HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?"

Transcriptie

1 Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2015/062 Datum Augustus 2015 Opdrachtgever Gemeente Bloemendaal Auteur(s) Davinia Wilson Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Colofon

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 7 Deelname aan de Veiligheidsmonitor... 7 Belangrijkste uitkomsten... 7 Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente... 7 Overlast in de buurt... 8 Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag... 8 Slachtofferschap... 9 Burgers en politie... 9 Preventie... 9 Toezichthouders... 9 Indicatoren Veiligheidsanalyse Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente Overlast in de buurt Inleiding HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inhoudsopgave

4 3.2 Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Overige overlast Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Veiligheidsbeleving Inleiding Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Respectloos gedrag Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Burgers en politie Inleiding Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie Inleiding Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen Toezichthouders Conclusies Inleiding Leefbaarheid woonomgeving Overlast HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inhoudsopgave

5 Onveiligheidsgevoel Slachtofferschap Contact burgers en politie Preventie Toezichthouders Bijlage 1: Achtergrondkenmerken.66 Bijlage 2: Tabellen.69 Bijlage 3: Vragenlijst 71 HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inhoudsopgave

6 SAMENVATTING HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 6

7 Samenvatting Deelname aan de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2014 heeft Bloemendaal meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De vragenlijsten voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2014 aan inwoners van Bloemendaal toegestuurd. In totaal hebben 621 inwoners de Veiligheidsmonitor ingevuld. De respons in Bloemendaal was 46 procent. Belangrijkste uitkomsten De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2014 bestaat uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt functioneren gemeente overlast in de buurt veiligheidsbeleving en onveilige plekken respectloos gedrag slachtofferschap functioneren politie preventie toezichthouders Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. De resultaten van Bloemendaal zijn vergeleken met de gemeenten Oegstgeest, Dronten en Heemstede, het Basisteam Kennemerland- Kennemerkust, Politiedistrict Kennemerland en de landelijke cijfers. Er is een tijdreeks in deze rapportage opgenomen. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente De fysieke kwaliteit in Bloemendaal is vergelijkbaar met de meeste referentiegebieden. In Oegstgeest worden de fysieke voorzieningen hoger gewaardeerd. Dit heeft met name te maken met de hogere tevredenheid in Oegstgeest over de speelplekken voor kinderen in de buurt. De sociale cohesie is in Bloemendaal sterker dan gemiddeld in Nederland. Met name met de stelling de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om is men het in Bloemendaal meer eens dan in Nederland als geheel. De resultaten binnen de overige referentiegebieden wijken weinig af van die in Bloemendaal. In Bloemendaal vindt negen procent van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, het percentage dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is tien procent. De leefbaarheid in de woonbuurt wordt in Bloemendaal met een 8,0 gewaardeerd, Bloemendaal laat daarmee met name Dronten en Nederland als geheel achter zich. In Bloemendaal is 45 procent van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid, acht procent is hier (zeer) ontevreden over. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 7

8 In de gemeenten Oegstgeest en Heemstede is men duidelijk meer tevreden over het functioneren van de gemeente op deze thema s. In Nederland als geheel ligt de tevredenheid duidelijk lager dan in Bloemendaal en de andere referentiegebieden. Overlast in de buurt Fysieke verloedering komt in Bloemendaal (16% veel overlast) minder vaak voor dan onder de inwoners van het gebied van Basisteam Kennemerland-Kennemerkust of Nederland als geheel. Het aandeel inwoners van Bloemendaal dat veel sociale overlast ervaart is met zes procent een stuk lager dan het landelijke gemiddelde (12%). Ruim een kwart van de Bloemendaalse inwoners ervaart veel overlast van verkeer, dit is vergelijkbaar met het aandeel in de referentiegebieden. Alleen het landelijke gemiddelde ligt hoger dan in Bloemendaal. Het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van één of meerdere vormen van overlast ligt in Bloemendaal met 36 procent lager dan in het Basisteamgebied (41%) en in Nederland (44%). de drie belangrijkste buurtproblemen in Bloemendaal zijn volgens de bewoners: te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag In Bloemendaal voelt men zich vaker wel eens onveilig (14%) in de eigen woonbuurt dan in Oegstgeest en Heemstede. Landelijk ligt het percentage hoger (18%). De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 7,5. Dit is hoger dan het landelijke gemiddelde en ongeveer gelijk aan de andere referentiegebieden. Inwoners van Bloemendaal vertonen ongeveer even vaak vermijdingsgedrag als in de referentiegebieden, alleen in Heemstede vertonen inwoners minder vermijdingsgedrag. Ten opzichte van 2011 is dit onveranderd. Inwoners van Bloemendaal voelen zich het meest onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen (31%). Dit is niet anders in de referentiegebieden. Het aandeel Bloemendalers (34%) dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt wijkt weinig af van de referentiegebieden. De kans op inbraak in de eigen woning het komende jaar wordt door de inwoners van Bloemendaal het hoogst geschat, 15 procent acht de kans hierop (heel) groot. De kans om slachtoffer te worden van zakkenrollerij (zonder geweld) wordt door drie procent groot geacht, van mishandeling of beroving op straat denkt één procent kans te hebben hier slachtoffer van te worden. Onbekenden op straat veroorzaken in Bloemendaal het meest vaak respectloos gedrag, gevolgd door personeel van winkels of bedrijven. Bekenden zoals partner, familie of vrienden zijn het minst vaak de veroorzaker hiervan. Dit beeld komt overeen met de referentiegebieden. Wel komen vrijwel alle vormen van respectloos gedrag landelijk vaker voor dan in Bloemendaal. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 8

9 Slachtofferschap Een op de vijf Bloemendalers is in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. In de referentiegebieden is dit een vergelijkbaar aandeel, enkel in Dronten ligt het percentage slachtoffers lager met twaalf procent. Van de drie soorten voorvallen of delicten komen vermogensdelicten het meeste voor in Bloemendaal. Elf procent werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer. Acht procent kreeg te maken met vernielingen en twee procent werd slachtoffer van een geweldsdelict. In totaal was 13 procent van de inwoners het afgelopen slachtoffer van cybercrime, daarmee komt cybercrime in Bloemendaal ongeveer even vaak voor dan in de referentiegebieden. Burgers en politie Ruim een kwart (27%) van de inwoners heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. In Heemstede en binnen het gebied van het Basisteam ligt dat percentage hoger (30% en 32%), in Oegstgeest juist lager (24%). Binnen de andere referentiegebieden is het aandeel dat contact met de politie heeft gehad vergelijkbaar met Bloemendaal. De meeste inwoners die contact hebben gehad met de politie, zijn hier tevreden over (57%). De inwoners van Bloemendaal zijn per saldo tevreden over de politie in de eigen woonbuurt, 27 procent is tevreden en zes procent ontevreden. Dit is vergelijkbaar met de tevredenheid in Oegstgeest en het landelijke gemiddelde. In Dronten, Heemstede en het Basisteam ligt de tevredenheid over het functioneren van de politie hoger. Over het functioneren van de politie in het algemeen is 31 procent tevreden en acht procent ontevreden. Dit komt overeen met Oegstgeest, Dronten en het landelijke gemiddelde, maar is lager dan in Heemstede en het Basisteam. Preventie Gemiddeld nemen inwoners van Bloemendaal meer sociopreventieve en technopreventieve maatregelen dan in de referentiegebieden. Toezichthouders In Bloemendaal is 41 procent van de inwoners bekend met de gemeentelijke toezichthouders/handhavers. Hiermee is de bekendheid iets hoger dan in Heemstede. Van de inwoners die bekend zijn met de toezichthouders, heeft een ruime meerderheid de toezichthouders in de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk gezien. Van alle inwoners van Bloemendaal heeft 32 procent het afgelopen jaar een toezichthouder gezien, dit komt overeen met het aandeel in Heemstede. Ruim twintig procent van de Bloemendalers voelt zich veiliger door de aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouders/handhavers op straat. Een op de zeven is het hier mee oneens en de rest heeft geen duidelijke mening. In Heemstede voelt een iets groter percentage zich veiliger. Twaalf procent van de Bloemendalers vindt wel dat er adequaat gereageerd wordt door de toezichthouders op gemelde problemen, zeven procent is het hier niet mee eens. Een derde van de inwoners van Bloemendaal vindt de gemeentelijke toezichthouder/handhavers vriendelijk en behulpzaam. Zeven procent is het hier niet mee eens. In Bloemendaal is het deel dat de toezichthouders vriendelijk vindt iets groter dan in Heemstede. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 9

10 Indicatoren Veiligheidsanalyse De veiligheidsmonitor bevat veel indicatoren die gebruikt worden in de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een methode die door veel gemeenten wordt gehanteerd voor het opstellen van een veiligheidsanalyse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze indicatoren 1. Tabel 1 Overzicht indicatoren Kernbeleid Veiligheid INDICATOREN KERNBELEID VEILIGHEID GEMEENTE BLOEMENDAAL Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Sociale kwaliteit Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt gemiddeld rapportcijfer 8,0 Schaalscore sociale cohesie indicator ,5 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 43,6% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 11,2% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0,2% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor % ja 19,0% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners % veel 2,3% 1.2 Fysieke kwaliteit Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt gemiddeld rapportcijfer 8,0 Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt indicator ,5 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 75,4% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 65,2% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 13,1% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 37,8% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 2,8% 1.3 Objectieve veiligheid Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,5 Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 18,6% delicten per 100 inwoners 29,6 Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 2,3% 1 Gebaseerd op Kernbeleid Veiligheid 2013, schaalscores overlast zijn niet meer beschikbaar voor 2014 aangezien het CBS deze indicatoren niet meer berekend en publiceert. In plaats daarvan geven we de indicatoren die het CBS gebruikt ter vervanging van de schaalscores: percentage inwoners dat veel overlast ervaart van één of meer van de onderliggende vormen van overlast. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 10

11 delicten per 100 inwoners 2,9 Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 11,2% delicten per 100 inwoners 14,7 Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 3,6% delicten per 100 inwoners 4,5 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 1,4% delicten per 100 inwoners 1,5 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 1,5% delicten per 100 inwoners 2,1 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0,2% delicten per 100 inwoners 0,0 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0,4% delicten per 100 inwoners 0,4 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 2,3% delicten per 100 inwoners 2,5 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 3,2% delicten per 100 inwoners 3,7 1.4 subjectieve veiligheid Voelt zich wel eens onveilig % ja 34,0% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1,1% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 14,2% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 1,0% Geschatte kans op Inbraak in woning % (heel) grote kans 14,9% Geschatte kans op mishandeling % (heel) grote kans 0,8% Geschatte kans op zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans 3,1% Geschatte kans op beroving op straat met geweld % (heel) grote kans 0,5% 2. Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Veilig winkelgebied Veiligheidsgevoel in centrumgebied woonplaats % vaak/soms onveilig 4,1% Veiligheidsgevoel in winkelgebied/winkelcentrum % vaak/soms onveilig 4,1% 2.3 Veilig uitgaan HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 11

12 Veiligheidsgevoel in centrumgebied woonplaats % vaak/soms onveilig 4,1% Veiligheidsgevoel rondom uitgaansgelegenheden woonplaats % vaak/soms onveilig 13,4% Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 11,0% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1,8% 3. Jeugd en veiligheid 3.1 Jeugdoverlast Veiligheidsgevoel op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 31,0% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 33,2% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 3,7% 4. Fysieke veiligheid 4.1 Verkeersveiligheid Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 77,6% Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 70,5% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 20,2% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 24,5% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 3,8% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 41,1% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 11,5% 5. Integriteit en veiligheid 5.1 Polarisatie en radicalisering Schaalscore sociale cohesie indicator ,5 Tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens 74,0% 5.2 Georganiseerde criminaliteit Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 11,2% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0,2% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 1,4% delicten per 100 inwoners 1,1 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 6,6% delicten per 100 inwoners 10,0 HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Samenvatting 12

13 1 HOOFDSTUK Inleiding HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inleiding 13

14 1. Inleiding 1.1 Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2014 heeft Bloemendaal meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de steekproef (paragraaf 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de respons (par. 1.4), weging en analyse (par. 1.5), presentatie van de cijfers (par. 1.6) en de leeswijzer (par. 1.7). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van 1352 inwoners 2 uit de GBA van de gemeente Bloemendaal. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Bloemendaal informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op gemeenteniveau. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2014 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. 1.3 Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kan de VM optimaal worden ingezet naar de eigen behoefte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst van Bloemendaal. De in Bloemendaal afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 3) betreft de standaardvragenlijst plus de vragen in de vrije ruimte over toezichthouders. 2 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inleiding 14

15 Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. NR. VRAAGBLOKKEN 1 leefbaarheid woonbuurt 2 beleving overlast in de buurt 3 veiligheidsbeleving 4 slachtofferschap 5 tevredenheid laatste politiecontact 6 oordeel functioneren politie in de buurt 7 oordeel functioneren politie algemeen 8 oordeel functioneren gemeente 9 preventie 10 onveilige plekken 11 respectloos gedrag 12 toezichthouders 13 achtergrondkenmerken 1.4 Respons In totaal hebben 621 van de 1352 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 46 procent. Daarnaast hebben 27 inwoners van Bloemendaal deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Bloemendaal komt daarmee uit op 676. Daarvan heeft 52 procent de vragenlijst online ingevuld en 48 procent schriftelijk. In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. 1.5 Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. De presentatie van de resultaten in dit rapport is afgestemd met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inleiding 15

16 Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar 2012 aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor In dit rapport wordt een vergelijking gemaakt op basis van de rangorde van referentiegemeenten. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet -antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Let op! Deze schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van Bloemendaal zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in de gemeenten Oegstgeest, Dronten en Heemstede, het Basisteam Kennemerland-Kennemerkust, District Kennemerland en de landelijke cijfers over 2014 (Nederland). De uitkomsten van de politie-eenheid Noord-Holland en de veiligheidsregio Kennemerland zijn opgenomen in bijlage 2. Verschillen tussen de resultaten van de gemeente Bloemendaal, de referentiegemeenten, het Basisteam en het politiedistrict worden beschreven als deze groter of gelijk zijn dan 3 procent (bij percentages) en 0,3 punt (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze het dichtst in de buurt komen van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. De resultaten van Bloemendaal worden ook vergeleken met de resultaten van de referentiegemeenten voor de tijdreeks 2011/2014 op basis van rangorde (zie bijvoorbeeld tabel 2.1). De ontwikkeling in rangorde beschrijft of de gemeente het tussen 2011 en 2014 relatief beter of slechter is gaan doen dan de referentiegemeenten. Het betekent dus niet (per se) dat de score zelf is verbeterd of verslechterd. 1.7 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen. Hoofdstuk 8 beschrijft de tevredenheid over de gemeentelijke toezichthouders. In bijlage 1 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 2 zijn tabellen met alle uitkomsten van de Veiligheidsmonitor opgenomen. In de bijlage 3 staat de vragenlijst. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Inleiding 16

17 2 HOOFDSTUK Leefbaarheid woonbuurt HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 17

18 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Bloemendaal. In paragraaf 2.2 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.3 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie in Bloemendaal centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.5 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan, kunnen van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners hebben daarom hun oordeel gegeven over vijf aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt (figuur 2.1). Inwoners van Bloemendaal zijn het meest positief over de buitenverlichting in hun eigen buurt. Ook over het onderhoud aan perken, plantsoenen en parken en het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes is een ruime meerderheid van de inwoners goed te spreken. Minder tevreden is men over de aanwezigheid van goede jongerenvoorzieningen. Vergeleken met de referentiegemeenten is men in Bloemendaal over de fysieke voorzieningen in het algemeen meer tevreden dan in Dronten. Over de meeste aspecten zijn inwoners van Bloemendaal positiever dan gemiddeld in het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust en Nederland. Over de speelplekken voor kinderen en voorzieningen van jongeren is men in Bloemendaal echter minder tevreden dan in de referentiegebieden. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens). het is buiten goed verlicht 89% perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden de wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden 83% 80% goede speelplekken voor kinderen 52% goede voorzieningen voor jongeren 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Op basis van de vijf hierboven besproken aspecten van fysieke kwaliteit is een schaalscore fysieke voorzieningen berekend (figuur 2.2). Deze score kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te hoger inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 18

19 Figuur 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,5 6,9 6,4 6,7 6,4 6,4 6, Het oordeel over de fysieke kwaliteit in Bloemendaal is vergelijkbaar met de referentiegebieden. In Oegstgeest worden de fysieke voorzieningen hoger gewaardeerd. Dit heeft met name te maken met de hogere tevredenheid in Oegstgeest over de speelplekken voor kinderen in de buurt. Tabel 2.1 toont de waardering voor de fysieke kwaliteit in Bloemendaal met daarbij de ontwikkeling in rangorde van de referentiegemeenten tussen 2011 en Een plusteken betekent dat de fysieke kwaliteit relatief is gestegen ten opzichte van de andere gemeenten, een minteken dat de kwaliteit is gedaald. Een gelijkteken betekent dat de gemeente in 2014 dezelfde positie heeft in de rangorde als in De gemeente Bloemendaal heeft, net als in 2011, de derde positie in de rangorde van fysieke kwaliteit. Ook de andere referentiegemeenten zijn niet verschoven. Tabel 2.1 Fysieke kwaliteit naar gemeente (schaalscore en rangorde) GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 6,9 1 1 = Dronten 6,4 4 4 = Heemstede 6,7 2 2 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 6,5 3 3 = 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de inwoners zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.3). HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 19

20 Figuur 2.3 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens). de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 74% 78% ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 65% ik woon in een gezellige buurt waar mensen dingen samen doen ik heb veel contact met andere buurtbewoners 41% 45% de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% De inwoners van Bloemendaal kunnen zich het meest vinden in de stelling dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar om gaat, bijna tachtig procent is het hier (helemaal) mee eens. Ook is driekwart van de respondenten tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Een meerderheid voelt zich thuis bij de mensen in de buurt. Minder dan de helft van de inwoners vindt dat zij in een gezellige buurt wonen waar mensen samen dingen doen, ongeveer veertig procent geeft aan veel contact te hebben met andere buurtbewoners. Vier van de zes voorgelegde stellingen over sociale cohesie zijn samengenomen in een schaalscore voor sociale cohesie, namelijk de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is zijn over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de schaalscores voor sociale cohesie in Bloemendaal. Figuur 2.4 Sociale cohesie (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,5 6,4 6,4 6,6 6,4 6,1 6, De sociale cohesie is in Bloemendaal sterker dan gemiddeld in District Kennemerland en Nederland. Met name met de stelling de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om is men het in Bloemendaal meer eens dan in Nederland als geheel. In Heemstede en Dronten vindt men vaker dat mensen in de buurt elkaar goed kennen dan in de rest van de gemeenten. De schaalscores binnen de overige referentiegebieden wijken weinig af van de schaalscore in Bloemendaal. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 20

21 Tabel 2.2 toont de vergelijking met De rangordes voor Bloemendaal en Heemstede zijn gelijk gebleven. Oegstgeest is van positie 3 in 2011 naar positie 4 gezakt in 2014, Dronten is daarentegen gestegen van de vierde naar de derde plaats. Tabel 2.2 Sociale cohesie naar gemeente (schaalscore en rangorde) GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 6, Dronten 6, Heemstede 6,6 1 1 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 6,5 2 2 = 2.4 Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Bloemendaal is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt in figuur 2.5 uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. Figuur 2.5 Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (percentage genoemd). Achteruitgang Vooruitgang Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -10% -7% -10% -7% -12% -13% -14% 9% 10% 8% 6% 7% 9% 10% -20% -10% 0% 10% 20% Een vergelijkbaar aandeel inwoners in Bloemendaal heeft aangegeven dat hun woonbuurt het afgelopen jaar vooruit dan wel achteruit is gegaan. Per saldo zijn inwoners van Oegstgeest positiever over de ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar dan inwoners van Bloemendaal. Gemiddeld zijn de inwoners in het District en binnen Nederland negatiever dan in Bloemendaal. Ook is aan inwoners van Bloemendaal gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 21

22 Figuur 2.6 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 8,0 7,9 7,5 7,9 7,8 7,5 7, De leefbaarheid in de woonbuurt wordt in Bloemendaal met een 8,0 gewaardeerd, Bloemendaal laat daarmee met name Dronten en Nederland als geheel achter zich. Vergeleken met de andere referentiegebieden is er niet veel verschil in waardering van de leefbaarheid. 2.5 Functioneren gemeente De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente Bloemendaal op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (figuur 2.7). Figuur 2.7 Oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid (percentage genoemd). (zeer) ontevreden (zeer) tevreden Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -8% -8% -9% -5% -9% -12% -12% 45% 54% 43% 57% 47% 39% 38% -20% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% In Bloemendaal is 45 procent van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid, acht procent is hier (zeer) ontevreden over. In de gemeenten Oegstgeest en Heemstede is men duidelijk meer tevreden over het functioneren van de gemeente op deze thema s. In het politiedistrict en Nederland als geheel ligt de tevredenheid hierover duidelijk lager dan in Bloemendaal en de andere referentiegebieden. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Leefbaarheid woonbuurt 22

23 3 HOOFDSTUK Overlast in de buurt HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 23

24 3. Overlast in de buurt 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van Bloemendaal ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie scores: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Deze zijn op hun beurt samengevoegd tot de score totale overlast. 3 Elk van deze scores is berekent op basis van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van één of meerdere verschijningsvormen van overlast. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten voor fysieke verloedering (paragraaf 3.2), sociale overlast (par. 3.3) verkeersoverlast (par. 3.4) en hinder van horeca gelegenheden (par 3.5) beschreven. Daarna volgen de resultaten voor de totale overlast (par. 3.6). Dit hoofdstuk sluit af met antwoord op de vraag welke buurtproblemen volgens inwoners met voorrang aangepakt moeten worden (par. 3.7). 3.2 Fysieke verloedering Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladde muren of gebouwen 2. rommel op straat 3. hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 4. straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is Figuur 3.1 Vormen van fysieke verloedering (percentage genoemd). hondenpoep op straat of in de perken 13% 65% rommel op straat 3% 38% komt wel eens voor vernieling van straatmeubilair 2% 25% ervaart veel overlast bekladde muren of gebouwen 18% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Hondenpoep is de grootste ergernis van de inwoners van Bloemendaal: maar liefst 65 procent geeft aan dat dit wel eens voorkomt in de buurt, 13 procent ervaart hier veel overlast van. Ook in de referentiegroep is hondenpoep de vorm van fysieke verloedering die het vaakst voorkomt in de buurt. Landelijk geeft 69 procent aan dat hondenpoep op straat wel eens voor komt, in de gemeente Oegstgeest is dit 60 procent. 3 Hierbij is ook de overlast van horecagelegenheden meegenomen. Zie bijlage 2 voor de scores. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 24

25 Rommel op straat wordt in Nederland als geheel beduidend vaker genoemd, en in het District geeft 58 procent aan dat dit wel eens voorkomt in de buurt. In Bloemendaal en de referentiegemeenten ligt dit rond de 40 procent. Vernieling van straatmeubilair komt in Bloemendaal ongeveer even vaak voor als in Oegstgeest, Dronten en Heemstede. In het gebied van het politiedistrict, Basisteam en in Nederland komt dit vaker voor (30-32%). Het bekladden van muren of gebouwen in de buurt gebeurt wel eens volgens 18 procent van de inwoners van Bloemendaal en het Basisteam, het Nederlandse gemiddelde ligt op 26 procent. Bekladding komt minder vaak voor in Oegstgeest (15%). De omvang van problemen met betrekking tot fysieke verloedering in de buurt wordt berekend aan de hand van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van een of meerdere van de vier vormen van fysieke verloedering. Figuur 3.2 toont een overzicht van deze indicator in Bloemendaal en de referentiegebieden. Figuur 3.2 Fysieke verloedering (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Bloemendaal 16% Oegstgeest 9% Dronten 17% Heemstede 14% BT Kennemerland - Kennemer Kust 19% District Kennemerland Nederland 23% 25% 0% 10% 20% 30% Fysieke verloedering komt in Bloemendaal minder vaak voor dan onder de inwoners van het gebied van Basisteam Kennemerland-Kennemerkust, District Kennemerland en Nederland als geheel. Binnen de referentiegemeenten is het aandeel inwoners dat veel overlast ervaart in Oegstgeest het kleinst met negen procent. 3.3 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast in de buurt die zouden kunnen voorkomen. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat 2. rondhangende jongeren 3. drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops 4. mensen die op straat worden lastiggevallen 5. overlast door buurtbewoners HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 25

26 Figuur 3.3 Vormen van sociale overlast (percentage genoemd). rondhangende jongeren 4% 33% overlast door buurtbewoners dronken mensen op straat 2% 2% 15% 19% komt wel eens voor ervaart veel overlast lastig vallen van mensen op straat 9% 1% drugsgebruik of drugshandel 0% 11% 0% 10% 20% 30% 40% Overlast van rondhangende jongeren is de meeste voorkomende vorm van sociale overlast in Bloemendaal. Drie op de tien inwoners zegt dat dit wel eens voorkomt, vier procent ervaart veel overlast hiervan. Twee op de tien zegt dat overlast door buurtbewoners wel eens voorkomt, in iets mindere mate ziet men dronken mensen op straat. Het deel van de inwoners dat veel overlast ervaart van buurtbewoners of dronken mensen op straat is twee procent. De overlast door drugsgebruik en/of -handel en het lastigvallen van mensen op straat is relatief klein in Bloemendaal. Landelijk komen alle vormen van sociale overlast vaker voor. Op basis van het vaak voorkomen van een of meerdere van de vijf vormen van sociale overlast is een percentage voor de totale sociale overlast bepaald. Figuur 3.4 toont een overzicht van dit percentage voor sociale overlast in Bloemendaal en de referentiegebieden. Figuur 3.4 Sociale overlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Bloemendaal 6% Oegstgeest 3% Dronten 8% Heemstede 4% BT Kennemerland - Kennemer Kust 7% District Kennemerland Nederland 13% 12% 0% 5% 10% 15% 20% Het aandeel inwoners van Bloemendaal dat veel overlast ervaart van een of meerdere vormen van sociale overlast is met zes procent een stuk lager dan het landelijke gemiddelde (12%). Vergeleken met Bloemendaal ligt de ervaren sociale overlast in Oegstgeest lager met drie procent. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 26

27 3.4 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze drie buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden 2. parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 3. agressief gedrag in het verkeer Figuur 3.5 Vormen van verkeersoverlast (percentage genoemd). te hard rijden 20% 71% parkeerproblemen 12% 41% komt wel eens voor ervaart veel overlast agressief verkeersgedrag 4% 25% 0% 20% 40% 60% 80% Te hard rijden is het grootste buurtprobleem met betrekking tot verkeersoverlast in Bloemendaal, zeven op de tien inwoners zegt dat deze vorm van verkeersoverlast wel eens voorkomt. Een op de vijf ervaart veel overlast hiervan. Eenenveertig procent noemt parkeerproblemen als veelvoorkomend probleem. Dit is minder dan gemiddeld in het Basisteam (48%), District (55%) en in Nederland (49%). Van parkeerproblemen ervaart twaalf procent van de Bloemendalers veel overlast. Agressief verkeersgedrag komt minder vaak voor in Bloemendaal dan in de referentiegebieden, maar in Oegstgeest en Dronten komt dit nog weer minder vaak voor dan in Bloemendaal. Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is het percentage berekend van inwoners die veel overlast hebben van een of meerdere verschijningsvormen van verkeersoverlast. Figuur 3.6 toont een overzicht van deze indicator in Bloemendaal. Figuur 3.6 Verkeersoverlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust 27% 25% 25% 26% 29% District Kennemerland 35% Nederland 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 27

28 Ruim een kwart van de Bloemendalers ervaart veel overlast van verkeer, dit is vergelijkbaar met het aandeel in de referentiegebieden. Binnen het District en het landelijk is de ervaren verkeersoverlast significant hoger dan in Bloemendaal. 3.5 Overige overlast De laatste van 13 vormen van overlast in de buurt die zijn voorgelegd, betreft: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars. In figuur 3.7 is deze weergegeven. Figuur 3.7 Vormen van overige overlast (percentage genoemd). hinder van horecagelegenheden 2% 11% komt wel eens voor ervaart veel overlast 0% 5% 10% 15% 20% Een op de tien inwoners van Bloemendaal geeft aan dat hinder van horecagelegenheden wel eens voorkomt in de buurt, twee procent heeft hier veel last van. Vergeleken met de referentiegemeenten ervaart men in Oegstgeest minder overlast van horeca (7%), in Dronten en Heemstede is de overlast vergelijkbaar met die in Bloemendaal. Landelijk geeft 14 procent aan dat hinder van horeca wel eens voorkomt. 3.6 Totale overlast Op basis van de 13 hierboven beschreven vormen van overlast en overlast van horecagelegenheden is een indicator voor totale overlast in de buurt voor Bloemendaal en de referentiegebieden berekend. Deze is weergegeven in figuur 3.8. Figuur 3.8 Totale overlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Bloemendaal 36% Oegstgeest Dronten Heemstede 30% 35% 36% BT Kennemerland - Kennemer Kust 41% District Kennemerland Nederland 44% 48% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van een of meerdere vormen van overlast ligt in Bloemendaal met 36 procent lager dan in de grotere referentiegebieden (Basisteam, District, landelijk). In Oegstgeest ervaren inwoners in totaal minder overlast (30%) dan in de andere gemeenten. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 28

29 3.7 Aanpak van buurtproblemen In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is er aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Bloemendaal is gevraagd welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste probleem (tabel 3.1). Voor Bloemendaal wordt de top 3 gevormd door: 1. te hard rijden 2. hondenpoep 3. parkeerproblemen Het beeld van de belangrijkste buurtproblemen in Bloemendaal wijkt hiermee nauwelijks af van de referentiegebieden. Alleen in Oegstgeest en Heemstede vindt men het aanpakken van parkeerproblemen belangrijker dan het aanpakken van hondenpoep. Tabel 3.1 Belangrijkste buurtproblemen. GEMEENTE EERSTE TWEEDE DERDE Oegstgeest Te hard rijden Parkeerproblemen Hondenpoep Dronten Te hard rijden Hondenpoep Parkeerproblemen Heemstede Te hard rijden Parkeerproblemen Hondenpoep BT Kennemerland Kennemerkust Te hard rijden Hondenpoep Parkeerproblemen District Kennemerland Te hard rijden Hondenpoep Parkeerproblemen Nederland Te hard rijden Hondenpoep Parkeerproblemen GEMEENTE BLOEMENDAAL TE HARD RIJDEN HONDENPOEP PARKEERPROBLEMEN HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Overlast in de buurt 29

30 4 HOOFDSTUK Veiligheidsbeleving HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 30

31 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Bloemendaal beschreven. Paragraaf 4.2 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.3 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.4 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met paragrafen over de verwachte slachtofferkans (par. 4.5) en respectloos gedrag (par. 4.6). 4.2 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In figuur 4.1 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede de frequentie ervan. In Bloemendaal voelt men zich vaker wel eens onveilig in de eigen woonbuurt dan in Oegstgeest en Heemstede. Landelijk ligt het percentage hoger. Het deel dat zich vaak onveilig voelt in de buurt is overal laag. Figuur 4.1 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt / voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (percentage genoemd). Bloemendaal 1% 14% Oegstgeest 0% 11% Dronten 1% 15% wel eens onveilig Heemstede 1% 10% vaak onveilig BT Kennemerland - Kennemer Kust 1% 12% District Kennemerland Nederland 2% 2% 16% 18% 0% 10% 20% Vermijdingsgedrag In deze paragraaf wordt ingegaan op vermijdingsgedrag. Dit wordt uitgedrukt door het vaak voorkomen van de volgende situaties: 1. doet s avonds niet open omdat u het niet veilig vindt 2. loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden 3. voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat 4. voelt zich onveilig s avonds alleen thuis 5. is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 31

32 Figuur 4.2 Vormen van vermijdingsgedrag (percentage komt vaak voor ). doet 's avonds niet open 6% is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit voelt zich onveilig 'savonds alleen thuis voelt zich onveilig 's avonds in de buurt op straat loopt of rijdt om in eigen buurt vanwege onveilige plekken 2% 2% 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% In Bloemendaal is het s avonds niet open doen vanwege onveiligheidsgevoelens de meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag, zes procent geeft aan deze vorm van vermijdingsdrang vaak toe te passen. Dit is vergelijkbaar met de referentiegebieden, alleen landelijk komt dit gemiddeld vaker voor. De andere situaties komen weinig (1% tot 2%) voor in de gemeente. Op basis van de bovengenoemde vormen van vermijdingsgedrag is een schaalscore berekend. Figuur 4.3 toont de schaalscore in Bloemendaal, de referentiegemeenten Oegstgeest, Dronten en Heemstede, het Basisteam, politiedistrict en Nederland. Figuur 4.3 Vermijdingsgedrag (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 1,1 0,8 1,0 0,7 0,9 1,1 1,3 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Inwoners van Bloemendaal vertonen even vaak vermijdingsgedrag als in de referentiegebieden, alleen in Oegstgeest en Heemstede is de schaalscore voor vermijdingsgedrag beduidend lager (0,8 en 0,7). De positie van Bloemendaal op de ranglijst is gedaald ten opzichte van 2011 (tabel 4.1). In Oegstgeest en Dronten is het vermijdingsgedrag afgenomen ten opzichte van Bloemendaal. Tabel 4.1 Vermijdingsgedrag naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 0, Dronten 1, Heemstede 0,7 1 1 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 1, HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 32

33 Voorkomen en ontwikkeling criminaliteit in de buurt Figuur 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. Zes procent van de inwoners van Bloemendaal heeft het idee dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt. Dit is vergelijkbaar met het percentage in Dronten en binnen het Basisteam. In Oegstgeest en Heemstede is dit aandeel lager. Landelijk en in het politiedistrict vindt één op de tien inwoners dat er veel criminaliteit voorkomt in de buurt. Figuur 4.4 Aandeel inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt in de afgelopen twaalf maanden (percentage ja ). Bloemendaal 6% Oegstgeest 2% Dronten 6% Heemstede 3% BT Kennemerland - Kennemer Kust 7% District Kennemerland 9% Nederland 10% 0% 5% 10% 15% 20% Vervolgens is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over de ontwikkeling van de criminaliteit in Bloemendaal (figuur 4.5). Figuur 4.5 Ontwikkeling toe- en afname van de criminaliteit (percentage genoemd). Afgenomen Toegenomen Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -3% -5% -2% -3% -3% -4% -4% 13% 10% 14% 9% 12% 16% 14% -20% -10% 0% 10% 20% Het deel van de inwoners dat spreekt van een afname van de criminaliteit in het afgelopen jaar komt overeen met de referentiegebieden. Van de Bloemendalers ervaart 13 procent een toename van de criminaliteit. Ook dit aandeel is vergelijkbaar met de referentiegebieden, alleen in Oegstgeest en Heemstede ligt dit aandeel lager dan in Bloemendaal. In het District Kennemerland is de toename van criminaliteit hoger. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 33

34 Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.6). Figuur 4.6 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 7,5 7,7 7,5 7,7 7,5 7,2 7, De inwoners van Bloemendaal waarderen de veiligheid in hun woonbuurt met een 7,5. Binnen het politiedistrict en landelijk ligt het gemiddelde cijfer lager (7,2). Binnen de rest van de referentiegebieden is de waardering voor de veiligheid in de woonbuurt vergelijkbaar met in Bloemendaal. Tabel 4.2 toont de vergelijking met de referentiegemeenten. De positie van Bloemendaal blijft met de derde plaats op de ranglijst ongewijzigd ten opzichte van 2011, ook Dronten behoudt de positie (4). Oegstgeest doet het relatief het beste van de referentiegemeenten en wisselt van plek met Heemstede. Tabel 4.2 Oordeel veiligheid woonomgeving naar gemeente (rapportcijfer en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 7, Dronten 7,5 4 4 = Heemstede 7, GEMEENTE BLOEMENDAAL 7,5 3 3 = 4.3 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats: 1. uitgaansgelegenheden 2. plekken waar groepen jongeren rondhangen 3. het centrum van de gemeente 4. het winkelgebied of centrum in de eigen buurt 5. het openbaar vervoer 6. bij het treinstation 7. in het eigen huis Figuur 4.7 geeft per plek het percentage inwoners in Bloemendaal dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek niet voorkomt in de woonplaats of niet wordt bezocht. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 34

35 Figuur 4.7 Onveilige plekken (percentage dat zich vaak/soms onveilig voelt). op plekken waar groepen jongeren rondhangen 31% 32% 46% 41% bij het treinstation in het openbaar vervoer rondom uitgaansgelegenheden in eigen huis 15% 18% 23% 18% 14% 15% 19% 17% 13% 15% 23% 23% 9% 8% 8% 9% in centrum van gemeente 4% 8% 17% 17% in winkelgebied of - centrum in eigen buurt 4% 6% 14% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Bloemendaal BT Kennemerland - Kennemerkust Districht Kennemerland Nederland Inwoners van Bloemendaal voelen zich het meest onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen (31%). Dit is niet anders in de referentiegebieden. Wel ligt het percentage inwoners dat zich in deze situatie onveilig voelt hoger in District Kennemerland (46%) en in de rest van Nederland (41%), en ook in Oegstgeest (35%) en Dronten (36%) is er een groter aandeel dat zich onveilig voelt op deze plekken. Inwoners van Bloemendaal voelen zich over het algemeen veiliger op de verschillende plekken dan in de referentiegebieden. Vooral in het politiedistrict en Nederland voelen inwoners zich vaker onveilig. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 35

36 4.4 Veiligheidsbeleving algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de eigen buurt is gevraagd of men zich wel eens in het algemeen onveilig voelt. In figuur 4.8 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. Figuur 4.8 Voelt zich in het algemeen wel eens onveilig / voelt zich in het algemeen vaak onveilig (percentage genoemd). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 1% 0% 0% 1% 1% 2% 2% 34% 32% 32% 36% 36% 36% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% wel eens onveilig vaak onveilig Het aandeel Bloemendalers (34%) dat zich wel eens onveilig voelt wijkt weinig af van de referentiegebieden. Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt verschilt ook nauwelijks tussen de referentiegebieden. Tabel 4.3 toont de ontwikkeling ten opzichte van Inwoners van Bloemendaal voelen zich relatief minder vaak onveilig, Bloemendaal stijgt van de vierde plaats in 2011 naar de tweede plaats in Heemstede behoudt de eerste positie. In Oegstgeest zijn de onveiligheidsgevoelens het hoogst en de positie op de rangorde is een plek gedaald ten opzichte van Ook Dronten is een positie gedaald. Tabel 4.3 Voelt zich in het algemeen wel eens onveilig naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 36% Dronten 36% Heemstede 32% 1 1 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 34% Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de verwachte kans van inwoners om slachtoffer te worden van een delict of voorval (figuur 4.9). HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 36

37 Figuur 4.9 Percentage inwoners dat de verwachte kans op deze delicten (heel) groot acht. Inbraak in woning 15% Zakkenrollerij zonder geweld Mishandeling Beroving op straat met geweld 3% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% De kans op inbraak in de eigen woning wordt door de inwoners van Bloemendaal het hoogst geschat, 15 procent acht de kans hierop (heel) groot. De kans om slachtoffer te worden van zakkenrollerij (zonder geweld) wordt door drie procent groot geacht, van mishandeling of beroving op straat denkt één procent een (heel) grote kans te hebben hier slachtoffer van te worden. Ook in de referentiegebieden is men van mening dat er een grotere kans bestaat slachtoffer te worden van woninginbraak dan van de andere genoemde delicten, al zijn die percentages lager dan in Bloemendaal: in Oegstgeest denkt zeven procent grote kans te hebben slachtoffer te worden van inbraak, in Dronten twaalf en in Heemstede tien procent. Het Nederlandse gemiddelde is elf procent, in het Basisteam en politiedistrict 13 procent. 4.6 Respectloos gedrag Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over het voorkomen van respectloos gedrag. Figuur 4.10 geeft de resultaten voor de gemeente Bloemendaal. Het gaat om respectloos gedrag door: 1. onbekenden op straat 2. onbekenden in het openbaar vervoer 3. personeel van winkels of bedrijven 4. personeel van overheidsinstanties 5. bekenden zoals partner, familie of vrienden Figuur 4.10 Percentage inwoners dat van mening is dat respectloos gedrag door. vaak/soms voorkomt. onbekenden op straat 15% personeel van winkels of bedrijven personeel van overheidsinstanties onbekenden in het openbaar vervoer bekenden zoals partner, familie of vrienden 4% 12% 12% 12% 0% 5% 10% 15% 20% Onbekenden op straat veroorzaken in Bloemendaal het meest vaak respectloos gedrag, gevolgd door personeel van winkels of bedrijven. Bekenden zoals partner, familie of vrienden zijn het minst vaak de veroorzaker hiervan. Dit beeld komt overeen met de referentiegebieden. Wel komen vrijwel alle vormen van respectloos gedrag landelijk vaker voor dan in Bloemendaal. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsbeleving 37

38 5 HOOFDSTUK Slachtofferschap HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 38

39 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.2), vermogensdelicten (par. 5.3), vernielingen (par. 5.4) slachtofferschap totaal (par. 5.5) en cybercrime (par. 5.6). 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen (figuur 5.1). Figuur 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). bedreiging 1% mishandeling 1% geweld met seksuele bedoelingen 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% In de afgelopen 12 maanden was één procent van de inwoners het slachtoffer van een bedreiging of een mishandeling. Het percentage slachtoffers van geweld met seksuele bedoelingen is verwaarloosbaar klein. Dit beeld komt overeen met de referentiegebieden. Figuur 5.2 geeft het totale percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Twee procent van de inwoners van Bloemendaal is slachtoffer geworden van geweld. Dit percentage is vergelijkbaar met de referentiegebieden. Figuur 5.2 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 1% 2% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 2% 4% 6% Tabel 5.1 toont de ontwikkelingen op gemeenteniveau. Bloemendaal staat op de derde plek op de rangorde en daalt vergeleken met 2011 één plaats. In Dronten zijn relatief de minste inwoners slachtoffer geweest van geweldsdelicten. Dit is de enige gemeente die een positieve ontwikkeling laat zien. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 39

40 Tabel 5.1 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 3% 4 4 = Dronten 1% Heemstede 2% GEMEENTE BLOEMENDAAL 2% Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal (figuur 5.3). Figuur 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). woninginbraak 4% overige diefstal 3% (poging tot) zakkenrollerijberoving 2% diefstal uit / vanaf auto 2% fietsdiefstal 1% diefstal ander motorvoertuig 0% autodiefstal 0% 0% 1% 2% 3% 4% 5% Woninginbraak is in Bloemendaal het meest voorkomende delict geweest, vier procent van de inwoners geeft aan hier de afgelopen twaalf maanden slachtoffer van te zijn geworden. Overige diefstal komt met drie procent op de tweede plaats, (poging tot) zakkenrollerij/beroving en diefstal uit/vanaf de auto volgen met twee procent. Eén procent van de inwoners is slachtoffer geworden van fietsdiefstal. Vergeleken met de referentiegebieden komt woninginbraak in Bloemendaal vaker voor dan in Oegstgeest en Dronten (beiden 1%). Fietsdiefstal komt juist weer minder vaak voor in Bloemendaal dan in de referentiegebieden, in Nederland is vier procent hier slachtoffer van geweest. De overige delicten komen ongeveer even vaak voor in Bloemendaal als in de andere gebieden. Figuur 5.4 geeft het totale percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 40

41 Figuur 5.4 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Bloemendaal 11% Oegstgeest 13% Dronten 7% Heemstede 12% BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 13% 15% 15% 0% 5% 10% 15% 20% Elf procent van de inwoners van Bloemendaal zijn in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een vermogensdelict. Dit is vergelijkbaar met de percentages in Oegstgeest, Heemstede en het landelijke gemiddelde. In Dronten is zeven procent slachtoffer geworden van een vermogensdelict, in het politiedistrict en het Basisteam 15 procent. Tabel 5.2 laat de ontwikkeling van het slachtofferschap zien ten opzichte van Stond Bloemendaal de vorige keer nog op de derde plaats, in 2014 is de gemeente gestegen naar positie twee. Dronten behoudt de eerste positie, daar zijn vermogensdelicten het minst vaak voorgekomen in vergelijking met de referentiegemeenten. Oegstgeest daalt van de tweede naar de vierde positie, Heemstede is één plaats gestegen. Tabel 5.2 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 13% Dronten 7% 1 1 = Heemstede 12% GEMEENTE BLOEMENDAAL 11% Slachtofferschap vernielingen Voor het slachtofferschap van vernielingen is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen (figuur 5.5). Figuur 5.5 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). voertuigvernielingen 5% overige vernielingen 3% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 41

42 Een op de twintig Bloemendalers is slachtoffer geweest van voertuigvernieling in de afgelopen twaalf maanden, van overige vernielingen geeft drie procent aan hier mee te maken te hebben gehad. Dit is vergelijkbaar met het slachtofferschap in de referentiegebieden. Alleen in Dronten is het aandeel inwoners dat slachtoffer is geworden van overige vernielingen lager met één procent. Figuur 5.6 geeft het totale percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van vernielingen. Figuur 5.6 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Bloemendaal 8% Oegstgeest 6% Dronten 5% Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6% 7% 8% 7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% In Bloemendaal is het aandeel inwoners dat slachtoffer van vernielingen is geworden met acht procent het hoogst. In Dronten is het slachtofferschap het laagst met vijf procent van de inwoners. Dit is ook te zien in tabel 5.3. Gemeente Bloemendaal staat op de laatste plek in de rangorde, en dat was in 2011 ook al zo. Oegstgeest heeft de eerste positie doorgegeven aan Dronten en is dus een plaats gezakt. Tabel 5.3 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 6% Dronten 5% Heemstede 6% 3 3 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 8% 4 4 = 5.5 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Figuur 5.7 geeft het percentage inwoners van Bloemendaal dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 42

43 Figuur 5.7 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Bloemendaal Oegstgeest 19% 19% Dronten 12% Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 19% 21% 21% 19% 0% 10% 20% 30% Een op de vijf Bloemendalers is in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. In de referentiegebieden is dit een vergelijkbaar aandeel, enkel in Dronten ligt het percentage slachtoffers lager met twaalf procent. In totaal waren er in Bloemendaal bijna 30 delicten per 100 inwoners, waarvan in 38 procent van de gevallen melding of aangifte werd gedaan bij de politie. De meldingsbereidheid is in Bloemendaal daarmee gelijk aan het landelijk gemiddelde, hoger dan in Oegstgeest en lager dan in Heemstede. In onderstaande tabel is te zien dat Bloemendaal in de ranglijst twee posities gestegen is van de laatste naar de tweede plaats, Oegstgeest is daarentegen gedaald naar positie vier. Dronten en Heemstede hebben hun positie van 2011 behouden. Tabel 5.4 Totaal slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 19% Dronten 12% 1 1 = Heemstede 19% 3 3 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 19% Slachtofferschap cybercrime Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over cybercrime. Voor het slachtofferschap van cybercrime is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude, koop- of verkoopfraude en pesten via internet en hacken (figuur 5.8). Omdat deze vragen nieuw zijn, is er geen vergelijking met 2011 mogelijk. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 43

44 Figuur 5.8 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). hacken 7% pesten via internet 3% identiteitsfraude via internet koop- of verkoopfraude via internet 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Hacken komt in Bloemendaal het meest voor, gevolgd door pesten via internet. Identiteitsfraude en koop/verkoopfraude via internet zijn de minst vaak voorkomende vormen van cybercrime. Hacken is ook in de referentiegebieden de meest voorkomende vorm van cybercrime. Figuur 5.9 toont het totale slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in Bloemendaal en de referentiegebieden. Figuur 5.9 Totaal slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 13% 12% 11% 9% 10% 12% 11% 0% 5% 10% 15% 20% In totaal was 13 procent van de inwoners het afgelopen slachtoffer van cybercrime, daarmee is cybercrime in Bloemendaal het vaakst voorgekomen van de referentiegebieden. In Heemstede en gemiddeld in het Basisteam Kennemerland Kennemer Kust was er minder cybercrime dan in Bloemendaal. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Slachtofferschap 44

45 6 HOOFDSTUK Burgers en politie HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 45

46 6. Burgers en politie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 6.2). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 6.3) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 6.4). 6.2 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Bloemendaal met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Figuur 6.1 laat het percentage inwoners zien dat contact heeft gehad met de politie in de afgelopen twaalf maanden in Bloemendaal en de referentiegebieden. Figuur 6.1 Contacten met politie in de gemeente in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd ). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 27% 24% 29% 30% 32% 28% 26% 0% 10% 20% 30% 40% Ruim een kwart van de Bloemendalers (27%) heeft in de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. In Heemstede en binnen het gebied van het Basisteam ligt dat percentage hoger (30% en 32%), in Oegstgeest juist lager (24%). Binnen de andere referentiegebieden is het aandeel dat contact met de politie heeft gehad vergelijkbaar met Bloemendaal. Tabel 6.1 toont de rangorde van de vier gemeenten op de het gebied van contact met de politie. Bloemendaal is in de rangorde gestegen van de laatste naar de tweede positie. Heemstede staat op laatste plaats in 2014, terwijl het in 2011 nog op de tweede plek stond. In Oegstgeest hebben inwoners relatief het minst vaak contact met de politie. Ten opzichte van 2011 doet deze gemeente het beter. Dronten daalde van de eerste plek in 2011 naar de derde plek in Tabel 6.1 Contact met de politie in de gemeente naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 24% Dronten 29% Heemstede 30% GEMEENTE BLOEMENDAAL 27% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 46

47 Tabel 6.2 gaat verder in op het contact dat inwoners hebben gehad met de politie. Waarom hebben zij contact gehad, op wiens initiatief en op welke manier(en)? In Bloemendaal was in de meeste gevallen de reden van contact een andere reden (44%) of een aangifte of melding (38%). Het initiatief lag grotendeels bij de burger (79%) en het contact verloopt meestal persoonlijk (64%) of telefonisch (26%). Tabel 6.2 Reden contact, initiatief, wijze van contact (percentage genoemd van inwoners met contact). REDEN CONTACT % INITIATIEF CONTACT % WIJZE CONTACT % bekeuring/waarschuwing 18% politie 21% persoonlijk 64% aangifte/melding 38% burger 79% telefonisch 26% andere contacten geen reden bekend 44% 10% via sociale media op internet, bijv. twitter 0% anders via internet, bijv. via de website van de politie 5% anders niet via internet (bijv. schriftelijk) of niet bekend 5% anders onbekend 5% Figuur 6.2 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie - waren over dit laatste politiecontact. Figuur 6.2 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 57% 62% 64% 62% 56% 60% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Het merendeel van de inwoners die contact hebben gehad met de politie (57%) was hier (zeer) tevreden over. Dit is vergelijkbaar met de tevredenheid binnen het Basisteam en het landelijke gemiddelde. In de referentiegemeenten ligt de tevredenheid over het contact hoger dan in Bloemendaal. In tabel 6.3 is te zien dat de tevredenheid van de inwoners over het contact met de politie in Bloemendaal relatief is gedaald. Stond de gemeente in 2011 nog op de tweede plaats, in 2014 is zij gedaald naar positie vier. Dronten behoudt haar eerste plaats, Heemstede stijgt van vier naar twee. Tabel 6.3 Tevredenheid over het contact met de politie naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 62% 3 3 = Dronten 64% 1 1 = Heemstede 62% GEMEENTE BLOEMENDAAL 57% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 47

48 Tabel 6.4 diept de tevredenheid over het contact met de politie verder uit. Het gaat hier alleen om inwoners van Bloemendaal. Men is het meest tevreden als de reden voor contact een aangifte of een melding is. Wanneer het contact op initiatief vanuit de burger komt, zijn inwoners tevredener dan wanneer het initiatief uit de politie komt. Er zijn minder dan 50 waarnemingen bij politiecontact door een bekeuring of waarschuwing en/of contact op initiatief van de politie. Hierdoor moeten deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Tabel 6.4 Tevredenheid naar reden en naar initiatief contact politie (percentage (zeer) tevreden). REDEN CONTACT % (ZEER) TEVREDEN bekeuring-waarschuwing 32% * aangifte-melding 73% andere contacten INITIATIEF CONTACT 54% % (ZEER) TEVREDEN contact op initiatief politie 36% * contact op initiatief burger 63% * Deze cijfers zijn gebaseerd op minder dan vijftig waarnemingen. Tot slot is nog gekeken naar de reden(en) waarom enkele burgers niet tevreden waren over het contact dat ze hadden met de politie (tabel 6.5). Ook deze cijfers hebben alleen betrekking op de gemeente Bloemendaal. Het meest ontevreden is men als de problemen, waarvoor zij contact hadden met de politie, niet zijn opgelost (34%), of om een andere reden (32%). Een kwart van de respondenten (23%) gaf aan ontevreden te zijn omdat de politie onverschillig reageerde. 13 procent kreeg onvoldoende informatie van de politie en een op de tien geeft aan dat zij te lang moesten wachten. Tabel 6.5 Redenen ontevredenheid contact politie (percentage genoemd ). REDENEN % problemen niet opgelost 34% andere reden 32% politie was onverschillig 23% politie gaf onvoldoende informatie 13% te lang wachten 10% 6.3 Functioneren politie in de buurt In deze paragraaf komt het oordeel van inwoners over het functioneren van de politie aan bod. Allereerst is inwoners gevraagd een algemeen oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: de beschikbaarheid van de politie en het functioneren van de politie. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 48

49 Tevredenheid Aan de inwoners van Bloemendaal is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 6.3 geeft dit weer. De inwoners van Bloemendaal zijn per saldo vaker tevreden over de politie dan ontevreden. Per saldo zijn inwoners van de referentiegemeenten meer tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt dan in Bloemendaal. Landelijk is de tevredenheid lager dan in Bloemendaal. Figuur 6.3 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -6% -5% -5% -4% -7% -8% -8% 27% 29% 34% 33% 35% 27% 26% -40% -20% 0% 20% 40% Beschikbaarheid van de politie Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd (figuur 6.4). Figuur 6.4 Stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). je ziet de politie in de buurt te weinig de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept 15% 31% 36% 47% 52% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% De helft van de inwoners van Bloemendaal vindt dat de politie te weinig zichtbaar is in de buurt (52%), een iets kleiner deel geeft aan dat de politie er te weinig uit de auto komt (47%). Volgens ruim een derde (36%) is de politie te weinig aanspreekbaar, 31 procent vindt dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken. Tenslotte geeft 15 procent aan dat de politie niet snel komt als zij wordt opgeroepen. De zichtbaarheid van de politie is in Bloemendaal te vergelijken met het landelijke gemiddelde, ook de stelling dat de politie te weinig tijd heeft komt overeen met de rest van Nederland. In de andere referentiegebieden is men positiever over het functioneren van de politie dan in Bloemendaal. Op basis van de vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie (figuur 6.5). HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 49

50 Figuur 6.5 Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 4,3 4,8 4,7 5,1 4,9 4,4 4, De beschikbaarheid van de politie heeft in Bloemendaal een schaalscore van 4,3, dit is lager dan in de referentiegemeenten en het Basisteam en ongeveer gelijk aan District Kennemerland en Nederland. Uit tabel 6.6 blijkt dat de rangorde voor de beschikbaarheid van de politie in de buurt voor de gemeente Bloemendaal is gedaald van de derde plaats in 2011 naar de laatste plaats in Heemstede behoudt haar eerste positie, Oegstgeest is twee plaatsen gestegen. Tabel 6.6 Beschikbaarheid politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 4, Dronten 4, Heemstede 5,1 1 1 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 4, Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie in de buurt. Figuur 6.6 geeft het percentage inwoners weer dat het (helemaal) eens is met de stellingen. Figuur 6.6 Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). De politie neemt je serieus 45% De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming De politie doet in deze buurt haar best De politie reageert op de problemen hier in de buurt 40% 39% 38% Ze bekeuren hier te weinig 21% De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan 19% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 50

51 Bijna de helft van de Bloemendalers (45%) vindt dat de politie de inwoners serieus neemt, veertig procent geeft aan dat de politie de burgers in de buurt in bescherming neemt. Een vergelijkbaar percentage vindt dat de politie haar best doet en reageert op de problemen in de buurt. Eén op de vijf inwoners zegt dat de politie te weinig bekeurt in de buurt. Volgens een even groot aandeel heeft de politie contact met de bewoners uit de buurt, en pakt zij de zaken efficiënt aan. Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie (figuur 6.7). Figuur 6.7 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,2 5,7 5,7 5,8 5,5 5,3 5, De schaalscore voor het functioneren van de politie in de buurt is in Bloemendaal (5,2) lager dan in de referentiegemeenten en het Basisteam. Het meest tevreden over de politie is men in Heemstede (5,8). Tabel 6.7 toont de ontwikkeling van het functioneren van de politie in de buurt binnen de referentiegemeenten. Bloemendaal is sinds 2011 een positie gezakt en staat nu op de laatste plaats in de ranglijst. Oegstgeest heeft haar tweede positie behouden, Dronten is van de eerste naar de derde positie gezakt en Heemstede heeft de eerste positie behaald in Tabel 6.7 Functioneren van de politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 5,7 2 2 = Dronten 5, Heemstede 5, GEMEENTE BLOEMENDAAL 5, Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. We beginnen met het algemene tevredenheidpercentage, gevolgd door enkele schaalscores met betrekking tot het algemene functioneren van de politie. Tevredenheid Per saldo zijn meer inwoners van Bloemendaal (zeer) tevreden over het functioneren van de politie dan dat er inwoners ontevreden zijn (figuur 6.8). In Bloemendaal is 31 procent van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. Acht procent is (zeer) ontevreden hierover. Per saldo zijn inwoners van Bloemendaal minder tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen dan in de meeste referentiegebieden, uitgezonderd het District en Nederland (ongeveer gelijk). HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 51

52 Figuur 6.8 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -8% -5% -6% -5% -8% -9% -9% 31% 33% 33% 36% 36% 32% 30% -40% -20% 0% 20% 40% Schaalscores De schaalscore voor het vertrouwen van de politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je. 2. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen. Figuur 6.9 Vertrouwen in de politie (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,5 6,7 6,5 6,5 6,4 6,2 6, De schaalscore voor het vertrouwen in de politie in Bloemendaal komt met een 6,5 ongeveer overeen met de referentiegebieden, in het politiedistrict is de schaalscore duidelijk lager. Tabel 6.8 toont de rangorde van de referentiegemeenten op het onderwerp vertrouwen in de politie in de buurt. Bloemendaal staat met de vierde plaats onderaan de ranglijst, in 2011 was dit nog positie drie. Oegstgeest heeft de eerste positie behouden, Dronten staat nog steeds op de tweede plaats en Heemstede is een positie gestegen ten opzichte van Tabel 6.8 Vertrouwen in de politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 6,7 1 1 = Dronten 6,5 2 2 = Heemstede 6, GEMEENTE BLOEMENDAAL 6, HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 52

53 Figuur 6.10 toont de schaalscore van de indicator de politie als crimefighter. Deze is opgebouwd uit de volgende onderliggende stellingen: 1. De politie weet hoe ze boeven moet vangen. 2. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. Figuur 6.10 De politie als crimefighter (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,2 5,4 5,3 5,4 5,2 5,1 5, De schaalscore voor de politie als crimefighter komt in Bloemendaal op een 5,2. Deze score is vergelijkbaar met de referentiegemeenten. Tabel 6.9 laat de ontwikkelingen zien in de schaalscore en rangorde ten opzichte van Bloemendaal stond zowel in 2011 als in 2014 op de vierde plaats, Oegstgeest had beide jaren de eerste positie. Dronten is ten opzichte van 2011 een positie gedaald, Heemstede is juist een positie gestegen. Tabel 6.9 De politie als crimefighter, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 5,4 1 1 = Dronten 5, Heemstede 5, GEMEENTE BLOEMENDAAL 5,2 4 4 = De schaalscore voor interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 2. De politie werkt goed samen met de bewoners. Figuur 6.11 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (schaalscore). Bloemendaal 5,2 Oegstgeest 5,5 Dronten 5,8 Heemstede 5,7 BT Kennemerland - Kennemer Kust 5,6 District Kennemerland 5,2 Nederland 5, HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 53

54 De schaalscore voor de wederkerigheid van interactie tussen burgers en politie in Bloemendaal komt op een 5,2. Dit is gelijk aan het landelijke gemiddelde en het District, maar lager dan in de andere referentiegebieden. Ten opzichte van 2011 is Bloemendaal drie posities gezakt op de ranglijst: van de eerste naar de laatste plaats. Ook Oegstgeest is gedaald, Dronten en Heemstede hebben hun positie uit 2011 behouden. Tabel 6.10 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 5, Dronten 5, Heemstede 5, GEMEENTE BLOEMENDAAL 5, De laatste schaalscore over de politie betreft de mate van communicatie tussen politie en burgers. Deze bestaat uit de onderstaande stellingen: 1. De politie wil contact hebben met burgers. 2. De politie is benaderbaar. 3. De politie informeert de burgers. Figuur 6.12 Communicatie tussen burgers en politie (schaalscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,5 5,8 5,6 5,8 5,7 5,5 5, De gemiddelde schaalscore voor communicatie tussen burgers en politie in Bloemendaal is met een 5,5 (ongeveer) gelijk aan Dronten, het Basisteam, District en Nederland. In Oegstgeest en Heemstede is de schaalscore voor communicatie tussen burgers en politie hoger dan in Bloemendaal. Tabel 6.11 laat zien dat Bloemendaal zowel in 2011 als in 2014 qua communicatie tussen burgers en politie op de vierde plaats in de ranglijst staat. Heemstede is een positie gestegen ten opzichte va 2011, Oegstgeest is een plaats gedaald en Dronten heeft de derde positie behouden. Tabel 6.11 Communicatie tussen burgers en politie, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 5, Dronten 5,6 3 3 = Heemstede 5, GEMEENTE BLOEMENDAAL 5,5 4 4 = HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Burgers en politie 54

55 7 HOOFDSTUK Preventie HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Preventie 55

56 7. Preventie 7.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in sociopreventie (par. 7.2; zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen) en technopreventie (par. 7.3; zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties). 7.2 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Dit zijn: 1. ik neem waardevolle spullen mee uit de auto 2. ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden 3. ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling 4. ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend (figuur 7.1). Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 7.1 Sociopreventieve maatregelen (somscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 2,1 2,0 1,7 1,8 1,9 1,8 1, Gemiddeld nemen inwoners van Bloemendaal meer sociopreventieve maatregelen dan in de meeste referentiegebieden. Alleen in Oegstgeest en gemiddeld in het werkgebied van het Basisteam nemen inwoners ongeveer evenveel sociopreventieve maatregelen. In tabel 7.1 is te zien dat er tussen de gemeenten geen verschuivingen zijn in het relatieve gebruik van sociopreventieve maatregelen. De rangordes in 2011 en 2014 zijn gelijk. Bloemendaal staat op de eerste plaats, Dronten op de vierde. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Preventie 56

57 Tabel 7.1 Sociopreventieve maatregelen naar gemeente (somscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 2,0 2 2 = Dronten 1,7 4 4 = Heemstede 1,8 3 3 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 2,1 1 1 = 7.3 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier maatregelen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. Het gaat om de volgende vier voorzieningen: 1. buitenverlichting 2. extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren 3. alarminstallatie in huis 4. (rol)luiken voor ramen of deuren Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend (figuur 7.2). De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. Figuur 7.2 Technopreventieve maatregelen (somscore). Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 2,0 1,7 1,8 1,7 1,8 1,6 1, De hoeveelheid aanwezige technopreventieve maatregelen in Bloemendaal is hoger dan in Oegstgeest, Heemstede en het District Kennemerland. Met name buitenverlichting en alarminstallaties zijn voorzieningen die vaker in Bloemendaal gebruikt worden dan in de andere plaatsen. Ook op het gebied van technopreventieve maatregelen voert Bloemendaal in 2011 en 2014 de ranglijst aan (tabel 7.2). Heemstede heeft haar derde positie behouden, Dronten is van de vierde naar de tweede plaats gegaan en Oegstgeest is gezakt naar de laatste positie. Tabel 7.2 Technopreventieve maatregelen naar gemeente (somscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Oegstgeest 1, Dronten 1, Heemstede 1,7 3 3 = GEMEENTE BLOEMENDAAL 2,0 1 1 = HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Preventie 57

58 8 HOOFDSTUK Toezichthouders HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Toezichthouders 58

59 8. Toezichthouders De gemeenten Bloemendaal en Heemstede hebben gebruik gemaakt van de zogeheten vrije ruimte in de vragenlijst door het onderwerp gemeentelijke toezichthouders/handhavers aan de orde te stellen. In dit laatste hoofdstuk worden hiervan de uitkomsten beschreven. In Bloemendaal is 41 procent van de inwoners bekend met de gemeentelijke toezichthouders/ handhavers. Hiermee is de bekendheid iets hoger dan in de buurtgemeente Heemstede. Figuur 8.1 Bekendheid met gemeentelijke toezichthouders/handhavers (percentage ja) Bloemendaal 41% Heemstede 37% 0% 20% 40% 60% Van de inwoners die bekend zijn met de toezichthouders, heeft een ruime meerderheid (77%) de toezichthouders in de afgelopen 12 maanden daadwerkelijk gezien: ongeveer een derde zag de toezichthouder een enkele keer en 47 procent zag deze vaker. Een op de vijf van de inwoners die ermee bekend zijn, heeft geen gemeentelijke toezichthouder/handhaver gezien in de afgelopen 12 maanden. Van alle inwoners van Bloemendaal heeft 32 procent het afgelopen jaar een toezichthouder gezien, dit komt overeen met het aandeel in Heemstede. Figuur 8.2 Afgelopen 12 maanden een toezichthouder/handhaver gezien (percentage ja) Bloemendaal 47% 34% 20% Heemstede 62% 28% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja een enkele keer nee HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Toezichthouders 59

60 Een derde van de inwoners van Bloemendaal vindt dat de gemeentelijke toezichthouders/handhavers een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid op straat. Tien procent is het hier niet mee eens en een kwart is neutraal. Ook is er een aanzienlijk deel van de inwoners dat bij deze vraag heeft gekozen voor de optie weet niet. Inwoners van Bloemendaal zijn minder positief over de bijdrage van toezichthouders/handhavers aan de veiligheid op straat dan inwoners van Heemstede. Figuur 8.3 Toezichthouders/handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat (percentage genoemd) Bloemendaal 32% 24% 10% 34% Heemstede 39% 24% 7% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet Ruim twintig procent van de Bloemendalers voelt zich veiliger door de aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouders/handhavers op straat. Eén op de zeven deelt deze mening niet en een de grote meerderheid heeft geen duidelijke mening hierover (neutraal of weet niet). In Heemstede voelt een iets groter percentage zich veiliger. Figuur 8.4 Toezichthouders/handhavers verhogen het gevoel van veiligheid op straat (percentage genoemd) Bloemendaal 22% 42% 17% 19% Heemstede 26% 30% 15% 29% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Toezichthouders 60

61 Twaalf procent van de inwoners van Bloemendaal vindt wel dat er adequaat gereageerd wordt door de toezichthouders op gemelde problemen, zeven procent is het hier niet mee eens. Ten opzichte van de referentiegemeente Heemstede doen zich geen opvallende verschillen voor. Meer dan de helft van de inwoners van beide gemeenten heeft hier weet niet geantwoord, wellicht omdat de vraag niet op hen van toepassing was (omdat zij geen problemen hebben gemeld). Figuur 8.5 Adequaat reageren van toezichthouders/handhavers op gemelde problemen (percentage genoemd) Bloemendaal 12% 23% 7% 58% Heemstede 10% 28% 7% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet Een derde deel van de Bloemendalers is het eens met de stelling dat de gemeentelijke toezichthouders vriendelijk en behulpzaam zijn naar het publiek en zeven procent is het hier niet mee eens. In Bloemendaal is het deel dat de toezichthouders vriendelijk vindt iets groter dan in Heemstede. Figuur 8.6 Vriendelijkheid van toezichthouders/handhavers naar het publiek (percentage genoemd) Bloemendaal 31% 28% 7% 34% Heemstede 26% 28% 7% 39% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Toezichthouders 61

62 9 HOOFDSTUK Conclusies HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Conclusies 62

63 9. Conclusies Inleiding In dit hoofdstuk worden op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoeksresultaten, enkele conclusies geformuleerd. Deze hebben betrekking op de resultaten van de gemeente Bloemendaal ten opzichte van de referentiegemeenten Oegstgeest, Dronten en Heemstede en de verschillen ten opzichte van het Basisteam Kennemerland-Kennemerkust, District Kennemerland en Nederland als geheel. Leefbaarheid woonomgeving De inwoners van Bloemendaal waarderen de leefbaarheid in de woonbuurt ongeveer even positief als in de referentiegemeenten. Alleen in Oegstgeest waardeert men de fysieke kwaliteit hoger. De sociale cohesie is in Bloemendaal sterker dan gemiddeld in het District Kennemerland en in Nederland. Het algemene rapportcijfer voor de leefbaarheid is in Bloemendaal hoger dan in alle referentiegebieden. Kijkend naar de ontwikkeling is de waardering van de leefomgeving in Bloemendaal al een aantal jaren stabiel: zowel in 2011 als in 2014 waren inwoners ongeveer even tevreden over zowel de fysieke omgeving als de sociale cohesie. Overlast In het algemeen ervaren inwoners van Bloemendaal ongeveer evenveel overlast als inwoners van de referentiegemeenten en minder dan in het Basisteam en Nederland als geheel. Fysieke verloedering komt in Bloemendaal minder vaak voor dan onder de inwoners van het gebied van Basisteam Kennemerland- Kennemerkust, District Kennemerland of Nederland als geheel. Ook sociale overlast komt in Bloemendaal minder vaak voor dan landelijk. De enige uitzondering is Oegstgeest, daar ervaart men in de regel het minst overlast van alle referentiegebieden. De meest voorkomende vorm van overlast in Bloemendaal is verkeersoverlast. Dit is niet anders in de referentiegebieden. Wel is de mate van verkeersoverlast in het Basisteam, het District en in Nederland hoger dan in Bloemendaal. Onveiligheidsgevoel In Bloemendaal voelt men zich vaker wel eens onveilig in de eigen woonbuurt dan in Oegstgeest en Heemstede, maar minder vaak dan in de rest van het land. Het deel dat zich vaak onveilig voelt in de buurt is overal laag. Inwoners van Bloemendaal vertonen even vaak vermijdingsgedrag als in de referentiegebieden, alleen in Oegstgeest en Heemstede is de schaalscore voor vermijdingsgedrag beduidend lager. Het aandeel Bloemendalers dat zich in het algemeen wel eens onveilig voelt wijkt weinig af van de referentiegebieden. Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt verschilt ook nauwelijks tussen de referentiegebieden. Ten opzichte van 2011 voelen inwoners van Bloemendaal zich relatief veiliger ten opzichte van de referentiegemeenten. Slachtofferschap Een op de vijf Bloemendalers is in de afgelopen twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. In de referentiegebieden is dit een vergelijkbaar aandeel, enkel in Dronten ligt het percentage slachtoffers lager met twaalf procent. De meldingsbereidheid is in Bloemendaal gelijk aan het landelijke gemiddelde. In het algemeen komen vernielingen relatief vaker voor in Bloemendaal, vermogensdelicten daarentegen komen minder vaak voor dan in de referentiegebieden. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Conclusies 63

64 Contact burgers en politie Inwoners van Bloemendaal hebben ongeveer even vaak contact met de politie gehad als in de referentiegebieden, alleen in Heemstede en het Basisteam heeft men vaker contact gehad met de politie. De meerderheid van de inwoners die contact hebben gehad met de politie is over dit contact (zeer) tevreden. Dit is vergelijkbaar met de tevredenheid binnen het Basisteam en het landelijke gemiddelde. In de referentiegemeenten ligt de tevredenheid over het contact hoger dan in Bloemendaal. Ten opzichte van 2011 is de tevredenheid over het contact met de politie in Bloemendaal gedaald. Inwoners van Bloemendaal zijn in het algemeen goed te spreken over het functioneren van de politie. Per saldo is men meer tevreden dan ontevreden over het optreden van de politie. Dit geldt ook het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt. Wel zijn inwoners van Bloemendaal minder tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen dan in de referentiegebieden. Alleen in Nederland is de tevredenheid gemiddeld genomen lager. Preventie In Bloemendaal nemen inwoners zowel meer sociopreventieve als meer technopreventieve maatregelen dan in de meeste referentiegebieden. Dit was in 2011 niet anders, zowel in 2014 als in 2011 voert Bloemendaal de ranglijst met referentiegemeenten aan op het gebied van preventie. Toezichthouders In Bloemendaal zijn zogeheten gemeentelijke toezichthouders/handhavers actief die de politie ondersteunen met het waarborgen van de veiligheid op straat. De meerderheid van de inwoners van Bloemendaal is niet bekend hiermee. Eén op de drie Bloemendalers heeft in het afgelopen jaar wel eens een toezichthouder gezien. Vanwege de mindere bekendheid van deze toezichthouders hebben inwoners vaak geen goed beeld over het resultaat van de werkzaamheden. Wel zijn inwoners die op de hoogte zijn veelal positief over de toezichthouders. HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Conclusies 64

65 1 BIJLAGE Achtergrondkenmerken HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Achtergrondkenmerken 65

66 Tabel 1 Sekse respondenten. GESLACHT man PERCENTAGE 47% vrouw 53% TOTAAL 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten. LEEFTIJDSCATEGORIE PERCENTAGE 8% % % % % % % 85 jaar en ouder 3% TOTAAL 100% Tabel 3 Herkomst respondenten. HERKOMST autochtoon PERCENTAGE 85% Marokko 0% Turkije 0% Suriname 0% Antillianen/Arubanen 1% overig niet westers (+onbekend) westers allochtoon 1% 13% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Achtergrondkenmerken 66

67 Tabel 4 Huishoudengrootte respondenten. HUISHOUDENGROOTTE PERCENTAGE 1 persoon 16% 2 personen 48% 3 personen 13% 4 personen 14% 5 of meer personen 9% TOTAAL 100% Tabel 5 Hoogst behaalde opleiding respondenten. OPLEIDING PERCENTAGE lager onderwijs 15% middelbaar onderwijs 29% hoger onderwijs 52% onbekend 4% TOTAAL 100% Tabel 6 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week. PERCENTAGE betaald werk 41% w.v. betaald werk voor meer dan 12 uren per week 96% Tabel 7 Soort woning in drie categorieën. WONING PERCENTAGE vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 83% flat, bovenwoning, benedenwoning 14% overig 2% onbekend 1% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Achtergrondkenmerken 67

68 Tabel 8 Verdeling koop/huur. WONING koop PERCENTAGE 82% huur 17% onbekend 1% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Achtergrondkenmerken 68

69 2 BIJLAGE Tabellen HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Tabellen 69

70 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede A1. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 8 7,5 7,8 7,5 7,5 7,4 7,9 7,5 7,9 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 8,8% 8,8% 6,7% 8,8% 9,2% 10,0% 9,8% 7,7% 5,5% % gelijk gebleven 77,2% 75,1% 78,1% 75,1% 74,1% 72,2% 78,9% 79,5% 83,5% % achteruit gegaan 9,5% 12,7% 11,6% 12,7% 13,1% 13,7% 7,1% 9,8% 7,0% Sociale cohesie indicator ,5 6,1 6,4 6,1 6,3 6,2 6,4 6,4 6,6 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 22,2% 27,4% 22,5% 27,4% 23,1% 24,7% 22,7% 16,2% 17,0% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 77,7% 69,3% 74,7% 69,3% 72,3% 69,7% 76,9% 71,9% 76,3% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 45,2% 39,1% 42,3% 39,1% 43,5% 42,8% 45,3% 46,2% 44,8% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 64,7% 57,4% 61,7% 57,4% 61,4% 60,2% 63,6% 66,4% 66,0% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 41,4% 36,6% 41,5% 36,6% 38,5% 37,2% 35,0% 40,8% 41,8% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 74,0% 70,7% 71,9% 70,7% 71,6% 68,0% 80,2% 76,2% 75,8% Fysieke voorzieningen indicator ,5 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,9 6,4 6,7 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 79,9% 69,1% 75,8% 69,1% 68,9% 69,0% 80,8% 75,2% 79,3% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 83,1% 72,5% 79,0% 72,5% 69,4% 68,0% 83,8% 69,2% 84,9% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 78,7% 82,4% 81,4% 82,4% 81,3% 77,6% 79,2% 73,6% 84,3% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 52,4% 66,1% 51,5% 66,1% 66,5% 62,4% 70,3% 67,4% 60,6% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 19,9% 27,9% 21,4% 27,9% 26,6% 25,3% 27,1% 24,9% 21,8% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 45,3% 38,5% 47,2% 38,5% 37,8% 37,7% 53,7% 43,0% 57,4% % (zeer) ontevreden 8,2% 11,9% 9,3% 11,9% 12,1% 11,8% 7,9% 9,4% 5,0% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 54,2% 46,5% 50,5% 46,5% 45,4% 47,1% 58,5% 48,9% 62,3% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 48,4% 38,5% 42,3% 38,5% 39,1% 40,6% 50,6% 35,7% 53,0% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 36,5% 31,5% 33,5% 31,5% 31,8% 34,3% 37,7% 26,8% 43,1% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

71 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede B1. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 90,9% 94,3% 90,6% 94,3% 93,8% 93,8% 90,7% 91,6% 91,0% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 3,8 4,9 4,2 4,9 4,7 4,7 3,5 3,9 4 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 0,6 1 0,7 1 0,9 0,9 0,5 0,6 0,6 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 36,1% 47,8% 41,1% 47,8% 44,3% 44,0% 30,4% 34,6% 35,5% Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 75,4% 82,9% 76,8% 82,9% 81,7% 81,8% 75,7% 73,1% 73,9% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 1,5 1,9 1,6 1,9 1,8 1,8 1,4 1,5 1,4 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,1 0,2 0,2 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 16,3% 24,6% 18,9% 24,6% 22,5% 22,9% 9,0% 17,0% 14,0% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 18,3% 26,9% 18,9% 26,9% 25,2% 25,9% 14,9% 20,4% 15,6% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 0,9% 1,6% 1,0% 1,6% 1,5% 1,8% 0,2% 1,0% 0,4% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 65,2% 68,0% 65,4% 68,0% 68,9% 68,5% 60,2% 61,9% 63,8% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 13,1% 19,2% 16,8% 19,2% 18,5% 18,6% 7,7% 13,4% 12,9% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 37,8% 58,3% 45,5% 58,3% 52,9% 54,1% 39,9% 39,2% 40,9% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 2,8% 7,2% 2,9% 7,2% 5,5% 6,1% 1,1% 3,9% 2,1% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 24,6% 32,4% 29,4% 32,4% 33,3% 30,4% 21,6% 24,3% 22,8% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 1,5% 3,4% 1,6% 3,4% 2,7% 2,7% 0,7% 1,4% 0,7% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

72 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede C1. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 77,6% 82,2% 80,1% 82,2% 81,5% 80,8% 72,0% 77,9% 80,4% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,4 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,4 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 26,7% 35,1% 29,4% 35,1% 32,1% 30,7% 24,9% 25,3% 26,4% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 70,5% 69,9% 71,5% 69,9% 70,7% 70,5% 60,4% 72,0% 70,1% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 20,2% 22,1% 20,1% 22,1% 21,2% 21,1% 15,0% 16,9% 16,0% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 24,5% 31,4% 28,8% 31,4% 29,4% 29,8% 21,2% 21,8% 28,8% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 3,8% 4,9% 4,2% 4,9% 5,5% 5,8% 3,2% 2,9% 3,0% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 41,1% 54,9% 48,4% 54,9% 51,5% 48,5% 45,2% 37,6% 54,0% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 11,5% 21,0% 15,0% 21,0% 18,2% 16,0% 13,3% 10,9% 15,1% Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 43,6% 59,3% 47,3% 59,3% 56,8% 56,7% 43,5% 46,6% 41,7% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 0,9 1,3 1 1,3 1,3 1,3 0,8 1 0,9 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0 0,1 0,1 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 6,1% 12,6% 7,3% 12,6% 11,3% 12,0% 3,1% 7,6% 4,3% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 15,2% 25,7% 20,9% 25,7% 25,3% 26,6% 11,4% 17,0% 15,9% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 1,6% 2,5% 1,4% 2,5% 2,4% 2,7% 0,2% 1,2% 0,4% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 11,2% 21,2% 15,6% 21,2% 21,6% 24,4% 9,0% 17,1% 12,3% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0,2% 2,4% 0,3% 2,4% 2,5% 3,5% 0,2% 1,3% 0,1% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 8,8% 12,5% 9,8% 12,5% 12,1% 14,4% 7,1% 9,7% 11,3% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 0,5% 1,2% 0,6% 1,2% 0,8% 1,4% 0,0% 1,2% 0,4% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 33,2% 43,7% 31,7% 43,7% 40,0% 38,9% 32,2% 32,2% 30,6% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 3,7% 7,1% 2,7% 7,1% 5,4% 5,6% 1,9% 2,2% 2,5% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 19,0% 27,5% 22,5% 27,5% 27,8% 28,8% 19,7% 27,2% 19,7% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 2,3% 5,4% 3,9% 5,4% 5,3% 5,3% 1,4% 4,2% 1,9% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 11,0% 13,0% 13,4% 13,0% 12,7% 14,0% 7,2% 10,0% 12,5% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1,8% 1,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,5% 0,3% 0,4% 0,6% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

73 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede D1. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0,5% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 0,7% 1,1% 0,0% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 14,7% 13,7% 16,1% 13,7% 14,0% 14,6% 13,2% 14,9% 14,8% Rommel op straat % ja 4,8% 7,5% 4,7% 7,5% 6,0% 6,8% 7,2% 4,1% 3,7% Vernieling straatmeubilair % ja 1,7% 1,7% 1,3% 1,7% 1,8% 1,3% 1,5% 1,5% 0,9% Te hard rijden % ja 26,5% 18,1% 24,0% 18,1% 19,5% 19,3% 21,6% 25,0% 23,5% Agressief verkeersgedrag % ja 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,8% 1,3% 0,6% 1,1% Parkeerproblemen % ja 8,3% 13,5% 11,7% 13,5% 12,1% 10,3% 14,2% 8,8% 15,1% Dronken mensen op straat % ja 0,4% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 0,6% 0,0% 0,5% 0,5% Drugsoverlast % ja 0,7% 1,3% 0,3% 1,3% 1,7% 2,3% 0,5% 1,1% 0,2% Lastig vallen van mensen op straat % ja 0,8% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,0% 0,7% 0,5% Rondhangende jongeren % ja 5,7% 6,5% 3,4% 6,5% 5,2% 4,4% 4,7% 4,4% 2,5% Overlast door buurtbewoners % ja 1,9% 2,5% 1,6% 2,5% 2,8% 3,1% 2,3% 5,2% 1,6% Hinder horecagelegenheden % ja 0,5% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 0,7% 0,6% Geen van deze problemen % ja 7,8% 6,3% 7,6% 6,3% 6,7% 6,3% 6,7% 4,6% 7,1% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

74 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede E1. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,5 7,2 7,5 7,2 7,3 7,2 7,7 7,5 7,7 Voelt zich wel eens onveilig % ja 34,0% 36,2% 32,3% 36,2% 33,6% 35,9% 35,7% 35,7% 32,3% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1,1% 2,1% 0,7% 2,1% 1,5% 1,8% 0,4% 0,1% 0,8% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 14,2% 16,0% 12,4% 16,0% 15,0% 18,2% 10,6% 14,6% 10,3% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 1,0% 1,6% 1,1% 1,6% 1,2% 1,8% 0,1% 0,5% 0,7% Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning % (heel) grote kans 14,9% 12,5% 12,9% 12,5% 10,2% 11,0% 6,9% 11,5% 9,6% Mishandeling % (heel) grote kans 0,8% 2,4% 0,4% 2,4% 1,9% 2,3% 1,1% 1,3% 0,3% Zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans 3,1% 4,1% 2,5% 4,1% 3,7% 3,9% 2,7% 1,0% 2,7% Beroving op straat met geweld % (heel) grote kans 0,5% 2,4% 0,3% 2,4% 2,0% 2,5% 0,7% 1,1% 0,2% Vermijdingsgedrag indicator ,1 1,1 0,9 1,1 1,1 1,3 0,8 1 0,7 s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak 6,4% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 9,0% 6,3% 5,9% 5,9% Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak 1,2% 1,7% 0,7% 1,7% 1,4% 2,4% 0,4% 1,8% 0,8% Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak 1,3% 2,4% 1,3% 2,4% 2,3% 3,5% 1,1% 3,4% 1,1% Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak 1,7% 2,2% 1,6% 2,2% 2,0% 2,5% 0,6% 0,7% 0,5% Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak 2,2% 2,8% 1,2% 2,8% 2,5% 3,3% 0,8% 2,4% 0,6% Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja 6,2% 9,2% 6,9% 9,2% 7,8% 10,2% 2,3% 6,1% 3,1% Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja 73,7% 70,5% 68,5% 70,5% 68,4% 65,8% 74,1% 67,4% 68,7% Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja 16,0% 14,6% 18,9% 14,6% 17,7% 17,0% 20,6% 21,0% 20,8% Criminaliteit is toegenomen % ja 12,7% 15,9% 11,8% 15,9% 13,2% 13,9% 9,6% 13,7% 9,3% Criminaliteit is gelijk gebleven % ja 55,4% 52,4% 55,3% 52,4% 52,4% 50,9% 54,5% 50,2% 53,0% Criminaliteit is afgenomen % ja 2,7% 3,5% 3,3% 3,5% 3,3% 4,4% 4,7% 2,4% 2,6% Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil 10,0% 12,4% 8,5% 12,4% 10,0% 9,6% 5,0% 11,4% 6,7% Onveilige plekken indicator ,2 1,6 1 1,6 1,6 1,7 1,3 1,2 1 Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms 13,4% 23,0% 15,3% 23,0% 22,6% 23,3% 16,6% 15,1% 12,8% Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 31,0% 45,8% 31,5% 45,8% 41,5% 41,1% 35,0% 35,8% 31,4% In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms 4,1% 17,0% 8,0% 17,0% 15,1% 17,0% 4,9% 14,4% 4,8% Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms 4,1% 13,9% 6,1% 13,9% 11,9% 13,1% 6,4% 11,9% 5,4% In het openbaar vervoer % vaak/soms 13,9% 18,9% 14,9% 18,9% 16,2% 17,4% 13,8% 11,0% 14,1% Bij het treinstation % vaak/soms 15,2% 22,5% 18,4% 22,5% 19,7% 17,8% 13,1% 9,5% 20,0% In het eigen huis % vaak/soms 9,2% 8,4% 8,0% 8,4% 8,2% 9,1% 5,7% 9,6% 5,8% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

75 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede F1. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 18,6% 21,1% 21,0% 21,1% 18,9% 18,9% 19,0% 11,6% 18,9% delicten per 100 inwoners 29,6 36,7 32,1 36,7 33,4 33,7 31,1 21,8 30 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 37,9% 36,3% 40,8% 36,3% 36,3% 37,9% 34,4% 39,6% 50,9% Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 2,3% 2,3% 2,7% 2,3% 2,4% 2,3% 2,6% 1,4% 2,2% delicten per 100 inwoners 2,9 2,9 3,5 2,9 3,6 3,4 3,3 2,9 3,7 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 49,6% * 44,1% 49,4% * 44,1% 36,2% 44,4% 41,3% * 77,0% * 34,6% * Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 37,3% * 49,1% 40,9% * 49,1% 47,7% 56,5% 52,8% * 43,3% * 32,8% * % elders in woonplaats 28,8% * 34,7% 32,9% * 34,7% 23,4% 24,7% 21,3% * 21,0% * 58,9% * % elders in Nederland 8,2% * 15,2% 19,1% * 15,2% 26,6% 17,2% 25,9% * 27,8% * 8,2% * % onbekend 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 6,6% 4,4% 23,9% * 10,7% * 0,0% * Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 20,5% * 21,6% 13,6% * 21,6% 12,8% 17,9% 22,7% * 11,7% * 18,7% * % horeca 6,6% * 6,4% 1,8% * 6,4% 8,5% 6,0% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % openbaar vervoer 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 4,3% 1,1% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % op straat 34,7% * 48,8% 36,2% * 48,8% 46,1% 45,4% 37,8% * 24,2% * 41,6% * % op het werk 12,5% * 7,2% 7,0% * 7,2% 13,5% 11,6% 15,6% * 45,4% * 8,2% * % op school 0,0% * 1,4% 0,0% * 1,4% 1,7% 1,4% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % in een winkel 0,0% * 2,2% 0,0% * 2,2% 0,6% 1,7% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % ergens anders 25,7% * 12,3% 41,4% * 12,3% 5,9% 10,3% 0,0% * 7,9% * 31,5% * Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend 68,2% * 54,3% 47,5% * 54,3% 48,5% 51,7% 62,2% * 47,2% * 49,4% * % partner 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % ex-partner 2,8% * 11,4% 0,8% * 11,4% 4,8% 5,1% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % familielid 0,0% * 5,4% 0,0% * 5,4% 3,4% 3,5% 18,9% * 0,0% * 0,0% * % buurtgenoot 24,8% * 14,9% 14,8% * 14,9% 17,4% 22,6% 3,8% * 43,3% * 18,7% * % iemand van werk/studie 0,0% * 10,6% 3,5% * 10,6% 6,3% 7,5% 15,6% * 3,9% * 8,2% * % andere bekende 19,5% * 14,0% 22,6% * 14,0% 14,5% 11,6% 42,8% * 0,0% * 22,5% * Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,20% 0,00% 0,00% delicten per 100 inwoners 0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0,6 0 0 Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer 1,0% 1,0% 1,3% 1,0% 0,7% 0,7% 0,6% 0,2% 1,4% delicten per 100 inwoners 1,3 1,2 1,8 1,2 0,8 0,9 1 0,6 2,2 Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer 1,2% 1,3% 1,3% 1,3% 1,7% 1,4% 2,0% 0,9% 0,9% delicten per 100 inwoners 1,4 1,8 1,7 1,8 2,7 2,3 2,3 1,8 1,6 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

76 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede G1. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 11,2% 14,7% 14,7% 14,7% 12,8% 13,0% 13,2% 7,4% 11,9% delicten per 100 inwoners 14,7 21,5 17,9 21, ,4 11,5 15,6 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 41,3% 46,3% 43,4% 46,3% 44,9% 45,0% 38,1% 40,2% * 60,5% Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 3,6% 3,0% 4,6% 3,0% 2,7% 2,9% 1,2% 0,5% 3,2% delicten per 100 inwoners 4,5 3,7 5,2 3,7 3,5 3,9 1,2 1,3 3,8 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 1,4% 4,0% 3,7% 4,0% 3,5% 4,1% 4,1% 3,2% 2,7% delicten per 100 inwoners 1,5 5,2 4 5,2 4,4 5,6 6,5 3,5 3,5 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 1,5% 2,8% 3,2% 2,8% 2,3% 2,2% 1,5% 0,5% 2,3% delicten per 100 inwoners 2,1 4,2 3,5 4,2 3,3 3 1,8 1 2,5 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% delicten per 100 inwoners ,2 0,2 0,2 0 0 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0,4% 0,9% 0,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,6% 0,3% 0,2% delicten per 100 inwoners 0,4 1,2 0,2 1,2 1,2 0,9 0,7 0,1 0,2 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 2,3% 2,7% 2,2% 2,7% 2,1% 2,1% 2,4% 1,2% 1,5% delicten per 100 inwoners 2,5 2,1 2 2,1 1,7 2,1 2 1,1 2,1 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 3,2% 4,5% 2,7% 4,5% 4,0% 3,7% 4,4% 3,3% 3,3% delicten per 100 inwoners 3,7 5,1 2,9 5,1 4,7 4,3 5,9 4,5 3,4 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

77 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede H1. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer 8,3% 7,5% 6,9% 7,5% 6,8% 6,8% 5,8% 4,8% 6,4% delicten per 100 inwoners 11,9 12,3 10,7 12,3 10,8 10,3 9,5 7,5 10,8 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 30,8% 16,9% 33,8% 16,9% 21,3% 21,9% 24,9% * 24,3% * 42,7% * Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 85,3% 91,6% 90,2% 91,6% 80,6% 79,3% 57,4% * 68,8% * 89,4% * % elders in woonplaats 1,9% 5,5% 5,0% 5,5% 10,3% 11,0% 22,0% * 4,6% * 10,6% * % elders in Nederland 11,3% 2,6% 4,2% 2,6% 6,3% 6,2% 12,6% * 2,1% * 0,0% * % onbekend 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% * 0,0% * 0,0% * Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 38,4% 44,1% 28,1% 44,1% 36,7% 39,4% 27,0% * 31,3% * 29,9% * % horeca 1,7% 1,7% 2,6% 1,7% 2,0% 0,8% 0,0% * 0,0% * 4,9% * % op straat 45,2% 41,1% 58,8% 41,1% 43,9% 42,9% 49,9% * 36,3% * 52,8% * % op het werk 1,6% 1,5% 0,6% 1,5% 2,1% 1,7% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % op school 6,5% 1,3% 2,4% 1,3% 1,9% 2,1% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % in een winkel 0,0% 0,3% 0,0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % ergens anders 2,6% 3,6% 1,0% 3,6% 4,9% 5,8% 15,2% * 5,1% * 0,0% * Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer 4,9% 5,1% 4,9% 5,1% 4,6% 4,3% 4,10% 3,60% 4,70% delicten per 100 inwoners 7,2 8,1 7,6 8,1 7,3 6,5 7,5 6 7,5 Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer 3,4% 2,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,5% 1,7% 1,2% 1,7% (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners 4,7 4,1 3,1 4,1 3,5 3,8 2 1,5 3,3 Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer 12,8% 11,7% 10,0% 11,7% 11,5% 11,2% 12,3% 11,3% 9,2% delicten per 100 inwoners 21,7 18,1 17,1 18,1 18,9 18,8 21,1 18,6 15,7 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 13,3% 13,0% 12,7% 13,0% 13,7% 12,7% 14,8% 19,5% * 11,1% * Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 1,4% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 1,4% 1,0% 1,5% delicten per 100 inwoners 1,1 1,1 1,2 1,1 1 0,7 1,2 1,3 2 Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer 2,9% 3,8% 3,5% 3,8% 3,4% 3,5% 4,2% 3,6% 3,3% delicten per 100 inwoners 3,6 4,2 3,9 4,2 3,8 4,1 5,1 4,8 3,6 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 6,6% 5,4% 4,9% 5,4% 5,4% 5,2% 5,7% 4,7% 4,2% delicten per 100 inwoners ,9 8 8,2 7,9 10,9 7,6 6,8 Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer 3,3% 2,8% 1,8% 2,8% 3,0% 3,1% 2,1% 2,7% 1,3% delicten per 100 inwoners 7 4,8 4,2 4,8 5,9 6 3,9 4,9 3,3 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

78 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede I1. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja 27,3% 27,7% 31,7% 27,7% 26,3% 26,1% 24,0% 29,4% 30,1% Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja 18,0% 13,9% 17,6% 13,9% 15,3% 16,6% 23,1% 17,2% 16,2% Melding/aangifte % ja 37,9% 40,3% 44,0% 40,3% 39,8% 38,4% 31,6% 32,0% 41,8% Andere contacten % ja 44,1% 45,8% 38,4% 45,8% 44,9% 45,0% 45,3% 50,8% 42,0% Geen reden bekend % ja 9,8% 4,3% 4,9% 4,3% 4,6% 5,7% 5,9% 4,3% 3,1% Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja 21,4% 15,2% 19,2% 15,2% 18,1% 19,7% 24,6% 20,2% 17,8% Initiatief van burger % ja 78,6% 84,8% 80,8% 84,8% 81,9% 80,3% 75,4% 79,8% 82,2% Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja 63,7% 63,0% 72,8% 63,0% 62,8% 63,6% 57,7% 71,8% 68,8% Telefonisch % ja 25,7% 25,0% 18,8% 25,0% 25,9% 24,7% 36,4% 14,9% 21,0% Via social media % ja 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 0,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% Anders via internet % ja 5,4% 7,1% 3,7% 7,1% 6,3% 6,1% 4,8% 8,6% 5,8% Anders niet via internet % ja 5,2% 4,0% 4,8% 4,0% 4,4% 4,7% 1,1% 4,7% 4,4% Onbekend % ja 5,2% 3,5% 4,8% 3,5% 4,1% 4,0% 1,1% 4,2% 4,4% Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten % (zeer) tevreden 57,2% 60,3% 56,3% 60,3% 58,6% 59,3% 61,8% 63,8% 62,2% % (zeer) ontevreden 22,5% 15,7% 17,3% 15,7% 18,2% 18,1% 15,6% 11,6% 11,6% Tevredenheid over optreden politie - handhaving % (zeer) tevreden 31,9% * 41,7% 31,8% 41,7% 41,4% 41,7% 40,6% * 50,8% * 17,4% * Tevredenheid over optreden politie - meldingen % (zeer) tevreden 73,0% 61,5% 66,6% 61,5% 56,2% 61,2% 62,9% * 65,4% * 77,9% Tevredenheid over optreden politie - andere contacten % (zeer) tevreden 53,9% 64,9% 55,8% 64,9% 66,7% 64,2% 71,8% 67,2% 63,9% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie % (zeer) tevreden 36,2% * 40,3% 32,7% 40,3% 42,8% 46,0% 39,9% * 58,3% * 17,2% * Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger % (zeer) tevreden 62,9% 63,9% 62,0% 63,9% 62,2% 62,6% 68,9% 65,2% 72,0% Punten waarover u minder tevreden was? % ja 33,5% 31,2% 28,9% 31,2% 32,8% 31,6% 27,6% 21,7% 26,1% Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja 9,6% 21,5% 10,1% 21,5% 18,1% 18,5% 23,5% * 9,4% * 10,1% * Politie gaf onvoldoende informatie % ja 12,5% 17,7% 14,4% 17,7% 17,0% 13,5% 14,0% * 5,4% * 9,8% * Politie was onverschillig % ja 22,5% 34,3% 38,9% 34,3% 29,8% 28,0% 24,9% * 32,7% * 34,6% * Problemen niet opgelost % ja 33,6% 37,1% 33,3% 37,1% 41,6% 41,4% 34,8% * 48,6% * 39,4% * Andere reden % ja 31,8% 20,7% 22,9% 20,7% 23,7% 26,1% 29,5% * 26,9% * 28,8% * * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

79 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede J1. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden 27,0% 27,2% 34,8% 27,2% 25,6% 26,1% 29,2% 33,5% 33,4% % (zeer) ontevreden 6,1% 7,8% 7,1% 7,8% 8,3% 8,4% 4,9% 5,4% 4,3% Beschikbaarheid politie in buurt indicator ,3 4,4 4,9 4,4 4,3 4,4 4,8 4,7 5,1 Je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens 52,1% 52,4% 43,2% 52,4% 51,7% 49,1% 47,1% 39,7% 41,0% Komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens 46,9% 43,3% 37,1% 43,3% 44,4% 42,6% 32,9% 39,7% 29,0% Is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens 36,3% 38,0% 30,6% 38,0% 37,7% 35,4% 30,9% 30,9% 22,6% Heeft te weinig tijd % (helemaal) eens 31,1% 31,5% 26,1% 31,5% 30,6% 29,1% 23,9% 20,3% 16,9% Komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens 14,7% 15,1% 12,5% 15,1% 16,9% 18,1% 13,2% 19,4% 8,2% Functioneren politie in buurt indicator ,2 5,3 5,5 5,3 5,2 5,3 5,7 5,7 5,8 Biedt bescherming % (helemaal) eens 40,2% 41,4% 45,6% 41,4% 39,7% 41,0% 47,9% 43,9% 50,4% Heeft contact met bewoners % (helemaal) eens 18,9% 21,3% 22,7% 21,3% 18,9% 22,4% 24,1% 29,5% 21,7% Reageert op problemen % (helemaal) eens 38,4% 40,8% 44,3% 40,8% 38,2% 40,4% 47,3% 43,6% 44,1% Doet haar best % (helemaal) eens 39,1% 40,5% 43,2% 40,5% 36,8% 39,2% 42,5% 46,7% 45,0% Pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens 18,8% 21,4% 25,3% 21,4% 19,7% 21,7% 24,7% 17,1% 27,8% Bekeurt hier te weinig 3) % (helemaal) eens 21,1% 30,4% 25,4% 30,4% 28,2% 27,1% 21,7% 21,7% 19,3% De politie neemt je serieus 3) % (helemaal) eens 44,5% 43,8% 46,7% 43,8% 43,1% 44,8% 51,6% 53,3% 55,4% 3) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

80 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede K1. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen % (zeer) tevreden 31,3% 31,8% 35,9% 31,8% 29,2% 29,9% 33,1% 33,3% 36,2% % (zeer) ontevreden 8,1% 9,3% 7,7% 9,3% 9,4% 8,9% 5,2% 5,9% 5,0% Vertrouwen in de politie indicator ,5 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,7 6,5 6,5 Als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens 53,7% 51,7% 55,1% 51,7% 48,9% 50,7% 61,0% 54,4% 55,4% Politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens 55,2% 50,7% 55,0% 50,7% 50,2% 52,3% 60,3% 54,9% 54,5% Politie als crimefighter indicator ,2 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,4 5,3 5,4 Politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens 35,0% 34,5% 33,4% 34,5% 34,6% 35,3% 36,6% 35,3% 32,1% Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens 18,3% 19,6% 17,9% 19,6% 18,8% 19,7% 22,5% 23,6% 19,2% Interactie politie - burgers indicator ,2 5,2 5,6 5,2 5,1 5,2 5,5 5,8 5,7 Houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens 35,2% 30,6% 35,8% 30,6% 27,9% 30,6% 39,5% 32,0% 34,3% Werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens 28,3% 27,8% 31,4% 27,8% 25,8% 28,2% 33,8% 36,3% 31,7% Communicatie politie burgers indicator ,5 5,5 5,7 5,5 5,4 5,4 5,8 5,6 5,8 Wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens 36,2% 35,4% 37,4% 35,4% 33,7% 35,5% 39,1% 37,9% 38,3% Is benaderbaar % (helemaal) eens 49,5% 52,8% 56,0% 52,8% 47,3% 45,5% 50,5% 54,5% 59,2% Informeert de burgers % (helemaal) eens 29,8% 27,6% 27,9% 27,6% 26,4% 28,6% 34,7% 26,2% 30,8% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

81 Uitkomsten 2014 Gemeente Bloemendaal Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Heemstede L1. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore 4,1 3,4 3,7 3,4 3,5 3,6 3,7 3,5 3,6 Socio-preventieve maatregelen somscore 2,1 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 2 1,7 1,8 Waardevolle spullen uit auto % ja 78,9% 73,6% 76,5% 73,6% 71,0% 69,9% 74,6% 74,1% 74,6% s Avonds licht laten branden % ja 50,5% 38,3% 43,8% 38,3% 40,5% 42,3% 42,9% 42,9% 41,7% Fiets in bewaakte stalling zetten % ja 41,9% 33,2% 34,1% 33,2% 32,0% 35,3% 48,1% 23,7% 33,6% Waardevolle spullen thuis laten % ja 37,2% 34,0% 35,9% 34,0% 32,2% 33,5% 32,0% 31,5% 34,2% Techno-preventieve maatregelen somscore 2 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 Buitenverlichting % ja 85,5% 72,1% 80,0% 72,1% 77,9% 76,6% 78,9% 86,6% 78,3% Extra hang- en sluitwerk % ja 74,2% 66,9% 69,2% 66,9% 67,9% 66,5% 70,9% 69,7% 72,4% Alarminstallatie in huis % ja 33,4% 14,0% 23,7% 14,0% 13,1% 13,1% 14,2% 9,6% 17,5% (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja 7,1% 10,8% 7,2% 10,8% 11,0% 18,9% 8,2% 15,4% 6,6% Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms 15,0% 21,2% 15,7% 21,2% 19,7% 21,0% 18,2% 14,1% 14,7% Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms 11,5% 16,3% 11,2% 16,3% 14,6% 14,2% 15,6% 9,1% 8,8% Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms 12,2% 19,0% 14,9% 19,0% 16,9% 15,7% 14,4% 13,4% 13,5% Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms 11,5% 14,9% 12,7% 14,9% 12,8% 12,7% 11,2% 12,8% 10,6% Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms 4,4% 6,5% 4,2% 6,5% 6,9% 6,6% 5,4% 5,5% 4,6% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

82 Gemeente Bloemendaal Gemeente Heemstede Uitkomsten 2014 M. Vrije ruimte Gemeentelijke toezichthouders / handhavers Bent u bekend met de gemeentelijke toezichthouders / handhavers? % ja 41,1% 36,9% Heeft u de afgelopen 12 maanden een gemeentelijke toezichthouder / handhaver gezien? Kunt u voor de volgende uitspraken over de aanwezigheid van gemeentelijke toezichthouders / handhavers in uw gemeente aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? De toezichthouders / handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat. Ik voel me veiliger op straat door de aanwezigheid van toezichthouders / handhavers. De toezichthouders / handhavers reageren adequaat op het door mij gemelde probleem. De toezichthouders / handhavers zijn vriendelijk en behulpzaam naar het publiek. % nee 58,9% 63,1% % ja 46,6% 61,7% % ja, een enkele keer 33,7% 27,8% % nee 19,7% 10,5% % helemaal mee eens 5,2% 5,5% % mee eens 26,7% 33,3% % niet mee eens en niet mee oneens 24,1% 23,6% % mee oneens 6,8% 5,6% % helemaal mee oneens 3,1% 1,7% % helemaal mee eens 3,9% 2,7% % mee eens 17,7% 22,5% % niet mee eens en niet mee oneens 29,2% 30,2% % mee oneens 13,3% 11,5% % helemaal mee oneens 4,0% 3,0% % helemaal mee eens 2,2% 1,1% % mee eens 10,0% 8,8% % niet mee eens en niet mee oneens 28,0% 27,6% % mee oneens 5,0% 4,8% % helemaal mee oneens 2,4% 1,8% % helemaal mee eens 4,0% 3,4% % mee eens 26,6% 22,8% % niet mee eens en niet mee oneens 22,8% 27,5% % mee oneens 5,0% 4,8% % helemaal mee oneens 2,1% 2,4% Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

83 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede A2. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan Sociale cohesie indicator Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens Fysieke voorzieningen indicator Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens ) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

84 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede B2. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) Veel overlast van een of meerdere vormen % veel Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

85 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede C2. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel ) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

86 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede D2. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken?* Bekladde muren of gebouwen % ja Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja Rommel op straat % ja Vernieling straatmeubilair % ja Te hard rijden % ja Agressief verkeersgedrag % ja Parkeerproblemen % ja Dronken mensen op straat % ja Drugsoverlast % ja Lastig vallen van mensen op straat % ja Rondhangende jongeren % ja Overlast door buurtbewoners % ja Hinder horecagelegenheden % ja Geen van deze problemen % ja * rangorde binnen de wijken i.p.v. tussen de wijken Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

87 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede E2. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer Voelt zich wel eens onveilig % ja Voelt zich vaak onveilig % vaak Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning % (heel) grote kans Mishandeling % (heel) grote kans Zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans Beroving op straat met geweld % (heel) grote kans Vermijdingsgedrag indicator s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja Criminaliteit is toegenomen % ja Criminaliteit is gelijk gebleven % ja Criminaliteit is afgenomen % ja Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil Onveilige plekken indicator Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms In het openbaar vervoer % vaak/soms Bij het treinstation % vaak/soms In het eigen huis % vaak/soms Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

88 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede F2. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt % elders in woonplaats % elders in Nederland % onbekend Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis % horeca % openbaar vervoer % op straat % op het werk % op school % in een winkel % ergens anders Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend % partner % ex-partner % familielid % buurtgenoot % iemand van werk/studie % andere bekende Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

89 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede G2. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

90 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede H2. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt % elders in woonplaats % elders in Nederland % onbekend Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis % horeca % op straat % op het werk % op school % in een winkel % ergens anders Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

91 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede I2. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja Melding/aangifte % ja Andere contacten % ja Geen reden bekend % ja Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja Initiatief van burger % ja Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja Telefonisch % ja Via social media % ja Anders via internet % ja Anders niet via internet % ja Onbekend % ja Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Tevredenheid over optreden politie - handhaving % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie - meldingen % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie - andere contacten % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger % (zeer) tevreden Punten waarover u minder tevreden was? % ja Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja Politie gaf onvoldoende informatie % ja Politie was onverschillig % ja Problemen niet opgelost % ja Andere reden % ja Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

92 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede J2. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Beschikbaarheid politie in buurt indicator Je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens Komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens Is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens Heeft te weinig tijd % (helemaal) eens Komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens Functioneren politie in buurt indicator Biedt bescherming % (helemaal) eens Heeft contact met bewoners % (helemaal) eens Reageert op problemen % (helemaal) eens Doet haar best % (helemaal) eens Pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens Bekeurt hier te weinig 3) % (helemaal) eens De politie neemt je serieus 3) % (helemaal) eens ) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

93 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede K2. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Vertrouwen in de politie indicator Als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens Politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens Politie als crimefighter indicator Politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens Interactie politie - burgers indicator Houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens Werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens Communicatie politie burgers indicator Wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens Is benaderbaar % (helemaal) eens Informeert de burgers % (helemaal) eens Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

94 Rangordes gemeenten Bloemendaal Oegstgeest Dronten Heemstede L2. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore Socio-preventieve maatregelen somscore Waardevolle spullen uit auto % ja s Avonds licht laten branden % ja Fiets in bewaakte stalling zetten % ja Waardevolle spullen thuis laten % ja Techno-preventieve maatregelen somscore Buitenverlichting % ja Extra hang- en sluitwerk % ja Alarminstallatie in huis % ja (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms Veiligheidsmonitor Bloemendaal 2014

95 3 BIJLAGE Vragenlijst HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Vragenlijst 70

96 VEILIGHEIDSMONITOR BLOEMENDAAL

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Samenvatting. Brongebruik

Samenvatting. Brongebruik Samenvatting In dit onderzoek wordt een methode beschreven om zo betrouwbaar mogelijk ontwikkelingen in criminaliteit, overlast en onveiligheidsbeleving in Nederland te beschrijven. Dit onderzoek komt

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip

Inleiding. Beleving van veiligheid. Veiligheid als begrip Inleiding In het kader van veiligheid zijn politie en gemeenten eerstverantwoordelijk voor openbare orde, handhaving van wettelijke regels en bestrijding van criminaliteit. Burgers ervaren veiligheid als

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente

Bewonerspeilingen aandachtswijken. Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Bewonerspeilingen aandachtswijken Rapportage 2011- Resultaten per gemeente Uitgevoerd in opdracht van ministerie BZK Jan Hooft

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2015. Ministerie van Veiligheid en Justitie

Veiligheidsmonitor 2015. Ministerie van Veiligheid en Justitie Veiligheidsmonitor 2015 Ministerie van Veiligheid en Justitie Veiligheidsmonitor 2015 Verklaring van tekens Niets (blanco) Een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen. Het cijfer is onbekend, onvoldoende

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Veiligheids monitor 2013

Veiligheids monitor 2013 Veiligheids monitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is.

De vragen zullen gewaardeerd worden op een schaal van 1 tot 10, waarbij 1 zeer slecht en 10 uitstekend is. Enquête Kort Haarlem In totaal hebben 151 mensen de enquête teruggestuurd, dit is een goede respons voor deze steekproef. Deze mensen zijn ingedeeld in vier gebieden binnen de wijk Kort Haarlem: - Witte

Nadere informatie

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking

Gemeente Súdwest-Fryslân. Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking Gemeente Súdwest-Fryslân Leefbaarheids- en veiligheidsmonitor Gemeentelijke uitwerking 4 juni 2012 Projectnr. 1900.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2014

Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 Veiligheidsmonitor 2014 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23

2.1 Veilig winkelgebied 19 2.2 Veilige bedrijven 20 2.3 Veiligheid rondom uitgaan en horeca 21 2.4 Veilige evenementen 23 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Veilige woon- en leefomgeving 4 1.1 Sociale kwaliteit (sociale cohesie, overlast) 4 1.2 Fysieke kwaliteit (voorzieningen, verkeersoverlast, vernieling, verloedering) 9 1.3 Objectieve

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

WijkWijzer Deel 1: de problemen

WijkWijzer Deel 1: de problemen WijkWijzer Deel 1: de problemen Ondiep, Utrecht overlast dronken mensen overlast door drugsgebruik overlast jongeren vernieling openbare werken rommel op straat overlast van omwonenden auto-inbraak fietsendiefstal

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden

Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor Hollands Midden 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Hollands Midden Integrale Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage

Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Veiligheidsmonitor Rijk 2008 Landelijke rapportage Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen twee

Nadere informatie

Almeerders over hun wijk

Almeerders over hun wijk Juni 21 Hoe tevreden zijn de bewoners over hun? smonitor Hoe staat het met de leefbaarheid en veiligheid in de wijken? Wijkpeiling 29 Hoe hebben de wijken zich de afgelopen drie jaar ontwikkeld? Almeerders

Nadere informatie

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit?

Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Aanpakken van veiligheid; waar ligt de prioriteit? Voor gemeenten en provincie is veiligheid een belangrijk thema. Hoe ervaren Groningers de veiligheid? Wat kunnen zij zelf doen om de veiligheid in de

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE

PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE. RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp DOCUMENTATIE PERMANENT ONDERZOEK LEEFSITUATIE RECHT Slachtofferschap van criminaliteit, Rechtshulp 2000 DOCUMENTATIE Inhoudsopgave Inleiding 1. Doelstellingen onderzoek 1.1 Doel onderzoek 1.2 Onderzoeksopzet 1.3 Opdrachtgever

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch

Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Seksuele diversiteit in s-hertogenbosch Acceptatie en veiligheid lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in s-hertogenbosch Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie