Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg"

Transcriptie

1 Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Hoe komen jongeren aan geld 6 2 Waar geven jongeren geld aan uit 9 3 Geld tekort komen 11 4 Wanneer zijn mensen arm 13 5 Hulp aan arme mensen 15 6 Bekendheid met regelingen voor mensen met weinig geld 17 Bijlage A Vragenlijst 19 2

3 Samenvatting In deze eerste vragenlijst die is uitgezet onder het Jongerenpanel Tilburg van 14 tot en met 26 november 2012, hebben jongeren vragen gekregen over armoede. Van de 527 jongeren in het panel hebben er 274 de vragenlijst op internet ingevuld, een respons van 52%. Hier de belangrijkste resultaten van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek! Hoe komen jongeren aan geld? Minimaal driekwart van de jongeren tot en met 18 jaar krijgt zakgeld. Van de jongeren van 22 jaar en ouder krijgt nog steeds een derde zakgeld. Van de jongeren heeft bijna twee derde een bijbaantje, de helft zelfs voor minimaal 4 uur per week. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar hebben duidelijk minder vaak een bijbaan (circa een vijfde). Waar geven jongeren hun geld aan uit? Jongeren geven het meeste geld uit aan kleding (38%) en aan uitgaan (34%). Jongeren tot en met 15 jaar geven veel minder geld uit aan uitgaan, maar veel meer aan snoep en snacks (31%) en aan games (19%, vrijwel uitsluitend jongens). Komen jongeren wel eens geld tekort? Ongeveer de helft van de jongeren komt wel eens geld tekort: 11% vaak en 36% soms. Meisjes komen vaker geld tekort dan jongens. Ruim één op de drie jongeren kan wel eens dingen met vrienden niet doen omdat men op dat moment geen geld heeft. Ook dit geldt vaker voor meisjes dan voor jongens. Een vijfde van de jongeren leent wel eens geld van anderen. Dit geldt meer dan gemiddeld voor jongeren tot en met 18 jaar. Wanneer zijn mensen arm volgens jongeren? Jongeren vinden mensen arm die niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te doen (92%) en die hun verjaardag niet kunnen vieren omdat ze hiervoor te weinig geld hebben (60%). Wanneer mensen af en toe niet naar de film kunnen gaan, betekent voor jongeren niet dat mensen arm zijn (14%). Over de mogelijkheid om lid te worden van een sportvereniging lopen de meningen het meest uiteen (36%). Vrijwel alle jongeren vinden zichzelf en hun ouders niet arm (97%). Hoe moeten arme mensen vooral worden geholpen? De gemeente moet volgens jongeren vooral gezinnen met kinderen helpen zodat kinderen zo min mogelijk last hebben van te weinig geld (70%). Daarnaast zijn jongeren ook van mening dat mensen die geld nodig hebben, moeten gaan werken (69%). Jongeren vinden niet dat arme mensen vooral door 3

4 familie en vrienden moeten worden geholpen (23%). De gemeente (53%) en organisaties die zich zorgen maken om arme mensen (52%), hebben hierin zeker een functie. Daarnaast zijn jongeren er ook voorstander van dat de gemeente een cursus aanbiedt hoe om te gaan met geld (60%). Jongeren vinden minder vaak dat de gemeente jongeren met te weinig geld moet helpen (33%). Een groot deel van de jongeren heeft ook geen mening over de hulp die de gemeente jongeren biedt die te weinig geld hebben. Gemeenten moeten volgens de jongeren mensen die te weinig geld hebben vooral geld geven voor schoolspullen (80%) en in mindere mate geld om te sporten (41%) en geld voor een tv of wasmachine (22%). Eén op de zes jongeren heeft zelf nog naar voren gebracht dat de gemeente moet zorgen voor geld voor eten en drinken. Bekendheid met gemeentelijke regelingen voor mensen die moeilijk kunnen rondkomen Eén op de drie jongeren weet dat de gemeente regelingen heeft om mensen die heel moeilijk rond komen te helpen. Jongeren willen vooral via internet worden geïnformeerd over bijvoorbeeld dit soort regelingen. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar zien hiervoor ook nog een functie voor school. 4

5 Inleiding Van 14 november tot en met 26 november is onder het Jongerenpanel van Tilburg de eerste vragenlijst uitgezet over armoede. Het Jongerenpanel van Tilburg telt 527 deelnemers. In totaal hebben 274 jongeren aan het onderzoek meegewerkt, een respons van 52%. De bereidheid om ook aan een volgende meting mee te doen is groot. Slechts 2% van de jongeren die deze keer wel hebben meegewerkt, wil een volgende keer niet meer worden benaderd. Een kwart van de jongeren die de enquête heeft ingevuld, is jonger dan 16 jaar, een vijfde is 17 of 18 jaar, een derde 19 tot en met 21 jaar en een kwart is 22 jaar of ouder. Wat betreft het opleidingsniveau volgt een derde een WO-opleiding, een kwart een HBO-opleiding en 10% een MBO-opleiding. Bijna één op de drie jongeren die heeft meegewerkt, zit op de middelbare school. In deze rapportage zijn de resultaten van de eerste peiling onder het Jongerenpanel weergegeven. Het gaat hierbij om de mening van de jongeren die hebben meegewerkt aan het onderzoek! In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de manier waarop jongeren aan hun geld komen: krijgen ze dit van hun ouders en/of hebben ze een bijbaan. Waar jongeren hun geld aan uitgeven, staat centraal in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens aandacht besteed aan de mate waarin jongeren te maken hebben met geldtekorten. Wanneer zijn mensen arm en door wie moeten ze dan worden geholpen, zijn vragen die in hoofdstukken 4 en 5 aan de orde komen. In het laatste hoofdstuk wordt ingegaan op de bekendheid onder jongeren van specifieke regelingen voor mensen die moeilijk rond kunnen komen. 5

6 1 Hoe komen jongeren aan geld Geld van ouders Geld van ouders (%) zakgeld 59% geld om kleren te kopen 26% geld om te bellen 22% ik krijg geen geld van mijn ouders 33% Zes op de tien jongeren krijgen zakgeld van hun ouders, een kwart krijgt geld om kleren te kopen en circa een vijfde geld om te bellen. Zakgeld van ouders (%) 12 t/m 15 91% 16 t/m 18 74% 19 t/m 21 48% 22 jaar en ouder 31% Geld om kleren te kopen (%) 12 t/m 15 34% 16 t/m 18 45% 19 t/m 21 20% 22 jaar en ouder 9% 6

7 Geld om te bellen (%) 12 t/m 15 40% 16 t/m 18 34% 19 t/m 21 17% 22 jaar en ouder 3% Geen geld van de ouders (%) 12 t/m 15 5% 16 t/m 18 13% 19 t/m 21 43% 22 jaar en ouder 64% Jongeren tot en met 18 jaar krijgen duidelijk meer geld van hun ouders dan jongeren van 19 jaar en ouder. Zo krijgen negen op de tien jongeren van 12 tot en met 15 jaar zakgeld. Ook geld om te bellen komt het meest voor onder de jongste jongeren. De 16 tot en met 18 jarigen krijgen naast zakgeld ook vaker geld om kleren te kopen en om te bellen. Meisjes krijgen dit vaker dan jongens, respectievelijk 30% en 20%. Vooral middelbare scholieren krijgen nog geld van hun ouders (93%). Zij krijgen vooral zakgeld (89%) en meer dan gemiddeld geld om te bellen (40%). Ongeveer de helft van de jongeren van 19 tot en met 21 jaar krijgt nog zakgeld, één op de vijf krijgt nog kleedgeld en één op de zes nog geld om te bellen. Vier op de tien jongeren van 19 tot en met 21 jaar moeten het echter zonder geld van hun ouders doen. Ouders spelen bij jongeren van 22 jaar en ouder duidelijk een minder belangrijke rol. Toch krijgt één op de drie jongeren in deze leeftijdsgroep nog zakgeld en één op de tien nog kleedgeld. Geld om te bellen krijgen jongeren van 22 jaar en ouder vrijwel niet meer van hun ouders. 7

8 Bijbaantje Bijbaantje (%) bijbaantje voor meer dan 4 uur per week 48% bijbaantje voor 4 uur of minder per week 15% geen bijbaantje 37% Bijbaantje (%) 12 t/m 15 5% 17% 78% 16 t/m 18 62% 13% 25% 19 t/m 21 61% 12% 27% 22 jaar en ouder 61% 16% 23% bijbaantje voor meer dan 4 uur per week bijbaantje voor 4 uur of minder per week geen bijbaantje Gemiddeld heeft bijna twee derde van de jongeren een bijbaantje, de helft zelfs voor minimaal 4 uur per week. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar hebben meestal nog geen bijbaantje (78%) en als ze al een bijbaantje hebben dan is dit meestal voor minder dan 4 uur per week. Jongeren hebben vooral na het afronden van hun middelbare school een bijbaan van minimaal 4 uur per week. Jongeren met een MBO-opleiding hebben nog meer dan gemiddeld een bijbaantje van minimaal 4 uur per week (83%). Bij HBO en WO-studenten bedraagt dit aandeel rond de 60%. 8

9 2 Waar geven jongeren vooral geld aan uit Waar geven jongeren het meeste geld aan uit (max 2 antwoorden) (% van de respondenten) kleding uitgaan 34% 38% eten / boodschappen vakanties snoep en snacks huur bellen schoolspullen 15% 15% 12% 11% 11% 11% games contributie van verenigingen 5% 4% andere zaken 23% Zaken waar jongeren het meeste geld aan uitgeven naar leeftijdscategorie (max 2 antwoorden) (%) kleding snoep en snacks 3% 3% 13% 33% 34% 39% 31% 51% games uitgaan vakanties bellen eten / boodschappen 2% 19% 9% 16% 23% 13% 6% 12% 7% 19% 9% 27% 24% 2% 39% 40% 49% 22 jaar en ouder 19 t/m t/m t/m 15 huur 2% 11% 30% 9

10 Jongeren geven vooral geld uit aan kleding (38%) en aan uitgaan (34%). Vooral jongeren van 16 tot en met 18 jaar geven hier het meeste geld aan uit. Uitgaan vormt een uitgavenpost voor jongeren vanaf 16 jaar. Voor jongeren van 12 tot en met 15 jaar speelt dit veel minder. De kosten voor het huren van woonruimte speelt vooral voor jongeren van 22 jaar en ouder. Ook gaat bij hen een groot deel op aan uitgaven voor eten en drinken. Dit laatste geldt ook al voor een kwart van de jongeren van 19 tot en met 21 jaar. Zaken waar jongeren het meeste geld aan uitgeven naar geslacht (max 2 antwoorden) (%) kleding 23% 46% snoep en snacks games 1% 11% 14% 12% uitgaan 36% 32% vakanties bellen eten / boodschappen huur 16% 13% 11% 12% 16% 12% 10% 14% meisjes jongens Jongeren van 12 tot en met 15 jaar geven, naast kleding (39%), hun geld dikwijls uit aan snoep en snacks (31%) en aan games (19%). Meisjes geven meer dan gemiddeld geld uit aan kleding (46%) dan jongens (23%). Jongens besteden juist veel vaker geld aan games (12%). Meisjes geven hieraan vrijwel geen geld uit (1%). 10

11 3 Geld tekort Geld tekort komen (%) meisjes 13% 40% 48% jongens 7% 30% 63% 12 t/m 15 40% 60% 16 t/m 18 8% 30% 62% 19 t/m 21 18% 36% 46% 22 jaar en ouder 13% 39% 48% Totaal 11% 36% 53% vaak af en toe (vrijwel) nooit Ongeveer de helft van de jongeren komt wel eens geld tekort: 11% vaak en 36% soms. Jongeren vanaf 19 jaar komen vaker geld tekort dan jongeren tot en met 18 jaar. Onder middelbare scholieren is het aandeel dat wel eens geld tekort komt veel lager (24%) dan gemiddeld. Er is geen enkele jongere van 12 tot en met 15 jaar die heeft aangegeven vaak geld tekort te komen. Geld tekort komen is meer een zaak van meisjes dan van jongens. Zo komt 53% van de meisjes wel eens geld tekort tegenover 37% van de jongens. Dingen niet kunnen doen met vrienden omdat je op dat moment geen geld hebben (%) meisjes 4% 40% 56% jongens 4% 22% 74% 12 t/m 15 6% 25% 69% 16 t/m 18 4% 26% 70% 19 t/m 21 2% 36% 62% 22 jaar en ouder 3% 45% 52% 0 Totaal 4% 33% 63% vaak af en toe (vrijwel) nooit 11

12 Ruim een derde van de jongeren (37%) kan wel eens dingen niet doen met vrienden omdat men op dat moment geen geld heeft. Dit komt veelal af en toe voor (33%), meestal niet vaak (4%). Jongeren vanaf 22 jaar moeten vaker om financiële redenen afhaken (48%) dan jongeren tot en met 18 jaar (circa 30%). Middelbare scholieren hebben minder last hiervan (24%) dan gemiddeld. Ook hiervoor geldt dat meisjes (44%) hiervan vaker last hebben dan jongens (26%). Geld lenen van anderen (%) meisjes 1% 19% 80% jongens 3% 13% 84% 12 t/m 15 2% 20% 78% 16 t/m 18 26% 74% 19 t/m 21 2% 15% 83% 22 jaar en ouder 3% 9% 88% Totaal 2% 17% 81% vaak af en toe (vrijwel) nooit Een vijfde van de jongeren leent wel eens geld van anderen. Ondanks dat jongeren vanaf 22 jaar vaker geld tekort komen, lenen ze (12%) minder vaak van anderen. Jongeren tot en met 18 jaar doen dit gemiddeld iets vaker (circa een kwart). 12

13 4 Wanneer zijn mensen arm Wanneer zijn mensen arm (%) Mensen zijn arm als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen 92% 5% 3% Mensen zijn arm als ze hun verjaardag niet kunnen vieren omdat dit te duur is 60% 23% 17% Mensen zijn arm als ze geen lid kunnen worden van een sportvereniging 36% 27% 37% Mensen zijn arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan 14% 18% 68% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Op de vraag wanneer mensen volgens jongeren arm zijn, geven vrijwel alle jongeren aan dat mensen arm zijn als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen. Negen op de tien jongeren zijn deze mening toegedaan. Slechts 3% vindt van niet. Ook wanneer mensen vanwege de kosten hun verjaardag niet kunnen vieren, zijn mensen arm volgens jongeren (60% mee eens, 17% mee oneens). Over de samenhang tussen arm zijn en lid kunnen worden van een sportvereniging lopen de meningen uiteen. Zo is 36% van de jongeren het eens met deze stelling, maar vindt 37% dat dit niet het geval is. Naar de film gaan zien jongeren duidelijk als minder noodzakelijk. Van de jongeren is 14% het eens met de stelling dat men arm is als men niet af en toe naar de film kan gaan, 68% vindt mensen dan echter niet arm. Vinden jongeren zichzelf en hun ouders arm (%) Ik vind dat ik arm ben 3% 7% 90% Ik vind dat mijn ouders arm zijn 3% 8% 89% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Jongeren vinden zichzelf over het algemeen niet arm (90%), slechts 3% vindt van wel. Over de financiële situatie van hun ouders laten jongeren zich op een vergelijkbare manier uit: 89% vindt niet dat hun ouders arm zijn, 3% vindt van wel. 13

14 Naar leeftijd valt op dat jongeren van 22 jaar en ouder tegen een aantal zaken anders aankijken dan vooral jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Zo vindt een kwart van de jongeren van 22 jaar en ouder mensen arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan. Jongeren van 12 tot en met 15 jaar zijn deze mening veel minder vaak toegedaan, namelijk maar 3% en ook jongeren van 16 tot en met 18 jaar vinden dit veel minder vaak 9%. Ook wanneer men vanwege de kosten geen lid kan worden van een sportvereniging vinden 22-plussers mensen beduidend vaker arm (52%) dan jongeren van 12 tot en met 15 jaar (22%). 14

15 5 Hulp aan arme mensen Hulp aan arme mensen (%) De gemeente moet vooral gezinnen met kinderen helpen omdat vooral kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. 70% 20% 10% Als mensen geld nodig hebben, moeten ze dit zelf oplossen door bijvoorbeeld te gaan werken. 69% 23% 8% De gemeente moet een cursus Omgaan met geld geven aan mensen met weinig geld hebben. 60% 23% 17% Mensen moeten naar organisaties die zich zorgen maken om arme mensen om geholpen te worden. 53% 31% 16% De gemeente moet mensen die geld nodig hebben helpen. 53% 33% 14% De gemeente moet ook jongeren helpen die te weinig geld hebben. 33% 32% 35% Mensen moeten vooral door familie en vrienden geholpen worden met geldproblemen. 23% 40% 37% (helemaal) mee eens neutraal (helemaal) mee oneens Jongeren zijn duidelijk voorstander van het bieden van hulp aan gezinnen met kinderen omdat kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. Van de jongeren is 70% deze mening toegedaan tegenover 10% die het hiermee niet eens is. Aan de andere kant leggen jongeren ook de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf. Zo is 69% van mening dat als mensen geld nodig hebben, ze moeten gaan werken, 8% is het hiermee niet eens. Daarnaast zijn zes op de tien jongeren voorstander van het aanbieden van een cursus Omgaan met geld door de gemeente en vindt circa de helft van de jongeren dat mensen die geld nodig hebben, geholpen moeten worden door zowel organisaties die zich hiermee bezig houden als de gemeente. Jongeren vinden over het algemeen niet dat mensen die arm zijn vooral door familie en vrienden moeten worden geholpen. Een kwart vindt dat men zich vooral tot familie of vrienden moet wenden, maar ruim een derde vindt van niet. Over de hulp die de gemeente moet bieden aan jongeren die te weinig geld hebben, lopen de meningen uiteen. Eén op de drie jongeren is van mening dat de gemeente dit moet doen, maar een vergelijkbaar aandeel vindt dat de gemeente dit niet moet doen. Jongens en meisjes oordelen niet altijd hetzelfde. Zo zijn jongens vaker van mening dat mensen die arm zijn, moeten gaan werken (80% van de jongens tegenover 66% van de meisjes) en dat arme mensen vooral door familie en vrienden moeten worden geholpen (32% van de jongens tegenover 19% van de meisjes). Meisjes zijn juist vaker van mening dat de gemeente jongeren moet helpen die te weinig geld hebben (36% tegenover 28% van de jongens). 15

16 Driekwart van de jongeren geeft aan niet te weten of de gemeente genoeg doet om jongeren die weinig geld hebben te helpen. De overige jongeren zijn erg verdeeld: 13% vindt dat de gemeente genoeg doet, 14% vindt van niet. Naar leeftijd verschilt het oordeel nauwelijks. Jongeren tot en met 18 jaar vinden iets vaker dan gemiddeld dat de gemeente te weinig doet. Als je ouders te weinig geld hebben, voor welke zaken zou de gemeente dan geld moeten geven (%) Geld voor schoolspullen zoals een computer, een fiets, schriften en pennen 80% Geld om te sporten 41% Geld voor een tv of wasmachine 22% Geld voor eten en drinken 17% Geld voor uitstapjes naar bijvoorbeeld een dierentuin, de Efteling of een schoolreisje Geld voor muzieklessen of om naar een theater of museum te gaan 5% 6% Als mensen te weinig geld hebben dan zou de gemeente volgens de jongeren vooral geld moeten geven voor schoolspullen. Acht op de tien jongeren zijn deze mening toegedaan. Volgens vier op de tien jongeren moet de gemeente geld geven om te sporten en volgens een vijfde tot een kwart voor een tv of wasmachine. Eén op de zes jongeren heeft bij anders namelijk aangegeven dat de gemeente vooral geld moet geven voor eten en drinken. Jongens denken vaker aan geld om te sporten (49% tegenover 36% van de meisjes) en geld voor muzieklessen en dergelijke (11% tegenover 4% van de meisjes). Meisjes noemen vaker geld voor eten en drinken (21% tegenover 11% van de jongens). 16

17 6 Bekendheid met regelingen voor mensen met weinig geld Bekendheid met gemeentelijke regelingen om mensen die heel moeilijk rond kunnen komen te helpen, bijv. de Meedoenregeling (%) bekend en ook gebruikt 4% bekend maar geen gebruik 30% onbekend 66% Eén op de drie jongeren weet dat de gemeente regelingen kent om mensen die moeilijk rond kunnen komen te helpen. Van de jongeren geeft 4% aan ook gebruik te maken van een van deze regelingen zoals de Meedoenregeling. Wijze waarop jongeren geïnformeerd willen worden over regelingen zoals de Meedoenregeling (%) opzoeken op internet 34% folders 19% school of opleiding 15% social media als Twitter en Facebook 9% bij de gemeente aan de balie 6% krant 6% radio of tv 6% op een andere manier, namelijk: 5% Jongeren willen het liefst informatie opzoeken op internet over bijvoorbeeld de Meedoenregeling. Zo geeft een derde van de jongeren de voorkeur aan internet. Eén op de vijf jongeren wil hierover liever een folder ontvangen en één op de zes wil hierover op school of op de opleiding worden geïnformeerd. Dit zijn vooral jongeren van 12 tot en met 15 jaar. Sociale media als Twitter en Faceboek geniet de voorkeur van één op de tien jongeren. Jongeren die zelf nog een 17

18 andere manier naar voren hebben gebracht, willen vaker een hierover ontvangen. Enkelen geven de voorkeur aan een persoonlijke brief. 18

19 Bijlage A Vragenlijst IS JOUW MAAND OOK ALTIJD IETS TE LANG?? Onderzoek naar de kijk van jongeren op geld en geldproblemen. We willen graag weten wat de mening is van jongeren over wanneer mensen arm zijn, naar wie mensen dan toe moeten kunnen gaan en wat de gemeente hieraan kan doen. De eerste vragen gaan over je eigen geld. Krijg jij van je ouders: meer antwoorden mogelijk! zakgeld geld om kleren te kopen geld om te bellen nee ik krijg geen geld van mijn ouders Heb je een (bij)baantje? Ja, voor 4 uur of minder per week Ja, voor meer dan 4 uur per week Nee Waar geef jij je meeste geld aan uit: (maximaal twee antwoorden) Uitgaan Bellen kleding Schoolspullen Snoep en snacks Contributies van verenigingen Vakanties Andere zaken zoals.. Kom je wel eens geld tekort? Nee (vrijwel) nooit Ja, af en toe Ja, vaak Kun je wel eens dingen met vrienden niet doen omdat je op dat moment geen geld hebt? (bijna) nooit Af en toe / soms Vaak 19

20 Leen je wel eens geld van anderen? Nee (vrijwel) nooit Ja af en toe Ja vaak We willen graag weten wanneer jij vindt dat mensen arm zijn. Kun je bij de volgende stellingen aangeven in hoeverre je het eens bent met de stelling: 1 is helemaal oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 4 is mee eens en 5 is helemaal mee eens. Mensen zijn arm als ze niet genoeg geld hebben om hun dagelijkse boodschappen te kopen Mensen zijn arm als ze niet af en toe naar de film kunnen gaan Mensen zijn arm als ze geen lid kunnen worden van een sportvereniging Mensen zijn arm als ze hun verjaardag niet kunnen vieren omdat dit te duur is Ik vind dat ik arm ben Ik vind dat mijn ouders arm zijn Bij de volgende stellingen willen we graag weten hoe jij aankijkt tegen de hulp die arme mensen moeten krijgen. Ook hier kun je met een cijfer van 1 tot 5 aangeven in hoeverre je het eens bent met de stelling: 1 is helemaal oneens, 2 is oneens, 3 is neutraal, 4 is mee eens en 5 is helemaal mee eens. Als mensen geld nodig hebben, moeten ze dit zelf oplossen door bijvoorbeeld te gaan werken. De gemeente moet mensen die geld nodig hebben helpen. De gemeente moet vooral gezinnen met kinderen helpen omdat vooral kinderen zo min mogelijk last moeten hebben van te weinig geld. De gemeente moet ook jongeren helpen die te weinig geld hebben. Mensen moeten vooral door familie en vrienden geholpen worden met geldproblemen. Mensen moeten naar organisaties die zich zorgen maken om arme mensen om geholpen te worden. De gemeente moet een cursus Omgaan met geld geven aan mensen met weinig geld hebben. Vind je dat de gemeente voldoende doet om jongeren die weinig geld hebben, te helpen? Ja Nee Weet ik niet Stel je voor dat jij of je ouders te weinig geld hebben. Waar vind je dat de gemeenten je in ieder geval geld voor zou moeten geven? Je mag maximaal twee antwoorden aangeven. Geld om te sporten Geld voor muzieklessen of om naar een theater of museum te gaan Geld voor een tv of wasmachine Geld voor schoolspullen zoals een computer, een fiets, schriften en pennen Geld voor uitstapjes naar bijvoorbeeld een dierentuin, de Efteling of een schoolreisje Geld voor iets anders, namelijk. 20

21 De gemeente heeft verschillende regelingen om mensen te helpen die heel moeilijk rond kunnen komen, bijvoorbeeld de Meedoenregeling. Deze regeling is bedoeld om mensen mee te laten doen aan dingen die ze anders niet zouden kunnen betalen zoals sporten, maar ook een bezoek aan een schouwburg. Wist je dat dit soort regelingen bestaan? Zo ja, heb jij of iemand uit jouw gezin wel een gebruik hiervan gemaakt? Onbekend met deze regelingen Bekend met deze regelingen maar geen gebruik van gemaakt Bekend met dezer regelingen en ook gebruik van gemaakt Als jij informatie zou willen krijgen over bijvoorbeeld de Meedoenregeling hoe zou jij deze informatie dan het liefst willen ontvangen? opzoeken op internet Social media als Twitter en Facebook Folders Krant Radio of tv School of opleiding Bij de gemeente aan de balie Op een andere manier, namelijk.. Heb je nog tips voor de gemeente of wil je nog iets anders kwijt, schrijf het hier! Wij danken je heel hartelijk voor het invullen van de vragenlijst en zouden je willen vragen in de toekomst weer mee te doen aan andere digitale onderzoeken onder jongeren. Mogen wij je in de toekomst nog een keer benaderen voor een onderzoek onder jongeren. ja nee Klopt het volgende adres nog steeds? ja nee 21

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc.

[zelf op te maken en in te vullen > denk hierbij aan het tonen van een foto en/of logo van de bank, je naam etc. Beschrijving Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen hebben. Anders is het lastig om een eigen leven in te vullen. Zakgeld, kleedgeld, baantje,

Nadere informatie

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal)

Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Rapport Kinderen en Geld Enquête (NIBUD en het Jeugdjournaal) Inleiding Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) geeft voorlichting over inkomsten en uitgaven van particuliere huishoudens.

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013

Beleving veiligheid. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Beleving veiligheid Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren

Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren Onderzoek Eenzaamheid onder jongeren 1V Jongerenpanel 25 september 2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 1375 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 19 september

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor

(1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor (1 m.) Klassikale aftrap Docent stelt jou als gastdocent voor Beschrijving (ter info voor gastdocent) Deze gastles gaat over inzicht krijgen in je inkomen en uitgaven. Jongeren moeten zorgen dat ze inkomen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Summerproof

Onderzoek Summerproof Onderzoek Summerproof Publicatiedatum: 12-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 4 t/m 24 juni 2013, deden 2737 jongeren mee (onder wie 1704 meiden en 1031 jongens). De uitslag

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 3 Financiën 1 22 mei 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Financiën Jongeren betalen

Nadere informatie

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT

22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT 22 CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN EN JONGEREN OP GEZOND GEWICHT In dit hoofdstuk staan twee aspecten centraal die met jeugd en gezin verband houden: in het eerste deel wordt ingegaan op de bekendheid met

Nadere informatie

Onderzoek Hoe scoren je docenten?

Onderzoek Hoe scoren je docenten? Onderzoek Hoe scoren je docenten? 13 maart 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 6 tot en met 12 maart 2013, deden 1.122 scholieren mee. De uitslag is na weging representatief

Nadere informatie

Onderzoek lokpubers. Publicatiedatum: 24 juni 2013

Onderzoek lokpubers. Publicatiedatum: 24 juni 2013 Onderzoek lokpubers Publicatiedatum: 24 juni 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee (onder wie 496 middelbare scholieren). De uitslag

Nadere informatie

Onderzoek Vakantiewerk

Onderzoek Vakantiewerk Onderzoek Vakantiewerk Publicatiedatum: 05-07- 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 21 juni tot 1 juli 2013, deden 2261 jongeren mee. Op het moment van invullen hadden 1302 deelnemers

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014

Onderzoek: Armoede. Publicatiedatum: 6-3- 2014 Onderzoek: Armoede Publicatiedatum: 6-3- 2014 Over dit onderzoek Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen, en een asynchrone online focusgroep

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Publicatiedatum: maart 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Wat is de Kinder Onderzoek Groep?

Wat is de Kinder Onderzoek Groep? Wat is de Kinder Onderzoek Groep? Wereldwijd doen volwassenen veel onderzoek naar de leefwereld van kinderen, maar doen kinderen dat zelf nog weinig. Terwijl zij dat heel goed kunnen en zij toch de experts

Nadere informatie

Onderzoek Veilig of niet?

Onderzoek Veilig of niet? Onderzoek Veilig of niet? 06 februari 2013 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 24 januari tot 04 februari 2013, deden 2.261 jongeren mee. Het onderzoek is gehouden in samenwerking

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015

Resultaten onderzoek Kinderen en geld. Februari 2015 Resultaten onderzoek Kinderen en geld Februari 2015 Resultaten onderzoek kinderen en geld 2015 2 Inleiding De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) organiseert ieder jaar in De week van het geld gastlessen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Interview Rob van Brakel

Interview Rob van Brakel Interview Rob van Brakel Atributes Consequences Values Hallo Rob van Brakel, mag ik jou een aantal vragen mogen stellen? Prima. Hoe oud ben je? 21 jaar Wat is je woonsituatie op het moment? Op het moment

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9%

Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Doe je deze zomer betaald vakantiewerk? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Wat was het afgelopen schooljaar het meest op jou van toepassing? Ik ging naar de middelbare school 53,9% Ik volgde een MBO-opleiding 9,1% Ik volgde een HBO-opleiding 20,2% Ik studeerde aan de universiteit

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO

Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht. Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Persoonlijke financiën: Inzicht en overzicht Resultaten onderzoek Waar blijft mijn geld TNS NIPO Inleiding Voor u ligt de rapportage naar aanleiding van het onderzoek Waar blijft mijn geld? In totaal hebben

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer

Gemeente Breda. Omnibusenquête 2015. Onderzoek en Informatie. Bekendheid Alarmnummer Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Omnibusenquête 2015 Bekendheid Alarmnummer Publicatienummer: 1790 Datum: december 2015 In opdracht van: Kabinet van de Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda BBO/Onderzoek

Nadere informatie

Gastles: Hoe word ik rijk?

Gastles: Hoe word ik rijk? Gastles: Hoe word ik rijk? Hoe word je rijk? Dat willen we natuurlijk allemaal weten. In deze presentatie krijg je veel tips. Eerst een quiz om te kijken hoe veel jullie weten. Wie weet er veel? Pak je

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Onderzoek: Sociaal leenstelsel

Onderzoek: Sociaal leenstelsel Onderzoek: Sociaal leenstelsel Publicatiedatum: 14-11-2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 3000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Welkom en voorstellen

Welkom en voorstellen 3 november 2015 Welkom en voorstellen Francine Nijkamp-Ririhena Pubers en geld Zakgeld, richtlijnen (bron: NIBUD) Leeftijd Bedrag per week in 12 tussen 3,00 en 4,60 (19,00/mnd) 13 tussen 3,50 en 4,60 (19,00/mnd)

Nadere informatie

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank

19 december 2014. Onderzoek: Armoede en de Voedselbank 19 december 2014 Onderzoek: Armoede en de Voedselbank Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Ga naar www.nibud.nl klik bij Test en spel op: Alle tests en spellen Doe de test: Wat voor geldtype ben jij? Uitslag: je bent een

Ga naar www.nibud.nl klik bij Test en spel op: Alle tests en spellen Doe de test: Wat voor geldtype ben jij? Uitslag: je bent een kritisch consument Geld genoeg? In deze opdracht ga je je eigen inkomsten vergelijken met leeftijdgenoten, je maakt een overzicht van je inkomsten en uitgaven. Daarna laat je zien hoe belangrijk reclame

Nadere informatie

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van 12-17 jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De

Nadere informatie

Onderzoek online financieel gedrag jongeren

Onderzoek online financieel gedrag jongeren Onderzoek online financieel gedrag jongeren Een onderzoek naar online financieel gedrag van jongeren (11 tot en met 16 jaar) 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 6 Resultaten Online financiële mogelijkheden

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland

Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Onderzoeksrapport Randstad WerkMonitor 2015 kwartaal 1 Gevolgen wet werk en zekerheid (WWZ) Randstad Nederland Maart 2015 INHOUDSOPGAVE Kennis en houding wet werk en zekerheid 3 Ervaring met wet werk en

Nadere informatie

Financiële opvoeding. September 2007

Financiële opvoeding. September 2007 Financiële opvoeding September 2007 Inhoud INHOUD... 1 1 INLEIDING... 2 1.1 AANLEIDING... 2 1.2 METHODE VAN ONDERZOEK... 2 1.3 ACHTERGRONDVARIABELEN... 3 LEESWIJZER... 4 2 ZAKGELD EN KLEEDGELD... 5 2.1

Nadere informatie

Ga een boodschap doen in een Nederlandse winkel. Je moet wachten tot je aan de beurt bent. Als je wacht, luister je goed als andere mensen praten.

Ga een boodschap doen in een Nederlandse winkel. Je moet wachten tot je aan de beurt bent. Als je wacht, luister je goed als andere mensen praten. Bij hoofdstuk 16 - vragen. : Ga een boodschap doen in een Nederlandse winkel. Je moet wachten tot je aan de beurt bent. Als je wacht, luister je goed als andere mensen praten. Hoor je mensen vragen stellen?

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken

Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken Retourpinnen: verslag van 2 onderzoeken 1. Onderzoek door Multiscope onder 750 consumenten 2. Onderzoek door INretail onder bijna 500 ondernemers in mode, sport etc. Onderzoeksgegevens Retourpinnen, oktober

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102

Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 Centron heeft in opdracht van Beter Wonen een communicatieonderzoek uitgevoerd onder het panel van Beter Wonen Vechtdal. In totaal hebben 102 huurders de vragenlijst ingevuld. Er is naar de inzet van 4

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017

Vakantiezakgeld. Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar. Juli 2017 Vakantiezakgeld Een onderzoek onder ouders van kinderen 6 t/m 18 jaar Juli 2017 Vakantiebestemming Waargaat u op vakantie? (meerdere antwoorden mogelijk) Basis: n=504 Binnen Nederland 32% Binnen Europa,

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e?

Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? Onderzoek Stemmen vanaf je 16e? 07-06-2012 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 29 mei tot 7 juni 2012, deden 2452 jongeren mee. Hiervan zijn 520 jongeren 16 of 17 jaar. De uitslag

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

Vragenlijst multiproblematiek I

Vragenlijst multiproblematiek I Bijlage B Vragenlijst multiproblematiek I 1 Achtergrondkenmerken V1. Wat is je geboortedatum? V2. Ben je een jongen of een meisje? V3. Wat zijn de vier cijfers van je postcode? V4. In welk land ben je

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek Jeugdwerkloosheid

Onderzoek Jeugdwerkloosheid Onderzoek Jeugdwerkloosheid 1V Jongerenpanel 12 september2014 Over dit onderzoek Aan dit onderzoek deden 836 leden van het EenVandaag Jongerenpanel mee. Het onderzoek vond plaats van 10 september tot en

Nadere informatie

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd

Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Behoefteonderzoek opvang kinderen basisschoolleeftijd Totaal alle deelnemers Project: Dagarrangementen en Combinatiefuncties In opdracht van: DMO Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie