NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier"

Transcriptie

1 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013

2 NATIONAAL BIERONDERZOEK NEDERLAND Een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van bier JORIS DE JONGH MSC. LIANNE WORRELL MSC. AMSTERDAM, MEI 2013

3 3 INHOUDSOPGAVE VOORAF OPZET 05 UITVOERING 06 RESPONSOVERZICHT 07 RESULTATEN BIER DRINKEN 08 BIER IN DE HORECA 13 ALCOHOLVRIJ BIER 16 BIER EN DUURZAAMHEID 20 CONCLUSIES CONCLUSIES 24 BIJLAGEN REFERENTIEKADER TABELLEN ANTWOORDEN OP OPEN VRAGEN VRAGENLIJST

4 4 VOORAF

5 5 VOORAF OPZET Doel Porter Novelli heeft de afgelopen 7 jaar voor Nederlandse Brouwers (voorheen Centraal Brouwerij Kantoor) onderzoeken uit laten voeren naar het gebruik en de waardering van bier. Ruigrok NetPanel heeft in 2008 voor het eerst deze meting uitgevoerd en jaarlijks herhaald. Deze rapportage heeft betrekking op Methode Het kwantitatieve onderzoek is door middel van een online vragenlijst uitgevoerd. Om trendbreuk te voorkomen, is hetzelfde access panel* gebruikt als bij de eerdere metingen. Ook is de steekproeftrekking zoveel mogelijk gelijk gehouden. * Deze leverancier voldoet aan de kwaliteitseisen conform het Research Keurmerk (based on ISO-20252).

6 6 VOORAF UITVOERING Uitvoering De acces panel provider heeft voor het onderzoek gericht bierdrinkers uitgenodigd. We hebben (ter controle) gevraagd of men bier drinkt en zo ja, hoe vaak zij dit doen. Alleen respondenten die minimaal 1 keer per maand bier drinken vallen binnen de steekproef (screening). De datacollectie van het onderzoek heeft plaatsgevonden van 2 mei tot en met 6 mei In totaal hebben 521** respondenten de vragenlijst volledig ingevuld. Veranderingen ten opzichte van 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 Anno 2013 is er een aantal vragen verwijderd en een aantal nieuwe vragen toegevoegd. De uitkomsten van vragen die in eerdere metingen ook zijn voorgelegd, worden vergeleken en weergegeven in deze rapportage Doelgroep In de pers kan de doelgroep van dit onderzoek worden omschreven als: De Nederlander die minimaal 1 keer per maand bier drinkt. In deze rapportage noemen wij deze doelgroep: bierdrinkers. ** Bij een steekproefgrootte van n=521 bedraagt de steekproefmarge in het slechtste geval 4,3%. Dat wil zeggen dat bij een gevonden waarde van 50% in de steekproef het werkelijke percentage in de totale populatie tussen de 45, en de 54,3% ligt. Maar hoe extremer de gevonden percentages, hoe kleiner de afwijking. Bij een gevonden waarde van 5% of 95% is de afwijking nog maar 1,. Ruigrok NetPanel - juni 2012

7 7 VOORAF RESPONSOVERZICHT Omschrijving Aantal Respondenten uitgenodigd Gestart met vragenlijst Uitgescreend (geen doelgroep) 221 Uitgescreend (quota full) 87 Afgehaakt 246 Gekwalificeerde respondenten (bierdrinkers) 521 De respons bedraagt 21%

8 8 BIER DRINKEN

9 9 BIER DRINKEN HET GEMIDDELD AANTAL GLAZEN BIER DAT PER WEEK GEDRONKEN WORDT NEEMT AF Als we de huidige bierconsumptie vergelijken met voorgaande jaren, zien we dat de daling van de laatste jaren verder doorzet. Binnen de categorieën zijn geen significante verschillen met 2012 zichtbaar, maar over een langere periode is er een duidelijke trend aanwezig. Het aantal bierdrinkers dat gemiddeld nul tot en met drie glazen per week drinkt is gestegen naar bijna de helft van de bierdrinkers (4). Daar tegenover staat dat de consumptie van 10 glazen bier of meer per week daalt (21%). Jaar , , , , , ,5 Wekelijkse bierconsumptie

10 10 BIER DRINKEN BIERDRINKERS DRINKEN VAKER THUIS BINNEN EEN BIERTJE Bijna de helft van de bierdrinkers (4) drinkt zijn biertje het vaakst thuis binnen. In vergelijking met de meting uit 2010 drinkt men vaker bier thuis binnen (2010: 36%). Een vijfde (1) drinkt zijn bier het vaakst binnen in een café, restaurant of sportkantine. Thuis op het eigen terras of in de tuin zijn minder populaire locaties om het vaakst een biertje te drinken (14%) dan in 2010 (22%). Binnen in een café/restaurant/sportkantine Op het terras van een café/restaurant/sportkantine Tijdens een gelegenheid vanuit het werk *Significant verschil Thuis binnen Thuis op eigen terras/ in de tuin Op het strand Anders, namelijk Waar drink je het vaakst een biertje? Basis: Bierdrinkers - in percentages 1% 1% 1% 1% 2% 2% 14% * 22% 13% 16% 1 23% 36% 4 * 2013 (n=521) 2010 (n=529) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

11 11 BIER DRINKEN Leeftijd Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) PILS BLIJFT DE FAVORIETE BIERSOORT Wij hebben bierdrinkers gevraagd een aantal biersoorten te rangschikken van meest favoriet (1) naar minst favoriet (6). Pils is de favoriete biersoort van twee derde van de Nederlandse bierdrinkers. Op één na favoriet is witbier, met een score van 4,0. Dit is de favoriete biersoort van van de bierdrinkers en dit komt voor 31% op de tweede plaats. Het minst populair zijn alcoholarm- en alcoholvrijbier. Ten opzichte van 2012 zijn er geen significante verschillen in de voorkeuren. 100% 90% 80% 100% 70% 90% 60% 80% 100% 50% 70% 100% 90% 40% 60% 80% 30% 90% 100% 50% 70% 20% 80% 40% 90% 60% 70% 30% 80% 100% 50% 0% 60% 20% 70% 40% 90% 50% 60% 30% 80% 100% 40% 50% 20% 70% 90% 30% 40% 60% 80% 20% 30% 50% 70% 20% 40% 60% 30% 50% 0% 20% 40% 30% 0% 20% 0% 31% 21% 11% Leeftijd 5% 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages 25% (n=521) 14% Ruigrok Leeftijd 1 NetPanel 26% 1 Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 31% 26% 21% Ruigrok NetPanel 11% Leeftijd 5% 2 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages (n=521) 21% Ruigrok 25% 2 14% 1 5% NetPanel 26% 12% 1 13% 31% 21% 21% 11% % Leeftijd 5% 1 66% Basis: Bierdrinkers 13% - in percentages 16% (n=521) % 31% 21% 21% Ruigrok 2 25% 14% 1 NetPanel 26% 66% 4% 1 4% 12% Leeftijd25% 14% 31% 21% 11% Pils Witbier 21% 26% Overig speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- 4 26% 5% en Basis: Bierdrinkers 1 - in percentages (n=521) 13% 66% 1 bier 2 alcoholvrijbier Ruigrok 16% NetPanel 2 26% 21% 2 25% 14% 1 26% % 4% 4% 31% 21% 11% 21% 21% 2 5% 26% 4 Pils Witbier Overig 13% speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 66% 12% 1 2 bier 16% 21% 1 25% 14% 2 alcoholvrijbier 21% 2 26% % 11% 12% 4% 31% 4% 21% % 21% 66% Pils Witbier Overig speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 4% 1 2 4% bier 25% 16% 14% 2 alcoholvrijbier 21% 2 26% Pils Witbier Overig 1 speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en 12% 4% 4% bier alcoholvrijbier 26% 21% 4 5,2 Pils Witbier 4,0 Overig 3,7 1 speciaal Bokbier 3,5 Rosébier 2 2,7 Alcoholarm- 2,0en 21% bier 16% 2 2 alcoholvrijbier Gemiddelde 12% 4% score: hoe hoger, hoe meer favoriet 4% 21% 4 Pils Witbier Overig 1 speciaal Bokbier Rosébier Alcoholarm- en bier 16% 2 alcoholvrijbier 4% 4% Pils Witbier Overig speciaal bier Leeftijd5% 13% Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 1 Bokbier Rosébier Alcoholarm- en alcoholvrijbier 6. Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest Minst favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest favoriete biersoort Minst favoriete biersoort Meest favoriete 6. biersoort 4 Minst 1. Meest favoriete 2 favoriete biersoort 5 biersoort 31. Meest favoriete 4biersoort Meest favoriete biersoort 2 1. Meest favoriete biersoort

12 12 BIER DRINKEN LOKAAL GEBROUWEN BIER WORDT HET VAAKST GEKOZEN ALS MEN BINNEN NEDERLAND OP VAKANTIE OF EEN DAGJE WEG IS Als de Nederlandse bierdrinker voor lokaal gebrouwen bier kiest, dan doet men dat het vaakst als men in Nederland op vakantie of In horeca-gelegenheden In horeca-gelegenheden als je in Nederland als je op in Nederland op een dagje weg is. Dit doet men dan in 4% 12% 4% 12% 21% 21% vakantie of een vakantie dagje of een dagje weg bent weg bent horecagelegenheden (75% kiest dit soms tot altijd) en in de winkel(s) (6 kiest dit soms In de winkel(s) In als de je winkel(s) als je in Nederland op vakantie Nederland 3% op vakantie 11% 3% 13% 11% 13% 41% tot altijd). of een dagje weg of een bent dagje weg bent Hoe vaak kies Hoe jij voor vaak lokaal kies jij gebrouwen voor lokaal bier gebrouwen (in plaats bier van (in een plaats bekend van biermerk)? een bekend biermerk)? Basis: Bierdrinkers Basis: Bierdrinkers - in percentages - in (n=521) percentages (n=527) (n=527) Ruigrok 2013 NetPanel - Ruigrok NetPanel 3 41% % 4% 21% 2 5% 4% 5% Een redelijk grote groep kiest nooit voor lokaal bier, dit geldt vooral voor de supermarkt waar men dagelijks boodschappen doet (3). In horecagelegenheden In horecagelegenheden 3% waar je vaker komt waar je vaker komt 3% 13% 13% 32% 32% 34% 34% In de winkel(s) In waar de je winkel(s) je waar je je dagelijkse dagelijkse 2% 12% 12% 33% 33% 3 3 5% 5% boodschappen boodschappen doet doet 0% 0% 20% 30% 20% 40% 30% 50% 40% 60% 50% 70% 60% 80% 70% 90% 80% 100% 90% 100% Altijd Altijd Vaak Vaak Regelmatig Regelmatig Soms Soms Nooit Nooit Niet van toepassing Niet van toepassing

13 13 BIER IN DE HORECA

14 14 BIER IN DE HORECA ACHT OP DE TIEN BIERDRINKERS VERTROUWT EROP DAT ZIJ IN DE HORECA ALTIJD HET BIER KRIJGEN DAT STAAT AANGEGEVEN Het merendeel van de bierdrinkers vertrouwt erop dat zij in de horeca altijd het merk bier krijgen dat staat aangegeven (7). Een vijfde (1) vraagt wel eens of het merk bier dat staat aangegeven ook daadwerkelijk geschonken wordt. De helft (51%) doet dit niet. Ik vertrouw erop dat ik in de horeca altijd het merk bier krijg dat staat aangegeven Ik vraag wel eens of het aangegeven merk bier ook daadwerkelijk geschonken wordt In hoeverre ben je het eens of oneens met de volgende stellingen over bier van de tap: Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 2% 16% 30% 26% 4 24% 26% 14% 3% 2% 2% 6% Zeven op de tien Nederlanders (6) zijn het er (helemaal) mee oneens dat het hen niet uitmaakt als zij een ander merk bier geschonken krijgen dan staat aangegeven. Het maakt mij niet uit als ik een ander merk bier geschonken krijg dan dat er wordt aangegeven 2% 1 34% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Helemaal mee eens Mee eens Neutraal Mee oneens Helemaal mee oneens Weet ik niet/ geen mening 35% 2%

15 15 BIER IN DE HORECA BIERDRINKERS ONDERSCHATTEN HET AANTAL BIERBROUWERIJEN IN NEDERLAND Nederlandse bierdrinkers denken dat er gemiddeld 39 bierbrouwerijen in Nederland zijn. De helft van de bierdrinkers (53%) denkt dat in Nederlander minder dan 20 bierbrouwerijen zijn. Vier op de tien (3) denkt dat er tussen de 20 en de 124 bierbrouwerijen zijn. 6% denkt dat er meer dan 124 bierbrouwerijen in Nederlanders zijn. Slechts 1% geeft het juiste antwoord, namelijk dat er 165 bierbrouwerijen in Nederland zijn. 30% 25% 20% 15% 5% 0% 6% 20% 2 * 22% 22% 0 t/m 4 5 t/m 9 10 t/m t/m t/m of meer *Significant verschil Hoeveel bierbrouwerijen denk je dat er in Nederland zijn? Basis: Bierdrinkers (excl. weet niet/ geen mening) - in percentages 24% 25% 16% 15% 2012 (n=462) 2013 (n=424) 6% 6%

16 ALCOHOLVRIJ BIER

17 17 ALCOHOLVRIJ BIER HET AANTAL BIERDRINKERS DAT WEL EENS ALCOHOLVRIJ BIER DRINKT BLIJFT STIJGEN In 2013 geeft bijna de helft van de bierdrinkers (46%) aan dat zij wel eens alcoholvrij bier drinken. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2012 (36%). Ja, 2013 (n=521) Drink je wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers - in percentages 46% De belangrijkste reden waarom men alcoholvrij bier drinkt is omdat men soms even geen alcohol wil drinken (54%). Ja, 2012 (n=517) 36% Vier op de tien drinken wel eens alcoholvrij bier omdat zij soms geen alcohol mogen drinken, om de volgende redenen: Men moet nog rijden (84%) Vanwege medische redenen (16%) Zwangerschap () Ja, 2011 (n=575) 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 2 Waarom drink jij wel eens alcoholvrij bier? Basis: Bierdrinkers van alcoholvrij bier - in percentages Een vijfde (21%) drinkt wel eens alcoholvrij bier omdat hij of zij dit lekker vindt. Omdat ik soms even geen alcohol wil drinken 46% 54% Omdat ik soms geen alcohol mag drinken 3 42% Omdat ik het lekker vind 21% 1 Anders, namelijk 11% 2013 (n=242) 2012 (n=221) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

18 18 ALCOHOLVRIJ BIER DE SMAAK IS DE BELANGRIJKSTE REDEN OM GEEN ALCOHOLVRIJ BIER TE DRINKEN De meest genoemde reden om geen alcoholvrij bier te drinken is dat men dit niet lekker te vinden (64%). Wat zijn voor jou redenen om geen alcoholvrij bier te drinken? Basis: Bierdrinkers die geen alcoholvrij bier drinken - in percentages Omdat ik het niet lekker vind 64% 66% Een andere veelgenoemde reden is dat men alleen bier met alcohol wil drinken (30%). Omdat ik alleen bier met alcohol wil drinken Omdat alcoholvrij bier een suf imago heeft 30% 33% Bierdrinkers die een andere reden hebben om geen alcoholvrij bier te drinken, noemen een aantal keer dat zij dit simpelweg nog nooit geprobeerd hebben. Daarnaast geven enkele bierdrinkers aan dat alcoholvrij bier niet te vergelijken is met normaal bier: Is geen bier, is smaakwater. Je drinkt bier of je drinkt limonade, alcoholvrij bier is GEEN bier. Omdat het niet (altijd) verkrijgbaar is (niet op voorraad/niet in het assortiment) Omdat er weinig keuze is in soorten/merken Omdat alcoholvrij bier niet zo gezond is als andere alcoholvrije (fris)dranken Anders, namelijk 2% 2% 2% 2% 1% 3% 12% 2013 (n=283) 2012 (n=415) 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% In vergelijking met 2012 zijn er geen significante verschillen.

19 19 ALCOHOLVRIJ BIER ZES OP DE TIEN VINDT ALCOHOLVRIJ BIER TIJDENS EVENEMENTEN BELANGRIJK Zes op de tien bierdrinkers (63%) vinden het (zeer) belangrijk dat er tijdens evenementen ook alcoholvrij bier geschonken wordt. Hoe belangrijk of onbelangrijk vind jij het dat er tijdens evenementen naast alcoholhoudend bier, ook alcoholvrij bier geschonken wordt? Basis: Allen - in percentages (n=521) Een tiende () geeft aan dat zij dit (zeer) onbelangrijk vinden. 21% 42% 2 6% 3% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk Weet niet/ geen mening

20 20 BIER EN DUURZAAMHEID

21 21 BIER EN DUURZAAMHEID DRIE OP DE TIEN IS GEINTERESSEERD IN DE HERKOMST VAN INGREDIENTEN VAN BIER De herkomst van de ingrediënten van bier is het feit dat de bierdrinkers het meest belangrijk vinden (30%). Dit is een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). Welke van onderstaande feiten over bier vind jij het meest belangrijk om te weten? Basis: Bierdrinkers - in percentages De herkomst van de ingrediënten van bier (bijvoorbeeld regio) 1 30% * 2013 (n=521) 2011 (n=575) Men vindt de hoeveelheid water die nodig is voor het brouwen van een glas bier het minst belangrijke feit (2%). Dit is een significant verschil met 2011 (6%). De manier van telen van de ingrediënten van bier (bijvoorbeeld biologisch) In hoeverre de verpakking van bier wordt hergebruikt De hoeveelheid energie die het kost om een glas bier te brouwen. 6% 6% 5% Bijna de helft (4) geeft aan dat zij geen van de voorgelegde feiten over bier belangrijk vinden om te weten. De meningen over de negatieve invloed van het brouwen van bier op het milieu zijn verdeeld. Zo denkt een derde (34%) dat er een negatieve invloed is en iets meer dan een derde (3) dat er geen negatieve invloed is. De hoeveelheid water die nodig is voor het brouwen van een glas bier Ik vind geen van deze feiten belangrijk om te weten *Significant verschil 2% * 6% 4 52% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Denk jij dat het brouwen van bier een negatieve invloed kan hebben op het milieu? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Weet niet 2 Ja 34% Nee 3

22 22 BIER EN DUURZAAMHEID MEER DAN DE HELFT DENKT DAT HET BROUWEN VAN BIER EN WIJN EVEN SCHADELIJK VOOR HET MILIEU IS Van de bierdrinkers geeft 5 aan te verwachten dat het brouwen van bier even schadelijk voor het milieu is als het produceren van wijn. Dit is een significante daling ten opzichte van 2011 (64%). 70% 60% 50% Maak de volgende zin af. Het brouwen van bier is... Basis: Bierdrinkers - in percentages 6 64% 5 * 2010 (n=529) 2011 (n=575) 2013 (n=521) Daar tegenover staat dat iets meer dan een kwart (2) verwacht dat het brouwen van bier minder schadelijk is dan het produceren van wijn. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). 40% 30% 20% 20% 1 2 * 12% 1 16% Als de bierdrinkers verteld wordt dat het brouwen van bier minder schadelijk is dan het produceren van wijn, geeft 52% aan hier (een beetje) verbaasd over te zijn. Ten opzichte van 2011 zijn minder bierdrinkers hier erg verbaasd over (6% ten opzichte van 14% in 2011). Hierbij aansluitend geeft 2 aan hier niet verbaasd over te zijn, een significante stijging ten opzichte van 2011 (1). 0% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0%...minder schadelijk voor het milieu dan het produceren van wijn 12% 14% 6% * Dit verbaast me erg *Significant verschil 51% 50% 46% Dit verbaast me een beetje...even schadelijk voor het milieu als het produceren van wijn 21% 1 2 * Dit verbaast me niet...schadelijker voor het milieu dan het produceren van wijn Het brouwen van bier is minder schadelijk voor het milieu dan het produceren van wijn, in hoeverre verbaast je dit? Basis: Bierdrinkers - in percentages 2010 (n=529) 11% Dit verbaast me helemaal niet 2011 (n=575) 2013 (n=521) Weet niet/geen mening

23 23 BIER EN DUURZAAMHEID MILIEUEFFECTEN VAN HET BROUWEN VAN BIER ZIJN MOEILIJK TE DUIDEN Bij het voorleggen van de stellingen over de milieueffecten van het brouwen van bier, valt het op dat een relatief grote groep (een derde) niet weet wat het juiste antwoord is. Van de bierdrinkers is 3 van mening dat het brouwen van biologisch bier beter voor het milieu is dan het brouwen van bier waar geen biologische ingrediënten bij worden gebruikt. Iets minder bierdrinkers (2) denken dat dit niet het geval is. Het brouwen van biologisch bier is beter voor het milieu dan bier waarbij geen biologische ingrediënten worden gebruikt Het brouwen van lokaal bier is beter voor het milieu dan bier van landelijk bekende merken Zijn de volgende stellingen waar of niet waar? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 3 34% 2 33% 34% 33% Bij de stelling dat het brouwen van lokaal bier beter voor het milieu is dan het brouwen van bier van landelijk bekende merken, zijn de meningen gelijk verdeeld. Volgens een derde is dit waar, een derde denkt dat het niet waar is en ook een derde geeft aan het juiste antwoord niet te weten. 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Waar Niet waar Weet niet/geen mening

24 24 CONCLUSIES

25 25 CONCLUSIES Verschillen met eerdere metingen De bierdrinkers drinken hun biertje vaker thuis binnen (4) dan in 2010 (36%). Het aantal bierdrinkers dat wel eens alcoholvrij bier drinkt stijgt de laatste jaren flink. In 2011 was dit 2, in 2012 was dit 36% en in 2013 drinkt bijna de helft (46%) wel eens een alcoholvrij biertje. De herkomst van de ingrediënten van bier vindt men vaker belangrijk om te weten (30%) dan in 2011 (1). In vergelijking met 2012 is het aantal bierdrinkers dat denkt dat het brouwen van bier even schadelijk is als het produceren van wijn, gedaald van 64% naar 5. Favoriet type bier De meest favoriete biersoort is pils. Daarna volgen witbier en overig speciaal bier. De minst favoriete biersoort is alcoholarm- en alcoholvrij bier. Bier in de horeca Acht op de tien bierdrinkers hebben er vertrouwen in dat het merk bier dat staat aangegeven ook daadwerkelijk geschonken wordt, twee op de tien vraagt hier wel eens naar. Het aantal bierbrouwerijen wordt fors onderschat, gemiddeld verwacht men dat er 39 brouwerijen zijn, waar het werkelijke aantal 165 is. Ongeveer zes op de tien bierdrinkers vindt de waarschuwingslogo s op de bierflessen belangrijk en vindt het daarnaast goed dat de leeftijdsgrens van 16 tot 18 wordt verhoogd.

26 26 CONCLUSIES Alcoholvrij bier Meer dan de helft van de bierdrinkers die wel eens alcoholvrij bier drinkten, kiest er bewust voor om op dat moment even geen alcohol te drinken. Smaak is voor twee derde van de bierdrinkers die geen alcoholvrij bier drinkt de belangrijkste reden om niet voor alcoholvrij bier te kiezen. Iets meer dan zes op de tien bierdrinkers geven aan het belangrijk te vinden dat er tijdens evenementen ook alcoholvrij bier geschonken wordt. Duurzaamheid en bier Iets minder dan de helft van de bierdrinkers vindt geen van de feiten over de herkomst en de productie van bier belangrijk om te weten. Drie op de tien vinden de herkomst van de ingrediënten van bier belangrijke informatie. Ruim de helft (5) denkt dat het brouwen van bier even schadelijk voor het milieu is als het produceren van wijn. Men vindt het moeilijk om de impact van het brouwen van bier op het milieu in te schatten.

27 27 BIJLAGEN

28 28 REFERENTIEKADER Wat is je gezinssituatie? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Meerpersoonshuishouden met huisgenoten 6% 35% Leeftijd Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) Eenpersoonshuishouden 21% Huishouden met thuiswonende kinderen 3 30% 25% 20% 1 22% % 15% 15% 13% 6% 5% Tweepersoonshuishouden met partner 34% 0% jaar jaar jaar jaar jaar Post doctoraal onderwijs Wetenschappelijk onderwijs Hoger beroepsonderwijs Middelbaar beroepsonderwijs Lager beroepsonderwijs 1% Wat is je hoogst voltooide opleiding? Basis: Bierdrinkers - in percentages (n=521) 6% 32% 44% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 90% 8 86% 8 86% % Wat drink je minimaal één keer per maand? Basis: Bierdrinkers - in percentages 61% 61% 5 5 Man Vrouw 100% 100% 100% 100% 73% 75% 70% 72% 46% 44% 46% 44% 85% 85% 81% 81% Voortgezet onderwijs 30% 20% Basisonderwijs 1% 0% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Koffie Water Wijn Bier Thee Sterke drank Frisdrank 2010 (n=529) 2011 (n=575) 2012 (n=517) 2013 (n=527)

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders:

Het gebruik van alcohol door jongeren en de rol van ouders: Reeks 5 wetenschappelijk bureau voor onderzoek, expertise en advies op het gebied van leefwijzen, verslaving en daaraan gerelateerde maatschappelijke ontwikkelingen Het gebruik van alcohol door jongeren

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Stimuleren van leesbevordering op de BSO

Stimuleren van leesbevordering op de BSO STAND VAN ZAKEN 2013 Deze publicatie is uitsluitend te downloaden via www.lezen.nl STAND VAN ZAKEN 2013 Colofon Nieuwe Prinsengracht 89 1018 VR Amsterdam 020-6230566 www.lezen.nl info@lezen.nl Vormgeving

Nadere informatie

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland

Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van tandprothetici in Nederland Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wie ziet de tandprotheticus? Een eerste grootschalige studie naar de bestaande en potentiële klanten van

Nadere informatie

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt

Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt Homovijandigheid komt meer voor dan je denkt RAPPORTAGE PINK PANEL KENNEMERLAND 2014 DIGITAAL ONDERZOEKSPANEL VEILIGHEID LESBISCHE VROUWEN, HOMOSEKSUELE MANNEN, BISEKSUELEN EN TRANSGENDERS (LHBT s) IN

Nadere informatie

Leermiddelenmonitor 13/14

Leermiddelenmonitor 13/14 Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering en ontwikkeling van leermiddelen SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Leermiddelenmonitor 13/14 Beleid, gebruik, digitalisering

Nadere informatie

Studentenonderzoek 2015

Studentenonderzoek 2015 Anna van der Schors Studentenonderzoek 2015 Achtergrondstudie bij Handreiking Student & Financiën Nibud/Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud, juni 2015 Anna van der Schors Gea Schonewille

Nadere informatie

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5

Wie zwemt er tegenwoordig? Tien. Zwemvaardigheid. punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Verbetering Zwemvaardigheid 2006-2009 Tien punten C0 M48 Y95 K0 C100 M88 Y0 K5 Wie zwemt er tegenwoordig? Een beschrijving van actueel zwemgedrag en de attitude over zwemmen

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Beurzen onder de loep

Beurzen onder de loep onder de loep Onderzoek onder het Nederlandse bedrijfsleven en exposanten naar het medium beurzen in relatie tot andere marketingcommunicatie instrumenten Fbtn, januari 2006 Copyright Fbtn 2006 Auteursrecht

Nadere informatie

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek

Privacy. Rapportage onderzoek online privacy. 10 februari 2015. Right Marktonderzoek 2015 Rapportage onderzoek online privacy 10 februari 2015 Right Marktonderzoek Emmawijk 55-8011 CN Zwolle T 038 421 21 85 E info@rightmarktonderzoek.nl www.rightmarktonderzoek.nl Privacy Onderzoek online

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Overstapgedrag in de horecabiermarkt en motieven om dat wel of niet te doen Onderzoek naar feitelijk overstapgedrag door cafés met kelder- of fustbier en de verschillende brouwerijen

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

Het publiek en de Nederlandse speelfilm. Een verkenning van de nationale markt

Het publiek en de Nederlandse speelfilm. Een verkenning van de nationale markt Het publiek en de Nederlandse speelfilm Een verkenning van de nationale markt Het publiek en de Nederlandse speelfilm Een verkenning van de nationale markt Stichting Filmonderzoek, Jorien Scholtens Filmtest,

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet

De consument en zijn beleggingsverzekering. Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige bezitters in actie komen en andere niet 2 / De consument en zijn beleggingsverzekering De consument en zijn beleggingsverzekering Waarom sommige

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011

Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening. Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over gemeentelijke dienstverlening Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 Rotterdammers over de gemeentelijke dienstverlening 2011 Resultaten uit de Omnibusenquête 2011 G.H. van der Wilt

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening.

Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening. Onder de pannen? Rapportage van de Meldactie wonen onder mensen met een, chronische ziekte of psychische aandoening Februari 2014 in samenwerking met: PG werkt samen Dit is een uitgave Ieder(in) voorheen

Nadere informatie

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013

Mens en Organisatie in het architectenbureau. Peiling juni 2013 Mens en Organisatie in het architectenbureau Peiling juni 2013 Inhoudsopgave Peiling Mens en Organisatie 3 Arbeidsrelaties 4 Beleid voor mens en organisatie: ontwikkeling 5 Beleid voor mens en organisatie:

Nadere informatie

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013 Ontwikkeling van het alcoholgebruik van automobilisten in weekendnachten Datum Augustus 2014 Status Definitief Rijden onder invloed in Nederland in 2002-2013

Nadere informatie

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen

De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen De deugd van tegenwoordig Onderzoek naar jongeren en hun grenzen dr. Maerten Prins Radboud Universiteit Nijmegen Mei 2008 Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het 85-jarige bestaan van de Radboud

Nadere informatie