Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer"

Transcriptie

1 Versie definitief Datum 25 november (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over de Vrijwillige Brandweer wilden invullen. Na anderhalve week hadden 395 panelleden de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 53 procent. De gemeente en brandweer willen graag weten of de leden van het Digipanel wel eens iets over de Vrijwillige Brandweer gezien of gehoord hebben. En of zij zelf vrijwilliger bij de Brandweer zouden willen worden en waarom. De onderzoeksresultaten gebruiken de gemeente en brandweer voor (verbetering van) de communicatie bij het werven van vrijwilligers voor de brandweer. De uitkomsten Kennis van de Vrijwillige Brandweer Van de panelleden weet 86% dat Nieuwegein een Vrijwillige Brandweer heeft. Veertien procent is hier niet van op de hoogte. De panelleden is gevraagd wat er als eerste bij hen op komt als ze aan de Vrijwillige Brandweer Nieuwegein denken. Bijna tweederde (62%) denkt als eerste: maatschappelijk verantwoord. De resultaten van deze vraag staan in grafiek 1. In de categorie Anders, namelijk zijn onder meer genoemd: Goed dat ze er zijn Noodzakelijk Betrokken(heid) Nuttig Grafiek 1: Wat komt er als eerste bij u op als u denkt aan de Vrijwillige Brandweer Nieuwegein? (n = 395) Maatschappelijk verantwoord 62% Gevaarlijk 11% Spannend 9% Anders, 18% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

2 Versie definitief Datum 25 november (7) Van de panelleden heeft 73% wel eens iets gehoord of gelezen over de Vrijwillige Brandweer. Ruim een kwart (27%) heeft dit niet. Als informatiebron worden familie / vrienden / bekenden (52%) het meest genoemd. In grafiek 2 staat hoe de panelleden aan hun informatie over de Vrijwillige Brandweer zijn gekomen. In de categorie Anders, namelijk zijn onder meer genoemd: Via werk Via een folder Door een spandoek Via een EHBO-cursus Op een open dag Grafiek 2: Hoe bent u aan de informatie over de Vrijwillige Brandweer Nieuwegein gekomen? (n = 288) Via familie / vrienden / bekenden 52% Tijdens een demonstratie op Koninginnedag 20% Via de kranten (oa Molenkruier) 15% Informatie op internet 10% Informatiebijeenkomst 2% Anders, 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

3 Versie definitief Datum 25 november (7) De panelleden is gevraagd hoeveel tijd een vrijwillig brandweerman/vrouw volgens hen wekelijks aan training en oefening besteedt. De categorie 2 4 uur is het vaakst genoemd (door 42%). In tabel 1 staan de resultaten van deze vraag. Tabel 1: Hoeveel tijd denkt u dat een vrijwillig brandweerman/vrouw per week aan training en oefening besteedt? (n = 395) Aantal uren % Minder dan 2 uur per week 7% 2 4 uur per week 42% 4 6 uur per week 32% 6 8 uur per week 13% Meer dan 8 uur per week 6% Ook is de panelleden gevraagd hoeveel tijd een vrijwillig brandweerman/vrouw volgens hen wekelijks besteedt aan blussen en hulpverleningswerk. Ruim eenderde (35%) denkt dat een vrijwillig brandweerman/vrouw 2 4 uur per week aan dit soort werkzaamheden besteedt. De resultaten van deze vraag staan in tabel 2. Tabel 2: Hoeveel tijd denkt u dat een vrijwillig brandweerman/vrouw per week aan blussen en hulpverleningswerk besteedt? (n = 395) Aantal uren % Minder dan 2 uur per week 25% 2 4 uur per week 35% 4 6 uur per week 22% 6 8 uur per week 13% Meer dan 8 uur per week 6% Deelname aan de Vrijwillige Brandweer Op de vraag of men zelf vrijwillig brandweerman/vrouw zou willen worden antwoordt 68% dat zeker niet te willen. De resultaten van deze vraag staan in tabel 3. Tabel 2: Zou u zelf vrijwillig brandweerman/vrouw willen worden? (n = 395) Aantal uren % Ja, zeker wel 2% Ja, waarschijnlijk wel 4% Nee, waarschijnlijk niet 26% Nee, zeker niet 68% Ik ben al (in opleiding voor) (vrijwillig) brandweerman/vrouw -

4 Versie definitief Datum 25 november (7) Van de panelleden die vrijwillig brandweerman/vrouw (willen) worden geeft 61% als belangrijkste reden aan dat ze zich graag nuttig willen maken voor de maatschappij. Een kwart (26%) geeft aan brandweerman/vrouw te (willen) worden vanwege de spanning van het beroep. Van de panelleden die geen vrijwillig brandweerman/vrouw willen worden geeft 26% als belangrijkste reden aan dat ze niet de gezondheid/conditie hebben om brandweerman/vrouw te worden. De resultaten van deze vraag staan in grafiek 3. In de categorie Anders, namelijk zijn onder meer genoemd: Niet te combineren met werk Werk niet in Nieuwegein Grafiek 3: Wat is voor u de belangrijkste reden om geen vrijwillig brandweerman/vrouw te willen worden? (n = 372) Ik heb niet de gezondheid/conditie 26% Te hoge leeftijd 14% Het kost me teveel tijd Ik vind het te gevaarlijk Ik vind het niet interessant 10% 13% 12% Ik doe al ander vrijwilligerswerk 6% Anders, 17% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

5 Versie definitief Datum 25 november (7) De antwoorden op deze vraag variëren per leeftijdscategorie. In tabel 3 staan per leeftijdsgroep de belangrijkste reden(en) om geen vrijwillig brandweerman/vrouw te willen worden. Tabel 3: Belangrijkste reden om geen vrijwillig brandweerman/vrouw te willen worden naar leeftijdsgroep Leeftijdsgroep Belangrijkste reden om niet bij de Vrijwillige Brandweer te willen < 29 jaar Het kost me teveel tijd jaar Het kost me teveel tijd jaar Ik vind het te gevaarlijk Ik heb niet de gezondheid / conditie Ik werk niet in Nieuwegein / Niet te combineren met werk jaar Ik heb niet de gezondheid / conditie Ik ben te oud jaar Ik heb niet de gezondheid / conditie Ik ben te oud > 70 jaar Ik ben te oud De panelleden die geen brandweerman/vrouw willen worden is gevraagd of ze weten dat vrijwilligers bij de brandweer een vergoeding krijgen. Van hen is 41% hiervan op de hoogte, 59% wist dit niet. Degenen die dit niet wisten is gevraagd of ze, nu ze weten dat vrijwillig brandweermannen/vrouwen een vergoeding krijgen, eventueel wel bij de Vrijwillige Brandweer willen. Van hen wil 71% dit zeker niet en 28% waarschijnlijk niet. Bij een brand bij een scheepswerf in De Punt (Drenthe) zijn in mei 2008 drie brandweermannen omgekomen. Aan de panelleden die hebben aangegeven waarschijnlijk of zeker wel bij de Vrijwillige Brandweer te willen en aan degenen die al bij de Vrijwillige Brandweer (in opleiding) zijn, is gevraagd of ze, nu ze van dit incident op de hoogte zijn, nog bij de Vrijwillige Brandweer willen. Van hen wil 83% nog steeds zeker of waarschijnlijk wel bij de Vrijwillige Brandweer. (Dit komt neer op 5% van alle panelleden.)

6 Versie definitief Datum 25 november (7) Gebruik van de uitkomsten van dit onderzoek De vrijwillige brandweer Nieuwegein heeft net als andere vrijwillige brandweerkorpsen steeds meer moeite om nieuwe vrijwilligers aan zich te binden. Daarom is in het kader van de communicatieopleiding van een medewerker van de afdeling CJZ gekozen om een communicatieplan te maken voor werving van vrijwilligers bij de brandweer. Om daarvoor een communicatiestrategie op te kunnen zetten, is het van belang te weten hoe de inwoners van Nieuwegein over de vrijwillige brandweer denken. Weten ze van het bestaan van een vrijwillige brandweer, weten ze dat de brandweer jaarlijks nieuwe vrijwilligers zoekt en wat is het imago van de brandweer. Klopt het beeld dat de inwoners van de vrijwillige brandweer hebben met de werkelijkheid en met de identiteit van de vrijwillige brandweer, namelijk een professionele en maatschappelijk verantwoorde organisatie. Als dat niet zo zou zijn, is het mogelijk dat daarom minder vrijwilligers zich aanmelden. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er geen verschil is tussen wat de brandweer wil uitstralen en hoe de inwoners tegen de brandweer aankijken. Ook heeft het onderzoek naar voren gebracht dat de vrijwillige brandweer Nieuwegein voldoende bekendheid geniet onder de inwoners. Opmerkelijk in het onderzoek is dat de meeste ondervraagden ooit van de brandweer Nieuwegein hebben gehoord via familie, vrienden en kennissen die bij de brandweer zijn. Dit is in de communicatiestrategie opgenomen: de medewerkers van de brandweer vormen de ambassadeurs van de organisatie. Zij kunnen professionaliteit en trotsheid uitstralen en overdragen zodat de organisatie aantrekkelijk is voor potentiële vrijwilligers om zich bij aan te sluiten en er bij te horen. Minder bekend is, blijkt ook uit het onderzoek, dat de vrijwillige brandweerman/vrouw een vergoeding krijgt voor het werk. Echter, deze vergoeding is voor de ondervraagden geen extra stimulans om zich op te geven als vrijwilliger. Wel belangrijk is dat een reden om zich niet op te geven is dat de vereiste goede conditie ontbreekt. Daar kan communicatie geen oplossing voor bieden maar de organisatie zelf wel. Daarover zijn inmiddels ideeën, zoals de aspirant-vrijwilligers op kosten van de brandweer een intensieve conditietraining geven. De werving voor leden voor de Vrijwillige Brandweer gaat in januari 2009 van start. Bij de werving maakt de Brandweer gebruik van de uitkomsten van dit Digipanelonderzoek. (bijdrage van Xandra Feije, CJZ, B&D)

7 Versie definitief Datum 25 november (7) Het digipanel In 2006 is er een digitaal panel van Nieuwegeinse inwoners van 18 jaar en ouder gevormd, het Digipanel. Het Digipanel bestaat uit een min of meer vaste groep Nieuwegeiners die via internet reageert op actuele onderwerpen. Omdat het een bestaand panel is en het proces gedigitaliseerd is, krijgen we als gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bevolking. Met deze informatie kunnen we het gemeentelijke beleid verbeteren. Uiteraard beschikt niet iedereen in Nieuwegein over een computer met en internet, waardoor niet iedereen kan meedoen. Maar wanneer wij kijken naar de persoonskenmerken geslacht en woonwijk dan zien we dat het Digipanel een goede afspiegeling is van de totale volwassen Nieuwegeinse bevolking. Bij leeftijd is er sprake van een goede afspiegeling van 18 tot 80 jaar. Met behulp van het Digipanel kunnen we dus geen uitspraken doen over mensen van 80 jaar en ouder.

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein

Onderzoek Inwonerspanel: Duurzaamheidsagenda Nieuwegein 1 (33) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 18 december kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1.081 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest

Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Onderzoek Behoefte van werknemers aan een inzetbaarheidstest Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Representativiteit 4 2 Resultaten 5 2.1 Werken tot aan het pensioen 5 2.2 Aandacht

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Analyse glasvezel in de buurtschappen

Analyse glasvezel in de buurtschappen Analyse glasvezel in de buurtschappen De enquête is verstuurd naar + 2.500 adressen. Hiervan zijn 1.125 enquêtes teruggekomen. Deze enquêtes zijn door bedrijven en particulieren. Bij het verwerken kwam

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl

Signaleren en aanpak van. eenzaamheid. www.cvo.vu.nl Signaleren en aanpak van eenzaamheid www.cvo.vu.nl Meer informatie over deze brochure vindt u op de website www.cvo.vu.nl. Op deze site kunt u exemplaren van de brochure bestellen of een PDF-bestand downloaden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2

Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Evaluatie DuizendMAX-regeling Deel 2 Colofon Opdrachtgever A+O fonds Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag 070 3738356 www.aeno.nl secretariaat@aeno.nl Projectleider Drs. Marieke de Feyter Andere betrokkenen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie...

Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Motivatie...9 Inzet en Betrokkenheid...20 Sociale Cohesie... 2 Inhoudsopgave Inleiding...5 Methode van onderzoek en reflectie resultaten...6 Reflectie uitkomsten...7 Motivatie...9 Hypotheses rondom motivatie...9 Overeenkomsten in motivaties...10 Interviews...11

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Compensatie na geweld

Compensatie na geweld Compensatie na geweld Wie krijgen er een vergoeding van het Schadefonds Geweldsmisdrijven en wat zijn de effecten van zo n financiële vergoeding? Door Drs. J.D.W.E. Mulder José Mulder is als promovenda

Nadere informatie

Vrijwilligers moet je veroveren

Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Vrijwilligers moet je veroveren Turkse vrouwen tijdens de landelijke speeltuindag bij speeltuin De Greiden in Heerenveen In tegenstelling tot de geluiden gaat het helemaal

Nadere informatie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie

Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk als premie Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith de Jong. Percentage overstappers afgenomen; Keuzevrijheid minstens zo belangrijk

Nadere informatie

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld

Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld 1 Uw mening over gaswinning uit het Groningen-gasveld Onderzoeksresultaten fase 2 Elisabeth Hoekstra Goda Perlaviciute Linda Steg onderzoekgaswinning@rug.nl

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie