Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland"

Transcriptie

1 Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix van Gisbergen

2 Onderzoeksopzet Introductie: De laatste tijd is er veel te doen omtrent sluitingstijden van horecagelegenheden. Veel onduidelijkheid bestaat over de relatie tussen sluitingstijden aan de ene kant en overlast en alcohol gebruik van met name jongeren aan de andere kant. Diverse gemeenten overwegen om de sluitingstijden van horecagelegenheden te vervroegen. Het is echter onduidelijk wat de te verwachte effecten daarvan zijn. Een gedachte is dat door het vervroegen van de sluitingstijden, de overlast van (voornamelijk) jongeren en het alcoholgebruik minder wordt. Het is echter onduidelijk of dit daadwerkelijk een positief effect heeft. Doelstelling: Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil met dit onderzoek inzicht krijgen in de mening, attitude en gedragsintentie van jongeren zelf met betrekking tot het vervroegen van sluitingstijden en het effect daarvan op de mate van overlast en hun alcoholgebruik. Opzet: In samenwerking met YoungVotes (De Vos & Jansen Marktonderzoek) is een vragenlijst opgesteld. Deze vragenlijst is online uitgezet onder het panel van De Vos & Jansen. Het veldwerk vond plaats van 15 juli 2009 t/m 29 juli Doelgroep: jongeren tussen de 12 en 25 jaar. 2

3 Responsoverzicht: 815 Nederlanders YoungVotes heeft een landelijk onderzoek* uitgevoerd onder Jongeren. De resultaten worden besproken voor de jongeren in Nederland als geheel. Daarnaast worden opvallende overeenkomsten en verschillen benoemd tussen jongens en meisjes, diverse leeftijdscategorieën en tussen de voor- en tegenstanders van vervroegde sluitingstijden. GESLACHT Man : 46% Vrouw : 54% LEEFTIJD 12 t/m 15 jaar : 22% 16 t/m 17 jaar : 33% 18 t/m 25 jaar : 46% * Vanwege de specifieke issues die spelen in West-Friesland is een apart onderzoek gedaan onder 617 respondenten uit West-Friesland. De resultaten uit dit onderzoek zijn via KHN op te vragen 3

4 Resultaten: achtergrond 4

5 Bezoekgedrag horeca: vooral Café Welk type uitgaansgelegenheden bezoek je zoal? (n= 987) Café Discotheek Restaurant Bar Dans Café Grand Café Anders, namelijk: Weet niet / geen antwoord 1% 7% 25% 25% 22% 57% 65% 75% 0% 50% 100% Type gelegenheid: Meeste jongeren gaan naar cafés, discotheken en restaurants. Bij anders noemen de jongeren vooral de bioscoop en evenementen/concerten maar ook alternatieven zoals een keet, schuurfeest of feesten. Jongens gaan vaker naar een bar, meisjes vaker naar een restaurant dans- cafés. Naarmate de leeftijd toeneemt gaat men vaker naar meerdere uitgaansgelegenheden maar voornamelijk meer naar een bar en café. Vooral 18 jaar en ouder bezoeken een café (86% versus 18% bij 12 t/m 15) of bar (64% versus 28%). Meest bezocht: Het café en discotheek zijn het meest populair (worden het meest bezocht). Het is opvallend dat vooral de jongeren van 12 t/m 15 aangeven dat ze het meest een discotheek bezoeken (42%). Bij de jongeren van 16 jaar en ouder staat de discotheek op de tweede plek en staat het café bovenaan. 5

6 Bezoekgedrag horeca: Eén op de vijf drinkt niet Drink je wel eens alcohol Ja, meerdere keren per week Ja, ongeveer 1x per week Ja, minder dan 1x per week Nee, nooit 6% 30% 45% 26% 25% 27% 29% 13% 25% 19% 33% 28% 20% 9% 13% 54% (n= 1.141) 0% 50% 100% Totaal 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar Onthouders: Een vijfde drinkt nooit alcohol. Dit zijn vooral de jongeren van 12 t/m 15 jaar (54%). Meer jongeren gaan drinken wanneer ze ouder worden en dan drinken ze ook vaker. Zo geeft 45% van de jongeren van 18 t/m 25 jaar meerdere keren per week te drinken tegenover 6% van de jongeren van 12 t/m 15 jaar. Percentage jongeren dat een of meerdere keren per week alcohol drinkt stijgt van 19% bij de 12 t/m 15 jarigen naar 55% bij de 16 t/m 17 jarigen en 72% bij de jongeren van 18 jaar en ouder. Ook jongens zeggen vaker en meer te drinken dan meisjes. Type drankje: Zeven op de tien drinkt wel eens bier. Dit zijn vooral de jongeren van 18 jaar en ouder en de jongens. Mixdrankjes zijn vooral voor de jongste jongeren en wordt door 72% gedronken van de 12 t/m 15 jarigen (62% bij 16 t/m 17 en 28% bij 18 jaar en ouder). Wijn en sterke drank wordt door 45% of meer van de jongeren van 16 jaar en ouder gedronken (34% van 12 t/m 15 drinkt sterke dranken). 6

7 Drinken: bij vrienden en in het café Thuis Bij vrienden Café Discotheek Bij een sportvereniging Op straat of hangplek Keet Buurthuis Anders Waar drink je alcohol? (n= 918) 76% 85% 77% 61% 16% 9% 5% 2% 7% 0% 50% 100% Plek: De meeste jongeren drinken (alcohol) niet bij de commerciële horeca maar bij vrienden (85%) of thuis (76%). Van de commerciële horecagelegenheden trekken cafés de meeste drinkers (77%) en staat de discotheek op de tweede plek (61%). De top 4 is nagenoeg gelijk voor jongeren van alle leeftijden, hoewel minder 12 t/m 15 jarigen drinken in cafés, thuis en bij vrienden. Ongeveer 5% geeft aan in een keet te drinken. Bij 'anders' worden voornamelijk festivals & concerten, de bioscoop, jeugdsoos en feesten genoemd. Op straat: relatief weinig jongeren drinken op straat of hangplek (9%), maar voor de jongste jongeren is dit wel een populaire plek. Bijna twee op de tien (18%) van de groep 12 t/m 15 geeft aan op straat te drinken, tegenover 11% van de groep 16 t/m 17 en 5% van de groep 18 jaar en ouder (die relatief vaker drinken bij een sportvereniging). 7

8 Vervoer: vooral met de fiets Hoe ga je doorgaans van en naar de uitgaansgelegenheid? (n= 992) Fiets Auto Openbaarvervoer Ik word gebracht en gehaald Taxi Brommer 1% 13% 10% 8% 5% 60% Vervoer: Ongeacht leeftijd is de fiets het meest populair onder jongeren. In alle leeftijdsgroepen geeft meer dan de helft van de jongeren aan doorgaans met de fiets te gaan. Van de 16 en 17 jarigen gaat een grotere groep met de fiets (67%) terwijl er relatief meer jongeren van 18 jaar en ouder met de auto gaan (19% tegenover 6% bij 16 t/m 17 en 6% bij 12 t/m 15). Het zijn vooral de jongeren van 12 t/m 15 jaar die gehaald en gebracht worden (23%), hoewel een op de tien jongeren van 16 en 17 jaar ook aangeeft doorgaand gehaald en gebracht te worden. Bij de categorie anders gaat het vooral om het lopen naar huis. Anders 4% 0% 50% 100% 8

9 Einde van de avond In hoeverre ben je het eens met de volgende stellingen: (n= 992) Na het stappen heb ik wel eens last van overlast/geweld -43% 30% 24% De meesten die ik tegenkom zijn al dronken voordat ik ga stappen -56% 16% 26% Voor het stappen heb ik wel eens last van overlast/geweld op straat -62% 13% 23% Ik vind het zelf ook leuk om wat ongein uit te halen na het stappen -70% 11% 18% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Helemaal) mee oneens (Helemaal) mee eens Neutraal Overlast: De meerderheid (43%) heeft na het stappen geen last van overlast of geweld (ongeveer een kwart is neutraal). Voor het stappen heeft een relatief kleine groep (13%) wel eens last van overlast of geweld. Nog geen vijfde geeft aan wel eens mensen tegen te komen die al dronken zijn voor het uitgaan. Eén op de acht vindt het zelf ook wel leuk om ongein uit te halen. Mannen vaker dan vrouwen. Overlast heeft voornamelijk betrekking op ruzie (zien) zoals knokken en duwen en op geluidsoverlast (schreeuwen en schelden) en vandalisme. De ongein die men zelf uithaalt heeft met name te maken met geluidsoverlast, het verplaatsen van objecten (fietsen), wildplassen (en kotsen), slopen (fietsen) en het in de maling nemen van mensen. 9

10 Resultaten: tijdstip stappen 10

11 Indrinken voor de gezelligheid Drink je wel eens alcohol voordat je gaat stappen (indrinken)? (n= 992) 27% 12% 25% Drinken voor uitgaan: Zes op de tien drinkt wel eens in. Dit zijn vooral de jongeren van 16 jaar en ouder. De 12 t/m 15 jarigen weten dit vaak (39%) niet (zij zien vermoedelijk het indrinken al als stappen en niet iets wat je doet voordat je gaat stappen). Ongeveer 26% van de jongeren van 16 jaar en ouder geeft aan bijna altijd in te drinken. Gezelligheid is voor 60% de belangrijkste reden om in te drinken. Hoge prijzen speelt voor 38% de belangrijkste rol (voornamelijk bij 16 en 17 jarigen). 36% Ja, dit doe ik (bijna) altijd Nee, dit doe ik nooit Ja, dit doe ik soms Weet niet 11

12 Stappen op vrijdag en zaterdag Maandag dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag Wanneer bezoek je de horeca? 8% 11% 4% 5% 10% 15% 7% 5% 11% 8% 6% 5% 24% 28% 17% 7% 51% 63% 49% 30% 64% 77% 65% 36% 20% 29% 15% 12% (n= 1.141) 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bezoekmoment: naarmate de leeftijd stijgt gaan meer jongeren op meerdere dagen stappen. Vrijdagen (door 51% bezocht) en zaterdagen (door 64% bezocht) zijn het meest populair, hoewel ook de donderdagen en zondagen jongeren aantrekt. De jongeren van 18 jaar gaan (op alle dagen) meer en vaker stappen). De zaterdag trekt relatief ook vaak jongeren van 16 en 17 jaar. Totaal 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar 12

13 In het weekend laat beginnen en lang doorgaan Maandag dinsdag Woensdag Vertrek uit horeca na 1u s nachts 29% 29% 39% Tijdstip aankomst: op de meeste doordeweekse dagen en op zondag, komt de meerderheid voor 22:00 aan. Op donderdag (44%) vrijdag (55%) en zaterdag (69%) komt de meerderheid echter na 22:00 aan op bestemming. Dit zijn de jongeren van 16 jaar en ouder. Van de 12 t/m 15 jarigen komt de meerderheid op alle dagen voor 22:00 aan op bestemming (73% op vrijdag en 66% op zaterdag). Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 30% 69% 72% 83% Tijdstip vertrek: op de doordeweekse dagen en zondag vertrekt de meerderheid (tussen 60% en 70%) voor 01:00. Op vrijdag (55%) en zaterdag (72%) gaat de meerderheid 01:00 of later naar huis. Het zijn vooral de 12 t/m 15 jarigen die voor 01:00 naar huis gaan (38% op zaterdag en 32% op donderdag). 0% 20% 40% 60% 80% 100% 13

14 Naar huis bepalen jongeren zelf Welke redenen spelen voor jou een rol bij het tijdstip dat je naar huis gaat tijdens het uitgaan? Ikzelf Mensen met wie ik uit ga Sluitingstijd van de uitgaansgelegenheid Mijn ouders Afhankelijk van vervoersmogelijkheden School Sport Anders 4% 45% 34% 21% 30% 35% 32% 24% 32% 37% 13% 12% 16% 9% 6% 3% 53% 58% 86% 74% 81% 75% 72% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar Effect van huidige sluitingstijd: Driekwart geeft aan dat zijzelf of mensen met wie zij uit zijn reden zijn om naar huis te gaan. Hoe ouder men is, hoe vaker men zelf bepaalt of men naar huis gaat. Hoe jonger men is, hoe vaker iemand anders bepaalt hoe laat men naar huis gaat. Bij jongeren van 12 t/m 15 en 16 t/m17 spelen ouders nog altijd een belangrijke rol (respectievelijk 75% en 58%) en vaak ook de belangrijkste rol (bij 42% en 29%). Sluitingstijden spelen op dit moment een rol bij 37% van de jongeren en dan vooral bij de jongeren van 18 jaar en ouder (45%). Maar slechts bij weinig jongeren speelt dit de belangrijkste rol (minder dan 3%) Na het stappen: Ongeacht leeftijd gaat de meerderheid na het stappen dan ook direct naar huis om te slapen. Van de jongeren van 18 jaar en ouder gaat een groot deel echter eerst nog wat eten (35%). Nadrinken komt relatief weinig voor en het hangen rondom de uitgaansgelegenheden wordt vooral gedaan door de 12 t/m 15 jarigen (11%). Bij anders gaat het vooral om nog even thuis frisdrank drinken, thuis wat eten en/of TV kijken. 14

15 Resultaten: sluitingstijden met 2 uur vervroegen 15

16 Twee uur vroeger: weinig voorstanders Wat vind je van een eventuele vervroegde sluitingstijden met 2 uur? (n= 992) Attitude: Nagenoeg de helft van de jongeren is geen voorstander van het vervroegen van sluitingstijden met twee uur. Bijna een kwart is hier wel voorstander van. Daarbij zijn er weinig verschillen in leeftijd te zien (hoewel de groep van 18 jaar en ouder het relatief vaker een heel goed idee vinden). 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar -45% -52% 30% 23% 19% 28% Profiel voorstanders: gaan minder vaak naar de discotheek (meer naar restaurant), gaan eerder uit en zijn eerder thuis (en gaan dan vaker direct slapen), drinken minder vaak alcohol, drinken minder vaak in en halen minder vaak zelf ongein uit. 12 t/m 15 jaar -49% 13%31% Redenen slecht idee: (a) betutteling, (b) (eerder) overlast (hangen, geweld, drinken op straat), (c) uitgaansduur te kort, (d) niet nuttig (drinken blijft) en (e) minder gezellig -100% -50% 0% 50% 100% Ik vind dit een (zeer) slecht idee Ik vind dit een (zeer) goed idee Neutraal Redenen goed idee: meest belangrijke redenen: (a) eerder thuis (fitter, meer slaap), (b) eerder beginnen (sneller gezellig, niet wachten). Daarnaast wordt genoemd (c) minder overlast en (d) minder drinken (dronken). 16

17 2 uur eerder dicht: minder en vroeger uitgaan Stel je eens voor dat sluitingstijden van uitgaansgelegenheden met 2 uur worden vervroegd. Ga je dan nog uit? 21% 25% Gedragsintentie: De meerderheid (79%) van de jongeren geeft aan te blijven uitgaan wanneer de sluitingstijden twee uur worden vervroegd. Verschillen in leeftijd: Vooral Jongeren van 12 t/m 15 geven aan dat ze dan toch al weg zijn (37% terwijl dit bij de 16 plussers rond de 24% schommelt). De jongeren van 18 jaar en ouder geven vaker aan vroeger te gaan stappen (60% tegenover 51% bij 16 t/m 17 en 45% bij 12 t/m 15). 54% Ja zeker, ik ben toch al weg voor die tijd Ja, dan ga ik voortaan vroeger uit Nee, dan zou ik niet meer (uit) gaan (n= 992) Dat neemt niet weg dat twee op de tien jongeren (vooral jongens) aangeeft dan niet meer uit te gaan Het zijn vooral de tegenstanders van het vervroegen van sluitingstijden met 2 uur die niet meer uitgaan (38% van de tegenstanders versus 1% van de voorstanders). De voorstanders geven vaker aan toch al weg te zijn (37% van de voorstanders versus 13% van de tegenstanders) en vroeger uit te gaan (62% van de voorstanders versus 49% van de tegenstanders.. 17

18 Ergens anders alcohol drinken Ik ga ergens anders alcohol drinken, namelijk Bij vrienden Thuis In een andere gemeente Bij een hangplek Bij een keet Ergens anders 19% 26% 13% 8% 11% 13% 6% 17% 9% 2% 16% 13% 3% 1% 3% 8% 1% 0% 2% 4% 57% 57% 60% 50% Effect op alcoholgebruik: Van de jongeren die aangeven niet meer uit te gaan (n = 205), geeft 85% aan ergens anders alcohol te gaan drinken. Bij alle leeftijdsgroepen is het percentage dat aangeeft ergens anders alcohol gaat drinken hoger dan 80%. Vooral thuis drinken: De jongeren die aangeven ergens anders alcohol te gaan drinken gaan dat voornamelijk bij vrienden en thuis (16+) doen of op een hangplek. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totaal 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar 18

19 Resultaten: sluitingstijden vervroegen 19

20 Vervroegen & alcoholconsumptie Als de sluitingstijd wordt vervroegd, ga je dan meer, minder of dezelfde hoeveelheid drinken? Dan ga ik minder drinken Dan ga ik evenveel drinken Dan ga ik meer drinken 10% 11% 8% 8% 6% 6% 6% 4% 37% 62% 66% 66% Alcoholconsumptie blijft gelijk: het vervroegen van de sluitingstijden heeft weinig effect op de alcoholconsumptie van jongeren. Ongeveer 67% geeft aan dezelfde hoeveelheid (of meer) te gaan drinken en 'slechts' 10% geeft aan minder te gaan drinken. Ook bij de voorstanders geeft 69% aan dezelfde hoeveelheid te blijven drinken. Redenen niet meer drinken: redenen voor het niet afnemen van het drinkgedrag is dat men aangeeft vroeger te gaan drinken (29%) en/of in kortere tijd dezelfde hoeveelheid te gaan drinken (23%) en/of meer te gaan nadrinken (37%). Een op de tien geeft aan minder te gaan drinken. De 12 t/m 15 jarigen weten het vaak nog niet. 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totaal 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar 20

21 Vervroegen & overlast Indien sluitingstijden worden vervroegd, dan Denk ik dat er minder overlast/ geweld zou zijn Denk ik dat er evenveel overlast/ geweld zou zijn Denk ik dat er meer overlast/ geweld zou zijn Weet niet/ geen antwoord 5% 5% 20% 21% 21% 26% 20% 34% 32% 26% 42% 49% Effect op overlast: De meeste jongeren, 71%, verwachten dat de overlast hetzelfde blijft of zal toenemen (28%). Iets meer dan twee op de tien jongeren denkt dat het zal afnemen. Dat zijn vooral de voorstanders (48%) hoewel ook bij de voorstanders nagenoeg de helft denkt dat de overlast gelijk blijft (of toeneemt). Rustiger op straat: 'Slechts' 16% verwacht dan ook dat het rustiger op straat zal worden. Meer dan de helft verwacht dat niet en 6% weet het niet. Hangen op straat: Er is ook een grotere groep die aangeeft langer op straat te blijven hangen wanneer de sluitingstijden worden vervroegd. Van de jongeren denkt 34% langer op straat te blijven hangen. 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18 t/m 25 jaar 16 t/m 17 jaar 12 t/m 15 jaar (n= 1.141) 21

22 Vervroegen & vroeger stappen Vroeger uitgaan: Wanneer niet genoemd wordt hoeveel eerder horecagelegenheden dicht gaan, geven de meeste jongeren aan eerder uit te gaan (47%) en eerder naar huis te gaan (48%). Dit zijn wat vaker de jongeren van 18 jaar en ouder (53%) en de voorstanders (64%). Een kwart denkt dit echter (helemaal) niet. Andere gemeente: Ongeveer 30% geeft aan naar een andere gemeente te gaan (waar geen sluitingstijden gelden) en dat zijn vooral de 16 en 17 jarigen (30%) en de tegenstanders (50%). Van de jongeren die naar een andere gemeente gaan, geeft bijna de helft (49%) geeft aan 20km of meer te willen reizen (24% geeft aan 30km of meer te willen reizen). 22

23 Sluitingstijden vervroegen*: overzicht (n= 992) Indien sluitingstijden van uitgaansgelegenheden zouden vervroegen dan... zal ik vroeger naar de horeca gaan -25% 47% 24%... verwacht ik dat ik sneller thuis zal zijn -25% 47% 26%... ga ik nadrinken -38% 37% 21%... verwacht ik dat na afloop ik wat langer op straat zal rondhangen -46% 34% 18%... zou ik prettig vinden om zo meer slaap te krijgen -44% 30% 23%... ga ik naar een andere gemeente om te stappen -48% 30% 18%... zal ik vroeger van tevoren elders gaan drinken -46% 28% 23%... zal ik in een kortere tijd dezelfde hoeveelheid drinken -52% 23% 22%... verwacht ik dat na afloop van stappen het rustiger zal zijn op straat -54% 16% 24% -100% -80% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Helemaal) niet van toepassing op mij Helemaal op mij van toepassing Neutraal * Hierbij is geen tijd genoemd 23

24 Informatie:

25 Bijlage 1: YoungVotes YoungVotes is een initiatief van De Vos & Jansen Marktonderzoek. DV&J is een fullservice marktonderzoeksbureau en is ISO gecertificeerd, lid van de MOA (branchevereniging van marktonderzoeksbureaus), Esomar en maakt deel uit van Global Market Research. Doordat YoungVotes onderdeel is van DV&J is het in staat om te achterhalen in welke mate trends en ontwikkelingen onder jongeren doorgroeien naar ouderen en om onderzoek te verrichten binnen gezinssituatie. YoungVotes is het jongerenplatform dat gestart is in YoungVotes gebruikt een eigen jongerenpanel (met meer dan jongeren tussen de jaar) en innovatieve onderzoekstechnieken en methoden zoals online focus groepen, eye- en mouse-tracking en polls via mobiele telefoons. Daarnaast verzorgt YoungVotes twee maal per jaar een monitor waarbij de belevingswereld van jongeren in kaart wordt gebracht. Kenmerken van YoungVotes zijn: Innovatief, expertise, ondernemend, snelheid, toegankelijk, inspiratie. YoungVotes is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van communicatie en media. YoungVotes werkt voor diverse partners waarbij het uitgangspunt niet alleen onderzoek is, maar ook om op structurele basis kennis te delen. Voorbeelden van deze partners zijn MTV Networks, Mojo, Rijks Voorlichtings Dienst, Ministerie van Defensie, Randstad, VARA, Het Nederlandse Rode Kruis, Koninklijke Horeca Nederland, Radio 538 en Telegraaf Tijdschriften Groep. Daarnaast doet YoungVotes onderzoek op adhoc basis voor diverse organisaties zoals uitgevers (waaronder Sanoma), media organisaties (zoals SlamFM!, Radio 3FM en TENQ), adverteerders (zoals PON en Friesland Foods) en overheden (zoals het Openbaar Ministerie en diverse gemeenten). Voor een aantal van deze klanten verzorgt YoungVotes ook presentaties, workshops en consults om jongeren te betrekken bij de organisatie of het merk. 25

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank

Jongeren & hun levensstijl. Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Jongeren & hun levensstijl Resultaten van Young Opinions onderzoek in opdracht van de Stichting Nationale DenkTank Conclusie Algemeen: Jongeren geven aan veel ongezond gedrag te vertonen. Met name roken

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12 0. Inhoudsopgave 1. Samenvatting pg 3 2. Settings alcoholgebruik pg 7 3. Soorten alcohol pg 11 4. Drinkgedrag naar setting pg 12 5. Drinkgedrag op niet vergunde settings pg 13 6. Online onderzoek pg 16

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008

Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann. 10 December 2008 Sinterklaas onderzoek 2008: Hoe is Sinterklaas 2008 verlopen? Fedor Goossens Elvira Hamann 10 December 2008 Agenda Inleiding Hoe is het feest gevierd? Sinterklaas en bestedingen Cadeaus en tevredenheid

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009

Draagvlak eerder uitgaan in Friesland. Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Stichting Vroeg Op Stap Juni 2009 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer 2009-1627 Datum Juni 2009 Opdrachtgever Stichting Vroeg Op Stap Auteurs

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong

Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Vakantiewerkonderzoek 2014 FNV Jong Leon Pouwels 11 juni 2014 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond - onderzoeksopzet Doelstelling Steekproef Methode De doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen

Nadere informatie

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka

Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar. Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka Uitgaan in Haarlem onder de 18 jaar Wat zeggen de Haarlemse uitgaansgelegenheden hierover? 2 maart 2016 Petra Klaassen, Jakka In januari 2014 is de nieuwe alcoholwet ingegaan. Dit betekent dat jongeren

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren Nationale Social Media Onderzoek 2015 Jongeren 15 t/m 24 jaar Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. In samenwerking met: Auteurs: 3FM drs. Loes Turpijn, drs. Samantha Kneefel, drs. Neil van

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN. GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 2 2013 VEILIGHEID & LEEFBAARHEID EN AUTO-INBRAKEN GEMEENTE EEMNES December 2013 / Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013

FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 FNV Vakantiewerk onderzoek 2013 Datum: 31 Mei 2013 Opdrachtgever: FNV Jong Onderzoeksbureau: YoungVotes TM (DVJ Insights) Contactpersoon FNV Jong: Esther de Jong, Kim Cornelissen Contactpersoon YoungVotes:

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen 2013 Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Inhoudsopgave 1 Opzet onderzoek 5 2 Buitenspelen 7 3 Favoriete speelplekken en spellen 13 4 Geschiktheid buurt voor buitenspelen 18 5 Wat maakt buitenspelen

Nadere informatie

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen

Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen Inventarisatie overlast uitgaanscentrum Vlaardingen J. Snippe A. Beelen B. Bieleman COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen:

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

Presentatie Irena Petric

Presentatie Irena Petric Presentatie Irena Petric NOM KIDS MONITOR NOM GfK 2014 NOM Kids Monitor 4 februari 2014 1 Even voorstellen Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) Joint Industry Committee: samenwerking van uitgevers van

Nadere informatie

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of

Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of Het Studenten Uitgaven Onderzoek is in mei 2014 afgenomen bij 886 respondenten met een leeftijd van 17-25 jaar. De studenten volgen een HBO- of WO-opleiding in één van de twaalf grootste studentensteden

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta

BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015. Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta BACK TO SCHOOL ONDERZOEK 2015 Een onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Spotta Inhoudsopgave Management Summary Resultaten Achtergrond 2 3 Management summary Management summary (1/3) De zomerperiode

Nadere informatie

RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op?

RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op? RANDSTAD VAKANTEBANEN MONITOR Wat levert een vakantiebaan volgens de jongeren zelf op? Datum: Maart 2010 Opdrachtgever: Randstad Nederland B.V. Onderzoeksbureau: YoungVotes TM Kenmerk: RAN003 Achtergrond

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN

ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Al cohol kenni s over gedr agen Eval uat i eal cohol voor l i cht i ng doorpeer si ndehor eca ALCOHOLKENNIS OVERGEDRAGEN Evaluatie alcoholvoorlichting door peers in de horeca Juli 2005 INTRAVAL Groningen-Rotterdam

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Kun je gezond genieten?

Kun je gezond genieten? Grote Bickersstraat 74 101 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 5 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Kun je gezond genieten? Petra Kramer E5782 maart 2007 Alle

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomervakantie 1 31 Juli 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 13 Zomer 1 31 Juli 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en Aan 592 jongeren in de leeftijd

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012

in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern en Wijkbureau Leidsche Rijn. versie2- augustus 2012 Wat willen jongeren doen in hun vrije tijd? Onderzoek naar vrijetijdsbesteding van jongeren van 12-17 jaar in de wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. in opdracht van Wijkservicecentrum Vleuten-De

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

Goede voornemens 2014

Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Goede voornemens 2014 Heeft u goede voornemens voor 2014? Welke van de onderstaande goede voornemens is uw belangrijkste goede voornemen voor 2014? Top 5 Goede Voornemens 2013 (N

Nadere informatie

Nederlanders aan het woord

Nederlanders aan het woord Nederlanders aan het woord Veteranen en de Nederlandse Veteranendag 2014 Trends, Onderzoek en Statistiek (TOS) Directie Communicatie Documentnummer: TOS-14-066a Belangrijkste inzichten Nederlander hecht

Nadere informatie

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven

Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Vuurwerk: veel draagvlak voor alternatieven Minderheid (14%) steekt af, gemiddeld voor 30 à 40 euro Afsteektijden goed bekend; één op de vijf afstekers houdt zich er niet aan Meerderheid voor algeheel

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie