ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei"

Transcriptie

1 ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

2 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid Politie en gemeente 3. Onderzoeksverantwoording 4. Contact GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

3 Samenvatting GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

4 Samenvatting Voorvallen en misdrijven Het meest voorkomende voorval volgens inwoners van de gemeente Dongen is te hard rijden. Volgens 41% komt dit vaak voor in hun wijk, 49% vindt het soms voorkomen en 8% nooit. Kort hierachter volgt hondenpoep, volgens 41%: vaak, 48%: soms en 1%: nooit. Hierna komen ook rommel op straat en inbraak in woningen regelmatig voor. Volgens 5% verdient inbraak in woningen de hoogste prioriteit op het gebied van veiligheid binnen de gemeente. Te hard rijden (37%), hondenpoep (5%) en vandalisme (19%) zijn daarna de meest genoemde aspecten. Door 15% wordt overlast van groepen (hang)jongeren genoemd als prioriteit. In totaal ervaart 4% vaak en 4% soms overlast van hangjongeren. Inwoners van de wijken Oud Dongen, de Biezen, Centrum en West I ervaren de meeste overlast van hangjongeren. Veiligheid 91% van de inwoners is tevreden of zeer tevreden over het wonen in hun wijk en 79% is (zeer) tevreden over de veiligheid in de wijk. In s-gravenmoer zijn relatief de meeste mensen zeer tevreden over wonen en veiligheid. In de gemeente Dongen voelt 41% van de inwoners zich wel eens onveilig. In de eigen wijk voelt gemiddeld 8% zich wel eens onveilig. In de wijken Oud Dongen, West I, de Biezen en West II voelt men zich relatief vaker onveilig. Op plaatsen waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen voelt 44% zich wel eens onveilig. In het centrum van de gemeente en in de buurt van horecagelegenheden is dit 5%. 17% ervaart wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden. De meest voorkomende overlast valt te plaatsen onder geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken. 1% ervaart wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen. Hierbij komen naast parkeerproblemen grotendeels dezelfde vormen van overlast als bij horecagelegenheden naar voren. Als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen voelt een ruime meerderheid (8%) zich veilig. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 4

5 Samenvatting Over voorzieningen op veiligheidsgebied in de wijk is 7% (zeer) tevreden. Een krappe meerderheid (51%) is (zeer) tevreden over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen. Twee derde van de respondenten is van mening dat hun wijk verloedert als gevolg van hondenpoep. Ook door zwerfvuil (56%), slecht onderhoud aan de groenvoorziening (34%) en vandalisme (3%) zien inwoners hun wijk verloederen. 38% wordt niet voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen, 35% is zich niet bewust van risico s van bedrijven. Bijna twee derde (63%) is bereid een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de wijk. Vaak genoemde bijdragen zijn: opletten, buurtwacht, sociale controle, overlast melden, verlichting, wijkraad en opruimen. Ook 63% geeft aan al maatregelen te hebben getroffen in de wijk of aan de woning ter bevordering van de veiligheid. Verlichting, buurtwacht, goede sloten, rolluiken en alarm(systemen) worden hierbij veel genoemd. Politie en gemeente Een derde van de respondenten is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een of meerdere misdrijven. Van hen heeft 55% dit voorval gemeld bij de politie. Belangrijke redenen voor slachtoffers om het niet te melden zijn: het helpt toch niets (4%), het was niet zo belangrijk (19%) en het is geen zaak voor de politie (15%). Over het functioneren van de politie in de wijk is slechts 1% (zeer) tevreden en de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA) scoren met 11% nog lager. Bijna drie kwart (73%) vindt dat je de politie te weinig ziet in de wijk en volgens 5% is deze te weinig aanspreekbaar. Volgens 54% is de gemeente bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast in de wijk. Veel respondenten hebben geen mening over het functioneren van de gemeente, de politie en de BOA. Inwoners van de gemeente Dongen beoordelen hun wijk gemiddeld met een 7,5. De best beoordeelde wijk is Klein- Dongen-Vaart (7,9), gevolgd door s-gravenmoer en Hoge Akker (beide 7,7). GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 5

6 Conclusies en aanbevelingen Inbraak in woningen, te hard rijden en hondenpoep zijn voorvallen/misdrijven die veel voorkomen en bovendien door inwoners gezien worden als prioriteiten op het gebied van veiligheid. Omdat bijna twee derde van de inwoners bereid is mee te denken en/of een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid, is het aan te raden om als gemeente samen met inwoners deze issues aan te pakken. Ook de belangrijkste aspecten waardoor de wijk volgens inwoners verloedert (hondenpoep, zwerfvuil en slecht onderhoud aan de groenvoorziening), lijken uitermate geschikt om burgers bij te betrekken voor de aanpak hiervan. Wat betreft de informatievoorziening over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen bestaat veel ontevredenheid en onbekendheid. Slechts 17% vindt dat zij hierover voldoende geïnformeerd wordt. Door hierover duidelijk en voldoende te communiceren zal de bewustwording van risico s van bedrijven in de gemeente (nu slechts 3%) ook groeien. De overgrote meerderheid van de inwoners is tevreden over het wonen in de wijk (91% (zeer) tevreden) en de veiligheid in de wijk (79% (zeer) tevreden). Van de inwoners die op plekken komen waar groepen jongeren rondhangen voelt 6% zich hier wel eens onveilig. Dit percentage is vrij hoog en zou omlaag kunnen door meer surveilleren en optreden van de politie en/of BOA. Over de rol van politie, gemeente en BOA op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen bestaat momenteel nog veel onbekendheid bij inwoners. Door onder andere te communiceren wat de exacte werkzaamheden van deze partijen zijn, hoe zij zich onderling tot elkaar verhouden, bij welke partijen burgers terecht kunnen voor welke zaken en door burgers te betrekken bij hun werkzaamheden, zal de bekendheid en tevredenheid van burgers over deze partijen toenemen. Het meer zichtbaar zijn van de politie in de gemeente zal hier vermoedelijk ook aan bijdragen. Momenteel vindt bijna drie kwart (73%) dat je de politie te weinig ziet in de wijk. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 6

7 Onderzoeksresultaten GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 7

8 Voorvallen en misdrijven GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 8

9 Te hard rijden en hondenpoep zijn de meest voorkomende voorvallen in de gemeente Dongen Te hard rijden Hondenpoep Rommel op straat Inbraak in woningen Andere vormen van geluidsoverlast Vandalisme Parkeeroverlast Beschadiging of vernieling aan auto's Geluidsoverlast door verkeer % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing Inwoners van s-gravenmoer ondervinden vaker overlast van hondenpoep dan in andere wijken (57%: vaak). In de wijk Klein-Dongen-Vaart komt hondenpoep minder voor (35%: nooit) dan gemiddeld. Inbraak in woningen komt vaker voor in s-gravenmoer (4%: vaak) dan in andere wijken, dit geldt ook voor Andere vormen van geluidsoverlast (%: vaak). In de wijk West II is vaker sprake van parkeeroverlast (31%: vaak) dan in andere wijken. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 9

10 In De Biezen komen verschillende voorvallen relatief vaker voor dan in andere wijken Overlast van groepen jongeren Overlast door omwonenden Fietsendiefstal Diefstal UIT auto's Overlast van loslopende honden Drugsgebruik Dronken mensen op straat Bekladding van muren en/of gebouwen Drugshandel % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing In De Biezen ondervindt men meer overlast van groepen jongeren (1%: vaak, 65%: soms en 1%: nooit) dan in andere wijken, ook overlast door omwonenden (1%: vaak) komt hier vaker voor. In De Biezen komt ook fietsendiefstal vaker voor (1%: vaak, 5%: soms en 31%: nooit), in s-gravenmoer is er minder fietsendiefstal (%: vaak, 4%: soms en 74%: nooit). In de wijken Centrum en Oud Dongen (Centrum Zuid) is er relatief vaker sprake van dronken mensen op straat. Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

11 Relatief weinig overlast van zwervers/daklozen en straatroof Diefstal VAN auto's Vrouwen/meisjes die ongewenst aandacht krijgen 69 7 Mensen die op straat worden lastig gevallen Geweldsdelicten Overlast door horecagelegenheden Bedreiging Straatroof Overlast van zwervers / daklozen % % 4% 6% 8% 1% Komt vaak voor Komt soms voor Komt nooit voor Niet van toepassing Diefstal VAN auto s komt meer voor in de wijk Klein-Dongen-Vaart (vaak: 3%, soms:78% en nooit: 15%). In De Biezen zijn er vaker geweldsdelicten dan in andere wijken (vaak: %, soms: 36%, nooit: 56%). Kunt u voor elk voorval/misdrijf aangeven of dit naar uw eigen idee vaak, soms of nooit voorkomt in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 11

12 Inbraak in woningen verdient volgens de helft van de respondenten de prioriteit op het gebied van veiligheid Inbraak in woningen 5 Te hard rijden 37 Hondenpoep 5 Vandalisme Rommel op straat Geweldsdelicten Drugshandel Overlast van groepen jongeren Parkeeroverlast 13 Fietsendiefstal % Top-3 van prioriteiten op veiligheidsgebied bestaat uit: inbraak in woningen (5%), te hard rijden (37%) en hondenpoep (5%). In 11 was de top-3: te hard rijden, hondenpoep en parkeeroverlast. In de wijk Klein-Dongen-Vaart verdient inbraak in woningen nog sterker prioriteit (77%) dan in andere wijken. Te hard rijden vindt men in Oud Dongen (Centrum Zuid) belangrijker (54%) en in West I minder belangrijk (18%) dan gemiddeld. Hondenpoep verdient in West I voor meer mensen prioriteit (43%). Welke (maximaal) drie aspecten op het gebied van veiligheid verdienen volgens u de hoogste prioriteit binnen de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

13 44% ervaart wel eens overlast van hangjongeren Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? 1% 9% 8% 7% 6% 56 Oud Dongen (Centrum Zuid) Biezen Centrum West I % 4% Per wijk: `s-gravenmoer Indien wel/neutraal Overig % Hoge Akker % 4 West II 8 7 1% % 4 Vaak Soms Nooit Klein-Dongen-Vaart % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit Van de respondenten ervaart 44% wel eens overlast van hangjongeren. Respondenten die wonen in de wijken Oud Dongen (Centrum Zuid), de Biezen, Centrum en West I ervaren het vaakst overlast. Ervaart u wel eens overlast van (groepen van) hangjongeren? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 13

14 Driekwart vindt hun gedrag niet aanvaardbaar 15 3 Aanvaardbaar Hinderlijk Overlast gevend Crimineel 6 in % Van de respondenten die vaak of soms overlast ervaren van hangjongeren typeert 3% hun gedrag als aanvaardbaar, 6% als hinderlijk, 15% als overlast gevend en % als crimineel. In de wijk Hoge Akker vindt slechts 6% het gedrag aanvaardbaar, 54% ziet het hier als hinderlijk en 4% als overlast gevend. Hoe zou u het gedrag van deze (groepen van) hangjongeren typeren? Alle respondenten die wel eens overlast ervaren van hangjongeren (n=155) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 14

15 Veiligheid GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 15

16 91% is (zeer) tevreden over het wonen in hun wijk en 79% is (zeer) tevreden over de veiligheid in hun wijk (On)tevredenheid over wonen in wijk (On)tevredenheid over veiligheid in wijk % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden In s-gravenmoer zijn relatief meer mensen zeer tevreden over zowel het wonen in hun wijk (5%: zeer tevreden) als de veiligheid in hun wijk (9%: zeer tevreden). Hoe tevreden of ontevreden bent u over het wonen in uw wijk? Hoe tevreden of ontevreden bent u over de veiligheid in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 16

17 41% voelt zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen, in de wijk voelt 8% zich wel eens onveilig Voelt u zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen? 1% 9% Voelt u zich wel eens onveilig in uw wijk? Oud Dongen (Centrum Zuid) West I % Biezen % 59 West II % 5% 4% 3% % 4 Per wijk: Overig 3 Klein-Dongen- Indien Vaart wel/neutraal Centrum `s-gravenmoer % Hoge Akker 1 9 % 1 Vaak Soms Nooit % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit 41% voelt zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen. Gemiddeld voelt 8% zich wel eens onveilig in hun eigen wijk. Inwoners van de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) voelen zich gemiddeld het onveiligst in hun wijk (37%: soms onveilig), in de wijk Hoge Akker voelt men zich het veiligst (1%: soms onveilig). Vrouwen voelen zich, zowel in de gemeente Dongen als in hun wijk, gemiddeld onveiliger dan mannen. Voelt u zich wel eens onveilig in de gemeente Dongen? Voelt u zich wel eens onveilig in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 17

18 44% voelt zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen Onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen in de gemeente Dongen Onveilig in het centrum van de gemeente Dongen Onveilig in de buurt van horecagelegenheden in de gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Vaak Soms Nooit Daar kom ik nooit Van de respondenten komt 9% nooit op plekken waar groepen jongeren rondhangen. Dit betekent dat van de respondenten die hier wel komen, 6% zich wel eens onveilig voelt op deze plekken. Voelt u zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen / in het centrum / in de buurt van horecagelegenheden in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 18

19 17% ervaart wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen Van de respondenten ervaart gemiddeld 17% wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen. In de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) ervaren relatief meer mensen overlast (36%). De meest voorkomende overlast is te plaatsen onder: geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken (n=6). Ervaart u wel eens overlast door bezoekers van horecagelegenheden in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 19

20 1% ervaart wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen Van de respondenten ervaart gemiddeld 1% wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen. Ook hiervan ervaren in de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) relatief meer mensen wel eens overlast (%). De meest voorkomende overlast is te plaatsen onder: parkeerproblemen, geluidsoverlast, vandalisme en rommel maken (n=44). Ervaart u wel eens overlast door (bezoekers van) evenementen in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

21 8% voelt zich veilig als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen Als bezoeker van evenementen in de gemeente Dongen voel ik me veilig Het toezicht en de controle rondom evenementen is goed Als omwonende van evenementen in de gemeente Dongen voel ik me veilig De communicatie ten aanzien van de veiligheid rondom evenementen is goed % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. Inwoners van s-gravenmoer zijn bij alle stellingen significant sterker vertegenwoordigd in de categorie Weet ik niet / n.v.t. Respondenten die in het Centrum wonen, voelen zich als omwonende van evenementen relatief veiliger (7%: (helemaal) mee eens). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1

22 7% is (zeer) tevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk (On)tevredenheid over voorzieningen op veiligheidsgebied in wijk (On)tevredenheid over informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden 7% is (zeer) tevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk, 8% is (zeer) ontevreden. In de wijk de Biezen is men relatief meer ontevreden over de voorzieningen op veiligheidsgebied in hun wijk (%: ontevreden). Respondenten die vallen binnen de wijk Overig zijn hierover juist meer tevreden (91%: (zeer) tevreden). Inwoners van de wijk West I zijn relatief meer ontevreden over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen (18%: ontevreden). Hoe tevreden of ontevreden bent u over de voorzieningen op veiligheidsgebied in uw wijk? Hoe tevreden of ontevreden bent u over de informatievoorzieningen op veiligheidsgebied in de gemeente Dongen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14

23 Twee derde van de respondenten is van mening dat hun wijk verloedert als gevolg van hondenpoep Hondenpoep Zwerfvuil Slecht onderhoud aan de groenvoorziening Vandalisme Slecht onderhoud aan de openbare verlichting Graffiti % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Nee Ja, matig Ja, erg Ja, heel erg Respondenten die vallen onder de wijk Overig en Klein-Dongen-Vaart zien hun wijk relatief minder verloederen als gevolg van hondenpoep (respectievelijk 6%: Nee en 75%: Nee). Hetzelfde geldt in deze wijken voor slecht onderhoud aan de groenvoorziening (86%: Nee en 85%: Nee). In Oud Dongen vindt men de wijk relatief erger verloederen als gevolg van vandalisme (16%: Ja, erg). Slecht onderhoud aan de openbare verlichting zorgt volgens relatief veel inwoners van s-gravenmoer voor verloedering (43%: Ja). In de wijk Centrum geldt dit voor verloedering als gevolg van graffiti (34%: Ja). Bent u van mening dat uw wijk verloedert als gevolg van: Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

24 38% wordt niet voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen Ik ben me bewust van risico's van bedrijven in de gemeente Dongen Ik word voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen % % 4% 6% 8% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. Hoogopgeleiden en respondenten met kinderen onder de 15 jaar zijn zich minder bewust van de risico s en minder van hen worden voldoende geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen. Relatief meer inwoners van de wijk West I vinden dat zij niet voldoende worden geïnformeerd over de (on)veiligheid van bedrijven in de gemeente Dongen (59%: (helemaal) mee oneens). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 4

25 63% is bereid om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in de wijk Er bestaan geen (significante) verschillen in bereidheid tussen de verschillende wijken. Wel zijn er meer respondenten met kinderen onder de 15 jaar bereid om een bijdrage te leveren (74%: Ja). De meest genoemde bijdragen zijn: (extra) opletten, buurtwacht, sociale controle, overlast melden, verlichting aanlaten, wijkraad en opruimen (zwerfvuil) (n=36). Bent u bereid om (samen met anderen) een bijdrage te leveren aan het bevorderen van de veiligheid in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 5

26 Ook 63% heeft in de wijk of aan de woning al maatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid Relatief meer vrouwen (7%: Ja) dan mannen (55%: Ja) hebben al maatregelen getroffen. In het centrum hebben relatief minder mensen maatregelen getroffen (4%: Ja) en in West II fors meer (88%: Ja). Ook meer mensen met een koopwoning (69%: Ja) dan met een huurwoning (3%: Ja) hebben maatregelen getroffen. De meest genoemde maatregelen zijn: verlichting, buurtwacht, goede (veiligheids)sloten, rolluiken en alarm(systemen) (n=34). Heeft u zelf in uw wijk of aan uw woning al maatregelen getroffen ter bevordering van de veiligheid? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 6

27 Politie en gemeente GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 7

28 Een derde van de respondenten is in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geweest van een misdrijf Geen enkel misdrijf ondervonden in de afgelopen 1 maanden 67 Iets gestolen of beschadigd dat aan de buitenkant van de auto zit 9 Diefstal fiets Daadwerkelijke inbraak in woning Poging tot inbraak in woning Vernielingen anders dan aan auto Diefstal van andere dingen dan hier genoemd Iets gestolen uit auto Bedreigd met lichamelijk geweld Diefstal auto Diefstal portemonnee, mobiele telefoon etc., zonder geweld Ander misdrijf dan hier genoemd % In de wijken Centrum en de Biezen is men relatief vaker slachtoffer geworden van fietsendiefstal (respectievelijk 1% en 11%). In de wijk West II hebben relatief minder mensen een misdrijf ondervonden in de afgelopen 1 maanden (14%). Welke van de misdrijven die u in de laatste 1 maanden hebben getroffen, vond het laatste plaats? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 8

29 55% heeft het betreffende voorval gemeld bij de politie Is het voorval gemeld bij de politie? Reden om het niet te melden: 1% 9% 9 Het helpt toch niets 4 8% 7% 34 Niet bekend bij de politie: Het was niet zo belangrijk Is geen zaak voor de politie % 5% 4% Ja, gemeld bij de politie Het is opgelost Dan volgen er misschien represailles 3 6 3% % 1% 55 Nee, niet bekend bij de politie Weet ik niet / wil niet zeggen Nee, door de politie zelf ontdekt Schaam me om het bij de politie te melden Andere reden, namelijk % Is dit voorval gemeld bij de politie? Weet ik niet / wil ik niet zeggen % De belangrijkste reden om een voorval niet te melden is omdat men denkt dat het toch niets helpt (4%). Andere redenen dan bovenstaande om het voorval niet te melden waren: daders onbekend / niet te achterhalen (3x), kost veel tijd en helpt niets, twijfel nog om het te melden en het melden voegt weinig toe. Is dit voorval gemeld bij de politie? Alle respondenten die in de afgelopen 1 maanden slachtoffer zijn geweest van een misdrijf (n=118) Wat was de belangrijkste reden om dit voorval niet te melden? Alle respondenten waarvan het voorgevallen misdrijf niet bekend is bij GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 de politie (n=37) 9

30 1% is (zeer) tevreden over het functioneren van de politie in de wijk, over de BOA heeft bijna de helft geen mening Politie BOA % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Zeer tevreden Tevreden Niet tevreden / niet ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden Weet ik niet Veel respondenten zijn onbekend met het functioneren van de politie (5%) en de BOA (44%). % is (zeer) ontevreden over het totale functioneren van de politie en 5% is (zeer) ontevreden over de BOA. In s-gravenmoer zijn relatief meer mensen zeer ontevreden (16%) over het functioneren van de politie en de BOA (18%). Hoe tevreden of ontevreden bent u over het totale functioneren van de politie / van de BOA in uw wijk? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

31 Bijna drie kwart van de respondenten vindt dat je de politie te weinig ziet in de wijk Je ziet de politie in de wijk te weinig De politie is hier te weinig aanspreekbaar De politie komt hier te weinig uit de auto De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken De politie komt niet snel als je ze roept % 1% % 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. 73% is het (helemaal) eens met de stelling dat je de politie te weinig ziet in de wijk. Ook vindt de meerderheid (5%) dat de politie te weinig aanspreekbaar is. Relatief minder respondenten in s-gravenmoer en Overig zijn het eens met de stelling dat je de politie te weinig ziet in de wijk (respectievelijk 51% en 53%). In de wijk West I zijn relatief meer mensen (tussen de % en 3%) het met vier van de vijf stellingen oneens (behalve met: De politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken). In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 31

32 Volgens 54% is de gemeente bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en overlast in de wijk De gemeente is bereikbaar voor meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de wijk De gemeente heeft aandacht voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente reageert op meldingen en klachten over de leefbaarheid en de overlast in de wijk De gemeente informeert de wijk over de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente betrekt de wijk bij de aanpak van leefbaarheid en veiligheid in de wijk De gemeente doet wat ze zegt bij het verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk % % 4% 6% 8% 1% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet / n.v.t. In de Biezen vinden relatief meer mensen dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid en dat zij de wijk betrekt bij de aanpak ervan (beide 5% (helemaal) eens). In de wijk West I vinden relatief meer mensen dat de gemeente niet doet wat ze zegt (3% (helemaal) oneens). Meer mensen in Klein-Dongen-Vaart vinden dat de gemeente de wijk niet betrekt bij de aanpak van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk (37% (helemaal) oneens. In Oud Dongen (Centrum Zuid) vinden minder mensen dat de gemeente aandacht heeft voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid in de wijk en de wijk informeert over de aanpak (% en 14% (helemaal) eens. In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 3

33 Inwoners van de gemeente Dongen beoordelen hun wijk gemiddeld met een 7,5 Verdeling van gegeven rapportcijfers: Gemiddelde rapportcijfers per wijk: % Klein-Dongen-Vaart is de best beoordeelde wijk met een gemiddeld rapportcijfer van (afgerond) een 7,9. Inwoners van de wijk Oud Dongen (Centrum Zuid) geven hun wijk met een 7,3 gemiddeld het laagste cijfer. Mannen geven gemiddeld een hoger rapportcijfer aan hun wijk (7,57) dan vrouwen (7,36). Welk rapportcijfer, van 1 t/m 1, zou u aan uw wijk geven? Alle respondenten (n=37) GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 33

34 Onderzoeksverantwoording GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 34

35 Onderzoeksverantwoording Methode Dit onderzoek is uitgevoerd op het inwonerpanel van de gemeente Dongen (n=71). Leden van dit panel zijn per uitgenodigd om de online vragenlijst in te vullen. Veldwerk Het veldwerk van het onderzoek heeft plaatsgevonden van donderdag 3 april tot en met dinsdag april 14. Er is één reminder verzonden naar het inwonerpanel, halverwege de veldwerkperiode. Respons Via het inwonerpanel hebben 37 respondenten deelgenomen; dat resulteert in een responspercentage van 5,4%. Representativiteit De resultaten van het inwonerpanel zijn gewogen, zodat ze representatief zijn naar: (1) leeftijd (18 jaar en ouder), () geslacht en (3) het aantal inwoners per wijk. Vragenlijst De lengte van de vragenlijst was gemiddeld 13,9 minuten. Onder de deelnemers zijn vijf rookmelders verloot. GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 35

36 Contact GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 36

37 Contact Stephan Dijcks Research Consultant Daan van Grinsven Project Manager GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 37

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Veiligheidsenquête Landhorst

Veiligheidsenquête Landhorst Veiligheidsenquête Landhorst 1. Uitwerking enquête 2. Bijlage: Open vraag Oktober 2006 Gemeente Sint Anthonis Vereniging Peelbelang Landhorst RESULTATEN ENQUÊTE VEILIGHEID GEMEENTE SINT ANTHONIS/ KERN

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen

Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Enquête Bedrijventerrein Forepark Vereniging Beheer Forepark Keurmerk Veilig Ondernemen Voorwoord De Vereniging Beheer Forepark wil graag samen met de ondernemers op het Forepark zorg dragen voor een goed

Nadere informatie

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013

Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof. Nulmeting november 2013 Buurtonderzoek omgeving Jan Wierhof Nulmeting november 2013 Opdrachtgever: Veiligheid en Wijken Frank Claus Opdrachtnemer: Informatie en Kenniscentrum Margot Hutten Januari 2014 Inhoud Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch

Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Eénmeting Leefbaarheid en veiligheid 2014 Beheergebied Van Broeckhovenlaan, s-hertogenbosch Bron: www.brabantwonen.nl Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente s-hertogenbosch DIMENSUS beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt

24 maart 2015. Onderzoek: Veiligheid in uw buurt 24 maart 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid.

Veiligheid 2015 ^ICSB. Respons. Veiligheid & leefbaarheid. dŷ Veel sociale controle. Gemeente Gefdermafsen. 147 Respondenten. Veiligheid. Gemeente Gefdermafsen Veiligheid 2015 Respons 147 Respondenten 147 respondenten (270Zo). De respons is iets lager dan in 2013 (340Zo). De gemiddelde leeftijd van panelleden is 53 jaar. Mannen (5107o) B

Nadere informatie

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven

Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven Monitor leefbaarheid en veiligheid Woonvoorziening Boschdijk, Eindhoven één-meting, 2012 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Eindhoven DIMENSUS beleidsonderzoek November 2012 Projectnummer 497

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 3-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Hoogeind, De Weijer, Groot Schooten en BZOB in de gemeente Helmond Voordat u begint:

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014

Fries burgerpanel. Fries Burgerpanel over veiligheid in Fryslân. februari 2014 Fries burgerpanel Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel

Bewonersscan 2015. T.b.v. Waardwonen. Karima Chafia. Presentatie. Klantlogo aanpassen in diamodel Bewonersscan 2015 Presentatie T.b.v. Waardwonen Karima Chafia Klantlogo 1 Onderzoeksverantwoording 2 Dienstverlening 3 Woning 4 Buurt en leefbaarheid 5 Conclusies Methode onderzoek In totaal zijn er 844

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX

Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Enquête 0-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) op bedrijventerrein XXXX Voordat u begint: / Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt

Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Enquête leefbaarheid en veiligheid in uw buurt Wijknr. Wij willen u enkele vragen voorleggen over de leefbaarheid en veiligheid in uw buurt. De vragenlijst bestaat uit 2 onderdelen: 1) Leefbaarheid en

Nadere informatie

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s)

Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV) Den Haag, augustus 2014 Winkeliers over functioneren van politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa s) 1 Het onderzoek In opdracht van de Stichting Maatschappij

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011

VRAGENLIJST VEILIGHEIDSMONITOR ROTTERDAM 2011 Toelichting invullen enquête WIE VULT DE ENQUÊTE IN? Het is de bedoeling dat de vragenlijst wordt ingevuld door degene aan wie deze enquête is gericht (zie adressering). U doet dit vanuit uw persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Voel je thuis op straat!

Voel je thuis op straat! Voel je thuis op straat! 0-meting onder kinderen, jongeren en volwassenen in Bergen op Zoom Centrum Ron van Wonderen Nanne Boonstra Utrecht, september 2007 Verwey- Jonker Instituut 1 Samenvatting en conclusies

Nadere informatie

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam

Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Beoordeling website Buurtveiligheid Amsterdam Sinds kort staan er buurtcijfers over veiligheid op het internet van de gemeente Amsterdam. Ook de politie Haaglanden heeft een tijd geleden dit initiatief

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR 2014

VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VEILIGHEIDSMONITOR 2014 VOOR U GAAT INVULLEN... Bedankt dat u wilt meewerken aan het onderzoek Veiligheidsmonitor 2014. Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten duren. ENKELE AANDACHTSPUNTEN:

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Tabel A: Wat is uw geslacht?

Tabel A: Wat is uw geslacht? Opmerking vooraf: het tabellenboek begint met een aantal alfabetisch genummerde tabellen die betrekking hebben op achtergrondvariabelen. Hierna volgen met cijfers genummerde tabellen. De nummering van

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn

Gezondheidsenquête Drenthe 2003. Tabellenboek Borger-Odoorn Gezondheidsenquête Drenthe 2003 Tabellenboek Borger C.A. Bos, epidemioloog N. van Zanden, epidemioloog GGD Drenthe Overcingellaan 19 9401 LA Assen Tel.: 0592 306300 c.a.bos@ggddrenthe.nl n.van.zanden@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst

Informatiebijeenkomst Informatiebijeenkomst Ondernemers De Houtwegen Heemskerk 19 September 2013 Agenda 16:30 17:00 Ontvangst met koffie 17:00 17:10 Opening 17:10 17:50 Keurmerk Veilig Ondernemen Cees van der Kolk 17:55 18:15

Nadere informatie

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN

BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN BEWONERSCONSULTATIE T.B.V. HET REGIONAAL AFVALBELEIDSPLAN ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MAART 2014 GfK 2014 Bewonersconsultatie Regionaal Afvalbeleidsplan Maart 2014 1 Inhoud 1. Samenvatting 2. Onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid

Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid Misdrijven en incidenten Colmschate-Zuid 27 28 29 21 211 Diefstal/inbraak woning 52 4 41 25 35 Voertuigcriminaliteit 57 58 72 55 52 Diefstal brom-, snorfietsen, fietsen 61 2 47 32 34 Diefstal/inbraak bedrijven/instellingen

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen.

Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de vragenlijst in te vullen. Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen her-certificering Bedrijventerreinen (KVO-B) op de bedrijventerreinen Mijlweg, Zeehaven, Krabbepolder, Louterbloemen te Dordrecht Voordat

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013

- Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 - Samenvatting - Rapportage Oudertevredenheid Eben-Haëzerschool Emmeloord Juni 2013 ECM onderzoek Site: www.ecmonderzoek.nl E-mail: Info@ecmonderzoek.nl Telefoon: 0525661697 Inleiding en verantwoording

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT

RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT RESULTATEN ENQUETE NIEUW WALDECK DUITS / OOSTENRIJKSE BUURT Doel van het onderzoek was een peiling hoe de buurt door de bewoners wordt beleefd, welke contacten men heeft, en wat men graag verbeterd wil

Nadere informatie

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010

Uiterste inzenddatum: 12 mei 2010 Enquête 1-meting in het kader van het Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen (KVO-B) op het bedrijvenpark Ruyven te Delfgauw. Voordat u begint: Wij verzoeken de ondernemer of de bedrijfsleider de

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015

Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 Resultaten USP-Bewonersscan, meting 2015 In de periode half mei/ half juli 2015 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007

Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Veiligheidsbeeld Zaltbommel 2007 Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel Onderzoek en rapportage: Oostveen Beleidsonderzoek en Advies Colofon Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens

5. Maandvraag December 2013 a. Sportieve voornemens 5. Maandvraag December 01 a. Sportieve voornemens Sportieve voornemens Basis: n=11 Nederlander van 15-80 jaar Percentage JA Geslacht Man 75% Vrouw 69% Leeftijd 15 - jaar 85% 8 4-44 jaar 77% 45-64 jaar

Nadere informatie

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014.

De resultaten van de enquête zijn in de werkgroep besproken op 3 december 2014. Keurmerk Veilig Ondernemen Veiligheidsanalyse 1-meting Plaats Winkelgebied Adviseur : Bergen op Zoom : Centrum : H.H.J. (Helga) van de Mortel Startdatum project : 26 september 2012 Versie, datum : 2, 13

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010

BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 BUURTPROFIELEN MAASTRICHT 2010 Rapportage: Gemeente Maastricht Onderzoek en Statistiek Auteur: Paul Hinssen Met medewerking van: Marion Nijsten, Henri Fouarge, Noëlle Sam-Sin, Pieter Honig en Simon van

Nadere informatie