Fietsparkeren in Leiden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsparkeren in Leiden"

Transcriptie

1 Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden boa@leiden.nl Website: 1

2 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Uitkomsten van de peiling 1.1 Inleiding fietsgebruik 1.2 Fietsgebruik in centrum en stationsgebied 1.3 Fiets fout = fiets weg 1.4 Fietsendiefstal 1.5 Fietsgebruik overdag 1.6 Fietsgebruik s avonds 1.7 Mening over verwijderen van fout neergezette fietsen Onderzoeksverantwoording 7 Bijlage A: Vragenlijst fietsen in Leiden inclusief antwoorden gesloten vragen 8 2

3 Samenvatting De afdeling Ruimte- en Milieu Beleid van de gemeente Leiden is bezig met Kadernota: Masterplan fietsenstallen ; deze gaat over fietsparkeren in het centrum en stationsgebied. Daarom heeft de gemeente onderzoek onder jongeren van 12 tot en met 22 jaar gedaan naar fietsgebruik en hun meningen over fietsparkeervoorzieningen in dit gebied. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten: 1. Fietsende jongeren gebruiken hun fiets gemiddeld zes dagen per week, 45% fietst iedere dag. 2. Bijna alle fietsende jongeren (99%) gebruiken de fiets wel eens om naar het centrum en/of naar het station te gaan. De fiets wordt het vaakst gebruikt om naar school of een opleiding te gaan, zes op de tien (62%) jongeren doen dat (bijna) elke werkdag. 3. Bijna de helft (48%) heeft wel eens problemen met het stallen van de fiets. Op de open vragen naar de belangrijkste probleemplekken wordt vaak het station(sgebied) genoemd, naast zeer veel verschillende plekken in het centrum. 4. Een kwart heeft zijn/haar fiets wel eens bewust neergezet waar dat niet mocht, ook ongeveer een kwart heeft dat wel eens onbewust gedaan. Van 18% van degenen die hun fiets wel eens fout hebben weggezet is de fiets wel eens weggehaald door de gemeente of politie. Het merendeel (82%) van de weggehaalde fietsen is ook weer opgehaald op het ophaalpunt. 5. Van ruim een kwart (26%) van de jongeren is de fiets wel eens gestolen in de afgelopen twee jaar, in tweederde van de gevallen werd de fiets gestolen in het centrum of stationsgebied van Leiden. Aangifte van een gestolen fiets wordt vaker niet dan wel gedaan: 37% heeft van de laatste keer dat hun fiets werd gestolen, daarvan aangifte gedaan % van de jongeren zet tijdens het winkelen overdag de fiets het liefst in een centraal gelegen fietsenrek of klem, voor 24% maakt het niet uit of er een speciaal rek is, zij zetten het liefst de fiets zo centraal mogelijk. Slechts 9% neemt de fiets mee van winkel tot winkel. 7. De gemeente gaat een gratis fietsenstalling bouwen onder de V&D. Ongeveer driekwart denkt dan van die fietsenstalling gebruik te maken wanneer men ook de V&D bezoekt; wanneer men alleen andere winkels bezoekt is dat iets meer dan de helft (53%). 8. Bijna tweederde (64%) van de jongeren gaat wel eens uit in het centrum. Ruim tweederde van de stappers (68%) zet dan de fiets het liefst dichtbij de uitgaansgelegenheid. 45% denkt dat anderen geen last hebben van hun gestalde fiets, 33% denkt van wel en 22% weet het niet of heeft er nooit over nagedacht. 9. Als fietsen niet meer vlak bij uitgaansgelegenheden mogen worden gezet maar alleen in speciale rekken zo n honderd meter verder, dan denkt minder dan de helft (47%) dat te doen. Weghalen door de politie van fout neergezette fietsen vlak bij uitgaansgelegenheden helpt: als dat zou gebeuren, dan denkt 83% een volgende keer de eigen fiets wel in die speciale rekken te zetten. 10. Een kleine meerderheid vindt het terecht als fout neergezette fietsen worden verwijderd; het percentage varieert van 57% voor overdag fout neergezette fietsen tot 60% voor s avonds fout neergezette fietsen. In de gegeven toelichting staat wel soms het voorbehoud dat er wel genoeg plekken moeten zijn waar je je fiets kunt stallen. 3

4 1. Uitkomsten van de peiling 1.1 Inleiding Van de jongeren uit het jongerenpanel die hebben meegedaan aan deze peiling heeft bijna iedereen een fiets of leent er wel eens een (99%). Bij deze uitkomst hoort een kanttekening: het aantal jongeren dat niet fietst is in de respons ondervertegenwoordigd. Weliswaar is in de uitnodiging om aan de peiling 1 mee te doen uitdrukkelijk gevraagd ook mee te doen als men nooit fietst, maar waarschijnlijk heeft van de niet-fietsende jongeren in het jongerenpanel toch een groter deel niet meegedaan dan van de fietsende jongeren: simpelweg omdat het onderwerp hun minder interesseerde. Het werkelijke percentage jongeren dat fietst zal dus lager liggen dan de hierboven genoemde 99%. Bij de overige vragen in de peiling gaat het steeds om fietsende jongeren; gemiddeld gebruiken zij hun fiets zes dagen per week, 45% fietst iedere dag. 1.2 Fietsgebruik in centrum en stationsgebied Bijna alle fietsers (99%) gaan wel eens naar het centrum of naar het station. De fiets wordt het vaakst gebruikt om naar een centraal gelegen school of een opleiding te gaan, zes op de tien fietsende jongeren (62%) doen dat bijna elke werkdag. Werk in centrum of stationsgebied hebben jongeren haast niet: 59% komt hier nooit met de fiets voor werk. Frequentie fietsgebruik in / naar centrum of stationsgebied voor verschillende activiteiten naar het station gaan 8% 54% 24% 14% uitgaan 27% 39% 31% 3% op bezoek bij iemand 11% 33% 42% 13% opleiding / school 23% 6% 9% 62% werk 59% 6% 28% 7% winkelen 8% 51% 39% 2% 0% 25% 50% 75% 100% nooit < 1 dag /week 1-3 dagen/week 4+ dagen/week 1.3 Fiets fout = fiets weg In het stationsgebied van Leiden mag je je fiets alleen wegzetten in de stallingen of de fietsenrekken die er staan. Ergens anders gestalde fietsen kunnen worden weggehaald. Dit gebied wordt aangegeven met borden fiets fout = fiets weg. Een kwart van de fietsende jongeren heeft in dit gebied zijn/haar fiets wel eens bewust neergezet waar dat niet mocht, ook ongeveer een kwart heeft dat wel eens onbewust gedaan. Jongeren boven de achttien zetten vaker hun fiets bewust fout weg, evenals jongeren die in het centrum wonen. Als reden voor het fout wegzetten kruist men het vaakst aan dat men haast had en (daarom) het risico nam. 1 Zie hoofdstuk 2 onderzoeksverantwoording 4

5 Percentage jongeren dat wel eens bewust de fiets fout weg zet in fiets fout = fiets weg - gebied 30% 26% 29% 33% 33% 20% 22% 21% 20% 10% `` 0% totaal man vrouw ja nee sekse leeftijd woont in centrum Van 18% van degenen die hun fiets wel eens fout hebben weggezet is de fout weggezette fiets wel eens verwijderd door gemeente of politie. Voor 18-plussers is dit 28%, voor 18-minners 6%. Ook uit dit grote verschil in percentages is te concluderen dat oudere jongeren vaker hun fiets fout wegzetten 2. Verwijderde fietsen kunnen weer worden opgehaald bij de fietsopslag aan de Willem Barentszstraat. Het merendeel (82%) van de weggehaalde fietsen is hier ook weer opgehaald. Het stationsgebied wordt het vaakst expliciet genoemd als probleemplek voor het stallen van de fiets. In totaal geeft 48% aan wel eens moeilijk een stallingsplaats voor de fiets te vinden. 1.4 Fietsendiefstal Van ruim een kwart (26%) van de jongeren is in de laatste twee jaar minimaal eenmaal een fiets gestolen. Ook uit deze enquête blijkt dat het merendeel van de fietsdiefstallen in het centrum of stationsgebied plaatsvond: dat was in tweederde van de fietsdiefstallen het geval; 42% in het centrum en 24% in het stationsgebied. Van jongeren die in het centrum wonen is ook vaker wel eens een fiets gestolen dan van degenen die buiten het centrum wonen (32% tegenover 20%). Fietsdiefstal in de eigen straat varieert van 20% voor jongeren die buiten het centrum wonen tot 37% van degenen die centraal wonen Fietsgebruik overdag Er is in de peiling expliciet gevraagd waar men de fiets bij voorkeur neerzet als men gaat winkelen in de Haarlemmerstraat, tussen de Lange Mare en de Beestenmarkt; 38% van de jongeren geeft aan de fiets dan het liefst in een centraal gelegen fietsenklem of rek te zetten, nog een 24% zet de fiets dan het liefst op de eerste de beste centraal gelegen plek. Maar een zeer klein aandeel (9%) neemt het liefst de fiets mee van winkel tot winkel. De gemeente gaat een gratis fietsenstalling bouwen onder de V&D. Ongeveer driekwart denkt dan van die fietsenstalling gebruik te maken wanneer men ook de V&D bezoekt; wanneer men alleen andere winkels bezoekt is dat ongeveer de helft (53%). Van de jongeren die buiten het centrum van Leiden wonen denkt een groter deel gebruik te gaan maken van de fietsenstalling dan van jongeren die in het centrum wonen. 2 Pakkans neemt toe als je een fiets vaker of langer fout wegzet. 3 Andere enquêtes zoals de Veiligheidsmonitor laten ook zien: meer fietsendiefstal in het centrum 5

6 Zou je je fiets in de stalling onder de V&D zetten, als als bezoek meer winkels, maar niet V&D 53% 41% als bezoek meer winkels, ook V&D als alleen bezoek V&D 77% 75% 19% 21% 0% 25% 50% 75% ja nee weet niet / geen mening 1.6 Fietsgebruik s avonds Bijna tweederde (64%) van de jongeren gaat wel eens uit in het centrum, variërend van de helft (50%) van de 18-minners tot ruim vier op de vijf (82%) van de 18-plussers. Ruim tweederde van de stappers (68%) zet dan de fiets het liefst dichtbij de uitgaansgelegenheid. 45% denkt dat anderen geen last hebben van hun gestalde fiets; opvallend is het hoge percentage van de 18-minners dat niet weet of anderen last hebben van hun fiets: 34% (tegenover 14% van de 18-plussers). Als fietsen niet meer vlak bij uitgaansgelegenheden mogen worden gezet maar alleen in speciale rekken zo n honderd meter verder, dan denkt minder dan de helft (47%) dat te doen, 34% denkt van niet en 19% weet het nog niet. Weghalen door de politie van fout neergezette fietsen vlak bij uitgaansgelegenheden helpt: als dat zou gebeuren, dan denkt 83% een volgende keer de eigen fiets wel in die speciale rekken te zetten. 1.7 Mening over verwijderen van fout neergezette fietsen In de vragenlijst is twee keer gevraagd of men het terecht vindt als fout neergezette fietsen worden verwijderd: voor als ze overdag fout zijn neergezet en voor als ze s avonds fout zijn neergezet. Een meerderheid vindt het terecht als fout neergezette fietsen worden verwijderd; het percentage varieert van 57% voor overdag fout neergezette fietsen tot 60% voor s avonds fout neergezette fietsen. De jongeren konden een toelichting geven op hun mening. Velen noemen dat er wel genoeg plekken moeten zijn waar je je fiets kunt stallen (en dat die er niet altijd zijn); ook het veilig kunnen stallen vindt men belangrijk, vooral bij het uitgaan s avonds. Verder vinden sommigen het niet terecht als een fout gestalde fiets die geen obstakel vormt wordt verwijderd. (zie bijlage voor alle open antwoorden). 6

7 2. Onderzoeksverantwoording De uitnodiging om mee te doen aan deze peiling van het jongerenpanel is uitgegaan op vrijdag 26 augustus; men kon meedoen tot en met maandag 12 september. Na een week en vlak voor de einddatum zijn er herinneringen verstuurd. In de uitnodiging is expliciet gevraagd om ook mee te doen als men geen fiets had. Het jongerenpanel had toen 743 leden, 462 van hen hebben meegedaan, dit is een responspercentage van 62%. De tekst van de uitnodigingsmail: Geacht lid van het jongerenpanel, De gemeente Leiden zoekt oplossingen voor problemen met het stallen van fietsen in het stadscentrum en bij station Leiden Centraal. We willen ook graag weten of Leidse jongeren problemen ondervinden met het stallen van hun fiets. Vandaar een uitnodiging aan jullie om mee te doen aan deze enquête. We willen graag dat iedereen van jullie meedoet, óók als je geen fiets hebt of nooit met je fiets in het centrum of bij het centraal station komt. Alleen dan krijgen we een goed beeld over het aantal jongeren dat problemen ondervindt. Via onderstaande link ga je naar de vragenlijst. Je kunt de vragen invullen tot en met zondag 11 september. Link naar de vragenlijst. Met vriendelijke groet, Gemeente Leiden In bijlage A staan de resultaten van alle vragen, voor het totaal en voor de volgende onderverdelingen: mannen en vrouwen / jongen en meisjes jongeren onder de 18 en jongeren van 18 jaar of ouder jongeren die in het centrum wonen en jongeren die daarbuiten wonen Respondenten in de peiling naar kenmerk: kenmerk aantal in peiling totaal 462 mannen 172 vrouwen 290 jonger dan woont in centrum 213 woont buiten centrum 249 7

8 Bijlage A: Vragenlijst Fietsgebruik en fietsparkeren Heb je een fiets? ja 99,1% 98,3% 99,7% 100% 98,1% 99,1% 99,2% nee, maar leen wel eens een fiets 0,4% 1,2% 0,0% 0,0% 1,0% 0,5% 0,4% nee en leen ook geen fiets 0,4% 0,6% 0,3% 0,0% 1,0% 0,5% 0,4% Hoeveel dagen per week maak je gemiddeld gebruik van een fiets? aantal dagen een 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% twee 1% 2% 0% 1% 1% 0% 1% drie 2% 1% 2% 1% 3% 2% 2% vier 3% 2% 3% 2% 5% 3% 3% vijf 18% 17% 18% 12% 25% 19% 16% zes 29% 32% 28% 36% 21% 22% 35% zeven 45% 44% 46% 47% 43% 51% 41% Fietsparkeren in het centrum en Stationsgebied De gemeente Leiden is geïnteresseerd in je mening over de mogelijkheden om in het centrum van Leiden en het gebied rondom het Centraal Station fiets te parkeren. De volgende vragen hebben altijd betrekking op dit gebied. Woon je in het centrum of stationsgebied? sekse leeftijd totaal m v ja 46% 41% 49% 38% 56% nee 54% 59% 51% 62% 44% Fiets je wel eens in of naar het centrum of naar het station? ja, naar/in het centrum en naar het station 85% 82% 87% 77% 94% 80% 85% ja, alleen naar/in het centrum 13% 16% 11% 20% 4% 18% 13% ja, alleen naar het station 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% nee 1% 2% 0% 2% 0% 1% 1% 8

9 Hoe vaak maak je gebruik van de fiets voor de volgende activiteiten in het centrum of stationsgebied? naar het station gaan nooit 8% 11% 6% 12% 3% 7% 9% minder dan een keer per maand 27% 26% 28% 38% 13% 20% 33% eens per maand tot eens per week 27% 24% 28% 31% 21% 28% 25% een dag per week 12% 9% 14% 8% 18% 16% 9% twee of drie dagen per week 12% 11% 13% 5% 21% 15% 10% vier of vijf dagen per week 11% 15% 8% 5% 18% 9% 12% meer dan vijf dagen per week 3% 4% 2% 1% 6% 6% 1% uitgaan nooit 27% 26% 28% 38% 14% 19% 34% minder dan een keer per maand 20% 19% 21% 23% 17% 23% 18% eens per maand tot eens per week 19% 15% 22% 18% 20% 18% 20% een dag per week 16% 17% 16% 14% 20% 19% 14% twee of drie dagen per week 14% 21% 10% 6% 24% 19% 10% vier of vijf dagen per week 2% 2% 2% 0% 4% 2% 2% meer dan vijf dagen per week 1% 0% 1% 1% 1% 0% 1% op bezoek bij iemand nooit 11% 13% 10% 14% 7% 4% 17% minder dan een keer per maand 14% 15% 13% 16% 11% 8% 18% eens per maand tot eens per week 20% 22% 18% 22% 18% 17% 22% een dag per week 19% 17% 20% 16% 22% 20% 18% twee of drie dagen per week 23% 20% 25% 22% 24% 30% 17% vier of vijf dagen per week 9% 9% 9% 7% 12% 15% 5% meer dan vijf dagen per week 4% 3% 5% 2% 6% 6% 3% opleiding / school nooit 23% 25% 22% 26% 20% 14% 31% minder dan een keer per maand 4% 6% 2% 4% 3% 2% 5% eens per maand tot eens per week 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% een dag per week 2% 3% 2% 1% 4% 2% 3% twee of drie dagen per week 7% 6% 7% 1% 14% 10% 4% vier of vijf dagen per week 49% 47% 51% 49% 50% 53% 46% meer dan vijf dagen per week 13% 11% 13% 17% 7% 17% 9% werk nooit 59% 62% 57% 79% 35% 47% 69% minder dan een keer per maand 3% 2% 4% 3% 3% 3% 3% eens per maand tot eens per week 2% 2% 2% 0% 5% 4% 1% een dag per week 14% 13% 15% 8% 21% 19% 9% twee of drie dagen per week 14% 13% 15% 8% 21% 20% 9% vier of vijf dagen per week 7% 6% 8% 2% 13% 7% 7% meer dan vijf dagen per week 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0% winkelen nooit 8% 11% 6% 7% 9% 11% 5% minder dan een keer per maand 11% 18% 7% 11% 11% 11% 11% eens per maand tot eens per week 40% 40% 40% 44% 35% 31% 48% een dag per week 28% 23% 32% 27% 31% 30% 27% twee of drie dagen per week 11% 7% 13% 10% 12% 13% 8% vier of vijf dagen per week 2% 1% 2% 1% 2% 3% 0% meer dan vijf dagen per week 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 9

10 Zijn er plekken in het centrum of het stationsgebied waar je problemen hebt met het stallen van je fiets? ja 48% 40% 52% 43% 54% 51% 44% nee 52% 60% 48% 57% 46% 49% 56% In het stationsgebied mag je niet zomaar overal je fiets neerzetten. Het mag alleen in de stallingen of in de fietsenrekken die er staan. Fietsen die ergens anders staan worden verwijderd. Dit gebied wordt aangegeven met borden (zie plaatje hieronder). Heb je je fiets wel eens fout neergezet op een plek waar geldt: Fiets fout = fiets weg? ja, maar ik wist niet dat het niet mocht 25% 22% 26% 24% 25% 28% 22% ja, en ik wist ook dat dat niet mocht 26% 22% 29% 21% 33% 33% 20% nee 49% 56% 45% 55% 42% 39% 57% Waarom zette je toen je fiets fout weg? (meer antwoorden mogelijk). Er wordt toch bijna nooit gecontroleerd 18% 25% 14% 21% 15% 19% 16% Ik had haast en nam het risico 54% 42% 60% 50% 57% 54% 54% Anders 55% 61% 52% 54% 56% 54% 56% Is je fout neergezette fiets wel eens verwijderd door de gemeente/politie? ja 18% 39% 10% 6% 28% 16% 22% nee 82% 61% 90% 94% 72% 84% 78% Verwijderde fietsen kunnen weer worden opgehaald bij de fietsopslag aan de Willem Barentszstraat 20. Heb je je verwijderde fiets weer opgehaald? ja 82% 79% 88% 67% 84% 73% 91% nee 18% 21% 13% 33% 16% 27% 9% Vind je het terecht als een fout neergezette fiets wordt verwijderd? ja 57% 64% 53% 55% 60% 53% 61% nee 43% 36% 47% 45% 40% 47% 39% 10

11 Is er in de afgelopen twee jaar wel eens een fiets van je gestolen? ja 26% 30% 23% 18% 35% 32% 20% nee 74% 70% 77% 82% 65% 68% 80% Waar is de laatste keer je fiets gestolen? In het centrum van Leiden 42% 40% 44% 45% 40% 46% 37% In het stationsgebied van Leiden 24% 32% 18% 14% 31% 30% 16% Ergens anders in Leiden 26% 24% 27% 39% 18% 13% 43% Ergens anders buiten Leiden 8% 4% 11% 2% 11% 10% 4% Is je fiets toen gestolen in je eigen straat / voor je eigen huis? ja 30% 20% 38% 34% 28% 37% 20% nee 70% 80% 62% 66% 72% 63% 80% Heb je aangifte bij de politie gedaan van de laatste keer dat je fiets is gestolen? ja 37% 34% 39% 41% 35% 36% 39% nee 63% 66% 61% 59% 65% 64% 61% De volgende vragen gaan over waar jij overdag je fiets neerzet in het centrum, bij voorbeeld als je gaat winkelen. Stel: je gaat winkelen in de Haarlemmerstraat, tussen de Lange Mare en de Beestenmarkt. Waar zet je dan je fiets neer? Neem fiets steeds mee en zet hem voor de deur van elke bezochte winkel 9% 14% 6% 8% 11% 10% 8% Op een centrale plek, in een fietsenklem of fietsenrek 38% 34% 41% 41% 35% 33% 43% Op de eerste de beste centraal gelegen plek die ik zie 24% 27% 23% 22% 27% 27% 22% Ergens anders 21% 15% 24% 24% 17% 19% 23% Niet van toepassing: ik ga nooit winkelen in de stad 1% 4% 0% 2% 0% 0% 2% Niet van toepassing: ik ga nooit met de fiets winkelen in de stad 6% 6% 6% 2% 10% 10% 2% 11

12 De gemeente gaat onder de V&D een gratis fietsenstalling maken. De volgende vragen gaan over wanneer jij gebruik zou maken van deze fietsenstalling. In de eerste situatie wil je meer winkels bezoeken, maar niet V&D zelf. Zou je dan je fiets in de stalling onder de V&D zetten? Ja, en dan zou ik vandaar uit alle winkels afgaan 53% 47% 56% 52% 53% 49% 56% Nee, dat vind ik teveel gedoe / dat kost me teveel tijd 22% 30% 18% 23% 21% 23% 22% Nee, ik wil zo weinig mogelijk hoeven lopen in de stad 7% 8% 7% 6% 9% 9% 7% Nee, andere reden 11% 8% 13% 10% 13% 14% 9% Weet niet / geen mening 6% 7% 6% 8% 4% 5% 7% In de tweede situatie wil je de V&D bezoeken en ook nog andere winkels. (b.v. een in de Haarlemmerstraat en een in de Breestraat). Zou je dan je fiets in de stalling onder de V&D zetten? Ja, en dan zou ik vandaar uit alle winkels afgaan 77% 73% 79% 76% 78% 71% 82% Nee, dat vind ik teveel gedoe / dat kost me teveel tijd 10% 13% 9% 10% 11% 14% 7% Nee, ik wil zo weinig mogelijk hoeven lopen in de stad 2% 4% 1% 3% 2% 2% 2% Nee, andere reden 7% 5% 7% 6% 7% 10% 4% Weet niet / geen mening 4% 4% 3% 5% 2% 3% 4% In de laatste situatie wil je alleen de V&D bezoeken. Zou je dan je fiets in de stalling onder de V&D zetten? Ja 75% 78% 73% 76% 74% 70% 79% Nee, dat vind ik teveel gedoe / dat kost me teveel tijd 15% 11% 18% 14% 17% 18% 14% Nee, andere reden 6% 5% 6% 5% 7% 10% 3% Weet niet / geen mening 4% 5% 3% 5% 2% 2% 5% De laatste vragen gaan over uitgaan en fietsgebruik. Ga je wel eens op de fiets uit 's avonds in het centrum? ja 64% 62% 66% 50% 82% 71% 59% nee 36% 38% 34% 50% 18% 29% 41% Waar zet je je fiets bij voorkeur neer wanneer je 's avonds uitgaat? Zo dichtbij mogelijk waar ik moet zijn 68% 76% 64% 71% 66% 65% 71% Waar ook andere fietsen staan 20% 13% 24% 20% 20% 23% 17% In een fietsenrek 8% 9% 7% 5% 10% 8% 7% Ergens anders 4% 3% 5% 4% 4% 4% 4% 12

13 Kun je je fiets doorgaans goed kwijt? ja 68% 72% 66% 72% 65% 66% 70% nee 32% 28% 34% 28% 35% 34% 30% Heb je het idee dat iemand anders dan wel eens last heeft van jouw fiets? nee 45% 40% 47% 41% 47% 43% 46% ja, andere bezoekers en bewoners 9% 11% 8% 10% 8% 11% 7% ja, andere bezoekers 9% 9% 9% 7% 10% 7% 11% ja, mensen die er wonen 15% 16% 15% 7% 21% 17% 13% nooit over nagedacht / weet niet 22% 25% 21% 34% 14% 21% 23% Stel: je gaat naar de Harmonie (Breestraat) of Next (Langebrug) en de gemeente heeft daar een fietparkeerverbod ingesteld. Je moet je fiets nu honderd meter verderop in een rek plaatsen. Doe je dat denk je? ik denk het wel 47% 41% 51% 44% 49% 42% 52% ik denk het niet 34% 43% 29% 32% 35% 40% 27% dat weet ik niet 19% 17% 21% 23% 16% 18% 20% Zou het weghalen van je fiets door de politie van invloed zijn op waar je je fiets een volgende keer zet? ja, dan zou ik mijn fiets toch wel in het rek plaatsen 83% 79% 85% 83% 83% 78% 88% nee, dan zet ik hem gewoon weer neer waar dat niet mag 17% 21% 15% 17% 17% 22% 12% Stel dat je 's avonds je fiets toch neerzet waar dat niet mag en de politie haalt je fiets weg. Vind je dat dan terecht? ja 60% 50% 65% 56% 62% 59% 60% nee 40% 50% 35% 44% 38% 41% 40% 13

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen?

1 Is er uit jouw huishouden in de afgelopen vijf jaar wel eens een fiets gestolen? Fietsendiefstal Onderzoeksresultaten TIPHorstaandeMaas.nl Fietsendiefstal Fietsendiefstal is in Nederland de meest voorkomende vorm van criminaliteit (bron: politie). 8 7 6 1 Is er uit jouw huishouden

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08

Glazen Huis peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 08 Glazen Huis 2011 peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 08 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011

Rookmelders Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD

Eerste Hulp bij. FietsParkeren. Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste Hulp bij FietsParkeren Whitepaper VOOR EEN MOOIERE BUITENWERELD Eerste hulp bij Fietsparkeren Inleiding: Waarom is een goede fietsenstalling belangrijk? 3-4 1. Welke fietsen dienen er geparkeerd

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag.

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Lisette van Vliet: lisette.van.vliet@eenvandaag. Onderzoek Sexting 7 april 2015 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 26 februari tot en met 9 maart 2015 deden 1852 jongeren mee, waaronder 961 middelbare scholieren. De uitslag is

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Verwijderen van fietsen bij het station Programma / Programmanummer Mobiliteit / 1072 BW-nummer Portefeuillehouder H. Beerten Samenvatting De fractie van PvdA heeft schriftelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Onderzoek lokpubers. Publicatiedatum: 24 juni 2013

Onderzoek lokpubers. Publicatiedatum: 24 juni 2013 Onderzoek lokpubers Publicatiedatum: 24 juni 2013 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 5 tot 18 oktober 2012, deden 1714 jongeren mee (onder wie 496 middelbare scholieren). De uitslag

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

VRAGEN THEMA FIETSEN

VRAGEN THEMA FIETSEN VRAGEN THEMA FIETSEN 1. Ik fiets graag. Mag ik in de binnenstad van s-hertogenbosch fietsen? A. In de hele stad liggen speciale fietspaden, ook in de binnenstad. B. In de binnenstad van s-hertogenbosch

Nadere informatie

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM

BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM BURGERPANEL HILVERSUM PEILING 2 2015 CENTRUM HILVERSUM Gemeente Hilversum Juni/juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Resultaten 9 e peiling november 2013 Panel Jong@Breda Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Deelname Aan de oproep om aan een online vragenlijst deel te nemen heeft 20% van de panelleden (141

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO

Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO Onderzoeksrapportage VYVOJ Inventarisatie wensen Natuur BSO A. Minnema BSc Paterswolde,oktober 2009 e-mail: info@vyvoj.nl www.vyvoj.nl INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Resultaten 4 3. Conclusie 14 Bijlage

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Rapportage Twijnstraat

Rapportage Twijnstraat Rapportage Twijnstraat 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 1. Fietsparkeren p. 4 2. Autoparkeren p. 5 3. Toegankelijkheid voor voetgangers p. 8 4. Gebruik van laad- en losvakken p. 9 5. Algemeen beeld van de

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Van 13 tot en met 24 februari 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de eerste meting van het panel. De enquête ging over de aanstaande

Nadere informatie

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson

Meld. seksueel misbruik. aan de commissie-samson Meld seksueel misbruik aan de commissie-samson Help ons Mijn naam is Rieke Samson en ik wil je vragen om ons te helpen bij het onderzoek naar seksueel misbruik van kinderen en jongeren. Zelf ben ik voorzitter

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Fietscampagne -1. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Januari 2016.

Fietscampagne -1. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Januari 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Januari 2016 Fietscampagne -1 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011

Brandveilig leven Omnibusonderzoek 2011 Omnibusonderzoek 2011 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2011 Opdrachtgever Brandweer en rampenbestrijding (Marry Borst) Uitvoering Gemeente Alkmaar, Concerncontrol, Team Onderzoek en Statistiek (Aad Baltus)

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

De waarde van een plaats in een getal.

De waarde van een plaats in een getal. Komma getallen. Toen je net op school leerde rekenen, wist je niet beter dan dat getallen heel waren. Dus een taart was een taart, een appel een appel en een peer een peer. Langzaam maar zeker werd dit

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Jongerenenenquête SJeM

Jongerenenenquête SJeM Stichting Jeugdbelangen Malden Jongerenwerk gemeente Heumen / SWG Jongerenenenquête SJeM Onderzoeksrapport 2013-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Verantwoording methode... 3 2.1. Onderzoeksinstrument...

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Overlast park Lepelenburg

Overlast park Lepelenburg Overlast park Lepelenburg 1-meting oktober 2014 www.onderzoek.utrecht.nl Colofon Uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht

Nadere informatie

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen

Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Fietsdiefstal, beter voorkomen dan genezen Enkele tips Sluit je fiets altijd af, ook al is het maar voor even. Gebruik een goed slot. Bij voorkeur een U-vormig of beugelslot. Het ingebouwde (ring)slot

Nadere informatie