Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeer en vervoer. Omnibus 2009"

Transcriptie

1 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010

2 2

3 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente s-hertogenbosch schriftelijk en digitaal naar hun mening over een aantal onderwerpen gevraagd 1. Eén van de onderwerpen was verkeer en vervoer in s-hertogenbosch. Opdrachtgever voor dit onderwerp is SO/ORV. In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten gepresenteerd. Waar nodig kan het verkeers- en vervoersbeleid op basis van deze uitkomsten aangepast worden. Bijna de helft (zeer) tevreden over het openbaar vervoer Bijna de helft van de bewoners is (zeer) tevreden over het openbaar vervoer in de gemeente s- Hertogenbosch. Slechts één op de tien is (zeer) ontevreden. Verreweg het minst tevreden is men in. Het meest tevreden is men in. Hier zijn ook maar weinig mensen (zeer) ontevreden. Figuur 1 Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente s-hertogenbosch? 's-hertogenbosch 46% 18% 10% 13% 14% 53% 20% 6% 13% 8% 52% 17% 8% 11% 52% 14% 8% 13% 51% 9% 11% 17% 49% 19% 9% 14% 9% 46% 13% 3% 17% 22% Rosmalen 44% 19% 14% 11% Muntel / Vliert 44% 7% 25% 41% 22% 10% 11% 16% 39% 22% 19% 10% 11% 38% 22% 9% 15% 17% 28% 32% 15% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden weet niet / geen mening n.v.t. Bereikbaarheid eigen buurt het best met de fiets Bewoners beoordelen de bereikbaarheid van hun buurt met de fiets het best. Bijna 90% zegt namelijk hier (zeer) tevreden over te zijn. Kijkend naar de wijken dan valt op dat men in (96%), en Muntel / Vliert (beiden 95%) het meest positief is. In is men het minst positief. Hier is 65% (zeer) tevreden. Ruim driekwart is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van hun buurt met de auto. Hierover is men het meest tevreden in (88%), (wederom) en (beiden 86%). De bewoners 1 Het omnibusonderzoek is schriftelijk verspreid onder inwoners. Bewoners konden er ook voor kiezen de vragenlijst digitaal in te vullen. In totaal hebben bewoners de vragenlijst ingevuld (respons van 31%). Hiervan zijn er iets minder dan de helft (49%) digitaal ingevuld. 3

4 van de zijn het minst tevreden over de bereikbaarheid van hun buurt met de auto. Slechts 45% geeft aan hier (zeer) tevreden over te zijn. Iets meer dan de helft is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid van hun eigen buurt met het openbaar vervoer (OV). Uitschieters hier zijn (69% is (zeer) tevreden) en en. De laatste twee wijken in negatieve zin. In is 31% (zeer) tevreden, in slechts 17%. Figuur 2 Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met? De fiets 89% 4% 3% 3% De auto 77% 10% 8% 4% Het OV 54% 14% 10% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden weet niet / geen mening n.v.t. Meestal met de fiets of auto naar het centrum Tweederde van de bewoners gaat meestal óf met de fiets (39%) naar het centrum, óf met de auto (26%). Verder wordt ook lopend door 16% van de bewoners gekozen. Uiteraard zijn de verschillen tussen de wijken onderling groot. Uit zegt bijvoorbeeld maar 11% meestal met de fiets te gaan, terwijl dat in de Muntel / Vliert 61% is. Ongeveer een kwart van de bewoners uit Rosmalen gaat met de pendelbus vanaf een transferium. En bewoners uit de gaan meestal lopend (72%). Vergeleken met twee jaar geleden zijn er geen grote verschuivingen zichtbaar. Bewoners die aangeven meestal met de auto naar het centrum te gaan, is gevraagd waarom ze dit doen. Het meest gegeven antwoord is omdat het gemakkelijk is (43%), maar ook het tijdsaspect is belangrijk. Omdat het OV te veel tijd kost / te omslachtig is werd door 37% gekozen, omdat mijn reistijd met de auto het kortst is door 34%. 35% kiest voor de auto omdat hij of zij boodschappen of goederen moet vervoeren. Tien procent koos niet voor één van de gegeven antwoordcategorieën, maar koos voor anders, namelijk. Hiervan zei een derde meestal met de auto te gaan, omdat het OV geen optie is. Ook zei ongeveer een kwart in het centrum te wonen of te werken en dus altijd met de auto naar het centrum te gaan. Centrum het best bereikbaar met de fiets of brommer De bewoners vinden de bereikbaarheid van het centrum het best met de fiets of brommer. Bijna negen op de tien inwoners beoordeelt dit als (zeer) goed. Bewoners uit zijn hier het minst positief over. Maar ook hiervan beoordeelt 72% de bereikbaarheid van het centrum met de fiets of brommer als (zeer) goed. Over de bereikbaarheid van het centrum met de auto is men het minst tevreden. Ruim één op de drie antwoordt op deze vraag (zeer) goed. En ruim een kwart vindt de bereikbaarheid van het centrum met de auto (zeer) slecht. Bij deze vraag is het opvallend om te zien dat bewoner uit de verder weg gelegen wijken positiever zijn dan bewoners uit de dichter bij het centrum gelegen wijken. Zo vindt meer dan de helft van de bewoners uit (61%), (58%) en (57%) de bereikbaarheid van het centrum met de auto (zeer) goed. En is men in Muntel / Vliert (22%) en (23%) het minst tevreden. 4

5 Figuur 3 Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf? Bereikbaarheid van centrum met De fiets of brommer 89% 5% 4% Een pendelbus vanaf een transferium 55% 6% 3% 36% De stadsbus 50% 17% 10% 23% De auto 36% 29% 26% 8% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed niet goed, niet slecht (zeer) slecht weet niet / geen mening Vooral bussen alternatief Op de vraag Wat zou de gemeente moeten doen, zodat u minder vaak met de auto naar het centrum gaat en vaker voor een ander vervoermiddel kiest? antwoordt 48% niet van toepassing, ik neem (bijna) nooit de auto naar het centrum. Het aandeel dat zegt dat dit niet van toepassing is, omdat men toch de auto blijft nemen is even groot als het aandeel dat antwoordt weet niet / geen mening : 13%. Een kwart (662 respondenten) geeft wel een suggestie. Bijna de helft hiervan (46%) betreft het busvervoer. Men wil vooral dat bussen vaker rijden, dat er meer haltes komen en dat bussen beter op tijd rijden. Ook zou een aantal respondenten graag zien dat de bussen goedkoper of zelfs gratis worden. Verder zoekt een aantal respondenten de oplossing in betere fietsvoorzieningen, zoals (bewaakte) fietsenstallingen en (betere) fietspaden. Ook het verder verbeteren van de transferia wordt relatief vaak genoemd. Bijvoorbeeld ruimere openingstijden (ook s avonds en tijdens evenementen), meer transferia of vaker pendelbussen laten rijden. Pendelbussen vaker en op meer uren Op de vraag wat er zou moeten gebeuren zodat men vaker de auto buiten het centrum parkeert als men in het centrum moet zijn, zoekt een groot deel van de respondenten de oplossing in de pendelbussen. 18% wil graag dat de pendelbussen op meer uren rijden (ruimere dienstregeling), 15% wil graag meer pendelbussen per uur. Veertien procent wil graag dat de transferia goedkoper worden. Overigens antwoordt ook hier een groot deel van de bewoners (bijna) nooit met de auto naar het centrum te gaan. De categorie anders, namelijk is door 10% van de respondenten gekozen. Zij zoeken de oplossing vooral in betere busverbindingen (vaker bussen laten rijden, meer bussen). Daarnaast noemen veel respondenten het verbeteren van transferia (goedkoper maken, meer transferia en bijvoorbeeld eentje op loopafstand van de stad). Meer bewaakte fietsenstallingen Meer bewaakte fietsenstallingen in het centrum zou voor 35% van de respondenten een reden zijn om vaker met de fiets naar het centrum te gaan. Ook meer fietsklemmen of fietsbeugels op straat plaatsen in het centrum wordt door redelijk veel respondenten (26%) gekozen. Verder kiest 19% voor veiliger fietspaden, 16% voor kortere wachttijden bij verkeerslichten en 15% voor comfortabeler fietspaden. Bijna één op de vijf zegt dat het niets uitmaakt, omdat hij of zij toch niet (vaker) met de fiets zal gaan. Negen procent van de respondenten heeft zelf een maatregel bedacht. Veel respondenten zouden graag meer fietsenstallingen zien, en dat bewaakte fietsenstallingen langer open en goedkoper zijn. Een deel is voorstander van gratis bewaakte fietsenstallingen in de stad, zoals in Tilburg het geval is. Daarnaast heeft een aantal respondenten het over de verkeersveiligheid (zoals meer voorrang voor fietsers) en het plaatsen van meer verlichting, zodat het s avonds veiliger wordt op de fiets. 5

6 Meer bussen naar het centrum en goedkoper Men wil vooral goedkoper of gratis busvervoer (34%) en meer bussen per uur naar het centrum laten rijden (29%) als maatregel om vaker de bus naar het centrum te nemen. Ook relatief veel gekozen is dienstregeling bussen naar het centrum verruimen (19%) en er voor zorgen dat mensen zich veilig voelen in de bus (). Bijna een derde zegt dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, maar dat men toch de bus niet (vaker ) gaat nemen. Zes procent van de respondenten heeft zelf een maatregel bedacht. Respondenten willen graag meer bushaltes, zowel in de woonomgeving als in de stad zelf. Mensen willen ook graag andere routes, zoals een rechtstreekse bus naar de stad. Veel bussen rijden naar het station. Vervolgens moet men overstappen op een andere bus naar de stad, of lopen. Daarnaast zeggen respondenten de bushalte op de markt te missen. Ook bussen op tijd laten rijden is door meerdere respondenten genoemd. Meer dan de helft (zeer) tevreden over verkeersveiligheid De bewoners zijn meer uitgesproken over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt dan over de verkeersveiligheid in de gemeente. Zo is 56% (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt, en 20% (zeer) ontevreden. Vooral in de, en is men minder tevreden dan in andere wijken. Veel tevredener is men in en de. Over de verkeersveiligheid in de gemeente zijn iets minder bewoners (zeer) tevreden, maar ook minder bewoners (zeer) ontevreden. Figuur 4 Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in? uw eigen buurt 56% 23% 20% 1% de gemeente 's-hertogenbosch 53% 33% 11% 3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden weet niet / geen mening Ten slotte Op de volgende bladzijden worden alle uitkomsten in tabellen gepresenteerd. De N is het aantal respondenten dat op een bepaalde vraag antwoord heeft gegeven. Van vragen die ook in voorgaande jaren zijn gesteld, wordt een tijdreeks gepresenteerd. Bij deze vragen wordt aangegeven of de uitkomst significant meer of minder is ten opzichte van

7 Tabellen D1. Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer tevreden 9% 6% 8% 5% 7% 6% 9% 3% 5% 5% 9% 2% 6% * Tevreden 36% 32% 44% 39% 45% 39% 44% 39% 44% 34% 42% 27% 39% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 13% 22% 17% 14% 19% 20% 22% 19% 22% 32% 18% * Ontevreden 2% 7% 6% 5% 7% 10% 6% 7% 6% 15% 6% 7% * Zeer ontevreden 1% 2% 2% 2% 1% 3% 0% 3% 3% 4% 2% 4% 2% * Weet niet / geen mening 17% 15% 13% 11% 13% 11% 14% 10% 11% 13% * Niet van toepassing 22% 17% 11% 25% 8% 16% 9% 11% 17% 14% * N= * D2. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met het openbaar vervoer? Rosmalen Zeer tevreden 18% 14% 13% 8% 11% 3% 11% 9% 21% 1% 13% * Tevreden 41% 42% 48% 44% 43% 35% 41% 28% 45% 40% 48% 16% 42% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 10% 13% 14% 8% 15% 17% 18% 23% 17% 16% 9% 19% 14% * Ontevreden 3% 6% 6% 4% 8% 16% 11% 19% 5% 13% 4% 31% 9% * Zeer ontevreden 2% 1% 3% 2% 4% 2% 2% 6% 3% 6% 2% 14% 3% * Weet niet / geen mening 10% 8% 10% 10% 11% 13% 10% 11% 9% 7% 8% 10% * Niet van toepassing 16% 16% 7% 20% 6% 11% 5% 11% 8% 6% 9% 10% 10% * N= * 7

8 D3. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de auto? Rosmalen Zeer tevreden 5% 26% 16% 15% 30% 23% 13% 23% 18% 17% 21% 29% 19% * Tevreden 40% 62% 61% 62% 56% 60% 65% 63% 66% 53% 57% 53% 58% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 30% 3% 9% 7% 5% 10% 7% 4% 9% 9% 10% * Ontevreden 1% 7% 6% 5% 2% 6% 6% 3% 10% 4% 5% 6% * Zeer ontevreden 7% 0% 4% 2% 1% 1% 3% 1% 1% 3% 3% 1% 3% * Weet niet / geen mening 2% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 2% 1% 1% 1% 1% * Niet van toepassing 4% 6% 3% 7% 3% 3% 1% 1% 6% 4% 5% 1% 4% * N= * D4. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de fiets? Rosmalen Zeer tevreden 34% 36% 32% 43% 37% 40% 16% 29% 30% 31% 23% 37% 32% * Tevreden 51% 55% 63% 52% 59% 51% 49% 59% 55% 63% 62% 52% 57% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 9% 3% 3% 1% 1% 5% 3% 5% 2% 3% 6% 4% * Ontevreden 2% 0% 0% 1% 0% 0% 13% 4% 2% 2% 5% 2% 2% * Zeer ontevreden 0% 0% 0% 0% 1% 1% 6% 2% 0% 0% 2% 0% 1% * Weet niet / geen mening 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 5% 0% 1% 0% 1% * Niet van toepassing 3% 4% 1% 3% 2% 3% 3% 2% 3% 2% 4% 2% 3% * N= * 8

9 D5. Ik ga in de meeste gevallen naar het centrum van s-hertogenbosch: (slechts één antwoord mogelijk) Lopend 72% 18% 7% 30% 0% 1% 0% 0% 1% 1% 29% 0% 16% 16% Met de fiets 19% 56% 55% 61% 29% 29% 11% 20% 56% 32% 38% 26% 39% 41% Met de brommer 0% 4% 3% 1% 1% 1% 0% 0% 3% 2% 5% 2% 2% * Met de stadsbus 0% 7% 6% 1% 3% 5% 8% 6% 8% 9% 9% 4% 6% 9% Met de pendelbus vanaf een transferium 0% 1% 9% 0% 27% 23% 14% 18% 6% 6% 4% 11% 8% 11% Met de motor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 0% * Met de auto 6% 11% 19% 5% 34% 33% 65% 54% 24% 49% 14% 56% 26% 29% Anders 3% 3% 0% 2% 6% 7% 2% 0% 2% 0% 1% 1% 2% 2% N = Rosmalen 2 2 In 2007 waren er meerdere antwoorden mogelijk 9

10 D6. Waarom neemt u meestal de auto naar het centrum? (Maximaal drie antwoorden mogelijk) Omdat: Het gemakkelijk is 20% 34% 51% 22% 44% 44% 59% 40% 22% 45% 57% 44% 43% 43% Mijn reistijd met de auto het kortst is 20% 22% 25% 25% 35% 36% 48% 36% 15% 49% 11% 41% 34% 35% De afstand te groot is voor een ander vervoermiddel 9% 0% 5% 0% 5% 5% 4% 6% 0% 4% 3% 7% 4% 4% Ik boodschappen of goederen moet vervoeren 36% 49% 41% 11% 44% 26% 44% 31% 44% 33% 20% 37% 35% 38% Ik kinderen of familie moet vervoeren 16% 18% 0% 21% 18% 36% 25% 33% 13% 45% 25% 23% 22% Om medische redenen, omdat ik slecht ter been ben 0% 30% 14% 38% 7% 10% 3% 5% 18% 8% 16% 6% 11% 11% Ik me bij een andere manier van reizen onveilig voel, wel 0% 0% 3% 0% 2% 0% 2% 1% 6% 3% 4% 3% 3% 3% eens bedreigd voel Ik niet de kans wil lopen nat te regenen 0% 15% 3% 0% 1% 4% 4% 1% 5% 4% 4% 4% 4% 5% Het openbaar vervoer te veel tijd kost / te omslachtig is 0% 35% 24% 36% 29% 40% 30% 40% 31% 50% 28% 46% 37% 47% Anders, namelijk: 71% 0% 10% 19% 14% 7% 6% 9% 10% 8% 10% 9% 10% 11% N= Rosmalen 10

11 D7.1. Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf? Bereikbaarheid centrum met de fiets of brommer. Rosmalen Zeer goed 41% 48% 45% 49% 26% 21% 27% 31% 35% 31% 28% 19% 34% * Goed 42% 45% 50% 44% 62% 62% 45% 62% 57% 63% 57% 69% 55% * Niet goed, niet slecht 6% 3% 3% 3% 6% 7% 15% 3% 2% 3% 10% 5% 5% * Slecht 2% 1% 1% 0% 1% 2% 5% 1% 2% 1% 0% 0% 1% * Zeer slecht 1% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 0% * Weet niet / geen mening 8% 3% 1% 4% 5% 8% 8% 3% 3% 2% 4% 6% 4% * N = * D7.2. Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf? Bereikbaarheid centrum met de stadsbus. Rosmalen Zeer goed 11% 14% 13% 10% 10% 4% 14% 7% 8% 8% 10% 2% 9% * Goed 28% 44% 45% 29% 37% 34% 43% 34% 51% 42% 48% 30% 41% * Niet goed, niet slecht 9% 15% 11% 14% 21% 24% 16% 23% 17% 24% 14% 19% 17% * Slecht 4% 4% 6% 7% 6% 9% 7% 14% 6% 13% 7% 20% 8% * Zeer slecht 0% 0% 3% 2% 2% 2% 1% 4% 2% 3% 0% 8% 2% * Weet niet / geen mening 48% 23% 21% 37% 24% 26% 20% 18% 16% 11% 21% 21% 23% * N = * 11

12 D7.3. Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf? Bereikbaarheid centrum met een pendelbus vanaf een transferium. Rosmalen Zeer goed 15% 16% 29% 14% 33% 29% 28% 29% 17% 14% 8% 19% 19% * Goed 25% 29% 37% 26% 41% 47% 30% 38% 38% 35% 43% 31% 36% * Niet goed, niet slecht 4% 7% 5% 4% 3% 8% 9% 9% 4% 11% 3% 8% 6% * Slecht 1% 5% 1% 1% 0% 0% 3% 4% 1% 4% 3% 4% 2% * Zeer slecht 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 1% * Weet niet / geen mening 55% 42% 28% 54% 23% 14% 29% 19% 39% 36% 43% 37% 36% * N= * D7.4. Hoe goed vindt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf? Bereikbaarheid centrum met de auto. Rosmalen Zeer goed 5% 5% 5% 4% 7% 5% 10% 9% 3% 7% 3% 8% 5% * Goed 23% 28% 30% 18% 38% 34% 51% 49% 31% 38% 20% 49% 31% * Niet goed, niet slecht 25% 29% 26% 28% 28% 33% 25% 25% 31% 28% 35% 21% 29% * Slecht 18% 20% 22% 20% 19% 16% 10% 14% 19% 19% 25% 16% 19% * Zeer slecht 8% 10% 9% 10% 4% 7% 4% 3% 9% 5% 7% 5% 7% * Weet niet / geen mening 22% 8% 9% 21% 4% 5% 0% 0% 7% 3% 11% 1% 8% * N= * 12

13 D8. Wat zou de gemeente moeten doen, zodat u minder vaak met de auto naar het centrum van s-hertogenbosch gaat en vaker voor een ander vervoermiddel kiest? Rosmalen De gemeente zou het volgende moeten doen: 13% 17% 19% 14% 32% 25% 34% 36% 27% 41% 22% 45% 25% 40% Niet van toepassing, ik neem (bijna) nooit de auto naar 67% 61% 61% 75% 38% 38% 22% 28% 50% 26% 56% 19% 48% 23% het centrum Niet van toepassing, ik blijf als het even kan toch voor de 4% 9% 8% 1% 15% 21% 32% 26% 9% 25% 8% 24% 13% 11% auto kiezen Weet niet / geen mening 16% 13% 11% 10% 15% 17% 11% 10% 14% 8% 14% 13% 26% N=

14 D9. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker de auto buiten het centrum van de stad parkeert als u in het centrum van s-hertogenbosch moet zijn? (max. 3 antwoorden mogelijk) Transferia goedkoper maken 9% 10% 14% 11% 17% 23% 14% 14% 11% 16% 14% 14% 21% Meer pendelbussen per uur tussen transferia en het 9% 8% 13% 14% 26% 24% 22% 22% 17% 10% 22% 15% * centrum laten rijden Dienstregeling pendelbussen tussen transferia en het centrum verruimen (op meer uren laten rijden) Rosmalen 13% 17% 10% 23% 28% 20% 23% 14% 23% 13% 27% 18% * Hogere parkeertarieven voor de auto in het centrum 2% 4% 7% 6% 6% 3% 6% 5% 5% 2% 5% 2% 4% 7% Anders, namelijk: 15% 8% 9% 5% 10% 8% 18% 9% 11% 7% 21% 10% 16% Geen, ik neem (bijna) nooit de auto naar het centrum 49% 54% 49% 61% 28% 29% 16% 18% 45% 25% 46% 17% 40% 41% Geen, ik blijf als het even kan toch de auto in het centrum 5% 11% 7% 3% 13% 13% 26% 20% 10% 24% 9% 18% parkeren Weet niet / geen mening 15% 9% 10% 9% 7% 11% 8% 8% 13% 9% 11% 9% N=

15 D10. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de fiets naar het centrum van s-hertogenbosch gaat? (max. 3 antwoorden mogelijk) Meer fietsklemmen of fietsbeugels op straat plaatsen in het centrum Zorgen voor meer bewaakte fietsenstallingen in het centrum Rosmalen 31% 39% 26% 45% 19% 16% 17% 15% 32% 16% 27% 13% 26% 29% 23% 34% 36% 28% 41% 40% 27% 40% 35% 33% 42% 33% 35% * Comfortabeler fietspaden (wegdek, etc.) maken 8% 18% 13% 13% 26% 21% 23% 10% 14% 14% 14% 16% 15% 19% Zorgen voor veiliger fietspaden 13% 20% 22% 22% 21% 25% 15% 16% 15% 15% 23% 25% 19% 23% Fietspaden beter verlichten 3% 7% 7% 5% 6% 8% 11% 9% 11% 5% 8% 11% Kortere wachttijden bij verkeerslichten realiseren 8% 15% 20% 18% 11% 15% 14% 13% 22% 22% 13% 14% 16% * Anders, namelijk: 14% 8% 14% 8% 11% 6% 9% 8% 7% 9% 9% 9% 11% Geen, ik neem de fiets toch niet (vaker) 21% 8% 9% 19% 24% 29% 27% 13% 29% 19% 23% 19% 22% Weet niet / geen mening 20% 13% 15% 14% 10% 15% 17% 11% 10% 10% 13% 14% N=

16 D11. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker gebruik maakt van de bus als u in het centrum van s-hertogenbosch moet zijn? (maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Meer bussen per uur naar het centrum laten rijden 9% 29% 29% 35% 31% 37% 44% 34% 44% 15% 52% 29% * Dienstregeling bussen naar het centrum verruimen 8% 14% 17% 7% 18% 27% 25% 24% 18% 28% 16% 41% 19% * (op meer uren laten rijden) Meer bushaltes / bushokjes 3% 5% 5% 7% 6% 10% 14% 11% 10% 9% 8% 3% 7% 5% Genoeg zitplaatsen in de bus 2% 6% 6% 3% 10% 7% 3% 7% 4% 8% 7% 5% 6% Comfortabeler bussen 0% 1% 1% 1% 2% 2% 0% 2% 2% 5% 1% 1% 2% 14% Ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen in de bus 3% 11% 13% 5% 8% 13% 8% 9% 19% 13% 16% 9% 10% Busvervoer goedkoper of gratis maken 28% 32% 20% 32% 43% 32% 34% 42% 48% 32% 30% 34% 50% Bussen toegankelijker maken voor ouderen, 1% 9% 5% 6% 8% 2% 4% 10% 5% 11% 3% 7% 13% gehandicapten Kortere reistijd 4% 4% 3% 3% 18% 17% 16% 8% 9% 23% 1% 9% 9% 14% Anders, namelijk: 9% 7% 8% 6% 6% 5% 10% 6% 5% 8% 4% 5% 6% 8% Geen, ik neem de bus toch niet (vaker) 51% 34% 31% 57% 22% 21% 23% 22% 21% 14% 38% 19% 30% 24% Weet niet / geen mening 17% 8% 8% 8% 8% 6% 6% 7% 10% 3% 7% 9% 4% N=

17 D12. Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de gemeente s-hertogenbosch? Zeer tevreden 4% 1% 2% 5% 1% 1% 1% 3% 3% 4% 1% 2% 2% * Tevreden 52% 49% 49% 47% 53% 47% 59% 61% 46% 56% 48% 49% 50% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 24% 37% 37% 32% 35% 40% 35% 26% 39% 32% 29% 32% 33% * Ontevreden 16% 9% 9% 10% 6% 6% 4% 6% 9% 5% 13% 15% 10% * Zeer ontevreden 3% 0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 3% 2% 2% * Weet niet / geen mening 1% 4% 1% 6% 4% 5% 2% 3% 1% 2% 5% 2% 3% * N= * Rosmalen D13. Hoe tevreden bent u met de verkeersveiligheid in uw eigen buurt? Zeer tevreden 4% 4% 3% 5% 7% 6% 3% 13% 2% 6% 3% 7% 5% * Tevreden 45% 53% 53% 54% 58% 50% 48% 51% 53% 58% 45% 60% 52% * Niet tevreden / maar ook niet ontevreden 22% 22% 27% 23% 21% 24% 26% 16% 24% 24% 22% 14% 23% * Ontevreden 21% 11% 10% 15% 18% 13% 11% 19% 15% 14% * Zeer ontevreden 7% 5% 5% 3% 2% 3% 5% 8% 8% 2% 8% 3% 5% * Weet niet / geen mening 1% 3% 1% 3% 1% 1% 1% 0% 1% 0% 3% 0% 1% * N= * Rosmalen 17

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2015

Verkeer en vervoer. Omnibus 2015 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2016 2 Inleiding In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden.

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2009

Interactief bestuur. Omnibus 2009 Interactief bestuur Omnibus 2009 O&S Januari 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Panelonderzoek

Openbaar Vervoer Panelonderzoek Openbaar Vervoer Panelonderzoek Stadspanel en Ten Boer-panel over openbaar vervoer Kübra Ozisik Juni 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Openbaar vervoer... 4 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade Oktober 2011 Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan de eisen die voorstellingen

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017 Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel Juli 2017 Burgerpeiling (maatwerk) vervoer Burgerpeiling De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een passend vervoer voor alle inwoners. Samen met

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

COLOFON. Nissewaard Peiling 2018 Colofon 2. Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede. Rapportnummer 2019/055.

COLOFON. Nissewaard Peiling 2018 Colofon 2. Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus AN Enschede. Rapportnummer 2019/055. COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2019/055 Datum April 2019 Opdrachtgever Gemeente Nissewaard Auteurs Wouter Andringa, Frank ten Doeschot, Mireille Koomen,

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus O&S februari 2012 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad

Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad Digipanel over: Wijkgericht werken en plussen en minnen van de stad Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Januari 007 Kort samengevat In november 00 is het Bossche digipanel gevraagd naar hun

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010

Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010 Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Gratis met de bus

Nadere informatie

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar

minder dan 5 jaar tussen de 5 en de 10 jaar tussen de 10 en de 15 jaar langer dan 15 jaar Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 3: Wmo-nota juli 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 3 e peiling met het burgerpanel van Zeewolde. De peiling ging over de sociale netwerken

Nadere informatie

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek

Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Digipanel: Financiële armoede s-hertogenbosch Augustus 2006, Bureau Onderzoek en Statistiek Inleiding In opdracht van de Taskforce Armoede heeft het Bureau Onderzoek en Statistiek acht stellingen over

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd Verkeerscirculatie Binnenstad, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd 2 In opdracht van: Raadsgriffie Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding

Wijkpleinen en KOO. Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek. 1. Inleiding Wijkpleinen en KOO Februari 2019, Afdeling Onderzoek & Statistiek 1. Inleiding In deze notitie staan cijfers over de bekendheid en het gebruik van de wijkpleinen in s-hertogenbosch. En cijfers over de

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

2018 Ga toch fietsen!

2018 Ga toch fietsen! 2018 Ga toch fietsen! Enquêtelooptijd: van 29 nov 2018 Voltooid 1158 (62%) Wordt aan gewerkt 54 (3%) Niet beantwoord 654 (35%) 2018 Ga toch fietsen! 1 Voordat we de vragenlijst starten willen wij u verzoeken

Nadere informatie

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van Slimmer Reizen Enquête Factsheet: Universiteit Twente Tiago Fioreze, Universiteit Twente - 27 October 2016 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van SLIMMER REIZEN ENQUÊTE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

Monitor Verkeer en Vervoer 2013

Monitor Verkeer en Vervoer 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013 1-meting Koersnota Hoofdinfrastructuur Bijlage 3 bij Bereikbaarheidsprogramma Koersnota 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013 Inhoudsopgave 1. Monitor Verkeer en Vervoer...

Nadere informatie

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011

jaargang 9, peiling 2 20 oktober 2011 Internetpanel Hengelo jaargang 9, peiling 2 20 oktober 20 Vernieuwen en bezuinigen deel II Het thema van de tweede internetpeiling van 20 is, net als de eerste peiling van dit jaar, Vernieuwen en bezuinigen.

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Buurtrapport Juli 202 Hoe leefbaar en veilig is de buurt? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede keer deelgenomen aan de Integrale Veiligheidsmonitor.

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding... 4 1. Indienen

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Verkeersveiligheid in Bronckhorst

Verkeersveiligheid in Bronckhorst Verkeersveiligheid in Bronckhorst Aanleiding De gemeente Bronckhorst wil graag achterhalen of er verkeersonveilige locaties zijn in de gemeente en zo ja, welke. Niet alle ongelukken die gebeuren zijn bekend

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg

Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg Rapportage enquête winkelstraat Raadhuisstraat en Binnenweg 12 maart 2016 Inleiding De winkelstraat Binnenweg Raadhuisstraat is al jarenlang onderwerp van gesprek. Er zijn al diverse onderzoeken geweest,

Nadere informatie

Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014

Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014 Rosmalen 26 november 2014 Aan het College van Burgemeester en Wethouders Postbus 12345 5200 GZ s Hertogenbosch Betreft art 39 vragen: gevolgen OV Concessie per 14 december 2014 Inleiding; Per 14 december

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten zevende peiling Februari 2016 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2019

Fietsen in Groningen 2019 Fietsen in Groningen 2019 Gert Bos Mei 2019 Marjolein Kolstein www.oisgroningen.nl Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 4 1.2 Doel van het onderzoek...

Nadere informatie

Breda Duurzaam Bereikbaar

Breda Duurzaam Bereikbaar Masterplan Mobiliteit Breda Duurzaam Bereikbaar D66 krijgt het voor elkaar Inhoud Aanleiding 3 Visie 4 Fietsen en wandelen 5 Openbaar vervoer 6 Autoverkeer 7 Aanleiding 3 Breda slibt dicht. Niet alleen

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER MOBILITEIT

HET LEIDERDORPPANEL OVER MOBILITEIT HET LEIDERDORPPANEL OVER MOBILITEIT Gemeente Leiderdorp Juni 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020 308 48 00 Rapportnummer 2019/087 Datum Juni 2019

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie