Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken"

Transcriptie

1 Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken

2 Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 2

3 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 4 Aanbevelingen en overwegingen 7 Verantwoording Leenfrequentie romans / leesboeken Huidige leenfrequentie Verandering in leenfrequentie Verbeterpunten collectie fictie Keuze en inspiratie Gepland versus impulsief lenen Inspiratie voor romans Voorkeur voor indeling Actualiteit Gewenste actualiteit romans / leesboeken Gewenste duur beschikbaarheid romans / leesboeken Actualiteit romans / leesboeken Aanbod en actuele titels Belangstelling aanvullende diensten Belangstelling aanvullende diensten Oordeel aanbod Belang aanbod Omvang aanbod Missende romans / leesboeken Reserveren Gedrag indien roman / leesboek niet aanwezig Reserveren van romans / leesboeken Ophalen gereserveerde boeken Tevredenheid over reserveren Communicatie over wachttijd Maximale wachttijd bij reserveren 42 BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 3

4 Beschrijving onderzoeksresultaten (1) Steekproefopbouw (pagina 12 tot en met 13) De respons van de vierde BiebPanelmeting van 2012 ligt voor de Bibliotheek Deventer op 47% en is even hoog als de respons van het totale BiebPanel (47%). Zoals we in de vorige onderzoeken ook al zagen, loopt de respons in het totale Panel wat terug. Om dit tegen te gaan is in februari 2013 weer een verversingsronde van het Panel uitgevoerd. De helft van de deelnemers bezoekt de bibliotheek in het centrum en baseert het oordeel dus op deze vestiging. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers aan het onderzoek van de Bibliotheek Deventer ligt met 55 jaar ongeveer even hoog als de gemiddelde leeftijd van alle deelnemers (54 jaar). Van de respondenten is ongeveer een kwart man, net als in het totale Panel. Leenfrequentie romans / leesboeken (pagina 14 tot en met 17) In het vorige BiebPanelonderzoek kwam naar voren dat bibliotheekleden de collectie fictie één van de belangrijkste aspecten van de bibliotheek vinden. Maar is dat ook terug te zien in het leengedrag van romans en leesboeken bij de bibliotheek? Dat is inderdaad het geval. De panelleden maken veel gebruik van de collectie fictie: twee vijfde zegt elke drie weken romans / leesboeken te lenen en nog eens ruim een derde elke maand tot twee maanden. Slechts 3% zegt nooit een titel te lenen uit de collectie fictie. In Deventer zien we iets minder panelleden die elke drie weken romans / leesboeken lenen dan in het totale Panel. Verder is een vergelijkbaar beeld zichtbaar, Ruim de helft zegt evenveel romans en leesboeken te lenen als twee jaar geleden. Een kwart is meer fictie gaan lenen en een vijfde juist minder. De reden waarom panelleden meer zijn gaan lenen is voornamelijk dat ze nu meer tijd hebben om te lezen. Enkele panelleden noemen ook goede services van de Bibliotheek Deventer, zoals de langere uitleentermijn en de reserveringsmogelijkheden. De reden om minder te gaan lenen, is vaak tijdgebrek, maar ook het feit dat sommigen nu ebooks lezen door de aanschaf van een ereader. Van de panelleden geeft 15% een verbetersuggestie voor de collectie fictie. Suggesties als een grotere of actuelere collectie. Keuze en inspiratie (pagina 18 tot en met 21) De meeste panelleden (vier op de tien) bedenken thuis welke romans / leesboeken ze willen lenen, maar gaan in de bibliotheek nog verder zoeken en nemen dan vaak ook andere dingen mee. Drie op de tien reserveren thuis titels en halen die dan op in de bibliotheek, een kwart laat zich verrassen in de bibliotheek en 4% leent alleen wat ze van tevoren gepland hadden. Zowel gepland als impulsief lenen speelt dus een grote rol bij het lenen van fictie. In Deventer zijn er duidelijk meer panelleden die aangeven dat ze thuis hun boeken reserveren en die vervolgens ophalen in de bibliotheek. De andere manieren om tot een keuze te komen worden minder vaak gebruikt dan in het totale Panel. Ideeën voor titels van romans of leesboeken krijgen de panelleden vooral in de bibliotheek zelf of uit tijdschriften of kranten (beide bronnen genoemd door circa tweederde). Ook familie, vrienden en kennissen en berichten op internet zorgen voor ideeën. Aanbevelingen van personeel van de bibliotheek zijn slechts voor 5% belangrijk. Het beeld komt overeen met wat we zien in het totale Panel. Gevraagd naar de gewenste indeling van de collectie fictie, blijkt dat 40% een voorkeur heeft voor een indeling op genre en daarbinnen op alfabet. 35% wil het liefst een indeling puur op alfabet. 17% prefereert een indeling op genre en 7% heeft geen voorkeur. We zien in Deventer hetzelfde beeld als in het totale Panel. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 4

5 Beschrijving onderzoeksresultaten (2) Actualiteit collectie fictie (pagina 22 tot en met 26) Hoe lang nadat een roman / leesboek in de winkel verkrijgbaar is, moet het ook in de bibliotheek verkrijgbaar zijn? De meningen daarover zijn verdeeld, net als in het totale Panel. Een zesde stelt dat romans en leesboeken per direct beschikbaar moeten zijn in de bibliotheek en een vijfde vindt dat dit binnen twee weken het geval moet zijn. Een derde ziet drie weken tot een maand als een redelijke termijn en voor een zevende is twee maanden of een half jaar snel genoeg. Voor 15% maakt het niet uit. Ook op de vraag hoe lang romans / leesboeken in de bibliotheek beschikbaar moeten blijven, wordt wisselend gereageerd. Twee vijfde van de panelleden vindt één tot vier jaar voldoende, een kwart van de panelleden kiest voor vijf tot acht jaar en een zesde vindt dat romans en leesboeken langer dan acht jaar beschikbaar moeten blijven. Deze laatste groep is in Deventer kleiner dan in het totale Panel. De tevredenheid over de actualiteit van de collectie fictie is het hoogste wat betreft de spannende boeken (73%) en de literaire romans (70%) onder de panelleden die hierover een mening hebben. Over de actualiteit van de waargebeurde verhalen en de romantische boeken is ruim de helft te spreken. De collectie Engelstalige boeken is door het kleinste aantal panelleden beoordeeld, maar krijgt van hen ook de minst hoge score: slechts een vijfde is positief over de actualiteit en ruim een derde is negatief. De panelleden uit Deventer zijn daarmee nog iets negatiever over de actualiteit van de Engelstalige boeken dan het totale Panel. Wat zou de voorkeur hebben: een klein aanbod met wel meerdere exemplaren van actuele en veelgevraagde titels of een breed aanbod met iets minder actuele titels? Bijna de helft (46%) zou kiezen voor een breed aanbod. Voor een ongeveer even grote groep panelleden (44%) heeft een klein aanbod met veel actuele titels de voorkeur. Een tiende heeft geen duidelijke mening. Dit sluit aan bij de mening over de gehele collectie zoals die in onderzoek Dilemma s van de bibliotheek naar voren kwam. We zien in Deventer een iets minder uitgesproken voorkeur voor een breed aanbod dan in het totale Panel, waar 55% voor een breed aanbod kiest. Belangstelling aanvullende diensten (pagina 27 tot en met 29) Een zesde van de panelleden zou bereid zijn om te betalen voor het lenen van actuele titels. Tweederde zegt belangstelling te hebben voor een all-in abonnement, waarbij in één keer alles betaald is en er geen extra kosten meer zijn (voor bijvoorbeeld reserveren of actuele titels). In gerichte leensuggesties op basis van de leenhistorie, zeggen ongeveer vier op de tien interesse te hebben. De belangstelling voor een all-in abonnement ligt in Deventer hoger dan in het totale Panel, de bereidheid tot het betalen voor actuele titels juist iets lager. Oordeel aanbod collectie fictie (pagina 30 tot en met 35) Als we kijken naar het belang, dan zien we dat de panelleden de aanwezigheid van actuele literaire romans en spannende boeken het belangrijkste vinden, beide door ongeveer driekwart van belang geacht. Twee derde hecht belang aan de aanwezigheid van klassiekers uit de literatuur, zes op de tien aan waargebeurde verhalen, ruim de helft aan romantische boeken en ruim een derde aan Engelstalige romans. In Deventer hecht men minder waarde aan de aanwezigheid van waargebeurde verhalen en klassiekers uit de literatuur dan in het totale Panel. Over de omvang van de collectie waargebeurde verhalen en romantische boeken zijn degenen die hierover een mening hebben over het algemeen tevreden. Een groep van 10% vindt het aanbod romantische boeken te groot. Een kwart ervaart het aanbod actuele literaire romans als te beperkt en een zesde vindt dat er te weinig klassiekers uit de literatuur beschikbaar zijn. Het aanbod Engelstalige romans is door het kleinste aantal panelleden beoordeeld, maar hiervan is wel bijna de helft van mening dat het aanbod te beperkt is. In Deventer is men iets vaker dan gemiddeld dan in het Panel ontevreden over de omvang van het aanbod actuele literaire romans. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 5

6 Beschrijving onderzoeksresultaten (3) De meeste panelleden zijn tevreden over de samenstelling van de collectie fictie in de bibliotheek. Een vijfde zegt iets te missen in de collectie. Men noemt dan met name actuele boeken. Reserveren (pagina 28, 29 en 36 tot en met 42) Wat doen de panelleden als ze op zoek zijn naar een roman of leesboek in de bibliotheek, maar het blijkt niet aanwezig te zijn? Drie kwart besluit het boek te reserveren, de meesten vanuit huis. Van de panelleden gaat 18% op zoek naar een ander boek en 2% gaat weg zonder het boek en probeert het later nog eens. We zien dat de panelleden in Deventer veel meer geneigd zijn om een boek te reserveren als het niet aanwezig is dan in het totale Panel. In Deventer geven dan ook veel meer panelleden aan weleens een titel te reserveren: zo n 90% van de panelleden reserveert een roman of leesboek, variërend van één keer per jaar tot meer dan twintig keer per jaar. In het totale Panel is dit driekwart van de panelleden. Het gemiddelde van de panelleden in Deventer die weleens reserveren, is maar liefst dertien reserveringen per jaar. Dit duidelijk meer dan in het totale Panel (gemiddeld negen per jaar). Bij het ophalen van de gereserveerde boeken kijkt de meerderheid (88%) ook nog verder in de bibliotheek en neemt soms ook andere dingen mee. Dit zien we ook in het totale Panel. De overgrote meerderheid van de panelleden die weleens romans of leesboeken reserveren, is (zeer) tevreden over deze dienst, net als in het totale Panel. Een stuk kritischer zijn de panelleden over de communicatie over de wachttijd. De helft vindt dat in de catalogus niet duidelijk wordt aangegeven hoe lang het zal duren tot het boek beschikbaar komt. Het panel uit Deventer is nog iets kritischer dan het totale Panel. Hoe lang zijn de panelleden maximaal bereid te wachten tot de titel er is, nadat ze gereserveerd hebben? De antwoorden hierop zijn wisselend, net als in het totale Panel. Zo wil 5% wil maar maximaal enkele dagen of een week wachten, een kwart is bereid om twee of drie weken te wachten, eveneens een kwart een maand en een derde langer dan een maand. De panelleden in Deventer kunnen hiermee gemiddeld iets meer geduld opbrengen dan wel elders zien. Van alle panelleden die weleens romans / leesboeken lenen, is een tiende bereid om te betalen voor het reserveren van titels uit de eigen bibliotheek. Een kwart is bereid om te betalen voor het reserveren van titels van een andere bibliotheek. Deze percentages liggen lager dan in het totale Panel, iets wat wellicht te maken heeft met het feit dat de panelleden gewend zijn aan het gratis reserveren bij de Bibliotheek Deventer. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 6

7 Aanbevelingen en overwegingen BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 7

8 Aanbevelingen en overwegingen (1) Over het algemeen zijn de panelleden te spreken over de collectie fictie van de Bibliotheek Deventer. Veel panelleden lenen nog evenveel romans / leesboeken als twee jaar geleden. Als ze minder zijn gaan lenen, komt dit soms door tijdgebrek, maar soms ook omdat ze zijn overgestapt op ebooks. Het is dus belangrijk om aan te geven dat de bibliotheek hierin ook een aanbod heeft. Het aanbod is nu nog beperkt, maar wanneer dit groter wordt, is het belangrijk dit snel te communiceren aan alle leden. Ook kunnen de leden nu al door het personeel of via de website, de digitale nieuwsbrief en andere communicatiekanalengewezen worden op het nationale aanbod via (de Eregalerij ebooks) of Als we kijken naar het oordeel over de omvang en de actualiteit van de verschillende onderdelen van de collectie fictie, dan zien we dat de panelleden het minst tevreden zijn over de collectie Engelstalige romans. Dit collectieonderdeel wordt echter ook het minst belangrijk geacht. Dit neemt niet weg dat de collectie Engelstalige romans een punt van aandacht vormt. Van de andere onderdelen is men het minst tevreden over de omvang van de collectie actuele literaire romans en de actualiteit van de waargebeurde verhalen en de romantische boeken. Ga na of de collectie actuele literaire romans uitgebreid zou kunnen worden en bekijk daarnaast of de afschrijftermijn van de waargebeurde verhalen en de romantische boeken korter gemaakt kan worden. Leg de resultaten van dit onderzoek naast de uitleencijfers om te bepalen hoe de collectie fictie geoptimaliseerd kan worden. Hiervoor kunt u ook advies inwinnen bij een collectiespecialist van uw PSO. Onder de panelleden bestaan verschillende voorkeuren voor de indeling van de materialen. Wel zien we dat slechts een kleine groep een voorkeur heeft voor een indeling puur op genre. De grootste groep kiest voor de optie indeling op genre en daarbinnen op alfabet. Zorg er dus voor dat ook als er werelden, genres of themaplaatsing gebruikt wordt, er daarbinnen wordt gesorteerd op alfabet. Voor de meeste panelleden geldt dat ze: zowel gericht op zoek gaan naar romans / leesboeken (gepland lenen) als zich in de bibliotheek laten verrassen en andere romans / leesboeken meenemen dan ze van tevoren van plan waren (impulsief lenen) Houd bij de indeling en presentatie rekening met beiden manieren van lenen. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 8

9 Aanbevelingen en overwegingen (2) Uit eerder BiebPanel onderzoek kwam al naar voren dat veel deelnemers het pretparkmodel (één totaalabonnement tegen een relatief hoge prijs) prefereren boven het kermismodel (een relatief lage prijs voor het abonnement en daarnaast leengeld voor materialen). In het huidige onderzoek geeft twee derde aan dat ze belangstelling hebben voor een all-in abonnement (pretparkmodel). Onderzoek de mogelijkheid tot de introductie van een dergelijke abonnementsvorm. Een aantal bibliotheken hebben met succes een all-in abonnement geintroduceerd. Hoewel ook de actualiteit belangrijk wordt gevonden, blijkt uit het huidige onderzoek dat bijna de helft van de panelleden, als ze zouden moeten kiezen, liever een breed aanbod met veel verschillende titels zouden zien dan een smaller aanbod met veel actuele en veelgevraagde titels. Naast de beschikbaarheid van actuele titels is de beschikbaarheid van de oudere titels dus ook van belang. Dit blijkt ook uit het feit dat een deel van de panelleden uit Deventer de aanwezigheid van klassiekers uit de literatuur belangrijk vinden en dat een aanzienlijk deel vindt dat titels langer dan acht jaar na verschijning in de bibliotheek beschikbaar moeten blijven. Blijf dus ook aandacht besteden aan oudere titels. Dat hoeft niet altijd fysiek in de bibliotheek te zijn, maar kan ook bijvoorbeeld door reservering worden bereikt. Maak bibliotheekleden in dat geval goed duidelijk dat niet aanwezige materialen (gratis) gereserveerd kunnen worden en dat hierbij ook uit collecties van andere bibliotheken geput kan worden. De panelleden zijn erg tevreden over de mogelijkheden tot reserveren van de Bibliotheek Deventer. Ze zijn enthousiast en maken bovengemiddeld veel gebruik van deze dienst. Dat kwam ook in het vorige Biebpanel onderzoek al naar voren. Het is duidelijk dat het beleid op dit punt succesvol is. Een deel van de panelleden is echter niet tevreden over de communicatie over de wachttijd tot het gereserveerde boek beschikbaar komt. Ga na hoe er op een duidelijkere manier aangegeven kan worden hoe lang iemand ongeveer zal moeten wachten tot een gereserveerde titel beschikbaar komt. De Bibliotheek Deventer biedt momenteel nog geen gerichte leessuggesties aan (de link naar romanadvies werkt (nog) niet). Bijna de helft van de panelleden die weleens romans / leesboeken lenen zegt wel belangstelling te hebben voor gerichte leessuggesties op basis van de leengeschiedenis. Gerichte leessuggesties zorgen ervoor dat leden op nieuwe ideeën gebracht worden en dus voor extra uitleningen. Daarnaast is het een goede manier om de collectie gericht onder de aandacht te brengen. Breng in kaart of de Bibliotheek Deventer deze dienst actief wil gaan aanbieden aan de leden. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 9

10 Verantwoording BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 10

11 Over het onderzoek Achtergrond ProBiblio heeft in 2009 BiebPanel opgericht. Bibliotheekleden kunnen lid worden van BiebPanel en ontvangen als deelnemer 4 maal per jaar een vragenlijst over verschillende onderwerpen. Leeswijzer grafieken Percentages kunnen soms optellen tot iets meer of minder dan 100%. Dit wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen. Rapportage Het 4 e onderzoek in 2012 heeft plaatsgevonden van 22 november t/m 11 december Leeswijzer open vragen De letterlijke antwoorden op de open vragen staan in een aparte bijlage. Dit onderzoek gaat over de collectie romans / leesboeken van de bibliotheek met als onderwerpen: Leengedrag romans / leesboeken Keuze en inspiratie Actualiteit romans / leesboeken Belang en omvang aanbod romans / leesboeken Reserveren van romans / leesboeken Doelstelling Het onderzoek geeft inzicht in de tevredenheid over de collectie fictie zodat deze collectie geoptimaliseerd kan worden. BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 11

12 Samenstelling Steekproef (1) Verdeling over vestigingen Vestiging Aantal Percentage Centrum % Colmschate 87 27% Bathmen 22 7% Keizerslanden 19 6% Diepenveen 17 5% Schalkhaar 15 5% Okkenbroek 3 1% Lettele 1 0% Totaal % BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 12

13 Samenstelling Steekproef (2) Verdeling leeftijd en geslacht Leeftijd Deventer BiebPanel jaar 1% 2% jaar 3% 2% jaar 5% 4% jaar 7% 6% jaar 9% 10% jaar 14% 13% jaar 12% 14% jaar 14% 14% jaar 14% 14% 66 jaar en ouder 22% 20% Onbekend 0% 0% Gemiddelde leeftijd 55,1 54,2 Geslacht Deventer BiebPanel Man 28% 25% Vrouw 72% 75% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 13

14 1. Leenfrequentie romans / leesboeken BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 14

15 1.1 Huidige leenfrequentie "Hoe vaak leent u romans / leesboeken bij de bibliotheek?" Deventer (n=319) 40% 22% 13% 8% 5% 9% 3% BiebPanel (n=9.616) 45% 20% 11% 7% 5% 9% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 keer per 3 weken of vaker 1 keer per maand 1 keer per 6 weken 1 keer per 2 maanden 1 keer per 3 maanden 1 keer per 4 maanden of minder vaak Nooit BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 15

16 1.2 Verandering in leenfrequentie "Als u dit vergelijkt met twee jaar geleden, leent u dan nu meer, even veel of minder romans / leesboeken?" Exclusief weet niet / nog geen 2 jaar lid Deventer (n=316) 7% 17% 55% 13% 8% BiebPanel (n=9.531) 6% 16% 54% 15% 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Veel meer Iets meer Evenveel Iets minder Veel minder BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 16

17 1.3 Verbeterpunten collectie fictie "Wat zou de bibliotheek kunnen doen om ervoor te zorgen dat u (meer) romans / leesboeken gaat lenen bij de bibliotheek?" Voor de gegeven antwoorden bij "Ik zou (meer) romans / leesboeken gaan lenen wanneer:" zie de bijlage. Deventer (n=319) BiebPanel (n=9.616) 15% 20% Ik zou (meer) romans / leesboeken gaan lenen wanneer: Ik zal niet meer romans / leesboeken lenen bij de bibliotheek dan ik nu doe 85% 80% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 17

18 2. Keuze en inspiratie BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 18

19 2.1 Gepland versus impulsief lenen "Hoe komt u doorgaans tot een keuze als u in de bibliotheek een roman / leesboek wilt lenen?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Ik bedenk thuis wat ik wil hebben, maar ga in de bibliotheek nog verder zoeken en neem vaak (ook) andere dingen mee 42% 48% Ik ben meestal niet op zoek naar iets specifieks, maar laat me verrassen 24% 29% Ik reserveer thuis en haal de boeken op in de bibliotheek 12% 29% Ik bedenk thuis wat ik wil hebben en ga gericht op zoek in de bibliotheek. Ik kom meestal alleen thuis met hetgeen ik van tevoren had gepland 4% 9% Ik bezoek de bibliotheek meestal niet om romans / leesboeken te lenen 2% 3% Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 19

20 2.2 Inspiratie voor romans "Hoe komt u aan ideeën voor titels / romans die u wilt lezen?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen In de bibliotheek zelf, bijvoorbeeld in de kasten of op de tafels met boeken 71% 70% In kranten of tijdschriften 65% 67% Via familie, vrienden of kennissen 57% 55% Via internet 27% 29% Via aanbevelingen die door andere lezers worden gedaan 16% 14% Via aanbevelingen van personeel van de bibliotheek 5% 4% Anders namelijk 8% 11% Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 20

21 2.3 Voorkeur voor indeling "Bibliotheken gebruiken verschillende manieren om hun romans / leesboeken neer te zetten. Wat heeft uw voorkeur?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Indeling op genre, en daarbinnen op alfabet 40% 44% Indeling op alfabet 35% 36% Indeling op genre 17% 16% Geen voorkeur 4% 7% Weet niet / geen mening 0% 0% Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 21

22 3. Actualiteit BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 22

23 3.1 Gewenste actualiteit romans / leesboeken "Hoe lang nadat een roman / leesboek in de winkel verkrijgbaar is, moet dit volgens u ook in de bibliotheek verkrijgbaar zijn?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Deventer (n=310) 17% 20% 5% 30% 9% 5% 15% BiebPanel (n=9.314) 19% 23% 6% 25% 8% 5% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Direct wanneer het boek uitkomt Binnen twee weken Binnen drie weken Binnen een maand Binnen twee maanden Binnen een half jaar Weet niet / Maakt me niet uit BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 23

24 3.2 Gewenste duur beschikbaarheid romans / leesboeken "En hoe lang vindt u dat romans / leesboeken in de bibliotheek beschikbaar moeten blijven?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Deventer (n=310) 2% 15% 25% 16% 8% 16% 18% BiebPanel (n=9.314) 1% 12% 23% 17% 6% 23% 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Korter dan een jaar 1 tot 2 jaar 3 tot 4 jaar 5 tot 6 jaar 7 tot 8 jaar Langer dan 8 jaar Weet niet / Maakt me niet uit BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 24

25 Engelstalig Romantisch Waargebeurd Literair Spannend 3.3 Actualiteit romans / leesboeken "In hoeverre vindt u het aanbod van de volgende soorten romans / leesboeken wel of niet actueel in uw bibliotheek?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 234) 21% 52% 23% 3% 1% BiebPanel (n = 7.133) 20% 57% 18% 4% 1% Deventer (n = 224) 12% 58% 24% 4% 2% BiebPanel (n = 6.948) 16% 56% 22% 5% 1% Deventer (n = 179) 8% 49% 41% 2% 1% BiebPanel (n = 5.396) 10% 51% 34% 4% 1% Deventer (n = 175) 12% 45% 37% 5% 2% BiebPanel (n = 5.347) 11% 48% 33% 6% 2% Deventer (n = 113) 2% 19% 41% 22% 16% BiebPanel (n = 3.357) 3% 27% 39% 20% 10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer actueel Redelijk actueel Neutraal Niet actueel Helemaal niet actueel BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 25

26 3.4 Aanbod en actuele titels "Wanneer u alleen denkt aan de romans / leesboeken van de bibliotheek en u kunt kiezen uit de volgende twee alternatieven. Naar welke optie zou uw voorkeur uitgaan?" Een klein aanbod met daarbij meerdere exemplaren van actuele en veelgevraagde titels. Oudere of minder populaire titels zijn niet altijd aanwezig en moeten worden opgevraagd bij andere bibliotheken. De nadruk ligt dan op een actuele collectie die goed beschikbaar is. Een groot aanbod, maar minder exemplaren per titel. Actuele titels zijn hierdoor niet altijd aanwezig Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) 8% 2% 6% 2% 44% Klein aanbod, veel actuele titels 37% Groot aanbod, minder actuele titels 46% Maakt me niet uit Weet ik niet 55% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 26

27 4. Belangstelling aanvullende diensten BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 27

28 Behoefte aan gerichte suggesties obv leenhistorie Bereid te betalen voor reserveren van andere bibliotheek Behoefte aan all-in abonnement 4.1 Belangstelling aanvullende diensten (1) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Ik zou graag een all-in abonnement afsluiten waarbij ik in één keer betaal en geen extra kosten (bijvoorbeeld voor reserveren, actuele boeken etc.) meer heb Ik ben bereid te betalen voor het reserveren van romans / leesboeken die mijn eigen bibliotheek niet in het aanbod heeft Ik zou het fijn vinden wanneer de bibliotheek mijn leenhistorie gebruikt om mij gerichte suggesties te doen Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen. Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 298) 30% 38% 12% 12% 8% BiebPanel (n = 8.869) 21% 31% 18% 21% 9% Deventer (n = 306) 1% 24% 19% 32% 24% BiebPanel (n = 9.161) 6% 43% 15% 23% 13% Deventer (n = 295) 10% 32% 26% 18% 14% BiebPanel (n = 8.942) 10% 36% 19% 20% 15% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 28

29 Bereid te betalen voor reserveren van eigen bibliotheek Bereid te betalen voor lenen actuele titels 4.1 Belangstelling aanvullende diensten (2) "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken?" Ik ben bereid te betalen voor het lenen van actuele titels Ik ben bereid te betalen voor het reserveren van romans / leesboeken van mijn eigen bibliotheek Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen. Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 306) 1% 16% 14% 38% 30% BiebPanel (n = 9.130) 4% 26% 17% 34% 20% Deventer (n = 307) 1% 10% 11% 40% 37% BiebPanel (n = 9.190) 4% 24% 15% 36% 22% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 29

30 5. Oordeel aanbod BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 30

31 Klassiekers uit de literatuur Spannende boeken Actuele literaire romans 5.1 Belang aanbod (1) "Hoe belangrijk vindt u het dat de volgende soorten romans / leesboeken in de bibliotheek aanwezig zijn?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 303) 33% 45% 16% 5% 2% BiebPanel (n = 9.141) 34% 46% 15% 4% 1% Deventer (n = 307) 33% 44% 15% 5% 3% BiebPanel (n = 9.182) 35% 43% 13% 6% 3% Deventer (n = 301) 18% 47% 26% 7% 2% BiebPanel (n = 9.112) 25% 47% 20% 6% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 31

32 Engelstalige romans Romantische boeken Waargebeurde verhalen 5.1 Belang aanbod (2) "Hoe belangrijk vindt u het dat de volgende soorten romans / leesboeken in de bibliotheek aanwezig zijn?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 306) 11% 49% 30% 8% 2% BiebPanel (n = 9.148) 13% 53% 26% 7% 2% Deventer (n = 305) 13% 42% 28% 13% 4% BiebPanel (n = 9.134) 15% 44% 26% 11% 4% Deventer (n = 290) 6% 31% 38% 16% 8% BiebPanel (n = 8.662) 11% 30% 31% 19% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Belangrijk noch onbelangrijk Onbelangrijk Zeer onbelangrijk BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 32

33 Romantische boeken Spannende boeken Waargebeurde verhalen 5.2 Omvang aanbod (1) "In hoeverre bent u tevreden over het aanbod van de volgende soorten romans / leesboeken in de bibliotheek?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 176) 10% 88% 2% BiebPanel (n = 5.507) 11% 87% 2% Deventer (n = 248) 14% 84% 2% BiebPanel (n = 7.665) 12% 83% 5% Deventer (n = 184) 7% 84% 10% BiebPanel (n = 5.755) 8% 81% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Te beperkt Goed Te groot BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 33

34 Engelstalige romans Klassiekers uit de literatuur Actuele literaire romans 5.2 Omvang aanbod (2) "In hoeverre bent u tevreden over het aanbod van de volgende soorten romans / leesboeken in de bibliotheek?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n = 228) 24% 75% 1% BiebPanel (n = 7.106) 18% 80% 1% Deventer (n = 171) 18% 82% 0% BiebPanel (n = 5.769) 22% 77% 1% Deventer (n = 112) 46% 53% 2% BiebPanel (n = 3.383) 41% 55% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Te beperkt Goed Te groot BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 34

35 5.3 Missende romans / leesboeken "Is er iets wat u mist in de collectie romans / leesboeken van uw bibliotheek? Zo ja, wat mist u dan?" Alle bibliotheekleden Voor de gegeven antwoorden bij "Ja, ik mis wel iets, namelijk" zie de bijlage. Deventer (n=319) BiebPanel (n=9.616) 18% 22% Nee, ik mis niets Ja, ik mis wel iets, namelijk... 82% 78% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 35

36 6. Reserveren BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 36

37 6.1 Gedrag indien roman / leesboek niet aanwezig "Stel u bent op zoek naar een roman / leesboek in de bibliotheek, maar het boek is niet aanwezig. Wat doet u dan (meestal) op zo n moment?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) 18% 2% 4% Ik reserveer het boek in de bibliotheek 25% Ik reserveer het boek vanaf thuis 7% 4% 18% Ik ga op zoek naar een ander boek dat er wel is en leen dat Ik ga weg zonder het boek of een alternatief te lenen en kijk bij mijn volgende bezoek of het boek er wel is Anders, namelijk 36% 35% 51% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 37

38 6.2 Reserveren van romans / leesboeken "Hoe vaak per jaar reserveert u een roman of leesboek?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken lenen 100% 90% 80% 70% 11% 25% 25% 11% 60% 15% 11% 50% 40% 15% 15% 30% 14% 17% 20% 13% 10% 11% 11% 6% 0% Deventer (n=310) BiebPanel (n=9.314) Gemiddeld: 13,2 keer 9,0 keer 1 keer 2 keer 3-4 keer 5 tot 10 keer 10 tot 20 keer 20 keer of vaker Nooit BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 38

39 6.3 Ophalen gereserveerde boeken "Wat doet u meestal wanneer u uw gereserveerde boek(en) ophaalt in de bibliotheek?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken reserveren Deventer (n=277) BiebPanel (n=6.939) 12% 15% Ik haal alleen de gereserveerde boeken op Ik ga in de bibliotheek ook nog verder kijken en neem soms ook andere dingen mee 88% 85% BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 39

40 6.4 Tevredenheid over reserveren "Hoe tevreden bent u over het reserveren van romans / leesboeken van de bibliotheek in het algemeen?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken reserveren Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n=275) 39% 54% 5% 1% 0% BiebPanel (n=6.848) 39% 53% 6% 2% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer tevreden Tevreden Tevreden noch ontevreden Ontevreden Zeer ontevreden BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 40

41 6.5 Communicatie over wachttijd "In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak?" Mijn bibliotheek geeft bij het reserveren vanuit de catalogus duidelijk aan hoe lang ik moet wachten op mijn boek Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken reserveren Exclusief weet niet / geen mening Deventer (n=241) 7% 26% 16% 38% 13% BiebPanel (n=5.904) 7% 31% 20% 29% 13% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens, niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 41

42 6.6 Maximale wachttijd bij reserveren "Hoe lang bent u maximaal bereid te wachten totdat de titel er is wanneer u deze gereserveerd hebt?" Bibliotheekleden die wel eens romans / leesboeken reserveren Deventer (n=277) 0% 5% 14% 14% 27% 32% 8% 0% BiebPanel (n=6.939) 2% 12% 26% 18% 20% 16% 6% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maximaal enkele dagen Maximaal een week Maximaal twee weken Maximaal drie weken Maximaal een maand Langer dan een maand. Weet ik niet Niet, het boek moet direct beschikbaar zijn BiebPanel meting de Bibliotheek Deventer 42

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek Regiobibliotheek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T voor bibliotheken Rapportage onderzoek meer dan boeken een onderzoek onder klanten naar het aanbod van overige materialen van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Cluster Deventer. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek

September 2016 Collectie & informatiefunctie. Bibliotheek Den Haag. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken

Cluster Drenthe Stadsbibliotheken September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Drenthe Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Cluster Kop van Overijssel

Cluster Kop van Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Beoordeling

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Cluster Midden-Overijssel

Cluster Midden-Overijssel September 2016 Collectie & informatiefunctie Cluster Midden-Overijssel Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken de nieuwe bibliotheek Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Samenvatting - onepager Binnenkomst

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T September 2016 Collectie & informatiefunctie de Bibliotheek Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1.

Nadere informatie

Communicatie en informatie

Communicatie en informatie Bibliotheek Hilversum heeft in september 2010 een Biebpanel in het leven geroepen. Het panel bestaat uit circa 500 leden. De groep vertegenwoordigt een doorsnede van de leden vanaf 16 jaar. Wilt u deelnemen

Nadere informatie

Bibliotheken Noord Fryslân

Bibliotheken Noord Fryslân Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 2-2014 Vindbaarheid en presentatie Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over de vindbaarheid en presentatie van materialen in de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de bibliotheekmedewerkers de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over

Rapportage onderzoek. een onderzoek onder klanten naar hun mening over voor bibliotheken Rapportage onderzoek keuzes van bibliotheken een onderzoek onder klanten naar hun mening over dilemma s van bibliotheken Bibliotheek Den Haag Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Rapportage onderzoek Tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek naar de tevredenheid over de bibliotheek Het derde BiebPanel was een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Duinrand

Nadere informatie

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T

Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek. Regiobibliotheek Z-O-U-T Rapportage onderzoek digitale bibliotheek een onderzoek onder klanten naar de digitale dienstverlening van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden

Rapportage Biebpanel. Tarieven en leenvoorwaarden Tarieven en leenvoorwaarden Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in maart 2014 gehouden Biebpanel-onderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 15 augustus 2014 Biebpanel:

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel meting 1 2013

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Deventer Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Deventer Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Cluster Twente Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen panelleden

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Regiobibliotheek Z-O-U-T

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek De Nieuwe Bibliotheek Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

de Bibliotheek Aan den IJssel

de Bibliotheek Aan den IJssel Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden de Bibliotheek Aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Samenvatting - onepager Positief: BiebPanel leden in Aan

Nadere informatie

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek

Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Onderzoek De toekomst van de bibliotheek Rapportage Het 3e onderzoek in 2013 heeft plaatsgevonden van 19 september t/m 9 oktober 2013. Dit onderzoek ging over de toekomst van de bibliotheek met als onderwerpen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken. voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken voor bibliotheken Rapportage onderzoek personeel van bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de medewerkers van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek

Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Rapportage onderzoek imago een onderzoek naar het imago van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten 3 Verantwoording 4 1. Associaties bibliotheek 9 1.1 Associaties

Nadere informatie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie

Vragenlijst BiebPanel meting Collectie & informatiefunctie Vragenlijst BiebPanel meting 2 2016 Collectie & informatiefunctie Welkom bij dit onderzoek van BiebPanel! In het tweede onderzoek van 2016 staat de collectie van uw bibliotheek centraal. Daarnaast willen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek

Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage onderzoek tevredenheid over de bibliotheek Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Bibliotheek Den Haag

Nadere informatie

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek

Totaalrapport. September 2016 Collectie & informatiefunctie. Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek September 2016 Collectie & informatiefunctie Totaalrapport Een onderzoek over de collectie en de informatiefunctie van de Bibliotheek meting 2 2016 - Totaalrapport 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen

Nadere informatie

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland

Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheken Noordoost en Noordwest Friesland Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek activiteiten. voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten voor bibliotheken Rapportage onderzoek activiteiten Een onderzoek onder klanten over de activiteiten van de bibliotheek de Bibliotheek Zuid- 2 Inhoud Beschrijving onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Hilversum Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Kwartaal 2 2011 BiblioPlus

Kwartaal 2 2011 BiblioPlus Kwartaal 2 2011 BiblioPlus Collectie & Toptitels Colofon BiblioPlus Onderzoeksteam Cubiss Klantenpanel BiblioPlus - Onderzoek Collectie & Toptitels 2 Inhoudsopgave 1. Achtergrond... 4 2. Resultaten...

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Westfriese Bibliotheken

Westfriese Bibliotheken Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Westfriese Bibliotheken Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheek Den Haag Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

Flitspeiling over lezen in de vakantie

Flitspeiling over lezen in de vakantie Flitspeiling over lezen in de vakantie Rapportage Westfriese Bibliotheken Oktober 2017 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In deze flitspeiling staat lezen tijdens de vakantieperiode centraal. Hoe lezen

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum December 2014 Campagne Nederland Leest Bibliotheek Hilversum Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012.

Periode. Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september t/m 9 oktober 2012. Rapportage BiebPanel meting 3 2012 Tevredenheid over de bibliotheek; een onderzoek onder klanten over verschillende aspecten en diensten van de bibliotheek Periode Dit onderzoek is uitgevoerd van 24 september

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. de Bibliotheek Z-O-U-T Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid de Bibliotheek Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de bibliotheek

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek de Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

Het imago van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel Het imago van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in november-december 2013 gehouden Biebpanel-onderzoek naar het imago van de Bibliotheek. 11 april 2014

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek

Juni 2016 Klanttevredenheid. Bibliotheken Noord Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek Juni 2016 Klanttevredenheid Bibliotheken Fryslân Een onderzoek naar de beoordeling van diensten van de bibliotheek 0 Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Aanbevelen van de

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

de nieuwe bibliotheek

de nieuwe bibliotheek December 2014 Campagne Nederland Leest de nieuwe bibliotheek Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel

naar de toekomst van de Bibliotheek. Rapportage Biebpanel De toekomst van de Bibliotheek Rapportage Biebpanel Dit document bevat een compacte rapportage van het in september 2013 gehouden Biebpanelonderzoek naar de toekomst van de Bibliotheek. 27 januari 2014

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek Z-O-U-T (Zuid Oost Utrecht) Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Inhoud Samenvatting - onepager 2 Samenvatting

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling BiebPanel

BiebPanel flitspeiling BiebPanel Rapportage BiebPanel April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente

BiebPanel flitspeiling Cluster Twente Rapportage Cluster Twente April 2017 0 Samenvatting Samenvatting Achtergrond In 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een convenant gesloten met de Belastingdienst; de openbare bibliotheken, de Koninklijke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006

Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 Klanttevredenheidsonderzoek Bureau Wsnp 2006 November 2006 Stefan Peters & Carolien van Ees 14162 Inhoudsopgave 1. Inleiding en onderzoeksdoel 2. Onderzoeksopzet 3. Conclusies 4. Resultaten Inleiding en

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken

Rapportage Het imago van de bibliotheek. voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek voor bibliotheken Rapportage Het imago van de bibliotheek Een onderzoek onder leden en niet-leden over het imago van de bibliotheek de Bibliotheek Deventer BiebPanel

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

de Bibliotheek Z-O-U-T

de Bibliotheek Z-O-U-T December 2014 Campagne Nederland Leest de Bibliotheek Z-O-U-T Inzicht in de bekendheid, belang, gebruik en waardering Inhoud Onepager 2 Onderzoeksresultaten 3 Conclusies en aanbevelingen 5 Verantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Maart 2017 Medewerkers van de Bibliotheek Bibliotheek Een onderzoek naar de medewerkers van de Bibliotheek Inhoud Onepager 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 8 1. Contact met medewerkers 10

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

de Bibliotheek Deventer

de Bibliotheek Deventer Maart 2015 Ontmoetings- en verblijfsfunctie de Bibliotheek Deventer Een onderzoek naar het belang, de wensen en suggesties Inhoud Onderzoeksresultaten 2 Conclusies en aanbevelingen 3 Verantwoording 7 1.

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin

AFM Consumentenmonitor Q3 2009 Kredietwaarschuwingszin AFM Consumentenmonitor Q3 009 Kredietwaarschuwingszin GfK Michel van der List Marcel Cools/ Niek Damen Indeling Rapportage Kredietwaarschuwingszin 1 Onderzoeksverantwoording Kennisvragen Kredietwaarschuwingszin

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie