Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor jongeren 12 tot 24 jaar"

Transcriptie

1 Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland voor de derde keer een monitor onder jongeren van 1 t/m 3 jaar uitgevoerd. Eerst is een grote groep jongeren aangeschreven om via internet de vragenlijst in te vullen. Daarna is een steekproef van de non-respondenten aangeschreven met een schriftelijke vragenlijst. Ruim 300 jongeren hebben de vragenlijst ingevuld. De resultaten geven inzicht in de gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio IJsselland en zullen gebruikt worden om het regionaal en lokaal gezondheids- en jeugdbeleid te onderbouwen. Deze factsheet gaat over roken, wiet- en harddruggebruik en gokken. Factsheet genotmiddelen 011 Regio IJsselland/Steenwijkerland

2 Roken Twee vijfde van alle jongeren heeft wel eens gerookt. Van de 1 t/m 1 jarigen heeft 1% wel eens gerookt, bij de 1 t/m 19 jarigen is dat % en bij de 0 t/m 3 jarigen %. Bij jongeren van 1 jaar en ouder hebben meer dan wel eens gerookt. Eén vijfde van de jongeren rookt op het moment van het onderzoek (actuele rokers). Twaalf procent rookt dagelijks, % rookt minstens 1 keer in de week maar niet iedere dag en % rookt minder dan 1 keer per week. Het percentage actuele rokers neemt toe met de leeftijd van % bij de 1 t/m 1 jarigen naar 8% bij de 0 t/m 3 jarigen. Gemiddeld aantal sigaretten dat per week wordt gerookt door de jongeren die momenteel roken meer dan 0 sigaretten 1% 11-0 sigaretten 1% - 10 sigaretten 0% 1 - sigaretten 13% tussen 0 en 1 sigaret 11% Bij de 1 t/m 19 jarigen hebben jongeren op het vwo minder vaak wel eens gerookt dan op havo en vmbo. Ook roken zij minder vaak op het moment van het onderzoek. In de oudste twee leeftijdsgroepen roken meer dan. Jongens die roken, roken ook vaker dan. Percentage jongeren dat op moment van het onderzoek rookt naar frequentie, leeftijd en geslacht (%) 1 t/m 1 jaar 1 t/m 19 jaar 0 t/m 3 jaar dagelijks minstens 1x per week, maar niet dagelijks minder dan 1x per week Bij de 0 t/m 3 jarigen is het percentage rokers op moment van het onderzoek op het mbo het hoogst. Trend In de periode 1998 tot 007 is het percentage rokers afgenomen. In 1998 rookte 8% van de jongeren, in 003 % en in 007 0%. In vergelijking met 007 is het percentage rokers in 011 gelijk gebleven (0%). Ook het percentage jongeren dat wel eens gerookt heeft is ten opzichte van 007 gelijk gebleven (0%). Het percentage rokers dat meer dan 0 sigaretten per week rookt is afgenomen van 8% naar 0%. De verschillen in rookgedrag tussen leeftijdsgroep 1 t/m 19 jarigen en 0 t/m 3 jarigen zijn kleiner geworden. In beide leeftijdsgroepen is het percentage rokers, het percentage dagelijkse rokers en het aantal sigaretten dat gerookt wordt bijna hetzelfde. Van de jongeren die roken, rookt de helft meer dan 0 sigaretten per week, 11% rookt 11-0 sigaretten, % rookt - 10 sigaretten per week en bijna 1% rookt maximaal 1 sigaret per week. Jongens (3%) roken vaker meer dan 0 sigaretten per week dan (7%). In de leeftijdsgroep 1 t/m1 jaar worden duidelijk minder sigaretten gerookt dan in de beide andere leeftijdsgroepen. Er is geen verschil tussen 1 t/m 19 jarigen en 0 t/m 3 jarigen in het aantal sigaretten dat gerookt wordt. Trend in percentage rokers naar leeftijd en geslacht (%) 1 t/m 1 jaar t/m 19 jaar t/m 3 jaar

3 Druggebruik Hasj/wietgebruik Bijna een derde van de jongeren (31%) heeft wel eens wiet of hasj aangeboden gekregen. Hiervan kreeg % het thuis of bij vrienden aangeboden, 1% op straat, 30% in een café, disco, feest of concert, % op school en 1% ergens anders. Jongens (37%) hebben vaker wiet aangeboden gekregen dan (%). Niet alle jongeren die wel eens wiet aangeboden hebben gekregen hebben ook ooit wiet gebruikt, bijna de helft van hen heeft nooit wiet gebruikt. Wietgebruik naar leeftijd en geslacht (%) t/m 1 jaar 1 t/m 19 jaar 18 0 t/m 3 jaar ooit wiet gebruikt in de afgelopen weken wiet gebruikt De meeste jongeren die in de afgelopen weken wiet hebben gebruikt deden dat bij vrienden thuis, op straat of thuis. Veel minder jongeren gebruiken wiet in de coffeeshop, in een café of op school. Ruim drie vijfde van de gebruikers (1%) rookt minder dan 1 joint per keer, ze roken met anderen mee. Van de andere gebruikers rookt bijna drie kwart 1 tot joints per keer. Mening ouders Van de meeste gebruikers (%) weten beide of één van beide ouders dat hun kind wel eens wiet gebruikt en bij bijna één derde (3%) zijn de ouders niet op de hoogte. Veertien procent van de gebruikers weet niet of de ouders van het gebruik op de hoogte zijn. Vierendertig procent van de gebruikers geeft aan dat ouders het gebruik afraden, 11% van de ouders verbiedt het, 13% zegt niets, 1% vindt het goed en 30% van de gebruikers weet niet wat de ouders van het gebruik vinden of heeft de vraag niet ingevuld. Opleiding Bij 1 t/m 1 jarigen is er geen verschil tussen schooltypen in actueel gebruik van wiet. Bij de 1 t/m 19 jarigen ligt het gebruik bij niet schoolgaanden hoger dan bij leerlingen op havo, vwo, mbo en hbo/universiteit. Bij de groep 0 t/m 3 jarigen ligt het actueel gebruik op het mbo hoger dan op hbo/universiteit en bij niet schoolgaanden. Zeventien procent van de jongeren heeft wel eens wiet of hasj gebruikt. Bij de 1 t/m 1 jarigen is dat %, bij de 1 t/m 19 jarigen 18% en bij de jongeren van 0 jaar en ouder 31%. Bij jongeren vanaf 1 jaar hebben vaker ooit wiet gebruikt dan. Het actuele gebruik ligt veel lager dan het ooit gebruik. Vier procent van de jongeren heeft wiet gebruikt in de afgelopen weken. Jongens (%) hebben vaker wiet gebruikt in de afgelopen weken dan (%) en 1 t/m 1 jarigen (1%) minder vaak dan jongeren van 1 jaar en ouder (%). Van de jongeren die in de afgelopen weken wiet hebben gebruikt, krijgen de meesten het via vrienden of via de coffeeshop. Een veel kleiner deel krijgt het via schoolgenoten of via een dealer. Dertien procent van de jongeren die de afgelopen weken wiet gebruikt hebben, geeft aan het nu niet meer te gebruiken. Harddrugs Negen procent van de jongeren heeft wel eens harddrugs aangeboden gekregen. Jongens (11%) vaker dan (%). Bijna vier procent van de jongeren heeft wel eens harddrugs (zoals XTC, ecodrugs en cocaïne) 1 gebruikt. Dit percentage neemt toe met de leeftijd van <1% bij 1 t/m 1 jarigen naar % bij 1 t/m 19 jarigen tot 9% bij 0 t/m 3 jarigen. Minder dan 1% van de jongeren heeft ooit GHB gebruikt,,7% XTC, 1, % cocaïne, 1,1 % paddo s en % heeft ooit amfetaminen gebruikt. % van de jongeren die ooit wiet hebben gebruikt hebben ook ooit wel eens harddrugs gebruikt. De jongeren die wel eens harddrugs gebruikt hebben, hebben allemaal ook ooit wiet gebruikt. 1. Nb iets andere vraagstelling dan in 007

4 Trend druggebruik In 007 had 0% van de jongeren ooit wiet gebruikt, in 011 is dat 17%. Het actuele gebruik is onveranderd. Van de jongeren die wiet gebruiken zijn er meer (1%) die alleen maar meeroken dan in 007 (8%). Het gebruik van harddrugs is niet veranderd ten opzichte van 007 en eerdere jaren. Gokken Er is een aantal vragen gesteld over het gokgedrag in de afgelopen weken. Vier procent van de jongeren heeft de afgelopen weken geld in een gokkast gegooid. Eveneens % heeft een kaartspel om geld gespeeld en 3% heeft een gokspelletje op internet gedaan. De meeste jongeren die gegokt hebben, doen dat 1- keer. Jongens gokken meer dan. Een kaartspel om geld en geld in de gokkast gooien wordt vaker gedaan door de oudere jongeren. Trend gokken Alleen de vraag over geld in de gokkast gooien is in alle voorgaande monitors meegenomen. In 1998 had 10% in de afgelopen weken geld in een gokkast gegooid, in 00 was dat % en in 007 en 011 %. Het percentage jongeren dat een kaartspel om geld speelt is afgenomen van 9% in 007 naar % in 011. Genotmiddelen en gezondheid Er is een verband tussen de ervaren gezondheid en roken, wiet gebruik en harddruggebruik. Jongeren die roken of wiet gebruiken of ooit harddrugs gebruikt hebben, hebben minder vaak een goede ervaren gezondheid dan jongeren die niet roken en/of nooit wiet en/of nooit harddrugs gebruikt hebben. Jongeren die roken of wiet gebruiken of ooit harddrugs gebruikt hebben, hebben vaker een minder goede psychische gezondheid dan jongeren die niet roken, geen wiet gebruiken en/of nooit harddrugs gebruikt hebben. Jongeren die roken, wiet gebruiken en gokken hebben vaker van school gespijbeld. Jongeren die roken hebben ook vaker vanwege ziekte van school verzuimd. Jongeren die roken, ooit of nu wiet gebruiken of ooit harddrugs gebruikt hebben zijn minder vaak positief over hun relatie en omgang met ouders/partner: zij kunnen minder vaak goed met ouders/partner praten, vinden dat ze minder complimenten krijgen, dat ouders/partner minder vaak voldoende tijd voor ze hebben en vinden dat zij minder vaak een goede relatie met ouders/partner hebben. Samenhang genotmiddelen Er is een duidelijk samenhang tussen het gebruik van de verschillende genotmiddelen. In het algemeen kan gezegd worden dat risicogedragingen samengaan. Ruim een derde van de jongeren rookt niet, drinkt geen alcohol, gokt niet en heeft geen wiet gebruikt in de afgelopen weken. Ruim vier procent van de jongeren heeft 3 of vormen van risicogedrag. Het gecombineerd risicogedrag komt bij 1 t/m 3 jarigen meer voor dan bij 1 t/m 1 jarigen. Binnen deze groep zijn het dan vooral:, jongeren uit éénoudergezinnen en zelfstandig wonenden jongeren. Negen procent van de jongeren geeft aan wel eens op één dag of avond wiet en alcohol te gebruiken en 1% geeft aan wel eens een combinatie van alcohol en XTC gebruikt te hebben.

5 Gemeente Steenwijkerland Gebruik van genotmiddelen onder jongeren van 1 t/m 3 jaar in de gemeente Steenwijkerland gemeente gemeente Regio IJsselland Steenwijkerland 007 (%) Steenwijkerland 011 (%) 011 % Ooit roken 33 0 Nu roken 19 0 Jongens 18 3 Meisjes t/m 1 jaar 3 1 t/m 3 jaar Ooit wiet gebruikt Jongens Meisjes t/m 1 jaar 0 1 t/m 3 jaar 1 Wiet gebruik in de afgelopen weken 3 Ooit harddrugs gebruikt 1 Gokken in de afgelopen weken Geld in gokkast Kaartspel om geld gespeeld 10 Gokspel op internet 3 In Steenwijkerland heeft een derde van de jongeren ooit gerookt en 19% rookt op moment van onderzoek. 1% rookt dagelijks. Ruim de helft (%) van de rokers rookt 1 of meer sigaretten per week. Voor gokken ligt het percentage jongeren dat met een kaartspel om geld gespeeld heeft lager dan in 007. Percentage jongeren dat rookt naar leeftijd en geslacht (%) Bijna 30% van de jongeren heeft wel eens wiet aange- 18 boden gekregen. Veertien procent van de jongeren heeft ooit wiet gebruikt en 1% ooit harddrugs. 1 In de gemeente Steenwijkerland hebben minder jongeren ooit gerookt dan in de regio IJsselland. Het percentage 1 t/m 1 jaar 3 actuele rokers is hetzelfde als in de regio. Het gebruik van wiet en gokken is ongeveer hetzelfde als in de regio. 1 t/m 3 jaar 8 3 Trend Het percentage jongeren dat ooit heeft gerookt is lager dan in 007. Ook het percentage actuele rokers is iets lager dan in 007. Ten opzichte van 007 roken er meer en minder Het gebruik van wiet is voor de totale groep jongeren niet veranderd ten opzichte van 007.

6 In deze factsheet is rekening gehouden met verschillen in gemeentegrootte, leeftijd, geslacht en responspercentage per gemeente. De gemeentelijke cijfers worden per thema toegevoegd aan de factsheets. De factsheets worden op de website van de GGD geplaatst. Factsheets die verschijnen zijn: Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen GGD IJsselland Kennis- en Expertise Centrum Postbus BL Zwolle T E. I. Colofon

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding

7,2 JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD. Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding JEUGDTHERMOMETER GGZ CENTRUM KINDEREN EN JEUGD Jongeren vanaf 12 jaar Ouders / verzorgers Ouderbegeleiding 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 7,2 Ralph Feenstra en Annet Nugter Afdeling Onderzoek & Monitoring Juli 2011

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN

CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN CONCEPT DEELRAPPORTAGE MONITOR INTERNET EN JONGEREN: RESULTATEN 2006 EN 2007 TONY VAN ROOIJ REGINA VAN DEN EIJNDEN Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 INTERNETGEBRUIK EN SCHOOL...3 INLEIDING...3 METHODE VAN

Nadere informatie

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers.

gebruikt. Hierdoor is het mogelijk om de resultaten van de gemeente Heusden te vergelijken met de landelijke cijfers. Zaaknummer: OWZSB04 Onderwerp Collegevoorstel Inleiding Landelijk neemt het aantal jongeren met schulden toe, in Heusden is deze stijging echter niet terug te vinden in de cijfers. Dit vormde aanleiding

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012

Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Belangrijkste conclusies Seks onder je 25 ste 2012 Januari 2012 SAMENVATTING Seks onder je 25 ste 2012 is een grootschalig representatief onderzoek naar de seksuele gezondheid van jongeren in Nederland.

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie