koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER"

Transcriptie

1 koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012

2 2

3 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie & Cultuur 3

4 4

5 1 INHOUD 2 Inleiding Onderzoeksopzet Maastrichtpanel Benodigde respons Resultaten Respondenten Koopzondagen Bezoek koopzondagen Bekendheid koopzondagen Aantal koopzondagen Overlast koopzondagen Winkeliers en koopzondag Koopavonden Bezoek koopavonden Aantal koopavonden Overlast koopavonden Conclusie Koopzondagen

6 5.2 Winkeliers en koopzondagen Koopavonden Inwoners binnenstad Bijlagen Bijlage 1 Vragenlijst Bijlage 2 Achtergrondkenmerken respondenten Bijlage 3 Voorkeursdagen extra koopavond

7 2 INLEIDING De gemeente Maastricht wil inzicht krijgen in de mening van haar inwoners over uitbreiding van de winkeltijden, te weten de koopzondagen en de koopavonden. Om hierop een antwoord te krijgen heeft Onderzoek en Statistiek een onderzoek uitgevoerd onder inwoners van de gemeente Maastricht. Het uitgevoerde onderzoek zal leiden tot beantwoording van de volgende onderzoeksvragen: Hoe staat de inwoner van Maastricht tegenover uitbreiding van het aantal koopzondagen in de binnenstad van Maastricht? Hoe staat de inwoner van Maastricht tegenover uitbreiding van het aantal koopavonden in de binnenstad van Maastricht? Wijkt de mening van de inwoners van de binnenstad af van de mening van de totale bevolking van Maastricht aangaande bovenstaande onderzoeksvragen? 7

8 8

9 3 ONDERZOEKSOPZET 3.1 MAASTRICHTPANEL Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is een vragenlijst (zie 6.1) afgenomen onder het Maastrichtpanel 1. Dit panel vormt een representatieve vertegenwoordiging van de Maastrichtse burger. 3.2 BENODIGDE RESPONS Om een uitspraak met een 95% betrouwbaarheid te kunnen doen over de mening van inwoners van Maastricht boven de 18 jaar over uitbreiding van koopzondagen en/of koopavonden is een respons nodig van 385 panelleden. Voor de vergelijking tussen de inwoners van de binnenstad en de rest van Maastricht is bovendien apart een respons van 376 nodig van de inwoners van de binnenstad. Op dit moment zijn 387 panelleden woonachtig in de binnenstad. Met een gebruikelijke respons van 50% (panelleden die de vragenlijst beantwoorden) betekent dit dat de benodigde 376 respondenten uit de binnenstad niet gehaald zullen worden. Afgesproken met de opdrachtgever is dat alle 387 panelleden woonachtig in de binnenstad werden benaderd om een zo hoog mogelijke respons te genereren. 1 deelnemers aan het Maastrichtpanel ontvangen een vergoeding voor het beantwoorden van vragen over de Maastrichtse samenleving 9

10 10

11 4 RESULTATEN 4.1 RESPONDENTEN De vragenlijst is door 547 respondenten van het Maastrichtpanel ingevuld. Dit is 56% van de benaderde 981 leden van het Maastrichtpanel. Bij de respondenten worden twee groepen onderscheiden. De eerste groep (in dit rapport inwoners Maastricht genoemd) bestaat uit een representatieve vertegenwoordiging van de inwoners van Maastricht (Tabel 1). Onderdeel van deze eerste groep vormen een representatief aantal inwoners van de binnenstad. Een tweede groep (in dit rapport inwoners Binnenstad genoemd) betreft alle responderende panelleden die woonachtig zijn in de binnenstad. Deze tweede groep bestaat uit de inwoners van de binnenstad uit de eerste groep (52 respondenten) aangevuld met de responderende inwoners van de binnenstad die geen onderdeel uitmaken van de eerste groep (146 respondenten). In totaal zitten er dus 198 respondenten in groep 2. Tabel 1: Aantal respondenten groep 1 (inwoners Maastricht) naar stadsdeel 2 Stadsdeel Groep 1 Totaal Maastricht Binnenstad 52 (13%) 14% Noord-Oost 81 (20%) 20% Noord-West 131 (33%) 33% Zuid-Oost 104 (26%) 26% Zuid-West 32 (8%) 7% Totaal 400 (100%) 100% In de bijlage zijn aanvullende achtergrondkenmerken van de respondenten opgenomen. De respons maakt het mogelijk met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken te doen over de inwoners van Maastricht. Voor de inwoners van de binnenstad is de respons zoals verwacht onvoldoende om met een 95% betrouwbaarheid uitspraken te doen. De gerealiseerde respons resulteert in een post hoc betrouwbaarheid van 84% voor de inwoners van de binnenstad. 2 Ter vergelijking is tevens de verdeling van alle inwoners van Maastricht opgenomen. 11

12 4.2 KOOPZONDAGEN BEZOEK KOOPZONDAGEN Figuur 1 laat zien dat 51 procent van de inwoners van Maastricht de afgelopen 6 maanden een koopzondag bezocht heeft. Bij de inwoners van de binnenstad is dit percentage significant 3 hoger. Ook het bezoek van een koopzondag in een andere stad laat een hoger maar niet significant percentage zien bij de inwoners van de binnenstad (20%) dan het stadsgemiddelde van de inwoners van Maastricht (17%). Hetzelfde patroon is te zien bij het verwachte bezoek van een koopzondag. Ook hier is het percentage bij de inwoners van de binnenstad (niet significant) hoger dan het stadsgemiddelde. Figuur 1: Bezoek en verwacht bezoek van koopzondagen (%) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad Koopzondag Maastricht bezocht in de afgelopen 6 maanden Koopzondag elders in Nederland bezocht in de afgelopen 6 maanden Verwacht komende 6 maanden koopzondag te bezoeken in Maastricht 3 p=

13 4.2.2 BEKENDHEID KOOPZONDAGEN 86 procent van de inwoners van Maastricht weet op welke zondagen een koopzondag plaatsvindt in de binnenstad. Dit percentage is significant 4 lager dan het percentage onder inwoners van de binnenstad. Van deze groep weet 93% wanneer het koopzondag is AANTAL KOOPZONDAGEN Aan de inwoners van Maastricht en de binnenstad in het bijzonder is gevraagd wat ze vinden van het aantal koopzondagen. Figuur 2 laat zien dat 54% van de inwoners van Maastricht het huidige aantal koopzondagen voldoende vindt. Bij de inwoners van de binnenstad is dit percentage 47% 5. Één op de vijf inwoners van Maastricht vindt dat er teveel koopzondagen zijn. Onder de inwoners van de binnenstad is dit één op de vier. Opvallend is dat ook bijna één op de vier inwoners van de binnenstad (24%) het aantal koopzondagen te weinig vindt. Dit percentage is hoger dan het stadsgemiddelde van 17%. Figuur 2: Mening over het aantal koopzondagen (%) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad te veel voldoende te weinig geen mening 4 p= Niet significant 13

14 4.2.4 OVERLAST KOOPZONDAGEN Het percentage inwoners van de binnenstad die regelmatig overlast ervaren van de koopzondagen is significant 6 hoger (11% voor inwoners Maastricht versus 20% voor inwoners van de binnenstad) dan het percentage inwoners van Maastricht die regelmatig overlast ervaren (Figuur 3). De ruime meerderheid (80% of meer) van zowel de inwoners van Maastricht als inwoners van de binnenstad heeft soms tot nooit last van de koopzondagen. Figuur 3: Overlast van de koopzondagen (%) Soms of nooit Regelmatig 11 inwoners Maastricht 20 inwoners Binnenstad Onder de inwoners van Maastricht die regelmatig overlast ervaren, wordt de verkeersdrukte het vaakst genoemd als bron van de overlast(figuur 4). Ook onder de inwoners van de binnenstad die overlast ervaren noemen het vaakst de verkeersdrukte. Op de tweede plaats van de soorten overlast staan de parkeerproblemen, zowel bij stadsbreed als bij de inwoners van de binnenstad. 6 p=

15 Figuur 4: Soort overlast 7 (%) inwoners Maastricht 68 inwoners Binnenstad Verkeersdrukte Parkeerproblemen Geluidsoverlast Drukte op straat Overig WINKELIERS EN KOOPZONDAG Aan de panelleden van het Maastricht is gevraagd of ze het eens of oneens zijn met de volgende stelling: De winkelier moet zelf de volledige vrijheid hebben om te besluiten of hij zijn winkel op zondag open of dicht wil hebben Figuur 5 laat zien dat de meerderheid (68%) van de inwoners van Maastricht vindt dat de winkelier zelf moet kunnen besluiten of ze de winkel op zondag open of dicht willen hebben. 23% van de respondenten is het oneens met de stelling. 7 Dit betreft de overlast die wordt ervaren door de groep die aangeeft soms of regelmatig overlast te ervaren. 15

16 Figuur 5: Eens of oneens met de stelling (%) Oneens; 23 Geen mening; 9 Eens; KOOPAVONDEN BEZOEK KOOPAVONDEN Figuur 6 laat zien dat de inwoners van de binnenstad significant 8 vaker (66%) een koopavond in Maastricht hebben bezocht in de afgelopen 6 maanden dan het stadsgemiddelde (51%). Ook verwachten significant 9 meer inwoners van de binnenstad (52%) de komende 6 maanden een koopavond te bezoeken dan het gemiddelde percentage onder de inwoners van Maastricht (41%). 8 p= p=

17 Figuur 6: Bezoek en verwacht bezoek van koopavonden (%) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad Koopavond Maastricht bezocht in de afgelopen 6 maanden Koopavond elders in Nederland bezocht in de afgelopen 6 maanden Verwacht komende 6 maanden koopavond te bezoeken in Maastricht AANTAL KOOPAVONDEN De ruime meerderheid van zowel de inwoners van Maastricht als de inwoners van de binnenstad vindt het aantal koopavonden voldoende (Figuur 7). In beide groepen vindt 12% dat er te weinig koopavonden zijn. Bij de inwoners van Maastricht vindt 8% dat er teveel koopavonden zijn; bij de inwoners van de binnenstad is dit percentage 12%. Figuur 7: Mening over het aantal koopavonden (%) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad te veel voldoende te weinig geen mening 17

18 Gevraagd naar een eventuele extra koopavond geeft de meerderheid van de respondenten de voorkeur aan de vrijdag als extra koopavond (zie 6.3) OVERLAST KOOPAVONDEN De inwoners van de binnenstad ervaren niet significant 10 vaker overlast (11%) dan het stadsgemiddelde (7%) (Figuur 8). Figuur 8: Overlast van de koopavonden (%) Soms of nooit Regelmatig 7 11 inwoners Maastricht inwoners Binnenstad Bij beide groepen wordt door de mensen die regelmatig overlast ervaren, de verkeersdrukte en de parkeerproblemen het vaakst genoemd (Figuur 9). 10 p=

19 Figuur 9: Soort overlast 7 (%) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad Verkeersdrukte Parkeerproblemen Geluidsoverlast Overig 19

20 20

21 5 CONCLUSIE 5.1 KOOPZONDAGEN De Maastrichtse koopzondagen in de afgelopen 6 maanden zijn door de helft van haar inwoners bezocht. De Maastrichtse koopzondagen scoren daarmee aanzienlijk beter dan koopzondagen die elders in het land plaatsvinden. Die worden door minder dan één op de vijf inwoners van Maastricht bezocht. Hoger dan het daadwerkelijke bezoek van de koopzondagen scoort de bekendheid van de koopzondagen. Maar liefst 86% van de inwoners van Maastricht weet op welke zondagen de koopzondagen in Maastricht plaatsvinden. Iets meer dan de helft (54%) van de inwoners van Maastricht is tevreden over het aantal koopzondagen in Maastricht. Voor 20% van de inwoners mag het aantal koopzondagen worden verminderd en voor 17% mag het aantal koopzondagen toenemen. De helft van de inwoners van Maastricht vindt het huidige aantal koopzondagen voldoende. De inwoners het huidige aantal niet voldoende vinden, zijn niet unaniem voor uitbreiding of voor vermindering van de koopzondagen. Een minderheid (11%) van de inwoners ervaart regelmatig overlast van de koopzondagen. De voornaamste bron van overlast vormt de verkeersdrukte. 5.2 WINKELIERS EN KOOPZONDAGEN De meerderheid van de inwoners van Maastricht vindt dat de winkeliers zelf moeten besluiten of ze de winkel op zondag open of dicht willen houden. Iets minder dan een kwart (23%) van de inwoners vindt dat dit besluit niet bij de winkelier moet liggen. 5.3 KOOPAVONDEN De helft van de inwoners van Maastricht heeft een Maastrichtse koopavond in de afgelopen 6 maanden bezocht. 73 procent van de inwoners vindt het huidig aantal koopavonden voldoende; 12 procent vindt het aantal koopavonden te weinig tegen 8 procent die het aantal koopavonden teveel vindt. 21

22 5.4 INWONERS BINNENSTAD Inwoners van de binnenstad van Maastricht staan vaker en directer bloot aan de effecten van de koopzondagen en koopavonden. Dit kan van invloed zijn op hun mening over uitbreiding van het aantal koopzondagen en koopavonden. Ten aanzien van de koopzondagen zijn de inwoners van de binnenstad explicieter in hun mening wat zich uit in een hoger percentage van inwoners die het aantal koopzondagen teveel of te weinig vindt. Maar ook bij de binnenstadbewoners zijn deze twee groepen gelijkmatig verdeeld zonder een uitgesproken voorkeur voor een uitbreiding of vermindering van het aantal koopzondagen. Een gelijk patroon is te zien bij de koopavonden. Ook hier is geen voorkeur voor uitbreiding of vermindering van het aantal koopavonden. 22

23 6 BIJLAGEN 6.1 BIJLAGE 1 VRAGENLIJST Vraag Heeft u de afgelopen 6 maanden een koopzondag in Maastricht bezocht? Heeft u de afgelopen 6 maanden een koopzondag in een andere Nederlandse gemeente bezocht? Verwacht u de komende 6 maanden een koopzondag te bezoeken? Weet u op welke zondagen koopzondag is in de Maastrichtse binnenstad? Wat vindt u van het aantal koopzondagen van de Maastrichtse binnenstad? In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraak: De winkelier moet zelf de volledige vrijheid hebben om te besluiten of hij zijn winkel op zondag open of dicht wil hebben. Ervaart u overlast tijdens koopzondagen van de Maastrichtse binnenstad? Welke overlast ervaart u tijdens koopzondagen van de Maastrichtse binnenstad? Heeft u de afgelopen 6 maanden een koopavond van de Maastrichtse binnenstad bezocht? Heeft u de afgelopen 6 maanden een koopavond in een andere Nederlandse gemeente bezocht? Antwoord categorieën Ja Nee Weet niet Ja Nee Weet niet Ja Nee Weet niet Ja Nee Voldoende Te weinig Te veel Geen mening Volledig eens Eens Neutraal Oneens Volledig eens Geen mening Ja Nee sla de volgende vraag over Verkeersdrukte Parkeerproblemen Geluidsoverlast Anders, namelijk Ja Nee Weet niet Ja Nee 23

24 Vraag Verwacht u de komende 6 maanden een koopavond van de Maastrichtse binnenstad te bezoeken? Wat vindt u van het aantal koopavonden van de Maastrichtse binnenstad? Indien er extra koopavonden zouden komen. Welke dag(en) heeft/hebben dan uw voorkeur? Meerdere antwoorden mogelijk. Ervaart u overlast tijdens koopavonden van de Maastrichtse binnenstad? Welke overlast ervaart u tijdens koopavonden van de Maastrichtse binnenstad? Antwoord categorieën Weet niet Ja Nee Weet niet Te veel sla de volgende vraag over Voldoende sla de volgende vraag over Te weinig Woensdag Vrijdag Andere avond n.l. Geen mening Ja Nee sla de volgende vraag over Verkeersdrukte Parkeerproblemen Geluidsoverlast Anders, namelijk 24

25 6.2 BIJLAGE 2 ACHTERGRONDKENMERKEN RESPONDENTEN Figuur 10: Geslacht respondenten (%) Vrouw Man inwoners Maastricht inwoners Binnenstad Figuur 11: Leeftijdscategorieën respondenten (%) jaar of ouder 50 tm 64 jaar 35 tm 49 jaar 20 tm 34 jaar jaar inwoners Maastricht inwoners Binnenstad 25

26 Figuur 12: Opleidingsniveau respondenten (%) wetenschappelijk onderwijs (universiteit) hbo, hts of gelijkwaardig mbo, mts of gelijkwaardig lbo, lts of gelijkwaardig havo, vwo, hbs, gymnasium of gelijkwaardig vmbo, mavo, mulo of gelijkwaardig geen of basisonderwijs (lagere school) inwoners Maastricht inwoners Binnenstad 26

27 6.3 BIJLAGE 3 VOORKEURSDAGEN EXTRA KOOPAVOND Figuur 13: Voorkeursdagen extra koopavonden (%) meerdere antwoorden mogelijk per respondent inwoners Maastricht inwoners Binnenstad 10 5 maandag dinsdag woensdag vrijdag zaterdag zondag 27