Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol"

Transcriptie

1 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over alcoholgebruik onder jongeren wilden invullen. Na drie weken hadden 67 jongeren de vragenlijst ingevuld. Dit is een respons van 23%. Naast de panelleden zijn ook via een aantal scholen in Nieuwegein jongeren uitgenodigd om aan het onderzoek deel te nemen. Via deze weg hebben 410 jongeren meegedaan aan het onderzoek. In totaal vulden 477 jongeren de vragenlijst in. Wij zijn zeer verheugd over deze respons. In verband met betrouwbaarheid van uitspraken en met privacy zijn antwoordcategorieën die door minder dan vijf panelleden zijn gekozen niet opgenomen in de notitie. In de tabel staat dan een streepje. In de grafiek is het percentage dan niet weergegeven (waardoor het totaal niet tot 100% optelt). Wanneer in de notitie wordt gesproken van de jongeren, worden de jongeren bedoeld die aan het onderzoek hebben meegedaan. De aanduiding n = bij figuren en tabellen en soms in de tekst staat voor het aantal jongeren dat een vraag heeft beantwoord. De uitkomsten Hoeveel jongeren drinken alcohol? Van de jongeren drinkt 62% nooit alcohol en 38% drinkt wel eens alcohol. Bijna een kwart (23%) drinkt minder dan 2 glazen alcohol per week. Elf procent drinkt gemiddeld 2 tot 7 glazen per week, 3% gemiddeld 7 tot 14 glazen en 2% gemiddeld meer dan 14 glazen per week. De uitkomsten van deze vraag staan in grafiek 1.

2 2 (19) Figuur 1: Drink je wel eens alcohol? Gemiddeld aantal glazen per week (n = 477) Minder dan 2 glazen per week 23% 2 tot 7 glazen per week 11% 7 tot 14 glazen per week Meer dan 14 glazen per week 3% 2% Nee 62% Ten tijde van dit onderzoek was alcoholgebruik legitiem vanaf 16 jaar. De vraag of de jongeren alcohol drinken is gesteld aan jongeren vanaf 12 jaar. Zoals te verwachten is, is het alcoholgebruik groter naarmate de jongeren ouder zijn. Dit is te zien in grafiek 2; hierin staat het percentage dat geen alcohol drinkt. Figuur 2: Drink je wel eens alcohol? Naar leeftijd, % jongeren dat geen alcohol drinkt (n = 477) 12 jaar 97% 13 jaar 98% 14 jaar 94% 15 jaar 76% 16 jaar 29% 17 jaar 17% 18 jaar 18% Van de 15-jarigen drinkt 20% 2 glazen alcohol of minder per week. (n = 77) Van de 16-jarigen drinkt 49% 2 glazen of minder per week en 19% 2 tot 7 glazen per week. (n = 97) Van de 17-jarigen drinkt 34% 2 glazen of minder per week, 33% 2 tot 7 glazen per week en 10% 7 tot 14 glazen per week. (n = 70) Van de 18-jarigen drinkt 50% 2 glazen of minder per week en 21% 2 tot 7 glazen per week. (n = 34)

3 3 (19) Het aandeel jongens dat geen alcohol drinkt is met 60% bijna even groot als het aandeel meisjes dat geen alcohol drinkt (62%). Van de meisjes drinkt 26% 2 glazen of minder per week; van de jongens is dit 19%. Tien procent van de meisjes drinkt 2 tot 7 glazen alcohol per week, tegenover 12% van de jongens. Zes procent van de jongens drinkt 7 tot 14 glazen alcohol per week en 3% drinkt gemiddeld meer dan 14 glazen per week. Hoort alcohol drinken erbij volgens jongeren? Daarna is de jongeren gevraagd in hoeverre ze vinden dat alcohol drinken op hun leeftijd erbij hoort. Deze vraag is apart gesteld aan de jongeren die wel drinken en de jongeren die niet drinken. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 3. Als we naar het totaal kijken, is te zien dat 9% van de jongeren vindt dat alcohol drinken op hun leeftijd er helemaal bij hoort. Onder de jongeren die niet drinken is dit 2% en onder de jongeren die wel drinken is dit 22%. Ruim een derde (34%) vindt dat alcohol drinken er wel bij hoort; bij de niet-drinkers is dit 16% en bij de drinkers 63%. Bijna een kwart (24%) vindt alcohol drinken er niet bij horen. Onder jongeren die niet drinken is dit 32% en onder jongeren die wel drinken 9%. Ruim een kwart (27%) vindt alcohol drinken op hun leeftijd er helemaal niet bij horen. Onder jongeren die zelf niet drinken is dit 41% en onder jongeren die wel drinken is dit 2%. Figuur 3: In hoeverre vind jij alcohol drinken op jouw leeftijd erbij horen? (n = 477) Hoort er helemaal bij 2% 9% 22% Hoort er wel bij 16% 34% 63% Hoort er niet bij 9% 24% 32% Hoort er helemaal niet bij 2% 27% 41% Weet ik niet 7% 9% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Drinkt zelf Drinkt zelf niet Totaal

4 4 (19) Het aandeel jongeren dat vindt dat alcohol er (helemaal) bij hoort is het grootst in de leeftijdsgroep van 17 jaar (83%) en 16 jaar (78%). Van de jongeren van 18 jaar vindt 74% dat alcohol er (helemaal) bij hoort. Van de jongeren van 15 jaar vinden er 4 op de 10 dat alcohol er wel bij hoort. In de jongere leeftijdsgroepen (12, 13 en 14 jaar) vindt de meerderheid (81% tot 93%) dat alcohol er (helemaal) niet bij hoort. Dit is te zien in tabel 1. Tabel 1: In hoeverre vind jij alcohol drinken op jouw leeftijd erbij horen? Per leeftijdsgroep (n = 478) Hoort er Hoort er Hoort er Hoort er Weet ik n = helemaal bij wel bij niet bij helemaal niet bij niet 12 jaar - 0% 27% 66% jaar - 8% 27% 57% jaar - 7% 44% 37% 7% jaar - 40% 30% 17% 11% jaar 21% 57% 10% - 8% jaar 17% 66% 14% jaar 18% 56%

5 5 (19) Hoeveel glazen alcohol drinken per week vinden jongeren normaal? Alle jongeren is gevraagd hoeveel glazen alcohol per week (gemiddeld) zij normaal vinden voor jongeren van 16 jaar en 18 jaar om te drinken. Voor jongeren van 16 jaar geldt dat ruim de helft van de jongeren (54%) een gemiddelde van minder dan 2 glazen alcohol per week normaal vindt en 32% 2 tot 7 glazen per week. Voor jongeren van 18 jaar vindt 21% een gemiddelde van minder dan 2 glazen normaal, 50% 2 tot 7 glazen en 21% 7 tot 14 glazen per week. De uitkomsten van deze vraag staan in tabel 2. Tabel 2: Hoeveel glazen per week (gemiddeld) vind jij normaal voor jongeren van 16 jaar en 18 jaar om te drinken? (n = 477) 16 jaar 18 jaar Minder dan 2 glazen per week 55% 21% 2 tot 7 glazen per week 32% 50% 7 tot 14 glazen per week 5% 21% Meer dan 14 glazen per week - 3% Weet ik niet 8% 6% Hoe belangrijk vinden jongeren alcohol? De jongeren die wel eens alcohol drinken is gevraagd om met een rapportcijfer aan te geven hoe belangrijk alcohol voor hen is. Een 1 staat voor heel onbelangrijk en een 10 voor heel belangrijk. Gemiddeld geven de jongeren alcohol een 4,9. Ruim de helft (53%) scoort alcohol een 5 of lager, wat betekent dat zij alcohol niet zo belangrijk vinden. Zestien procent geeft alcohol een 1. Zij vinden alcohol dus helemaal niet belangrijk. Bijna de helft (47%) scoort het belang van alcohol een 6 of hoger. Zij vinden alcohol dus in enige mate belangrijk. Twaalf procent scoort een 8 of hoger; deze jongeren vinden alcohol belangrijk tot heel belangrijk. De jongeren die alcohol een laag cijfer geven (1 tot en met 4) geven als reden met name dat ze geen behoefte hebben aan alcohol, dat ze bijna nooit drinken, dat ze het niet van belang vinden en/of dat ze het niet nodig vinden. De jongeren die een 5, 6 of 7 geven, geven onder andere als reden dat ze het wel lekker vinden, maar niet belangrijk, dat ze er ook zonder kunnen en/of dat ze het niet echt nodig hebben/vinden. Degenen die een 8 of hoger geven, geven als redenen vooral dat ze het lekker en gezellig vinden om te drinken. Waar drinken jongeren alcohol? Van de jongeren die wel eens alcohol drinken, drinkt 85% dit bij vrienden thuis. Ruim driekwart (78%) drinkt alcohol bij het uitgaan (kroeg, discotheek, snackbar, bij een festival, buurthuis) en 70% drinkt thuis alcohol. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 4.

6 6 (19) Figuur 4: Als je alcohol drinkt, waar drink je dan? (n = 180) Bij vrienden thuis 85% Bij het uitgaan 78% Bij mij thuis 70% Tijdens een schoolfeest 32% Bij de sportvereniging Buiten op straat / in het park 12% 19% Ergens anders 6% Vervolgens is hen gevraagd voor twee situaties aan te geven hoeveel ze drinken. Als ze uitgaan: (thuis) voor het uitgaan en tijdens het uitgaan. Als ze niet uitgaan: thuis / met vrienden onder elkaar. Als jongeren uitgaan drinkt 38% voor het uitgaan 0 tot 2 glazen alcohol en 43% 2 tot 7 glazen. Zeven procent drink 7 tot 14 glazen. Tijdens het uitgaan drinkt 40% 0 tot 2 glazen en 49% 2 tot 7 glazen. Zes procent drink 7 tot 14 glazen. Als jongeren alcohol drinken als ze niet uitgaan (thuis of met vrienden onder elkaar) drinkt 41% 0 tot 2 glazen alcohol en 37% 2 tot 7 glazen. Negen procent drinkt dan 7 tot 14 glazen en 5% meer dan 14 glazen. Tabel 3: Als je drinkt, hoeveel alcohol drink je dan gemiddeld (in aantal glazen)? (n = 146) Als je uitgaat Als je niet uitgaat (Thuis) voor het uitgaan Tijdens het uitgaan Thuis / met vrienden onder elkaar 0 tot 2 glazen 38% 40% 41% 2 tot 7 glazen 43% 49% 37% 7 tot 14 glazen 7% 6% 9% Meer dan 14 glazen - - 5% Weet ik niet Niet van toepassing 10% - 6% Drinken vrienden en (pleeg)ouders alcohol? Alle jongeren is gevraagd of hun vrienden (met wie ze het meest omgaan) alcohol drinken. Tien procent geeft aan dat hun vrienden gemiddeld minder dan twee glazen alcohol per week drinken. Zestien procent zegt dat hun vrienden 2 tot 7 glazen gemiddeld per week drinken en 9% zegt 7 tot 14 glazen per week. Vijftien procent geeft aan dat hun vrienden drinken, maar dat ze niet precies weten hoeveel. Zeven

7 7 (19) procent geeft aan dat ze niet weten of hun vrienden alcohol drinken en 41% zegt dat hun vrienden geen alcohol drinken. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 5. Figuur 5: Drinken je vrienden (met wie je het meest omgaat) alcohol? (n = 477) Ja, minder dan 2 glazen per week 10% Ja, 2 tot 7 glazen per week 16% Ja, 7 tot 14 glazen per week 9% Ja, 14 of meer glazen per week Ja, maar ik weet niet precies hoeveel ze drinken Ik weet niet of mijn vrienden alcohol drinken 3% 7% 15% Nee, mijn vrienden drinken geen alcohol 41% Ruim een kwart (28%) van de jongeren geeft aan dat hun (pleeg)ouders minder dan 2 glazen alcohol per week drinken. Ook 28% zegt dat hun (pleeg)ouders 2 tot 7 glazen per week drinken. Veertien procent weet niet precies hoeveel alcohol hun (pleeg)ouders drinken en 12% geeft aan dat hun (pleeg)ouders niet drinken. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 6. Figuur 6: Drinken je (pleeg)ouders alcohol? (n = 477) Ja, minder dan 2 glazen per week 28% Ja, 2 tot 7 glazen per week 29% Ja, 7 tot 14 glazen per week 13% Ja, 14 of meer glazen per week 3% Ja, maar ik weet niet precies hoeveel ze drinken 14% Ik weet niet of mijn (pleeg)ouders alcohol drinken 2% Nee, mijn (pleeg)ouders drinken geen alcohol 12%

8 8 (19) Alcohol kopen Alle jongeren is gevraagd of ze wel eens alcohol kopen (voor zichzelf of voor iemand anders). Zeventig procent van de jongeren koopt nooit alcohol. Zestien procent koopt wel eens bier en ook 16% wel eens mixdrankjes. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 7. Figuur 7: Koop je wel eens alcohol (voor jezelf of voor iemand anders)? (n = 477) Bier Mixdrankjes Wijn Sterke drank 15% 15% 13% 9% Iets anders 2% Nee 72% Gekeken naar leeftijd is te zien dat van de jongeren van 12 tot en met 15 jaar 93% tot 97% nooit alcohol koopt. Van de jongeren van 16 jaar koopt 54% wel eens alcohol, van de jongeren van 17 jaar 71% en van de jongeren van 18 jaar 62%. Van de jongens koopt 31% wel eens alcohol en van de meisjes 26%. Van de jongeren die wel eens alcohol kopen, koopt het grootste deel (86%) dit wel eens in de supermarkt. Ruim drie kwart (78%) koopt wel eens alcohol tijdens het uitgaan (kroeg, disco, festival en dergelijke). De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 8. Figuur 8: Waar koop je wel eens alcohol? (n = 136) In de supermarkt 86% Bij het uitgaan in de kroeg, disco, festival ed 77% Bij de slijterij 44% Op schoolfeesten 32% Bij mijn sportvereniging 22% Bij de snackbar 8%

9 9 (19) Van de jongeren die wel eens alcohol kopen, koopt 70% wel eens alcohol voor iemand anders; 59% koopt wel eens alcohol voor een vriend of vriendin en 24% voor hun ouders. Bijna een derde (30%) koopt nooit alcohol voor iemand anders. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 9. Figuur 9: Koop je wel eens alcohol voor iemand anders dan voor jezelf? (n = 136) Vriend / vriendin 59% Ouders 24% Oudere broer / zus Jongere broer / zus Voor iemand anders dan bovenstaand 7% 4% 4% Nee 30% Alle jongeren die wel eens alcohol drinken is gevraagd of iemand anders wel eens alcohol voor hen koopt. Bijna drie kwart (73%) geeft aan dat iemand anders wel eens alcohol voor hen koopt. Ruim de helft (51%) zegt dat een vriend of vriendin wel eens alcohol voor hen koopt en 39% dat hun ouders wel eens alcohol voor hen kopen. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 10. Figuur 10: Koopt iemand anders wel eens alcohol voor jou? (n = 180) Vriend / vriendin 50% Ouders 39% Broer / zus 17% Iemand anders Nee 28%

10 10 (19) Uitgaan Van de jongeren gaat 12% het vaakst uit in de eigen woonplaats. Bijna een derde (29%) gaat het vaakst uit in een andere plaats en 59% zegt nooit uit te gaan, hooguit naar een schoolfeest. Van de jongeren uit IJsselstein gaat 25% het vaakst uit in de eigen woonplaats en 17% het vaakst ergens anders. Van de jongeren uit Nieuwegein gaat 8% het vaakst uit in de eigen woonplaats en 35% ergens anders. Van de jongeren die wel eens uitgaan, gaat bijna de helft (49%) het vaakst uit in IJsselstein, gevolgd door Bunnik (17%), Nieuwegein (10%), Utrecht (9%) en Beesd (8%). Verder is deze jongeren gevraagd in welke uitgaansgelegenheid ze het vaakst uitgaan. Bijna een kwart (24%) gaat het vaakst uit in Club Onz (IJsselstein), 23% in De Stee (IJsselstein), 17% in Brothers (Bunnik) en 8% in Rodenburg (Beesd). Een deel van de jongeren heeft een andere gelegenheid aangegeven en ook een deel heeft geen uitgaansgelegenheid aangegeven. Voorlichting over alcohol De jongeren is gevraagd of ze er iets van zeggen tegen hun vrienden als ze vinden dat hun vrienden teveel drinken. Bijna twee derde (63%) zegt daar iets van, 37% doet dit niet. Van de jongeren die er iets van zeggen tegen hun vrienden, zegt 39% iets in de trant van stoppen / genoeg geweest / al teveel op, 19% rustig(er) aan, 11% je moet iets anders drinken, 5% het is niet gezond voor je en 3% doe normaal / gedraag je. De jongeren is gevraagd of hun (pleeg)ouders regels hebben opgesteld voor het drinken van alcohol. Een derde (33%) van de jongeren geeft aan dat ze niet mogen drinken van hun ouders. Elf procent mag op een speciale gelegenheid wat drinken en 21% mag met mate drinken van hun (pleeg)ouders. Drie procent mag zoveel drinken als ze willen. Bijna een derde (32%) geeft aan dat hun (pleeg)ouders geen regels hebben opgesteld over alcohol drinken. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 11. Figuur 11: Hebben jouw (pleeg)ouders regels opgesteld voor het drinken van alcohol? (n = 477) Ik mag helemaal niet van ze drinken 33% Ik mag op een speciale gelegenheid wat drinken 11% Ik mag met mate van ze drinken 21% Ik mag zoveel drinken als ik wil 2% Nee, geen regels 32%

11 11 (19) Een meerderheid (83%) van de jongeren die wel eens alcohol drinken, geeft aan dat hun (pleeg)ouders er iets van zeggen als ze vinden dat ze teveel drinken. Bij 17% van de jongeren zeggen de (pleeg)ouders er niets van. De jongeren die hebben aangegeven dat hun (pleeg)ouders er iets van zeggen als ze teveel drinken, is gevraagd wat hun (pleeg)ouders dan zeggen. Een kwart (25%) geeft aan dat hun (pleeg)ouders iets zouden zeggen in de trant van je hebt genoeg op / je hebt teveel op / je drinkt teveel, 11% het is slecht voor je / ongezond en 5% je moet minder drinken / met mate drinken. Negentien procent geeft aan dat het nog niet is voorgekomen dat ze teveel dronken (en hun ouders er iets van zeiden). Van de jongeren heeft 85% op school wel eens voorlichting/les gehad over alcohol (eventueel in combinatie met drugs en roken); 57% heeft voorlichting gehad op het voortgezet onderwijs en 56% op de basisschool. Vijftien procent heeft op school nog nooit voorlichting gehad over alcohol. Van de jongeren die wel eens voorlichting over alcohol hebben gehad op het voortgezet onderwijs, heeft 37% dit in de eerste klas, 51% in de tweede klas en 34% in de derde klas (sommige jongeren hebben in meerdere klassen voorlichting gehad). Van de jongeren die wel eens voorlichting over alcohol hebben gehad op de basisschool, kreeg 94% deze voorlichting in groep 8, 29% (ook) in groep 7 en 5% (ook) in groep 6.

12 12 (19) Er zijn veel jongeren die teveel drinken. De jongeren is gevraagd hoe hier volgens hun iets aan gedaan kan worden. Ze konden daarbij meerdere antwoorden geven. Van de jongeren geeft 41% aan het moeilijker maken om zelf aan alcohol te komen en 39% door duidelijke regels van de ouders en aandacht in de opvoeding. In de categorie anders is onder meer genoemd dat er niets aan te doen is; dat jongeren als ze willen toch wel aan alcohol komen en de tip om het niet te verbieden, omdat het juist als het verboden is, stoer is om te drinken. Tien procent van de jongeren vindt dat hier niets aan gedaan hoeft te worden. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 12. Figuur 12: Er zijn veel jongeren die teveel drinken. Hoe zou hier volgens jou iets aan gedaan kunnen worden? (n = 477) Het moelijker maken om zelf aan alcohol te komen 42% Door duidelijke regels van de ouders en aandacht in de opvoeding Door te controleren en boetes uit te delen aan kroegbazen, snackbars, supermarkten, sportverenigingen etc, die drank verkopen Door te controleren en boetes uit te delen aan jongeren die op straat alcohol drinken 24% 30% 39% Meer lessen op school over alcoholgebruik 24% Alcoholvrije (mix)drankjes of cocktails bedenken 23% Alcoholvrije kroegen, festivals, sportvereniging, etc openen 19% Anders 11% Hier hoeft niets aan gedaan te worden 10% Tenslotte konden de jongeren aan het eind van het onderzoek een eigen vraag of opmerking over het onderzoek over alcohol aangeven. Achttien procent van de jongeren heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Een groot deel van de opmerkingen gaat over de verhoging van de leeftijd voor het drinken van alcohol (per ); de meesten zijn hier tegen.

13 13 (19) Achtergrondkenmerken Van de jongeren die de vragenlijst hebben ingevuld is 54% een meisje en 46% een jongen. De jongeren die aan het onderzoek mee hebben gedaan is gevraagd hoe oud ze zijn. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 13. Ruim de helft (58%) van de jongeren is jonger dan 16 jaar en mag dus nog geen alcohol drinken; 42% is 16, 17 of 18 jaar oud. Figuur 13: Hoe oud ben je? (n = 477) % 13% 14% 16% 20% 15% 18 7% De helft (50%) van de jongeren woont in Nieuwegein en 26% in IJsselstein. Alle jongeren wonen in de regio Utrecht (ook als ze ergens anders wonen). De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 14. Figuur 14: Waar woon je? (n = 477) Nieuwegein 50% Ijsselstein 26% Vianen Houten Utrecht Benschop Montfoort Lexmond Ergens anders 8% 6% 3% 2% 2% 1% 3%

14 14 (19) Nagenoeg alle jongeren wonen nog thuis bij hun (pleeg)ouders. De meerderheid (92%) van de jongeren gaat in Nieuwegein naar school, 4% in Utrecht, 1% in IJsselstein en ook 1% ergens anders.

15 15 (19) Van de jongeren zit 39% op het Atheneum en 25% op de HAVO. De uitkomsten van deze vraag staan in figuur 15. Figuur 15: Op wat voor school zit je? (n = 475) Atheneum 39% HAVO 25% Gymnasium 13% Tweetalig onderwijs (HAVO, VWO, Gymnasium) HAVO / VWO 6% 6% VMBO 5% MBO 4% HBO 1% Anders 1%

16 16 (19) Het Inwonerspanel In 2006 is er een digitaal panel van Nieuwegeinse inwoners gevormd, het huidige Inwonerspanel. Het Inwonerspanel bestaat uit een min of meer vaste groep Nieuwegeiners van 12 jaar en ouder, die via internet reageert op actuele onderwerpen. Omdat het een bestaand panel is en het proces gedigitaliseerd is, krijgen we als gemeente snel een beeld van wat er leeft onder de Nieuwegeinse bevolking. Met deze informatie kunnen we het gemeentelijke beleid verbeteren. Uiteraard beschikt niet iedereen in Nieuwegein over een computer met en internet, waardoor niet iedereen kan meedoen. Maar wanneer wij kijken naar de persoonskenmerken geslacht en woonwijk dan zien we dat het Inwonerspanel een goede afspiegeling is van de totale volwassen Nieuwegeinse bevolking. Bij leeftijd is er sprake van een redelijk goede afspiegeling van 18 tot 80 jaar. De groep is wat ondervertegenwoordigd; de groep oververtegenwoordigd. De onderzoeken voor jongeren worden behalve via het panel ook op andere manieren uitgezet, bijvoorbeeld via scholen en/of via persoonsgerichte brieven.

17 17 (19) Bijlage I: uitsplitsingen naar leeftijd Een aantal vragen is uitgesplitst naar leeftijd. Een klein deel staat in het rapport zelf, het overige deel staat in deze bijlage. Tabel I: Hoeveel glazen per week (gemiddeld) vind jij normaal voor jongeren van 16 jaar om te drinken? Naar leeftijd (n = 477) 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Minder dan 2 glazen per week 66% 57% 65% 59% 49% 33% 65% 2 tot 7 glazen per week 19% 26% 27% 26% 43% 50% 27% 7 tot 14 glazen per week % - Meer dan 14 glazen per week 0% 0% - 0% - 0% 0% Weet ik niet 14% 11% 7% 11% - - 0% n = Tabel II: Hoeveel glazen per week (gemiddeld) vind jij normaal voor jongeren van 18 jaar om te drinken? Naar leeftijd (n = 477) 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Minder dan 2 glazen per week 29% 29% 28% 17% 12% 11% 24% 2 tot 7 glazen per week 51% 50% 46% 53% 52% 47% 53% 7 tot 14 glazen per week 13% 11% 19% 17% 27% 34% 18% Meer dan 14 glazen per week 0% Weet ik niet 7% % 5% - 0% n = Tabel III: Als je alcohol drinkt, waar drink je dan? Naar leeftijd 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Bij mij thuis 44% 73% 76% 75% Bij vrienden thuis 83% 61% 91% 79% Buiten op straat / in het park - 13% 10% - Bij het uitgaan 72% 77% 86% 82% Bij de sportvereniging - 13% 33% 18% Tijdens een schoolfeest - 26% 41% 36% Ergens anders - 9% - 0% n = NB. Het aandeel in de leeftijdscategorieën 12 t/m 14 is te klein om uitspraken over te kunnen doen.

18 18 (19) Tabel IV: Koop je wel eens alcohol (voor jezelf of voor iemand anders)? Naar leeftijd De jongeren konden hier meerdere antwoorden geven. 16 jaar 17 jaar 18 jaar Ja, wijn 26% 26% 35% Ja, bier 24% 44% 29% Ja, mixdrankjes 31% 31% 41% Ja, sterke drank 6% 26% 38% Ja, iets anders - - 0% Nee 46% 29% 38% n = NB. Het aandeel in de leeftijdscategorieën 12 t/m 15 is te klein om uitspraken over te kunnen doen. Tabel V: Waar koop je wel eens alcohol? Naar leeftijd De jongeren konden hier meerdere antwoorden geven. 16 jaar 17 jaar 18 jaar Bij mijn sportvereniging 19% 32% - In de supermarkt 87% 92% 86% Bij de snackbar - 10% 0% Bij de slijterij 31% 50% 67% Bij het uitgaan 73% 92% 71% Op schoolfeesten 21% 44% 33% Ergens anders - 0% 0% n = NB. Het aandeel in de leeftijdscategorieën 12 t/m 15 is te klein om uitspraken over te kunnen doen. Tabel VI: Koop je wel eens alcohol voor iemand anders dan voor jezelf? Naar leeftijd De jongeren konden hier meerdere antwoorden geven. 16 jaar 17 jaar 18 jaar Ja, voor mijn vriend/vriendin 54% 52% 62% Ja, voor mijn ouders 23% 24% 33% Ja, voor mijn jongere broer/zus Ja, voor mijn oudere broer/zus Ja, voor iemand anders - 12% - Nee 33% 36% - n = NB. Het aandeel in de leeftijdscategorieën 12 t/m 15 is te klein om uitspraken over te kunnen doen

19 19 (19) Tabel VII: Koopt iemand anders wel eens alcohol voor jou? Naar leeftijd De jongeren konden hier meerdere antwoorden geven. 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Ja, een vriend/vriendin 72% 48% 59% 25% Ja, mijn broer/zus 33% 15% 19% - Ja, mijn ouders - 38% 47% 43% Ja, iemand anders 0% - - 0% Nee - 25% 22% 46% n = NB. Het aandeel in de leeftijdscategorieën 12 t/m 14 is te klein om uitspraken over te kunnen doen Tabel VIII: Hebben jouw (pleeg)ouders regels opgesteld voor het drinken van alcohol? Naar leeftijd 12 jaar 13 jaar 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar Ja, ik mag helemaal niet van ze drinken 54% 66% 47% 43% 12% - - Ja, ik mag op een speciale gelegenheid 0% 8% 10% 20% 16% 13% - wat drinken Ja, ik mag met mate van ze drinken % 49% 49% 35% Ja, ik mag zoveel drinken als ik wil 0% 0% Nee 43% 24% 38% 29% 20% 31% 50% n =

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade

Onderzoek Inwonerspanel: Fairtrade 1 (6) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 december kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Versie definitief Datum 26 november 2009 1 (7) Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 28 oktober 2009 kregen alle panelleden van dat moment (856 personen) een

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme

Onderzoek Inwonerspanel: Recreatie en toerisme 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 3 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1421 personen) een e- mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel:

Onderzoek Inwonerspanel: 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 12 maart kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1009 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst wilden

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra

Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Versie definitief Datum 10 april 2008 1 (5) Onderzoek Digipanel: Winkelcentra Auteur Tineke Brouwers Het zesde onderzoek: deel over winkelcentra Op 12 februari 2008 kregen alle panelleden van dat moment

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra

Onderzoek Inwonerspanel: Winkelcentra 1 (21) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Inleiding De afgelopen jaren is er veel veranderd in het Nederlands winkellandschap. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Er zijn veranderingen

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal

Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Onderzoek Alcohol & Drugs Leudal Belangrijke toelichting Beste leerling, Welkom bij de GGD Jongerenmonitor! Met dit onderzoek willen we inzicht krijgen in de leefstijl(alcohol & drugs) van jongeren. Het

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast)

Onderzoek Inwonerspanel: Geluid(soverlast) 1 (9) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 13 september kregen de panelleden van 19 jaar en ouder (1005 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis

Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Versie definitief Datum 29 april 2010 1 (8) Onderzoek Bedrijvenpanel: Gevolgen economische crisis Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 30 maart 2010 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Versie definitief Datum 19 november 2009 1 (17) Onderzoek Bedrijvenpanel: Ondernemersklimaat Auteur Tineke Brouwers Het tweede onderzoek Op 12 oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen

Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Versie definitief Datum 8 oktober 2010 1 (8) Onderzoek Ondernemerspanel: Actuele economische onderwerpen Kleine bedrijven, ondernemersverenigingen, leegstand kantoren, parkmanagement en Bedrijfs Investerings

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN STAPHORST 2011 Tabellen alcoholgebruik jongeren Staphorst Nooit alcohol gedronken ja 33,3% 37,6% 74,4% 12,7% 35,3% nee 66,7% 62,4% 25,6% 87,3% 64,7% Drink bier ja 67,8%

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onderzoek Ondernemerspanel: Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2012 1 (15) Onderzoek Ondernemerspanel: Auteur Tineke Brouwers Het onderzoek Op 26 april 2012 kregen alle leden van het Ondernemerspanel van dat moment (352 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal

Nadere informatie

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12 0. Inhoudsopgave 1. Samenvatting pg 3 2. Settings alcoholgebruik pg 7 3. Soorten alcohol pg 11 4. Drinkgedrag naar setting pg 12 5. Drinkgedrag op niet vergunde settings pg 13 6. Online onderzoek pg 16

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren

Rommelen met je identiteit. Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Rommelen met je identiteit Landelijk scholierenonderzoek naar de aard en de omvang van de falsificatie van legitimatiebewijzen door jongeren Utrecht, maart 2005 2 Rommelen met je identiteit Uitvoerder:

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval

Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval 1 (23) Onderzoek Inwonerspanel: Afvalcommunicatie en scheiden plastic afval Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 24 november kregen de panelleden van dat moment van 19 jaar en ouder (1443 personen)

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Alvast bedankt voor het invullen!

Alvast bedankt voor het invullen! Deze vragenlijst gaat over jongeren die steun of hulp geven aan een familielid. Wij zijn erg benieuwd hoeveel jongeren er binnen onze school steun of hulp geven en hoe zij dit ervaren. De vragenlijst is

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Mocht je het verkeerd hebben aangekruist, zet dan een kruis door het verkeerde antwoord en maak alsnog het goede bolletje zwart.

Mocht je het verkeerd hebben aangekruist, zet dan een kruis door het verkeerde antwoord en maak alsnog het goede bolletje zwart. Bijlage 3. Enquête Uitleg: Hieronder begint de vragenlijst. Schrijf a.u.b. met een blauwe of zwarte pen. De meeste vragen zijn meerkeuze, maak het bolletje van je keuze zwart of blauw. Voorbeeld: Ja Nee

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER

TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER TABELLEN ALCOHOLGEBRUIK JONGEREN DEVENTER 2011 jongen meisje 12-15 16-23 totaal Nooit alcohol gedronken ja 40,1% 38,3% 86,3% 16,6% 39,2% nee 59,9% 61,7% 13,7% 83,4% 60,8% Drink bier ja 65,8% 21,0% 9,6%

Nadere informatie

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK

STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK STADSPANEL HOORN OVER VUURWERK Gemeente Hoorn September 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 169 Datum September 2017

Nadere informatie

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling

Roken, drinken en gokken. Nagegaan is hoeveel en hoe vaak jongeren uit de gemeente Groningen roken, drinken en gokken. Hierbij is een onderverdeling De Jeugdpeiling is een instrument met als doel op systematische wijze ontwikkelingen en trends in riskante gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Hierbij is de aandacht gericht op gedrag met betrekking

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Lesbrief bij Biertje Casper van Marleen Schmitz voor groep 8

Lesbrief bij Biertje Casper van Marleen Schmitz voor groep 8 Inhoud van deze lesbrief - Thema s in het boek - Lesopzet - Doel van de les - Uitwerking - Bijlage: opdrachtenblad en feiten over alcohol Lesbrief bij Biertje Casper van Marleen Schmitz voor groep 8 Thema

Nadere informatie

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003

ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 RIS128575b_10-JUN-2005 ONDERZOEK GENOTMIDDELENGEBRUIK SCHOLIEREN BASISONDERWIJS DEN HAAG 2003 Beknopt verslag ten behoeve van de deelnemende scholen April 2005 Dienst OCW / GGD Den Haag Epidemiologie en

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Factsheet effectmeting 2015 Voor de vierde keer op rij organiseerde GGD Gooi en Vechtstreek in 2015 de actie 30 dagen zonder alcohol. En met succes! Minstens 650 mensen

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016

PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 PESTEN OP SCHOOL ONDERZOEK STICHTING DE KINDERTELEFOON 19 SEPTEMBER 2016 Wil je iets meer vertellen over het pesten? Ik werd vanaf de brugklas gepest op de middelbare school. De leraren wisten het, ze

Nadere informatie

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen

Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Casus: Alcoholverkoop aan jongeren Lesbrief en vragen Bij deze opgave horen informatiebronnen 1 en 2. In informatiebron 1 zijn enkele overzichten opgenomen over het gebruik van alcohol onder scholieren

Nadere informatie

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL

speciaal onderwijs lesbrief alcohol UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (030) 637 31 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL speciaal onderwijs UITGAVE: STICHTING VOORKOM! T (00) 67 1 44 E-MAIL: STICHTING@VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL inhoud LES 1: KENNISMAKING MET ALCOHOL SOORTEN DRANK DE WERKING VAN ALCOHOL 4 DE GEVOLGEN VOOR

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

ENQUÊTE Uitslag. Wij zouden het fijn vinden als jullie deze enquête invullen. We doen dit omdat het een opdracht is voor ICT.

ENQUÊTE Uitslag. Wij zouden het fijn vinden als jullie deze enquête invullen. We doen dit omdat het een opdracht is voor ICT. Naam: Jakob Leeftijd: 16 Klas: 4 Niveau: Havo Jawel. Zaterdag, rond 9 uur, 10 uur. Als je uitgaat (of in de toekomst uitgaat) waar ga je dan het meeste heen? Denk aan disco, café, kroeg, feesten, enz.

Nadere informatie

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker

Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip. Cedin. Lianne Bleker Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Cedin Lianne Bleker Februari 204 COLOFON Leerlingtevredenheid Het Ruimteschip Lianne Bleker Drachten, februari 204 Cedin Lavendelheide 2 9202 PD DRACHTEN T 088 0200300

Nadere informatie

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID

RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013. Thema: GEZONDHEID RAPPORTAGE PANELRONDE KRACHTWIJKEN APRIL 2013 Thema: GEZONDHEID Stadspanel Den Haag wordt gevormd door een groep inwoners van Den Haag, die met enige regelmaat wordt gevraagd om hun mening te geven over

Nadere informatie

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs.

Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Zeevang Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren

Nadere informatie

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Tilburg en Sport Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek Juli 2013 Projectnummer 529 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Stoppen

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten

Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Young Opinions #4: puberbrein binnenstebuiten Het lijkt wel of kinderen en jongeren steeds sneller volwassen worden. Jongeren schieten de lucht in, hebben seks, bijbaantjes, uitpuilende agenda s en denken

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Meningen over het takenpakket van de overheid

Meningen over het takenpakket van de overheid Meningen over het takenpakket van de Rianne Kloosterman De volwassen Nederlandse bevolking vindt sommige taken meer de verantwoordelijkheid van de dan andere. In de ogen van de meeste Nederlanders hoort

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van 12-17 jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De

Nadere informatie

Meningen van jongeren over alcoholgebruik

Meningen van jongeren over alcoholgebruik Bevolkingstrends Meningen van jongeren over alcoholgebruik 2016 02 Judit Arends Jacqueline van Beuningen CBS Bevolkingstrends april 2016 02 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Data en methode 3 2.1 Data 3 2.2 Vragen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003)

Uitslagen leerlingen onderzoek (2003) Uitslagen leerlingen onderzoek (00) Als onderdeel van het onderzoek naar het verslavingspreventieproject op scholen voor voortgezet onderwijs in Katwijk is een anonieme online-enquête afgenomen met behulp

Nadere informatie

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014

Burgerpanel Gorinchem. 1 e peiling: Sociale monitor. Juli 2014 Burgerpanel Gorinchem 1 e peiling: Sociale monitor Juli 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Villawal 19 3432 NX Nieuwegein Tel. (030) 23 34 342 www.ioresearch.nl Rapportnummer : abpgork14a-def Datum

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist

Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Factsheet onderzoek naar de effecten van de wijziging van de leeftijdsgrens in de drank- en horecawet 2014 in gemeentes Almere, Huizen en Zeist Margreth Egelkamp Marina Horseling Andrea Donker Contactgegevens:

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie