Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010"

Transcriptie

1 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen Inleiding Buurtprobleem vermogensdelicten Buurtprobleem verkeersoverlast Buurtprobleem verloedering (fysieke kwaliteit van de woonomgeving) Buurtprobleem dreiging Buurtprobleem overlast Buurtprobleem overlast door horeca, hennepteelt Hoofdstuk 2 Leefbaarheid in de buurt Inleiding De sociale kwaliteit van de woonomgeving De algemene evaluatie van de buurt Nog een paar stellingen over de buurt Tevredenheid met voorzieningen in de buurt Hoofdstuk 3 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid Inleiding Gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk Welke voorzieningen men mist in de buurt/wijk Bekendheid en gebruik voorzieningen en projecten Actief geweest op een aantal terreinen Wijkbetrokkenheid Hoofdstuk 4 Onveiligheidsgevoelens Inleiding Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in bepaalde situaties Vermijdingsgedrag Rapportcijfer veiligheid Ontwikkeling veiligheid Hoofdstuk 5 Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap Huiselijk geweld Bijlage 1 Voorzieningen die men mist in de buurt Bijlage 2 Reden niet bezoek buurthuis "anders" Bijlage 3 Onderzoeksverantwoording Bijlage 4 Vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 2

3 Samenvatting Inleiding In de gemeente is in 2010, in de periode week 15 t/m 18 (12 april t/m 7 mei) door team onderzoek en informatie van de gemeente Tilburg een onderzoek gedaan naar leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van 18 jaar of ouder. Er zijn 6 gebieden onderscheiden. In totaal zijn enquêtes verstuurd. De gemiddelde respons is 38%. In dit rapport komen de belangrijkste uitkomsten aan de orde. In 2007 is voor de eerste maal dit onderzoek gehouden, toen in de periode week 39 t/m 42 (24/9 t/m 19/10). Buurt en buurtproblemen Aan de inwoners is gevraagd of men vindt dat bepaalde buurtproblemen in de eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Op basis van de scores is een bijbehorende schaalscore berekend (hoe lager hoe beter). Het buurtprobleem dat volgens de bewoners het meest voorkomt is verkeersoverlast. Dreiging komt het minst voor. Dat was in 2007 ook zo. heeft meer last van verloedering dan gemiddeld, dat was in 2007 ook zo. In 2007 scoorde nog op 4 punten slechter. heeft minder last van Overlast, in 2007 lagen alle scores rond het gemiddelde. heeft minder verloedering en overlast, in 2007 scoorde op 4 punten beter. 't Westend scoort als gemiddeld. heeft meer verloedering, vermogensdelicten en overlast maar dreiging ligt nu wel rond het gemiddelde. scoort rond het gemiddelde maar had in 2007 op 3 items een lagere score. In 2007 lagen de schaalscores verloedering, vermogensdelicten, overlast voor de gemeente lager met 3,7. De schaalscores dreiging en verkeersoverlast liggen op hetzelfde niveau als in Buurt en buurtproblemen (schaalscores) Verloedering ,7 3,3 2,8 4,0 4,1 3,5 3, ,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4,3 Vermogensdelicten ,9 2,8 2,0 2,4 2,9 2,7 2, ,0 3,0 2,8 2,6 3,6 2,7 3,0 Dreiging ,0 0,5 0,3 0,5 0,9 0,4 0, ,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 Overlast ,9 2,0 1,6 2,4 3,0 1,9 2, ,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2,6 Verkeersoverlast ,1 4,5 3,8 4,5 4,9 3,9 4, ,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4,5 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 3

4 Leefbaarheid in de buurt De de bewoners zijn stellingen voorgelegd over de sociale kwaliteit van de buurt en meer algemeen hoe men over de buurt denkt. Men kon aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was. Deze stellingen over de buurt zijn ook gegroepeerd tot schaalscores (hoe hoger hoe beter). De algemene evaluatie van de buurt komt hoog uit, op een 8.0. De sociale kwaliteit scoort lager met een 6.7. scoort op beide punten beter dan gemiddeld (in 2007 was de score op sociale kwaliteit ook al hoger), scoort slechter en deed dat in 2007 ook. Westend scoort slechter op de algemene evaluatie van de buurt evenals in 2007, scoort hier beter op en op sociale kwaliteit als gemiddeld (dit was in 2007 nog beter). scoort als gemiddeld maar scoorde in 2007 nog slechter op de sociale kwaliteit. scoort evenals in 2007 als gemiddeld. In 2007 lagen de schaalscores sociale kwaliteit van de woonomgeving en algemene evaluatiie van de buurt voor de gemeente op hetzelfde niveau als in Sociale kwaliteit woonomgeving (schaalscore) ,5 6,4 6,9 6,6 6,2 7,1 6, ,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6,7 Algemene evaluatie van de buurt (schaalscore) ,9 8,1 8,6 7,6 7,8 8,2 8, ,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8,0 Gebruik van voorzieningen Daarnaast is gevraagd hoe tevreden men is met diverse voorzieningen in de buurt. Met de 8 items is een schaalscore berekend (hoe hoger hoe beter) en deze komt uit op 6,4. De meeste gebieden scoren rond dit gemiddelde alleen scoort hoger, evenals in In 2007 scoorde ' nog slechter. De schaalscore met alle 10 de items geeft een 6,6 waarbij ' wat lager scoort dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore voorzieningen voor de gemeente lager dan nu in Voorzieningen schaalscore (zelfde definitie als in 2007) ,2 6,2 6,7 5,8 6,2 6,2 6, ,2 6,4 6,6 6,2 6,5 6,2 6,4 Met 2 nieuwe items van 2010 erbij (fysieke toegankelijkheid) is ook een nieuwe schaalscore uitgerekend Voorzieningen ,4 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 6,6 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid Het percentage inwoners dat voorzieningen in de buurt/wijk wel eens gebruikt (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij sporthal/sportvereniging (45%) en bij buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis (42%). Vereniging voor hobby of vrijetijd scoort 35% en het is laagst bij peuterspeelzaal/kinderopvang met 10%. Als gekeken wordt naar degenen die het minimaal elke maand gebruiken dan scoort de sporthal/sportvereniging het hoogst met 32% en de peuterspeelzaal/kinderdagopvang het laagst met 7%. Dat was in 2007 ook zo. Tussen de gebieden zijn wat verschillen. Vergeleken met 2007 ligt voor de gemeente het gebruik en het gebruik minimaal elke maand, van het buurthuis, vereniging voor hobby/vrije tijd en peuterspeelzaal/kinderdagopvang in 2010 op hetzelfde niveau. De sporthal/sportvereniging scoort daarop in 2010 hoger. Bij het buurthuis is verder doorgevraagd naar de redenen indien men het zelden of nooit gebruikt (89%). Als belangrijkste reden komt hier naar voren dat men er geen behoefte aan heeft, het wordt door 65% genoemd. Ongeveer een kwart noemt als reden dat er geen interessante activiteiten voor hen bijzitten en dat men er geen tijd voor heeft. Dit is eenzelfde beeld als in Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 4

5 Voorzieningen en projecten Van de projecten en voorzieningen die de gemeente heeft opgezet zijn het Zorgloket (76% en de Meldlijn buurtbeheer (75%) het meest bekend. Buurt aan Z is bekend bij 53%. en Steunpunt mantelzorg zijn bij 62% bekend en Steunpunt Vrijwilligerswerk bij 60%. Klus & Dienst is bij meer dan de helft bekend (51%), de Seniorenvoorlichters (42%), Dementieconsulent (37%) en Vrijwillige thuishulp van contour (36%) zijn altijd nog bij ruim een derde bekend. Dat men het kent wil nog niet zeggen dat men het heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden. Deze scores liggen lager. 29% heeft meldlijn buurtbeheer gebruikt, 22% de site, 9% heeft het Zorgloket gebruikt, en 8% buurt aan zet. De anderen scoren maximaal 3%. Bij het Zorgloket is de meeste variatie tussen de gebieden, bij de andere items ligt de score meestal rond het gemiddelde. In vergelijking met 2007 heeft men in de gemeente in 2010 vaker gehoord van het Zorgloket, Meldlijn buurtbeheer en van Buurt aan Z en heeft men het ook vaker gebruikt. Activiteiten en betrokkenheid Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden actief geweest is op een aantal terreinen (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij klusjes voor de buren (70%) gevolgd door vrijwilligerswerk (48%) en het laagst bij het geven van mantelzorg (25%). Dit was in 2007 ook zo. 6% heeft mantelzorg ontvangen. Als gekeken wordt naar degenen die minimaal elke maand actief zijn geweest dan is de score ook het hoogst bij vrijwilligerwerk (26%) gevolgd door de klusjes voor de buren (18%). De laagste score is bij het actief zijn voor activiteiten voor buurt/wijk (8%). Dit is hetzelfde beeld als in in In vergelijking met 2007 is het aandeel dat in de gemeente vrijwilligerswerk heeft gedaan, zich actief heeft ingezet voor activiteiten in de buurt, dat klusjes voor de buren heeft verricht, dat mantelzorg heeft gegeven en dat mantelzorg heeft ontvangen, in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Dat geldt ook voor het minimaal elke maand doen van deze activiteit. Betrokkenheid bij de wijk De bewoners is gevraagd naar de betrokkenheid bij hun buurt of wijk. Voor 62% geldt dat zaken die voor hun buurt of wijk van belang zijn hen op dit moment bezig houden (11% in sterke mate, 51% enigszins). Dat was in 2007 ook zo. 57%% vindt dat men goed geïnformeerd wordt over zaken die zich in hun buurt/wijk afspelen. 36% is bereid om actief deel te nemen aan het beheer en de inrichting van de directe woonomgeving (7% ja, 29% hangt er vanaf). In vergelijking met 2007 is het aandeel dat aangeeft dat zaken die voor de buurt van belang zijn hen in sterke mate (en enigszins) bezighoudt en het aandeel dat bereid is om actief deel te nemen aan het beheer en de inrichting van de directe woomongeving (het percentage dat ja/hangt er vanaf zegt of ja) in de gemeente in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Het percentage dat vindt dat men goed geïnformeerd wordt over de zaken die zich de de buurt/wijk afspelen is toegenomen. Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag In de gemeente voelt 28% zich wel eens onveilig. In de eigen buurt voelt 21% zich wel eens onveilig. Tussen de gebieden zijn wat verschillen. Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt en dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt is maximaal 2%. Daar wordt in de de afzonderlijke gebieden hetzelfde over gedacht. In vergelijking met 2007 is het aandeel in de gemeente dat zich wel eens onveilig voelt en dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt in 2010 toegenomen. Het aandeel dat zich vaak onveilig voelt en dat zich in eigen buurt vaak onveilig voelt is op hetzelfde niveau gebleven. Gevraagd is of men bij bepaalde situaties aan kan geven of men zich daarin onveilig voelt. In het openbaar vervoer voelt 21% zich soms onveilig en 2% vaak. In het winkelgebied in het centrum of in de eigen buurt ligt het percentage dat zich soms onveilig voelt lager met 10%. Ook hier voelt men zich niet vaak onveilig (1%). Tussen de gebieden zijn er verschillen. In vergelijking met 2007 is het aandeel in de gemeente dat zich in het openbaar vervoer, in het winkelgebied in het centrum en in het winkelgebied in de eigen buurt soms onveilig voelt of dat zich vaak onveilig voelt, in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Er is ook gevraagd naar vermijdingsgedrag. 30% doet soms (14% vaak) 's avonds of 's nachts niet open omdat men het niet veilig vindt. 24% rijdt of loopt soms om (4% vaak), 22% laat soms waardevolle spullen thuis (7% vaak), en 21% mijdt soms bepaalde plekken in de woonplaats (1% vaak). Van de mensen met kinderen staat 37% soms de kinderen niet toe om ergens naartoe te gaan (8% vaak). Ten opzichte van 2007 is hierin weinig veranderd. Het grootste verschil is bij het niet open doen. In 2007 zei 21% 's avonds of 's nachts soms niet open te doen (8% vaak). Tussen de gebieden zijn er wat verschillen. De resultaten van onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag zijn samengevoegd tot een schaalscore onveiligheidsbeleving die weer loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de onveiligheidsbeleving. De schaalscore onveiligheid is 2,1 in de gemeente. In de gebieden ligt de schaalscore rond het gemiddelde. In 2007 lag de schaalscore hoger bij centrum en lager bij dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore onveiligheidsbeleving voor de gemeente lager dan nu in Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 5

6 Schaalscore onveiligheidsbeleving ,1 1,8 1,7 1,7 2,0 1,2 1, ,0 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 Rapportcijfer voor de veiligheid in Er is ook specifiek gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de gemeente. Men geeft gemiddeld een 7,3 net zoals in De inwoners van geven net zoals in 2007 een hoger cijfer (7,5). De inwoners van ' gaven in 2007 nog een lager cijfer (7,1) dan gemiddeld maar in 2010 niet meer. In 2007 lag het rapportcijfer voor veiligheid voor de gemeente op hetzelfde niveau als nu in ,3 7,3 7,5 7,1 7,3 7,4 7, ,4 7,3 7,5 7,3 7,2 7,3 7,3 Net als in 2007 vindt meer dan de helft van de mensen dat de veiligheid in de gemeente hetzelfde is gebleven en een klein deel vindt dat het vooruit of achteruit is gegaan. Het percentage dat het niet weet is hoog (33%). De meningen in de gebieden volgen in grote lijnen dit beeld. Slachtofferschap Slachtofferschap komt het meest voor bij autocriminaliteit. Hiervan is 26% slachtoffer geworden (19% in eigen buurt) en de verweg grootste categorie hierbinnen is diefstal vanaf/vernieling aan auto. Van fietsdiefstal is 20% slachtoffer geworden (7% in eigen buurt), van vernieling 14% (11% in eigen buurt). 10% is slachtoffer geworden van (poging tot) inbraak. Van gewelddelicten is men minder vaak slachtoffer geworden, in totaal 5% (2% in eigen buurt). Slachtofferschap van aanrijding zonder doorrijden is 5% (2% in eigen buurt), van aanrijding met doorrijden is het 4% (1% in eigen buurt). Van overige diefstal is 8% slachtoffer geworden (5% in eigen buurt) en van zakkenrollen 3% (1% in eigen buurt). Er zijn bij 5 delictsoorten wat verschillen tussen de gebieden. In vergelijking me 2007 is in de gemeente het percentage slachtoffer van (poging tot) woninginbraak toegenomen. Het percentage slachtoffer van fietsdiefstal en van fietsdiefstal in eigen buurt is toegenomen. Het percentage slachtoffer van autocriminaliteit en autocriminaliteit in eigen buurt, van gewelddelicten en gewelddelicten in eigen buurt, aanrijding met doorrijden en aanrijding zonder doorrijden, diefstal van andere zaken en vernieling, ook in eigen buurt, is op hetzelfde niveau gebleven. In vergelijking met 2007 is in de gemeente het percentage slachtoffer van zakkenrollen in 2010 op hetzelfde niveau gebleven maar in eigen buurt is het toegenomen. Het slachtofferschap van huiselijk geweld is 3% in Van hen heeft het merendeel hulp gezocht bij een instantie en bijna de helft heeft het bij de politie bekend gemaakt. Driekwart zegt dat het huiselijk geweld inmiddels is gestopt. In vergelijking met 2007 is het slachtofferschap van huiselijk geweld in 2010 in de gemeente toegenomen. Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 6

7 Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in 2010 in de gemeente, onder inwoners van 18 t/m 85 jaar. Voor het onderzoek zijn 6 gebieden onderscheiden. Uit de gebieden is een steekproef getrokken. In totaal zijn enquêtes verstuurd. Het veldwerk heeft plaatsvonden van week 15 t/m 18 (12 april t/m 7 mei). In het onderzoek komen o.a aan de orde: buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens (subjectieve onveiligheid) en feitelijk slachtofferschap (objectieve onveiligheid). Het veldwerk voor het schriftelijk onderzoek, evenals de analyse en rapportage, is uitgevoerd door Team Onderzoek en Informatie van de dienst Beleidsontwikkeling van de gemeente Tilburg. Respons Er zijn 1171 enquêtes retour gekomen. De gemiddelde respons is 34,9%. Tijdens het onderzoek bleek dat in dezelfde periode een onderzoek in de gemeente uitgezet in het kader van waarstaatjegemeente. Ook hierin worden vragen gesteld over leefbaarheid en veiligheid. Dit kan van invloed zijn geweest op de respons maar deze is wel gewoon goed te noemen. Er kunnen uitspraken over alle gebieden worden gedaan. De laagste respons is in gebied (28,7%) en de hoogste in gebied /levenskerk (41,7%). delen Aantal verzonden enquêtes Respons % Respons ,8 2 /Klompven ,3 3 /Levenskerk ,7 4 '/Seuverick , , ,4 Totaal ,9 Weging Van belang is dat de respons op grond waarvan uitspraken worden gedaan over de bevolking van de gemeente van jaar (=populatie), zoveel mogelijk representatief is. In het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en gebied (inwoneraantal) en heeft er herweging plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat de gewogen respons qua verdeling van geslacht, leeftijd en gebied gelijk is aan de populatie. Rapportage De scores voor de 6 gebieden zijn in beeld gebracht voor de kernindicatoren en voor de onderliggende cijfers. Als de scores significant hoger of lager zijn dan gemiddeld in de gemeente is dit aangegeven. Lichtgrijs betekent dat de score beter is dan gemiddeld, donkergrijs betekent dat de score slechter is dan gemiddeld.

8 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen 1.1 Inleiding Een complex van factoren is bepalend voor de mate waarin men zich onveilig voelt, niet alleen de aard en omvang van feitelijk slachtofferschap zijn van belang. Daarom is aan de inwoners gevraagd of men vindt dat bepaalde buurtproblemen in de eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Het gaat hier dus om de inschatting van de buurtbewoners. Hiemee wordt de probleemgevoeligheid van de woonbuurt in beeld gebracht. Op basis van de scores op deze buurtproblemen wordt een bijbehorende schaalscore berekend. Om een completer beeld van de buurt te krijgen zijn daarnaast stellingen voorgelegd over de (sociale) kwaliteit van de buurt. Men kon aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was. De buurtproblemen en stellingen over de buurt zijn ook gegroepeerd tot schaalscores. De schaalscores lopen van nul tot tien. Bij buurtproblemen betekent hoe hoger de waarde, hoe groter het buurtprobleem. Bij de kwaliteit van de buurt betekent hoe hoger de waarde, hoe hoger de kwaliteit. 1.2 Buurtprobleem vermogensdelicten Het gaat hierbij om vernieling aan/diefstal vanaf auto s, diefstal uit auto s, fietsdiefstal en inbraak in woningen. Voor deze vermogensdelicten is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt in de buurt. De schaalscore vermogensdelicten in de gemeente is gemiddeld 3.0, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau, m.u.v. dat een hogere schaalscore heeft. scoort hoger op de afzonderlijke items bij de beschadiging/vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's en bij diefstal uit auto's. De andere gebieden hebben hier en daar ook afwijkende scores op de items. In 2007 had een betere schaalscore dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore vermogensdelicten in de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Beschadiging /Vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's 12,7 10,6 3,8 7,3 14,9 7,0 9,5 Diefstal uit auto's 3,4 5,9 3,1 2,2 7,4 2,5 4,3 Fietsdiefstal 14,3 6,3 5,6 6,1 8,3 2,5 6,5 Inbraak in woningen 3,3 6,8 12,4 8,3 10,1 10,8 9,3 Schaalscore vermogensdelicten 3,0 3,0 2,8 2,6 3,6 2,7 3, Schaalscore vermogensdelicten 2,9 2,8 2,0 2,4 2,9 2,7 2,6 Schaalscore vermogensdelicten ,6 3,0 3,0 2,8 2,6 2,7 3, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 8

9 1.3 Buurtprobleem verkeersoverlast Het gaat hierbij om geluidsoverlast door verkeer, aanrijdingen, te hard rijden en agressief verkeersgedrag. Voor deze verkeerszaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt in de buurt. De schaalscore verkeersoverlast in de gemeente is gemiddeld 4.5, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau. In 2007 zat er meer verschil tussen de scores. M.n. te hard rijden (40%) vindt men vaak voorkomen, evenals in In 2007 lag de schaalscore verkeersoverlast voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Geluidsoverlast door verkeer 23,5 13,4 14,8 18,0 13,3 16,5 15,8 Aanrijdingen 3,3 1,6 1,7 1,1 3,0 2,0 2,2 Te hard rijden 37,8 40,7 37,5 40,4 49,7 30,0 39,8 Agressief verkeersgedrag 17,4 11,6 9,6 17,5 17,4 12,5 14,2 Schaalscore verkeersoverlast 4,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4, Schaalscore verkeersoverlast 5,1 4,5 3,8 4,5 4,9 3,9 4,4 Schaalscore verkeersoverlast ,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 9

10 1.4 Buurtprobleem verloedering (fysieke kwaliteit van de woonomgeving) Verloedering in de eigen buurt omvat: bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep, vernieling van straatmeubilair (bankjes, bushokjes, verkeersborden etc.). Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore verloedering in de gemeente is gemiddeld 4.3, in de afzonderlijke gebieden zijn er wat verschillen. en scoren met 4.8 slechter dan gemiddeld en met 3.6 beter dan gemiddeld. M.n. hondenpoep op straat vindt men vaak voorkomen (41%). Dat was in 2007 ook zo. In 2007 lag de schaalscore verloedering voor de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Bekladding van muren en/of gebouwen 7,1 4,2 3,9 12,3 11,3 2,0 6,6 Rommel op straat 42,1 27,2 13,7 31,8 34,5 24,5 28,0 Hondenpoep op straat 36,4 41,1 30,8 44,9 49,1 39,5 41,0 Vernieling van straatmeubilair 13,7 12,5 13,9 19,0 12,1 24,5 16,2 Schaalscore verloedering 4,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4, Schaalscore verloedering 4,7 3,3 2,8 4,0 4,1 3,5 3,7 Schaalscore verloedering ,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 10

11 1.5 Buurtprobleem dreiging Dreiging bestaat uit dronken mensen op straat, bedreiging, geweldsdelicten, vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast en tasjesroof. Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore dreiging in de gemeente is gemiddeld 0.6, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau. In 2007 zat er meer verschil tussen de de scores. De hoogste score is 6% bij dronken mensen op straat, dit was ook in 2007 de hoogste score. In 2007 lag de schaalscore dreiging voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Dronken mensen op straat 12,6 7,9 1,3 2,8 4,8 7,4 5,7 Bedreiging 1,7 0,5 1,7 1,7 0,6 0,0 0,9 Geweldsdelicten 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 0,4 Vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen 1,7 1,1 0,4 0,6 0,6 0,0 0,5 Drugsoverlast 2,7 0,0 1,3 1,7 5,4 1,5 2,2 Tasjesroof 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 1,0 0,3 Schaalscore dreiging 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0, Schaalscore dreiging 1,0 0,5 0,3 0,5 0,9 0,4 0,6 Schaalscore dreiging ,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 11

12 1.6 Buurtprobleem overlast Overlast bestaat uit: overlast van groepen jongeren, overlast door omwonenden en andere vormen van geluidsoverlast. Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore overlast in de gemeente is gemiddeld 2.6, in en ligt de schaalscore met 2.0 lager en in met 3.2 hoger. Dit was voor beide gebieden in 2007 ook zo. en Moergetel scoorden in 2007 beter dan gemiddeld en slechter. In 2007 lag de schaalscore overlast voor de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Andere vormen van geluidsoverlast 11,5 10,1 6,5 17,4 12,0 9,0 10,8 Overlast van groepen jongeren 15,8 5,8 8,1 12,8 20,8 10,8 12,6 Overlast door omwonenden 2,7 3,7 1,7 5,0 6,0 5,9 4,5 Schaalscore overlast 2,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2, Schaalscore overlast 2,9 2,0 1,6 2,4 3,0 1,9 2,3 Schaalscore overlast ,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 12

13 1.7 Buurtprobleem overlast door horeca, hennepteelt Daarnaast zijn nog de items overlast door horeca en hennepteelt aan bod gekomen. Zo'n 5% van de inwoners van de gemeente vindt dat overlast door horeca vaak voorkomt. Bijna niemand (0,3%) vindt dit van hennepteelt. Bij hennep liggen de scores van de gebieden op het niveau van het gemiddelde in de gemeente. Wat de overlast door horeca betreft vinden meer mensen in centrum (9%) en (8%) dan gemiddeld dat het vaak voorkomt en in zijn het minder mensen dan gemiddeld (0%). In 2007 lag de score in ook hoger dan gemiddeld en die in lager dan gemiddeld. Voor de gemeente totaal ligt het percentage dat vindt dat overlast door horeca of overlast door hennepteelt vaak voorkomt in 2010 op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Overlast door horeca ,6 5,8 2,0 2,0 0,0 3,4 3, ,8 3,7 3,4 5,1 1,2 7,8 4,5 Hennepteelt ,0 0,6 0,0 0,0 0,7 1,3 0, ,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 13

14 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid in de buurt 2.1 Inleiding Aan de hand van stellingen over het wonen in de buurt zijn twee schaalscores gemaakt, een voor de sociale kwaliteit en een voor de algemene evaluatie van de buurt. De schaalscores lopen van nul tot tien. Bij deze scores betekent hoe hoger de waarde, hoe beter. 2.2 De sociale kwaliteit van de woonomgeving De schaalscore sociale kwaliteit van de woonomgeving is opgebouwd met de stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks, in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat het er (helemaal) mee eens is. De schaalscore sociale kwaliteit in de gemeente is gemiddeld 6.7, in ligt de score met 6.4 lager, in met 7.3 hoger. Dit was in 2007 ook zo. Toen scoorde nog slechter dan gemiddeld en beter dan gemiddeld. Gemiddeld vindt 80% dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, 19% vindt dat de mensen in de de buurt elkaar nauwelijks kennen. In 2007 lag de schaalscore sociale kwaliteit van de woonomgeving voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % (helemaal) mee eens De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 21,2 15,3 19,4 22,2 24,3 10,8 18,7 In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om 81,7 74,2 82,5 74,0 80,2 83,8 79,9 Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 46,5 41,0 50,4 46,6 41,3 60,8 48,2 Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 66,1 66,8 76,6 66,1 66,1 77,7 70,6 Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving 6,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6, Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,4 6,9 6,6 6,2 7,1 6,6 Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving ,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 14

15 2.3 De algemene evaluatie van de buurt De algemene evaluatie van de buurt is opgebouwd met de stellingen: de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen, het is vervelend om in deze buurt te wonen, als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen, als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat het er (helemaal) mee eens is. Daarnaast is gevraagd of men de buurt waarin men woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt vindt om in te wonen. De schaalscore algemene evaluatie van de buurt is gemiddeld 8.0, evenals in In en ligt de score hoger dan gemiddeld, voor was dat in 2007 ook zo voor was het verschil toen niet significant. In ' en ligt de score lager, evenals in Maar liefst 96% vindt de buurt (zeer) prettig om in te wonen. 77% denkt dat de mensen in deze buurt graag blijven wonen en 73% vindt dat je het goed getroffen hebt als je in deze buurt woont. Maar een klein percentage (4%) gaat indien mogelijk verhuizen en vindt het vervelend om in deze buurt te wonen (3%). In 2007 lag de schaalscore algemene evaluatie van de buurt voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % (helemaal) mee eens De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen 72,4 75,8 87,6 71,3 67,1 83,8 76,6 Het is vervelend om in deze buurt te wonen 2,7 3,2 0,9 5,6 3,6 1,5 2,8 Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen 3,8 4,8 1,3 7,3 7,1 2,0 4,3 Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen 76,8 76,3 89,3 55,3 65,9 73,4 72,8 Vindt de buurt om in te wonen (zeer) prettig, % (zeer) prettig 96,8 95,2 99,2 91,6 92,9 97,0 95,5 Schaalscore algemene evaluatie van de buurt 7,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8, Schaalscore algemene evaluatie van de buurt 7,9 8,1 8,6 7,6 7,8 8,2 8,0 Schaalscore algemene evaluatie van de buurt ,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 15

16 2.4 Nog een paar stellingen over de buurt Van de inwoners van de gemeente is 83% bereid als het nodig is buren te helpen, de scores in de gebieden liggen rond dit gemiddelde. In 2007 lag in het percentage nog hoger (88%) en in lag het lager. Volgens maar 3% staan er in de buurt veel slecht onderhouden huizen. In centrum ligt dit percentage wat hoger en in wat lager. In 2007 lag het percentage in ' nog wat hoger. In 2010 ligt voor de gemeente het percentage mensen dat het helemaal eens is met de stelling dat ze bereid zijn de buren te helpen, op hetzelfde niveau als in Dat geldt ook voor de stelling dt er in de buurt veel slecht onderhouden huizen staan. % (helemaal) mee eens Als het nodig is, ben ik bereid mijn buren te helpen met praktische klusjes zoals boodschappen doen, klusjes in en om het huis etc ,8 75,7 87,7 77,6 81,7 81,6 80, ,8 80,5 86,3 83,9 79,6 83,0 82,7 In deze buurt staan veel slecht onderhouden of onbewoonbaar verklaarde huizen ,5 3,5 1,5 4,7 2,2 2,2 2, ,5 2,1 1,3 5,1 2,4 4,0 3,1 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 16

17 2.5 Tevredenheid met voorzieningen in de buurt Aan de burgers is de vraag gesteld hoe tevreden men is met de voorzieningen in de buurt. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat er (zeer) tevreden over is. Het meest tevreden is men evenals in 2007 over het basisonderwijs (89%) en het minst over de voorzieningen voor jongeren (27%). De schaalscore voor de voorzieningen de buurt die uit deze 8 items is opgebouwd (hoe hoger de waarde, hoe beter) is een 6,4. De meeste gebieden scoren rond dit gemiddelde alleen scoort hoger evenals in In 2007 scoorde ' nog slechter. In 2007 lag de schaalscore voorzieningen voor de gemeente lager dan nu in % (zeer) tevreden Basisonderwijs 76,9 87,5 94,9 91,4 88,7 87,6 88,9 Winkels voor dagelijkse boodschappen 95,7 72,5 80,5 65,4 91,0 87,6 82,7 Straatverlichting 85,9 84,2 81,2 82,2 79,9 86,6 83,2 Groenvoorzieningen 58,3 71,6 78,6 69,8 73,1 59,2 69,2 Openbaar vervoer 71,1 82,1 66,3 64,5 31,1 45,0 56,5 Speelmogelijkheden voor kinderen 20,9 56,8 64,0 55,6 74,7 61,8 61,0 Onderhoud van de wegen en fietspaden 57,5 54,0 58,1 44,7 58,2 50,8 54,2 Voorzieningen voor jongeren 17,3 17,5 29,5 24,6 32,3 27,1 26,5 Schaalscore voorzieningen 6,2 6,4 6,6 6,2 6,5 6,2 6, Schaalscore voorzieningen 6,2 6,2 6,7 5,8 6,2 6,2 6,2 * De percentages zijn berekend exclusief weet niet/geen mening. Dit wordt n.l. bij sommige items vaak aangegeven omdat niet alles voor iedereen van toepassing is. Schaalscore voorzieningen in de buurt ,2 6,4 6,6 6,5 6,2 6,2 6, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 17

18 In 2010 zijn er wat nieuwe voorzieningen bevraagd. 74% is tevreden over de fysieke toegankelijkheid van publieke gebouwen en 73% over die van de openbare ruimte. De scores van de gebieden liggen rond deze gemiddelden, allen scoort wat hoger op de toegankelijkheid publieke gebouwen. Als deze 2 nieuwe items ook in de schaalscore worden meegenomen dan komt deze uit op een 6,6. De gebieden scoren als gemiddeld, alleen ' scoort wat lager. % (zeer) tevreden Fysieke toegankelijkheid publieke gebouwen 70,4 77,4 70,6 68,9 73,4 79,8 74,0 Fysieke toegankelijkheid openbare ruimte 66,7 76,9 72,1 66,9 70,5 77,6 72,5 * De percentages zijn berekend exclusief weet niet/geen mening. Dit wordt n.l. bij sommige items vaak aangegeven omdat niet alles voor iedereen van toepassing is. Schaalscore voorzieningen Nieuw (10 items, nieuw berekende schaalscore) Schaalscore voorzieningen 6,4 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 6,6 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 18

19 Hoofdstuk 3 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid 3.1 Inleiding Aan de burgers zijn vragen gesteld over het gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk en de mate waarin men zich betrokken voelt bij de buurt/wijk. 3.2 Gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk Het percentage inwoners dat voorzieningen in de buurt/wijk wel eens gebruikt (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij sporthal/sportvereniging (45%) en bij buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis (42%). Vereniging voor hobby of vrijetijd scoort 35% en het is laagst bij peuterspeelzaal/kinderopvang met 10%. Als gekeken wordt naar degenen die het minimaal elke maand gebruiken dan scoort de sporthal/sportvereniging het hoogst met 32% en de peuterspeelzaal/kinderdagopvang het laagst met 7%. Dat was in 2007 ook zo. Tussen de gebieden zijn er wat verschillen. Net zoals in 2007 gebruikt men in wat vaker het buurthuis, de sporthal/sportvereniging en de vereniging voor de hobby/vrijetijd en ligt ook het percentage dat het minimaal elke maand gebruikt hoger dan gemiddeld. In daarentegen gebruikt men de sporthal en de vereniging voor de hobby wat minder en ook minder mensen dan gemiddeld doen dat minimaal elke maand. In geldt dit voor de sporthal/sportvereniging. In gebruikt men het buurthuis e.d. minder en ook minder minimaal elke maand. Bij de sporthal/sportvereniging is dit juist meer dan gemiddeld. In 2010 ligt het gebruik van vereniging voor hobby/vrijetijd hoger en ook het gebruik minimaal elke per maand. In Westend gebruikt men in 2010 meer dan gemiddeld de peuterspeelzaal/kinderdagopvang maar ligt het percentage dat minimaal elke maand gebruik maakt van de sporthal/sportvereniging of vereniging voor hobby/vrijetijd lager dan gemiddeld. In centrum gebruikt men het buurthuis e.d. wat minder. In 2010 gebruikt men de sporthal/sportvereniging meer dan gemiddeld en ook de vereniging voor hobby/vrijetijd terwijl deze laatste in 2007 een lagere score dan gemiddeld had. In 2010 ligt in ligt het gebruik van peuterspeelzaal/kinderdagvang lager en ook het percentage dat het minimaal elke maand gebruikt. Vergeleken met 2007 ligt voor de gemeente het gebruik en het gebruik minimaal elke maand, van het buurthuis, vereniging voor hobby/vrije tijd en peuterspeelzaal/kinderdagopvang in 2010 op hetzelfde niveau. De sporthal/sportvereniging scoort daarop in 2010 hoger. Buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis gebruik ,4 41,5 27,2 45,5 37,6 51,8 39, ,2 42,6 30,7 44,1 40,7 54,9 42,0 Buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis % dat het minimaal elke maand gebruikt ,0 11,0 5,1 9,0 8,2 18,8 10, ,9 13,2 6,9 9,6 9,0 18,5 11,3 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 19

20 Sporthal/sportvereniging gebruik ,2 30,4 46,4 33,6 23,3 52,2 37, ,5 37,8 57,6 42,7 31,3 54,1 45,2 Sporthal/sportvereniging % dat het minimaal elke maand gebruikt ,1 17,9 36,3 20,7 16,8 42,0 27, ,0 25,0 45,2 24,9 21,7 40,6 31,7 Vereniging voor hobby of vrije tijd gebruik ,3 30,2 31,1 27,4 21,4 52,9 32, ,2 31,9 41,0 31,4 20,0 47,9 34,8 Vereniging voor hobby of vrije tijd % dat het minimaal elke maand gebruikt ,9 17,6 21,2 17,7 10,7 36,7 20, ,1 20,5 25,3 13,1 9,1 29,7 19,6 Peuterspeelzaal/kinderopvang gebruik ,3 10,7 11,5 14,6 11,4 13,4 11, ,0 5,3 13,3 15,5 10,8 6,8 9,9 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 20

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden

Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 Leiden Veiligheidsmonitor 2008, gemeente 1 Tabellen Veiligheidsmonitor 2008 In deze bijlage worden de uitkomsten van de monitor weergegeven in tabellen. Van de volgende gebieden worden cijfers gepresenteerd:

Nadere informatie

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen

7,5 50,4 7,2. Gemeente Enkhuizen, Leefbaarheid. Overlast in de buurt Enkhuizen. Veiligheidsbeleving Enkhuizen Leefbaarheid 7,5 Leefbaarheid (rapportcijfer) : 7,5 Fysieke voorzieningen (score) Sociale cohesie in de buurt (score) Aanpak gemeente L&V (% (zeer) ) Gemeente, 2015 6,3 29,0 38,2 Overlast in de buurt %

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Woerden Veiligheidsmonitor 20 Gemeente Woerden Onderzoek uitgevoerd in opdracht van Gemeente Woerden DIMENSUS beleidsonderzoek April 202 Projectnummer 475 Samenvatting 3 Inleiding. Leefbaarheid van de buurt 3.

Nadere informatie

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid

Resultaten gemeentebeleidsmonitor Veiligheid en leefbaarheid Resultaten gemeentebeleidsmonitor 217 Veiligheid en leefbaarheid 1. Inleiding Om de twee jaar wordt er een onderzoek, de zogeheten gemeentebeleidsmonitor, uitgevoerd onder de inwoners naar verschillende

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014

Toelichting bij Tabellenboek, van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Toelichting bij "Tabellenboek", van Dimensus Monitor Veiligheid en Leefomgeving, 2014 IJsselstein 26 Juni 2014 Het kan zijn dat de cijfers in het tabellenboek soms iets (meestal 1%) afwijken van de cijfers

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is het? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt

Kernrapport Veiligheidsmonitor ( ) Gemeente Leiden. Leefbaarheid in buurt Kernrapport Veiligheidsmonitor (2013-2017) Gemeente Leiden Leefbaarheid in buurt Inleiding In dit hoofdstuk staat het thema leefbaarheid in de woonbuurt centraal. Eerst komt aan de orde hoe Nederlanders

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt?

Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? VEILIGHEIDSMONITOR-WIJKPEILING ALMERE 2017 Hoe beoordelen Almeerders de leefbaarheid en veiligheid in hun buurt? 23 mei 2018 Meer weten over uw eigen wijk? Ga naar www.wijkmonitoralmere.nl 1. INTRODUCTIE

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32. Leefbaarheid in de buurt Gemeente Leiden Nederland en Grotestedenbeleid G32 Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2017) Gemeente Leiden vergeleken met Nederland en Grotestedenbeleid G32 Leefbaarheid in de buurt Landelijke

Nadere informatie

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis

Stadswerven Zuid 2014 Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid Een jaar na opening van het Energiehuis Stadswerven Zuid is het tol van verschillende ontwikkelingen, met een gerenoveerd Energiehuis en de komst van een bioscoop met parkeergarage. In

Nadere informatie

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN

LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN LEEFBAARHEIDSMONITOR EDE 2015 EN TRENDS WIJKEN/BUURTEN 2005-2015 OPZET EN UITVOERING Sinds 1999 voert de gemeente Ede elke twee jaar een onderzoek uit naar leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Tot en

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Veiligheidsmonitor 20 Dordtse scores op de MJP-indicatoren en vergeleken met andere gemeenten De gemeente Dordrecht heeft in 20 voor de derde keer deelgenomen aan de landelijke Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014

Leefbaarheid in Spijkenisse. Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 Leefbaarheid in Spijkenisse Resultaten onderzoek over leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van Spijkenisse - 2014 datum woensdag 6 mei 2015 versie 3 Auteur(s) Tineke Last Postadres Postbus 25, 3200

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010

Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2010 Concernstaf / Onderzoek & Statistiek Mei 2010 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 1 Mei 2010 Leefbaarheidsonderzoek Visbuurt 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017

Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Keuze indicatoren voor rapportage Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling Almere 2017 Indicatoren Deel van de Bijzonderheden vragenlijst ALGEMEEN Algemeen oordeel buurt - schaalscore (0=slecht, 10=goed) Ontwikkeling

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport

Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport Integrale Veiligheidsmonitor 2009 Politieregio Utrecht Tabellenrapport DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2010 Projectnummer 379 Colofon Informatie DIMENSUS Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1c 4818 AA Breda

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek

De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers. Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek De wijken Slingerbos en Tweelingstad in cijfers Achtergrondinformatie ten behoeve van raadsbezoek Afdeling Vastgoed en Wonen 29 augustus 2014 2 Algemeen Deze notitie bevat cijfers over inwoners en woningvoorraad

Nadere informatie

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000

Tabellenboek. Leefbaarheidsmonitor Leiden 2000 Tabellenboek behorende bij de Leefbaarheidsmonitor 2000 N. Goezinne P. van Wensveen juli 2000 een onderzoek in opdracht van de Gemeente Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Interne begeleiding Nico

Nadere informatie

Gemeenten + Wijken Index

Gemeenten + Wijken Index Gemeenten + Wijken Index '-' betekent minder dan 50 antwoorden 2012 2013 2014 2015 2016 Gemeente Leiden ( + = positief verschil; - = negatief verschil) verschil 2013-2016 verschil 2014-2016 verschil 2015-2016

Nadere informatie

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013

Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Bijlagen Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Leefbaarheid woonbuurt Bijlage 2.1a: Rapportcijfers voor de leefbaarheid in de buurt naar wijken, 2001-2013 Bijlage 2.1b: Rapportcijfers voor de woonomgeving naar

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Hoe veilig is Nijkerk?

Hoe veilig is Nijkerk? Hoe veilig is Nijkerk? Veiligheidsmonitor gemeente Nijkerk 2013 Mei 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/016 Datum Mei 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Leefbaarheid en veiligheid

Leefbaarheid en veiligheid Leefbaarheid en veiligheid In de buurt volgens de inwoners van de Drechtsteden in 2013 Leefbaarheid en veiligheid zijn belangrijke thema s binnen gemeenten. Dat is niet verwonderlijk, want burgers wonen

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Drie jaar Taskforce Overlast

Drie jaar Taskforce Overlast Drie jaar Taskforce Overlast Duidelijke afname van ervaren overlast Centrum en Sinds 2010 werkt de gemeente Dordrecht met de Taskforce Overlast in de openbare ruimte aan het terugdringen van de overlast

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil)

Leefbaarheid woonbuurt. Functioneren gemeente. Overlast in de buurt. Gemeente Leiden. significantie ( + = positief verschil; - = negatief verschil) Resultaten Veiligheidsmonitor: alle items gemeente Leiden, 2012 t/m 2017 Dezelfde overzichten zijn bechikbaar van alle Leidse wijken en stadsdelen en ook van alle gemeenten in de politie-eenheid Den Haag

Nadere informatie

Politiemonitor Bevolking Landelijke rapportage

Politiemonitor Bevolking Landelijke rapportage Politiemonitor Bevolking 2003 Landelijke rapportage Den Haag/Hilversum, november 2003 Colofon In deze rapportage treft u de resultaten aan van de zesde meting van het landelijk onderzoek Politiemonitor

Nadere informatie

HOE VEILIG IS ELBURG?

HOE VEILIG IS ELBURG? Rapport HOE VEILIG IS ELBURG? Veiligheidsmonitor gemeente april 2015 www.ioresearch.nl Hoe veilig is? COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/ Datum april

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL?

HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Rapport HOE VEILIG IS BLOEMENDAAL? Veiligheidsmonitor gemeente Bloemendaal Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/062

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Waar staan de Drechtsteden?

Waar staan de Drechtsteden? Waar staan de? Burgers over de gemeentelijke dienstverlening Wat vinden de burgers van de van de gemeentelijke dienstverlening? Het oordeel van de burgers uit de vindt u in deze factsheet. Daarnaast worden

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Moerdijk Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Moerdijk DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 2 Inhoud Inleiding 1. Inleiding 5 2. Dashboard

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse

Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 2016 Analyse Wijktoets Aandachtswijk Gesworen Hoek 21 Analyse Figuur 1: subwijken Gesworen Hoek Inleiding Met ingang van 214 voeren we 1 keer per 2 jaar de wijktoets uit in de gemeente Tilburg. De wijktoets is een

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS TYNAARLO?

HOE VEILIG IS TYNAARLO? Rapport HOE VEILIG IS TYNAARLO? Veiligheidsmonitor gemeente Tynaarlo Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/ Datum Juni 2018

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE?

HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Rapport HOE VEILIG IS HEEMSTEDE? Veiligheidsmonitor gemeente Heemstede Mei 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/74 Datum Mei

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014-concept Datum April

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011

Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Taskforce Overlast Ervaren overlast in het Centrum en Crabbehof-Noord 2011 Eén van de prioriteiten van de gemeente is het aanpakken van overlast, onder andere van verslaafde dak- en thuislozen. Het uiteindelijke

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

HOE VEILIG IS MOERDIJK?

HOE VEILIG IS MOERDIJK? Rapport HOE VEILIG IS MOERDIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Mei 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/229 Datum Mei 2017 Opdrachtgever

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Valkenswaard bureau Beleidsinformatie en Onderzoek van de sector Control BiO-rapport nr. 1180 Mei 2012 1 2 Inhoudsopgave 1. De veiligheid in Valkenswaard op hoofdlijnen 5 2. Gemeenten vergeleken

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Raadsnummer Versie Datum Maart 2017 1 (67) Onderzoek & Statistiek Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid 2016 Tabellenrapport: tabellen, vragenlijst Gemeente Nieuwegein Raadsnummer Datum November 2017 Auteur

Nadere informatie

Monitor Veiligheid en Leefomgeving

Monitor Veiligheid en Leefomgeving Monitor Veiligheid en Leefomgeving Gemeente Montfoort 2015 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: gemeente Montfoort DIMENSUS beleidsonderzoek Maart 2016 Projectnummer 641 2 INHOUD Uitkomsten in vogelvlucht

Nadere informatie

HOE VEILIG IS KATWIJK?

HOE VEILIG IS KATWIJK? Rapport HOE VEILIG IS KATWIJK? Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk 2017 Juni 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2018/087 Datum Juni

Nadere informatie

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD?

HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Rapport HOE VEILIG IS HEERHUGOWAARD? Gemeente Heerhugowaard Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam www.ioresearch.nl Rapportnummer 2016/79 Datum Juni

Nadere informatie

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport

Gemeente Harderwijk. Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport Gemeente Harderwijk Monitor Leefbaarheid en veiligheid, participatie en sport 8 november Projectnr. 243.74 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax

Nadere informatie

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1

Jaarrapport Integratie Bijlagen hoofdstuk 8 1 Jaarrapport Integratie Sociaal en Cultureel Planbureau / Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum / Centraal Bureau voor de Statistiek september, 2005 Internetbijlagen bij hoofdstuk 8 Wonen,

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Integrale Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Boxmeer mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, maart 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van

Nadere informatie

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport

Politie Gelderland-Midden. Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport Politie Gelderland-Midden Veiligheidsmonitor Gelderland-Midden 2009 Regiorapport 9 juli 2010 Projectnr. 7587.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Wijkboek Sluitersveld

Wijkboek Sluitersveld Wijkboek Sluitersveld Gemeente Almelo Afdeling Bestuursondersteuning en Control Team Onderzoek en Statistiek J. Elhorst H. Esslimani Almelo, november 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord...

Nadere informatie

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015

Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Inwoners laten van zich horen! Resultaten Bewonersenquête 2015 Over de Bewonersenquête De gemeente Roosendaal heeft in 2015, voor de achtste keer, onder ruim 8.000 van de 62.787 inwoners van 16 jaar en

Nadere informatie

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname

Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Leefbaarheid - Team Mens op Maat - Centrum Jeugd en Gezin - Gemeentelijke dienstverlening - Voorzieningen - Sportdeelname Uitgevoerd door Dimensus Burgerpeiling De Bilt 2015 1/33 Onderzoeksbeschrijving

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 2 2014 VEILIGHED Gemeente Wijdemeren November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016

VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Rapport VEILIGHEIDSMONITOR OMMEN 2016 Juni 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2016/CONCEPT Datum Juni 2016 Opdrachtgever Auteur(s)

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009

Leefbaarheidsmonitor Hoogvliet 2009 Leefbaarheidsmonitor 2009 Nieuw Engeland september 2009 een onderzoek in opdracht van deelgemeente, Woonbron en Vestia Rotterdam Onderzoeker Projectleider Veldwerk Opdrachtgever Interne begeleiding Andrea

Nadere informatie

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013

Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 2013 Factsheet 14-6 Resultaten van de Nationale Veiligheidsindices 13 Auteurs: S.J. Vergouw, R.P.W. Jennissen, G. Weijters & P.R. Smit 14 Het WODC heeft een nieuwe methode ontwikkeld om de ontwikkelingen in

Nadere informatie

B A S I S V O O R B E L E I D

B A S I S V O O R B E L E I D Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van veiligheid

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 2018 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen mei - augustus 18 OKTOBER 18 Elke vier maanden verzamelt de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek informatie over de stand van zaken op het gebied van

Nadere informatie

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei

ONDERZOEK VEILIGHEID. Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei GfK 2014 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei ONDERZOEK VEILIGHEID Inwonerpanel Gemeente Dongen Onderzoek 9 Mei 14 GfK 14 Gemeente Dongen Onderzoek Veiligheid Mei 14 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting. Onderzoeksresultaten Voorvallen en misdrijven Veiligheid

Nadere informatie