Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013

2 2

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Achtergrond Jongerenpanel alcohol Leeswijzer Alcoholgebruik onder jongeren Hoeveel jongeren drinken alcohol? Hoe jong begint men met drinken? Welke alcoholische dranken drinken jongeren? Hoeveel drinken jongeren? Hoeveel jongeren drinken overmatig? Wat zijn de gezondheidsrisico s van alcohol voor jongeren? Waar drinken jongeren? Hoe komen jongeren aan alcohol? Wat vinden de ouders ervan? Regels over alcoholgebruik Schenktijden Happy hours Naleven leeftijdsgrenzen door gelegenheden Naleven leeftijdsgrenzen door jongeren De gewijzigde Drank- en Horecawet Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren

4 4

5 1. Inleiding 1.1 Achtergrond Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven en verkeersongelukken. Sinds 1 januari 2013 zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Door een wijziging van de wet is het vanaf 1 januari 2014 verboden om alcohol te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Alle jongeren onder de 18 jaar zijn dan strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat 1. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet (1 januari 2013) hebben gemeenten nieuwe instrumenten in handen om verder invulling te geven aan dit beleid. Het opstellen van regels kan eraan bijdragen dat alcoholgebruik en de daarmee gepaard gaande overlast binnen de perken blijven. Voordat de gemeente regels hierover opstelt, wil zij graag meer weten over het alcoholgebruik van jongeren in s-hertogenbosch, en hoe zij aankijken tegen regels om alcoholgebruik in te perken. 1.2 Jongerenpanel alcohol Sinds begin 2013 heeft de gemeente s-hertogenbosch een Jongerenpanel. Hierin zitten jongeren van jaar oud. Dit is het eerste onderzoek waarbij vragen aan het Jongerenpanel zijn voorgelegd. Niet alleen de leden van het Jongerenpanel zijn benaderd, maar ook Digipanelleden van jaar oud. In september 2013 ontvingen in totaal 454 jongeren (12-24 jaar) een digitale vragenlijst. Hiervan hebben 142 jongeren de vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 31%. Aan de jongeren zijn vragen voorgelegd over het gebruik van alcohol en hoe zij aankijken tegen regels ten aanzien van het drinken/schenken van alcohol, zoals toezicht, schenktijden en happy hours. 1.3 Leeswijzer In dit rapport wordt ingegaan op het alcoholgebruik onder jongeren (hoofdstuk 2) en regels over alcoholgebruik (hoofdstuk 3). In dit rapport worden voor verschillende groepen (bijvoorbeeld leeftijdsgroepen) uitspraken gedaan. Uitspraken worden alleen gedaan als een groep minimaal 25 respondenten bevat. Vanwege het lage aantal respondenten (per groep) zijn de resultaten indicatief in plaats van representatief. De resultaten van de verschillende groepen zijn onderworpen aan een chi-kwadraattoets. Een chi-kwadraattoets is een statistische toets om na te gaan of twee of meer groepen (populaties) van elkaar verschillen (p <0,05). Wanneer er sprake is van significante verschillen worden deze in de tekst beschreven. In het rapport wordt ook wel eens gesproken over jonge jongeren en jongvolwassenen. Hiermee worden respectievelijk de jongeren bedoeld in de leeftijd van jaar en jaar oud. 1 Bron: 5

6 6

7 2. Alcoholgebruik onder jongeren Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. Na een weekend stevig drinken hebben jongeren ongeveer twee dagen nodig om te herstellen. Dit kan resulteren in minder goede prestaties op school of op het werk. Overmatig alcoholgebruik is zelfs schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. De hersenen van jongeren ontwikkelen zich tot hun 24ste. Alcohol kan dat nadelig beïnvloeden. Verder blijkt dat mensen die jong beginnen met alcohol drinken, meer risico lopen op alcoholproblemen in hun latere leven 2. Uit het jongerenonderzoek 2013 (O&S) blijkt dat een kwart van de jarigen in s-hertogenbosch wel eens alcohol drinkt. In de monitor van de GGD geeft een derde van de jarigen aan in de afgelopen vier weken wel eens alcohol te hebben gedronken. Via het jongerenpanel is het alcoholgebruik onder jongeren verder onderzocht. 2.1 Hoeveel jongeren drinken alcohol? Aan de leden van het Jongerenpanel is gevraagd of men wel eens alcohol heeft gedronken 3. Ongeveer een kwart van de jarigen heeft wel eens alcohol gedronken. Van de jarigen heeft zestig procent wel eens alcohol gedronken. Drie kwart van de jarigen en bijna alle jarigen hebben wel eens alcohol gedronken. De meeste jarigen hebben slechts een enkele keer alcohol gedronken (maximaal 4 keer in hun hele leven). Van de jarigen hebben meer jongens dan meisjes wel eens alcohol gedronken. Afbeelding 1: Percentage jongeren dat wel eens alcohol heeft gedronken (n=142) 2.2 Hoe jong begint men met drinken? Bijna negentig procent van de jarigen heeft wel eens alcohol gedronken. Zij waren bij hun eerste alcoholische drankje gemiddeld 15 jaar oud. Veertig procent van de jarigen drinkt wel eens alcohol. De gemiddelde leeftijd waarop zij voor het eerst alcohol dronken is 13,6 jaar. Tabel 1: Percentage drinkers en gemiddelde leeftijd waarop men begint met drinken per leeftijdsgroep (n=142/80) % dat alcohol drinkt Gemiddelde leeftijd bij eerste drankje jarigen 40% 13, jarigen 88% 15,0 2 Bron: 3 De discrepantie in de antwoorden tussen het jongerenonderzoek 2013 en het Jongerenpanel wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de vraagstelling. In het jongerenonderzoek is gevraagd of men wel eens alcohol drinkt (met enige regelmaat), in het jongerenpanel is gevraagd of men wel eens alcohol heeft gedronken (ooit). 7

8 2.3 Welke alcoholische dranken drinken jongeren? Van de jarigen drinkt ongeveer twintig procent wel eens bier, wijn of mixdrankjes. Ongeveer tien procent van de jarigen drinkt wel eens shooters (kleine flesjes sterke drank zoals Feigling en Flügel), sterke drank (puur) en likeur. Van de jarigen drinkt twee derde wel eens wijn. Ruim de helft van de jarigen drinkt wel eens bier of zelfgemaakte mixdrankjes. Ongeveer een derde drinkt wel eens kant-en-klare mixdrankjes, likeur, sterke drank of shooters. De populairste drank bij jongens is bier en bij meisjes wijn. Vervolgens is bij beide mixdrankjes die zelf gemixt worden het populairst. Er zijn verder geen noemenswaardige verschillen tussen jongens en meisjes qua welke soorten dranken zij drinken. Afbeelding 2: Percentage jongeren dat ondertsaande dranken drinkt (n=142) 8

9 2.4 Hoeveel drinken jongeren? Zes procent van de jarigen drinkt doordeweeks (van maandag tot en met donderdag) wel eens alcohol. Zij drinken op zo n doordeweekse dag één tot twee glazen alcohol. Van de jarigen drinkt de helft wel eens doordeweeks. Vijf procent drinkt op meerdere doordeweekse dagen. Hiervan drinkt drie kwart één tot twee glazen alcohol op zo n doordeweekse dag. Bijna een kwart drinkt drie tot vijf glazen. Een enkeling drinkt meer op een doordeweekse dag. In het weekend (van vrijdag tot en met zondag) zijn er meer jongeren die drinken, en drinken ze gemiddeld meer dan op doordeweekse dagen. Bijna een kwart van de jarigen drinkt wel eens in het weekend; 14% drinkt minimaal één dag in het weekend. Op zo n weekenddag drinkt een derde slechts één alcoholische consumptie; twee derde drinkt maximaal vier glazen alcohol. Een derde van de jarigen drinkt vijf of meer glazen alcohol op één weekenddag. Van de jarigen drinkt 85% wel eens in het weekend; meer dan de helft van de jarigen drinkt minimaal één dag in het weekend. Op zo n weekenddag drinkt veertig procent vijf of meer glazen alcohol. Tabel 2: Percentage jongeren dat drinkt op doordeweekse en weekenddagen (n=142) Doordeweeks (maandag-donderdag) Weekend (vrijdag-zondag) < 1dag 1 dag 2 dagen 3 dagen 4 dagen < 1dag 1 dag 2 dagen 3 dagen jarigen 3% 3% 1% 0% 0% 9% 5% 8% 1% jarigen 33% 12% 3% 2% 0% 28% 33% 18% 5% 9

10 2.5 Hoeveel jongeren drinken overmatig? Het binge drinken (excessief alcoholgebruik) heeft grote nadelige gevolgen voor de gezondheid. Het veroorzaakt een forse beschadiging aan de hersenen en organen als maag, lever en alvleesklier. Steeds vaker gaat het excessief alcoholgebruik ook gepaard met ziekenhuisopname (landelijke ontwikkeling). Volgens de definitie van de GGD is binge drinken het drinken van 5 of meer drankjes bij een gelegenheid. Dertien procent van de jarigen heeft in de afgelopen vier weken 5 glazen of meer gedronken bij één gelegenheid. Tien procent van de jarigen heeft bij een tot vier gelegenheden vijf glazen alcohol of meer gedronken (max. één keer per week). Bij drie procent van de jarigen was dit bij vijf tot acht gelegenheden (max. twee keer per week). Ruim de helft van de jarigen (55%) heeft in de afgelopen vier weken 5 glazen of meer gedronken bij één gelegenheid. 43% van de jarigen heeft bij een tot vier gelegenheden minimaal vijf alcoholische consumpties gedronken (max. één keer per week). Bij tien procent was dit bij vijf tot acht gelegenheden (max. twee keer per week) en bij twee procent vaker. Gemiddeld meer jongens dan meisjes hebben in de afgelopen vier weken bij een gelegenheid minimaal vijf glazen alcohol gedronken. Ook het aantal keer binge drinken in de afgelopen vier weken ligt bij jongens iets hoger. Tabel 3: Perc. jongeren dat in de afgelopen vier weken 5 of meer glazen alcohol heeft gedronken bij een gelegenheid (n=142) 0 keer 1-4 keer (max. één keer per week) 5-8 keer (max. twee keer per week) 9 keer of vaker (min. twee keer per week) jarigen 87% 10% 3% 0% jarigen 45% 43% 10% 2% 10

11 2.6 Wat zijn de gezondheidsrisico s van alcohol voor jongeren? Voor jongeren is (te veel) alcohol extra schadelijk. De overheid wijst daarom jongeren en hun ouders op de risico s van alcohol. Onder andere door campagnes en voorlichting. Alcohol is, vooral bij jongeren, schadelijk voor de gezondheid: Alcohol drinken is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen en andere organen die in de groei zijn. Alcohol drinken op jonge leeftijd kan leiden tot problemen met alcoholgebruik op latere leeftijd (verslaving). Jongeren lopen sneller het risico een alcoholvergiftiging te krijgen. Daarom is het voor jongeren onder de 18 jaar beter om helemaal geen alcohol te drinken. Daarnaast speelt alcohol een grote rol bij agressie, geweld en ongelukken in het verkeer 4. Aan de jongeren is gevraagd of volgens hen het drinken van alcohol slecht is voor de gezondheid. Ongeveer zeventig procent is het hier (helemaal) mee eens; een kwart antwoord neutraal en vijf procent is het met de stelling oneens. Jongeren denken hier over het algemeen ongeveer hetzelfde over. Er worden nauwelijks tot geen verschillen gevonden als de antwoorden worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en alcoholgebruik. Afbeelding 3: Het drinken van alcohol is slecht voor je gezondheid (n=138) 4 Bron: 11

12 2.7 Waar drinken jongeren? Van de jongeren die wel eens alcohol drinken, drinken de meeste wel eens alcohol (bij iemand) thuis. Acht op de tien drinkende jarigen drinkt wel eens alcohol (bij iemand) thuis; 17% drinkt ook wel eens alleen alcohol thuis. Veertig procent drinkt wel eens alcohol in een horecagelegenheid, en dan met name in discotheken en cafés. Eveneens bijna veertig procent van de jarigen drinkt alcohol op schoolfeesten. Zeven procent van de drinkende jarigen drinkt alcohol in een sportkantine of vereniging. Negen op de tien drinkende jarigen drinkt wel eens alcohol (bij iemand) thuis; 19% drinkt ook wel eens alleen alcohol thuis. Ook drinken bijna alle jarigen in horecagelegenheden, zoals een restaurant, café of discotheek. Dertig procent drinkt wel eens alcohol op een schoolfeest en acht procent in de sportkantine of vereniging. Een enkeling drinkt wel eens alcohol in een keet, hok of schuur. Verder geeft een enkeling aan ook wel eens alcohol te drinken op bruiloften en festivals. Afbeelding 4: Percentage drinkende jongeren dat op de volgende locaties wel eens alcohol drinkt (n=83) 12

13 2.8 Hoe komen jongeren aan alcohol? De jonge jongeren en jongvolwassenen die wel eens drinken, komen op verschillende manieren aan de alcohol die ze drinken. Bijna vier op de tien drinkende jarigen koopt zelf wel eens alcohol (37%); een derde koopt dit in de supermarkt en eveneens een derde koopt dit in een horecagelegenheid. Een kleiner deel koopt het bij een slijterij (14%). Eén op de tien drinkende jarigen geeft aan dat anderen wel eens alcohol voor hun kopen en dat zij het vervolgens terugbetalen. Ruim acht op de tien drinkende jarigen krijgt alcohol van bekenden (83%). Ze krijgen dit dan van vrienden (47%), ouders/verzorgers (43%) of andere familieleden (10%). Negen op de tien drinkende jarigen koopt zelf wel eens alcohol (92%). Zij kopen dit in horecagelegenheden (85%), supermarkten (77%) en slijterijen (51%). Twee derde van de jarigen krijgt wel eens alcohol van bekenden (66%). Ze krijgen dit van vrienden (45%), ouders/verzorgers (40%) of andere familieleden (21%). Verder geeft een aantal jongeren aan dat drank klaar staat op feesten die ze bezoeken. Afbeelding 5: Hoe komen drinkende jongeren aan de alcohol die zij drinken? (n=83) 13

14 2.9 Wat vinden de ouders ervan? Aan jongeren die wel eens alcohol drinken is gevraagd wat hun ouders (of verzorgers) daarvan vinden. Van de drinkende jarigen geeft 43% aan dat hun ouders het goed vinden dat zij alcohol drinken. Daarentegen geeft 27% van de jarigen aan dat hun ouders het afraadt om alcohol te drinken en bij 13% verbieden ouders het drinken van alcohol. Bij zeven procent weten ouders het niet dat ze alcohol drinken en bij eveneens zeven procent zeggen ouders er niets van. Ouders van jong volwassenen vinden het vaker goed dat hun kind alcohol drinkt; drie kwart van de drinkende jarigen geeft aan dat hun ouders het goed vinden dat zij alcohol drinken. Bijna een vijfde van de ouders zegt er niets van (17%). Bij een klein deel van de jarigen vinden ouders dat ze minder alcohol zouden moeten drinken (6%) of raden ouders het drinken van alcohol af (4%). Afbeelding 6: Oordeel ouders/verzorgers over het drinken van alcohol (van de drinkende jongeren) (n=83) 14

15 3. Regels over alcoholgebruik Veel gemeenten hebben een integraal alcoholbeleid vaak in regionaal verband waarin de aanpak van alcoholgerelateerde problemen prioriteit heeft. Met de wijziging van de Drank- en Horecawet (1 januari 2013) hebben gemeenten nieuwe instrumenten in handen om verder invulling te geven aan dit beleid. Gemeenten krijgen ook de mogelijkheid om bij verordening regels op te stellen over happy hours en buitensporige prijsacties in supermarkten. En gemeenten kunnen toegangsleeftijden koppelen aan sluitingstijden van verkooppunten van horecagelegenheden. Al deze maatregelen zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat alcoholgebruik en de daarmee gepaard gaande overlast binnen de perken blijven. Daarnaast heeft de burgemeester een nieuw instrument in handen om alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 jaar tegen te gaan. De burgemeester heeft namelijk de bevoegdheid om de drankafdeling in supermarkten en andere detailhandelaren tijdelijk te sluiten als zij binnen één jaar drie keer worden betrapt op het verkopen van alcohol aan jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens. Ook jongeren zelf krijgen meer verantwoordelijkheid voor hun alcoholgebruik. Jongeren onder de 16 jaar die alcohol bij zich hebben, kunnen sinds 1 januari 2013 een boete krijgen Schenktijden De gemeente s-hertogenbosch mag regels maken voor het schenken van alcohol. De gemeente mag vastleggen vanaf hoe laat bij sportverenigingen, buurthuizen, jeugd- en jongerencentra en onderwijsinstellingen alcohol mag worden geschonken. Aan de jongeren is voor een vijftal gelegenheden gevraagd of het volgens hen mogelijk moet zijn om daar alcohol te schenken en zo ja, vanaf hoe laat dit mogelijk moet zijn. Vrijwel alle jongeren vinden dat in horecagelegenheden alcohol mag worden geschonken (96%). Twaalf procent vindt dat s ochtends (voor uur) al alcohol mag worden geschonken. Bijna een kwart vindt dat in horecagelegenheden alleen s avonds (na uur) alcohol mag worden geschonken. Ongeveer drie kwart van de jongeren vindt dat in sportkantines of buurthuizen alcohol mag worden geschonken. Circa zes procent vindt dat hier s ochtends al alcohol mag worden geschonken. Ruim een derde vindt dat alleen s avonds alcohol mag worden geschonken in sportkantines of buurthuizen. Twee derde van de jongeren vindt dat in jongerencentra alcohol mag worden geschonken (66%). Vier op de tien jongeren vindt dat het s avonds mogelijk moet zijn om alcohol te schenken in jongerencentra (43%). Bijna een kwart van de jongeren vindt dat dit ook overdag moet kunnen (23%). Minder dan een derde van de jongeren vindt dat alcohol mag worden geschonken in onderwijsinstellingen (31%). Volgens 18% van de jongeren mag er alleen s avonds alcohol worden geschonken in onderwijsinstellingen; 13% vindt dat dit ook overdag mag. De jonge jongeren en jongvolwassenen denken ongeveer hetzelfde over de schenktijden per gelegenheid. 5 Bron: Weg met de Happy Hours Nieuwe taak voor gemeenten in nieuwe Drank- en Horecawet. Secondant, oktober 2012 (CCV) 15

16 Afbeelding 7: Perc. jongeren vindt dat onderstaande gelegenheden niet/wel alcohol mogen schenken en vanaf hoe laat (n=138) 16

17 3.2 Happy hours Er zijn horecagelegenheden die stunten met de prijzen van alcohol (happy hours). Hierdoor gaan veel jongeren in korte tijd meer drinken. Dit kan slecht zijn voor de gezondheid, maar leidt soms ook tot meer overlast en baldadigheid van jongeren. Gemeenten krijgen de mogelijkheid om bij verordening regels op te stellen over happy hours. In s-hertogenbosch zijn vooralsnog geen regels hiervoor opgesteld. Vier procent van de jarigen en twintig procent van de jarigen bezoeken wel eens happy hours. Het is echter onbekend of zij deze bezoeken in s-hertogenbosch of in andere gemeenten, zoals in omliggende studentensteden. Volgens drie kwart van de jongeren trekken happy hours veel jongeren aan door de lage prijzen van alcohol. Ongeveer veertig procent van de jongeren vindt dat happy hours leiden tot overlast van (dronken) jongeren. Daarentegen vindt twintig procent van de jongeren dat happy hours niet tot meer overlast van jongeren leiden. Bijna de helft van de jongeren vindt niet dat de gemeente happy hours moet verbieden (47%). Bijna een vijfde van de jongeren vindt dat de gemeente dit wel moet doen (17%). De stellingen over happy hours zijn door de jonge jongeren en jongvolwassenen ongeveer hetzelfde beantwoord. Afbeelding 8: Percentage jongeren dat het met de volgende stellingen eens of oneens is (n=135) 17

18 3.3 Naleven leeftijdsgrenzen door gelegenheden Zwak alcoholische dranken, zoals bier en wijn, mag alleen worden verkocht of geschonken aan jongeren boven de 16 jaar. Sterke drank mag alleen verkocht/geschonken worden aan jongeren boven de 18 jaar. Verkopers moeten daarom de leeftijd van jongeren controleren. Aan de jongeren zijn vragen voorgelegd over de toezicht op het naleven van leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol bij verschillende gelegenheden. Wanneer jongeren de genoemde gelegenheden nooit bezoeken, konden ze aangeven dat de vraag niet op hen van toepassing is. Deze jongeren worden buiten beschouwing gelaten. De resultaten betreffen de antwoorden van jongeren die de gelegenheden wel eens bezoeken. In vergelijking met jarigen ervaren meer jarigen onvoldoende toezicht op het naleven van leeftijdsgrenzen op het kopen van alcohol bij de verschillende gelegenheden. Dit geldt voor alle gelegenheden, behalve voor supermarkten. De meerderheid van de jongeren vindt dat er voldoende toezicht is op het naleven van de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol in slijterijen (73%), supermarkten (67%) en onderwijsinstellingen (61%). Dit zijn volgens de jongeren de drie plekken waar de toezicht op de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol het beste worden nageleefd. Echter, niet alle jongeren zijn het hiermee eens. Een klein deel van de jongeren vindt de naleving van de leeftijdsgrenzen onvoldoende in supermarkten (16%), slijterijen (7%) en onderwijsinstellingen (9%). Jongeren vinden dat er met name in horecagelegenheden te weinig toezicht is op het naleven van de leeftijdsgrenzen voor de verkoop van alcohol (37%). Hierbij zijn grote verschillen naar leeftijd. Ongeveer een kwart van de jarigen vindt dat er onvoldoende toezicht is hierop (23%), terwijl ruim de helft van de jarigen vindt dat er onvoldoende toezicht is op het naleven van de leeftijdsgrenzen bij de verkoop van alcohol in horecagelegenheden (54%). Ongeveer een vijfde van de jongeren vindt dat er onvoldoende toezicht is op het naleven van de leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol in jongerencentra (18%), buurthuizen (22%) en sportkantines (23%). Afbeelding 9: Er is voldoende toezicht op het naleveren van leeftijdsgrenzen voor het kopen van alcohol... 18

19 3.4 Naleven leeftijdsgrenzen door jongeren Jongeren jonger dan 16 jaar zijn strafbaar als zij in het bezit zijn van alcohol. Tussen de 16 en 18 jaar mag een jongere geen sterke drank in bezit hebben. De gemeente kan aan jongeren die de regels overtreden een straf opleggen. Aan de jongeren is gevraagd welke straf zij redelijk vinden om op te leggen aan jongeren die deze regels overtreden. Wanneer jongeren de regels overtreden met betrekking tot alcoholbezit, vindt 43% van de jarigen dat er zowel een boete mag worden gegeven én dat de ouders mogen worden ingelicht over de overtreding. Bijna een derde vindt het voldoende als alleen de ouders worden ingelicht over de overtreding. Veertien procent van de jarigen vindt het voldoende als de jongeren een waarschuwing krijgt. Negen procent vindt dat jongeren geen straf verdienen als zij de regels overtreden met betrekking tot alcoholbezit. Jongvolwassenen vinden vaker dan jonge jongeren dat personen die de regels overtreden gestraft mogen worden. Van de jarigen vindt bijna drie kwart dat jongeren die de regels overtreden zowel een boete mogen krijgen én dat de ouders mogen worden ingelicht over de overtreding. Negen procent vindt het voldoende als alleen de ouders worden ingelicht en zeven procent vindt het voldoende als de jongeren alleen een boete krijgen voor de overtreding. Eveneens zeven procent van de jarigen vindt het voldoende als de jongeren hiervoor een waarschuwing krijgen. Vier procent vindt dat jongeren die de regels overtreden geen straf verdienen. Afbeelding 10: Welke straf vindt jij redelijk voor jongeren die de regels mbt alcoholbezit overtreden? (n=134) 19

20 3.5 De gewijzigde Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet is aangepast. De gewijzigde wet treedt op 1 januari 2014 in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn: Aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcohol worden verkocht. Jongeren onder de 18 jaar zijn strafbaar als ze alcohol bij zich hebben. Zowel op straat als op andere plekken toegankelijk voor het publiek. Bijvoorbeeld in een kroeg, winkelcentrum, stationshal of park. De wet maakt geen onderscheid meer tussen zwak alcoholische drank en sterke drank. Het maakt dus niet uit of wat voor soort alcohol minderjarigen bij zich hebben. Ze zijn in beide gevallen strafbaar. De burgemeester kan de alcoholverkoop in de detailhandel tijdelijk verbieden. Bijvoorbeeld als is vastgesteld dat de leeftijdsgrenzen binnen een periode van 12 maanden 3 keer zijn overtreden. De gemeenten houden toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet. Nu is de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) hiervoor verantwoordelijk 6. Aan de jongeren is gevraagd wat zij ervan vinden dat de minimale leeftijd waarop men alcohol mag kopen wordt verhoogd. Hoe ouder men is, hoe vaker men het met de stelling eens is; 29% van de jarigen, 52% van de jarigen en 71% van de jarigen vindt het goed dat de minimale leeftijd waarop alcohol mag worden verkocht wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Daarentegen is 52% van de jarigen, 30% van de jarigen en 12% van de jarigen het er niet mee eens dat de minimale leeftijd voor het kopen van alcohol wordt verhoogd. Afbeelding 11: Het is goed dat de minimale leeftijd waarop je alcohol mag kopen wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar (n=134) 6 Bron: 20

21 3.6 Terugdringen alcoholgebruik onder jongeren Aan jongeren is gevraagd hoe volgens hen kan worden bereikt dat jongeren minder gaan drinken. Volgens jarigen kan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren worden bereikt door het beboeten van de horecaondernemer bij verkoop van alcohol aan jongeren jonger dan 16 (of 18 jaar bij sterke drank) (56%), het beboeten van jongeren jonger dan 16 jaar bij het kopen van alcohol (of 18 jaar bij sterke drank) (44%), het verhogen van de prijzen van alcohol (39%) en het invoeren van een minimale leeftijd voor het bezoeken van horecagelegenheden (38%). Volgens twintig procent draagt een verbod op happy hours bij aan het terugdringen van alcoholgebruik, en volgens acht procent het veranderen van de sluitingstijden van horeca. Volgens jarigen kan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren het beste worden bereikt door het invoeren van een minimale leeftijd voor het bezoeken van horecagelegenheden (60%) en het beboeten bij (ver)koop van alcohol onder de minimale leeftijdsgrens aan jongeren (60%) en horecaondernemers (47%). Verder kan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren volgens jarigen worden bereikt door het verhogen van de prijzen van alcohol (25%), een verbod op happy hours (18%) en het veranderen van de sluitingstijden van horeca (7%). Verder denken enkele jongeren dat het terugdringen van alcoholgebruik kan worden bereikt door meer voorlichting te geven aan jongeren/ouders (10x) en het afschaffen/verlagen van de minimale leeftijdsgrenzen, zodat de impuls wordt verlaagd om dingen te doen die niet mogen (7x). Verder denken enkele jongeren dat meer toezicht/legitimatieplicht (3x), of het verbieden van alcoholgebruik (2x) bijdraagt aan het terugdringen van alcoholgebruik onder jongeren. Andere ideeën die worden aangedragen zijn het invoeren van alcoholvrije cafés (voor met name jongeren, maar ook voor ouderen ), zodat men leert/kan uitgaan zonder het drinken van alcohol. En dat in supermarkten alleen zwak alcoholische drank mag worden verkocht (max. 2/3%). In slijterijen kunnen de zwaardere alcoholische dranken worden verkocht en een minimale leeftijdsgrens worden ingevoerd van 21 jaar. Afbeelding 12: Hoe kan volgens jou worden bereikt dat jongeren minder drinken? (maximaal drie antwoorden) (n=134) 21

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Winkeliers/slijterijen. Stadskantoor 28-03-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Winkeliers/slijterijen Stadskantoor 28-03-2013 1 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur

Nadere informatie

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014

Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Alcoholbeleid 18 + MHCWoerden per 1 januari 2014 Regelmatig (te veel) alcohol drinken is schadelijk voor de gezondheid en leidt vaak tot problemen. Bijvoorbeeld agressie in het uitgaansleven of verkeersongelukken.

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

GO Jeugd 2008 Alcohol

GO Jeugd 2008 Alcohol GO Jeugd 2008 Alcohol Samenvatting alcohol Uit de gegevens van GO Jeugd 2008 van GGD Fryslân blijkt dat 63% van de Friese 12 t/m 18 jarigen wel eens alcohol heeft, 51% nog in de vier voorafgaand aan het

Nadere informatie

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18

Leeftijd eerste ervaring met alcohol 12-15 16-19 20-23. < 11 jaar 11-12 13-15 16-18 Feiten over het Alcohol- en Drugsgebruik van jongeren in het district Rivierenland Gelderland-Midden Gebaseerd op het onderzoek: Lekker samen van de kaart (maart 27) Inleiding Het alcoholgebruik neemt

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden

Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Alcoholmatigingsbeleid Gemeente De Wolden Resultaten meting 2013 December 2014 Definitief Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl Auteurs: Esther Huisman (auteur)

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Horeca ondernemers. De Spot Nieuwe Drank- en Horeca Wet Horeca ondernemers De Spot 26-03-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 september 2014 gemeente roerdalen 2014-2018 1 Hoofstuk 1 Inleiding 1.1 Aanleiding De Nederlandse jongeren drinken veel, vaak en op jonge leeftijd. Daarnaast

Nadere informatie

Project Alcohol 2014

Project Alcohol 2014 Project Alcohol 2014 Naam: Jong geleerd is oud gedaan!!!! Laat je niet Naam: F L s E s E N Klas:!!! 1 Inleiding De carnaval komt eraan. Een feest dat gevierd moet worden. Maar is het feestje van plezier

Nadere informatie

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP

Drank- en Horecawet. Arnout Hagens. Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid. directie VGP Drank- en Horecawet Arnout Hagens Teamleider Alcohol- en tabaksbeleid directie VGP Inhoud Lokaal toezicht Strafbaarstelling Lokale verordeningen Leeftijdsgrenzen Nieuwe bevoegdheden Lokaal toezicht Per

Nadere informatie

De nieuwe Drank- en Horecawet

De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank- en Horecawet Iedereen welkom heten, voorstelrondje. 1. De nieuwe Drank- en Horecawet Hoe gaat het in Borne worden? 2. Aanleiding nieuwe DHW Jeugd drinkt teveel Landelijk: wijziging DHW

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013

Nieuwe Drank- en Horeca Wet. Sportverenigingen. Zeelandia 02-04-2013 Nieuwe Drank- en Horeca Wet Sportverenigingen Zeelandia 02-04-2013 Programma 19.30 uur welkom door burgemeester Harald Bergmann 19.40 uur toelichting op de nieuwe Drank- en Horecawet 20.00 uur vragen over

Nadere informatie

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12

0. Inhoudsopgave. 1. Samenvatting pg Settings alcoholgebruik pg Soorten alcohol pg Drinkgedrag naar setting pg 12 0. Inhoudsopgave 1. Samenvatting pg 3 2. Settings alcoholgebruik pg 7 3. Soorten alcohol pg 11 4. Drinkgedrag naar setting pg 12 5. Drinkgedrag op niet vergunde settings pg 13 6. Online onderzoek pg 16

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015

Presentatie DHW voor studenten. Dinsdag 12 mei 2015 Presentatie DHW voor studenten Dinsdag 12 mei 2015 Vergunningen (paracommercie) 1. DHW-Vergunning voor schenken alcohol op grond van de Drank- en Horecawet. Schenkt uw vereniging alcohol in eigen beheer?

Nadere informatie

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol

ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol ADVIES Platform Jeugd en alcohol inzake de nieuwe Drank en Horecawet Mogelijkheden voor gemeenten inzake jeugd & alcohol Inleiding Momenteel ligt het wetsvoorstel voor wijziging van de huidige Drank- en

Nadere informatie

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren

Onderzoek Kooppogingen alcohol door jongeren CO LO F O N St. I NTRAVAL Postadres Postbus 1781 971 BT Groningen E-mail info@intraval.nl www.intraval.nl Kantoor Groningen: St. Jansstraat 2C Telefoon - 313 4 2 Fax - 312 7 26 Kantoor Rotterdam: Goudsesingel

Nadere informatie

2 Te veel, te vaak en te jong

2 Te veel, te vaak en te jong Zat van t zuipen Jongeren drinken te veel en te vaak. Ook beginnen ze op steeds jongere leeftijd met drinken. De ChristenUnie heeft hierover, evenals vele anderen, grote zorgen. De komende tijd zal in

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt.

GENOTMIDDELEN. Jongerenmonitor 2015 10.163. 40% ooit alcohol gedronken. Klas 2. Klas 4. 5% ooit wiet gebruikt. 24% weleens gerookt. IJsselland GENOTMIDDELEN Jongerenmonitor 1 4% ooit alcohol gedronken.163 jongeren School Klas 13-14 jaar Klas 4 1-16 jaar 4% weleens gerookt % ooit wiet gebruikt Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

De nieuwe drank en horecawet

De nieuwe drank en horecawet De nieuwe drank en horecawet De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels voor alcoholverstrekkers en overheden.

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 12 november 2013 Corr. nr.: 2013.17242 Onderwerp : Voorstel inzake wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand door nieuwe

Nadere informatie

Regiobijeenkomst Raadslid.nu

Regiobijeenkomst Raadslid.nu Regiobijeenkomst Raadslid.nu thema: de nieuwe Drank- en Horecawet @raadslidnu De (nieuwe) Drank- en Horecawet De raad aan zet! www.handhavingdhw.nl Programma Inleiding: De mogelijkheden van de (nieuwe)

Nadere informatie

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011 Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat april 0 Het onderzoek is uitgevoerd onder.8 Nederlanders van 8 jaar en ouder. Het gaat daarbij om een representatief getrokken steekproef uit

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord

Alcoholgebruik onder Jongeren in Limburg-Noord Alcoholgebruik onder Jonger in Resultat uit de Jongermonitor 2013 Inhoud Achtergrond... 3 Alcoholgebruik Leeftijd... 3 Alcoholgebruik Onderwijstype... 4 Verkrijgbaarheid alcohol... 5 Nationaal Regionaal

Nadere informatie

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl

Kaderstellende notitie Drank- en horecawet. De Wolden. Januari actief en betrokken. dewolden.nl Kaderstellende notitie Drank- en horecawet De Wolden Januari 2014 actief en betrokken dewolden.nl Samenvatting In voorliggende notitie worden kaders gegeven voor de implementatie van de Drank- en horecawet

Nadere informatie

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente.

Deze stukken vormen de basis voor het vaststellen van de regelgeving op gebied van Dranken horeca in onze gemeente. RAADSVOORSTEL *D13.004232* D13.004232 DATUM 2 december 2013 AGENDAPUNT 8 ONDERWERP Vaststellen Drank- en Horecaverordening 2014 ZK13001254 ZAAKNUMMER INLEIDING Sinds 1 januari 2013 is de Drank- en horecawet

Nadere informatie

1 Wat vind je van dit verbod?

1 Wat vind je van dit verbod? Happy hour Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Horecabedrijven in onze gemeente mogen niet meer stunten met prijzen van alcoholische drankjes, bijvoorbeeld via een happy hour. 35% 1 Wat vind je van

Nadere informatie

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013

Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Onderwerp: Drank- en Horecaverordening gemeente Overbetuwe 2013 Ons kenmerk: 13RB000204 Nr. 7 De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 8 oktober

Nadere informatie

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G

FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G 1 FACTSHEET ALCOHOLVERKOOP AAN JONGEREN IN TWENTE E E R S T E M E T I N G N o v e m b e r 2 0 1 1 O N D E R Z O E K E R S : Dr. J

Nadere informatie

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte

Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur. -Burgemeester. -Ellen Zegers / Mark goossens. -Start interactief gedeelte Agenda informatieavond Drank en Horecawet, 13 juni 2013, 20.00 uur -Burgemeester -Ellen Zegers / Mark goossens -Start interactief gedeelte -Korte pauze -Discussie modelverordening n.a.v. uitkomst interactief

Nadere informatie

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid?

Drank- en horecawet. Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Drank- en horecawet Wijzigingen 2013 en 2014 Tijd voor integraal beleid? Inhoud presentatie Landelijke doelstellingen Wetswijzigingen Raakvlakken alcoholbeleid Wat is er al geregeld Alcoholverkooppunten

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Decentralisatie Toezicht

Decentralisatie Toezicht Decentralisatie Toezicht Presentatie NVWA 8-12-2011 De AID, PD en VWA bouwen aan één nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit Programma Wijzigingen DHW Taakverdeling gemeente/politie/nvwa Decentralisatie toezicht

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld

GEMEENTE LANDERD. Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening. Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning, K. Veld GEMEENTE LANDERD Ingekomen van : Ambtshalve Datum : November 2013 Nummer: Registratienummer: 2013/3323 Onderwerp : conceptvoorstel paracommerciële verordening Afdeling : Bestuur en Management Ondersteuning,

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening

Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Bijlage 6: Achtergrond en zienswijzen drank- en horecaverordening Inleiding Een onderdeel van de gewijzigde APV is de nieuwe drank- en horecaverordening. Er is voor gekozen om de APV en de regels uit de

Nadere informatie

A Algemene toelichting

A Algemene toelichting A Algemene toelichting 1. Wijziging van de Drank- en Horecawet De Drank- en Horecawet ordent de distributie van alcoholhoudende drank. De wet bestaat sinds 1964. Kern van de wet is dat alcoholgebruik kan

Nadere informatie

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen

heeft het bestuur het volgende bestuursreglement Alcohol in sportkantines vastgesteld. Paragraaf 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen DVH BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018

Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 W044733 / 47272 Beleid opstelling Preventie- en handhavingsplan alcohol 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Juridisch kader 1.3 Flankerend beleid 1.4 Leeswijzer 2. Huidige situatie 2.1 Cijfers

Nadere informatie

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag

Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18. OPEN BRIEF t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Betreft: voorgenomen leeftijdverhoging alcoholverstrekking 16 naar 18 Uitgeest, 23 november 2012 OPEN BRIEF VNG t.a.v. Mevrouw A. Jorritsma Postbus 30435 2500 GK Den Haag Geachte mevrouw Jorritsma, HorecaBrains

Nadere informatie

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen

Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Verantwoord alcohol schenken binnen verenigingen Emiel Krijt, Accountmanager Public Affairs NOC*NSF 1 You created this PDF from an application that is not licensed to print to novapdf printer (http://www.novapdf.com)

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP

NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP NALE VINGS LEEFTIJDSCONTROLE BIJ ALCOHOLVERKOOP FACTSHEET GGD & Iriszorg regio Nijmegen 0 ONDER ZOEK Nuchter kenniscentrum leeftijdsgrenzen Inleiding In opdracht van het regionaal alcoholmatigingsproject

Nadere informatie

Preventie- en handhavingsplan

Preventie- en handhavingsplan 08OKT.2014 Gemeente Delft Preventie- en handhavingsplan Voor de uitvoering van de Drank en Horecawet - 2014 Astrid Lensink & Irma Lauwers 14-04-2014 Inleiding Op I januari 2014 is de Drank- en Horecawet

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!?

Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Alcohol en jongeren: gemeenten aan zet!? Wim van Dalen, 1 april 2015 www.stap.nl Alcoholconsumptie in Nederland is na een explosieve stijging tussen 1960 en 1975 noch afgenomen, noch gestegen 2 1 Alcohol

Nadere informatie

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet

Handhaving Verordening Drank- en Horecawet Handhaving Verordening Drank- en Horecawet 20 september 2012 Michiel van Baardewijk (gemeente Lingewaard) Marian Gacsbaranyi (NVWA) Programma Van beleid tot toezicht Toezicht op Prijsacties Toezicht op

Nadere informatie

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan:

Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 INGEKOMEN .1 2 JUL 2012 GEMEENTEMJMEGEN \ >^ class.nr.: igifgedaan: onderwerp datum afdeling ons kenmerk Nieuwe Drank- en Horecawet per 1 januari 2013 9 juli 2012 GGD/GB&E/1070/12/BK/IVIP/ns loot Gemeenten Nijmegen T.a.v. de Griffie (Bl\^ 50) Postbus 9105 6500 HG NIJIVIEGEN

Nadere informatie

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren

4. SAMENVATTING. 4.1 Onderzoeksopzet. 4.2 Jongeren 4. SAMENVATTING Om inzicht te krijgen in de naleving van de leeftijdsgrenzen van 16 en 18 jaar uit de Drank- en Horecawet heeft de Keuringsdienst van Waren onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL opdracht

Nadere informatie

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden.

Uitgaan jarigen in Roosendaal. Een rapportage over het uitgaansgedrag van jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Uitgaan 16-17 jarigen in Roosendaal Een rapportage over het uitgaansgedrag van 16-17 jarigen en hun wensen m.b.t. uitgaansmogelijkheden. Colofon Gemeente Roosendaal Afdeling Bedrijfsondersteuning Team

Nadere informatie

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe

Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Bestuursreglement alcoholgebruik TC Rodhe Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Alcoholhoudende drank Zwak-alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder dan 15%

Nadere informatie

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1

Rapportage TIP MooiRooi. 31 maart 2016. Inhoud. Alcohol 1 Rapportage TIP MooiRooi 31 maart 2016 Inhoud Alcohol 1 Alcohol 6 53% 1. Drinkt u alcohol? (n=258) 37% Toelichting: Ja Soms Nee Ja In het weekend of soms een wijntje s avonds Soms is toch ook ja... Soms

Nadere informatie

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet

Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet Bijlage: De nieuwe Drank- en Horecawet De nieuwe Drank en Horecawet: De Drank- en Horecawet stamt uit 1964. De wet regelt een verantwoorde distributie van alcohol in de samenleving en bevat speciale regels

Nadere informatie

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland

Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Toelichting Drank- en Horecaverordening gemeente Wormerland Inleiding Artikel 4 lid 1 van de Drank- en Horecawet verplicht de gemeente om voor 1 januari 2014 een verordening op te stellen ter voorkoming

Nadere informatie

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A.

PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. CVDR Officiële uitgave van, Gerwen en Nederwetten. Nr. CVDR376587_1 3 januari 2017 PREVENTIE- EN HANDHAVINGSPLAN GEMEENTE NUENEN C.A. Voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet Periode 2015-2018 Inleiding

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014

Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Preventie en handhavingsplan alcohol 2014 Datum: 12 mei 2014 Directie Openbare Orde en Veiligheid en GGD Amsterdam Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Alcoholbeleid in Amsterdam 4 3. Doelstellingen Preventie-

Nadere informatie

Met gezond verstand!

Met gezond verstand! Met gezond verstand! 10-puntenplan om overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan Notitie Tweede Kamerfractie Joël Voordewind 15 juni 2011 2 MET GEZOND VERSTAND! - Puntenplan Jongeren en Alcohol

Nadere informatie

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW

Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 JZ-15903-DHW Rapportage Mystery Guest Drank & Horeca Gemeente Oldebroek Uitgevoerd oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Methode... 4 3. Resultaten - op basis van locatie... 5 4. Resultaten - op basis van

Nadere informatie

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen

Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Gemeente Bergen Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen Bergen NH 2 Actieplan Naar een nuchter Bergen 2012-2015 Bergen 1. Inleiding In het beleidsplan Naar een nuchter Bergen 2012 2015 zijn de volgende ambities

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht.

Bestuursreglement. Alcohol in sportkantines. van de v.v. Wieldrecht. Bestuursreglement Alcohol in sportkantines van de v.v. Wieldrecht. Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

JEUGD, ALCOHOL EN REGELGEVING IN PURMEREND

JEUGD, ALCOHOL EN REGELGEVING IN PURMEREND JEUGD, ALCOHOL EN REGELGEVING IN PURMEREND JEUGD, ALCOHOL EN REGELGEVING IN PURMEREND 1 Colofon In opdracht van: Afdeling Stadsontwikkeling Contactpersoon opdrachtgever: Bea van Meerten Uitgevoerd door:

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend

Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege. inspirerend - betrokken - ondernemend Handelingsprotocollen veiligheid Mill-Hillcollege inspirerend - betrokken - ondernemend 2009 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat is wat 4 Handelingskaart wapenbezit 5 Handelingskaart opname maken zonder toestemming

Nadere informatie

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen:

Met een ontheffing mag u na middernacht sluiten. Hiervoor moet u wel aan een aantal eisen voldoen: 1. 1 van 5 Bureau Beleid en Juridische Ondersteuning Contactpersoon : T.J. Ton Telefoonnr. : 0229-252497 E-mail : gemeente@hoorn.nl Uw brief van : - Uw kenmerk : Ons kenmerk : 09.58919 Bijlage(n) : 1 Onderwerp

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn

Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Reglement alcoholgebruik sportkantine WFHC Hoorn Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a) Alcoholhoudende dranken: Zwak alcoholhoudende drank: bier, wijn en gedistilleerd met minder

Nadere informatie

Alcoholgebruik: omvang in de regio

Alcoholgebruik: omvang in de regio Alcoholgebruik: omvang in de regio Schadelijk alcoholgebruik in de regio Het alcoholgebruik(1) onder volwassenen (tot 65 jaar) in Zuid-Limburg is 85%. Van de ouderen (65+) geeft 75% aan alcohol te drinken.

Nadere informatie

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO

Alcohol FACT. Twee op de drie jongeren heeft weleens gedronken. Helft 4 e -klassers heeft recent gedronken SHEET. Gelderland-Zuid E-MOVO Gelderland-Zuid E-MOVO 2015-2016 De resultaten in deze factsheet zijn afkomstig uit het 4 e E-MOVO jongerenonderzoek. In 2015 werd dit onderzoek uitgevoerd onder ruim 10.000 leerlingen in het voortgezet

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R ROKEN EN ALCOHOLGEBRUIK Jeugd 2010 5 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES

BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES BESTUURSREGLEMENT Mixed Hockey Club Roden ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen Reglement Alcohol bij Korfbalvereniging Groen- Geel Preambule In overweging nemende dat: - sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; - in dit

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2013/47 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 6-6-2013 Nummer voorstel: 2013/47 Voor raadsvergadering d.d.: 18-06-2013 Agendapunt: 20 Onderwerp:

Nadere informatie

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule

GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES. Preambule GMHC BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement; in dit verband

Nadere informatie

VRAGENLIJST SUPERMARKTEN

VRAGENLIJST SUPERMARKTEN VRAGENLIJST SUPERMARKTEN Steller: Bea van Meerten van Gerven en leden projectgroep Datum: AG.v.Meerten@purmerend.nl 0299-45 22 44 Vragenlijst voorkoming schadelijk alcoholgebruik Namens de gemeente Purmerend

Nadere informatie

Jeugd en alcohol. Oefeningen

Jeugd en alcohol. Oefeningen 2009-16 tekst 1 Delft, 16 april 2009 Jongeren drinken steeds meer alcohol. En ze drinken vaker. Ook zijn ze jonger als ze beginnen. Het is een groeiend probleem. Cijfers van 2008 337 jongeren kwamen in

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen;

ongeoorloofde vormen van concurrentie met de reguliere horeca te voorkomen; BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Preambule In overweging nemende dat: een bestuursreglement Alcohol in sportkantines ; - en Horecawet dienen te beschikken over beheer, aangesloten bij een door

Nadere informatie

Bestuursreglement alcohol in sportkantines

Bestuursreglement alcohol in sportkantines Bestuursreglement alcohol in sportkantines BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN SPORTKANTINES Inleiding In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te

Nadere informatie

V O LW A S S E N E N

V O LW A S S E N E N GENOTMIDDELEN V O LW A S S E N E N Volwassenen 2009 5 Volwassenenonderzoek 2009 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland West in 2009 een schriftelijke

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE

BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE BESTUURSREGLEMENT ALCOHOL IN DE SKF KANTINE Preambule In overweging nemende dat: sportverenigingen op basis van artikel 9 van de Drank- en Horecawet dienen te beschikken over een bestuursreglement Alcohol

Nadere informatie

Inleiding. Bestaand beleid

Inleiding. Bestaand beleid Inhoud Inleiding... 2 Bestaand beleid... 2 Stand van zaken alcoholgebruik onder jongeren in Deurne... 3 Doelstellingen en resultaten... 3 Doelstelling... 3 Resultaten... 4 Gezondheidsbeleid en Veiligheidsbeleid

Nadere informatie