RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014"

Transcriptie

1 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau Maastricht-Bereikbaar Datum: Januari 2015

2 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-2

3 1 INHOUD 2 Inleiding kaartje Onderzoeksvragen Onderzoeksopzet Enquete Resultaten Respons De reizigers Invloed 2 euro kaartje op keuze vervoermiddel Invloed 2 euro kaartje op toekomstig reisgedrag Reismotieven Reisdoel Promotie Bereikbaarheid Maastricht Aantal verkochte kaartjes Conclusies Respons Gebruik 2 euro kaartje evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-3

4 5.3 Motieven en doel Bekendheid Bereikbaarheid Maastricht Bijlage Vragenlijst Rapportcijfer per station Grootte reisgezelschap Flowdiagram invloed 2 kaartje op vervoermiddel Overige Manier van horen over het 2 kaartje evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-4

5 2 INLEIDING KAARTJE Maastricht Bereikbaar heeft in de periode 29 november tot en met 28 december 2014 gedurende vijf weekenden reizigers op de Heuvellandlijn (Kerkrade-Maastricht) de mogelijkheid gegeven te reizen voor 2,- per persoon. Het betrof een kaartje voor zowel de heen- als de terugreis. Maastricht Bereikbaar is geïnteresseerd in de motieven van de reizigers voor het kopen van het kaartje van 2. Het team Onderzoek en Statistiek van de gemeente Maastricht heeft evenals in 2012 en 2013 een onderzoek uitgevoerd naar de motieven van de reizigers die gebruik hebben gemaakt van het kaartje van ONDERZOEKSVRAGEN Met het onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: Is het kaartje van 2 vooraf van invloed geweest op de keuze van de trein als vervoersmiddel? Indien het kaartje van 2 vooraf van invloed is geweest op de keuze van de trein als vervoersmiddel; o Welk vervoersmiddel was dan het alternatief geweest? o Denkt de reiziger met de ervaring van het 2 kaartje een volgende keer eerder te kiezen voor de trein als vervoersmiddel? o Zou de reiziger voor het reguliere tarief ook gebruik maken van de trein als vervoersmiddel? Wat zijn de motieven van de reiziger om met de trein te reizen (gemak, prijs, vermijden files, geen parkeerkosten)? Hoe is de reiziger bekend geworden met de mogelijkheid om voor 2 per trein te reizen? Heeft het kaartje van 2 geleid tot extra reizen? Wat vindt de treinreiziger van de bereikbaarheid van Maastricht? Wat vindt de reiziger van de bereikbaarheid van het opstapstation? Is de reiziger bekend met Maastricht Bereikbaar (incl. logo)? Naast deze onderzoeksvragen zijn ook een aantal achtergrondkenmerken van de reizigers gevraagd zoals leeftijd, postcode, reisgezelschap en het opstapstation. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-5

6 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-6

7 3 ONDERZOEKSOPZET 3.1 ENQUETE De gegevensverzameling heeft plaats gevonden door het in de trein afnemen van papieren vragenlijsten door enquêteurs (Tabel 1). Anders dan voorgaande jaren zijn in 2014 alleen treinreizigers met een 2 euro kaartje gevraagd om de vragenlijst in te vullen. In voorgaande jaren werden alle treinreizigers gevraagd om mee te doen, dus ook de treinreizigers die geen 2 euro kaartje hadden. De vragenlijst is opgenomen in bijlage 6.1. Tabel 1: Tijden gegevensverzameling Datum Tijd 29 november uur uur 30 november uur uur 6 december uur uur 7 december uur uur 13 december uur uur 14 december uur uur 20 december uur uur 21 december uur uur 27 december uur uur 28 december uur uur evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-7

8 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-8

9 4 RESULTATEN 4.1 RESPONS In de periode 29 november 28 december 2014 zijn er in totaal euro kaartjes verkocht. De respons over de vijf weekenden bedraagt 382 respondenten. Dit betekent dat er met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken gedaan kunnen worden over de reizigers die reizen met het 2 euro kaartje. De respons per weekend is weergegeven in Figuur 1. Figuur 1: Respons per weekend november 6-7 december december december december evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-9

10 4.2 DE REIZIGERS De meeste 2 eurokaartreizigers zijn hun reis begonnen op station Landgraaf (Figuur 2). De bereikbaarheid van station Landgraaf scoort onder de respondenten gemiddeld een rapportcijfer van 8,4. Dat is een kleine toename ten opzichte van vorig jaar toen de bereikbaarheid beoordeeld werd met een 8,1. De bereikbaarheid van de opstapstations krijgt gemiddeld van de reizigers een rapportcijfer van 8,2. In bijlage 6.2 is het rapportcijfer per station opgenomen. Van de reizigers geeft 5% aan in Maastricht te wonen. Figuur 2: Opstapstation Kerkrade Centrum Chevremont Maastricht CS Meerssen Valkenburg Schin op Geul Maastricht Randwyck Voerendaal Heerlen Landgraaf Eygelshoven Klimmen-Ransdaal Anders, namelijk Ongeveer de helft van de reizigers reist in een gezelschap van twee personen inclusief de respondent zelf (Figuur 3). Van de respondenten reist 15% alleen en 12% in een gezelschap van drie personen. De gemiddelde grootte van het reisgezelschap wordt weergegeven in bijlage 6.3. De gemiddelde leeftijd van de reizigers is 47 jaar oud. De jongste respondent was 13 jaar oud en de oudste respondent 87 jaar oud. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-10

11 Figuur 3: Grootte reisgezelschap waar de respondent deel van uitmaakt (%) 1% 6% 7% 15% alleen reizend 10% 2 personen 3 personen 4 personen 12% 5 personen 6 of meer 49% Geen mening evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-11

12 4.3 INVLOED 2 EURO KAARTJE OP KEUZE VERVOERMIDDEL Figuur 4 laat zien dat 61% van de reizigers die met het 2 kaartje reist, de treinreis niet had gemaakt als ze geen kaartje van 2 hadden kunnen kopen. Figuur 4: Had u de treinreis ook gemaakt zonder het goedkopere kaartje van 2? (%) 64% 57% 61% 27% 33% 34% 9% 9% 5% Ja Nee Weet niet/geen mening Figuur 5 laat zien dat het merendeel van de reizigers (61%) de reis met de auto zou hebben gemaakt als ze niet met de trein zouden hebben gereisd. Ruim een kwart (29%) van de reizigers geeft aan dat ze in dat geval de reis helemaal niet zouden hebben gemaakt. In bijlage 6.3 is grafisch weergegeven welk alternatief reizigers hadden gekozen die de reis niet hadden gemaakt zonder het 2 euro kaartje. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-12

13 Figuur 5: Alternatief voor reizigers die de treinreis niet hadden gemaakt zonder het 2 kaartje (%) 2% 1% 2% 4% 29% Ik zou de reis niet hebben gemaakt Auto Bus Fiets Lopend 62% Anders INII 4.4 INVLOED 2 EURO KAARTJE OP TOEKOMSTIG REISGEDRAG Door de ervaring met het reizen met het treinkaartje van 2, verwacht 88% van de reizigers in de toekomst eerder de trein te nemen. Ruim 60% van de reizigers (63%) zou echter niet met de trein reizen, wanneer ze het reguliere tarief moeten betalen. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-13

14 4.5 REISMOTIEVEN Meer dan de helft van de reizigers (56%) noemt goedkoop reizen als reden om met de trein te reizen. Ook het niet hebben van kosten voor het parkeren van de auto wordt door ruim de helft van de respondenten genoemd. In 2013 werd dezelfde vraag beantwoord door alle treinreizigers. Het vermijden van parkeerkosten voor het parkeren van de auto werd toen het vaakst als reden genoemd om met de trein te reizen. Figuur 6: Motieven om met de trein te reizen (% - meerdere antwoorden mogelijk) Ik heb geen auto 16% Vermijden van files 24% Niet hoeven zoeken van een parkeerplaats voor auto 45% Geen kosten voor het parkeren van auto 52% Veiligheid 5% Comfort 10% Kortere reistijd Het vermijden van vertraging met auto tengevolge van 7% 8% Gemak van uitstappen in het centrum van de stad 28% Goedkoop reizen 56% Beter voor het milieu 13% Slechte bereikbaarheid centrum met auto Te ver om te fietsen/lopen 8% 10% Anders 4% evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-14

15 4.6 REISDOEL Het doel van de reizigers met het 2 euro kaartje is hoofdzakelijk een dagje uit (62%) en winkelen (56%). Dit komt overeen met de cijfers uit Figuur 7: Reisdoel (% - meerdere antwoorden mogelijk) Dagje uit 62% Studie 2% Bezoek familie/vrienden 7% Winkelen 56% Werk 5% Naar huis 1% Anders 4% evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-15

16 4.7 PROMOTIE Figuur 8 geeft weer dat de meeste reizigers gehoord hebben over het 2 euro kaartje via vrienden en bekenden (36%). Dit komt overeen met Ruim een derde van de respondenten (34%) geeft aan bekend te zijn met het 2 euro kaartje door een advertentie van Maastricht Bereikbaar in de krant. Circa 5% wist het al door vorig jaar, dit is een stijging ten opzichte van vorig jaar (in 2013: 2%). In bijlage 6.5 is weergegeven op welke andere manieren reizigers aangeven over het 2 euro kaartje te hebben gehoord (categorie anders, n=9%). Figuur 8 Promotie (% - meerdere antwoorden mogelijk) Radio Tv Vrienden/bekenden 1% 2% 2% 4% 36% 40% Krant Krant (advertentie Maastricht Bereikbaar) 34% 40% Krant (advertentie Veolia) Kaartautomaat Internet - website Maastricht Bereikbaar Internet - website Veolia Internet - andere websites 5% 4% 5% 6% 5% 4% 1% 25% Ik wist het al door vorig jaar Voorverkoopadres Veoliakaartjes Anders 5% 2% 1% 2% 9% 11% evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-16

17 Figuur 9 laat zien dat bijna een derde deel van de reizigers met het 2 euro kaartje bekend is met de organisatie Maastricht Bereikbaar. Dit komt overeen met Met het logo van Maastricht Bereikbaar is een iets groter aantal respondenten bekend (respectievelijk in 2014 en 2013: 34% en 22%). Figuur 9: Bekendheid met organisatie Maastricht Bereikbaar (%) 67% 66% 30% 32% 3% 2% Ja Nee Weet niet/geen mening evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-17

18 4.8 BEREIKBAARHEID MAASTRICHT Van de reizigers die buiten Maastricht wonen heeft 13% Maastricht geen enkele keer bezocht in de afgelopen 6 maanden. 43% geeft aan de stad 1 tot 3 keer te hebben bezocht en 16% bezocht Maastricht meer dan 11x de afgelopen 6 maanden. Deze 16% bezocht Maastricht vooral met de trein (62%) (Figuur 11). De reizigers die 11 keer of vaker naar Maastricht reisden de afgelopen 6 maanden deden dat in ruim een derde (34%) van de gevallen in verband met werk. Verder werden winkelen (22%) en een dagje uit (18%) het meest genoemd als reden om naar Maastricht te reizen. Slechts 10% van het totaal aantal treinreizigers met een 2 eurokaartje dat niet in Maastricht woont, werkt in Maastricht. Deze 10% reist gemiddeld 4 dagen per week naar Maastricht. Figuur 10: Aantal bezoeken aan Maastricht in de afgelopen 6 maanden (%) - reizigers niet woonachtig in Maastricht 2% 16% 13% 26% 43% 0 keer 1-3 keer 4-10 keer 11 keer of vaker Weet niet/geen mening evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-18

19 Figuur 11: Vervoersmiddel voor reizigers die 11 keer of vaker in de afgelopen 6 maanden Maastricht bezochten (%) 62% 38% Auto Trein De treinreizigers met een 2 euro kaartje die minimaal één keer Maastricht bezochten in de afgelopen 6 maanden én de reizigers die in Maastricht wonen, beoordelen de bereikbaarheid van Maastricht op een gunstig moment gemiddeld met een 7,9. Op een ongunstig moment scoort de bereikbaarheid van Maastricht een 5,8. Deze cijfers komen overeen met voorgaande jaren (Figuur 12). evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-19

20 Figuur 12: Rapportcijfer bereikbaarheid Maastricht 7,8 7,8 7,9 5,1 6,0 5,8 Gunstig moment Ongunstig moment AANTAL VERKOCHTE KAARTJES In totaal zijn er in het laatste weekend van november en de 4 weekenden in december in euro kaartjes verkocht. Gemiddeld werden er per weekend 2300 kaartjes verkocht (Figuur 13). In 2013 werden er gedurende 5 weekenden in dezelfde periode in totaal kaartjes verkocht. Dit betekent dat de totale verkoop van het 2 kaartje in 2014 met 66% is gestegen ten opzichte van evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-20

21 Figuur 13: Gemiddeld aantal verkochte 2 euro kaartjes per weekend Aantal verkochte kaartjes evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-21

22 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-22

23 5 CONCLUSIES 5.1 RESPONS De respons van 382 respondenten is voldoende om met een betrouwbaarheid van 95% uitspraken te doen over de reizigers die reizen met het 2 euro kaartje. 5.2 GEBRUIK 2 EURO KAARTJE Tijdens het laatste weekend in de maand november en de weekenden in de maand december hebben in mensen gebruik gemaakt van het 2 euro kaartje. Meer dan de helft (61%) van de reizigers met het 2 kaartje geeft aan de reis niet met de trein gemaakt te hebben zonder het 2 kaartje. Voor deze groep is het kaartje dus doorslaggevend geweest bij het kiezen voor de trein als vervoersmiddel. Als de reis niet met de trein was gemaakt zouden de reizigers die gebruik maakten van het 2 kaartje in een ruime meerderheid van de gevallen (62%) in de auto zijn gestapt. Opvallend is dat 29% van de reizigers met het 2 kaartje de reis helemaal niet had gemaakt als het kaartje er niet was geweest. Het gebruik van het 2 kaartje laat een stijging van 66% zien ten opzichte van MOTIEVEN EN DOEL Goedkoop reizen wordt door meer dan de helft van de reizigers met het 2 euro kaartje genoemd als motief om met de trein te reizen. Ook het niet hoeven betalen van parkeerkosten voor de auto wordt door ruim de helft van de respondenten genoemd. Het doel van de reizigers met het 2 euro kaartje is hoofdzakelijk een dagje uit (62%) en winkelen (56%). 5.4 BEKENDHEID De bekendheid met het 2 kaartje is vooral te danken aan vrienden en bekenden (36%) die de reiziger hebben gewezen op de mogelijkheid om met het 2 kaartje te reizen én de advertentie van Maastricht Bereikbaar in de krant (34%). Maastricht Bereikbaar als organisatie is bij ongeveer een derde van de reizigers bekend. Dit geldt ook voor het logo van Maastricht Bereikbaar. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-23

24 5.5 BEREIKBAARHEID MAASTRICHT Aan reizigers die meer dan één keer in de afgelopen 6 maanden Maastricht hebben bezocht én de reizigers die in Maastricht wonen, is evenals in 2012 en 2013 gevraagd hoe ze de bereikbaarheid van Maastricht beoordelen, ongeacht het vervoersmiddel waarmee ze naar Maastricht reizen. Op de gunstige momenten is de waardering onveranderd hoog met een rapportcijfer van 7,9. De bereikbaarheid op de ongunstige momenten is ten opzichte van 2013 licht gedaald met een 5,8. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-24

25 6 BIJLAGE 6.1 VRAGENLIJST 1. Op welk station bent u opgestapt? Kerkrade Centrum Chevremont Eygelshoven Landgraaf Heerlen Voerendaal Maastricht Randwyck Schin op Geul Valkenburg Meerssen Maastricht CS Klimmen-Ransdaal Weet ik niet meer Anders, namelijk. 2. Welk rapportcijfer (1-10) geeft u de bereikbaarheid van het opstapstation? (rapportcijfer) Weet niet/geen mening 3. Met hoeveel personen maakte u de treinreis (uzelf meegerekend)?. (aantal) Weet niet/geen mening 4. Indien u niet met de trein had gereisd, hoe zou u de reis dan gemaakt hebben? Ik zou de reis niet hebben gemaakt Auto Bus Fiets Lopend Anders, namelijk 5. Wat zijn voor u redenen om met de trein te reizen? evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-25

26 Meerdere antwoorden mogelijk. Ik heb geen auto Vermijden van files Niet hoeven zoeken van een parkeerplaats voor auto Geen kosten voor het parkeren van auto Goedkoop reizen Gemak van uitstappen in centrum van de stad Het vermijden van vertraging met auto tengevolge van wegwerkzaamheden Kortere reistijd Comfort Veiligheid Beter voor het milieu Slechte bereikbaarheid centrum met auto Te ver om te fietsen/lopen Anders, namelijk 6. Wat is het doel van de treinreis? Meerdere antwoorden mogelijk Dagje uit Studie Winkelen Bezoek familie/vrienden Werk Sporten Naar huis Anders, namelijk 7. Had u de treinreis ook gemaakt zonder het goedkopere kaartje van 2? Ja Nee Weet niet/geen mening 8. Zou u met de ervaring van het reizen met het treinkaartje van 2 in de toekomst eerder besluiten met de trein te reizen? Ja Nee Weet niet/geen mening evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-26

27 9. Zou u ook nog overwegen in de toekomst per trein te reizen als u het reguliere tarief moet betalen? Ja Dagretour 2e klas voltarief: Nee Kerkrade centrum - Maastricht = 14,04 Weet niet/geen mening Voerendaal - Maastricht = 9,70 Valkenburg - Maastricht = 6, Hoe heeft u gehoord over de mogelijkheid om voor 2 te reizen? Meerdere antwoorden mogelijk. Radio Tv Vrienden / bekenden Krant (advertentie Maastricht Bereikbaar) Krant (advertentie Veolia) Ik zag aan de kaartautomaat dat de mogelijkheid bestond een kaartje van 2 te kopen Anders, namelijk Internet - website Maastricht Bereikbaar Internet - website Veolia Internet - andere websites Ik wist het al door vorig jaar Voorverkoopadres Veoliakaartjes Kan ik me niet meer herinneren 11. Bent u bekend met de organisatie Maastricht Bereikbaar? Ja Nee Weet niet/geen mening Als u in Maastricht woont, kunt u verder gaan met vraag 16. evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-27

28 12. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 6 maanden Maastricht bezocht? 0 keer ga verder met vraag keer 4-10 keer 11 keer of vaker Weet niet/geen mening 13. Welk vervoermiddel heeft u de afgelopen 6 maanden meestal gebruikt om naar Maastricht te reizen? Slechts één antwoord mogelijk. Auto Trein Bus Fiets Lopend Anders, namelijk 14. Wat was de afgelopen 6 maanden meestal het doel van de treinreis? Slechts één antwoord mogelijk. Dagje uit Studie Winkelen Bezoek familie/vrienden Werk Sporten Naar huis Anders, namelijk 15. Indien u in Maastricht werkt, hoeveel dagen reist u dan gemiddeld per week naar Maastricht?. (dagen) Ik werk niet in Maastricht evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-28

29 16. Welk rapportcijfer (1-10) geeft u de bereikbaarheid van Maastricht? U kunt hierbij onderscheid maken tussen de bereikbaarheid op het voor u gunstigste moment en de bereikbaarheid op het voor u ongunstigste moment. Gunstig moment:.. (rapportcijfer) Ongunstig moment: (rapportcijfer) 17. Kent u dit logo? Ja Nee Weet niet/geen mening Ten slotte nog twee vragen over uw woonadres en leeftijd. 18. Wat is uw postcode? Cijfers en letters (postcode) 19. Wat is uw leeftijd?.. (leeftijd in jaren) evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-29

30 6.2 RAPPORTCIJFER PER STATION Figuur 14: Rapportcijfer voor de bereikbaarheid van het opstapstation Kerkrade Centrum 7,6 Chevremont 8,2 Maastricht CS 8,6 Meerssen 8 Valkenburg 8,8 Schin op Geul 7,6 Maastricht Randwyck 10 Voerendaal Heerlen Landgraaf Eygelshoven Klimmen-Ransdaal 8,5 8,3 8,4 8,3 8,5 Anders, namelijk 7,9 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-30

31 Aantal 6.3 GROOTTE REISGEZELSCHAP De gemiddelde grootte van het reisgezelschap van reizigers die zonder het 2 kaartje met de auto waren gegaan is 2,8 personen. Figuur 15 laat echter zien dat er 2 respondenten zijn die deel uitmaakten van een reisgezelschap groter dan 10 personen. Dit heeft invloed op het gemiddelde. Als de respondenten die deel uit maakten van een gezelschap groter dan 10 personen uit de berekening worden weggelaten, is de gemiddelde grootte van het reisgezelschap 2,7 personen. Figuur 15: Grootte reisgezelschap inclusief respondent Grootte reisgezelschap inclusief respondent evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-31

32 6.4 FLOWDIAGRAM INVLOED 2 KAARTJE OP VERVOERMIDDEL Figuur 16: Flowdiagram invloed 2 kaartje op vervoermiddel 138 alternatief: auto 74 alternatief: niet reizen 226 zonder 2 euro kaartje toch niet met de trein gegaan 5 alternatief: bus 382 respondenten 125 zonder 2 euro kaartje toch met de trein gegaan 8 alternatief: anders 8 : niet beantwoord evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-32

33 6.5 OVERIGE MANIER VAN HOREN OVER HET 2 KAARTJE Tabel 2: Overige manier van horen over het 2 euro kaartje (n=35; 9%) Opmerking Aantal keer genoemd Reclame in trein 3 Collega 1 Facebook 1 Familie 7 Wisten het niet 2 In de trein 5 Ingecheckt OV van Heerlen naar Maastricht, bij loket 1 niet gewezen op bestaan 2,00-kaartje!! Schandelijk!, graag verschil retour!! Landgraaf Koerier 1 Mond op mond reclame 1 NS ticket service Heerlen 1 Op het perron 1 Personeel Veolia 1 Receptie Hoogenboom vakantiepark 1 Social media 1 Toevallig 1 Gezien 1 Veolia app 1 Verrassing 1 Weekblad 1 Weekkrant 1 Wist het niet en wordt bij het loket niet gezegd 1 Wonen vlakbij station reizen veel 1 evaluatie 2 kaartje heuvellandlijn 2014v03-33

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat

Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Het idee van reisadviezen uit de Kaartautomaat Na het kopen van een kaartje / opladen van een chipkaart krijgt men direct een precies advies naar de eindbestemming. Mogelijke optie: automaten krijgen het

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Puzzel OVCP - Wal. Beste medewerker,

Puzzel OVCP - Wal. Beste medewerker, Puzzel OVCP - Wal Beste medewerker, Beantwoord onderstaande vragen en vul de letter achter het juiste antwoord steeds in bij de oplossing (onderaan dit document). Hierdoor ontstaat er één woord. Op deze

Nadere informatie

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009

Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Resultaten KTO Regiotaxi Utrecht najaar 2009 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en doel 3 2. Uitvoeringsverantwoording 5 3. Resultaten 8 4. Conclusies 47 Klanttevredenheid Regiotaxi Utrecht najaar 2009 2 Aanleiding

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Treindienstregeling. Ingangsdatum 12 december 2010. Heuvellandlijn. Maastricht- Heerlen- Kerkrade

Treindienstregeling. Ingangsdatum 12 december 2010. Heuvellandlijn. Maastricht- Heerlen- Kerkrade Treindienstregeling Ingangsdatum 12 december 2010 Heuvellandlijn Maastricht- Heerlen- Kerkrade 1 Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met de trein

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Voordelig reizen met OV van en naar Amsterdam RAI. HET Instrument 2010

Voordelig reizen met OV van en naar Amsterdam RAI. HET Instrument 2010 Voordelig reizen met OV van en naar Amsterdam RAI HET Instrument 2010 2 Voorafgaand; 2 pilots met positieve uitkomsten Aquatech 2008 Cijfer voor bereikbaarheid van het RAI-complex is met 1 volle punt gestegen

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

Volledige handleiding NS Business Card

Volledige handleiding NS Business Card Inhoudsopgave: Volledige handleiding NS Business Card 1. Waarom werkt Autoreset met de NS Business Card? pagina 2 2. Onder welke voorwaarden krijg ik een NS Business Card in bruikleen? pagina 2 3. Wat

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS

De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS De OV-chipkaart Reizen met de OV-chipkaart bij NS Kijk ook eens op ns.nl/ovchipkaart De OV-chipkaart: wel zo handig De OV-chipkaart. Eén kaart waarmee u kunt reizen in al het openbaar vervoer in Nederland.

Nadere informatie

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking

Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Presentatie reizen in het Openbaar Vervoer met een visuele beperking Oogvereniging Nederland Datum: 28 maart 2015 Locatie: buurtcentrum Morschwijck, topaaslaan 19, 2332 JC Leiden Door: Peter Waalboer Algemeen

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Bus en trein in Enschede

Bus en trein in Enschede Bus en trein in Enschede Resultaten peiling EnschedePanel over openbaar vervoer Januari 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/002 Datum Januari

Nadere informatie

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen?

Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Wat vinden de inwoners van gemeente Westland van haar openbaar vervoer netwerk en staan zij open voor veranderingen? Opdracht voor het vrije studiepunt Ysabel van der Meer 13117920 Meneer de Vos SLB 29

Nadere informatie

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant.

Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein. Integraal kijken naar behoeften van de klant. Everything should be kept as simple as possible, but not simpler Albert Einstein Integraal kijken naar behoeften van de klant Joke van Veen De opdracht van NS - maximale reizigersgroei en klanttevredenheid

Nadere informatie

Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën

Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën Dataverzameling ten behoeve van bereikbaarheidskaart: eerste ideeën Door: Ilona Bos 1 Aanleiding Goudappel Coffeng heeft in het kader van het Transumo project Stations, Vastgoedwaarde en Bereikbaarheid

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer

Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4: Deur tot deur plus vervoer Kamer tot kamer vervoer Tevredenheidsonderzoek Aanvullend Openbaar Vervoer Kwartaalrapportage 2012-4:

Nadere informatie

Reisde u met een papieren kaartje?

Reisde u met een papieren kaartje? Reisde u met een papieren kaartje?? Dit verandert er voor u. Reizen met 40% korting met Voordeelurenabonnement Kaartje met korting kopen bij loket of automaat, of thuis printen als e-ticket Op maandag-vrijdag

Nadere informatie

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014

Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Reizen op de MerwedeLingelijn 2014 Ervaren veiligheid en overlast en klanttevredenheid In het voorjaar van 2014 heeft het Onderzoekcentrum Drechtsteden in opdracht van het Platform Sociale Veiligheid onderzocht

Nadere informatie

5 Verkeer en vervoer

5 Verkeer en vervoer 5 Verkeer en vervoer Deze module gaat over Verkeer en vervoer. Je kunt de weg vinden in je eigen dorp op stad. Je kunt de weg vragen. Je maakt gebruik van het openbaar vervoer. De film Maatschappelijke

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente

Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Nieuwsbrief Reizigerspanel Twente Rapportage peiling 2 25 maart 2013 Inleiding In samenwerking met en in opdracht van de Regio Twente is het reizigerspanel Twente opgezet. Dit panel wordt tot en met december

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB

OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB OORDEEL EN BELEVING OV-CHIPKAART NA UITFASERING NVB Kwantitatief Onderzoek in de Regio Rotterdam MEIJERS RESEARCH Maart 2010 10011/01 1. Inleiding. Per 11 februari 2010 is het NVB in de regio Rotterdam

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement?

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart Noteer hier uw gebruikte Keuzedagen: 1 5 2 6 3 7 4 NS Klantenservice via 0900-202 11 63 ( 0,10 p.m.). 24 uur per dag

Nadere informatie

OV Vrij. Reis onbeperkt met trein, tram, bus en metro.

OV Vrij. Reis onbeperkt met trein, tram, bus en metro. OV Vrij Reis onbeperkt met trein, tram, bus en metro. Wat is OV Vrij? Met OV Vrij reist u onbeperkt met de trein, tram, bus en metro door héél Nederland. Geniet van de ultieme reizigersvrijheid met het

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden 1 Voor wie is deze dienst? Om gebruik te kunnen maken van de Schiphol Garantie Service (SGS) dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 1.1. Uw

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 15 maart 2013 Betreft Kamervragen tariefsysteem spoor

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 15 maart 2013 Betreft Kamervragen tariefsysteem spoor > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl

Informatie over reizen met de OV-chipkaart. Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl Informatie over reizen met de OV-chipkaart Versie 2.0 Juni 2015 communicatie@translink.nl 1 Inhoud van deze presentatie Hoofdstuk 1: Wat is een OV-chipkaart? Hoofdstuk 2: Op reis met de OV-chipkaart Hoofdstuk

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

De OV-chipkaart in Limburg

De OV-chipkaart in Limburg De OV-chipkaart in Limburg De nieuwe manier van reizen en betalen in het Openbaar Vervoer 1 Versie 9 Reizigersoverleg Limburg(ROL) Het ROL adviseert de Provincie over het Openbaar Vervoer Deze verenigingen/stichtingen

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Nijmegen Arnhem ( Utrecht Centraal)

Nijmegen Arnhem ( Utrecht Centraal) Nijmegen Arnhem ( Utrecht Centraal) Extra treinen in de nacht van zaterdag 13 op zondag 14 en de nacht van zondag 14 op maandag 15 juli Nijmegen 0 17 0 28 0 44 1 00 1 30 2 00 2 30 Nijmegen Lent 0 21 0

Nadere informatie

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft

HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft HET AFRICAN FESTIVAL DELFT GEËVALUEERD Een publieksonderzoek onder de bezoekers van het African Festival Delft Gemeente Delft Facilitaire Dienstverlening Vakteam Informatie- en Communicatietechnologie

Nadere informatie

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010

Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Woon-werkverkeer Stadspeiling en AmersfoortPanel 2010 Gemeente Amersfoort Sector Dienstverlening, Informatie en Advies (DIA) Onderzoek en Statistiek Zwaantina van der Veen Ben van de Burgwal Uitgave en

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013. Vechtdallijnen.nl

Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013. Vechtdallijnen.nl GELDIG Zwolle - Emmen VANAF 9 DECEMBER 2012 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013 3 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 2013 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Voor het reizen met

Nadere informatie

projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009

projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009 projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009 Projectgoep Individuele Benadering 10 februari 2009 1 Agenda Referentie: doelstelling+boodschap+schema Samenwerking met KpVV-Sumo Stand

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten

Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten Duitse tolplannen kunnen Duitse economie één miljard euro Nederlandse bestedingen kosten Meeste grensstreekbewoners zullen tol toch wel betalen Onderzoek van I&O Research 29 augustus 2014 De Duitse minister

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Vechtdallijnen. vanaf 8 december 2013. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. Vechtdallijnen.nl

Vechtdallijnen. vanaf 8 december 2013. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. Vechtdallijnen.nl Geldig Vechtdallijnen vanaf 8 december 2013 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 3 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Voor het reizen met het openbaar

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN

KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN Rapport KLANTTEVREDENHEIDS- ONDERZOEK WADDENVEERDIENSTEN voorjaar 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015/41 Datum Juni 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012

Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012 Wijzigingen dienstregeling Zuid-Limburg Ingangsdatum 9 december 2012 Algemeen Vanaf 9 december 2012 gaan de intercity s van NS op het traject Eindhoven - Weert - Roermond - Sittard overdag ieder kwartier

Nadere informatie

1 2 3 4 5 Deze grafiek kan op twee manieren gelezen worden. Ten eerste toont hoe het belang van een bepaald soort reisagentgezelschap evolueert over de tijd. Ten tweede kan je per leeftijdsgroep aflezen

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

OV-chipkaart Informatie

OV-chipkaart Informatie OV-chipkaart Informatie Onderstaande informatie over de OV-chipkaart is de situatie van november 2011. Derhalve alles onder voorbehoud van wijzigingen na die tijd. Wat is de OV-chipkaart, hoe kom ik in

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Consumentenonderzoek Toerisme

Consumentenonderzoek Toerisme Consumentenonderzoek Toerisme 2009 Toerdata Noord is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. De uitvoering is in handen van het Stenden Instituut Service Management onderdeel

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden

Verbeteren van de bereikbaarheid in de regio Haaglanden Campagnevoorbeeld: Tijdreizen Utrecht, 18 januari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Tijdreizen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten?

Stap maar in! Breng wordt steeds toegankelijker. Ook als je een beperking hebt. Contact, informatie, vragen of klachten? Contact, informatie, vragen of klachten? Breng Klantenservice Openbaar Vervoer Antwoordnummer 2125 8270 WB IJsselmuiden U kunt ons ook volgen via Twitter: @Brengov Telefoon: 0900-266 63 99 (lokaal tarief)

Nadere informatie

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl

PEILING 65-PLUSSERS. Gemeente Enkhuizen januari 2015. www.ioresearch.nl PEILING 65-PLUSSERS Gemeente Enkhuizen januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Telnr. : 0229-282555 Rapportnummer 2015-2080 Datum januari 2015 Opdrachtgever

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Onderzoek Tariefwijziging NS

Onderzoek Tariefwijziging NS Onderzoek Tariefwijziging NS 25 april 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 16.367 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Hiervan reizen 1077 mensen minstens 1x per week met de trein naar

Nadere informatie

EEN NIEUW VERTREKPUNT. Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal.

EEN NIEUW VERTREKPUNT. Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal. EEN NIEUW VERTREKPUNT Het kanaal verandert niet, het gedrag verandert. De medewerker is het merk. Een vakantie wordt nooit digitaal. DIGITAAL ZWAAIEN Onderscheidend vermogen reisbureau: De beleving, het

Nadere informatie

Ketenmonitor Limburg. Stichting OPC

Ketenmonitor Limburg. Stichting OPC Ketenmonitor Limburg Stichting OPC Inhoudsopgave 1. Samenvatting 3. Inleiding.1 Achtergrond Ketenmonitor. De rol van de reiziger.3 Opzet Ketenmonitor. Online vragenlijst 5.5 Opzet rapportage 5 3. Resultaten

Nadere informatie

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen

GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014. Goede reis! Kaartsoorten en tarieven. www.vechtdallijnen.nl @vechtdallijnen 2015 GELDIG VANAF 14 DECEMBER 2014 Goede reis! Kaartsoorten en tarieven 1 Voor iedere treinreiziger een passend vervoerbewijs Goede reis! Kaartsoorten en tarieven Inhoudsopgave Voor het reizen met het

Nadere informatie

OV-plangedrag Breng-reizigers

OV-plangedrag Breng-reizigers OV-plangedrag Breng-reizigers Lectoraat Human Communication Development Auteurs: Daphne Hachmang Renée van Os Els van der Pool Datum: 9-9-2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Achtergrond onderzoek 4 2.1

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Welkom bij Veolia Transport Limburg

Welkom bij Veolia Transport Limburg Welkom bij Veolia Transport Limburg In deze dienstregeling vindt u informatie over het reizen met Veolia Transport in Limburg. Naast de vertrektijden, vindt u in deze folder ook meer over het vervoersysteem

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus.

Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Brabant reist met de OV-chipkaart. Met voordelige reisproducten voor de bus. Daarnaast ook meer informatie over: OV-chipkaart in 5 stappen. Voordelen van een persoonlijke OV-chipkaart. Veelgestelde vragen.

Nadere informatie

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag. Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Derde meting Kennis over de AOWpartnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Uw contact: Carlijn Ritzen Tel.:035-6258411

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Handleiding heenreis boeken

Handleiding heenreis boeken Handleiding heenreis boeken GOED OM TE WETEN: Wil je de allerlaagste prijs, moet je precies 3 maanden vooraf reserveren: de heenreis z.s.m. na 22 maart, en een week later de terugreis (z.s.m. v.a. 29/30

Nadere informatie