Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg"

Transcriptie

1 Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Hoe komen jongeren aan geld 6 2 Waar geven jongeren geld aan uit 9 3 Geld tekort komen 11 4 Wanneer zijn mensen arm 13 5 Hulp aan arme mensen 15 6 Bekendheid met regelingen voor mensen met weinig geld 17 Bijlage A Vragenlijst 19 2

3 Samenvatting In deze eerste vragenlijst die is uitgezet onder het Jongerenpanel Tilburg van 14 tot en met 26 november 2012, hebben jongeren vragen gekregen over armoede. Van de 527 jongeren in het panel hebben er 274 de vragenlijst op internet ingevuld, een respons van 52%. Hier de belangrijkste resultaten van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek! Hoe komen jongeren aan geld? Minimaal driekwart van de jongeren tot en met 18 jaar krijgt zakgeld. Van de jongeren van 22 jaar en ouder krijgt nog steeds een derde zakgeld. Van de jongeren heeft bijna twee derde een bijbaantje, de helft zelfs voor minimaal 4 uur per week. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar hebben duidelijk minder vaak een bijbaan (circa een vijfde). Waar geven jongeren hun geld aan uit? Jongeren geven het meeste geld uit aan kleding (38%) en aan uitgaan (34%). Jongeren tot en met 15 jaar geven veel minder geld uit aan uitgaan, maar veel meer aan snoep en snacks (31%) en aan games (19%, vrijwel uitsluitend jongens). Komen jongeren wel eens geld tekort? Ongeveer de helft van de jongeren komt wel eens geld tekort: 11% vaak en 36% soms. Meisjes komen vaker geld tekort dan jongens. Ruim één op de drie jongeren kan wel eens dingen met vrienden niet doen omdat men op dat moment geen geld heeft. Ook dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens. Een vijfde van de jongeren leent wel eens geld van anderen. Dit geldt meer dan gemiddeld voor jongeren tot en met 18 jaar. Wanneer zijn mensen arm volgens jongeren? Jongeren vinden mensen arm die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te doen (92%) en die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat ze hiervoor te weinig geld hebben (60%). Wanneer mensen af en toe niet naar de film kunnen gaan, betekent voor jongeren niet dat mensen arm zijn (14%). Over de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging lopen de meningen het meest uiteen (36%). Vrijwel alle jongeren vinden zichzelf en hun ouders niet arm (97%). Hoe moeten arme mensen vooral worden geholpen? De gemeente moet volgens jongeren vooral gezinnen met kinderen helpen zodat kinderen zo min mogelijk last hebben van te weinig geld (70%). Daarnaast zijn jongeren ook van mening dat mensen die geld nodig hebben, moeten gaan werken (69%). Jongeren vinden niet dat arme mensen vooral door 3

4 familie en vrienden moeten worden geholpen (23%). De gemeente (53%) en organisaties die zich zorgen maken om arme mensen (52%), hebben hierin zeker een functie. Daarnaast zijn jongeren er ook voorstander van dat de gemeente een cursus aanbiedt hoe om te gaan met geld (60%). Jongeren vinden minder vaak dat de gemeente jongeren met te weinig geld moet helpen (33%). Een groot deel van de jongeren heeft ook geen mening over de hulp die de gemeente jongeren biedt die te weinig geld hebben. Gemeenten moeten volgens de jongeren mensen die te weinig geld hebben vooral geld geven voor schoolspullen (80%) en in mindere mate geld om te sporten (41%) en geld voor een tv of wasmachine (22%). Eén op de zes jongeren heeft zelf nog naar voren gebracht dat de gemeente moet zorgen voor geld voor eten en drinken. Bekendheid met gemeentelijke regelingen voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen Eén op de drie jongeren weet dat de gemeente regelingen heeft om mensen die heel moeilijk rond komen te helpen. Jongeren willen vooral via internet worden geïnformeerd over bijvoorbeeld dit soort regelingen. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar zien hiervoor ook nog een functie voor school. 4

5 Inleiding Van 14 november tot en met 26 november is onder het Jongerenpanel van Tilburg de eerste vragenlijst uitgezet over armoede. Het Jongerenpanel van Tilburg telt 527 deelnemers. In totaal hebben 274 jongeren aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 52%. De bereidheid om ook aan een volgende meting mee te doen is groot. Slechts 2% van de jongeren die deze keer wel hebben meegewerkt, wil een volgende keer niet meer worden benaderd. Een kwart van de jongeren die de enquête heeft ingevuld, is jonger dan 16 jaar, een vijfde is 17 of 18 jaar, een derde 19 tot en met 21 jaar en een kwart is 22 jaar of ouder. Wat betreft het opleidingsniveau volgt een derde een WO-opleiding, een kwart een HBO-opleiding en 10% een MBO-opleiding. Bijna één op de drie jongeren die heeft meegewerkt, zit op de middelbare school. In deze rapportage zijn de resultaten van de eerste peiling onder het Jongerenpanel weergegeven. Het gaat hierbij om de mening van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek! In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de manier waarop jongeren aan hun geld komen: krijgen ze dit van hun ouders en/of hebben ze een bijbaan. Waar jongeren hun geld aan uitgeven, staat centraal in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens aandacht besteed aan de mate waarin jongeren te maken hebben met geldtekorten. Wanneer zijn mensen arm en door wie moeten ze dan worden geholpen, zijn vragen die in hoofdstukken 4 en 5 aan de orde komen. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de bekendheid onder jongeren van specifieke regelingen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. 5

6 1 Hoe komen jongeren aan geld Geld van ouders Geld van ouders (%) zakgeld 59% geld om kleren te kopen 26% geld om te bellen 22% ik krijg geen geld van mijn ouders 33% Zes op de tien jongeren krijgen zakgeld van hun ouders, een kwart krijgt geld om kleren te kopen en circa een vijfde geld om te bellen. Zakgeld van ouders (%) 12 t/m 15 91% 16 t/m 18 74% 19 t/m 21 48% 22 jaar en ouder 31% Geld om kleren te kopen (%) 12 t/m 15 34% 16 t/m 18 45% 19 t/m 21 20% 22 jaar en ouder 9% 6

7 Geld om te bellen (%) 12 t/m 15 40% 16 t/m 18 34% 19 t/m 21 17% 22 jaar en ouder 3% Geen geld van de ouders (%) 12 t/m 15 5% 16 t/m 18 13% 19 t/m 21 43% 22 jaar en ouder 64% Jongeren tot en met 18 jaar krijgen duidelijk meer geld van hun ouders dan jongeren van 19 jaar en ouder. Zo krijgen negen op de tien jongeren van 12 tot en met 15 jaar zakgeld. Ook geld om te bellen komt het meest voor onder de jongste jongeren. De 16 tot en met 18 jarigen krijgen naast zakgeld ook vaker geld om kleren te kopen en om te bellen. Meisjes krijgen dit vaker dan jongens, respectievelijk 30% en 20%. Vooral middelbare scholieren krijgen nog geld van hun ouders (93%). Zij krijgen vooral zakgeld (89%) en meer dan gemiddeld geld om te bellen (40%). Ongeveer de helft van de jongeren van 19 tot en met 21 jaar krijgt nog zakgeld, één op de vijf krijgt nog kleedgeld en één op de zes nog geld om te bellen. Vier op de tien jongeren van 19 tot en met 21 jaar moeten het echter zonder geld van hun ouders doen. Ouders spelen bij jongeren van 22 jaar en ouder duidelijk een minder belangrijke rol. Toch krijgt één op de drie jongeren in deze leeftijdsgroep nog zakgeld en één op de tien nog kleedgeld. Geld om te bellen krijgen jongeren van 22 jaar en ouder vrijwel niet meer van hun ouders. 7

8 Bijbaantje Bijbaantje (%) bijbaantje voor meer dan 4 uur per week 48% bijbaantje voor 4 uur of minder per week 15% geen bijbaantje 37% Bijbaantje (%) 12 t/m 15 5% 17% 78% 16 t/m 18 62% 13% 25% 19 t/m 21 61% 12% 27% 22 jaar en ouder 61% 16% 23% bijbaantje voor meer dan 4 uur per week bijbaantje voor 4 uur of minder per week geen bijbaantje Gemiddeld heeft bijna twee derde van de jongeren een bijbaantje, de helft zelfs voor minimaal 4 uur per week. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar hebben meestal nog geen bijbaantje (78%) en als ze al een bijbaantje hebben dan is dit meestal voor minder dan 4 uur per week. Jongeren hebben vooral na het afronden van hun middelbare school een bijbaan van minimaal 4 uur per week. Jongeren met een MBO-opleiding hebben nog meer dan gemiddeld een bijbaantje van minimaal 4 uur per week (83%). Bij HBO en WO-studenten bedraagt dit aandeel rond de 60%. 8

9 2 Waar geven jongeren vooral geld aan uit Waar geven jongeren het meeste geld aan uit (max 2 antwoorden) (% van de respondenten) kleding uitgaan 34% 38% eten / boodschappen vakanties snoep en snacks huur bellen schoolspullen 15% 15% 12% 11% 11% 11% games contributie van verenigingen 5% 4% andere zaken 23% Zaken waar jongeren het meeste geld aan uitgeven naar leeftijdscategorie (max 2 antwoorden) (%) kleding snoep en snacks 3% 3% 13% 33% 34% 39% 31% 51% games uitgaan vakanties bellen eten / boodschappen 2% 19% 9% 16% 23% 13% 6% 12% 7% 19% 9% 27% 24% 2% 39% 40% 49% 22 jaar en ouder 19 t/m t/m t/m 15 huur 2% 11% 30% 9

10 Jongeren geven vooral geld uit aan kleding (38%) en aan uitgaan (34%). Vooral jongeren van 16 tot en met 18 jaar geven hier het meeste geld aan uit. Uitgaan vormt een uitgavenpost voor jongeren vanaf 16 jaar. Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar speelt dit veel minder. De kosten voor het huren van woonruimte speelt vooral voor jongeren van 22 jaar en ouder. Ook gaat bij hen een groot deel op aan uitgaven voor eten en drinken. Dit laatste geldt ook al voor een kwart van de jongeren van 19 tot en met 21 jaar. Zaken waar jongeren het meeste geld aan uitgeven naar geslacht (max 2 antwoorden) (%) kleding 23% 46% snoep en snacks games 1% 11% 14% 12% uitgaan 36% 32% vakanties bellen eten / boodschappen huur 16% 13% 11% 12% 16% 12% 10% 14% meisjes jongens Jongeren van 12 tot en met 15 jaar geven, naast kleding (39%), hun geld dikwijls uit aan snoep en snacks (31%) en aan games (19%). Meisjes geven meer dan gemiddeld geld uit aan kleding (46%) dan jongens (23%). Jongens besteden juist veel vaker geld aan games (12%). Meisjes geven hieraan vrijwel geen geld uit (1%). 10

11 3 Geld tekort Geld tekort komen (%) meisjes 13% 40% 48% jongens 7% 30% 63% 12 t/m 15 40% 60% 16 t/m 18 8% 30% 62% 19 t/m 21 18% 36% 46% 22 jaar en ouder 13% 39% 48% Totaal 11% 36% 53% vaak af en toe (vrijwel) nooit Ongeveer de helft van de jongeren komt wel eens geld tekort: 11% vaak en 36% soms. Jongeren vanaf 19 jaar komen vaker geld tekort dan jongeren tot en met 18 jaar. Onder middelbare scholieren is het aandeel dat wel eens geld tekort komt veel lager (24%) dan gemiddeld. Er is geen enkele jongere van 12 tot en met 15 jaar die heeft aangegeven vaak geld tekort te komen. Geld tekort komen is meer een zaak van meisjes dan van jongens. Zo komt 53% van de meisjes wel eens geld tekort tegenover 37% van de jongens. Dingen niet kunnen doen met vrienden omdat je op dat moment geen geld hebben (%) meisjes 4% 40% 56% jongens 4% 22% 74% 12 t/m 15 6% 25% 69% 16 t/m 18 4% 26% 70% 19 t/m 21 2% 36% 62% 22 jaar en ouder 3% 45% 52% 0 Totaal 4% 33% 63% vaak af en toe (vrijwel) nooit 11

12 Ruim een derde van de jongeren (37%) kan wel eens dingen niet doen met vrienden omdat men op dat moment geen geld heeft. Dit komt veelal af en toe voor (33%), meestal niet vaak (4%). Jongeren vanaf 22 jaar moeten vaker om financiële redenen afhaken (48%) dan jongeren tot en met 18 jaar (circa 30%). Middelbare scholieren hebben minder last hiervan (24%) dan gemiddeld. Ook hiervoor geldt dat meisjes (44%) hiervan vaker last hebben dan jongens (26%). Geld lenen van anderen (%) meisjes 1% 19% 80% jongens 3% 13% 84% 12 t/m 15 2% 20% 78% 16 t/m 18 26% 74% 19 t/m 21 2% 15% 83% 22 jaar en ouder 3% 9% 88% Totaal 2% 17% 81% vaak af en toe (vrijwel) nooit Een vijfde van de jongeren leent wel eens geld van anderen. Ondanks dat jongeren vanaf 22 jaar vaker geld tekort komen, lenen ze (12%) minder vaak van anderen. Jongeren tot en met 18 jaar doen dit gemiddeld iets vaker (circa een kwart). 12

13 4 Wanneer zijn mensen arm Wanneer zijn mensen arm (%) Mensen zijn arm als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen 92% 5% 3% Mensen zijn arm als ze hun verjaardag niet kunnen vieren omdat dit te duur is 60% 23% 17% Mensen zijn arm als ze geen lid kunnen worden van een sportvereniging 36% 27% 37% Mensen zijn arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan 14% 18% 68% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Op de vraag wanneer mensen volgens jongeren arm zijn, geven vrijwel alle jongeren aan dat mensen arm zijn als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen. Negen op de tien jongeren zijn deze mening toegedaan. Slechts 3% vindt van niet. Ook wanneer mensen vanwege de kosten hun verjaardag niet kunnen vieren, zijn mensen arm volgens jongeren (60% mee eens, 17% mee oneens). Over de samenhang tussen arm zijn en lid kunnen worden van een sportvereniging lopen de meningen uiteen. Zo is 36% van de jongeren het eens met deze stelling, maar vindt 37% dat dit niet het geval is. Naar de film gaan zien jongeren duidelijk als minder noodzakelijk. Van de jongeren is 14% het eens met de stelling dat men arm is als men niet af en toe naar de film kan gaan, 68% vindt mensen dan echter niet arm. Vinden jongeren zichzelf en hun ouders arm (%) Ik vind dat ik arm ben 3% 7% 90% Ik vind dat mijn ouders arm zijn 3% 8% 89% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Jongeren vinden zichzelf over het algemeen niet arm (90%), slechts 3% vindt van wel. Over de financiële situatie van hun ouders laten jongeren zich op een vergelijkbare manier uit: 89% vindt niet dat hun ouders arm zijn, 3% vindt van wel. 13

14 Naar leeftijd valt op dat jongeren van 22 jaar en ouder tegen een aantal zaken anders aankijken dan vooral jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Zo vindt een kwart van de jongeren van 22 jaar en ouder mensen arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar zijn deze mening veel minder vaak toegedaan, namelijk maar 3% en ook jongeren van 16 tot en met 18 jaar vinden dit veel minder vaak 9%. Ook wanneer men vanwege de kosten geen lid kan worden van een sportvereniging vinden 22-plussers mensen beduidend vaker arm (52%) dan jongeren van 12 tot en met 15 jaar (22%). 14

15 5 Hulp aan arme mensen Hulp aan arme mensen (%) De gemeente moet vooral gezinnen met kinderen helpen omdat vooral kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. 70% 20% 10% Als mensen geld nodig hebben, moeten ze dit zelf oplossen door bijvoorbeeld te gaan werken. 69% 23% 8% De gemeente moet een cursus Omgaan met geld geven aan mensen met weinig geld hebben. 60% 23% 17% Mensen moeten naar organisaties die zich zorgen maken om arme mensen om geholpen te worden. 53% 31% 16% De gemeente moet mensen die geld nodig hebben helpen. 53% 33% 14% De gemeente moet ook jongeren helpen die te weinig geld hebben. 33% 32% 35% Mensen moeten vooral door familie en vrienden geholpen worden met geldproblemen. 23% 40% 37% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Jongeren zijn duidelijk voorstander van het bieden van hulp aan gezinnen met kinderen omdat kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. Van de jongeren is 70% deze mening toegedaan tegenover 10% die het hiermee niet eens is. Aan de andere kant leggen jongeren ook de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Zo is 69% van mening dat als mensen geld nodig hebben, ze moeten gaan werken, 8% is het hiermee niet eens. Daarnaast zijn zes op de tien jongeren voorstander van het aanbieden van een cursus Omgaan met geld door de gemeente en vindt circa de helft van de jongeren dat mensen die geld nodig hebben, geholpen moeten worden door zowel organisaties die zich hiermee bezig houden als de gemeente. Jongeren vinden over het algemeen niet dat mensen die arm zijn vooral door familie en vrienden moeten worden geholpen. Een kwart vindt dat men zich vooral tot familie of vrienden moet wenden, maar ruim een derde vindt van niet. Over de hulp die de gemeente moet bieden aan jongeren die te weinig geld hebben, lopen de meningen uiteen. Eén op de drie jongeren is van mening dat de gemeente dit moet doen, maar een vergelijkbaar aandeel vindt dat de gemeente dit niet moet doen. Jongens en meisjes oordelen niet altijd hetzelfde. Zo zijn jongens vaker van mening dat mensen die arm zijn, moeten gaan werken (80% van de jongens tegenover 66% van de meisjes) en dat arme mensen vooral door familie en vrienden moeten worden geholpen (32% van de jongens tegenover 19% van de meisjes). Meisjes zijn juist vaker van mening dat de gemeente jongeren moet helpen die te weinig geld hebben (36% tegenover 28% van de jongens). 15

16 Driekwart van de jongeren geeft aan niet te weten of de gemeente genoeg doet om jongeren die weinig geld hebben te helpen. De overige jongeren zijn erg verdeeld: 13% vindt dat de gemeente genoeg doet, 14% vindt van niet. Naar leeftijd verschilt het oordeel nauwelijks. Jongeren tot en met 18 jaar vinden iets vaker dan gemiddeld dat de gemeente te weinig doet. Als je ouders te weinig geld hebben, voor welke zaken zou de gemeente dan geld moeten geven (%) Geld voor schoolspullen zoals een computer, een fiets, schriften en pennen 80% Geld om te sporten 41% Geld voor een tv of wasmachine 22% Geld voor eten en drinken 17% Geld voor uitstapjes naar bijvoorbeeld een dierentuin, de Efteling of een schoolreisje Geld voor muzieklessen of om naar een theater of museum te gaan 5% 6% Als mensen te weinig geld hebben dan zou de gemeente volgens de jongeren vooral geld moeten geven voor schoolspullen. Acht op de tien jongeren zijn deze mening toegedaan. Volgens vier op de tien jongeren moet de gemeente geld geven om te sporten en volgens een vijfde tot een kwart voor een tv of wasmachine. Eén op de zes jongeren heeft bij anders namelijk aangegeven dat de gemeente vooral geld moet geven voor eten en drinken. Jongens denken vaker aan geld om te sporten (49% tegenover 36% van de meisjes) en geld voor muzieklessen en dergelijke (11% tegenover 4% van de meisjes). Meisjes noemen vaker geld voor eten en drinken (21% tegenover 11% van de jongens). 16

17 6 Bekendheid met regelingen voor mensen met weinig geld Bekendheid met gemeentelijke regelingen om mensen die heel moeilijk rond kunnen komen te helpen, bijv. de Meedoenregeling (%) bekend en ook gebruikt 4% bekend maar geen gebruik 30% onbekend 66% Eén op de drie jongeren weet dat de gemeente regelingen kent om mensen die moeilijk rond kunnen komen te helpen. Van de jongeren geeft 4% aan ook gebruik te maken van een van deze regelingen zoals de Meedoenregeling. Wijze waarop jongeren geïnformeerd willen worden over regelingen zoals de Meedoenregeling (%) opzoeken op internet 34% folders 19% school of opleiding 15% social media als Twitter en Facebook 9% bij de gemeente aan de balie 6% krant 6% radio of tv 6% op een andere manier, namelijk: 5% Jongeren willen het liefst informatie opzoeken op internet over bijvoorbeeld de Meedoenregeling. Zo geeft een derde van de jongeren de voorkeur aan internet. Eén op de vijf jongeren wil hierover liever een folder ontvangen en één op de zes wil hierover op school of op de opleiding worden geïnformeerd. Dit zijn vooral jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Sociale media als Twitter en Faceboek geniet de voorkeur van één op de tien jongeren. Jongeren die zelf nog een 17

18 andere manier naar voren hebben gebracht, willen vaker een hierover ontvangen. Enkelen geven de voorkeur aan een persoonlijke brief. 18

19 Bijlage A Vragenlijst IS JOUW MAAND OOK ALTIJD IETS TE LANG?? Onderzoek naar de kijk van jongeren op geld en geldproblemen. We willen graag weten wat de mening is van jongeren over wanneer mensen arm zijn, naar wie mensen dan toe moeten kunnen gaan en wat de gemeente hieraan kan doen. De eerste vragen gaan over je eigen geld. Krijg jij van je ouders: meer antwoorden mogelijk! zakgeld geld om kleren te kopen geld om te bellen nee ik krijg geen geld van mijn ouders Heb je een (bij)baantje? Ja, voor 4 uur of minder per week Ja, voor meer dan 4 uur per week Nee Waar geef jij je meeste geld aan uit: (maximaal twee antwoorden) Uitgaan Bellen kleding Schoolspullen Snoep en snacks Contributies van verenigingen Vakanties Andere zaken zoals.. Kom je wel eens geld tekort? Nee (vrijwel) nooit Ja, af en toe Ja, vaak Kun je wel eens dingen met vrienden niet doen omdat je op dat moment geen geld hebt? (bijna) nooit Af en toe / soms Vaak 19

20 Leen je wel eens geld van anderen? Nee (vrijwel) nooit Ja af en toe Ja vaak We willen graag weten wanneer jij vindt dat mensen arm zijn. Kun je bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre je het eens bent met de stelling: 1 is helemaal oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 4 is mee eens en 5 is helemaal mee eens. Mensen zijn arm als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen Mensen zijn arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan Mensen zijn arm als ze geen lid kunnen worden van een sportvereniging Mensen zijn arm als ze hun verjaardag niet kunnen vieren omdat dit te duur is Ik vind dat ik arm ben Ik vind dat mijn ouders arm zijn Bij de volgende stellingen willen we graag weten hoe jij aankijkt tegen de hulp die arme mensen moeten krijgen. Ook hier kun je met een cijfer van 1 tot 5 aangeven in hoeverre je het eens bent met de stelling: 1 is helemaal oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 4 is mee eens en 5 is helemaal mee eens. Als mensen geld nodig hebben, moeten ze dit zelf oplossen door bijvoorbeeld te gaan werken. De gemeente moet mensen die geld nodig hebben helpen. De gemeente moet vooral gezinnen met kinderen helpen omdat vooral kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. De gemeente moet ook jongeren helpen die te weinig geld hebben. Mensen moeten vooral door familie en vrienden geholpen worden met geldproblemen. Mensen moeten naar organisaties die zich zorgen maken om arme mensen om geholpen te worden. De gemeente moet een cursus Omgaan met geld geven aan mensen met weinig geld hebben. Vind je dat de gemeente voldoende doet om jongeren die weinig geld hebben, te helpen? Ja Nee Weet ik niet Stel je voor dat jij of je ouders te weinig geld hebben. Waar vind je dat de gemeenten je in ieder geval geld voor zou moeten geven? Je mag maximaal twee antwoorden aangeven. Geld om te sporten Geld voor muzieklessen of om naar een theater of museum te gaan Geld voor een tv of wasmachine Geld voor schoolspullen zoals een computer, een fiets, schriften en pennen Geld voor uitstapjes naar bijvoorbeeld een dierentuin, de Efteling of een schoolreisje Geld voor iets anders, namelijk. 20

21 De gemeente heeft verschillende regelingen om mensen te helpen die heel moeilijk rond kunnen komen, bijvoorbeeld de Meedoenregeling. Deze regeling is bedoeld om mensen mee te laten doen aan dingen die ze anders niet zouden kunnen betalen zoals sporten, maar ook een bezoek aan een schouwburg. Wist je dat dit soort regelingen bestaan? Zo ja, heb jij of iemand uit jouw gezin wel een gebruik hiervan gemaakt? Onbekend met deze regelingen Bekend met deze regelingen maar geen gebruik van gemaakt Bekend met dezer regelingen en ook gebruik van gemaakt Als jij informatie zou willen krijgen over bijvoorbeeld de Meedoenregeling hoe zou jij deze informatie dan het liefst willen ontvangen? opzoeken op internet Social media als Twitter en Facebook Folders Krant Radio of tv School of opleiding Bij de gemeente aan de balie Op een andere manier, namelijk.. Heb je nog tips voor de gemeente of wil je nog iets anders kwijt, schrijf het hier! Wij danken je heel hartelijk voor het invullen van de vragenlijst en zouden je willen vragen in de toekomst weer mee te doen aan andere digitale onderzoeken onder jongeren. Mogen wij je in de toekomst nog een keer benaderen voor een onderzoek onder jongeren. ja nee Klopt het volgende adres nog steeds? ja nee 21

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING

Handreiking STUDENT & FINANCIËN. voor advies & voorlichting aan studenten NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking voor advies & voorlichting aan studenten STUDENT & FINANCIËN NATIONAAL INSTITUUT VOOR BUDGETVOORLICHTING Handreiking STUDENT & FINANCIËN Colofon Aan deze uitgave hebben meegewerkt: Annemarie

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp

Publieksmonitor. Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Veldkamp Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in

Nadere informatie

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken

Financieel gedrag van kinderen en jongeren. Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Financieel gedrag van kinderen en jongeren Rapportage deskresearch In opdracht van Wijzer in geldzaken Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Financieel gedrag van kinderen en jongeren: Prestaties 6 1.1 Financieel

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor

Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter. Een onderzoek van Wijzer in geldzaken. 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter Een onderzoek van Wijzer in geldzaken 1-meting pensioenbewustzijn-monitor Deelnemers bewuster van onbewustzijn: De pensioenbewustzijnmeter

Nadere informatie

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding

In & Out! voor scholieren. Docentenhandleiding In & Out! voor scholieren Docentenhandleiding In & Out voor scholieren Docentenhandleiding Nibud Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) is een onafhankelijke stichting die consumenten

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

9 e Jongeren en geld.

9 e Jongeren en geld. 9 e Jongeren en geld. Geld is altijd al belangrijk geweest voor de mensheid en tot op de dag van vandaag zijn veel mensen er door geobsedeerd. Geld helpt je in je onderhoud te voorzien, geld bepaald je

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie