in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012"

Transcriptie

1 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. SamConsult Onderzoek, Advies & Coaching Simone Nelissen Arnoldus Rotterdamstraat TD Utrecht versie2- augustus 2012

2 Inhoud Managementsamenvatting 3 1. Inleiding Doelstelling en doelgroep Onderzoeksopzet Leeswijzer Oordeel vrijetijdsbesteding Inleiding Oordeel wonen Oordeel vrijetijdsbesteding Wat doen jongeren in hun vrije tijd? Inleiding Moment vrije tijd Vakantie Activiteiten Moment activiteiten Frequentie activiteiten Locatie activiteiten Verband activiteiten Gebruik buitenruimten Vervelen Wat willen jongeren in hun vrije tijd? Inleiding Gewenste vereniging Gewenste activiteit Communicatie Inleiding Informatiebron Gewenste informatiebron Ideeën en meedenken Inleiding Meedenken Achtergrond Inleiding Achtergrond 45 Bijlage. 47 Vragenlijst 2

3 Managementsamenvatting 3

4 Managementsamenvatting: Achtergrond In 2011 heeft de wijkmanager Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen voor jongeren in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Middels deze inventarisatie is gedetailleerd in kaart gebracht welke voorzieningen er in beide wijken zijn. De inventarisatie geeft echter geen inzicht in wat jongeren doen in hun vrije tijd en wat ze zouden willen doen terwijl er wel behoefte is aan deze informatie. Doelstelling De doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van wensen, behoeften en gedrag van jongeren van 12 tot 18 jaar ten aanzien van hun vrijetijdsbesteding en inventariseren in hoeverre de huidige voorzieningen in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn hierop aansluiten. Doelgroep De doelgroep voor dit onderzoek betreft jongeren van 12 tot 18 jaar die wonen in de wijken Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn. In totaal betreft het een groep van jongeren. 4

5 Managementsamenvatting: Resultaten Driekwart van de jongeren vindt het leuk om te wonen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Ze zijn echter wel van mening dat er niet genoeg te doen is voor jongeren in hun wijk. Vooral jongeren in Vleuten-De Meern zijn positief over hun vrijetijdsbesteding. In Leidsche Rijn geldt dit in iets mindere mate. Wat doen jongeren in hun vrije tijd en wanneer en waar? Jongeren hebben vooral s avonds en in het weekend tijd om iets voor zichzelf te doen. En ook in de herfst- kerst- en voorjaarsvakantie zijn jongeren vooral thuis. In hun vrije tijd zijn jongeren vooral bezig met activiteiten thuis zoals TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen en gamen. Daarnaast sporten ze vaak en spreken ze af met vrienden, thuis of ergens buiten. Met name activiteiten zoals TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen en gamen en sporten doen jongeren vooral s avonds of in het weekend. Deze activiteiten doen ze ook het meest frequent. Andere activiteiten gebeuren vooral in het weekend en ook minder vaak. Om te sporten, af te spreken met vrienden en voor hun bijbaantje blijven jongeren voornamelijk in hun wijk. Om te winkelen en om uit te gaan, gaan jongeren voornamelijk naar Utrecht. Sporten doen jongeren vooral in clubverband, andere activiteiten doen ze vaak op eigen initiatief alleen, met familie of vrienden. 5

6 Managementsamenvatting: Gebruik buitenruimten Het merendeel van de jongeren (79%) maakt wel eens gebruik van de buitenruimte in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn. De recreatieplassen Haarrijnseplas en Strijkviertelplas en de voetbal/hockeyveldjes worden het best bezocht. Jongeren die geen gebruik maken van de buitenruimten doen dit vooral niet omdat ze het er niet leuk vinden of omdat ze er niemand kennen. Vervelen? Jongeren vervelen zich regelmatig. Drie op de tien jongeren vervelen zich iedere week, slechts een op de tien verveelt zich nooit. Vakanties zijn met name momenten waarop jongeren zich vervelen. Het merendeel vindt dit niet fijn. Jongeren vervelen zich met name als ze alleen zijn, als hun vrienden niet kunnen of weg zijn. Als jongeren zich vervelen gaan ze met name computeren, TV kijken, op de bank hangen, lezen, bellen of de deur uit (met vrienden). Dit is ook wat jongeren het meest doen in hun vrije tijd. Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Twee op de tien jongeren geven aan dat ze lid willen worden van een vereniging waar ze nu geen lid van zijn. De meeste gewenste verenigingen zijn een voetbalclub, dansschool, muziekschool en sport-/fitnessschool. Met name prijs en beschikbaarheid (het kan alleen op dagen dat ik niet kan) zijn belangrijke redenen waarom jongeren geen lid zijn van de gewenste club of vereniging. Een derde van de jongeren wil iets doen in de vrije tijd wat nu niet kan. Hierbij noemen jongeren vooral het naar de bioscoop gaan en uitgaan. Ook wensen jongeren (meer) voetbalveldjes waar ze heen kunnen gaan. Ze willen dit met name in het weekend en de vakantie. 6

7 Managementsamenvatting: Communicatie Het merendeel van de jongeren weet dat er buitenruimten en activiteiten zijn in hun wijk. Ze hebben het voornamelijk zelf gezien of zijn op de hoogte gebracht door vrienden. Jongeren willen vooral geïnformeerd worden over wat er allemaal te doen is in de wijk via school of via de post. Daarnaast zoeken ze ook graag zelf informatie op of willen ze informatie via social media ontvangen. Meedenken en ideeën Vier op tien jongeren willen een bijdrage betalen voor een leuke activiteit, dit geldt met name voor jarigen. Een iets groter aandeel zou met de gemeente mee willen denken over leuke activiteiten voor jongeren. Jongeren hebben verschillende tips gegeven wat de gemeente zou moeten doen voor jongeren. De meeste genoemde tips zijn: Bioscoop Bowlingbaan Clubhuis / jeugdhonk Festival, concert of dansavond organiseren (Jongeren) disco Speeltuin (voor oudere kinderen) Sporttoernooi Voetbalveldjes Daarnaast geven jongeren als tip dat de gemeente beter moet communiceren wat er al is. 7

8 Hoofdstuk 1 Inleiding 8

9 1. Inleiding 1.1 Doelstelling & doelgroep In 2011 heeft de wijkmanager Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn een inventarisatie gemaakt van de voorzieningen voor jongeren in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Middels deze inventarisatie is gedetailleerd in kaart gebracht welke voorzieningen er in beide wijken zijn. Maar deze inventarisatie heeft ook een aantal vragen opgeleverd. Is er wel voldoende te doen voor jongeren tussen de 12 en 18 in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn? En wat zouden jongeren graag willen doen in hun vrije tijd? Om deze vragen te beantwoorden is een onderzoek onder jongeren van 12 tot 18 jaar uitgevoerd. De resultaten hiervan worden in deze rapportage beschreven. Doelstelling Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van wensen, behoeften en gedrag van jongeren van 12 tot 18 jaar ten aanzien van hun vrijetijdsbesteding en inventariseren in hoeverre de huidige voorzieningen in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn hierop aansluiten. Doelgroep De doelgroep voor dit onderzoek betreft jongeren van 12 tot 18 jaar die wonen in de wijken Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn. In totaal betreft het een groep van jongeren. 9

10 1. Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet Methode Het onderzoek is uitgevoerd middels kwantitatief online onderzoek. Jongeren ontvingen een uitnodigingsbrief met een link en een toegangscode die toegang tot de vragenlijst verschafte. Via deze link en toegangscode konden zij deelnemen aan het onderzoek. Steekproef Alle jongeren uit Vleuten-De Meern (2.953) en Leidsche Rijn (1.458) hebben een uitnodigingsbrief ontvangen voor deelname aan het onderzoek. Dit zijn alle jongeren die op 30 maart 2012 tussen de 12 en 17 jaar waren. De steekproef is door de Gemeente Utrecht getrokken uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA). Veldwerk Het veldwerk heeft plaatsgevonden in de periode van 11 april tot en met 6 mei Respons In totaal hebben 652 jongeren de vragenlijst volledig ingevuld (n=652). Dit is een respons van 15%. Iedere 25 e invuller ontving een bioscoopbon ter waarde van 15 euro. De verdeling van de respons per wijk is als volgt: Wijk Aantal Procent Vleuten-De Meern % Leidsche Rijn % Totaal % 10

11 1. Inleiding 1.2 Onderzoeksopzet Analyse Voor de representativiteit van de resultaten voor de achterliggende populatie (alle jongeren van Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn) is er een herweging uitgevoerd op de variabele geslacht. Voor de variabelen wijk en leeftijd was de netto steekproef (degenen die de vragenlijst volledig ingevuld hebben) representatief voor de hele populatie. In de analyse wordt aandacht besteed aan de verschillen in resultaten tussen wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Daarnaast worden per wijk de relevante verschillen in leeftijd (3 groepen: 12-13, 14-15, jaar) en geslacht in kaart gebracht. 11

12 1. Inleiding: 1.3 Leeswijzer In de hoofdstukken 2 tot en met 7 worden de resultaten van het onderzoek beschreven. De resultaten worden ondersteund door grafieken en tabellen. De resultaten van de open vragen zijn weergegeven in verschillende figuren. In de grafieken en tabellen worden, indien relevant en bij voldoende waarnemingen, verschillen weergegeven tussen de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Daarnaast worden relevante verschillen tussen Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn, en de verschillen per wijk als het gaat om leeftijd en geslacht beschreven in de tekst. Indien het aantal waarnemingen te laag is om uitspraken te doen over leeftijd en geslacht per wijk zal worden gekeken naar de totale groep. Waar in dit rapport gesproken wordt over een verschil tussen verschillende groepen, is sprake van een statistisch significant verschil met een significantieniveau van maximaal 5%. Dit betekent dat met minimaal 95% betrouwbaarheid gesteld kan worden dat de waargenomen verschillen in de steekproef niet op toeval berusten. Verschillen tussen subgroepen worden alleen beschreven indien het aantal waarnemingen minimaal n=60 is. Indien het aantal waarnemingen lager is dan n=60 zal het verschil worden beschreven als indicatief. Ter verduidelijking van de onderzoeksresultaten worden in dit rapport belangrijke of opmerkelijke resultaten toegelicht aan de hand van pictogrammen: Goed resultaat Aandachtspunt 12

13 Hoofdstuk 2 Oordeel vrijetijdsbesteding 13

14 2 Oordeel vrijetijdsbesteding 2.1 Inleiding Hoofdstuk 2 geeft inzicht in het oordeel van jongeren over het wonen in Vleuten-De Meern en vrijetijdsbesteding. Allereerst geeft paragraaf 2.2 inzicht in hoe leuk jongeren het vinden om te wonen in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn en in hoeverre ze vinden dat er genoeg te doen is voor jongeren in de wijken. Vervolgens gaat paragraaf 2.3 in op het oordeel van jongeren over hun vrijetijdsbesteding. 2. Oordeel vrijetijdsbesteding 2.1 Inleiding 2.2 Oordeel wonen 2.3 Oordeel vrijetijdsbesteding 14

15 2 Oordeel vrijetijdsbesteding 2.2 Oordeel wonen Jongeren vinden het leuk wonen in hun wijk, er is echter niet genoeg te doen. Jongeren vinden het leuk om in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn te wonen (respectievelijk 78% en 72% (helemaal) mee eens). 7% vindt het er niet leuk. In Vleuten-De Meern geldt dat met name jongeren van jaar het leuk vinden om in de wijk te wonen (12-13 jaar 87%, jaar 81% versus jaar 60%, niet in grafiek). En vooral jongens hebben het naar hun zin in Vleuten-De Meern (82% versus 74% meisjes, niet in grafiek). Jongeren zijn het er echter niet mee eens dat er voldoende voor hen te doen is in hun wijk (23% (helemaal) mee eens, 45% (helemaal) mee oneens). Naarmate jongeren ouder worden vinden ze wel vaker dat er voldoende te doen is. Dit geldt voor zowel Vleuten-De Meern als Leidsche Rijn. Het is leuk om in Leidsche Rijn/ Vleuten-De Meern te wonen totaal (n=647) Vleuten- De Meern (n=437) Leidsche Rijn (n=210) 23% 24% 23% 52% 54% 49% 18% 4% 3% 16% 4% 2% 20% 3% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 34% 36% 27% 25% 18% 16% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Er is genoeg te doen voor jongeren in Leidsch Rijn / Vleuten-De Meern totaal (n=622) 5% 18% Vleuten- De Meern (n=420) 4% 19% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Jongens in Vleuten-De Meern zijn vaker van mening dat er voldoende te doen (29%) is in vergelijking met meisjes (17%). Leidsche Rijn (n=202) 5% 15% 28% 31% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal mee oneens 15

16 2 Oordeel vrijetijdsbesteding 2.3 Oordeel vrijetijdsbesteding Vooral jongeren in Vleuten-De Meern zijn positief over hun vrijetijdsbesteding. Jongeren vinden het niet fijn om zich te vervelen. Vooral jongeren in Vleuten-De Meern zijn tevreden over hoe ze hun vrije tijd besteden. 81% is het met deze stelling eens. Dit geldt met name voor jongens (85% versus 76% meisjes, niet in grafiek). In Leidsche Rijn is 71% van de jongeren tevreden over hun vrijetijdsbesteding. Jongeren geven aan dat ze het vervelend vinden om zich te vervelen. Dit geldt voor beide wijken. 55% van de jongeren is het niet eens met de stelling ik vind het niet erg om me te vervelen. Een op de vijf jongeren is het wel eens met deze stelling. Ik ben tevreden over de manier waarop ik mijn vrije tijd besteed. totaal (n=643) Vleuten- De Meern (n=434) Leidsche Rijn (n=209) 27% 29% 23% 51% 48% 52% Ik vind het niet erg om me te vervelen totaal (n=619) 3% 17% 14% 6% 2% 11% 6% 1% 20% 6% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 26% 27% 28% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens Helemaal mee eens Mee eens Met name jarigen die in Vleuten-De Meern wonen vinden het niet prettig om zich te vervelen (65% helemaal) mee oneens, niet in grafiek). Vleuten- De Meern (n=417) 2% 16% Leidsche Rijn (n=202) 3% 17% 27% 25% 28% 25% 26% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 16

17 Hoofdstuk 3 Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 17

18 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.1 Inleiding Hoofdstuk 3 geeft inzicht in wat jongeren doen in hun vrije tijd. Allereerst geven paragraaf 3.2 en 3.3 inzicht in wanneer jongeren tijd hebben voor zichzelf. Paragraaf 3.4 laat zien welke activiteiten jongeren ondernemen en paragrafen 3.5 tot en met 3.8 geven verder inzicht in deze activiteiten op het gebied van moment, frequentie, locatie en verband. Paragraaf 3.9 gaat in op het gebruik van de buitenruimten en paragraaf 3.10 geeft inzicht in hoeverre jongeren zich vervelen. 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.1 Inleiding 3.2 Moment vrije tijd 3.3 Vakantie 3.4 Activiteiten 3.5 Moment activiteiten 3.6 Frequentie activiteiten 3.7 Locatie activiteiten 3.8 Verband activiteiten 3.9 Gebruik buitenruimten 3.10 Vervelen 18

19 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.2 Moment vrije tijd s Avonds en in het weekend hebben jongeren vooral tijd voor zichzelf. Jongeren hebben met name in het weekend en door de week s avonds tijd om iets voor zichzelf te doen. Dinsdag- en vrijdagmiddag zijn ook momenten waarop jongeren regelmatig tijd hebben voor zichzelf. Dit geldt voor beide wijken. In beiden wijken hebben jongeren van jaar vaker s middags tijd voor zichzelf dan de oudere jongeren (niet in tabel). Opvallend in Leidsche Rijn is dat meisjes op vrijdagavond meer tijd voor zichzelf hebben dan jongens (90% versus 80%). In Vleuten-De Meern lijkt dit te zijn omgedraaid (87% meisjes versus 92% jongens (indicatief, niet in tabel). Op welke momenten heb jij tijd om iets voor jezelf te doen (zoals sporten, winkelen, chillen, uitgaan, tv kijken, computeren, bijbaantje)? dag /moment ochtend middag avond door de week totaal VDM LR Totaal VDM LR Totaal VDM LR maandag 3% 2% 4% 49% 47% 54% 83% 86% 78% dinsdag 3% 2% 3% 62% 59% 69% 79% 73% 73% woensdag 4% 4% 4% 52% 50% 55% 83% 85% 78% donderdag 4% 4% 3% 52% 50% 55% 83% 85% 79% vrijdag 3% 3% 4% 67% 67% 69% 88% 89% 85% weekend zaterdag 69% 72% 62% 87% 87% 86% 90% 90% 89% zondag 73% 73% 71% 84% 84% 82% 81% 82% 78% n=652 19

20 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.3 Vakantie Jongeren zijn vooral thuis in de herfst- kerst- en voorjaarsvakantie. Jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zijn in de herft- kerst- en voorjaarsvakantie het vaakst thuis (respectievelijk 56%, 47% en 47%). In de zomervakantie zijn jongeren met name weg (54%) of evenveel thuis als weg (37%). In de herfstvakantie lijken jongens in beide wijken vaker vooral thuis te zijn dan meisjes (indicatief). Ook in de zomervakantie zijn meisjes in Leidsche Rijn vaker weg dan jongens (niet grafiek). In welke vakanties ben je vooral thuis en in welke vakanties ben je vooral weg (bijvoorbeeld op vakantie, logeren, kamp etc?) dag /moment Vooral thuis Vooral weg Evenveel thuis als weg Weet ik niet Totaal VDM LR Totaal VDM LR Totaal VDM LR Totaal VDM LR Herfstvakantie 56% 56% 55% 13% 11% 15% 23% 24% 22% 8% 9% 8% Kerstvakantie 47% 47% 49% 16% 16% 14% 31% 30% 31% 7% 6% 7% Voorjaarsvakantie 47% 46% 47% 19% 18% 20% 25% 26% 22% 10% 9% 10% Meivakantie 38% 35% 46% 26% 23% 27% 27% 28% 24% 9% 9% 7% Zomervakantie 7% 6% 7% 54% 53% 55% 37% 38% 34% 3% 3% 4% n=652 20

21 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.4 Activiteiten Jongeren besteden hun vrije tijd vooral aan bezigheden thuis, sporten en met vrienden. Jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn besteden hun vrije tijd vooral aan bezigheden thuis zoals TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen en gamen. 87% van de jongeren doet dit. Daarnaast zijn sporten (77%) en met vrienden thuis (75%) of buiten (58%) afspreken veel genoemde activiteiten. Voor activiteiten zoals uitgaan, theater of concert bezoeken, bijbaantje en winkelen geldt in beide wijken dat het vaker wordt gedaan naarmate men ouder is (niet in grafiek). In beide wijken gaan meisjes aanzienlijk vaker winkelen (76% VDM, 70% LR) in hun vrije tijd dan jongens (17% VDM, 24% LR). Ook spreken meisjes wat vaker thuis of bij vrienden af. In Vleuten De Meern gaan meisjes ook vaker uit dan jongens (51% versus 39% niet in grafiek). TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen, gamen Activiteiten vrije tijd Sporten Met vrienden afspreken bij hen of bij mij Ergens buiten met vrienden afspreken Winkelen Uitgaan Bijbaantje Culturele dingen doen Naar theater of concert gaan Naar een kerk of moskee gaan Naar het buurthuis/jeugdhonk gaan Andere vrijetijdsbesteding 6% 9% 2% 1% 3% 16% 17% 13% 13% 14% 12% 9% 10% 8% 32% 35% 26% 46% 45% 47% 44% 45% 43% 58% 61% 53% 77% 78% 72% 75% 76% 73% 87% 87% 87% 0% 50% 100% Totaal (n=650) Vleuten- De Meern (n=438) Leidsche Rijn (n=212) 21

22 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.5 Moment activiteiten Bezigheden thuis en sporten doen jongeren vooral s avonds of in het weekend, overige activiteiten vooral in het weekend. De meeste genoemde bezigheden (TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen, gamen en sporten) doen jongeren met name s avonds door de week of in het weekend. Andere veel genoemde activiteiten zoals met vrienden afspreken, winkelen, uitgaan en een bijbaantje doen jongeren vooral in het weekend of in de vakantie. Het lijkt erop dat jongeren in Vleuten-De Meern vaker s avonds thuis of ergens buiten met vrienden afspreken dan jongeren uit Leidsche Rijn. Ook sporten jongeren uit Vleuten-De Meern vaker in het weekend (niet in tabel). Over het algemeen doen jongeren van hun activiteiten vaker s middags dan de jongeren tussen de jaar. (niet in tabel). Activiteit Door de week 's ochtends door de week 's middags Door de week 's avonds Weekend In de vakantie TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen, gamen (n=566) 11% 64% 82% 81% 75% Sporten (n=497) 5% 26% 81% 71% 38% Met vrienden afspreken bij hen of bij mij (n=488) 2% 67% 33% 74% 74% Ergens buiten met vrienden afspreken (n=373) 3% 63% 40% 69% 69% Winkelen (n=298) 1% 34% 22% 92% 79% Uitgaan (n=285) 0% 6% 26% 88% 61% Bijbaantje (n=208) 1% 45% 44% 61% 43% Culturele dingen doen (n=101) 11% 56% 56% 55% 48% Naar theater of concert gaan (n=84) Naar een kerk of moskee gaan (n=39)* 0% 4% 35% 84% 64% 12% 16% 7% 85% 30% Naar het buurthuis/jeugd honk gaan (n=8)* 0% 26% 10% 58% 32% * Vanwege lagen aantallen dienen deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Basis: jongeren die deze activiteit doen 22

23 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.6 Frequentie activiteiten Bezigheden thuis en sporten doen jongeren het meest frequent. Activiteiten thuis zoals TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank hangen en gamen doen jongeren In Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn het meest frequent. 94% doet dit dagelijks. Ook jongeren die sporten doen dit 1 of meerdere keren per week. Jongeren die uitgaan doen dit frequenter naarmate ze ouder worden. Dit geldt eveneens voor een bijbaantje (niet in grafiek) jarigen spreken juist vaker buiten af met vrienden dan de rest. Jongens spreken frequenter ergens buiten af met hun vrienden dan meisjes (54% paar keer per week versus 35% paar keer per week, niet in grafiek). Frequentie activiteiten TV/DVD kijken, computeren, lezen, op de bank 94% 5% 0% Sporten (n=497) Met vrienden afspreken bij hen of bij mij (n=488) 42% 80% 34% 18% 23% 1% 1% paar keer per week of dagelijks Ergens buiten met vrienden afspreken (n=373) Winkelen (n=298) 7% 46% 21% 33% 69% 17% 2% 3% 3% 1% 1 keer per week Uitgaan (n=285) Bijbaantje (n=208) 5% 17% 44% 68% 50% 9% 1% 4% 2% 1% 1 of paar keer per maand Culturele dingen doen (n=101) Naar theater of concert gaan (n=84) 5% 45% 32% 37% 61% 12% 5% 1% 2% 1 of paar keer per jaar Naar een kerk of moskee gaan (n=39) Naar het buurthuis/jeugd honk gaan (n=8) * * 15% 22% 41% 11% 22% 33% 22% 8% 3% 22% bijna nooit * Vanwege lagen aantallen dienen deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Basis: jongeren die deze activiteit doen 23

24 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.7 Locatie activiteiten Voor sporten, afspreken met vrienden en bijbaan blijven jongeren in de wijk. Winkelen en uitgaan gebeurt vooral in Utrecht. Sporten (84%), ergens buiten afspreken met vrienden (85%) en een bijbaantje (88%) zijn activiteiten waarvoor jongeren het vaakst in Vleuten-De Meern of Leidsche Rijn blijven. Om te winkelen (93%) en uit te gaan (84%) gaan jongeren meestal ergens anders naar toe in Utrecht. Dit geldt eveneens voor een bezoek aan een concert of theater (80%). Voor een aantal activiteiten blijven jongeren uit Vleuten-De Meern vaker in de wijk dan jongeren uit Leidche Rijn. Ze spreken vaker af in de wijk met vrienden (88% versus 80% LR), ze winkelen vaker in de wijk (44% versus 29% LR) en blijven vaker voor hun bijbaantje in de wijk (90% versus 80% LR). Om te sporten gaan jongeren uit Leidsche Rijn ook vaker ergens naar toe in Utrecht (31% versus 20% VDM, niet in grafiek) jarigen blijven met name om te winkelen en uit te gaan vaker in de wijk dan de oudere jongeren (niet in grafiek). 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% Locatie activiteiten 84% 85% 40% 32% 23% 13% 10% 7% Sporten (n=497) Ergens buiten met vrienden afspreken (n=379) 93% 84% 39% 38% 36% 28% Winkelen (n=298) Uitgaan (n=287) 88% 6% 9% 2% Bijbaantje (n=207) 50% 46% 29% 11% 80% 10% 58% Culturele Naar theater dingen doen of concert (n=102) gaan (n=85) 62% 41% 3% Naar een kerk of moskee gaan (n=38) 100% Naar het buurthuis/ jeugd honk gaan (n=9) * * Thuis ergens in VDM of LR Ergens anders in Utrecht Buiten Utrecht Basis: jongeren die deze activiteit doen 24 * Vanwege lagen aantallen dienen deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden.

25 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.8 Verband activiteiten Sporten gebeurt voornamelijk in clubverband, andere activiteiten vaak op eigen initiatief. Jongeren sporten voornamelijk in club- of verenigingsverband (91%). Ook culturele activiteiten worden regelmatig bij een club of vereniging gedaan. Overige activiteiten worden meestal zelf, met familie of vrienden gedaan. 100% Verband activiteiten 80% 60% 40% 20% Club/vereniging Zelf, met vrienden of familie 0% Naar het buurthuis/ jeugd honk gaan (n=10) * * * Vanwege lage aantallen dienen deze resultaten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Basis: jongeren die deze activiteit doen Naar een kerk Naar theater of of moskee gaan concert gaan (n=38) (n=85) Culturele dingen doen (n=101) Sporten (n=497) 25

26 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.9 Gebruik buitenruimten Recreatieplassen en voetbalveldjes zijn de meest bezochte buitenruimten. De buitenruimten in Vleuten-De Meern worden door acht op de tien jongeren (wel eens) bezocht. De Haarrijnseplas en Strijkviertelplas zijn de meest bezochte buitenruimten, bijna de helft (47%) van de jongeren komt hier wel eens. Ook bij de voetbalkooien en het park zijn jongeren regelmatig te vinden. De Haarrijnse plas en Strijkviertelplas worden met name bezocht door jongeren tussen jaar. Naar mate jongeren ouder zijn maken ze minder gebruik van de speeltuin, skatebaan, basketbalveld en voetbalveld/kooi of hockeyveld (niet in grafiek). Jongens gaan vaker dan meisjes naar de voetbalveldjes / kooien of hockeyveldjes (54% versus 29%). Dit lijkt ook het geval voor de skatebaan (indicatief, niet in grafiek). Meisjes gaan vaker naar de Haarrijnseplas en/of de Strijkviertelplas (36% jongens versus 49% meisjes, niet in grafiek). Drie op de tien (29%) jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn geven aan dat er (nog) een andere plek is waar ze heen gaan in hun vrije tijd. Jongeren in Vleuten-De Meern noemen vooral winkelcentrum Vleuterweide als andere plek. Daarnaast zijn ze vaak ergens op straat te vinden. Ook jongeren in Leidsche Rijn geven vooral het winkelcentrum (algemeen) aan als andere plek waar ze heen gaan. Daarnaast brengen zij ook tijd door op straat. Gebruik buitenruimten Haarrijnseplas / Strijkviertelplas Voetbalveld/voetbalk ooi /hockeyveld Park Speeltuin Skatebaan /skateplek Hangplek Basketbalveld Tafeltennistafel Naar geen van deze plekken 8% 6% 5% 4% 7% 22% 20% 25% 16% 16% 15% 27% 30% 21% 21% 20% 22% 38% 40% 41% 33% 31% 38% 47% 49% 43% 0% 20% 40% 60% Totaal (n=650) Vleuten- De Meern (n=439) Leidsche Rijn (n=211) 26

27 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.9 Gebruik buitenruimten Niet leuk of er niemand kennen zijn de meest genoemde redenen om niet naar buitenruimten te gaan. Een op de vijf jongeren gaat nooit naar één van de buitenruimten in de wijk. De meest genoemde reden hiervoor is dat ze het er niet leuk vinden (46%). Een andere veel genoemde reden is dat ze er niemand kennen (38%). Dat vrienden er niet heen willen (15%) of omdat men zich er niet veilig voelt wordt ook regelmatig genoemd (14%). Met name meisjes geven aan dat ze zich niet veilig voelen bij de buitenruimten (21% versus 6%). Ook vinden meisjes het er vaker minder leuk dan jongens (54% versus 39%, niet in grafiek). Redenen geen gebruik buitenruimten Het is er niet leuk Ik ken er niemand Mijn vrienden willen er niet heen 15% Ik voel me er niet veilig 14% ik heb er geen zin in 10% Het is slecht onderhouden 10% Er is geen plek meer, (andere groep) 10% Ik wist niet dat deze plekken er waren 8% Het is te ver weg 8% ik ga liever ergens anders heen 6% Er is te weinig toezicht 6% mijn vrienden wonen ergens anders 5% Ik mag niet van mijn ouders 3% geen tijd 3% Andere reden 17% 38% 46% Totaal (n=136) 0% 50% 27

28 3. Wat doen jongeren in hun vrije tijd? 3.10 Vervelen Drie op de tien jongeren vervelen zich iedere week. Drie op de tien jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn vervelen zich een paar keer per week of dagelijks. Bijna de helft (44%) verveelt zich een paar keer per maand. Naarmate jongeren ouder worden vervelen ze zich minder vaak (niet in grafiek). Jongeren die het niet erg vinden om zich te vervelen (paragraaf 2.2), vervelen zich minder vaak dan jongeren die het wel erg vinden (19% versus 34% paar keer per week of dagelijks, niet in grafiek). Frequentie vervelen totaal (n=651) Vleuten- De Meern (n=439) Leidsche Rijn (n=212) 30% 30% 32% 44% 43% 46% 13% 13% 13% 14% 11% 11% Paar keer per week of dagelijks Paar keer in de maand Paar keer per jaar Ik verveel me nooit Jongeren vervelen zich het vaakst in de vakantie (40%). In Leidsche Rijn vervelen meisjes zich vaker in de vakantie dan jongens (53% versus 30%, niet in grafiek). De groep jarigen in Leidsche Rijn verveelt zich bovengemiddeld vaak in de vakantie (48%, niet in grafiek). Jongeren vervelen zich met name als ze alleen zijn, als hun vrienden niet kunnen of weg zijn. Ook is ziek zijn en regen voor sommigen een reden voor verveling. Als jongeren zich vervelen gaan ze met name computeren, TV kijken, op de bank hangen, lezen, bellen of de deur uit (met vrienden). totaal (n=556) Vleuten- De Meern (n=371) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Moment vaakst vervelen 6% 20% 12% 22% 8% 19% 13% 21% Leidsche Rijn (n=185) 3% 22% 11% 23% 40% 39% 41% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Door de week 's ochtends Door de week 's middags Door de week 's avonds In het weekend In de vakantie 28

29 Hoofdstuk 4 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? 29

30 4. Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? 4.1 Inleiding Hoofdstuk 4 beschrijft wat jongeren zouden willen doen in hun vrije tijd. Paragraaf 4.2 geeft inzicht in de verenigingen waar jongeren lid van zouden willen zijn en paragraaf 4.3 laat zien welke activiteiten jongeren zouden willen ondernemen. 4. Wat willen jongeren in hun vrije tijd? 4.1 Inleiding 4.2 Gewenste vereniging 4.3 Gewenste activiteit 30

31 4. Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? 4.2 Gewenste vereniging Twee op de tien jongeren willen bij een vereniging waar ze geen lid van zijn, prijs en beschikbaarheid zijn belangrijkste beperking. Twee op de tien jongeren in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn zouden bij een club of vereniging willen waar hij/zij nu geen lid van is. In Leidsche Rijn zijn het vooral meisjes die bij een club of vereniging willen waar ze nog niet bij zitten (25% meisjes versus 15% jongens, niet in grafiek). Met name jarigen geven regelmatig aan dat ze lid zouden willen zijn van een club- of vereniging waar ze nog geen lid van zijn (26%). De meest genoemde redenen waarom jongeren nog geen lid zijn is omdat het te duur is (18%) en omdat het alleen op dagen kan waarop ze niet kunnen (18%). Ook het feit dat ze er niemand kennen speelt een rol (15%). In Leidsche Rijn speelt een wachtlijst vaker een rol dan in Vleuten-De Meern. In Vleuten-De Meern kan het vaker alleen op dagen waarop jongeren niet kunnen (indicatief). Zou je bij een club of vereniging willen waar je nu geen lid van bent? ja 19% 19% 20% 0% 20% 40% Reden geen lid Het is te duur Het kan alleen op dagen waarop ik niet kan Ik ken er niemand Het is te ver weg De club of vereniging is er niet Er is een wachtlijst geen tijd Ik mag niet van mijn ouders weet het nog niet zeker weet niet waar het is weet nog niet welke vereniging Het is er niet leuk Andere reden Totaal (n=649) Vleuten- De Meern (n=438) Leidsche Rijn (n=211) 3% 1% 7% 6% 4% 15% 13% 12% 12% 10% 18% 18% 22% 0% 20% 40% Totaal (n=123) 31

32 4. Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? 4.2 Gewenste vereniging Onderstaand figuur geeft inzicht in de club of vereniging waar jongeren lid van zouden willen zijn. Hoe groter het woord hoe vaker jongeren lid willen worden van deze vereniging. Voetbalclub Dansschool Muziekschool Tennisclub Basketbalclub Theater Sportschool / fitness 32

33 4. Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? 4.3 Gewenste activiteit Een derde wil iets doen in hun vrije tijd wat nu niet kan, met name in het weekend en de vakantie. Een derde van de jongeren wil iets doen in hun vrije tijd wat nu niet kan. Dit lijkt vaker het geval voor jongeren in Leidsche Rijn (indicatief). Iets doen wat nu niet kan ja 33% 31% 38% Totaal (n=646) Vleuten- De Meern (n=436) Leidsche Rijn (n=210) 0% 20% 40% Jongeren zouden deze activiteit met name in het weekend (82%) en in de vakantie (72%) willen doen jarigen geven vaker dan de rest aan dat ze de activiteit door de week s middags willen doen (52% versus 46% gemiddeld, niet in tabel). Jongens geven vaker aan dat ze hun activiteit door de week in de ochtend (15%) of middag (55%) zouden willen doen dan meisjes (respectievelijk 4% en 39%, niet in tabel). Door de week 's ochtends door de week 's middags Door de week 's avonds Weekend In de vakantie Totaal (n=214) 8% 46% 52% 82% 72% Vleuten-De Meern (n=134) 8% 43% 55% 80% 70% Leidsche Rijn (n=80) 10% 50% 47% 87% 72% 33

34 4. Wat willen doen jongeren in hun vrije tijd? 4.3 Gewenste activiteit Onderstaand figuur geeft inzicht in activiteiten die jongeren zouden willen doen maar wat nu niet kan. Hoe groter het woord hoe vaker jongeren dit willen doen. Met name jongeren uit Vleuten-De Meern noemen de bioscoop als iets wat ze graag willen doen maar wat nu niet kan. (leuk) zwembad Bijbaantje Uitgaan (disco, horeca, kroeg) Bioscoop Manege Buurthuis Speeltuin Voetbalveldje 34

35 Hoofdstuk 5 Communicatie 35

36 5. Communicatie 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 geeft inzicht in hoe jongeren bekend zijn met de buitenruimten en activiteiten in hun wijk. Allereerst geeft paragraaf 5.2 inzicht in de informatiebronnen die jongeren gebruiken. Vervolgens gaat paragraaf 5.3 in op de manier waarop jongeren deze informatie zouden willen krijgen. 5. Communicatie 5.1 Inleiding 5.2 Informatiebron 5.3 gewenste informatiebron 36

37 5. Communicatie. 5.2 Informatiebron Jongeren zijn goed bekend met buitenruimten en activiteiten. Ze hebben het voornamelijk zelf gezien of zijn op de hoogte gebracht door vrienden. Jongeren zijn goed bekend met de buitenruimten in hun wijk. 72% heeft ze zelf gezien, 62% kent de buitenruimten via vrienden. Ook kennen drie op de tien jongeren de buitenruimten via school. 8% kent geen plek. Vooral jarigen kennen de buitenruimten via school (39% versus 30% gemiddeld, niet in grafiek). Ook de bekendheid via de ouders wordt minder naarmate jongeren ouder worden. De bekendheid met georganiseerde activiteiten in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn verloopt voornamelijk via vrienden (54%) en ouders (37%), school (36%) of jongeren hebben het zelf gezien (39%). In Leidsche Rijn lijken meisjes vaker op de hoogte te zijn gebracht via internet en het ergens te lezen (indicatief, niet in grafiek). Naarmate jongeren ouder worden spelen school en ouders minder vaak een rol als informatiebron. Dit geldt eveneens voor de mate waarin jongeren ergens lezen over een activiteit. Zelf gezien Via vrienden Via school Via mijn ouders Via internet Heb ik ergens gelezen Via andere informatiebron Via de Gemeentegids Via andere informatiebron Ik ken geen plek Informatiebron buitenruimten Informatiebron activiteiten Via vrienden Zelf gezien Via mijn ouders Via school Via internet Heb ik ergens gelezen Via andere informatiebron Via de Gemeentegids Via andere informatiebron Ik ken geen activiteit 30% 17% 9% 7% 6% 2% 6% 8% 6% 4% 4% 15% 27% 24% 72% 62% 0% 20% 40% 60% 80% 39% 37% 36% 54% 0% 20% 40% 60% Totaal (n=651) Totaal (n=650) 37

38 5. Communicatie 5.3 Gewenste informatiebron Jongeren willen voornamelijk informatie via school of via de post. Jongeren willen vooral via school (40%) en via de post (32%) weten wat er allemaal de doen is in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn jarigen willen vaker dan gemiddeld informatie via school en de sportvereniging. Hyves is met name een geschikte informatiebron voor jarigen. Facebook en twitter is meer gewenst onder jarigen, en dan met name meisjes (niet in grafiek). Gewenste informatie kanaal via school 40% via de post 32% Ik zoek het zelf op 25% via twitter 24% via facebook 22% via sportvereniging 20% via hyves 16% via de website van de gemeente 8% Via straatcoaches / jongerenwerkers 6% via website 6% Via de bibliotheek 5% via 2% Op een andere manier 4% Geen behoefte aan 17% 0% 50% Totaal (n=650) 38

39 Hoofdstuk 6 Meedenken en ideeën 39

40 6. Meedenken en ideeën 6.1 Inleiding Hoofdstuk 6 gaat in op het meedenken en ideeën van jongeren. In paragraaf 6.2 wordt beschreven of jongeren bereid zijn te betalen voor activiteiten en of ze mee willen denken met de gemeente. Paragraaf 6.3 geeft inzicht in de meest genoemde suggesties van jongeren. 6. Ideeën en meedenken 6.1 Inleiding 6.2 Meedenken 40

41 6. Ideeën en meedenken 6.2 Meedenken Zo n vier op tien jongeren willen een bijdrage betalen voor een leuke activiteit en willen meedenken met de gemeente. Vier op de tien jongeren zouden voor een leuke activiteit een bijdrage willen betalen. Met name jongeren van jaar willen iets betalen voor een leuke activiteit (46% VDM en 63% LR (helemaal) mee eens, niet in grafiek). Voor een leuke activiteit zou ik een bijdrage willen betalen totaal (n=582) Vleuten- De Meern (n=398) 6% 7% 33% 31% 33% 34% 12% 16% 11% 17% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Leidsche Rijn (n=184) 5% 37% 29% 14% 15% Helemaal mee oneens 44% van de jongeren zou best met de gemeente mee willen denken over leuke activiteiten in Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn jarigen zijn hiertoe het vaakst bereid (49% VDM en 52% LR (helemaal) mee eens, niet in grafiek). 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ik zou best met de gemeente willen meedenken over leuke activiteiten totaal (n=563) Vleuten- De Meern (n=380) Leidsche Rijn (n=183) 17% 16% 19% 27% 26% 28% 26% 27% 25% 18% 13% 18% 14% 18% 10% Helemaal mee eens Mee eens Niet mee eens en niet mee oneens Mee oneens Helemaal mee oneens 0% 20% 40% 60% 80% 100% 41

42 6. Ideeën en meedenken 6.2 Meedenken Onderstaand figuur geeft inzicht in de meest genoemde ideeën die de gemeente zou moeten organiseren voor jongeren. Festivals, concerten, dansavonden Bowlingbaan Beter communiceren wat er wel is Clubhuis (Jongeren)disco Voetbalveldjes Bioscoop Speeltuin (voor oudere kinderen) Sporttoernooi 42

43 Hoofdstuk 7 Achtergrond 43

44 7. Achtergrond 7.1 Inleiding Hoofdstuk 7 beschrijft de kenmerken van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld. 7. Achtergrond 7.1 Inleiding 7.2 Achtergrond 44

45 7. Achtergrond 7.2 Achtergrond Wijk Leeftijd Terwijde Rijnvliet 10% 1% % 41% 45% Totaal (n=652) Parkwijk Langerak 9% 6% % 33% 34% Vleuten- De Meern (n=440) Het Zand Grauwaart 7% 0% % 26% 20% Leidsche Rijn (n=212) Leidsche Rijn totaal 33% 0% 20% 40% 60% Vleuterweide 17% Geslacht Vleuten Veldhuizen Rijnenburg Leidsche Rijn Park Haarzuilens 1% 1% 1% 15% 14% jongen meisje 51% 52% 51% 49% 48% Totaal (n=646) Vleuten- De Meern (n=436) De Meern 20% 49% Leidsche Rijn (n=210) Vleuten- de Meern totaal 67% 0% 20% 40% 60% 80% 0% 20% 40% 60% 45

46 7. Achtergrond 7.2 Achtergrond Opleiding Basisschool VMBO Brugklas VMBO/ HAVO HAVO Brugklas HAVO/VWO 2e klas HAVO VWO 14% 12% 18% 17% 17% 16% 8% 7% 9% 14% 15% 11% 10% 10% 11% 5% 6% 4% Totaal (n=650) Vleuten- De Meern (n=439) Leidsche Rijn (n=211) VWO 25% 25% 26% Anders 7% 7% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 46

47 Bijlage Vragenlijst 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2016 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten en discussie Vragen?

Nadere informatie

Uitslag Jongerenpeiling

Uitslag Jongerenpeiling Uitslag Jongerenpeiling Inleiding De gemeente Leiderdorp heeft een vragenlijst opgesteld om in beeld te krijgen van welke faciliteiten de jongeren in Leiderdorp gebruik maken en in hoeverre zij daar over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapportage Wijkraadpleging voor Wijkraad Vleuten-De Meern

Rapportage Wijkraadpleging voor Wijkraad Vleuten-De Meern Rapportage Wijkraadpleging 2016 voor Wijkraad Vleuten-De Meern Samenvatting 3 1. Inleiding 6 1.1 Doelstelling en doelgroep 7 1.2 Onderzoeksopzet 8 1.3 Leeswijzer 10 2. Wonen in Vleuten-De Meern 11 2.1

Nadere informatie

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten

Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten 1 Eindrapportage verantwoord lenen Onderzoek naar houding en gedrag consumenten In opdracht van InterBank juli 2006 2 Copyright 2006 Blauw Research bv Alle rechten voorbehouden. De resultaten zoals beschreven

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Wijkraadpleging Leidsche Rijn 2010

Wijkraadpleging Leidsche Rijn 2010 Wijkraadpleging Leidsche Rijn 2010 Voor Wijkraad Leidsche Rijn Januari 2011 Versie 2 SamConsult Onderzoek, Advies & Coaching Simone Nelissen Arnoldus Rotterdamstraat 19 3553 TD Utrecht +31 6 22967826 Simone.Nelissen@samconsult.nl

Nadere informatie

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen

Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen Rapportage Online onderzoek naar buiten spelen februari 2010 In opdracht van: pag. 1 Conclusies Favoriete activiteiten Buiten spelen duidelijk veel populairder dan binnen spelen : 59% noemt buiten spelen

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn , de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Spelen in Leidsche Rijn 27 januari 2016 Gastheer CineMec: Rick Landa Jongste jeugd Speelplekken & status grote (bouw)speeltuin Hoge Weide Uitkomst mini wijkraadpleging

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines

Vertrouwen in media in Nederland De rol van magazines Vertrouwen in media in Nederland 2017 De rol van magazines Gebruiksfrequentie media Kan je aangeven hoe vaak je deze activiteiten doet? (n=1.014) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Dagelijks Meerdere dagen

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Vianen Onderzoek uitgevoerd op het Inwonerpanel Vianen, zomer 2012 GfK 2012 Dienstverlening en communicatie gemeente Vianen 18 september 2012 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

~ Sterre: de cijfers ~

~ Sterre: de cijfers ~ ~ Sterre: de cijfers ~ rre_droog.indd 1 1-12-10 11:3 rre_droog.indd 2 1-12-10 11:3 voorwoord tekst: Joost Korsten, Directeur / bestuurder Spectrum CMO Gelderland Vol trots presenteert Spectrum CMO Gelderland

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan

Wijzer in geldzaken Junior Monitor Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Wijzer in geldzaken Junior Monitor 2018 Een onderzoek naar de manier waarop kinderen uit groep 5 8 van de basisschool met geld omgaan Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 6 Resultaten Inkomsten 8 Kennis

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Cultuur

De Stand van Brabant Thema Cultuur De Stand van Brabant Thema Cultuur Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Cultuur Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Wijkschouw Stadsveld Zuid

Wijkschouw Stadsveld Zuid Wijkschouw Stadsveld Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

AFSTEKEN VAN VUURWERK

AFSTEKEN VAN VUURWERK Rapport AFSTEKEN VAN VUURWERK Draagvlakonderzoek vuurwerktraditie Gemeente Utrecht www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 82

Nadere informatie

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters

Badwater 2016-2017 - Harderwijk - De Sypel - De Woelwaters Herfstvakantie Zomer vakantie 32 Maandag 8 augustus 2016 19:00-20:00 Dinsdag 9 augustus 2016 Woensdag 10 augustus 2016 19:00-20:00 Donderdag 11 augustus 2016 Vrijdag 12 augustus 2016 19:00-20:00 Zaterdag

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2014

Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2014 Presentatie wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten-De Meern 2014 Welkom Presentatie resultaten wijkraadpleging Leidsche Rijn & Vleuten de Meern Agenda Welkom Presentatie resultaten Discussie Presentatie

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8

HUISWERK AGENDA GROEP 7-8 Dag Datum Augustus Zaterdag 1 Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Vrijdag 7 Zaterdag 8 Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 13 Vrijdag 14 Zaterdag 15 Zondag 16 Maandag 17

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen

Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Rapportage Online kwantitatief onderzoek Spelen op schoolpleinen Onderzoeksresultaten augustus 2010 ter attentie van: Jantje Beton Joost Vonk - Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Samenvatting...

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Onderzoek kopen tabak door jongeren

Onderzoek kopen tabak door jongeren meting 214 Onderzoek kopen tabak door jongeren A Kruize B. Bieleman 1. Inleiding Vanaf 1 januari 214 is de leeftijdsgrens voor de verkoop van tabaksproducten van 16 naar 18 jaar gegaan. De verstrekker

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.

MANAGEMENT SUMMARY SCD001. Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010. Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen. MANAGEMENT SUMMARY SCD001 Bereiksonderzoek Schoolmagazine 2010 Mick Santifort (mick@devosjansen.nl) Sandra van Laar (sandra@devosjansen.nl) INHOUDSOPGAVE Inleiding Onderzoek Doelstelling Methode Responsoverzicht

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten

ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten 20 augustus 2003 ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten ANWB Vrijetijdsonderzoek 4 gemeenten Inleiding Bij dit onderzoek gaat het om wat u in uw vrije tijd doet in UW EIGEN WOONOMGEVING. Anders gezegd gaat

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Hoe gaat het in Leidsche Rijn? Hoe verloopt de samenwerking tussen organisaties, verenigingen en de gemeente in Leidsche Rijn?

Hoe gaat het in Leidsche Rijn? Hoe verloopt de samenwerking tussen organisaties, verenigingen en de gemeente in Leidsche Rijn? Hoe gaat het in Leidsche Rijn? Hoe verloopt de samenwerking tussen organisaties, verenigingen en de gemeente in Leidsche Rijn? Wijkraadpleging onder organisaties, stichtingen en verenigingen in Leidsche

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet

Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Onderzoek Seksueel getint gedrag op internet Publicatiedatum: maart 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee. De uitslag is gecorrigeerd

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets

Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid en kennis van de rekentoets Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Kennismeting rekentoets Onderzoek naar de bekendheid

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar

Houding van ouders ten aanzien van het rookgedrag van jongeren van jaar Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Houding van ouders ten aanzien van het

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties

Burgerijenquête 2005. Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties Burgerijenquête 2005 Sporten en gebruik gemeentelijke sportaccommodaties De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

De Sliedrechtse jeugd

De Sliedrechtse jeugd De Sliedrechtse jeugd En hun vrijetijdsbesteding, gevoel van veiligheid en sociale contacten De gemeente Sliedrecht werkt aan een nieuwe beleidsnota Jeugd. Ontwikkelingen zoals de decentralisatie jeugdzorg,

Nadere informatie

Jongeren in Brandevoort en hun vrije tijd

Jongeren in Brandevoort en hun vrije tijd Jongeren in Brandevoort en hun vrije tijd Colofon Titel: Jongeren in Brandevoort en hun vrije tijd Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Gooitske

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen

Kinderen in De Leyens 2014. Enquête onder basisschoolleerlingen Kinderen in 2014 Enquête onder basisschoolleerlingen 1 4 maart 2014 Annemiek van Soest Projectleider wijkontwikkeling Gemeente Zoetermeer 2 INHOUD 1 SAMENVATTING... 4 2 INLEIDING... 5 1.1 Doelstelling...

Nadere informatie

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE

GEMEENTE NUNSPEET. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 [VERANTWOORDING EN ANALYSE] Jongerenonderzoek gemeente Nunspeet VERANTWOORDING EN ANALYSE GEMEENTE NUNSPEET Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2011 VERANTWOORDING EN ANALYSE Auteurs: Drs. G. Eijkhout J. Bosch, MA Juni 2012 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Postbus 27 6560 AA Groesbeek Tel.:

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Jongeren & Vrije tijd

Jongeren & Vrije tijd Jongeren & Vrije tijd Hengelo 2011 Uitgave: Gemeente Hengelo Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Hazenweg 121 Postbus 18, 7550 AA Hengelo Telefoon: 074 245 9705 E-mail: bgi@hengelo.nl Auteur: Arthur

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION

BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION BURGERPANEL CAPELLE OVER HET AFVALBRENGSTATION December 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 12e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015

Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Uitkomsten vragenlijst nulmeting Statenverkiezingen 2015 Respons Eind augustus 2014 zijn 3500 vragenlijsten naar willekeurige adressen gestuurd met het verzoek mee te werken aan het onderzoek. In totaal

Nadere informatie