Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010"

Transcriptie

1 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010

2 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen Inleiding Buurtprobleem vermogensdelicten Buurtprobleem verkeersoverlast Buurtprobleem verloedering (fysieke kwaliteit van de woonomgeving) Buurtprobleem dreiging Buurtprobleem overlast Buurtprobleem overlast door horeca, hennepteelt Hoofdstuk 2 Leefbaarheid in de buurt Inleiding De sociale kwaliteit van de woonomgeving De algemene evaluatie van de buurt Nog een paar stellingen over de buurt Tevredenheid met voorzieningen in de buurt Hoofdstuk 3 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid Inleiding Gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk Welke voorzieningen men mist in de buurt/wijk Bekendheid en gebruik voorzieningen en projecten Actief geweest op een aantal terreinen Wijkbetrokkenheid Hoofdstuk 4 Onveiligheidsgevoelens Inleiding Onveiligheidsgevoelens Onveiligheidsgevoelens in bepaalde situaties Vermijdingsgedrag Rapportcijfer veiligheid Ontwikkeling veiligheid Hoofdstuk 5 Slachtofferschap Inleiding Slachtofferschap Huiselijk geweld Bijlage 1 Voorzieningen die men mist in de buurt Bijlage 2 Reden niet bezoek buurthuis "anders" Bijlage 3 Onderzoeksverantwoording Bijlage 4 Vragenlijst Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 2

3 Samenvatting Inleiding In de gemeente is in 2010, in de periode week 15 t/m 18 (12 april t/m 7 mei) door team onderzoek en informatie van de gemeente Tilburg een onderzoek gedaan naar leefbaarheid en veiligheid onder inwoners van 18 jaar of ouder. Er zijn 6 gebieden onderscheiden. In totaal zijn enquêtes verstuurd. De gemiddelde respons is 38%. In dit rapport komen de belangrijkste uitkomsten aan de orde. In 2007 is voor de eerste maal dit onderzoek gehouden, toen in de periode week 39 t/m 42 (24/9 t/m 19/10). Buurt en buurtproblemen Aan de inwoners is gevraagd of men vindt dat bepaalde buurtproblemen in de eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Op basis van de scores is een bijbehorende schaalscore berekend (hoe lager hoe beter). Het buurtprobleem dat volgens de bewoners het meest voorkomt is verkeersoverlast. Dreiging komt het minst voor. Dat was in 2007 ook zo. heeft meer last van verloedering dan gemiddeld, dat was in 2007 ook zo. In 2007 scoorde nog op 4 punten slechter. heeft minder last van Overlast, in 2007 lagen alle scores rond het gemiddelde. heeft minder verloedering en overlast, in 2007 scoorde op 4 punten beter. 't Westend scoort als gemiddeld. heeft meer verloedering, vermogensdelicten en overlast maar dreiging ligt nu wel rond het gemiddelde. scoort rond het gemiddelde maar had in 2007 op 3 items een lagere score. In 2007 lagen de schaalscores verloedering, vermogensdelicten, overlast voor de gemeente lager met 3,7. De schaalscores dreiging en verkeersoverlast liggen op hetzelfde niveau als in Buurt en buurtproblemen (schaalscores) Verloedering ,7 3,3 2,8 4,0 4,1 3,5 3, ,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4,3 Vermogensdelicten ,9 2,8 2,0 2,4 2,9 2,7 2, ,0 3,0 2,8 2,6 3,6 2,7 3,0 Dreiging ,0 0,5 0,3 0,5 0,9 0,4 0, ,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0,6 Overlast ,9 2,0 1,6 2,4 3,0 1,9 2, ,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2,6 Verkeersoverlast ,1 4,5 3,8 4,5 4,9 3,9 4, ,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4,5 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 3

4 Leefbaarheid in de buurt De de bewoners zijn stellingen voorgelegd over de sociale kwaliteit van de buurt en meer algemeen hoe men over de buurt denkt. Men kon aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was. Deze stellingen over de buurt zijn ook gegroepeerd tot schaalscores (hoe hoger hoe beter). De algemene evaluatie van de buurt komt hoog uit, op een 8.0. De sociale kwaliteit scoort lager met een 6.7. scoort op beide punten beter dan gemiddeld (in 2007 was de score op sociale kwaliteit ook al hoger), scoort slechter en deed dat in 2007 ook. Westend scoort slechter op de algemene evaluatie van de buurt evenals in 2007, scoort hier beter op en op sociale kwaliteit als gemiddeld (dit was in 2007 nog beter). scoort als gemiddeld maar scoorde in 2007 nog slechter op de sociale kwaliteit. scoort evenals in 2007 als gemiddeld. In 2007 lagen de schaalscores sociale kwaliteit van de woonomgeving en algemene evaluatiie van de buurt voor de gemeente op hetzelfde niveau als in Sociale kwaliteit woonomgeving (schaalscore) ,5 6,4 6,9 6,6 6,2 7,1 6, ,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6,7 Algemene evaluatie van de buurt (schaalscore) ,9 8,1 8,6 7,6 7,8 8,2 8, ,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8,0 Gebruik van voorzieningen Daarnaast is gevraagd hoe tevreden men is met diverse voorzieningen in de buurt. Met de 8 items is een schaalscore berekend (hoe hoger hoe beter) en deze komt uit op 6,4. De meeste gebieden scoren rond dit gemiddelde alleen scoort hoger, evenals in In 2007 scoorde ' nog slechter. De schaalscore met alle 10 de items geeft een 6,6 waarbij ' wat lager scoort dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore voorzieningen voor de gemeente lager dan nu in Voorzieningen schaalscore (zelfde definitie als in 2007) ,2 6,2 6,7 5,8 6,2 6,2 6, ,2 6,4 6,6 6,2 6,5 6,2 6,4 Met 2 nieuwe items van 2010 erbij (fysieke toegankelijkheid) is ook een nieuwe schaalscore uitgerekend Voorzieningen ,4 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 6,6 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid Het percentage inwoners dat voorzieningen in de buurt/wijk wel eens gebruikt (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij sporthal/sportvereniging (45%) en bij buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis (42%). Vereniging voor hobby of vrijetijd scoort 35% en het is laagst bij peuterspeelzaal/kinderopvang met 10%. Als gekeken wordt naar degenen die het minimaal elke maand gebruiken dan scoort de sporthal/sportvereniging het hoogst met 32% en de peuterspeelzaal/kinderdagopvang het laagst met 7%. Dat was in 2007 ook zo. Tussen de gebieden zijn wat verschillen. Vergeleken met 2007 ligt voor de gemeente het gebruik en het gebruik minimaal elke maand, van het buurthuis, vereniging voor hobby/vrije tijd en peuterspeelzaal/kinderdagopvang in 2010 op hetzelfde niveau. De sporthal/sportvereniging scoort daarop in 2010 hoger. Bij het buurthuis is verder doorgevraagd naar de redenen indien men het zelden of nooit gebruikt (89%). Als belangrijkste reden komt hier naar voren dat men er geen behoefte aan heeft, het wordt door 65% genoemd. Ongeveer een kwart noemt als reden dat er geen interessante activiteiten voor hen bijzitten en dat men er geen tijd voor heeft. Dit is eenzelfde beeld als in Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 4

5 Voorzieningen en projecten Van de projecten en voorzieningen die de gemeente heeft opgezet zijn het Zorgloket (76% en de Meldlijn buurtbeheer (75%) het meest bekend. Buurt aan Z is bekend bij 53%. en Steunpunt mantelzorg zijn bij 62% bekend en Steunpunt Vrijwilligerswerk bij 60%. Klus & Dienst is bij meer dan de helft bekend (51%), de Seniorenvoorlichters (42%), Dementieconsulent (37%) en Vrijwillige thuishulp van contour (36%) zijn altijd nog bij ruim een derde bekend. Dat men het kent wil nog niet zeggen dat men het heeft gebruikt in de afgelopen 12 maanden. Deze scores liggen lager. 29% heeft meldlijn buurtbeheer gebruikt, 22% de site, 9% heeft het Zorgloket gebruikt, en 8% buurt aan zet. De anderen scoren maximaal 3%. Bij het Zorgloket is de meeste variatie tussen de gebieden, bij de andere items ligt de score meestal rond het gemiddelde. In vergelijking met 2007 heeft men in de gemeente in 2010 vaker gehoord van het Zorgloket, Meldlijn buurtbeheer en van Buurt aan Z en heeft men het ook vaker gebruikt. Activiteiten en betrokkenheid Het percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden actief geweest is op een aantal terreinen (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij klusjes voor de buren (70%) gevolgd door vrijwilligerswerk (48%) en het laagst bij het geven van mantelzorg (25%). Dit was in 2007 ook zo. 6% heeft mantelzorg ontvangen. Als gekeken wordt naar degenen die minimaal elke maand actief zijn geweest dan is de score ook het hoogst bij vrijwilligerwerk (26%) gevolgd door de klusjes voor de buren (18%). De laagste score is bij het actief zijn voor activiteiten voor buurt/wijk (8%). Dit is hetzelfde beeld als in in In vergelijking met 2007 is het aandeel dat in de gemeente vrijwilligerswerk heeft gedaan, zich actief heeft ingezet voor activiteiten in de buurt, dat klusjes voor de buren heeft verricht, dat mantelzorg heeft gegeven en dat mantelzorg heeft ontvangen, in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Dat geldt ook voor het minimaal elke maand doen van deze activiteit. Betrokkenheid bij de wijk De bewoners is gevraagd naar de betrokkenheid bij hun buurt of wijk. Voor 62% geldt dat zaken die voor hun buurt of wijk van belang zijn hen op dit moment bezig houden (11% in sterke mate, 51% enigszins). Dat was in 2007 ook zo. 57%% vindt dat men goed geïnformeerd wordt over zaken die zich in hun buurt/wijk afspelen. 36% is bereid om actief deel te nemen aan het beheer en de inrichting van de directe woonomgeving (7% ja, 29% hangt er vanaf). In vergelijking met 2007 is het aandeel dat aangeeft dat zaken die voor de buurt van belang zijn hen in sterke mate (en enigszins) bezighoudt en het aandeel dat bereid is om actief deel te nemen aan het beheer en de inrichting van de directe woomongeving (het percentage dat ja/hangt er vanaf zegt of ja) in de gemeente in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Het percentage dat vindt dat men goed geïnformeerd wordt over de zaken die zich de de buurt/wijk afspelen is toegenomen. Onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag In de gemeente voelt 28% zich wel eens onveilig. In de eigen buurt voelt 21% zich wel eens onveilig. Tussen de gebieden zijn wat verschillen. Het percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt en dat zich vaak onveilig voelt in de eigen buurt is maximaal 2%. Daar wordt in de de afzonderlijke gebieden hetzelfde over gedacht. In vergelijking met 2007 is het aandeel in de gemeente dat zich wel eens onveilig voelt en dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt in 2010 toegenomen. Het aandeel dat zich vaak onveilig voelt en dat zich in eigen buurt vaak onveilig voelt is op hetzelfde niveau gebleven. Gevraagd is of men bij bepaalde situaties aan kan geven of men zich daarin onveilig voelt. In het openbaar vervoer voelt 21% zich soms onveilig en 2% vaak. In het winkelgebied in het centrum of in de eigen buurt ligt het percentage dat zich soms onveilig voelt lager met 10%. Ook hier voelt men zich niet vaak onveilig (1%). Tussen de gebieden zijn er verschillen. In vergelijking met 2007 is het aandeel in de gemeente dat zich in het openbaar vervoer, in het winkelgebied in het centrum en in het winkelgebied in de eigen buurt soms onveilig voelt of dat zich vaak onveilig voelt, in 2010 op hetzelfde niveau gebleven. Er is ook gevraagd naar vermijdingsgedrag. 30% doet soms (14% vaak) 's avonds of 's nachts niet open omdat men het niet veilig vindt. 24% rijdt of loopt soms om (4% vaak), 22% laat soms waardevolle spullen thuis (7% vaak), en 21% mijdt soms bepaalde plekken in de woonplaats (1% vaak). Van de mensen met kinderen staat 37% soms de kinderen niet toe om ergens naartoe te gaan (8% vaak). Ten opzichte van 2007 is hierin weinig veranderd. Het grootste verschil is bij het niet open doen. In 2007 zei 21% 's avonds of 's nachts soms niet open te doen (8% vaak). Tussen de gebieden zijn er wat verschillen. De resultaten van onveiligheidsgevoelens en vermijdingsgedrag zijn samengevoegd tot een schaalscore onveiligheidsbeleving die weer loopt van 0 tot 10. Hoe hoger de waarde, hoe hoger de onveiligheidsbeleving. De schaalscore onveiligheid is 2,1 in de gemeente. In de gebieden ligt de schaalscore rond het gemiddelde. In 2007 lag de schaalscore hoger bij centrum en lager bij dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore onveiligheidsbeleving voor de gemeente lager dan nu in Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 5

6 Schaalscore onveiligheidsbeleving ,1 1,8 1,7 1,7 2,0 1,2 1, ,0 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 2,1 Rapportcijfer voor de veiligheid in Er is ook specifiek gevraagd een rapportcijfer te geven voor de veiligheid in de gemeente. Men geeft gemiddeld een 7,3 net zoals in De inwoners van geven net zoals in 2007 een hoger cijfer (7,5). De inwoners van ' gaven in 2007 nog een lager cijfer (7,1) dan gemiddeld maar in 2010 niet meer. In 2007 lag het rapportcijfer voor veiligheid voor de gemeente op hetzelfde niveau als nu in ,3 7,3 7,5 7,1 7,3 7,4 7, ,4 7,3 7,5 7,3 7,2 7,3 7,3 Net als in 2007 vindt meer dan de helft van de mensen dat de veiligheid in de gemeente hetzelfde is gebleven en een klein deel vindt dat het vooruit of achteruit is gegaan. Het percentage dat het niet weet is hoog (33%). De meningen in de gebieden volgen in grote lijnen dit beeld. Slachtofferschap Slachtofferschap komt het meest voor bij autocriminaliteit. Hiervan is 26% slachtoffer geworden (19% in eigen buurt) en de verweg grootste categorie hierbinnen is diefstal vanaf/vernieling aan auto. Van fietsdiefstal is 20% slachtoffer geworden (7% in eigen buurt), van vernieling 14% (11% in eigen buurt). 10% is slachtoffer geworden van (poging tot) inbraak. Van gewelddelicten is men minder vaak slachtoffer geworden, in totaal 5% (2% in eigen buurt). Slachtofferschap van aanrijding zonder doorrijden is 5% (2% in eigen buurt), van aanrijding met doorrijden is het 4% (1% in eigen buurt). Van overige diefstal is 8% slachtoffer geworden (5% in eigen buurt) en van zakkenrollen 3% (1% in eigen buurt). Er zijn bij 5 delictsoorten wat verschillen tussen de gebieden. In vergelijking me 2007 is in de gemeente het percentage slachtoffer van (poging tot) woninginbraak toegenomen. Het percentage slachtoffer van fietsdiefstal en van fietsdiefstal in eigen buurt is toegenomen. Het percentage slachtoffer van autocriminaliteit en autocriminaliteit in eigen buurt, van gewelddelicten en gewelddelicten in eigen buurt, aanrijding met doorrijden en aanrijding zonder doorrijden, diefstal van andere zaken en vernieling, ook in eigen buurt, is op hetzelfde niveau gebleven. In vergelijking met 2007 is in de gemeente het percentage slachtoffer van zakkenrollen in 2010 op hetzelfde niveau gebleven maar in eigen buurt is het toegenomen. Het slachtofferschap van huiselijk geweld is 3% in Van hen heeft het merendeel hulp gezocht bij een instantie en bijna de helft heeft het bij de politie bekend gemaakt. Driekwart zegt dat het huiselijk geweld inmiddels is gestopt. In vergelijking met 2007 is het slachtofferschap van huiselijk geweld in 2010 in de gemeente toegenomen. Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 6

7 Inleiding Deze rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in 2010 in de gemeente, onder inwoners van 18 t/m 85 jaar. Voor het onderzoek zijn 6 gebieden onderscheiden. Uit de gebieden is een steekproef getrokken. In totaal zijn enquêtes verstuurd. Het veldwerk heeft plaatsvonden van week 15 t/m 18 (12 april t/m 7 mei). In het onderzoek komen o.a aan de orde: buurtproblemen, onveiligheidsgevoelens (subjectieve onveiligheid) en feitelijk slachtofferschap (objectieve onveiligheid). Het veldwerk voor het schriftelijk onderzoek, evenals de analyse en rapportage, is uitgevoerd door Team Onderzoek en Informatie van de dienst Beleidsontwikkeling van de gemeente Tilburg. Respons Er zijn 1171 enquêtes retour gekomen. De gemiddelde respons is 34,9%. Tijdens het onderzoek bleek dat in dezelfde periode een onderzoek in de gemeente uitgezet in het kader van waarstaatjegemeente. Ook hierin worden vragen gesteld over leefbaarheid en veiligheid. Dit kan van invloed zijn geweest op de respons maar deze is wel gewoon goed te noemen. Er kunnen uitspraken over alle gebieden worden gedaan. De laagste respons is in gebied (28,7%) en de hoogste in gebied /levenskerk (41,7%). delen Aantal verzonden enquêtes Respons % Respons ,8 2 /Klompven ,3 3 /Levenskerk ,7 4 '/Seuverick , , ,4 Totaal ,9 Weging Van belang is dat de respons op grond waarvan uitspraken worden gedaan over de bevolking van de gemeente van jaar (=populatie), zoveel mogelijk representatief is. In het onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid is gecontroleerd voor leeftijd, geslacht en gebied (inwoneraantal) en heeft er herweging plaatsgevonden. Dit zorgt ervoor dat de gewogen respons qua verdeling van geslacht, leeftijd en gebied gelijk is aan de populatie. Rapportage De scores voor de 6 gebieden zijn in beeld gebracht voor de kernindicatoren en voor de onderliggende cijfers. Als de scores significant hoger of lager zijn dan gemiddeld in de gemeente is dit aangegeven. Lichtgrijs betekent dat de score beter is dan gemiddeld, donkergrijs betekent dat de score slechter is dan gemiddeld.

8 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen 1.1 Inleiding Een complex van factoren is bepalend voor de mate waarin men zich onveilig voelt, niet alleen de aard en omvang van feitelijk slachtofferschap zijn van belang. Daarom is aan de inwoners gevraagd of men vindt dat bepaalde buurtproblemen in de eigen woonbuurt vaak, soms of (bijna) nooit voorkomen. Het gaat hier dus om de inschatting van de buurtbewoners. Hiemee wordt de probleemgevoeligheid van de woonbuurt in beeld gebracht. Op basis van de scores op deze buurtproblemen wordt een bijbehorende schaalscore berekend. Om een completer beeld van de buurt te krijgen zijn daarnaast stellingen voorgelegd over de (sociale) kwaliteit van de buurt. Men kon aangeven in hoeverre men het met de stellingen eens was. De buurtproblemen en stellingen over de buurt zijn ook gegroepeerd tot schaalscores. De schaalscores lopen van nul tot tien. Bij buurtproblemen betekent hoe hoger de waarde, hoe groter het buurtprobleem. Bij de kwaliteit van de buurt betekent hoe hoger de waarde, hoe hoger de kwaliteit. 1.2 Buurtprobleem vermogensdelicten Het gaat hierbij om vernieling aan/diefstal vanaf auto s, diefstal uit auto s, fietsdiefstal en inbraak in woningen. Voor deze vermogensdelicten is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt in de buurt. De schaalscore vermogensdelicten in de gemeente is gemiddeld 3.0, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau, m.u.v. dat een hogere schaalscore heeft. scoort hoger op de afzonderlijke items bij de beschadiging/vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's en bij diefstal uit auto's. De andere gebieden hebben hier en daar ook afwijkende scores op de items. In 2007 had een betere schaalscore dan gemiddeld. In 2007 lag de schaalscore vermogensdelicten in de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Beschadiging /Vernieling aan auto's en diefstal vanaf auto's 12,7 10,6 3,8 7,3 14,9 7,0 9,5 Diefstal uit auto's 3,4 5,9 3,1 2,2 7,4 2,5 4,3 Fietsdiefstal 14,3 6,3 5,6 6,1 8,3 2,5 6,5 Inbraak in woningen 3,3 6,8 12,4 8,3 10,1 10,8 9,3 Schaalscore vermogensdelicten 3,0 3,0 2,8 2,6 3,6 2,7 3, Schaalscore vermogensdelicten 2,9 2,8 2,0 2,4 2,9 2,7 2,6 Schaalscore vermogensdelicten ,6 3,0 3,0 2,8 2,6 2,7 3, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 8

9 1.3 Buurtprobleem verkeersoverlast Het gaat hierbij om geluidsoverlast door verkeer, aanrijdingen, te hard rijden en agressief verkeersgedrag. Voor deze verkeerszaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt in de buurt. De schaalscore verkeersoverlast in de gemeente is gemiddeld 4.5, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau. In 2007 zat er meer verschil tussen de scores. M.n. te hard rijden (40%) vindt men vaak voorkomen, evenals in In 2007 lag de schaalscore verkeersoverlast voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Geluidsoverlast door verkeer 23,5 13,4 14,8 18,0 13,3 16,5 15,8 Aanrijdingen 3,3 1,6 1,7 1,1 3,0 2,0 2,2 Te hard rijden 37,8 40,7 37,5 40,4 49,7 30,0 39,8 Agressief verkeersgedrag 17,4 11,6 9,6 17,5 17,4 12,5 14,2 Schaalscore verkeersoverlast 4,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4, Schaalscore verkeersoverlast 5,1 4,5 3,8 4,5 4,9 3,9 4,4 Schaalscore verkeersoverlast ,8 4,4 4,4 4,6 4,7 4,2 4, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 9

10 1.4 Buurtprobleem verloedering (fysieke kwaliteit van de woonomgeving) Verloedering in de eigen buurt omvat: bekladding van muren en/of gebouwen, rommel op straat, hondenpoep, vernieling van straatmeubilair (bankjes, bushokjes, verkeersborden etc.). Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore verloedering in de gemeente is gemiddeld 4.3, in de afzonderlijke gebieden zijn er wat verschillen. en scoren met 4.8 slechter dan gemiddeld en met 3.6 beter dan gemiddeld. M.n. hondenpoep op straat vindt men vaak voorkomen (41%). Dat was in 2007 ook zo. In 2007 lag de schaalscore verloedering voor de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Bekladding van muren en/of gebouwen 7,1 4,2 3,9 12,3 11,3 2,0 6,6 Rommel op straat 42,1 27,2 13,7 31,8 34,5 24,5 28,0 Hondenpoep op straat 36,4 41,1 30,8 44,9 49,1 39,5 41,0 Vernieling van straatmeubilair 13,7 12,5 13,9 19,0 12,1 24,5 16,2 Schaalscore verloedering 4,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4, Schaalscore verloedering 4,7 3,3 2,8 4,0 4,1 3,5 3,7 Schaalscore verloedering ,8 3,9 3,6 4,7 4,8 4,1 4, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 10

11 1.5 Buurtprobleem dreiging Dreiging bestaat uit dronken mensen op straat, bedreiging, geweldsdelicten, vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen, drugsoverlast en tasjesroof. Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore dreiging in de gemeente is gemiddeld 0.6, in de afzonderlijke gebieden liggen de scores op ditzelfde niveau. In 2007 zat er meer verschil tussen de de scores. De hoogste score is 6% bij dronken mensen op straat, dit was ook in 2007 de hoogste score. In 2007 lag de schaalscore dreiging voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Dronken mensen op straat 12,6 7,9 1,3 2,8 4,8 7,4 5,7 Bedreiging 1,7 0,5 1,7 1,7 0,6 0,0 0,9 Geweldsdelicten 0,5 0,0 0,4 0,0 0,0 1,5 0,4 Vrouwen en mannen die op straat worden lastiggevallen 1,7 1,1 0,4 0,6 0,6 0,0 0,5 Drugsoverlast 2,7 0,0 1,3 1,7 5,4 1,5 2,2 Tasjesroof 0,0 0,0 0,4 0,6 0,0 1,0 0,3 Schaalscore dreiging 0,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0, Schaalscore dreiging 1,0 0,5 0,3 0,5 0,9 0,4 0,6 Schaalscore dreiging ,8 0,6 0,5 0,5 0,7 0,7 0, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 11

12 1.6 Buurtprobleem overlast Overlast bestaat uit: overlast van groepen jongeren, overlast door omwonenden en andere vormen van geluidsoverlast. Voor deze zaken is het percentage mensen weergegeven dat vindt dat het vaak voorkomt. De schaalscore overlast in de gemeente is gemiddeld 2.6, in en ligt de schaalscore met 2.0 lager en in met 3.2 hoger. Dit was voor beide gebieden in 2007 ook zo. en Moergetel scoorden in 2007 beter dan gemiddeld en slechter. In 2007 lag de schaalscore overlast voor de gemeente lager dan in % dat vindt dat het vaak voorkomt Andere vormen van geluidsoverlast 11,5 10,1 6,5 17,4 12,0 9,0 10,8 Overlast van groepen jongeren 15,8 5,8 8,1 12,8 20,8 10,8 12,6 Overlast door omwonenden 2,7 3,7 1,7 5,0 6,0 5,9 4,5 Schaalscore overlast 2,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2, Schaalscore overlast 2,9 2,0 1,6 2,4 3,0 1,9 2,3 Schaalscore overlast ,5 2,0 2,0 3,1 3,2 2,4 2, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 12

13 1.7 Buurtprobleem overlast door horeca, hennepteelt Daarnaast zijn nog de items overlast door horeca en hennepteelt aan bod gekomen. Zo'n 5% van de inwoners van de gemeente vindt dat overlast door horeca vaak voorkomt. Bijna niemand (0,3%) vindt dit van hennepteelt. Bij hennep liggen de scores van de gebieden op het niveau van het gemiddelde in de gemeente. Wat de overlast door horeca betreft vinden meer mensen in centrum (9%) en (8%) dan gemiddeld dat het vaak voorkomt en in zijn het minder mensen dan gemiddeld (0%). In 2007 lag de score in ook hoger dan gemiddeld en die in lager dan gemiddeld. Voor de gemeente totaal ligt het percentage dat vindt dat overlast door horeca of overlast door hennepteelt vaak voorkomt in 2010 op hetzelfde niveau als in % dat vindt dat het vaak voorkomt Overlast door horeca ,6 5,8 2,0 2,0 0,0 3,4 3, ,8 3,7 3,4 5,1 1,2 7,8 4,5 Hennepteelt ,0 0,6 0,0 0,0 0,7 1,3 0, ,5 0,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,3 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 13

14 Hoofdstuk 2 Leefbaarheid in de buurt 2.1 Inleiding Aan de hand van stellingen over het wonen in de buurt zijn twee schaalscores gemaakt, een voor de sociale kwaliteit en een voor de algemene evaluatie van de buurt. De schaalscores lopen van nul tot tien. Bij deze scores betekent hoe hoger de waarde, hoe beter. 2.2 De sociale kwaliteit van de woonomgeving De schaalscore sociale kwaliteit van de woonomgeving is opgebouwd met de stellingen: de mensen kennen elkaar in deze buurt nauwelijks, in deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om, ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid, ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat het er (helemaal) mee eens is. De schaalscore sociale kwaliteit in de gemeente is gemiddeld 6.7, in ligt de score met 6.4 lager, in met 7.3 hoger. Dit was in 2007 ook zo. Toen scoorde nog slechter dan gemiddeld en beter dan gemiddeld. Gemiddeld vindt 80% dat men in de buurt op een prettige manier met elkaar omgaat, 19% vindt dat de mensen in de de buurt elkaar nauwelijks kennen. In 2007 lag de schaalscore sociale kwaliteit van de woonomgeving voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % (helemaal) mee eens De mensen kennen elkaar in de buurt nauwelijks 21,2 15,3 19,4 22,2 24,3 10,8 18,7 In deze buurt gaat men op een prettige manier met elkaar om 81,7 74,2 82,5 74,0 80,2 83,8 79,9 Ik woon in een gezellige buurt met veel saamhorigheid 46,5 41,0 50,4 46,6 41,3 60,8 48,2 Ik voel me thuis bij de mensen die in deze buurt wonen 66,1 66,8 76,6 66,1 66,1 77,7 70,6 Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving 6,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6, Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving 6,5 6,4 6,9 6,6 6,2 7,1 6,6 Schaalscore sociale kwaliteit woonomgeving ,6 6,5 6,8 6,5 6,4 7,3 6, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 14

15 2.3 De algemene evaluatie van de buurt De algemene evaluatie van de buurt is opgebouwd met de stellingen: de mensen in deze buurt blijven hier graag wonen, het is vervelend om in deze buurt te wonen, als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen, als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat het er (helemaal) mee eens is. Daarnaast is gevraagd of men de buurt waarin men woont een zeer prettige, een prettige, een onprettige of een zeer onprettige buurt vindt om in te wonen. De schaalscore algemene evaluatie van de buurt is gemiddeld 8.0, evenals in In en ligt de score hoger dan gemiddeld, voor was dat in 2007 ook zo voor was het verschil toen niet significant. In ' en ligt de score lager, evenals in Maar liefst 96% vindt de buurt (zeer) prettig om in te wonen. 77% denkt dat de mensen in deze buurt graag blijven wonen en 73% vindt dat je het goed getroffen hebt als je in deze buurt woont. Maar een klein percentage (4%) gaat indien mogelijk verhuizen en vindt het vervelend om in deze buurt te wonen (3%). In 2007 lag de schaalscore algemene evaluatie van de buurt voor de gemeente op hetzelfde niveau als in % (helemaal) mee eens De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen 72,4 75,8 87,6 71,3 67,1 83,8 76,6 Het is vervelend om in deze buurt te wonen 2,7 3,2 0,9 5,6 3,6 1,5 2,8 Als het maar enigszins mogelijk is ga ik uit deze buurt verhuizen 3,8 4,8 1,3 7,3 7,1 2,0 4,3 Als je in deze buurt woont heb je het goed getroffen 76,8 76,3 89,3 55,3 65,9 73,4 72,8 Vindt de buurt om in te wonen (zeer) prettig, % (zeer) prettig 96,8 95,2 99,2 91,6 92,9 97,0 95,5 Schaalscore algemene evaluatie van de buurt 7,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8, Schaalscore algemene evaluatie van de buurt 7,9 8,1 8,6 7,6 7,8 8,2 8,0 Schaalscore algemene evaluatie van de buurt ,9 7,9 8,5 7,5 7,5 8,2 8, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 15

16 2.4 Nog een paar stellingen over de buurt Van de inwoners van de gemeente is 83% bereid als het nodig is buren te helpen, de scores in de gebieden liggen rond dit gemiddelde. In 2007 lag in het percentage nog hoger (88%) en in lag het lager. Volgens maar 3% staan er in de buurt veel slecht onderhouden huizen. In centrum ligt dit percentage wat hoger en in wat lager. In 2007 lag het percentage in ' nog wat hoger. In 2010 ligt voor de gemeente het percentage mensen dat het helemaal eens is met de stelling dat ze bereid zijn de buren te helpen, op hetzelfde niveau als in Dat geldt ook voor de stelling dt er in de buurt veel slecht onderhouden huizen staan. % (helemaal) mee eens Als het nodig is, ben ik bereid mijn buren te helpen met praktische klusjes zoals boodschappen doen, klusjes in en om het huis etc ,8 75,7 87,7 77,6 81,7 81,6 80, ,8 80,5 86,3 83,9 79,6 83,0 82,7 In deze buurt staan veel slecht onderhouden of onbewoonbaar verklaarde huizen ,5 3,5 1,5 4,7 2,2 2,2 2, ,5 2,1 1,3 5,1 2,4 4,0 3,1 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 16

17 2.5 Tevredenheid met voorzieningen in de buurt Aan de burgers is de vraag gesteld hoe tevreden men is met de voorzieningen in de buurt. Van deze stellingen is het percentage mensen weergegeven dat er (zeer) tevreden over is. Het meest tevreden is men evenals in 2007 over het basisonderwijs (89%) en het minst over de voorzieningen voor jongeren (27%). De schaalscore voor de voorzieningen de buurt die uit deze 8 items is opgebouwd (hoe hoger de waarde, hoe beter) is een 6,4. De meeste gebieden scoren rond dit gemiddelde alleen scoort hoger evenals in In 2007 scoorde ' nog slechter. In 2007 lag de schaalscore voorzieningen voor de gemeente lager dan nu in % (zeer) tevreden Basisonderwijs 76,9 87,5 94,9 91,4 88,7 87,6 88,9 Winkels voor dagelijkse boodschappen 95,7 72,5 80,5 65,4 91,0 87,6 82,7 Straatverlichting 85,9 84,2 81,2 82,2 79,9 86,6 83,2 Groenvoorzieningen 58,3 71,6 78,6 69,8 73,1 59,2 69,2 Openbaar vervoer 71,1 82,1 66,3 64,5 31,1 45,0 56,5 Speelmogelijkheden voor kinderen 20,9 56,8 64,0 55,6 74,7 61,8 61,0 Onderhoud van de wegen en fietspaden 57,5 54,0 58,1 44,7 58,2 50,8 54,2 Voorzieningen voor jongeren 17,3 17,5 29,5 24,6 32,3 27,1 26,5 Schaalscore voorzieningen 6,2 6,4 6,6 6,2 6,5 6,2 6, Schaalscore voorzieningen 6,2 6,2 6,7 5,8 6,2 6,2 6,2 * De percentages zijn berekend exclusief weet niet/geen mening. Dit wordt n.l. bij sommige items vaak aangegeven omdat niet alles voor iedereen van toepassing is. Schaalscore voorzieningen in de buurt ,2 6,4 6,6 6,5 6,2 6,2 6, Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 17

18 In 2010 zijn er wat nieuwe voorzieningen bevraagd. 74% is tevreden over de fysieke toegankelijkheid van publieke gebouwen en 73% over die van de openbare ruimte. De scores van de gebieden liggen rond deze gemiddelden, allen scoort wat hoger op de toegankelijkheid publieke gebouwen. Als deze 2 nieuwe items ook in de schaalscore worden meegenomen dan komt deze uit op een 6,6. De gebieden scoren als gemiddeld, alleen ' scoort wat lager. % (zeer) tevreden Fysieke toegankelijkheid publieke gebouwen 70,4 77,4 70,6 68,9 73,4 79,8 74,0 Fysieke toegankelijkheid openbare ruimte 66,7 76,9 72,1 66,9 70,5 77,6 72,5 * De percentages zijn berekend exclusief weet niet/geen mening. Dit wordt n.l. bij sommige items vaak aangegeven omdat niet alles voor iedereen van toepassing is. Schaalscore voorzieningen Nieuw (10 items, nieuw berekende schaalscore) Schaalscore voorzieningen 6,4 6,5 6,7 6,4 6,7 6,4 6,6 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 18

19 Hoofdstuk 3 Wijkactiviteiten en wijkbetrokkenheid 3.1 Inleiding Aan de burgers zijn vragen gesteld over het gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk en de mate waarin men zich betrokken voelt bij de buurt/wijk. 3.2 Gebruik van voorzieningen in de buurt/wijk Het percentage inwoners dat voorzieningen in de buurt/wijk wel eens gebruikt (van elke dag tot zelden) is het hoogst bij sporthal/sportvereniging (45%) en bij buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis (42%). Vereniging voor hobby of vrijetijd scoort 35% en het is laagst bij peuterspeelzaal/kinderopvang met 10%. Als gekeken wordt naar degenen die het minimaal elke maand gebruiken dan scoort de sporthal/sportvereniging het hoogst met 32% en de peuterspeelzaal/kinderdagopvang het laagst met 7%. Dat was in 2007 ook zo. Tussen de gebieden zijn er wat verschillen. Net zoals in 2007 gebruikt men in wat vaker het buurthuis, de sporthal/sportvereniging en de vereniging voor de hobby/vrijetijd en ligt ook het percentage dat het minimaal elke maand gebruikt hoger dan gemiddeld. In daarentegen gebruikt men de sporthal en de vereniging voor de hobby wat minder en ook minder mensen dan gemiddeld doen dat minimaal elke maand. In geldt dit voor de sporthal/sportvereniging. In gebruikt men het buurthuis e.d. minder en ook minder minimaal elke maand. Bij de sporthal/sportvereniging is dit juist meer dan gemiddeld. In 2010 ligt het gebruik van vereniging voor hobby/vrijetijd hoger en ook het gebruik minimaal elke per maand. In Westend gebruikt men in 2010 meer dan gemiddeld de peuterspeelzaal/kinderdagopvang maar ligt het percentage dat minimaal elke maand gebruik maakt van de sporthal/sportvereniging of vereniging voor hobby/vrijetijd lager dan gemiddeld. In centrum gebruikt men het buurthuis e.d. wat minder. In 2010 gebruikt men de sporthal/sportvereniging meer dan gemiddeld en ook de vereniging voor hobby/vrijetijd terwijl deze laatste in 2007 een lagere score dan gemiddeld had. In 2010 ligt in ligt het gebruik van peuterspeelzaal/kinderdagvang lager en ook het percentage dat het minimaal elke maand gebruikt. Vergeleken met 2007 ligt voor de gemeente het gebruik en het gebruik minimaal elke maand, van het buurthuis, vereniging voor hobby/vrije tijd en peuterspeelzaal/kinderdagopvang in 2010 op hetzelfde niveau. De sporthal/sportvereniging scoort daarop in 2010 hoger. Buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis gebruik ,4 41,5 27,2 45,5 37,6 51,8 39, ,2 42,6 30,7 44,1 40,7 54,9 42,0 Buurthuis/wijkcentrum/gemeenschapshuis % dat het minimaal elke maand gebruikt ,0 11,0 5,1 9,0 8,2 18,8 10, ,9 13,2 6,9 9,6 9,0 18,5 11,3 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 19

20 Sporthal/sportvereniging gebruik ,2 30,4 46,4 33,6 23,3 52,2 37, ,5 37,8 57,6 42,7 31,3 54,1 45,2 Sporthal/sportvereniging % dat het minimaal elke maand gebruikt ,1 17,9 36,3 20,7 16,8 42,0 27, ,0 25,0 45,2 24,9 21,7 40,6 31,7 Vereniging voor hobby of vrije tijd gebruik ,3 30,2 31,1 27,4 21,4 52,9 32, ,2 31,9 41,0 31,4 20,0 47,9 34,8 Vereniging voor hobby of vrije tijd % dat het minimaal elke maand gebruikt ,9 17,6 21,2 17,7 10,7 36,7 20, ,1 20,5 25,3 13,1 9,1 29,7 19,6 Peuterspeelzaal/kinderopvang gebruik ,3 10,7 11,5 14,6 11,4 13,4 11, ,0 5,3 13,3 15,5 10,8 6,8 9,9 Leefbaarheid en Veiligheid 2010 O&I gemeente Tilburg 20

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil (Indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers

Angst en vertrouwen. Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving. drs. Josca Boers Angst en vertrouwen Het effect van positieve en negatieve factoren op veiligheidsbeleving Samenwerking tussen Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam en de Vrije Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015

Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 rotterdam.nl/onderzoek Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête 2015 Onderzoek en Business Intelligence Rotterdammers over duurzaamheid 2015 Resultaten uit de Omnibusenquête

Nadere informatie

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen

Communicatiemonitor 2012. Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Communicatiemonitor 2012 Wensen van inwoners ten aanzien van gemeentelijke communicatiemiddelen Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, januari 2013 1 2 Samenvatting

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek

gemeente Onderzoek en Statistiek Januari 2013 Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Onderzoek&Statistiek Uw Uw raad raad laat laat (niet) (niet) naar naar LelyStadsGeLUIDEN zich raden zich raden De mening van de inwoners gepeild De raad in beeld Raad van Lelystad Raadvan vanlelystad Lelystad Raad gemeente

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Centrum Monitoring Wijkprogramma s

Centrum Monitoring Wijkprogramma s Centrum Monitoring Wijkprogramma s Inhoud: 1. Onze buren in voormalig Badhuis 2. Evenementen Raadhuisplein 3. Verlichting park Willem van Oranjelaan 4. Jaarlijkse wijkschouw 5. Speelvoorzieningen 6. Wijkplatform

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel

EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM. Auteur: Carolien van den Handel EVALUATIE SKAEVE HUSE HOUTHAVEN AMSTERDAM Auteur: Carolien van den Handel Dit is een publicatie uit het SEV-programma: Keer de verloedering! U kunt SEV-publicaties vinden op www.sev.nl, of bestellen bij:

Nadere informatie

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen

leefbaarheid is mensenwerk gemeente borger odoorn. Nieuw Buinen Borger Valthermond Tweede Exloërmond onderzoek leefbaarheid Exloo Klijndijk Buinen Tweede rmond Nieuw Eerste Exloërmond Exloërveen erveen Bronnegerveen Tweede Exloërmond rmond erveen erveen Westdorp Bronneger Ellertshaar ermond Zandberg ergroen leefbaarheid is mensenwerk onderzoek leefbaarheid

Nadere informatie

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening.

HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND. Aard, omvang en hulpverlening. HUISELIJK GEWELD ONDER SURINAMERS, ANTILLIANEN EN ARUBANEN, MAROKKANEN EN TURKEN IN NEDERLAND Aard, omvang en hulpverlening Uitgevoerd door Intomart Beleidsonderzoek Tom van Dijk Erik Oppenhuis m.m.v.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting)

Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Vertrouwensonderzoek uitvoering Wet WOZ (2-meting) 2014 Sabine Hooijmans Robbert Zandvliet

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven

Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven Nycturie: prevalentie en kwaliteit van leven D.G. Kooij L. van Dijk F.G. Schellevis Utrecht, 2002 Nivel - Postbus 1568-3500 BN Utrecht - Telefoon 030 27 29 700 - Fax 030 27 29 729 ISBN 90-6905-549-X Niets

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken

Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Samenleven met verschillen in Amersfoortse wijken Kruiskamp, Koppel, Liendert en Zielhorst Ron van Wonderen Erik van Marissing September 2011 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Achtergrond en doelstelling

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie