Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cliëntenonderzoek. Gemeente Zutphen"

Transcriptie

1 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2014 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Shanon klein Goldewijk Juni 2014

2

3 Inhoud Samenvatting... 2 Inleiding Indienen melding Informatievoorziening Wmo-medewerkers Voorzieningen Persoonsgebonden budget Eigen bijdrage Nieuwe cliënten Wmo Platform Maatschappelijke Ondersteuning

4 Samenvatting Inleiding In het voorjaar van 2014 is voor de zevende keer een klanttevredenheidsonderzoek onder de Zutphense cliënten van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. Eind maart zijn door middel van een aselecte steekproef 600 cliënten benaderd met het verzoek de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Cliënten hebben de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst digitaal in te vullen. Hiervan hebben 10 cliënten gebruik gemaakt. Van de aangeschreven cliënten hebben er 230 een correct ingevulde vragenlijst teruggestuurd/ op internet ingevuld. Dit aandeel komt neer op een goede respons van 38%. Indienen melding Een meerderheid van de meldingen (43%) is ingediend vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden. Een kwart van de meldingen heeft betrekking op problemen bij het reizen binnen de gemeente. Kijken we specifiek naar de toegewezen voorzieningen dan komen de cijfers overeen. Huishoudelijke hulp is veruit de meest toegewezen voorziening (40%). Daarnaast betreft 10% van de toegewezen voorzieningen een persoonsgebonden budget (pgb) voor huishoudelijke hulp. Een pas voor de regiotaxi is aan 25% van de cliënten toegewezen. Informatievoorziening De meeste cliënten (tweederde) hebben zelf de laatste melding ingediend. De ruime meerderheid beoordeelt de verkregen informatie bij de laatste melding als goed. Er zijn amper verschillen te zien tussen de waardering van de cliënten die zelf de melding hebben ingediend en cliënten die dit door een ander hebben laten doen. Bijna driekwart van de cliënten (71%) was op de hoogte hoe lang men zou moeten wachten op de gevraagde voorziening. Dit is meer dan in 2013, toen was tweederde hiervan op de hoogte. In bijna alle gevallen (95%) is de termijn waarbinnen men de laatst aangevraagde voorziening ook zou krijgen gehaald. Gemiddeld gaf men een 7,7 voor de laatste aanvraagprocedure voor een voorziening. Dit is een ruime voldoende en (nagenoeg) gelijk aan het cijfer in voorgaande jaren. Wmo-medewerkers De cliënten zijn overwegend tevreden over de Wmo-medewerkers. Bij vijf van de zeven genoemde punten beoordeelt ten minste 80% het betreffende onderdeel als goed. Alleen de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van beantwoording van blijven achter in de waardering. Gemiddeld gaf men de medewerkers een 7,8. Wederom een ruime voldoende. Voorzieningen Er zijn cliënten die de mogelijkheid hadden om zelf een voorziening te kiezen. Net als vorig jaar is een overgrote meerderheid (82%) tevreden over deze mogelijkheid. Over alle voorzieningen is de meerderheid tevreden. Het meest tevreden is men over de aanpassing van de woning, gevolgd door de scootmobiel, het douchezitje en de rolstoel. Het minst tevreden is men, net als voorgaande jaren, over de regiotaxi. Opvallend is echter de significante verbetering in de waardering voor de regiotaxi. De informatie over de keuzemogelijkheid voor verschillende aanbieders is volgens 37% goed. Ongeveer 11% vindt de informatie over de keuzemogelijkheid onvoldoende. Men is vooral ontevreden omdat ze niet wisten dat ze konden kiezen. De kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt beoordeeld als redelijk (17%) tot goed (77%). De voorziening die men ontvangen heeft wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld (2013: 7,7). Voor bijna alle cliënten (91%) is de voorziening die men heeft gekregen na de laatste melding dan ook een oplossing voor het probleem waarvoor men de aanvraag had ingediend. 2

5 Persoonsgebonden budget In 2014 ontvangt 20% van de cliënten die deelnamen aan dit onderzoek een persoonsgebonden budget (PGB). Meer dan de helft is tevreden over de hoogte van het PGB. Verder zijn de meeste cliënten tevreden over de informatie over het PGB (29 van de 34). Eigen bijdrage Bijna tweederde van de cliënten is door de gemeente geïnformeerd over de eigen bijdrage. De cliënten die geïnformeerd zijn beoordelen de ontvangen informatie over de eigen bijdrage als goed (76%). In 2013 was dit hoger, namelijk 82%. Bijna 20% van de cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen heeft overwogen om de betreffende voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage. Een enkeling hiervan (1%) heeft de voorziening uiteindelijk ook niet aangevraagd. Dit is minder dan in Nieuwe cliënten Wmo Eén op de vier respondenten heeft het afgelopen jaar voor het eerst een melding voor maatschappelijke ondersteuning ingediend. Het was deze cliënten duidelijk hoe zij de meldingen konden indienen (75%) en ze hebben het indienen van de aanvraag als gemakkelijk / prettig ervaren (82%). Beide resultaten zijn lager dan in 2013, alleen het eerste resultaat is een significant verschil. Platform Maatschappelijke Ondersteuning Eén op de vijf respondenten geeft aan het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) te kennen. Op de vraag of cliënten wel eens behoefte hebben (gehad) om te praten met of vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige over een melding/aanvraag, antwoordde 21% bevestigend en 61% ontkennend. Meer dan de helft van de cliënten (52%) voelt zich vrij om contact op te nemen met het PMO om te praten of vragen te stellen en bijna 40% wil graag geïnformeerd worden over het PMO. Een folder blijkt de meeste voorkeur te hebben. 3

6 Inleiding Achtergrond Met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten wettelijk verplicht tot het uitvoeren van een cliënttevredenheidsonderzoek Wmo. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen beide gemeenten heeft de gemeente Zutphen aan team Kennis en Verkenning van de gemeente Deventer gevraagd dit onderzoek jaarlijks uit te voeren. In het voorjaar van 2014 is de cliënttevredenheid voor de zevende keer gemeten. Deze rapportage bevat de uitkomsten van deze meting. Doelgroep De doelgroep van het onderzoek betreft cliënten die in het kader van de Wmo een voorziening hebben aangevraagd (en al dan niet hebben ontvangen) voor huishoudelijke verzorging of een woon-, rolstoelof vervoersvoorziening in Respons Eind maart zijn door middel van een aselecte steekproef 600 cliënten benaderd met het verzoek de vragenlijst schriftelijk in te vullen. Cliënten hebben de mogelijkheid gekregen om de vragenlijst digitaal in te vullen. Hiervan hebben 10 cliënten gebruik gemaakt. Van de aangeschreven cliënten hebben er 230 een correct ingevulde vragenlijst teruggestuurd/op internet ingevuld. Dit aandeel komt neer op een respons van 38%. Dit is 2% lager dan in Kenmerken respondenten Iets meer dan de helft van de respondenten is 75 jaar of ouder (52%). Een kwart (25%) is 65 tot 75 jaar. Van de overige 23% is bijna de helft 55 tot 65 jaar en iets meer dan de helft is jonger dan 55 jaar. Figuur 1. Leeftijdsverdeling respondenten 12% 52% 11% 25% 18 tot 55 jaar 55 tot 65 jaar 65 tot 75 jaar 75 jaar of ouder 4

7 1. Indienen melding In dit eerste hoofdstuk krijgen we meer inzicht in de reden voor welk probleem de cliënten een melding hebben ingediend en welke voorziening(en) zij hebben aangevraagd. Veel enkelvoudige meldingen Een ruime meerderheid van de respondenten (59%) heeft de afgelopen 12 maanden voor 1 type probleem een melding/aanvraag ingediend en 17% heeft dit gedaan voor 2 typen problemen. Opvallend is dat 16% van de respondenten geen reden aangeeft waarvoor hij/zij een melding heeft ingediend. Vooral meldingen vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden In onderstaande figuur zien we dat de meeste van de meldingen (43%) ingediend zijn vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden. Een kwart van de meldingen heeft betrekking op problemen bij het reizen binnen de gemeente. Problemen bij het verplaatsen in en om het huis sluiten de rij met respectievelijk 13% en 21% van de meldingen. De genoemde redenen bij anders zijn divers van aard. Het meest genoemd zijn het aanvragen/vervanging van de invalidenparkeerkaart (9x), gevolgd door aanpassingen in de woning (5x). Ook in 2013 waren de meeste meldingen ingediend vanwege problemen bij het op orde houden van het huishouden. Dit aandeel was toen hoger dan in 2014, te weten 60%. Bij de andere redenen zien we daarentegen dat, in vergelijking met 2013, deze redenen toen vaker genoemd zijn. Figuur 2. Reden indienen melding(en)* verplaatsen in huis 13% verplaatsen in de buurt van huis 21% reizen binnen de gemeente 25% op orde houden van huishouden 43% anders 19% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% * Meerdere antwoorden mogelijk Het Wmo-beleid is niet gericht op specifieke voorzieningen, maar op een oplossing voor het probleem. De ervaring leert echter dat cliënten vanuit de voorzieningen denken. In hun beleving maken ze niet zozeer melding van een probleem, maar vragen ze een specifieke voorziening aan. We hebben de cliënten daarom ook gevraagd welke voorziening(en) zij de afgelopen 12 maanden toegewezen hebben gekregen. Een ruime meerderheid van de cliënten (61%) heeft de afgelopen maanden 1 voorziening toegewezen gekregen. 5

8 In figuur 3 zien we dat veruit de meeste respondenten huishoudelijke hulp als toegewezen voorziening hebben gekregen. Daarnaast heeft 25% van de respondenten de pas voor de regiotaxi toegewezen gekregen. Bij de categorie anders is de invalideparkeerkaart het meest genoemd als toegewezen voorziening (13x), gevolgd door een fiets (5x) en een kaartje voor de toegang van de fietsenstalling bij het station (3x). Vanwege een veranderde vraagstelling is een vergelijking met 2013 niet mogelijk. Figuur 3. Toegewezen voorziening(en)* anders 14% 2014 pas regiotaxi 25% aanpassing aan de woning pgb - huishoudelijke hulp 8% 10% huishoudelijke hulp 40% douchezitje traplift 6% 5% scootmobiel rolstoel 10% 9% * Meerdere antwoorden mogelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 6

9 2. Informatievoorziening De informatievoorziening is een belangrijk aspect bij de dienstverlening vanuit de Wmo. In dit kader zijn de respondenten bevraagd over de informatie die ze hebben gekregen. De resultaten leest u in dit hoofdstuk. Tweederde van de cliënten dient zelf melding in Net als in het afgelopen jaar hebben de meeste cliënten (68%) zelf de laatste melding ingediend. Een derde heeft dit door een ander laten doen. Iets minder dan de helft van deze cliënten (45%) heeft de hulp ingeschakeld van een familielid, veelal een (schoon)zoon of dochter (29%). De overige cliënten hebben bij het indienen van de melding veelvuldig een beroep gedaan op een instelling (44%). Cliënten zijn overwegend tevreden over de ontvangen informatie De ruime meerderheid beoordeelt de verkregen informatie bij de laatste melding als goed (zie tabel 1). Circa 7% vindt de verkregen informatie onvoldoende. Het verschil met 2013 is niet significant te noemen. Ook zijn er amper verschillen te zien tussen de waardering van de cliënten die zelf de melding hebben ingediend en cliënten die dit door een ander hebben laten doen. Er is alleen een significant verschil bij de waardering redelijk, kan beter ; cliënten die zelf een melding hebben ingediend vinden vaker dat de informatie over rechten en plichten beter kan dan cliënten die de melding door een ander hebben laten doen. Ongeveer 20% van de respondenten heeft de informatievoorziening niet beoordeeld of kon dit niet beoordelen. Deze respondenten zijn dan ook niet meegenomen in tabel 1. Tabel 1: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit informatievoorziening Informatievoorziening Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Schriftelijke informatie % 14% 6% % 16% 6% % 10% 3% % 6% 7% % 11% 8% % 10% 7% Mondelinge informatie % 9% 6% % 16% 6% % 7% 4% % 11% 5% % 9% 7% % 7% 8% Rechten en plichten informatie % 12% 6% % 19% 5% % 7% 5% % 11% 5% % 14% 6% % 15% 6% Cliënten konden aangeven wat er beter kan of moet aan de schriftelijke en mondelinge informatie en informatie over de rechten en plichten bij de laatste melding. Informatie over mogelijkheden en onmogelijkheden bij een aanvraag is het meest genoemde verbeterpunt (5x) evenals het verstrekken van duidelijke, begrijpelijke en eerlijke informatie bij een aanvraag/melding (5x). Daarnaast is aangegeven dat er geen informatie is verstrekt over het PGB (3x), liet informatie over de relatie tussen gevraagde voorziening en de eigen bijdrage/kosten voor cliënten te wensen over (3x) en kon de bejegening van mensen beter (3x) 7

10 Wachttermijn bij bijna drie op de vier bekend Bijna driekwart van de cliënten (71%) was op de hoogte hoe lang men zou moeten wachten op de gevraagde voorziening. Dit is meer dan in 2013 toen tweederde van de cliënten op de hoogte was en iets minder dan in Toen was 73% hiervan nog op de hoogte. Een kwart van de cliënten kon expliciet aangeven dat ze hiervan niet op de hoogte waren, 11% moest het antwoord op de vraag schuldig blijven. In bijna alle gevallen (95%) is de termijn waarbinnen men de laatst aangevraagde voorziening zou krijgen ook gehaald. Van de meeste cliënten is de laatste aanvraag toegekend (96%). Drie van de negen cliënten waarvan de aanvraag is afgewezen hadden behoefte aan informatie over een alternatieve oplossing voor hun probleem. Van deze drie cliënten gaven er twee aan deze informatie ook ontvangen te hebben. Ruime voldoende voor verloop aanvraagprocedure Tot slot konden de cliënten hun tevredenheid over de laatste aanvraagprocedure voor een voorziening ook uitdrukken in een rapportcijfer. Gemiddeld gaf men een 7,7. Dit is een ruime voldoende en gelijk aan het cijfer in 2013 en nagenoeg gelijk aan de cijfers van de voorgaande jaren. Een 8 is het meest gegeven cijfer (door 50% van de cliënten), gevolgd door een 7 (24%). Slechts 5% van de cliënten heeft een onvoldoende gegeven. 8

11 3. Wmo-medewerkers In dit hoofdstuk leest u meer over de ervaring van de Wmo-cliënten met de Wmo-medewerkers. Cliënten tevreden over Wmo-medewerkers We zien in tabel 2 op de volgende pagina dat de cliënten overwegend tevreden zijn over de Wmomedewerkers. Bij vijf van de zeven genoemde punten beoordeelt ten minste 80% het betreffende onderdeel als goed. Alleen de telefonische bereikbaarheid en de snelheid van beantwoording van e- mail blijven achter in de waardering. Een klein deel van de cliënten geeft bij de verschillende onderdelen aan deze als onvoldoende te beoordelen. Een lagere waardering voor de telefonische bereikbaarheid In vergelijking met 2013 valt op dat de telefonische bereikbaarheid voor % lager scoort dan in Dit is echter geen significant verschil. Het percentage cliënten dat de telefonische bereikbaarheid met een onvoldoende beoordeelt, is gelijk gebleven. Kijken we verder terug in de tijd, dan zien we dat de snelheid van beantwoording van van de cliënt verslechterd is sinds 2010, maar altijd nog beter is dan in Een 7,8 voor de medewerkers De Wmo-cliënten konden ook de Wmo-medewerkers beoordelen middels een rapportcijfer. Gemiddeld gaf men de medewerkers een 7,8. Wederom een ruime voldoende. Een 8 is het meest gegeven cijfer (47%), gevolgd door een 7 (25%). Een enkeling (3%) heeft een onvoldoende gegeven. In 2013 werd de waardering van de Wmo-medewerkers uitgedrukt in gemiddeld een 7,9. In 2012 was dit een 7,7. 9

12 Tabel 2: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit Wmo-medewerkers Kwaliteitsaspect Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Manier waarop medewerkers % 10% 5% met laatste melding van cliënt % 13% 5% omgingen % 7% 4% % 8% 6% % 8% 6% % 10% 5% Snelheid van reageren op vragen en opmerkingen van de cliënt % 17% 4% % 23% 4% % 20% 2% % 16% 3% % 10% 3% % 10% 3% Telefonische bereikbaarheid % 17% 3% % 18% 3% % 17% 2% % 14% 3% % 13% 5% % 17% 5% Snelheid van beantwoording van Mate van aandacht voor situatie cliënt Mate van aandacht voor wat cliënt vertelt Wijze van omgaan met opmerkingen, vragen of klachten % 18% 2% % 17% 6% % 31% 2% % 13% 5% % 11% 11% % 19% 7% % 12% 4% % 17% 4% % 10% 1% % 12% 4% % 11% 4% % 11% 5% % 13% 3% % 19% 2% % 11% 2% % 11% 3% % 10% 3% % 9% 3% % 14% 4% % 21% 2% % 17% 3% % 13% 6% % 14% 3% % 12% 4% 10

13 4. Voorzieningen Hoe beoordelen cliënten de kwaliteit van de verschillende voorzieningen en biedt de voorziening een oplossing voor het probleem? Hieronder leest u de antwoorden op deze vragen. Meerderheid tevreden over keuzemogelijkheid voorzieningen Van de mensen die de mogelijkheid hadden om zelf een voorziening te kiezen is een overgrote meerderheid (82%) tevreden over deze mogelijkheid. Zo n 12% geeft aan dit redelijk te vinden en de laatste 6% vindt het onvoldoende. Opvallende verbeterde waardering voor de Regiotaxi Over alle voorzieningen is de meerderheid tevreden. Het meest tevreden is men over de aanpassing van de woning, gevolgd door de scootmobiel, het douchezitje en de rolstoel. Het minst tevreden is men, net als voorgaande jaren, over de regiotaxi. Opvallend is echter de verbetering in de waardering voor de regiotaxi. Waar vorig jaar slechts 37% van de gebruikers deze als goed beoordeelde, is dit in %. Dit is een significante verbetering. Zo n twintig procent vindt de regiotaxi redelijk en één op de tien cliënten die gebruik maken van de regiotaxi beoordeelt deze als onvoldoende. Cliënten die gebruik maken van de regiotaxi konden verbeterpunten noemen voor deze voorziening. Het nakomen van afspraken (6x), het tegengaan van lange wachttijden (5x) en het verminderen van onlogische routes (4x) zijn het meest genoemd. Tabel 3: Meningen Wmo-cliënten over kwaliteit voorzieningen Voorziening Jaar Goed Redelijk Onvoldoende Rolstoel % 15% 3% % 12% 6% % 16% 0% % 17% 6% % 19% 6% % 24% 6% Scootmobiel % 15% 8% % 16% 5% % 16% 5% % 24% 5% % 27% 3% % 13% 7% Douchezitje % 6% 4% % 6% 4% % 12% 1% % 13% 2% % 11% 7% % 17% 7% Aanpassing aan de woning % 12% 0% % 19% 6% % 14% 6% % 7% 12% % 11% 11% % 10% 6% Regiotaxi % 40% 26% % 42% 14% % 33% 16% % 42% 16% % 42% 22% % 21% 11% 11

14 Bijna driekwart heeft keuze kunnen maken voor één van de zes aanbieders huishoudelijke hulp Cliënten die vanuit de Wmo recht hebben op huishoudelijke hulp kunnen een keuze maken uit één van de zes aanbieders van huishoudelijke hulp. Men kan ook een persoonsgebonden budget ontvangen voor huishoudelijke hulp. De keuze voor een aanbieder is dan geheel vrij. Figuur 4: Verdeling ontvangen vormen huishoudelijke hulp over Wmo-cliënten huishoudelijke hulp 1 (zorg in natura) 32% huishoudelijke hulp 2 (zorg in natura) 41% bemiddelde hulp 11% een combinatie van huishoudelijke hulp 1 en/of huishoudelijke hulp 2 en/of bemiddelde hulp PGB 4% 3% 9% weet niet / geen huishoudelijke hulp Van de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen geeft 57% aan dat de uitleg over de verschillende vormen van huishoudelijke hulp goed was, 28% vond deze uitleg redelijk en 15% oordeelde hier onvoldoende over. Van de cliënten die huishoudelijke hulp ontvangen, heeft bijna driekwart (72%) een keuze kunnen maken voor één van de zes aanbieders van huishoudelijke hulp. Cliënten die geen keuze konden maken gaven in grote mate aan dat de keuze voor hen gemaakt is. De keuze was door de instelling bepaald en/of men heeft geen keuze voorgelegd gekregen. Bijna veertig procent tevreden over informatie keuzemogelijkheid aanbieders huishoudelijke hulp De informatie over de keuzemogelijkheid voor verschillende aanbieders is volgens 37% goed. Ongeveer een vijfde (21%) van de cliënten met huishoudelijke hulp beoordeelt dit als redelijk en 11% vindt de informatie over de keuzemogelijkheid onvoldoende. Men is vooral ontevreden omdat ze niet wisten dat ze konden kiezen. Daarnaast gaven cliënten aan dat ze onvoldoende informatie over de aanbieders hadden ontvangen. De laatste 31% kon het niet beoordelen. Meer dan de helft van de cliënten (58%) met huishoudelijke hulp ontvangt de hulp van Zorgkompas. TSN en Zorggarant hebben respectievelijk 16% en 12% van de Wmo-cliënten met huishoudelijke hulp onder hun hoede. De overige 13% is verdeeld over De nieuwe zorg thuis, Menzis Wmo en Tzorg. 12

15 Figuur 5: Verdeling organisaties huishoudelijke hulp over Wmo-cliënten 3% 8% 2% 16% Thuiszorg Service Nederland (TSN) Zorgkompas 12% Zorggarant Menzis WMO De nieuwe zorg thuis 58% Tzorg Bijna niemand ontevreden over kwaliteit huishoudelijke hulp De kwaliteit van de huishoudelijke hulp wordt beoordeeld als redelijk (17%) tot goed (77%). Een enkeling is ontevreden. De cliënten met hulp van Menzis Wmo en Tzorg zijn het meest tevreden (100%). Het gaat hier echter om hele kleine absolute aantallen. Vervolgens zijn cliënten van Thuiszorg Service Nederland (TSN) het meest tevreden: 89% beoordeelt de hulp als goed en slechts één cliënt is ontevreden. Kort daarachter volgen de cliënten van De nieuwe zorg thuis (80%) en cliënten van Zorgkompas (76%). Zorggarant blijft met 60% iets achter. In 2013 waardeerde 86% van hun cliënten de hulp van Zorggarant nog als goed. Tabel 4: Mening Wmo-cliënten over kwaliteit huishoudelijke hulp Jaar Goed Redelijk Onvoldoende % 25% 8% % 14% 3% % 18% 5% % 18% 5% % 13% 3% % 17% 5% Een 7,8 voor de voorzieningen De voorziening die men ontvangen heeft wordt gemiddeld met een 7,8 beoordeeld (2013: 7,7). Een enkeling heeft een onvoldoende gegeven (3%). De score 8 is het meest gegeven (41%), gevolgd door een 7 (24%). Voor bijna alle cliënten (91%) is de voorziening die men heeft gekregen na de laatste melding dan ook een oplossing voor het probleem waarvoor men de aanvraag had ingediend. Ook in 2013 gold dit voor 91%. 13

16 5. Persoonsgebonden budget Cliënten kunnen ook een persoonsgebonden budget (PGB) ontvangen om specifieke voorzieningen in te kopen. In dit hoofdstuk staat het PGB centraal. Meeste ontvangers tevreden over betaling en informatie In 2014 ontvangt 20% van de cliënten die deelnamen aan dit onderzoek een persoonsgebonden budget (PGB). In 2013 was dit een vergelijkbaar aandeel, namelijk 21%. Van de respondenten met een PGB is meer dan de helft tevreden over de hoogte van het PGB. Dertien personen vinden de hoogte redelijk en voor 1 cliënt is het onvoldoende. De meesten zijn tevreden over de betaling (29 van de 33). De mensen die niet tevreden zijn geven als reden aan dat zij hierop nog geen antwoord kunnen geven op de gestelde vraag, omdat de betaling nog niet heeft plaatsgevonden. Verder zijn de meeste cliënten tevreden over de informatie over het PGB (29 van de 34) 1 Redenen van ontevredenheid zijn uitlopend van het is niet voldoende tot geen informatie ontvangen. 6. Eigen bijdrage In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de eigen bijdrage. Sinds september 2011 is het beleid over de eigen bijdrage aangepast. Voortaan moeten ook gebruikers van een woonvoorziening een eigen bijdrage betalen (exclusief rolstoel). Cliënten met huishoudelijke verzorging moeten al langer deels zelf financieel bijdragen. Bijna tweederde geïnformeerd over eigen bijdrage, informatie als goed beoordeeld Bijna tweederde van de cliënten (63%) is door de gemeente geïnformeerd over de eigen bijdrage. Iets minder dan een kwart (23%) geeft aan dat dit niet het geval is en 14% weet het niet meer. De cliënten die wel geïnformeerd zijn, beoordelen de ontvangen informatie over de eigen bijdrage als goed (76%). In 2013 was dit hoger, namelijk 82%. Daarnaast oordeelt 20% van de cliënten de informatie redelijk en een enkeling (4%) vindt de ontvangen informatie onvoldoende. Dertien procent van de Wmo-cliënten hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Daarnaast zijn er ook cliënten die (nog) niet weten of ze een eigen bijdrage moeten betalen. Van de overige cliënten, bijna 80%, betalen de meesten een eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp. Dit is tevens de meest voorkomende voorziening, zo bleek al in hoofdstuk 1. 1 Niet alle respondenten met een pgb hebben deze vragen beantwoord. Dit verklaart het verschil in totaal aantallen. 14

17 Figuur 6: Eigen bijdrage voor voorziening* ja, voor huishoudelijke hulp 53% ja, voor scootmobiel 14% ja, anders ja, voor douchezitje 9% 7% Nee Weet (nog) niet 9% 13% * Meerdere antwoorden mogelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Voor meerderheid eigen bijdrage geen reden om aanvraag voorziening te heroverwegen Bijna twintig procent van de cliënten die een eigen bijdrage moeten betalen, heeft overwogen om de betreffende voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage. In 2013 bedroeg dit circa 15%. Een enkeling hiervan (1%) heeft de voorziening uiteindelijk ook niet aangevraagd. Dit is minder dan in Omdat het om een klein aantal respondenten (30) gaat dat heeft overwogen de betreffende voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage, worden de volgende resultaten in absolute aantallen gepresenteerd. Van de cliënten die mogelijk hebben overwogen de voorziening niet aan te vragen vanwege de eigen bijdrage, hebben er 21 toch de huishoudelijke hulp aangevraagd. De scootmobiel is 7 keer toch aangevraagd, 3 keer hebben mensen toch een douchezitje aangevraagd. Ditzelfde aantal heeft toch een aanpassing aan de woning aangevraagd en 2 mensen hebben alsnog een traplift aangevraagd. Een persoon gaf aan dat deze vraag niet op hem/haar van toepassing was. De mensen die toch de voorziening hebben aangevraagd, gaven desgevraagd aan niet zonder de voorziening te kunnen. Dit geldt voor 22 cliënten. Voor vijf personen was de eigen bijdrage acceptabel. Uiteindelijk hebben drie cliënten vanwege de eigen bijdrage niet aangevraagd. Twee van hen gaven aan dat zij de eigen bijdrage niet konden betalen en een persoon gaf aan een goedkopere oplossing te hebben. Eén persoon heeft toch een oplossing gevonden voor het voor het probleem waarvoor hij/zij de melding/aanvraag had ingediend. 15

18 7. Nieuwe cliënten Wmo Een groot deel van de Wmo-cliënten maakt al meerdere jaren aanspraak op de Wmo. Cliënten die het afgelopen jaar voor het eerst een melding hebben ingediend zijn kort bevraagd. Eerste aanvraag gemakkelijk voor nieuwe cliënten Iets meer dan een kwart van de respondenten (27%) heeft het afgelopen jaar voor het eerst een melding/aanvraag voor maatschappelijke ondersteuning ingediend. Het was voor 75% van deze cliënten duidelijk hoe zij de meldingen konden indienen. In 2013 was dit nog 93%. Dit is een significant verschil. In totaal heeft 82% van de cliënten het indienen van de aanvraag als gemakkelijk / prettig ervaren. Dit is niet significant lager dan vorig jaar, toen nog 91% van de respondenten deze mening had. 8. Platform Maatschappelijke Ondersteuning Het Platform Maatschappelijke Ondersteuning (PMO) bestaat uit (belangen)organisaties uit de gemeente Zutphen die zich samen inzetten voor een goed beleid om iedereen de kans te geven op een normale manier te participeren in de maatschappij. Op verzoek van het PMO zijn aan het eind van de enquête een aantal vragen gesteld over het Platform Het PMO is niet bij alle cliënten bekend. Eenvijfde (20%) van de cliënten geeft aan het PMO te kennen. Bijna 70% kent het PMO niet en 10% weet niet of ze het PMO kent. Op de vraag of cliënten wel eens behoefte hebben (gehad) om te praten met of vragen te stellen aan een ervaringsdeskundige over een melding/aanvraag, antwoordde 21% bevestigend en 61% ontkennend. Daarnaast wist 16% van de cliënten deze vraag niet te beantwoorden. Cliënten voelen zich vrij om contact op te nemen Meer dan de helft van de cliënten (52%) voelt zich vrij om contact op te nemen met het PMO om te praten of vragen te stellen en een klein deel (16%) voelt zich niet vrij. Bijna eenderde van de cliënten wist niet of zij zich vrij voelden om contact op te nemen. Cliënten konden redenen aangeven waarom zij zich niet vrij voelden om contact op te nemen. In totaal 28 personen hebben hier gebruik van gemaakt. De meest genoemde reden is Geen behoefte aan (10x), gevolgd door Onbekendheid met de PMO (9x). Een folder het meest voor de hand liggende communicatiemiddel Bijna 40% wil graag geïnformeerd worden over het Platform Maatschappelijke Ondersteuning. Een iets groter aantal (44%) heeft hier geen behoefte aan. In de tabel hieronder staat weergegeven op welke wijze de cliënten bij voorkeur geïnformeerd willen worden over het PMO. Een folder blijkt de meeste voorkeur te hebben. 16

19 Figuur 7: Eigen bijdrage voor voorziening* anders namelijk 3% 2014 het internet 23% een folder 68% in een gesprek met de medewerkers van het Plein 27% * Meerdere antwoorden mogelijk 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 17

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Zutphen 2015 Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni 2015 Inhoud Samenvatting... 4 Inleiding... 6 1. Indienen melding...

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2

1. Inleiding Methode van onderzoek Responsverantwoording Leeswijzer 2 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1. Methode van onderzoek 1 1.2. Responsverantwoording 1 1.3. Leeswijzer 2 2. Tevredenheid Wmo-cliënten 3 2.1. Aanvragen van de voorzieningen 3 2.2. (On)Tevredenheid PGB 4 2.3. Tevredenheid

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd...

1 Inleiding... 2. 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2. 3 Informatie... 4. 4 De aanvraag... 8. 5 Procedure... 14. 6 Wachttijd... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 4 4 De aanvraag... 8 5 Procedure... 14 6 Wachttijd... 16 7 Bejegening... 19 7 Toegewezen aanvragen...

Nadere informatie

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015

Gemeente IJsselstein. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over juli 2015 Gemeente IJsselstein Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL ONDERTITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente IJsselstein Cathelijne

Nadere informatie

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012

Gemeente Nunspeet. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 Gemeente Nunspeet Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2012 mei 2013 Projectnr. 302.103 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702

Nadere informatie

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011

Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 Klanttevredenheid Wmo-verstrekkingen 2011 September 2011 1 Colofon Uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurs- en Concernzaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 bestuursinformatie@utrecht.nl

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014

Gemeente Roosendaal. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013. Concept. 11 augustus 2014 Gemeente Roosendaal Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 Concept 11 augustus 2014 DATUM 11 augustus 2014 TITEL Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Roosendaal

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014

Gemeente Woerden. Klanttevredenheid Wmo over 2013. 31 juli 2014 Gemeente Woerden Klanttevredenheid Wmo over 2013 31 juli 2014 DATUM 31 juli 2014 TITEL Klanttevredenheid Wmo over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Woerden Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 Gemeente Nijkerk Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente Nijkerk DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 321 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 7 1

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2

2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Onderzoeksgroep en dataverzameling... 2 3 Informatie... 3 4 De aanvraag... 7 5 Procedure... 11 6 Bejegening... 14 7 Rechten en plichten... 16 8 Inspraak bij

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009

Wmo-klanttevredenheidsonderzoek. over 2009 Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET CLIËNTTEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING samenvatting Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.nl Foto s: Bas Moerman

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2010 26 april 2011 Projectnr. 331.100 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Inleiding en toelichting Het jaarlijkse Wmo-klanttevredenheidsonderzoek is in april en mei 2015 naar de cliënten verstuurd. Aan de cliënten werd gevraagd of zij de

Nadere informatie

Gemeente Alphen-Chaam

Gemeente Alphen-Chaam Gemeente Alphen-Chaam Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 23 oktober 2015 DATUM 23 oktober 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER AUTEUR(S) Gemeente Alphen-Chaam

Nadere informatie

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014

Gemeente Landsmeer. Wmo-klanttevredenheid over 2013. 5 juni 2014 Gemeente Landsmeer Wmo-klanttevredenheid over 2013 5 juni 2014 DATUM 5 juni 2014 TITEL Wmo-klanttevredenheid over 2013 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Landsmeer Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

Companen waar wonen beweegt

Companen waar wonen beweegt Projectnr. 2632.102/PL Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026)3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail Internet info@companen.nl www.companen.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2009 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo

/2202. gemeente werkendam. werkendam. 12DEC2012. Gemeenteraad Postbus DA Werkendam. clienttevredenheidsonderzoek Wmo gemeente werkendam /2202 Raadhuispiein 1 4251 VZ Werkendam Gemeenteraad Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 507200 Fax: (0183) 50 73 00 E-mail: info@werkendam.nl onderwerp clienttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd

Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Clientervaringsonderzoek Wmo & Jeugd Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Doelgroep 4 1.2 Methode 4 1.3 Respons 4 2. Resultaten Wmo 5 2.1 Contact en toegankelijkheid van hulp of ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015

Gemeente Zeist. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014. 8 juli 2015 Gemeente Zeist Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 8 juli 2015 DATUM 8 juli 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Zeist Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Emmen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9 5

Nadere informatie

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014

Gemeente Beuningen. Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013. Concept. 3 april 2014 Gemeente Beuningen Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 Concept 3 april 2014 DATUM 3 april 2014 TITEL Wmo klanttevredenheidsonderzoek over 2013 ONDERTITEL Concept OPDRACHTGEVER Gemeente Beuningen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe

Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Gemeente Olst-Wijhe Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst/Wijhe,. doc. nr.: 0728-20-ALLE-SR Klanttevredenheidsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Olst-Wijhe

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek (L.) 26 augustus 2015 Nelleke Koppelman Simon Wajer Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 2 SAMENVATTING 4 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012

Companen. Gemeente Steenbergen. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 Companen Gemeente Steenbergen Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 2012 15 juni 2013 Projectnr. 748.104 Companen waar wonen beweegt Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Eindrapportage Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Gemeente Castricum mei juni 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Achtergrond, doelstelling en doelgroep... 7 1.1 Achtergrond voor het klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2011) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2011) Publicatienummer: 1688 Datum: mei 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Dienstverlening

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Beek 20 mei 2014 Simon Wajer Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen

Samenwerking Utrecht West. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen Samenwerking Utrecht West Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2010 Gemeente Maarssen 21 mei 2010 Projectnr. 2632.101/G Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532

Nadere informatie

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011

Gemeente Woerden. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 Gemeente Woerden Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2011 26 maart 2012 Projectnr. 2632.102 Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026) 4458702 E-mail

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2007) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2007) Datum: Mei 2008 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale Zaken Uitgave: Gemeente

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen ROGplus Nieuwe Waterweg Noord 13 juni 2014 Kees-Jan van de Werforst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN

Nadere informatie

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011

Gemeente Lopik. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 Gemeente Lopik Klanttevredenheidsonderzoek Wmo Meting over 2011 7 maart 2012 Projectnr. 331.100/g Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon (026) 3512532 Telefax (026)

Nadere informatie

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Onderzoek naar tevredenheid individuele voorzieningen Wmo 1 COLOFON Samenstelling Hein Quist SGBO Onderzoek > Advies > Implementatie Postbus 10242 2501 HE Den Haag SGBO NIETS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Best Augustus 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslân juli 2015 Nelleke Koppelman Projectnummer: 107696 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015

Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Cliënttevredenheidsonderzoek Wmo 2014-2015 Afdeling: Maatschappelijke ontwikkeling Auteur : Nick Elshof Datum: 25-09-2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 Verantwoording en achtergrond...

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN

TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN TEVREDENHEIDSONDERZOEK KETENPARTNERS SUN GRONINGEN Tevredenheidsonderzoek ketenpartners SUN Groningen Colofon Opdrachtgever SUN Groningen Datum Maart 2017 Auteurs Bert van Putten David Scheffer KWIZ Stavangerweg

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Gemeente Bergen op Zoom Companen BV Boulevard Heuvelink 04 688 KT Arnhem Postbus 74 680 BD Arnhem 06 35 5 3 info@companen.nl www.companen.nl Projectnummer: 748.04 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over 0

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Vianen 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...10

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015

Gemeente Montfoort. Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over augustus 2015 Gemeente Montfoort Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 24 augustus 2015 DATUM 24 augustus 2015 TITEL Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2014 ONDERTITEL OPDRACHTGEVER Gemeente Montfoort Boulevard

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal 27 juni 2014 Kees-Jan van de Werfhorst Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING SAMENVATTING 1 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS

Nadere informatie

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN

GEMEENTE ECHT-SUSTEREN Wmo-klanttevredenheidsonderzoek GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2009 VERSLAG VAN DE RESULTATEN VAN HET TEVREDENHEIDSONDERZOEK ONDER BURGERS MET EEN BEPERKING SAMENVATTING Wmo-klanttevredenheidsonderzoek over 2009

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Hendrik-Ido-Ambacht 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO

RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO RAPPORT TEVREDENHEID CLIËNTEN WMO Haarlem 1 INDEX Index...2 Inleiding...3 1 Samenvatting...4 2 Verantwoording en achtergrondgegevens...5 3 Toegang tot de ondersteuning...7 4 Hulp bij het huishouden...9

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over

Gemeente Bergen op Zoom. Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over Gemeente Bergen op Zoom Klanttevredenheidsonderzoek Wmo over december 0 Projectnr. 78.0/pl Boulevard Heuvelink 0 688 KT Arnhem Postbus 7 680 BD Arnhem Telefoon (06) 55 Telefax (06) 5870 E-mail nl info@companen.

Nadere informatie

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek

Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek Gemeente Winterswijk Wmo klanttevredenheidsonderzoek 25 november 2015 GOM PAN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING GOM PAN EN ADVIES VOOR WONINGMARKT EN LEEFOMGEVING DATUM 25 november 2015 TITEL Wmo

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Stein COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011

Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 2011 1 (11) Onderzoek Huishoudelijke hulp 2011 Auteur Tineke Brouwers en Francien Wisman Respons onderzoek Op 17 mei 2011 kregen 1034 inwoners van Nieuwegein die huishoudelijke hulp ontvangen een vragenlijst

Nadere informatie

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om:

COLLEGEVOORSTEL. Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014. Te besluiten om: COLLEGEVOORSTEL Onderwerp Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 Te besluiten om: 1. De resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2014 in het kader van artikel 9 Wmo juncto artikel 8.9 vierde lid

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught

Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught Onderzoek klanttevredenheid Wmo gemeente Vught mevrouw drs. K. du Long mevrouw drs. J. den Hartog PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010)

Gemeente Breda. Onderzoek klanttevredenheid Wmo. Onderzoek en Informatie. Individuele voorzieningen in Breda (2010) Gemeente Breda Onderzoek en Informatie Onderzoek klanttevredenheid Wmo Individuele voorzieningen in Breda (2010) Publicatienummer: 1656 Datum: April 2011 In opdracht van: Gemeente Breda Directie Sociale

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Lelystad COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Enschede COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe

Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Cliëntervaringsonderzoek 2016 Wet maatschappelijke ondersteuning Gemeente Olst-Wijhe Olst-Wijhe, augustus 2016. doc. nr.: 16.020085 Juni 2016 Jaap Barink Team Kennis en Verkenning Gemeente Deventer Cliëntervaringsonderzoek

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Heemstede November 2015 Nelleke Koppelman Naomi Meys Projectnummer: 107696 Kenmerknummer: Wmo-2409-4588 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Gemeente Tilburg juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 3 HOOFDSTUK 1 VERANTWOORDING EN ACHTERGRONDGEGEVENS 7 1.1

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2008 en klanttevredenheid dienstverlening Gemeente Boskoop opdracht van: Onderzoek uitgevoerd in de gemeente Boskoop DIMENSUS beleidsonderzoek Juni 2008 Projectnummer 317

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Roermond COLOFON

Nadere informatie

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010

1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1 Samenvatting kwaliteitsmeting 2010 1.1 Inleiding De acht deelnemende gemeenten in Noord-Groningen willen meer grip krijgen op de kwaliteit van het doelgroepenvervoer. Daarom hebben zij Mobycon gevraagd

Nadere informatie

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003

Tevredenheid Abw-cliënten. Benchmark rapportage gemeente Maassluis. December 2003 Tevredenheid Abw-cliënten Benchmark rapportage gemeente Maassluis December 2003 Benchmark Werk, Inkomen en Zorg Postbus 85932 2508CP Den Haag telefoon (070) 346 93 00 e-mail: gsd.benchmark@vng.nl website:

Nadere informatie

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014

Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Bijlagenummer 01/10/14/06 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Adviesnota Bestuur datum: 28 augustus 2014 Adviesnota voor: (kopieer en plak voor regel van toepassing) X Onderwerp:

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2013 Wmo-voorzieningen Dienst SoZaWe NW Fryslan Juli 2014 Anouk Olsthoorn Projectnummer: 107560 Samenvatting Uw gemeente heeft meegedaan aan een klantonderzoek Wmo over 2013. De

Nadere informatie

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews

Uitkomsten aanvullende telefonische interviews Uitkomsten aanvullende telefonische interviews De ervaringen van cliënten met de Wmo is een belangrijke graadmeter voor het beleid van de gemeente Barneveld. Daarom heeft de gemeente in februari 2012 een

Nadere informatie

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk.

Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Bijlage 1 Samenvatting uitkomsten klanttevredenheid Ridderkerk 2014 uitgevoerd door BAR-dichtbij in opdracht van de gemeente Ridderkerk. Klanten over de dienstverlening van de aanbieder De dienstverlening

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Gemeente Papendrecht COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Heerhugowaard COLOFON Samenstelling

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Cliëntervaringsonderzoek Wmo Gemeente Noordenveld juli 2017 Samenvatting In april t/m juni 2017 heeft ZorgfocuZ voor de gemeente Noordenveld het cliëntervaringsonderzoek Wmo uitgevoerd. De doelgroep

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken, en Simpelveldl Rapportage gemeente Brunssum Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO 2013 onder Wmo-cliënten van de gemeenten: Brunssum, Nuth, Onderbanken en Simpelveld Rapportage gemeente Simpelveld Gemeente Heerlen Bureau Onderzoek & Statistiek Augustus

Nadere informatie

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze:

Om de resultaten van onderzoeken zo zuiver mogelijk weer te geven, worden de resultaten apart gepresenteerd op de volgende wijze: tevredenheidsonderzoeken door BAR-dichtbij van Wmo dienstverlening Huishoudelijke hulp binnen de BAR gemeenten Zorgperiode 1 t/m 13 2014 (1 januari t/m 28 december 2014) Deze evaluatie geeft een overzicht

Nadere informatie

Enquête Huishoudelijke Hulp

Enquête Huishoudelijke Hulp Postadres:Lammerhof 102 7232AX Warnsveld Bezoekadres: Dreiumme 43 7232CN Warnsveld T: 06-10306511 E: platformmo@gmail.com W: www.platformgcz.com Platform Maatschappelijke Ondersteuning Enquête Huishoudelijke

Nadere informatie

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw

1. Algemene gegevens. 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw Vragenlijst Woonvoorziening WMO 1. Algemene gegevens 1a) Uw geboortejaar :.. 1b) Postcode :... (alleen de cijfers) 1c) Bent u een man of een vrouw? Man Vrouw 2. Wmo-loket Voor de uitvoering van de Wet

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Bloemendaal COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel Kees-Jan

Nadere informatie

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015

Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 Uitkomsten cliëntervaringsonderzoek Wmo 2015 1. Algemeen In het Westerkwartier is het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 afgerond en zijn de resultaten hiervan inmiddels bekend. In 18 van de 23 Groningse

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2009 Cliënten individuele voorzieningen ROGplus COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Anja van

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers. Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2011 Cliënten Wmo-voorzieningen Mantelzorgers Gemeente Zoetermeer COLOFON

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen

Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Klantonderzoek Wmo over 2014 Wmo-voorzieningen Gemeente Den Haag Maart 2015 Naomi Meys Volkan Atalay Projectnummer: 107696 Correspondentienummer: DH-2703-4284 INHOUD INLEIDING 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013

Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek WMO over 2013 Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, juni 2014 Samenvatting Een van de hoofddoelstellingen van de Wmo (Wet

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen

Klantonderzoek Wmo over 2012. Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen Klantonderzoek Wmo over 2012 Wmo-voorzieningen Gemeente Velsen COLOFON Samenstelling Ingrid Dooms Annelieke van den Heuvel SGBO Benchmarking

Nadere informatie

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden

Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Verslag Klanttevredenheidsonderzoek 2007 Gemeente Heusden KTO Wmo 2007 1 Resultaten Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2007 Inleiding Introductie Op 1 januari

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem

Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem Tevredenheidsonderzoek Wmo over 2010 Cliënten individuele voorzieningen Gemeente Haarlem COLOFON Samenstelling Ingrid

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst

Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011. Gemeente Hulst Onderzoek klanttevredenheid Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2011 Gemeente Hulst Middelburg, juni 2012 Colofon Scoop 2012 Samenstelling Peter van Kooten Wim van Gorsel In opdracht van de Vereniging

Nadere informatie