Interactief bestuur. Omnibus 2017

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Interactief bestuur. Omnibus 2017"

Transcriptie

1 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018

2 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk gevraagd naar hun mening over een groot aantal onderwerpen 1. Eén van deze onderwerpen was de relatie tussen burgers en gemeente, ook wel interactief bestuur genoemd. In de voorliggende rapportage zijn de uitkomsten van 2017 gepresenteerd. Deze uitkomsten worden onder andere gebruikt voor het jaarverslag en de begroting. Gemeente meer geïnteresseerd in de mening van burgers Aan de bewoners is een aantal stellingen over de gemeente voorgelegd. Het meest positief zijn bewoners over de stelling de gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers. 57% van de respondenten is het (helemaal) eens met deze stelling. Dit is een significante stijging ten opzichte van 2015, toen 45% het eens was met deze stelling. In de wijkcijfers valt op dat in, Muntel/Vliert,, en de mening significant positiever is dan in Alhoewel ten opzichte van 2015 er een lichte positieve ontwikkeling te zien is, zijn de respondenten nog steeds het minst positief over de stellingen die te maken hebben met hoe de burgers betrokken worden bij het maken en uitvoeren van gemeentelijke plannen en hun invloed op wat de gemeente doet. Zo vindt bijvoorbeeld 14% procent van de bewoners dat burgers voldoende worden betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen, terwijl 23% het daar juist (helemaal) niet mee eens is. Ook vindt ruim één op de vijf respondenten dat burgers onvoldoende invloed hebben op wat de gemeente doet; terwijl 18% hier wel positief over is. Figuur 1: Bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers 57% 23% 10% 10% De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen 25% 37% 33% 28% 16% 11% 24% 27% De gemeente reageert goed op problemen in de buurt 25% 30% 18% 28% Ik voel me door de dorps-, wijk- of bestuursraad goed vertegenwoordigd Burgers worden voldoende betrokken bij het maken van gemeentelijke plannen 22% 18% 27% 32% 14% 23% 37% 27% Burgers hebben voldoende invloed op wat de gemeente doet Burgers worden voldoende betrokken bij de uitvoering van gemeentelijke plannen 18% 14% 34% 38% 23% 22% 29% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Helemaal) mee eens Niet eens, niet oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet / geen mening 1 Het omnibusonderzoek is verspreid onder inwoners. In totaal hebben bewoners de vragenlijst ingevuld (respons van 32%). Het merendeel van de enquêtes (58%) is schriftelijk ingevuld. 2

3 Bekendheid met gemeentebestuur neemt af Driekwart van de respondenten is bekend met de komst van de nieuwe burgemeester in oktober Het aandeel respondenten dat aangeeft te weten wie de burgemeester en wethouders zijn, is echter significant afgenomen (van 49% in 2015 naar 44% in 2017). Bijna 30% van de respondenten vindt dat de burgemeester en wethouders goed zichtbaar zijn in de gemeente, terwijl ongeveer een kwart (24%) het daarmee niet mee eens is. Met de stelling ik voel mij goed vertegenwoordigd door de gemeenteraad en de stelling de burgemeester en wethouders maken hun beloften waar zijn de minste respondenten het (helemaal) eens. Dit aandeel is respectievelijk 18% en 10% en vergelijkbaar met Het (helemaal) oneens met deze stelling zijn respectievelijk 20% en 15% van de respondenten. Overigens is er een grote groep respondenten die op deze beide stellingen neutraal (niet mee eens, niet mee oneens) of weet niet/geen mening antwoordt. Het vertrouwen in het gemeentebestuur neemt iets toe 36% van de respondenten heeft vertrouwen in de burgemeester en wethouders; 13% heeft dat niet. In 2015 gaf 34% aan vertrouwen te hebben, tegenover 16% niet. 36% vindt dat de gemeente goed wordt bestuurd, terwijl 8% vindt dat dit níet zo is. Dit is ook iets hoger dan in 2015 (33%). Figuur 2: Bent u het eens of oneens met de volgende stellingen? Ik weet dat er een nieuwe burgemeester is per oktober 75% 4% 12% 9% Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders De gemeente wordt goed bestuurd Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt Ik vind dat de burgemeester en wethouders goed zichtbaar zijn in de gemeente Ik voel mij goed vertegenwoordigd door de gemeenteraad De burgemeester en wethouders maken hun beloften waar 44% 36% 36% 32% 29% 18% 10% 31% 30% 36% 42% 22% 24% 10% 35% 13% 16% 35% 8% 21% 20% 17% 24% 17% 20% 26% 15% 33% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (Helemaal) mee eens Niet eens, niet oneens (Helemaal) mee oneens Weet niet / geen mening Tenslotte Op de volgende pagina s staan tabellen met alle uitkomsten van het onderzoek. De N is het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De resultaten van 2017 zijn uitgesplitst naar de verschillende wijken. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk, ook de resultaten uit eerdere onderzoeken opgenomen. In de tabellen is aangegeven of de uitkomsten in 2017 significant afwijken van die in De groene kleur betreft een positieve significantie. De oranje kleur een negatieve. Voor de significantieberekening zijn de antwoordcategorieën Helemaal mee eens en Mee eens samengevoegd. Positieve ontwikkeling 2017 ten opzichte van 2015 Negatieve ontwikkeling 2017 ten opzichte van

4 Tabellen D1 Bent u het met de volgende stellingen eens of oneens? 2 D1.1 De gemeente is geïnteresseerd in de mening van haar burgers Rosmalen Helemaal mee eens 11% 7% 9% 8% 10% 7% 8% 8% 9% 7% 12% 7% 9% 7% 9% 5% 5% 6% 6% Mee eens 52% 47% 43% 56% 48% 40% 61% 59% 44% 45% 45% 50% 61% 56% 48% 40% 44% 47% 44% Niet eens, niet oneens 21% 24% 26% 19% 24% 28% 16% 18% 26% 28% 18% 20% 14% 24% 23% 26% 24% 23% 24% Oneens 8% 6% 8% 4% 6% 11% 4% 4% 10% 6% 9% 11% 3% 2% 8% 11% 9% 8% 11% Helemaal mee oneens 2% 5% 3% 1% 3% 0% 2% 2% 1% 3% 3% 4% 1% 0% 2% 3% 3% 2% 4% Weet niet/geen mening 5% 11% 11% 11% 9% 14% 10% 9% 9% 11% 13% 7% 11% 10% 10% 16% 16% 14% 12% N= De significante afwijkingen zijn berekend op basis van het % respondenten dat het (helemaal) eens is met de stelling.

5 D1.2 Burgers hebben voldoende invloed op datgene wat de gemeente doet Rosmalen Helemaal mee eens 3% 1% 3% 2% 1% 1% 2% 2% 0% 1% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 1% Mee eens 19% 17% 14% 18% 16% 17% 17% 21% 14% 12% 16% 16% 20% 19% 16% 16% 14% 15% 13% Niet eens, niet oneens 35% 41% 38% 39% 42% 34% 31% 37% 40% 43% 35% 33% 42% 42% 38% 33% 30% 33% 30% Oneens 21% 17% 15% 9% 19% 23% 14% 15% 23% 17% 15% 28% 13% 8% 18% 24% 26% 25% 31% Helemaal mee oneens 3% 5% 9% 5% 2% 5% 4% 5% 4% 6% 5% 7% 1% 1% 5% 7% 8% 6% 9% Weet niet/geen mening 18% 19% 21% 26% 20% 22% 32% 21% 19% 21% 26% 15% 23% 30% 22% 18% 22% 18% 16% N= D1.3 Er zijn voldoende mogelijkheden tot inspraak op gemeentelijke plannen Rosmalen Helemaal mee eens 4% 1% 3% 3% 1% 1% 2% 2% 0% 2% 2% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 2% 2% Mee eens 23% 27% 18% 29% 26% 25% 26% 28% 21% 21% 21% 28% 25% 24% 23% 25% 25% 26% 25% Niet eens, niet oneens 33% 31% 37% 29% 35% 28% 28% 28% 40% 33% 29% 32% 33% 39% 33% 30% 26% 28% 28% Oneens 15% 11% 13% 8% 10% 16% 8% 11% 16% 14% 12% 19% 11% 4% 13% 14% 15% 14% 19% Helemaal mee oneens 1% 5% 5% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 2% 4% 2% 1% 3% 5% 5% 3% 4% Weet niet/geen mening 24% 24% 24% 30% 25% 28% 34% 28% 21% 27% 34% 16% 29% 32% 27% 24% 28% 25% 22% N=

6 D1.4 Burgers worden voldoende betrokken bij het maken van gemeentelijke plannen Rosmalen Helemaal mee eens 3% 0% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 2% 2% Mee eens 20% 15% 17% 19% 20% 16% 20% 19% 14% 12% 15% 16% 21% 12% 17% 17% 16% 18% 16% Niet eens, niet oneens 32% 33% 33% 32% 33% 30% 33% 34% 34% 36% 26% 30% 26% 42% 32% 29% 28% 30% 29% Oneens 20% 21% 14% 13% 18% 19% 12% 17% 26% 19% 18% 26% 16% 7% 19% 24% 22% 23% 29% Helemaal mee oneens 2% 7% 7% 3% 4% 4% 5% 3% 3% 4% 5% 9% 3% 3% 4% 6% 7% 6% 5% Weet niet/geen mening 23% 23% 25% 31% 23% 30% 30% 26% 21% 28% 34% 17% 33% 34% 27% 23% 26% 23% 19% N= D1.5 Burgers worden voldoende betrokken bij het uitvoeren van gemeentelijke plannen Rosmalen Helemaal mee eens 1% 0% 3% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Mee eens 12% 13% 14% 15% 16% 14% 15% 14% 10% 11% 9% 15% 16% 17% 13% 15% 14% 14% 12% Niet eens, niet oneens 38% 32% 37% 32% 37% 29% 35% 34% 41% 38% 27% 29% 31% 41% 34% 32% 30% 31% 32% Oneens 20% 21% 14% 14% 18% 21% 11% 17% 23% 17% 20% 26% 15% 6% 19% 23% 21% 24% 28% Helemaal mee oneens 3% 6% 6% 4% 3% 5% 4% 3% 3% 5% 4% 8% 2% 3% 4% 6% 7% 6% 5% Weet niet/geen mening 25% 28% 26% 33% 25% 32% 34% 31% 24% 27% 39% 22% 35% 32% 29% 24% 28% 24% 21% N=

7 D1.6 De gemeente reageert goed op problemen in de buurt Rosmalen Helemaal mee eens 2% 2% 4% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 2% Mee eens 20% 28% 24% 26% 23% 23% 30% 25% 18% 21% 22% 20% 30% 23% 23% 22% 23% 24% 21% Niet eens, niet oneens 30% 28% 29% 23% 35% 24% 26% 31% 33% 32% 28% 33% 30% 37% 30% 30% 31% 31% 32% Oneens 19% 11% 9% 10% 13% 14% 7% 12% 21% 9% 12% 15% 8% 5% 13% 16% 14% 17% 19% Helemaal mee oneens 4% 6% 9% 3% 4% 5% 5% 4% 3% 5% 4% 5% 2% 2% 5% 7% 6% 5% 7% Weet niet/geen mening 25% 24% 25% 35% 24% 32% 31% 26% 24% 32% 33% 26% 28% 33% 28% 24% 23% 22% 20% N= D1.7 De gemeente draagt samen met bewoners zorg voor de ontwikkeling in buurten en wijken Rosmalen Helemaal mee eens 3% 2% 5% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 2% 4% 3% 1% 2% 3% 2% Mee eens 35% 37% 35% 47% 41% 36% 39% 38% 27% 26% 32% 38% 32% 28% 34% 37% Niet eens, niet oneens 26% 30% 28% 18% 26% 21% 25% 29% 36% 32% 26% 30% 30% 39% 28% 28% Oneens 11% 5% 6% 6% 7% 10% 4% 8% 15% 6% 8% 9% 7% 3% 8% 10% Helemaal mee oneens 2% 5% 5% 2% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 3% 1% 1% 0% 3% 3% Weet niet/geen mening 24% 21% 20% 24% 21% 27% 27% 20% 20% 32% 27% 19% 29% 28% 24% 19% N=

8 D1.8 Ik voel me door de dorps-, wijk- of bestuursraad goed vertegenwoordigd Rosmalen Helemaal mee eens 1% 1% 4% 1% 1% 2% 2% 4% 1% 0% 0% 7% 2% 1% 2% 2% 2% 3% 2% Mee eens 16% 21% 17% 19% 31% 21% 19% 35% 15% 12% 15% 44% 34% 35% 20% 20% 20% 21% 20% Niet eens, niet oneens 29% 26% 30% 23% 25% 26% 28% 29% 34% 30% 22% 22% 22% 34% 27% 29% 25% 28% 27% Oneens 10% 15% 7% 12% 10% 9% 3% 6% 13% 9% 10% 8% 7% 2% 10% 10% 8% 8% 10% Helemaal mee oneens 4% 7% 5% 4% 4% 6% 3% 2% 3% 4% 7% 2% 2% 1% 4% 5% 4% 3% 3% Weet niet/geen mening 41% 30% 37% 41% 29% 35% 44% 23% 34% 45% 46% 16% 32% 27% 37% 34% 40% 37% 38% N=

9 D2 Bent u met de volgende stellingen eens of oneens? D2.1 Als kiezer heb ik invloed op wat er in de gemeente gebeurt Rosmalen Helemaal mee eens 4% 2% 3% 4% 3% 2% 3% 4% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 3% 2% 2% 2% 3% Mee eens 32% 33% 29% 38% 28% 34% 32% 33% 27% 24% 23% 26% 23% 23% 29% 30% 28% 28% 27% Niet eens, niet oneens 28% 32% 24% 24% 34% 28% 28% 29% 32% 35% 32% 34% 37% 37% 31% 29% 29% 35% 38% Oneens 17% 14% 17% 13% 15% 17% 18% 14% 17% 19% 16% 19% 12% 10% 16% 18% 20% 19% 18% Helemaal mee oneens 2% 5% 4% 3% 4% 4% 2% 3% 3% 6% 5% 3% 2% 3% 4% 6% 6% 5% 6% Weet niet/geen mening 16% 14% 23% 18% 17% 15% 18% 16% 17% 14% 18% 15% 24% 26% 17% 15% 16% 12% 9% N= D2.2 Ik voel mij goed vertegenwoordigd door de gemeenteraad Rosmalen Helemaal mee eens 2% 3% 2% 3% 1% 1% 2% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% Mee eens 16% 18% 15% 21% 19% 21% 20% 17% 15% 12% 17% 18% 19% 17% 17% 18% 16% 24% 17% Niet eens, niet oneens 35% 43% 34% 32% 40% 33% 34% 41% 37% 37% 31% 39% 40% 42% 36% 34% 35% 37% 41% Oneens 19% 14% 17% 12% 12% 15% 13% 13% 19% 16% 16% 17% 13% 10% 16% 20% 20% 19% 21% Helemaal mee oneens 3% 5% 3% 2% 5% 3% 1% 3% 3% 8% 6% 4% 1% 2% 4% 5% 6% 6% 7% Weet niet/geen mening 25% 18% 29% 30% 24% 27% 30% 25% 27% 25% 29% 22% 26% 30% 26% 23% 23% 14% 13% N=

10 D2.3 Ik weet wie de burgemeester en wethouders zijn Rosmalen Helemaal mee eens 7% 11% 11% 9% 9% 5% 9% 10% 6% 5% 7% 9% 4% 2% 7% 8% Mee eens 39% 39% 34% 33% 39% 39% 31% 37% 39% 38% 34% 43% 32% 36% 37% 41% Niet eens, niet oneens 20% 21% 22% 20% 21% 21% 24% 23% 20% 26% 20% 23% 18% 22% 22% 21% Oneens 22% 15% 11% 18% 15% 19% 20% 13% 17% 17% 18% 14% 20% 19% 17% 17% Helemaal mee oneens 5% 7% 9% 9% 7% 7% 7% 6% 3% 4% 10% 5% 7% 2% 7% 5% Weet niet/geen mening 6% 8% 13% 12% 8% 9% 8% 11% 14% 10% 10% 6% 19% 19% 10% 9% N= D2.4 Ik vind dat de burgemeester en wethouders goed zichtbaar zijn in de stad Rosmalen Helemaal mee eens 3% 4% 4% 3% 4% 2% 5% 3% 1% 2% 4% 5% 1% 1% 3% 3% Mee eens 31% 34% 25% 26% 28% 28% 20% 27% 25% 25% 20% 27% 24% 30% 26% 28% Niet eens, niet oneens 27% 30% 30% 28% 30% 29% 34% 34% 30% 30% 31% 35% 23% 34% 30% 30% Oneens 22% 15% 22% 22% 20% 22% 19% 17% 17% 23% 18% 19% 19% 10% 19% 20% Helemaal mee oneens 3% 6% 4% 4% 3% 4% 3% 5% 4% 6% 5% 2% 7% 3% 4% 4% Weet niet/geen mening 13% 11% 15% 18% 15% 15% 19% 14% 22% 14% 22% 13% 25% 22% 17% 15% N=

11 D2.5 Ik heb vertrouwen in de burgemeester en wethouders Rosmalen Helemaal mee eens 3% 2% 3% 3% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 5% 3% 2% 0% 3% 2% 3% 5% 5% Mee eens 38% 35% 32% 32% 35% 33% 37% 38% 28% 32% 31% 35% 30% 41% 33% 32% 34% 47% 35% Niet eens, niet oneens 33% 39% 35% 33% 32% 36% 33% 37% 35% 38% 32% 37% 35% 37% 35% 36% 32% 30% 37% Oneens 9% 9% 12% 6% 9% 8% 5% 6% 12% 8% 8% 9% 7% 1% 9% 11% 11% 7% 10% Helemaal mee oneens 5% 5% 3% 3% 2% 2% 1% 3% 5% 4% 6% 2% 3% 2% 4% 4% 6% 4% 5% Weet niet/geen mening 13% 10% 15% 23% 19% 18% 21% 13% 18% 15% 18% 13% 23% 19% 16% 15% 14% 7% 8% N= D2.6 Burgemeester en wethouders maken hun beloften waar Rosmalen Helemaal mee eens 1% 0% 2% 0% 0% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 2% 2% Mee eens 10% 10% 9% 13% 10% 10% 11% 12% 6% 8% 9% 9% 9% 12% 9% 9% 11% 23% 13% Niet eens, niet oneens 43% 46% 42% 38% 47% 38% 40% 45% 47% 48% 33% 50% 41% 40% 42% 43% 38% 44% 50% Oneens 12% 14% 12% 8% 10% 12% 5% 7% 14% 10% 10% 14% 7% 5% 11% 14% 14% 10% 10% Helemaal mee oneens 2% 6% 6% 2% 4% 3% 1% 3% 5% 4% 6% 1% 3% 0% 4% 5% 6% 3% 5% Weet niet/geen mening 32% 24% 29% 39% 28% 37% 42% 31% 26% 29% 41% 26% 39% 43% 33% 29% 29% 19% 19% N=

12 D2.7 De gemeente wordt goed bestuurd Rosmalen Helemaal mee eens 2% 0% 4% 3% 1% 1% 3% 3% 3% 2% 3% 1% 2% 0% 2% 1% 3% 4% 4% Mee eens 42% 38% 29% 39% 37% 33% 39% 35% 29% 32% 31% 38% 35% 37% 34% 32% 31% 46% 35% Niet eens, niet oneens 34% 35% 37% 32% 31% 36% 29% 36% 37% 40% 31% 41% 33% 34% 35% 36% 34% 33% 38% Oneens 5% 7% 7% 3% 7% 5% 4% 3% 7% 4% 4% 5% 2% 1% 5% 8% 10% 4% 8% Helemaal mee oneens 2% 4% 2% 2% 3% 1% 0% 2% 3% 3% 5% 1% 2% 1% 3% 3% 4% 2% 3% Weet niet/geen mening 15% 15% 21% 22% 21% 23% 25% 21% 20% 19% 27% 13% 26% 27% 21% 19% 19% 11% 12% N= D2.8 Ik weet dat er een nieuwe burgemeester is per oktober Rosmalen Helemaal mee eens 41% 39% 38% 41% 42% 41% 34% 39% 30% 34% 32% 36% 31% 22% 36% Mee eens 37% 42% 38% 36% 43% 33% 41% 45% 40% 42% 36% 47% 36% 45% 39% Niet eens, niet oneens 3% 4% 7% 3% 3% 4% 6% 2% 5% 5% 2% 3% 4% 7% 4% Oneens 10% 3% 3% 5% 4% 8% 5% 3% 7% 9% 8% 5% 6% 6% 6% Helemaal mee oneens 3% 4% 5% 6% 3% 6% 6% 6% 4% 3% 9% 3% 8% 4% 5% Weet niet/geen mening 6% 7% 9% 10% 5% 9% 9% 5% 14% 7% 12% 5% 14% 15% 9% N=

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ZWIJNDRECHT 2017 Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM 2017

Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM 2017 Monitor Communicatie en Bestuur ALBLASSERDAM Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3

Stadsmonitor. -thema Bestuur- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Bestuur- 1. Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Stadsmonitor -thema Bestuur- Modules Samenvatting 2 Oordeel over het bestuur 3 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Marieke Selten tel.: (024) 329 29 16 / (024)

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur PAPENDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over communicatie

Nadere informatie

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch

Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Omgaan met elkaar in s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 We willen dat mensen op een prettige manier met elkaar omgaan in de gemeente s-hertogenbosch, ongeacht eventuele cultuurverschillen,

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen.

10% 23% 40% 20% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Figuur 2 Bent u bekend met het werk van de gemeenteraad van Zeewolde? (n=547) in grote lijnen. Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 6: gemeenteraad juni 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 6 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De vragen gingen deze keer over

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017

Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT 2017 Monitor Communicatie en Bestuur DORDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur Bijlagen De zes gemeenten in de Drechtsteden vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners

Nadere informatie

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding In opdracht van de Taskforce Armoede heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek acht stellingen over

Nadere informatie

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding Wijkpleinen en KOO Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek 1. Inleiding In deze notitie staan cijfers over de bekendheid en het gebruik van de wijkpleinen in s-hertogenbosch. En cijfers over de

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout

Burgerijenquête Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 Imago van de gemeente Oosterhout Burgerijenquête 2008 De Oosterhoutse Burgerijenquête is een vorm van onderzoek waarbij, via een uitgebreide vragenlijst, meerdere thema s tegelijk

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus O&S februari 2012 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Septemberpeiling Sportevenementen Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Sportevenementen Utrecht heeft de afgelopen jaren verschillende (inter)nationale sportevenementen verwelkomd.

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2012

Omnibusonderzoek 2012 Omnibusonderzoek 20122 Over gemeentelijke informatie, (buurt)participatie en imago Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden.

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens

Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Resultaten peiling BornePanel Statushouders Eind november en begin december konden de leden van het BornePanel deelnemen aan de peiling over statushouders in de gemeente Borne. De vragenlijst bestond uit

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte

Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Dienstverlening Realisatie en Beheer Openbare Ruimte Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2016 Samenvatting In het najaar van 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Digipanel schuldenproblematiek

Digipanel schuldenproblematiek Digipanel schuldenproblematiek Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 2018 Samenvatting Eind 2017 zijn door de gemeenteraad van s-hertogenbosch de kaders voor het voorkomen

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch

Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch Digipanel over: Dierenparkjes in s-hertogenbosch O&S s-hertogenbosch Juli 6 Digipanel over dierenparkjes in s-hertogenbosch Inleiding In zijn als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen de subsidies voor

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011 Internetpanel Hengelo jaargang 9, peiling 2 20 oktober 20 Vernieuwen en bezuinigen deel II Het thema van de tweede internetpeiling van 20 is, net als de eerste peiling van dit jaar, Vernieuwen en bezuinigen.

Nadere informatie

Beleving van de Giro d'italia Utrecht

Beleving van de Giro d'italia Utrecht Beleving van de Giro d'italia Utrecht Opdrachtgever: Provincie Utrecht ECORYS Nederland BV Michel Briene Elvira Meurs Manfred Wienhoven Rotterdam, 29 juli 2010 ECORYS Nederland BV Postbus 4175 3006 AD

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Stadspanel: Oud en nieuw 2018

Stadspanel: Oud en nieuw 2018 veel respons Stadspanel: Oud en nieuw 2018 Erik van der Werff April 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 2 1.2 Doel van het onderzoek... 2 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Beeld van de gemeente

Beeld van de gemeente Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Burgerijenquête 2010 Beeld van de gemeente (imago en politieke betrokkenheid) Synopsis: De Oosterhoutse Burgerijenquête wil

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012

Burgerpeiling Langedijk. Gemeente Langedijk Maart 2012 Gemeente Langedijk Maart 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1827 Datum : Maart 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling maatschappelijke dialoog april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de maatschappelijke

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Hondenbeleid

Onderzoek Inwonerspanel: Hondenbeleid 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 september kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND

WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND WAARDERING GEMEENTEBESTUUR KOGGENLAND Gemeente Koggenland Maart 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/concept Datum Maart

Nadere informatie

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd:

De volgende twee stellingen met betrekking tot scholing van uitzend-/detacheringskrachten zijn aan het Metalektropanel voorgelegd: Twee keer per jaar wordt in de vragenlijst van de Arbeidsmarktmonitor Metalektro ook een QuickScan met actuele vragen of stellingen voorgelegd aan de deelnemende metalektrobedrijven. In deze QuickScan

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade Oktober 2011 Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan de eisen die voorstellingen

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Windmolens. Mei 2016

Windmolens. Mei 2016 Windmolens Mei 2016 1. Achtergrond Vereniging Eigen Huis wil meer inzicht in de visie van haar leden die in of vlak bij de planomgeving wonen op de komst van de grote windmolenparken. In sommige gebieden

Nadere informatie

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014

Onderzoek vuurwerk. Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Onderzoek vuurwerk Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 18 november 2014 Drie op de vier panelleden wil het afsteken van vuurwerk door inwoners beperken of verbieden. Mensen willen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008

Feiten en cijfers. Studenttevredenheids onderzoek juni 2008 Feiten en cijfers Studenttevredenheids onderzoek 2008 juni 2008 Feiten en cijfers 2 Studenttevreden heids - onderzoek 2008 Inleiding In maart 2008 hebben 27 hogescholen dezelfde vragenlijst voorgelegd

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015

Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN 2015 Monitor Communicatie en Bestuur DRECHTSTEDEN Inhoud 1. Conclusies 2. Aanleiding 3. Communicatie 4. Bestuur 5. Per gemeente De zes gemeenten in de vinden het belangrijk om de opinie van hun inwoners over

Nadere informatie

Interesse in geldbesteding gemeente

Interesse in geldbesteding gemeente Interesse in geldbesteding gemeente BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Rekenkamercommissie controleert o.a. of de gemeente haar geld goed besteedt. De Rekenkamercommissie

Nadere informatie

Zonne-energie. Een stadspanelonderzoek. November Erik van der Werff.

Zonne-energie. Een stadspanelonderzoek. November Erik van der Werff. Zonne-energie Een stadspanelonderzoek Erik van der Werff November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Onderzoeksmethode

Nadere informatie

Hondenbeleid Deventer Eindmeting

Hondenbeleid Deventer Eindmeting Hondenbeleid Deventer Eindmeting Januari 2011 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jasper Baks Telefoonnummer : 694229 Mail : jr.baks@deventer.nl Strategische Ontwikkeling 1 Inhoud Algemene samenvatting

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen

Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen Rapport Onderzoek Pilot Gfe-afval Enkhuizen Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Oordeel containers... 4 3. Ophaalfrequentie PDM-zakken... 8 4. Oordeel Pilot... 9 5. In een oogopslag... 10 2 1. Inleiding In de

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Veiligheidsgevoel in fietstunnels

Veiligheidsgevoel in fietstunnels Bestuursondersteuning Afdeling Onderzoek & Statistiek Veiligheidsgevoel in fietstunnels Omnibusonderzoek 2008 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek 2008 Opdrachtgever Gemeenteraad/Sector BO Uitvoering Gemeente

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018

Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel. augustus 2018 Resultaten peiling afvalinzameling Rijssen-Holten Panel augustus 2018 Inwonerpeiling afvalinzameling Inwonerpeiling Eind 2016 is er een aantal wijzigingen in de afvalinzameling doorgevoerd. De gemeente

Nadere informatie

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad

Water drinken. Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Water drinken Resultaten 1-meting op de CJ s in Zaanstad Deelnemers In de eerste maanden van 215 hebben 339 ouders die de 5 Centra Jong (CJ) in Zaanstad bezochten een vragenlijst ingevuld over hun kind

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud

Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Stadspanelonderzoek naar de communicatie over het groenonderhoud Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel, waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Momenteel telt het panel

Nadere informatie

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET

PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET PEILING ERVARINGEN MET EDE DOET ACHTERGROND EN OPZET PEILING De gemeente Ede wil inwoners graag betrekken bij het behoud en het verbeteren van de leefkwaliteit in de buurt. Doel is het bevorderen van sociaal

Nadere informatie

De IGJ in 2018 minder bekend dan de IGZ in Wel zijn burgers op bepaalde aspecten positiever over het functioneren van de IGJ

De IGJ in 2018 minder bekend dan de IGZ in Wel zijn burgers op bepaalde aspecten positiever over het functioneren van de IGJ Dit factsheet is een uitgave van het Nivel. De gegevens mogen met bronvermelding (M.P. Kooijman, A.E.M. Brabers & J.D. de Jong. De IGJ in minder bekend dan de IGZ in. Wel zijn burgers op bepaalde aspecten

Nadere informatie

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van

2014, peiling 5 november 2014. hebben nog 178 Hengeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Het onderwerp van resultaten 2014, peiling 5 november 2014 Van 28 oktober tot en met 9 november 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.663 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.424 leden de vragenlijst

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Samenvatting Gemeentelijke communicatie, 2018 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om de mening van Delftenaren over de gemeentelijke berichtgeving online en in de Stadskrant Delft te peilen. Daarnaast

Nadere informatie

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING EVALUATIE ALGEMENE PERIODIEKE KEURING Peiling Huurderspanel Woonwaard Januari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 7543 EZ Enschede Rapportnummer 2018/015 Datum Januari 2018

Nadere informatie

Sportparticipatie 2012 Volwassenen

Sportparticipatie 2012 Volwassenen Sportparticipatie 2012 Volwassenen Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Overzicht belangrijkste uitkomsten In het najaar van 2012 is de sportparticipatie van bewoners vann de gemeente s-hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Monitor Communicatie en Bestuur

Monitor Communicatie en Bestuur Monitor Communicatie en Bestuur Onderzoekcentrum drs. J.M.A. Schalk G. van Rije, MSc. oktober Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie GR Onderzoekcentrum Impuls Publiciteit, Sliedrecht GR Onderzoekcentrum

Nadere informatie

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland

Uw imago onder uw regionale belanghouders. Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Uw imago onder uw regionale belanghouders Resultaten imago-onderzoek Wonen Noordwest Friesland Over het onderzoek Wonen Noordwest Friesland heeft in oktober 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat

Nadere informatie

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen

UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen UW IMAGO ONDER UW HUURDERS? Resultaten imago-onderzoek Brederode Wonen Over het onderzoek Brederode Wonen heeft in juni 2017 deelgenomen aan het imago-onderzoek dat KWH uitvoerde voor s. Dit imago-onderzoek

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 2018

MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 2018 MONITOR TOEKOMST- SCENARIO S LELYSTAD 18 Onderzoek en Statistiek Gemeente Lelystad Telefoon: 3-278574 E-mail: lelystadspanel@lelystad.nl www.lelystadspanel.nl Colofon Deze rapportage is gemaakt door: Onderzoek

Nadere informatie