordt in Vlaardingen 0,2 punten lager beoordeeld dan in Hengelo. De beoordelingen in Helmond en Oss zijn vergelijkbaar met Hengelo. De veiligheid van de woonomgeving wordt in Vlaardingen 0,4 punten lager beoordeeld dan in Hengelo en in Helmond 0,2 punten lager. De beoordeling van de veiligheid van de woonomgeving in Oss is gelijk aan die in Hengelo. Tabel 2.3 toont de rapportcijfers voor de woonomgeving in de wijken en aandachtsbuurten. De woonomgeving in het algemeen wordt het hoogst beoordeeld in het Buitengebied. Bij leefbaarheid en veiligheid van de woonomgeving is Slangenbeek de best beoordeeld wijk. Tabel 2.3 Oordeel over de woonomgeving in wijken en aandachtsbuurten (rapportcijfer). woonomgeving algemeen leefbaarheid woonomgeving veiligheid woonomgeving Hengelo 7,4 7,3 7,0 Binnenstad 7,0 7,0 6,4 Hengelose Es 7,1 7,1 6,5 Noord 7,0 7,0 6,7 Hasseler Es 7,5 7,4 7,2 Groot Driene 7,5 7,4 7,0 Berflo Es 7,0 7,0 6,5 Wilderinkshoek 7,3 7,4 7,0 Woolde 7,5 7,4 7,2 Slangenbeek 7,7 7,8 7,6 Buitengebied 8,1 7,6 7,0 Hengelose Es Noord Noord 6,8 6,8 6,2 Klein Driene 7,0 7,0 6,6 Berflo Es Zuid 6,3 6,4 6,3 Veldwijk 7,1 7,2 6,8 14

30 Hoofdstuk 3 Buurtproblemen 15

31 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen 3. Buurtproblemen 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk gaat het over door de inwoners van Hengelo ervaren problemen in hun buurt. Voor 25 problemen is in de Veiligheidsmonitor gevraagd of die volgens de inwoners vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen in hun eigen buurt. Deze problemen kunnen worden geclusterd en op basis daarvan zijn vijf indicatoren gemaakt, namelijk fysieke verloedering, dreiging, sociale overlast, overlast van vermogensdelicten en verkeersoverlast. Iedere indicator heeft een waarde tussen 0 en 10. Ook is aan de inwoners van Hengelo gevraagd welke van deze problemen met voorrang zouden moeten worden aangepakt. 3.2 Fysieke verloedering Eén van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladding van muren en/of gebouwen; 2. rommel op straat; 3. hondenpoep; 4. vernieling van telefooncellen, bus-, of tramhokjes. Figuur 3.1 Fysieke verloedering in Hengelo, percentage komt vaak voor. hondenpoep op straat 26% 28% rommel op straat bekladding van muren en/of gebouwen 5% 5% 21% 20% vernieling van straatmeubilair 3% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% De twee meest genoemde vormen van fysieke verloedering zijn hondenpoep en rommel op straat (figuur 3.1). Bekladding en vernieling worden aanzienlijk minder vaak genoemd. In vergelijking met 2009 blijkt dat deze vormen van overlast ongeveer gelijk zijn gebleven. Voor de fysieke verloedering van de woonomgeving is een schaalscore berekend op basis van de vier hierboven genoemde buurtproblemen. Deze score varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de score op deze schaal, des te ernstiger de respondenten de verloedering in hun buurt ervaren. 16

32 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.2 Schaalscore fysieke verloedering in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo ,0 2,9 Helmond 3,4 Oss 2,8 Vlaardingen 4,1 Twente 2,7 Nederland 3, De gemiddelde schaalscore van de fysieke verloedering voor Hengelo ligt in 2011 op 2,9 (figuur 3.2). Dit is vergelijkbaar met de score van De fysieke verloedering in Hengelo ligt daarmee 0,2 punten hoger dan het Twentse gemiddelde en is 0,4 punten lager dan het Nederlandse gemiddelde. Almelo heeft een vergelijkbare schaalscore (3,0) en in Enschede komt fysieke verloedering volgens inwoners vaker voor in de buurt (3,5). De fysieke verloedering is in Hengelo vergelijkbaar met Oss, 0,5 punten lager dan in Helmond en 1,2 punten lager dan in Vlaardingen. 17

33 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.3 Schaalscore fysieke verloedering in de wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 2,9 Fysieke verloedering komt het minste voor in Groot Driene en in het Buitengebied. Ook in Slangenbeek en Wilderinkshoek ligt de fysieke verloedering onder het Hengelose gemiddelde. Inwoners van de Binnenstad ervaren de hoogste mate van fysieke verloedering. Inwoners van de andere Hengelose wijken beoordelen de fysieke verloedering ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor Hengelo. Inwoners van de aandachtsbuurten Berflo Es Zuid, Veldwijk en Buurt Noord ervaren relatief de minste fysieke verloedering en inwoners van Klein Driene en Hengelose Es Noord de meeste. Aandachtsbuurten Ervaren verloedering Hengelose Es Noord 4,1 Buurt Noord 3,3 Klein Driene 3,9 Berflo Es Zuid 2,6 Berflo Es Zuid is de enige aandachtsbuurt waar de fysieke verloedering duidelijk onder het Hengelose gemiddelde ligt. Veldwijk 3,3 3.3 Dreiging In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar acht vormen van overlast in de buurt die in meer of mindere mate als bedreigend kunnen worden ervaren. Deze zijn: 1. overlast van groepen jongeren; 2. drugsoverlast; 3. jeugdcriminaliteit; 4. vrouwen en meisjes die op straat ongewenst aandacht krijgen; 5. geweldsdelicten; 6. bedreiging; 7. mensen die op straat worden lastiggevallen; 8. straatroof. 18

34 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.4 Dreiging in Hengelo, percentage komt vaak voor. overlast van groepen jongeren 9% 9% drugsoverlast jeugdcriminaliteit vrouwen en meisjes ongewenste aandacht gewelddelicten bedreiging op straat worden lastiggevallen straatroof 2% 3% 2% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 1% 1% 0% 0% % 5% 10% 15% Figuur 3.4 laat zien dat in Hengelo overlast van groepen jongeren de meest voorkomende vorm van dreiging is. Drugsoverlast en jeugdcriminaliteit worden aanzienlijk minder vaak gerapporteerd door inwoners van Hengelo. Ook de vijf andere voorvallen komen weinig voor. Ten opzichte van de meting in 2009 zijn drugsoverlast, jeugdcriminaliteit en bedreiging met 1 procentpunt gestegen. De toename van bedreiging is significant. Aan de hand van de indicatoren voor dreiging is de schaalscore dreiging samengesteld. Deze loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de score is op een schaal, des te meer dreiging men ervaart. De dreiging die in 2011 in Hengelo wordt ervaren, is 0,2 punt hoger dan in 2009 (figuur 3.5). Het niveau van dreiging ligt 0,2 punt onder het Nederlands gemiddelde en verschilt niet noemenswaardig van het gemiddelde voor Twente. In Almelo (1,0) en Enschede (1,1) is de schaalscore voor dreiging iets hoger dan in Hengelo. Vergeleken met de referentiegemeenten is de situatie in Hengelo vergelijkbaar met Oss. In Helmond en Vlaardingen is dreiging 0,5 punten hoger dan in Hengelo. Figuur 3.5 Schaalscore dreiging in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo ,7 0,9 Helmond 1,4 Oss 0,8 Vlaardingen 1,4 Twente Nederland 0,8 1,

35 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.6 Schaalscore dreiging in de wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 0,9 Dreiging komt het minste voor in Wilderinkshoek. Inwoners van de Binnenstad ervaren de hoogste mate van dreiging. Inwoners van Hengelose Es en Berflo Es beoordelen de dreiging ongeveer gelijk aan het gemiddelde voor Hengelo. In de andere wijken ligt de ervaren dreiging onder het Hengelose gemiddelde. Inwoners van de aandachtsbuurt Hengelose Es Noord ervaren de meeste dreiging. Berflo Es Zuid is de aandachtsbuurt met de minste ervaren dreiging. Aandachtsbuurten Ervaren dreiging Hengelose Es Noord 2,1 Buurt Noord 1,1 Klein Driene 1,3 Berflo Es Zuid 0,7 Veldwijk 1,3 3.4 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vier vormen van sociale overlast in de buurt die in meer of mindere mate als storend kunnen worden aangemerkt. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat; 2. overlast van groepen jongeren; 3. drugsoverlast; 4. mensen die op straat worden lastiggevallen. 20

36 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.7 Sociale overlast in Hengelo, percentage komt vaak voor. overlast van groepen jongeren 9% 9% dronken mensen op straat drugsoverlast 2% 3% 7% 8% mensen die op straat worden lastiggevallen 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% De meest voorkomende vorm van sociale overlast is overlast van groepen jongeren. Dronken mensen op straat komt op de tweede plaats. Drugsoverlast en het lastig vallen van mensen op straat komt aanmerkelijk minder vaak voor. Ten opzichte van 2009 is de overlast door dronken mensen op straat met één procentpunt gestegen. Dit geldt ook voor drugsoverlast. Deze toenames zijn niet significant. Figuur 3.8 Schaalscore sociale overlast in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo ,3 Hengelo ,4 Helmond 1,9 Oss 1,3 Vlaardingen 2,1 Twente 1,4 Nederland 1, Op basis van de antwoorden op bovengenoemde vormen van sociale overlast is een schaalscore samengesteld voor dit onderwerp. Deze schaalscore loopt van 0 tot 10 en hierbij geldt hoe hoger de score is op de schaal, hoe meer sociale overlast men ervaart. Ten opzichte van 2009 is de score voor sociale overlast in Hengelo met 0,1 punt toegenomen. Daarmee is de sociale overlast in Hengelo nu gelijk aan het Twents gemiddelde en ligt het 0,3 punten onder het Nederlands gemiddelde. In Almelo (1,6) en Enschede (1,9) wordt meer sociale overlast in de buurt ervaren dan in Hengelo. Vergeleken met de referentiegemeenten is de sociale overlast in Hengelo ongeveer gelijk aan Oss en duidelijk lager dan in Helmond en Vlaardingen. 21

37 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.9 Schaalscore sociale overlast in de wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 1,4 In de Binnenstad wordt de meeste sociale overlast ervaren. Ook in de Hengelose Es Noord en de Berflo Es is de sociale overlast in vergelijking met heel Hengelo relatief groot. De mensen in de Hasseler Es en het Buitengebied hebben het minste te maken met sociale overlast. Ook in Slangenbeek en Groot Driene wordt benedengemiddeld hinder ervaren van sociale overlast. De overige wijken springen er wat betreft sociale overlast niet uit in positieve of negatieve zin. Met betrekking tot de aandachtsbuurten wordt in alle buurten bovengemiddelde sociale overlast ervaren door de inwoners. Aandachtsbuurten Ervaren sociale overlast Hengelose Es Noord 2,6 Buurt Noord 1,9 Klein Driene 2,0 Berflo Es Zuid 1,4 Veldwijk 1,7 3.5 Overlast van vermogensdelicten In het onderzoek is gevraagd of bepaalde vermogensdelicten naar de mening van de inwoners vaak voorkomen in de buurt. De vier vormen van vermogensdelicten zijn: 1. beschadiging of vernieling aan auto s en diefstal van auto s; 2. fietsendiefstal; 3. inbraak in woningen; 4. diefstal uit auto s. 22

38 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.10 Overlast van vermogensdelicten in Hengelo, percentage komt vaak voor. beschadiging van en/of diefstal vanaf auto s fietsendiefstal inbraak in woningen diefstal uit auto s 8% 9% 6% 7% 4% 5% 2% 2% % 5% 10% 15% 20% 25% De meest voorkomende vorm van overlast door vermogensdelicten is beschadiging en/of diefstal van auto s, gevolgd door fietsendiefstal en inbraak in woningen. Drie van de vier verschijningsvormen van overlast door vermogensdelicten stijgen ten opzichte van 2009 met 1 procentpunt; alleen de toename van inbraak in woningen is significant. Diefstal uit auto s is van de vier verschijningsvormen in 2009 en in 2011 de minst vaak voorkomende. Figuur 3.11 Schaalscore overlast van vermogensdelicten in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo ,2 Hengelo ,2 Helmond 3,2 Oss 2,6 Vlaardingen 3,5 Twente 1,9 Nederland 2, Op basis van deze vier vormen van overlast van vermogensdelicten is een schaalscore voor overlast van vermogensdelicten samengesteld. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer overlast men ervaart van vermogensdelicten in de buurt. De schaalscore varieert op een schaal van 0 tot 10. De schaalscore voor overlast door vermogensdelicten in Hengelo is gelijk gebleven ten opzichte van De schaalscore ligt 0,3 punten hoger dan het gemiddelde voor Twente en 0,5 punten lager dan het Nederlands gemiddelde. In Almelo (2,1) wordt minder overlast van vermogensdelicten in de buurt ervaren dan in Hengelo en in Enschede (2,8) meer. Ten opzichte van de referentiegemeenten Helmond, Oss en Vlaardingen is de overlast door vermogensdelicten in Hengelo duidelijk lager. 23

39 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.12 Schaalscore overlast van vermogensdelicten in de wijken en aandachtsbuurten. Overlast door vermogensdelicten Hengelo totaal: 2,2 komt het minste voor in Slangenbeek, het Buitengebied en Groot Driene. De Binnenstad en Hengelose Es ervaren de hoogste mate van overlast door vermogensdelicten. In de andere wijken ligt ervaren overlast door vermogensdelicten rond of iets boven het Hengelose gemiddelde. Inwoners van de aandachtsbuurt Hengelose Es Noord ervaren de meeste overlast door vermogensdelicten. In de andere aandachtsbuurten ligt de overlast door vermogensdelicten rond of iets boven het Hengelose gemiddelde. Aandachtsbuurten Ervaren overlast van vermogendelicten Hengelose Es Noord 3,4 Buurt Noord 2,8 Klein Driene 2,5 Berflo Es Zuid 2,4 Veldwijk 2,0 3.6 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier buurtproblemen voorgelegd aan de respondenten. Deze vier buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden; 2. parkeeroverlast; 3. geluidsoverlast door verkeer; 4. agressief verkeersgedrag. 24

40 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.13 Verkeersoverlast in Hengelo, percentage komt vaak voor. te hard rijden 34% 36% parkeeroverlast geluidsoverlast door verkeer 15% 14% 29% 25% agressief verkeersgedrag 12% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Te hard rijden is de meest genoemde vorm van verkeersoverlast in Hengelo. Deze vorm van overlast stijgt ten opzichte van 2009 met 2 procentpunten. Op de tweede plaats komt parkeeroverlast. Hier is ten opzichte van de vorige Veiligheidsmonitor sprake van een significante afname met 4 procentpunten. Geluidsoverlast en agressief verkeersgedrag worden aanzienlijk minder vaak genoemd. Figuur 3.14 Schaalscore verkeersoverlast in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo ,1 Hengelo ,9 Helmond 4,0 Oss 3,4 Vlaardingen 4,3 Twente 3,5 Nederland 3, De schaalscore voor verkeersoverlast is een samengestelde score van de hierboven genoemde buurtproblemen. Deze score kan weer variëren van 0 (deze vormen van overlast komen niet voor) tot 10 (alle vormen komen vaak voor). Ten opzichte van 2009 is de verkeersoverlast in Hengelo met 0,2 punten afgenomen. Daarmee is de verkeersoverlast in Hengelo nog altijd 0,4 punten hoger dan in heel Twente en 0,3 punten hoger dan het Nederlands gemiddelde. Almelo heeft een vergelijkbare schaalscore (3,9) voor verkeersoverlast als Hengelo en in Enschede is deze wat hoger (4,1). Vergeleken met de referentiegemeenten wordt alleen in Vlaardingen meer verkeersoverlast ervaren. In Oss is de verkeersoverlast aanmerkelijk lager dan in Hengelo. Helmond is vergelijkbaar. 25

41 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.15 Schaalscore verkeersoverlast in de wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 4,2 De ervaren verkeersoverlast is het grootst in en rondom het Centrum. In het Buitengebied en in Slangenbeek is de verkeersoverlast het laagst. Ook in de wijken Woolde, Hasseler Es en Groot Driene is de verkeersoverlast lager dan gemiddeld. Van de aandachtsbuurten kenmerken vooral Berflo Es Zuid en Buurt Noord zich door relatief veel verkeersoverlast. Aandachtsbuurten Ervaren verkeersoverlast Hengelose Es Noord 4,3 Buurt Noord 4,7 Klein Driene 4,3 Berflo Es Zuid 4,9 Veldwijk 3,6 3.7 Overige overlast In de Veiligheidsmonitor is van nog een aantal andere problemen nagegaan in hoeverre die volgens de inwoners in hun buurt voorkomen. Deze problemen zijn: 1. andere vormen van geluidsoverlast; 2. dronken mensen op straat; 3. overlast door omwonenden; 4. overlast door horeca; 5. overlast van zwervers/daklozen. 26

42 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Figuur 3.16 Overige overlast in Hengelo, percentage komt vaak voor. andere vormen van geluidsoverlast dronken mensen op straat 9% 9% 7% 8% overlast door omwonenden overlast door horeca 2% 2% 5% 5% overlast van zwervers/daklozen 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% De meest voorkomende vormen van overige overlast zijn andere vormen van geluidsoverlast en dronken mensen op straat. Ook overlast door omwonenden wordt relatief vaak genoemd als een overige vorm van overlast. Overlast door horeca of door zwervers of daklozen wordt bijna niet genoemd. Ten opzichte van 2011 is alleen de overlast door dronken mensen op straat iets toegenomen. De andere vormen van overige overlast zijn ten opzichte van 2009 niet veranderd. Figuur 3.17 Schaalscore overige overlast in Hengelo en de referentiegemeenten. Hengelo ,3 Hengelo ,4 Helmond 1,4 Oss 1,1 Vlaardingen 1,8 Twente 1,2 Nederland 1, Uit deze vijf overige buurtproblemen is een schaalscore afgeleid voor overige overlast, eveneens variërend tussen 0 en 10. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer overige overlast men ervaart in de buurt. In Hengelo is de schaalscore voor overige overlast 0,1 punt hoger dan in 2009, gelijk aan het Nederlands gemiddelde en 0,2 punt hoger dan in heel Twente. Overige overlast komt in Hengelo iets vaker voor dan in Almelo (1,3) en iets minder vaak dan in Enschede (1,6). 27

43 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Vergeleken met de referentiegemeenten is de overige overlast in Hengelo 0,3 punt hoger dan in Oss, gelijk aan Helmond en 0,4 punt lager dan Vlaardingen. Figuur 3.18 Schaalscore overige overlast in de wijken en aandachtsbuurten. Hengelo totaal: 1,4 De ervaren overige overlast is het verreweg grootst in de Binnenstad van Hengelo. In Hasseler Es en het Buitengebied is de overige overlast het laagst. Ook Slangenbeek kenmerkt zich door relatief weinig overige overlast. In de andere wijken ligt de overige overlast rond het Hengelose gemiddelde. Van de aandachtsbuurten is de overige overlast het grootst in Klein Driene. In de andere aandachtsbuurten ligt de overige overlast iets boven het Hengelose gemiddelde. Aandachtsbuurten Ervaren overige overlast Hengelose Es Noord 1,8 Buurt Noord 1,6 Klein Driene 2,4 Berflo Es Zuid 1,7 Veldwijk 1,9 28

44 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen 3.8 Belangrijkste buurtproblemen In de voorgaande paragrafen zijn 25 buurtproblemen beschreven. Aan de inwoners van Hengelo is gevraagd welke twee buurtproblemen zij met voorrang aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het vaakst genoemd zijn als belangrijkste problemen. Tabel 3.1 Belangrijkste buurtproblemen voor heel Hengelo, per wijk en per aandachtsbuurt. belangrijkste buurtprobleem eerste tweede derde Hengelo 2009 te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Hengelo 2011 te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Binnenstad overlast groepen jongeren vernieling/diefstal van(af) auto s parkeeroverlast Hengelose Es te hard rijden rommel parkeeroverlast Noord te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Hasseler Es te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Groot Driene te hard rijden parkeeroverlast agressief verkeersgedrag Berflo Es te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Wilderinkshoek te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Woolde te hard rijden parkeeroverlast rommel Slangenbeek te hard rijden overlast jongeren parkeeroverlast Buitengebied te hard rijden rommel geluidsoverlast verkeer Hengelose Es Noord te hard rijden rommel parkeeroverlast Noord te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Klein Driene rommel parkeeroverlast te hard rijden Berflo Es Zuid te hard rijden parkeeroverlast rommel Veldwijk te hard rijden rommel hondenpoep Almelo te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Enschede te hard rijden parkeeroverlast hondenpoep Twente te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Nederland te hard rijden hondenpoep parkeeroverlast Voor Nederland, Twente, Hengelo (2009 en 2011) en veel Hengelose wijken geldt dat te hard rijden het meest wordt genoemd, gevolgd door parkeeroverlast en hondenpoep. In enkele wijken en aandachtsbuurten vinden we een andere rangorde of worden andere buurtproblemen genoemd. Sterk afwijkend van het algemene beeld is de Binnenstad. Overlast van groepen jongeren is hier het meestgenoemde buurtprobleem, gevolgd door vernieling en diefstal van(af) auto s en parkeeroverlast. In Hengelose Es wordt rommel op straat vaak genoemd als buurtprobleem. In Groot Driene heeft men relatief vaak last van agressief verkeersgedrag. Ook het Buitengebied wijkt wat af van het algemene beeld. Hier noemt men vaak rommel (zwerfvuil) en geluidsoverlast door verkeer als veelvoorkomende problemen. In de aandachtsbuurten noemt men vaker dan gemiddeld rommel op straat als buurtprobleem. 29

45 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Buurtproblemen Circa één op de zes inwoners (17 procent) heeft geen enkel buurtprobleem genoemd dat opgelost moet worden. Dat zijn er veel minder dan in 2009 (35 procent). Het Buitengebied is de wijk met het hoogste percentage inwoners dat geen buurtproblemen noemt (37 procent) en de Binnenstad heeft het laagste percentage (10 procent). 30

46 Hoofdstuk 4 Onveiligheidbeleving 31

47 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Onveiligheidbeleving 4. Onveiligheidbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de onveiligheidbeleving. Allereerst worden de onveiligheidsgevoelens beschreven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de onveiligheidsgevoelens in het algemeen en in de eigen woonbuurt. Daarna komt de verwachte slachtofferkans aan bod. 4.2 Onveiligheidsgevoelens Aan de inwoners zijn vragen voorgelegd over onveiligheidsgevoelens in het algemeen en onveiligheid in de eigen buurt. Antwoorden op beide vragen zijn opgenomen in figuur 4.1. Weergegeven is het percentage van het totaal aantal inwoners dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt en het percentage dat zich in de eigen buurt wel eens onveilig voelt. Figuur 4.1 Percentage dat zich wel eens onveilig voelt (in het algemeen en in de eigen buurt) in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo 2009 Hengelo % 16% 24% 23% Helmond 23% 30% Oss 15% 20% algemeen buurt Vlaardingen 28% 25% Twente 14% 21% Nederland 17% 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Wanneer we kijken naar het percentage dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt, dan valt op dat dit in Hengelo met 23 procent, 2 procentpunten lager ligt dan het Nederlands gemiddelde en 2 procentpunten hoger is dan in heel Twente. In Enschede (29 procent) en, in mindere mate Almelo (24 procent), is het onveiligheidsgevoel in het algemeen wat groter dan in Hengelo. Vergeleken met 2009 is in Hengelo sprake van een kleine, maar niet-significante, daling met 1 procentpunt. Vergeleken met de referentiegemeenten voelen inwoners van Oss zich in het algemeen iets minder vaak onveilig dan in Hengelo. Inwoners van Vlaardingen en Helmond voelen zich in het algemeen vaker onveilig. Dit patroon zien we ook terug bij het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt. In Hengelo (16 procent) ligt dit iets onder het Nederlands gemiddelde en iets boven het Twents gemiddelde. Het onveiligheidsgevoel is in Hengelo minder groot dan in Almelo (19 procent) en Enschede (21 procent). Ten opzichte van 2009 is in Hengelo echter sprake van een significante toename met 2 procentpunten. In Oss voelt men zich iets minder vaak onveilig in de eigen buurt dan in Hengelo en in Helmond en Vlaardingen is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt hoger. 32

48 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Onveiligheidbeleving Figuur 4.2 Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt, voor de wijken en aandachtsbuurten. Uitgesplitst naar wijken is het Hengelo totaal: 16% onveiligheidsgevoel in de eigen buurt het grootst in de Binnenstad. Ook in Noord en Berflo Es is het onveiligheidsgevoel relatief hoog. In Slangenbeek, Woolde en Hasseler Es is het onveiligheidsgevoel benedengemiddeld. In de andere wijken ligt het onveiligheidsgevoel op of rond het Hengelose gemiddelde. In alle aandachtsbuurten is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt hoger dan het Hengelose gemiddelde. Het onveiligheidsgevoel is het hoogst in Klein Driene en het laagst in Buurt Noord. Aandachtsbuurten Onveiligheidsgevoel Hengelose Es Noord 23 Buurt Noord 20 Klein Driene 27 Berflo Es Zuid 25 Veldwijk 25 33

49 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Onveiligheidbeleving 4.3 Verwachte slachtofferkans Tot slot is in relatie tot de onveiligheidbeleving aan de respondenten gevraagd om aan te geven hoe groot zij de kans inschatten slachtoffer te worden van inbraak, mishandeling en diefstal (tabel 4.1). De verwachte kans op inbraak, mishandeling en diefstal wordt in Hengelo ongeveer gelijk ingeschat als in Twente en Nederland en Almelo en Enschede. Ten opzichte van 2009 is de verwachte kans op inbraak met 2 procentpunten toegenomen. De verwachte kans op mishandeling is met 1 procentpunt toegenomen. De verwachte kans op diefstal is gelijk gebleven. Vergeleken met de referentiegemeenten is de verwachte kans op inbraak in Hengelo wat lager dan in Helmond en Vlaardingen en gelijk aan Oss. De verwachte kans op mishandeling is in Hengelo vrijwel gelijk aan de referentiegemeenten. De verwachte kans op diefstal is in Vlaardingen duidelijk hoger dan in Hengelo en de andere referentiegemeenten. Tabel 4.1 Percentage (heel) grote kans op inbraak, mishandeling en diefstal in Hengelo en referentiegemeenten. inbraak mishandeling diefstal Hengelo % 1% 5% Hengelo % 2% 5% Helmond 8% 2% 5% Oss 6% 2% 5% Vlaardingen 9% 3% 8% Almelo 6% 2% 6% Enschede 7% 2% 5% Twente 5% 1% 4% Nederland 7% 2% 5% 34

50 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 35

51 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende criminaliteit, zoals fietsendiefstal, vernielingen en inbraak. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Hengelo dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. 5.2 Slachtofferschap totaal Het aantal inwoners dat de afgelopen 12 maanden slachtoffer is geweest van één of meer delicten is 27 procent, een kleine maar niet-significante toename met 1 procentpunt ten opzichte van Dit cijfer ligt 4 procentpunten boven het Twents gemiddelde en tevens 2 procentpunten boven het Nederlands gemiddelde. Het totale slachtofferschap is groter dan in Almelo (23 procent) en kleiner dan in Enschede (32 procent). Vergeleken met de referentiegemeenten is het slachtofferschap in Hengelo groter dan in Oss en kleiner dan in Vlaardingen en Helmond. Figuur 5.1 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden totaal, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 30% Oss 23% Vlaardingen 29% Twente 23% Nederland 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 36

52 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.2 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - totaal, voor de wijken en aandachtsbuurten. Slachtofferschap is het hoogst Hengelo totaal: 27% onder inwoners van de Binnenstad en de Hengelose Es en het laagst in Woolde. In alle andere Hengelose wijken ligt het slachtofferschap rond het stedelijk gemiddelde. In de meeste aandachtsbuurten ligt het slachtofferschap boven het Hengelose gemiddelde. Hengelose Es Noord kent het hoogste percentage slachtofferschap en Buurt Noord het laagste. Aandachtsbuurten Slachtofferschap totaal Hengelose Es Noord 35% Buurt Noord 25% Klein Driene 31% Berflo Es Zuid 29% Veldwijk 29% 5.3 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of seksuele delicten. Figuur 5.3 geeft het percentage inwoners van Hengelo dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van één van deze geweldsdelicten. 3 procent van de inwoners was slachtoffer van bedreiging. Mishandeling en seksuele mishandeling wordt door 1 procent van de inwoners gemeld. 37

53 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.3 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - geweldsdelicten. bedreiging mishandeling seksuele mishandeling 3% 3% 1% 1% 1% 1% % 5% 10% 15% 20% 25% Figuur 5.4 toont het slachtofferschap van geweldsdelicten. Hierbij zijn de drie soorten geweldsdelicten uit figuur 5.3 bij elkaar opgeteld. Uit het figuur komt naar voren dat 5 procent van de inwoners de afgelopen 12 maanden slachtoffer was van een geweldsdelict, een kleine maar niet-significante stijging van 1 procentpunt ten opzichte van Slachtofferschap in Hengelo van geweldsdelicten is gelijk aan het Nederlands gemiddelde en 1 procentpunt onder het Twentse gemiddelde. Verder ligt het slachtofferschap van geweldsdelicten in Hengelo op hetzelfde niveau als in Almelo (5 procent) en is lager dan in Enschede (6 procent). Vergeleken met de referentiegemeenten komen geweldsdelicten in Hengelo vaker voor dan in Oss. In Helmond en Vlaardingen komen geweldsdelicten ongeveer even vaak voor als in Hengelo. Figuur 5.4 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - geweldsdelicten, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 6% Oss 3% Vlaardingen 5% Twente 4% Nederland 5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 38

54 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.5 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - geweldsdelicten, voor de wijken en aandachtsbuurten. Geweldsdelicten komen het Hengelo totaal: 5% meeste voor in de Binnenstad en in de Hengelose Es. Hier ligt het percentage geweldsdelicten 2 procentpunten boven het stedelijk gemiddelde. In Slangenbeek en Woolde komen de minste geweldsdelicten voor. Het percentage geweldsdelicten ligt hier 3 tot 4 procentpunten onder het stedelijk gemiddelde. In de andere wijken ligt het percentage geweldsdelicten op of rond het stedelijk gemiddelde. In Hengelose Es Noord en Klein Driene is slachtofferschap door geweldsdelicten het hoogst en in Buurt Noord het laagst. Daar ligt het 2 procentpunten onder het stedelijk gemiddelde. Aandachtsbuurten Slachtofferschap gewelddelicten Hengelose Es Noord 8% Buurt Noord 3% Klein Driene 7% Berflo Es Zuid 4% Veldwijk 5% 5.4 Slachtofferschap vermogensdelicten Fietsendiefstal is het meest voorkomende vermogensdelict in Hengelo, gevolgd door diefstal van andere spullen, inbraak of poging daartoe, zakkenrollerij en diefstal uit auto s. Ten opzichte van 2009 stijgen diefstal van andere spullen, inbraak of poging daartoe en zakkenrollerij met 1 procentpunt. 39

55 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.6 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden, vermogensdelicten. fietsendiefstal overige diefstal (poging) tot inbraak diefstal uit auto zakkenrollerij straatroof autodiefstal 6% 6% 3% 4% 2% 3% 1% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0% % 5% 10% 15% 20% 25% Opgeteld was 14 procent 5 de afgelopen 12 maanden slachtoffer van een vermogensdelict, twee procentpunten meer dan in Daarmee ligt het slachtofferschap van vermogensdelicten in Hengelo 2 procentpunten boven het Twents gemiddelde en 1 procentpunt boven het gemiddelde voor Nederland. In Almelo (11 procent) is het percentage slachtofferschap van vermogensdelicten kleiner dan in Hengelo en in Enschede (17 procent) is dat groter. Vergeleken met de referentiegemeenten is het slachtofferschap door vermogensdelicten in Hengelo hoger dan in Oss, gelijk aan Vlaardingen en lager dan in Helmond. Figuur 5.7 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden, vermogensdelicten, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 17% Oss 12% Vlaardingen 15% Twente 12% Nederland 13% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 5 Doordat sommigen slachtoffer van meerdere soorten vermogensdelicten waren, wijkt dit totaal af van de som van de afzonderlijke vermogensdelicten uit figuur

56 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.8 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - vermogensdelicten, voor de wijken en aandachtsbuurten. Vermogensdelicten komen het Hengelo totaal: 14% minste voor in Woolde en het meest in de Binnenstad. In alle andere Hengelose wijken ligt het slachtofferschap van vermogensdelicten op of rond het stedelijk gemiddelde. Aandachtsbuurten Slachtofferschap vermogensdelicten Hengelose Es Noord 20% Buurt Noord 14% Inwoners van de aandachtsbuurten hebben een verhoogde kans om slachtoffer te worden van een vermogensdelict. Dat geldt het meest voor inwoners van Veldwijk en Hengelose Es Noord. Ook in Klein Driene en Berflo Es Zuid is een grotere kans om slachtoffer te worden van een vermogensdelict. In Buurt Noord is het slachtofferschap van vermogensdelicten het laagste en gelijk aan het stedelijk gemiddelde. Klein Driene 18% Berflo Es Zuid 18% Veldwijk 21% 5.5 Slachtofferschap vandalisme In de Veiligheidsmonitor worden twee soorten vandalisme onderscheiden waarvan men zelf slachtoffer kan worden: beschadiging van of diefstal van(af) de auto en overige vernielingen. In 2011 worden overige vernielingen vaker gerapporteerd dan beschadiging van of diefstal van(af) de auto. Figuur 5.9 Percentage slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden vandalismedelicten. beschadiging/diefstal vanaf auto overige vernielingen 6% 6% 11% 10% 0% 5% 10% 15% 20% 25%

57 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Vandalismedelicten komen in Hengelo iets vaker voor dan gemiddeld in Twente en in Nederland. In Almelo (12 procent) is het percentage slachtofferschap van vermogensdelicten kleiner dan in Hengelo en in Enschede (16 procent) is dat groter. Vergeleken met de referentiegemeenten Helmond en Oss zijn de verschillen gering. In Vlaardingen komen vandalismedelicten vaker voor dan in Hengelo. Figuur 5.10 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden vandalismedelicten, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 15% Oss 13% Vlaardingen 16% Twente 11% Nederland 12% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 42

58 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.11 Percentage slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden - vandalismedelicten, voor de wijken en aandachtsbuurten. Vandalisme komt het meeste voor Hengelo totaal: 14% in de Binnenstand, in de Hengelose Es en in de Hasseler Es. Ook in Berflo Es komt vandalisme iets meer dan gemiddeld voor. In het Buitengebied, Slangenbeek, Woolde, Wilderinkshoek, Noord en Groot Driene komt vandalisme minder dan gemiddeld voor. Als we kijken naar de aandachtsbuurten dan komt vandalisme het meest voor in Hengelose Es Noord en het minst in Buurt Noord. Aandachtsbuurten Slachtofferschap vandalismedelicten Hengelose Es Noord 20% Buurt Noord 12% Klein Driene 16% Berflo Es Zuid 14% Veldwijk 13% 43

59 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap 5.6 Bekendheid met daders Aan de slachtoffers van een aantal delicten, waaronder geweldsdelicten (bedreiging, mishandeling en seksuele mishandeling), zakkenrollerij met geweld, overige vernielingen en overige delicten is van het laatste voorval gevraagd of zij de dader kenden. Figuur 5.12 Bekendheid met dader (percentage van laatst ondervonden delicten; n<1.276). dader onbekend 70% 66% buurtgenoot andere bekende iemand van het werk (ex)partner en andere familie 13% 16% 10% 10% 3% 3% 4% 5% % 20% 40% 60% 80% 100% Bij tweederde (66 procent) is de dader onbekend. Dat is 4 procentpunten minder dan in Daar waar de dader bekend is, is het meestal een buurtgenoot of een andere bekende. Het aandeel buurtgenoten onder daders is met 3 procentpunten toegenomen vergeleken met Plaats voorval Respondenten die hebben aangegeven in de voorgaande 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van een delict, is per delict gevraagd naar de geografische locatie waar het laatste voorval plaatsvond: in de eigen woonbuurt, elders in de eigen woongemeente, elders in Nederland of in het buitenland. Omdat dit niet relevant is voor slachtoffers van (poging tot) inbraak is deze vraag aan hen niet gesteld. Figuur 5.13 Geografische locatie delict (percentage van laatst ondervonden delicten; n<1.276). in eigen buurt 63% 63% elders in de woongemeente elders in Nederland in het buitenland onbekend 8% 9% 2% 3% 0% 1% 27% 25% % 20% 40% 60% 80% 100% Bijna tweederde (63 procent) van de delicten vond plaats in de eigen buurt. Dit cijfer is gelijk aan De overige ondervonden delicten vonden meestal plaats elders in Hengelo. Dit aandeel is vergeleken met de vorige Veiligheidsmonitor met 2 procentpunten gedaald. 44

60 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Slachtofferschap Figuur 5.14 Pleegplek delict (percentage van laatst ondervonden delicten; n<1.276). op straat thuis 28% 28% 26% 27% elders café/bar/discotheek werk 7% 15% 14% 11% 13% 11% winkel/warenhuis sportveld/sporthal school in trein/metro/bus/tram andere woning park/parkeerterein halte van trein/metro/bus/tram auto 6% 6% 4% 6% 3% 4% 0% 3% 1% 2% 2% 1% 2% 1% 0% 1% % 10% 20% 30% 40% 50% Meer dan de helft van de delicten werd thuis of op straat gepleegd. Dat was ook in 2009 al het geval. Het aandeel van delicten dat in uitgaansgelegenheden werd gepleegd, is sinds 2009 met 3 procentpunten gedaald. Het aandeel delicten op sportvelden en in sporthallen neemt met 2 procentpunten toe. Een opvallende toename van 8 procentpunten is zichtbaar bij de categorie elders. 45

61 Hoofdstuk 6 Functioneren politie p 46

62 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie 6. Functioneren politie 6.1 Inleiding Bij veiligheid denkt men al snel aan de politie. In de Veiligheidsmonitor zijn er dan ook verschillende vragen met betrekking tot de politie gesteld. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de tevredenheid over het functioneren van de politie. Maar eerst worden cijfers over aangiftegedrag beschreven. 6.2 Melding en aangifte van misdrijven Lang niet alle delicten die inwoners ondervinden, worden door de politie geregistreerd. Dit komt doordat niet alle voorvallen bij de politie gemeld worden. Als iets niet gemeld wordt en de politie het zelf niet ontdekt, blijft het onbekend. Van de voorvallen die wel bekend zijn, zijn in de politieaangifte alleen die delicten terug te vinden waarvoor een ondertekende aangifte is gedaan of die via internet zijn gemeld Melding Uit de meting in 2011 komt naar voren dat in Hengelo 34 procent van de ondervonden delicten 6 is gemeld. Dat cijfer is ook in 2009 gerapporteerd. Het is 3 procentpunten lager dan het Twents gemiddelde en 1 procentpunt lager dan het Nederlands gemiddelde. In Almelo (41 procent) en Enschede (38 procent) is het meldingspercentage groter dan in Hengelo. Het cijfer van Hengelo is gelijk aan het meldingspercentage in Vlaardingen en aanzienlijk lager dan cijfers uit Helmond en Oss. Figuur 6.1 Bij de politie gemelde delicten (percentage van laatst ondervonden delict; n=448), in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 39% Oss 42% Vlaardingen 34% Twente 37% Nederland 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aangifte Zoals gezegd wordt niet van alle gemelde delicten aangifte gedaan. Het aangiftepercentage bedraagt in Hengelo 25 procent. Dat is 2 procentpunten lager dan in In Twente ligt het aangiftepercentage 3 procentpunten hoger. Het Nederlands gemiddelde ligt 1 procent hoger. 6 In de vragenlijst is doorgevraagd op het laatst ondervonden delict. 47

63 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie In Almelo (33 procent) en Enschede 28 procent) is het aangiftepercentage groter dan in Hengelo. Het aangiftepercentage in Hengelo is vergelijkbaar met dat van Vlaardingen en aanzienlijk lager dan Helmond en Oss. Figuur 6.2 Bij de politie aangegeven delicten (percentage van laatst ondervonden delict; n=448), in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo % Hengelo % Helmond 34% Oss 35% Vlaardingen 28% Twente 28% Nederland 26% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wijze van melden Delicten worden op uiteenlopende manieren gemeld bij de politie. Tegenwoordig wordt bijna de helft van de meldingen via internet gedaan, een stijging met 14 procentpunten ten opzichte van Het aandeel telefonische meldingen, in 2011 ruim een kwart van alle meldingen, stijgt met 7 procentpunten. Hiermee samenhangend daalt het aandeel meldingen dat op het politiebureau wordt gedaan met 22 procentpunten naar 20 procent. Figuur 6.3 Bij de politie gemelde delicten naar wijze van melden (n<448). via internet 33% 47% telefonisch 21% 28% op het politiebureau 20% 42% anders/onbekend 4% 4% bij agent op straat 0% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 48

64 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Aangifte per delictsoort Meld- en aangiftegedrag variëren sterk naar delictsoort. Omdat inzicht bij deze variatie van belang is bij het interpreteren van verschillen en overeenkomsten tussen politiecijfers en de belevingscijfers van de Veiligheidsmonitor geven we in onderstaande figuur 6.4 een overzicht van meldings- en aangiftepercentages per delictsoort op basis van de Veiligheidsmonitor op regioniveau. Hieruit komt naar voren dat lang niet elk delict wordt gemeld en dat er een grote variatie in meld- en aangiftegedrag tussen delicten is. Wat met name blijkt, is dat diefstal aanzienlijk vaker wordt gemeld dan bedreiging, vernielingen en geweld. Figuur 6.4 Regionale meldings- en aangiftepercentages van het laatst ondervonden delict naar soort delict (percentage gemeld) Diefstal auto Diefstal portemonnee etc. met geweld 100% 100% Daadwerkelijke inbraak in woning Iets gestolen uit auto 78% 85% Diefstal portemonnee etc. zonder geweld 67% Poging tot inbraak 52% Slachtoffer van mishandeling 38% Bedreigd met lichamelijk geweld Iets gestolen of beschadigd aan buitenkant auto 29% 27% Diefstal andere voorwerpen Vernielingen (excl. auto) Slachtoffer van seksuele intimidatie een - misdrijf 19% 18% 15% 0% 25% 50% 75% 100% Motieven om wel of niet te melden Burgers hebben uiteenlopende redenen om een delict te melden bij de politie (tabel 6.1). De meest voorkomende motieven in 2011 zijn: verzekeringsredenen, dat men vond dat de politie over het vooral geïnformeerd moest worden en om gestolen goederen terug te krijgen. Het aandeel verzekeringsredenen is ten opzichte van 2009 met 11 procentpunten toegenomen. Het motief gestolen goederen terug te krijgen daalde met 11 procentpunten. Ook de redenen om een delict juist niet te melden variëren. Meest voorkomende redenen zijn dat melden niets helpt, dat het delict niet zo belangrijk was, dat het geen zaak voor de politie was en dat het al was opgelost. Vergeleken met 2009 is het aandeel van het motief dat melden niet helpt met 11 procentpunten afgenomen. Het motief dat het delict niet zo belangrijk was nam met 6 procentpunten toe. Het motief dat de zaak al was opgelost name toe met 7 procentpunten. 49

65 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Tabel 6.1 Redenen om delict wel/niet te melden (n<448). reden om delict wel te melden reden om delict niet te melden dader moet gepakt worden 8% 9% helpt niets 45% 34% om gestolen goederen terug te krijgen 32% 21% niet zo belangrijk 20% 26% plicht 7% 5% is al opgelost 5% 12% politie moest dit weten 29% 28% geen zaak voor de politie 15% 14% verzekeringsredenen 22% 33% er volgen misschien represailles 1% 4% anders/onbekend 4% 4% anders/onbekend 15% 10% 6.3 Contact tussen politie en burger Eén op de drie inwoners van Hengelo heeft volgens de meting van 2011 één of meer keer contact gehad met de politie. Dit aandeel is gelijk aan In Hengelo is het percentage dat contact had met de politie 4 procentpunten hoger dan het Twentse gemiddelde en 2 procentpunten hoger dan het Nederlands gemiddelde. In Hengelo hebben inwoners ook wat vaker contact gehad met de politie dan in de drie referentiegemeenten en Almelo (29 procent). En minder vaak dan in Enschede (33 procent). Figuur 6.5 Percentage contact gehad met de politie in voorgaande 12 maanden. Hengelo % Hengelo % Helmond 30% Oss 28% Vlaardingen 31% Twente 28% Nederland 30% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Aard van het contact Burgers kunnen om verschillende redenen contact hebben gehad met de politie. Deze redenen voor contacten met de politie kunnen ingedeeld worden in drie categorieën, namelijk handhaving, aangifte/meldingen en overige redenen. Een belangrijk verschil tussen de categorieën is, dat bij handhaving het initiatief uitgaat van de politie, terwijl bij aangifte of melding het initiatief uitgaat van de burger. Bij handhaving gaat het om contacten omtrent bekeuringen, waarschuwingen en controles. Bij aangifte of melding gaat het om aangiftes omdat men zelf slachtoffer is geworden van een delict, het melden van een verdachte situatie of delict, het melden van een ongeval of vanwege het getuige geweest zijn van een misdrijf. Andere contactredenen betreffen onder andere een vraag om hulp, een vraag om informatie en advies, een vergunningsaanvraag of andere administratieve handeling, een voorlichting of open dag en een praatje op straat. 50

66 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Tabel 6.2 Reden van het laatste contact met de politie (n=925). handhaving aangifte/melding andere reden Hengelo % 34% 48% Hengelo % 35% 50% Helmond 16% 40% 44% Oss 19% 44% 37% Vlaardingen 20% 40% 40% Twente 20% 34% 46% Nederland 22% 36% 42% Eenderde van de contacten heeft betrekking op een melding of aangifte, een kleiner deel is naar aanleiding of vanwege handhaving. Ongeveer de helft van de contacten heeft een andere achtergrond. Deze cijfers zijn vergelijkbaar met gemiddelden voor Twente en Nederland. In de referentiegemeenten ligt het aandeel contacten vanwege een melding of aangifte iets hoger dan in Hengelo. In Almelo en Enschede zijn handhaving en aangifte/melding vaker redenen voor contact met de politie en overige redenen minder vaak Tevredenheid optreden politie Van de inwoners van Hengelo die in de voorgaande 12 maanden contact hebben gehad met de politie is bijna tweederde tevreden over dit contact (figuur 6.6). Dit aandeel daalde met 2 procentpunten ten opzichte van Het cijfer over 2011 is 1 procentpunt hoger dan het Twents gemiddelde en 3 procentpunten hoger dan het Nederlands gemiddelde. Ook ligt het percentage tevreden inwoners boven het niveau van Almelo (56 procent) en Enschede (61 procent). Inwoners van Oss en Vlaardingen zijn minder vaak tevreden over het optreden van de politie dan in Hengelo. Inwoners van Helmond zijn iets vaker tevreden. Figuur 6.6 Tevredenheid over optreden politie bij laatste contact (percentage (zeer) tevreden; n=925) Hengelo % Hengelo % Helmond 66% Oss 57% Vlaardingen 57% Twente 62% Nederland 60% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 51

67 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Redenen voor ontevredenheid De meest genoemde reden voor ontevredenheid is dat de politie niets heeft gedaan. Ook wordt vaak genoemd dat het probleem niet is opgelost, dat de politie niet efficiënt optrad, dat de politie onvoldoende informatie gaf, dat er geen bericht over de afloop is ontvangen, dat er onvoldoende tijd aan is geschonken, dat de politie onverschillig was en dat de politie niets kon doen. Alle redenen worden in 2011 vaker genoemd dan in Figuur 6.7 Redenen voor ontevredenheid over politiecontact, meerdere antwoorden mogelijk (percentage genoemd; n<925) politie deed niets 31% 43% probleem is niet opgelost politie trad niet efficiënt op 22% 21% 31% 31% politie gaf onvoldoende informatie geen bericht over de afloop 10% 30% 26% 29% onvoldoende tijd/aandacht 15% 29% politie was onverschillig 19% 28% politie kon niets doen 14% 25% lang wachten 17% 19% politie kwam niet 8% 11% overig 32% 34% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 6.4 Functioneren politie Tevredenheid over functioneren van de politie in de buurt Bijna de helft van de Hengeloërs (46 procent) is in het algemeen tevreden over het functioneren van de politie in de buurt (figuur 6.8). Dit aandeel is ten opzichte van 2009 met 1 procentpunt afgenomen. Het ligt 2 procentpunten onder het Twentse gemiddelde en 2 procentpunten boven het Nederlandse gemiddelde. Het tevredenheidpercentage in Hengelo ligt boven dat van Almelo (44 procent) en is gelijk aan Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten zijn inwoners van Hengelo vaker tevreden over de politie dan inwoners van Oss en Vlaardingen. Vergeleken met inwoners van Helmond is men iets minder vaak tevreden. 52

68 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.8 Tevredenheid over het functioneren van de politie in de buurt (percentage (zeer) tevreden). Hengelo % Hengelo % Helmond 48% Oss 42% Vlaardingen 42% Twente 48% Nederland 44% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Functioneren van de politie in de buurt Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over het functioneren van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd. Inwoners zijn het meeste eens met de stellingen dat de politie je serieus neemt, haar best doet in de buurt, burgers bescherming biedt en reageert op problemen in de buurt. Weinigen zijn het ermee eens dat de politie te weinig bekeurt, zaken efficiënt aanpakt en contacten heeft met de bewoners. Vergeleken met 2009 stemt men met alle stellingen iets vaker in. Figuur 6.9 Oordeel over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal eens). neemt je serieus* doet in deze buurt haar best biedt de burgers in deze buurt bescherming reageert op de problemen hier in de buurt bekeurt hier te weinig* pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan heeft contact met de bewoners uit de buurt 38% 43% 31% 34% 31% 36% 29% 33% 25% 27% 16% 20% 15% 18% * maken geen onderdeel uit van de schaal voor functioneren politie 0% 10% 20% 30% 40% 50% 53

69 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Voor het functioneren van de politie in de buurt is een schaalscore berekend die gebaseerd is op vijf van de zeven bovengenoemde stellingen. De stellingen de politie neemt je serieus en de politie bekeurt hier te weinig zijn voor de berekening van de schaalscore niet meegenomen. Hoe hoger de score op de schaal functioneren van de politie, hoe positiever inwoners hierover zijn. De schaalscore varieert op een schaal van 0 tot 10. De politie van Hengelo haalt op deze schaal een score van 5.4. Dit is gelijk aan de score uit 2009 en vrijwel gelijk met cijfers voor heel Twente en Nederland en de referentiegemeenten. Figuur 6.10 Schaalscore functioneren van de politie in de buurt, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,4 Hengelo ,4 Helmond 5,4 Oss 5,2 Vlaardingen 5,3 Twente 5,3 Nederland 5,

70 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.11 Schaalscore functioneren van de politie in de buurt, in wijken en aandachtsbuurten. De hoogste schaalscore voor het Hengelo totaal: 5,4 functioneren in de buurt haalt de politie in Slangenbeek. De Binnenstad heeft de laagste schaalscore. In alle overige wijken haalt de politie een score van rond of iets onder het gemiddelde. Van de inwoners van aandachtsbuurten is Veldwijk het meest tevreden en Klein Driene het minst. De overige buurten scoren rond het stedelijke gemiddelde. Aandachtsbuurten Score functioneren politie Hengelose Es Noord 5,4 Buurt Noord 5,2 Klein Driene 5,1 Berflo Es Zuid 5,4 Veldwijk 5, Beschikbaarheid van de politie in de buurt Een ander aspect voor de wijze waarop inwoners tegen de politie aankijken, is of de politie er is als je haar nodig hebt. Inwoners zijn vijf stellingen voorgelegd over de beschikbaarheid van de politie (figuur 6.12). Hieruit komt naar voren dat bijna de helft vindt dat je de politie te weinig ziet in de buurt. Daarnaast vindt eenderde dat de politie als ze er is, te weinig uit de auto komt. Ruim een kwart vindt dat de politie in de buurt te weinig aanspreekbaar is en dat de politie in de buurt te weinig tijd heeft voor allerlei zaken. Eén op de negen Hengeloërs vindt dat de politie niet snel komt als je ze roept. Ten opzichte van 2009 valt met name op dat het aandeel inwoners dat van mening is dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken met 4 procentpunten is toegenomen. 55

71 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.12 Oordeel over beschikbaarheid van de politie (percentage (helemaal eens). zie je in de buurt te weinig 47% 48% komt te weinig uit de auto 34% 35% is hier te weinig aanspreekbaar heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken 19% 23% 28% 28% komt niet snel als je ze roept 11% 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Op basis van de stellingen hierboven is opnieuw een schaalscore opgesteld. Het betreft de schaalscore beschikbaarheid van de politie. Hoe positiever men is over het functioneren van de politie in de buurt, hoe hoger de schaalscore (figuur 6.13). Inwoners van Hengelo geven een score 4,5 voor de beschikbaarheid van de politie. Dit is respectievelijk 0,1 en 0,2 punten hoger dan de gemiddelden van Twente en heel Nederland en ook hoger dan de scores voor beschikbaarheid in de referentiegemeenten. Figuur 6.13 Schaalscore beschikbaarheid van de politie, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,5 Hengelo ,6 Helmond 4,4 Oss 4,3 Vlaardingen 4,4 Twente 4,5 Nederland 4,

72 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.14 Schaalscore beschikbaarheid van de politie, in wijken en aandachtsbuurten. De beschikbaarheid van de politie Hengelo totaal: 4,6 wordt in het Buitengebied het laagst beoordeeld en in Slangenbeek het hoogst. De verschillen tussen de meeste wijken zijn echter beperkt. In de aandachtsbuurten Veldwijk en Klein Driene haalt de politie de hoogste beschikbaarheidscores. Deze liggen iets boven het stedelijk gemiddelde. In de overige aandachtsbuurten ligt de beschikbaarheidscore iets onder het stedelijk gemiddelde, maar nog altijd hoger dan de beschikbaarheidscore in het buitengebied. Aandachtsbuurten Score beschikbaarheid Hengelose Es Noord 4,4 Buurt Noord 4,4 Klein Driene 4,7 Berflo Es Zuid 4,5 Veldwijk 4, Vertrouwen in de politie Ruim de helft van de Hengeloërs vindt dat als het er echt om gaat de politie haar uiterste best zal doen om je te helpen en de helft geeft aan dat als het er echt om gaat de politie er voor je is (figuur 6.15). Op beide stellingen stijgt het aantal inwoners dat het ermee is, ten opzichte van 2009, met 4 procentpunten. Figuur 6.15 Oordeel over vertrouwen in de politie (percentage (helemaal) eens). als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen als het er echt om gaat dan is de politie er voor je 50% 54% 47% 51% % 20% 40% 60% 80% 100% Van de twee bovengenoemde stellingen is een schaalscore vertrouwen in de politie gemaakt. Deze schaalscore varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de waarde hoe meer vertrouwen men heeft in de politie (figuur 6.16). Hengelo scoort een 6,5 op de schaal vertrouwen in de politie. 57

73 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Dat is 0,1 punt hoger dan in Deze score is vergelijkbaar met gemiddelden voor Twente en Nederland, twee van de drie referentiegemeenten en iets hoger dan de score in Oss. Figuur 6.16 Schaalscore vertrouwen in de politie, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,4 Hengelo ,5 Helmond 6,4 Oss 6,3 Vlaardingen 6,5 Twente 6,5 Nederland 6, Eén van de taken van de politie is misdaadbestrijding. Ruim eenderde van de Hengeloërs vindt dat de politie weet hoe ze boeven moet vangen en een kwart vindt dat de politie succesvol de criminaliteit bestrijdt (figuur 6.17). Vergeleken met 2009 stijgt het aandeel inwoners dat van mening is dat de politie weet hoe ze boeven moet vangen met 7 procentpunten. Het aandeel inwoners dat van mening is dat de politie de criminaliteit succesvol bestrijdt, stijgt met 24 procent. Figuur 6.17 Oordeel over de politie als crimefighter (percentage (helemaal) eens). weet hoe ze boeven moeten vangen bestrijdt succesvol de criminaliteit 29% 36% 19% 24% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Beide stellingen zijn samengevoegd tot de schaalscore de politie als crimefighter. De schaal varieert van 0 tot 10 en een hogere score betekent dat inwoners positiever oordelen over de politie als misdaadbestrijder (figuur 6.18). De politie van Hengelo scoort in ,5 als crimefighter. Dat is 0,2 punten hoger dan in Dit cijfer is vrijwel gelijk aan het Twentse gemiddelde en 0,3 punten hoger dan het Nederlandse gemiddelde. Ook vergeleken met de referentiegemeenten is de Hengelose politie volgens de inwoners duidelijk vaker zichtbaar in de rol van crimefighter. 58

74 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.18 Schaalscore de politie als crimefighter, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,3 Hengelo ,5 Helmond 5,1 Oss 5,2 Vlaardingen 5,1 Twente 5,4 Nederland 5, Interactie tussen politie en burgers In deze paragraaf komt de waardering voor de interactie tussen politie en burgers aan bod. De inwoners zijn stellingen voorgelegd over de interactie met de politie (figuur 6.19). Ruim 40 procent vindt dat de politie inwoners serieus neemt. Eenderde vindt dat de politie rekening houdt met wensen in de samenleving. Een kwart is van mening dat de politie goed samenwerkt met de bewoners en één op de vijf vindt dat de politie contact heeft met de buurtbewoners. Op alle aspecten stijgt het aantal inwoners dat instemt met de stellingen. Figuur 6.19 Oordeel wederkerigheid tussen politie en burgers (percentage (helemaal) eens). neemt je serieus houdt rekening met de wensen van de samenleving werkt goed samen met de bewoners heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 38% 43% 28% 32% 20% 26% 15% 18% % 10% 20% 30% 40% 50% Op basis van de stellingen hierboven is de schaalscore wederkerigheid tussen politie en burgers berekend. Hoe hoger de score op deze schaal hoe positiever inwoners zijn over de wederkerigheid. De schaalscore varieert tussen 0 en 10 (figuur 6.20). In Hengelo waardeert men de wederkerigheid tussen politie en burgers met een schaalscore 5,3. Dit is 0,1 punt hoger dan in 2009, vrijwel gelijk aan de cijfers voor Twente en Nederland en hoger dan de cijfers in de referentiegemeenten. 59

75 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.20 Schaalscore wederkerigheid tussen politie en burgers, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,3 Hengelo ,4 Helmond 5,5 Oss 5,2 Vlaardingen 5,3 Twente 5,4 Nederland 5, Inwoners is ook een drietal stellingen voorgelegd over de communicatie met de politie (figuur 6.21). Ruim de helft vindt de politie benaderbaar. Eenderde vindt dat de politie contact wil hebben met de burgers en ruim een kwart vindt dat de politie burgers informeert. Ten opzichte van 2009 stijgt het aantal inwoners dat het eens is met de stelling dat de politie contact wil hebben met de burgers met 5 procentpunten. Figuur 6.21 Oordeel communicatie tussen politie en burgers (percentage (helemaal) eens). is benaderbaar wil contact hebben met de burgers informeert de burgers 28% 33% 25% 28% 53% 54% % 20% 40% 60% 80% 100% De laatste schaalscore betreft communicatie tussen politie en burgers en is gebaseerd op bovengenoemde drie stellingen. Hoe hoger de schaalscore hoe meer men de communicatie waardeert. De schaalscore varieert tussen 0 en 10 (figuur 6.22). In Hengelo is de gemiddelde schaalscore voor communicatie tussen politie en burgers 5,7. Dit is gelijk aan de cijfers voor Twente en Nederland. Vergeleken met de referentiegemeenten is het lager dan Oss en vergelijkbaar met Helmond en Vlaardingen. 60

76 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Functioneren politie Figuur 6.22 Schaalscore communicatie tussen politie en burgers, in Hengelo en referentiegemeenten. Hengelo ,6 Hengelo ,7 Helmond 5,6 Oss 5,5 Vlaardingen 5,8 Twente 5,7 Nederland 5,

77 Hoofdstuk 7 Conclusies 62

78 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Conclusies 7. Conclusies In dit hoofdstuk passeren voor alle thema s van de Veiligheidsmonitor nog eens kort de belangrijkste conclusies de revue. We hebben in voorgaande hoofdstukken gezien dat Hengelo het ten aanzien van leefbaarheid en veiligheid vaak iets beter doet dan het Nederlandse gemiddelde en iets minder goed dan het Twentse gemiddelde, omdat hierin de landelijk gelegen gemeenten meetellen. Als middelgrote stedelijke gemeente is Hengelo beter vergelijkbaar met de andere grote Twentse steden Almelo en Enschede en de gekozen referentiegemeenten Helmond, Oss en Vlaardingen. Leefbaarheid van de woonomgeving Op het aspect fysieke kwaliteit onderscheidt Hengelo zich niet van Enschede, Twente, Nederland en de referentiegemeenten. Wel is er een hogere schaalscore dan in Almelo. Op het niveau van de afzonderlijke indicatoren valt hier en daar een lichte stijging in de tevredenheid over de fysieke kwaliteit waar te nemen sinds Dit vertaalt zich in een geringe stijging van de schaalscore voor fysieke kwaliteit. De sociale kwaliteit in Hengelo is vergelijkbaar met het Nederlands gemiddelde, maar is lager dan het Twentse gemiddelde, dat relatief hoog is onder invloed van de landelijk gelegen gemeenten. Maar de schaalscore is vergelijkbaar met de andere grote Twentse steden Almelo en Enschede. Op het niveau van de indicatoren zijn er nauwelijks verschillen met 2009, behalve dat inwoners vaker tevreden zijn over de bevolkingssamenstelling van de eigen buurt. Inwoners van Hengelo zijn per saldo niet positief over de buurtontwikkeling. Vergeleken met 2009 is men wel iets minder vaak negatief. Tussen de buurten zijn er grote verschillen in hoe bewoners de buurtontwikkeling waarderen. Bewoners van de Binnenstad, Groot Driene en de Wilderinkshoek zijn per saldo het minst positief over de ontwikkeling van hun buurt. Opvallend is dat inwoners van de aandachtsbuurten Veldwijk en Berflo Es Zuid zeer positief gestemd zijn over de buurtontwikkeling. Dat is ongetwijfeld het effect van de herstructurering die momenteel plaatsvindt in deze buurten. Buurtproblemen De buurtproblematiek in Hengelo is beperkt in vergelijking tot cijfers voor heel Nederland, maar ligt op de meeste indicatoren wel boven het Twentse gemiddelde. Hengelo doet het vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede relatief goed als het gaat om verloedering, dreiging, sociale overlast en overlast van vermogensdelicten. Wel is dreiging in Hengelo toegenomen ten opzichte van Verkeersoverlast is gedaald, maar blijft het meest voorkomende soort buurtprobleem. De belangrijkste buurtproblemen waar volgens inwoners tegen moet worden opgetreden, zijn te hard rijden, parkeeroverlast en hondenpoep. Enkele wijken vertonen in dit opzicht een ander profiel en vragen daarmee om een andere prioritering. Dit geldt met name voor de Binnenstad, het Buitengebied en enkele aandachtsbuurten. Onveiligheidsgevoel In de onveiligheidbeleving is Hengelo te positioneren tussen de regionale en landelijke cijfers: onveiligheidsgevoelens komen bij inwoners van Hengelo iets vaker voor dan in Twente en minder vaak dan gemiddeld in Nederland. Vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede voelen inwoners van Hengelo zich relatief veilig. Tussen de wijken zijn betrekkelijk grote verschillen in onveiligheidbeleving. In de Binnenstad en de wijken daar direct omheen (Noord en Berflo Es) komen onveiligheidsgevoelens duidelijk vaker voor dan in andere wijken. En opzichte van 2009 is het onveiligheidsgevoel in de eigen buurt licht toegenomen. 63

79 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Conclusies Slachtofferschap De kans om in Hengelo slachtoffer te worden van een delict is niet veel groter dan gemiddeld in Twente of in Nederland. Het totale slachtofferschap is groter dan in Almelo en kleiner dan in Enschede. Vergeleken met de referentiegemeenten is er weinig verschil. Ten opzichte van 2009 is de situatie vrij stabiel, al is er op het niveau van delicttypen eerder sprake van een lichte toename dan van een daling. Tussen de verschillende wijken en buurten doen zich soms wel grote verschillen voor. Aandachtspunten zijn wat dat betreft de Binnenstad, Hengelose Es en specifiek Hengelose Es Noord. Politie In Hengelo is de meldings- en aangiftebereidheid niet veel lager dan regionale en landelijke cijfers, maar relatief laag vergeleken met de referentiegemeenten en Almelo en Enschede. Ten opzichte van 2009 is de meldings- en aangiftebereidheid niet veranderd. Een opvallende ontwikkeling is dat de wijze waarop delicten worden gemeld sterk aan het veranderen is. Men komt veel minder vaak nog naar het politiebureau, maar handelt de melding in plaats daarvan aanzienlijk vaker telefonisch of via internet af. Vooralsnog heeft dit niet geleid tot een toename van het meldings- en aangiftegedrag. Inwoners van Hengelo zijn in vergelijking met twee van de drie referentiegemeenten relatief tevreden over het functioneren van de politie. De tevredenheid over de politie is iets hoger dan cijfers voor heel Nederland en vergelijkbaar met Almelo en Enschede en het regionale gemiddelde. 64

80 Hoofdstuk 7 Wijken en aandachtsbuurten samengevat 65

81 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat 8. Wijken en aandachtsbuurten samengevat In dit laatste hoofdstuk worden per wijk en aandachtsbuurt de meest opvallende uitkomsten en ontwikkelingen samengevat. 8.1 Wijken samengevat Binnenstad samengevat Inwoners van de Binnenstad zijn over fysieke voorzieningen minder tevreden dan inwoners van Hengelo totaal, met speelplekken voor kinderen als meest in het oog springend. De tevredenheid hierover is sinds 2009 afgenomen en is ook flink lager dan de gemiddelde tevredenheid in Hengelo. Gebrek aan speelplekken voor kinderen is in een centrumgebied wellicht geen verrassing, maar deze voorziening wordt door bewoners wel gemist. Wat wel opvallend is voor een centrumgebied is dat de sociale cohesie in de Binnenstad in 2011 gelijk is aan die in heel Hengelo, vanwege een toename sinds Ook het rapportcijfer voor leefbaarheid in de Binnenstad is vergelijkbaar met de rest, al zien inwoners van de Binnenstad wel een grotere achteruitgang van hun buurt dan gemiddeld in Hengelo. Inwoners van de Binnenstad ervaren alle in de Veiligheidsmonitor genoemde buurtproblemen vaker dan inwoners van Hengelo gemiddeld. Vooral sociale overlast komt veel vaker voor. Het meest voorkomende probleem is verkeersoverlast. Inwoners van de Binnenstad geven aspecten van deze twee overkoepelende problemen zelf ook aan als zaken die in de buurt met prioriteit moeten worden aangepakt. Binnenstadbewoners voelen zich vaker onveilig in hun buurt dan de gemiddelde Hengeloër. Dit wordt weerspiegeld in het feit dat zij bijna twee keer zo vaak slachtoffer worden van een vandalismedelict en ook het aantal vermogensdelicten is in de Binnenstad hoger dan in Hengelo gemiddeld. Toch hebben inwoners van de Binnenstad net zoveel vertrouwen in de politie als de gemiddelde inwoner van Hengelo. Hoewel de leefbaarheid van de Binnenstad redelijk is, staat deze wel onder druk. Een flink deel vindt dat de buurt erop achteruit gaat. Sinds 2009 is geen verbetering in dit beeld opgetreden. Integendeel, buurtproblemen en slachtofferschap zijn toegenomen Berflo Es samengevat De genoemde fysieke voorzieningen worden vrijwel allemaal hoger gewaardeerd dan twee jaar terug, met verschillen van meer dan tien procent. De sociale cohesie van de wijk is in 2011 groter dan in 2009, evenals de waardering van de woonomgeving en de leefbaarheid. Deze resultaten worden bevestigd door de waargenomen vooruitgang van de wijk. Waar in heel Hengelo een netto achteruitgang van drie procent wordt gemeten, zien inwoners van de Berflo Es hun wijk netto veertien procent vooruit gaan. De meeste soorten buurtproblemen in de Berflo Es zijn redelijk stabiel gebleven. Er is zelfs minder verkeersoverlast en fysieke verloedering. Een kwart van de inwoners van de Berflo Es geeft aan in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer te zijn geworden van een delict. Dit is gelijk aan het gemiddelde in Hengelo en minder dan in Desondanks voelen ruim twee op de tien inwoners zich wel eens onveilig in hun eigen buurt. Dat is boven het Hengelose gemiddelde. Sinds 2009 is de Berflo Es op veel van de gemeten punten vooruit gegaan. Ongetwijfeld het effect van de lopende herstructurering in de buurten Berflo Es Zuid en Veldwijk Zuid. Opvallend is dat de herstructurering niet alleen zorgt voor verbetering van de fysieke omgeving, maar dat ook sociale cohesie meestijgt. Een teken dat dit aspect niet ondersneeuwt. Al met al wordt de Berflo Es steeds meer een gemiddelde Hengelose wijk. Hoewel er op een aantal terreinen nog wel een inhaalslag te maken is, bijvoorbeeld de nog steeds bovengemiddelde onveiligheidsgevoelens in de eigen buurt. 66

82 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat Buitengebied samengevat De waardering van de fysieke voorzieningen in het Buitengebied is sinds de peiling in 2009 in grote mate toegenomen. Nog steeds is de gemiddelde waardering lager dan die in Hengelo totaal, maar het verschil is aanzienlijk kleiner geworden. Het Buitengebied scoorde in 2009 al goed wat betreft leefbaarheid en deze trend zet zich in 2011 voort. De woonomgeving wordt bovendien hoger gewaardeerd dan gemiddeld in Hengelo. Netto zien inwoners van het Buitengebied een vooruitgang van hun buurt, waar zij in 2009 nog een achteruitgang waarnamen. Het aantal buurtproblemen is in het Buitengebied consequent lager dan gemiddeld in Hengelo. Verkeersoverlast is duidelijk afgenomen. Sinds 2009 is het percentage slachtofferschap van vermogens- en vandalismedelicten echter bijna verdubbeld. Men is zich hier desondanks niet onveiliger door gaan voelen en ook de totale tevredenheid over het functioneren van de politie is hoger dan twee jaar geleden Groot Driene samengevat In vergelijking met heel Hengelo is Groot Driene een doorsnee wijk wat betreft woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. Inwoners van Groot Driene zijn over bijna alle fysieke voorzieningen meer tevreden dan de gemiddelde Hengeloër. Ook wat betreft de genoemde buurtproblemen wijkt Groot Driene in positieve zin af van Hengelo als geheel. De sociale cohesie in de wijk is echter iets minder dan in Hengelo totaal en inwoners voelen zich in verhouding tot 2009 vaker onveilig in de eigen woonbuurt. In 2009 voelden inwoners van Groot Driene zich nog minder vaak wel eens onveilig in de eigen woonbuurt dan de gemiddelde Hengeloër, maar dit verschil is in 2011 gekanteld. Ook wat betreft slachtofferschap van delicten is Groot Driene anno 2011 een gemiddelde wijk, terwijl het in 2009 nog positief afstak ten opzichte van het Hengelose gemiddelde. Dit komt door de toename van het aantal vermogensdelicten. Er wordt, in vergelijking met de rest van Hengelo, een grotere achteruitgang van de buurt waargenomen. Bij deze wijk moet de vinger aan de pols worden gehouden, omdat afname van leefbaarheid en veiligheid dreigt Hasseler Es samengevat De Hasseler Es doet het gemiddeld tot goed in vergelijking met heel Hengelo wat betreft woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. Inwoners van de Hasseler Es voelen zich in het algemeen minder vaak onveilig dan inwoners van Hengelo gemiddeld. De waardering voor de fysieke voorzieningen in de Hasseler Es is op bijna alle punten toegenomen sinds De tevredenheid met de speelvoorzieningen voor kinderen is groter dan gemiddeld in Hengelo. Echter, waar de Hasseler Es in 2009 wat betreft voorzieningen voor de jeugd nog bovengemiddeld scoorde, is in 2011 een flinke daling te zien in de waardering van deze voorziening. De score is nu lager dan gemiddeld in Hengelo. Er wordt, net als in 2009, een achteruitgang van de buurt ervaren, maar deze achteruitgang is netto lager dan in Bovendien scoorde de Hasseler Es in 2009 nog benedengemiddeld in Hengelo wat betreft ontwikkeling van de buurt, maar is de ervaren ontwikkeling van de wijk nu gemiddeld minder negatief dan in Hengelo in het algemeen Hengelose Es samengevat Inwoners van de Hengelose Es zijn over de meeste voorzieningen minder tevreden dan gemiddeld in Hengelo, met uitzondering van de voorzieningen voor jongeren. Ondanks het feit dat deze het laagst van alle voorzieningen gewaardeerd wordt, ligt het percentage tevreden inwoners in de Hengelose Es veel hoger dan gemiddeld. Dit is opvallend genoeg ook het enige aspect in de hier gerapporteerde resultaten waarop de Hengelose Es in positieve zin afwijkt van Hengelo totaal. 67

83 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat Inwoners van de Hengelose Es ervaren relatief meer buurtproblemen dan de gemiddelde Hengeloër. Dit geldt vooral voor verkeersoverlast, sociale overlast en overlast door vermogensdelicten. Ook werden meer inwoners van de Hengelose Es slachtoffer van een delict dan gemiddeld in Hengelo. Op veel punten scoort de wijk vrijwel gemiddeld ten opzichte van Hengelo in zijn geheel, omdat het om kleine afwijkingen gaat. Wanneer zich afwijkingen van het gemiddelde voordoen, is dit echter vrijwel altijd in negatieve zin. Ook in vergelijking met de cijfers uit 2009 is de Hengelose Es op de meeste punten gelijk gebleven of enigszins achteruit gegaan Noord samengevat Noord doet het gemiddeld tot relatief slecht in verhouding tot Hengelo totaal. Inwoners van Noord zijn over drie van de vijf gerapporteerde fysieke voorzieningen minder tevreden dan de gemiddelde Hengeloër en ook woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid worden lager gewaardeerd. De genoemde buurtproblemen worden bovendien door inwoners van Noord tenminste net zo vaak of zelfs vaker ervaren dan in Hengelo totaal. Een opvallende ontwikkeling is te zien bij slachtofferschap. Sinds 2009 is het totaal aantal slachtoffers van een delict in Noord met zes procentpunten afgenomen en is Noord wat dat betreft in 2011 een doorsnee wijk. Het aantal slachtoffers van een geweldsdelict is gehalveerd en ook het aantal vandalismedelicten is behoorlijk gedaald. In vergelijking met 2009 geven echter meer inwoners van Noord aan zich wel eens onveilig te voelen in de eigen woonbuurt. Het percentage inwoners dat dit aangeeft, is bovendien hoger dan in Hengelo totaal, terwijl Noord wat betreft onveiligheidbeleving in 2009 nog gemiddeld scoorde Slangenbeek samengevat Slangenbeek doet het als Hengelose wijk gemiddeld tot goed. Inwoners van de wijk zijn over alle genoemde fysieke voorzieningen meer tevreden dan de gemiddelde inwoner van Hengelo, met als uitschieter de speelplekken voor kinderen. Hier is een verschil van maar liefst 23 procentpunten te zien. Sinds 2009 is de tevredenheid met de verschillende voorzieningen gelijk gebleven of toegenomen. De leefbaarheid in Slangenbeek wordt ruim voldoende tot goed gewaardeerd. Veiligheid en leefbaarheid van de woonbuurt krijgen bovendien een hoger rapportcijfer dan gemiddeld in Hengelo. Desondanks ziet een kleine meerderheid van de inwoners in 2011 een achteruitgang van de wijk. Het aantal buurtproblemen is laag en sinds 2009 gelijk gebleven, met uitzondering van de verkeersoverlast, die is afgenomen. Ook in verhouding tot de gemiddelde wijk in Hengelo ervaren inwoners van Slangenbeek minder buurtproblemen. De waardering voor het functioneren van de politie is sinds 2009 toegenomen en is op een meerderheid van de punten hoger dan gemiddeld. Men voelt zich in deze wijk dan ook minder vaak wel eens onveilig dan in Hengelo totaal Wilderinkshoek samengevat Wilderinkshoek is, naar Hengelose maatstaven, een gemiddelde wijk. Over de fysieke voorzieningen zijn inwoners van Wilderinkshoek net zo tevreden als de gemiddelde Hengeloër, met uitzondering van de voorzieningen voor jongeren en de speelplekken voor kinderen. Hierover is men in Wilderinkshoek minder tevreden. Wat betreft de sociale cohesie wijkt Wilderinkshoek niet af van Hengelo totaal. Hetzelfde geldt voor woonbuurt, veiligheid en leefbaarheid. Inwoners van Wilderinkshoek zijn echter veel negatiever over de ontwikkeling van de buurt. Ook wat betreft buurtproblemen is Wilderinkshoek een doorsnee wijk. Alleen verkeersoverlast komt iets vaker voor dan gemiddeld in Hengelo. 68

84 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat Sinds 2009 is de overlast door vermogensdelicten toegenomen. Alle andere buurtproblemen komen even vaak voor als in Hengelo totaal en zijn stabiel gebleven sinds Het aantal slachtoffers van een delict is in Wilderinkshoek even hoog als in Hengelo gemiddeld. Maar het aantal slachtoffers van een geweldsdelict is sinds 2009 meer dan verdubbeld. Slachtofferschap van een vandalismedelict is daarentegen gedaald. De tevredenheid over het functioneren van de politie is sinds 2009 met tien procentpunten gedaald, hoewel de verschillende indicatoren een stabiele score hebben en Wilderinkshoek op deze punten ook niet afwijkt van Hengelo gemiddeld. Inwoners van Wilderinkshoek voelen zich, in verhouding tot 2009, vaker onveilig in hun eigen buurt. Bij deze wijk dreigt het gevaar om af te glijden op het gebied van veiligheidbeleving van de inwoners. Vermogensdelicten en geweldsdelicten zijn toegenomen, wat leidt tot een toename van het onveiligheidsgevoel, een afnemend vertrouwen in de politie en de buurtontwikkeling Woolde samengevat Woolde is, naar Hengelose maatstaven, een doorsnee wijk wat de leefbaarheid betreft. De cijfers die inwoners van Woolde geven aan hun buurt voor leefbaarheid, veiligheid en woonomgeving wijken niet af van het gemiddelde in Hengelo. Toch scoort de wijk op veel van de fysieke voorzieningen beter dan gemiddeld. Alleen over de voorzieningen voor de jeugd zijn inwoners van Woolde minder tevreden dan de gemiddelde Hengeloër. Onderhoud van perken, plantsoenen en parken, onderhoud van wegen, paden en pleintjes en de verlichting scoren allen hoger. Ook voor wat betreft buurtproblemen is Woolde een doorsnee wijk. De genoemde buurtproblemen worden door inwoners van Woolde even vaak ervaren als door de gemiddelde Hengeloër. In Woolde is men de afgelopen twaalf maanden minder vaak slachtoffer geworden van een delict dan in Hengelo totaal en dit is terug te zien in het feit dat men zich in deze wijk minder vaak wel eens onveilig voelt. Dit percentage is sinds 2009 wel toegenomen met vijf procentpunten. Ook over het functioneren van de politie en de buurtontwikkeling is men in Woolde minder tevreden dan in 2009 en minder dan gemiddeld in Hengelo. 8.2 Aandachtsbuurten samengevat Berflo Es Zuid samengevat De Berflo Es Zuid is een buurt in de wijk de Berflo Es en wordt voor het gemeentelijk beleid beschouwd als aandachtsbuurt. De Veiligheidsmonitor 2011 laat zien dat de veiligheidsbeleving van inwoners zich op verschillende aspecten positief ontwikkelt ten opzichte van Buurtbewoners zagen in 2009 nog een achteruitgang van de woonbuurt, maar in 2011 ziet een ruime meerderheid de buurt juist vooruit gaan. Ongetwijfeld is dat het effect van de lopende herstructurering in delen van de buurt. Woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid werden in 2009 nog slechter gewaardeerd dan gemiddeld in Hengelo, in 2011 zijn deze verschillen verdwenen. Opvallend is ook het aantal buurtproblemen. In 2009 hadden inwoners van de Berflo Es Zuid meer last van alle genoemde buurtproblemen dan de gemiddelde Hengeloër. In 2011 is het aantal genoemde buurtproblemen duidelijk verminderd en is de Berflo Es Zuid op dit punt een doorsnee buurt te noemen. Een uitzondering hierop vormt verkeersoverlast. Het slachtofferschap van gewelds- en vermogensdelicten is gedaald en inmiddels eveneens vrijwel gelijk aan het Hengelose gemiddelde. Op een aantal punten wijkt de Berflo Es Zuid echter nog in negatieve zin af van de gemiddelde Hengelose buurt. Alle fysieke voorzieningen worden slechter gewaardeerd, ondanks dat er op twee aspecten een vooruitgang te zien is ten opzichte van Ook voelen inwoners van de buurt zich nog steeds wat vaker dan gemiddeld onveilig in de eigen woonbuurt. 69

85 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat Hengelose Es Noord samengevat De Hengelose Es Noord is een buurt binnen de wijk de Hengelose Es en is voor het gemeentelijk beleid een aandachtsbuurt. De meeste fysieke voorzieningen en de leefbaarheid en veiligheid worden door de bewoners van deze buurt in 2011 lager gewaardeerd dan gemiddeld in Hengelo. Een uitzondering hierop vormt de waardering van de in deze buurt aanwezige voorzieningen voor jongeren, waarover de bewoners duidelijk vaker tevreden zijn dan gemiddeld in Hengelo. Buurtproblemen doen zich in Hengelose Es Noord aanmerkelijk vaker voor dan gemiddeld in Hengelo. Bewoners van deze buurt voelen zich vaker dan gemiddeld in Hengelo onveilig in de eigen buurt en in het algemeen. Ook hebben buurtbewoners een grotere kans dan gemiddeld om slachtoffer te worden van een delict. Ten opzichte van de meting van 2009 kan niet gesteld worden dat sprake is van een eenduidige ontwikkeling in het veiligheidsbeeld. Aan de ene kant daalt de tevredenheid over de verlichting in de buurt, stijgt het aantal inwoners dat de buurt verder achteruit ziet gaan en stijgt het buurtprobleem dreiging. Aan de andere kant zien we een toename in de tevredenheid over voorzieningen voor jongeren in de buurt, daalt het buurtprobleem verkeersoverlast en daalt het onveiligheidsgevoel bij buurtbewoners Klein Driene samengevat Klein Driene is een buurt binnen de Hengelose wijk Noord en wordt in het gemeentelijk beleid beschouwd als een aandachtsbuurt. De kwaliteit van fysieke voorzieningen en de leefbaarheid worden door de bewoners van deze buurt in 2011 lager gewaardeerd dan gemiddeld in andere Hengelose buurten. Buurtproblemen doen zich in Klein Driene aanmerkelijk vaker voor dan gemiddeld in Hengelo. Bewoners van deze buurt voelen zich vaker dan gemiddeld in Hengelo onveilig in de eigen buurt en in het algemeen. Ook hebben buurtbewoners een grotere kans dan gemiddeld om slachtoffer te worden van een delict. Ten opzichte van de meting van 2009 kan niet gesteld worden dat sprake is van een eenduidige ontwikkeling in het veiligheidsbeeld. Aan de ene kant daalt de tevredenheid over fysieke voorzieningen, daalt het rapportcijfer voor de woonomgeving, stijgen de buurtproblemen fysieke verloedering en overlast door vermogensdelicten. Aan de andere kant neemt de sociale cohesie toe, daalt het percentage inwoner dat negatief is over de ontwikkeling van de buurt en daalt het slachtofferschap van vandalisme (Buurt) Noord samengevat De buurt Noord is een onderdeel van de wijk Noord en wordt in het gemeentelijk beleid beschouwd als een aandachtsbuurt. De kwaliteit van een deel van de fysieke voorzieningen en de leefbaarheid worden door de bewoners van deze buurt in 2011 lager gewaardeerd dan gemiddeld in andere Hengelose buurten. Buurtproblemen doen zich in buurt Noord vaker voor dan gemiddeld in Hengelo. Bewoners van deze buurt voelen zich vaker dan gemiddeld in Hengelo onveilig in de eigen buurt en in het algemeen. Bewoners van deze buurt hebben echter geen grotere kans dan gemiddeld om slachtoffer te worden van een delict. Ten opzichte van de meting van 2009 kan gesteld worden dat per saldo sprake is van een licht positieve ontwikkeling in het veiligheidsbeeld. Weliswaar daalt de tevredenheid over fysieke voorzieningen, daalt het rapportcijfer voor de woonomgeving en stijgen de buurtproblemen fysieke verloedering en overlast door vermogensdelicten. Maar de sociale cohesie neemt toe, het percentage inwoners dat negatief is over de ontwikkeling van de buurt neemt af en het slachtofferschap van gewelds- en vandalismedelicten daalt. 70

86 Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Wijken en aandachtsbuurten samengevat Veldwijk samengevat Veldwijk is een buurt binnen de Hengelose wijk Berflo Es en wordt in het gemeentelijk beleid beschouwd als een aandachtsbuurt. In feite bestaat het uit twee buurten, te weten Veldwijk Noord en Veldwijk Zuid. In Veldwijk Zuid vindt op dit moment herstructurering plaats. De buurt als geheel heeft sinds 2009 een aantal positieve veranderingen ondergaan. Zo is de tevredenheid over fysieke voorzieningen toegenomen. En Veldwijk is in 2011 een doorsnee buurt wat betreft slachtofferschap, waar zij in 2009 nog negatief afstak tegen het Hengelose gemiddelde. De omslag wat betreft waargenomen ontwikkeling van de buurt is de beste illustratie van deze positieve ontwikkelingen. In 2009 vonden per saldo meer inwoners van Veldwijk dat de buurt achteruit ging dan vooruit. In 2011 zien per saldo meer inwoners juist een vooruitgang van de buurt. Toch wordt de buurt nog gekenmerkt door een relatief lage sociale cohesie, hoewel deze sinds 2009 is toegenomen. Ook geven inwoners de buurt een relatief lage score voor woonomgeving, leefbaarheid en veiligheid. De fysieke voorzieningen in de buurt worden consequent lager gewaardeerd dan gemiddeld in Hengelo. Wat dat betreft blijft aandacht voor deze buurt gewenst. 71

87 bijlagen 72

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie