Hoe veilig is Nijkerk?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoe veilig is Nijkerk?"

Transcriptie

1 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014

2 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente Nijkerk Auteurs Jasper Lohuis Frank ten Doeschot Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoudsopgave pag. Samenvatting I 1. Inleiding Over de Veiligheidsmonitor Steekproef Vragenlijst Respons Analyse Wijkindeling Presentatie van de cijfers Leeswijzer 4 2. Leefbaarheid woonbuurt Inleiding Fysieke voorzieningen Sociale cohesie Oordeel over de woonbuurt Functioneren gemeente Overlast in de buurt Inleiding Fysieke verloedering Sociale overlast Verkeersoverlast Overige overlast Totale overlast Aanpak van buurtproblemen Veiligheidsbeleving Inleiding Veiligheidsbeleving in de buurt Veiligheidsbeleving in woonplaats Veiligheidsbeleving in het algemeen Verwachte kans op slachtofferschap Respectloos gedrag Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap geweldsdelicten Slachtofferschap vermogensdelicten Slachtofferschap vernielingen Slachtofferschap totaal Slachtofferschap cybercrime Burgers en politie Inleiding Contacten burgers met politie Functioneren politie in de buurt Functioneren politie in het algemeen Preventie Inleiding Sociopreventieve maatregelen Technopreventieve maatregelen 53

4 8. Vrijwilligerswerk en mantelzorg Inleiding Discriminatie Vrijwilligerswerk Mantelzorg Sociale contacten 59 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken 62 Bijlage 2. Wijkindeling 2009 en Bijlage 3. Tabellen 66 Bijlage 4. Vragenlijst 67

5 Samenvatting

6 Hoe veilig is Nijkerk? Samenvatting Samenvatting Deelname aan de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 heeft Nijkerk meegedaan aan de Veiligheidsmonitor. Dit rapport doet verslag van de resultaten van dit grootschalige onderzoek. Deze samenvatting beschrijft de uitkomsten op hoofdlijnen. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2013 vragenlijsten uitgezet. Er zijn in totaal willekeurige inwoners van Nijkerk geselecteerd voor het onderzoek. In totaal hebben 935 inwoners meegedaan. Dit komt neer op een respons van 46 procent. Belangrijkste uitkomsten De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor 2013 bestaat uit de volgende onderwerpen: leefbaarheid woonbuurt functioneren gemeente overlast in de buurt veiligheidsbeleving en onveilige plekken respectloos gedrag slachtofferschap functioneren politie preventie. Hieronder volgen de belangrijkste uitkomsten per onderwerp. De resultaten van Nijkerk zijn vergeleken met de veiligheidsregio Gelderland-Midden en de landelijke cijfers. Er is bovendien een vergelijking met de vorige Veiligheidsmonitor (2009) in deze rapportage opgenomen. Leefbaarheid woonbuurt en functioneren gemeente De waardering voor de fysieke kwaliteit van de woonomgeving is gelijk aan het gemiddelde van de veiligheidsregio Gelderland-Midden en van Nederland. Voor de wijken Corlaer en Hoevelaken is de waardering bovengemiddeld en in de andere wijken lager dan gemiddeld. Driekwart van de inwoners van Nijkerk heeft veel contact met buurtbewoners en driekwart vindt dat men in de buurt prettig met elkaar omgaat. De sociale cohesie is 6,4 en is het hoogst in het buitengebied. In Nijkerk vindt 9 procent van de inwoners dat de eigen buurt vooruit is gegaan in het afgelopen jaar, tegen 8 procent dat van mening is dat de buurt achteruit is gegaan. De meeste inwoners vinden dat de buurt gelijk is gebleven. Inwoners van Nijkerk geven voor de leefbaarheid van hun woonbuurt een gemiddeld rapportcijfer van 7,6. In de wijk Nijkerk-stad geeft men de leefbaarheid gemiddeld een 7,4 en in het buitengebied een 7,9. Ruim vier op de tien inwoners is tevreden over het functioneren van de gemeente op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (43 procent). Dit aandeel ligt hoger dan gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden (39 procent) en in Nederland (37 procent). In de wijk Corlaer zijn de meeste inwoners tevreden (53 procent). I

7 Hoe veilig is Nijkerk? Samenvatting Overlast in de buurt Inwoners van Nijkerk ervaren vooral overlast van hondenpoep en rommel op straat. Fysieke verloedering komt in het algemeen in Nijkerk minder vaak voor dan in veiligheidsregio Gelderland- Midden en Nederland. Ook sociale overlast en verkeersoverlast komen in Nijkerk minder vaak voor dan in de referentiegebieden. De drie belangrijkste buurtproblemen in Nijkerk zijn volgens de bewoners: te hard rijden, hondenpoep en parkeerproblemen. Deze volgorde van problemen komt overeen met het algemene beeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden en Nederland. Veiligheidsbeleving, onveilige plekken en respectloos gedrag Een op de acht inwoners (12 procent) voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt. Voor 1 procent geldt dat zij zich vaak onveilig voelen. De veiligheid in de woonbuurt wordt door de inwoners beoordeeld met een 7,4. Dit is hoger dan gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden (7,1) en Nederland (7,1). De meest voorkomende vorm van vermijdingsgedrag in Nijkerk is s avonds de deur niet open doen (5 procent). Vermijdingsgedrag komt in Nijkerk in het algemeen minder voor dan in veiligheidsregio Gelderland-Midden en Nederland. Inwoners van Nijkerk voelen zich wel eens onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen (44 procent), gevolgd door plekken rondom uitgaansgelegenheden (22 procent). In Nijkerk voelt 33 procent van de inwoners zich in het algemeen wel eens onveilig. Dit aandeel ligt lager dan gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden en Nederland. Een op de twaalf inwoners van de gemeente Nijkerk acht de kans (heel) groot om in het komende jaar slachtoffer te worden van woninginbraak. In de referentiegebieden acht men deze kans groter. De meest voorkomende vorm van respectloos gedrag in Nijkerk is respectloos gedrag door onbekenden op straat (18 procent). Slachtofferschap Van de inwoners van Nijkerk is 15 procent in de afgelopen twaalf maanden slachtoffer geworden van een bepaald voorval of delict. Dit aandeel is lager dan gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden (19 procent) en landelijk (20 procent). Van de drie soorten voorvallen of delicten komen vermogensdelicten het meeste voor in Nijkerk. Negen procent werd hiervan de afgelopen twaalf maanden het slachtoffer, 5 procent kreeg te maken met vernielingen en 3 procent werd slachtoffer van een geweldsdelict. Een op de acht inwoners is het slachtoffer geworden van cybercrime (12 procent), veelal door hacken. Burgers en politie Een vijfde van de inwoners heeft de afgelopen twaalf maanden contact gehad met de politie (21 procent). Dat is minder dan gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden (26 procent) en landelijk (27 procent). Van de inwoners in Nijkerk die contact hebben gehad met de politie, is 62 procent hier tevreden over. Een op de vijf (21 procent) is tevreden over het functioneren van de politie in de eigen woonbuurt, tegenover 25 procent in de referentiegebieden. Een kwart is tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen, tegenover 28 procent in de referentiegebieden. II

8 Hoe veilig is Nijkerk? Samenvatting Preventie Inwoners van Nijkerk nemen even vaak sociale en technische preventiemaatregelen als gemiddeld in veiligheidsregio Gelderland-Midden en Nederland. Bewoners van Hoevelaken treffen het meest sociale preventiemaatregelen, terwijl meer inwoners van het buitengebied een alarminstallatie hebben (technopreventie). Vrijwilligerswerk en mantelzorg Een op de zes inwoners (17 procent) van Nijkerk heeft te maken gehad met discriminatie. In de wijk Corlaer is dit met 23 procent hoger dan gemiddeld. Bijna de helft (47 procent) doet vrijwilligerswerk, het vaakst binnen een vereniging, buurthuis of kerk. Een op de acht inwoners (13 procent) is mantelzorger. Hiervan is 55 procent hier meer dan 4 uur per week mee bezig. Ruim een derde (36 procent) ervaart de zorg als (erg) zwaar. Ongeveer een op de tien inwoners geeft aan wel meer contact met andere mensen te willen hebben en 5 procent van de inwoners van Nijkerk vindt dat zij te weinig contacten hebben met andere mensen. III

9 Hoofdstuk 1 Inleiding

10 Hoe veilig is Nijkerk? Inleiding 1. Inleiding 1.1 Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, gemeenten en politie. In 2013 heeft Nijkerk voor de tweede keer deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor. De eerste deelname was in Dit rapport doet verslag van dit grootschalige onderzoek. Achtereenvolgens bespreken we in dit inleidende hoofdstuk de steekproef (paragraaf 1.2), de vragenlijst (par. 1.3), de respons (par. 1.4), weging en analyse (par. 1.5), presentatie van de cijfers (par. 1.6) en de leeswijzer (par. 1.7). Het Ministerie van Veiligheid en Justitie laat jaarlijks enquêtes onder de Nederlandse bevolking afnemen door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en I&O Research. Politiekorpsen, die verder willen inzoomen binnen de regio, en individuele gemeenten kunnen zich aansluiten bij de Veiligheidsmonitor (deelnemers). Deelnemers aan de VM kopen enquêtes in bij I&O Research voor een vast bedrag per enquête, bovenop de enquêtes die vanuit het landelijke deel voor hun eigen gebied beschikbaar zijn. Daarbij kunnen deelnemers zelf kiezen met welke frequentie ze aan de VM willen deelnemen (jaarlijks, één keer in de twee jaar of anders). Ook kunnen extra vragen aan de standaard vragenlijst worden toegevoegd. Meer informatie over de Veiligheidsmonitor is na te lezen op de website van de Veiligheidsmonitor ( 1.2 Steekproef Voor dit onderzoek is door het CBS een aselecte steekproef getrokken van inwoners 1 uit de GBA van de gemeente Nijkerk. Bij het trekken van de steekproef is rekening gehouden met het schaalniveau waarop de gemeente Nijkerk informatie wenst te ontvangen. De gemeente wil graag inzicht in de ervaren veiligheid op wijkniveau. Voor dit onderzoek zijn in de periode september tot en met november 2013 de vragenlijsten uitgezet. De geselecteerde inwoners kregen een brief thuis met een persoonlijke uitnodiging voor deelname aan het onderzoek en konden vervolgens online de vragenlijst invullen. Aan non-responders is tweemaal een herinnering met papieren vragenlijst per post gestuurd. Als zij niet reageerden, werden zij nagebeld en telefonisch gemotiveerd om alsnog deel te nemen. 1.3 Vragenlijst De vragenlijst van de Veiligheidsmonitor bestaat uit 12 vragenblokken waarin verschillende onderwerpen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid aan bod komen. Daarnaast kunnen deelnemers aan de Veiligheidsmonitor gebruik maken van de vrije ruimte van de vragenlijst om eigen vragen over leefbaarheid en/of veiligheid toe te voegen. Op deze manier kan de VM optimaal worden ingezet naar eigen behoefte. Tabel 1.1 geeft een overzicht van de verschillende onderwerpen in de vragenlijst van Nijkerk. De in Nijkerk afgenomen vragenlijst van de Veiligheidsmonitor (zie bijlage 3) betreft de standaardvragenlijst aangevuld met het thema vrijwilligerswerk en mantelzorg in de vrije ruimte. 1 Het betreft inwoners van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Dit is exclusief inwoners die verblijven in instellingen, inrichtingen en tehuizen. 1

11 Hoe veilig is Nijkerk? Inleiding Tabel 1.1 Overzicht van vraagblokken in vragenlijst Veiligheidsmonitor. nr. vraagblokken 1 leefbaarheid woonbuurt 2 beleving overlast in de buurt 3 veiligheidsbeleving 4 slachtofferschap 5 tevredenheid laatste politiecontact 6 oordeel functioneren politie in de buurt 7 oordeel functioneren politie algemeen 8 oordeel functioneren gemeente 9 preventie 10 onveilige plekken 11 respectloos gedrag 12 vrijwilligerswerk en mantelzorg 13 achtergrondkenmerken 1.4 Respons In totaal hebben 935 van de geselecteerde inwoners een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 45,8 procent. Daarnaast hebben 58 inwoners van Nijkerk deelgenomen aan de landelijke Veiligheidsmonitor. Deze zijn toegevoegd aan het respondentenbestand. De totale respons in Nijkerk komt daarmee uit op 993. Daarvan heeft 45,9 procent de vragenlijst online ingevuld en 54,1 procent schriftelijk. In bijlage 1 zijn de achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. 1.5 Analyse Voor steekproefonderzoek is het van groot belang dat de steekproef op grond waarvan uitspraken worden gedaan zo veel mogelijk representatief is voor de populatie waarnaar wordt gegeneraliseerd. Dit is in de meeste gevallen een ideaal dat niet geheel kan worden bereikt. Verschillende factoren kunnen ervoor zorgen dat de behaalde respons in samenstelling afwijkt van de populatie als geheel. Deze afwijking kan geminimaliseerd worden door de respons te wegen. Weging is een rekenkundige bewerking, die ervoor zorgt dat een eventuele scheefheid van de respons ten opzichte van de populatie wordt gecorrigeerd. Dit gebeurt door bevolkingsgroepen die in de respons onder- dan wel oververtegenwoordigd zijn zwaarder of juist minder zwaar in de resultaten mee te laten tellen. Aan het databestand van de Veiligheidsmonitor is door het CBS een weging toegevoegd. In deze weging zijn onder andere de volgende kenmerken meegenomen: leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, stedelijkheidsgraad en herkomst. Voor de analyse in de hoofdstukken 2 tot en met 7 is gebruik gemaakt van het door het CBS aangeleverde databestand. De presentatie van de resultaten in dit rapport is afgestemd met de wijze waarop het CBS dit heeft gedaan in de landelijke rapportage. 2

12 Hoe veilig is Nijkerk? Inleiding Bureau Veiligheidsmonitor heeft, in opdracht van de Raad voor de Veiligheidsmonitor, voor het jaar 2012 aanpassingen gedaan in het onderzoeksdesign (o.a. veldwerkmethode) en de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor. Door deze methodebreuk adviseert Bureau Veiligheidsmonitor de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor niet zonder meer te vergelijken met de uitkomsten van de Integrale Veiligheidsmonitor In dit rapport wordt een vergelijking tussen 2013 en 2009 gemaakt op basis van de rangorde van uitkomsten van Nijkerkse wijken. 1.6 Wijkindeling De gemeente Nijkerk wil dus graag inzicht in de ervaringen op wijkniveau. Hiertoe is de gemeente onderverdeeld in vijf wijken. De wijken zijn (figuur 1.1): 1. Stad Nijkerk 2. Corlaer 3. Nijkerkerveen (Holkerveen) 4. Hoevelaken 5. Buitengebied Figuur 1.1 Wijkindeling gemeente Nijkerk (Veiligheidsmonitor 2013). Bij de vorige deelname in 2009 is eveneens een wijkindeling (GGF-gebieden 2009) met vijf gebieden gehanteerd, te weten: Nijkerk Binnen 1, Nijkerk Binnen 2, Nijkerk Binnen 3, Nijkerk Buiten, Hoevelaken. Deze wijkindeling komt niet 1-op-1 overeen met de huidige wijkindeling. Beide wijkindelingen zijn gebaseerd op de CBS wijk-/buurtindeling. Echter, doordat de CBS wijk-/buurtindeling van Nijkerk omstreeks 2010 is aangepast, kunnen de resultaten van 2009 niet worden herberekend naar de exacte huidige wijkindeling van de Veiligheidsmonitor. Er is wel een benadering gedaan door de oude en huidige wijkindelingen zoveel mogelijk op elkaar aan te sluiten (zie bijlage 2). Maar het is niet uit te sluiten dat er overlap is van gebiedsgrenzen. De ontwikkelingen in de rangordes van wijken moeten dus met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 3

13 Hoe veilig is Nijkerk? Inleiding 1.7 Presentatie van de cijfers In dit rapport wordt een deel van de resultaten gepresenteerd in de vorm van percentages, bijvoorbeeld het percentage personen dat ergens tevreden over is. Bij de berekening van de percentages in deze rapportage is de werkwijze van het CBS gevolgd: de weigert - en weet niet - antwoorden zijn niet buiten beschouwing gelaten. In dit rapport wordt veel gebruik gemaakt van zogenoemde schaalscores. Dit zijn cijfermatige samenvattingen van meerdere met elkaar samenhangende vragen. Bij de berekening van deze scores is de werkwijze van het CBS gevolgd: de waarde van iedere schaalscore varieert op een schaal tussen 0 en 10. Let op! Deze schaalscore staat niet gelijk aan een rapportcijfer, omdat de indicatoren zijn samengesteld op basis van percentages en niet op basis van rapportcijfers. Bij de berekening van de schaalscores zijn de weigert - en weet niet -antwoorden, eveneens conform CBS-werkwijze, wel buiten beschouwing gelaten. De uitkomsten van Nijkerk zijn in dit rapport afgezet tegen de resultaten in de veiligheidsregio Gelderland-Midden (aangeduid als VR Gelderland-Midden) en de landelijke cijfers over 2013 (Nederland). En er wordt vergeleken met De uitkomsten van de politie-eenheid Oost-Nederland zijn opgenomen in bijlage 2. Verschillen tussen de resultaten van de gemeente Nijkerk en het gemiddelde van veiligheidsregio Gelderland-Midden en van Nederland worden beschreven als deze groter of gelijk zijn aan 3 procent (bij percentages) en 0,3 (bij rapportcijfers en indicatoren). Er is voor deze gradaties gekozen omdat deze ook het dichtst in de buurt komen bij de standaard betrouwbaarheidsmarge van de resultaten. 1.8 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 5 worden de resultaten gepresenteerd over achtereenvolgens de leefbaarheid van de woonbuurt, beleving van buurtoverlast, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. In hoofdstuk 6 komt het functioneren van de politie aan bod en hoofdstuk 7 geeft een beeld van genomen preventiemaatregelen. Hoofdstuk 8 staat in het teken van vrijwilligerswerk en mantelzorg. Hierbij komen ook kort discriminatie en sociale contacten aan bod. In bijlage 1 worden de kenmerken van de respondenten weergegeven en in bijlage 2 de achtergronden van de wijkindelingen in 2009 en in bijlage 3 zijn tabellen met alle uitkomsten van de Veiligheidsmonitor opgenomen en in bijlage 4 staat de vragenlijst. 4

14 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid woonbuurt 5

15 Hoe veilig is Nijkerk? Leefbaarheid woonbuurt 2. Leefbaarheid woonbuurt 2.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over de leefbaarheid van de woonomgeving in Nijkerk. In paragraaf 2.2 wordt de door inwoners ervaren kwaliteit van voorzieningen in de woonbuurt beschreven (onderhoud, verlichting en voorzieningen voor kinderen en jongeren). In paragraaf 2.3 staat de betrokkenheid van inwoners bij de woonbuurt, oftewel de sociale cohesie, in de gemeente Nijkerk centraal. Paragraaf 2.4 beschrijft hoe de bewoners de ontwikkeling van de buurt ervaren. Paragraaf 2.5 sluit af met de tevredenheid over het functioneren van de gemeente als het gaat om leefbaarheid en veiligheid. 2.2 Fysieke voorzieningen De aanwezigheid van fysieke voorzieningen en het onderhoud hiervan, kunnen van invloed zijn op de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel in de buurt. Inwoners hebben daarom hun oordeel gegeven over vijf aspecten van de fysieke omgeving van de eigen woonbuurt (figuur 2.1). Vier op de vijf inwoners van Nijkerk vinden dat het buiten goed verlicht is in hun woonbuurt. Duidelijk het minst tevreden is men over de voorzieningen voor jongeren. Dit komt overeen met het landelijke beeld. Figuur 2.1 Stellingen over fysieke voorzieningen (percentage (helemaal) eens). het is buiten goed verlicht de wegen, paden en pleintjes zijn goed onderhouden perken, plantsoenen en parken zijn goed onderhouden goede speelplekken voor kinderen 80% 75% 67% 67% goede voorzieningen voor jongeren 25% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Op basis van de vijf hierboven besproken aspecten van fysieke kwaliteit is een schaalscore fysieke voorzieningen berekend (figuur 2.2). Deze score kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te hoger inwoners de kwaliteit van de aanwezige fysieke voorzieningen waarderen. Figuur 2.2 Fysieke kwaliteit (schaalscore). Nijkerk-stad 6,2 Corlaer 7,0 Nijkerkerveen 5,6 Hoevelaken 6,9 Buitengebied 5,4 Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 6,4 6,2 6,

16 Hoe veilig is Nijkerk? Leefbaarheid woonbuurt De fysieke kwaliteit van de woonomgeving krijgt in Nijkerk een schaalscore van 6,4 en wijkt daarmee niet noemenswaardig af van het gemiddelde voor VR Gelderland-Midden en Nederland. Op de onderliggende stellingen scoort Nijkerk beter dan de referentiegebieden voor wat betreft het onderhoud van wegen en paden en de speelplekken voor kinderen. Op de overige stellingen is er geen noemenswaardig verschil. Op wijkniveau valt op dat Corlaer en Hoevelaken bovengemiddeld scoren. Op alle aspecten is de tevredenheid van bewoners hier bovengemiddeld hoog. Voor Nijkerkerveen en het buitengebied geldt dat de tevredenheid over de fysieke voorzieningen op alle aspecten, en daarmee ook de schaalscore, lager is dan gemiddeld. Ten opzichte van 2009 doen Nijkerk-stad en Corlaer het nu beter in vergelijking met andere wijken, terwijl het buitengebied gezakt is van de eerste naar de vijfde positie. Tabel 2.1 Fysieke kwaliteit naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 Fysieke kwaliteit rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 6, Corlaer 7, Nijkerkerveen 5,6 4 4 = Hoevelaken 6,9 2 2 = Buitengebied 5, Gemeente Nijkerk 6,4 2.3 Sociale cohesie De leefbaarheid van een woonbuurt wordt niet alleen bepaald door de aanwezigheid en kwaliteit van fysieke voorzieningen. Ook de sociale cohesie in de woonbuurt speelt hierbij een rol. Bij sociale cohesie gaat het om de mate waarin burgers vinden dat zij zelf en anderen betrokken zijn bij hun woonbuurt. Aan de inwoners zijn zes stellingen voorgelegd over sociale cohesie (figuur 2.3). Driekwart van de inwoners van Nijkerk geeft aan veel contact te hebben met buurtbewoners. Eveneens driekwart is het eens met de stelling dat mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Minder dan een kwart vindt dat de mensen elkaar in de buurt nauwelijks kennen. Het meest kritisch zijn de bewoners over de gezelligheid van de buurt: iets meer dan een derde geeft aan in een gezellige buurt te wonen waar bewoners dingen samen doen. 7

17 Hoe veilig is Nijkerk? Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.3 Stellingen over sociale cohesie (percentage (helemaal) eens). ik heb veel contact met andere buurtbewoners 74% de mensen in de buurt gaan op een prettige manier met elkaar om 74% ik voel me thuis bij de mensen die in de buurt wonen 63% ik ben tevreden over de bevolkingssamenstelling in de buurt 42% ik woon in een gezellige buurt waar mensen dingen samen doen 37% de mensen in de buurt kennen elkaar nauwelijks 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Vier van de zes voorgelegde stellingen over sociale cohesie zijn samengenomen in een schaalscore voor sociale cohesie, namelijk de mensen gaan in deze buurt op een prettige manier met elkaar om, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen, ik woon in een gezellige buurt waar veel saamhorigheid is en de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks. De schaalscore kan variëren tussen 0 en 10. Hoe hoger de score, des te positiever men is zijn over de sociale cohesie in de eigen woonbuurt. Figuur 2.4 geeft een overzicht van de schaalscores voor sociale cohesie in de wijken van Nijkerk, gemeente Nijkerk, VR Gelderland-Midden en het Nederlandse gemiddelde. Figuur 2.4 Sociale cohesie (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 6,1 6,3 6,8 6,6 7,2 6,4 6,3 6, De schaalscore voor sociale cohesie in Nijkerk wijkt met 6,4 niet noemenswaardig af van het gemiddelde van VR Gelderland-Midden en Nederland. Ten opzichte van het landelijke gemiddelde zijn inwoners van Nijkerk wel vaker van mening dat buurtbewoners elkaar kennen en dat de mensen in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaan. Op wijkniveau is te zien dat Nijkerkerveen en vooral het buitengebied een bovengemiddelde sociale cohesie kennen. Het buitengebied scoort op alle onderliggende stellingen hoger dan gemiddeld, terwijl Nijkerkerveen op de thema s gezelligheid en elkaar kennen hoger scoort dan gemiddeld. In de rangorde van wijken is ten opzichte van 2009 niet veel veranderd. De wijken Nijkerkerveen en het buitengebied zijn van positie gewisseld. 8

18 Hoe veilig is Nijkerk? Leefbaarheid woonbuurt Tabel 2.2 Sociale cohesie naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 Sociale cohesie rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 6,1 5 5 = Corlaer 6,3 4 4 = Nijkerkerveen 6, Hoevelaken 6,6 3 3 = Buitengebied 7, Gemeente Nijkerk 6,4 2.4 Oordeel over de woonbuurt De inwoners van Nijkerk zijn ook een aantal algemene vragen voorgelegd over de ontwikkeling van hun eigen woonbuurt. Vindt men dat de eigen buurt in het afgelopen jaar vooruit of achteruit is gegaan? Het oordeel over de ontwikkeling van de woonbuurt wordt in figuur 2.5 uitgedrukt in het aandeel inwoners dat zegt dat de buurt vooruit is gegaan en het aandeel dat vindt dat de buurt achteruit is gegaan. Figuur 2.5 Ontwikkeling van de buurt in het afgelopen jaar (percentage genoemd). Achteruitgang Vooruitgang Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland -11% -5% -10% -6% -4% -8% -13% -15% 9% 13% 16% 5% 6% 9% 10% 9% -20% -10% 0% 10% 20% In Nijkerk zijn er ongeveer evenveel inwoners die vinden dat hun buurt vooruit is gegaan, als inwoners die achteruitgang hebben ervaren. De meeste inwoners (81 procent) zijn van mening dat er geen verandering was. De inwoners van Nijkerk zijn minder vaak negatief over de ontwikkeling van hun buurt dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. In de wijken Nijkerkerveen en Corlaer zijn meer inwoners positief dan negatief over de ontwikkeling van hun buurt. Ook is aan inwoners van Nijkerk gevraagd naar een oordeel over hoe prettig men het vindt om in de buurt te wonen. Het oordeel kon worden uitgedrukt in een rapportcijfer van 1 tot en met 10. Gemiddeld waarderen de inwoners van Nijkerk de leefbaarheid in de buurt met een cijfer van 7,6. In de wijk Nijkerk-stad geeft men de leefbaarheid een 7,4. Dat is het laagste rapportcijfer binnen de gemeente. Bewoners van het buitengebied waarderen de leefbaarheid het hoogst met een 7,9. 9

19 Hoe veilig is Nijkerk? Leefbaarheid woonbuurt Figuur 2.6 Oordeel over de leefbaarheid in de buurt (rapportcijfer). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 7,4 7,7 7,6 7,8 7,9 7,6 7,4 7, Functioneren gemeente De inwoners is gevraagd om een oordeel te geven over het functioneren van de gemeente Nijkerk op het gebied van leefbaarheid en veiligheid (figuur 2.7). Figuur 2.7 Oordeel over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid (percentage (zeer) tevreden). Nijkerk-stad 38% Corlaer 53% Nijkerkerveen 36% Hoevelaken 48% Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 38% 43% 39% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ruim vier op de tien inwoners van Nijkerk zijn (zeer) tevreden over het functioneren van de gemeente met betrekking tot leefbaarheid en veiligheid. Dit aandeel ligt hoger dan gemiddeld in VR Gelderland- Midden en Nederland. In de wijk Corlaer zijn de bewoners vaker tevreden dan in de andere wijken. Ook Hoevelaken kent een bovengemiddeld hoge tevredenheid. In de overige drie wijken is de tevredenheid lager dan gemiddeld in Nijkerk. Naast een algemene beoordeling konden inwoners ook hun mening geven over het functioneren van de gemeente op het terrein van leefbaarheid en veiligheid via drie stellingen (aandacht, informeren, betrekken). Vooral bij de aandacht van de gemeente voor het verbeteren van leefbaarheid en veiligheid onderscheidt Nijkerk zich positief van het regionale en landelijke beeld. 10

20 Hoofdstuk 3 Overlast in de buurt 11

21 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt 3. Overlast in de buurt 3.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de door de inwoners van Nijkerk ervaren overlast in hun buurt centraal. De diverse verschijningsvormen van overlast zijn geclusterd tot drie schaalscores: fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast. Deze zijn op hun beurt samengevoegd tot de schaalscore totale overlast. 2 Elk van deze schaalscores kan een waarde tussen 0 en 10 aannemen. Hierbij geldt dat een score van 0 wijst op het geheel ontbreken van overlast en een score van 10 maximale overlast aanduidt. Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk eerst de onderzoeksresultaten voor fysieke verloedering (paragraaf 3.2), sociale overlast (par. 3.3) en verkeersoverlast (par. 3.4) beschreven. Daarna volgen de resultaten voor de schaalscore totale overlast (par. 3.5). Dit hoofdstuk sluit af met antwoord op de vraag welke buurtproblemen volgens inwoners met voorrang aangepakt moeten worden (par. 3.6). 3.2 Fysieke verloedering Een van de problemen waar een woonbuurt mee te maken kan hebben, is fysieke verloedering in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover vier mogelijke buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze vier hebben betrekking op: 1. bekladde muren of gebouwen 2. rommel op straat 3. hondenpoep op de stoep, straat of in de perken 4. straatmeubilair, zoals vuilnisbakken, bankjes of bushokjes, dat vernield is. Figuur 3.1 Vormen van fysieke verloedering (percentage komt wel eens voor ). hondenpoep op straat of in de perken 65% rommel op straat 46% vernieling van straatmeubilair 19% bekladde muren of gebouwen 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bijna twee derde van de inwoners van Nijkerk geeft aan dat hondenpoep op straat wel eens voorkomt. Rommel op straat komt volgens bijna de helft wel eens voor. Vernieling van straatmeubilair en bekladding van muren of gebouwen komen het minst voor in Nijkerk. Voor de fysieke verloedering van de woonomgeving is een schaalscore berekend op basis van de vier hierboven genoemde buurtproblemen. Deze score varieert tussen 0 en 10 en hoe hoger de score op deze schaal, des te ernstiger de inwoners de verloedering in hun buurt ervaren. Figuur 3.2 toont een overzicht van deze indicator in Nijkerk en de referentiegebieden. 2 Hierbij zijn ook de overlast door buurtbewoners en de overlast van horecagelegenheden meegenomen. Zie bijlage 2 voor de scores. 12

22 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt Figuur 3.2 Fysieke verloedering (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 2,2 2,0 2,1 1,9 1,5 2,1 2,7 2, Fysieke verloedering komt in Nijkerk minder vaak voor dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. De vier bovengenoemde vormen van fysieke verloedering komen in Nijkerk minder vaak voor dan in de referentiegebieden. Op wijkniveau zijn enkele verschillen waarneembaar. In het buitengebied komt fysieke verloedering minder voor dan in de andere wijken van Nijkerk. In het buitengebied hebben bewoners meer te maken met rommel op straat, maar minder met hondenpoep. In Nijkerk-stad speelt bekladding van muren vaker dan in de andere wijken. In Hoevelaken komt rommel op straat en vernieling van straatmeubilair weinig voor ten opzichte van de andere wijken. In Nijkerkerveen komt vernieling van straatmeubilair bovengemiddeld vaak voor. Net als in 2009 komt fysieke verloedering in het buitengebied het minst vaak voor. In de ranking van wijken zijn Corlaer en Hoevelaken gestegen ten opzichte van 2009, terwijl Nijkerk-stad en Nijkerkerveen gedaald zijn. Tabel 3.1 Fysieke verloedering naar wijk (schaalscore en rangorde) Fysieke verloedering wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 2, Corlaer 2, Nijkerkerveen 2, Hoevelaken 1, Buitengebied 1,5 1 1 = Gemeente Nijkerk 13

23 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt 3.3 Sociale overlast In de Veiligheidsmonitor is gevraagd naar vijf vormen van sociale overlast in de buurt die zouden kunnen voorkomen. Deze zijn: 1. dronken mensen op straat 2. rondhangende jongeren 3. drugsgebruik of drugshandel, bijvoorbeeld op straat of in coffeeshops 4. mensen die op straat worden lastiggevallen 5. overlast door buurtbewoners. Figuur 3.3 Vormen van sociale overlast (percentage komt wel eens voor ). rondhangende jongeren 31% overlast door buurtbewoners 23% dronken mensen op straat 21% drugsgebruik of drugshandel 19% lastig vallen van mensen op straat 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Bijna een derde van de inwoners van Nijkerk geeft aan dat de aanwezigheid van rondhangende jongeren op straat wel eens voor komt. Andere vormen van sociale overlast, waaronder overlast door buurtbewoners, dronken mensen op straat en drugsgebruik, komt volgens een vijfde van de bewoners wel eens voor. Op basis van de antwoorden op vier van de vijf vormen van sociale overlast (dronken mensen op straat, rondhangende jongeren, drugsgebruik of drugshandel en mensen die op straat worden lastig gevallen) is een schaalscore samengesteld. Figuur 3.4 toont een overzicht van deze schaalscore voor sociale overlast in Nijkerk. 14

24 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt Figuur 3.4 Sociale overlast (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 1,1 0,9 0,9 0,8 0,5 0,9 1,2 1, Sociale overlast komt in Nijkerk minder vaak voor dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Voor alle onderliggende vormen van sociale overlast geldt dat deze in Nijkerk minder vaak voorkomen dan in de referentiegebieden. Alleen voor wat betreft het aspect mensen die op straat worden lastig gevallen is er geen verschil tussen Nijkerk en VR Gelderland-Midden. De wijk Nijkerk-stad heeft de hoogste schaalscore als het gaat om sociale overlast ervaren en het buitengebied de laagste. Reden hiervoor is dat dronken mensen op straat, drugsgebruik en rondhangende jongeren vaker dan gemiddeld voorkomen in Nijkerk-stad, terwijl bewoners van het buitengebied weinig te maken hebben met rondhangende jongeren en overlast door buurtbewoners. Het lastig vallen van mensen op straat komt in het buitengebied vaker dan gemiddeld voor volgens de bewoners. Hoevelaken kenmerkt zich door relatief weinig drugsgebruik en dronken mensen op straat. En in Nijkerkerveen zijn relatief veel inwoners die aangeven dat ze wel eens te maken hebben met dronken mensen op straat. Hoewel daarbij niet vaak wordt aangegeven dat men hiervan veel overlast ervaart. In de relatieve ranking van wijken is Corlaer gestegen van de vijfde naar de derde positie. Nijkerk-stad en Nijkerkerveen zijn beide een positie gezakt. Tabel 3.2 Sociale overlast naar wijk (schaalscore en rangorde) Sociale overlast Wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 1, Corlaer 0, Nijkerkerveen 0, Hoevelaken 0,8 2 2 = Buitengebied 0,5 1 1 = Gemeente Nijkerk 15

25 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt 3.4 Verkeersoverlast Een ander probleem van een woonbuurt betreft de mate van verkeersoverlast in de buurt. In de Veiligheidsmonitor zijn daarover drie buurtproblemen voorgelegd aan de inwoners. Deze drie buurtproblemen hebben betrekking op: 1. te hard rijden 2. parkeerproblemen, bijvoorbeeld fout geparkeerde voertuigen of drukte 3. agressief gedrag in het verkeer. Figuur 3.5 Vormen van verkeersoverlast (percentage komt wel eens voor ). te hard rijden 70% parkeerproblemen 47% agressief verkeersgedrag 25% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Te hard rijden komt volgens zeven op de tien inwoners van Nijkerk wel eens voor. Ongeveer de helft van de bewoners geeft aan dat parkeerproblemen wel eens voorkomen. Agressief verkeersgedrag komt het minst vaak voor van de genoemde vormen van verkeersoverlast. Hiervan geeft een kwart van de inwoners aan dat dit wel eens voorkomt. Van de hierboven genoemde vormen van verkeersoverlast is een schaalscore berekend. Figuur 3.6 toont een overzicht van deze indicator in Nijkerk. Figuur 3.6 Verkeersoverlast (schaalscore). Nijkerk-stad 3,6 Corlaer 2,4 Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 3,0 2,7 2,7 3,1 3,4 3, Inwoners van Nijkerk ervaren minder verkeersoverlast dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Agressief verkeersgedrag komt in Nijkerk minder vaak voor dan in de referentiegebieden. Verder verschilt Nijkerk van VR Gelderland-Midden ten aanzien van parkeerproblemen: deze komen in Nijkerk minder vaak voor. 16

26 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt Op wijkniveau zijn enkele verschillen waarneembaar. Zo kent Nijkerk-stad bovengemiddeld veel verkeersoverlast, terwijl verkeersoverlast in Corlaer in de minste mate voorkomt. In Nijkerk-stad komen parkeerproblemen vaker voor dan in de andere wijken. In Corlaer komen te hard rijden, parkeerproblemen en agressie in het verkeer minder vaak voor dan gemiddeld. In Hoevelaken komt agressief verkeersgedrag weinig voor. In het buitengebied komt hard rijden en agressie vaker voor dan in de andere wijken, terwijl parkeerproblemen in mindere mate spelen. Ten opzichte van 2009 valt vooral de stijging van Corlaer in de rangorde op: van 4 naar 1. Nijkerk-stad is 3 posities gezakt (van 2 naar 5). Tabel 3.3 Verkeersoverlast naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 Verkeersoverlast rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 3, Corlaer 2, Nijkerkerveen 3, Hoevelaken 2,7 3 3 = Buitengebied 2, Gemeente Nijkerk 3,1 3.5 Overige overlast De laatste van 13 vormen van overlast in de buurt die zijn voorgelegd, betreft: hinder van horecagelegenheden zoals cafés, restaurants of snackbars. In figuur 3.7 is deze weergegeven. Figuur 3.7 Vormen van overige overlast (percentage komt wel eens voor ). hinder van horecagelegenheden 12% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Een op de acht inwoners van Nijkerk geeft aan dat hinder van horecagelegenheden wel eens voorkomt. Dit beeld komt overeen met het gemiddelde van de referentiegebieden VR Gelderland-Midden en Nederland. Tussen de wijken van Nijkerk zijn wel verschillen waarneembaar. In Nijkerkerveen geven bewoners vaker aan overlast te ervaren van horeca dan in de overige wijken. Corlaer kent een laag aandeel bewoners die wel eens hinder ondervinden. De overige wijken verschillen niet van het gemeentelijk gemiddelde. Net als in 2009 ervaren bewoners van Corlaer de minste hinder van horecagelegenheden. Nijkerk-stad is twee posities gestegen in de rangorde, terwijl Nijkerkerveen twee posities gedaald is. 17

27 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt Tabel 3.4 Overige overlast naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk % ja 2013 Hinder van horecagelegenheden rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 11% Corlaer 7% 1 1 = Nijkerkerveen 24% Hoevelaken 11% Buitengebied 12% Gemeente Nijkerk 12% 3.6 Totale overlast Op basis van de 13 hierboven beschreven vormen van overlast is een indicator voor totale overlast in de buurt voor Nijkerk en de referentiegebieden berekend. Deze is weergegeven in figuur 3.8. Figuur 3.8 Totale overlast (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 2,0 1,6 1,8 1,6 1,3 1,8 2,1 2, In Nijkerk ondervinden bewoners minder overlast dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland, blijkens de schaalscore van 1,8. Dit sluit aan bij het geschetste beeld hierboven dat fysieke verloedering, sociale overlast en verkeersoverlast in mindere mate voorkomen dan in beide referentiegebieden. Op wijkniveau wijkt alleen het buitengebied noemenswaardig af van het gemeentelijke beeld en de andere wijken. Met uitzondering van hinder door horeca ervaren bewoners van het buitengebied minder overlast. Nijkerk-stad kent verder meer overlast dan de wijken Corlaer, Hoevelaken en het buitengebied. De belangrijkste reden hiervoor is de bovengemiddelde verkeersoverlast in Nijkerk-stad. 3.7 Aanpak van buurtproblemen In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk is er aandacht voor de aanpak van buurtproblemen. De inwoners van Nijkerk is gevraagd welke buurtprobleem zij als eerste aangepakt zouden willen zien. Hieruit komt een top 3 van buurtproblemen die het meest genoemd zijn als belangrijkste probleem (tabel 3.5). 18

28 Hoe veilig is Nijkerk? Overlast in de buurt Tabel 3.5 Belangrijkste buurtproblemen. belangrijkste probleem eerste tweede derde Nijkerk-stad Parkeerproblemen (21%) Te hard rijden (20%) Hondenpoep (12%) Corlaer Hondenpoep (22%) Te hard rijden (21%) Rommel op straat (8%) Nijkerkerveen Te hard rijden (26%) Parkeerproblemen (10%) Hondenpoep (9%) Hoevelaken Te hard rijden (25%) Hondenpoep (24%) Parkeerproblemen (8%) Buitengebied Te hard rijden (34%) Rommel op straat (15%) Drugsoverlast (3%) Nijkerk Te hard rijden (23%) Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (13%) VR Gelderland-Midden Te hard rijden (21%) Hondenpoep (16%) Parkeerproblemen (11%) Nederland Te hard rijden (19%) Hondenpoep (14%) Parkeerproblemen (10%) Inwoners van de gemeente Nijkerk vinden dat hardrijders in de buurt het belangrijkste probleem zijn, gevolgd door hondenpoep en parkeerproblemen. Deze prioritering van buurtproblemen komt overeen met het landelijke beeld en dat van VR Gelderland-Midden. Ten opzichte van het landelijke beeld noemen de bewoners van Nijkerk te hard rijden en parkeerproblemen vaker als respectievelijk eerste en derde probleem dat moet worden aangepakt. Bewoners van Nijkerk-stad vinden dat de parkeerproblemen als eerste moeten worden aangepakt, gevolgd door te hard rijden en hondenpoep. In Corlaer is de aanwezigheid van hondenpoep op straat het belangrijkste buurtprobleem. In de andere wijken van Nijkerk vinden buurtbewoners te hard rijden het belangrijkste buurtprobleem. 19

29 Hoofdstuk 4 Veiligheidsbeleving 20

30 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving 4. Veiligheidsbeleving 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de veiligheidsbeleving van inwoners van Nijkerk beschreven. Paragraaf 4.2 zoomt in op de veiligheidsbeleving in de eigen woonbuurt, in paragraaf 4.3 komt de veiligheidsbeleving in de woonplaats aan de orde en paragraaf 4.4 behandelt de veiligheidsbeleving in het algemeen. Afgesloten wordt met paragrafen over de verwachte slachtofferkans (par. 4.5) en respectloos gedrag (par. 4.6). 4.2 Veiligheidsbeleving in de buurt Gevoelens van onveiligheid In figuur 4.1 worden de onveiligheidsgevoelens in de eigen woonbuurt weergegeven, alsmede frequentie ervan. Figuur 4.1 Voelt zich wel eens onveilig in de eigen woonbuurt / voelt zich vaak onveilig in de eigen buurt (percentage genoemd). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 13% 1% 9% 0% 12% 0% 12% 0% 16% 0% 12% 1% 19% 2% 19% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% wel eens onveilig vaak onveilig Gevoelens van onveiligheid in de eigen woonbuurt komen in Nijkerk minder frequent voor dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Bewoners van de wijk Corlaer voelen zich het minst onveilig. In het buitengebied voelen de bewoners zich meer dan gemiddeld wel eens onveilig in de buurt. De overige wijken verschillen niet noemenswaardig van het gemeentelijke beeld. In de rangorde van wijken valt de stijging van Corlaer op: van positie 5 naar 1. Dit gaat ten koste van de wijken Hoevelaken en buitengebied, die 2 posities zakken. Tabel 4.1 Gevoelens van onveiligheid (percentage en rangorde) wijk % wel eens 2013 Onveilig in de eigen woonbuurt rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 13% 4 4 = Corlaer 9% Nijkerkerveen 12% 2 2 = Hoevelaken 12% Buitengebied 16% Gemeente Nijkerk 12% 21

31 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Vermijdingsgedrag In deze paragraaf wordt ingegaan op vermijdingsgedrag. Dit wordt uitgedrukt door het vaak voorkomen van de volgende situaties: 1. doet s avonds niet open omdat u het niet veilig vindt 2. loopt of rijdt om in eigen buurt om onveilige plekken te vermijden 3. voelt zich onveilig s avonds in de buurt op straat 4. voelt zich onveilig s avonds alleen thuis 5. is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit. Figuur 4.2 Vormen van vermijdingsgedrag (percentage komt vaak voor ). doet 's avonds niet open 5% voelt zich onveilig 'savonds alleen thuis is bang zelf slachtoffer te worden van criminaliteit voelt zich onveilig 's avonds in de buurt op straat loopt of rijdt om in eigen buurt vanwege onveilige plekken 1% 1% 1% 1% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% Voor 5 procent van de inwoners van Nijkerk geldt dat zij de deur s avonds vaak niet open doen uit redenen van veiligheid. De andere vormen van vermijdingsgedrag komen in Nijkerk duidelijk minder vaak voor. Op basis van de bovengenoemde vormen van vermijdingsgedrag is een schaalscore berekend. Figuur 4.3 toont de schaalscore in de wijken van Nijkerk, gemeente Nijkerk, veiligheidsregio Gelderland- Midden en Nederland. Figuur 4.3 Vermijdingsgedrag (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 1,0 0,7 0,7 0,9 1,1 0,9 1,2 1, Vermijdingsgedrag komt in Nijkerk minder vaak voor dan in de referentiegebieden. Ten aanzien van de bijbehorende vormen verschilt alleen de frequentie waarmee bewoners s avonds de deur niet open doen noemenswaardig tussen Nijkerk en het landelijke gemiddelde (5 om 9 procent). 22

32 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Op wijkniveau zijn enkele verschillen waarneembaar. In Corlaer en Nijkerkerveen komt vermijdingsgedrag minder voor dan in Nijkerk-stad en het buitengebied. In Nijkerk-stad komt het vaker voor dat bewoners s avonds de deur niet open doen dan in Corlaer. Ten opzichte van 2009 valt op dat Corlaer in de rangorde van wijken gestegen is van positie 5 naar positie 2. Nijkerkerveen staat net als in 2009 bovenaan in de rangorde. Hier is in beide meetjaren het minst sprake van vermijdingsgedrag. Tabel 4.1 Vermijdingsgedrag (schaalscore en rangorde) Vermijdingsgedrag wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 1, Corlaer 0, Nijkerkerveen 0,7 1 1 = Hoevelaken 0, Buitengebied 1, Gemeente Nijkerk 0, Voorkomen en ontwikkeling criminaliteit in de buurt Figuur 4.4 toont het percentage inwoners dat het idee heeft dat criminaliteit in de buurt veel voorkomt. Inwoners van Nijkerk hebben aanzienlijk minder vaak het idee dat er veel criminaliteit voorkomt in hun buurt dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Tussen de wijken zijn er geen noemenswaardige verschillen waarneembaar. Figuur 4.4 Aandeel inwoners dat het idee heeft dat er veel criminaliteit in de buurt voorkomt (percentage ja ). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk 5% 4% 3% 3% 3% 4% VR Gelderland-Midden Nederland 10% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Vervolgens is gevraagd naar het oordeel van de inwoners over de ontwikkeling van de criminaliteit in Nijkerk (figuur 4.5). 23

33 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Figuur 4.5 Ontwikkeling toe- en afname van de criminaliteit in de afgelopen 12 maanden (percentage genoemd). Afgenomen Toegenomen Nijkerk-stad Corlaer -2% -2% 12% 14% Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland -2% -3% -2% -2% -3% -4% 7% 7% 7% 11% 16% 16% -20% -10% 0% 10% 20% Voor zowel Nijkerk als de referentiegebieden geldt dat naar het oordeel van de bewoners vaker sprake is van een toename van de criminaliteit dan een afname. In Nijkerk zijn bewoners echter minder vaak van mening dat de criminaliteit is toegenomen dan in de referentiegebieden. In de wijken Nijkerkerveen, Hoevelaken en het buitengebied zijn er minder inwoners die vinden dat de criminaliteit is toegenomen dan gemiddeld in de gemeente. In Corlaer zijn daarentegen meer inwoners dan gemiddeld van mening dat de criminaliteit is toegenomen Rapportcijfer veiligheid in de woonbuurt De inwoners is gevraagd om een algemeen rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de eigen buurt (figuur 4.6). Figuur 4.6 Oordeel veiligheid woonomgeving (rapportcijfer). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 7,1 7,5 7,6 7,6 7,6 7,4 7,1 7, Bewoners van de gemeente Nijkerk geven de veiligheid van hun woonomgeving een hoger rapportcijfer dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Bewoners van Nijkerk-stad beoordelen de veiligheid van hun woonomgeving lager dan bewoners van de andere Nijkerkse wijken. 24

34 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving In vergelijking met 2009 valt op dat Nijkerkerveen drie posities in de rangorde is gestegen. De wijken Nijkerk-stad en Corlaer zijn beide gezakt. Net als in 2009 staat het buitengebied het hoogst in de rangorde. In beide meetjaren is hier het hoogste gemiddelde rapportcijfer gegeven. Tabel 4.2 Veiligheid woonomgeving (rapportcijfer en rangorde) wijk rapportcijfer 2013 Veiligheid woonomgeving rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 7, Corlaer 7, Nijkerkerveen 7, Hoevelaken 7,6 3 3 = Buitengebied 7,6 1 1 = Gemeente Nijkerk 7,4 4.3 Veiligheidsbeleving in woonplaats In deze paragraaf wordt ingegaan op onveilige plekken in de eigen woonplaats. Dit wordt uitgedrukt in een schaalscore op basis van het onveiligheidsgevoel van inwoners in, nabij of rondom: 1. uitgaansgelegenheden 2. plekken waar groepen jongeren rondhangen 3. het centrum van de gemeente 4. het winkelgebied of centrum in de eigen buurt 5. het openbaar vervoer 6. bij het treinstation 7. in het eigen huis. Figuur 4.7 geeft per plek het percentage inwoners in Nijkerk dat zich hier wel eens onveilig voelt. Hierbij is er in de berekening van het percentage geen rekening mee gehouden of een bepaalde plek niet voorkomt in de woonplaats of niet wordt bezocht. 25

35 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Figuur 4.7 Onveilige plekken (percentage dat zich vaak/soms onveilig voelt). op plekken waar groepen jongeren rondhangen 44% 41% rondom uitgaansgelegenheden 22% 25% in centrum van gemeente in het openbaar vervoer bij het treinstation in winkelgebied of - centrum in eigen buurt in eigen huis 15% 16% 15% 18% 15% 18% 12% 13% 7% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Nijkerk VR Gelderland-Midden Inwoners van Nijkerk voelen zich vaker onveilig op plekken waar groepen jongeren rondhangen dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden. De plekken waar zij zich minder vaak dan gemiddeld onveilig voelen zijn rondom uitgaansgelegenheden, in het openbaar vervoer, bij het treinstation en in eigen huis. 4.4 Veiligheidsbeleving in het algemeen Naast de veiligheidsbeleving in de buurt en in de woonplaats is gevraagd of men zich wel eens onveilig voelt in het algemeen. In figuur 4.8 worden deze onveiligheidsgevoelens weergegeven. 26

36 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Figuur 4.8 Voelt zich wel eens / vaak onveilig in het algemeen (percentage genoemd). Nijkerk-stad 1% 35% Corlaer 0% 28% Nijkerkerveen 1% 31% Hoevelaken 0% 31% wel eens onveilig Buitengebied 2% 38% vaak onveilig Nijkerk 1% 33% VR Gelderland-Midden Nederland 2% 2% 37% 37% 0% 10% 20% 30% 40% 50% In de gemeente Nijkerk voelen minder inwoners zich in het algemeen wel eens onveilig dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Bewoners van het buitengebied voelen zich vaker dan gemiddeld wel eens onveilig, terwijl inwoners van Corlaer zich het minst onveilig voelen. In de overige wijken is er geen noemenswaardig verschil met het gemeentelijke beeld. In de rangorde van wijken valt, net als bij tabel 4.1, de stijging van Corlaer op: van positie 5 naar 1. Dit gaat in dit geval ten koste van de wijken Nijkerkerveen en buitengebied, die beide 2 posities zakken. Tabel 4.3 Gevoelens van onveiligheid in het algemeen (percentage en rangorde) wijk % wel eens 2013 Onveilig in het algemeen rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 35% 4 4 = Corlaer 28% Nijkerkerveen 31% Hoevelaken 31% 2 2 = Buitengebied 38% Gemeente Nijkerk 33% 27

37 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving 4.5 Verwachte kans op slachtofferschap In deze paragraaf gaan we in op de verwachte kans van inwoners om slachtoffer te worden van een delict of voorval (figuur 4.9). Figuur 4.9 Percentage inwoners dat de verwachte kans op deze delicten (heel) groot acht Inbraak in woning 8% Zakkenrollerij zonder geweld 3% Mishandeling 1% Beroving op straat met geweld 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Een op de twaalf inwoners van de gemeente Nijkerk acht de kans groot tot heel groot om in het komende jaar slachtoffer te worden van woninginbraak. In de referentiegebieden acht men deze kans groter (12 procent). De door inwoners verwachte slachtofferkans bij de andere drie delicten is duidelijk lager, wat ook geldt voor de referentiegebieden. Op wijkniveau zijn enkele verschillen waarneembaar. Bewoners van Corlaer en het buitengebied verwachten vaker dan bewoners van andere wijken dat ze te maken krijgen met woninginbraak. Daarnaast is naar de inschatting van de bewoners de kans om slachtoffer te worden van mishandeling groter in het buitengebied dan in de andere wijken. 4.6 Respectloos gedrag Nieuw in deze editie van de Veiligheidsmonitor zijn vragen over het voorkomen van respectloos gedrag. Figuur 4.10 geeft de resultaten voor de gemeente Nijkerk. Het gaat om respectloos gedrag door: 1. onbekenden op straat 2. onbekenden in het openbaar vervoer 3. personeel van winkels of bedrijven 4. personeel van overheidsinstanties 5. bekenden zoals partner, familie of vrienden. Figuur 4.10 Percentage inwoners dat van mening is dat respectloos gedrag door. vaak/soms voorkomt. onbekenden op straat 18% personeel van winkels of bedrijven 14% personeel van overheidsinstanties 11% onbekenden in het openbaar vervoer 10% bekenden zoals partner, familie of vrienden 7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 28

38 Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsbeleving Een op de zes inwoners van Nijkerk vindt dat respectloos gedrag door onbekenden op straat soms of vaak voorkomt. In zowel Gelderland-Midden als Nederland ligt dit percentage gemiddelde genomen hoger. Ook respectloos gedrag door onbekenden in het openbaar vervoer komt in beide referentiegebieden vaker voor. Binnen de gemeente ervaren inwoners van Nijkerk-stad en Corlaer vaker respectloos gedrag door onbekenden dan gemiddeld. Corlaer kent bovendien bovengemiddeld vaak respectloos gedrag door onbekenden in het openbaar vervoer en personeel van winkels. Respectloos gedrag door overheidspersoneel speelt vaker in Nijkerkerveen en het buitengebied, terwijl respectloos gedrag door bekenden bovengemiddeld vaak voorkomt in Corlaer en minder dan gemiddeld in Nijkerkerveen. 29

39 Hoofdstuk 5 Slachtofferschap 30

40 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap 5. Slachtofferschap 5.1 Inleiding Dit hoofdstuk gaat over slachtofferschap van veel voorkomende delicten en voorvallen. Dat is afgemeten aan het percentage inwoners van Nijkerk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een delict. Achtereenvolgens komen aan de orde slachtofferschap van geweldsdelicten (paragraaf 5.2), vermogensdelicten (par. 5.3), vernielingen (par. 5.4) slachtofferschap totaal (par. 5.5) en cybercrime (par. 5.6). 5.2 Slachtofferschap geweldsdelicten Voor het slachtofferschap van geweldsdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van mishandeling, bedreiging of geweld met seksuele bedoelingen. Inwoners van Nijkerk zijn vaker slachtoffer van bedreiging dan van mishandeling of geweld met seksuele bedoeling. Figuur 5.1 Slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). bedreiging 2% mishandeling 1% geweld met seksuele bedoelingen 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.2 geeft het totale percentage inwoners van Nijkerk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict. Inwoners van Nijkerk zijn vrijwel even vaak slachtoffer van geweldsdelicten (3 procent) als gemiddeld in de veiligheidsregio Gelderland- Midden en in Nederland. Ook voor VR Gelderland-Midden en Nederland geldt dat bedreiging vaker voorkomt dan mishandeling en geweld met seksuele bedoelingen. Er is geen verschil tussen de gemeente Nijkerk en de referentiegebieden voor wat betreft het slachtofferschap van de afzonderlijke drie geweldsdelicten. Verder verschilt het slachtofferschap in de wijken van Nijkerk niet van het gemeentelijke beeld en zijn er tussen de wijken geen noemenswaardige verschillen. 31

41 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap Figuur 5.2 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Nijkerk-stad Corlaer 3% 3% Nijkerkerveen Hoevelaken 2% 2% Buitengebied 4% Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 3% 3% 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% In tabel 5.1 is het slachtofferschap van geweldsdelicten per wijk vergeleken met De wijk Nijkerkerveen kent in vergelijking tot de andere wijken minder slachtoffers van geweldsdelicten en staat op positie 1 in de rangorde. Het buitengebied is vier posities gezakt in de rangorde. Door de kleine aantallen slachtoffers moeten deze verschuivingen met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. Tabel 5.1 Totaal slachtofferschap geweldsdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar wijk (percentage genoemd en rangorde) wijk slachtofferschap 2013 rangorde 2013 Geweldsdelicten rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 3% Corlaer 3% Nijkerkerveen 2% Hoevelaken 2% Buitengebied 4% Gemeente Nijkerk 3% 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten Voor het slachtofferschap van vermogensdelicten is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van poging tot woninginbraak, fietsendiefstal, diefstal uit/vanaf auto s, autodiefstal, diefstal ander motorvoertuig, (poging tot) zakkenrollerij/beroving of overige diefstal. Inwoners van Nijkerk zijn het vaakst slachtoffer van overige vormen van diefstal. Autodiefstal komt het minst vaak voor. 32

42 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap Figuur 5.3 Slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). overige diefstal woninginbraak fietsdiefstal diefstal uit / vanaf auto (poging tot) zakkenrollerij-beroving diefstal ander motorvoertuig autodiefstal 3% 2% 2% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.4 geeft het totale percentage inwoners van Nijkerk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een vermogensdelict. Inwoners van Nijkerk zijn minder vaak slachtoffer van vermogensdelicten dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en in Nederland. Tussen de wijken van Nijkerk zijn enkele verschillen waarneembaar. In de wijk Hoevelaken komen vermogensdelicten vaker voor dan in de andere wijken en gemiddeld in de gemeente Nijkerk. In Nijkerkerveen ligt het aandeel slachtoffers van vermogensdelicten lager dan gemiddeld en lager dan in Hoevelaken en het buitengebied. Figuur 5.4 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen 6% 7% 8% Hoevelaken 14% Buitengebied Nijkerk 9% 10% VR Gelderland-Midden Nederland 13% 14% 0% 4% 8% 12% 16% 20% In tabel 5.2 is het slachtofferschap van vermogensdelicten per wijk vergeleken met Net als in 2009 kent Nijkerkerveen het laagste percentage slachtoffers van vermogensdelicten. De wijk Nijkerkstad scoort in vergelijking tot de andere wijken beter dan in

43 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap Tabel 5.2 Totaal slachtofferschap vermogensdelicten in de afgelopen twaalf maanden naar wijk (percentage genoemd en rangorde) wijk slachtofferschap 2013 rangorde 2013 Vermogensdelicten rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 8% Corlaer 7% Nijkerkerveen 6% 1 1 = Hoevelaken 14% Buitengebied 10% Gemeente Nijkerk 9% 5.4 Slachtofferschap vernielingen Voor het slachtofferschap van vernielingen is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van vernielingen aan voertuigen, zoals auto en fiets, en overige vernielingen. Inwoners van Nijkerk zijn even vaak slachtoffer van voertuigvernielingen als van overige vernielingen. Figuur 5.5 Slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). voertuigvernielingen 3% overige vernielingen 3% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.6 geeft het totale percentage inwoners van Nijkerk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van vernielingen. Het aandeel inwoners dat slachtoffer is van vernieling, verschilt in Nijkerk niet noemenswaardig van het gemiddelde beeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Op wijkniveau verschilt het slachtofferschap tussen Nijkerkerveen en het buitengebied. Vernieling in het buitengebied komt minder vaak voor. 34

44 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap Figuur 5.6 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Nijkerk-stad 5% Corlaer 4% Nijkerkerveen 6% Hoevelaken 5% Buitengebied 3% Nijkerk 5% VR Gelderland-Midden Nederland 7% 7% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Evenals in 2009 kent het buitengebied verhoudingsgewijs de minste slachtoffers van vernielingen. Zowel Corlaer als Hoevelaken zijn twee posities gestegen in de rangorde van wijken. Dit vooral ten koste van de plek van Nijkerkerveen dat van de 2 e naar de 5 e plek is gezakt. Tabel 5.3 Totaal slachtofferschap vernielingen in de afgelopen twaalf maanden naar wijk (percentage genoemd en rangorde) wijk slachtofferschap 2013 rangorde 2013 Vernielingen rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 5% Corlaer 4% Nijkerkerveen 6% Hoevelaken 5% Buitengebied 3% 1 1 = Gemeente Nijkerk 5% 5.5 Slachtofferschap totaal Voor het totale slachtofferschap is berekend hoeveel inwoners slachtoffer zijn geweest van bovengenoemde delicten. Figuur 5.7 geeft het percentage inwoners van Nijkerk dat in de twaalf maanden voorafgaand aan dit onderzoek slachtoffer is geworden van een geweldsdelict, vermogensdelict en/of vernielingen. Slachtofferschap van delicten komt in Nijkerk minder vaak voor dan gemiddeld in VR Gelderland- Midden en in Nederland. Op wijkniveau valt op dat slachtofferschap van delicten in Hoevelaken vaker voorkomt dan in Nijkerkerveen. Het aandeel slachtoffers ligt in Nijkerkerveen bovendien lager dan gemiddeld in de gemeente. 35

45 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap Figuur 5.7 Slachtofferschap totaal in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 14% 14% 12% 17% 14% 15% 19% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ten aanzien van het totale slachtofferschap van delicten kennen de wijken Nijkerk-stad en Nijkerkerveen een verbetering in de rangorde ten opzichte van De wijken Corlaer, Hoevelaken en buitengebied zijn alle één positie gezakt. Tabel 5.4 Totaal slachtofferschap delicten in de afgelopen twaalf maanden naar wijk (percentage genoemd en rangorde) wijk slachtofferschap 2013 rangorde 2013 Totaal delicten rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 14% Corlaer 14% Nijkerkerveen 12% Hoevelaken 17% Buitengebied 14% Gemeente Nijkerk 15% 36

46 Hoe veilig is Nijkerk? Slachtofferschap 5.6 Slachtofferschap cybercrime Voor het slachtofferschap van cybercrime is berekend hoeveel inwoners één keer of vaker slachtoffer zijn geweest van identiteitsfraude, koop- of verkoopfraude en pesten via internet en hacken. Inwoners van Nijkerk zijn vaker slachtoffer van hacken dan van andere vormen van cybercrime. Figuur 5.8 Slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). hacken 6% pesten via internet 3% identiteitsfraude via internet 2% koop- of verkoopfraude via internet 2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% Figuur 5.9 toont het totale slachtofferschap van deze vormen van cybercrime in Nijkerk en de referentiegebieden. Slachtofferschap van cybercrime komt in Nijkerk even vaak voor als in VR Gelderland-Midden en Nederland. Op geen van de onderliggende vormen van cybercrime wijkt Nijkerk af van de referentiegebieden. Op wijkniveau komt naar voren dat Corlaer bovengemiddeld veel slachtoffers van cybercrime telt, terwijl cybercrime in het buitengebied in mindere mate slachtoffers maakt dan gemiddeld. Figuur 5.9 Totaal slachtofferschap cybercrime in de afgelopen twaalf maanden (percentage genoemd). Nijkerk-stad 12% Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 17% 13% 11% 8% 12% 13% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 37

47 Hoofdstuk 6 Burgers en politie 38

48 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie 6. Burgers en politie 6.1 Inleiding In dit hoofdstuk staat de tevredenheid over het functioneren van de politie centraal. Allereerst wordt de tevredenheid over contacten tussen burgers en de politie beschreven (paragraaf 6.2). Daarna beschrijft dit hoofdstuk het functioneren van de politie in de buurt (par. 6.3) en het functioneren van de politie in het algemeen (par. 6.4). 6.2 Contacten burgers met politie Deze paragraaf beschrijft de contacten van de inwoners van Nijkerk met de politie. Achtereenvolgens gaan we in op het percentage dat contact heeft gehad, de reden(en) hiervoor en de tevredenheid over dit contact. Figuur 6.1 laat zien dat het percentage inwoners van Nijkerk dat contact met de politie heeft gehad, lager is dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Er zijn enkele verschillen tussen de wijken van Nijkerk waarneembaar. Zo hebben de inwoners van het buitengebied vaker contact gehad met de politie dan de bewoners van de overige wijken. Figuur 6.1 Contacten met politie in de gemeente in de afgelopen 12 maanden (percentage genoemd ). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 20% 24% 19% 20% 26% 21% 26% 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Ten opzichte van 2009 valt op dat Nijkerkerveen vier posities is gestegen in de rangorde van wijken, wat betekent dat relatief gezien minder inwoners contact met de politie hebben gehad dan in Het buitengebied is in de rangorde van wijken vier posities gedaald. Tabel 6.1 Contacten met politie naar wijk (percentage genoemd en rangorde) Contacten met politie wijk contacten 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 20% Corlaer 24% Nijkerkerveen 19% Hoevelaken 20% Buitengebied 26% Gemeente Nijkerk 21% 39

49 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Tabel 6.2 gaat verder in op het contact dat inwoners hebben gehad met de politie. Waarom hebben zij contact gehad, op wiens initiatief en op welke manier(en)? Bijna een kwart van de contacten heeft betrekking op een bekeuring/waarschuwing en bijna een derde heeft betrekking op een aangifte/melding. In ongeveer de helft van de gevallen gaat het om andere contacten. Meestal heeft de burger het initiatief genomen tot contact en heeft men persoonlijk of telefonisch contact gehad met de politie. Tabel 6.2 Reden contact, initiatief, wijze van contact (percentage genoemd van inwoners met contact). reden contact % initiatief contact % wijze contact % bekeuring/waarschuwing 22% politie 25% persoonlijk 62% aangifte/melding 31% burger 75% telefonisch 23% andere contacten 47% via sociale media op internet, 1% bijv. twitter geen reden bekend 5% anders via internet, bijv. via de 7% website van de politie anders niet via internet (bijv. 8% schriftelijk) of niet bekend anders onbekend 6% Figuur 6.2 toont hoe tevreden de burgers - die contact hebben gehad met de politie waren over dit laatste politiecontact. In Nijkerk is de tevredenheid over het laatste politiecontact hoger dan gemiddeld in Nederland. Ten opzichte van VR Gelderland-Midden is er geen noemenswaardig verschil. Op wijkniveau verschilt de tevredenheid over het politiecontact aanzienlijk. Hierbij dient opgemerkt dat deze uitkomsten gebaseerd zijn op minder dan 50 respondenten per wijk en als indicatief moeten worden beschouwd. Figuur 6.2 Hoe tevreden is men over het contact? (percentage (zeer) tevreden). Nijkerk-stad* 68% Corlaer* Nijkerkerveen* Hoevelaken* Buitengebied* Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 57% 54% 64% 49% 62% 60% 58% 0% 20% 40% 60% 80% 100% * respons van 50 waarnemingen of minder Waar inwoners van het buitengebied in 2009 het vaakst tevreden waren over het contact met de politie, zijn zij hierover in 2013 het minst vaak tevreden. Bewoners van Nijkerk-stad zijn nu het vaakst tevreden. Ook Nijkerkerveen en Hoevelaken zijn gestegen in de rangorde van wijken. Omdat het hierbij om kleine aantallen respondenten gaat moet de ontwikkeling met voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. 40

50 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Tabel 6.2 Tevredenheid over het contact met de politie naar wijk (percentage (zeer) tevreden en rangorde) wijk tevredenheid 2013 Tevredenheid over contact met politie rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad * 68% Corlaer * 57% 3 3 = Nijkerkerveen * 54% Hoevelaken * 64% Buitengebied * 49% Gemeente Nijkerk 62% * respons van 50 waarnemingen of minder Tabel 6.3 diept de tevredenheid over het contact met de politie verder uit. Het gaat hier alleen om inwoners van Nijkerk. Ruim de helft van de contacten die men had in het kader van bekeuring/waarschuwing of aangifte/melding waren naar tevredenheid. Over de andere contacten die men had is de tevredenheid het grootst. Verder blijkt dat contacten op initiatief van burgers vaker tot tevredenheid leiden dan de contacten op initiatief van de politie. Tabel 6.3 Tevredenheid naar reden en naar initiatief contact politie (percentage (zeer) tevreden). reden contact % (zeer) tevreden bekeuring-waarschuwing* 53% aangifte-melding 57% andere contacten 70% initiatief contact % (zeer) tevreden contact op initiatief politie 56% contact op initiatief burger 65% Tot slot is nog gekeken naar de reden(en) waarom burgers niet tevreden waren over het contact dat ze hadden met de politie (tabel 6.4). Ook deze cijfers hebben alleen betrekking op de gemeente Nijkerk. De belangrijkste reden voor ontevredenheid is dat de politie onvoldoende informatie gaf in de ogen van de burger. Ook onverschilligheid en een niet-opgelost probleem zijn in een kwart van de gevallen een bron van ontevredenheid. 41

51 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Tabel 6.4 Redenen ontevredenheid contact politie (percentage genoemd ). redenen % problemen niet opgelost 27% te lang wachten 9% politie was onverschillig 25% politie gaf onvoldoende informatie 41% andere reden 37% 6.3 Functioneren politie in de buurt Allereerst is inwoners gevraagd een algemeen oordeel te geven over het functioneren van de politie in de buurt. Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd op basis waarvan twee indicatoren voor het functioneren van de politie in de buurt zijn gemaakt: de beschikbaarheid van de politie (par ) en het functioneren van de politie (par ) Tevredenheid Aan de inwoners van Nijkerk is gevraagd een oordeel te geven over het functioneren van de politie in de woonbuurt. Figuur 6.3 geeft dit weer. Figuur 6.3 Tevredenheid over functioneren politie in de woonbuurt (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland -9% -8% -7% -6% -9% -8% -9% -9% 19% 26% 23% 21% 22% 21% 25% 25% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% In Nijkerk zijn, net als in de referentiegebieden, meer inwoners tevreden over het functioneren van de politie in de woonbuurt dan ontevreden. In VR Gelderland-Midden en Nederland ligt de tevredenheid gemiddeld hoger dan in Nijkerk. Op wijkniveau verschilt alleen het beeld in Corlaer van het gemeentelijke beeld: hier zijn de inwoners vaker tevreden. De overige wijken verschillen niet noemenswaardig van het gemeentelijk gemiddelde. 42

52 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Beschikbaarheid van de politie Inwoners is ook gevraagd te reageren op een aantal stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt om specifieker inzicht te krijgen welke aspecten van het functioneren meer en minder worden gewaardeerd. Over de zichtbaarheid van de politie in de buurt zijn inwoners het minst tevreden. Ook vindt bijna de helft dat de politie te weinig uit de auto komt in hun buurt. Figuur 6.4 Stellingen over beschikbaarheid van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). je ziet de politie in de buurt te weinig de politie komt hier te weinig uit de auto de politie is hier te weinig aanspreekbaar de politie heeft hier te weinig tijd voor allerlei zaken de politie komt niet snel als je ze roept 52% 45% 38% 29% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Op basis van de vijf stellingen is een indicator samengesteld voor de beschikbaarheid van de politie. De schaalscore voor de beschikbaarheid van de politie voor Nijkerk komt overeen met de schaalscores voor VR Gelderland-Midden en Nederland. Ook op de onderliggende stellingen wijkt Nijkerk niet noemenswaardig af van de referentiegebieden. Op wijkniveau valt op dat de bewoners van Nijkerk-stad minder tevreden zijn over de beschikbaarheid van de politie dan de bewoners van de andere wijken. Bewoners van Nijkerk-stad zijn het vaker dan gemiddeld eens met de stellingen dat de politie te weinig uit de auto komt, dat de politie te weinig tijd heeft voor allerlei zaken en dat de politie niet snel komt als je ze roept. Figuur 6.5 Beschikbaarheid politie in de buurt (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen* Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 4,0 4,5 4,3 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 * respons van 50 waarnemingen of minder

53 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie In de rangorde van wijken zijn Nijkerk-stad en Hoevelaken van plaats verwisseld in vergelijking met Voor het overige is er niets veranderd. Tabel 6.5 Tevredenheid over het beschikbaarheid van de politie in woonbuurt naar wijk (percentage (zeer) tevreden en rangorde) wijk schaalscore 2013 Beschikbaarheid politie in woonbuurt rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 4, Corlaer 4,5 2 2 = Nijkerkerveen * 4,3 4 4 = Hoevelaken 4, Buitengebied 4,5 1 1 = Gemeente Nijkerk 4,3 * respons van 50 waarnemingen of minder Functioneren van de politie Vervolgens is aan de inwoners een aantal stellingen voorgelegd over het functioneren van de politie in de buurt. Ruim een derde van de inwoners van Nijkerk is van mening dat de politie de burgers serieus neemt. De stelling dat de politie contact heeft met bewoners uit de buurt krijgt de minste steun, namelijk 16 procent. Figuur 6.6 Stellingen over functioneren van de politie in de buurt (percentage (helemaal) eens). De politie neemt je serieus De politie reageert op de problemen hier in de buurt De politie biedt de burgers in deze buurt bescherming De politie doet in deze buurt haar best Ze bekeuren hier te weinig 38% 34% 33% 30% 28% De politie pakt de zaken in deze buurt efficiënt aan De politie heeft hier contact met de bewoners uit de buurt 17% 16% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Op basis van de eerste vijf stellingen is een indicator samengesteld voor het functioneren van de politie (figuur 6.7). De tevredenheid over het functioneren van de politie, uitgedrukt in een schaalscore, komt in Nijkerk overeen met het gemiddelde van VR Gelderland-Midden en Nederland. Op de onderliggende stellingen zijn echter wel verschillen waarneembaar. Op alle onderliggende stellingen, met uitzondering van het bekeuren (figuur 6.6), zijn de bewoners van Nijkerk minder tevreden over het functioneren van de politie dan gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. Op wijkniveau valt op dat de wijken Corlaer en Hoevelaken (beide 5,3) beter scoren dan de overige wijken. Corlaer scoort beter dan gemiddeld op de aspecten contact met de bewoners, reageren op problemen en haar best doen. Hoevelaken scoort bovengemiddeld op de thema s haar best doen, voldoende bekeuren en serieus nemen. 44

54 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.7 Functioneren van de politie in de buurt (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 5,0 5,3 4,9 5,3 4,9 5,1 5,3 5, Net als in 2009 staat Corlaer bovenaan in de rangorde van wijken. Het buitengebied is drie posities gezakt naar plek vijf, terwijl Nijkerk-stad, Nijkerkerveen en Hoevelaken één positie gestegen zijn. Tabel 6.6 Tevredenheid over het functioneren van de politie in woonbuurt naar wijk (percentage (zeer) tevreden en rangorde) wijk tevredenheid 2013 Tevredenheid over functioneren van politie in woonbuurt rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 5, Corlaer 5,3 1 1 = Nijkerkerveen 4, Hoevelaken 5, Buitengebied 4, Gemeente Nijkerk 5,1 6.4 Functioneren politie in het algemeen In deze laatste paragraaf van dit hoofdstuk staat het functioneren van de politie in het algemeen centraal. We beginnen met het algemene tevredenheidpercentage, gevolgd door enkele schaalscores met betrekking tot het algemene functioneren van de politie Tevredenheid Net als in de referentiegebieden is een groter deel van de inwoners van Nijkerk tevreden over het functioneren van de politie in het algemeen dan ontevreden. Wel ligt het aandeel inwoners dat tevreden is, lager dan in de referentiegebieden. Tussen de wijken van Nijkerk verschilt de tevredenheid eveneens. In Corlaer en het buitengebied zijn bewoners vaker dan gemiddeld tevreden. 45

55 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.8 Tevredenheid over het functioneren van de politie in het algemeen (percentage (zeer) ontevreden/(zeer) tevreden). Ontevreden Tevreden Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland -10% -10% -9% -11% -12% -10% -9% -10% 24% 30% 21% 25% 28% 25% 28% 28% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Schaalscores De schaalscore voor het vertrouwen van de politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. Als het er echt om gaat dan is de politie er voor je. 2. Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen. Het vertrouwen in de politie, uitgedrukt als schaalscore, is onder inwoners van Nijkerk even groot als gemiddeld in de referentiegebieden (figuur 6.9). De stelling Als het er echt om gaat zal de politie het uiterste doen om je te helpen vindt echter minder steun in Nijkerk dan in de referentiegebieden. Op wijkniveau verschilt alleen Nijkerkerveen van het gemeentelijk gemiddelde en de andere wijken. Bewoners van Nijkerkerveen hebben minder vertrouwen in de politie, doordat men het minder vaak eens is met de stelling Als het er echt om gaat, dan is de politie er voor je dan bewoners van de overige wijken. 46

56 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.9 Vertrouwen in de politie (schaalscore) Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 6,1 5,9 5,6 6,2 5,9 6,1 6,2 6, In de rangorde van wijken is Nijkerk-stad drie posities gestegen (van 5 naar 2) en is het buitengebied drie posities gezakt (van 1 naar 4). Hoevelaken is één positie gestegen en staat nu bovenaan. Tabel 6.8 Vertrouwen in de politie naar wijk (schaalscore en rangorde) Vertrouwen in de politie naar wijk wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 6, Corlaer 5, Nijkerkerveen 5, Hoevelaken 6, Buitengebied 5, Gemeente Nijkerk 6,1 Figuur 6.10 toont de schaalscore van de indicator de politie als crimefighter. Deze is opgebouwd uit de volgende onderliggende stellingen: 1. De politie weet hoe ze boeven moet vangen. 2. De politie bestrijdt succesvol de criminaliteit. Inwoners van Nijkerk zijn minder tevreden over de politie als crimefighter dan gemiddeld in Nederland. De stelling dat de politie criminaliteit succesvol bestrijdt vindt minder steun in Nijkerk. Op wijkniveau is de tevredenheid over de politie als crimefighter in het buitengebied het laagst. 47

57 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.10 De politie als crimefighter (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 4,7 4,8 4,6 4,9 4,5 4,7 4,9 5, In de rangorde van wijken hebben Hoevelaken en Corlaer van positie gewisseld. Verder is Nijkerk-stad twee posities gestegen (van 5 naar 3), terwijl het buitengebied twee posities gezakt is (van 3 naar 5). De positie van Nijkerkerveen is gelijk gebleven. Tabel 6.9 Vertrouwen in de politie als crimefighter naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk schaalscore 2013 Vertrouwen in de politie als crimefighter naar wijk rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 4, Corlaer 4, Nijkerkerveen 4,6 4 4 = Hoevelaken 4, Buitengebied 4, Gemeente Nijkerk 4,7 De schaalscore voor interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie is opgebouwd uit de volgende stellingen: 1. De politie houdt rekening met de wensen van de samenleving. 2. De politie werkt goed samen met de bewoners. Over de interactie tussen burgers en politie zijn de inwoners van Nijkerk even tevreden als gemiddeld in de referentiegebieden. Op wijkniveau zijn enkele verschillen waarneembaar. De schaalscore in Hoevelaken en in Corlaer is hoger dan gemiddeld en hoger dan in de wijken Nijkerk-stad en het buitengebied. Bewoners van Hoevelaken zijn het vaker dan gemiddeld eens met de bovengenoemde stellingen. 48

58 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.11 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie (schaalscore). Nijkerk-stad 4,7 Corlaer Nijkerkerveen* Hoevelaken Buitengebied* Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 5,4 5,2 5,6 4,7 5,1 5,2 5, Ten opzichte van 2009 zijn de wijken Nijkerkerveen en Hoevelaken van positie gewisseld. Hoevelaken staat nu bovenaan de rangorde en Nijkerkveen staat nu op positie drie. Tabel 6.10 Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk Interactie (wederkerigheid) tussen burgers en politie naar wijk schaalscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 4,7 5 5 = Corlaer 5,4 2 2 = Nijkerkerveen 5, Hoevelaken 5, Buitengebied 4,7 4 4 = Gemeente Nijkerk De laatste schaalscore over de politie betreft de mate van communicatie tussen politie en burgers. Deze bestaat uit de onderstaande stellingen: 1. De politie wil contact hebben met burgers. 2. De politie is benaderbaar. 3. De politie informeert de burgers. Over de communicatie tussen burgers en politie zijn inwoners van Nijkerk even tevreden als gemiddeld in VR Gelderland-Midden en Nederland. De stelling dat de politie benaderbaar is vindt de meeste steun onder inwoners van Nijkerk. De inwoners van de wijk Nijkerkerveen zijn minder tevreden over de communicatie tussen politie en burger dan gemiddeld en dan inwoners van de andere wijken. Dit komt doordat zij minder tevreden zijn over de benaderbaarheid van de politie. 49

59 Hoe veilig is Nijkerk? Burgers en politie Figuur 6.10 Communicatie tussen burgers en politie (schaalscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 5,3 5,1 4,9 5,3 5,3 5,2 5,3 5, In de rangorde van wijken valt op dat Corlaer drie plekken gezakt is (van 1 naar 4) en dat Hoevelaken nu bovenaan de rangorde staat (+2). Verder is Nijkerk-stad één positie gestegen. De wijken Nijkerkerveen en buitengebied zijn niet van positie veranderd. Tabel 6.11 Communicatie tussen burgers en politie naar wijk (schaalscore en rangorde) wijk schaalscore 2013 Communicatie tussen burgers en politie naar wijk rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 5, Corlaer 5, Nijkerkerveen 4,9 5 5 = Hoevelaken 5, Buitengebied 5,3 2 2 = Gemeente Nijkerk 50

60 Hoofdstuk 7 Preventie 51

61 Hoe veilig is Nijkerk? Preventie 7. Preventie 7.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ingegaan op het preventiegedrag tegen criminaliteit, voornamelijk in de woonomgeving. Burgers hebben immers ook een eigen verantwoordelijkheid om te voorkomen dat zij slachtoffer worden van criminaliteit. Als het gaat om specifieke maatregelen is criminaliteitspreventie onder te verdelen in sociopreventie (par. 7.2; zoals geen waardevolle spullen achterlaten, licht laten branden s avonds en fiets in een bewaakte fietsenstalling plaatsen) en technopreventie (par. 7.3; zoals veiligheidssloten, buitenverlichting en alarminstallaties). 7.2 Sociopreventieve maatregelen Aan de inwoners is een lijst met vier voorzorgsmaatregelen voorgelegd die betrekking hebben op sociopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke maatregelen zij hebben genomen. Dit zijn: ik neem waardevolle spullen mee uit de auto ik laat s avonds wanneer er niemand thuis is, het licht branden ik zet, indien mogelijk, mijn fiets in een bewaakte fietsenstalling ik laat als ik ergens naartoe ga waardevolle spullen thuis om diefstal of beroving op straat te voorkomen. Op basis van het gebruik van deze vier maatregelen is een somscore voor sociopreventie berekend. Deze somscore geeft een totaalbeeld van het gebruik van de vier beschreven maatregelen. Daarmee verschilt de score van de eerder toegepaste schaalscores. Voor de somscore geldt: hoe hoger de somscore, des te hoger het gebruik van sociopreventieve maatregelen. De minimale waarde van de somscore is 0. De maximale waarde is 4. Figuur 7.1 Sociopreventieve maatregelen (somscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 1,9 1,7 1,6 2,0 1,7 1,8 1,9 1, De somscore voor sociopreventieve maatregelen ligt in Nijkerk op het gemiddelde niveau van VR Gelderland-Midden en Nederland. Driekwart van de Nijkerkers neemt waardevolle spullen mee uit de auto. Dit is de meest gebruikte maatregel, ook in de referentiegebieden. Drie op de tien inwoners maakt gebruik van een bewaakte fietsenstalling als dat mogelijk is. Dat is minder dan gemiddelde in de referentiegebieden. Op wijkniveau springt Hoevelaken er uit. Bewoners van deze wijk nemen vaker dan gemiddeld sociopreventieve maatregelen. 52

62 Hoe veilig is Nijkerk? Preventie Net als in 2009 staat Hoevelaken bovenaan in de rangorde als het gaat om sociopreventieve maatregelen. Nijkerk-stad en Corlaer stijgen beide twee plekken, terwijl Nijkerkerveen en buitengebied twee plekken dalen. Tabel 7.1 Sociopreventieve maatregelen naar wijk (somscore en rangorde) wijk somscore 2013 Sociopreventieve maatregelen naar wijk rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 1, Corlaer 1, Nijkerkerveen 1, Hoevelaken 2,0 1 1 = Buitengebied 1, Gemeente Nijkerk 7.3 Technopreventieve maatregelen Vervolgens is aan de inwoners een lijst met vier voorzieningen voorgelegd die betrekking hebben op technopreventie. Hierbij is gevraagd of zij wilden aangeven welke voorzieningen bij hen thuis aanwezig zijn. Het gaat om de volgende vier voorzieningen: buitenverlichting extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren alarminstallatie in huis (rol)luiken voor ramen of deuren. Op basis van de aanwezigheid van deze vier voorzieningen zijn somscores voor technopreventie berekend. De somscore voor technopreventie geeft het gemiddelde aantal aanwezige technopreventieve voorzieningen per huishouden weer. De waarde van de somscore is minimaal 0 en maximaal 4. Figuur 7.2 Technopreventieve maatregelen (somscore). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk VR Gelderland-Midden Nederland 1,8 1,9 1,7 1,9 1,7 1,8 1,8 1,

63 Hoe veilig is Nijkerk? Preventie Wat betreft de inzet van technopreventieve maatregelen, uitgedrukt als somscore, wijkt Nijkerkerveen niet noemenswaardig af van de referentiegebieden. Buitenverlichting is de meest gebruikte maatregel, gevolgd door extra veiligheidssloten. Beide maatregelen komen in Nijkerk vaker voor dan gemiddeld in Nederland en even vaak als in VR Gelderland-Midden. Rolluiken zijn daarentegen minder vaak aangebracht dan gemiddeld in beide referentiegebieden. Op wijkniveau zijn er geen verschillen waarneembaar, uitgaande van de somscores. Het buitengebied wijkt echter duidelijk af van de andere wijken als het gaat om het gebruik van extra veiligheidssloten (minder vaak dan gemiddeld) en de aanwezigheid van een alarminstallatie (vaker dan gemiddeld). Net als in 2009 zetten bewoners van Hoevelaken de meeste technopreventieve maatregelen in. Corlaer staat nu op de tweede plaats, wat een stijging van drie plekken betekent. De wijken Nijkerkerveen en buitengebied zijn gezakt in de rangorde, terwijl Nijkerk-stad op positie drie is blijven staan. Tabel 7.1 Technopreventieve maatregelen naar wijk (somscore en rangorde) Technopreventieve maatregelen naar wijk wijk somscore 2013 rangorde 2013 rangorde 2009 ontwikkeling rangorde Nijkerk-stad 1,8 3 3 = Corlaer 1, Nijkerkerveen 1, Hoevelaken 1,9 1 1 = Buitengebied 1, Gemeente Nijkerk 54

64 Hoofdstuk 8 Vrijwilligerswerk en mantelzorg 55

65 Hoe veilig is Nijkerk? Vrijwilligerswerk en mantelzorg 8. Vrijwilligerswerk en mantelzorg 8.1 Inleiding In dit laatste hoofdstuk wordt ondermeer op vrijwilligerswerk en mantelzorg ingegaan. De gemeente Nijkerk heeft voor dit thema gekozen in de vrije ruimte van de vragenlijst. Omdat de vragen in de vrije ruimte alleen aan inwoners van Nijkerk zijn voorgelegd, is een vergelijking met de referentiegebieden VR Gelderland-Midden en Nederland niet mogelijk. In paragraaf 8.2 komt discriminatie aan bod, waarna in paragraaf 8.3 ingegaan wordt op vrijwilligerswerk. Paragraaf 8.4 staat in het teken van mantelzorg en paragraaf 8.5 gaat over sociale contacten. 8.2 Discriminatie Ongeveer een op de zes inwoners van Nijkerk heeft wel eens te maken (gehad) met discriminatie. Op wijkniveau wijkt Corlaer van het gemeentelijk gemiddelde af: hier wonen bovengemiddeld veel mensen die met discriminatie te maken hebben (gehad). Figuur 8.1 Heeft u wel eens te maken (gehad) met discriminatie? (% ja ). Nijkerk-stad 15% Corlaer 23% Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk 16% 16% 17% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 8.3 Vrijwilligerswerk Deze paragraaf gaat verder in op de mate waarin inwoners van Nijkerk vrijwilligerswerk verrichten. In figuur 8.2 is het weergegeven welke vormen van vrijwilligerswerk zij uitvoeren. Iets minder dan de helft van de inwoners van Nijkerk doet vrijwilligerswerk. Van de verschillende vormen van vrijwilligerswerk is een functie bij een club, kerk, buurthuis of politieke partij het populairst: ruim een kwart is hier actief. Vrijwilligerswerk in de vorm van hulp aan zieken, gehandicapten of ouderen en vrijwilligersactiviteiten op school komen ongeveer even vaak voor. 56

66 Hoe veilig is Nijkerk? Vrijwilligerswerk en mantelzorg Figuur 8.2 Doet u momenteel vrijwilligerswerk (% genoemd ). Functie in een club, vereniging, kerk, moskee, buurthuis of politieke partij 28% Geef hulp aan zieken, gehandicapten, ouderen Doe iets voor de school van mijn kinderen Vrijwilliger bij een maatschappelijke organisatie (bijv. VluchtelingenWerk, een milieu- of mensenrechtenorganisatie) Actief in een wijkplatform / plaatselijk belang Vrijwilliger bij de brandweer Doe ander vrijwilligerswerk 8% 7% 3% 1% 0% 12% Nee 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Van diegenen in Nijkerk die vrijwilligerswerk doen, is ruim een kwart daar twee tot vier uur per week mee bezig. Een kwart is tot 2 uur per week kwijt aan vrijwilligerswerk en nog eens een kwart doet incidenteel vrijwilligerswerk. Figuur 8.2 Hoeveel tijd bent u met vrijwilligerswerk bezig? (% genoemd ). ik doe het incidenteel tot 2 uur per week 2 tot 4 uur per week 26% 26% 27% 4 tot 8 uur per week 8 uur of meer per week 7% 14% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 8.4 Mantelzorg Deze paragraaf gaat in op de mate waarin inwoners van Nijkerk mantelzorg verrichten. In figuur 8.3 is weergegeven dat ongeveer een op de acht inwoners van Nijkerk momenteel mantelzorger is. In geen van de wijken verschilt het aandeel mantelzorgers noemenswaardig van het gemeentelijk gemiddelde. Wel is het aandeel mantelzorgers in Nijkerk-stad en Nijkerkerveen groter dan in Corlaer en het buitengebied. 57

67 Hoe veilig is Nijkerk? Vrijwilligerswerk en mantelzorg Figuur 8.3 Bent u momenteel mantelzorger? (% ja ). Nijkerk-stad Corlaer Nijkerkerveen Hoevelaken Buitengebied Nijkerk 15% 11% 15% 13% 11% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Van de mantelzorgers in Nijkerk is bijna de helft maximaal 4 uur per week bezig met het verlenen van mantelzorg. Er is ook een groep, ongeveer een op de zes, die 25 uur per week of meer aan mantelzorg besteedt. Figuur 8.4 Hoeveel tijd bent u met mantelzorg bezig? (% genoemd ). tot 4 uur per week 45% 5 tot en met 8 uur per week 9 tot en met 16 uur per week 17 tot en met 24 uur per week 25 uur of meer per week 19% 14% 5% 17% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Tweederde van de mantelzorgers in Nijkerk ervaart de mantelzorg als licht. Drie op de tien vinden de mantelzorg zwaar en een klein deel ervaart de zorg als erg zwaar. 58

68 Hoe veilig is Nijkerk? Vrijwilligerswerk en mantelzorg Figuur 8.5 Hoe ervaart u de mantelzorg? (% genoemd ). licht 64% zwaar 29% erg zwaar 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8.5 Sociale contacten In deze paragraaf komen de sociale contacten van inwoners van Nijkerk aan bod. Figuur 8.6 laat zien in hoeverre inwoners van Nijkerk vinden dat ze voldoende sociale contacten hebben. Vijf van de zes inwoners van Nijkerk vindt dat zij voldoende sociale contacten hebben. Ongeveer een op de tien geeft aan wel meer contact met andere mensen te willen hebben en 5 procent van de inwoners van Nijkerk vindt dat zij te weinig contacten hebben met andere mensen. Figuur 8.6 Vindt u in het algemeen dat u voldoende contacten met andere mensen hebt (buiten werk, school of eigen huishouden)? (% genoemd ). ja 84% ja, maar ik zou wel meer willen nee, ik vind dat ik te weinig contacten heb 11% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen sociale contacten niet onderhouden (figuur 8.7). De belangrijkste drempel voor inwoners van Nijkerk voor het onderhouden van sociale contacten is een gebrek aan tijd, gevolgd door financiële redenen. Voor een op de zeven geldt dat zij niemand weten met wie ze dingen samen kunnen doen. Gezondheidsredenen of een handicap weerhoudt een op de acht van meer sociaal contact. Afstand of vervoer heeft de minste invloed. Voor ruim een kwart spelen nog andere belemmeringen. 59

69 Hoe veilig is Nijkerk? Vrijwilligerswerk en mantelzorg Figuur 8.7 Wat belemmert u bij het onderhouden van sociale contacten? (% genoemd ). Tijd 50% Geld Ik weet niemand met wie ik dingen samen kan ondernemen Gezondheid / handicap Afstand / vervoer 16% 15% 12% 5% Iets anders 27% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 60

70 bijlagen 61

71 Bijlage 1. Achtergrondkenmerken Tabel 0.1 Sekse respondenten geslacht percentage man 47% vrouw 54% totaal 100% Tabel 0.2 Leeftijdsverdeling respondenten leeftijdscategorie percentage % % % % % % % 85 jaar en ouder 1% totaal 100% Tabel 0.3 Herkomst respondenten herkomst percentage autochtoon 93% marokko 0% turkije 1% suriname 0% antillianen/arubanen 0% overig niet westers 1% westers allochtoon 5% totaal 100% 62

72 Tabel 4 Huishoudengrootte respondenten huishoudengrootte percentage 1 persoon 13% 2 personen 41% 3 personen 15% 4 personen 20% 5 of meer personen 11% totaal 100% Tabel 5 Hoogst behaalde opleiding respondenten opleiding percentage lager onderwijs 35% middelbaar 32% hoger onderwijs 26% onbekend 6% totaal 100% Tabel 6 Betaald werk en betaald werk voor meer dan 12 uren per week percentage betaald werk 50% w.v. betaald werk voor meer dan 12 uren per week 94% Tabel 7 Soort woning in drie categorieën woning percentage vrijstaand, twee onder een kap, tussenwoning, hoekwoning 86% flat, bovenwoning, benedenwoning 8% overig 4% onbekend 3% totaal 100% Tabel 8 Verdeling koop/huur woning percentage koop 81% huur 16% onbekend 2% totaal 100% 63

73 Bijlage 2. Wijkindeling 2009 en 2013 Tabel 1 Wijkindeling 2013 Codering 2013 Naam 2013 Inwonertal 2012 GM0267 Gemeente Nijkerk Indeling Veiligheidsmonitor 2013 WK Wijk 01 Nijkerk BU Industriegebied 130 Buitengebied BU Doornsteeg 4630 Corlaer BU Corlaer 2770 Corlaer BU Schulpkamp 2315 Nijkerk-Stad BU Havenstraat 1585 Nijkerk-Stad BU Centrum Nijkerk 1045 Nijkerk-Stad BU Campenbuurt 1945 Nijkerk-Stad BU Oranjebuurt 1675 Nijkerk-Stad BU Colthoflaan 1790 Nijkerk-Stad BU Luxool 190 Nijkerk-Stad BU Paasbos-West 2510 Nijkerk-Stad BU Paasbos-Oost 1300 Nijkerk-Stad BU Strijland-West 2050 Nijkerk-Stad BU Strijland-West 1645 Nijkerk-Stad WK Wijk 02 't Woud 1770 BU Kruishaar 300 Buitengebied BU Slichtenhorst 460 Buitengebied BU Appel 690 Buitengebied BU Prinsenkamp 320 Buitengebied WK Wijk 03 Nijkerkerveen 3350 BU Nijkerkerveen 2860 Nijkerkerveen BU Holkerveen 485 Nijkerkerveen WK Wijk 04 Verspreide huizen 410 BU Arkemheen 160 Buitengebied BU De Veenhuis Achterhoek 250 Buitengebied WK Wijk 05 Hoevelaken 9015 BU Horstbeek 3935 Hoevelaken BU Overhorst 1945 Hoevelaken BU Kleinhoven 1465 Hoevelaken BU Hogenbrink 1675 Hoevelaken 64

74 Tabel 2 Wijkindeling 2009 Codering 2009 Naam 2009 Inwonertal 2009 GM0267 Gemeente Nijkerk WK Wijk 01 Nijkerk Indeling Veiligheidsmonitor 2009 Herindeling Veiligheidsmonitor 2013 BU Nijkerk-Noord Nijkerk Binnen 1 Nijkerk-Stad BU Nijkerk-Zuid 7840 Nijkerk Binnen 3 Corlaer BU Nijkerk-buitengebied 3520 Nijkerk Binnen 2 Buitengebied WK Wijk BU 't Woud en omgeving 1730 Nijkerk Buiten Buitengebied WK Wijk BU Nijkerkerveen 2980 Nijkerk Buiten Nijkerkerveen BU Holkerveen 700 Nijkerk Buiten Nijkerkerveen WK Wijk BU Verspreide huizen Nijkerk-West 400 Nijkerk Buiten WK Wijk 05 Hoevelaken 8990 BU Hoevelaken 8990 Hoevelaken Hoevelaken 65

75 Bijlage 3. Tabellen

76 ! " #$%& & ' %& ())'&)* ))'& +,- +,+ +,. +,/ +,0 +,. +,- +,1 +,- " * &) 2 /,.2,2 1,02 1,2 1,+2 0,2 0,+2 0,2 0, ,/2 +0,+2 +,12 //,+2 /1,02 /,.2 +,2 +-,.2 +,/2 2',2 1,2 0,.2 1,+2 -,2 /,2,02,-2 -,.2 3'' '.,.,.,/.,. +,.,-.,.,1., * 245 -,2,12,12,2,.2,12,2,2 -,12 )) 245 +,2 ++,2 +.,2 ++,2 ++,12 +,/2.0,12 +,2./,2 6* ) 245 0,2 +,2-0,.2 -,/2..,2 -,2 --,2 -/,+2 -, ,12.,+2.-,2.0,2 +,2.,/2.,2.,/2 10,/2 ' '* ,+2 1,12 1,12 0,2 -/,.2 +,2 +,12 -,2 +, /,+2 ++,.2 +,02 /,12 +,2 +,02.0,-2 +,02.+, '., + 1,..,0 1,-.,-.,.,., :,),) /,-2 /+,2.0,/2 /,2..,2 +1,2.0,/2 +,2./,2!,),) ,/2 +/,2 1+,/2 +,2 1-,12.+,-2..,12..,2.+,2 ' ,-2 /.,/2 +,12 /1,/2 -+,+2 +0,/2 +/,12 +.,12 ++,02 ;6 )) 245.0,2 +0,2 -.,+2 +,2,+2.+,2.,02.,02.,2 ; ,+2 /,02,/2,2,+2 -,.2,+2 -,2 -,12 "& ' 8 ' 4 ) & /,2 1,2 1,+2 -+,12 /,2 -,02 /,.2 /,/2 +,2 2465,2.,.2,.2.,2.,2 0,2,2,2,2 & ' ,02.,02 --,2 1,+2.,2 1,2 -/,2 -+,2 -.,.2 < & 245 0,+2 1,02 +,.2 -,2 1,/2 -,2 -,12 -,2 -,2 245,2 -/,/2,2,2 /,/2 -,02 -,.2 -,/2 -,2 53 '=3''= > 1* Veiligheidsmonitor 2013

77 ! " $) < ) " ',.,/,.,,/,, ; & 2 0-,2 0,-2 /0,.2 0,/2 0-,2 0,2 0-,2 0,+2 0-,2 # 4?$5 -,1,. -,-,.,/ -, -,. -,1 -,/ # * 4?$5,/,1,.,.,1,+,0,/ & 2 -+,2,2 +,12,2,.2 0,2-1,2 -,+2-1,02 89 ',,,0,1,,+,1,/ ; & &9 2 +1,.2 +.,2 +,2 +1,2 +,12 +1,2 /,-2 /,-2 /,+2 # &9 4?$-5,.,-,1,,,1,/,+,/ # &9 * 4?$-5,,,,,,,,, & &9 2 /,2 +,12 /,12.,2 0,12 +,2,2,.2 -,-2 89 &* * 2,2 1,2 1,2,+2 1,+2 +,+2.,2,2.,+2 ;6& &* 2,2,/2,.2,2,2,+2,/2,.2,2 )))),& ) * 2..,-2.+,2.,2./,2,2.-,+2 +,/2.+,02.0,+2 ;6& )))),& ) 2 1,/2 -,/2.,2 1,02 -,-2 1,2 0,/2 +,-2 0,02 () * 2 -/,2 -,02-0,-2 +,+2.,2 -.,2 1,-2 1,/2 11,2 ;6& ) 2,02,2,-2,2 1,2,2 1,2 -,.2.,.2 * 2,+2.,2 -,2 -,12 /,+2 0,2 /,12 +,-2,-2 ;6& 2,2,.2,02,2,2,2,/2,2,02 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

78 ! " $) << ) 45 ',.,-,+,+,,-,,- ; & 2 /-,02 +,/2 +0,.2 +-,+2 /1,2 +0,.2 /,2 /,12 /,+2 # 4?$5,.,,-,,-,-,1,1,1 # * 4?$5,1,,,,,-,1,-,1 & & 2 +,.2 /,2 1,12,2.,-2 /,.2,.2 0,.2,2 7 * 2 +,2.,+2 +,2 +,12 /,/2 +,2 +,2 +,+2 +,.2 ;6& 2,-2,02,+2 1,-2 -,-2 0,+2,2,2,2 #& * 2 +,-2 +,+2 0,2 0,2 /,.2 -,.2 /,/2 +,2,2 ;6& & 2,+2,.2,12,+2 1,12,2 1,12 -,02.,2!) * 2.,2 1,.2 -,.2 0,2,-2 -+,2 1,+2 -.,2-0,/2 ;6& )) 2 1,+2.,.2.,/2,.2,/2.,2 +,.2 -,-2.,02 3' ',,0,0,/,1,0,,, ; & ' 2 -+,.2 +,2 --,2,02,12 -,-2 -+,02-1,-2 1,2 # ' 4?$-5,+,0,.,+,/,0, # '* 4?$-5,,,,,,, & & ' 2 1,-2 -,-2,2 1,02,.2 -,/2 +,02 +,2 0,/2 ) * 2 1,2 1,2 -,2 -,/2 /,/2,-2 1,.2 1,2.,02 ;6& ) * 2 -,-2.,-2 /,+2,2,2 0,-2,+2,+2 -,2 ;6& & 2,.2,02,+2,12,2,2,/2,.2,/2 % )* 2,.2 0,12,2 /,2 1,2,+2,-2,2 -,12 ;6& ) 2,2,2,2,12,-2,-2,2,02,-2 ( * 2 -,-2,2,2 0,2 /,.2,-2.,/2,+2 0,12 ;6& 2,.2,2,2,+2,02,/2 -,/2 -,2.,2 "* * 5 2 1,2 -,02,/2 0,+2 /,2,-2 +,.2.,12 /,.2 ;6& * 5 2,2,2 -,-2,2,2,12 1,2 -,.2 1,2 ' ' * 2,2 +,-2 -,2,02,2,12,/2,12 -,2 ;6& ' 2,02,2,+2,12,2,2,2,2,.2 5" =3'= > 1* Veiligheidsmonitor 2013

79 ! <<< :) ) A &* 2,.2,12,2,.2,2,12,12,12,.2 )))),& ) 2,2,2 0,2 -,2,2 1,02.,2 -,.2 -,2 () 2,12 +,/2,02,-2 1,2 -,-2 -,-2 1,2.,2 2,12,2,02,2,12,-2,2,2,-2 7 2,2,12 1,12 1,2,/2,.2,02,-2 0,2 #& 2,2,2,2,2,2,+2,+2,.2,02!) 2,2 +,2 0,.2 +,12,2,-2,2 0,12 ) 2,2,+2,-2,2,+2,12,2,02,-2 % ) 2,2,2,2,12,12,2,/2,-2,+2 ( 2,+2 1,+2,.2.,+2,2,02,2,2 -,-2 "* 2,.2,2,2,.2,2,2,/2,2,2 ' 2,2,2,-2,-2,2,-2,.2,.2,.2 6) 2,2 -,2,02 1,12.,2,+2 1,02.,-2 1,12 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

80 ! " ;$ ())'& ))'& +, +,1 +,. +,. +,. +,- +, +, +, 6'* 2 -,12 /,2,2,2 /,2,12 +,2 -,-2.,+2 6' 2,+2,2,12,2,2,12,.2,-2,02 6'* 2,2 /,12,2,-2 1,+2,2 /,12.,-2 /,/2 6' 2,2,2,2,-2,2,12,/2,-2,/2 ' )'&&') < * 245 +,+2,+2.,12.,02,12 /,-2,2,2,2 245,02,-2,2,2 -,12,2,2,+2,12 B 6 * 245,/2,-2,2,+2,.2,/2 -,.2,+2 1,2 )* 245,2,/2,2,2,12,2,2,+2,02 ',+,+,0,,0,,, # ) 2.,+2,12 -,2 1,-2,02 1,-2 +,+2.,/2 /,+2 ") C ) 2,+2,2,.2,12,-2,.2,/2,.2,.2 B' D ) ) 2,2,.2,2,2,2,/2,2,-2,.2 B' * D 2,/2,2,2,02,2,-2,+2,2,.2 6&'&&* ' 2,2,12,2,2,2,-2,-2,2,+2 ' < ' 2 -,.2,.2,12,-2,/2,02 0,/2 +,.2,+2 < * ' 2 +,/2 +,2.-,+2 +,2.,/2.0,+2..,02.1,2.1,2 < ' 2 0,.2,2,2,2 +,-2,.2.,2,.2.,+2 2,2 -,2.,02 +,2 +,-2,.2 1,12 1,2 1, ,2 1+,02 1,.2 11,02 1,02 1.,2 1,12-0,+2 1,2 & 2,2,2,2,+2,+2,2,2,.2,.2 '' & 2) ' 0,/2,02 -,02 -,12 1,+2 /,2,.2,/2,/2 " ) 'E,,/,>,,+,-,+,.,0 ( 2C,2,2 1,2,02 0,12,12 -,12,2 -,+2 ")) *) 2C -+,12-0,.2 +,2 1,+2.,+2 -,+2 -,.2 0,2 -,2 < ' * ) 2C 0,-2,2 /,.2 1,2,02 1,2 1,+2 1,.2 /,2 : ' C* 2C,-2.,2 +,+2 1,12,2,.2,02,02 -,2 < ) 2C 1,2 0,2,2,2,2 -,+2 +,12 -,2 /,.2 2C 1,/2 +,-2 /,.2,12,+2 -,+2 /,2 1,02 0,2 < 2C 1,12 0,.2.,2 +,/2,2 +,2 0,/2 /,02 0,2 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

81 ! " 8$3'&&')< 3'&&') &) 3'&&')4?'$'9'5 2,'&& -,2 -,2,12 +,2,.2 -,.2 0,2 +,12 0,/2 ' ) * -,.,., +,1.,- -,,-,. 1,0 C &42 ' 5 2 C &,2> -+,.2> -,2> 10,2>,2>.,2 +,-2 0,2 +,02 3'&&')*' 2,'&&,/2,2,+2,02 -,2,.2,+2,-2,-2 ' ) *,+ -,,1,.,, -,,/,+ C &42 ' 5 2 C & /,12>,2>,2> 1,2> +,02>,12> 0,02 -,02-1,2!'42 ' 5 2.,2>,2>..,.2>,2>.,+2> -,2> 10,2 1-,/2 11,2 2 * ) /,-2> -+,.2>,2> 1,2> 1,12> 1,2> +,/2,2 -,12 2 /,12> 1,-2>,2>.-,+2>,+2> 0,12>,.2,-2 +,/2 2,2>,2>,2> -,-2>,2>,/2>,12,.2 -,12!)'42 ' 5 2,2>,2>,2>,2>,2>,.2>,12,+2 0,+2 2' /,-2>,2>,2>,2>,2> -,2>,2,2 /,2 2),2>,2>,2>,2>,2>,2>,2,-2,.2 2) /,.2> 1,02>..,.2> 10,.2>..,2> +,2> -,2 0,+2 -,2 2)*,2>,2>,2>,2>,+2>,2> 1,12,2,2 2)',2>,2>,2>,2>,2>,2> +,2,2,02 2 *,2>,2>,2>,2>,2>,2>,2,2,12 2,2> 1,2>,-2>,2>,2> +,02>.,02 +,2,.2 42 ' 5 2,2> -+,2>,2>,2> 1,2>.,2> -,02 1,12 1,.2 2),2>,2>,2>,2>,2>,2>,2,2,02 2?),2>,2>,2>,2>,2>,2>,2 -,+2 1,/2 2&,2>,2>,2>,2>,2>,2> -,12,2,+2 2,2>,2>,2>,2> 1,2> 1,.2> 0,12,/2,2 2 *C,2>,2>,2>,2>,2> 1,2> 0,2 0,12 +,+2 2,2> -+,2>,2>,2>,2>,+2> /,+2 -,-2,12 3'&&')* 2,'&&,2,2,2,2,12,2,2,2,2 ' ) *,,,,,1,,,, 3'&&') 2,'&&,2,2,2,.2,.2,02,12,+2,/2 ' ) *,-,,,,.,0,/,0, 3'&&') 2,'&&,/2,2,/2,2,2,+2,2,+2,12 ' ) *,,,+, -,,,0,/,- > 1* Veiligheidsmonitor 2013

82 ! " $3'&&')<< 3'&&') &) 45 3'&&') ' 2,'&& /,2 +,2.,2,12,2 0,2,12,02,+2 ' ) *,- 0, +,,., +, +,-, C &42 ' 5 2 C & -,02> +1,-2> 1,/2>..,.2>,2> 1,/2 1,2 -.,02-1,2 3'&&')4) 5 2,'&&,2,+2,2,-2,2,-2,2,/2,2 ' ) *, -,,- -,+,+,1 -, 3'&&')&& 2,'&&,2,12,+2 -,.2,/2,2,2,2,/2 ' ) *,+,1,1.,0,/,0 -, -, 1,1 3'&&')&C & 2,'&&,2,-2,02,2,-2,+2,/2,02,12 ' ) *,-,+,0,.,,.,-,1,- 3'&&')& 2,'&&,2,2,2,2,2,2,2,2,2 ' ) *,,, 3'&&')& 2,'&&,.2,2,02,2,2,-2,+2,.2,/2 ' ) *,.,0,,-,0,/ 3'&&')4) 56 C 2,'&&,2,+2,/2,-2,2,+2,-2,2,-2 ' ) *,,+,1,1,,/, 3'&&')& 2,'&&,2,02,12,2.,-2,/2,2,+2,02 > 1* ' ) *,,0 -,1 +,0,0,- -,1 -,+ Veiligheidsmonitor 2013

83 ! " $3'&&')<<< 3'&&') &) 45 3'&&') 2,'&& 1,-2 -,-2.,2 1,2,2 1,2 +,2.,2 +,2 ' ) *,- 0,.,0 1,/.,. /,., 0,-, C &42 ' 5 2 C &,-2> -,2>,02> +,+2> -,2> +,2> 0,2,12,.2!'42 ' ,+2> -+,2>.+,12> /-,2>./,2> +,2> ++,2 ++,2 +/,2 2 * ),2> 1,02>,12>,2>,2> 1,2>,+2,+2,2 2,2>,2>,2> 1,02>,02>,02>.,2 +,2.,2 2,2>,2>,2>,2>,2>,2>,12,12,-2!)'42 ' ,.2> 1,2>.+,12> -0,02> 1,2> 1,02> -,2 -,.2 /,2 2',2>,2>,2>,2>,2>,2>,+2,12,12 2) -,2> +,12>,2> --,12> /,2> +,2> /,.2.,2 -,12 2)*,2> +,2>,2>,2>,2> 1,2>,2,/2,/2 2)',2>,2>,2>,2>,2>,2> -,12,2,2 2 *,2>,2> 1,/2>,2>,2>,-2>,2,+2,12 2,-2>,2>,2>,2>,02>,/2> +,2 +,2.,2 3'&&') 2,'&&,2,2,/2,2,.2,.2 -,-2,+2 -,-2 ' ) *.,1 -,+,,0, -,0.,. 1,+.,0 3'&&') 2,'&&,2,2,2,2,12,12,.2,-2,+2 4, *, 5 ' ) * - -,-,/,0,,+,.,+ -, 3'&&')'9' 2,'&&,12.,.2,2,.2 +,02,2,02,12,.2 ' ) * 0,. +,., /,+ /,.,1,/,+,/ C &42 ' 5 2 C &,+2>,+2> +,2> 0,2>,2> /,12,/2,02,2 3'&&') & 2,'&&,/2,-2,.2,2,.2,2,-2,2,2 ' ) *,/,1,.,1,,1,, 3'&&'))&)& 2,'&&,/2,2,12,2,2,2,-2,12,2 ' ) *,,.,1 -,/ -, -,,0 3'&&')' 2,'&& 1,.2 /,/2 /,2 1,-2 -,-2.,2.,12.,2.,2 ' ) * /,.,- -, +,.,. 0, 0,0 0, 0, 3'&&')) 2,'&&,2,.2,2,-2,2,2,02,2,2 ' ) * 1,0, -,0.,0.,1.,.,., > 1* Veiligheidsmonitor 2013

84 ! " <$ ' ) ') &) 2 0,.2,02 0,2,-2.,2,02.,2 1,02 +,2 ( ' '42 * ' '5 2 1,2> /,2> 1,-2> +,.2> -,.2>,2.,2 +,.2.,-2 C & 2 -,02>,12>,2> -.,2>,+2>,+2 /,2 +,2 +,02 # ' ' 2 1,2> -0,2> --,+2> -.,2>,/2> -+,2-1,.2-1,2-1,.2 2,-2>.,.2> -,12> 1,2>,-2> -,+2.,2 1,12 1,/2 < &' '42 * ' '5 < & ) 2 0,12> 0,2> +,/2> 0,02> -.,2> -,/2 /,+2,2 0,2 < & 2 +,12> /,02>.,2> 0,2> 1,+2> +1,2 /,2 /,2 /,+2 :6 ' '42 * ' '5! 2..,.2> 1+,2>.,+2> 1,2> /,/2>.,.2 1/,02.,+2.-,2 7& ' 2,12> 0,/2> 1,2> /,+2> -,02>,02 /,/2.,02 -,.2 ' 2,2>,.2> +,2>,2>,2>,2,+2,2,2 # 2.,02>,+2> -,2>,-2>,2>.,/2 1,12 1,-2 1,2 # 2,02> /,2>,+2>.,/2>,2> +,12 1,2 1,2 -,+2 " 2,2> /,2>,/2>.,/2>,2>.,2 -,+2 -,2 -,2 7 ) )42 * ' '5 7 ) )' ' 2465./,-2> 1+,2> 1,+2>.,12> -/,.2>.,2.,-2 1/,12 1+, ,2>,2> -,+2> /,02>,.2> 0,+2.,02 /,2 /,.2 7 ) ) ,.2> 1,2> 0,12>.,12>,2> 1,/2> -.,2 -,-2 -,/2 7 ) ) ,-2> -,+2>,02> +1,2>.0,.2> 1+,2.,2 1+,2 1/,2 7 ) ) ' ' ,/2>./,.2> +1,2> 1+,02> 11,12> +,2.-,+2.1,.2.,02 7 ) ) &) ,-2> 1,02> -,-2>,-2>,2> 11,02-0,.2 -+,/2-1,2 7 ) ) & ,/2> 1+,02> 10,02>./,2>.,2>.-,12.,02.,2.,02! * *A 2 /,2>,2>,+2>,2> -1,-2>,+2,2,-2,/2 ( ' ')42 * ) * 5 7 *' &* 2 1,/2> 0,2>,2> 0,+2>,2> +,2 -,2 +,/2 0,.2!& & 2,2>,.2>,2>,+2> 0,02> /,.2 0,02 1,/2,02!* ' 2,12>,.2> /,/2>,2> -,2> 1,-2,02 /,-2 0,2! ) 2 +,/2> +,-2>,.2> 1+,/2> +,2> -,2 -/,2 -,2 -,12 # 2 --,2>,2> -,02> 0,02> -,2> +,-2 1,-2.,02.,-2 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

85 ! " F$8 ' )< 8 ' ) "& ' ) * 2465 /,12.,2,2,/2,-2,2 -,12 -,2 1, ,-2 +,12 +,-2.,2 /,.2 /,2 /,+2 /,2 0,2 ') ' - -,1 -,> -,1 -,1 -, -, -, -,- F6) * 245 1,12 1/,-2-1,-2-1,/2 -+,.2 1,/2 1,.2 1,2-0,/2 G* 245-0,.2 -+,-2 --,2.,.2 /,12-1,2 -,-2 -,02 -,+2 <* ) 245 /,2.,12 -.,2.,2,2 +,+2.,02.,-2.,2 &* 245 1,2 -,2 +,.2,2.,/2 /,.2,+2,-2,2 G 6) 245 1,2.,2 1,-2,+2.,2 0,+2 /,02,-2 0,02 8 ' ) ' 1 1, -,0 1, -,0 1, 1, 1, 1, ' 245,.2,2 /,12 -,2 1,2,12 +,/2 +,2 /,.2 &' '* 245,2,02.,12 /,2,2 1,+2,2,+2,+2 ()) 245,12 0,2 /,2 1,2.,-2,12 0,.2 +, ,/2 1,2,/2.,2 -,2,2.,.2 -,/2 +,2!6 &&'H 245,.2,2 +,2,.2,2 +,2,-2 0,2,2 * 5 245,+2.,02 0,+2,2,2 +,/2,/2 0, ,+2 0,.2,.2 --,12 -,.2 +,12 --,2 -,2 -,/2 53 '=8 ' ) = > 1* Veiligheidsmonitor 2013

86 ! " G$8 ' )<< 8 ' ) "& ' ) 2465,02 0,02,2 1,2 +,+2 1,2 +,+2 +,2 /, ,2,2 0,2,+2,+2,2 0,-2 0,.2,2 * ) '., 1,0 1,.., 1,0.,.,.,., #) ,.2 1,2 0,2 -.,/2 -/,-2 -+,.2-0,-2 -/,2 -/,2!) ,2 0,/2 -,.2-1,.2 -.,/2 --,12-0,/2 1,+2-0,02!'& ' -,+ -,/ -,. -,0 -,1 -,+ -,0 1 1,!*6 245.,.2 /,12 -,12,2,02,12,02,2,2!''' 245,12 /,02 -,2,2 1,-2 -,+2.,12 +,2 +,.2 < ') ' -,+ 1,- 1,> 1,. -,+> 1, 1, 1, 1, * 245 0,/2,12 /,2,/2,+2 -,12 /,-2 0,2 /,02 : * 245,.2 /,.2,2 -,+2 1,12,02 +,/2 +,.2.,.2 ')E ' 1, 1, -,0 1, 1, 1, 1, 1, 1, :' ' 245 0,-2,/2,2,2,.2,02,2 1,2 -,12 < 245 0,2 +,2,02 -,.2 --,2 0,2 -,02 -,/2 --,2 < & 245 /,2,12 -,.2,12 /,2 1,2 /,+2.,02 +,-2 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

87 ! " %$! )' 6 ' 7 ) 4'I' 5 ',+,.,-,0,-,+,+,.,. 3') ',0,+,.,+,/,0,/,/ :) 2 +.,2 +,12.-,2 +/,12.+,.2 +-,.2 +,-2 +,12.0,02 # ' 2 -,02-1,+2 -,2 -/,12 -.,02 --,-2 -,+2 -,2 -,-2 8 * 6 2 0,-2.,+2 /,2 +,-2,12,2 +,2 1,-2 1,2 :) 2 /,.2 +,-2 0,12 /,2,2 1,2,02 -,2 -,-2 7' ) ',/,0,+,0,+,/,/,/,+ ' 2 /,2 /,02 /,12 /,.2 //,.2 /,/2 /,/2 /,/2 +.,-2 ;? * 2 +,-2 +,12.,2 +1,2 -+,/2 +,2./,2..,2..,/2 # 2,2 -,2.,2,02,2 -,2,2,/2,/2 4(5 2 -,02 1,+2,2 1,-2,2 -,/2 0,/2,12 /,+2 ()' " ) 2C,2,02.,.2,02 /,/2 /,-2,12 0,2,2 " ) 2C,-2,12 0,.2 1,-2,2,2 -,-2,2 1,2! * & 2C -,+2 /,-2,12,2,2 -,2.,2 -,.2 +,2! 2C /,-2,.2 -,2,12.,02,.2,12,02,.2 6),&& 2C.,-2,+2,2 1,12 -,2.,12 +,12.,.2.,+2 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

88 $** 6 : 45' 2 -,12,2 1,.2.,-2.,12.,/2 2 /1,12 +.,02 /-,-2 /,.2 /,12 2 -/,2 1/,2.,+2 1,2 10,+2 1,/2 2,'C C,2 0,/2 -,2 -,+2 0,2 /,2 2,' /,2 -,/2.,+2 +,2 +,2 +,2 2,*)&,.2,12,12,.2,2,/2 2,'$$,12,+2,2,2,.2,2 2,*$ *,2,2,2,2,2,2 2,) 6 0,-2 1,02 -,/2 /,/2 0,2 /,2 2, **,/2 /,2 0,02 1,-2,02,2 **6 2 ',-2 +,2.,/2,02,2 1,+2 2)* 0,2,+2,2,+2,+2.,-2 2-)* -,02,02,02 0,2,12 +,2 2-/)* 1,2 0,+2 1,2,2,+2,.2 2/&)* +,2 1,.2 1,2 1,2,2 +, ,/2,.2 1,-2,12,2,2 2 /1,2 /0,-2 /-,.2 /+,12 //,02 /., J-)* /,2> -.,-2> --,-2> 1/,-2> 1,.2> -1,2 21/)* +,12> 0,+2> -,2>,02> 0,12> /,02 20.)* 0,12>.,2> 0,2>,2>,+2> -,2 2+-)*,2>,02>,2>,+2>.,2> -,12 21&)*,/2> 1,+2> 0,2>,/2>,2> +,2 6 2'..,12> --,12> 10,+2> +.,/2> 1,12>.,02 26* 0,/2> 11,12> +,02>,2> -+,12> 0,2 26*,+2>,2>,12>,2>,2>.,/2 < '' ' 2 /-,-2 /,/2 /.,2 /-,2 /1,2 /-,2 2,6**,-2,02 /,/2,2,02,2 2, * ' 1,2 1,2 1,2,/2 -,2 -,/2 '' ' 2,+2>,.2> 0,2>,12> +,02>.,2 > 1* 2 -,+2> 1.,2> -,/2> 10,2>.+,-2> 1,2 2& C -,2>.,12> -,2>,/2> +,2> -,/2 26 C '),12>.,+2> +,02>,2>,2>,2 2* * 0,/2> -,12> 0,2> +,02> 0,02> -,02 2 /,2>.,.2> /,/2>.,+2>,.2> +,-2 Veiligheidsmonitor 2013

89 ( * #$%& & ' %& ())'&)* ))'& 1 - " * &) ' '' ' * )) * ) ' '* ' :,),) !,),) ' ;6 )) ; "& ' 8 ' 4 ) & & ' < & '=3''= > 1* Veiligheidsmonitor 2013

90 ( * $) < ) " ' 1 - ; & 2-1 # 4?$5 1 - # * 4?$5 1 - & ' ; & &9 2-1 # &9 4?$ # &9 * 4?$-5-1 & & &* * ;6& &* )))),& ) * ;6& )))),& ) () * ;6& ) 2-1 * ;6& 2-1 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

91 ( * $) << ) 45 ' ; & 2-1 # 4?$5 1 - # * 4?$5 1 - & & * ;6& 2-1 #& * ;6& & 2-1!) * ;6& )) 2 1-3' ' ; & ' # ' 4?$ # '* 4?$ & & ' 2-1 ) * ;6& ) 2 1 * ;6& & % )* ;6& ) 2-1 ( * ;6& 2-1 "* * ;6& * ' ' * ;6& ' 2 1-5" =3'= > 1* Veiligheidsmonitor 2013

92 ( <<< :) ) A &* )))),& ) () #& !) ) % ) ( "* ' ) > 1* Veiligheidsmonitor 2013

93 ( * ;$ ())'& ))'& '* ' '* ' ' )'&&') < * B 6 * )* ' # ) ") C ) B' D ) ) B' * D &'&&* ' ' < ' < * ' 2-1 < ' & 2-1 '' & 2) ' - 1 " ) 'E ( 2C ")) *) 2C < ' * ) 2C : ' C* 2C < ) 2C C < 2C > 1* Veiligheidsmonitor 2013

94 8$3'&&')< ( * 8$3'&&')< '&&') &) 3'&&')4?'$'9'5 2,'&& ' ) * 1 - C &42 ' 5 2 C & 1-3'&&')*' 2,'&& ' ) * - 1 C &42 ' 5 2 C & - 1!'42 ' * ) !)'42 ' ' - 1 2) - 1 2) 1-2)* - 1 2)' * ' ) - 1 2?) - 1 2& *C '&&')* 2,'&& ' ) * - 1 3'&&') 2,'&& ' ) * - 1 3'&&') 2,'&& ' ) * - 1 > 1* Veiligheidsmonitor 2013

95 $3'&&')<< ( * $3'&&')<< '&&') &) 45 3'&&') ' 2,'&& ' ) * 1 - C &42 ' 5 2 C & - 1 3'&&')4) 5 2,'&& ' ) * 1-3'&&')&& 2,'&& ' ) * 1-3'&&')&C & 2,'&& ' ) * - 1 3'&&')& 2,'&& ' ) * - 1 3'&&')& 2,'&& - 1 ' ) * - 1 3'&&')4) 56 C 2,'&& ' ) * - 1 3'&&')& 2,'&& > 1* ' ) * - 1 Veiligheidsmonitor 2013

96 $3'&&')<<< ( * $3'&&')<<< '&&') &) 45 3'&&') 2,'&& ' ) * 1 - C &42 ' 5 2 C & 1 -!'42 ' * ) !)'42 ' ' - 1 2) - 1 2)* 1-2)' 1-2 * '&&') 2,'&& ' ) * 1-3'&&') 2,'&& , *, 5 ' ) * - 1 3'&&')'9' 2,'&& 1 - ' ) * 1 - C &42 ' 5 2 C & - 1 3'&&') & 2,'&& - 1 ' ) * - 1 3'&&'))&)& 2,'&& 1 - ' ) * - 1 3'&&')' 2,'&& 1 - ' ) * - 1 3'&&')) 2,'&& 1 - ' ) * 1 - > 1* Veiligheidsmonitor 2013

97 ( * <$ ' ) ') &) ( ' '42 * ' ' C & # ' ' < &' '42 * ' '5 < & ) 2-1 < & 2-1 :6 ' '42 * ' '5! 2-1 7& ' 2-1 ' 2-1 # 2-1 # " ) )42 * ' '5 7 ) )' ' ) ) ) ) ) ) ' ' ) ) &) ) ) & ! * *A 2-1 ( ' ')42 * ) * 5 7 *' &* 2-1!& & 2-1!* ' 2-1! ) 2-1 # > 1* Veiligheidsmonitor 2013

98 ( * F$8 ' )< ' ) "& ' ) * ') ' F6) * G* <* ) &* G 6) ' ) ' ' &' '* ()) !6 &&'H * '=8 ' ) = > 1* Veiligheidsmonitor 2013

99 ( * G$8 ' )<< ' ) "& ' ) * ) ' #) !) !'& ' !* !''' < ') ' * : * ')E ' :' ' < < & > 1* Veiligheidsmonitor 2013

100 ( * %$! )' ' 7 ) 4'I' 5 ' - 1 3') ' :) # ' * :) ' ) ' ' ;? * # ( ()' " ) 2C " ) 2C ! * & 2C - 1-1! 2C ),&& 2C > 1* Veiligheidsmonitor 2013

101 Veiligheidsmonitor 2013

102 Bijlage 4. Vragenlijst

103 VEILIGHEIDSMONITOR NIJKERK

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014

Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere april 2014 Hoe veilig is Veere? Veiligheidsmonitor gemeente Veere 2013 april 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/018 Datum april 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Juni 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/031 Datum Juni

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014

Tabellenboek Veiligheidsmonitor Eenheid Den Haag 2014 Tabellenboek Veiligheidsmonitor Datum: Juni 2015 Uitgave: I&O Research Respons : Algemeen Over de Veiligheidsmonitor De Veiligheidsmonitor is een jaarlijks terugkerend bevolkingsonderzoek naar veiligheid,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland

Leefbaarheid Inhoud. Gekozen gebied: Provincie: Gelderland Gekozen vergelijkingsgebied: Nederland Leefbaarheid - 2011 In dit rapport staat de leefbaarheid van de woonomgeving centraal. Aan de respondenten is gevraagd hun mening te geven over de kwaliteit van de fysieke buurtvoorzieningen. Men kon het

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig is Tubbergen?

Hoe veilig is Tubbergen? Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Hoe veilig is Tubbergen? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Tubbergen 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek Augustus 2011 Projectnummer 464 INHOUD Samenvatting 5 Inleiding 13 1. Leefbaarheid in de buurt 15 1.1 Voorzieningen in de buurt

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G

Gemeente Beverwijk. Leefbaarheid en veiligheid in Beverwijk Eindconcept. Projectnr. 375.100/G Projectnr. 375.100/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl Gemeente Leefbaarheid

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden

Hoe veilig voelen. de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Figuur 1 Mattermap van de veiligheid in de Drechtsteden Hoe veilig voelen de bewoners van de Drechtsteden zich in 2012? Inhoud: 1. Conclusies 2. Ontwikkeling eigen buurt 3. Slachtofferschap Veiligheid is een belangrijk thema binnen gemeenten. Bewoners wonen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2014 Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Marieke Hottenhuis Juni 2014 I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Geertruidenberg 2011 Uitkomsten van de enquête

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid. Gemeente Zutphen 2014. Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid Gemeente Zutphen 2014 Definitief 23-4-2015 Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Remmelt Bos Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Voorzieningen in de buurt... 5

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Etten-Leur Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

Lokale kwaliteit Maart/april 2015

Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Resultaten peiling Panel Lokale kwaliteit Maart/april 2015 Van 24 maart tot en met 6 april kon het Panel een peiling invullen over de kwaliteit van hun leefomgeving. Ruim 1.750 van de ongeveer 6.500 uitgenodigde

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING VEILIGHEID BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 2 2014 VEILIGHEID Gemeente Veenendaal September/Oktober 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit?

Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Aanpak jeugdoverlast: terecht een topprioriteit? Razia Ghauharali & Ruud Dorenbos 1 1. Inleiding Overlast jongeren loopt spuigaten uit, Extra aandacht overlast jongeren, Hardere aanpak tegen overlastgevende

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004

Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Monitor Operatie Hartslag Heerlen Follow-up meting 2004 Bureau Onderzoek en Statistiek van de gemeente Heerlen Telefoon: 045 5604747 E-mail: o&s@heerlen.nl Heerlen, augustus 2004 Gegevens mogen worden

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

...... +++++++++++ +++++++++++ +++++++++++ +++++++ Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Integrale Veiligheidsmonitor Drimmelen 2011 Uitkomsten van de enquête en

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête?

000495201509/001 ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT. Waarom deze enquête? ENQUETE LEEFBAARHEID BINNENSTAD WEERT 000495201509/001 Waarom deze enquête? Dank u dat u wilt meewerken aan de Enquête Leefbaarheid Binnenstad Weert. De Bewonersorganisatie Binnenstad (BOB) onderzoekt

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild

LelyStadsGeluiden. Perceptie veiligheid 2009. De mening van de inwoners gepeild LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Perceptie veiligheid 09 In oktober 09 hebben.9 leden van het LelyStadsPanel en andere stadsbewoners een vragenlijst ingevuld over de beleving van hun

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20

Samenvatting 3. Inleiding 9. 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 INHOUD Samenvatting 3 Inleiding 9 1. Voorzieningen in de buurt 13 1.1 Voorzieningen 13 1.2 Het onderhoud 20 2. Leefbaarheid in de buurt 23 2.1 Waardering van de woonomgeving 23 2.2 Gehechtheid en medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID

MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID MONITOR VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID 2014 Gemeente Stichtse Vecht Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Stichtse Vecht DIMENSUS beleidsonderzoek oktober 2014 Projectnummer 5 2 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE REGIO ROTTERDAM 2014 Colofon April 2014 Uitgave van Veiligheidsalliantie Regio Rotterdam en politie Rotterdam, in opdracht van Regionaal Veiligheidsoverleg Eenheid Rotterdam. Bevolkingsonderzoek

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Oktober 28 I NTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres:

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Onderzoek & Statistiek Monitor Leefbaarheid en Veiligheid Schiedam 2012 Schiedam, mei 2013 Onderzoek & Statistiek 010-2191007 / 2191008 Foto s: Jan van

Nadere informatie

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede

Waar staat je gemeente. Gemeente Enschede Waar staat je gemeente Gemeente Enschede Inhoudsopgave Sheetnummer Samenvatting 3 Burgerpeiling Waar staat je gemeente & respons 4 Woon & leefomgeving Waardering & sociale samenhang 5 Veiligheid en overlast

Nadere informatie

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss

Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Rapport tevredenheid burgers Wmo Gemeente Oss Juni 2008 COLOFON Samenstelling Michelle Rijken Mark Gremmen Vormgeving binnenwerk Roelfien Pranger Druk HEGA

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Buurt voor Buurt 2012

Buurt voor Buurt 2012 uitgebreid Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 51 52 de.krikken@zwolle.nl www.zwolle.nl Buurt voor Buurt 2012 Aalanden Opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011

Bijlage nr 10 aan ZVP 2014-2017 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 BIJLAGE 10 LOKALE VEILIGHEIDS- BEVRAGING 2011 Lokale veiligheidsbevraging 2011 Synthese van het tabellenrapport Pz Blankenberge - Zuienkerke Inleiding De lokale veiligheidsbevraging 2011 is een bevolkingsenquête

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen

Leefbaarheidsmonitor Conclusies & Wijkschetsen Leefbaarheidsmonitor 2011 Conclusies & Wijkschetsen LEEFBAARHEIDSMONITOR 2011 GEMEENTE VELSEN CONCLUSIES & WIJKSCHETSEN 1 Gemeente Velsen Afdeling Informatiemanagement Informatie & Statistiek November

Nadere informatie

Rapportage derde meting (december 2011)

Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage derde meting (december 2011) Rapportage Opdrachtgever: Auteur: Simon van den Bighelaar Van den Bighelaar & Honig Onderzoeksbureau i.o.v. Gemeente Maastricht - Onderzoek & Statistiek Drs. Paul

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Veiligheidsonderzoek 2013

Veiligheidsonderzoek 2013 Veiligheidsonderzoek 2013 Olst/Wijhe,. doc. nr.: Bewonersonderzoek 2013 1 Februari 2014 Marieke Hottenhuis Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Bewonersonderzoek 2013 2 Samenvatting Inleiding In

Nadere informatie

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN

MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN B. Bieleman R. Nijkamp J. Snippe R. Voogd MONITOR OVERLAST EN ONVEILIGHEID A-KWARTIER GRONINGEN Juli 213 INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Leefbaarheid in Hoorn

Leefbaarheid in Hoorn Leefbaarheid in Hoorn Lemon meting 2008 5e meting In opdracht van Gemeente Hoorn en Intermaris Hoeksteen Nynke den Herder Annika Janse Januari 2009 Rapportnummer: 99850 RIGO Research en Advies BV De Ruyterkade

Nadere informatie