Centrum van Horst Wonen Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrum van Horst Wonen Limburg"

Transcriptie

1 Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

2 Postbus AJ Maastricht tel Flycatcher Internet Research, 2013 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag De vragenlijst pag Onderzoeksmethode en steekproef pag Respons pag Betrouwbaarheid pag Resultaten pag Bezoek aan het centrum pag Belang van het centrum pag Centrummanagement Horst pag Verkiezing 'Centrumondernemer van het jaar' pag Nadere analyses pag Geslacht pag Leeftijd pag Opleiding pag Type woning pag Gemeente pag Samenvatting pag Bezoek aan het centrum pag Belang van het centrum pag Centrummanagement Horst pag Verkiezing 'Centrumondernemer van het jaar' pag. 36 Bijlagen pag. 37 Achtergrondkenmerken respondenten pag. 61

4 1. Inleiding In een nieuwe meting onder het Bewonerspanel Limburg die in samenwerking met Centrummanagement Horst-Centrum is uitgevoerd, stond het centrum van Horst centraal. In het centrum zijn winkels en horeca gevestigd, er vinden evenementen plaats, het is een trefpunt, sommige respondenten wonen er. Met behulp van het onderzoek wordt de mening van respondenten over het centrum in kaart gebracht. In dit rapport worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Ook wordt ingegaan op nadere analyses die uitgevoerd zijn op basis van achtergrondkenmerken. 1.1 De vragenlijst De vragenlijst voor het onderzoek is in samenwerking met Wonen Limburg opgesteld door Flycatcher. Het eerste deel van de vragenlijst ging in op het bezoek van respondenten aan het centrum van Horst en het beeld dat zij van het centrum hebben. Ook is gevraagd naar de dagen waarop het centrum bezocht wordt, de tevredenheid over het centrum en de redenen om het centrum te bezoeken. Ook is in dit deel ingegaan op koopzondag en avond en de verschillende activiteiten en evenementen. In het tweede deel van het onderzoek is het belang van het centrum ondervraagd aan de hand van een aantal vragen en stellingen. Het derde deel ging in op de bekendheid met Centrummanagement Horst en het onderzoek werd afgesloten met een vraag voor de verkiezing Centrumondernemer van het jaar. 1.2 Onderzoeksmethode en steekproef Onderzoeksbureau Flycatcher is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet kan worden ingevuld en verzonden. Respondenten zijn via een persoonlijke benaderd om mee te doen aan een onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht kwam men bij het onderzoek terecht. Het onderzoek is verstuurd naar het Bewonerspanel Limburg dat sinds september 2010 beheerd wordt door Flycatcher. Alle leden van het panel zijn uitgenodigd voor deelname. 1.3 Respons De uitnodiging voor het onderzoek is verstuurd op woensdag 28 november 2012 en het onderzoek kon ingevuld worden tot en met woensdag 12 december Tijdens deze periode is halverwege een reminder verstuurd naar de respondenten die op dat moment het onderzoek nog niet (volledig) hadden ingevuld. In totaal zijn 783 panelleden uitgenodigd voor deelname, waarvan 617 actieve leden en hebben 395 respondenten het onderzoek ingevuld. De inactieve leden hebben niet de hele registratieprocedure doorlopen en zijn na dit onderzoek verwijderd uit het panel. De respons bedraagt 62%. In onderstaand schema is een overzicht gegeven van de respons. Responsoverzicht aantal adressen 783 netto verzonden* 743 niet actieve leden (niet meegeteld in respons berekening) 166 respons 359 relatief 62% * door foutieve adressen zijn er netto mogelijk minder uitnodigingen verzonden dan het aantal adressen. Een toelichting met achtergrondkenmerken van de respondenten (geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, gemeente en huur- / koopwoning) is terug te vinden na de laatste bijlage. Flycatcher Internet Research 1 Centrum van Horst

5 1.4 Betrouwbaarheid Omdat niet alle inwoners aan het onderzoek hebben deelgenomen, worden uitkomsten gegenereerd die in bepaalde mate zullen afwijken van de uitkomsten in de totale populatie. Daarom is het zaak de uitkomsten van dit onderzoek met inachtneming van een bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten is belangrijk omdat het de mogelijkheid geeft om aan de hand van de resultaten van een deel van de populatie, met een bepaalde zekerheid, uitspraken te doen over de gehele populatie. Afhankelijk van het gevonden percentage (p) en het aantal respondenten (n) kunnen met onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie binnen een doelgroep. De maximale nauwkeurigheidsmarge ontstaat bij een uitkomst van 50%. Bij hogere of lagere uitkomsten, zijn de marges kleiner. 1,96 p (1-p) n Indien generalisaties worden gedaan met behulp van deze formule zullen de uitspraken gedaan worden met een betrouwbaarheid van 95%. De maximale nauwkeurigheidsmarge van 359 respondenten bedraagt 5,2% bij een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten, verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan over de totale groep inwoners. Voorbeeld 9. Hoe tevreden bent u over het algemeen over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst? absoluut relatief zeer tevreden 23 9% tevreden % neutraal 66 25% ontevreden 8 3% zeer ontevreden 0 0% totaal % In het voorbeeld geeft 63% van de respondenten aan dat zij tevreden zijn over de sfeer in het centrum van Horst. De marge voor de hele populatie inwoners van Horst, Peel en Maas en Venray, is in dit geval: 1,96 0,63 (1-0,37) = 5,9% 259 In dit geval kan met 95% zekerheid geconcludeerd worden dat het aantal inwoners dat tevreden is over de sfeer, ligt tussen 57,1% en 68,9% (63% +/- 5,9%). Flycatcher Internet Research 2 Centrum van Horst

6 2. Resultaten N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. 2.1 Bezoek aan het centrum 1. Bezoekt u het centrum van Horst wel eens? (Dit kan zijn om te winkelen, een evenement te bezoeken, cultuur te snuiven of bijv. omdat u er woont of werkt.) absoluut relatief ja, ik woon of werk in het centrum van Horst (door naar vraag 3) 24 7% ja, ik kom wel eens in het centrum van Horst (door naar vraag 3) % ja, ik ben wel eens in het centrum van Horst geweest maar kom er nu niet meer (na vraag 3 door naar einde vragenlijst) 67 19% nee, ik kom nooit in het centrum van Horst en ben er ook nooit geweest (na vraag 3 door naar einde vragenlijst) 33 9% totaal % Bezoekt u het centrum van Horst wel eens? (Dit kan zijn om te winkelen, een evenement te bezoeken, cultuur te snuiven of bijv. omdat u er woont of werkt.) ja, ik woon of werk in het centrum van Horst 7% ja, ik kom wel eens in het centrum van Horst 65% ja, ik ben wel eens in het centrum van Horst geweest maar kom er nu niet meer 19% nee, ik kom nooit in het centrum van Horst en ben er ook nooit geweest 9% 2. Wat was de belangrijkste reden(en) om geen bezoek (meer) te brengen aan het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=100) relatief (n=100) het ligt te ver weg 27 27% het is er te druk / er is te veel herrie 0 0% ik heb er niks te zoeken 50 50% andere regio's in Nederland hebben mijn voorkeur 22 22% er is niks te doen / weinig te beleven 6 6% het is er (nog) niet van gekomen 12 12% het centrum is niet aantrekkelijk genoeg 8 8% er zijn te weinig leuke winkels 5 5% er zijn te weinig horecagelegenheden 0 0% iets anders, namelijk:* 13 13% * zie bijlage 1 voor toelichting Flycatcher Internet Research 3 Centrum van Horst

7 Wat was de belangrijkste reden(en) om geen bezoek (meer) te brengen aan het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) het ligt te ver weg 27% het is er te druk / er is te veel herrie 0% ik heb er niks te zoeken 50% andere regio's in Nederland hebben mijn voorkeur 22% er is niks te doen / weinig te beleven 6% het is er (nog) niet van gekomen het centrum is niet aantrekkelijk genoeg er zijn te weinig leuke winkels 5% 8% 12% er zijn te weinig horecagelegenheden 0% iets anders 13% 3. Welk beeld heeft u in het algemeen bij het centrum van Horst? (Ook als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan het centrum van Horst, willen we u vragen een antwoord te geven. Het gaat om de indruk die u heeft.)* * zie bijlage 2 voor frequenties Flycatcher Internet Research 4 Centrum van Horst

8 4. Hoe vaak bezoekt u doorgaans het centrum van Horst? absoluut relatief dagelijks 11 4% meerdere keren per week 50 19% wekelijks 62 24% maandelijks 46 18% een paar keer per jaar 90 35% totaal % Hoe vaak bezoekt u doorgaans het centrum van Horst? 4% 35% 18% 19% 24% dagelijks meerdere keren per week wekelijks maandelijks een paar keer per jaar 5. Hoe lang duurt een gemiddeld bezoek aan het centrum van Horst? absoluut relatief minder dan een uur 79 31% één tot twee uur % langer dan twee uur 41 16% totaal % Hoe lang duurt een gemiddeld bezoek aan het centrum van Horst? 16% 31% minder dan een uur 54% één tot twee uur langer dan twee uur 6. Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=259) relatief (n=259) maandag 47 18% dinsdag 88 34% woensdag 78 30% donderdag 78 30% vrijdag % zaterdag % zondag 39 15% Flycatcher Internet Research 5 Centrum van Horst

9 Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) maandag 18% dinsdag woensdag donderdag 30% 30% 34% vrijdag 44% zaterdag 53% zondag 15% 7a. Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=259) relatief (n=259) dagelijkse boodschappen % winkelen / funshoppen % bezoek aan café / uitgaan / terras 80 31% bezoek aan restaurant / uit eten 73 28% vanwege de sfeer 28 11% ontmoeten van familie, vrienden of kennissen 39 15% bezoek aan kerk 6 2% bezoek aan gemeentehuis 39 15% bezoek aan markt op dinsdag 64 25% bezoek aan koopzondagen 39 15% ik werk in het centrum 6 2% ik woon in het centrum 12 5% anders, namelijk:* 19 7% * zie bijlage 3 voor toelichting Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) dagelijkse boodschappen 44% winkelen / funshoppen 65% bezoek aan café / uitgaan / terras bezoek aan restaurant / uit eten 31% 28% vanwege de sfeer ontmoeten van familie, vrienden of kennissen 11% 15% bezoek aan kerk 2% bezoek aan gemeentehuis 15% bezoek aan markt op dinsdag 25% bezoek aan koopzondagen 15% ik werk in het centrum ik woon in het centrum anders 2% 5% 7% Flycatcher Internet Research 6 Centrum van Horst

10 7b. Wat is voor u de belangrijkste reden om het centrum van Horst te bezoeken? absoluut relatief dagelijkse boodschappen 71 27% winkelen / funshoppen 80 31% bezoek aan café / uitgaan / terras 11 4% bezoek aan restaurant / uit eten 14 5% vanwege de sfeer 5 2% ontmoeten van familie, vrienden of kennissen 18 7% bezoek aan kerk 0 0% bezoek aan gemeentehuis 10 4% bezoek aan markt op dinsdag 19 7% bezoek aan koopzondagen 5 2% ik werk in het centrum 1 0% ik woon in het centrum 8 3% anders, namelijk* 17 7% totaal % * zie bijlage 4 voor toelichting Wat is voor u de belangrijkste reden om het centrum van Horst te bezoeken? dagelijkse boodschappen winkelen / funshoppen 27% 31% bezoek aan café / uitgaan / terras bezoek aan restaurant / uit eten vanwege de sfeer ontmoeten van familie, vrienden of kennissen bezoek aan kerk bezoek aan gemeentehuis bezoek aan markt op dinsdag bezoek aan koopzondagen ik werk in het centrum ik woon in het centrum anders 4% 5% 2% 7% 0% 4% 7% 2% 0% 3% 7% 8a. Wat vindt u van het aanbod aan winkels in het centrum van Horst? absoluut relatief ruim voldoende 32 12% voldoende % neutraal 62 24% onvoldoende 20 8% ruim onvoldoende 0 0% totaal % Flycatcher Internet Research 7 Centrum van Horst

11 Wat vindt u van het aanbod aan winkels in het centrum van Horst? 8% 0% 12% 24% 56% ruim voldoende voldoende neutraal onvoldoende ruim onvoldoende 8b. Zijn er bepaalde winkels of winkelformules die u mist in het centrum van Horst? Zo ja, kunt u dan zo specifiek mogelijk omschrijven welke winkel(formules) u mist? absoluut relatief ja, ik mis:* 77 30% nee, ik mis niks % totaal % * zie bijlage 5 voor toelichting Zijn er bepaalde winkels of winkelformules die u mist in het centrum van Horst? 30% 70% ja nee 9. Hoe tevreden bent u over het algemeen over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst? absoluut relatief zeer tevreden 23 9% tevreden % neutraal 66 25% ontevreden 8 3% zeer ontevreden 0 0% totaal % Hoe tevreden bent u over het algemeen over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst? 25% 3% 0% 9% 63% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Flycatcher Internet Research 8 Centrum van Horst

12 Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 9 kort toelichten.* * zie bijlage 6 voor toelichting 10a. Wat vindt u van het aantal koopzondagen in het centrum van Horst (in 2012: 7 koopzondagen; in 2013: 8 koopzondagen)? absoluut relatief te veel 13 5% veel 12 5% voldoende % weinig 21 8% te weinig 13 5% weet ik niet 62 24% totaal % Wat vindt u van het aantal koopzondagen in het centrum van Horst (in 2012: 7 koopzondagen; in 2013: 8 koopzondagen)? 5% 24% 8% 5% 5% 53% te veel veel voldoende weinig te weinig weet ik niet 10b. In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? absoluut relatief zeer positief 28 11% positief 73 28% neutraal % negatief 27 10% zeer negatief 13 5% totaal % In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? 10% 5% 11% 46% 28% zeer positief positief neutraal negatief zeer negatief Flycatcher Internet Research 9 Centrum van Horst

13 10c. Verwacht u gebruik te maken van de openstelling van supermarkten op zondag in het centrum gedurende de zomerperiode? Zo ja, hoe vaak? absoluut relatief nee, ik zal hier geen gebruik van maken % 1 tot 4 keer 45 17% 5 tot 8 keer 8 3% 9 tot 12 keer 3 1% hier kan ik nog geen inschatting van geven 78 30% totaal % Verwacht u gebruik te maken van de openstelling van supermarkten op zondag in het centrum gedurende de zomerperiode? Zo ja, hoe vaak? nee, ik zal hier geen gebruik van maken 48% 1 tot 4 keer 17% 5 tot 8 keer 3% 9 tot 12 keer 1% hier kan ik nog geen inschatting van geven 30% 11a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens koopzondag? absoluut relatief altijd 2 1% vaak 17 7% soms 82 32% zelden 89 34% nooit 69 27% totaal % Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens koopzondag? 27% 1% 7% 34% 32% altijd vaak soms zelden nooit 11b. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de koopavond (vrijdagavond)? absoluut relatief altijd 2 1% vaak 15 6% soms 71 27% zelden % nooit 69 27% totaal % Flycatcher Internet Research 10 Centrum van Horst

14 Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de koopavond (vrijdagavond)? 27% 1% 6% 39% 27% altijd vaak soms zelden nooit (Indien 11a en 11b is nooit', dan door naar vaag 13a.) 12. Hoe tevreden bent u over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst tijdens koopzondagen of koopavonden? absoluut relatief zeer tevreden 4 2% tevreden % neutraal % ontevreden 6 3% zeer ontevreden 0 0% totaal % Hoe tevreden bent u over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst tijdens koopzondagen of koopavonden? 3% 0% 2% 48% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 12 kort toelichten.* * zie bijlage 7 voor toelichting 13a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? absoluut relatief altijd 9 3% vaak 24 9% soms 59 23% zelden 73 28% nooit (door naar vraag 15a) 94 36% totaal % Flycatcher Internet Research 11 Centrum van Horst

15 Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? 3% 9% 36% 28% 23% altijd vaak soms zelden nooit 13b. Heeft u wel eens het idee dat u iets mist op de weekmarkt op dinsdag? Zo ja, kunt u dan kort uitleggen wat u mist? absoluut relatief ja, namelijk:* 15 9% nee % totaal % * zie bijlage 8 voor toelichting Heeft u wel eens het idee dat u iets mist op de weekmarkt op dinsdag? Zo ja, kunt u dan kort uitleggen wat u mist? 9% 91% ja nee 13c. Wat vindt u van de dag en het tijdstip waarop de weekmarkt plaatsvindt in het centrum van Horst? Dag: absoluut relatief de dinsdag is prima voor mij 71 43% ik heb de weekmarkt liever op een andere dag, namelijk: op maandag 0 0% op woensdag 8 5% op donderdag 1 1% op vrijdag 5 3% op zaterdag 8 5% ik heb geen voorkeur voor een dag 72 44% totaal % Wat vindt u van de dag en het tijdstip waarop de weekmarkt plaatsvindt in het centrum van Horst? Dag: de dinsdag is prima voor mij 43% ik heb de weekmarkt liever op een andere dag, namelijk: op maandag op woensdag op donderdag op vrijdag op zaterdag ik heb geen voorkeur voor een dag 0% 5% 1% 3% 5% 44% Flycatcher Internet Research 12 Centrum van Horst

16 Tijdstip: absoluut relatief de huidige tijd van tot uur (vanaf mei tot september tot uur) is prima voor mij 69 42% ik heb de weekmarkt liever van tot uur 15 9% ik heb de weekmarkt liever van tot uur 18 11% ik heb geen voorkeur voor een tijdstip 63 38% totaal % Tijdstip: de huidige tijd van tot uur (vanaf mei tot september tot uur) is prima voor mij ik heb de weekmarkt liever van tot uur ik heb de weekmarkt liever van tot uur 9% 11% 42% ik heb geen voorkeur voor een tijdstip 38% 14. Hoe tevreden bent u over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? absoluut relatief zeer tevreden 5 3% tevreden 78 47% neutraal 76 46% ontevreden 4 2% zeer ontevreden 2 1% totaal % Hoe tevreden bent u over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? 2%1% 3% 46% 47% zeer tevreden tevreden neutraal ontevreden zeer ontevreden Hieronder kunt u uw antwoord op vraag 14 kort toelichten* * zie bijlage 9 voor toelichting Flycatcher Internet Research 13 Centrum van Horst

17 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens?* * zie bijlage 10 voor frequenties braderie 3% 13% 20% 24% 41% harmoniefeesten 3% 10% 15% 20% 52% ijsbaan 1% 4% 14% 14% 66% powerman 0% 2% 6% 12% 80% koninginnedagfeesten 1% 5% 9% 17% 68% boemelweekend 1% 3% 9% 12% 74% Uitmarkt "Op 2012" (opening cultureel seizoen) 1% 3% 15% 12% 69% Herbstfest 0% 2% 7% 9% 82% altijd vaak soms zelden nooit 15b. Wat vindt u de beste of leukste activiteit die in het centrum van Horst georganiseerd wordt? Kunt u de activiteit of het evenement zo specifiek mogelijk omschrijven?* * zie bijlage 11 voor toelichting Flycatcher Internet Research 14 Centrum van Horst

18 16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het centrum van Horst?* * zie bijlage 12 voor frequenties de uitstraling van het centrum van Horst past bij mijn persoonlijkheid 2% 2% 10% 32% 54% ik voel me aangetrokken tot het centrum van Horst 3% 3% 16% 40% 38% ik voel me thuis in het centrum van Horst 2% 7% 9% 31% 52% het centrum van Horst speelt een belangrijke rol in mijn leven 2% 14% 17% 26% 41% ik zeg positieve dingen over het centrum van Horst tegen anderen 6% 7% 2% 44% 41% ik raad anderen aan om een bezoek te brengen aan het centrum van Horst 6% 8% 2% 36% 47% ik heb veel sympathie voor het centrum van Horst 5% 2% 12% 40% 41% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 15 Centrum van Horst

19 2.2 Belang van het centrum 17. Hoe belangrijk vindt u het centrum van de gemeente Horst? absoluut relatief zeer belangrijk 32 12% belangrijk % neutraal % onbelangrijk 16 6% zeer onbelangrijk 2 1% totaal % Hoe belangrijk vindt u het centrum van de gemeente Horst? 6% 1% 12% 39% 42% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk 18. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over het centrum van Horst?* * zie bijlage 13 voor frequenties Het centrum van Horst helpt bij het trekken van nieuwe inwoners naar de gemeente. 6% 9% 3% 36% 46% Het centrum van Horst draagt bij aan het behoud van inwoners in de gemeente. 5% 8% 2% 30% 55% Het centrum van Horst helpt bij het trekken van nieuwe bedrijven naar de gemeente. 4% 2% 15% 36% 43% Het centrum van Horst draagt bij aan het behoud van bedrijven in de gemeente. 3% 2% 12% 41% 42% De toestand van het centrum heeft veel invloed op mijn woongenot. 5% 15% 11% 31% 38% Het centrum van Horst is een van de belangrijkste redenen voor mij om in Horst te (blijven) wonen. Het centrum van Horst is cruciaal voor het imago van de gemeente Horst. 4% 9% 6% 3% 18% 22% 18% 34% 38% 47% helemaal eens eens niet eens / niet oneens oneens helemaal oneens Flycatcher Internet Research 16 Centrum van Horst

20 19. Vindt u dat Horst zich dankzij het huidige centrum onderscheidt van andere / uw eigen gemeente(n)? absoluut relatief ja, in positieve zin 84 32% ja, in negatieve zin 9 3% nee, Horst onderscheidt zich niet van andere gemeenten % weet ik echt niet 55 21% totaal % Vindt u dat Horst zich dankzij het huidige centrum onderscheidt van andere / uw eigen gemeente(n)? ja, in positieve zin 32% ja, in negatieve zin 3% nee, Horst onderscheidt zich niet van andere gemeenten 43% weet ik echt niet 21% 20. In welke mate vindt u het belangrijk dat het centrum van Horst gedurende het gehele jaar gepromoot wordt? (Denk bijvoorbeeld aan het promoten van winkels, activiteiten of evenementen) absoluut relatief zeer belangrijk 20 8% belangrijk % neutraal % onbelangrijk 17 7% zeer onbelangrijk 2 1% totaal % In welke mate vindt u het belangrijk dat het centrum van Horst gedurende het gehele jaar gepromoot wordt? (Denk bijvoorbeeld aan het promoten van winkels, activiteiten of evenementen) 7% 1% 8% 41% 44% zeer belangrijk belangrijk neutraal onbelangrijk zeer onbelangrijk Flycatcher Internet Research 17 Centrum van Horst

21 2.3 Centrummanagement Horst 21a. Bent u bekend met de organisatie Centrummanagement Horst? absoluut relatief ja, ik ben hier goed bekend mee 14 5% ja, ik heb hier wel eens van gehoord 83 32% nee, ik ben hier niet bekend mee (door naar vraag 22) % totaal % Bent u bekend met de organisatie Centrummanagement Horst? 5% 32% 63% ja, ik ben hier goed bekend mee ja, ik heb hier wel eens van gehoord nee, ik ben hier niet bekend mee 21b. Op welke manier bent u bekend geworden met Centrummanagement Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) absoluut (n=97) relatief (n=97) organisatie koopzondagen 24 25% voordeel magazine 12 12% website % nieuwsitems in de krant 28 29% huis-aan-huisbladen 50 52% tv of kabelkrant 5 5% anders, namelijk:* 14 14% * zie bijlage 14 voor toelichting Op welke manier bent u bekend geworden met Centrummanagement Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) organisatie koopzondagen 25% voordeel magazine 12% website 16% nieuwsitems in de krant 29% huis-aan-huisbladen 52% tv of kabelkrant 5% anders 14% Flycatcher Internet Research 18 Centrum van Horst

22 2.4 Verkiezing 'Centrumondernemer van het jaar' Centrummanagement Horst-Centrum organiseert vanaf 2013 de verkiezing van "Centrumondernemer van het jaar". Op 15 januari 2013 maakt Centrummanagement Horst-Centrum tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst bekend wie gekozen is tot 'Centrumondernemer van het jaar'. Daarbij gelden de volgende criteria: - gastvrijheid; - innovatie; - kwaliteit; - dienstverlening; - maatschappelijke betrokkenheid. 22. Wie zou volgens u verkozen moeten worden tot 'Centrumondernemer van het jaar'? (Beschrijf zo specifiek mogelijk om welke ondernemer / onderneming het gaat.)* * zie bijlage 15 voor toelichting Indien u nog opmerkingen heeft over het onderwerp van deze vragenlijst, kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken.* * zie bijlage 16 voor toelichting Flycatcher Internet Research 19 Centrum van Horst

23 3. Nadere analyses Om inzicht te krijgen in eventuele verschillen tussen groepen respondenten zijn op basis van de achtergrondvariabelen geslacht, leeftijd en opleiding nadere analyses uitgevoerd. Ook is een vergelijking gemaakt tussen respondenten met een huurwoning en respondenten met een koopwoning en zijn verschillen weergegeven op basis van gemeente. De categorieën van de verschillende (achtergrond)variabelen en de bijbehorende aantallen respondenten zijn als volgt: - geslacht: man (n=181) en vrouw (n=178); - leeftijd: 18 t/m 39 jaar (n=65), 40 t/m 59 jaar (n=132) en 60 jaar en ouder (n=162); - opleiding: laag- (n=117), middel- (n=140) en hoogopgeleid (n=102); - type woning: huur (n=185) en koop (n=174) - gemeente: Horst aan de Maas (n=133), Peel en Maas (n=97) en Venray (n=125). Alle analyses zijn uitgevoerd door middel van een chi-kwadraat toets of variantie analyse. Door middel van de Bonferroni-methode is gecorrigeerd voor multiple testing. Indien gesproken wordt van significantie, wordt hiermee bedoeld statistische significantie met een betrouwbaarheid van 95%. Dit wil zeggen dat met 95% zekerheid geconcludeerd mag worden dat een verschil daadwerkelijk bestaat en niet op toeval berust. Opgemerkt moet worden dat enkele variabelen zijn ingedeeld in een beperkt aantal categorieën (bijv. de categorieën helemaal mee eens en mee eens zijn samengenomen, net als de categorieën helemaal mee oneens en mee oneens). Dit is noodzakelijk omdat de te vergelijken groepen voldoende respondenten moeten bevatten om betrouwbare statistische analyses mogelijk te maken. De met rood weergegeven cijfers geven een significant positieve afwijking ten opzichte van de cijfers in blauw weer. Alleen resultaten waarbij een significant verschil te zien is en het aantal respondenten groot genoeg is om statistisch te kunnen toetsen (n>30), zijn getoond. Indien cijfers niet gekleurd zijn, betekent dit dat er geen significant verschil bestaat tussen de betreffende groepen of dat het aantal respondenten te klein is. Flycatcher Internet Research 20 Centrum van Horst

24 3.1 Geslacht 3. Welk beeld heeft u in het algemeen bij het centrum van Horst? (Ook als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan het centrum van Horst, willen we u vragen een antwoord te geven. Het gaat om de indruk die u heeft.) man vrouw rustig 46% 39% neutraal 43% 56% druk 10% 6% totaal 100% 100% historisch 16% 28% neutraal 65% 62% modern 19% 11% totaal 100% 100% levendig 42% 48% neutraal 40% 46% saai 18% 6% totaal 100% 100% aantrekkelijk 39% 48% neutraal 44% 45% onaantrekkelijk 17% 7% totaal 100% 100% gezellig 43% 55% neutraal 40% 38% ongezellig 17% 7% totaal 100% 100% 6. Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) man vrouw zondag 21% 10% 7a. Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) man vrouw bezoek aan gemeentehuis 20% 11% 8b. Zijn er bepaalde winkels of winkelformules die u mist in het centrum van Horst? man vrouw ja 21% 38% nee, ik mis niks 79% 62% totaal 100% 100% Flycatcher Internet Research 21 Centrum van Horst

25 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens? braderie man vrouw altijd/vaak 11% 20% soms 39% 44% zelden/nooit 50% 37% totaal 100% 100% boemelweekend man vrouw altijd/vaak 2% 6% soms 6% 13% zelden/nooit 92% 81% totaal 100% 100% 16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het centrum van Horst? ik voel me aangetrokken tot het centrum van Horst man vrouw (helemaal) eens 36% 50% neutraal 40% 37% (helemaal) oneens 25% 13% totaal 100% 100% het centrum van Horst speelt een belangrijke rol in mijn leven man vrouw (helemaal) eens 12% 19% neutraal 35% 47% (helemaal) oneens 53% 34% totaal 100% 100% ik raad anderen aan om een bezoek te brengen aan het centrum van Horst man vrouw (helemaal) eens 35% 50% neutraal 54% 41% (helemaal) oneens 11% 9% totaal 100% 100% 17. Hoe belangrijk vindt u het centrum van de gemeente Horst? man vrouw (zeer) belangrijk 52% 56% neutraal 37% 41% (zeer) onbelangrijk 10% 4% totaal 100% 100% 18. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over het centrum van Horst? Het centrum van Horst is een van de belangrijkste redenen voor mij om in Horst te (blijven) wonen. man vrouw (helemaal) eens 19% 25% neutraal 33% 44% (helemaal) oneens 48% 31% totaal 100% 100% Flycatcher Internet Research 22 Centrum van Horst

26 3.2 Leeftijd 6. Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) 18 t/m t/m zaterdag 72% 53% 46% 7a. Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) 18 t/m t/m winkelen / funshoppen 79% 72% 54% bezoek aan café / uitgaan / terras 56% 26% 26% bezoek aan restaurant / uit eten 47% 28% 22% ontmoeten van familie, vrienden of kennissen 28% 13% 12% bezoek aan markt op dinsdag 12% 18% 34% 8b. Zijn er bepaalde winkels of winkelformules die u mist in het centrum van Horst? 18 t/m t/m ja 58% 23% 25% nee, ik mis niks 42% 77% 75% 10b. In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? 18 t/m t/m (zeer) positief 51% 51% 26% neutraal 44% 37% 53% (zeer) negatief 5% 13% 21% 13a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? 18 t/m t/m altijd/vaak 5% 9% 19% soms 16% 24% 24% zelden/nooit 79% 68% 57% 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens? boemelweekend 18 t/m t/m altijd/vaak 16% 3% 1% soms 19% 8% 7% zelden/nooit 65% 89% 92% Flycatcher Internet Research 23 Centrum van Horst

27 16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het centrum van Horst? ik voel me aangetrokken tot het centrum van Horst 18 t/m t/m (helemaal) eens 63% 43% 37% neutraal 28% 39% 41% (helemaal) oneens 9% 18% 22% 17. Hoe belangrijk vindt u het centrum van de gemeente Horst? 18 t/m t/m (zeer) belangrijk 67% 45% 56% neutraal 30% 49% 34% (zeer) onbelangrijk 2% 5% 10% 18. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over het centrum van Horst? Het centrum van Horst helpt bij het trekken van nieuwe inwoners naar de gemeente. 18 t/m t/m (helemaal) eens 53% 51% 52% neutraal 38% 30% 41% (helemaal) oneens 9% 19% 7% Het centrum van Horst draagt bij aan het behoud van bedrijven in de gemeente. 18 t/m t/m (helemaal) eens 61% 37% 44% neutraal 28% 46% 44% (helemaal) oneens 11% 18% 13% Het centrum van Horst is een van de belangrijkste redenen voor mij om in Horst te (blijven) wonen. 18 t/m t/m (helemaal) eens 42% 17% 18% neutraal 35% 35% 42% (helemaal) oneens 23% 48% 40% 21b. Op welke manier bent u bekend geworden met Centrummanagement Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) 18 t/m t/m voordeel magazine 42% 12% 9% Flycatcher Internet Research 24 Centrum van Horst

28 3.3 Opleiding 3. Welk beeld heeft u in het algemeen bij het centrum van Horst? (Ook als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan het centrum van Horst, willen we u vragen een antwoord te geven. Het gaat om de indruk die u heeft.) laag middel hoog veilig 50% 61% 69% neutraal 43% 32% 25% onveilig 8% 6% 6% welvarend 37% 55% 44% neutraal 60% 41% 50% armoedig 3% 4% 6% schoon 50% 65% 65% neutraal 40% 31% 25% vervuild 10% 4% 10% 6. Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) laag middel hoog dinsdag 45% 31% 25% vrijdag 48% 32% 55% 7a. Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) laag middel hoog bezoek aan café / uitgaan / terras 27% 26% 44% bezoek aan markt op dinsdag 37% 19% 18% anders 1% 10% 10% 10b. In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? laag middel hoog (zeer) positief 20% 50% 45% neutraal 53% 41% 44% (zeer) negatief 27% 10% 11% 11a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens koopzondag? laag middel hoog altijd/vaak 8% 4% 11% soms 41% 35% 15% zelden/nooit 51% 61% 73% Flycatcher Internet Research 25 Centrum van Horst

29 13a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? laag middel hoog altijd/vaak 18% 9% 13% soms 34% 23% 10% zelden/nooit 48% 69% 77% 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens? braderie laag middel hoog altijd/vaak 19% 15% 11% soms 51% 38% 35% zelden/nooit 30% 47% 54% ijsbaan laag middel hoog altijd/vaak 5% 2% 11% soms 13% 15% 13% zelden/nooit 82% 83% 76% 16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het centrum van Horst? het centrum van Horst speelt een belangrijke rol in mijn leven laag middel hoog (helemaal) eens 17% 17% 11% neutraal 45% 46% 31% (helemaal) oneens 39% 37% 58% 18. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over het centrum van Horst? Het centrum van Horst helpt bij het trekken van nieuwe inwoners naar de gemeente. laag middel hoog (helemaal) eens 43% 60% 49% neutraal 46% 27% 40% (helemaal) oneens 11% 13% 11% Het centrum van Horst draagt bij aan het behoud van inwoners in de gemeente. laag middel hoog (helemaal) eens 49% 67% 62% neutraal 41% 23% 28% (helemaal) oneens 10% 10% 10% Het centrum van Horst helpt bij het trekken van nieuwe bedrijven naar de gemeente. laag middel hoog (helemaal) eens 30% 42% 46% neutraal 56% 40% 34% (helemaal) oneens 14% 18% 20% Flycatcher Internet Research 26 Centrum van Horst

30 De toestand van het centrum heeft veel invloed op mijn woongenot. laag middel hoog (helemaal) eens 29% 45% 29% neutraal 50% 34% 30% (helemaal) oneens 21% 21% 41% Flycatcher Internet Research 27 Centrum van Horst

31 3.4 Type woning 3. Welk beeld heeft u in het algemeen bij het centrum van Horst? (Ook als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan het centrum van Horst, willen we u vragen een antwoord te geven. Het gaat om de indruk die u heeft.) huur koop historisch 26% 17% neutraal 62% 65% modern 12% 18% totaal 100% 100% veilig 52% 67% neutraal 38% 29% onveilig 9% 4% totaal 100% 100% 10b. In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? huur koop (zeer) positief 46% 32% neutraal 39% 52% (zeer) negatief 15% 16% totaal 100% 100% 13b. Heeft u wel eens het idee dat u iets mist op de weekmarkt op dinsdag? Zo ja, kunt u dan kort uitleggen wat u mist? huur koop ja 15% 4% nee 85% 96% totaal 100% 100% 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens? braderie huur koop altijd/vaak 18% 13% soms 49% 33% zelden/nooit 33% 53% totaal 100% 100% boemelweekend huur koop altijd/vaak 5% 4% soms 14% 5% zelden/nooit 82% 91% totaal 100% 100% Flycatcher Internet Research 28 Centrum van Horst

32 18. In welke mate bent u het eens met onderstaande stellingen over het centrum van Horst? De toestand van het centrum heeft veel invloed op mijn woongenot. huur koop (helemaal) eens 38% 34% neutraal 45% 31% (helemaal) oneens 17% 36% totaal 100% 100% 21b. Op welke manier bent u bekend geworden met Centrummanagement Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) huur koop nieuwsitems in de krant 16% 47% Flycatcher Internet Research 29 Centrum van Horst

33 3.5 Gemeente 1. Bezoekt u het centrum van Horst wel eens? Horst Peel en Maas Venray ja 99% 47% 62% nee 1% 53% 38% 3. Welk beeld heeft u in het algemeen bij het centrum van Horst? (Ook als u nog nooit een bezoek heeft gebracht aan het centrum van Horst, willen we u vragen een antwoord te geven. Het gaat om de indruk die u heeft.) Horst Peel en Maas Venray rustig 32% 41% 56% neutraal 56% 52% 39% druk 12% 7% 5% veilig 67% 52% 58% neutraal 24% 43% 37% onveilig 9% 5% 6% centraal 71% 44% 45% neutraal 26% 48% 49% geïsoleerd 2% 7% 6% welvarend 58% 36% 41% neutraal 39% 56% 56% armoedig 3% 8% 3% levendig 62% 33% 37% neutraal 31% 54% 47% saai 8% 13% 16% aantrekkelijk 60% 36% 32% neutraal 32% 53% 51% onaantrekkelijk 8% 11% 17% schoon 64% 52% 62% neutraal 22% 44% 34% vervuild 14% 4% 4% gezellig 66% 38% 39% neutraal 26% 48% 46% ongezellig 8% 13% 15% Flycatcher Internet Research 30 Centrum van Horst

34 5. Hoe lang duurt een gemiddeld bezoek aan het centrum van Horst? Horst Peel en Maas Venray minder dan een uur 44% 20% 14% één tot twee uur 46% 50% 68% langer dan twee uur 10% 30% 18% 6. Op welke dagen bezoekt u meestal het centrum van Horst? (meerdere antwoorden mogelijk) Horst Peel en Maas Venray maandag 27% 7% 10% dinsdag 47% 17% 22% donderdag 37% 13% 28% vrijdag 56% 28% 31% zaterdag 58% 59% 40% 7a. Om welke van onderstaande redenen bezoekt u het centrum van Horst voornamelijk? (meerdere antwoorden mogelijk) Horst Peel en Maas Venray dagelijkse boodschappen 67% 2% 28% bezoek aan café / uitgaan / terras 39% 30% 18% bezoek aan restaurant / uit eten 34% 28% 18% bezoek aan gemeentehuis 27% 4% 1% bezoek aan markt op dinsdag 36% 11% 15% bezoek aan koopzondagen 21% 13% 6% 8a. Wat vindt u van het aanbod aan winkels in het centrum van Horst? Horst Peel en Maas Venray (ruim) voldoende 73% 67% 60% neutraal 18% 24% 35% (ruim) onvoldoende 8% 9% 5% 8b. Zijn er bepaalde winkels of winkelformules die u mist in het centrum van Horst? Horst Peel en Maas Venray ja 38% 20% 21% nee, ik mis niks 62% 80% 79% 10a. Wat vindt u van het aantal koopzondagen in het centrum van Horst (in 2012: 7 koopzondagen; in 2013: 8 koopzondagen)? Horst Peel en Maas Venray (te) veel 17% 4% 1% voldoende 58% 46% 51% (te) weinig 12% 22% 8% weet ik niet 13% 28% 40% Flycatcher Internet Research 31 Centrum van Horst

35 10b. In 2013 zijn in de zomerperiode (23 juni t/m 8 september) alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Hoe staat u hier tegenover? Horst Peel en Maas Venray (zeer) positief 35% 41% 42% neutraal 42% 50% 50% (zeer) negatief 23% 9% 8% 11a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens koopzondag? Horst Peel en Maas Venray altijd/vaak 12% 2% 3% soms 36% 39% 22% zelden/nooit 52% 59% 76% 13a. Hoe vaak bezoekt u het centrum van Horst tijdens de weekmarkt op dinsdag? Horst Peel en Maas Venray altijd/vaak 20% 4% 5% soms 27% 11% 22% zelden/nooit 52% 85% 73% 15a. Bezoekt u onderstaande activiteiten of evenementen in het centrum van Horst wel eens? braderie Horst Peel en Maas Venray altijd/vaak 22% 7% 9% soms 45% 46% 33% zelden/nooit 33% 48% 58% harmoniefeesten Horst Peel en Maas Venray altijd/vaak 22% 4% 5% soms 20% 7% 10% zelden/nooit 58% 89% 85% 16. Kunt u hieronder aangeven in welke mate u het eens bent met onderstaande uitspraken over het centrum van Horst? ik voel me thuis in het centrum van Horst Horst Peel en Maas Venray (helemaal) eens 69% 48% 47% neutraal 20% 43% 41% (helemaal) oneens 11% 9% 12% Flycatcher Internet Research 32 Centrum van Horst

36 het centrum van Horst speelt een belangrijke rol in mijn leven Horst Peel en Maas Venray (helemaal) eens 20% 4% 14% neutraal 44% 41% 36% (helemaal) oneens 36% 54% 50% ik zeg positieve dingen over het centrum van Horst tegen anderen Horst Peel en Maas Venray (helemaal) eens 58% 41% 40% neutraal 33% 48% 51% (helemaal) oneens 8% 11% 9% ik heb veel sympathie voor het centrum van Horst Horst Peel en Maas Venray (helemaal) eens 53% 33% 37% neutraal 32% 57% 50% (helemaal) oneens 15% 11% 13% 17. Hoe belangrijk vindt u het centrum van de gemeente Horst? Horst Peel en Maas Venray (zeer) belangrijk 73% 37% 32% neutraal 20% 57% 60% (zeer) onbelangrijk 7% 7% 8% 19. Vindt u dat Horst zich dankzij het huidige centrum onderscheidt van andere / uw eigen gemeente(n)? Horst Peel en Maas Venray ja, in positieve zin 40% 20% 26% ja, in negatieve zin 2% 4% 4% nee, Horst onderscheidt zich niet van andere gemeenten 39% 48% 49% weet ik echt niet 19% 28% 22% 20. In welke mate vindt u het belangrijk dat het centrum van Horst gedurende het gehele jaar gepromoot wordt? Horst Peel en Maas Venray (zeer) belangrijk 60% 41% 42% neutraal 31% 54% 51% (zeer) onbelangrijk 9% 4% 6% 21a. Bent u bekend met de organisatie Centrummanagement Horst? Horst Peel en Maas Venray ja 58% 17% 17% nee 42% 83% 83% Flycatcher Internet Research 33 Centrum van Horst

37 4. Samenvatting In een nieuwe meting onder het Bewonerspanel Limburg die in samenwerking met Centrummanagement Horst-Centrum is uitgevoerd, stond het centrum van Horst centraal. In het centrum zijn winkels en horeca gevestigd, er vinden evenementen plaats, het is een trefpunt, sommige respondenten wonen er. Met behulp van het onderzoek wordt de mening van respondenten over het centrum in kaart gebracht. De uitnodiging voor het onderzoek is verstuurd op 28 november 2012 en het onderzoek kon ingevuld worden tot en met 12 december In totaal zijn 783, waarvan 617 actieve leden uitgenodigd voor deelname en hebben 359 respondenten het onderzoek ingevuld. De inactieve leden hebben niet de hele registratieprocedure doorlopen en zijn na dit onderzoek verwijderd uit het panel. De respons bedraagt 62%. In dit hoofdstuk wordt een korte samenvatting gegeven van de resultaten van het onderzoek. 4.1 Bezoek aan het centrum Bijna drie kwart van de respondenten bezoekt het centrum van Horst wel eens. Een vijfde is wel eens in het centrum geweest maar komt er nu niet meer, een tiende komt er nooit en is er ook nooit eerder geweest. Het bezoek aan het centrum door inwoners van Horst ligt significant hoger dan het bezoek van inwoners uit Peel en Maas en Venray. De respondenten die geen bezoek (meer) brengen aan het centrum van Horst geven aan dat ze er niks te zoeken hebben (50%), dat het centrum te ver weg ligt (27%) en dat andere regio s in Nederland hun voorkeur hebben (12%). Aan alle respondenten is gevraagd welk beeld zij in het algemeen hebben bij het centrum van Horst. Uit de antwoorden op deze vraag blijkt dat er niet een heel duidelijk beeld naar voren komt. Over het algemeen geldt dat de begrippen veilig, centraal en schoon relatief vaak gekozen worden. Als de resultaten echter uitgesplitst worden naar gemeente, blijkt dat er verschillen bestaan tussen het beeld dat inwoners van Horst hebben en het beeld dat inwoners van Peel en Maas en Venray hebben. Zo blijkt dat de eigenschappen centraal, welvarend, levendig, aantrekkelijk en gezellig significant vaker door inwoners van Horst worden gekozen. Zij geven echter ook vaker dan inwoners van andere gemeenten aan dat het centrum vervuild is. Bijna de helft van de respondenten die het centrum van Horst wel eens bezoeken, doet dit wekelijks of vaker, een vijfde brengt maandelijks een bezoek. De overige respondenten komen er een paar keer per jaar. Bij meer dan de helft van de bezoekers duurt een bezoek één tot twee uur. Bij drie tiende minder dan een uur en bij de rest langer dan twee uur. Het centrum wordt voornamelijk op zaterdag, vrijdag en dinsdag bezocht. Op zondag en maandag brengen de minste mensen een bezoek. Voornaamste redenen om naar het centrum van Horst te gaan, zijn winkelen/funshoppen, dagelijkse boodschappen en bezoek aan café, restaurant, uitgaan, terras en uit eten. Vanzelfsprekend brengen inwoners van Horst vaker, korter en op meer dagen een bezoek aan het centrum dan inwoners van de andere gemeenten. Meer dan twee derde van de bezoekers van het centrum vindt het aanbod aan winkels in het centrum voldoende. Een tiende vindt dit onvoldoende. Drie op de tien bezoekers mist bepaalde winkels of winkelformules in het centrum. Inwoners van Horst zelf kiezen dit antwoord vaker dan inwoners uit de andere gemeenten en ook blijkt uit analyses dat vrouwelijke en jongere respondenten meer missen dan mannelijke en oudere respondenten. Uit open antwoorden blijkt dat voornamelijk grotere winkelketens, kledingzaken en een hobbywinkel gemist worden. Iets minder dan drie kwart van de bezoekers is over het algemeen tevreden over de sfeer (gezelligheid, uitstraling en activiteiten) in het centrum van Horst. Slechts enkele respondenten zijn ontevreden. Ongeveer de helft van de bezoekers vindt het aantal koopzondagen in Horst voldoende (in 2012: 7 en 2013: 8). Iets meer dan een tiende vindt dit aantal te laag en ongeveer eenzelfde deel vindt het aantal te hoog. Een kwart van de bezoekers heeft hier geen idee van. Dit zijn voornamelijk respondenten uit Peel en Maas en Venray. Inwoners van Horst geven significant vaker aan dat het aantal koopzondagen te hoog is. In 2013 zijn in de zomerperiode alle supermarkten in het centrum van Horst op de zondagen geopend. Ongeveer twee vijfde van de respondenten staat hier positief tegenover, vijftien procent negatief. Bijna de helft staat hier neutraal tegenover. Uit analyses blijkt dat inwoners van Horst zelf negatiever hier tegenover Flycatcher Internet Research 34 Centrum van Horst

38 staan dan inwoners van de andere gemeenten. Als gevraagd wordt hoe vaak mensen gebruik zullen maken van de openstelling op zondag, blijkt dat ongeveer de helft geen gebruik hiervan zal maken en dat drie tiende hier geen inschatting van kan geven. Een vijfde zal 1 tot 4 keer gebruik te maken en slechts enkele respondenten zullen hier vaker gebruik van maken. Twee vijfde van alle respondenten bezoekt het centrum van Horst wel eens tijdens koopzondag. Drie vijfde doet dit zelden of nooit. De koopavond op vrijdagavond wordt door een derde wel eens bezocht, twee derde brengt dan zelden of nooit een bezoek. De helft van de bezoekers op koopzondag of avond is tevreden over de sfeer in het centrum op dat moment. Een even groot deel antwoord hier neutraal. Slechts enkele respondenten zijn ontevreden. De weekmarkt op dinsdag wordt door een derde van alle respondenten bezocht. Twee derde bezoekt het centrum zelden of nooit tijdens de weekmarkt. Inwoners van Horst komen dan vaker in het centrum dan inwoners van de andere gemeenten. Een tiende van de bezoekers aan de weekmarkt heeft wel eens het idee dat ze iets missen op de weekmarkt. Uit de open antwoorden van deze mensen blijkt dat zij het aantal en aanbod van marktkramen aan de lage kant vinden. Twee vijfde van de bezoekers van de weekmarkt vindt de dinsdag een prima dag voor de markt, de overige bezoekers hebben hier geen voorkeur voor. Een klein aantal zou de markt het liefst op woensdag of zaterdag hebben. Ook de huidige tijden van de markt zijn voor twee vijfde prima. Ook voor het tijdstip heeft twee vijfde geen voorkeur. De helft van alle bezoekers is tevreden over de sfeer tijdens de weekmarkt, een iets kleiner deel kiest voor het antwoord neutraal. Slechts zes respondenten zijn ontevreden over de sfeer. Ook hier blijkt dat het aantal kraampjes genoemd wordt in de open antwoorden. In het centrum van Horst wordt een aantal activiteiten en evenementen georganiseerd. Het meest bezocht worden de braderie, harmoniefeesten, de ijsbaan, de uitmarkt Op 2012 (opening cultureel seizoen) en de Koninginnedagfeesten. Powerman en Herbstfest zijn het minst bezocht door de respondenten. De braderie en harmoniefeesten zijn significant vaker bezocht door inwoners van Horst dan door inwoners van de andere gemeenten. Als respondenten in een open vraag moeten aangeven wat zij de beste of leukste activiteit vinden die in het centrum van Horst georganiseerd wordt, blijkt dat de braderie, de kindermarkt, de harmoniefeesten, de kermis en de ijsbaan het vaakst genoemd worden. Drie vijfde van de respondenten voelt zich thuis in het centrum van Horst. De helft zegt ook positieve dingen tegen anderen over het centrum. Een iets kleiner deel heeft veel sympathie voor het centrum van Horst. Twee vijfde van de respondenten voelt zich aangetrokken tot het centrum en een vergelijkbaar deel raadt anderen aan een bezoek te brengen. Voor alle stellingen geldt dat meer inwoners van Horst het eens zijn met deze stellingen dan inwoners van de andere gemeenten. 4.2 Belang van het centrum Iets meer dan de helft van alle respondenten geeft aan het centrum van Horst belangrijk te vinden. Slechts 7% vindt het centrum niet belangrijk. De overige twee vijfde antwoordt hier neutraal. Inwoners van de gemeente Horst vinden het centrum van hun eigen gemeente significant belangrijker dan dat inwoners van Peel en Maas en Venray het centrum van Horst vinden. Het centrum van Horst draagt volgens drie vijfde van de respondenten bij aan het behoud van inwoners van de gemeente. Ongeveer de helft denkt dat het centrum ook helpt bij het trekken van nieuwe inwoners. Meer dan de helft is van mening dat het centrum cruciaal is voor het imago van de gemeente Horst. Twee vijfde denkt dat het centrum helpt bij het behoud van bedrijven in de gemeente of het trekken van nieuwe bedrijven naar de gemeente. Bij deze stellingen kiezen relatief veel respondenten voor de categorie neutraal. Iets meer dan twee vijfde van alle respondenten is van mening dat het centrum van Horst zich niet dankzij het huidige centrum onderscheidt van andere / de eigen gemeente. Een derde vindt dat de gemeente zich wel positief onderscheidt. In deze laatste groep zitten significant meer inwoners van Horst zelf dan inwoners van de andere gemeenten. De helft van alle respondenten vindt het belangrijk dat het centrum van Horst gedurende het hele jaar gepromoot wordt. Voornamelijk inwoners van Horst vinden dit belangrijk in vergelijking met inwoners van Peel en Maas en Venray. Flycatcher Internet Research 35 Centrum van Horst

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Onderzoek Centrum van Weert

Onderzoek Centrum van Weert Onderzoek Centrum van Weert Wonen Weert januari 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg

Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Onderzoek Wonen, welzijn en zorg Wonen Limburg augustus 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025. Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 1 2015 TOEKOMSTVISIE 2025 Gemeente Mill en Sint Hubert Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel:

Nadere informatie

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen Openbare ruimte november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086

Onderzoeksrapport Winkeltijden. Inwonerspanel Doetinchem Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Onderzoeksrapport Winkeltijden Inwonerspanel Doetinchem Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 2-2015 Referentie: 14086 Moventem Juni 2015 Referentie: 14086 Pagina 1-1 van 16 Inwonerspanel Doetinchem Spreekt

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König

Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Gemeente Houten Onderzoek Houtense kermis ADV Market Research B.V. Den Dolder, 01 december 2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Tirza König Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Maastricht University Office Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Maastricht University Office juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3 Doelgroep 2 1.4

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

Leerlingtevredenheidsonderzoek

Leerlingtevredenheidsonderzoek Rapportage Leerlingtevredenheidsonderzoek De Meentschool - Afdeling SO In opdracht van Contactpersoon De Meentschool - Afdeling SO de heer A. Bosscher Utrecht, juni 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark

Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Ervaren overlast door omwonenden en parkbezoekers van het Wilhelminapark Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful

Beleving Theaterfestival Boulevard 2012 Onderzoeksrapportage. Life is Wonderful Postbus 450 5600 AL Eindhoven +31 (0)40-84 89 280 www.dynamic-concepts.nl info@dynamic-concepts.nl Beleving Theaterfestival Boulevard Life is Wonderful Dynamic Concepts consultancy Eindhoven Copyright

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht 0- & 1-meting In opdracht van Gemeente Maastricht Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan?

1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer ze open gaan? Koopzondag Horst aan de Maas II Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl In de gemeente is een discussie over de koopzondagen. 8 1 Vind jij dat de winkeliers in Horst aan de Maas zelf mogen bepalen wanneer

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Informatie Communicatie Technologie Servicecentrum (ICTS) juli 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL MILL EN SINT HUBERT PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Mill en Sint Hubert Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015

Consumentenenquête. Venray centrum Woonmax De Brier. Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Consumentenenquête Venray centrum Woonmax De Brier Seinpost Adviesbureau Maart 2015 Aanpak enquête Resultaten consumentenenquête Venray 2015 2 www.seinpost.com/enquetevenray Digitaal: thuis, onderweg,

Nadere informatie

Onderzoek Kwaliteitsbeleid

Onderzoek Kwaliteitsbeleid Onderzoek Kwaliteitsbeleid Hoe denken huurders over het variëren in kwaliteit door het invoeren van kwaliteitsniveaus? En in hoeverre is men bereid om zelf een gedeelte van het onderhoud aan een woning

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015

Inleiding. Ervaringen van inwoners met de zondagsopenstelling. Zondagsopenstelling winkels. November 2015 BURGERPANEL CAPELLE OVER Zondagsopenstelling winkels November 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 17 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011 Onderzoeksrapport Weekmarkt Hengelo Gld. Online panel Bronckhorst Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2014 Referentie: 13011 Moventem Oktober 2014 Referentie: 13011 Pagina 1-1 van 13 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering

Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering Wat wil jij dat er echt verandert? onderzoek naar verandering voor BNP Paribas B12115, mei 2010 BNP Paribas Wat wil jij dat er echt verandert? 1/ pag. Politiek Nederlanders willen online kunnen stemmen

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL CUIJK PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL CUIJK PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Cuijk Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer

Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Versie definitief Datum 25 november 2008 1 (7) Onderzoek Digipanel: Vrijwillige Brandweer Auteur Tineke Brouwers Het achtste onderzoek Op 12 september 2008 kregen alle panelleden van dat moment (749 personen)

Nadere informatie

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK

INWONERSPANEL GRAVE PEILING LAND VAN CUIJK INWONERSPANEL GRAVE PEILING 2 2015 LAND VAN CUIJK Gemeente Grave Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg

Burgerpanel Tilburg. Resultaten peiling weekmarkten Tilburg Burgerpanel Tilburg Resultaten peiling weekmarkten Tilburg mei 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling over weekmarkten in Tilburg. met het burgerpanel van Tilburg. De gemeente

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE

MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE MOERDIJKPANEL OVER IMAGO EN RECREATIE Gemeente Moerdijk Juni 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/concept Datum Juni 2017

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2014 COMMUNICATIE Gemeente Oirschot November/December 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

Meedoen in Kinderdijk

Meedoen in Kinderdijk Meedoen in Kinderdijk Belangstelling voor activiteiten en diensten Inhoud: 1. Conclusies 2. Belangstelling in beeld Sinds 2011 heeft Kinderdijk een eigen wijkcentrum, het Multifunctioneel Centrum (MFC)

Nadere informatie

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007

Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 Vara - Kassa 3 Resultaten Aflevering 6 winkelpersoneel 1 12 juni 2007 1 onderzoeksgegevens mogen alleen gebruikt worden onder vermelding van YoungVotes en de VARA Factsheet Jongeren en de Kwaliteit van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht

Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht Onderzoek Ervaren drugsoverlast in Maastricht In opdracht van Gemeente Maastricht september 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

Regiobranding Zuid-Limburg

Regiobranding Zuid-Limburg Regiobranding Zuid-Limburg Resultaten juli 2008 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Warmtenet Resultaten gebruikers

Warmtenet Resultaten gebruikers Warmtenet Resultaten gebruikers in opdracht van: gemeente Maastricht juli 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie