Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011"

Transcriptie

1 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012

2 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek wordt de bewoners van de gemeente s-hertogenbosch naar hun mening over een aantal onderwerpen gevraagd. Eén van de onderwerpen in het omnibusonderzoek van 2011 was gemeentelijke dienstverlening. In deze rapportage zijn de resultaten van dit onderdeel uitgewerkt. De resultaten worden gepresenteerd in tabellen met een korte toelichting. Er is aan de inwoners gevraagd wat zij vinden van de dienstverlening algemeen en de dienstverlening via de verschillende kanalen, zoals telefoon, en website. Ook is gevraagd naar de mening van inwoners over de gemeentelijke informatie en de behoefte aan het gebruik van sociale media voor dienstverlening van de gemeente. Bij iedere tabel wordt de N weergegeven. De N is het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. Als vragen in voorgaande jaren ook zijn gesteld, worden ook de ontwikkelingen in de tijd weergegeven. Op de ontwikkelingen in de tijd zijn significantietoetsen uitgevoerd. Op basis van deze toetsen kan met 95 procent betrouwbaarheid worden gezegd of de gemeten verschillen echt bestaan. In de figuren worden de significante verschillen aangegeven met de volgende symbolen: + Toename 0 Geen verandering - Afname 2

3 Inhoudsopgave 1.1 Dienstverlening in het algemeen Gemeentelijke informatie Telefonische dienstverlening Dienstverlening via Dienstverlening via website Webformulier Campagne Regel het op internet Afhandeling van brieven Dependances Gebruik sociale media Totaaloordeel dienstverlening

4 4

5 1.1 Dienstverlening in het algemeen Ruim de helft van de inwoners gaf aan dat zij contact hadden gehad met de gemeente voor een product, dienst of klacht. 80 procent van de mensen die contact hebben gehad is (zeer) tevreden over de kwaliteit van producten en diensten. Ongeveer eenzelfde groep is (zeer) tevreden over de snelheid van levering van producten en diensten en het nakomen van afspraken door de gemeente. Over de afhandeling van klachten is iets minder dan de helft (zeer) tevreden. 16 procent is hier (zeer) ontevreden over. In 2009 zijn deze vragen aan alle respondenten voorgelegd. In 2011 zijn ze alleen voorgelegd aan de mensen die contact hebben gehad voor een product, dienst of klacht. Daarom is een vergelijking in de tijd niet mogelijk voor deze vragen. C1. Heeft u de afgelopen 12 maanden contact gehad met de gemeente voor een product, dienst of klacht? Ja 58% Nee 42% N 777 C2.1 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de kwaliteit van producten en diensten van de gemeente? 1 (Zeer) tevreden 62% 80% Niet tevreden, niet ontevreden 22% 13% (Zeer) ontevreden 5% 6% Weet niet, geen mening 11% 0% N C2.2 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de snelheid van levering? (Zeer) tevreden 30% 41% 52% 77% Niet tevreden, niet ontevreden 25% 21% 24% 14% (Zeer) ontevreden 19% 15% 6% 8% Weet niet, geen mening 27% 24% 18% 1% N C2.3 Hoe tevreden bent u in het algemeen over het nakomen van afspraken? (Zeer) tevreden 36% 42% 49% 77% Niet tevreden, niet ontevreden 20% 14% 22% 17% (Zeer) ontevreden 9% 8% 6% 6% Weet niet, geen mening 35% 36% 23% 1% N C2.4 Hoe tevreden bent u in het algemeen over de afhandeling van klachten? (Zeer) tevreden 20% 26% 27% 46% Niet tevreden, niet ontevreden 19% 14% 21% 33% (Zeer) ontevreden 14% 11% 13% 16% Weet niet, geen mening 46% 49% 40% 5% N Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. 5

6 Als mensen (zeer) ontevreden waren dan had dat met name betrekking op een reisdocument of de aanvraag van een bouwvergunning/inzien bestemmingsplan. Daarnaast is de categorie anders, namelijk vaak genoemd. De antwoorden die hier het meest zijn genoemd, gaan over beheer en onderhoud openbare ruimte, gemeentelijke belastingen/woz en diverse klachten. C3. Als u bij bovenstaande stellingen één of meer keer (zeer) ontevreden heeft ingevuld, waarop heeft uw ontevredenheid dan betrekking? Reisdocument 2% Rijbewijs 0% Uittreksel Burgerlijke Stand /GBA 1% Parkeervergunning/gehandicaptenkaart 1% Aanvraag Wmo 0% Aanvraag bouwvergunning / inzien 2% bestemmingsplan Anders 10% Weet niet 0% Ik ben niet ontevreden 86% N Gemeentelijke informatie Er zijn aan de inwoners enkele stellingen voorgelegd over gemeentelijke informatie. Ruim driekwart vindt dat de gemeente duidelijke informatie geeft. Eveneens ruim driekwart vindt dat zij gemakkelijk aan gemeentelijke informatie kunnen komen. De mening van inwoners over gemeentelijke informatie is sinds 2009 iets positiever geworden. 1 Over de informatie via lokale kranten en de Bossche Omroep is bijna driekwart (zeer) tevreden. C4.1 De gemeente geeft in het algemeen duidelijke informatie. (Helemaal) mee eens 75% 79% Niet eens, niet oneens 15% 14% (Helemaal) oneens 7% 4% Weet niet, geen mening 3% 3% N C4.2 Ik kan gemakkelijk aan gemeentelijke informatie komen. (Helemaal) mee eens 74% 79% Niet eens, niet oneens 15% 11% (Helemaal) oneens 7% 4% Weet niet, geen mening 4% 5% N Ontwikkeling is niet significant 6

7 C4.3 De gemeentelijke informatie via de lokale kranten is goed. (Helemaal) mee eens 72% 71% Niet eens, niet oneens 14% 12% (Helemaal) oneens 3% 3% Weet niet, geen mening 11% 14% N C4.4 De gemeentelijke informatie in de Bossche Omroep is goed. (Helemaal) mee eens 74% Niet eens, niet oneens 11% (Helemaal) oneens 2% Weet niet, geen mening 14% N 771 C4.5 De informatie op de gemeentelijke website is goed. (Helemaal) mee eens 62% 64% Niet eens, niet oneens 15% 14% (Helemaal) oneens 4% 4% Weet niet, geen mening 18% 18% N Telefonische dienstverlening In 2011 gaf ongeveer eenderde aan dat zij telefonisch contact hadden gehad met de gemeente. Dit is minder dan in Inwoners die telefonisch contact hebben gehad, zijn over het algemeen tevreden over het gemak waarmee zij het telefoonnummer konden vinden en over de telefonische bereikbaarheid. C5 Heeft u de afgelopen 12 maanden telefonisch contact gehad met de gemeente s-hertogenbosch? Ja 43% 33% Nee 57% 67% N Significante toe- (+) of afname (-) sinds C6.1 Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u het telefoonnummer kon vinden? (Zeer) tevreden 79% 81% Niet tevreden, niet ontevreden 13% 11% (Zeer) ontevreden 7% 7% Weet niet, geen mening 1% 1% N

8 C6.2 Hoe tevreden bent u over de telefonische bereikbaarheid van de gemeente? (Zeer) tevreden 66% 70% 78% 79% Niet tevreden, niet ontevreden 22% 21% 12% 13% (Zeer) ontevreden 11% 9% 10% 7% Weet niet, geen mening 1% 1% N Dienstverlening via Eén op de tien inwoners gaf in 2011 aan dat zij een hadden gestuurd naar het algemene adres van de gemeente In 2009 is niet specifiek gevraagd naar het algemene adres. De resultaten van 2009 en 2011 zijn daarmee niet goed met elkaar te vergelijken. In 2011 is ruim 80 procent (zeer) tevreden over het gemak waarmee zij het adres konden vinden. Over de antwoordtermijn is bijna driekwart (zeer) tevreden. 17 procent is hierover (zeer) ontevreden. Over het antwoord op de (is uw vraag beantwoord?) is 71 procent (zeer) tevreden en 16 procent (zeer) ontevreden. Over de duidelijkheid van het antwoord is ruim driekwart (zeer) tevreden. Sinds 2009 is dit toegenomen procent is (zeer) ontevreden over de duidelijkheid van het antwoord. Dit is iets minder dan in C7 Heeft u de afgelopen 12 maanden een gestuurd naar het algemene adres van de gemeente s-hertogenbosch? 3 Ja 18% 10% Nee 82% 90% N C8.1 Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u het adres kon vinden? 3 (Zeer) tevreden 81% 82% Niet tevreden, niet ontevreden 11% 7% (Zeer) ontevreden 8% 8% Weet niet, geen mening 1% 3% N C8.2 Hoe tevreden bent u over de termijn waarop u antwoord kreeg op uw ? (Zeer) tevreden 62% 71% 74% Niet tevreden, niet ontevreden 26% 10% 8% (Zeer) ontevreden 12% 19% 17% Weet niet, geen mening 1% 1% N Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. Voor een betrouwbaardere trendanalyse is voor de onderzoeksjaren 2005 en 2007 de categorie weet niet, geen mening uitgesloten. 2 Ontwikkeling is niet significant. 3 Vraagstelling wijkt af van voorgaande jaren. 8

9 C8.3 Hoe tevreden bent u over het antwoord dat u kreeg op uw (is uw vraag beantwoord?)? (Zeer) tevreden 71% Niet tevreden, niet ontevreden 10% (Zeer) ontevreden 16% Weet niet, geen mening 2% N 82 C8.4 Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van het antwoord dat u kreeg op uw ? 2 (Zeer) tevreden 67% 76% Niet tevreden, niet ontevreden 13% 6% (Zeer) ontevreden 18% 13% Weet niet, geen mening 2% 6% N Dienstverlening via website In juli 2011 heeft de gemeente haar website vernieuwd. Bijna twee op de vijf inwoners gaven in november 2011 aan dat zij de vernieuwde website hadden bezocht. De inwoners zijn over het algemeen tevreden over de website, met name over het taalgebruik en de overzichtelijkheid. Voor de overzichtelijkheid is er een lichte toename in tevredenheid ten opzichte van C9 Juli 2011 heeft de gemeente haar website vernieuwd. Heeft u sindsdien de nieuwe website van de gemeente s-hertogenbosch bezocht? 2 Ja 66% 38% Nee 34% 62% N Significante toe- (+) of afname (-) sinds C10.1 Hoe tevreden bent u over de overzichtelijkheid van de website? (Zeer) tevreden 74% 81% Niet tevreden, niet ontevreden 14% 12% (Zeer) ontevreden 12% 7% Weet niet, geen mening 1% 0% N C10.2 Hoe tevreden bent u over de toegankelijkheid van de website (kon u vinden wat u zocht?)? (Zeer) tevreden 75% 80% 80% 73% Niet tevreden, niet ontevreden 13% 13% 12% 17% (Zeer) ontevreden 12% 7% 7% 11% Weet niet, geen mening 1% 0% N Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. Voor een betrouwbaardere trendanalyse is voor de onderzoeksjaren 2005 en 2007 de categorie weet niet, geen mening uitgesloten. 2 Vraagstelling wijkt af van voorgaande jaren. 9

10 C10.3 Hoe tevreden bent u over het taalgebruik op de website? (Zeer) tevreden 91% Niet tevreden, niet ontevreden 7% (Zeer) ontevreden 0% Weet niet, geen mening 2% N 273 C10.4 Hoe tevreden bent u over het maken van een afspraak via de website? (Zeer) tevreden 63% Niet tevreden, niet ontevreden 6% (Zeer) ontevreden 2% Weet niet, geen mening 29% N 273 C10.5 Hoe tevreden bent u over het gemak waarmee u op de website informatie kon vinden over producten en diensten? (Zeer) tevreden 71% Niet tevreden, niet ontevreden 14% (Zeer) ontevreden 8% Weet niet, geen mening 6% N 273 C10.6 Hoe tevreden bent u over de mogelijkheden van dienstverlening via de website? (Zeer) tevreden 65% Niet tevreden, niet ontevreden 18% (Zeer) ontevreden 2% Weet niet, geen mening 14% N Webformulier Bezoekers van de website kunnen op internet via een webformulier een vraag stellen aan de gemeente. In 2011 heeft 16 procent een webformulier ingevuld. C11 Heeft u sinds juli 2011 een webformulier ingevuld op de website van de gemeente s-hertogenbosch? 1 Ja 19% 16% Nee 81% 84% N Aan de respondenten die gebruik hebben gemaakt van het webformulier zijn enkele vervolgvragen gesteld. Voor deze vragen is het aantal respondenten te klein om de resultaten in percentages te kunnen presenteren. In het algemeen zijn de respondenten die gebruik hebben gemaakt van het 1 Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. 10

11 webformulier tevreden over het gemak waarmee zij het formulier op internet konden vinden. Ditzelfde geldt voor de duidelijkheid van het webformulier, de termijn waarmee de mensen antwoord kregen op het webformulier en de duidelijkheid van de informatie/het antwoord dat zij kregen op het webformulier. 1.7 Campagne Regel het op internet Via de campagne Regel het op internet worden bewoners bekend gemaakt met de mogelijkheden van dienstverlening via het digitale loket van de gemeente. Twee op de vijf inwoners zijn bekend met deze campagne. De bekendheid met de campagne Regel het op internet is sinds 2009 nauwelijks toegenomen. De meeste mensen die de campagne kennen hebben hierover iets gelezen in een huisaan-huisblad. Ook zijn mensen bekend geworden met de campagne via het Brabants Dagblad en de website van de gemeente. C13 Heeft u wel eens iets gezien of gehoord over de campagne Regel het op internet? Nee, nooit van gehoord 63% 59% Ja, maar ik weet niet precies waar het over gaat 14% 18% Ja, daar heb ik van gehoord en ik weet waar het 22% 22% over gaat N C14 Waar heeft u wel eens iets gezien of gehoord over de campagne Regel het op internet? 15 Op een poster 11% 14% Op de bus 3% 3% In het Brabants Dagblad (advertenties of 22% website) In een huis-aan-huisblad 53% 46% Via acties op straat 1% In Wijkgericht 12% In een brief van de gemeente 9% Op de website van de gemeente 36% 25% Anders 3% 6% Weet ik niet meer 17% 27% N Afhandeling van brieven De tevredenheid over de afhandeling van brieven is sinds 2009 toegenomen. Dit geldt met name voor de duidelijkheid van het antwoord dat mensen kregen op hun brief. In 2009 was 51 procent hierover (zeer)tevreden, in 2011 was dit 71 procent. Over de antwoordtermijn was in procent (zeer) tevreden, in 2009 was dit nog 52 procent. C15 Heeft u de afgelopen 12 maanden een brief gestuurd naar de gemeente s-hertogenbosch? Ja 14% 10% Nee 86% 90% N Antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. 11

12 C16.1 Hoe tevreden bent u over de termijn waarop u antwoord kreeg op uw brief? (Zeer) tevreden 48% 52% 52% 67% Niet tevreden, niet ontevreden 29% 25% 18% 18% (Zeer) ontevreden 23% 23% 27% 14% Weet niet, geen mening 2% 1% N C16.2 Hoe tevreden bent u over de duidelijkheid van het antwoord dat u kreeg op uw brief? (Zeer) tevreden 51% 71% Niet tevreden, niet ontevreden 19% 11% (Zeer) ontevreden 24% 17% Weet niet, geen mening 6% 1% N Significante toe- (+) of afname (-) sinds Dependances Eén op de vijf inwoners heeft een bezoek gebracht aan één van de dependances in Rosmalen, Empel of Engelen. De tevredenheid over de openingstijden van de dependances is licht toegenomen sinds Over de bereikbaarheid van de dependances was in procent (zeer) tevreden. C17 Heeft u de afgelopen 12 maanden een bezoek gebracht aan één van de dependances in Rosmalen, Empel of Engelen? Ja 16% 19% Nee 84% 81% N C18.1 Hoe tevreden bent u over de openingstijden van de dependance? (Zeer) tevreden 67% 77% Niet tevreden, niet ontevreden 12% 11% (Zeer) ontevreden 17% 11% Weet niet, geen mening 3% 1% N C18.2 Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van de dependance? (Zeer) tevreden 97% 95% Niet tevreden, niet ontevreden 1% 3% (Zeer) ontevreden 2% 1% Weet niet, geen mening 1% 1% N Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. Voor een betrouwbaardere trendanalyse is voor de onderzoeksjaren 2005 en 2007 de categorie weet niet, geen mening uitgesloten. 12

13 1.10 Gebruik sociale media In 2011 zijn in het omnibusonderzoek voor het eerst vragen gesteld over sociale media. Aan de inwoners is gevraagd of zij sociale media willen gebruiken voor dienstverlening van de gemeente. Bijna een derde geeft aan dit te willen. Sociale netwerken zoals Hyves, Facebook en LinkedIn en internetforums worden hierbij het meest genoemd. Maar er is ook een vrij grote groep (28%) die wel gebruik maakt van sociale media, maar dit niet wil gebruiken voor dienstverlening van de gemeente. Een derde wil gebruik maken van dienstverlening via Apps op de smartphone, met name voor het opvragen van informatie over producten en diensten. C19. Stel dat de gemeente de dienstverlening via sociale media gaat uitbreiden. Welke sociale media zou u hiervoor willen gebruiken? Internetforums 16% Weblogs 7% Sociale netwerken (o.a. Facebook en LinkedIn) 16% Micro-blogging (o.a.twitter en Google Buzz) 8% Custom Communities (o.a. Ning en SocialGo) 0% Anders, namelijk 3% Maak wel gebruik van sociale media, maar zal 28% dit niet gebruiken voor dienstverlening met gemeente Maak geen gebruik van sociale media 23% Weet niet/ geen mening 15% N 768 C 20. Stel dat de gemeente de dienstverlening via Apps op de smartphone gaat aanbieden. Zou u gebruik willen maken van dienstverlening via Apps? Ja, zeker 12% Ja, misschien 21% Nee, dat zou ik niet doen 20% Ik heb geen internet op mijn smartphone 4% Ik heb geen smartphone 34% Weet niet/ geen mening 10% N 761 C21. Waarvoor zou u de dienstverlening via Apps willen gebruiken? Opvragen van informatie over producten en 73% diensten Aanvragen van producten en diensten 67% Volgen van voortgang van een aanvraag 55% Maken van een melding 67% Anders 3% Weet niet/ geen mening 5% N Totaaloordeel dienstverlening In 2011 geven de inwoners als totaaloordeel voor de dienstverlening gemiddeld een 6,9. Dit cijfer is nauwelijks veranderd ten opzichte van In 2011 was 24% het (helemaal) eens met de stelling de gemeente s-hertogenbosch heeft het afgelopen jaar haar dienstverlening merkbaar verbeterd. In 2009 was dit nog 30%. Er zijn in 2011 niet meer mensen die het (helemaal) oneens zijn met de stelling. 13

14 C22. De gemeente s-hertogenbosch heeft het afgelopen jaar haar dienstverlening merkbaar verbeterd. (Helemaal) mee eens 20% 21% 30% 24% Niet eens, niet oneens 23% 24% 30% 33% (Helemaal) oneens 13% 5% 5% 5% Weet niet, geen mening 44% 50% 35% 38% N C23 Als u nu alles overziet, welk rapportcijfer van 1 tot 10 geeft u de gemeente voor haar dienstverlening? Gemiddeld rapportcijfer 6,7 6,8 6,8 6,9 % rapportcijfer 7 of hoger 67% 68% 67% 72% N Vraagstelling en/of antwoordcategorieën wijken af van voorgaande jaren. 14

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Digipanel Regel het op internet

Digipanel Regel het op internet Digipanel Regel het op internet Afdeling O&S / Afdeling Communicatie Augustus 2011 Achtergrond Het Digipanel onderzoek over de campagne Regel het op internet is uitgevoerd in opdracht van de afdeling Communicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening

Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening Burgerijenquête 5 Klanttevredenheidmonitor gemeentelijke dienstverlening 5- gemeente Oosterhout, Onderzoek & Statistiek Burgerijenquête 5: Klanttevredenheidsmeting gemeentelijke dienstverlening Rapportkaart

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus O&S februari 2012 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden. Elk lid van

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Bewonerspanel. Wijkgericht werken

Bewonerspanel. Wijkgericht werken Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 wijkgericht werken In de Oktoberpeiling van het Bewonerspanel

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

2013, peiling 4 december 2013

2013, peiling 4 december 2013 resultaten 2013, peiling 4 december 2013 Van 25 november tot en met 8 december 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.685 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.701 leden de

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend

box-tial Stuk ter kennisname Onderwerp Voorstel Samenvatting Vervolg Bijlagen meewerkend meewerkend box-tial Stuk ter kennisname Datum: 28 juni 2017 Registratienummer: 28 juni 2017 Portefeuillehouder: Contactpersoon: S. van Vlerken, S.v.VIerken@MijnGemeenteDichtbij.nl, 0411-655391. Onderwerp

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Afdeling Belastingen Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Oktober 2012 2 Conclusies en aanbevelingen In 2012 is voor de tweede keer een klanttevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK SCHOONMAAKDIENST GEMEENTE HAREN Klanttevredenheidsonderzoek Schoonmaakdienst gemeente Haren Colofon Opdrachtgever Gemeente Haren Datum December 2016 Auteurs Tessa Schoot Uiterkamp

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening

Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening Bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Omnibusenquête 2012 deelrapport gemeentelijke dienstverlening maart 2013 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Coördinatie / organisatie

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016

Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch. Nulmeting 2016 Cliëntervaringen Wmo s-hertogengbosch Nulmeting 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Juli 2016 Samenvatting De gemeente s-hertogenbosch vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met Wmoondersteuning

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0

Stadsmonitor. -thema Dienstverlening- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -thema Dienstverlening- 0 Stadsmonitor -thema Dienstverlening- Modules Samenvatting 1 Waardering op basis van (klanten)onderzoek 2 Programma en ontwikkelingen 5 Bronnen 7 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016

Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 Klantenpanel RVO.nl Resultaten peiling 36: Koopsubsidie Januari 2016 1. Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de gebruikerspeiling over de regeling Koopsubsidie. Meer specifiek gaat het

Nadere informatie

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar

Onderzoek. Kind en Opvoeding jaar Onderzoek Kind en Opvoeding 0-17 jaar Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling en gezondheid 4 2. Zorgen over kind 8 3. Hulp en ondersteuning bij de opvoeding 11 4. Roken en alcohol 16 5. Sport en bewegen 18 Onderzoek

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel

Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Cliëntervaringen Wmo Gemeente Boxtel Meting 2016 Juli 2016 Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Samenvatting De gemeente Boxtel vindt het belangrijk om de ervaringen van cliënten met

Nadere informatie

Opinie project riolering Lijnbaan

Opinie project riolering Lijnbaan Opinie project riolering Lijnbaan Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten.

Nadere informatie

De Amsterdamse Burgermonitor 2011

De Amsterdamse Burgermonitor 2011 De Amsterdamse Burgermonitor 2011 Samenvatting van de resultaten stadsdeel Nieuw- September 2012 O+S (, gemeente Amsterdam) onderzoekt sinds 1999 in de Burgermonitor de relatie van Amsterdammers met hun

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK

KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WMO-VERVOER GEMEENTE RIDDERKERK Klanttevredenheidsonderzoek Wmo-vervoer gemeente Ridderkerk Colofon Opdrachtgever Gemeente Ridderkerk Datum Augustus 2017 Auteur Tessa Schoot

Nadere informatie

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013

Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking. Februari 2013 Mediamix 2012 Peiling onder de Deventer bevolking Februari 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Nuus Telefoonnummer : 3401 Mail : mg.nuus@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde

Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde Enquête Burgertevredenheidsonderzoek Onderzoek naar de dienstverlening van de gemeente Vlagtwedde De gemeente Vlagtwedde wil graag uw mening weten over verschillende onderwerpen binnen de gemeente en heeft

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken Juli 2007 Onderzoek uitgevoerd door TNS

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I WIJKKRANTEN 2016 WIJKKRANTEN 2016 Colofon In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017

Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK 2017 Dienstverlening Zwijndrecht KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Inhoud 1. Conclusies De gemeente Zwijndrecht doet haar best om de inwoners van Zwijndrecht zo goed mogelijk van dienst te zijn. Maar hoe waarderen

Nadere informatie

Tevreden over Weerdestein

Tevreden over Weerdestein Tevreden over Weerdestein Stadsbeheer van de gemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor een goede uitvoering van rioolvervanging en herinrichtingsprojecten. Het gaat hierbij niet alleen om technische

Nadere informatie

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling HengeloPanel Gemeentelijke communicatie Peiling 2 2016 Inleiding Onderzoek gemeentelijke communicatie Hoe kan de gemeente Hengelo u het best bereiken? En hoe wilt u zelf graag communiceren met de gemeente?

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Leiden uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Digitale dienstverlening van de overheid

Digitale dienstverlening van de overheid G E S P O T Digitale dienstverlening van de overheid Rekenkamers en rekenkamercommissies doen gezamenlijk onderzoek tijdens Spotdag Rekenkamer(commissie)s doen wel vaker gezamenlijk onderzoek. Maar samen

Nadere informatie

Omnibusenquête 2011 deelrapport gemeentelijke dienstverlening

Omnibusenquête 2011 deelrapport gemeentelijke dienstverlening Bestuur / FB Onderzoek & Statistiek Omnibusenquête 2011 deelrapport gemeentelijke dienstverlening maart 2012 Bedrijfsvoering / Facilitair Bedrijf, Onderzoek & Statistiek Coördinatie / organisatie veldwerk:

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Nulmeting 2017 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Nulmeting 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2017 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Voor de levering van de hulpmiddelen

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapport op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Stadskanaal uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2010 Juni 2010 Onderzoek

Nadere informatie

Dordtse Parken Bezoek en waardering

Dordtse Parken Bezoek en waardering Dordtse Parken Bezoek en waardering Bezoeken Dordtse inwoners hun parken? Dordrecht heeft een aantal mooie parken en de gemeente wil graag de bekendheid, en daarmee ook het gebruik, vergroten. Om input

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in de resultaten. De enquête neemt minder dan 10 minuten in beslag.

Uw antwoorden worden anoniem verwerkt in de resultaten. De enquête neemt minder dan 10 minuten in beslag. Wij stellen het op prijs dat u deze enquête van Vluchtelingenwerk Oost Nederland wilt invullen. Uw feedback is heel belangrijk voor ons: deze gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren. Uw antwoorden

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

OPENBARE RUIMTE IN BEELD

OPENBARE RUIMTE IN BEELD OPENBARE RUIMTE IN BEELD ONDERZOEK NAAR DE KWALITEIT VAN DE OPENBARE RUIMTE Gemeente Hollands Kroon Mei www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

KTO Sport050 Een onderzoek naar de dienstverlening van Sport050

KTO Sport050 Een onderzoek naar de dienstverlening van Sport050 KTO Sport050 Een onderzoek naar de dienstverlening van Sport050 Marjolein Kolstein November 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 2 Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht

KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht KTO Het Nieuwe Inzamelen Overvecht Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Inzamelen, Markten

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010

Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Cliëntenonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2010 Uitgave : Eenheid Strategische Ontwikkeling Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl Strategische Ontwikkeling

Nadere informatie

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren

Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Kritische Prestatie Indicatoren Tevredenheidsindicatoren Omnibusonderzoek 2009 Omnibusonderzoek 2009, Team Onderzoek en Statistiek Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 2014 Kerkplein 2 T (343) 56 56 Postbus 2 F (343) 41 57 6 394 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Raadsinformatiebrief B&W vergadering 18 maart 214 Steller E-mailadres Onderwerp : D.P.J. Brom : daan.brom@heuvelrug.nl

Nadere informatie

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016

Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klantevredenheidsonderzoek Ditzo schade December 2016 Klanttevredenheidsonderzoek 13.152 schadeklanten benaderd: 779 deelnemers, 6%! 2 selecties: Klantgroep 1 - Totaal 6.574, deelnemers 311 Klantgroep

Nadere informatie

Wordt ú al geholpen?

Wordt ú al geholpen? Wordt ú al geholpen? Serviceafspraken van de gemeente Beuningen Wordt ú al geholpen? U wilt snel en goed geholpen worden. En u wilt kunnen rekenen op betrouwbare en foutloze producten en diensten. We doen

Nadere informatie

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015 Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking Januari 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Omnibusonderzoek 2010

Omnibusonderzoek 2010 Omnibusonderzoek 2010 Over gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie Omnibusonderzoek 2010 Over gemeentelijke dienstverlening, communicatie en participatie Age Stinissen, Erik van der

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 9: gezondheidsbeleid november 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 9e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek: wat vindt u van onze communicatie?

Onderzoek: wat vindt u van onze communicatie? Onderzoek: wat vindt u van onze communicatie? De gemeente Terneuzen communiceert met haar inwoners over allerlei zaken die de gemeente betreffen. Daarvoor gebruikt de gemeente diverse middelen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Floriade Almere 2022 juli 2018

Floriade Almere 2022 juli 2018 Floriade Almere 2022 juli 2018 INLEIDING AANLEIDING ONDERZOEK In Almere vindt in 2022 de Floriade plaats. Deze zevende editie van de wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities,

Nadere informatie

Stadjers over het CJG Groningen

Stadjers over het CJG Groningen Stadjers over het CJG Groningen Een Stadspanelonderzoek 2013 Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht onderzoek, het toegankelijk

Nadere informatie

Onderzoek digitaal Wmo-loket

Onderzoek digitaal Wmo-loket bedrijfsvoering / FB Onderzoek & Statistiek Onderzoek digitaal Wmo-loket mei 2012 Opdrachtgever: Inwoners, WZI / Beleid Martine Kummer; Ali Dekker Uitvoering: Directie Bedrijfsvoering, afdeling FB, Onderzoek

Nadere informatie

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch

Monitor Publieke Dienstverlening 2014. Gemeente s-hertogenbosch Monitor Publieke Dienstverlening 2014 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2014 - 2 - Samenvatting In deze monitor komen de resultaten van diverse onderzoeken naar dienstverlening

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek Brief op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor de gemeente Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2009 ulf Juni

Nadere informatie

Openbare Ruimte Stadspolder

Openbare Ruimte Stadspolder Openbare Ruimte Stadspolder Tevredenheid bewoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene indruk 3. Oordeel over onderhoud 4. Communicatie Deze herhalingsmeting onder inwoners van de buurt Stadspolder geeft

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Mediaonderzoek Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht. Rapportage. 28 februari 2019

Mediaonderzoek Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht. Rapportage. 28 februari 2019 Mediaonderzoek 2018 Onderzoek naar mediagebruik inwoners gemeente Maastricht Rapportage 28 februari 2019 Inhoudsopgave INLEIDING 3 SAMENVATTING 4-5 RESULTATEN 1 Profiel respondenten 7-8 2 Bereikscores

Nadere informatie