Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014"

Transcriptie

1 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers in de rapportage. Dat is het gevolg van de weging en/of van afrondingen. Dat kan bijv. voorkomen als antwoord categorieën in de rapportage zijn opgeteld (bijv. vaak en soms). Het zijn dus afrondingsverschillen, die geen invloed hebben op de teneur van de uitkomsten. De meeste cijfers / percentages hebben betrekking op alle respondenten (het gewogen absolute aantal in de kop van de tabellen), soms zijn de antwoorden gerelateerd aan een selecte groep (na een selectie bij een vorige vraag). Als dat zo is, is het erbij vermeld. Let wel, het gaat dan (zeker bij uitsplitsing naar wijk) soms om kleine absolute aantallen!! Bij sommige vragen is de antwoordcategorie weet niet / geen mening in de analyse niet meegenomen, omdat dit tot te grote vertekeningen leidt. Als dat zo is, is de antwoordcategorie in het tabellenboek ook niet meegenomen, omdat we anders verschillende uitkomsten krijgen. In dat geval is het percentage geen antwoord/ weet niet / geen mening / niet van toepassing e.d. er los (cursief) bij vermeld, alleen op gemeenteniveau.

2 Leefbaarheid Respons abs. (gewogen) LEEFBAARHEID EN SOCIALE KWALITEIT VAN DE BUURT VRAAG 1: Stellingen (*exclusief weet niet / geen mening) 1.1 In de buurt zijn wegen, paden en pleintjes goed onderhouden. Helemaal mee eens 6% 2% 7% 7% 2% 2% 10% 9% 5% Mee eens 66% 61% 59% 56% 53% 57% 42% 37% 55% Neutraal 10% 16% 16% 19% 18% 15% 21% 23% 17% Niet mee eens 17% 17% 16% 17% 25% 22% 19% 24% 19% Helemaal niet mee eens 1% 3% 2% 1% 1% 4% 8% 7% 3% Weet niet / geen mening* 0% 1.2 In de buurt zijn perken, plantsoenen en parken goed onderhouden. Helemaal mee eens 8% 3% 7% 7% 2% 2% 12% 3% 5% Mee eens 61% 62% 55% 58% 53% 51% 46% 42% 55% Neutraal 16% 24% 18% 19% 27% 22% 17% 28% 22% Niet mee eens 11% 7% 18% 15% 14% 22% 18% 16% 14% Helemaal niet mee eens 3% 3% 3% 1% 4% 4% 7% 9% 4% Weet niet / geen mening* 0% 1.3 In de buurt is het buiten goed verlicht. Helemaal mee eens 9% 4% 6% 7% 4% 8% 16% 3% 6% Mee eens 61% 69% 61% 71% 67% 65% 45% 53% 63% Neutraal 14% 11% 21% 12% 19% 18% 16% 21% 16% Niet mee eens 13% 14% 11% 8% 9% 7% 19% 17% 12% Helemaal niet mee eens 3% 1% 2% 1% 0% 2% 5% 7% 2% Weet niet / geen mening* 0%

3 Leefbaarheid

4 Leefbaarheid 1.4 In de buurt zijn goede speelplekken voor kinderen. Helemaal mee eens 15% 4% 9% 8% 4% 3% 18% 11% 8% Mee eens 53% 41% 64% 68% 39% 53% 45% 52% 52% Neutraal 15% 32% 13% 15% 22% 22% 18% 18% 20% Niet mee eens 12% 10% 11% 8% 28% 13% 18% 15% 14% Helemaal niet mee eens 4% 13% 3% 1% 6% 9% 2% 4% 6% Weet niet / geen mening* 10% 1.5 In de buurt zijn goede voorzieningen voor jongeren. Helemaal mee eens 4% 1% 1% 1% 1% 0% 10% 3% 2% Mee eens 21% 25% 28% 41% 25% 26% 42% 13% 27% Neutraal 40% 36% 30% 29% 30% 33% 18% 50% 33% Niet mee eens 31% 25% 29% 25% 33% 30% 30% 29% 29% Helemaal niet mee eens 4% 13% 12% 4% 11% 11% 1% 5% 9% Weet niet / geen mening* 17% 1.6 Er zijn voldoende perken, plantsoenen en parken Helemaal mee eens 10% 6% 11% 7% 4% 8% 17% 11% 8% Mee eens 57% 69% 66% 74% 66% 72% 64% 53% 66% Neutraal 19% 14% 13% 11% 20% 10% 12% 24% 15% Niet mee eens 12% 10% 8% 8% 8% 8% 3% 11% 9% Helemaal niet mee eens 2% 1% 3% 0% 2% 1% 5% 1% 2% Weet niet / geen mening* 1%

5 Leefbaarheid 1.7 Onze buurt wordt goed schoon gehouden Helemaal mee eens 4% 5% 2% 2% 2% 0% 9% 3% 3% Mee eens 64% 65% 66% 58% 54% 53% 49% 42% 58% Neutraal 17% 22% 20% 24% 18% 23% 16% 27% 21% Niet mee eens 11% 5% 8% 14% 20% 14% 19% 20% 13% Helemaal niet mee eens 3% 2% 3% 2% 6% 10% 8% 8% 5% Weet niet / geen mening* 0% 1.8 De buurt is goed toegankelijk voor minder validen Helemaal mee eens 3% 3% 5% 9% 2% 0% 10% 4% 4% Mee eens 70% 70% 66% 67% 65% 60% 60% 53% 65% Neutraal 17% 26% 19% 15% 21% 27% 22% 29% 22% Niet mee eens 8% 1% 8% 7% 11% 11% 5% 14% 8% Helemaal niet mee eens 1% 1% 3% 1% 2% 2% 3% 0% 2% Weet niet / geen mening* 11% 1.9 Het riool in onze buurt kan het regenwater goed aan Helemaal mee eens 4% 3% 5% 5% 1% 6% 6% 5% 4% Mee eens 63% 69% 59% 55% 65% 64% 63% 61% 62% Neutraal 10% 11% 15% 11% 13% 16% 12% 16% 13% Niet mee eens 18% 14% 15% 26% 16% 11% 14% 14% 16% Helemaal niet mee eens 6% 3% 6% 4% 4% 3% 6% 4% 5% Weet niet / geen mening* 2%

6 Leefbaarheid VRAAG 2: Hoe prettig vindt u uw buurt om in te wonen? (*exclusief weet niet / geen mening) Zeer prettig 25% 19% 34% 26% 22% 18% 18% 35% 25% Prettig 71% 79% 65% 73% 76% 80% 61% 63% 72% Onprettig 3% 0% 1% 1% 2% 2% 18% 1% 3% Zeer onprettig 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% Weet niet/geen mening 1% VRAAG 3: Stellingen (*exclusief weet niet / geen mening) 3.1 De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks. Helemaal mee eens 3% 6% 3% 1% 3% 1% 5% 4% 3% Mee eens 23% 24% 18% 22% 20% 21% 38% 17% 22% Neutraal 20% 19% 16% 18% 18% 23% 18% 26% 19% Niet mee eens 42% 44% 49% 41% 49% 44% 34% 41% 44% Helemaal niet mee eens 13% 7% 14% 17% 9% 11% 5% 12% 11% Weet niet / geen mening* 2% 3.2 De mensen gaan in de buurt op een prettige manier met elkaar om. Helemaal mee eens 5% 3% 11% 6% 5% 7% 7% 8% 6% Mee eens 68% 66% 68% 78% 64% 70% 64% 69% 68% Neutraal 19% 29% 17% 13% 26% 20% 17% 18% 21% Niet mee eens 7% 2% 3% 4% 4% 3% 6% 3% 4% Helemaal niet mee eens 0% 0% 1% 0% 1% 0% 6% 3% 1% Weet niet / geen mening* 1%

7 Leefbaarheid 3.3 Ik woon in een gezellige buurt, waar veel saamhorigheid is. Helemaal mee eens 7% 3% 8% 6% 4% 5% 5% 6% 5% Mee eens 28% 34% 37% 35% 35% 42% 24% 34% 34% Neutraal 42% 36% 36% 39% 36% 29% 31% 46% 37% Niet mee eens 21% 19% 17% 19% 19% 16% 33% 11% 19% Helemaal niet mee eens 2% 9% 3% 1% 6% 8% 8% 3% 5% Weet niet / geen mening* 2% 3.4 Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. Helemaal mee eens 4% 3% 10% 7% 6% 5% 5% 7% 6% Mee eens 54% 59% 54% 66% 57% 59% 47% 57% 57% Neutraal 35% 29% 25% 21% 28% 26% 23% 31% 27% Niet mee eens 6% 8% 11% 6% 8% 7% 15% 3% 8% Helemaal niet mee eens 1% 1% 1% 0% 2% 2% 11% 2% 2% Weet niet / geen mening* 2% 3.5 Ik heb veel contact met andere buurtbewoners. Helemaal mee eens 8% 7% 6% 4% 3% 4% 4% 7% 6% Mee eens 34% 28% 36% 38% 35% 37% 29% 39% 34% Neutraal 28% 40% 33% 38% 32% 40% 40% 41% 36% Niet mee eens 27% 20% 23% 19% 27% 18% 18% 11% 21% Helemaal niet mee eens 3% 4% 3% 1% 2% 1% 9% 2% 3% Weet niet / geen mening* 0%

8 Leefbaarheid 3.6 Ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt. Helemaal mee eens 10% 1% 8% 8% 6% 9% 5% 7% 6% Mee eens 63% 76% 72% 73% 65% 49% 40% 64% 66% Neutraal 19% 20% 13% 16% 21% 31% 17% 27% 19% Niet mee eens 7% 1% 6% 3% 7% 9% 28% 3% 7% Helemaal niet mee eens 1% 2% 2% 0% 1% 3% 10% 0% 2% Weet niet / geen mening* 1% 3.7 De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. Helemaal mee eens 5% 2% 13% 13% 6% 8% 7% 11% 8% Mee eens 70% 70% 74% 72% 67% 66% 51% 72% 69% Neutraal 21% 21% 10% 13% 23% 26% 27% 14% 19% Niet mee eens 4% 5% 2% 1% 4% 0% 10% 4% 4% Helemaal niet mee eens 0% 0% 1% 1% 0% 0% 4% 0% 1% Weet niet / geen mening* 8% 3.8 Het is vervelend om in deze buurt te wonen. Helemaal mee eens 0% 0% 1% 0% 0% 0% 6% 1% 1% Mee eens 3% 1% 4% 0% 2% 1% 8% 3% 2% Neutraal 6% 3% 3% 4% 10% 8% 9% 9% 6% Niet mee eens 40% 59% 46% 52% 46% 43% 51% 32% 47% Helemaal niet mee eens 52% 36% 47% 44% 42% 48% 26% 55% 43% Weet niet / geen mening* 1%

9 Leefbaarheid 3.9 Als het maar even kan, ga ik uit deze buurt verhuizen. Helemaal mee eens 1% 4% 1% 0% 2% 0% 11% 2% 2% Mee eens 5% 4% 2% 4% 4% 5% 11% 4% 4% Neutraal 5% 6% 5% 11% 16% 5% 6% 12% 8% Niet mee eens 34% 55% 43% 45% 40% 43% 45% 26% 43% Helemaal niet mee eens 54% 31% 50% 40% 37% 46% 27% 57% 42% Weet niet / geen mening* 1% 3.10 Als je in deze buurt woont, heb je het goed getroffen. Helemaal mee eens 7% 7% 16% 10% 11% 4% 7% 10% 10% Mee eens 55% 57% 67% 73% 60% 63% 34% 56% 59% Neutraal 31% 33% 15% 16% 24% 26% 33% 30% 25% Niet mee eens 5% 3% 1% 1% 5% 7% 17% 1% 4% Helemaal niet mee eens 2% 0% 1% 0% 0% 0% 9% 3% 2% Weet niet / geen mening* 1% 3.11 Iedereen die in deze buurt wil komen wonen, is welkom. Helemaal mee eens 9% 4% 6% 9% 8% 9% 8% 8% 7% Mee eens 57% 62% 64% 50% 57% 54% 60% 41% 57% Neutraal 17% 23% 20% 25% 28% 29% 19% 34% 24% Niet mee eens 11% 11% 8% 12% 6% 7% 9% 15% 10% Helemaal niet mee eens 5% 0% 3% 4% 1% 1% 4% 3% 2% Weet niet / geen mening* 2%

10 Leefbaarheid VRAAG 4: Is uw woonbuurt de laatste jaren veranderd qua uiterlijk of sfeer? 4.1 Het uiterlijk Verbeterd 7% 2% 2% 2% 13% 10% 36% 6% 8% Gelijk gebleven 72% 82% 77% 82% 60% 71% 44% 66% 71% Verslechterd 12% 10% 16% 13% 21% 13% 10% 27% 15% Weet niet 9% 6% 5% 3% 6% 5% 11% 1% 6% 4.2 De sfeer Verbeterd 7% 1% 3% 4% 8% 7% 11% 8% 6% Gelijk gebleven 74% 81% 84% 89% 69% 73% 62% 74% 77% Verslechterd 10% 7% 9% 3% 17% 12% 13% 16% 11% Weet niet 9% 10% 4% 3% 7% 7% 15% 2% 7% VRAAG 5: Vindt u dat de buurt waarin u woont het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Vooruit 5% 1% 1% 7% 10% 10% 17% 3% 6% Gelijk gebleven 75% 85% 87% 79% 68% 65% 52% 74% 75% Achteruit 17% 9% 11% 13% 20% 17% 17% 22% 15% Weet niet 3% 5% 2% 1% 1% 7% 14% 0% 4% VRAAG 6: Denkt u dat uw buurt de komende jaren vooruit of achteruit zal gaan? Vooruit 9% 1% 2% 1% 13% 5% 16% 3% 6% Gelijk blijven 67% 61% 74% 68% 67% 61% 54% 53% 64% Achteruit 14% 23% 17% 18% 15% 21% 18% 28% 19% Weet niet 10% 16% 9% 12% 6% 13% 13% 16% 11%

11 Leefbaarheid VRAAG 7: Bent u het afgelopen jaar actief geweest om uw buurt te verbeteren? Ja 18% 13% 17% 26% 20% 20% 22% 17% 19% Nee 76% 76% 76% 64% 74% 70% 74% 67% 73% Weet niet (meer) 6% 11% 8% 10% 6% 9% 4% 16% 9% VRAAG 8: Voelt u zich medeverantwoordelijk voor de leefbaarheid en veiligheid in uw wijk? (*excl. weet niet/geen mening) Ja 92% 90% 75% 90% 83% 79% 80% 86% 84% Nee 8% 10% 25% 10% 17% 21% 20% 14% 16% Weet niet / geen mening* 5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 105% VRAAG 9: Wist u dat er bij u in de wijk een bewonersgroep bestaat? Ja 61% 56% 69% 65% 68% 84% 79% 87% 69% Nee 39% 44% 31% 35% 32% 17% 21% 13% 31% VRAAG 10: Welk rapportcijfer van 1 (helemaal niet goed) tot en met 10 (heel erg goed) geeft u voor: 10.1 Rapportcijfer uw woonomgeving Gemiddeld rapportcijfer Rapportcijfer de leefbaarheid in uw buurt Gemiddeld rapportcijfer Rapportcijfer de veiligheid in uw buurt Gemiddeld rapportcijfer Rapportcijfer voor het wonen in Ijsselstein Gemiddeld rapportcijfer

12 Leefbaarheid VRAAG 11: Hoe lang woont u al in uw wijk? Minder dan 2 jaar 11% 10% 5% 4% 10% 11% 16% 5% 9% Tussen 2 en 5 jaar 20% 13% 9% 19% 16% 8% 14% 9% 14% Tussen 5 en 10 jaar 26% 23% 13% 13% 30% 17% 18% 22% 21% Meer dan 10 jaar 44% 53% 73% 65% 44% 63% 53% 64% 57% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% VRAAG 12: Hoe komt u aan het plaatselijke nieuws? Buren, vrienden, kennissen e.d. 58% 48% 48% 46% 41% 60% 30% 58% 48% Zenderstreeknieuws / gemeentepagina 86% 90% 81% 83% 73% 87% 69% 81% 82% Website van de gemeente 12% 13% 9% 11% 9% 13% 12% 11% 11% Regionaal dagblad / AD / UN 26% 30% 30% 18% 25% 33% 26% 32% 27% RTV Utrecht 32% 27% 34% 30% 25% 35% 31% 34% 30% RTV 9 12% 14% 17% 14% 11% 20% 8% 16% 14% Wijknieuwsbrieven 14% 34% 23% 27% 23% 32% 34% 38% 27% Social media (twitter, facebook, e.d.) 26% 16% 16% 16% 22% 19% 20% 9% 18% Ik hoor of lees geen plaatsteljik nieuws 1% 1% 0% 1% 8% 0% 4% 3% 2% Iets anders 8% 1% 3% 6% 5% 0% 4% 7% 4% KERNCIJFERS Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen Indicator Sociale kwaliteit Indicator

13 Buurtproblemen Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 2. BELEVING VAN BUURTPROBLEMEN VRAAG 13. Kunt u voor elk voorval aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of (bijna) nooit voorkomt in uw buurt? (*excl. weet niet/geen mening) 13.1 Fietsendiefstal Komt vaak voor 5% 2% 8% 3% 21% 8% 35% 11% 11% Komt soms voor 32% 25% 39% 36% 39% 50% 41% 46% 37% Komt (bijna) nooit voor 64% 73% 53% 61% 40% 42% 24% 43% 52% Weet niet / geen mening* 24% 13.2 Diefstal UIT auto Komt vaak voor 8% 10% 5% 8% 7% 7% 13% 9% 8% Komt soms voor 36% 36% 37% 39% 43% 31% 45% 55% 40% Komt (bijna) nooit voor 56% 53% 59% 53% 50% 63% 43% 36% 52% Weet niet / geen mening* 18% 13.3 Beschadiging/vernieling aan auto's & diefstal vanaf auto's Komt vaak voor 10% 8% 8% 6% 9% 12% 22% 8% 10% Komt soms voor 38% 34% 31% 42% 45% 31% 37% 54% 39% Komt (bijna) nooit voor 51% 58% 61% 51% 46% 58% 41% 38% 52% Weet niet / geen mening* 16%

14 Buurtproblemen 13.4 Bedreiging Komt vaak voor 2% 1% 1% 2% 6% 9% 10% 4% 4% Komt soms voor 19% 18% 6% 12% 20% 14% 39% 20% 17% Komt (bijna) nooit voor 79% 81% 93% 86% 74% 77% 51% 76% 79% Weet niet / geen mening* 22% 13.5 Bekladding van muren of gebouwen / graffiti Komt vaak voor 4% 3% 2% 0% 5% 5% 14% 7% 4% Komt soms voor 15% 11% 19% 27% 31% 24% 34% 28% 23% Komt (bijna) nooit voor 81% 86% 79% 73% 63% 72% 52% 64% 73% Weet niet / geen mening* 9% 13.6 Overlast van groepen jongeren Komt vaak voor 13% 9% 9% 6% 16% 14% 34% 10% 13% Komt soms voor 34% 35% 39% 46% 37% 34% 31% 34% 37% Komt (bijna) nooit voor 53% 56% 52% 48% 47% 52% 34% 56% 50% Weet niet / geen mening* 4% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 13.7 Dronken mensen op straat Komt vaak voor 6% 4% 6% 4% 20% 5% 2% 4% 7% Komt soms voor 21% 23% 15% 19% 28% 27% 31% 20% 22% Komt (bijna) nooit voor 73% 73% 79% 77% 52% 67% 67% 76% 70% Weet niet / geen mening* 8%

15 Buurtproblemen 13.8 Mensen die op straat worden lastig gevallen Komt vaak voor 2% 1% 0% 0% 2% 7% 13% 3% 2% Komt soms voor 6% 10% 4% 9% 24% 13% 32% 17% 13% Komt (bijna) nooit voor 93% 89% 96% 91% 75% 80% 55% 79% 84% Weet niet / geen mening* 16% 13.9 Rommel op straat Komt vaak voor 16% 9% 11% 9% 21% 16% 36% 22% 16% Komt soms voor 43% 39% 46% 51% 38% 52% 38% 47% 44% Komt (bijna) nooit voor 41% 52% 43% 40% 41% 32% 27% 32% 40% Weet niet / geen mening* 2% Hondenpoep Komt vaak voor 29% 28% 24% 32% 20% 24% 39% 39% 28% Komt soms voor 38% 48% 49% 27% 39% 43% 34% 45% 41% Komt (bijna) nooit voor 33% 24% 28% 40% 41% 33% 27% 16% 31% Weet niet / geen mening* 3% Vernieling van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte Komt vaak voor 3% 1% 5% 6% 4% 14% 30% 16% 8% Komt soms voor 27% 24% 40% 32% 35% 35% 36% 39% 33% Komt (bijna) nooit voor 69% 75% 55% 62% 61% 51% 34% 44% 59% Weet niet / geen mening* 15%

16 Buurtproblemen Inbraak in woningen Komt vaak voor 6% 6% 14% 12% 6% 17% 30% 31% 13% Komt soms voor 55% 46% 51% 62% 51% 48% 38% 57% 51% Komt (bijna) nooit voor 39% 48% 35% 27% 43% 35% 33% 12% 36% Weet niet / geen mening* 15% Geweldsdelicten Komt vaak voor 0% 1% 3% 0% 1% 4% 10% 1% 2% Komt soms voor 17% 12% 6% 9% 24% 15% 26% 26% 16% Komt (bijna) nooit voor 83% 87% 91% 91% 75% 81% 64% 72% 82% Weet niet / geen mening* 22% Drugsoverlast Komt vaak voor 5% 1% 1% 1% 6% 1% 12% 6% 4% Komt soms voor 15% 10% 16% 11% 16% 15% 15% 16% 14% Komt (bijna) nooit voor 80% 89% 83% 88% 78% 83% 73% 78% 82% Weet niet / geen mening* 20% Overlast door omwonenden Komt vaak voor 8% 3% 2% 3% 8% 3% 7% 3% 5% Komt soms voor 28% 24% 24% 31% 12% 24% 25% 31% 24% Komt (bijna) nooit voor 64% 73% 74% 66% 79% 73% 68% 66% 71% Weet niet / geen mening* 6%

17 Buurtproblemen Straatroof Komt vaak voor 0% 0% 0% 0% 0% 1% 5% 0% 0% Komt soms voor 4% 9% 5% 8% 10% 8% 17% 18% 9% Komt (bijna) nooit voor 96% 91% 95% 92% 90% 90% 77% 82% 90% Weet niet / geen mening* 21% Agressief verkeersgedrag Komt vaak voor 8% 7% 6% 3% 15% 10% 16% 6% 9% Komt soms voor 32% 29% 31% 28% 38% 31% 33% 31% 32% Komt (bijna) nooit voor 60% 64% 63% 69% 47% 59% 51% 63% 60% Weet niet / geen mening* 7% Geluidsoverlast door verkeer Komt vaak voor 7% 8% 8% 3% 16% 14% 15% 9% 10% Komt soms voor 26% 21% 14% 19% 29% 27% 22% 27% 23% Komt (bijna) nooit voor 67% 71% 78% 78% 54% 59% 63% 65% 68% Weet niet / geen mening* 5% Andere vormen van geluidsoverlast Komt vaak voor 5% 8% 4% 3% 8% 4% 16% 4% 6% Komt soms voor 32% 26% 23% 29% 37% 30% 28% 38% 30% Komt (bijna) nooit voor 63% 66% 72% 68% 55% 66% 56% 58% 63% Weet niet / geen mening* 5%

18 Buurtproblemen Te hard rijden Komt vaak voor 24% 19% 27% 23% 30% 26% 26% 28% 25% Komt soms voor 50% 55% 41% 52% 38% 34% 39% 42% 45% Komt (bijna) nooit voor 26% 26% 32% 25% 33% 40% 34% 30% 30% Weet niet / geen mening* 3% Parkeeroverlast Komt vaak voor 34% 32% 37% 33% 32% 29% 20% 39% 33% Komt soms voor 26% 30% 25% 33% 26% 28% 29% 32% 28% Komt (bijna) nooit voor 40% 38% 38% 34% 42% 44% 51% 29% 39% Weet niet / geen mening* 3% Overlast van zwervers / daklozen Komt vaak voor 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Komt soms voor 1% 1% 0% 0% 4% 1% 4% 7% 2% Komt (bijna) nooit voor 99% 99% 100% 100% 96% 99% 96% 93% 98% Weet niet / geen mening* 11% Overlast door horecagelegenheden Komt vaak voor 2% 0% 0% 0% 8% 4% 1% 0% 2% Komt soms voor 3% 0% 4% 3% 15% 11% 2% 7% 6% Komt (bijna) nooit voor 95% 99% 96% 97% 77% 86% 97% 93% 92% Weet niet / geen mening* 10%

19 Buurtproblemen Vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten, nageroepen, of op een andere manier ongewenst aandacht krijgen Komt vaak voor 2% 0% 4% 0% 3% 6% 15% 1% 3% Komt soms voor 7% 6% 10% 7% 10% 12% 29% 15% 10% Komt (bijna) nooit voor 90% 94% 87% 93% 88% 82% 56% 84% 86% Weet niet / geen mening* 16% Jeugdcriminaliteit Komt vaak voor 3% 1% 1% 0% 2% 5% 20% 8% 4% Komt soms voor 15% 15% 26% 11% 24% 22% 29% 20% 20% Komt (bijna) nooit voor 81% 84% 74% 89% 75% 73% 51% 72% 76% Weet niet / geen mening 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Weet niet / geen mening* 15% Overlast door scooters of brommers Komt vaak voor 10% 10% 7% 2% 15% 10% 14% 10% 10% Komt soms voor 23% 29% 30% 30% 36% 24% 37% 33% 30% Komt (bijna) nooit voor 68% 62% 63% 68% 50% 66% 48% 57% 60% Weet niet / geen mening* 4%

20 Buurtproblemen VRAAG 14: Wat zijn volgens u de TWEE belangrijkste problemen in uw buurt, waarvan u vindt dat die met voorrang moeten worden aangepakt? Parkeeroverlast 23% 27% 22% 22% 18% 13% 11% 23% 21% Te hard rijden 25% 29% 15% 17% 21% 10% 15% 10% 19% Hondenpoep 15% 21% 15% 25% 7% 13% 14% 16% 16% Overlast van groepen jongeren 11% 5% 12% 8% 17% 13% 22% 5% 12% Rommel op straat 15% 9% 6% 11% 12% 16% 9% 12% 11% Inbraak in woningen 16% 9% 21% 9% 7% 18% 24% 38% 10% Beschadiging of vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's, bijv. wieldoppen 7% 4% 10% 7% 3% 8% 5% 2% 6% Diefstal UIT auto's 4% 9% 5% 3% 3% 0% 6% 10% 5% Geluidsoverlast door verkeer 2% 5% 3% 0% 9% 3% 2% 5% 4% Overlast door scooters of brommers 5% 5% 3% 2% 5% 4% 4% 3% 4% Overlast door omwonenden 6% 4% 1% 1% 2% 3% 7% 3% 3% Fietsendiefstal 2% 1% 2% 1% 3% 5% 11% 3% 3% Agressief verkeersgedrag 5% 1% 2% 0% 4% 5% 5% 3% 3% Vernielingen van bushokjes of andere voorzieningen in de openbare ruimte 0% 0% 6% 5% 2% 4% 4% 2% 3% Andere vormen van geluidsoverlast 2% 1% 1% 1% 3% 5% 8% 3% 3% Dronken mensen op straat 1% 0% 1% 0% 7% 1% 3% 0% 2% Drugsoverlast 3% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 3% 2% Vrouwen en meisjes die op straat worden nagefloten e.d. 1% 0% 1% 0% 0% 3% 9% 1% 1% Bekladding van muren of gebouwen / graffiti 0% 0% 0% 4% 1% 3% 1% 2% 1% Jeugdcriminaliteit 0% 0% 1% 1% 0% 2% 6% 1% 1% Geweldsdelicten 1% 0% 3% 0% 0% 0% 2% 1% 1% Bedreiging 2% 0% 0% 0% 0% 1% 3% 2% 1% Overlast door horecagelegenheden 0% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 0% 1% Mensen die op straat worden lastig gevallen 2% 0% 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% Straatroof 0% 0% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 0% Overlast van zwervers / daklozen 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

21 Buurtproblemen Hoofdstuk 2: KERNCIJFERS Sociale overlast Indicator Verloedering fysieke woonomgeving Indicator Overlast vermogensdelicten Indicator Bedreiging Indicator Verkeersoverlast Indicator

22 Gevoel van (on)veiligheid Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 3: ONVEILIGHEIDSBELEVING VRAAG 15/16: Voelt u zich wel eens onveilig en zo ja, is dat vaak, soms of zelden? Vaak 1% 0% 1% 0% 0% 2% 5% 3% 1% Soms 17% 13% 13% 12% 19% 18% 32% 20% 17% Zelden 1% 6% 5% 8% 5% 4% 6% 5% 5% Nee 81% 81% 82% 81% 75% 76% 57% 72% 77% VRAAG 17/18: Voelt u zich wel eens onveilig in IJsselstein en zo ja, is dat vaak, soms of zelden? Vaak 1% 1% 1% 1% 0% 2% 3% 1% 1% Soms 19% 20% 15% 19% 18% 19% 29% 21% 19% Zelden 6% 10% 11% 9% 8% 10% 5% 6% 8% Nee 73% 70% 74% 72% 74% 69% 63% 72% 71% VRAAG 19/20: Voelt u zich wel eens onveilig in uw eigen buurt en zo ja, is dat vaak, soms of zelden? Vaak 1% 1% 1% 0% 1% 0% 5% 4% 1% Soms 11% 11% 8% 9% 15% 16% 37% 15% 14% Zelden 1% 5% 3% 6% 4% 4% 2% 1% 4% Weet niet / geen mening 87% 84% 88% 86% 79% 80% 56% 81% 81%

23 Gevoel van (on)veiligheid VRAAG 22: Voelt u zich op de volgende plekken in uw wij en/ of in Ijsselstein wel eens onveilig? 22.1 's Avonds op straat Ja, in de eigen wijk 13% 10% 14% 10% 18% 17% 42% 17% 16% Ja, elders in Iijselstein 31% 31% 30% 37% 19% 34% 19% 31% 29% Nee 60% 59% 52% 53% 61% 50% 41% 55% 55% Kom ik nooit (n.v.t) 5% 7% 11% 8% 8% 9% 9% 5% 8% 22.2 Bij de sporthal / sportveld / zwembad Ja, in de eigen wijk 1% 4% 3% 6% 1% 4% 11% 7% 4% Ja, elders in Iijselstein 8% 6% 10% 10% 6% 12% 8% 11% 8% Nee 67% 58% 60% 63% 62% 64% 64% 63% 62% Kom ik nooit (n.v.t) 24% 32% 27% 24% 31% 21% 17% 20% 26% 22.3 Bij de bushalte / sneltramhalte Ja, in de eigen wijk 5% 8% 10% 5% 2% 19% 25% 20% 10% Ja, elders in Iijselstein 20% 16% 22% 19% 11% 20% 9% 11% 16% Nee 64% 59% 56% 71% 66% 49% 46% 60% 60% Kom ik nooit (n.v.t) 15% 20% 19% 9% 21% 17% 21% 14% 17% 22.4 Bij horeacagelegenheden Ja, in de eigen wijk 4% 3% 1% 2% 6% 11% 2% 3% Ja, elders in Iijselstein 17% 9% 10% 19% 7% 6% 7% 7% 10% Nee 65% 62% 55% 65% 74% 62% 57% 57% 63% Kom ik nooit (n.v.t) 18% 28% 32% 17% 18% 27% 26% 34% 25%

24 Gevoel van (on)veiligheid 22.5 In tunnels Ja, in de eigen wijk 1% 2% 5% 3% 4% 9% 9% 5% 4% Ja, elders in Iijselstein 25% 16% 15% 16% 12% 25% 17% 11% 17% Nee 47% 59% 45% 50% 55% 39% 45% 45% 50% Kom ik nooit (n.v.t) 28% 24% 37% 33% 30% 33% 30% 40% 31% 22.6 In een winkelcentrum Ja, in de eigen wijk 2% 5% 1% 3% 7% 9% 5% 4% Ja, elders in Iijselstein 13% 3% 14% 11% 3% 11% 8% 5% 8% Nee 81% 88% 70% 83% 84% 74% 75% 83% 80% Kom ik nooit (n.v.t) 7% 7% 12% 6% 10% 11% 7% 8% 9% 22.7 Op doorgaande fietsroutes Ja, in de eigen wijk 3% 6% 5% 4% 5% 5% 16% 4% 6% Ja, elders in Iijselstein 15% 13% 18% 13% 11% 13% 10% 19% 14% Nee 79% 74% 65% 76% 73% 72% 64% 70% 72% Kom ik nooit (n.v.t) 5% 11% 15% 9% 13% 15% 13% 10% 11% 22.8 Ergens anders Ja, in de eigen wijk 4% 4% 1% 1% 6% 9% 5% 3% Ja, elders in Iijselstein 12% 6% 7% 14% 12% 14% 8% 8% 10% Nee 78% 71% 67% 71% 73% 64% 71% 74% 71% Kom ik nooit (n.v.t) 9% 19% 20% 13% 12% 21% 12% 16% 15%

25 Gevoel van (on)veiligheid VRAAG 23: Komt het wel eens voor dat u 's Avonds/nachts niet open omdat niet veilig Komt vaak voor 9% 8% 10% 9% 14% 12% 17% 17% 11% Komt soms voor 13% 15% 16% 17% 10% 28% 14% 22% 16% Komt (bijna) nooit voor 73% 72% 70% 72% 71% 55% 66% 60% 69% Weet niet/geen mening 5% 5% 4% 3% 5% 5% 2% 2% 4% 23.2 Omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden Komt vaak voor 2% 5% 5% 2% 5% 2% 13% 4% 5% Komt soms voor 17% 6% 14% 11% 10% 15% 27% 17% 13% Komt (bijna) nooit voor 78% 87% 80% 81% 84% 80% 57% 78% 80% Weet niet/geen mening 3% 2% 2% 6% 1% 3% 3% 2% 3% 23.3 Kind(eren) uit onveiligheid niet toestaat ergens heen (*excl. weet niet/geen mening) Komt vaak voor 4% 11% 3% 3% 2% 7% 28% 3% 7% Komt soms voor 26% 21% 22% 28% 16% 15% 18% 19% 21% Komt (bijna) nooit voor 70% 69% 76% 68% 81% 78% 54% 78% 72% Weet niet / geen mening* 18%

26 Gevoel van (on)veiligheid 23.4 Onveilig als 's avonds over straat loopt? Komt vaak voor 2% 1% 1% 1% 3% 2% 13% 5% 3% Komt soms voor 20% 18% 18% 14% 20% 25% 28% 21% 19% Komt (bijna) nooit voor 76% 78% 78% 78% 74% 68% 56% 70% 74% Weet niet/geen mening 3% 3% 4% 8% 3% 4% 3% 4% 4% 23.5 Niet op uw gemak voelt als 's avonds alleen thuis Komt vaak voor 1% 0% 4% 0% 1% 2% 5% 3% 2% Komt soms voor 7% 13% 7% 11% 12% 12% 18% 11% 11% Komt (bijna) nooit voor 89% 84% 86% 83% 86% 81% 74% 84% 84% Weet niet/geen mening 3% 2% 3% 6% 1% 5% 3% 3% 3% VRAAG 24: Heeft u van de gemeente wel eens een brief gekregen over inbraak bij u in de buurt, waarin ook inbraakpreventietips staan? Ja 54% 48% 65% 68% 61% 67% 62% 70% 61% Nee 28% 29% 20% 20% 24% 16% 25% 17% 23% Weet niet meer 18% 24% 15% 13% 15% 18% 13% 14% 17% VRAAG 25: En heeft u ook iets met de inbraakpreventietips gedaan? (in % van de bewoners die een brief hebben gekregen) Ja, namelijk 57% 44% 62% 64% 29% 61% 57% 55% 53% Nee 41% 44% 37% 30% 68% 34% 39% 35% 42% Weet niet / geen mening 3% 12% 2% 7% 3% 5% 3% 10% 5%

27 Gevoel van (on)veiligheid VRAAG 26: Bent u, of is iemand in uw huishouden, in de afgelopen 12 maanden het slachtoffer geworden van een misdrijf? 26.1 Diefstal UIT de auto Nee 97% 91% 94% 97% 89% 90% 89% 88% 92% Ja, in de eigen wijk 3% 6% 6% 1% 4% 3% 5% 6% 4% Ja, elders in de gemeente 0% 2% 0% 2% 5% 5% 6% 6% 3% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 26.2 Diefstal of vernieling aan de buitenkant van de auto (niet door aanrijding) Nee 85% 89% 83% 83% 81% 78% 87% 80% 84% Ja, in de eigen wijk 12% 8% 15% 12% 11% 16% 12% 13% 12% Ja, elders in de gemeente 3% 3% 2% 3% 5% 5% 1% 7% 3% Ja, maar niet in de eigen gemeente 1% 0% 1% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 26.3 Diefstal van fiets Nee 91% 87% 91% 94% 85% 83% 82% 86% 88% Ja, in de eigen wijk 0% 1% 5% 0% 10% 11% 16% 5% 5% Ja, elders in de gemeente 10% 9% 3% 6% 2% 5% 2% 9% 6% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 4% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 26.4 Inbraak in uw woning, met diefstal Nee 100% 97% 98% 95% 95% 94% 99% 89% 96% Ja, in de eigen wijk 0% 3% 3% 5% 5% 6% 1% 11% 4%

28 Gevoel van (on)veiligheid 26.5 (Poging tot) inbraak in uw woning, zonder diefstal Nee 97% 97% 95% 91% 90% 87% 96% 89% 93% Ja, in de eigen wijk 3% 3% 5% 9% 10% 13% 4% 11% 7% 26.6 Beschadiging of vernieling (bijvoorbeeld aan uw huis of tuin) Nee 93% 95% 93% 89% 84% 86% 93% 85% 90% Ja, in de eigen wijk 7% 5% 7% 11% 16% 14% 7% 15% 10% 26.7 Diefstal van portemonnee, tas of telefoon, met (dreiging met) geweld Nee 100% 97% 100% 98% 96% 98% 96% 93% 97% Ja, in de eigen wijk 0% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 0% 1% Ja, elders in de gemeente 0% 2% 0% 0% 1% 0% 0% 5% 1% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 0% 0% 4% 0% 1% 2% 1% 26.8 Diefstal van portemonnee, tas of telefoon, zonder (dreiging met) geweld Nee 99% 99% 98% 98% 95% 97% 99% 92% 97% Ja, in de eigen wijk 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% Ja, elders in de gemeente 0% 1% 1% 1% 4% 2% 0% 6% 2% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 2% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 26.9 Bedreiging met lichamelijk geweld Nee 96% 97% 98% 98% 93% 96% 92% 92% 96% Ja, in de eigen wijk 3% 1% 1% 0% 1% 3% 8% 1% 2% Ja, elders in de gemeente 1% 2% 1% 1% 5% 1% 0% 7% 2% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

29 Gevoel van (on)veiligheid Huiselijk geweld Nee 100% 99% 99% 100% 99% 97% 98% 94% 99% Ja, in de eigen wijk 0% 0% 1% 0% 0% 3% 2% 1% 1% Ja, elders in de gemeente 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 5% 1% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Mishandeling (buitenshuis) Nee 100% 99% 97% 100% 95% 99% 97% 94% 98% Ja, in de eigen wijk 0% 0% 0% 0% 4% 1% 3% 0% 1% Ja, elders in de gemeente 0% 1% 3% 0% 4% 0% 0% 5% 2% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 0% Overige diefstal Nee 98% 98% 98% 94% 91% 93% 90% 90% 95% Ja, in de eigen wijk 2% 0% 2% 3% 2% 2% 8% 4% 2% Ja, elders in de gemeente 0% 1% 1% 3% 2% 5% 0% 6% 2% Ja, maar niet in de eigen gemeente 0% 1% 1% 0% 5% 0% 2% 3% 2%

30 Gevoel van (on)veiligheid Hoofdstuk 3: KERNCIJFERS Rapportcijfer voor uw veiligheid (gemiddeld) slachtoffer laatste 12 mnd Slachtoffer één of meerdere delicten 28% 27% 31% 34% 30% 39% 40% 41% 32% Slachtoffer vandalisme 16% 15% 19% 23% 22% 26% 17% 28% 20% Slachtoffer geweldsdelicten 3% 3% 5% 1% 7% 7% 10% 9% 5% Slachtoffer vermogensdelicten 16% 20% 18% 20% 21% 26% 31% 30% 22% Slachtoffer zakkenrollerij 1% 2% 1% 2% 4% 3% 3% 6% 3% Slachtoffer (poging tot) inbraak 3% 4% 6% 12% 10% 18% 5% 15% 8%

31 Voorzieningen en onderhoud Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 4: VOORZIENINGEN EN ONDERHOUD IN DE BUURT VRAAG 27: Hoe tevreden bent u over het aanbod van de volgende voorzieningen in uw buurt / woonplaats? 27.1 Winkels voor dagelijkse boodschappen Zeer tevreden 27% 31% 31% 20% 33% 24% 38% 32% 30% Tevreden 67% 55% 60% 70% 59% 71% 53% 62% 62% Niet tevreden/niet ontevreden 4% 12% 3% 8% 4% 3% 8% 4% 6% Ontevreden 1% 1% 5% 1% 3% 0% 1% 2% 2% Zeer ontevreden 0% 0% 1% 0% 1% 2% 0% 0% 0% Weet niet / geen mening* 3% 27.2 Basisonderwijs Zeer tevreden 29% 28% 23% 27% 21% 22% 27% 26% 25% Tevreden 66% 62% 74% 59% 73% 72% 69% 63% 67% Niet tevreden/niet ontevreden 6% 11% 3% 13% 4% 5% 3% 3% 6% Ontevreden 0% 0% 0% 1% 2% 2% 0% 8% 1% Zeer ontevreden 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Weet niet / geen mening* 38% 27.3 Speelgelegenheid voor kinderen Zeer tevreden 11% 3% 4% 9% 3% 7% 18% 8% 7% Tevreden 59% 47% 75% 61% 49% 50% 45% 55% 56% Niet tevreden/niet ontevreden 14% 23% 14% 22% 29% 24% 22% 25% 21% Ontevreden 15% 20% 6% 8% 12% 16% 15% 8% 12% Zeer ontevreden 1% 6% 1% 0% 8% 3% 0% 5% 3% Weet niet / geen mening* 27%

32 Voorzieningen en onderhoud 27.4 Gezondheids- en welzijnsvoorzieningen Zeer tevreden 12% 19% 10% 6% 8% 10% 19% 21% 13% Tevreden 80% 63% 77% 81% 81% 70% 73% 63% 74% Niet tevreden/niet ontevreden 7% 14% 9% 12% 5% 13% 7% 15% 10% Ontevreden 1% 4% 3% 1% 6% 7% 0% 0% 3% Zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% Weet niet / geen mening* 7% 27.5 Sportmogelijkheden Zeer tevreden 7% 8% 14% 7% 5% 8% 22% 14% 10% Tevreden 81% 68% 79% 84% 87% 80% 64% 70% 77% Niet tevreden/niet ontevreden 7% 22% 5% 9% 6% 10% 10% 14% 11% Ontevreden 5% 2% 1% 0% 2% 3% 3% 2% 2% Zeer ontevreden 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Weet niet / geen mening* 13% 27.6 Parkeergelegenheid Zeer tevreden 2% 10% 7% 2% 2% 1% 20% 6% 6% Tevreden 35% 30% 35% 36% 40% 45% 47% 32% 37% Niet tevreden/niet ontevreden 20% 23% 15% 14% 15% 26% 12% 15% 17% Ontevreden 21% 18% 28% 20% 23% 19% 13% 27% 22% Zeer ontevreden 22% 20% 16% 28% 19% 9% 9% 20% 19% Weet niet / geen mening* 5%

33 Voorzieningen en onderhoud 27.7 Straatverlichting Zeer tevreden 2% 8% 7% 1% 5% 4% 14% 3% 5% Tevreden 71% 56% 68% 69% 72% 73% 53% 55% 65% Niet tevreden/niet ontevreden 14% 24% 16% 22% 16% 13% 10% 22% 18% Ontevreden 10% 4% 9% 6% 7% 10% 17% 15% 9% Zeer ontevreden 3% 8% 1% 2% 0% 0% 5% 5% 3% Weet niet / geen mening* 4% 27.8 Openbaar vervoer Zeer tevreden 8% 11% 10% 5% 9% 15% 18% 16% 11% Tevreden 79% 63% 71% 86% 75% 72% 71% 65% 73% Niet tevreden/niet ontevreden 8% 17% 5% 6% 10% 7% 4% 17% 10% Ontevreden 5% 8% 13% 2% 4% 0% 4% 3% 6% Zeer ontevreden 0% 1% 1% 1% 2% 6% 2% 0% 1% Weet niet / geen mening* 11% 27.9 Voorzieningen voor jongeren Zeer tevreden 3% 1% 2% 1% 1% 0% 12% 2% 2% Tevreden 39% 38% 37% 48% 56% 41% 39% 24% 41% Niet tevreden/niet ontevreden 36% 42% 35% 36% 19% 39% 26% 54% 35% Ontevreden 22% 15% 20% 14% 23% 17% 20% 17% 19% Zeer ontevreden 0% 4% 6% 1% 2% 3% 3% 3% 3% Weet niet / geen mening* 39%

34 Voorzieningen en onderhoud Voorzieningen voor ouderen Zeer tevreden 3% 1% 2% 0% 1% 0% 18% 3% 3% Tevreden 54% 56% 50% 51% 65% 49% 42% 50% 53% Niet tevreden/niet ontevreden 35% 36% 33% 38% 26% 42% 22% 41% 34% Ontevreden 7% 7% 13% 10% 5% 7% 16% 1% 8% Zeer ontevreden 0% 0% 2% 1% 3% 2% 2% 4% 2% Weet niet / geen mening* 48% Het verenigingsleven Zeer tevreden 3% 5% 7% 2% 7% 2% 14% 5% 5% Tevreden 75% 60% 72% 81% 75% 84% 59% 72% 72% Niet tevreden/niet ontevreden 15% 35% 21% 15% 17% 14% 25% 20% 21% Ontevreden 2% 1% 1% 2% 1% 0% 2% 1% 1% Zeer ontevreden 4% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 1% Weet niet / geen mening* 31% VRAAG 28: Hieronder staan eigenschappen van uw buurt. Wilt u met een rapportcijfer aangeven hoe tevreden of ontevreden u daarover 28.1 De kwaliteit van de woningen in de buurt Gemiddeld rapportcijfer De kwaliteit van uw eigen woning Gemiddeld rapportcijfer De kwaliteit van de woonomgeving (inrichting van de straat, pleintjes, bankjes) Gemiddeld rapportcijfer De hoeveelheid openbaar groen Gemiddeld rapportcijfer

35 Voorzieningen en onderhoud 28.5 Het onderhoud van het openbaar groen Gemiddeld rapportcijfer Het onderhoud van de verhardingen (wegen, straten, fietspaden, trottoirs) Gemiddeld rapportcijfer Het onderhoud van speelvoorzieningen Gemiddeld rapportcijfer Het schoonhouden in winkelcentra / bij winkels Gemiddeld rapportcijfer Het schoonhouden van straten en pleinen Gemiddeld rapportcijfer De vuilophaal Gemiddeld rapportcijfer De zorg van bewoners voor hun woning en tuin Gemiddeld rapportcijfer Vervuiling ( zwerfvuil, verkeerd geplatst vuilnis, hondenpoep) Gemiddeld rapportcijfer De rust in de buurt Gemiddeld rapportcijfer De sfeer in de buurt Gemiddeld rapportcijfer

36 Voorzieningen en onderhoud De mensen in de buurt Gemiddeld rapportcijfer De voorzieningen in de buurt Gemiddeld rapportcijfer De verkeersveiligheid in de buurt Gemiddeld rapportcijfer

37 Rol van de gemeente en de politie Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 5: DE ROL VAN DE GEMEENTE EN POLITIE VRAAG 29: Kunt u aan de hand van een rapportcijfer van 1 tot en met 10 aangeven hoe tevreden u bent over de wijze waarop de gemeente Gemiddeld rapportcijfer VRAAG 30: Vindt u dat de gemeente veel, voldoende of weinig aandacht heeft voor de problemen in uw wijk? (*excl. weet niet/geen menin Veel 6% 7% 3% 3% 6% 10% 4% 3% 5% Voldoende 60% 67% 61% 66% 60% 53% 69% 61% 62% Weinig 34% 26% 36% 30% 34% 37% 27% 35% 32% Weet niet / geen mening* 32% VRAAG 31: Kunt u aangeven of u het eens of oneens bent met de volgende stellingen over de wijze waarop de gemeente zich inzet voor de 31.1 De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Helemaal mee eens 4% 1% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 2% Mee eens 39% 30% 41% 25% 37% 38% 47% 35% 36% Neutraal 19% 33% 29% 33% 28% 23% 26% 38% 29% Niet mee eens 15% 11% 10% 8% 14% 15% 7% 8% 11% Helemaal niet mee eens 2% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 4% 2% Weet niet/geen mening 22% 24% 18% 33% 18% 22% 16% 13% 21% 31.2 De gemeente informeert haar bewoners over de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. Helemaal mee eens 2% 1% 1% 1% 2% 2% 1% 4% 2% Mee eens 39% 43% 49% 39% 41% 46% 50% 47% 44% Neutraal 23% 28% 25% 25% 32% 22% 27% 35% 27% Niet mee eens 12% 11% 9% 5% 14% 15% 10% 3% 10% Helemaal niet mee eens 6% 1% 2% 1% 2% 0% 3% 2% 2% Weet niet/geen mening 18% 17% 15% 30% 10% 15% 9% 11% 16%

38 Rol van de gemeente en de politie 31.3 De gemeente betrekt de buurt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid. Helemaal mee eens 2% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 3% 1% Mee eens 26% 31% 42% 29% 36% 35% 33% 39% 34% Neutraal 22% 26% 28% 26% 33% 23% 31% 39% 28% Niet mee eens 19% 13% 8% 6% 18% 17% 17% 6% 13% Helemaal niet mee eens 4% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 2% 2% Weet niet/geen mening 27% 28% 20% 38% 11% 23% 16% 12% 22% 31.4 De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over onveiligheid en overlast. Helemaal mee eens 3% 2% 3% 1% 3% 2% 1% 3% 2% Mee eens 29% 37% 40% 38% 39% 38% 29% 37% 37% Neutraal 25% 19% 19% 20% 20% 19% 22% 27% 21% Niet mee eens 8% 6% 7% 1% 5% 6% 11% 5% 6% Helemaal niet mee eens 1% 1% 3% 0% 5% 1% 3% 4% 2% Weet niet/geen mening 34% 35% 29% 40% 28% 34% 34% 23% 32% 31.5 De gemeente reageert op meldingen en klachten over de onveiligheid en overlast. Helemaal mee eens 3% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% Mee eens 15% 26% 25% 29% 23% 24% 17% 27% 24% Neutraal 24% 24% 24% 23% 27% 21% 24% 24% 24% Niet mee eens 12% 6% 6% 6% 6% 8% 11% 8% 7% Helemaal niet mee eens 4% 3% 4% 1% 4% 1% 6% 5% 4% Weet niet/geen mening 42% 40% 39% 40% 40% 46% 40% 34% 40%

39 Rol van de gemeente en de politie 31.6 De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid. Helemaal mee eens 1% 1% 2% 0% 1% 2% 2% 3% 1% Mee eens 15% 26% 19% 21% 25% 23% 26% 21% 22% Neutraal 26% 21% 33% 30% 35% 23% 28% 33% 29% Niet mee eens 15% 9% 10% 8% 7% 9% 12% 7% 10% Helemaal niet mee eens 4% 5% 4% 2% 3% 2% 5% 5% 4% Weet niet/geen mening 38% 38% 33% 39% 28% 40% 27% 31% 34% VRAAG 32: Vindt u dat de politie veel, voldoende, of weinig aandacht heeft voor de problemen in uw wijk? Veel 6% 7% 4% 9% 10% 6% 13% 4% 7% Voldoende 48% 57% 65% 68% 58% 64% 58% 71% 61% Weinig 46% 36% 31% 22% 31% 30% 30% 25% 32% Weet niet / geen mening* 32% VRAAG 33: Hoeveel vertrouwen heeft u in de politie, als het gaat om uw wijk? Veel 32% 30% 33% 37% 37% 39% 35% 30% 34% Weinig 30% 18% 27% 21% 29% 19% 41% 30% 26% Geen 4% 2% 7% 1% 8% 7% 3% 9% 5% Weet niet / geen mening 34% 50% 33% 41% 26% 35% 21% 32% 35%

40 Meldingen van overlast Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 6: MELDINGEN VAN OVERLAST EN KLACHTEN OVER DE WOONOMGEVING VRAAG 34: Heeft u het afgelopen jaar wel eens overlast gehad? Ja 16% 13% 14% 16% 18% 21% 18% 24% 17% Nee 79% 86% 82% 80% 78% 74% 75% 71% 79% Weet niet (meer) 5% 1% 4% 4% 4% 6% 7% 5% 4% VRAAG 35: Bij wie heeft u de (laatste) melding van overlast gedaan (in % van degenen die een melding hebben gedaan) Politie 46% 78% 67% 68% 72% 78% 59% 41% 64% Gemeente 63% 74% 39% 44% 47% 16% 47% 70% 51% Woningbouwvereninging 0% 4% 0% 4% 14% 11% 41% 15% 10% Buurtbemiddeling 0% 4% 4% 0% 6% 0% 24% 4% 5% Welzijnsinstelling(en in Ijsselstein 0% 0% 0% 4% 6% 0% 6% 0% 2% Ergens anders 0% 0% 0% 4% 0% 0% 12% 4% 2% Weet niet (meer) / geen mening 0% 0% 4% 0% 0% 0% 6% 4% 2% VRAAG 35 Alt: Verdeling van de meldingen over alle meldingen Politie 43% 49% 61% 57% 50% 74% 33% 32% 47% Gemeente 57% 47% 35% 37% 33% 15% 27% 54% 38% Woningbouwvereninging 0% 2% 0% 3% 9% 11% 23% 12% 8% Buurtbemiddeling 0% 2% 4% 0% 4% 0% 14% 2% 4% Overig 0% 0% 0% 3% 4% 0% 3% 0% 3%

41 Meldingen van overlast VRAAG 36: Heeft u het afgelopen jaar wel eens gebeld naar het telefoonnummer van de gemeente voor meldingen over de woon- en leefom Nee / weet niet meer 92% 95% 96% 91% 89% 97% 90% 87% 92% Ja 8% 5% 4% 9% 11% 3% 10% 13% 8% * Ja, voor een klacht over de woonomgeving 6% 5% 3% 6% 7% 2% 9% 5% 5% * Ja, voor een afspraak voor het ophalen van grofvuil 2% 0% 0% 1% 0% 0% 2% 5% 1% * Ja, voor het verkrijgen van informatie 2% 0% 0% 3% 2% 1% 1% 4% 2% * Ja, ergens anders voor 1% 0% 1% 3% 3% 0% 1% 5% 2% VRAAG 37: Vindt u dat uw klacht of melding naar tevredenheid is afgehandeld? (in % van de mensen die een klacht hebben ingediend) Ja, de klacht of melding is goed en snel opgelost 42% 46% 17% 8% 27% 0% 20% 43% 29% Ja, de klacht of melding is goed opgelost, maar niet snel 8% 0% 17% 25% 5% 0% 30% 21% 14% Ja, de klacht of melding is snel opgelost, maar niet goed 0% 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 3% Nee, want de klacht of melding is nooit opgelost 17% 46% 17% 17% 36% 100% 50% 29% 33% Nee, want de klacht of melding is maar gedeeltelijk opgelost 17% 0% 50% 25% 23% 0% 0% 7% 16% Nee, want het duurde veel te lang, voordat de klacht was opgelost 17% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2% Nee, om een andere reden 0% 9% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 3% VRAAG 38: Heeft u naar aanleiding van uw klacht of melding van de gemeente nog iets teruggehoord, nadat de melding was afgehandeld ( Ja 17% 27% 43% 14% 23% 50% 10% 20% 20% Nee 83% 73% 43% 43% 77% 50% 90% 80% 72% Weet niet (meer) 0% 0% 14% 43% 0% 0% 0% 0% 8%

42 Mogelijke rampen en calamiteiten Respons abs. (gewogen) Hoofdstuk 7: MOGELIJKE RAMPEN EN CALAMITEITEN VRAAG 39: Maakt u zicht wel eens zorgen over een grote calamiteit of ramp? (bijvoorbeeld een dijkdoorbraak) Vaak 0% 0% 1% 0% 0% 2% 1% 1% 0% Soms 9% 13% 14% 12% 11% 13% 13% 13% 12% Zelden 29% 15% 25% 28% 25% 19% 21% 29% 24% Nooit 62% 73% 61% 61% 64% 66% 65% 57% 64% VRAAG 40: Weet u wat u moet doen tijdens een ramp? Ja, dat weet ik precies 18% 14% 20% 21% 17% 21% 27% 13% 18% Ja, ongeveer / denk het wel 68% 76% 59% 71% 61% 60% 58% 76% 66% Nee 15% 10% 22% 9% 22% 19% 16% 11% 16% VRAAG 41: Weet u naar welk TV- / radiostation u kunt kijken of luisteren tijdens een ramp? Ja, dat weet ik precies 35% 30% 40% 38% 31% 29% 41% 27% 34% Ja, ongeveer / denk het wel 51% 50% 41% 39% 53% 53% 40% 61% 48% Nee 14% 20% 19% 23% 17% 18% 19% 12% 18% VRAAG 42: Kent u de internetpagina Ja 27% 24% 14% 16% 24% 19% 38% 7% 21% Nee 73% 76% 86% 84% 77% 81% 62% 93% 79%

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM Montfoort 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondkenmerken Leefomgeving Veiligheid Rol van gemeente en politie Mogelijke rampen en calamiteiten 2 Onderzoeksbeschrijving In het najaar van is in de gemeente

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Versie Datum Maart 2017 1 (67) Onderzoek & Statistiek Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Tabellenrapport: tabellen, vragenlijst Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum November 2017 Auteur

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht 5 Samenvatting

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente IJsselstein 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente IJsselstein DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2014 Projectnummer 551 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor

Integrale Veiligheidsmonitor ........... Integrale Veiligheidsmonitor ++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ kaft gemeente diverse.indd 5 08-04-2010 14:43:46 bureau Veiligheidsmonitor - 1 - INHOUD SAMENVATTING

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken Leefbaarheid Veiligheid Zelfredzaamheid Burenhulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Wijkteam Sociaal team Centrum Jeugd en Gezin RondZeist Sportdeelname De gemeente en haar bewoners Openbare ruimte en wijkzaken

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005

Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Sander Flight Leefbaarheidsmonitor Tiel 2003 > 2005 Tabellenboek Amsterdam, 28 juni 2005 Sander Flight Met medewerking van: Willemijn Roorda DSP groep

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Tabellenboek leefbaarheidsmonitor Tiel 2009

Tabellenboek leefbaarheidsmonitor Tiel 2009 Tabellenboek leefbaarheidsmonitor Tiel 2009 Ontwikkelingen in de tijd & de negen wijken van Tiel Manja Abraham Tabellenboek leefbaarheidsmonitor Tiel 2009 Ontwikkelingen in de tijd & de negen wijken van

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016

Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Culemborg 2016 Onderzoeksbeschrijving Werk 84% 14% Online Papier Telefonisch 46% 13% 9% 17% 16% Korter dan 2 jaar 2 tot 5 jaar 5 tot 10 jaar 10 tot 15 jaar 15 jaar

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004

7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 7. Vragenlijst Leefbaarheidsmonitor Leiden 2004 (Inclusief de antwoorden voor heel Leiden) A. Voorzieningen in de buurt a1. Als eerste willen wij u een aantal vragen stellen over de voorzieningen in uw

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017

Uitgevoerd door Dimensus GBM IJsselstein 2017 Inhoudsopgave Onderzoeksbeschrijving Achtergrondvragen Leefomgeving Burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk Zelfredzaamheid en participatie Sociaal team en jeugdteam Veiligheid Mogelijke rampen en calamiteiten

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2007 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2007 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2007 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Colofon Serie Statistiek 2007/17b Opdrachtgever Onderzoeksbureau

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist

Burgerpeiling Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist. Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist Burgerpeiling 2017 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Zeist Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling Zeist 2017 1 Inhoudsopgave Leefbaarheid Veiligheid Slachtofferschap & Delicten Betrokkenheid

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Buurtnr: Vragenlijstnr: Enquête leefbaarheid/veiligheid in uw buurt Deze vragenlijst gaat over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven. Daarbij geldt: hoe hoger

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen

Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen Leef baar hei ds moni t or201 3 GEMEENTE VELSEN Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen, augustus Colofon Opdrachtgever Gemeente Velsen Samensteller Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telefoon: (0229) 282555

Nadere informatie

Kijk op de Wijk 2005

Kijk op de Wijk 2005 Postbus 1 3430 AA Bezoekadres Martinbaan 2 3439 NN www.nieuwegein.nl Communicatie en juridische zaken Kijk op de Wijk 2005 Stadscentrum, Merwestein en Overige wijken Datum 10 april 2006 Auteur C. F. Brouwers

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017

LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Rapport LEEFBAARHEID EN VEILIGHEID IN DE BUURT 2017 Gemeente Arnhem Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ 19 Datum Februari

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Valkenswaard Sector Control, Beleidsinformatie en Onderzoek Samenstelling: drs. M. Teuwen drs. N. Godeke BiO-rapportnr 1143 juni 2010 2 Inhoudsopgave 1. DE VEILIGHEID IN VALKENSWAARD OP HOOFDLIJNEN...

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1

Enquête leefbaarheid in uw buurt. Persoonlijke situatie. Jaar. Leefbaarheidsonderzoek Vlissingen 1 Enquête leefbaarheid in uw buurt Met deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen 1 en 10, waarbij een hoog cijfer betekent

Nadere informatie

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid

TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid TABELLENBOEK BIJ DE LEEFBAARHEIDSMONITOR LEIDEN 2002 Een onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in het kader van het Grotestedenbeleid Colofon Serie Statistiek 2002/07b Opdrachtgever Onderzoeksbureau

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen?

Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? 6 BUURTBELEVING Vindt u de buurt waar u woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt om in te wonen? zeer prettig prettig onprettig zeer onprettig Hieronder zijn enkele

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie