Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik"

Transcriptie

1 Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst Schenkingsregeling door vijfde van vermogenden actief in gebruik Schenken door vermogenden 2014 TNS 23 oktober 2014

2 Inhoudsopgave 1 3 Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst 4 Familiehypotheekregeling: bekend maar weinig gebruikt Schenking meestal in geld 14 Onderzoeksverantwoording 27 2

3 Samenvatting Geschonken in het verleden betekent sneller schenken in de toekomst Meer dan de helft van de vermogenden (59%) heeft in het verleden weleens een deel van zijn vermogen geschonken. Het aantal vermogenden dat in de toekomst overweegt te schenken, is vergelijkbaar. Degenen die in het verleden geschonken hebben, overwegen vaker in de toekomst ook te schenken dan degenen die in het verleden niet hebben geschonken De laatst gedane schenking is voor de meesten vrij recent, 6 heeft in het afgelopen jaar nog een schenking gedaan. Ongeveer de helft van de vermogenden verwacht in de komende 12 maanden een schenking te doen. Kinderen zijn de populairste schenkingsbestemming. Hulp bij aankoop van een huis is hier een veel genoemde reden voor. De meest genoemde reden om niet te schenken, zowel in het verleden als in de toekomst, is omdat men de controle over het geld wil houden. Daarnaast geeft men bij de overweging van toekomstige schenkingen vaker als reden aan het geld niet te kunnen missen in vergelijking met schenkingen in het verleden. Schenking vaak in geld, bestemming meestal door ontvanger zelf in te vullen Ongeacht het bestemmingsdoel, ging het bij bijna alle vermogenden bij hun laatste schenking om geld. De hoogte van dit bedrag was bij twee derde niet meer dan ,-. Net als bij eerdere schenkingen, zijn bijna alle vermogenden bij toekomstige schenkingen van plan om dit in geld te doen. Indien de schenker een bestedingsdoel in gedachten had, was dit bestedingsdoel bij de helft van de vermogenden een huis. Vooraf gestelde voorwaarden aan de schenking hebben meestal betrekking op het bestedingsdoel. De bestedingsdoelen en voorwaarden van toekomstige schenkingen zijn vergelijkbaar met die van schenkingen in het verleden. Hoewel de aankoop van een huis of bijdrage aan de hypotheek vaak worden genoemd als schenkingsdoelen, heeft tot nu toe 17% gebruikgemaakt van de verruimde schenkingsregeling ten behoeve van de aankoop van een huis of aflossing van een hypotheek. 9% heeft hier nog geen gebruik van gemaakt, maar is dit nog wel van plan in de laatste maanden van Familiehypotheekregeling: bekend maar door meerderheid nog niet gebruikt Zeven op de tien vermogenden zijn bekend met de familiehypotheekregeling, maar de meerderheid (82%) heeft hier nooit gebruik van gemaakt. Ongeveer een op de tien is dit nog wel van plan in de toekomst. Iets meer dan de helft van degenen die bekend zijn met de familiehypotheek maar hier geen gebruik van heeft gemaakt, is dit in de toekomst ook niet van plan. Een op de vijf vermogenden met kinderen heeft weleens gebruik gemaakt van de familiehypotheek. Hiervan heeft het merendeel de betaalde rente terug geschonken. 3

4 1 Geschonken in het verleden betekent eerder schenken in de toekomst 4

5 Zij die in het verleden geschonken hebben overwegen vaker een toekomstige schenking (T.o.v. vermogenden die in het verleden niet geschonken hebben) 59% heeft weleens een deel van zijn of haar vermogen geschonken. Een vrijwel even groot aantal vermogenden overweegt om in de toekomst een deel van het vermogen te schenken (57%). Een kwart (24%) overweegt toekomstig schenken niet en een vijfde (19%) weet het nog niet. Heeft u weleens een deel van uw vermogen geschonken? Degenen die in het verleden geschonken hebben, overwegen vaker in de toekomst ook te schenken dan degenen die in het verleden niet hebben geschonken (7 vs. 37%). 40% 59% ja nee geen antwoord Verleden Toekomst Basis: totaal n=561 Wel 7 19% Overweegt u om in de toekomst een deel van uw vermogen te schenken? 24% 57% ja nee weet niet Niet 37% Basis: totaal n=561 5

6 Controle houden over eigen geld wordt als belangrijk ervaren (Door groep vermogenden die nooit heeft geschonken en dit niet overweegt) Wat is voor u de belangrijkste reden waarom u (nog) nooit een schenking heeft gedaan? Wat is voor u de belangrijkste reden dat u niet overweegt om in de toekomst een deel van uw vermogen te schenken? ik wil controle over het geld houden 27% 30% ik kan het geld niet missen ik zou niet weten aan wie ik het zou moeten schenken hier heb ik nooit aan gedacht 6% 1 12% 16% 18% 25% nooit geschonken in verleden Kinderen zijn nog te jong Kinderen moeten op eigen benen leren staan Niet nodig Het is anders geregeld, voor na overlijden Er heeft zich nog geen goede gelegenheid voorgedaan Dat komt nog wel ik zou niet weten wat ik zou moeten schenken weet niet anders 4% 5% 2% geen overweging schenken in de toekomst 22% 2 Ik maak zelf mijn geld wel op Ik heb niet genoeg vermogen waarbij schenken om fiscale reden interessant is Alle kinderen zijn financieel tamelijk onafhankelijk en we kunnen ook zelf een aantal leuke bestedingen bedenken Basis: nooit geschonken, n=224/niet overwegen, n=135 Categorie anders niet weergegeven (22%)/(2) 6

7 Ruime meerderheid verleden schenkers heeft dit het afgelopen jaar het laatst gedaan Wanneer heeft u voor het laatst een schenking gedaan? 5% 7% 7% in het afgelopen jaar 1 jaar geleden 18% 6 2 jaar geleden 3-5 jaar geleden meer dan 5 jaar geleden weet niet Basis: in verleden geschonken n=330 7

8 Bijna de helft van de toekomst schenkers verwacht de komende 12 maanden te schenken Opvallend is dat nog 9% verwacht in de laatste maanden van 2014 gebruik te maken van de verruimde schenkingsregeling Op welke termijn bent u van plan een eerstvolgende schenking te doen? Informatie: Tot 1 januari 2015 kunt u gebruik maken van de verruimde schenkingsregeling. U kunt tot ,- belastingvrij schenken als deze schenking gebruikt wordt voor de aankoop of renovatie van een woning of de aflossing van een hypotheek. Heeft u gebruikgemaakt van de verruimde schenkingsregeling tot ,- of bent u nog van plan hier gebruik van te maken? 14% 46% in de komende 12 maanden over 1-2 jaar 17% ja, ik heb hier gebruik van gemaakt 12% over 3-5 jaar 8% 10% 10% over 5-10 jaar over meer dan 10 jaar weet niet 74% Van het totaal aantal vermogenden (n=561) heeft 12% gebruik gemaakt van de verruimde schenkingsregeling en is 6% dit nog van plan. 9% nee, ik heb hier nog geen gebruik van gemaakt maar ben dit nog wél van plan nee, ik heb hier geen gebruik van gemaakt en dit ben ik ook niet van plan Basis: overweegt schenking in toekomst n=320 Basis: overweegt schenking in toekomst binnen 12 maanden of heeft schenking in verleden gedaan n=394 8

9 Overgrote deel van verleden schenkers heeft aan kinderen geschonken Hulp bij aankoop van een huis is hier een veel genoemde reden voor 82% van de vermogenden heeft in het verleden aan zijn of haar kind(eren) geschonken. De meest genoemde redenen om aan kinderen te schenken, zijn hulp bij de aankoop van een huis en belastingvoordeel. Opvallend is dat een kwart aan goede doelen/instellingen heeft geschonken Open vraag*: Wat zijn voor u de redenen geweest om aan u uw kind(eren) te schenken? Aan wie of wat heeft u geschonken? kinderen 82% goed doel/instelling kleinkinderen kerk vrienden broers of zussen lokale organisatie/instelling 24% 19% 1 4% 3% 3% neef en nicht Aankoop van huis Belastingvoordeel/ belastingvrij schenken Verminderen erfbelasting van kind/opmaken van spaargeld Schenken met warme hand Leuk om te doen/ leuk voor ze Steuntje/ondersteunen/helpen van kind(eren) We hadden geld over/ delen in welvaart ouders anders 6% schoonfamilie *meest voorkomende antwoorden op deze vraag worden weergegeven Basis: in verleden geschonken n=330 zorgverleners 9

10 De meest genoemde reden om te schenken aan een goed doel is om een ander te kunnen helpen Waarom heeft u geschonken aan een goed doel? een goede manier om een ander te kunnen helpen 92% vanwege de fiscale voordelen 17% ik weet niet aan wie of wat ik anders moet schenken 0% anders 12% Basis: in verleden aan goed doel geschonken n=78 10

11 Ook voor schenkingen in de toekomst zijn kinderen de meest genoemde bestemming Aan wie of wat overweegt u om in de toekomst een deel van uw vermogen te schenken? kinderen kleinkinderen goed doel/instelling kerk 8% 28% 22% 85% Open vraag*: Wat zijn voor u de redenen om wel aan u uw kind(eren) te schenken? n=271 Aankoop eigen huis Aflossen hypotheek Belasting technisch/ belastingvrij schenken Beperken successie Financiële ondersteuning broers of zussen vrienden ouders lokale organisatie/instelling 4% 3% 0% neven en nichten Open vraag*: Wat zijn voor u de redenen om niet aan u uw kind(eren) te schenken? n=51 Als ze het verbrassen/ over de balk gooien/verkwisting Als het voor de kinderen financieel ongunstiger is Ruzie/ verbreken contact Geld zelf in de toekomst nodig hebben anders 7% Basis: overweegt schenking in toekomst n=320 andere familieleden *meest voorkomende antwoorden op deze vraag worden weergegeven 11

12 Schenken van gelijke bedragen aan (klein)kinderen wordt als belangrijk ervaren ik vind het belangrijk om alle kinderen een gelijk bedrag te schenken 85% 5% ik vind het belangrijk om alle kleinkinderen een gelijk bedrag te schenken 78% 7% Top two Bottom two Top two Bottom two Basis: vermogenden met kinderen (excl. niet van toepassing) n=398 Basis: vermogenden met kinderen (excl. niet van toepassing) n=309 Hoewel kinderen vaak de schenkingsbestemming zijn, zou bijna de helft van alle vermogenden het vervelend vinden als een kind uit zichzelf over een schenking begint. Ik zou het vervelend vinden als mijn kind uit zichzelf over een schenking begint 45% 32% Top two Bottom two rest Basis: vermogenden met kinderen (excl. niet van toepassing) n=419 Top two = (helemaal ) mee eens Bottom two = (helemaal) mee oneens 12

13 De helft van de vermogenden heeft in het verleden zelf weleens een schenking ontvangen Heeft u in het verleden zelf weleens een schenking ontvangen? 46% 52% ja nee weet niet geen antwoord Ongeveer de helft van de vermogenden (52%) heeft zelf weleens een schenking ontvangen. Iets minder (46%) geeft aan nooit een schenking te hebben ontvangen. Vrouwen hebben vaker dan mannen in het verleden een schenking ontvangen (62% versus 48%). Wanneer we kijken naar leeftijd dan zien we dat naarmate men ouder is, men minder vaak zelf een schenking heeft ontvangen. Van de vermogenden in de leeftijd 66 jaar of ouder heeft 42% zelf weleens een schenking ontvangen, tegenover 60% van de vermogenden in de leeftijd 31 t/m 54 jaar. Basis: totaal n=561 13

14 2 Schenking meestal in geld 14

15 Vrijwel alle verleden schenkers hebben bij laatste schenking geld geschonken Voor twee derde was dit een maximaal een bedrag van ,- Wat heeft u de laatste keer geschonken? Hoe hoog was het bedrag dat u de laatste keer geschonken heeft? geld 98% minder dan 5.000,- 43% auto 3% 5.000,- tot , ,- tot ,- 5% 23% onroerend goed 2% ,- tot ,- 3% sieraden 2% ,- tot , ,- tot ,- 2% 9% kunst ,- tot ,- 5% ,- tot ,- antiek ,- tot ,- aandelen 0% ,- tot ,- meer dan ,- 5% anders 2% geen antwoord 2% Basis: in verleden geschonken n=330 Basis: laatste schenking was geld n=322 weet niet 15

16 Ook in de toekomst verwachten vermogenden met name geld te schenken Onroerend goed wordt na geld het meest genoemd Wat bent u van plan om in de toekomst te schenken? geld 97% onroerend goed 14% Hoe hoog is het bedrag dat u van plan bent om te schenken bij uw eerstvolgende schenking? minder dan 5.000, ,- tot , ,- tot ,- 3% 26% 27% sieraden 5% ,- tot ,- 2% kunst 5% ,- tot , ,- tot ,- 3% aandelen 5% ,- tot ,- 4% auto 4% ,- tot ,- antiek 3% ,- tot , ,- tot ,- 2% weet niet meer dan ,- 2% anders 2% Basis: overweegt schenking in toekomst n=320 geen antwoord weet niet 7% 22% Basis: van plan geld te schenken n=310 16

17 Eén op de vijf vermogenden schenkt liever in één keer een groot bedrag dan periodiek kleinere bedragen Ik schenk liever in één keer een groot bedrag dan periodiek kleinere bedragen (bijvoorbeeld halfjaarlijks of jaarlijks) 20% 39% Basis: totaal Top two Bottom two n=561 Top two = (helemaal ) mee eens Bottom two = (helemaal) mee oneens Het grootste deel van de vermogenden, 38%, heeft liever niet dat de ontvanger zelf over de schenking begint. 28% van de vermogenden vindt dit wel oké. Wat mij betreft mag een potentiële ontvanger uit zichzelf over een schenking beginnen 28% 38% Top two Bottom two Basis: totaal n=561 Top two = (helemaal ) mee eens Bottom two = (helemaal) mee oneens 17

18 Verleden schenkers hadden even vaak wel als geen bestedingsdoel in gedachten Iets meer dan de helft van de vermogenden (52%) had een bestedingsdoel in gedachten bij het doen van een schenking. Het meest genoemde bestedingsdoel is een huis (50%). Welk(e) bestedingsdoel(en) had u voor de ontvanger in gedachten? huis 50% Had u een bestedingsdoel/bestedingsdoelen voor de ontvanger in gedachten bij het doen van deze schenking? aflossen (studie)schuld studie 1 16% consumptief (auto, vakantie etc.) 1 48% ja 52% nee levensonderhoud vermogensopbouw (sparen/beleggen) 10% 8% rijbewijs bijdrage kosten kinderopvang omscholing bij werkeloosheid anders 2% 22% inrichting huis/bedrijf omzetten/aflossen hypotheek Basis: in verleden geld geschonken n=322 Basis: bestedingsdoel in gedachten n=167 18

19 Zeven op de tien toekomst schenkers hebben geen bestedingsdoel in gedachten Heeft men dit wel, dan zijn een huis, aflossing (studie)schuld en studie de meest genoemde bestedingsdoelen. Welk(e) bestedingsdoel(en) heeft u voor de ontvanger in gedachten bij het doen van een schenking? huis 5 Heeft u een bestedingsdoel/bestedingsdoelen voor de ontvanger in gedachten bij het doen van een eerstvolgende schenking? aflossen (studie)schuld studie 22% 22% 4% 26% vermogensopbouw (sparen/beleggen) 17% consumptief (auto, vakantie etc.) 5% ja nee levensonderhoud 5% weet niet bijdrage kosten kinderopvang 0% aflossing hypotheek 70% omscholing bij werkeloosheid 0% goede doelen anders 16% Basis: van plan geld te schenken n=310 Basis: bestedingsdoel in gedachten n=82 19

20 Aanzienlijk deel van vermogenden wil achter het bestedingsdoel van ontvanger staan Ondanks dat de schenker zelf vaak geen specifiek doel in gedachten heeft ik schenk alleen wanneer ik achter het bestedingsdoel van de ontvanger sta 42% 27% Top two Bottom two Top two = (helemaal ) mee eens Bottom two = (helemaal) mee oneens Basis: totaal n=561 20

21 Bij eerdere schenkingen heeft ruim een kwart voorwaarden gesteld aan de schenking Meestal met betrekking tot het bestedingsdoel Heeft u voorwaarden gesteld aan de ontvanger alvorens te schenken? Welke voorwaarden heeft u gesteld voorafgaand aan de schenking? 28% ik heb het bestedingsdoel vastgesteld 72% 72% ja nee ik heb uitsluiting van aangetrouwde familieleden vastgesteld ik heb de leeftijd waarop de ontvanger over het geld/de goederen kon beschikken vastgesteld 10% 14% geen antwoord 3% bedrag terug lenen Basis: in verleden geschonken n=330 anders 2 eisen testament Basis: voorwaarden gesteld n=94 21

22 Voor toekomstige schenkingen stellen zeven op de tien vermogenden geen voorwaarden vast voorafgaand aan de schenking Indien dit wel gebeurt dan gaat het meestal om het bestedingsdoel Stelt u voorwaarden vast voor de ontvanger of bent u dit van plan voorafgaand aan ontvangst van de schenking? Welke voorwaarden stelt u vast of bent u van plan vast te stellen? 7% ik stel het bestedingsdoel vast 7 24% ja nee ik stel de uitsluiting van aangetrouwde familieleden vast 30% 69% weet niet ik stel de leeftijd waarop de ontvanger over het geld/de goederen kan beschikken vast 29% aantal behaalde studiepunten anders 10% sparen voor later/ vijf jaar vastzetten Basis: overweegt schenking in toekomst n=320 Basis: overweging stellen van voorwaarden n=77 22

23 Verantwoordelijkheidsgevoel en de financiële kennis kinderen zijn geen groot zorgenpunt Dit kan de afwezigheid van het stellen van voorwaarden verklaren Als het op vermogensoverdracht aankomt, maak ik mij regelmatig zorgen over het verantwoordelijkheidsgevoel van mij kind 1 72% Als het op vermogensoverdracht aankomt, maak ik mij regelmatig zorgen over de financiële kennis van mijn kind 14% 64% Top two Bottom two Top two Bottom two Basis: vermogenden met kinderen (excl. niet van toepassing) n=401 Basis: vermogenden met kinderen (excl. niet van toepassing) n=394 Top two = (helemaal ) mee eens Bottom two = (helemaal) mee oneens 23

24 3 Familiehypotheekregeling: bekend maar weinig gebruikt 24

25 Zeven op de tien vermogenden zijn bekend met de familiehypotheekregeling De meerderheid hiervan heeft hier nog nooit gebruik van gemaakt en is dit ook niet van plan Informatie Binnen Nederland is er de mogelijkheid om geld te lenen aan uw kind voor het kopen van een woning door middel van de zogenoemde familiehypotheek. U kunt daarbij als ouder een hypotheek verstrekken aan uw kind. Uw kind betaalt aan u rente over deze hypotheek. Deze rente kan voor u hoger zijn dan de rente op uw spaarrekening. Als de familiehypotheek aan bepaalde voorwaarden voldoet is de rente voor uw kind fiscaal aftrekbaar. U kunt de rente die uw kind aan u betaald heeft terug schenken; tot 5229,-- euro kan dit jaarlijks belastingvrij. Dit zorgt voor lagere lasten voor uw kind (goedkoper wonen of mogelijkheid tot aankoop van een duurdere woning). Bent u bekend met de familiehypotheek - regeling? Heeft u weleens gebruikgemaakt van deze familiehypotheek? Bent u in de toekomst van plan om gebruik te maken van de familiehypotheek? 3 2% 4% 12% 69% 82% 2 9% 13% 69% 82% 57% ja nee ja, ik heb een hypotheek verleend maar de betaalde rente niet terug geschonken ja, ik heb een hypotheek verleend en de betaalde rente terug geschonken nee ja nee niet van toepassing weet niet geen antwoord Basis: totaal n=561 Basis: bekend met familiehypotheek n=385 Basis: geen gebruik gemaakt van familiehypotheek n=317 25

26 Een op de vijf vermogenden met kinderen heeft weleens gebruik gemaakt van de familiehypotheek Hiervan heeft het merendeel de betaalde rente terug geschonken Informatie Binnen Nederland is er de mogelijkheid om geld te lenen aan uw kind voor het kopen van een woning door middel van de zogenoemde familiehypotheek. U kunt daarbij als ouder een hypotheek verstrekken aan uw kind. Uw kind betaalt aan u rente over deze hypotheek. Deze rente kan voor u hoger zijn dan de rente op uw spaarrekening. Als de familiehypotheek aan bepaalde voorwaarden voldoet is de rente voor uw kind fiscaal aftrekbaar. U kunt de rente die uw kind aan u betaald heeft terug schenken; tot 5229,-- euro kan dit jaarlijks belastingvrij. Dit zorgt voor lagere lasten voor uw kind (goedkoper wonen of mogelijkheid tot aankoop van een duurdere woning). Bent u bekend met de familiehypotheek - regeling? Heeft u weleens gebruik gemaakt van deze familiehypotheek? Bent u in de toekomst van plan om gebruik te maken van de familiehypotheek? 3 2% 5% 16% 69% 78% 28% 12% 69% 78% 7% 53% ja nee ja, ik heb een hypotheek verleend maar de betaalde rente niet terug geschonken ja, ik heb een hypotheek verleend en de betaalde rente terug geschonken nee ja nee niet van toepassing weet niet geen antwoord Basis: Vermogenden met kinderen (excl. weet niet ) n=431 Basis: bekend met familiehypotheek n=299 Basis: geen gebruik gemaakt van familiehypotheek n=232 26

27 4 Onderzoeksverantwoording 27

28 Onderzoeksverantwoording Doelgroep Financieel mede- of eindverantwoordelijken in huishoudens met een belegd of gespaard vermogen van ,- of meer. Er hebben 561 respondenten aan het onderzoek meegedaan. Steekproefbron TNS NIPObase. Vragenlijst De vragenlijst had een gemiddelde duur van 7 minuten. In totaal zijn er 32 vragen en 8 stellingen voorgelegd met betrekking tot het onderwerp schenken. Veldwerkmethode Online. Veldwerkperiode Woensdag 8 oktober tot en met zondag 19 oktober

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken

Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Schenken door vermogenden Vermogende Nederlander denkt positief over schenken Oktober 2013 Schenken Inhoudsopgave Schenken door vermogenden Oktober 2013 1 Vermogende Nederlander staat positief tegenover

Nadere informatie

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014

Kunst onder vermogenden. ING PR onderzoek - New Talent Photography Award 2014 Kunst onder vermogenden Inhoud 1 Samenvatting 04 2 Resultaten 06 3 Onderzoeksverantwoording 12 2 Inleiding ING Private Banking organiseert in samenwerking met ING Art Management ook dit jaar de New Talent

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014

Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Onderzoek hypotheken en bekendheid maatregelen Maart/april 2014 Doelgroepinformatie De doelgroep bestaat uit huizenbezitters met hypotheek, die voornemens zijn binnen 2 jaar een nieuw huis te kopen. Dit

Nadere informatie

Vakantiegeldenquete 2010

Vakantiegeldenquete 2010 Vakantiegeldenquete 2010 Inleiding Net als vorig jaar heeft het Nibud onderzoek gedaan naar de manier waarop mensen zich in financieel opzicht voorbereiden op de vakantie en of men zich aan hun budget

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8

Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 Onderzoek onder kinderen groep 5 t/m 8 februari/maart 2015 Bewaren van geld Hoe bewaar jij je geld? (meerdere antwoorden mogelijk) In mijn spaarpot Op de bank In mijn portemonnee Op een speciale plek,

Nadere informatie

Elf vragen over schenkbelasting

Elf vragen over schenkbelasting Elf vragen over schenkbelasting Wil je schenken of ontvang je binnenkort een schenking? Lees hier elf vragen en antwoorden over schenkbelasting en vind uit op welke wijze je het beste kunt schenken. Elf

Nadere informatie

Slim Schenken en nalaten

Slim Schenken en nalaten Slim Schenken en nalaten U wilt geld schenken aan bijvoorbeeld uw kind, kleinkind, een willekeurig persoon of een goed doel. Op die manier kunt u hen financieel ondersteunen. Afhankelijk van aan wie u

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting

21 mei 2015. Onderzoek: Economische verwachting 21 mei 2015 Onderzoek: Economische verwachting Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Vakantiegeld Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Vakantiegeld 3 Op vakantie 8 Verantwoording onderzoek 13 2 Vakantiegeld Zicht op geld April

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken

Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Fiscale eindejaarstips Erfbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken aan de erfgenamen kan een aanzienlijke besparing van

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting

Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Eindejaarstips voor erf- en schenkbelasting Schaap & Van Dijk wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Eten, drinken en vrolijk zijn Levensstijl Netto 2031 Aftrek Hypotheek Eigen vermogen Lijfrente Pensioen AOW AOW 2018 AOW Vermogensoptimalisatie Ontwikkelingen

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek dan denkt

Nadere informatie

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin

Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Zeker van uw zaak en zorg voor uw gezin Thema-avond Op naar een (on)zekere toekomst OVSB, 9 november 2015 mr. Heleen C. Vaarten Notaris te Eindhoven Om te beginnen: enkele misverstanden 1. Door het nieuwe

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer Juni 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank

Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten. Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Welkom bij de workshop Vermogensplanning, waar moet u op letten Drs Bram van Eijndthoven Hoofd fiscaal bureau ING Bank Programma, en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Overdracht bij overlijden 3. Overdracht

Nadere informatie

FINANCIERINGSBAROMETER

FINANCIERINGSBAROMETER FINANCIERINGSBAROMETER Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 GfK 14 VFN - Financieringsbarometer April 14 1 Inhoudsopgave 1. Management summary 2. Financieringsbarometer 3. Onderzoeksresultaten 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht

Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht Welkom bij de Personal Banking bijeenkomst Inzicht in uw Vermogensoverdracht 0 Programma, en even voorstellen. Overdracht vermogen bij overlijden door Rob van den Eijnden, E&L Notarissen Overdracht vermogen

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Erf- en schenkbelasting Erf- en schenkbelasting Bespaar erfbelasting én inkomstenbelasting door bij leven te schenken Door tijdens leven (periodiek) te schenken

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010

Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de belastingaangifte. Nibud, 2010 Uitkomsten peiling kennis en gedrag omtrent de Nibud, 2010 Inleiding In dit rapport staan de resultaten beschreven van een peiling onder lezers van De Telegraaf over hun kennis en gedrag omtrent de. De

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015

De Grote Familiebankquiz. ABN AMRO bank 5 maart 2015 De Grote Familiebankquiz ABN AMRO bank 5 maart 2015 OEFENVRAAG Wat is een Familiebank? A. Met de hele familie bankieren bij één bank B. Ouders die geld lenen aan hun kinderen C. Alle financiële ondersteuning

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 7 oktober 2016 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014

schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014 schenken Informatie, tips en adviezen Oktober 2014 Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen

Nadere informatie

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop

Den Haag, 9 oktober 2015. Welkom bij de workshop Den Haag, 9 oktober 2015 Welkom bij de workshop Programma en even voorstellen 1. Financieel Fit 2. Voorgestelde wijziging Box 3 Prinsjesdag 2015 3. Overdracht bij overlijden 4. Overdracht door schenken

Nadere informatie

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen?

19 maart 2016. Onderzoek: Korten pensioenen? 19 maart 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK

KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL VOOR EEN ORIËNTATIE GESPREK Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis,

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL ALGEMEEN - TOEKOMSTPERSPECTIEF UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL

UW KLANTPROFIEL KLANTPROFIEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

FAQ Schenkingen en Legaten

FAQ Schenkingen en Legaten FAQ Schenkingen en Legaten SCHENKINGEN EN LEGATEN AAN DOMINIEK SAVIO Waarom kiezen voor Dominiek Savio voor een schenking of (duo)legaat? Dominiek Savio wil voor kinderen, jongeren en volwassenen met een

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK

KLANTPROFIEL VOOR DHR. HYPOTHEEK UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL

Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Bijlage A. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met

Nadere informatie

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET

moneytalk Mediargus met docroom pdf SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET moneytalk SCHENKEN U doet er verstandig aan uw successie te plannen. GET SUCCESSIEPLANNING VOOR ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN SCHENKEN DOET U GOEDKOOP Als u wilt vermijden dat uw kinderen een hoge erf

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011

Belastingaangifte over 2010. Nibud, maart 2011 Belasting over 2010 Nibud, maart 2011 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aangifte doen... 4 3. Maandelijkse belastingteruggaaf... 5 4. Belastingteruggaaf over het afgelopen jaar... 6 5. Geld betalen... 7 6. Wijzigingen

Nadere informatie

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning

DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning D DE ERKEND HYPOTHECAIR PLANNER INFORMEERT U GRAAG OVER: VO O R BE EL Lenen binnen de familie voor de financiering van de woning 1 U kiest zelf waar u een hypotheek afsluit. Wanneer u denkt aan een hypotheek

Nadere informatie

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde

Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Informatiefolder: Erfenis, schenken en woningwaarde Bij leven kunt u al bepalen of het gunstig is uw vermogen te (ver)delen met anderen of uw erven te laten wachten totdat het zo ver is, m.a.w. tot na

Nadere informatie

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR.

KLANTPROFIEL VOOR DHR. EN MEVR. UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012

! Er is geen notariële schenkingsakte vereist.! Ook schenkingen voor de aflossing van restschulden die zijn ontstaan vóór 29 oktober 2012 Erf- en schenkbelasting - eindejaarstips Tijdelijk ruimere vrijstelling schenking voor eigen woning Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 geldt een verruimde schenkingsvrijstelling van 100.000 als het

Nadere informatie

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen

Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Optimaal vermogen overdragen aan uw kinderen Den Haag, 6 oktober 2017 Drs. A.M. (Bram) van Eijndthoven Hoofd Fiscaal Bureau ING Bank Eten, drinken en vrolijk zijn 2031 Aftrek Hypotheek Levensstijl Netto

Nadere informatie

Renteprofiel en Risico-analyse

Renteprofiel en Risico-analyse Welke hypotheekvorm heeft u gekozen? Aflossingsvrije hypotheek (10 punten). Leven hypotheek (traditioneel), Annuïteiten hypotheek, Lineaire hypotheek (8 punten). Vermogensplanning hypotheek, Leven hypotheek

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

schenken Informatie, tips en adviezen

schenken Informatie, tips en adviezen schenken Informatie, tips en adviezen Mijn man en ik hebben een goed leven. We hebben alles wat we wensen. Daarom vinden we het ook zo fijn om de kinderen en kleinkinderen af en toe te verwennen met een

Nadere informatie

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel:

KLANTPROFIEL. Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Adres. Postcode : Woonplaats: Voornaam : Titel: KLANTPROFIEL RELATIENUMMER PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters: Voornaam : Titel : Geboortedatum : Adres : Postcode : Woonplaats: Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail :

Nadere informatie

Onderzoek Babbeltrucs

Onderzoek Babbeltrucs Onderzoek Babbeltrucs Rapportage 6 februari 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 27.756 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 21 januari tot 3 februari 2014.

Nadere informatie

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis.

Eén panellid, werkzaam in de juridische dienstverlening, geeft juist aan dat zijn omzet is toegenomen door de kredietcrisis. Respons Van 25 juni tot en met 5 juli is aan de leden van het Brabantpanel een vragenlijst voorgelegd met als thema Kredietcrisis. Ruim de helft van de 1601 panelleden (54%) vulde de vragenlijst in. Hieronder

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Beleggers Juni 2013 GfK 2013 AFM Consumentenmonitor Juni 2013 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Zorgplicht Beleggersprofiel Bijlagen Achtergrond Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel vermogensopbouw (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Cliënt Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Wensen en doelstellingen Wat is de doelstelling

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL

STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL STICHTING VRIENDEN VAN ST JANSDAL SCHENKEN EN NALATEN HARDERWIJK Missie van de Stichting Vrienden van het St Jansdal Het bevorderen van het welzijn van de patiënten van het ziekenhuis St Jansdal Motto:

Nadere informatie

Onderzoek onder gescheiden ouders

Onderzoek onder gescheiden ouders Onderzoek onder gescheiden ouders Juni 2015 Regelingen voor ouders gebruik en bekendheid wijzigingen Dit jaar zijn de regelingen voor ouders veranderd. Enkele belashngvoordelen waar veel gescheiden ouders

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

HUMO enquête naar de koopkracht

HUMO enquête naar de koopkracht HUMO enquête naar de koopkracht Steekproef N= 1000 respondenten representatief voor de Nederlandstalige 20-plussers (geen studenten) Methode Combinatie van telefonisch (23%; bij 65-plussers) en online

Nadere informatie

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats :

KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER. Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : KLANTPROFIEL RELATIENUMMER: PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Naam klant : Voorletters : Voornaam : Titel : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoon privé : Telefoon mobiel: E-mail : Geboortedatum

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage

Onderzoeksrapportage Onderzoeksrapportage Dit onderzoek is in opdracht van Watkostdoodgaan.nl uitgevoerd onder 1053 Nederlanders van 18 jaar en ouder en representatief op geslacht. In het onderzoek worden Nederlanders gevraagd

Nadere informatie

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014

Alfahulp en huishoudelijke hulp. Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Alfahulp en huishoudelijke hulp Rapportage Ons kenmerk: 11110 Juni 2014 Inhoudsopgave Geschreven voor Achtergrond & doelstelling 3 Conclusies 5 Resultaten 10 Bereidheid tot betalen 11 Naleven regels 17

Nadere informatie

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt

Buitenspelen. Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Buitenspelen Kwaliteit van de speelomgeving in de eigen buurt Index 1. Opzet onderzoek p. 3 2. Buitenspelen p. 5 3. Favoriete speelplekken en spellen p. 10 4. Buitenspelen in de buurt p. 15 5. Wat maakt

Nadere informatie

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken

NAAM: UW KLANTPROFIEL. Assurantie Administratie Belastingzaken Financieringen Hypotheken NAAM: UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis uw kennis, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan...

Inhoudsopgave. dossier. Voorwoord... VI. 1. Schenk- en erfbelasting... 1. 2. Schenkingen in het algemeen... 4. 3. Een schenkingsplan... Inhoudsopgave Voorwoord... VI 1. Schenk- en erfbelasting................................................. 1 1.1. Erfbelasting... 1 1.1.1. Tariefgroepen... 1 1.1.2. Vrijstellingen erfbelasting... 1 1.1.3.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen

KLANTPROFIEL JUNI 2007. Teeuwen Verzekeringen JUNI 2007 Teeuwen Verzekeringen de Sitterlaan 89-2313 TL Leiden - tel.: (071) 5149967 - fax: (071) 5149979 - informatie@teeuwenverzekeringen.nl - www.teeuwenverzekeringen.nl postbus 1147-2302 BC Leiden

Nadere informatie

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken

Financiële opvoeding 2010. Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Financiële opvoeding 2010 Nibud i.s.m. CentiQ, Wijzer in geldzaken Inleiding In deze peiling onder ruim 1000 respondenten is gekeken wat ouders belangrijk vinden dat hun kind leert over omgaan met geld,

Nadere informatie

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015

Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Hoe staan werkzame 50-plussers tegenover pensioen? oktober 2015 Inhoudsopgave Management Summary Pagina 3 Onderzoeksresultaten Pagina 7 Onderzoeksverantwoording Pagina 40 oktober 2015 2 Management Summary

Nadere informatie

Kinderen leren omgaan met geld

Kinderen leren omgaan met geld Kinderen leren omgaan met geld Een onderzoek onder ouders van kinderen in groep 7 en 8 Rapportage November 2012 Samenvatting (1/4) 1.Negen op de tien kinderen in groep zeven en acht krijgen zakgeld Het

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2012. www.abincontrol.nl. Erven en schenken Erven en schenken Voordelen van schenken Uw erfgenamen kunnen een aanzienlijke besparing van schenk- en erfbelasting behalen als u tijdens uw leven (periodiek) aan hen schenkt. Voor de schenkbelasting

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2013 Roodstand AFM Consumentenmonitor voorjaar 20 Roodstand Juni 20 GfK 20 AFM Consumentenmonitor Juni 20 1 Management Summary Bijna de helft van alle Nederlanders staat wel eens rood. Diegenen die niet rood kunnen staan,

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen

Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Tevredenheidsonderzoek onder mensen met een manisch depressieve stoornis en hun betrokkenen Patiënt redelijk tevreden, maar snelheid en betrokkenheid bij behandeling kan beter Index 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis

Onderzoek slaapproblemen. in opdracht van Zilveren Kruis Onderzoek slaapproblemen in opdracht van Zilveren Kruis 1 Samenvatting Een op zes werkende Nederlanders kampt met slaapproblemen Mannen liggen vaker wakker van het werk, vrouwen vaker van privé situaties

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN

ERFENIS, TESTAMENT EN SLIM SCHENKEN PAGINA 1 VAN 6 Erfgenamen. Wie uw nalatenschap erft is via de wet bepaalt. Mocht u andere wensen hebben dan kunt u dit vastleggen in een testament. Op deze manier bepaalt uzelf wie uw erfgenamen zijn.

Nadere informatie

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer,

Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek. Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, Pilot Mag het een tasje minder zijn? Consumentenonderzoek Rapportage van de peiling onder inwoners van Deventer, Tilburg en Zoetermeer, in opdracht van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 4 februari

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015

FINANCIELE ZEKERHEID. GfK September 2015. GfK 2015 Achmea Financiële Zekerheid september 2015 FINANCIELE ZEKERHEID GfK September 2015 1 Opvallende resultaten Meer dan de helft van de Nederlanders staat negatief tegenover de terugtredende overheid Financiële zekerheid: een aanzienlijk deel treft

Nadere informatie

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting?

Wat nu met de (gewijzigde) erfbelasting? Men sprak dan van drempelvrijstellingen. Zo kwam de vrijstelling van kinderen onder de oude wet helemaal te vervallen als er per kind meer werd verkregen dan 27.309,-. Het totaal verkregen bedrag werd

Nadere informatie

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder.

Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Onderzoek in opdracht van TNT Post Onderwerp: Verjaardagen Datum: 26 juli 2010 Doelgroep De doelgroep van het onderzoek bestaat uit de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Informatie over de onderzoeksopzet

Nadere informatie

De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is.

De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Schenken De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is belastingadvies maatwerk en kan

Nadere informatie

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens

Werkdocument. Persoonlijke gegegevens Werkdocument Het is mogelijk dat u besluit op korte termijn een testament op te laten maken door uw notaris. Een beslissing die niet alleen uzelf raakt, maar ook uw nabestaanden. Een goede voorbereiding

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding?

Eeckhout & Slegt financieel adviseurs. Wat is uw hoogste genoten algemene opleiding? Klantprofiel blad financieel 09-02 Kennis & Ervaring op het gebied van financiële producten Naam en voorletters Voornaam Titel Geboortedatum Adres Postcode Woonplaats Wat is uw hoogste genoten algemene

Nadere informatie

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012

April 2012 Vakantiegeldenquête 2012 April Vakantiegeldenquête Auteurs Jasja Bos Daisy van der Burg 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan Inhoudsopgave 3 2. Aantal keer op 4 4 5 3. Uitgaven aan 6 6 7 8 10 11 2 2. Aantal keer op 3. Uitgaven aan

Nadere informatie

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003

Nalaten en erven Erfrecht. Wet sinds 2003 1 Nalaten en erven Erfrecht Wet sinds 2003 2 Onderscheid in: Echtgenoten Anderen 3 Wat zegt de wet? Voor echtgenoten Voor de anderen 4 Wat zegt de wet voor echtgenoten? WETTELIJKE VERDELING: Alles gaat

Nadere informatie

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL

UW KLANTPROFIEL. Vult u onderstaande vragen nauwkeurig in. ALGEMEEN - DOEL UW KLANTPROFIEL Een financieel advies wordt niet alleen uitgebracht op basis van uw huidige financiële situatie en wensen en doelstellingen, maar ook op basis van uw kennis van, ervaring met en risicobereidheid

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers

AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers AFM Consumentenmonitor voorjaar 2015 Beleggers Juni 2015 GfK 2015 AFM Consumentenmonitor Juni 2015 1 Inhoudsopgave 1. Onderzoeksresultaten in detail Beleggersprofiel Beleggingsportefeuille Risico, rendement

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie