Veiligheid HI-Ambacht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheid HI-Ambacht"

Transcriptie

1 Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de eigen bewoners. Maar ook vergeleken met de andere Drechtstedenn en n met dezelfde stedelijkheidsklasse. Alsmede van de situatie per wijk en vergeleken met Conclusies. Drechtstedenn vs sterk stedelijke n 3. HI-Ambacht en de wijken De Drechtstedenn deden in het najaar van 015 voor de tweede keer op wijkniveau mee aan de landelijke Veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De monitor levert informatie op over de veiligheidsbeleving door de mensen, doordat de gegevens zijn verzameld op wijkniveau. Na de conclusies laten we eerst zien hoe Hendrik-Ido-Ambacht het doet in vergelijking met andere 'sterk stedelijke' n in Nederland. Hierbij leggen we de nadruk op de schaalscores en de onderliggende vragen. In het tweede deel zoomen we verder in op de en de bijbehorende wijken. Hierbij besteden we aandacht aan de aspecten die in het gevoel van veiligheid in belangrijke mate beïnvloeden. 1 Conclusies In deze rapportage staan een aantal figuren. We wijzen erop dat niet alle verschillen statistisch significant zijn. Alleen de ontwikkelingen die we in de tekst beschrijven zijn ook daadwerkelijke verschillen. In de tabellen zijn de significante verschillen wel gemarkeerd. We zetten de uitkomsten af tegen die van 'sterk stedelijke n'. In totaal namen 50 n uit deze klasse deel aan de Veiligheidsmonitor. In bijv. Zuid-Holland gaat het dan om Alphen aan den Rijn, Barendrecht, Gouda, Hellevoetsluis, Hillegom, Katwijk, Krimpen aan den IJssel, Leiderdorp, Lisse, Maassluis, Nissewaard, Oegstgeest, Ridderkerk, Spijkenisse, Voorschoten, Waddinxveen en Zoetermeer. Op basis van de Veiligheidsmonitor 015 trekken we de volgende conclusies (tabel 1): Tabel 1 De bewoners van de Drechtsteden beoordelen de leefbaarheid en veiligheid in de eigen buurt veelal op dezelfde wijze als inwoners van andere sterk stedelijke n of net wat minder gunstig. Zo is de waardering voor de fysieke voorzieningen (denk aan onderhoud, speeltoestellen) en de sociale samenhang net iets lager en de ervaren overlast van rommel, dronken mensen op straat, rondhangende jongeren en parkeeroverlast net iets hoger. Vergeleken met 01 voelen meer mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt en zijn de bewoners minder tevreden over het onderhoud van de wegen en paden en perken en plantsoenen. Wel is men meer tevreden over het functioneren van de politie. De beoordeling van de leefbaarheid en veiligheid is in Hendrik-Ido-Ambacht grotendeels stabiel gebleven. De scoort op veel aspecten beter dan andere sterk stedelijke gebieden, zoals sociale samenhang, leefbaarheid, verloedering, sociale overlast en veiligheid in de buurt. Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt hangt in het algemeen sterk samen met de omvang van de criminaliteit, de ervaren overlast en de leefbaarheid. In de wijken van Hendrik-Ido-Ambacht zijn er echter geen specifieke aspecten die het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt omlaag duwen of omhoog trekken. De criminaliteit en ervaren overlast zijn niet hoog en de leefbaarheid is op orde. Schaalscores (S) en rapportcijfers (R) Veiligheidsmonitor 015 (tenzij anders vermeld) H 01 H A D P S Z Ds Nl hoe hoger, hoe beter S: fysieke voorzieningen,5,5,,1,,1 5,7,1,3 S: sociale samenhang,,3, 5,7,0, 5, 5,9,0 R: leefbaarheid in de buurt 7,5 7,5 7,3 7,1 7, 7,3 7, 7, 7,3 R: veiligheid in de buurt 7, 7,3 7,3,9 7, 7, 7,0 7,1 7,1 S: functioneren politie,9 5,1 5,5 5, 5, 5,1 5,1 5,3 5,3 hoe hoger, hoe slechter S: verloedering fysieke omg S: veel sociale overlast (%) S: veel verkeersoverlast (%) S: pers.slachtofferschap (%) Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl.

2 Drechtstedenn vs sterk stedelijke n Hoe doen de n in de Drechtsteden het op het gebied van leefbaarheid en veiligheid ten opzichte van andere sterk stedelijke n? We leggen hier de nadruk op score 01 en 015, de score van de Drechtsteden en die van sterk stedelijke n. We gaan achtereenvolgens in op de vier thema's leefbaarheid, ervaren overlast, onveiligheid & slachtofferschap en het functioneren van en politie. Leefbaarheid Het thema leefbaarheid gaat onder meer over de tevredenheid van bewoners over voorzieningen in de buurt, de sociale samenhang en het prettig wonen in de buurt. Bij de schaalscore fysieke voorzieningen gaat het om vijf aspecten (zie kader). In de Drechtsteden zijn de mensen hier iets minder tevreden over dan in andere n. In Hendrik-Ido-Ambacht is de schaalscore niet veranderd sinds 01 (figuur 1) en bewoners zijn meer tevreden over de verlichting en de speelplekken voor kinderen dan in andere sterk stedelijke gebieden. Fysieke voorzieningen Dit is een samengestelde score. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe beter de kwaliteit van de woonomgeving wordt ervaren. Het bestaat uit de stellingen: In de buurt is/zijn.- de wegen, paden en pleintjes goed onderhouden. - perken, plantsoenen en parken goed onderhouden. - het buiten goed verlicht. - goede speelplekken voor kinderen. - goede voorzieningen voor jongeren. Figuur 1 Schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt,,5,1,,1 5,7,1,3 0 Tabel Aspecten van fysieke voorzieningen, (helemaal) mee eens (%) onderwerp H 01 H A D P S Z Ds Nl wegen, paden en pleintjes goed onderhouden perken, plantsoenen en parken goed onderhouden het is buiten goed verlicht goede speelplekken voor kinderen goede voorzieningen voor jongeren Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl / beter/slechter dan 01. Sociale samenhang Dit is een samengestelde score. Hoe hoger de score op deze schaal, hoe beter. Het omvat de stellingen: - De mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks. - De mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om. - Ik woon in een gezellige buurt waar mensen elkaar helpen en dingen samen doen. - Ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen. De schaalscore sociale samenhang is een indicator voor de mate waarin mensen zich thuisvoelen in een buurt en er prettig wonen. Figuur toont de scores. We zien geen noemenswaardige ontwikkelingen sinds 01. In Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht is de sociale samenhang hoger dan in andere sterk stedelijke n; in Dordrecht en Zwijndrecht, net als in de Drechtsteden als geheel, juist wat lager. Figuur Schaalscore sociale samenhang in de buurt, 5,7,3,0, 5, 5,9,0 0

3 Het rapportcijfer voor het prettig wonen in de buurt vertoont geen ontwikkelingen sinds 01 (figuur 3). In Hendrik-Ido-Ambacht (7,5) wonen de mensen net wat prettiger dan in andere sterk stedelijke gebieden (7,3), in Dordrecht net wat minder prettig (7,1). Dit laatste geldt ook voor de Drechtsteden als geheel. Figuur 3 Rapportcijfer voor prettig wonen in de buurt (leefbaarheid) 7,3 7,1 7,5 7, 7,3 7, 7, 7,3 0 Fysieke verloedering Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer overlast wordt ervaren. Optelling van het antwoord "ervaart veel overlast" op de vragen: - overlast van rommel op straat - vernieling van straatmeubilair - bekladde muren of gebouwen - hondenpoep op de stoep Ervaren overlast In Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam is minder fysieke verloedering in de buurt dan in andere sterk stedelijke gebieden, in Dordrecht juist meer (figuur ). Met name rommel en bekladding van muren en gebouwen komt in Dordrecht relatief vaak voor. De gunstige score van Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht komt doordat mensen minder overlast ervaren van rommel en hondenpoep (tabel 3). Figuur Schaalscore fysieke verloedering in de buurt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 30% % 1% 3% % % % 1% Sociale overlast Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer overlast wordt ervaren. Optelling van het antwoord "ervaart veel overlast" op de vragen: - dronken mensen op straat. - drugsgebruik of drugshandel. - mensen in de buurt worden op straat lastiggevallen. - overlast door rondhangende jongeren. - overlast door buurtbewoners. Tabel 3 Aspecten van fysieke verloedering, veel last van (%) onderwerpen H 01 H A D P S Z Ds Nl rommel vernieling straatmeubilair bekladding muren/gebouwen hondenpoep Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl / beter/slechter dan 01. De schaalscore sociale overlast bestaat onder andere uit overlast die wordt veroorzaakt door dronken mensen, rondhangende jongeren, buurtbewoners en drugsgebruik of handel (zie kader). Sinds 01 is deze overlast niet noemenswaardig toegenomen. Vergeleken met andere sterk stedelijke n is de overlast lager in Hendrik-Ido-Ambacht en hoger in Dordrecht (figuur 5). In Hendrik-Ido-Ambacht liggen drie overlastvormen lager dan in andere sterk stedelijke gebieden, dronken mensen op straat, mensen die op straat worden lastiggevallen en drugsgebruik en handel. Dit laatste komt ook relatief weinig voor in Papendrecht. In Dordrecht komen vier vormen van overlast relatief vaak voor, waaronder rondhangende jongeren (tabel ). Dit laatste komt ook vaker voor in Alblasserdam. 3

4 Figuur 5 Schaalscore sociale overlast in de buurt 0% 0% 0% 0% Stedelijkheidsklasse We gebruiken de classificatie van het CBS. Volgens Statline is het "een maat voor de concentratie van menselijke activiteiten en gebaseerd op de gemiddelde omgevingsadressendichtheid (OAD)." Gemeenten bestaan veelal uit gebieden met verschillende stedelijkheidsklassen. In de Drechtsteden wonen de meeste mensen in een sterk stedelijk gebied (51%). In Hendrik-Ido-Ambacht is dit 7%. 0% 0% 13% 1% Tabel Aspecten van sociale overlast, veel last van (%) 9% 1% 17% 1% 15% 1% onderwerpen H 01 H A D P S Z Ds Nl dronken mensen op straat drugsgebruik en -handel 0 3 buurtbewoners mensen die op straat worden lastiggevallen rondhangende jongeren Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl / beter/slechter dan 01. De schaalscore verkeersoverlast omvat drie aspecten: hard rijden, parkeerproblemen en agressief gedrag in het verkeer. De bewoners van de Drechtsteden ervaren hier meer overlast van dan bewoners van andere sterk stedelijke gebieden, en dan vooral de bewoners van Alblasserdam en Dordrecht (figuur ). In deze n, alsmede in Zwijndrecht, ervaren veel mensen parkeerproblemen (tabel 5). Daarnaast komt te hard rijden relatief vaak voor in Dordrecht. Agressief rijgedrag komt juist weinig voor in Hendrik-Ido-Ambacht. Figuur Schaalscore verkeersoverlast in de buurt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 31% 33% 30% 3% 37% 33% 0% Verkeersoverlast Hoe hoger de score op deze schaal, hoe meer overlast wordt ervaren. Optelling van het antwoord "ervaart veel overlast" op de vragen: - te hard rijden - parkeerproblemen - agressief gedrag in het verkeer Tabel 5 Aspecten van verkeersoverlast, veel last van (%) onderwerp H 01 H A D P S Z Ds Nl te hard rijden agressief rijgedrag parkeeroverlast Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl / beter/slechter dan 01. Onveiligheid & slachtofferschap Het rapportcijfer voor het gevoel van veiligheid in de buurt vertoont geen noemenswaardige ontwikkelingen (figuur 7). Wel ligt het cijfer in Hendrik-Ido-Ambacht en Alblasserdam wat hoger dan in andere sterk stedelijke gebieden, in Dordrecht wat lager. In Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht voelen dan ook minder mensen zich wel eens onveilig in de eigen buurt dan in andere sterk stedelijke n. In Dordrecht ligt dit aandeel hoger (tabel ). Het aandeel dat zich onveilig voelt is in Papendrecht sinds 01 gestegen van 1% naar 17%. Dit geldt ook voor de Drechtsteden als geheel (was 17%).

5 Figuur 7 Rapportcijfer voor veiligheid in de eigen buurt 7,3,9 7,3 7, 7, 7,0 7,1 7,1 0 Tabel Aandeel dat zich onveilig voelt in de eigen buurt (%) H 01 H A D P S Z Ds Nl wel eens vaak Toelichting: gekleurde scores (1/1) beter/slechter dan Nl / beter/slechter dan 01. Persoonlijk slachtofferschap Het aandeel mensen dat in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer slachtoffer is geweest van een geweldsdelict-, vermogensdelict of vandalismedelict. In figuur zien we het aandeel mensen dat in de afgelopen vijf jaar minimaal één keer slachtoffer is geweest van een geweldsdelict-, vermogensdelict of vandalismedelict, oftewel het persoonlijk slachtofferschap. In Hendrik-Ido-Ambacht is dit niet noemenswaardig veranderd en is in lijn met sterk stedelijke gebieden. In Zwijndrecht is dit aandeel vergeleken met 01 afgenomen van 19% naar 1%. Het ligt in deze nu ook lager dan in andere sterk stedelijke gebieden. Figuur Persoonlijk slachtofferschap totaal 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 15% 19% 1% 1% 1% 1% Schaalscore functioneren politie Hoe hoger deze score, hoe beter. Het is een samengestelde score van: - De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming. - De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt. - De politie reageert op de problemen hier in de buurt. - De politie doet in deze buurt haar best. - De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan. Functioneren Met de schaalscore functioneren politie in de buurt komt tot uitdrukking hoe de bewoners aankijken tegen het optreden van de politie: biedt ze bescherming, is er contact en reageren ze op problemen? In de Drechtsteden als geheel zien we een verbetering sinds 01: bewoners zijn hier meer tevreden over. In de n zien we geen ontwikkelingen ten opzichte van 01 en ze wijken evenmin af van andere sterk stedelijke gebieden (figuur 9). Figuur 9 Schaalscore functioneren politie 5,5 5, 5,1 5, 5,1 5,1 5,3 5,3 0 5

6 Het aandeel inwoners dat (zeer) tevreden is over de lijke aanpak van de leefbaarheid en veiligheid ligt in Hendrik-Ido-Ambacht en Sliedrecht hoger dan in andere sterk stedelijke gebieden. In Zwijndrecht zijn de mensen juist minder tevreden (figuur ). Figuur (zeer) tevreden over functioneren m.b.t. aanpak leefbaarheid en veiligheid (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 7% 1% 5% 31% 3% 37% 0% 3 Hendrik-Ido-Ambacht en de wijken In dit hoofdstuk leggen we de nadruk op Hendrik-Ido-Ambacht. We beantwoorden drie vragen. Ligt de op koers voor de gestelde MJP-indicatoren voor zover zij zijn gebaseerd op de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor? Wat zijn de uitkomsten van de extra vragen die door de zijn opgenomen in de vrije ruimte van de vragenlijst, te weten de brandweer en het Politiekeurmerk Veilig Wonen? Welk rapportcijfer geven de bewoners van de drie wijken in Hendrik-Ido-Ambacht voor de veiligheid in hun buurt en hoe komen ze voor de dag op de verschillende aspecten die dit rapportcijfer in belangrijke mate beïnvloeden? MJP indicatoren De Hendrik-Ido-Ambacht heeft zeven MJP-indicatoren die ontleend zijn aan de Veiligheidsmonitor (tabel 7). Geen van de indicatoren wijkt (statistisch significant) af van de score in 01. Tabel 7 Uitkomsten op MJP-indicatoren hoe hoger hoe beter schaalscore fysieke voorzieningen in de buurt,5,5 schaalscore sociale cohesie,,3 hoe hoger hoe slechter schaalscore verloedering fysieke woonomgeving 1,3% 17,% aandeel dat veel parkeerproblemen ervaart 3,% 1% aandeel dat veel jongerenoverlast ervaart 3,%,9% aandeel dat zich onveilig voelt in de eigen buurt 11,1% 13,% slachtofferschap vermogensdelicten 11,0% 9,9% De brandweer Net als in 01 heeft 7% van de mensen in de Drechtsteden in de afgelopen 5 jaar contact gehad met de brandweer. In Hendrik-Ido-Ambacht ligt dit op een vergelijkbaar niveau. Ook de overige uitkomsten in Hendrik-Ido-Ambacht verschillen noch van 01, noch van de uitkomsten voor de Drechtsteden. De belangrijkste bevindingen op een rijtje: De reden voor het contact komt in een derde van de gevallen voort uit het blussen van een brand; Negen op de tien mensen zijn tevreden over dit contact; Ruim acht op de tien mensen vinden hun woning doorgaans goed bereikbaar voor de brandweer en andere hulpverleners. Een kwart maakt zich wel eens zorgen over de brandveiligheid van de eigen woning;

7 De toepassing of het gebruik van specifieke brandpreventiemaatregelen is, ondanks de inzet op voorlichting en preventie, nog exact hetzelfde als in 01. Drie kwart van de mensen controleert of tv, gas en vuur uit zijn, heeft een rookmelder en is voorzichtig met vuur; Net als in 01 vinden zeven op de tien mensen dat de brandveiligheid van hun woning verder kan worden vergroot. Bijna de helft denkt dit kan met een brandblusser en/of deken. Meestal doen ze dit niet omdat ze er "niet aan hebben gedacht". Politiekeurmerk Veilig Wonen De bekendheid van het Politiekeurmerk Veilig Wonen is nog hetzelfde als in 01: zeven op de tien bewoners kennen het en drie op de tien hebben de woning laten keuren. We zien wel verschillen per wijk: Oppelaar, J., & Wittebrood, K. (00). Angstige burgers: De determinanten van gevoelens van onveiligheid onderzocht. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau. Uit de extra analyses blijkt ook welke aspecten geen invloed hebben op het rapportcijfer voor de veiligheid. Denk aan de mate waarin buurtbewoners elkaar kennen, een ongeval van een goederentrein met gevaarlijke stoffen, een terroristische aanslag en de kans op huiselijk geweld, een woningbrand of een overstroming. We zien een groot verschil tussen De Volgerlanden (waar zeven op de tien de woning heeft laten keuren) en de andere twee wijken Centrum en Krommeweg (waar zo'n twee op de tien het heeft laten doen). De belangrijkste reden om de woning niet te laten keuren is omdat men vindt dat dit niet nodig is: de woning is al voldoende beveiligd (37%). Daarnaast geeft een kwart aan hier nog nooit aan te hebben gedacht. De ervaren veiligheid per wijk De derde vraag waar we op ingaan is: hoe beoordelen de bewoners in de wijk de veiligheid en hoe beoordelen ze de verschillende aspecten die in belangrijke mate het rapportcijfer voor de veiligheid in de eigen buurt beïnvloeden? Figuur 11 toont de rapportcijfers voor de veiligheid in de buurt. In Centrum en de Volgerlanden ligt het rapportcijfer het hoogst (7,), in Krommeweg het laagst (7,). Deze cijfers wijken niet af van het lijk gemiddelde (7,3) en het cijfer uit 01 (7,), maar het gegeven rapportcijfer verschilt wel van persoon tot persoon. Waardoor komt het dat de ene burger als rapportcijfer een vijf geeft en een andere een acht? Oppelaar en Wittebrood lieten in 00 zien dat de beleving van de veiligheid op drie niveaus wordt beïnvloed: individueel, situationeel en sociaal-cultureel. Op basis hiervan hebben we een analyse uitgevoerd op de Veiligheidsmonitor uit 01 om te achterhalen welke aspecten in de Drechtsteden het rapportcijfer voor de veiligheid beïnvloeden (Van der Aa, 01). Dit hebben we herhaald met een aantal extra vragen in de Veiligheidsmonitor 015. Wat blijkt? Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt valt lager uit bij veel criminaliteit in de buurt, als er veel overlast wordt ervaren en men minder positief is over de eigen wijk (medebewoners, onderhoud, leegstand). Daarnaast neemt het rapportcijfer af als men inschat in de toekomst zelf slachtofferschap te worden van criminaliteit (risicoperceptie) en bij feitelijk slachtofferschap in het verleden. Hiermee is niet gezegd dat veiligheid uitsluitend en alleen samenhangt met deze aspecten. Zo bestaat er ook een sterke samenhang met leefbaarheid, sociale samenhang en kwaliteit fysieke voorzieningen. Van der Aa, B.J.M. (01). "Rapportcijfer voor veiligheid in de buurt: bruikbaar voor beleid?" Beleidsonderzoek Online, Maart ( online.nl). Wat is criminaliteit? De aanwezigheid van criminaliteit in de buurt bepaald in belangrijke mate het gevoel van veiligheid. Maar wat is die criminaliteit? Het kan gaan om lichte criminaliteit (veelvoorkomend, zoals fietsendiefstal, vandalisme) of zware criminaliteit (georganiseerd, zoals witwassen, mensenhandel, internetcriminaliteit). De concrete aspecten die samenhangen met het rapportcijfer voor de veiligheid komen terug in de komende wijktabellen. Niet alleen qua beleving onder buurtbewoners, maar ook de geregistreerde criminaliteit. Verder hebben we de tabel aangevuld met vermijdingsgedrag (niet open doen, omlopen), onveilig voelen ('s avonds op straat of alleen thuis) en lijke aandacht voor verbeteren L&V. Tot slot noemen we onder de tabel nog de overige ontwikkelingen in de wijk voor zover deze statistisch significant zijn. In Hendrik-Ido-Ambacht wijkt de wijkindeling van de politie af van die van de, waardoor de geregistreerde criminaliteit alleen op niveau kan worden weergegeven. 7

8 Figuur 11 Rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt, per wijk (01/015) Centrum 7,/7, Krommeweg 7,3/7, De Volgerlanden 7,/7, Hendrik-Ido-Ambacht totaal Naast de wijkuitkomsten zien we verder de volgende gunstige en ongunstige ontwikkelingen in de Hendrik-Ido-Ambacht sinds 01. Gunstig: Het aandeel dat overlast voorkomt van vernieling straatmeubilair is afgenomen (van 0% naar 9%); Het aandeel dat het eens is met de stelling dat de politie je serieus neemt is toegenomen (van 3% naar %). Ongunstig: Het aandeel dat oordeelt dat de buurt de afgelopen 1 maand vooruit is gegaan is afgenomen (van 1% naar %).

9 Centrum Tabel Wijkprofiel leefbaarheid en veiligheid, en afgezet tegen de onderwerp wijk leefbaarheid (hoe hoger, hoe beter) a het is buiten goed verlicht 1% 5% 3% % wegen, paden en pleintjes worden goed onderhoud 73% 7% 73% 7% tevreden over bevolkingssamenstelling 7% 77% 75% 7% mensen gaan op een prettige manier met elkaar om 70% 75% 73% 71% voel me thuis in deze buurt 59% 1% 59% % leegstand in de buurt. 1%. 1% hoor/lees in de media veel over criminaliteit in de buurt. 5%. % Legenda bij tabel a % (helemaal) mee eens b % dat zelf veel overlast ervaart c % dat vaak d % (heel) groot e % in afgelopen vijf jaar beter dan 01 slechter dan 01 1 wijkscore beter dan 1 wijkscore slechter dan. geen gegevens ervaren overlast (hoe hoger, hoe slechter) b rommel op straat 3% 3% 3% 3% te hard rijden % 1% 1% 1% dronken mensen op straat 1% 1% 1% 0% drugsgebruik en drugshandel 0% 1% 0% % mensen op straat lastiggevallen 1% 1% 0% 0% rondhangende jongeren 3% 3% % 5% veiligheidsbeleving (hoe hoger, hoe slechter) 's avonds niet open doen c % 1% 7% 11% omlopen of omrijden c 0% 1% 0% 1% s avonds onveilig voelt op straat c % 3% 1% % s avonds onveilig voelt alleen thuis c 0% % 1% % veel criminaliteit ervaart in de buurt 3% 5% % 7% kans slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) woninginbraak d % 9% 9% 11% zakkenrollerij (zonder geweld) d % 3% % 3% familie, vrienden worden slachtoffer van criminaliteit a. 11%. 1 % slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) e (poging tot) woninginbraak % 1% % 1% diefstal uit of vanaf auto 1% 1% 17% 1% autodiefstal % % 3% % zakkenrollerij en beroving 7% 5% 5% 7% aangevallen of mishandeld of daarmee bedreigd % % 7% 9% instanties (hoe hoger, hoe beter) a functioneren politie in het algemeen % 3% % % aandacht voor verbeteren L&V in de buurt % 9% 0% 53% buurt betrekken bij aanpak L&V 5% 39% 9% % geregistreerde criminaliteit (hoe hoger, hoe slechter) diefstal/inbraak woning 7 diefstal (uit/vanaf/van) motorvoertuigen 39 geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof 3 alcohol/drugs 1 dak- en thuislozen, overspannen/gestoord persoon 1 overlast jeugd 1 03 totaal aantal misdrijven per inwoners 3 3 Wijkprofiel Er zijn geen specifieke aspecten die het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,, versus 7,1 in de Drechtsteden) omlaag drukken of omhoog trekken. Verder scoort de wijk vergeleken met 01 beter op het voorkomen van de vernieling van straatmeubilair (0% versus 0%), voorkomen van overlast van rondhangende jongeren (3% versus 1%) en de benaderbaarheid van de politie (53% mee eens versus 33%). vergelijkbaar met de uitkomsten op niveau in

10 Krommeweg Tabel Wijkprofiel leefbaarheid en veiligheid, en afgezet tegen de onderwerp wijk leefbaarheid (hoe hoger, hoe beter) a het is buiten goed verlicht 0% 7% 3% % wegen, paden en pleintjes worden goed onderhoud % 1% 73% 7% tevreden over bevolkingssamenstelling 7% 7% 75% 7% mensen gaan op een prettige manier met elkaar om 75% % 73% 71% voel me thuis in deze buurt 0% % 59% % leegstand in de buurt. %. 1% hoor/lees in de media veel over criminaliteit in de buurt. 13%. % Legenda bij tabel a % (helemaal) mee eens b % dat zelf veel overlast ervaart c % dat vaak d % (heel) groot e % in afgelopen vijf jaar beter dan 01 slechter dan 01 1 wijkscore beter dan 1 wijkscore slechter dan. geen gegevens ervaren overlast (hoe hoger, hoe slechter) b rommel op straat % % 3% 3% te hard rijden 1% 15% 1% 1% dronken mensen op straat 1% 0% 1% 0% drugsgebruik en drugshandel 1% 3% 0% % mensen op straat lastiggevallen 0% 0% 0% 0% rondhangende jongeren 5% % % 5% veiligheidsbeleving (hoe hoger, hoe slechter) 's avonds niet open doen c % 13% 7% 11% omlopen of omrijden c 1% % 0% 1% s avonds onveilig voelt op straat c 0% % 1% % s avonds onveilig voelt alleen thuis c 0% 1% 1% % veel criminaliteit ervaart in de buurt % 11% % 7% kans slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) woninginbraak d % 13% 9% 11% zakkenrollerij (zonder geweld) d % 3% % 3% familie, vrienden worden slachtoffer van criminaliteit a. 1%. 1 % slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) e (poging tot) woninginbraak 1% 15% % 1% diefstal uit of vanaf auto 1% % 17% 1% autodiefstal 5% % 3% % zakkenrollerij en beroving % % 5% 7% aangevallen of mishandeld of daarmee bedreigd % % 7% 9% instanties (hoe hoger, hoe beter) a functioneren politie in het algemeen 30% % % % aandacht voor verbeteren L&V in de buurt 51% 5% 0% 53% buurt betrekken bij aanpak L&V 3% 1% 9% % geregistreerde criminaliteit (hoe hoger, hoe slechter) diefstal/inbraak woning 7 diefstal (uit/vanaf/van) motorvoertuigen 39 geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof 3 alcohol/drugs 1 dak- en thuislozen, overspannen/gestoord persoon 1 overlast jeugd 1 03 totaal aantal misdrijven per inwoners 3 3 Wijkprofiel Er zijn geen specifieke aspecten die het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,, versus 7,1 in de Drechtsteden) omlaag drukken of omhoog trekken. Verder scoort de wijk vergelijkbaar met zowel de als de uitkomsten in 01.

11 De Volgerlanden Tabel Wijkprofiel leefbaarheid en veiligheid, en afgezet tegen de onderwerp wijk leefbaarheid (hoe hoger, hoe beter) a het is buiten goed verlicht 91% 9% 3% % wegen, paden en pleintjes worden goed onderhoud % 0% 73% 7% tevreden over bevolkingssamenstelling 7% 75% 75% 7% mensen gaan op een prettige manier met elkaar om 7% 7% 73% 71% voel me thuis in deze buurt 5% 1% 59% % leegstand in de buurt. 1%. 1% hoor/lees in de media veel over criminaliteit in de buurt. 9%. % Legenda bij tabel a % (helemaal) mee eens b % dat zelf veel overlast ervaart c % dat vaak d % (heel) groot e % in afgelopen vijf jaar beter dan 01 slechter dan 01 1 wijkscore beter dan 1 wijkscore slechter dan. geen gegevens ervaren overlast (hoe hoger, hoe slechter) b rommel op straat 3% 5% 3% 3% te hard rijden 1% 5% 1% 1% dronken mensen op straat 0% 0% 1% 0% drugsgebruik en drugshandel 0% 1% 0% % mensen op straat lastiggevallen 0% 0% 0% 0% rondhangende jongeren 3% % % 5% veiligheidsbeleving (hoe hoger, hoe slechter) 's avonds niet open doen c 5% % 7% 11% omlopen of omrijden c 0% 1% 0% 1% s avonds onveilig voelt op straat c 1% 1% 1% % s avonds onveilig voelt alleen thuis c 1% 3% 1% % veel criminaliteit ervaart in de buurt 7% % % 7% kans slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) woninginbraak d % % 9% 11% zakkenrollerij (zonder geweld) d 3% % % 3% familie, vrienden worden slachtoffer van criminaliteit a. 1%. 1 % slachtofferschap (hoe hoger, hoe slechter) e (poging tot) woninginbraak 7% % % 1% diefstal uit of vanaf auto 19% 17% 17% 1% autodiefstal 3% % 3% % zakkenrollerij en beroving 5% % 5% 7% aangevallen of mishandeld of daarmee bedreigd % % 7% 9% instanties (hoe hoger, hoe beter) a functioneren politie in het algemeen % % % % aandacht voor verbeteren L&V in de buurt % 5% 0% 53% buurt betrekken bij aanpak L&V 55% % 9% % geregistreerde criminaliteit (hoe hoger, hoe slechter) diefstal/inbraak woning 7 diefstal (uit/vanaf/van) motorvoertuigen 39 geweld, bedreiging, mishandeling, straatroof 3 alcohol/drugs 1 dak- en thuislozen, overspannen/gestoord persoon 1 overlast jeugd 1 03 totaal aantal misdrijven per inwoners 3 3 Wijkprofiel Er zijn geen specifieke aspecten die het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt (7,, versus 7,1 in de Drechtsteden) omlaag drukken of omhoog trekken. Verder scoort de wijk vergeleken met 01 slechter op het aandeel dat vindt dat de buurt in de afgelopen 1 maand vooruit is gegaan (% versus %). vergelijkbaar met de in 015. dr. B.J.M. van der Aa drs. I.A.C. Soffers april 01 Postbus AP Dordrecht (07)

Veiligheid Sliedrecht

Veiligheid Sliedrecht Veiligheid Sliedrecht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012?

Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen graag in een veilige wijk, waar geen plekken zijn die ze moeten mijden

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2%

47,1 37, ,1% , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid 36,9 -6,4% -3,8% -6,2% 2017 Veiligheid TOTAAL incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde: 38 per 1.000 inwoners in de Drechtsteden versus 37 landelijk.

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

Hoe veilig is Waddinxveen?

Hoe veilig is Waddinxveen? Hoe veilig is Waddinxveen? Veiligheidsmonitor gemeente Waddinxveen 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2016 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 0302861350

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam Rapportnummer 2018/071 Datum Mei 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij

Onveilige wijken? Hogeschool Utrecht Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid. Auteur: dr. Remco Spithoven m.m.w. Daphne Weij Onveilige wijken? Een secundaire analyse op de paragraaf onveiligheidsbeleving van de VeiligheidsMonitor 2016 voor de gemeente Dordrecht, Vlaardingen, Sliedrecht en Nissewaard Hogeschool Utrecht Lectoraat

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

HOE VEILIG IS RHEDEN?

HOE VEILIG IS RHEDEN? Rapport HOE VEILIG IS RHEDEN? Veiligheidsmonitor gemeente Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/CONCEPT Datum Juni 2018 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ROERMOND?

HOE VEILIG IS ROERMOND? Rapport HOE VEILIG IS ROERMOND? Veiligheidsmonitor gemeente Roermond 2017 Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/112 Datum

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016

VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR HARDENBERG 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/82 Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Skaeve Huse op de Staart

Skaeve Huse op de Staart Skaeve Huse op de Staart LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST VOOR DE PLAATSING Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Leefbaarheid buurt 3. Overlast 4. Gevoel van veiligheid 5. Skaeve Huse Eind 2018

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April 2012 Opdrachtgever Veiligheidsregio

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Hoe veilig is Noordenveld?

Hoe veilig is Noordenveld? Hoe veilig is Noordenveld? Veiligheidsmonitor gemeente Noordenveld 2013 Juni 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/037 Datum Juni 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND?

HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Rapport HOE VEILIG IS NOORD- BEVELAND? Veiligheidsmonitor gemeente Juli 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/concept Datum Juli

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BARNEVELD?

HOE VEILIG IS BARNEVELD? Rapport HOE VEILIG IS BARNEVELD? Veiligheidsmonitor gemeente Barneveld Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/80 Datum Juni

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Lijnbaan en Vogelbuurt

Lijnbaan en Vogelbuurt Lijnbaan en Vogelbuurt 1-METING LEEFBAARHEID, VEILIGHEID EN OVERLAST 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Leefbaarheid 3. Ervaren overlast In het voorjaar van 20 voerden we de nulmeting leefbaarheid, veiligheid

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie