HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?"

Transcriptie

1 Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni

2 COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni 2015 Opdrachtgever Gemeente Heemstede Auteur(s) Roy van der Hoeve Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. HOE VEILIG IS Heemstede? Colofon

3 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 7 Deelname aan de Veiligheidsmonitor... 7 Belangrijkste uitkomsten... 7 Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente... 7 Overlast in de buurt... 8 Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag... 8 Slachtofferschap... 8 Burgers en politie... 8 Preventie... 9 Toezichthouders... 9 Indicatoren Veiligheidsanalyse Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Presentatie van de cijfers Leeswijzer Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente HOE VEILIG IS Heemstede? Inhoudsopgave

4 3. Overlast in de buurt Inleiding Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Overige overlast Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Veiligheidsbeleving Inleiding Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Respectloos gedrag Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Burgers en politie Inleiding Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie Inleiding Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen Toezichthouders inleiding HOE VEILIG IS Heemstede? Inhoudsopgave

5 9. Conclusies Inleiding Leefbaarheid woonomgeving Overlast Onveiligheidsgevoel Slachtofferschap Contact burgers en politie Preventie Vrije ruimte Bijlage 1: Achtergrondkenmerken..70 Bijlage 2: Tabellen 74 Bijlage 3: Vragenlijst..75 HOE VEILIG IS Heemstede? Inhoudsopgave

6 SAMENVATTING HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 6

7 Samenvatting Deelname aan de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2014 heeft Heemstede meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. De vragenlijsten voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2014 aan inwoners van Heemstede toegestuurd. In totaal hebben 519 inwoners de Veiligheidsmonitor ingevuld. De respons in Heemstede was 47,6% procent. Belangrijkste uitkomsten De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2014 bestaat uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt functioneren gemeente overlast in de buurt veiligheidsbeleving en onveilige plekken respectloos gedrag slachtofferschap functioneren politie preventie toezichthouders Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. De resultaten van Heemstede zijn vergeleken met de gemeenten Bloemendaal, Dronten, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, het Basisteam Kennemerland Kennemer Kust, District Kennemerland en de landelijke cijfers. Er is een vergelijking tussen 2011 en 2014 op basis van de rangordemethode in deze rapportage opgenomen. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente De fysieke kwaliteit van de woonomgeving in Heemstede is hoger dan in de referentiegemeente Dronten en gemiddeld in het Basisteam, District Kennemerland en Nederland. Inwoners van Heemstede zijn gemiddeld positiever over de sociale cohesie dan in het District Kennemerland en gemiddeld in Nederland. In Heemstede vindt 6% van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, het percentage dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan is 7 procent. Men waardeert de leefbaarheid van hun woonbuurt gemiddeld met een 7,9. Dit is hoger dan in Dronten, Pijnacker-Nootdorp het District Kennemerland en het landelijk gemiddelde. Meer dan de helft van de inwoners van Heemstede is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit aandeel is hoger ten opzichte van alle referentiegebieden. HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 7

8 Overlast in de buurt Veertien procent van de Heemstedenaren ervaart veel overlast van fysieke verloedering. Dit is minder dan in Dronten en gemiddeld in het Basisteam, het District en Nederland. Ook de mate van sociale overlast is lager dan in deze referentiegebieden. Een kwart van de inwoners ervaart veel verkeersoverlast. Dit is lager dan gemiddeld in het Basisteam, het District en Nederland. De totale ervaren overlast in Heemstede is laag vergeleken met het Basisteam, het District en in Nederland. Alleen in de gemeente Oegstgeest is dit nog lager. De drie belangrijkste buurtproblemen in Heemstede zijn volgens de bewoners: te hard rijden, parkeerproblemen en hondenpoep. Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag In Heemstede voelt 10% zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Dit percentage ligt lager dan in Bloemendaal, Dronten, Pijnacker-Nootdorp, het District Kennemerland en Nederland. De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 7,7. Dit is hoger dan in Pijnacker-Nootdorp, het District en het landelijk gemiddelde. Inwoners van Heemstede vertonen gemiddeld minder vaak vermijdingsgedrag dan in Bloemendaal, Dronten, Pijnacker-Nootdorp, het District en Nederland. Heemstedenaren voelen zich het meest onveilig op plekken waar jongeren rondhangen. In Heemstede voelt 32% van de inwoners zich in het algemeen wel eens onveilig. Hiermee voelt men zich in het algemeen veiliger dan in Dronten, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp en gemiddeld in het District en Nederland. De kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak acht men in Heemstede het grootst (10%), gevolgd door zakkenrollerij (3%). In het Basisteam, Bloemendaal en Pijnacker-Nootdorp ligt de verwachte kans op een woninginbraak hoger dan in Heemstede. Respectloos gedrag in Heemstede wordt het meest veroorzaakt door onbekenden op straat (15%) en personeel van winkels of bedrijven (14%). Slachtofferschap Van de inwoners van Heemstede is 19% in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict. Dit is hoger dan in Dronten en Pijnacker-Nootdorp. Vermogensdelicten komen het meeste voor in Heemstede. 12% werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer. Zes procent kreeg te maken met vernielingen en 2% werd slachtoffer van een geweldsdelict. Negen procent werd slachtoffer van cybercrime in het afgelopen jaar. Dit is hoger dan in Bloemendaal, Oegstgeest en het District Kennemerland. Burgers en politie Drie op de tien inwoners heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie. Dit is meer dan in Bloemendaal, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp en gemiddeld in Nederland. De meerderheid (62%) van de inwoners die contact hebben gehad met de politie, zijn hier tevreden over. Een op de drie inwoners is tevreden over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt. Vier procent is hier ontevreden over. Per saldo is men vaker tevreden dan ontevreden. Dit saldo tevreden inwoners is hoger dan in Bloemendaal, Oegstgeest, het District en Nederland. HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 8

9 Preventie In Heemstede nemen inwoners gemiddeld minder sociopreventieve maatregelen dan in Bloemendaal en Pijnacker-Nootdorp. In deze referentiegemeenten neemt men bijvoorbeeld vaker waardevolle spullen mee uit de auto en laten inwoners vaker het licht branden s avonds. De mate van technopreventieve maatregelen in Heemstede wijkt niet af van de referentiegebieden. Alleen in Bloemendaal hebben huishoudens vaker buitenverlichting en/of een alarminstallatie. Toezichthouders In Heemstede is 37% van de inwoners bekend met de gemeentelijke toezichthouders. Hiermee is de bekendheid iets groter dan in Bloemendaal. Van de groep die bekend is met de toezichthouders heeft bijna 90% wel eens een toezichthouder gezien. Vertaald naar de totale bevolking van 15 jaar en ouder heeft 33 procent van de inwoners van Heemstede een toezichthouder gezien in de afgelopen 12 maanden. Dat is een vergelijkbaar aandeel met het overall beeld in Bloemendaal. Vier op de tien inwoners vinden dat de toezichthouders een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid op straat. Hiermee is men in Heemstede iets positiever dan in Bloemendaal. Een kwart ervaart een groter gevoel van veiligheid door de toezichthouders. Zes op de tien inwoners heeft hier geen duidelijke mening over, vooral door de onbekendheid met de toezichthouders. De meerderheid heeft geen duidelijke mening over het al dan niet adequaat optreden van toezichthouders op gemelde problemen. Volgens 10% treden toezichthouders wel adequaat op en 7% is het hier niet mee eens. Ook over de vriendelijkheid van de toezichthouders hebben de meeste Heemstedenaren geen duidelijke mening. Een kwart vindt de toezichthouders vriendelijk, dit is iets minder dan in Bloemendaal. Indicatoren Veiligheidsanalyse De veiligheidsmonitor bevat veel indicatoren die gebruikt worden in de methode Kernbeleid Veiligheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten, een methode die door veel gemeenten wordt gehanteerd voor het opstellen van een veiligheidsanalyse. Onderstaande tabel geeft een overzicht van deze indicatoren 1. Tabel 1 Overzicht indicatoren Kernbeleid Veiligheid INDICATOREN KERNBELEID VEILIGHEID GEMEENTE HEEMSTEDE Veilige woon- en leefomgeving 1.1 Sociale kwaliteit Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt gemiddeld rapportcijfer 7,9 Schaalscore sociale cohesie indicator ,6 Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 42% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 12% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0% 1 Gebaseerd op Kernbeleid Veiligheid 2013, schaalscores overlast zijn niet meer beschikbaar voor 2014 aangezien het CBS deze indicatoren niet meer berekend en publiceert. In plaats daarvan geven we de indicatoren die het CBS gebruikt ter vervanging van de schaalscores: percentage inwoners dat veel overlast ervaart van één of meer van de onderliggende vormen van overlast. HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 9

10 INDICATOREN KERNBELEID VEILIGHEID GEMEENTE HEEMSTEDE Veilige woon- en leefomgeving Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor % ja 20% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners % veel 2% 1.2 Fysieke kwaliteit Rapportcijfer leefbaarheid in de woonbuurt gemiddeld rapportcijfer 7,9 Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt indicator ,7 Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 74% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 64% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 13% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 41% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 2% 1.3 Objectieve veiligheid Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,7 Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 19% delicten per 100 inwoners 30,0 Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 2% delicten per 100 inwoners 3,7 Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 12% delicten per 100 inwoners 15,6 Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 3% delicten per 100 inwoners 3,8 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 3% delicten per 100 inwoners 3,5 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 2% delicten per 100 inwoners 2,5 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0% delicten per 100 inwoners 0,0 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0% delicten per 100 inwoners 0,2 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 2% HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 10

11 INDICATOREN KERNBELEID VEILIGHEID GEMEENTE HEEMSTEDE Veilige woon- en leefomgeving delicten per 100 inwoners 2,1 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 3% delicten per 100 inwoners 3,4 1.4 subjectieve veiligheid Voelt zich wel eens onveilig % ja 32% Voelt zich vaak onveilig % vaak 1% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 10% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 1% Geschatte kans op Inbraak in woning % (heel) grote kans 10% Geschatte kans op mishandeling % (heel) grote kans 0% Geschatte kans op zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans 3% Geschatte kans op beroving op straat met geweld % (heel) grote kans 0% 2. Bedrijvigheid en veiligheid 2.1 Veilig winkelgebied Veiligheidsgevoel in centrumgebied woonplaats % vaak/soms onveilig 5% Veiligheidsgevoel in winkelgebied/winkelcentrum % vaak/soms onveilig 5% 2.3 Veilig uitgaan Veiligheidsgevoel in centrumgebied woonplaats % vaak/soms onveilig 5% Veiligheidsgevoel rondom uitgaansgelegenheden woonplaats % vaak/soms onveilig 13% Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 13% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 1% 3. Jeugd en veiligheid 3.1 Jeugdoverlast Veiligheidsgevoel op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 31% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 31% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 3% 4. Fysieke veiligheid 4.1 Verkeersveiligheid HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 11

12 INDICATOREN KERNBELEID VEILIGHEID GEMEENTE HEEMSTEDE 2014 Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 80% Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 70% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 16% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 29% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 3% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 54% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 15% 5. Integriteit en veiligheid 5.1 Polarisatie en radicalisering Schaalscore sociale cohesie indicator ,6 Tevreden over bevolkingssamenstelling % (helemaal) eens 76% 5.2 Georganiseerde criminaliteit Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 12% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 2% delicten per 100 inwoners 2,0 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 4% delicten per 100 inwoners 6,8 HOE VEILIG IS Heemstede? Samenvatting 12

13 1 HOOFDSTUK Inleiding HOE VEILIG IS Heemstede? Inleiding 13

14 1. Inleiding 1.1 Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2014 heeft Heemstede meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de steekproef (paragraaf 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de respons (par. 1.4), weging en analyse (par. 1.5), presentatie van de cijfers (par. 1.6) en de leeswijzer (par. 1.7). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van 1090 inwoners 2 uit de GBA van de gemeente Heemstede. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Heemstede informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op gemeenteniveau. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2014 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. 1.3 Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kan de VM optimaal worden ingezet naar de eigen behoefte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst van Heemstede. De in Heemstede afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 3) betreft de standaardvragenlijst plus vragen over de gemeentelijke toezichthouders. 2 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. HOE VEILIG IS Heemstede? Inleiding 14

15 Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. NR. VRAAGBLOKKEN 1 leefbaarheid woonbuurt 2 beleving overlast in de buurt 3 veiligheidsbeleving 4 slachtofferschap 5 tevredenheid laatste politiecontact 6 oordeel functioneren politie in de buurt 7 oordeel functioneren politie algemeen 8 oordeel functioneren gemeente 9 preventie 10 onveilige plekken 11 respectloos gedrag 12 toezichthouders 13 achtergrondkenmerken 1.4 Respons In totaal hebben 519 van de 1090 geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 47,6%. Daarnaast hebben 67 inwoners van Heemstede deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Heemstede komt daarmee uit op 586. Daarvan heeft 50,5% de vragenlijst online ingevuld en 49,5% schriftelijk. In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. 1.5 Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. HOE VEILIG IS Heemstede? Inleiding 15

16 Voor de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. De presentatie van de resultaten in dit rapport is afgestemd met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar 2012 aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor In dit rapport wordt een vergelijking met de Integrale Veiligheidsmonitor 2011 gemaakt op basis van de rangorde van referentiegemeenten. 1.6 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet -antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Let op! Deze schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van Heemstede zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust, het District Kennemerland, de referentiegemeenten Bloemendaal, Dronten, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp en de landelijke cijfers over 2014 (Nederland). Er wordt op basis van de rangordemethode vergeleken met voorgaande jaren. De uitkomsten van de politie-eenheid Noord-Holland zijn opgenomen in bijlage 2. Verschillen tussen de resultaten van de gemeente Heemstede en vergelijkingsregio s worden beschreven als deze groter of gelijk zijn dan 3 procent (bij percentages) en 0,3 punt (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze het dichtst in de buurt komen van de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. De resultaten van Heemstede en de referentiegemeenten over 2014 worden ook vergeleken met de resultaten van 2011 op basis van rangorde (zie bijvoorbeeld tabel 2.1). De cijfers over 2014 zijn schaalscores of percentages. De ontwikkeling in rangorde beschrijft of de gemeenten het tussen 2011 en 2014 relatief beter of slechter zijn gaan doen dan de referentiegemeenten. Het betekent dus niet (per se) dat de score zelf is verbeterd of verslechterd. HOE VEILIG IS Heemstede? Inleiding 16

17 1.7 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen. In hoofdstuk 8 wordt het onderwerp gemeentelijke toezichthouder behandeld. De conclusies die op basis van de resultaten kunnen worden getrokken over de ervaren veiligheid in Heemstede staan in hoofdstuk 9. In bijlage 1 worden de achtergrondkenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 2 zijn tabellen met alle uitkomsten van de Veiligheidsmonitor opgenomen. In bijlage 3 staat de vragenlijst. HOE VEILIG IS Heemstede? Inleiding 17

18 2 HOOFDSTUK Leefbaarheid woonbuurt HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 18

19 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Heemstede. In paragraaf 2.2 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.3 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie in Heemstede centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.5 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan, kunnen van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners hebben daarom hun oordeel gegeven over vijf aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt (figuur 2.1). Inwoners van Heemstede zijn het meest positief over het onderhoud aan perken, plantsoenen en parken. Ook over de buitenverlichting en het onderhoud aan wegen, paden en pleintjes is een ruime meerderheid van de inwoners goed te spreken. Minder tevreden is men over de aanwezigheid van goede jongerenvoorzieningen. Over de meeste aspecten zijn inwoners van Heemstede positiever dan gemiddeld in het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust en Nederland. Landelijk is het deel dat spreekt van goede jongerenvoorzieningen wel hoger dan in Heemstede. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens). perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden het is buiten goed verlicht de wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden 85% 84% 79% goede speelplekken voor kinderen 61% goede voorzieningen voor jongeren 22% 0% 25% 50% 75% 100% Op basis van de vijf hierboven besproken aspecten van fysieke kwaliteit is een schaalscore fysieke voorzieningen berekend (figuur 2.2). Deze score kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te hoger inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 19

20 De schaalscore voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving in Heemstede (6,7) is hoger dan in de referentiegemeente Dronten (6,4) en gemiddeld in het Basisteam (6,4), district Kennemerland (6,4) en Nederland (6,3). Figuur 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,7 6,5 6,4 6,9 6,9 6,4 6,4 6, Tabel 2.1 toont de waardering voor de fysieke kwaliteit in Heemstede met daarbij de ontwikkeling in rangorde van de referentiegemeenten tussen 2011 en Een plusteken betekent dat de fysieke kwaliteit relatief is gestegen ten opzichte van de andere gemeenten, een minteken dat de kwaliteit is gedaald. Een gelijkteken betekent dat de gemeente in 2014 dezelfde positie heeft in de rangorde als in De gemeente Heemstede neemt in 2014, net als in 2011, de derde plek in op de rangorde van de fysieke kwaliteit. Pijnacker-Nootdorp doet het relatief het best van de referentiegemeenten en wisselt haar positie ten opzichte van 2011 met Oegstgeest. Tabel 2.1 Fysieke kwaliteit naar gemeente (schaalscore en rangorde) GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 6,5 4 4 = Dronten 6,4 5 5 = Oegstgeest 6, Pijnacker-Nootdorp 6, GEMEENTE HEEMSTEDE 6,7 3 3 = HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 20

21 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de inwoners zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.3). In Heemstede vindt driekwart van de inwoners dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Eenzelfde deel is tevreden over de bevolkingssamenstelling in de woonbuurt. Twee derde voelt zich thuis bij buurtgenoten en slechts 17% kent de mensen in de buurt nauwelijks. Over de meeste stellingen zijn inwoners van Heemstede positiever dan gemiddeld in het Basisteam Kennemerland Kennemer Kust, het District Kennemerland en Nederland. Figuur 2.3 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens). de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 66% 76% 76% ik woon in een gezellige buurt waar mensen dingen samen doen ik heb veel contact met andere buurtbewoners 45% 42% de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks 17% 0% 25% 50% 75% 100% Vier van de zes voorgelegde stellingen over sociale cohesie zijn samengenomen in een schaalscore voor sociale cohesie, namelijk de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is zijn over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de schaalscores voor sociale cohesie in Heemstede. De schaalscore voor de sociale cohesie in Heemstede is een 6,6. Hiermee zijn inwoners van Heemstede gemiddeld positiever over de sociale cohesie dan in het District Kennemerland (6,1) en Nederland (6,2). HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 21

22 Figuur 2.4 Sociale cohesie (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,6 6,5 6,4 6,4 6,6 6,4 6,1 6, Tabel 2.2 toont de vergelijking met Hier is de ontwikkeling te zien van de sociale cohesie op basis van rangorde van de referentiegemeenten. Heemstede doet het hierop relatief het beste van de referentiegemeenten en stijgt vergeleken met 2011 een plek. In 2011 stond Pijnacker-Nootdorp nog op de eerste plek, deze gemeente doet één stapje terug in Tabel 2.2 Sociale cohesie naar gemeente (schaalscore en rangorde) GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 6,5 3 3 = Dronten 6, Oegstgeest 6, Pijnacker-Nootdorp 6, GEMEENTE HEEMSTEDE 6, Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Heemstede is ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt in figuur 2.5 uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. In Heemstede spreekt 7% van de inwoners van een achteruitgang van de buurt in het afgelopen jaar. Hiermee is men minder negatief over de ontwikkeling vergeleken met Bloemendaal, Dronten, Pijnacker- Nootdorp, het Basisteam, het District en Nederland. Het deel dat een vooruitgang ervaart is daarentegen groter in deze gebieden (behalve Dronten en het Basisteam). Per saldo zijn inwoners van Pijnacker- Nootdorp, het Basisteam, het District en Nederland negatiever dan inwoners van Heemstede. HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 22

23 Figuur 2.5 Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (percentage genoemd). Achteruitgang Vooruitgang Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -7% -10% -10% -7% -14% -12% -13% -14% 6% 9% 8% 10% 9% 7% 9% 10% -20% -10% 0% 10% 20% Ook is aan inwoners van Heemstede gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Heemstedenaren waarderen de leefbaarheid van hun woonbuurt gemiddeld met een 7,9. Hiermee doet de gemeente het beter dan de referentiegemeenten Dronten en Pijnacker-Nootdorp. Ook oordeelt men in Heemstede positiever over de leefbaarheid dan in het District Kennemerland en het landelijk gemiddelde. Figuur 2.6 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 7,9 8,0 7,5 7,9 7,6 7,8 7,5 7, HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 23

24 2.5 Functioneren gemeente De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente Heemstede op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (figuur 2.7). Ruim de helft van de inwoners van Heemstede is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Hiermee is men positiever dan in de referentiegemeenten, het Basisteam, het District en Nederland. Ook het deel dat (zeer) ontevreden is ligt lager dan in de referentiegebieden, op Pijnacker-Nootdorp na. Figuur 2.7 Oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid (percentage genoemd). (zeer) ontevreden (zeer) tevreden Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -5% -8% -9% -8% -7% -9% -12% -12% 57% 45% 43% 54% 46% 47% 39% 38% -20% 0% 20% 40% 60% HOE VEILIG IS Heemstede? Leefbaarheid woonbuurt 24

25 3 HOOFDSTUK Overlast in de buurt HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 25

26 3. Overlast in de buurt 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van Heemstede ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie scores: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Deze zijn op hun beurt samengevoegd tot de score totale overlast. 3 Elk van deze scores is berekend op basis van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van een of meerdere verschijningsvormen van overlast. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten voor fysieke verloedering (paragraaf 3.2), sociale overlast (par. 3.3) verkeersoverlast (par. 3.4) en hinder van horeca gelegenheden (par 3.5) beschreven. Daarna volgen de resultaten voor de totale overlast (par. 3.6). Dit hoofdstuk sluit af met antwoord op de vraag welke buurtproblemen volgens inwoners met voorrang aangepakt moeten worden (par. 3.7). 3.2 Fysieke verloedering Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladde muren of gebouwen 2. rommel op straat 3. hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 4. straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is Hondenpoep op straat of in de perken is in Heemstede de meest voorkomende vorm van fysieke verloedering. Dit is tevens de grootste overlastveroorzaker: 13% van de inwoners ervaart veel overlast hiervan. Vier op de tien noemt rommel op straat als voorkomende vorm van verloedering. Vernieling van straatmeubilair en bekladde muren of gebouwen komen in mindere mate voor. Ook is het deel van de inwoners dat hier veel overlast van ervaart verwaarloosbaar klein. Vergeleken met het Basisteam, het District en landelijk komen de meeste vormen minder vaak voor in Heemstede. 3 Hierbij is ook de overlast van horecagelegenheden meegenomen. Zie bijlage 2 voor de scores. HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 26

27 Figuur 3.1 Vormen van fysieke verloedering (percentage genoemd). hondenpoep op straat of in de perken 13% 64% rommel op straat vernieling van straatmeubilair 2% 1% 23% 41% komt wel eens voor ervaart veel overlast bekladde muren of gebouwen 0% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% De omvang van problemen met betrekking tot fysieke verloedering in de buurt wordt berekend aan de hand van het percentage inwoners dat veel overlast ervaart van een of meerdere van de vier vormen van fysieke verloedering. Figuur 3.2 toont een overzicht van deze indicator in Heemstede en de referentiegebieden. Inwoners van Heemstede ervaren gemiddeld minder fysieke verloedering dan in Dronten, het Basisteam Kennemerland Kennemer Kust, District Kennemerland en in Nederland. In de referentiegemeente Oegstgeest ervaart men minder fysieke verloedering. Figuur 3.2 Fysieke verloedering (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 14% 16% 17% 9% 16% 19% 25% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 27

28 3.3 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast in de buurt die zouden kunnen voorkomen. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat 2. rondhangende jongeren 3. drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops 4. mensen die op straat worden lastiggevallen 5. overlast door buurtbewoners Rondhangende jongeren is de meeste voorkomende vorm van sociale overlast in Heemstede. Drie op de tien inwoners zeggen dat dit wel eens voorkomt. Drie procent ervaart veel overlast hiervan. Twee op de tien zegt dat overlast door buurtbewoners wel eens voorkomt, in iets mindere mate ziet men dronken mensen op straat. Het deel van de inwoners dat veel overlast ervaart van dronken mensen op straat, drugsgebruik en/of -handel en het lastigvallen van mensen op straat is zeer klein in Heemstede. Landelijk komen alle vormen van sociale overlast vaker voor. Rondhangende jongeren, dronken mensen op straat en drugsgebruik of drugshandel komen in het district Kennemerland vaker voor. Figuur 3.3 Vormen van sociale overlast (percentage genoemd). rondhangende jongeren 3% 31% overlast door buurtbewoners dronken mensen op straat 2% 0% 16% 20% komt wel eens voor ervaart veel overlast drugsgebruik of drugshandel lastig vallen van mensen op straat 12% 0% 11% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Op basis van het vaak voorkomen van een of meerdere van de vijf vormen van sociale overlast is een percentage voor de totale sociale overlast bepaald. Figuur 3.4 toont een overzicht van dit percentage voor sociale overlast in Heemstede en de referentiegebieden. Inwoners van Heemstede ervaren minder sociale overlast dan inwoners van Dronten, Pijnacker-Nootdorp en gemiddeld in het Basisteam, het District en Nederland. HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 28

29 Figuur 3.4 Sociale overlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust 4% 6% 8% 3% 8% 7% District Kennemerland Nederland 13% 12% 0% 10% 20% 30% 3.4 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze drie buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden 2. parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 3. agressief gedrag in het verkeer Te hard rijden is het grootste buurtprobleem met betrekking tot verkeersoverlast in Heemstede. Zeven op de tien inwoners zegt dat deze vorm van verkeersoverlast wel eens voorkomt. Een op de zes ervaart veel overlast hiervan. Circa de helft noemt parkeerproblemen als veelvoorkomend probleem. Dit is meer dan gemiddeld in het Basisteam en in Nederland. Van parkeerproblemen ervaart 15% van de Heemstedenaren veel overlast. Agressief verkeersgedrag komt minder vaak voor in Heemstede. Ook hebben minder inwoners overlast hiervan. Figuur 3.5 Vormen van verkeersoverlast (percentage genoemd). te hard rijden 16% 70% parkeerproblemen 15% 54% komt wel eens voor ervaart veel overlast agressief verkeersgedrag 3% 29% 0% 20% 40% 60% 80% HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 29

30 Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is het percentage berekend van inwoners die veel overlast hebben van een of meerdere verschijningsvormen van verkeersoverlast. Figuur 3.6 toont een overzicht van deze indicator in Heemstede. Ongeveer een kwart van de inwoners ervaart enige vorm van verkeersoverlast. Dit is minder dan gemiddeld in het Basisteam, het District en in Nederland. Figuur 3.6 Verkeersoverlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 26% 27% 25% 25% 24% 29% 31% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 3.5 Overige overlast De laatste van 13 vormen van overlast in de buurt die zijn voorgelegd, betreft: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars. In figuur 3.7 is deze weergegeven. In Heemstede zegt 13% van de inwoners dat overlast vanuit horecagelegenheden wel eens voorkomt. Slecht 1% ervaart veel overlast hiervan. Dit komt overeen met de referentiegebieden. Figuur 3.7 Vormen van overige overlast (percentage genoemd). hinder van horecagelegenheden 1% 13% komt wel eens voor ervaart veel overlast 0% 10% 20% 3.6 Totale overlast Op basis van de 13 hierboven beschreven vormen van overlast en overlast van horecagelegenheden is een indicator voor totale overlast in de buurt voor Heemstede en de referentiegebieden berekend. Deze is weergegeven in figuur 3.8. HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 30

31 In totaal ervaren Heemstedenaren gemiddeld minder overlast dan in het Basisteam, het District en in Nederland. In de gemeente Oegstgeest ligt het aandeel inwoners dat overlast ervaart nog iets lager dan in Heemstede. Figuur 3.8 Totale overlast (percentage ervaart veel overlast van een of meerdere vormen). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 36% 36% 35% 30% 36% 41% 48% 44% 0% 20% 40% 60% 80% 3.7 Aanpak van buurtproblemen In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is er aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Heemstede is gevraagd welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste probleem (tabel 3.1). Voor Heemstede wordt de top 3 gevormd door te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Deze volgorde wijkt niet af van de referentiegebieden. Alleen in Oegstgeest vindt men het aanpakken van parkeerproblemen belangrijker dan het aanpakken van hondenpoep. Tabel 3.1 Belangrijkste buurtproblemen. EERSTE TWEEDE DERDE Bloemendaal te hard rijden (19%) hondenpoep (15%) parkeerproblemen (10%) Dronten te hard rijden (25%) hondenpoep (15%) parkeerproblemen (9%) Oegstgeest te hard rijden (21%) parkeerproblemen (14%) hondenpoep (13%) Pijnacker-Nootdorp te hard rijden (24%) hondenpoep (13%) parkeerproblemen (12%) BT Kennemerland Kennemer Kust te hard rijden (24%) hondenpoep (16%) parkeerproblemen (12%) District Kennemerland te hard rijden (18%) hondenpoep (14%) parkeerproblemen (14%) Nederland te hard rijden (19%) hondenpoep (15%) parkeerproblemen (10%) GEMEENTE HEEMSTEDE TE HARD RIJDEN (24%) PARKEERPROBLEMEN (15%) HONDENPOEP (15%) HOE VEILIG IS Heemstede? Overlast in de buurt 31

32 4 HOOFDSTUK Veiligheidsbeleving HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 32

33 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Heemstede beschreven. Paragraaf 4.2 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.3 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.4 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met paragrafen over de verwachte slachtofferkans (par. 4.5) en respectloos gedrag (par. 4.6). 4.2 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In figuur 4.1 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede de frequentie ervan. In Heemstede voelt men zich minder vaak wel eens onveilig in de eigen woonbuurt dan in Bloemendaal, Dronten en Pijnacker-Nootdorp. Ook landelijk en in het District Kennemerland ligt het percentage hoger. Het deel dat zich vaak onveilig voelt in de buurt is overal laag. Figuur 4.1 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt / voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (percentage genoemd). Heemstede 10% 1% Bloemendaal 1% 14% Dronten 1% 15% wel eens onveilig Oegstgeest 0% 11% vaak onveilig Pijnacker-Nootdorp 0% 13% BT Kennemerland - Kennemer Kust 1% 12% District Kennemerland Nederland 2% 2% 16% 18% 0% 10% 20% 30% 40% Vermijdingsgedrag In deze paragraaf wordt ingegaan op vermijdingsgedrag. Dit wordt uitgedrukt door het vaak voorkomen van de volgende situaties: 1. doet s avonds niet open omdat u het niet veilig vindt 2. loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden 3. voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat 4. voelt zich onveilig s avonds alleen thuis 5. is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 33

34 In Heemstede is het s avonds niet open doen vanwege onveiligheidsgevoelens de meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag. Landelijk komt dit gemiddeld vaker voor. De andere situaties komen vrijwel niet voor in de gemeente. Figuur 4.2 Vormen van vermijdingsgedrag (percentage komt vaak voor ). doet 's avonds niet open 6% voelt zich onveilig 's avonds in de buurt op straat loopt of rijdt om in eigen buurt vanwege onveilige plekken is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit voelt zich onveilig 's avonds alleen thuis 1% 1% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% Op basis van de bovengenoemde vormen van vermijdingsgedrag is een schaalscore berekend. Figuur 4.3 toont de schaalscore in Heemstede, de referentiegemeenten, het Basisteam Kennemerland Kennemer Kust, het District Kennemerland en Nederland. Inwoners van Heemstede vertonen minder vaak vermijdingsgedrag dan in Bloemendaal, Dronten, Pijnacker-Nootdorp, District Kennemerland en gemiddeld in Nederland. Figuur 4.3 Vermijdingsgedrag (schaalscore). Heemstede 0,7 Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 1,1 1,0 0,8 1,0 0,9 1,1 1, Tabel 4.1 toont de vergelijking met Hier is de ontwikkeling te zien van het vermijdingsgedrag, gebaseerd op de rangorde van de referentiegemeenten. Inwoners van Heemstede vertonen relatief het minst vaak vermijdingsgedrag. Dit is ten opzichte van 2011 onveranderd. In Bloemendaal vertonen inwoners relatief het vaakst vermijdingsgedrag. De positie van deze gemeente op de ranglijst is ten opzichte van 2011 gewisseld met Dronten. HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 34

35 Tabel 4.1 Vermijdingsgedrag naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 1, Dronten 1, Oegstgeest 0, Pijnacker-Nootdorp 1, GEMEENTE HEEMSTEDE 0,7 1 1 = Voorkomen en ontwikkeling criminaliteit in de buurt Figuur 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. In Heemstede is dit percentage lager dan in Bloemendaal, Dronten, Pijnacker-Nootdorp, het Basisteam, het District en Nederland. Figuur 4.4 Aandeel inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt in de afgelopen twaalf maanden (percentage ja ). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland - Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 3% 6% 6% 2% 8% 7% 9% 10% 0% 5% 10% 15% 20% Vervolgens is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over de ontwikkeling van de criminaliteit in Heemstede (figuur 4.5). Het deel van de inwoners dat spreekt van een afname van de criminaliteit in het afgelopen jaar komt overeen met de referentiegebieden. Van de Heemstedenaren ervaart 9% een toename van de criminaliteit. Hiermee is men positiever dan in Bloemendaal, Dronten, Pijnacker- Nootdorp, het Basisteam, het District en gemiddeld in Nederland. HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 35

36 Figuur 4.5 Ontwikkeling toe- en afname van de criminaliteit (percentage genoemd). Afgenomen Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -3% -3% -2% -5% -4% -3% -4% -4% Toegenomen 9% 13% 14% 10% 17% 12% 16% 14% -20% -10% 0% 10% 20% Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.6). Inwoners van Heemstede waarderen de veiligheid in hun woonomgeving gemiddeld met een 7,7. Dit oordeel is positiever dan in Pijnacker-Nootdorp, het District Kennemerland en het landelijk gemiddelde. Figuur 4.6 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 7,7 7,5 7,5 7,7 7,3 7,5 7,2 7, Tabel 4.2 toont de vergelijking met 2011 op gemeenteniveau. Heemstede neemt een lagere positie in op de ranglijst ten opzichte van Oegstgeest doet het relatief het beste van de referentiegemeenten en wisselt van plek met Heemstede. Tabel 4.2 Oordeel veiligheid woonomgeving naar gemeente (rapportcijfer en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 7,5 3 3 = Dronten 7,5 4 4 = Oegstgeest 7, Pijnacker-Nootdorp 7,3 5 5 = GEMEENTE HEEMSTEDE 7, HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 36

37 4.3 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats: 1. uitgaansgelegenheden 2. plekken waar groepen jongeren rondhangen 3. het centrum van de gemeente 4. het winkelgebied of centrum in de eigen buurt 5. het openbaar vervoer 6. bij het treinstation 7. in het eigen huis Figuur 4.7 geeft per plek het percentage inwoners in Heemstede dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek niet voorkomt in de woonplaats of niet wordt bezocht. Heemstedenaren voelen zich het meest onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Dit is niet anders in de referentiegebieden. Wel ligt het percentage dat zich in deze situatie onveilig voelt hoger in deze gebieden (behalve in het Basisteam en Bloemendaal). Inwoners van Heemstede voelen zich over het algemeen minder vaak onveilig op de verschillende plekken dan in de referentiegebieden. Vooral in Pijnacker-Nootdorp, het District Kennemerland en Nederland liggen de percentages van de onveiligheidsgevoelens hoger. Figuur 4.7 Onveilige plekken (percentage dat zich vaak/soms onveilig voelt). op plekken waar groepen jongeren rondhangen 31% 32% bij het treinstation in het openbaar vervoer rondom uitgaansgelegenheden in eigen huis in winkelgebied of -centrum in eigen buurt in centrum van gemeente 20% 18% 14% 15% 13% 15% 6% 8% 5% 6% 5% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Heemstede BT Kennemerland - Kennemer Kust HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 37

38 4.4 Veiligheidsbeleving algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de eigen buurt is gevraagd of men zich wel eens in het algemeen onveilig voelt. In figuur 4.8 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. Inwoners van Heemstede van voelen zich in het algemeen veiliger dan in Dronten, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp en gemiddeld in het District en Nederland. Het aandeel inwoners dat zich vaak onveilig voelt verschilt niet tussen de referentiegebieden. Figuur 4.8 Voelt zich in het algemeen wel eens onveilig / voelt zich in het algemeen vaak onveilig (percentage genoemd). Heemstede 1% 32% Bloemendaal 1% 34% Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland- Kennemer Kust 0% 0% 1% 1% 36% 36% 35% 32% wel eens onveilig vaak onveilig District Kennemerland 2% 36% Nederland 2% 36% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Zoals tabel 4.3 toont de vergelijking met Hier is de ontwikkeling te zien op basis van de rangorde van de referentiegemeenten. Inwoners van Heemstede hebben, net als in 2011, relatief het minst vaak onveiligheidsgevoelens. In Oegstgeest zijn deze gevoelens het hoogst en de positie op de rangorde is een plek gedaald ten opzichte van Tabel 4.3 Voelt zich in het algemeen wel eens onveilig naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 34% Dronten 36% Oegstgeest 36% Pijnacker-Nootdorp 35% GEMEENTE HEEMSTEDE 32% 1 1 = 4.5 Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de verwachte kans van inwoners om slachtoffer te worden van een delict of voorval (figuur 4.9). Inwoners van Heemstede achten de kans op een woninginbraak het grootst, gevolgd door zakkenrollerij. De verwachte kans op een mishandeling of een beroving op straat acht men zeer klein. In het Basisteam en de referentiegemeenten Bloemendaal en Pijnacker-Nootdorp ligt de verwachte kans op een woninginbraak hoger dan in Heemstede. HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 38

39 Figuur 4.9 Percentage inwoners dat de verwachte kans op deze delicten (heel) groot acht. Inbraak in woning Zakkenrollerij zonder geweld 3% 10% Mishandeling Beroving op straat met geweld 0% 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 4.6 Respectloos gedrag Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over het voorkomen van respectloos gedrag. Figuur 4.10 geeft de resultaten voor de gemeente Heemstede. Het gaat om respectloos gedrag door: 1. onbekenden op straat 2. onbekenden in het openbaar vervoer 3. personeel van winkels of bedrijven 4. personeel van overheidsinstanties 5. bekenden zoals partner, familie of vrienden Onbekenden op straat veroorzaken in Heemstede het meest vaak respectloos gedrag, gevolgd door personeel van winkels of bedrijven. Bekenden zoals partner, familie of vrienden zijn het minst vaak de veroorzaker hiervan. Dit beeld komt overeen met de referentiegebieden. Wel komen vrijwel alle vormen van respectloos gedrag vaker voor in het District Kennemerland. Landelijk komt respectloos gedrag door onbekenden op straat en in het openbaar vervoer vaker voor dan in Heemstede. Figuur 4.10 Percentage inwoners dat van mening is dat respectloos gedrag door. vaak/soms voorkomt. onbekenden op straat personeel van winkels of bedrijven personeel van overheidsinstanties onbekenden in het openbaar vervoer bekenden zoals partner, familie of vrienden 15% 14% 11% 9% 5% 0% 10% 20% 30% 40% HOE VEILIG IS Heemstede? Veiligheidsbeleving 39

40 5 HOOFDSTUK Slachtofferschap HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 40

41 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.2), vermogensdelicten (par. 5.3), vernielingen (par. 5.4) slachtofferschap totaal (par. 5.5) en cybercrime (par. 5.6). 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen (figuur 5.1). In de afgelopen 12 maanden was 1% van de inwoners het slachtoffer van een mishandeling. Een ongeveer even groot deel was slachtoffer van een bedreiging. Het percentage slachtoffers van geweld met seksuele bedoelingen is verwaarloosbaar klein. Dit beeld komt overeen met de referentiegebieden. Figuur 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). mishandeling 1% bedreiging 1% geweld met seksuele bedoelingen 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.2 geeft het totale percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Twee procent van de inwoners van Heemstede is slachtoffer geworden van geweld. Dit percentage komt overeen met de referentiegebieden. Figuur 5.2 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 2% 2% 1% 3% 2% 3% 2% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 41

42 Tabel 5.1 toont de ontwikkelingen op gemeenteniveau. Heemstede staat op de derde plek op de rangorde en daalt vergeleken met 2011 twee plekken. In Dronten zijn relatief de minste inwoners slachtoffer geweest van geweldsdelicten. Dit is de enige gemeente die een positieve ontwikkeling laat zien. Tabel 5.1 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 2% Dronten 1% Oegstgeest 3% 5 5 = Pijnacker-Nootdorp 2% 2 2 = GEMEENTE HEEMSTEDE 2% Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal (figuur 5.3). Overige diefstallen zijn in Heemstede de meest voorkomende vormen van vermogensdelicten. Hiervan was 3% van de inwoners het afgelopen jaar slachtoffer. Woninginbraak en fietsdiefstal komen vrijwel even vaak voor. Diefstal van andere motorvoertuigen en autodiefstal komt vrijwel niet voor in Heemstede. Ten opzichte van de referentiegebieden zijn de verschillen minimaal. Figuur 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). overige diefstal 3% woninginbraak 3% fietsdiefstal 3% diefstal uit / vanaf auto 2% (poging tot) zakkenrollerijberoving diefstal ander motorvoertuig 2% 0% autodiefstal 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 42

43 Figuur 5.4 geeft het totale percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. Inwoners van Heemstede waren het afgelopen jaar vaker slachtoffer van een vermogensdelict dan inwoners van Dronten en Pijnacker- Nootdorp. Gemiddeld is men in het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust en het District Kennemerland vaker slachtoffer hiervan. Figuur 5.4 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Heemstede Bloemendaal 12% 11% Dronten 7% Oegstgeest 13% Pijnacker-Nootdorp 10% BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 13% 15% 15% 0% 5% 10% 15% 20% 25% Heemstede staat op de vierde plaats op het gebied van vermogensdelicten vergeleken met de referentiegemeenten. Vergeleken met 2011 stijgt de gemeente een plek op de rangorde. Dronten staat, net als in 2011, op de eerste plaats. In Oegstgeest zijn relatief de meeste inwoners slachtoffer geworden van vermogensdelicten. In 2011 stond deze gemeente nog op de tweede plek. Tabel 5.2 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 11% Dronten 7% 1 1 = Oegstgeest 13% Pijnacker-Nootdorp 10% GEMEENTE HEEMSTEDE 12% Slachtofferschap vernielingen Voor het slachtofferschap van vernielingen is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen (figuur 5.5). De afgelopen 12 maanden was 5% van de Heemstedenaren slachtoffer van voertuigvernielingen. Van overige vernielingen was 2% van de inwoners slachtoffer. Dit komt overeen met de referentiegebieden. HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 43

44 Figuur 5.5 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). voertuigvernielingen 5% overige vernielingen 2% 0% 4% 8% 12% Figuur 5.6 geeft het totale percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van vernielingen. In Heemstede heeft 6% van de inwoners het afgelopen jaar te maken gehad met vernielingen. Dit komt overeen met de referentiegebieden. Figuur 5.6 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Heemstede 6% Bloemendaal 8% Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5% 6% 6% 7% 8% 7% 0% 5% 10% 15% 20% Heemstede staat in de rangorde van slachtofferschap op de vierde plek en daalt ten opzichte van 2011 een plek. In Dronten zijn relatief de minste slachtoffers van vernielingen. Deze gemeente neemt vergeleken met 2011 een hogere plek in op de rangorde. Tabel 5.3 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 8% 5 5 = Dronten 5% Oegstgeest 6% Pijnacker-Nootdorp 6% GEMEENTE HEEMSTEDE 6% HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 44

45 5.5 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Figuur 5.7geeft het percentage inwoners van Heemstede dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. In Heemstede was 19% van de inwoners slachtoffer van een delict. Dit is meer dan in Dronten en Pijnacker-Nootdorp. Per 100 inwoners werden 30 inwoners slachtoffer in het afgelopen jaar. Dit ligt lager dan het landelijk gemiddelde en het district Kennemerland. De relatieve aantallen liggen in de referentiegemeenten Dronten en Pijnacker-Nootdorp ook lager dan in Heemstede. De meldingsbereidheid in Heemstede ligt hoger dan in de referentiegebieden, 51% van de delicten werd gemeld of aangifte van gedaan bij de politie. Figuur 5.7 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Heemstede Bloemendaal 19% 19% Dronten 12% Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 19% 16% 21% 21% 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Heemstede staat op de rangorde van totale slachtofferschap op de vierde plek. Ook in 2011 stond de gemeente op deze positie. In Dronten is het percentage slachtoffers van een of meerdere delicten relatief het laagst van de referentiegemeenten. De positie op de rangorde is ten opzichte van 2011 ongewijzigd. Tabel 5.4 Totaal slachtofferschap in de afgelopen twaalf maanden naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 19% Dronten 12% 1 1 = Oegstgeest 19% Pijnacker-Nootdorp 16% GEMEENTE HEEMSTEDE 19% 4 4 = HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 45

46 5.6 Slachtofferschap cybercrime Nieuw in de Veiligheidsmonitor zijn vragen over cybercrime. Voor het slachtofferschap van cybercrime is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude, koop- of verkoopfraude en pesten via internet en hacken (figuur 5.8). Hacken komt in Heemstede het meest voor, gevolgd door koop- of verkoopfraude en identiteitsfraude. Pesten via het internet komt het minst vaak voor van de verschillende vormen van cybercrime. Figuur 5.8 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). hacken 4% koop- of verkoopfraude via internet 3% identiteitsfraude via internet 2% pesten via internet 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.9 toont het totale slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in Heemstede en de referentiegebieden. In totaal was 9% van de inwoners het afgelopen slachtoffer van cybercrime in Heemstede. Hiermee doet de gemeente het beter dan Bloemendaal, Oegstgeest en het District Kennemerland. Figuur 5.9 Totaal slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Heemstede 9% Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 13% 11% 12% 9% 10% 12% 11% 0% 4% 8% 12% 16% 20% HOE VEILIG IS Heemstede? Slachtofferschap 46

47 6 HOOFDSTUK Burgers en politie HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 47

48 6. Burgers en politie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 6.2). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 6.3) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 6.4). 6.2 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Heemstede met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Figuur 6.1 laat het percentage inwoners zien dat contact heeft gehad met de politie in de afgelopen twaalf maanden in Heemstede en de referentiegebieden. Drie op de tien inwoners hebben in de afgelopen 12 maanden contact gehad met de politie. Dit is meer dan in Bloemendaal, Oegstgeest, Pijnacker- Nootdorp en gemiddeld in Nederland. Figuur 6.1 Contacten met politie in de gemeente in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd ). Heemstede 30% Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 27% 29% 24% 27% 32% 28% 26% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Tabel 6.1 toont de rangorde van de vier gemeenten op de het gebied van contact met de politie. Heemstede staat op laatste plaats in 2014, terwijl het in 2011 nog op de tweede plek stond. In Oegstgeest hebben inwoners relatief het minst vaak contact met de politie. Ten opzichte van 2011 doet deze gemeente het beter. Dronten daalde van de eerste plek in 2011 naar de vierde plek in Tabel 6.1 Contact met de politie in de gemeente naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 27% Dronten 29% Oegstgeest 24% Pijnacker-Nootdorp 27% GEMEENTE HEEMSTEDE 30% HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 48

49 Tabel 6.2 gaat verder in op het contact dat inwoners hebben gehad met de politie. Waarom hebben zij contact gehad, op wiens initiatief en op welke manier(en)? In de meeste gevallen is de reden van contact een aangifte of een melding (42%) of een andere reden (42%). Het initiatief lag grotendeels bij de burger (82%) en het contact verloopt meestal persoonlijk (69%) of telefonisch (21%). Tabel 6.2 Reden contact, initiatief, wijze van contact (percentage genoemd van inwoners met contact). REDEN CONTACT % INITIATIEF CONTACT % WIJZE CONTACT % bekeuring/waarschuwing 16% politie 18% persoonlijk 69% aangifte/melding 42% burger 82% telefonisch 21% andere contacten 42% geen reden bekend 3% via sociale media op internet, bijv. twitter anders via internet, bijv. via de website van de politie anders niet via internet (bijv. schriftelijk) of niet bekend 0% 6% 4% anders onbekend 4% Figuur 6.2 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie - waren over dit laatste politiecontact. In Heemstede is de meerderheid van de inwoners die contact hadden met de politie tevreden hierover. Hiermee is men positiever over dit laatste politiecontact dan in Bloemendaal, het Basisteam en gemiddeld in Nederland. Figuur 6.2 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 62% 57% 64% 62% 61% 56% 60% 59% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tabel 6.3 toont de tevredenheid over het contact met de politie van inwoners van Heemstede en de referentiegemeenten en de ontwikkeling in rangorde tussen 2009 en Heemstede staat in 2014 op de tweede plek op de rangorde. In 2011 stond de gemeente nog op de vierde plek. In Dronten is men relatief het meest positief over het laatste politiecontact. Hier is ten opzichte van 2011 geen verandering in gekomen. HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 49

50 Tabel 6.3 Tevredenheid over het contact met de politie naar gemeente (percentage en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 57% Dronten 64% 1 1 = Oegstgeest 62% 3 3 = Pijnacker-Nootdorp 61% 4 5 = GEMEENTE HEEMSTEDE 62% Tabel 6.4 diept de tevredenheid over het contact met de politie verder uit. Het gaat hier alleen om inwoners van Heemstede. Men is het meest tevreden als de reden voor contact een aangifte of een melding is. Bijna twee derde van de inwoners is tevreden over andere contactredenen van de politie. Wanneer het contact op initiatief vanuit de burger komt, zijn inwoners het meest tevreden. Er zijn minder dan 50 waarnemingen bij politiecontact door een bekeuring of waarschuwing en/of contact op initiatief van de politie. Hierdoor moeten deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd worden. Tabel 6.4 Tevredenheid naar reden en naar initiatief contact politie (percentage (zeer) tevreden). REDEN CONTACT % (ZEER) TEVREDEN aangifte-melding 78% andere contacten 64% bekeuring-waarschuwing 17%* INITIATIEF CONTACT % (ZEER) TEVREDEN contact op initiatief burger 72% contact op initiatief politie 17%* *minder dan 50 waarnemingen Tot slot is nog gekeken naar de reden(en) waarom burgers niet tevreden waren over het contact dat ze hadden met de politie (tabel 6.5). Ook deze cijfers hebben alleen betrekking op de gemeente Heemstede. De meest genoemde reden voor ontevredenheid over het politiecontact is dat de problemen niet zijn opgelost. Iets minder vaak noemt men de onverschilligheid van de politie of andere redenen. Het onvoldoende verschaffen van informatie of het lang wachten zijn minder genoemde redenen. Ook hier is sprake van minder dan 50 waarnemingen, dus dienen de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 50

51 Tabel 6.5 Redenen ontevredenheid contact politie (percentage genoemd ). REDENEN % problemen niet opgelost 39%* politie was onverschillig 35%* andere reden 29%* te lang wachten 10%* politie gaf onvoldoende informatie 10%* *minder dan 50 waarnemingen 6.3 Functioneren politie in de buurt Allereerst is inwoners gevraagd een algemeen oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: de beschikbaarheid van de politie (par ) en het functioneren van de politie (par ). Tevredenheid Aan de inwoners van Heemstede is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 6.3 geeft dit weer. De inwoners van Heemstede zijn per saldo vaker tevreden over de politie dan ontevreden. Dit saldo tevreden inwoners is hoger dan in Bloemendaal, Oegstgeest, het District en gemiddeld in Nederland. Figuur 6.3 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -4% -6% -5% -5% -6% -7% -8% -8% 33% 27% 34% 29% 33% 35% 27% 26% -40% -20% 0% 20% 40% Beschikbaarheid van de politie Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd (figuur 6.4). Vier op de tien inwoners vinden dat de politie te weinig uit de auto komt in Heemstede. In mindere mate vindt men dat de politie te weinig aanspreekbaar is of geen tijd heeft voor zaken. Slecht 5% vindt dat de politie te weinig in de buurt te zien is. Over vrijwel alle stellingen zijn inwoners van Heemstede relatief positief vergeleken met de referentiegemeenten, het Basisteam, het District en in Nederland. HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 51

52 Figuur 6.4 Stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept je ziet de politie in de buurt te weinig 41% 29% 23% 17% 5% 0% 25% 50% 75% Op basis van de vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie (figuur 6.5). De schaalscore van de beschikbaarheid van de politie in Heemstede (5,1) is hoger dan in Bloemendaal, Dronten, Oegstgeest en het gemiddelde van het District Kennemerland en Nederland. Figuur 6.5 Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,1 4,3 4,7 4,8 4,9 4,9 4,4 4, Uit tabel 6.6 blijkt dat de rangorde tussen de referentiegemeenten en Heemstede voor de beschikbaarheid van de politie in de buurt in 2014 niet anders is dan in Heemstede staat in beide jaren op de eerste plek. Tabel 6.6 Beschikbaarheid politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 4, Dronten 4, Oegstgeest 4, Pijnacker-Nootdorp 4, GEMEENTE HEEMSTEDE 5,1 1 1 = HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 52

53 Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie in de buurt. Figuur 6.6 geeft het percentage inwoners weer dat het (helemaal) eens is met de stellingen. Ruim de helft van de Heemstedenaren vindt dat de politie de inwoners serieus neemt. Een bijna even groot deel is van mening dat de politie de burgers bescherming biedt. Minder inwoners kunnen zich vinden in de stelling dat de politie contact heeft met buurtbewoners en dat ze te weinig bekeuren. Over de meeste stellingen zijn inwoners in Heemstede positiever dan in de referentiegebieden, behalve in Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeente zijn de inwoners over vrijwel alle stellingen iets positiever dan in Heemstede. Figuur 6.6 Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). De politie neemt je serieus De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming De politie doet in deze buurt haar best De politie reageert op de problemen hier in de buurt De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt Ze bekeuren hier te weinig 22% 19% 28% 55% 50% 45% 44% 0% 20% 40% 60% Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie (figuur 6.7). Deze schaalscore voor Heemstede is een 5,8. Dit is hoger dan in Bloemendaal, het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust, het District Kennemerland en het landelijk gemiddelde. Figuur 6.7 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,8 5,2 5,7 5,7 5,9 5,5 5,3 5, HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 53

54 Heemstede staat op de tweede plek op de rangorde (tabel 6.7), in 2011 stond de gemeente nog op de laatste plaats. In Pijnacker-Nootdorp is men relatief het meest tevreden over het functioneren van de politie. Tabel 6.7 Functioneren van de politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 5, Dronten 5, Oegstgeest 5, Pijnacker-Nootdorp 5, GEMEENTE HEEMSTEDE 5, Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. We beginnen met het algemene tevredenheidpercentage, gevolgd door enkele schaalscores met betrekking tot het algemene functioneren van de politie. Tevredenheid In Heemstede is 36% van de inwoners (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen. Vijf procent is (zeer) ontevreden hierover. Per saldo zijn meer inwoners van Heemstede (zeer) tevreden over het functioneren van de politie dan dat er inwoners ontevreden zijn (figuur 6.8). Dit saldo inwoners ligt hoger dan in de referentiegebieden, maar komt overeen met Pijnacker-Nootdorp. Figuur 6.8 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland -5% -8% -6% -5% -7% -8% -9% -9% 36% 31% 33% 33% 36% 36% 32% 30% -40% -20% 0% 20% 40% HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 54

55 Schaalscores De schaalscore voor het vertrouwen van de politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je. 2. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen. De schaalscore voor het vertrouwen in de politie in Heemstede komt met een 6,5 overeen met de referentiegebieden. Wel ligt deze score hoger dan het landelijk gemiddelde en in het District Kennemerland. Figuur 6.9 Vertrouwen in de politie (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 6,5 6,5 6,5 6,7 6,7 6,4 6,2 6, Tabel 6.8 toont de rangorde van de referentiegemeenten en van Heemstede op het onderwerp vertrouwen in de politie in de buurt. Heemstede staat hier op de vierde plek, net als in In Oegstgeest hebben inwoners relatief het meeste vertrouwen in de politie. Tabel 6.8 Vertrouwen in de politie in de buurt, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 6, Dronten 6, Oegstgeest 6,7 1 1 = Pijnacker-Nootdorp 6, GEMEENTE HEEMSTEDE 6,5 4 4 = HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 55

56 Figuur 6.10 toont de schaalscore van de indicator de politie als crimefighter. Deze is opgebouwd uit de volgende onderliggende stellingen: 1. De politie weet hoe ze boeven moet vangen. 2. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. De schaalscore voor de politie als crimefighter komt in Heemstede op een 5,4. Deze score komt overeen met de referentiegemeenten, maar is hoger dan in het District Kennemerland en Nederland. Figuur 6.10 De politie als crimefighter (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,4 5,2 5,3 5,4 5,4 5,2 5,1 5, In de rangorde van gemeenten van het vertrouwen in de politie als crimefighter staat Heemstede op de derde plek. Hiermee stijgt de gemeente ten opzichte van 2011 één plek. Oegstgeest staat net als in 2011 op de eerste plaats. Tabel 6.9 De politie als crimefighter, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 5,2 5 5 = Dronten 5, Oegstgeest 5,4 1 1 = Pijnacker-Nootdorp 5, GEMEENTE HEEMSTEDE 5, HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 56

57 De schaalscore voor interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 2. De politie werkt goed samen met de bewoners. De schaalscore voor de wederkerigheid van interactie tussen burgers en politie in Heemstede komt op een 5,7. Hiermee doet de gemeente het beter dan in Bloemendaal, het District en gemiddeld in Nederland. De verschillen met de andere referentiegebieden zijn minimaal. Figuur 6.11 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,7 5,2 5,8 5,5 5,6 5,6 5,2 5, Tabel 6.10 laat de relatieve wederkerigheid van interactie tussen burgers en politie tussen de gemeenten zien. Heemstede neemt op de rangorde de tweede plek in en doet het hiermee beter dan in Dronten staat op de eerste plek en stijgt twee plekken ten opzichte van Tabel 6.10 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 5, Dronten 5, Oegstgeest 5, Pijnacker-Nootdorp 5, GEMEENTE HEEMSTEDE 5, HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 57

58 De laatste schaalscore over de politie betreft de mate van communicatie tussen politie en burgers. Deze bestaat uit de onderstaande stellingen: 1. De politie wil contact hebben met burgers. 2. De politie is benaderbaar. 3. De politie informeert de burgers. De gemiddelde schaalscore voor communicatie tussen burgers en politie in Heemstede is met een 5,8 hoger dan in Bloemendaal en het regionaal en landelijk gemiddelde. Figuur 6.12 Communicatie tussen burgers en politie (schaalscore). Heemstede Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 5,8 5,5 5,6 5,8 5,8 5,7 5,5 5, Heemstede staat op de eerste plek op de rangorde in 2014, in 2011 stond de gemeente nog op de derde plaats. Hiermee wisselt de gemeente haar positie met Oegstgeest. Tabel 6.11 Communicatie tussen burgers en politie, naar gemeente (schaalscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 5,5 5 5 = Dronten 5,6 4 4 = Oegstgeest 5, Pijnacker-Nootdorp 5,8 2 2 = GEMEENTE HEEMSTEDE 5, HOE VEILIG IS Heemstede? Burgers en politie 58

59 7 HOOFDSTUK Preventie HOE VEILIG IS Heemstede? Preventie 59

60 7. Preventie 7.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in sociopreventie (par. 7.2; zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in bewaakte fietsenstalling plaatsen) en technopreventie (par. 7.3; zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties). 7.2 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Dit zijn: 1. ik neem waardevolle spullen mee uit de auto 2. ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden 3. ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling 4. ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend (figuur 7.1). Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Gemiddeld nemen inwoners van Heemstede minder sociopreventieve maatregelen dan in Bloemendaal en Pijnacker-Nootdorp. In deze gemeenten neemt men vaker waardevolle spullen mee uit de auto, laat men vaker het licht branden en plaatsen inwoners vaker de fiets in een fietsenstalling. Vergeleken met de andere referentiegebieden doen zich geen noemenswaardige verschillen voor. Figuur 7.1 Sociopreventieve maatregelen (somscore). Heemstede 1,8 Bloemendaal 2,1 Dronten 1,7 Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 2,0 2,1 1,9 1,8 1, HOE VEILIG IS Heemstede? Preventie 60

61 Tabel 7.1 laat het verschil in rangorde zien tussen de referentiegemeenten van sociopreventieve maatregelen. De vierde positie op deze ranglijst van Heemstede is ongewijzigd ten opzichte van Bloemendaal staat, net als in 2011, op de eerste plek. Tabel 7.1 Sociopreventieve maatregelen naar gemeente (somscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 2,1 1 1 = Dronten 1,7 5 5 = Oegstgeest 2, Pijnacker-Nootdorp 2, GEMEENTE HEEMSTEDE 1,8 4 4 = 7.3 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier maatregelen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. Het gaat om de volgende vier voorzieningen: 1. buitenverlichting 2. extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren 3. alarminstallatie in huis 4. (rol)luiken voor ramen of deuren Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend (figuur 7.2). De somscore voor technopreventie geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve maatregelen per huishouden weer. De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. De hoeveelheid aanwezige technopreventieve maatregelen in Heemstede wijkt niet af van de referentiegebieden. Alleen in Bloemendaal nemen inwoners gemiddeld meer technopreventieve maatregelen. Met name buitenverlichting en alarminstallaties neemt men hier vaker. Figuur 7.2 Technopreventieve maatregelen (somscore). Heemstede 1,7 Bloemendaal Dronten Oegstgeest Pijnacker-Nootdorp BT Kennemerland-Kennemer Kust District Kennemerland Nederland 2,0 1,8 1,7 1,9 1,8 1,6 1, HOE VEILIG IS Heemstede? Preventie 61

62 Heemstede staat op de vierde plek op de rangorde wanneer het gaat om technopreventieve maatregelen. Ook in 2011 stond de gemeente op deze plaats. In Bloemendaal nemen inwoners de meeste technopreventieve maatregelen, in Oegstgeest het minst. Tabel 7.2 Technopreventieve maatregelen naar gemeente (somscore en rangorde). GEMEENTE UITKOMST 2014 RANGORDE 2014 RANGORDE 2011 ONTWIKKELING Bloemendaal 2,0 1 1 = Dronten 1, Oegstgeest 1, Pijnacker-Nootdorp 1,9 2 2 = GEMEENTE HEEMSTEDE 1,7 4 4 = HOE VEILIG IS Heemstede? Preventie 62

63 8 HOOFDSTUK Toezichthouders HOE VEILIG IS Heemstede? Toezichthouders 63

64 8. Toezichthouders 8.1 Inleiding De gemeente Heemstede heeft gebruik gemaakt van de zogeheten vrije ruimte in de vragenlijst door het onderwerp gemeentelijke toezichthouders/handhavers aan de orde te stellen. In dit laatste hoofdstuk worden hiervan de uitkomsten beschreven. In dit hoofdstuk worden de mogelijke verschillen beschreven tussen de gemeente Heemstede en de gemeente Bloemendaal. 8.2 Toezichthouders In Heemstede is 37% van de inwoners bekend met de gemeentelijke toezichthouders/handhavers. Hiermee is de bekendheid iets lager dan in de buurtgemeente Bloemendaal. Figuur 8.1 Bekendheid met gemeentelijke toezichthouders/handhavers (percentage ja ; n=510). Heemstede 37% Bloemendaal 41% 0% 20% 40% 60% Van de inwoners die bekend zijn met de toezichthouders heeft een ruime meerderheid in de afgelopen 12 maanden een gemeentelijke toezichthouder/handhaver gezien. Ongeveer een kwart zag de toezichthouder een enkele keer en 62% zag deze vaker. Slechts 10% van deze groep heeft geen gemeentelijke toezichthouder/handhaver gezien in de afgelopen 12 maanden. Figuur 8.2 Afgelopen 12 maanden een toezichthouder/handhaver gezien (onder inwoners die bekend zijn met gemeentelijke toezichthouders) (n=195). Heemstede 62% 28% 11% Bloemendaal 47% 34% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% ja een enkele keer nee HOE VEILIG IS Heemstede? Toezichthouders 64

65 Vertaald naar de totale bevolking van 15 jaar en ouder heeft 33 procent van de inwoners van Heemstede een toezichthouder gezien in de afgelopen 12 maanden. Dat is een vergelijkbaar aandeel met het overall beeld in Bloemendaal. Vier op de tien Heemstedenaren vinden dat de gemeentelijke toezichthouders/handhavers een positieve bijdrage leveren aan de veiligheid op straat. Zeven procent is het hier niet mee eens en een kwart is neutraal. Ook is er een deel van de inwoners die onwetend is over de bijdrage aan de veiligheid door de toezichthouders. Dit zijn met name de inwoners die niet bekend zijn met de toezichthouders. Inwoners van Heemstede zijn iets positiever over de bijdrage van toezichthouders dan inwoners van Bloemendaal. Figuur 8.3 Toezichthouders/handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat (percentage genoemd). Heemstede 39% 24% 7% 30% Bloemendaal 32% 24% 10% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet Een kwart van de inwoners van Heemstede voelt zich veiliger door de aanwezigheid van de gemeentelijke toezichthouders/handhavers op straat. Een op de zeven deelt deze mening en een de grote meerderheid heeft geen duidelijke mening hierover. Dit zijn vooral de inwoners die niet bekend zijn met de toezichthouders. Hetzelfde beeld is zichtbaar in Bloemendaal, al is een iets kleiner deel het (helemaal) eens met de stelling. HOE VEILIG IS Heemstede? Toezichthouders 65

66 Figuur 8.4 Toezichthouders/handhavers verhogen het gevoel van veiligheid op straat (percentage genoemd). Heemstede 26% 30% 15% 29% Bloemendaal 22% 42% 17% 19% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet Een ruime meerderheid weet niet of de gemeentelijke toezichthouders/handhavers adequaat reageren op gemelde problemen, wellicht omdat zij geen problemen hebben gemeld en de vraag dus niet op hen van toepassing is. Volgens 10% van de inwoners is de reactie van de toezichthouders wel adequaat en 7% is het hier niet mee eens. Ten opzichte van de referentiegemeente Bloemendaal doen zich geen verschillen voor. Figuur 8.5 Adequaat reageren van toezichthouders/handhavers op gemelde problemen (percentage genoemd). Heemstede 10% 28% 7% 55% Bloemendaal 12% 23% 7% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet Over de vriendelijkheid van de gemeentelijke toezichthouders/handhavers hebben de meeste inwoners van Heemstede ook geen duidelijke mening. Een kwart is het eens met deze stelling en 7% is het hier niet mee eens. In Bloemendaal is het deel dat de toezichthouders vriendelijk vindt iets groter dan in Heemstede. HOE VEILIG IS Heemstede? Toezichthouders 66

67 Figuur 8.6 Vriendelijkheid van toezichthouders/handhavers naar het publiek (percentage genoemd). Heemstede 26% 28% 7% 39% Bloemendaal 31% 28% 7% 34% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens weet niet HOE VEILIG IS Heemstede? Toezichthouders 67

68 9 HOOFDSTUK Conclusies HOE VEILIG IS Heemstede? Conclusies 68

69 9. Conclusies 9.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden op basis van de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderzoeksresultaten, enkele conclusies geformuleerd. Deze hebben betrekking op de resultaten van de gemeente Heemstede ten opzichte van de referentiegemeenten Bloemendaal, Dronten, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp en het Basisteam Kennemerland-Kennemer Kust, het District Kennemerland en Nederland. Heemstede doet het qua veiligheid en leefbaarheid veelal beter dan gemiddeld in het District, het Basisteam en het landelijk gemiddelde. 9.2 Leefbaarheid woonomgeving Inwoners van Heemstede zijn goed te spreken over de leefbaarheid van hun woonomgeving. De waardering ligt hoger dan in de referentiegemeenten Dronten en Pijnacker-Nootdorp en het District en Nederland. Factoren die van invloed zijn op de leefbaarheid van de woonbuurt zijn de fysieke kwaliteit en de sociale cohesie. Op beide aspecten scoort Heemstede ongeveer even goed als de referentiegemeenten, maar beter dan het District en Nederland. Alleen in Dronten zijn inwoners iets minder positief over de fysieke kwaliteit. Ten opzichte van 2011 is de relatieve sociale cohesie in Heemstede beter. Per saldo spreken inwoners van Heemstede wel van een lichte achteruitgang van de woonbuurt het afgelopen jaar. Vergeleken met de referentiegebieden is men wel minder iets negatief; in Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, het Basisteam, het District en Landelijk is dit saldo groter. Inwoners zijn goed te spreken over hoe de gemeente de leefbaarheid en de veiligheid aanpakt in Heemstede. Meer dan de helft is (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente op deze aspecten. Heemstedenaren zijn hiermee het meest positief van de referentiegemeenten, maar ook meer positief dan in de regio en dan het landelijk gemiddelde. 9.3 Overlast Inwoners van Heemstede ervaren ongeveer evenveel overlast als inwoners van de referentiegemeenten. Alleen in Dronten is de mate van overlast iets lager. De meest voorkomende vorm van overlast wordt veroorzaakt door het verkeer. Dit is niet anders in de referentiegemeenten. Wel is de mate van verkeersoverlast in het Basisteam, het District en in Nederland hoger dan in Heemstede. Hier zijn voornamelijk hardrijders de oorzaak van, maar ook parkeerproblematiek is in Heemstede een veel voorkomend probleem. Heemstedenaren noemen vaker dan gemiddeld in de regio en landelijk dat dit plaatsvindt in de gemeente. Hardrijden en parkeerproblemen willen de inwoners dan ook graag als eerste aangepakt zien van de buurtproblemen. Fysieke verloedering is er weinig in Heemstede en sociale overlast in nog mindere mate. 9.4 Onveiligheidsgevoel Over het algemeen voelen inwoners van Heemstede zich het meest veilig van de referentiegemeenten. Ook zijn de onveiligheidsgevoelens lager dan in het District en gemiddeld in Nederland. Dit is waarschijnlijk de reden dat inwoners ook minder vaak vermijdingsgedrag vertonen dan in de referentiegebieden. Net als in 2011 doet de gemeente het goed als het om gevoelens van onveiligheid en vermijdingsgedrag van inwoners gaat. Ook toen stond Heemstede op beide aspecten op de eerste positie van de rangorde. De verwachte kans om slachtoffer te worden van een woninginbraak ligt lager dan in het Basisteam, Bloemendaal en Pijnacker-Nootdorp. HOE VEILIG IS Heemstede? Conclusies 69

70 9.5 Slachtofferschap Ondanks de relatief lage onveiligheidsgevoelens zijn inwoners van Heemstede toch vaker het slachtoffer van een voorval of delict dan in de referentiegemeenten. Alleen in Oegstgeest ligt het percentage slachtoffers nog iets hoger. De cijfers van Heemstede komen overeen met het Basisteam, het District en het landelijk gemiddelde. Het percentage gemelde delicten ligt echter hoger in de gemeente Heemstede. Er zijn geen specifieke delictsvormen die eruit springen in Heemstede. Wel is men iets vaker het slachtoffer van vermogensdelicten dan in Dronten en Pijnacker-Nootdorp. Vergeleken met 2011 komen vernielingen en vernielingen relatief vaker voor in Heemstede. Minder vaak zijn Heemstedenaren het slachtoffer van cybercrime. Dit komt in de referentiegemeenten, behalve Bloemendaal, weer iets vaker voor. 9.6 Contact burgers en politie Inwoners van Heemstede hebben ten opzichte van de referentiegemeenten relatief het vaakst contact met de politie. Ook het landelijke cijfer ligt lager. Dit is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de hogere percentages slachtofferschap. De meerderheid van de inwoners die contact hebben gehad met de politie is over dit contact (zeer) tevreden. Hiermee is men positiever dan in de buurgemeente Bloemendaal, het Basisteam en in Nederland. Inwoners van Heemstede zijn in het algemeen goed te spreken over het functioneren van de politie. Per saldo is men meer tevreden dan ontevreden over het optreden van de politie. Dit geldt ook het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt. Hiermee is men in Heemstede positiever dan in de meeste referentiegebieden. Vooral over de communicatie en de beschikbaarheid zijn de inwoners goed te spreken. De meeste aspecten die van invloed zijn op het functioneren van de politie laten een positieve ontwikkeling zien ten opzichte van Ondanks het relatief hogere percentage slachtoffers in Heemstede voelen de inwoners zich veilig. Inwoners zijn dus goed te spreken over het handelen en de effectiviteit van de politie. 9.7 Preventie De mate van preventiemaatregelen loopt niet veel uiteen tussen Heemstede en de referentiegemeenten. Alleen in Bloemendaal nemen inwoners zowel meer sociopreventieve als technopreventieve maatregelen. In Pijnacker-Nootdorp neemt men alleen iets vaker technopreventieve maatregelen. Vergeleken met 2011 zijn inwoners niet meer, maar ook niet minder maatregelen gaan nemen. De lage onveiligheidsgevoelens zullen hierbij een rol spelen. 9.8 Vrije ruimte In Heemstede zijn zogeheten gemeentelijke toezichthouders/handhavers actief die de politie ondersteunen met het waarborgen van de veiligheid op straat. De meerderheid van de inwoners van Heemstede is niet bekend hiermee. Van alle inwoners heeft een derde wel eens een toezichthouder gezien. Gezien de mindere bekendheid hierover hebben inwoners vaak geen goed beeld over het resultaat van de werkzaamheden. Wel zijn inwoners die op de hoogte zijn veelal positief over de toezichthouders. HOE VEILIG IS Heemstede? Conclusies 70

71 1 BIJLAGE Achtergrondkenmerken HOE VEILIG IS Heemstede? Achtergrondkenmerken 71

72 Tabel 1 Sekse respondenten. GESLACHT man PERCENTAGE 44% vrouw 56% TOTAAL 100% Tabel 2 Leeftijdsverdeling respondenten. LEEFTIJDSCATEGORIE PERCENTAGE 7% % % % % % % 85 jaar en ouder 5% TOTAAL 100% Tabel 3 Herkomst respondenten. HERKOMST autochtoon PERCENTAGE 86% Marokko 0% Turkije 0% Suriname 0% Antillianen/Arubanen 0% overig niet westers (+onbekend) westers allochtoon 2% 12% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS Heemstede? Achtergrondkenmerken 72

73 Tabel 4 Huishoudengrootte respondenten. HUISHOUDENGROOTTE PERCENTAGE 1 persoon 21% 2 personen 44% 3 personen 11% 4 personen 17% 5 of meer personen 7% TOTAAL 100% Tabel 5 Hoogst behaalde opleiding respondenten. OPLEIDING PERCENTAGE lager onderwijs 17% middelbaar onderwijs 25% hoger onderwijs 51% onbekend 7% TOTAAL 100% Tabel 6 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week. PERCENTAGE betaald werk 43% w.v. betaald werk voor meer dan 12 uren per week 94% Tabel 7 Soort woning in drie categorieën. WONING PERCENTAGE vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 75% flat, bovenwoning, benedenwoning 21% overig 2% onbekend 2% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS Heemstede? Achtergrondkenmerken 73

74 Tabel 8 Verdeling koop/huur. WONING koop PERCENTAGE 77% huur 22% onbekend 2% TOTAAL 100% HOE VEILIG IS Heemstede? Achtergrondkenmerken 74

75 2 BIJLAGE Tabellen HOE VEILIG IS Heemstede? Tabellen 75

76 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp A1. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,9 7,5 7,8 7,5 7,5 7,4 8 7,9 7,5 7,6 Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan 5,5% 8,8% 6,7% 8,8% 9,2% 10,0% 8,8% 9,8% 7,7% 9,2% % gelijk gebleven 83,5% 75,1% 78,1% 75,1% 74,1% 72,2% 77,2% 78,9% 79,5% 74,0% % achteruit gegaan 7,0% 12,7% 11,6% 12,7% 13,1% 13,7% 9,5% 7,1% 9,8% 14,0% Sociale cohesie indicator ,6 6,1 6,4 6,1 6,3 6,2 6,5 6,4 6,4 6,6 Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens 17,0% 27,4% 22,5% 27,4% 23,1% 24,7% 22,2% 22,7% 16,2% 18,3% Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens 76,3% 69,3% 74,7% 69,3% 72,3% 69,7% 77,7% 76,9% 71,9% 76,8% Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens 44,8% 39,1% 42,3% 39,1% 43,5% 42,8% 45,2% 45,3% 46,2% 50,0% Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens 66,0% 57,4% 61,7% 57,4% 61,4% 60,2% 64,7% 63,6% 66,4% 66,7% Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens 41,8% 36,6% 41,5% 36,6% 38,5% 37,2% 41,4% 35,0% 40,8% 43,4% Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens 75,8% 70,7% 71,9% 70,7% 71,6% 68,0% 74,0% 80,2% 76,2% 73,5% Fysieke voorzieningen indicator ,7 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 6,5 6,9 6,4 6,9 Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 79,3% 69,1% 75,8% 69,1% 68,9% 69,0% 79,9% 80,8% 75,2% 80,8% Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens 84,9% 72,5% 79,0% 72,5% 69,4% 68,0% 83,1% 83,8% 69,2% 76,0% Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens 84,3% 82,4% 81,4% 82,4% 81,3% 77,6% 78,7% 79,2% 73,6% 86,8% Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens 60,6% 66,1% 51,5% 66,1% 66,5% 62,4% 52,4% 70,3% 67,4% 74,5% Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens 21,8% 27,9% 21,4% 27,9% 26,6% 25,3% 19,9% 27,1% 24,9% 30,7% Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden 57,4% 38,5% 47,2% 38,5% 37,8% 37,7% 45,3% 53,7% 43,0% 45,6% % (zeer) ontevreden 5,0% 11,9% 9,3% 11,9% 12,1% 11,8% 8,2% 7,9% 9,4% 7,2% Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens 62,3% 46,5% 50,5% 46,5% 45,4% 47,1% 54,2% 58,5% 48,9% 56,7% Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens 53,0% 38,5% 42,3% 38,5% 39,1% 40,6% 48,4% 50,6% 35,7% 53,0% Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens 43,1% 31,5% 33,5% 31,5% 31,8% 34,3% 36,5% 37,7% 26,8% 43,6% 1) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

77 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp B1. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja 91,0% 94,3% 90,6% 94,3% 93,8% 93,8% 90,9% 90,7% 91,6% 90,6% Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) 4 4,9 4,2 4,9 4,7 4,7 3,8 3,5 3,9 3,9 Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) 0,6 1 0,7 1 0,9 0,9 0,6 0,5 0,6 0,6 Veel overlast van een of meerdere vormen % veel 35,5% 47,8% 41,1% 47,8% 44,3% 44,0% 36,1% 30,4% 34,6% 36,4% Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja 73,9% 82,9% 76,8% 82,9% 81,7% 81,8% 75,4% 75,7% 73,1% 73,4% Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) 1,4 1,9 1,6 1,9 1,8 1,8 1,5 1,4 1,5 1,5 Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,2 0,2 Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel 14,0% 24,6% 18,9% 24,6% 22,5% 22,9% 16,3% 9,0% 17,0% 15,7% Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja 15,6% 26,9% 18,9% 26,9% 25,2% 25,9% 18,3% 14,9% 20,4% 14,5% Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel 0,4% 1,6% 1,0% 1,6% 1,5% 1,8% 0,9% 0,2% 1,0% 0,5% Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja 63,8% 68,0% 65,4% 68,0% 68,9% 68,5% 65,2% 60,2% 61,9% 59,5% Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel 12,9% 19,2% 16,8% 19,2% 18,5% 18,6% 13,1% 7,7% 13,4% 11,4% Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja 40,9% 58,3% 45,5% 58,3% 52,9% 54,1% 37,8% 39,9% 39,2% 46,9% Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel 2,1% 7,2% 2,9% 7,2% 5,5% 6,1% 2,8% 1,1% 3,9% 4,7% Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja 22,8% 32,4% 29,4% 32,4% 33,3% 30,4% 24,6% 21,6% 24,3% 24,4% Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel 0,7% 3,4% 1,6% 3,4% 2,7% 2,7% 1,5% 0,7% 1,4% 1,6% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

78 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp C1. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja 80,4% 82,2% 80,1% 82,2% 81,5% 80,8% 77,6% 72,0% 77,9% 75,5% Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,3 Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) 0,3 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel 26,4% 35,1% 29,4% 35,1% 32,1% 30,7% 26,7% 24,9% 25,3% 24,2% Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja 70,1% 69,9% 71,5% 69,9% 70,7% 70,5% 70,5% 60,4% 72,0% 65,8% Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel 16,0% 22,1% 20,1% 22,1% 21,2% 21,1% 20,2% 15,0% 16,9% 14,8% Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja 28,8% 31,4% 28,8% 31,4% 29,4% 29,8% 24,5% 21,2% 21,8% 21,6% Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel 3,0% 4,9% 4,2% 4,9% 5,5% 5,8% 3,8% 3,2% 2,9% 3,2% Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja 54,0% 54,9% 48,4% 54,9% 51,5% 48,5% 41,1% 45,2% 37,6% 44,6% Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel 15,1% 21,0% 15,0% 21,0% 18,2% 16,0% 11,5% 13,3% 10,9% 12,1% Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja 41,7% 59,3% 47,3% 59,3% 56,8% 56,7% 43,6% 43,5% 46,6% 52,8% Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) 0,9 1,3 1 1,3 1,3 1,3 0,9 0,8 1 1 Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0 0,1 0,1 Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel 4,3% 12,6% 7,3% 12,6% 11,3% 12,0% 6,1% 3,1% 7,6% 7,9% Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja 15,9% 25,7% 20,9% 25,7% 25,3% 26,6% 15,2% 11,4% 17,0% 17,0% Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel 0,4% 2,5% 1,4% 2,5% 2,4% 2,7% 1,6% 0,2% 1,2% 0,6% Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja 12,3% 21,2% 15,6% 21,2% 21,6% 24,4% 11,2% 9,0% 17,1% 11,8% Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel 0,1% 2,4% 0,3% 2,4% 2,5% 3,5% 0,2% 0,2% 1,3% 0,9% Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja 11,3% 12,5% 9,8% 12,5% 12,1% 14,4% 8,8% 7,1% 9,7% 8,5% Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel 0,4% 1,2% 0,6% 1,2% 0,8% 1,4% 0,5% 0,0% 1,2% 0,3% Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja 30,6% 43,7% 31,7% 43,7% 40,0% 38,9% 33,2% 32,2% 32,2% 37,4% Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel 2,5% 7,1% 2,7% 7,1% 5,4% 5,6% 3,7% 1,9% 2,2% 4,0% Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja 19,7% 27,5% 22,5% 27,5% 27,8% 28,8% 19,0% 19,7% 27,2% 24,9% Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel 1,9% 5,4% 3,9% 5,4% 5,3% 5,3% 2,3% 1,4% 4,2% 4,3% Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja 12,5% 13,0% 13,4% 13,0% 12,7% 14,0% 11,0% 7,2% 10,0% 10,1% Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel 0,6% 1,6% 1,2% 1,6% 1,2% 1,5% 1,8% 0,3% 0,4% 0,9% 2) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

79 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp D1. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken? Bekladde muren of gebouwen % ja 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,6% 0,6% 0,5% 0,7% 1,1% 0,4% Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja 14,8% 13,7% 16,1% 13,7% 14,0% 14,6% 14,7% 13,2% 14,9% 13,0% Rommel op straat % ja 3,7% 7,5% 4,7% 7,5% 6,0% 6,8% 4,8% 7,2% 4,1% 9,0% Vernieling straatmeubilair % ja 0,9% 1,7% 1,3% 1,7% 1,8% 1,3% 1,7% 1,5% 1,5% 0,8% Te hard rijden % ja 23,5% 18,1% 24,0% 18,1% 19,5% 19,3% 26,5% 21,6% 25,0% 23,7% Agressief verkeersgedrag % ja 1,1% 0,4% 0,5% 0,4% 0,6% 0,8% 0,3% 1,3% 0,6% 0,6% Parkeerproblemen % ja 15,1% 13,5% 11,7% 13,5% 12,1% 10,3% 8,3% 14,2% 8,8% 12,0% Dronken mensen op straat % ja 0,5% 0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 0,6% 0,4% 0,0% 0,5% 0,2% Drugsoverlast % ja 0,2% 1,3% 0,3% 1,3% 1,7% 2,3% 0,7% 0,5% 1,1% 0,9% Lastig vallen van mensen op straat % ja 0,5% 0,7% 0,4% 0,7% 0,5% 0,7% 0,8% 0,0% 0,7% 0,5% Rondhangende jongeren % ja 2,5% 6,5% 3,4% 6,5% 5,2% 4,4% 5,7% 4,7% 4,4% 4,3% Overlast door buurtbewoners % ja 1,6% 2,5% 1,6% 2,5% 2,8% 3,1% 1,9% 2,3% 5,2% 3,2% Hinder horecagelegenheden % ja 0,6% 0,8% 0,7% 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5% 0,7% 0,8% Geen van deze problemen % ja 7,1% 6,3% 7,6% 6,3% 6,7% 6,3% 7,8% 6,7% 4,6% 5,1% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

80 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp E1. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer 7,7 7,2 7,5 7,2 7,3 7,2 7,5 7,7 7,5 7,3 Voelt zich wel eens onveilig % ja 32,3% 36,2% 32,3% 36,2% 33,6% 35,9% 34,0% 35,7% 35,7% 35,1% Voelt zich vaak onveilig % vaak 0,8% 2,1% 0,7% 2,1% 1,5% 1,8% 1,1% 0,4% 0,1% 0,6% Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja 10,3% 16,0% 12,4% 16,0% 15,0% 18,2% 14,2% 10,6% 14,6% 13,1% Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak 0,7% 1,6% 1,1% 1,6% 1,2% 1,8% 1,0% 0,1% 0,5% 0,3% Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning % (heel) grote kans 9,6% 12,5% 12,9% 12,5% 10,2% 11,0% 14,9% 6,9% 11,5% 13,9% Mishandeling % (heel) grote kans 0,3% 2,4% 0,4% 2,4% 1,9% 2,3% 0,8% 1,1% 1,3% 2,2% Zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans 2,7% 4,1% 2,5% 4,1% 3,7% 3,9% 3,1% 2,7% 1,0% 3,5% Beroving op straat met geweld % (heel) grote kans 0,2% 2,4% 0,3% 2,4% 2,0% 2,5% 0,5% 0,7% 1,1% 2,1% Vermijdingsgedrag indicator ,7 1,1 0,9 1,1 1,1 1,3 1,1 0,8 1 1 s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak 5,9% 7,9% 7,0% 7,9% 7,0% 9,0% 6,4% 6,3% 5,9% 8,1% Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak 0,8% 1,7% 0,7% 1,7% 1,4% 2,4% 1,2% 0,4% 1,8% 1,2% Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak 1,1% 2,4% 1,3% 2,4% 2,3% 3,5% 1,3% 1,1% 3,4% 2,0% Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak 0,5% 2,2% 1,6% 2,2% 2,0% 2,5% 1,7% 0,6% 0,7% 1,6% Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak 0,6% 2,8% 1,2% 2,8% 2,5% 3,3% 2,2% 0,8% 2,4% 2,6% Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja 3,1% 9,2% 6,9% 9,2% 7,8% 10,2% 6,2% 2,3% 6,1% 8,4% Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja 68,7% 70,5% 68,5% 70,5% 68,4% 65,8% 73,7% 74,1% 67,4% 75,1% Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja 20,8% 14,6% 18,9% 14,6% 17,7% 17,0% 16,0% 20,6% 21,0% 11,7% Criminaliteit is toegenomen % ja 9,3% 15,9% 11,8% 15,9% 13,2% 13,9% 12,7% 9,6% 13,7% 16,8% Criminaliteit is gelijk gebleven % ja 53,0% 52,4% 55,3% 52,4% 52,4% 50,9% 55,4% 54,5% 50,2% 55,9% Criminaliteit is afgenomen % ja 2,6% 3,5% 3,3% 3,5% 3,3% 4,4% 2,7% 4,7% 2,4% 4,0% Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil 6,7% 12,4% 8,5% 12,4% 10,0% 9,6% 10,0% 5,0% 11,4% 12,8% Onveilige plekken indicator ,6 1 1,6 1,6 1,7 1,2 1,3 1,2 1,4 Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms 12,8% 23,0% 15,3% 23,0% 22,6% 23,3% 13,4% 16,6% 15,1% 16,1% Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms 31,4% 45,8% 31,5% 45,8% 41,5% 41,1% 31,0% 35,0% 35,8% 41,0% In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms 4,8% 17,0% 8,0% 17,0% 15,1% 17,0% 4,1% 4,9% 14,4% 10,0% Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms 5,4% 13,9% 6,1% 13,9% 11,9% 13,1% 4,1% 6,4% 11,9% 10,4% In het openbaar vervoer % vaak/soms 14,1% 18,9% 14,9% 18,9% 16,2% 17,4% 13,9% 13,8% 11,0% 27,5% Bij het treinstation % vaak/soms 20,0% 22,5% 18,4% 22,5% 19,7% 17,8% 15,2% 13,1% 9,5% 19,0% In het eigen huis % vaak/soms 5,8% 8,4% 8,0% 8,4% 8,2% 9,1% 9,2% 5,7% 9,6% 7,6% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

81 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp F1. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer 18,9% 21,1% 21,0% 21,1% 18,9% 18,9% 18,6% 19,0% 11,6% 15,7% delicten per 100 inwoners 30 36,7 32,1 36,7 33,4 33,7 29,6 31,1 21,8 23,7 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 50,9% 36,3% 40,8% 36,3% 36,3% 37,9% 37,9% 34,4% 39,6% 46,8% Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer 2,2% 2,3% 2,7% 2,3% 2,4% 2,3% 2,3% 2,6% 1,4% 1,7% delicten per 100 inwoners 3,7 2,9 3,5 2,9 3,6 3,4 2,9 3,3 2,9 2,2 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 34,6% * 44,1% 49,4% * 44,1% 36,2% 44,4% 49,6% * 41,3% * 77,0% * 27,4% * Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 32,8% * 49,1% 40,9% * 49,1% 47,7% 56,5% 37,3% * 52,8% * 43,3% * 25,3% * % elders in woonplaats 58,9% * 34,7% 32,9% * 34,7% 23,4% 24,7% 28,8% * 21,3% * 21,0% * 21,5% * % elders in Nederland 8,2% * 15,2% 19,1% * 15,2% 26,6% 17,2% 8,2% * 25,9% * 27,8% * 53,2% * % onbekend 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 6,6% 4,4% 0,0% * 23,9% * 10,7% * 0,0% * Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 18,7% * 21,6% 13,6% * 21,6% 12,8% 17,9% 20,5% * 22,7% * 11,7% * 17,2% * % horeca 0,0% * 6,4% 1,8% * 6,4% 8,5% 6,0% 6,6% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * % openbaar vervoer 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 4,3% 1,1% 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * % op straat 41,6% * 48,8% 36,2% * 48,8% 46,1% 45,4% 34,7% * 37,8% * 24,2% * 53,2% * % op het werk 8,2% * 7,2% 7,0% * 7,2% 13,5% 11,6% 12,5% * 15,6% * 45,4% * 8,3% * % op school 0,0% * 1,4% 0,0% * 1,4% 1,7% 1,4% 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * % in een winkel 0,0% * 2,2% 0,0% * 2,2% 0,6% 1,7% 0,0% * 0,0% * 0,0% * 21,3% * % ergens anders 31,5% * 12,3% 41,4% * 12,3% 5,9% 10,3% 25,7% * 0,0% * 7,9% * 0,0% * Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend 49,4% * 54,3% 47,5% * 54,3% 48,5% 51,7% 68,2% * 62,2% * 47,2% * 17,2% * % partner 0,0% * 0,0% 0,0% * 0,0% 0,0% 1,9% 0,0% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * % ex-partner 0,0% * 11,4% 0,8% * 11,4% 4,8% 5,1% 2,8% * 0,0% * 0,0% * 0,0% * % familielid 0,0% * 5,4% 0,0% * 5,4% 3,4% 3,5% 0,0% * 18,9% * 0,0% * 0,0% * % buurtgenoot 18,7% * 14,9% 14,8% * 14,9% 17,4% 22,6% 24,8% * 3,8% * 43,3% * 17,2% * % iemand van werk/studie 8,2% * 10,6% 3,5% * 10,6% 6,3% 7,5% 0,0% * 15,6% * 3,9% * 0,0% * % andere bekende 22,5% * 14,0% 22,6% * 14,0% 14,5% 11,6% 19,5% * 42,8% * 0,0% * 0,0% * Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer 0,0% 0,1% 0,5% 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,0% 0,0% delicten per 100 inwoners 0 0,1 0,5 0,1 0,2 0,2 0 0,6 0 0 Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer 1,4% 1,0% 1,3% 1,0% 0,7% 0,7% 1,0% 0,6% 0,2% 0,4% delicten per 100 inwoners 2,2 1,2 1,8 1,2 0,8 0,9 1,3 1 0,6 0,4 Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer 0,9% 1,3% 1,3% 1,3% 1,7% 1,4% 1,2% 2,0% 0,9% 1,2% delicten per 100 inwoners 1,6 1,8 1,7 1,8 2,7 2,3 1,4 2,3 1,8 1,7 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

82 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp G1. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer 11,9% 14,7% 14,7% 14,7% 12,8% 13,0% 11,2% 13,2% 7,4% 9,8% delicten per 100 inwoners 15,6 21,5 17,9 21, ,7 18,4 11,5 14,2 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 60,5% 46,3% 43,4% 46,3% 44,9% 45,0% 41,3% 38,1% 40,2% * 58,8% Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer 3,2% 3,0% 4,6% 3,0% 2,7% 2,9% 3,6% 1,2% 0,5% 1,1% delicten per 100 inwoners 3,8 3,7 5,2 3,7 3,5 3,9 4,5 1,2 1,3 1,4 Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer 2,7% 4,0% 3,7% 4,0% 3,5% 4,1% 1,4% 4,1% 3,2% 2,4% delicten per 100 inwoners 3,5 5,2 4 5,2 4,4 5,6 1,5 6,5 3,5 3,9 Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer 2,3% 2,8% 3,2% 2,8% 2,3% 2,2% 1,5% 1,5% 0,5% 1,3% delicten per 100 inwoners 2,5 4,2 3,5 4,2 3,3 3 2,1 1,8 1 2 Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,2% delicten per 100 inwoners ,2 0,2 0 0,2 0 0,2 Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer 0,2% 0,9% 0,2% 0,9% 0,9% 0,7% 0,4% 0,6% 0,3% 0,3% delicten per 100 inwoners 0,2 1,2 0,2 1,2 1,2 0,9 0,4 0,7 0,1 0,3 Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer 1,5% 2,7% 2,2% 2,7% 2,1% 2,1% 2,3% 2,4% 1,2% 1,1% delicten per 100 inwoners 2,1 2,1 2 2,1 1,7 2,1 2,5 2 1,1 0,8 Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer 3,3% 4,5% 2,7% 4,5% 4,0% 3,7% 3,2% 4,4% 3,3% 4,4% delicten per 100 inwoners 3,4 5,1 2,9 5,1 4,7 4,3 3,7 5,9 4,5 5,6 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

83 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp H1. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer 6,4% 7,5% 6,9% 7,5% 6,8% 6,8% 8,3% 5,8% 4,8% 5,5% delicten per 100 inwoners 10,8 12,3 10,7 12,3 10,8 10,3 11,9 9,5 7,5 7,4 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 42,7% * 16,9% 33,8% 16,9% 21,3% 21,9% 30,8% 24,9% * 24,3% * 29,5% * Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt 89,4% * 91,6% 90,2% 91,6% 80,6% 79,3% 85,3% 57,4% * 68,8% * 70,7% * % elders in woonplaats 10,6% * 5,5% 5,0% 5,5% 10,3% 11,0% 1,9% 22,0% * 4,6% * 19,0% * % elders in Nederland 0,0% * 2,6% 4,2% 2,6% 6,3% 6,2% 11,3% 12,6% * 2,1% * 6,3% * % onbekend 0,0% * 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% * 0,0% * 0,0% * Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis 29,9% * 44,1% 28,1% 44,1% 36,7% 39,4% 38,4% 27,0% * 31,3% * 29,5% * % horeca 4,9% * 1,7% 2,6% 1,7% 2,0% 0,8% 1,7% 0,0% * 0,0% * 1,6% * % op straat 52,8% * 41,1% 58,8% 41,1% 43,9% 42,9% 45,2% 49,9% * 36,3% * 51,3% * % op het werk 0,0% * 1,5% 0,6% 1,5% 2,1% 1,7% 1,6% 0,0% * 0,0% * 2,4% * % op school 0,0% * 1,3% 2,4% 1,3% 1,9% 2,1% 6,5% 0,0% * 0,0% * 6,2% * % in een winkel 0,0% * 0,3% 0,0% 0,3% 0,6% 0,4% 0,0% 0,0% * 0,0% * 0,0% * % ergens anders 0,0% * 3,6% 1,0% 3,6% 4,9% 5,8% 2,6% 15,2% * 5,1% * 5,0% * Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer 4,7% 5,1% 4,9% 5,1% 4,6% 4,3% 4,9% 4,1% 3,6% 3,8% delicten per 100 inwoners 7,5 8,1 7,6 8,1 7,3 6,5 7,2 7,5 6 5,4 Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer 1,7% 2,3% 2,0% 2,3% 2,2% 2,5% 3,4% 1,7% 1,2% 1,7% (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners 3,3 4,1 3,1 4,1 3,5 3,8 4,7 2 1,5 2 Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer 9,2% 11,7% 10,0% 11,7% 11,5% 11,2% 12,8% 12,3% 11,3% 9,4% delicten per 100 inwoners 15,7 18,1 17,1 18,1 18,9 18,8 21,7 21,1 18,6 14,3 Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte 11,1% * 13,0% 12,7% 13,0% 13,7% 12,7% 13,3% 14,8% 19,5% * 12,2% Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer 1,5% 1,0% 1,1% 1,0% 1,0% 0,8% 1,4% 1,4% 1,0% 0,4% delicten per 100 inwoners 2 1,1 1,2 1,1 1 0,7 1,1 1,2 1,3 0,4 Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer 3,3% 3,8% 3,5% 3,8% 3,4% 3,5% 2,9% 4,2% 3,6% 3,4% delicten per 100 inwoners 3,6 4,2 3,9 4,2 3,8 4,1 3,6 5,1 4,8 3,8 Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer 4,2% 5,4% 4,9% 5,4% 5,4% 5,2% 6,6% 5,7% 4,7% 4,2% delicten per 100 inwoners 6,8 8 7,9 8 8,2 7, ,9 7,6 6 Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer 1,3% 2,8% 1,8% 2,8% 3,0% 3,1% 3,3% 2,1% 2,7% 2,1% delicten per 100 inwoners 3,3 4,8 4,2 4,8 5, ,9 4,9 4,1 * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

84 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp I1. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja 30,1% 27,7% 31,7% 27,7% 26,3% 26,1% 27,3% 24,0% 29,4% 27,0% Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja 16,2% 13,9% 17,6% 13,9% 15,3% 16,6% 18,0% 23,1% 17,2% 15,4% Melding/aangifte % ja 41,8% 40,3% 44,0% 40,3% 39,8% 38,4% 37,9% 31,6% 32,0% 36,8% Andere contacten % ja 42,0% 45,8% 38,4% 45,8% 44,9% 45,0% 44,1% 45,3% 50,8% 47,8% Geen reden bekend % ja 3,1% 4,3% 4,9% 4,3% 4,6% 5,7% 9,8% 5,9% 4,3% 7,1% Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja 17,8% 15,2% 19,2% 15,2% 18,1% 19,7% 21,4% 24,6% 20,2% 16,7% Initiatief van burger % ja 82,2% 84,8% 80,8% 84,8% 81,9% 80,3% 78,6% 75,4% 79,8% 83,3% Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja 68,8% 63,0% 72,8% 63,0% 62,8% 63,6% 63,7% 57,7% 71,8% 66,2% Telefonisch % ja 21,0% 25,0% 18,8% 25,0% 25,9% 24,7% 25,7% 36,4% 14,9% 22,9% Via social media % ja 0,0% 0,9% 0,0% 0,9% 0,5% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% Anders via internet % ja 5,8% 7,1% 3,7% 7,1% 6,3% 6,1% 5,4% 4,8% 8,6% 5,5% Anders niet via internet % ja 4,4% 4,0% 4,8% 4,0% 4,4% 4,7% 5,2% 1,1% 4,7% 5,0% Onbekend % ja 4,4% 3,5% 4,8% 3,5% 4,1% 4,0% 5,2% 1,1% 4,2% 2,4% Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten % (zeer) tevreden 62,2% 60,3% 56,3% 60,3% 58,6% 59,3% 57,2% 61,8% 63,8% 60,8% % (zeer) ontevreden 11,6% 15,7% 17,3% 15,7% 18,2% 18,1% 22,5% 15,6% 11,6% 13,7% Tevredenheid over optreden politie - handhaving % (zeer) tevreden 17,4% * 41,7% 31,8% 41,7% 41,4% 41,7% 31,9% * 40,6% * 50,8% * 52,0% * Tevredenheid over optreden politie - meldingen % (zeer) tevreden 77,9% 61,5% 66,6% 61,5% 56,2% 61,2% 73,0% 62,9% * 65,4% * 64,3% Tevredenheid over optreden politie - andere contacten % (zeer) tevreden 63,9% 64,9% 55,8% 64,9% 66,7% 64,2% 53,9% 71,8% 67,2% 60,9% Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie % (zeer) tevreden 17,2% * 40,3% 32,7% 40,3% 42,8% 46,0% 36,2% * 39,9% * 58,3% * 53,0% * Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger % (zeer) tevreden 72,0% 63,9% 62,0% 63,9% 62,2% 62,6% 62,9% 68,9% 65,2% 62,3% Punten waarover u minder tevreden was? % ja 26,1% 31,2% 28,9% 31,2% 32,8% 31,6% 33,5% 27,6% 21,7% 28,0% Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja 10,1% * 21,5% 10,1% 21,5% 18,1% 18,5% 9,6% 23,5% * 9,4% * 16,4% Politie gaf onvoldoende informatie % ja 9,8% * 17,7% 14,4% 17,7% 17,0% 13,5% 12,5% 14,0% * 5,4% * 10,8% Politie was onverschillig % ja 34,6% * 34,3% 38,9% 34,3% 29,8% 28,0% 22,5% 24,9% * 32,7% * 25,2% Problemen niet opgelost % ja 39,4% * 37,1% 33,3% 37,1% 41,6% 41,4% 33,6% 34,8% * 48,6% * 41,5% Andere reden % ja 28,8% * 20,7% 22,9% 20,7% 23,7% 26,1% 31,8% 29,5% * 26,9% * 33,7% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

85 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp J1. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden 33,4% 27,2% 34,8% 27,2% 25,6% 26,1% 27,0% 29,2% 33,5% 33,4% % (zeer) ontevreden 4,3% 7,8% 7,1% 7,8% 8,3% 8,4% 6,1% 4,9% 5,4% 5,9% Beschikbaarheid politie in buurt indicator ,1 4,4 4,9 4,4 4,3 4,4 4,3 4,8 4,7 4,9 Je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens 41,0% 52,4% 43,2% 52,4% 51,7% 49,1% 52,1% 47,1% 39,7% 39,0% Komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens 29,0% 43,3% 37,1% 43,3% 44,4% 42,6% 46,9% 32,9% 39,7% 39,2% Is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens 22,6% 38,0% 30,6% 38,0% 37,7% 35,4% 36,3% 30,9% 30,9% 29,6% Heeft te weinig tijd % (helemaal) eens 16,9% 31,5% 26,1% 31,5% 30,6% 29,1% 31,1% 23,9% 20,3% 23,3% Komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens 8,2% 15,1% 12,5% 15,1% 16,9% 18,1% 14,7% 13,2% 19,4% 14,3% Functioneren politie in buurt indicator ,8 5,3 5,5 5,3 5,2 5,3 5,2 5,7 5,7 5,9 Biedt bescherming % (helemaal) eens 50,4% 41,4% 45,6% 41,4% 39,7% 41,0% 40,2% 47,9% 43,9% 55,0% Heeft contact met bewoners % (helemaal) eens 21,7% 21,3% 22,7% 21,3% 18,9% 22,4% 18,9% 24,1% 29,5% 28,2% Reageert op problemen % (helemaal) eens 44,1% 40,8% 44,3% 40,8% 38,2% 40,4% 38,4% 47,3% 43,6% 51,0% Doet haar best % (helemaal) eens 45,0% 40,5% 43,2% 40,5% 36,8% 39,2% 39,1% 42,5% 46,7% 51,2% Pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens 27,8% 21,4% 25,3% 21,4% 19,7% 21,7% 18,8% 24,7% 17,1% 33,0% Bekeurt hier te weinig 3) % (helemaal) eens 19,3% 30,4% 25,4% 30,4% 28,2% 27,1% 21,1% 21,7% 21,7% 23,7% De politie neemt je serieus 3) % (helemaal) eens 55,4% 43,8% 46,7% 43,8% 43,1% 44,8% 44,5% 51,6% 53,3% 49,4% 3) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

86 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp K1. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen % (zeer) tevreden 36,2% 31,8% 35,9% 31,8% 29,2% 29,9% 31,3% 33,1% 33,3% 35,9% % (zeer) ontevreden 5,0% 9,3% 7,7% 9,3% 9,4% 8,9% 8,1% 5,2% 5,9% 7,2% Vertrouwen in de politie indicator ,5 6,2 6,4 6,2 6,2 6,3 6,5 6,7 6,5 6,7 Als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens 55,4% 51,7% 55,1% 51,7% 48,9% 50,7% 53,7% 61,0% 54,4% 58,9% Politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens 54,5% 50,7% 55,0% 50,7% 50,2% 52,3% 55,2% 60,3% 54,9% 59,0% Politie als crimefighter indicator ,4 5,1 5,2 5,1 5,1 5,1 5,2 5,4 5,3 5,4 Politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens 32,1% 34,5% 33,4% 34,5% 34,6% 35,3% 35,0% 36,6% 35,3% 38,2% Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens 19,2% 19,6% 17,9% 19,6% 18,8% 19,7% 18,3% 22,5% 23,6% 24,2% Interactie politie - burgers indicator ,7 5,2 5,6 5,2 5,1 5,2 5,2 5,5 5,8 5,6 Houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens 34,3% 30,6% 35,8% 30,6% 27,9% 30,6% 35,2% 39,5% 32,0% 33,0% Werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens 31,7% 27,8% 31,4% 27,8% 25,8% 28,2% 28,3% 33,8% 36,3% 34,6% Communicatie politie burgers indicator ,8 5,5 5,7 5,5 5,4 5,4 5,5 5,8 5,6 5,8 Wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens 38,3% 35,4% 37,4% 35,4% 33,7% 35,5% 36,2% 39,1% 37,9% 41,7% Is benaderbaar % (helemaal) eens 59,2% 52,8% 56,0% 52,8% 47,3% 45,5% 49,5% 50,5% 54,5% 51,5% Informeert de burgers % (helemaal) eens 30,8% 27,6% 27,9% 27,6% 26,4% 28,6% 29,8% 34,7% 26,2% 36,6% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

87 Uitkomsten 2014 Gemeente Heemstede Veiligheidsregio Kennemerland Basisteam Kennemerland- Kennemer Kust District Kennemerland Politie eenheid Noord-West- Holland Nederland Gemeente Bloemendaal Gemeente Oegstgeest Gemeente Dronten Gemeente Pijnacker- Nootdorp L1. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore 3,6 3,4 3,7 3,4 3,5 3,6 4,1 3,7 3,5 3,9 Socio-preventieve maatregelen somscore 1,8 1,8 1,9 1,8 1,8 1,8 2,1 2 1,7 2,1 Waardevolle spullen uit auto % ja 74,6% 73,6% 76,5% 73,6% 71,0% 69,9% 78,9% 74,6% 74,1% 79,0% s Avonds licht laten branden % ja 41,7% 38,3% 43,8% 38,3% 40,5% 42,3% 50,5% 42,9% 42,9% 50,3% Fiets in bewaakte stalling zetten % ja 33,6% 33,2% 34,1% 33,2% 32,0% 35,3% 41,9% 48,1% 23,7% 41,9% Waardevolle spullen thuis laten % ja 34,2% 34,0% 35,9% 34,0% 32,2% 33,5% 37,2% 32,0% 31,5% 33,8% Techno-preventieve maatregelen somscore 1,7 1,6 1,8 1,6 1,7 1,8 2 1,7 1,8 1,9 Buitenverlichting % ja 78,3% 72,1% 80,0% 72,1% 77,9% 76,6% 85,5% 78,9% 86,6% 83,5% Extra hang- en sluitwerk % ja 72,4% 66,9% 69,2% 66,9% 67,9% 66,5% 74,2% 70,9% 69,7% 74,3% Alarminstallatie in huis % ja 17,5% 14,0% 23,7% 14,0% 13,1% 13,1% 33,4% 14,2% 9,6% 19,5% (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja 6,6% 10,8% 7,2% 10,8% 11,0% 18,9% 7,1% 8,2% 15,4% 10,4% Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms 14,7% 21,2% 15,7% 21,2% 19,7% 21,0% 15,0% 18,2% 14,1% 16,4% Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms 8,8% 16,3% 11,2% 16,3% 14,6% 14,2% 11,5% 15,6% 9,1% 14,2% Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms 13,5% 19,0% 14,9% 19,0% 16,9% 15,7% 12,2% 14,4% 13,4% 13,3% Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms 10,6% 14,9% 12,7% 14,9% 12,8% 12,7% 11,5% 11,2% 12,8% 9,7% Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms 4,6% 6,5% 4,2% 6,5% 6,9% 6,6% 4,4% 5,4% 5,5% 4,0% * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

88 Gemeente Heemstede Gemeente Bloemendaal Uitkomsten 2014 M. Vrije ruimte Gemeentelijke toezichthouders / handhavers Bent u bekend met de gemeentelijke toezichthouders / handhavers? % ja 36,9% 41,1% Heeft u de afgelopen 12 maanden een gemeentelijke toezichthouder / handhaver gezien? Kunt u voor de volgende uitspraken over de aanwezigheid van gemeentelijke toezichthouders / handhavers in uw gemeente aangeven in hoeverre u het hiermee eens bent? De toezichthouders / handhavers leveren een positieve bijdrage aan de veiligheid op straat. Ik voel me veiliger op straat door de aanwezigheid van toezichthouders / handhavers. De toezichthouders / handhavers reageren adequaat op het door mij gemelde probleem. % nee 63,1% 58,9% % ja 61,7% 46,6% % ja, een enkele keer 27,8% 33,7% % nee 10,5% 19,7% % helemaal mee eens 5,5% 5,2% % mee eens 33,3% 26,7% % niet mee eens en niet mee oneens 23,6% 24,1% % mee oneens 5,6% 6,8% % helemaal mee oneens 1,7% 3,1% % helemaal mee eens 2,7% 3,9% % mee eens 22,5% 17,7% % niet mee eens en niet mee oneens 30,2% 29,2% % mee oneens 11,5% 13,3% % helemaal mee oneens 3,0% 4,0% % helemaal mee eens 1,1% 2,2% % mee eens 8,8% 10,0% % niet mee eens en niet mee oneens 27,6% 28,0% % mee oneens 4,8% 5,0% De toezichthouders / handhavers zijn vriendelijk en behulpzaam naar het % helemaal mee oneens 1,8% 2,4% publiek. % helemaal mee eens 3,4% 4,0% % mee eens 22,8% 26,6% % niet mee eens en niet mee oneens 27,5% 22,8% % mee oneens 4,8% 5,0% % helemaal mee oneens 2,4% 2,1% Veiligheidsmonitor 2014

89 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp A2. Leefbaarheid buurt en functioneren gemeente Leefbaarheid buurt Rapportcijfer prettig wonen in de buurt gemiddeld rapportcijfer Ontwikkeling buurt afgelopen 12 maanden % vooruit gegaan % gelijk gebleven % achteruit gegaan Sociale cohesie indicator Mensen kennen elkaar nauwelijks % (helemaal) eens Mensen gaan op prettige manier met elkaar om % (helemaal) eens Gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen % (helemaal) eens Voel me thuis bij de mensen % (helemaal) eens Veel contact met buurtbewoners 1) % (helemaal) eens Tevreden over bevolkingssamenstelling 1) % (helemaal) eens Fysieke voorzieningen indicator Wegen, paden, pleintjes zijn goed onderhouden % (helemaal) eens Perken, plantsoenen, parken zijn goed onderhouden % (helemaal) eens Buurt is buiten goed verlicht % (helemaal) eens Er zijn goede speelplekken voor kinderen % (helemaal) eens Er zijn goede voorzieningen voor jongeren % (helemaal) eens Oordeel functioneren gemeente Functioneren gemeente (aanpak van leefbaarheid en veiligheid) % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Heeft aandacht voor verbeteren hiervan % (helemaal) eens Informeert de buurt hierover % (helemaal) eens Betrekt de buurt hierbij % (helemaal) eens ) Stelling telt niet mee in de indicator 'Sociale cohesie' Veiligheidsmonitor 2014

90 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp B2. Buurtproblemen I Voorkomen van en mate van buurtproblemen Overlast totaal Een of meer vormen van overlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van overlast gemiddeld (max. 13) Aantal vormen van overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 13) Veel overlast van een of meerdere vormen % veel Fysieke verloedering-totaal Een of meer vormen van fysieke verloedering komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van fysieke verloedering gemiddeld (max. 4) Aantal vormen van fysieke verloedering waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) Veel overlast van een of meer vormen van fysieke verloedering % veel Fysieke verloedering-vormen Bekladde muren of gebouwen komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van bekladde muren of gebouwen % veel Hondenpoep op stoep, straat of in perken komt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van hondenpoep op stoep, straat of in perken % veel Rommel op straat komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van rommel op straat % veel Vernieling van straatmeubilair komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van vernieling van straatmeubilair % veel Veiligheidsmonitor 2014

91 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp C2. Buurtproblemen II Voorkomen van en mate van buurtproblemen (vervolg) Verkeersoverlast-totaal Een of meer vormen van verkeersoverlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van verkeersoverlast gemiddeld (max. 3) Aantal vormen van verkeersoverlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 3) Heeft veel overlast van een of meer vormen van verkeersoverlast % veel Verkeersoverlast-vormen Te hard rijden komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van te hard rijden % veel Agressief gedrag in het verkeer komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van agressief verkeersgedrag % veel Parkeerproblemen komen in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van parkeerproblemen % veel Sociale overlast-totaal Een of meer vormen van sociale overlast komen voor % ja Aantal voorkomende vormen van sociale overlast gemiddeld (max. 4) Aantal vormen van sociale overlast waarvan veel overlast gemiddeld (max. 4) Heeft veel overlast van een of meer vormen van sociale overlast % veel Sociale overlast-vormen Dronken mensen op straat komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van dronken mensen op straat % veel Drugsgebruik of drugshandel komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van drugsgebruik of drugshandel % veel Lastig vallen van mensen op straat komt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van lastig vallen van mensen op straat % veel Rondhangende jongeren komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van rondhangende jongeren % veel Overlast door buurtbewoners komt in buurt wel eens voor 2) % ja Ervaart zelf veel overlast van buurtbewoners 2) % veel Hinder van horecagelegenheden Hinder van horecagelegenheden komt in buurt wel eens voor % ja Ervaart zelf veel overlast van hinder van horecagelegenheden % veel ) Overlastvorm telt niet mee in 'Sociale overlast-totaal' * minder dan 50 waarnemingen Veiligheidsmonitor 2014

92 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp D2. Buurtproblemen III Welk buurtprobleem als eerste aanpakken?* Bekladde muren of gebouwen % ja Hondenpoep op stoep, straat of in perken % ja Rommel op straat % ja Vernieling straatmeubilair % ja Te hard rijden % ja Agressief verkeersgedrag % ja Parkeerproblemen % ja Dronken mensen op straat % ja Drugsoverlast % ja Lastig vallen van mensen op straat % ja Rondhangende jongeren % ja Overlast door buurtbewoners % ja Hinder horecagelegenheden % ja Geen van deze problemen % ja * rangorde binnen de wijken i.p.v. tussen de wijken Veiligheidsmonitor 2014

93 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp E2. Veiligheidsbeleving Rapportcijfer veiligheid in de buurt gemiddeld rapportcijfer Voelt zich wel eens onveilig % ja Voelt zich vaak onveilig % vaak Voelt zich wel eens onveilig in eigen buurt % ja Voelt zich vaak onveilig in eigen buurt % vaak Geschatte kans op slachtofferschap komend jaar Inbraak in woning % (heel) grote kans Mishandeling % (heel) grote kans Zakkenrollerij zonder geweld % (heel) grote kans Beroving op straat met geweld % (heel) grote kans Vermijdingsgedrag indicator s Avonds niet open doen omdat u het niet veilig vindt % vaak Omlopen/omrijden in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden % vaak Zich onveilig voelen bij s avonds op straat in buurt lopen % vaak Zich onveilig voelen wanneer s avonds alleen thuis % vaak Bang zelf slachtoffer worden van criminaliteit % vaak Voorkomen van criminaliteit in de buurt Idee van veel criminaliteit in eigen buurt % ja Idee van weinig criminaliteit in eigen buurt % ja Idee van geen criminaliteit in eigen buurt % ja Criminaliteit is toegenomen % ja Criminaliteit is gelijk gebleven % ja Criminaliteit is afgenomen % ja Verschil criminaliteit toegenomen - afgenomen %-punt verschil Onveilige plekken indicator Rondom uitgaansgelegenheden % vaak/soms Op plekken waar groepen jongeren rondhangen % vaak/soms In het centrum van mijn woonplaats % vaak/soms Winkelcentrum/winkelgebied in eigen buurt % vaak/soms In het openbaar vervoer % vaak/soms Bij het treinstation % vaak/soms In het eigen huis % vaak/soms Veiligheidsmonitor 2014

94 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp F2. Slachtofferschap I Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden Slachtofferschap totaal (excl. cybercrime) % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap geweldsdelicten totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt % elders in woonplaats % elders in Nederland % onbekend Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis % horeca % openbaar vervoer % op straat % op het werk % op school % in een winkel % ergens anders Bekendheid dader (% van ondervonden delicten) % dader bekend % partner % ex-partner % familielid % buurtgenoot % iemand van werk/studie % andere bekende Slachtofferschap geweld met seksuele bedoelingen % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap mishandeling % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap bedreiging % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Veiligheidsmonitor 2014

95 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp G2. Slachtofferschap II Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vermogensdelicten totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap (poging) tot inbraak % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap fietsdiefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap diefstal uit/vanaf auto % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap autodiefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap diefstal ander motorvoertuig % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap (poging tot) zakkenrollerij/beroving % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap overige diefstal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Veiligheidsmonitor 2014

96 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten H2. Slachtofferschap III Slachtofferschap in afgelopen 12 maanden (vervolg) Slachtofferschap vernielingen totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Plaats delict (% van ondervonden delicten) % eigen buurt % elders in woonplaats % elders in Nederland % onbekend Pleegplek delict (% van ondervonden delicten) % thuis % horeca % op straat % op het werk % op school % in een winkel % ergens anders Slachtofferschap voertuigvernielingen % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap overige vernielingen % ja, slachtoffer (in de tuin, rondom woning, iets anders) delicten per 100 inwoners Slachtofferschap cybercrime via internet totaal % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Melding/aangifte (% van ondervonden delicten) % melding/aangifte Slachtofferschap identiteitsfraude via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap koop- of verkoopfraude via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap hacken % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Slachtofferschap pesten via internet % ja, slachtoffer delicten per 100 inwoners Pijnacker- Nootdorp Veiligheidsmonitor 2014

97 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp I2. Contacten burgers met politie Contact met politie in eigen gemeente in afgelopen 12 maanden % ja Reden contact (% van bewoners met contact) Handhaving % ja Melding/aangifte % ja Andere contacten % ja Geen reden bekend % ja Initiatief contact (% van bewoners met contact) Initiatief van politie % ja Initiatief van burger % ja Wijze van contact (% van bewoners met contact) Persoonlijk % ja Telefonisch % ja Via social media % ja Anders via internet % ja Anders niet via internet % ja Onbekend % ja Tevredenheid over optreden politie (% van bewoners met contact) Tevredenheid over optreden politie - alle contacten % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Tevredenheid over optreden politie - handhaving % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie - meldingen % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie - andere contacten % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie bij initiatief politie % (zeer) tevreden Tevredenheid over optreden politie bij initiatief burger % (zeer) tevreden Punten waarover u minder tevreden was? % ja Redenen ontevredenheid contact politie (% van bewoners met punten waarover minder tevreden) Te lang wachten of kwam niet % ja Politie gaf onvoldoende informatie % ja Politie was onverschillig % ja Problemen niet opgelost % ja Andere reden % ja Veiligheidsmonitor 2014

98 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp J2. Functioneren politie I Functioneren politie in de buurt Oordeel functioneren politie in uw buurt % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Beschikbaarheid politie in buurt indicator Je ziet politie in de buurt te weinig % (helemaal) eens Komt te weinig uit de auto % (helemaal) eens Is te weinig aanspreekbaar % (helemaal) eens Heeft te weinig tijd % (helemaal) eens Komt niet snel als je ze roept % (helemaal) eens Functioneren politie in buurt indicator Biedt bescherming % (helemaal) eens Heeft contact met bewoners % (helemaal) eens Reageert op problemen % (helemaal) eens Doet haar best % (helemaal) eens Pakt zaken efficiënt aan % (helemaal) eens Bekeurt hier te weinig 3) % (helemaal) eens De politie neemt je serieus 3) % (helemaal) eens ) Stelling telt niet mee in de indicator 'Functioneren politie in buurt' Veiligheidsmonitor 2014

99 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp K2. Functioneren politie II Functioneren politie in het algemeen Oordeel functioneren politie in het algemeen % (zeer) tevreden % (zeer) ontevreden Vertrouwen in de politie indicator Als het erom gaat is de politie er voor je % (helemaal) eens Politie doet uiterste best om te helpen % (helemaal) eens Politie als crimefighter indicator Politie weet hoe ze boeven moeten vangen % (helemaal) eens Politie bestrijdt succesvol de criminaliteit % (helemaal) eens Interactie politie - burgers indicator Houdt rekening met wensen van samenleving % (helemaal) eens Werkt goed samen met bewoners % (helemaal) eens Communicatie politie burgers indicator Wil contact hebben met de burgers % (helemaal) eens Is benaderbaar % (helemaal) eens Informeert de burgers % (helemaal) eens Veiligheidsmonitor 2014

100 Rangordes gemeenten Heemstede Bloemendaal Oegstgeest Dronten Pijnacker- Nootdorp L2. Preventie en respectloos gedrag Voorzorgsmaatregelen tegen criminaliteit Totaal aantal preventieve maatregelen (socio+techno) somscore Socio-preventieve maatregelen somscore Waardevolle spullen uit auto % ja s Avonds licht laten branden % ja Fiets in bewaakte stalling zetten % ja Waardevolle spullen thuis laten % ja Techno-preventieve maatregelen somscore Buitenverlichting % ja Extra hang- en sluitwerk % ja Alarminstallatie in huis % ja (Rol)luiken voor ramen en deuren % ja Respectloos gedrag Onbekenden op straat % vaak/soms Onbekenden in het openbaar vervoer % vaak/soms Personeel van winkels of bedrijven % vaak/soms Personeel van overheidsinstanties % vaak/soms Bekenden zoals partner, familie of vrienden % vaak/soms Veiligheidsmonitor 2014

101 Veiligheidsmonitor 2014

102 3 BIJLAGE Vragenlijst HOE VEILIG IS Heemstede? Vragenlijst 76

103 VEILIGHEIDSMONITOR 2014

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MONTFERLAND?

HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Rapport HOE VEILIG IS MONTFERLAND? Veiligheidsmonitor gemeente Montferland april 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/concept

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Hoe veilig is Barneveld?

Hoe veilig is Barneveld? Hoe veilig is Barneveld? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/104 Datum Juli

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Hoe veilig is Valkenswaard?

Hoe veilig is Valkenswaard? Hoe veilig is Valkenswaard? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/038 Datum juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2016

Veiligheidsmonitor 2016 Veiligheidsmonitor 2016 De gemeente Velsen, Stichting Fedra en Stichting Welzijn Velsen ontwikkelen gezamenlijk de Brede School in Velsen-Noord. Op maandag 10 maart 2014 vieren wij het officiële startmoment,

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD?

HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Rapport HOE VEILIG IS VALKENSWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Valkenswaard 2017 Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/75

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015.

Het rapport in bijlage 1 doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek binnen de gemeente Terneuzen in het najaar van 2015. de Raad van de gemeente Terneuzen ons kenmerk : 189720 contactpers. : Ruud van Leest telefoon : 0115-455 515 e-mail : r.vanleest@terneuzen.nl verzonden : Terneuzen, 31 mei 2016 Betreft: Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden

Veiligheidsmonitor 2017 Gemeente Heusden Veiligheidsmonitor 2017 Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting De tweejaarlijkse veiligheidsmonitor biedt inzicht in de huidige veiligheidssituatie en de ontwikkeling

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing:

/i/ Nr gemeente Barneveld. Aan het college van burgemeester en wethouders. Onderwerp: Veiligheidsmonitor Gevraagde beslissing: gemeente Barneveld Nr. 598418 Aan het college van burgemeester en wethouders Onderwerp: Veiligheidsmonitor 2013 Gevraagde beslissing: 1. kennisnemen van de veiligheidsmonitor 2013. 2. deze veiligheidsmonitor

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Eindrapport gemeente Hengelo 2011 Juli 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Brandweer en brandpreventie in Twente

Brandweer en brandpreventie in Twente Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 Themarapport Brandweer April 2012 Brandweer en brandpreventie in Twente Integrale Veiligheidsmonitor Twente 2011 - Themarapport

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten

VEILIGHEIDSMONITOR Asten Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten VEILIGHEIDSMONITOR Asten 2017 Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten COLOFON Titel : VEILIGHEIDSMONITOR 2017, Onderzoek naar de leefbaarheid en veiligheid in Asten Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Vlaardingen, Sliedrecht en Nissewaard Hogeschool Utrecht Lectoraat

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Gemeente Stichtse Vecht

Gemeente Stichtse Vecht Gemeente Stichtse Vecht Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 Definitief 11 augustus 201 DATUM 11 augustus 201 TITEL Monitor Veiligheid en leefbaarheid 201 ONDERTITEL Definitief OPDRACHTGEVER Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2015

Veiligheidsmonitor 2015 Veiligheidsmonitor 2015 Resultaten gemeente, augustus 2016 Sjef Neve Integrale Veiligheid 1 Hoofdstuk 1 3 1. Inleiding 4 1.1. Doel van de Veiligheidsmonitor 4 1.2. Opzet en uitvoering van de landelijke

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie