NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier"

Transcriptie

1 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013

2 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013

3 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF OPZET 05 UITVOERING 06 RESPONSOVERZICHT 07 RESULTATEN BIER DRINKEN 08 BIER IN DE HORECA 13 ALCOHOLVRIJ BIER 16 BIER EN DUURZAAMHEID 20 CONCLUSIES CONCLUSIES 24 BIJLAGEN REFERENTIEKADER TABELLEN ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN VRAGENLIJST

4 4 VOORAF

5 5 VOORAF OPZET Doel Porter Novelli heeft de afgelopen 7 jaar voor Nederlandse Brouwers (voorheen Centraal Brouwerij Kantoor) onderzoeken uit laten voeren naar het gebruik en de waardering van bier. Ruigrok NetPanel heeft in 2008 voor het eerst deze meting uitgevoerd en jaarlijks herhaald. Deze rapportage heeft betrekking op Methode Het kwantitatieve onderzoek is door middel van een online vragenlijst uitgevoerd. Om trendbreuk te voorkomen, is hetzelfde access panel* gebruikt als bij de eerdere metingen. Ook is de steekproeftrekking zoveel mogelijk gelijk gehouden. * Deze leverancier voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk (based on ISO-20252).

6 6 VOORAF UITVOERING Uitvoering De acces panel provider heeft voor het onderzoek gericht bierdrinkers uitgenodigd. We hebben (ter controle) gevraagd of men bier drinkt en zo ja, hoe vaak zij dit doen. Alleen respondenten die minimaal 1 keer per maand bier drinken vallen binnen de steekproef (screening). De datacollectie van het onderzoek heeft plaatsgevonden van 2 mei tot en met 6 mei In totaal hebben 521** respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Veranderingen ten opzichte van 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 Anno 2013 is er een aantal vragen verwijderd en een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De uitkomsten van vragen die in eerdere metingen ook zijn voorgelegd, worden vergeleken en weergegeven in deze rapportage Doelgroep In de pers kan de doelgroep van dit onderzoek worden omschreven als: De Nederlander die minimaal 1 keer per maand bier drinkt. In deze rapportage noemen wij deze doelgroep: bierdrinkers. ** Bij een steekproefgrootte van n=521 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 4,3%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45, en de 54,3% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,. Ruigrok NetPanel - juni 2012

7 7 VOORAF RESPONSOVERZICHT Omschrijving Aantal Respondenten uitgenodigd Gestart met vragenlijst Uitgescreend (geen doelgroep) 221 Uitgescreend (quota full) 87 Afgehaakt 246 Gekwalificeerde respondenten (bierdrinkers) 521 De respons bedraagt 21%

8 8 BIER DRINKEN

9 9 BIER DRINKEN HET GEMIDDELD AANTAL GLAZEN BIER DAT PER WEEK GEDRONKEN WORDT NEEMT AF Als we de huidige bierconsumptie vergelijken met voorgaande jaren, zien we dat de daling van de laatste jaren verder doorzet. Binnen de categorieën zijn geen significante verschillen met 2012 zichtbaar, maar over een langere periode is er een duidelijke trend aanwezig. Het aantal bierdrinkers dat gemiddeld nul tot en met drie glazen per week drinkt is gestegen naar bijna de helft van de bierdrinkers (4). Daar tegenover staat dat de consumptie van 10 glazen bier of meer per week daalt (21%). Jaar , , , , , ,5 Wekelijkse bierconsumptie

10 10 BIER DRINKEN BIERDRINKERS DRINKEN VAKER THUIS BINNEN EEN BIERTJE Bijna de helft van de bierdrinkers (4) drinkt zijn biertje het vaakst thuis binnen. In vergelijking met de meting uit 2010 drinkt men vaker bier thuis binnen (2010: 36%). Een vijfde (1) drinkt zijn bier het vaakst binnen in een café, restaurant of sportkantine. Thuis op het eigen terras of in de tuin zijn minder populaire locaties om het vaakst een biertje te drinken (14%) dan in 2010 (22%). Binnen in een café/restaurant/sportkantine Op het terras van een café/restaurant/sportkantine Tijdens een gelegenheid vanuit het werk *Significant verschil Thuis binnen Thuis op eigen terras/ in de tuin Op het strand Anders, namelijk Waar drink je het vaakst een biertje? Basis: Bierdrinkers - in percentages 1% 1% 1% 1% 2% 2% 14% * 22% 13% 16% 1 23% 36% 4 * 2013 (n=521) 2010 (n=529) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 11 BIER DRINKEN Leeftijd Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) PILS BLIJFT DE FAVORIETE BIERSOORT Wij hebben bierdrinkers gevraagd een aantal biersoorten te rangschikken van meest favoriet (1) naar minst favoriet (6). Pils is de favoriete biersoort van twee derde van de Nederlandse bierdrinkers. Op één na favoriet is witbier, met een score van 4,0. Dit is de favoriete biersoort van van de bierdrinkers en dit komt voor 31% op de tweede plaats. Het minst populair zijn alcoholarm- en alcoholvrijbier. Ten opzichte van 2012 zijn er geen significante verschillen in de voorkeuren. 100% 90% 80% 100% 70% 90% 60% 80% 100% 50% 70% 100% 90% 40% 60% 80% 30% 90% 100% 50% 70% 20% 80% 40% 90% 60% 70% 30% 80% 100% 50% 0% 60% 20% 70% 40% 90% 50% 60% 30% 80% 100% 40% 50% 20% 70% 90% 30% 40% 60% 80% 20% 30% 50% 70% 20% 40% 60% 30% 50% 0% 20% 40% 30% 0% 20% 0% 31% 21% 11% Leeftijd 5% 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages 25% (n=521) 14% Ruigrok Leeftijd 1 NetPanel 26% 1 Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 31% 26% 21% Ruigrok NetPanel 11% Leeftijd 5% 2 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages (n=521) 21% Ruigrok 25% 2 14% 1 5% NetPanel 26% 12% 1 13% 31% 21% 21% 11% % Leeftijd 5% 1 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages 16% (n=521) % 31% 21% 21% Ruigrok 2 25% 14% 1 NetPanel 26% 66% 4% 1 4% 12% Leeftijd25% 14% 31% 21% 11% Pils Witbier 21% 26% Overig speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- 4 26% 5% en Basis: Bierdrinkers 1 - in percentages (n=521) 13% 66% 1 bier 2 alcoholvrijbier Ruigrok 16% NetPanel 2 26% 21% 2 25% 14% 1 26% % 4% 4% 31% 21% 11% 21% 21% 2 5% 26% 4 Pils Witbier Overig 13% speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 66% 12% 1 2 bier 16% 21% 1 25% 14% 2 alcoholvrijbier 21% 2 26% % 11% 12% 4% 31% 4% 21% % 21% 66% Pils Witbier Overig speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 4% 1 2 4% bier 25% 16% 14% 2 alcoholvrijbier 21% 2 26% Pils Witbier Overig 1 speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 12% 4% 4% bier alcoholvrijbier 26% 21% 4 5,2 Pils Witbier 4,0 Overig 3,7 1 speciaal Bokbier 3,5 Rosébier 2 2,7 Alcoholarm- 2,0en 21% bier 16% 2 2 alcoholvrijbier Gemiddelde 12% 4% score: hoe hoger, hoe meer favoriet 4% 21% 4 Pils Witbier Overig 1 speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en bier 16% 2 alcoholvrijbier 4% 4% Pils Witbier Overig speciaal bier Leeftijd5% 13% Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 1 Bokbier Rosébier Alcoholarm- en alcoholvrijbier 6. Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest favoriete 6. biersoort 4 Minst 1. Meest favoriete 2 favoriete biersoort 5 biersoort 31. Meest favoriete 4biersoort Meest favoriete biersoort 2 1. Meest favoriete biersoort

12 12 BIER DRINKEN LOKAAL GEBROUWEN BIER WORDT HET VAAKST GEKOZEN ALS MEN BINNEN NEDERLAND OP VAKANTIE OF EEN DAGJE WEG IS Als de Nederlandse bierdrinker voor lokaal gebrouwen bier kiest, dan doet men dat het vaakst als men in Nederland op vakantie of In horeca-gelegenheden In horeca-gelegenheden als je in Nederland als je op in Nederland op een dagje weg is. Dit doet men dan in 4% 12% 4% 12% 21% 21% vakantie of een vakantie dagje of een dagje weg bent weg bent horecagelegenheden (75% kiest dit soms tot altijd) en in de winkel(s) (6 kiest dit soms In de winkel(s) In als de je winkel(s) als je in Nederland op vakantie Nederland 3% op vakantie 11% 3% 13% 11% 13% 41% tot altijd). of een dagje weg of een bent dagje weg bent Hoe vaak kies Hoe jij voor vaak lokaal kies jij gebrouwen voor lokaal bier gebrouwen (in plaats bier van (in een plaats bekend van biermerk)? een bekend biermerk)? Basis: Bierdrinkers Basis: Bierdrinkers - in percentages - in (n=521) percentages (n=527) (n=527) Ruigrok 2013 NetPanel - Ruigrok NetPanel 3 41% % 4% 21% 2 5% 4% 5% Een redelijk grote groep kiest nooit voor lokaal bier, dit geldt vooral voor de supermarkt waar men dagelijks boodschappen doet (3). In horecagelegenheden In horecagelegenheden 3% waar je vaker komt waar je vaker komt 3% 13% 13% 32% 32% 34% 34% In de winkel(s) In waar de je winkel(s) je waar je je dagelijkse dagelijkse 2% 12% 12% 33% 33% 3 3 5% 5% boodschappen boodschappen doet doet 0% 0% 20% 30% 20% 40% 30% 50% 40% 60% 50% 70% 60% 80% 70% 90% 80% 100% 90% 100% Altijd Altijd Vaak Vaak Regelmatig Regelmatig Soms Soms Nooit Nooit Niet van toepassing Niet van toepassing

13 13 BIER IN DE HORECA

14 14 BIER IN DE HORECA ACHT OP DE TIEN BIERDRINKERS VERTROUWT EROP DAT ZIJ IN DE HORECA ALTIJD HET BIER KRIJGEN DAT STAAT AANGEGEVEN Het merendeel van de bierdrinkers vertrouwt erop dat zij in de horeca altijd het merk bier krijgen dat staat aangegeven (7). Een vijfde (1) vraagt wel eens of het merk bier dat staat aangegeven ook daadwerkelijk geschonken wordt. De helft (51%) doet dit niet. Ik vertrouw erop dat ik in de horeca altijd het merk bier krijg dat staat aangegeven Ik vraag wel eens of het aangegeven merk bier ook daadwerkelijk geschonken wordt In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen over bier van de tap: Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 2% 16% 30% 26% 4 24% 26% 14% 3% 2% 2% 6% Zeven op de tien Nederlanders (6) zijn het er (helemaal) mee oneens dat het hen niet uitmaakt als zij een ander merk bier geschonken krijgen dan staat aangegeven. Het maakt mij niet uit als ik een ander merk bier geschonken krijg dan dat er wordt aangegeven 2% 1 34% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet/ geen mening 35% 2%

15 15 BIER IN DE HORECA BIERDRINKERS ONDERSCHATTEN HET AANTAL BIERBROUWERIJEN IN NEDERLAND Nederlandse bierdrinkers denken dat er gemiddeld 39 bierbrouwerijen in Nederland zijn. De helft van de bierdrinkers (53%) denkt dat in Nederlander minder dan 20 bierbrouwerijen zijn. Vier op de tien (3) denkt dat er tussen de 20 en de 124 bierbrouwerijen zijn. 6% denkt dat er meer dan 124 bierbrouwerijen in Nederlanders zijn. Slechts 1% geeft het juiste antwoord, namelijk dat er 165 bierbrouwerijen in Nederland zijn. 30% 25% 20% 15% 5% 0% 6% 20% 2 * 22% 22% 0 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m t/m t/m of meer *Significant verschil Hoeveel bierbrouwerijen denk je dat er in Nederland zijn? Basis: Bierdrinkers (excl. weet niet/ geen mening) - in percentages 24% 25% 16% 15% 2012 (n=462) 2013 (n=424) 6% 6%

16 ALCOHOLVRIJ BIER

17 17 ALCOHOLVRIJ BIER HET AANTAL BIERDRINKERS DAT WEL EENS ALCOHOLVRIJ BIER DRINKT BLIJFT STIJGEN In 2013 geeft bijna de helft van de bierdrinkers (46%) aan dat zij wel eens alcoholvrij bier drinken. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2012 (36%). Ja, 2013 (n=521) Drink je wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers - in percentages 46% De belangrijkste reden waarom men alcoholvrij bier drinkt is omdat men soms even geen alcohol wil drinken (54%). Ja, 2012 (n=517) 36% Vier op de tien drinken wel eens alcoholvrij bier omdat zij soms geen alcohol mogen drinken, om de volgende redenen: Men moet nog rijden (84%) Vanwege medische redenen (16%) Zwangerschap () Ja, 2011 (n=575) 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2 Waarom drink jij wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers van alcoholvrij bier - in percentages Een vijfde (21%) drinkt wel eens alcoholvrij bier omdat hij of zij dit lekker vindt. Omdat ik soms even geen alcohol wil drinken 46% 54% Omdat ik soms geen alcohol mag drinken 3 42% Omdat ik het lekker vind 21% 1 Anders, namelijk 11% 2013 (n=242) 2012 (n=221) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 18 ALCOHOLVRIJ BIER DE SMAAK IS DE BELANGRIJKSTE REDEN OM GEEN ALCOHOLVRIJ BIER TE DRINKEN De meest genoemde reden om geen alcoholvrij bier te drinken is dat men dit niet lekker te vinden (64%). Wat zijn voor jou redenen om geen alcoholvrij bier te drinken? Basis: Bierdrinkers die geen alcoholvrij bier drinken - in percentages Omdat ik het niet lekker vind 64% 66% Een andere veelgenoemde reden is dat men alleen bier met alcohol wil drinken (30%). Omdat ik alleen bier met alcohol wil drinken Omdat alcoholvrij bier een suf imago heeft 30% 33% Bierdrinkers die een andere reden hebben om geen alcoholvrij bier te drinken, noemen een aantal keer dat zij dit simpelweg nog nooit geprobeerd hebben. Daarnaast geven enkele bierdrinkers aan dat alcoholvrij bier niet te vergelijken is met normaal bier: Is geen bier, is smaakwater. Je drinkt bier of je drinkt limonade, alcoholvrij bier is GEEN bier. Omdat het niet (altijd) verkrijgbaar is (niet op voorraad/niet in het assortiment) Omdat er weinig keuze is in soorten/merken Omdat alcoholvrij bier niet zo gezond is als andere alcoholvrije (fris)dranken Anders, namelijk 2% 2% 2% 2% 1% 3% 12% 2013 (n=283) 2012 (n=415) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In vergelijking met 2012 zijn er geen significante verschillen.

19 19 ALCOHOLVRIJ BIER ZES OP DE TIEN VINDT ALCOHOLVRIJ BIER TIJDENS EVENEMENTEN BELANGRIJK Zes op de tien bierdrinkers (63%) vinden het (zeer) belangrijk dat er tijdens evenementen ook alcoholvrij bier geschonken wordt. Hoe belangrijk of onbelangrijk vind jij het dat er tijdens evenementen naast alcoholhoudend bier, ook alcoholvrij bier geschonken wordt? Basis: Allen - in percentages (n=521) Een tiende () geeft aan dat zij dit (zeer) onbelangrijk vinden. 21% 42% 2 6% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/ geen mening

20 20 BIER EN DUURZAAMHEID

21 21 BIER EN DUURZAAMHEID DRIE OP DE TIEN IS GEINTERESSEERD IN DE HERKOMST VAN INGREDIENTEN VAN BIER De herkomst van de ingrediënten van bier is het feit dat de bierdrinkers het meest belangrijk vinden (30%). Dit is een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). Welke van onderstaande feiten over bier vind jij het meest belangrijk om te weten? Basis: Bierdrinkers - in percentages De herkomst van de ingrediënten van bier (bijvoorbeeld regio) 1 30% * 2013 (n=521) 2011 (n=575) Men vindt de hoeveelheid water die nodig is voor het brouwen van een glas bier het minst belangrijke feit (2%). Dit is een significant verschil met 2011 (6%). De manier van telen van de ingrediënten van bier (bijvoorbeeld biologisch) In hoeverre de verpakking van bier wordt hergebruikt De hoeveelheid energie die het kost om een glas bier te brouwen. 6% 6% 5% Bijna de helft (4) geeft aan dat zij geen van de voorgelegde feiten over bier belangrijk vinden om te weten. De meningen over de negatieve invloed van het brouwen van bier op het milieu zijn verdeeld. Zo denkt een derde (34%) dat er een negatieve invloed is en iets meer dan een derde (3) dat er geen negatieve invloed is. De hoeveelheid water die nodig is voor het brouwen van een glas bier Ik vind geen van deze feiten belangrijk om te weten *Significant verschil 2% * 6% 4 52% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Denk jij dat het brouwen van bier een negatieve invloed kan hebben op het milieu? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Weet niet 2 Ja 34% Nee 3

22 22 BIER EN DUURZAAMHEID MEER DAN DE HELFT DENKT DAT HET BROUWEN VAN BIER EN WIJN EVEN SCHADELIJK VOOR HET MILIEU IS Van de bierdrinkers geeft 5 aan te verwachten dat het brouwen van bier even schadelijk voor het milieu is als het produceren van wijn. Dit is een significante daling ten opzichte van 2011 (64%). 70% 60% 50% Maak de volgende zin af. Het brouwen van bier is... Basis: Bierdrinkers - in percentages 6 64% 5 * 2010 (n=529) 2011 (n=575) 2013 (n=521) Daar tegenover staat dat iets meer dan een kwart (2) verwacht dat het brouwen van bier minder schadelijk is dan het produceren van wijn. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). 40% 30% 20% 20% 1 2 * 12% 1 16% Als de bierdrinkers verteld wordt dat het brouwen van bier minder schadelijk is dan het produceren van wijn, geeft 52% aan hier (een beetje) verbaasd over te zijn. Ten opzichte van 2011 zijn minder bierdrinkers hier erg verbaasd over (6% ten opzichte van 14% in 2011). Hierbij aansluitend geeft 2 aan hier niet verbaasd over te zijn, een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). 0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0%...minder schadelijk voor het milieu dan het produceren van wijn 12% 14% 6% * Dit verbaast me erg *Significant verschil 51% 50% 46% Dit verbaast me een beetje...even schadelijk voor het milieu als het produceren van wijn 21% 1 2 * Dit verbaast me niet...schadelijker voor het milieu dan het produceren van wijn Het brouwen van bier is minder schadelijk voor het milieu dan het produceren van wijn, in hoeverre verbaast je dit? Basis: Bierdrinkers - in percentages 2010 (n=529) 11% Dit verbaast me helemaal niet 2011 (n=575) 2013 (n=521) Weet niet/geen mening

23 23 BIER EN DUURZAAMHEID MILIEUEFFECTEN VAN HET BROUWEN VAN BIER ZIJN MOEILIJK TE DUIDEN Bij het voorleggen van de stellingen over de milieueffecten van het brouwen van bier, valt het op dat een relatief grote groep (een derde) niet weet wat het juiste antwoord is. Van de bierdrinkers is 3 van mening dat het brouwen van biologisch bier beter voor het milieu is dan het brouwen van bier waar geen biologische ingrediënten bij worden gebruikt. Iets minder bierdrinkers (2) denken dat dit niet het geval is. Het brouwen van biologisch bier is beter voor het milieu dan bier waarbij geen biologische ingrediënten worden gebruikt Het brouwen van lokaal bier is beter voor het milieu dan bier van landelijk bekende merken Zijn de volgende stellingen waar of niet waar? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 3 34% 2 33% 34% 33% Bij de stelling dat het brouwen van lokaal bier beter voor het milieu is dan het brouwen van bier van landelijk bekende merken, zijn de meningen gelijk verdeeld. Volgens een derde is dit waar, een derde denkt dat het niet waar is en ook een derde geeft aan het juiste antwoord niet te weten. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Waar Niet waar Weet niet/geen mening

24 24 CONCLUSIES

25 25 CONCLUSIES Verschillen met eerdere metingen De bierdrinkers drinken hun biertje vaker thuis binnen (4) dan in 2010 (36%). Het aantal bierdrinkers dat wel eens alcoholvrij bier drinkt stijgt de laatste jaren flink. In 2011 was dit 2, in 2012 was dit 36% en in 2013 drinkt bijna de helft (46%) wel eens een alcoholvrij biertje. De herkomst van de ingrediënten van bier vindt men vaker belangrijk om te weten (30%) dan in 2011 (1). In vergelijking met 2012 is het aantal bierdrinkers dat denkt dat het brouwen van bier even schadelijk is als het produceren van wijn, gedaald van 64% naar 5. Favoriet type bier De meest favoriete biersoort is pils. Daarna volgen witbier en overig speciaal bier. De minst favoriete biersoort is alcoholarm- en alcoholvrij bier. Bier in de horeca Acht op de tien bierdrinkers hebben er vertrouwen in dat het merk bier dat staat aangegeven ook daadwerkelijk geschonken wordt, twee op de tien vraagt hier wel eens naar. Het aantal bierbrouwerijen wordt fors onderschat, gemiddeld verwacht men dat er 39 brouwerijen zijn, waar het werkelijke aantal 165 is. Ongeveer zes op de tien bierdrinkers vindt de waarschuwingslogo s op de bierflessen belangrijk en vindt het daarnaast goed dat de leeftijdsgrens van 16 tot 18 wordt verhoogd.

26 26 CONCLUSIES Alcoholvrij bier Meer dan de helft van de bierdrinkers die wel eens alcoholvrij bier drinkten, kiest er bewust voor om op dat moment even geen alcohol te drinken. Smaak is voor twee derde van de bierdrinkers die geen alcoholvrij bier drinkt de belangrijkste reden om niet voor alcoholvrij bier te kiezen. Iets meer dan zes op de tien bierdrinkers geven aan het belangrijk te vinden dat er tijdens evenementen ook alcoholvrij bier geschonken wordt. Duurzaamheid en bier Iets minder dan de helft van de bierdrinkers vindt geen van de feiten over de herkomst en de productie van bier belangrijk om te weten. Drie op de tien vinden de herkomst van de ingrediënten van bier belangrijke informatie. Ruim de helft (5) denkt dat het brouwen van bier even schadelijk voor het milieu is als het produceren van wijn. Men vindt het moeilijk om de impact van het brouwen van bier op het milieu in te schatten.

27 27 BIJLAGEN

28 28 REFERENTIEKADER Wat is je gezinssituatie? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Meerpersoonshuishouden met huisgenoten 6% 35% Leeftijd Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Eenpersoonshuishouden 21% Huishouden met thuiswonende kinderen 3 30% 25% 20% 1 22% % 15% 15% 13% 6% 5% Tweepersoonshuishouden met partner 34% 0% jaar jaar jaar jaar jaar Post doctoraal onderwijs Wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Lager beroepsonderwijs 1% Wat is je hoogst voltooide opleiding? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 6% 32% 44% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90% 8 86% 8 86% % Wat drink je minimaal één keer per maand? Basis: Bierdrinkers - in percentages 61% 61% 5 5 Man Vrouw 100% 100% 100% 100% 73% 75% 70% 72% 46% 44% 46% 44% 85% 85% 81% 81% Voortgezet onderwijs 30% 20% Basisonderwijs 1% 0% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Koffie Water Wijn Bier Thee Sterke drank Frisdrank 2010 (n=529) 2011 (n=575) 2012 (n=517) 2013 (n=527)

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS BSc. AMSTERDAM, JUNI 2012 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2012 Een

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. JORIS DE JONGH MSc. ODETTE VLEK MSc. WIM PETERS AMSTERDAM, JUNI 2011 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2015 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, JULI 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2014 Joris de Jongh Wim Peters Caroline van Teeffelen AMSTERDAM, MEI 2014 NATIONAAL BIERONDERZOEK

Nadere informatie

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water

NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water NATIONAAL WATER ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, AUGUSTUS 2015 2 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN DOEL

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier.

NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND 2010 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier. JORIS DE JONGH MSc. NIESKE VAN WOERDE ODETTE VLEK MSc. AMSTERDAM, JUNI 2010 NATIONAAL BIERONDERZOEK

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2015 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, APRIL 2015 INHOUDSOPGAVE VOORAF AANLEIDING EN

Nadere informatie

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2016

NATIONAAL BIERONDERZOEK 2016 NATIONAAL BIERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de consumptie en beleving van bier in 2016 JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, JULI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03

Nadere informatie

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016

NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 NATIONAAL WATERONDERZOEK 2016 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water in opdracht van FWS CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONG TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012

Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 Nationaal Valentijnsonderzoek Uitgevoerd in opdracht van Bloemenbureau Holland WIM PETERS BSC. JORIS DE JONG MSC. AMSTERDAM, JANUARI 2012 2 OPZET ONDERZOEK AANLEIDING Bloemenbureau Holland heeft onderzoek

Nadere informatie

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank

NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK 2011 Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van frisdrank KJELL MASSEN MSc. FERNANDO MCDOUGAL MSc. AMSTERDAM, AUGUSTUS 2011 NATIONAAL FRISDRANK ONDERZOEK

Nadere informatie

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden

ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden ONNA ONNA CAR CHALLENGE Een kwantitatief onderzoek naar de challenges van Nederlandse vrouwen tijdens het autorijden JORIS DE JONGH CAROLINE VAN TEEFFELEN AMSTERDAM, 1 MEI 2015 2 VOORAF 3 VOORAF ACHTERGROND

Nadere informatie

Impact Crisis op Pensioen Gedrag

Impact Crisis op Pensioen Gedrag Impact Crisis op Pensioen Gedrag Een onderzoek onder het Klankbord Geld & Toekomst panel (en de NetPanel Adviesraad) In opdracht van: Joris de Jongh Martijn van der Veen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Resultaten

Nadere informatie

QURRENT OPINIE ONDERZOEK

QURRENT OPINIE ONDERZOEK QURRENT OPINIE ONDERZOEK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van Qurrent MARIEKE BOERMA ODETTE VLEK TESSA DE KRUIJK AMSTERDAM, MEI 2016 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 BELANGRIJSKTE RESULTATEN

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN

45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Whitepaper 45-PLUSSERS EN ONLINE SHOPPEN Juli 2013 2 OPZET ONDERZOEK Het Bindinc. Kenniscentrum heeft door Ruigrok NetPanel onderzoek laten uitvoeren naar het online shopgedrag van 45-plussers. Binnen

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd?

Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Vind je het een goede zaak of een slechte zaak dat de leeftijdsgrens van het kopen en drinken van alcohol van 16 naar 18 jaar wordt verhoogd? Goede zaak 60,3% Slechte zaak 34,5% Weet niet / geen mening

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van:

Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009. ten behoeve van: Kraanwater! Wat weten kinderen hier eigenlijk van? Mei 2009 ten behoeve van: Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Inleiding...3 2 Conclusie...4 3 Achtergrond onderzoek...5 3.1 Doelstelling van het onderzoek...

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers

AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers AFM Consumentenmonitor najaar 2014 Beleggers November 2014 GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 1 Beleggingsportefeuille GfK 2014 AFM Consumentenmonitor November 2014 2 Zes op de tien beleggers

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011

Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat 1 april 2011 Onderzoek Drankgebruik onder jongeren Door NCRV Altijd wat april 0 Het onderzoek is uitgevoerd onder.8 Nederlanders van 8 jaar en ouder. Het gaat daarbij om een representatief getrokken steekproef uit

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren. Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Digitaal onderzoek onder ouders en jongeren 2016 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen! Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland Juni 2016 Jeroen

Nadere informatie

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013

Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Gezonde kantine? Uitkomsten Nationaal Sport Onderzoek najaar 2013 Janine van Kalmthout Remko van den Dool Mulier Instituut, Utrecht Februari 2014 Inleiding Het samenwerkingsverband Convenant Gezond Gewicht

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht

GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht GEZONDE LEEFSTIJL EN VITALITEIT OP DE WERKVLOER Een kwantitatief onderzoek onder werknemers in opdracht van Convenant Gezond Gewicht JORIS DE JONGH FERNANDO MCDOUGAL AMSTERDAM, 24 SEPTEMBER 2014 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Onderzoek Passend Onderwijs

Onderzoek Passend Onderwijs Rapportage Onderzoek passend onderwijs In samenwerking met: Algemeen Dagblad Contactpersoon: Ellen van Gaalen Utrecht, augustus 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Liesbeth van der Woud drs. Tanya Beliaeva

Nadere informatie

Factsheet alcohol. Think Before You Drink

Factsheet alcohol. Think Before You Drink Factsheet alcohol Think Before You Drink Jongeren drinken te vroeg, te veel en te vaak. Ook in West-Brabant is dit het geval. Bovendien tolereren veel ouders dat hun kinderen onder de 16 jaar alcohol drinken.

Nadere informatie

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015

Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden. ABN AMRO April 2015 Zicht op geld - Belastingteruggave Resultaten van kwantitatief online onderzoek onder werkenden ABN AMRO April 2015 Belastingteruggave 3 Sparen 7 Verantwoording onderzoek 12 2 Belastingteruggave Zicht

Nadere informatie

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper?

7 juni Onderzoek: Drankje bij de kapper? 7 juni 2016 Onderzoek: Drankje bij de kapper? Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid

Jongeren en alcohol. Ouders aan het woord. Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014. Utrecht.nl/volksgezondheid Jongeren en alcohol Ouders aan het woord Resultaten Bewonerspanel septemberpeiling 2014 Utrecht.nl/volksgezondheid 2 Inleiding Sinds 1 januari 2014 is de leeftijdsgrens voor het in bezit hebben van alcohol

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol

Onderzoek Inwonerspanel Jongerenonderzoek: alcohol 1 (19) Onderzoek Inwonerspanel Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 5 december kregen de panelleden van 12 tot en met 18 jaar (280 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam

Omgekeerd Inzamelen. Datum: 11 augustus 2014. Versie 3.0. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Mevr M. Stam Omgekeerd Inzamelen Datum: 11 augustus 2014 Versie 3.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & de heer R. Sival, BSc. Gemeente Woerden Mevr M. Stam

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1

AFM Consumentenmonitor najaar 2015 Beleggers November 2015. GfK 2015 AFM Consumentenmonitor November 2015 1 AFM Consumentenmonitor najaar 1 Beleggers November 1 GfK 1 AFM Consumentenmonitor November 1 1 Percentage beleggers in Nederland stabiel 90 0 0 60 0 40 30 3 3 4 1 1 16 1 1 1 0 Voorjaar 1 (n = 934) Najaar

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2016

Nationale Social Media Onderzoek 2016 Nationale Social Media Onderzoek 2016 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17

Jongeren en alcohol. peiling Leids JongerenPanel. Colofon. Serie Statistiek 2011 / 17 Jongeren en alcohol peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 17 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Sociaal en Economisch Beleid, SEB Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail:

Nadere informatie

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek

Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Afnemersanalyse Methoden van Marktonderzoek Commerciële Economie klas b Groep 0 woensdag november 00 Dit rapport is geschreven door: Frank Bergers s000 s000@student.hsleiden.nl David Bol s00 s00@student.hsleiden.nl

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt!

Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Actie 30 dagen zonder alcohol werkt! Factsheet effectmeting 2015 Voor de vierde keer op rij organiseerde GGD Gooi en Vechtstreek in 2015 de actie 30 dagen zonder alcohol. En met succes! Minstens 650 mensen

Nadere informatie

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen

Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Onderzoek: Alcoholgebruik onder 16- en 17- jarigen Publicatiedatum: 29-5- 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het 1V Jongerenpanel, gehouden van 13 t/m 21 mei 2014, deden 725 jongeren van 16

Nadere informatie

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015

Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong. Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Vakantiewerk onderzoek 2015 FNV Jong Hans de Jong & Leon Pouwels Juni 2015 Achtergrond Achtergrond 2 Achtergrond SAMPLE 420 Respondenten WEging De data is gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding naar

Nadere informatie

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen

Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Onderzoek Drank en horeca - gemeente Dalfsen Resultaten inwoners 12-17 jaar Mei 2013 Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie 1 Gemeente Dalfsen Gemeente Zwolle - Onderzoek & Statistiek Inhoud Samenvatting 3

Nadere informatie

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen

Concept Peiling. Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen Concept Peiling Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen 2016 Oktober 2016 Uitvoering: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking tussen alle Friese gemeenten, GGD Fryslân,

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Februari 2016 1 Inleiding PerTazza

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2015

Nationale Social Media Onderzoek 2015 Nationale Social Media Onderzoek 2015 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland

Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Jongeren, Alcohol & Openingstijden in Nederland Opdrachtgever Koninklijke Horeca Nederland (augustus 2009) Marktonderzoeksbureau De Vos & Jansen Marktonderzoek Onderzoekers: Robert Turk, MSc & dr. Marnix

Nadere informatie

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas

De Tabakswet. Rapport. Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief roken, houding t.a.v. en steun voor rookverboden Cyrille Koolhaas Grote Bickersstraat 74 13 KS Amsterdam Postbus 247 00 AE Amsterdam t 0 522 54 44 f 0 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport De Tabakswet Onderzoek naar hinder en schadelijkheid van passief

Nadere informatie

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff

duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff Voeding in 2020 Gezond en duurzaam eten November 2010 Kim Paulussen Marcel Temminghoff 1 Inleiding 2 Resultaten 3 Samenvatting 1 Inleiding Achtergrond en opzet onderzoek Aanleiding: het Voedingscentrum

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2014

Nationale Social Media Onderzoek 2014 Nationale Social Media Onderzoek 2014 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachting van social media #NSMO Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs.

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Onderzoek onder (motor)bootbezitters

Onderzoek onder (motor)bootbezitters Onderzoek onder (motor)bootbezitters In opdracht van Europeesche Verzekeringen -april 2009- Samenvatting van de belangrijkste resultaten Type boot Bijna een kwart (2) van de ondervraagden heeft een rubberboot.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug

Rookverbod in de horeca dringt meeroken flink terug Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Rookverbod in de horeca dringt meeroken

Nadere informatie

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen

DE INVLOED VAN GROOTOUDERS. Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen DE INVLOED VAN GROOTOUDERS Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen 1 DE > VAN GROOTOUDERS > Onderzoek naar de invloed van grootouders op hun kinderen Een

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk

Jongeren en het huwelijk. Jongeren en het huwelijk Inhoud Zijn je ouders nog bij elkaar? 3 Genschap van goederen: Stel je zou gaan trouwen, waarvoor zou je dan kiezen? 7 Ik zou later willen trouwen 4 Partneralimentatie: Waar gaat je voorkeur naar uit?

Nadere informatie

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch

Jongeren en alcohol. Gemeente s-hertogenbosch Jongeren en alcohol Gemeente s-hertogenbosch Onderzoek & Statistiek Oktober 2013 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Achtergrond... 5 1.2 Jongerenpanel alcohol... 5 1.3 Leeswijzer... 5 2. Alcoholgebruik

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Nationale Social Media Onderzoek 2017

Nationale Social Media Onderzoek 2017 Nationale Social Media Onderzoek 2017 Het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en verwachtingen van social media #NSMO Uitgevoerd door: Newcom Research & Consultancy B.V. Auteurs: drs.

Nadere informatie

BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad

BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad BEVORDERT BADEN DE PASSIE? Kwantitatief onderzoek in opdracht van Kneipp naar de passie van de Nederlanders in bad JORIS DE JONGH MSc. DRS. SANNE KEMPERS AMSTERDAM, APRIL 2010 BEVORDERT BADEN DE PASSIE?

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER,

80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, Meting juni 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl 80% VAN DE NEDERLANDERS TYPEERT ZICH ALS GOEDE-DOELENGEVER, AL ZIEN MINDER

Nadere informatie

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol

Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Onderzoek: Verhoging leeftijdsgrens alcohol Publicatiedatum: 24-12- 2013 Over dit onderzoek Aan het onderzoek van het EenVandaag Opiniepanel, gehouden van 9 t/m 19 december 2013, deden ruim 29.000 volwassenen

Nadere informatie

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër

Steeds meer mensen zijn bewust flexitariër bezoekadres Marnixkade 109 1015 ZL Amsterdam postadres Postbus 15262 1001 MG Amsterdam E moti@motivaction.nl T +31 (0)20 589 83 83 F +31 (0)20 589 83 00 W www.motivaction.nl Steeds meer mensen zijn bewust

Nadere informatie

Afvalscheiding in Sliedrecht

Afvalscheiding in Sliedrecht Afvalscheiding in Sliedrecht Bewonerspanel Sliedrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Sliedrecht is bezig met het opstellen van een afvalbeleidsplan. Een belangrijk aspect daarbij

Nadere informatie

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland

Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Effectmeting Project Jeugd en Alcohol in West-Friesland Januari 2010 Drs. Jaap Bouwmeester Layla Leerschool, MSc 1 Inhoudsopgave 1 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 Samenvatting en conclusies Inleiding

Nadere informatie

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen

DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen DE LETSELSCHADE RAAD / GOMA Een onderzoek naar de bekendheid, toepassing en naleving van de gedragscode GOMA na medische incidenten in ziekenhuizen JORIS DE JONGH MARIEKE BOERMA AMSTERDAM, FEBRUARI 2014

Nadere informatie

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren

R a p p o r t. Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren R a p p o r t Draagvlakonderzoek alcohol en jongeren Telefonisch onderzoek onder ouders en jongeren 2013 In opdracht van Laat ze niet (ver)zuipen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland november 2013,

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV

De impact van legalisering van online. kansspelen op klassieke loterijen. April 2011. In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV De impact van legalisering van online kansspelen op klassieke loterijen April 2011 In opdracht van Goede Doelen Loterijen NV Uitgevoerd door: MWM2 Bureau voor Online Onderzoek Auteurs Matthijs Wolters

Nadere informatie

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin

Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Onderzoek naar het gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen in de Nederlandse particuliere tuin Contents 1 Inleiding & samenvatting 03 2 Gebruik onkruidbestrijdingsmiddelen: huidige situatie 3 Kennisniveau

Nadere informatie

Politieke Barometer Onderwijs

Politieke Barometer Onderwijs Rapportage Politieke Barometer Onderwijs directeuren voortgezet onderwijs Utrecht, 28 juni 2016 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet

Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet Peiling: Koop- en drinkgedrag van Friese 16- en 17-jarigen na invoering van de nieuwe Drank- en Horecawet September 2014 Opdrachtgever: Platform Nuchtere Fries Platform Nuchtere Fries is een samenwerking

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim

Les 1 woordenschat 2F. de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim Fris innoveert Woorden van deze les de markt de uitvinding favoriet waarde hechten aan waar voor je geld krijgen de consumptie de trend de claim de omzet innoveren Wat weet je al? Lees het woord. Kun jij

Nadere informatie

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik

Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Internetpeiling Attitudes Alcoholgebruik Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord November 2007 Colofon Uitgave I&O Research BV L. Meliszweg 1 1622 AA Hoorn tel. (0229) 282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012

Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland. Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Opinies en attitudes jeugd & alcohol in noordelijk Noord-Holland Programmabureau Integrale Veiligheid Noord-Holland Noord Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.

Nadere informatie

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor

Het Koffie Op De Zaak onderzoek. De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Het Koffie Op De Zaak onderzoek De ondernemer aan het woord over de koffie op zijn of haar kantoor Onderzoek uitgevoerd door Dutch Network Group In opdracht van PerTazza Datum: februari 2016 Inleiding

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN

Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Voedingssupplementen Consumentenonderzoek NPN Management summary Schuttelaar & Partners 001-01.ppt december 00 Marieke Gaus Context en doel van het onderzoek Doel onderzoek Het onderzoek wordt uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN

Meting maart 2014 DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Meting maart 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl DONATEURSVERTROUWEN BLIJFT STIJGEN Nederland is duidelijk op weg naar een

Nadere informatie

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage -

De dienstverlening van SURFnet Onderzoek onder aangesloten instellingen. - Eindrapportage - De dienstverlening van Onderzoek onder aangesloten instellingen - Eindrapportage - 09-09-2009 Inhoud Inleiding 3 Managementsamenvatting 4 Onderzoeksopzet 5 Resultaten 6 Tevredenheid 6 Gebruik en waardering

Nadere informatie

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers

Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Meerderheid kent het EKO-keurmerk Onderzoek naar de waarde van het EKO-keurmerk onder Nederlandse boodschappers Tim de Broekert MSc, Research Consultant Imre van Rooijen MSc, Research Consultant december

Nadere informatie

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan.

Cijfers E-MOVO 2011 gemeente Apeldoorn - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Cijfers E-MOVO gemeente - alcohol Een toelichting op de tabel staat onderaan. Alcoholgebruik heeft ooit alcohol gedronken 50 41 24 68 48 42 45 68 61 46 51 51 heeft in de afgelopen 4 weken alcohol gedronken

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015

Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2015 Wat zijn de laatste trends en ontwikkelingen binnen het communicatievak? In opdracht van: Logeion Datum: 26 februari 2015 Projectnummer: Auteurs: John Ruiter,

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie