ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei"

Transcriptie

1 ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid Politie en gemeente 3. Onderzoeksverantwoording 4. Contact GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

3 Samenvatting GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

4 Samenvatting Voorvallen en misdrijven Het meest voorkomende voorval volgens inwoners van de gemeente Dongen is te hard rijden. Volgens 41% komt dit vaak voor in hun wijk, 49% vindt het soms voorkomen en 8% nooit. Kort hierachter volgt hondenpoep, volgens 41%: vaak, 48%: soms en 1%: nooit. Hierna komen ook rommel op straat en inbraak in woningen regelmatig voor. Volgens 5% verdient inbraak in woningen de hoogste prioriteit op het gebied van veiligheid binnen de gemeente. Te hard rijden (37%), hondenpoep (5%) en vandalisme (19%) zijn daarna de meest genoemde aspecten. Door 15% wordt overlast van groepen (hang)jongeren genoemd als prioriteit. In totaal ervaart 4% vaak en 4% soms overlast van hangjongeren. Inwoners van de wijken Oud Dongen, de Biezen, Centrum en West I ervaren de meeste overlast van hangjongeren. Veiligheid 91% van de inwoners is tevreden of zeer tevreden over het wonen in hun wijk en 79% is (zeer) tevreden over de veiligheid in de wijk. In s-gravenmoer zijn relatief de meeste mensen zeer tevreden over wonen en veiligheid. In de gemeente Dongen voelt 41% van de inwoners zich wel eens onveilig. In de eigen wijk voelt gemiddeld 8% zich wel eens onveilig. In de wijken Oud Dongen, West I, de Biezen en West II voelt men zich relatief vaker onveilig. Op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen voelt 44% zich wel eens onveilig. In het centrum van de gemeente en in de buurt van horecagelegenheden is dit 5%. 17% ervaart wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden. De meest voorkomende overlast valt te plaatsen onder geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken. 1% ervaart wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen. Hierbij komen naast parkeerproblemen grotendeels dezelfde vormen van overlast als bij horecagelegenheden naar voren. Als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen voelt een ruime meerderheid (8%) zich veilig. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 4

5 Samenvatting Over voorzieningen op veiligheidsgebied in de wijk is 7% (zeer) tevreden. Een krappe meerderheid (51%) is (zeer) tevreden over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen. Twee derde van de respondenten is van mening dat hun wijk verloedert als gevolg van hondenpoep. Ook door zwerfvuil (56%), slecht onderhoud aan de groenvoorziening (34%) en vandalisme (3%) zien inwoners hun wijk verloederen. 38% wordt niet voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen, 35% is zich niet bewust van risico s van bedrijven. Bijna twee derde (63%) is bereid een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de wijk. Vaak genoemde bijdragen zijn: opletten, buurtwacht, sociale controle, overlast melden, verlichting, wijkraad en opruimen. Ook 63% geeft aan al maatregelen te hebben getroffen in de wijk of aan de woning ter bevordering van de veiligheid. Verlichting, buurtwacht, goede sloten, rolluiken en alarm(systemen) worden hierbij veel genoemd. Politie en gemeente Een derde van de respondenten is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een of meerdere misdrijven. Van hen heeft 55% dit voorval gemeld bij de politie. Belangrijke redenen voor slachtoffers om het niet te melden zijn: het helpt toch niets (4%), het was niet zo belangrijk (19%) en het is geen zaak voor de politie (15%). Over het functioneren van de politie in de wijk is slechts 1% (zeer) tevreden en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) scoren met 11% nog lager. Bijna drie kwart (73%) vindt dat je de politie te weinig ziet in de wijk en volgens 5% is deze te weinig aanspreekbaar. Volgens 54% is de gemeente bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast in de wijk. Veel respondenten hebben geen mening over het functioneren van de gemeente, de politie en de BOA. Inwoners van de gemeente Dongen beoordelen hun wijk gemiddeld met een 7,5. De best beoordeelde wijk is Klein- Dongen-Vaart (7,9), gevolgd door s-gravenmoer en Hoge Akker (beide 7,7). GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 5

6 Conclusies en aanbevelingen Inbraak in woningen, te hard rijden en hondenpoep zijn voorvallen/misdrijven die veel voorkomen en bovendien door inwoners gezien worden als prioriteiten op het gebied van veiligheid. Omdat bijna twee derde van de inwoners bereid is mee te denken en/of een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid, is het aan te raden om als gemeente samen met inwoners deze issues aan te pakken. Ook de belangrijkste aspecten waardoor de wijk volgens inwoners verloedert (hondenpoep, zwerfvuil en slecht onderhoud aan de groenvoorziening), lijken uitermate geschikt om burgers bij te betrekken voor de aanpak hiervan. Wat betreft de informatievoorziening over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen bestaat veel ontevredenheid en onbekendheid. Slechts 17% vindt dat zij hierover voldoende geïnformeerd wordt. Door hierover duidelijk en voldoende te communiceren zal de bewustwording van risico s van bedrijven in de gemeente (nu slechts 3%) ook groeien. De overgrote meerderheid van de inwoners is tevreden over het wonen in de wijk (91% (zeer) tevreden) en de veiligheid in de wijk (79% (zeer) tevreden). Van de inwoners die op plekken komen waar groepen jongeren rondhangen voelt 6% zich hier wel eens onveilig. Dit percentage is vrij hoog en zou omlaag kunnen door meer surveilleren en optreden van de politie en/of BOA. Over de rol van politie, gemeente en BOA op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen bestaat momenteel nog veel onbekendheid bij inwoners. Door onder andere te communiceren wat de exacte werkzaamheden van deze partijen zijn, hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden, bij welke partijen burgers terecht kunnen voor welke zaken en door burgers te betrekken bij hun werkzaamheden, zal de bekendheid en tevredenheid van burgers over deze partijen toenemen. Het meer zichtbaar zijn van de politie in de gemeente zal hier vermoedelijk ook aan bijdragen. Momenteel vindt bijna drie kwart (73%) dat je de politie te weinig ziet in de wijk. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 6

7 Onderzoeksresultaten GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 7

8 Voorvallen en misdrijven GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 8

9 Te hard rijden en hondenpoep zijn de meest voorkomende voorvallen in de gemeente Dongen Te hard rijden Hondenpoep Rommel op straat Inbraak in woningen Andere vormen van geluidsoverlast Vandalisme Parkeeroverlast Beschadiging of vernieling aan auto's Geluidsoverlast door verkeer % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing Inwoners van s-gravenmoer ondervinden vaker overlast van hondenpoep dan in andere wijken (57%: vaak). In de wijk Klein-Dongen-Vaart komt hondenpoep minder voor (35%: nooit) dan gemiddeld. Inbraak in woningen komt vaker voor in s-gravenmoer (4%: vaak) dan in andere wijken, dit geldt ook voor Andere vormen van geluidsoverlast (%: vaak). In de wijk West II is vaker sprake van parkeeroverlast (31%: vaak) dan in andere wijken. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 9

10 In De Biezen komen verschillende voorvallen relatief vaker voor dan in andere wijken Overlast van groepen jongeren Overlast door omwonenden Fietsendiefstal Diefstal UIT auto's Overlast van loslopende honden Drugsgebruik Dronken mensen op straat Bekladding van muren en/of gebouwen Drugshandel % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing In De Biezen ondervindt men meer overlast van groepen jongeren (1%: vaak, 65%: soms en 1%: nooit) dan in andere wijken, ook overlast door omwonenden (1%: vaak) komt hier vaker voor. In De Biezen komt ook fietsendiefstal vaker voor (1%: vaak, 5%: soms en 31%: nooit), in s-gravenmoer is er minder fietsendiefstal (%: vaak, 4%: soms en 74%: nooit). In de wijken Centrum en Oud Dongen (Centrum Zuid) is er relatief vaker sprake van dronken mensen op straat. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

11 Relatief weinig overlast van zwervers/daklozen en straatroof Diefstal VAN auto's Vrouwen/meisjes die ongewenst aandacht krijgen 69 7 Mensen die op straat worden lastig gevallen Geweldsdelicten Overlast door horecagelegenheden Bedreiging Straatroof Overlast van zwervers / daklozen % % 4% 6% 8% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing Diefstal VAN auto s komt meer voor in de wijk Klein-Dongen-Vaart (vaak: 3%, soms:78% en nooit: 15%). In De Biezen zijn er vaker geweldsdelicten dan in andere wijken (vaak: %, soms: 36%, nooit: 56%). Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 11

12 Inbraak in woningen verdient volgens de helft van de respondenten de prioriteit op het gebied van veiligheid Inbraak in woningen 5 Te hard rijden 37 Hondenpoep 5 Vandalisme Rommel op straat Geweldsdelicten Drugshandel Overlast van groepen jongeren Parkeeroverlast 13 Fietsendiefstal % Top-3 van prioriteiten op veiligheidsgebied bestaat uit: inbraak in woningen (5%), te hard rijden (37%) en hondenpoep (5%). In 11 was de top-3: te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. In de wijk Klein-Dongen-Vaart verdient inbraak in woningen nog sterker prioriteit (77%) dan in andere wijken. Te hard rijden vindt men in Oud Dongen (Centrum Zuid) belangrijker (54%) en in West I minder belangrijk (18%) dan gemiddeld. Hondenpoep verdient in West I voor meer mensen prioriteit (43%). Welke (maximaal) drie aspecten op het gebied van veiligheid verdienen volgens u de hoogste prioriteit binnen de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

13 44% ervaart wel eens overlast van hangjongeren Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? 1% 9% 8% 7% 6% 56 Oud Dongen (Centrum Zuid) Biezen Centrum West I % 4% Per wijk: `s-gravenmoer Indien wel/neutraal Overig % Hoge Akker % 4 West II 8 7 1% % 4 Vaak Soms Nooit Klein-Dongen-Vaart % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit Van de respondenten ervaart 44% wel eens overlast van hangjongeren. Respondenten die wonen in de wijken Oud Dongen (Centrum Zuid), de Biezen, Centrum en West I ervaren het vaakst overlast. Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 13

14 Driekwart vindt hun gedrag niet aanvaardbaar 15 3 Aanvaardbaar Hinderlijk Overlast gevend Crimineel 6 in % Van de respondenten die vaak of soms overlast ervaren van hangjongeren typeert 3% hun gedrag als aanvaardbaar, 6% als hinderlijk, 15% als overlast gevend en % als crimineel. In de wijk Hoge Akker vindt slechts 6% het gedrag aanvaardbaar, 54% ziet het hier als hinderlijk en 4% als overlast gevend. Hoe zou u het gedrag van deze (groepen van) hangjongeren typeren? Alle respondenten die wel eens overlast ervaren van hangjongeren (n=155) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 14

15 Veiligheid GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 15

16 91% is (zeer) tevreden over het wonen in hun wijk en 79% is (zeer) tevreden over de veiligheid in hun wijk (On)tevredenheid over wonen in wijk (On)tevredenheid over veiligheid in wijk % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden In s-gravenmoer zijn relatief meer mensen zeer tevreden over zowel het wonen in hun wijk (5%: zeer tevreden) als de veiligheid in hun wijk (9%: zeer tevreden). Hoe tevreden of ontevreden bent u over het wonen in uw wijk? Hoe tevreden of ontevreden bent u over de veiligheid in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 16

17 41% voelt zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen, in de wijk voelt 8% zich wel eens onveilig Voelt u zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen? 1% 9% Voelt u zich wel eens onveilig in uw wijk? Oud Dongen (Centrum Zuid) West I % Biezen % 59 West II % 5% 4% 3% % 4 Per wijk: Overig 3 Klein-Dongen- Indien Vaart wel/neutraal Centrum `s-gravenmoer % Hoge Akker 1 9 % 1 Vaak Soms Nooit % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit 41% voelt zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen. Gemiddeld voelt 8% zich wel eens onveilig in hun eigen wijk. Inwoners van de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) voelen zich gemiddeld het onveiligst in hun wijk (37%: soms onveilig), in de wijk Hoge Akker voelt men zich het veiligst (1%: soms onveilig). Vrouwen voelen zich, zowel in de gemeente Dongen als in hun wijk, gemiddeld onveiliger dan mannen. Voelt u zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen? Voelt u zich wel eens onveilig in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 17

18 44% voelt zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen Onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen Onveilig in het centrum van de gemeente Dongen Onveilig in de buurt van horecagelegenheden in de gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit Daar kom ik nooit Van de respondenten komt 9% nooit op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Dit betekent dat van de respondenten die hier wel komen, 6% zich wel eens onveilig voelt op deze plekken. Voelt u zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen / in het centrum / in de buurt van horecagelegenheden in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 18

19 17% ervaart wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen Van de respondenten ervaart gemiddeld 17% wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen. In de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) ervaren relatief meer mensen overlast (36%). De meest voorkomende overlast is te plaatsen onder: geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken (n=6). Ervaart u wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 19

20 1% ervaart wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen Van de respondenten ervaart gemiddeld 1% wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen. Ook hiervan ervaren in de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) relatief meer mensen wel eens overlast (%). De meest voorkomende overlast is te plaatsen onder: parkeerproblemen, geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken (n=44). Ervaart u wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

21 8% voelt zich veilig als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen Als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen voel ik me veilig Het toezicht en de controle rondom evenementen is goed Als omwonende van evenementen in de gemeente Dongen voel ik me veilig De communicatie ten aanzien van de veiligheid rondom evenementen is goed % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. Inwoners van s-gravenmoer zijn bij alle stellingen significant sterker vertegenwoordigd in de categorie Weet ik niet / n.v.t. Respondenten die in het Centrum wonen, voelen zich als omwonende van evenementen relatief veiliger (7%: (helemaal) mee eens). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

22 7% is (zeer) tevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk (On)tevredenheid over voorzieningen op veiligheidsgebied in wijk (On)tevredenheid over informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden 7% is (zeer) tevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk, 8% is (zeer) ontevreden. In de wijk de Biezen is men relatief meer ontevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk (%: ontevreden). Respondenten die vallen binnen de wijk Overig zijn hierover juist meer tevreden (91%: (zeer) tevreden). Inwoners van de wijk West I zijn relatief meer ontevreden over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen (18%: ontevreden). Hoe tevreden of ontevreden bent u over de voorzieningen op veiligheidsgebied in uw wijk? Hoe tevreden of ontevreden bent u over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

23 Twee derde van de respondenten is van mening dat hun wijk verloedert als gevolg van hondenpoep Hondenpoep Zwerfvuil Slecht onderhoud aan de groenvoorziening Vandalisme Slecht onderhoud aan de openbare verlichting Graffiti % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Nee Ja, matig Ja, erg Ja, heel erg Respondenten die vallen onder de wijk Overig en Klein-Dongen-Vaart zien hun wijk relatief minder verloederen als gevolg van hondenpoep (respectievelijk 6%: Nee en 75%: Nee). Hetzelfde geldt in deze wijken voor slecht onderhoud aan de groenvoorziening (86%: Nee en 85%: Nee). In Oud Dongen vindt men de wijk relatief erger verloederen als gevolg van vandalisme (16%: Ja, erg). Slecht onderhoud aan de openbare verlichting zorgt volgens relatief veel inwoners van s-gravenmoer voor verloedering (43%: Ja). In de wijk Centrum geldt dit voor verloedering als gevolg van graffiti (34%: Ja). Bent u van mening dat uw wijk verloedert als gevolg van: Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

24 38% wordt niet voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen Ik ben me bewust van risico's van bedrijven in de gemeente Dongen Ik word voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. Hoogopgeleiden en respondenten met kinderen onder de 15 jaar zijn zich minder bewust van de risico s en minder van hen worden voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen. Relatief meer inwoners van de wijk West I vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen (59%: (helemaal) mee oneens). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 4

25 63% is bereid om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de wijk Er bestaan geen (significante) verschillen in bereidheid tussen de verschillende wijken. Wel zijn er meer respondenten met kinderen onder de 15 jaar bereid om een bijdrage te leveren (74%: Ja). De meest genoemde bijdragen zijn: (extra) opletten, buurtwacht, sociale controle, overlast melden, verlichting aanlaten, wijkraad en opruimen (zwerfvuil) (n=36). Bent u bereid om (samen met anderen) een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 5

26 Ook 63% heeft in de wijk of aan de woning al maatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid Relatief meer vrouwen (7%: Ja) dan mannen (55%: Ja) hebben al maatregelen getroffen. In het centrum hebben relatief minder mensen maatregelen getroffen (4%: Ja) en in West II fors meer (88%: Ja). Ook meer mensen met een koopwoning (69%: Ja) dan met een huurwoning (3%: Ja) hebben maatregelen getroffen. De meest genoemde maatregelen zijn: verlichting, buurtwacht, goede (veiligheids)sloten, rolluiken en alarm(systemen) (n=34). Heeft u zelf in uw wijk of aan uw woning al maatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 6

27 Politie en gemeente GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 7

28 Een derde van de respondenten is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf Geen enkel misdrijf ondervonden in de afgelopen 1 maanden 67 Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit 9 Diefstal fiets Daadwerkelijke inbraak in woning Poging tot inbraak in woning Vernielingen anders dan aan auto Diefstal van andere dingen dan hier genoemd Iets gestolen uit auto Bedreigd met lichamelijk geweld Diefstal auto Diefstal portemonnee, mobiele telefoon etc., zonder geweld Ander misdrijf dan hier genoemd % In de wijken Centrum en de Biezen is men relatief vaker slachtoffer geworden van fietsendiefstal (respectievelijk 1% en 11%). In de wijk West II hebben relatief minder mensen een misdrijf ondervonden in de afgelopen 1 maanden (14%). Welke van de misdrijven die u in de laatste 1 maanden hebben getroffen, vond het laatste plaats? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 8

29 55% heeft het betreffende voorval gemeld bij de politie Is het voorval gemeld bij de politie? Reden om het niet te melden: 1% 9% 9 Het helpt toch niets 4 8% 7% 34 Niet bekend bij de politie: Het was niet zo belangrijk Is geen zaak voor de politie % 5% 4% Ja, gemeld bij de politie Het is opgelost Dan volgen er misschien represailles 3 6 3% % 1% 55 Nee, niet bekend bij de politie Weet ik niet / wil niet zeggen Nee, door de politie zelf ontdekt Schaam me om het bij de politie te melden Andere reden, namelijk % Is dit voorval gemeld bij de politie? Weet ik niet / wil ik niet zeggen % De belangrijkste reden om een voorval niet te melden is omdat men denkt dat het toch niets helpt (4%). Andere redenen dan bovenstaande om het voorval niet te melden waren: daders onbekend / niet te achterhalen (3x), kost veel tijd en helpt niets, twijfel nog om het te melden en het melden voegt weinig toe. Is dit voorval gemeld bij de politie? Alle respondenten die in de afgelopen 1 maanden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf (n=118) Wat was de belangrijkste reden om dit voorval niet te melden? Alle respondenten waarvan het voorgevallen misdrijf niet bekend is bij GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 de politie (n=37) 9

30 1% is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de wijk, over de BOA heeft bijna de helft geen mening Politie BOA % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet Veel respondenten zijn onbekend met het functioneren van de politie (5%) en de BOA (44%). % is (zeer) ontevreden over het totale functioneren van de politie en 5% is (zeer) ontevreden over de BOA. In s-gravenmoer zijn relatief meer mensen zeer ontevreden (16%) over het functioneren van de politie en de BOA (18%). Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie / van de BOA in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

31 Bijna drie kwart van de respondenten vindt dat je de politie te weinig ziet in de wijk Je ziet de politie in de wijk te weinig De politie is hier te weinig aanspreekbaar De politie komt hier te weinig uit de auto De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken De politie komt niet snel als je ze roept % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. 73% is het (helemaal) eens met de stelling dat je de politie te weinig ziet in de wijk. Ook vindt de meerderheid (5%) dat de politie te weinig aanspreekbaar is. Relatief minder respondenten in s-gravenmoer en Overig zijn het eens met de stelling dat je de politie te weinig ziet in de wijk (respectievelijk 51% en 53%). In de wijk West I zijn relatief meer mensen (tussen de % en 3%) het met vier van de vijf stellingen oneens (behalve met: De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 31

32 Volgens 54% is de gemeente bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast in de wijk De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de wijk De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente reageert op meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de wijk De gemeente informeert de wijk over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente betrekt de wijk bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk % % 4% 6% 8% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. In de Biezen vinden relatief meer mensen dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid en dat zij de wijk betrekt bij de aanpak ervan (beide 5% (helemaal) eens). In de wijk West I vinden relatief meer mensen dat de gemeente niet doet wat ze zegt (3% (helemaal) oneens). Meer mensen in Klein-Dongen-Vaart vinden dat de gemeente de wijk niet betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk (37% (helemaal) oneens. In Oud Dongen (Centrum Zuid) vinden minder mensen dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de wijk informeert over de aanpak (% en 14% (helemaal) eens. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

33 Inwoners van de gemeente Dongen beoordelen hun wijk gemiddeld met een 7,5 Verdeling van gegeven rapportcijfers: Gemiddelde rapportcijfers per wijk: % Klein-Dongen-Vaart is de best beoordeelde wijk met een gemiddeld rapportcijfer van (afgerond) een 7,9. Inwoners van de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) geven hun wijk met een 7,3 gemiddeld het laagste cijfer. Mannen geven gemiddeld een hoger rapportcijfer aan hun wijk (7,57) dan vrouwen (7,36). Welk rapportcijfer, van 1 t/m 1, zou u aan uw wijk geven? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 33

34 Onderzoeksverantwoording GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 34

35 Onderzoeksverantwoording Methode Dit onderzoek is uitgevoerd op het inwonerpanel van de gemeente Dongen (n=71). Leden van dit panel zijn per uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. Veldwerk Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden van donderdag 3 april tot en met dinsdag april 14. Er is één reminder verzonden naar het inwonerpanel, halverwege de veldwerkperiode. Respons Via het inwonerpanel hebben 37 respondenten deelgenomen; dat resulteert in een responspercentage van 5,4%. Representativiteit De resultaten van het inwonerpanel zijn gewogen, zodat ze representatief zijn naar: (1) leeftijd (18 jaar en ouder), () geslacht en (3) het aantal inwoners per wijk. Vragenlijst De lengte van de vragenlijst was gemiddeld 13,9 minuten. Onder de deelnemers zijn vijf rookmelders verloot. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 35

36 Contact GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 36

37 Contact Stephan Dijcks Research Consultant Daan van Grinsven Project Manager GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 37

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST

ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK VUURWERKOVERLAST ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, APRIL 2015 GfK 2015 Onderzoek Vuurwerkoverlast April 2015 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten 3. Onderzoeksverantwoording 4. Steekproefspecificatie

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

"# $%%!& '( $ % ) ! " # $ % & % "' ' ( ) ( ( *%*% %"" %! " +!,' #,"-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #"-$ +)!! !!," # !& +"## ! 3./"#)! 4! """! "2!! +" !

# $%%!& '( $ % ) !  # $ % & % ' ' ( ) ( ( *%*% % %!  +!,' #,-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #-$ +)!! !!, # !& +## ! 3./#)! 4! ! 2!! + ! ! "# $%%!& '( $ % )! " # $ % & % "' ' ( ) ( (" *# ( *%*% %"" %! " +!,' #,"-!! &,! ' *!' +(!,% $ *% #"-$ +)!!!,"""#!!," #!#,"./#!,"#!!& +"##!' 12"#!),"#&! 3./"#)! 4! """! "2!! +"!# +"'! *.( "*%,, "*/+ #

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid Groningen september tot december 18 JANUARI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest

Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest Onderzoek noodopvang in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact 2 1. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019

Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 2019 Monitor Veiligheidsbeleid Groningen januari tot april 19 JUNI 19 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2018 VEILIGHEID Gemeente Februari/Maart 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk

Burgerpanel gemeente Oisterwijk. Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente Oisterwijk Burgerpanel gemeente Oisterwijk Resultaten onderzoek veiligheid en openbare orde in de gemeente

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 2017 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen sept-dec 7 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie onderdelen

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt In deze vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven tussen de 1 (zeer negatief) en 10 (zeer positief).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Inlogcode/ buurtnummer Enquête leefbaarheid in uw buurt Bij het onderzoeken van de leefbaarheid van de buurt, is het waardevol om te weten of er verschillen bestaan in beoordeling van de leefbaarheid naar

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Handhaving, veiligheid en overlast

Handhaving, veiligheid en overlast Re a ge re n Afde ling Onde rzoe k e n April 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl S ta tistie k Grote Ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem Handhaving, veiligheid

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid in uw buurt Enquête leefbaarheid in uw buurt Buurtnummer: Met deze enquête stellen wij u een aantal vragen over de leefbaarheid in uw buurt. U kunt steeds een rapportcijfer geven van 1 (zeer negatief) tot 10 (zeer

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon

Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon Publiekshal. Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 www.twitter.com/gemeentezeist vvww.facebook.com/gemeentezeist Gemeenteraad Datum 14 maart 2018 Ons

Nadere informatie

Hondenbeleid in de Gemeente Soest

Hondenbeleid in de Gemeente Soest Hondenbeleid in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Hondenbeleid 3 Onderzoeksverantwoording 4 5 Steekproefspecificatie Contact

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen januari-april 18 Elke vier maanden verzamelen wij informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid in de gemeente. Deze monitor bestaat uit drie

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest

Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Wijkbewonerteams en Dorpbeheerteam 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Samenvatting Voor het derde achtereenvolgende jaar is middels een open vraag onderzocht aan welke zaken de Leidse burgers zich wel eens ergeren in de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK

DIENSTVERLENINGSONDERZOEK DIENSTVERLENINGSONDERZOEK Gemeente Dongen September 2013 GfK 2013 Gemeente Dongen Dienstverleningsonderzoek September 2013 1 Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Samenvatting 3. Onderzoeksresultaten Publieksbalies

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Tips bij het invullen

Tips bij het invullen Tips bij het invullen Wilt u voordat u deze vragenlijst invult eerst de volgende aanwijzingen lezen? Wie vult de vragenlijst in? Het is de bedoeling dat u zelf (zie adressering) de vragenlijst invult en

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009

Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de Deventer bevolking in 2009 Monitor Veiligheid Resultaten van onderzoek naar de veiligheid onder de bevolking in 2009 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : (0570) 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Eenmeting maart 2016 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Eenmeting maart 206 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Berry Simons Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Juni 206 Inhoud Inleiding 3 Hoofdstuk Resultaten

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39

Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer 112 gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 39 NOODNUMMER Heeft u in de afgelopen 5 jaar wel eens het noodnummer gebeld om de POLITIE te bereiken? Nee... ga verder naar vraag 5 pagina 9 De volgende vragen gaan over de LAATSTE keer dat u belde om de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Versie Datum Maart 2017 1 (67) Onderzoek & Statistiek Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Tabellenrapport: tabellen, vragenlijst Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum November 2017 Auteur

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Gemeente Woerden: Veiligheid

Gemeente Woerden: Veiligheid Gemeente Woerden: Veiligheid / 29-11-2007 / P.1 / 29-11-2007 / P.1 Gemeente Woerden: Veiligheid Onderzoeksrapportage Amsterdam, november 2007 Projectnummer K1441 Auteurs

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Skaeve Huse op de Staart

Skaeve Huse op de Staart Skaeve Huse op de Staart LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST VOOR DE PLAATSING Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Leefbaarheid buurt 3. Overlast 4. Gevoel van veiligheid 5. Skaeve Huse Eind 2018

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week t/m week Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers Rapport monitor Opvang asielzoekers week 52 2016 t/m week 13 2017 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 13 april 2017 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie