Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet alcohol. Think Before You Drink"

Transcriptie

1 Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken. Voor een gerichte, preventieve aanpak is kennis over het alcoholgebruik door jongeren essentieel. Om het alcoholgebruik onder jongeren terug te dringen, werken sinds 2009 de 18 gemeenten in West-Brabant samen met Novadic-Kentron, regionale ketenpartners en GGD West-Brabant in Think Before You Drink. De hoofddoelstellingen van dit alcoholmatigingsproject zijn: 1) Géén alcoholgebruik door jongeren onder de 16 jaar en 2) Géén overmatig alcoholgebruik door jongeren vanaf 16 jaar. Deze factsheet beschrijft het alcoholgebruik door jongeren aan de hand van de nieuwe gezondheidsenquête onder 12 t/m 18 jarigen in 2011, en in vergelijking met Daarnaast leest u welke resultaten Think Before You Drink al heeft geboekt. Tot slot treft u onze aanbevelingen aan voor de vervolgaanpak van alcoholpreventie bij jongeren. De cijfers wijzen uit dat alcoholmatiging onder jongeren blijvende aandacht en maatregelen vereisen. Op welke leeftijd beginnen jongeren met het drinken van alcohol? De gemiddelde leeftijd waarop de jongeren in West-Brabant voor het eerst alcohol drinken is 15,0 jaar. 2% van de West-Brabantse 12 t/m 18 jarigen was zelfs jonger dan 12 jaar (landelijk: 10%). Jongens en meisjes verschillen hierin niet van elkaar. In vergelijking met 2007 is dit percentage significant gedaald, zowel in West-Brabant (5% in 2007) als in Nederland (16% in 2007). Van de West-Brabantse jongeren heeft 62% onder de 16 jaar kennisgemaakt met alcohol (zie figuur 1, pagina 2). Dit percentage ligt lager dan in Nederland (76%). Wel heeft er regionaal én landelijk tussen 2007 en 2011 een verschuiving plaatsgevonden van de startleeftijd: in 2007 dronk 74% van de jongeren in West-Brabant voor het eerst alcohol onder de 16 jaar; in Nederland was dit 85%. 1

2 Voor het eerst alcohol drinken % totaal jongens meisjes leeftijd in jaren Figuur 1. Percentage dat voor het eerst alcohol heeft gedronken naar leeftijd in jaren (2011) Figuur 1 laat zien dat er procentueel meer jongens dan meisjes op 12-jarige leeftijd voor het eerst alcohol hebben gedronken. Echter, vanaf 13 jaar drinken significant meer meisjes dan jongens voor het eerst alcohol. 48% van de West-Brabantse jongeren van 12 t/m 18 jaar geeft dus aan nog nooit alcohol te hebben gedronken. Bij de jongeren in de leeftijd van 12 t/m 15 jaar ligt dit percentage op 75%, bij 16 t/m 18 jaar is dit 13%. Wat vinden de ouders ervan dat jongeren alcohol drinken? Als je deze vraag aan jongeren zélf stelt, geeft 4% aan dat hun ouders niet weten dat ze alcohol drinken; een significante toename t.o.v (2%). Ook stellen zij dat meer dan de helft van de ouders het goed vindt dat ze alcohol drinken (57%). Dit cijfer is niet significant gedaald sinds 2007 (was 59%). 14% van de ouders zegt er niets van, zo ook in Dit percentage is significant hoger voor ouders van meisjes dan voor ouders van jongens. Wel geeft 5% van de jongeren aan dat hun ouders vinden dat ze mínder zouden moeten drinken (zowel in 2007 als in 2011). Dit percentage ligt significant hoger voor jongens dan voor meisjes. Bij 17% van de jongeren raden de ouders het af om alcohol te drinken (in 2007: 18%), bij 3% verbieden de ouders het (in 2007: 2%). Ook hierbij geven jongens vaker dan meisjes aan dat hun ouders het drinken van alcohol verbieden. Hoe groot is de groep alcohol drinkende jongeren? In West-Brabant heeft 52% van de 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol gedronken. In 2007 was dit nog 60%. Landelijk is dit percentage afgenomen van 79% tot 70%. Actuele drinkers West-Brabant heeft onder haar jongeren van 12 t/m 18 jaar 43% actuele drinkers; zij hebben in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken. Dit komt overeen met het landelijke percentage. Zowel regionaal als landelijk zijn hierbij geen verschillen tussen jongens en meisjes. Sinds 2007 is het percentage actuele drinkers in West- Brabant significant gedaald; in 2007 lag dit percentage nog op 47%. De landelijke trend toont tussen 2007 en 2011 een lichte maar niet significante daling van actuele drinkers. Echter, uitgesplitst naar leeftijd zien we hierin in dezelfde periode wel een significante landelijke daling onder de jongste leeftijdscategorieën. Dit geldt voor jongens van 12 t/m 15 jaar en voor 12 t/m 14-jarige meisjes. Ook West-Brabant toont een significante daling van het actuele alcoholgebruik onder 12 t/m 15 jarigen: van 22% in 2007 naar 16% in Bij de 16 t/m 18 jarigen is dit verschil niet zo groot en niet significant (79% in 2007 en 78% in 2011). 2

3 Actuele drinkers naar leeftijd % leeftijd in jaren Figuur 2. Percentage actuele drinkers (afgelopen 4 weken alcohol gedronken) naar leeftijd in jaren Figuur 2 toont aan dat het percentage actuele drinkers toeneemt met de leeftijd. Het alcoholgebruik in de afgelopen 4 weken stijgt sterk tot de leeftijd van 16 jaar, daarna neemt de stijging af. Dit komt ook in het landelijk onderzoek naar voren 2. Naast de actuele drinkers, zijn er jongeren van 12 t/m 18 jaar die wel eens alcohol hebben gedronken, maar niet in de afgelopen 4 weken. Het gaat hier om 9% van de West-Brabantse jongeren. Van deze groep heeft 22% 1 à 2 keer alcohol gedronken, 57% 3 tot 11 keer en 18% 11 keer of vaker. Actuele drinkers en hoeveelheden alcohol is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest drinkt 20 glazen alcohol of meer per week 16 t/m 18 jaar 12 t/m 15 jaar is in de afgelopen 4 weken een bingedrinker* geweest % Figuur 3. Percentage dat in de afgelopen 4 weken alcohol heeft gedronken naar indicatoren voor de hoeveelheid alcohol *een binge-drinker drinkt bij minstens één gelegenheid 5 of meer glazen alcohol. 3

4 Actuele drinkers van 12 t/m 15 jaar West-Brabant kent in deze leeftijdscategorie naar schatting actuele drinkers (16%). Het merendeel hiervan dronk de afgelopen 4 weken 1 à 2 keer (70%), 28% dronk 3 tot 11 keer alcohol en 1% 11 keer of vaker. Zij drinken vooral bier (59%), breezers of andere kant-en-klare mixdrankjes (56%) en wijn of champagne (36%). De actuele drinkers zijn in 2011 niet meer of minder alcohol gaan drinken dan in Figuur 3 (pagina 3) geeft een aantal indicatoren voor de hoeveelheid alcohol weer. De jongeren die 20 glazen alcohol of meer per week drinken, zijn ook binge-drinkers; zij hebben bij minstens één gelegenheid 5 of meer glazen alcohol gedronken. Van alle binge-drinkers heeft 5% 20 glazen alcohol of meer per week gedronken. Jongens drinken vaker 20 glazen alcohol of meer per week dan meisjes. Waar drinken deze actuele drinkers van 12 t/m 15 jaar en hoe komen ze aan alcohol? Deze jongeren drinken vooral bij anderen thuis (47%) of thuis met anderen (38%). Ruim de helft (51%) van de jongeren die thuis met anderen drinken, krijgt de alcohol van de ouders. 39% drinkt in een disco en 30% in een café, bar, snackbar of op een terras. 29% van de in de disco drinkende jongeren en 35% die drinkt in een café, bar, snackbar of op een terras, koopt de alcohol zelf. Dit toont aan dat alcoholverstrekkers de leeftijdsgrenzen niet altijd correct naleven. Jongeren laten ook wel oudere vrienden de alcohol kopen, om deze vervolgens zelf op te drinken. Dit doet 27% van de jongeren die alcohol drinkt in een disco en 21% van de jongeren die drinkt in een café, bar, snackbar of op een terras. 10% drinkt in een keet, hok of schuur. Deze jongeren krijgen de alcohol meestal van vrienden (23%). 4% drinkt in de sportkantine of bij een vereniging. Hier krijgt 39% de alcohol van vrienden en koopt 28% het zelf. Verbieden ouders het drinken van zoveel alcohol door 12 t/m 15 jarigen? Ouders van kinderen onder de 16 jaar die recent en veel alcohol drinken verbieden dit nauwelijks. Figuur 3 toont aan dat 24% van de 12 t/m 15 jarige actuele drinkers in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten is geweest. Van deze groep jongeren geeft 5% aan dat zij geen alcohol mogen drinken van hun ouders. En ouders verbieden het drinken van alcohol bij 6% van de jongeren die 20 glazen alcohol of meer per week drinken (2%). Bij de jongeren die in de afgelopen 4 weken een bingedrinker zijn geweest (44%), is dit 4%. Zijn deze actuele drinkers van 12 t/m 15 jaar zélf van plan minder te gaan drinken? 9% is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken. 30% is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden. Actuele drinkers van 16 t/m 18 jaar West-Brabant kent onder haar jongeren van 16 t/m 18 jaar naar schatting actuele drinkers (78%). De meeste van hen hebben in de afgelopen 4 weken 3 tot 11 keer alcohol gedronken (61%), gevolgd door 1 à 2 keer (32%) en 11 keer of vaker (7%). 24% drinkt op doordeweekse dagen, 4% drinkt op alle drie de weekenddagen, 27% op 2 weekenddagen en 45% op 1 weekenddag. Bier is ook op deze leeftijd het meest populair (69%). Ruim de helft drinkt zelf gemixte mixdrankjes (51%), 49% breezers of andere kant-en-klare mixdrankjes en 48% wijn of champagne. De jongeren in deze leeftijdscategorie zijn in 2011 niet minder alcohol gaan drinken dan in Figuur 3 geeft een aantal indicatoren voor de hoeveelheid alcohol weer. Bijna alle jongeren die 20 glazen alcohol of meer per week drinken, zijn ook binge-drinkers: zij hebben bij minstens één gelegenheid 5 of meer glazen alcohol gedronken. 15% van de binge-drinkers drinkt 20 glazen of meer per week. Jongens drinken grotere hoeveelheden alcohol dan meisjes. 4

5 Wat vinden ouders van het drinken van zoveel alcohol door 16 t/m 18 jarigen? Te weinig ouders van jongeren die recent en veel alcohol drinken vanaf 16 jaar vinden dat zij minder moeten drinken. Bijna de helft van de 16 t/m 18 jarigen (46%) is in de afgelopen 4 weken dronken of aangeschoten geweest (zie figuur 3, pagina 3). Bij 12% hiervan, vindt de ouders dat ze minder alcohol zouden moeten drinken. Van de drinkers van 20 of meer glazen alcohol per week (10%), geeft 24% aan dat hun ouders vinden dat ze hun alcoholgebruik zouden moeten minderen. Bij de binge-drinkers is dit 10%. Het merendeel heeft aan binge-drinken gedaan (70%). Zijn deze actuele drinkers van 16 t/m 18 jaar zélf van plan minder te gaan drinken? 6% is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort minder alcohol te gaan drinken. 21% is zeker/waarschijnlijk van plan om binnenkort niet meer dronken te worden. Waar drinken deze actuele drinkers van 16 t/m 18 jaar en hoe komen ze aan alcohol? Veelal drinken jongeren in een café, bar, snackbar of op een terras (66%). 52% drinkt in de disco. Daarnaast drinkt 14% alcohol in de sportkantine of bij een vereniging; 4% drinkt alcohol in een keet, hok of schuur. Deze groep van 16 t/m 18 jarigen mag zelf alcohol kopen; de meeste jongeren doen dit dan ook zelf. Dit geldt ook voor thuis met anderen alcohol drinken. 17% krijgt hier de alcohol van de ouders. Conclusies In 2011 drinken minder jongeren van 12 t/m 18 jaar alcohol, in vergelijking met Toch heeft in West- Brabant nog steeds 52% wel eens alcohol gedronken. 43% dronk in de afgelopen 4 weken alcohol. Jongeren beginnen op latere leeftijd met het drinken van alcohol. In West-Brabant heeft 62% voor het eerst alcohol gedronken onder de 16 jaar (was 74%). Vanaf 13-jarige leeftijd drinken in de regio significant meer meisjes dan jongens voor het eerst alcohol. De opvatting van de West-Brabantse ouders dat ze het goed vinden dat hun kind alcohol drinkt, is volgens de jongeren niet veranderd in de periode Significant meer jongeren geven aan dat hun ouders niet weten dat zij alcohol drinken. Dat ouders er niets van zeggen dat hun kind alcohol drinkt, komt bij meisjes vaker voor dan bij jongens. De actuele drinkers drinken nog steeds veel. Jongens drinken grotere hoeveelheden alcohol dan meisjes. De rol van de ouders in het verbieden van (minder) alcohol is nog onvoldoende. Resultaten van Think Before You Drink Think Before You Drink heeft meetbare doelstellingen opgesteld. Deze sluiten aan bij de cijfers uit de gezondheidsenquêtes van de GGD West-Brabant onder jongeren van 12 t/m 18 jaar. Uitgangspunten vormen de cijfers uit 2007, waarbij streefpercentages zijn vastgesteld. De nieuwe cijfers uit geven een indicatie voor de resultaten van Think Before You Drink, maar tonen vooral ook de veranderingen t.o.v De leeftijd waarop jongeren hun eerste glas alcohol drinken is onder 12 t/m 15 jarigen in West-Brabant: - jonger dan 12 jaar: 2%, significant gedaald, zelfs lager dan het streefpercentage (doelstelling: 3%; in 2007: 6%) - 12 of 13 jaar: 11%, significant gedaald (doelstelling: 10%; in 2007: 20%) - 14 of 15 jaar: 11%, niet significant gedaald (doelstelling: 8%; in 2007: 12%) - Het percentage 12 t/m 15 jarigen in West-Brabant dat recent alcohol heeft gedronken (in de afgelopen 4 weken), is significant gedaald tot 16% (doelstelling: 11%, in 2007: 22%) Het percentage jongeren in West-Brabant dat recent aangeschoten of dronken is geweest (in de afgelopen 4 weken): - 12 t/m 15 jarigen: 4%, significant gedaald (doelstelling: 1%; in 2007: 6%) - 16 t/m 18 jarigen: 36%, niet significant gedaald (doelstelling 15%; in 2007: 37%) Het percentage binge-drinkers in West-Brabant (in de afgelopen 4 weken bij één gelegenheid en 5 glazen alcohol of meer gedronken): - 12 t/m 15 jarigen: 8%, significant gedaald (doelstelling: 2%; in 2007: 12%) - 16 t/m 18 jarigen: 55%, niet significant gedaald (doelstelling: 22%; in 2007: 56%) 5

6 Overall conclusies en aanbevelingen De alcoholcijfers voor jongeren van 12 t/m 15 jaar zijn significant gedaald. Think Before You Drink is hiermee op de goede weg. Echter, de streefcijfers zijn nog niet behaald. Het is daarom erg belangrijk in te blijven zetten op dit probleem: alcohol is erg schadelijk voor deze jonge leeftijdsgroep! Bij de 16 t/m 18 jarigen zien we nauwelijks een daling van het overmatig alcoholgebruik. Omdat zij volgens de wet alcohol mogen drinken, vormen zij een moeilijk te beïnvloeden doelgroep. De leeftijdsgrens wordt waarschijnlijk verhoogd tot 18 jaar; ook voor deze jongeren is het zeker belangrijk te blijven investeren in alcoholmatiging. Slechts 4% van de jongeren geeft aan dat hun ouders niet weten dat zij alcohol drinken. Uit de cijfers blijkt ook dat ouders hun kinderen slechts mondjesmaat verbieden om alcohol te drinken, zelfs bij kinderen die onder de 16 jaar recent en veel alcohol drinken. Bronnen 1 - Als onderdeel van de GGD Gezondheidsmonitor West-Brabant heeft de GGD eind 2011 opnieuw een gezondheidsenquête uitgezet onder jongeren van 12 t/m 18 jaar, met o.a. vragen over het alcoholgebruik, de opvatting van ouders hierover en de beschikbaarheid van alcohol. De cijfers van 2011 zijn vergeleken met 2007, toen voor de eerste keer deze leeftijdsgroep een gezondheidsenquête heeft ontvangen. Waarschijnlijk hebben ouders onvoldoende kennis over de schadelijke effecten van alcohol op hun kinderen en/of bezitten zij onvoldoende vaardigheden om hierover met hun kind(eren) te praten. Dit biedt kansen! Het is bekend dat ouders door het stellen van regels een duidelijke invloed hebben op het drinkgedrag van hun kind(eren). Jongeren die regels meekrijgen van hun ouders beginnen later met drinken én drinken minder! Ouders zijn en blijven hiermee een belangrijke doelgroep voor Think Before You Drink, waaraan de komende periode nog meer aandacht moeten worden besteed. 2 - Het landelijk onderzoek van het Trimbos-instituut in 2011 naar middelengebruik onder scholieren, levert ons actuele landelijke referentiecijfers over het alcoholgebruik door jongeren (Verdurmen J, Monshouwer K, et al. Jeugd en riskant gedrag Kerngegevens uit het peilstationsonderzoek scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut, 2012). Colofon Uitgave: Think Before You Drink, september 2012 Auteur: Rebecca Snel-Bareman, GGD West-Brabant Eindredactie: Marnie van Dinther, GGD West-Brabant 6

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014

Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten. 17 maart 2014 Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten 17 maart 2014 DATUM 17 maart 2014 TITEL Onderzoek alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en ervaringen met pesten ONDERTITEL

Nadere informatie

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar

Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren. in de gemeenten. Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Alcohol- en drugsgebruik onder jongeren in de gemeenten Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Rijnwaarden en Zevenaar Herhalingsmeting 2014 Voorwoord Het alcoholgebruik door jongeren in Nederland wordt de laatste

Nadere informatie

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016)

Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) Regionaal gezondheidsbeleid (2013-2016) voor de regio Zaanstreek-Waterland December 2012 Sandra Bleeker (GGD Zaanstreek-Waterland) In afstemming met de ambtelijke werkgroep LGB 1 Inhoudsopgave Pagina 1.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren

Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren Alcohol en cannabis: Gebruik en zorggebruik door jongeren In 211 kwamen 35 jongeren van 14 jaar in de verslavingszorg terecht door hun alcoholgebruik. Het gaat om pubers die gedurende langere tijd zo veel

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016

INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 INTEGRAAL ALCOHOL- EN DRUGSBELEID VOOR JONGEREN IN VENLO 2015-2016 Oktober 2014 Voorwoord Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en al op jonge leeftijd ten opzichte van jongeren in Europa. In de gemeente

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren

Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder jongeren Onder redactie van Ninette van Hasselt Utrecht, augustus 2010 Colofon Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen

Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar Zeeland 2010. Tabellenboek Gemeente Tholen Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Tabellenboek Gemeente Tholen Leeswijzer Tabellenboek Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jaar 2010 Over het onderzoek In dit tabellenboek vindt u de belangrijkste cijfers

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Gemeente Houten -2018 Gemeenteblad nr. 9 1 Inhoud Inleiding 3 Alcohol en jongeren: probleemanalyse 4 Preventie- en handhavingsplan alcohol: wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Reusel- De Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid

Nadere informatie

Bezorgd om softdrugs

Bezorgd om softdrugs Onderzoek middelengebruik jongeren G r o n i n g s e sta d s d e e l Noo r d d i j k Bezorgd om softdrugs S. Biesma R. Nijkamp C. Zimmerman B. Bieleman Bezorgd om softdrugs O n d e r z o e k m i d d e

Nadere informatie

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005

NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 NIBUD Nationaal Scholierenonderzoek 2004/2005 Een onderzoek naar inkomsten, uitgaven, baantjes en omgaan met geld Inhoud 1 Inleiding... - 4-1.1 Doelstelling... - 4-1.2 Methode van onderzoek... - 4-1.3

Nadere informatie

Lesbrief Meneer Beer

Lesbrief Meneer Beer Lesbrief Meneer Beer Het verhaal Het verhaal gaat over Meneer Beer. Hij is verliefd op een prachtig berinnetje, maar hij durft het haar niet te vertellen. Hij vindt zichzelf maar een eenvoudige beer. Om

Nadere informatie

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011

Mbo ers in geldzaken. Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten. Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud, 2011 Mbo ers in geldzaken / 2 Mbo ers in geldzaken Een onderzoek naar het financieel gedrag van mbo-studenten Nibud,

Nadere informatie

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders

Utrecht, 2011. Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Utrecht, 2011 Het financiële gedrag van kinderen tussen 12 en 18 & de rol van hun ouders Samenvatting en Conclusie Geld van de ouders De meeste scholieren krijgen zakgeld (88 procent). Kleedgeld is minder

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19

hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (20, student mbo) pagina 19 2 Krant, NOS, Internet, 925.nl ik gebruik alles om op de hoogte te blijven. Florentine (17, scholier havo) Ik vind het fijn als ik mee kan praten. Teun (, student mbo) pagina 19 HOOFDSTUK 2 Nieuwsinteresse:

Nadere informatie