Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeer en vervoer. Omnibus 2011"

Transcriptie

1 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012

2 2

3 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de inwoners van de gemeente digitaal en schriftelijk naar hun mening over een groot aantal onderwerpen gevraagd 1. Eén van deze onderwerpen was verkeer en vervoer in s-hertogenbosch. In de voorliggende rapportage worden de uitkomsten van dit onderzoek gepresenteerd. Waar mogelijk wordt een vergelijking gemaakt met de resultaten van eerdere onderzoeken. Ruim 40 procent (zeer) tevreden over openbaar vervoer Ruim vier op de tien inwoners van s-hertogenbosch is (zeer) tevreden over het openbaar vervoer in de gemeente. 13 Procent is (zeer) ontevreden. Vergeleken met is de tevredenheid over het openbaar vervoer iets afgenomen. Toen was 46 procent (zeer) tevreden en tien procent (zeer) ontevreden. In is men het meest tevreden. In is de tevredenheid verreweg het laagst. Drie op de tien inwoners van deze wijk geven aan (zeer) ontevreden te zijn. Figuur 1: Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente? 43% 16% 13% 13% 15% 50% 15% 7% 14% 14% 50% 15% 9% 11% 15% 47% 14% 12% 16% 10% 45% 15% 6% 12% 22% 45% 11% 5% 15% 23% 43% 22% 14% 10% 11% 43% 20% 13% 12% 13% 42% 16% 12% 14% 16% Rosmalen 41% 16% 13% 16% 14% 36% 16% 20% 10% 17% 36% 19% 21% 13% 10% 31% 17% 31% 10% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Weet niet/geen mening n.v.t. 1 Het omnibusonderzoek is verspreid onder inwoners. In totaal hebben bewoners de vragenlijst ingevuld (respons van 32 procent). Het merendeel van de enquêtes (72 procent) is via internet ingevuld. 3

4 Gebruik 220Xpress nog gering Sinds 2010 rijdt er een elektrische bus in de, de 220Xpress. Slechts zeven procent van de inwoners van s-hertogenbosch heeft weleens van deze bus gebruik gemaakt. Van degenen die er nog nooit gebruik van hebben gemaakt, geeft de meerderheid aan met een ander vervoermiddel naar de te komen. Ongeveer één op de zes inwoners weet niet van het bestaan van de bus af. In Rosmalen en is de onbekendheid met de 220Xpress het grootst. Bijna een kwart van de inwoners van deze wijken heeft nog nooit van de bus gehoord. Op de vraag wanneer men de 220Xpress vaker zou gaan gebruiken, heeft een derde geantwoord met niet. Een kwart gaat de bus vaker gebruiken als deze gratis is, 14 procent als er geen andere bussen in de komen en 12 procent als de bus vaker rijdt. Nog eens tien procent heeft gekozen voor de antwoordcategorie anders, namelijk. Zij denken de bus vooral vaker te gaan gebruiken als deze een andere route rijdt. Bijvoorbeeld ook naar de verschillende wijken, in plaats van alleen in de. Figuur 2: In de rijdt sinds 2010 een elektrische bus, de 220Xpress. Heeft u deze bus wel eens gebruikt? Ja, één keer 3% Ja, vaker dan één keer 3% Nee, ik wist niet dat deze bus rijdt 16% Nee, ik kom met een andere buslijn 16% Nee, ik kom met een ander vervoermiddel 48% Anders, namelijk: 9% Weet niet/geen mening 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Eigen buurt het best bereikbaar met de fiets Inwoners van s-hertogenbosch vinden de bereikbaarheid van hun eigen buurt met de fiets beter dan die met de auto of de bus. 92 Procent is (zeer) tevreden over de bereikbaarheid met de fiets. In was dat 89 procent. De tevredenheid is dus toegenomen. De bewoners van zijn het meest tevreden over de bereikbaarheid met de fiets (98 procent), bewoners van De Groote Wielen het minst (85 procent). Over de bereikbaarheid van de buurt met de auto is 82 procent (zeer) tevreden. Ook dit is toegenomen ten opzichte van. De tevredenheid over de bereikbaarheid met de auto is het grootst in (94 procent) en (93 procent). De bewoners van de zijn het minst tevreden (59 procent). De bereikbaarheid van de buurt met de bus wordt het minst goed beoordeeld. Bijna 60 procent is (zeer) tevreden. In was dat nog 54 procent, dus ook hier is sprake van een toename. In en is men het minst tevreden over de bereikbaarheid met de bus. Van de bewoners van deze wijken is respectievelijk 27 en 32 procent (zeer) tevreden. In is men het meest tevreden (69 procent). 4

5 Figuur 3: Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de...? Fiets 92% 3% Auto 82% 7% 7% Openbaar vervoer 59% 13% 13% 6% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Weet niet/geen mening n.v.t. Meestal met de fiets naar het centrum Vier op de tien inwoners van s-hertogenbosch gaat meestal met de fiets naar het centrum. Nog eens een kwart gaat meestal met de auto. 13 Procent gaat te voet en 12 procent maakt gebruik van het transferium. Vergeleken met is het gebruik van het transferium iets toegenomen. Ook gaan iets minder mensen lopend naar het centrum. De verschillen tussen de wijken zijn uiteraard groot. Vanuit gaat bijvoorbeeld maar 14 procent met de fiets naar het centrum. Vanuit is dat 64 procent. Bewoners van kiezen daarentegen relatief vaak voor de auto (58 procent). Het transferium wordt relatief veel gebruikt door mensen uit Rosmalen. Ruim een kwart van hen gaat met de pendelbus naar het centrum. Bewoners uit de gaan meestal lopend (63 procent). Aan de inwoners is ook gevraagd waarom ze voor een bepaald vervoermiddel kiezen. De meest gekozen reden is omdat het gemakkelijk is (70 procent). Omdat het goedkoop is en omdat mijn reistijd dan het kortst is zijn beide ook door een derde van de inwoners gekozen. Natuurlijk verschillen de redenen per vervoermiddel. Voor alle vervoermiddelen is omdat het gemakkelijk is de belangrijkste reden. De auto wordt echter ook relatief vaak gebruikt om boodschappen of goederen te vervoeren. De pendelbus vanaf het transferium gebruiken mensen juist omdat het goedkoop is. Te voet of op de fiets gaan mensen relatief vaak omdat het goed is voor hun conditie. Bij de fiets spelen verder ook de prijs en het milieuaspect een rol. Negen procent heeft zelf nog een andere reden genoemd. Hiervan zei een kwart in of dichtbij de te wonen. Twintig procent noemt als reden dat het lastig en/of duur is om in de te parkeren. Parkeren vooral in de parkeergarages Arena en Wolvenhoek Van de mensen die met de auto naar de gaan, parkeert 70 procent de auto in een parkeergarage. Het gaat dan vooral om de parkeergarages Arena (25 procent) en Wolvenhoek (20 procent). Acht procent kiest voor een betaalde parkeerplaats in het centrum en vijf procent voor een onbetaalde parkeerplaats buiten het centrum. De antwoordcategorie anders, namelijk is door elf procent van de autogebruikers gekozen. De meeste van hen hebben een privéparkeerplaats of een parkeervergunning. Daarnaast zijn er mensen die hun auto parkeren bij familie of vrienden. Ook de invalidenparkeerplaats wordt vaak genoemd. De keuze voor een parkeerplek hangt voornamelijk af van de nabijheid van winkels en/of uitgaansgebied (45 procent) en de bereikbaarheid van de locatie (25 procent). De prijs is voor 13 procent de belangrijkste reden om voor een bepaalde locatie te kiezen. 5

6 Centrum het best bereikbaar met de fiets of brommer Inwoners van s-hertogenbosch vinden de bereikbaarheid van het centrum met de fiets beter dan die met de stadsbus, pendelbus of auto. Bijna 90 procent vindt de bereikbaarheid met de fiets of brommer (zeer) goed. De bewoners van en zijn het minst tevreden, maar ook van hen beoordeelt het merendeel (77 procent) de bereikbaarheid met de fiets of brommer als (zeer) goed. Over de bereikbaarheid van het centrum met de auto is men het minst tevreden. 43 Procent van de inwoners vindt de bereikbaarheid met de auto (zeer) goed. Twintig procent vindt het juist (zeer) slecht. Het is opvallend dat bewoners uit verder weg gelegen wijken meer tevreden zijn dan bewoners uit wijken dichter bij het centrum. Van de bewoners uit, en vindt bijvoorbeeld meer dan 60 procent de bereikbaarheid met de auto (zeer) goed. De bewoners uit (26 procent) en (32 procent) zijn juist het minst tevreden. Figuur 4: Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf met de...? Fiets 86% 5% 6% Pendelbus vanaf transferium 53% 5% 16% 23% Stadsbus 50% 14% 10% 11% 16% Auto 43% 25% 20% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed niet goed, niet slecht (zeer) slecht Weet niet/geen mening n.v.t. Meer pendelbussen en verruiming dienstregeling Aan bewoners is gevraagd wat er zou moeten gebeuren, zodat ze de auto vaker op een transferium parkeren als ze in het centrum moeten zijn. Zij zoeken de oplossing hiervoor vooral in de pendelbussen. 15 Procent gaat vaker van het transferium gebruik maken als er meer pendelbussen per uur naar het centrum rijden. 13 procent wil graag dat de dienstregeling van de pendelbussen wordt verruimd en elf procent vindt dat de transferia goedkoper moeten worden. Overigens antwoordt ook een groot deel (39 procent) bijna nooit met de auto naar het centrum te gaan. De categorie anders, namelijk is door negen procent gekozen. Het merendeel van hen geeft aan dat het transferium geen optie is. Voor sommigen is het transferium verder weg dan de stad, anderen gaan nooit met de auto en weer anderen hebben helemaal geen auto of rijbewijs. Van degenen die wel een maatregel hebben aangedragen, willen de meesten graag dat er meer transferia worden aangelegd en dat de route van de pendelbussen wordt aangepast. Situatie voor fietsers verbeterd, toch nog vraag naar meer fietsenstallingen De bewoners is ook gevraagd wat er zou moeten gebeuren, zodat ze vaker met de fiets naar het centrum gaan. Ruim een kwart heeft hierop geantwoord Niets, ik neem de fiets toch niet (vaker). In was dat 19 procent. Daarnaast heeft 13 procent anders, namelijk geantwoord. De helft van hen geeft aan dat ze (zeer) tevreden zijn met de huidige situatie en al zo vaak mogelijk op de fiets gaan. De gratis bewaakte fietsenstalling bevalt goed. Het lijkt er dus op dat bewoners tevredener zijn dan een paar jaar geleden. 6

7 Toch kunnen er nog wel dingen verbeterd worden. Het gaat dan vooral om het aantal stallingsplaatsen voor de fiets. Meer bewaakte fietsenstallingen in het centrum zorgt ervoor dat twee op de tien inwoners vaker met de fiets naar het centrum gaan. 17 Procent gaat vaker fietsen als er meer fietsklemmen of -beugels worden geplaatst. Meer bussen naar het centrum en goedkoper Verder is gevraagd wanneer men vaker met de bus naar het centrum zou gaan. Het blijkt dat vooral goedkoper of gratis busvervoer het gebruik van de bus bevordert (34 procent). Een kwart van de bewoners geeft aan vaker met de bus te gaan als er meer bussen per uur naar het centrum rijden. Voor 14 procent van de bewoners is het verruimen van de dienstregeling een geschikte maatregel. Ruim een derde zegt dat het niet uitmaakt wat er gebeurt, zij gaan toch niet vaker met de bus. In was dat nog 24 procent.. Zes procent heeft zelf een maatregel aangedragen. Zij willen bijvoorbeeld graag dat de bussen ook op andere routes gaan rijden. Veel mensen missen een rechtstreekse verbinding naar de stad. De meeste bussen rijden nu tot het station en daar moet men dan overstappen of gaan lopen. Ook zijn er mensen die niet meer met de bus gaan sinds de OV-Chipkaart is ingevoerd. Zij zouden graag een alternatief voor de OV-Chipkaart zien. Vooral ontevreden over parkeertarieven Bijna drie op de tien inwoners van s-hertogenbosch is (zeer) tevreden met de parkeersituatie in het centrum van de stad. Een kwart is juist (zeer) ontevreden. Het parkeeraspect waar de bewoners het meest tevreden mee zijn is de ligging van de parkeerplaatsen ten opzichte van winkels en andere bestemmingen. Bijna 60 procent vindt de ligging van de parkeerplaatsen (zeer) goed. Het meest ontevreden zijn ze met de parkeertarieven in het centrum. Twee derde van de bewoners beoordeelt de tarieven als (zeer) slecht. Ook over het aantal parkeerplaatsen is een relatief groter groep bewoners ontevreden. 23 Procent vindt het aantal parkeerplaatsen (zeer) slecht. Figuur 5: Hoe beoordeelt u de volgende parkeeraspecten in het centrum van? Ligging parkeerplaatsen nabij winkels of andere bestemmingen 59% 25% 12% Kwaliteit parkeerplaatsen 53% 32% 9% 5% Bereikbaarheid parkeerplaatsen 49% 34% 14% Aantal parkeerplaatsen 40% 32% 23% 5% Tarief parkeerplaatsen 10% 20% 65% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) goed niet goed, niet slecht (zeer) slecht Weet niet/geen mening Meer dan de helft (zeer) tevreden over verkeersveiligheid De bewoners zijn meer uitgesproken over de verkeersveiligheid in hun eigen buurt dan over die in de gemeente. 58 Procent is (zeer) tevreden over de verkeersveiligheid in de eigen buurt. 21 Procent is juist (zeer) ontevreden. Over de verkeersveiligheid in de gemeente zijn iets minder bewoners (zeer) tevreden, maar ook minder bewoners (zeer) ontevreden. De tevredenheid over de verkeersveiligheid in de gemeente is vergeleken met toegenomen. 7

8 Vooral bewoners uit,, en de zijn minder tevreden over de verkeersveiligheid in hun buurt dan bewoners uit andere wijken. Het meest tevreden over de verkeersveiligheid in hun buurt zijn de inwoners van en. Figuur 6: Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in...? Uw eigen buurt 58% 20% 21% De gemeente 56% 29% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% (zeer) tevreden niet tevreden, niet ontevreden (zeer) ontevreden Weet niet/geen mening Tenslotte Op de volgende pagina s staan tabellen met alle uitkomsten van het onderzoek. De resultaten van 2010 zijn hierin uitgesplitst naar de verschillende wijken. Daarnaast zijn, voor zover mogelijk, ook de resultaten uit de onderzoeken van en opgenomen. De N is het aantal respondenten dat de vraag heeft beantwoord. Een aantal vragen bevatte de antwoordcategorie Anders, namelijk. Hier konden de respondenten een eigen antwoord geven. Deze zogenaamde open antwoorden zijn opgenomen in een apart rapport. 8

9 Tabellen Tabel 1: D1. Hoe tevreden bent u over het openbaar vervoer in de gemeente s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer tevreden 4% 6% 2% 5% 5% 2% 5% 0% 3% 1% 5% 0% 3% 6% - Tevreden 41% 44% 41% 41% 46% 39% 38% 36% 44% 36% 38% 31% 40% 39% - Niet tevreden, niet ontevreden 15% 15% 16% 11% 15% 16% 22% 19% 14% 16% 20% 17% 16% 18% - Ontevreden 4% 6% 7% 5% 5% 10% 8% 14% 9% 16% 8% 20% 9% 7% - Zeer ontevreden 2% 3% 4% 1% 2% 3% 6% 7% 3% 4% 6% 11% 4% 2% - Weet niet/geen mening 12% 11% 14% 15% 14% 16% 10% 13% 16% 10% 12% 10% 13% 13% - Niet van toepassing 22% 15% 16% 23% 14% 14% 11% 10% 10% 17% 13% 12% 15% 14% - N= Tabel 2: D2. In de binnenstad rijdt sinds 2010 een elektrische bus, de 220Xpress. Heeft u deze bus wel eens gebruikt? Rosmalen Ja, één keer 6% 1% 5% 2% 2% 1% 3% 3% 2% 3% 4% 1% 3% - - Ja, vaker dan één keer 3% 2% 2% 4% 1% 2% 3% 2% 4% 4% 6% 2% 3% - - Nee, ik wist niet dat deze bus rijdt 6% 7% 18% 10% 18% 25% 23% 21% 18% 18% 17% 19% 16% - - Nee, ik kom met een andere buslijn naar de 3% 17% 18% 5% 21% 16% 21% 21% 19% 26% 13% 19% 16% - - Nee, ik kom met een ander vervoermiddel naar de 41% 56% 49% 57% 51% 49% 45% 49% 48% 43% 46% 50% 48% - - Anders, namelijk: 33% 13% 7% 19% 5% 5% 2% 1% 4% 2% 8% 5% 9% - - Weet niet/geen mening 7% 3% 2% 3% 3% 1% 2% 2% 5% 3% 5% 4% 4% - - N=

10 Tabel 3: D3. Wanneer zou u de 220Xpress in de Bossche (vaker) gaan gebruiken? (Meerdere antwoorden mogelijk) Rosmalen Als er geen andere bussen meer in de binnenstad komen 11% 16% 15% 11% 14% 13% 10% 10% 16% 20% 13% 10% 14% - - Als deze bus gratis is 17% 16% 30% 17% 22% 24% 31% 20% 26% 37% 29% 18% 25% - - Als deze bus vaker rijdt 6% 7% 13% 5% 16% 12% 14% 13% 12% 16% 14% 10% 12% - - Anders, namelijk: 12% 13% 10% 17% 6% 8% 14% 10% 8% 11% 10% 11% 10% - - Niet 50% 39% 30% 52% 29% 29% 30% 27% 24% 20% 32% 37% 32% - - Weet niet/geen mening 16% 16% 15% 11% 24% 28% 16% 29% 25% 18% 19% 24% 20% - - N= Tabel 4: D4.1. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met het openbaar vervoer? Rosmalen Zeer tevreden 17% 21% 10% 16% 14% 14% 5% 2% 16% 9% 22% 5% 14% 13% - Tevreden 45% 43% 54% 53% 45% 44% 40% 30% 48% 44% 48% 22% 45% 42% - Niet tevreden, niet ontevreden 13% 12% 10% 6% 13% 12% 17% 18% 15% 15% 8% 20% 13% 14% - Ontevreden 3% 7% 9% 2% 10% 10% 18% 24% 8% 14% 6% 20% 9% 9% - Zeer ontevreden 1% 0% 4% 1% 5% 6% 10% 10% 1% 5% 2% 21% 4% 3% - Weet niet/geen mening 7% 6% 7% 9% 6% 7% 6% 10% 6% 6% 4% 4% 6% 10% - Niet van toepassing 14% 12% 7% 13% 7% 8% 5% 5% 6% 9% 11% 7% 9% 10% - N=

11 Tabel 5: D4.2. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de auto? Rosmalen Zeer tevreden 10% 40% 24% 22% 39% 30% 15% 27% 30% 25% 29% 43% 28% 19% - Tevreden 49% 47% 58% 57% 53% 55% 55% 64% 56% 55% 56% 51% 54% 58% - Niet tevreden, niet ontevreden 18% 6% 5% 8% 5% 5% 15% 5% 9% 6% 4% 4% 7% 10% - Ontevreden 14% 0% 8% 6% 1% 4% 10% 2% 1% 9% 3% 1% 5% 6% - Zeer ontevreden 5% 0% 3% 3% 0% 4% 5% 0% 2% 3% 2% 0% 2% 3% - Weet niet/geen mening 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% 1% - Niet van toepassing 4% 5% 2% 4% 1% 1% 0% 1% 2% 1% 6% 0% 3% 4% - N= Tabel 6: D4.3. Hoe tevreden bent u over de bereikbaarheid van uw eigen buurt met de fiets? Rosmalen Zeer tevreden 41% 56% 45% 48% 49% 40% 31% 32% 46% 41% 38% 36% 43% 32% - Tevreden 48% 38% 49% 50% 47% 47% 53% 57% 46% 52% 53% 57% 49% 57% - Niet tevreden, niet ontevreden 3% 3% 0% 1% 1% 6% 5% 6% 3% 2% 3% 3% 3% 4% - Ontevreden 1% 0% 2% 0% 1% 3% 4% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 2% - Zeer ontevreden 1% 0% 1% 0% 0% 1% 3% 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% - Weet niet/geen mening 2% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 1% - Niet van toepassing 4% 2% 2% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 4% 3% 1% 2% 3% - N=

12 Tabel 7: D5. Ik ga in de meeste gevallen naar het centrum van s-hertogenbosch: Rosmalen * Lopend 63% 14% 6% 32% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 22% 0% 13% 16% 16% Met de fiets 25% 64% 50% 60% 28% 27% 14% 21% 51% 28% 42% 28% 39% 39% 41% Met de brommer 0% 1% 6% 1% 1% 3% 2% 2% 4% 1% 2% 2% 2% 2% - Met de stadsbus 0% 6% 3% 1% 3% 2% 5% 6% 9% 13% 7% 1% 6% 6% 9% Met de pendelbus vanaf een transferium 2% 2% 12% 0% 24% 33% 17% 23% 10% 9% 6% 16% 12% 8% 11% Met de motor 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% - Met de auto 3% 10% 18% 4% 36% 26% 58% 45% 23% 47% 19% 50% 25% 26% 29% Anders, namelijk: 7% 3% 2% 1% 7% 9% 3% 1% 1% 2% 1% 2% 3% 2% 2% N= * In waren er meerdere antwoorden mogelijk. 12

13 Tabel 8: D8. Waarom gaat u meestal met dit vervoermiddel naar het centrum? Omdat: (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Het gemakkelijk is 65% 71% 71% 80% 69% 74% 66% 65% 74% 66% 70% 62% 70% - - Het goedkoop is 24% 30% 39% 25% 34% 46% 34% 37% 41% 32% 40% 27% 35% - - Mijn reistijd dan het kortst is 30% 44% 41% 46% 30% 31% 40% 33% 30% 28% 32% 40% 34% - - De afstand te groot is voor een ander vervoermiddel 2% 2% 0% 1% 4% 0% 5% 2% 2% 2% 2% 8% 2% - - Ik boodschappen of goederen moet vervoeren 7% 14% 7% 6% 10% 9% 27% 19% 14% 19% 14% 19% 13% - - Het beter is voor het milieu 13% 15% 21% 22% 20% 14% 8% 7% 13% 11% 16% 13% 15% - - Ik kinderen of familie moet vervoeren 1% 3% 3% 4% 7% 7% 23% 14% 9% 10% 7% 10% 7% - - Om medische redenen, omdat ik 'slecht ter been' ben 2% 9% 6% 5% 7% 6% 3% 4% 9% 5% 8% 4% 6% - - Het goed is voor mijn conditie 25% 30% 25% 32% 19% 18% 10% 15% 22% 16% 21% 18% 21% - - Anders, namelijk: 23% 4% 5% 7% 7% 7% 10% 11% 8% 11% 7% 12% 9% - - N=

14 Tabel 9: D5*D8. Waarom gaat u meestal met dit vervoermiddel naar het centrum? Omdat: (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Lopend Met de fiets Met de brommer Met de stadsbus Met de pendelbus vanaf een transferium Met de motor* Met de auto Het gemakkelijk is 65% 75% 72% 63% 79%. 64% 70% Het goedkoop is 24% 48% 43% 20% 77%. 6% 35% Mijn reistijd dan het kortst is 25% 40% 61% 15% 16%. 42% 34% De afstand te groot is voor een ander vervoermiddel 3% 1% 6% 7% 1%. 4% 2% Ik boodschappen of goederen moet vervoeren 2% 6% 7% 14% 5%. 34% 13% Het beter is voor het milieu 14% 27% 2% 14% 9%. 1% 15% Ik kinderen of familie moet vervoeren 1% 2% 0% 3% 3%. 24% 7% Om medische redenen, omdat ik 'slecht ter been' ben 2% 1% 7% 15% 6%. 12% 6% Het goed is voor mijn conditie 36% 39% 0% 3% 1%. 2% 21% Anders, namelijk: 18% 7% 11% 21% 8%. 4% 9% N= * Bij de motor is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten worden daarom niet weergegeven. 14

15 Tabel 10: D6. Waar parkeert u uw auto dan meestal? * * * * Rosmalen * * Parkeerterrein Prins Bernhardplein 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0% 0% - - Parkeerterrein Vonk en Vlam 0% 0% 2% 0% 5% 6% 4% 4% 4% 2% 4% 1% 3% - - Parkeerterreinen bij NS-station 0% 0% 2% 0% 0% 0% 3% 1% 0% 2% 3% 8% 2% - - Parkeergarage Wolvenhoek 11% 33% 28% 8% 28% 15% 26% 16% 6% 20% 26% 21% 20% - - Parkeergarage Arena 0% 25% 13% 16% 14% 25% 30% 28% 25% 33% 21% 21% 25% - - Parkeergarage Tolbrug 0% 0% 7% 0% 4% 4% 3% 7% 13% 4% 9% 5% 6% - - Parkeergarage Sint Josephstraat 0% 4% 21% 40% 19% 16% 5% 12% 30% 13% 5% 3% 14% - - Parkeergarage Stationsplein 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 1% 1% 2% 6% 1% - - Parkeergarage Visstraat 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% - - Parkeergarage Paleiskwartier 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 4% 0% 5% 6% 7% 3% - - Betaalde parkeerplaats in centrum 11% 0% 7% 16% 14% 11% 6% 7% 11% 6% 0% 18% 8% - - Gratis parkeerplaats buiten centrum 0% 15% 2% 0% 1% 8% 5% 7% 4% 2% 11% 4% 5% - - Anders, namelijk: 79% 13% 18% 19% 11% 8% 14% 10% 3% 10% 13% 5% 11% - - Weet niet 0% 10% 0% 0% 1% 0% 1% 3% 2% 1% 0% 1% 1% - - N= * In een aantal wijken is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten zijn daarom eerder indicatief dan representatief. 15

16 Tabel 11: D7. Wat is de belangrijkste reden om voor die locatie te kiezen? * * * * Rosmalen * Bereikbaarheid 11% 35% 21% 18% 19% 22% 18% 21% 43% 27% 16% 24% 25% - - Nabijheid winkels/uitgaansgebied 11% 30% 42% 59% 54% 38% 48% 45% 36% 52% 45% 44% 45% - - Comfort 11% 16% 10% 15% 13% 8% 9% 7% 9% 4% 5% 13% 8% - - Capaciteit (hoeveelheid plaatsen) 0% 0% 6% 8% 8% 9% 3% 6% 0% 2% 4% 3% 4% - - Prijs 0% 12% 14% 0% 4% 15% 21% 15% 11% 12% 21% 11% 13% - - Anders, namelijk: 68% 7% 7% 0% 2% 8% 2% 5% 0% 3% 9% 4% 5% - - N= * In een aantal wijken is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten zijn daarom eerder indicatief dan representatief. Tabel 12: D6*D7. Wat is de belangrijkste reden om voor die locatie te kiezen? Parkeerterrein Prins Bernhardplein* Parkeerterrein Vonk en Vlam* Parkeerterreinen bij NS-station* Parkeergarage Wolvenhoek Parkeergarage Arena Parkeergarage Tolbrug* Parkeergarage Sint Josephstraat Parkeergarage Stationsplein* Parkeergarage Visstraat* Parkeergarage Paleiskwartier* Betaalde parkeerplaats in centrum Gratis parkeerplaats buiten centrum* Bereikbaarheid... 17% 21%. 44%... 18%. 25% Nabijheid winkels/uitgaansgebied... 57% 63%. 45%... 43%. 45% Comfort... 7% 12%. 1%... 23%. 8% Capaciteit (hoeveelheid plaatsen)... 3% 3%. 1%... 5%. 4% Prijs... 14% 0%. 5%... 8%. 13% Anders, namelijk:... 2% 0%. 3%... 3%. 5% N= * Bij de meeste locaties is het aantal respondenten erg klein (N<50). De bijbehorende resultaten worden daarom niet weergegeven. 16

17 Tabel 13: D9.1. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf met de fiets of brommer? Rosmalen Zeer goed 35% 57% 44% 47% 32% 28% 17% 25% 40% 32% 31% 23% 36% 34% - Goed 47% 35% 51% 46% 53% 53% 60% 60% 50% 53% 54% 54% 51% 55% - Niet goed, niet slecht 3% 2% 2% 4% 4% 8% 9% 6% 5% 8% 5% 9% 5% 5% - Slecht 2% 1% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 0% 1% 1% 3% 1% 1% - Zeer slecht 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% - Weet niet/geen mening 2% 0% 1% 1% 1% 1% 4% 4% 1% 1% 4% 2% 2% 4% - Niet van toepassing 11% 4% 2% 2% 9% 8% 7% 5% 4% 5% 6% 9% 6% - - N= Tabel 14: D9.2. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf met de stadsbus? Rosmalen Zeer goed 4% 14% 12% 6% 12% 4% 6% 5% 10% 7% 10% 2% 8% 9% - Goed 33% 42% 48% 35% 35% 41% 47% 40% 46% 42% 43% 36% 41% 41% - Niet goed, niet slecht 5% 11% 15% 16% 13% 16% 17% 15% 19% 19% 8% 15% 14% 17% - Slecht 5% 7% 4% 3% 6% 7% 9% 13% 2% 14% 6% 18% 7% 8% - Zeer slecht 1% 0% 3% 2% 3% 3% 2% 9% 2% 4% 2% 9% 3% 2% - Weet niet/geen mening 10% 9% 9% 15% 13% 13% 9% 10% 10% 7% 14% 9% 11% 23% - Niet van toepassing 41% 17% 10% 24% 17% 16% 10% 8% 12% 8% 16% 11% 16% - - N=

18 Tabel 15: D9.3. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf met een pendelbus vanaf een transferium? Rosmalen Zeer goed 10% 20% 21% 10% 36% 34% 14% 22% 16% 10% 9% 18% 17% 19% - Goed 25% 21% 43% 28% 41% 46% 43% 44% 35% 37% 34% 30% 35% 36% - Niet goed, niet slecht 2% 6% 6% 5% 3% 2% 7% 4% 5% 7% 4% 8% 5% 6% - Slecht 2% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 1% 2% 4% 3% 4% 2% 2% - Zeer slecht 0% 2% 0% 1% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 0% 2% 1% 1% - Weet niet/geen mening 13% 18% 14% 17% 8% 9% 18% 14% 18% 20% 21% 21% 16% 36% - Niet van toepassing 48% 31% 16% 37% 12% 8% 16% 14% 22% 20% 29% 17% 23% - - N= Tabel 16: D9.4. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van het centrum voor u zelf met de auto? Rosmalen Zeer goed 5% 4% 8% 4% 4% 6% 6% 7% 8% 7% 6% 8% 6% 5% - Goed 27% 34% 36% 22% 47% 40% 56% 54% 31% 47% 25% 53% 37% 31% - Niet goed, niet slecht 24% 21% 26% 23% 28% 29% 23% 26% 29% 24% 22% 24% 25% 29% - Slecht 11% 15% 17% 20% 14% 16% 10% 9% 18% 14% 16% 9% 15% 19% - Zeer slecht 6% 4% 4% 7% 1% 5% 3% 1% 6% 2% 13% 4% 5% 7% - Weet niet/geen mening 2% 6% 1% 3% 1% 0% 0% 0% 2% 1% 4% 1% 2% 8% - Niet van toepassing 25% 16% 7% 21% 5% 5% 2% 2% 6% 4% 14% 1% 10% - - N=

19 Tabel 17: D10. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker de auto op een transferium (Vlijmenseweg, De Vliert, Pettelaarpark) parkeert als u in het centrum van s-hertogenbosch moet zijn? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Transferia (parkeerplek met busvervoer) goedkoper maken 6% 7% 9% 3% 8% 14% 15% 15% 9% 16% 16% 15% 11% 14% 21% Meer pendelbussen per uur tussen transferia en het centrum laten rijden 7% 6% 17% 4% 24% 24% 29% 22% 11% 21% 12% 17% 15% 15% - Dienstregeling pendelbussen tussen transferia en het centrum verruimen (op meer uren laten rijden) 7% 5% 14% 3% 21% 17% 22% 16% 14% 18% 11% 14% 13% 18% - Hogere parkeertarieven voor de auto in het centrum 3% 2% 3% 2% 4% 3% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 7% Anders, namelijk: 22% 9% 9% 10% 7% 6% 8% 9% 6% 9% 8% 12% 9% 10% 16% Niets, ik neem (bijna) nooit de auto naar het centrum 46% 60% 43% 67% 28% 36% 16% 24% 38% 24% 44% 19% 39% 40% 41% Niets, ik blijf als het even kan toch de auto in het centrum parkeren 3% 4% 12% 3% 11% 10% 31% 22% 17% 25% 11% 25% 14% 12% 12% Weet niet/geen mening 16% 15% 13% 12% 16% 13% 6% 11% 16% 8% 15% 13% 13% 11% 9% N=

20 Tabel 18: D11. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de fiets naar het centrum van s-hertogenbosch gaat? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Zorgen voor meer fietsklemmen of fietsbeugels op straat in het centrum 22% 23% 11% 30% 11% 9% 7% 7% 17% 10% 27% 9% 17% 26% 29% Zorgen voor meer bewaakte fietsenstallingen in het centrum 15% 15% 23% 18% 20% 18% 15% 17% 22% 21% 25% 21% 20% 35% - Zorgen dat fietspaden comfortabeler zijn (wegdek etc.) 8% 6% 11% 7% 13% 16% 13% 11% 12% 13% 15% 19% 12% 15% 19% Zorgen dat fietspaden veiliger zijn 12% 9% 18% 15% 18% 13% 15% 10% 13% 15% 18% 17% 14% 19% 23% Fietspaden beter verlichten 6% 4% 11% 5% 12% 7% 11% 9% 6% 10% 6% 11% 8% 8% 11% Kortere wachttijden bij verkeerslichten realiseren 12% 16% 17% 15% 12% 12% 15% 11% 23% 24% 13% 17% 16% 16% 16% Anders, namelijk: 18% 20% 13% 21% 11% 10% 9% 8% 13% 13% 11% 9% 13% 9% 11% Niets, ik neem de fiets toch niet (vaker) 18% 20% 26% 18% 26% 30% 42% 39% 22% 30% 22% 34% 26% 19% 22% Weet niet/geen mening 23% 19% 14% 13% 19% 17% 13% 15% 17% 15% 14% 11% 16% 13% 14% N=

21 Tabel 19: D12. Wat zou er moeten gebeuren, zodat u vaker met de bus naar het centrum van s-hertogenbosch gaat? (Maximaal 3 antwoorden mogelijk) Rosmalen Zorgen dat er meer bussen per uur naar het centrum rijden 6% 21% 26% 10% 30% 22% 39% 46% 29% 40% 14% 38% 25% 29% - Dienstregeling bussen naar het centrum verruimen (op meer uren laten rijden) 3% 8% 11% 4% 13% 16% 23% 23% 16% 22% 11% 25% 14% 19% - Zorgen voor meer bushaltes/bushokjes 2% 4% 8% 6% 7% 7% 13% 7% 7% 3% 6% 1% 6% 7% 5% Zorgen voor genoeg zitplaatsen in de bus 1% 2% 7% 2% 6% 3% 2% 5% 5% 8% 3% 2% 4% 6% 12% Bussen comfortabeler maken 1% 2% 1% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 14% Zorgen dat mensen zich veilig voelen in de bus 2% 6% 3% 4% 4% 3% 2% 6% 6% 5% 7% 3% 5% 12% 10% Busvervoer goedkoper of gratis maken 14% 30% 30% 15% 30% 31% 38% 38% 40% 51% 38% 34% 34% 34% 50% Bussen toegankelijker maken voor ouderen, gehandicapten 3% 8% 7% 4% 6% 8% 2% 2% 8% 4% 9% 5% 6% 7% 13% Kortere reistijd 2% 8% 6% 3% 11% 17% 13% 10% 7% 22% 4% 14% 9% 9% 14% Anders, namelijk: 15% 4% 5% 10% 5% 6% 9% 7% 4% 5% 4% 10% 6% 6% 8% Niets, ik neem de bus toch niet (vaker) 52% 43% 41% 61% 33% 31% 28% 20% 32% 20% 42% 27% 36% 30% 24% Weet niet/geen mening 14% 10% 7% 8% 12% 12% 4% 6% 7% 2% 9% 5% 8% 9% 4% N=

22 Tabel 20: D13. Hoe tevreden bent u over de parkeersituatie in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer tevreden 2% 2% 4% 2% 2% 2% 1% 2% 4% 1% 3% 3% 2% - - Tevreden 21% 26% 29% 20% 30% 32% 24% 34% 25% 33% 20% 34% 26% - - Niet tevreden, niet ontevreden 27% 25% 27% 24% 36% 31% 42% 29% 27% 32% 25% 34% 29% - - Ontevreden 17% 13% 15% 14% 15% 21% 21% 24% 16% 18% 20% 13% 17% - - Zeer ontevreden 12% 7% 7% 4% 5% 4% 5% 5% 9% 9% 11% 5% 8% - - Weet niet/geen mening 8% 6% 4% 10% 6% 6% 2% 3% 5% 4% 8% 7% 6% - - Niet van toepassing 14% 22% 14% 27% 7% 6% 5% 3% 14% 4% 13% 4% 12% - - N= Tabel 21: D14.1. Hoe beoordeelt u het aantal parkeerplaatsen in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer goed 3% 4% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 0% 2% 2% 2% - - Goed 30% 38% 37% 32% 38% 38% 35% 43% 41% 41% 37% 42% 38% - - Niet goed, niet slecht 30% 29% 33% 36% 36% 32% 37% 32% 34% 32% 24% 36% 32% - - Slecht 21% 22% 16% 15% 18% 20% 20% 20% 16% 18% 22% 14% 19% - - Zeer slecht 9% 2% 4% 5% 1% 2% 3% 2% 4% 6% 6% 3% 4% - - Weet niet/geen mening 7% 6% 6% 9% 5% 5% 4% 2% 3% 4% 9% 3% 5% - - N=

23 Tabel 22: D14.2. Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de parkeerplaatsen in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer goed 6% 3% 3% 4% 2% 4% 1% 0% 1% 0% 2% 2% 2% - - Goed 44% 57% 60% 46% 54% 51% 47% 53% 51% 55% 42% 56% 51% - - Niet goed, niet slecht 30% 30% 24% 35% 33% 31% 38% 34% 37% 33% 33% 33% 32% - - Slecht 9% 5% 8% 5% 8% 8% 11% 9% 6% 7% 8% 5% 8% - - Zeer slecht 2% 0% 1% 1% 1% 0% 0% 2% 2% 1% 4% 1% 2% - - Weet niet/geen mening 9% 5% 5% 9% 2% 5% 3% 2% 2% 3% 10% 3% 5% - - N= Tabel 23: D14.3. Hoe beoordeelt u het tarief van de parkeerplaatsen in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer goed 3% 1% 1% 1% 2% 1% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% - - Goed 16% 13% 8% 14% 9% 8% 6% 10% 8% 4% 7% 11% 9% - - Niet goed, niet slecht 19% 20% 20% 33% 29% 18% 18% 22% 22% 22% 11% 20% 20% - - Slecht 27% 35% 33% 33% 33% 32% 45% 40% 31% 37% 36% 41% 34% - - Zeer slecht 27% 24% 33% 11% 24% 37% 30% 27% 35% 35% 34% 25% 31% - - Weet niet/geen mening 9% 7% 5% 9% 3% 4% 1% 2% 3% 2% 10% 2% 5% - - N=

24 Tabel 24: D14.4. Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid van de parkeerplaatsen in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer goed 5% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 2% 0% 1% 1% 2% 2% - - Goed 44% 48% 54% 41% 49% 46% 48% 55% 47% 46% 40% 49% 47% - - Niet goed, niet slecht 30% 27% 33% 29% 38% 37% 36% 32% 41% 39% 30% 33% 34% - - Slecht 10% 15% 5% 17% 8% 10% 12% 9% 9% 11% 18% 12% 11% - - Zeer slecht 6% 2% 4% 4% 0% 2% 3% 2% 1% 1% 5% 2% 3% - - Weet niet/geen mening 6% 6% 2% 7% 2% 3% 1% 0% 2% 1% 6% 1% 3% - - N= Tabel 25: D14.5. Hoe beoordeelt u de ligging van de parkeerplaatsen nabij winkels of andere bestemmingen in het centrum van s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer goed 5% 5% 9% 9% 4% 4% 4% 5% 3% 4% 3% 3% 5% - - Goed 41% 49% 50% 45% 55% 57% 69% 68% 62% 60% 48% 59% 55% - - Niet goed, niet slecht 31% 29% 28% 26% 24% 25% 20% 21% 22% 26% 22% 24% 25% - - Slecht 8% 11% 8% 9% 10% 10% 4% 5% 7% 7% 16% 8% 9% - - Zeer slecht 6% 3% 4% 3% 4% 1% 2% 1% 3% 2% 6% 4% 3% - - Weet niet/geen mening 9% 4% 2% 8% 3% 2% 1% 0% 2% 1% 6% 3% 4% - - N=

25 Tabel 26: D15. Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in de gemeente s-hertogenbosch? Rosmalen Zeer tevreden 2% 3% 4% 2% 3% 1% 2% 1% 1% 2% 2% 4% 2% 2% - Tevreden 56% 61% 57% 51% 58% 55% 54% 56% 51% 59% 45% 56% 54% 50% - Niet tevreden, niet ontevreden 25% 22% 26% 27% 27% 29% 34% 27% 32% 31% 35% 28% 29% 33% - Ontevreden 11% 7% 7% 13% 7% 8% 8% 10% 12% 5% 12% 7% 9% 10% - Zeer ontevreden 3% 4% 2% 4% 0% 1% 1% 2% 1% 1% 3% 1% 2% 2% - Weet niet/geen mening 4% 4% 3% 3% 5% 6% 0% 4% 4% 2% 3% 4% 3% 3% - N= Tabel 27: D16. Hoe tevreden bent u over de verkeersveiligheid in uw eigen buurt? Rosmalen Zeer tevreden 3% 7% 8% 3% 9% 7% 5% 8% 8% 8% 3% 11% 6% 5% - Tevreden 49% 60% 57% 55% 62% 49% 44% 47% 44% 56% 47% 56% 52% 52% - Niet tevreden, niet ontevreden 23% 17% 16% 20% 18% 20% 18% 17% 21% 19% 25% 15% 20% 23% - Ontevreden 17% 11% 14% 17% 9% 17% 23% 19% 22% 15% 15% 15% 16% 14% - Zeer ontevreden 6% 4% 4% 4% 1% 5% 9% 8% 4% 2% 8% 2% 5% 5% - Weet niet/geen mening 1% 2% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 2% 1% 1% 1% 1% 1% - N=

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

VRAGEN THEMA PARKEREN

VRAGEN THEMA PARKEREN VRAGEN THEMA PARKEREN 1. Waar kan ik zo goedkoop mogelijk parkeren in s-hertogenbosch? A. Alle parkeergarages en transferia in en om de stad hebben dezelfde tarieven. B. Aan de rand van de stad zijn er

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets In deze vragenlijst willen we graag weten hoe je je verplaatst. 1. Welke van de volgende vervoermiddelen zijn in jouw huishouden aanwezig? Geef per categorie het aantal aan. Als er van een bepaalde categorie

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Dordtenaren over mobiliteit

Dordtenaren over mobiliteit Dordtenaren over mobiliteit Uitkomsten Omnibusonderzoek 2016 Inhoud De gemeente Dordrecht gaat een nieuw mobiliteitsplan opstellen. In dat verband wil de gemeente graag weten wat er onder de bevolking

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Monitor Verkeer en Vervoer 2013

Monitor Verkeer en Vervoer 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013 1-meting Koersnota Hoofdinfrastructuur Bijlage 3 bij Bereikbaarheidsprogramma Koersnota 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013 Inhoudsopgave 1. Monitor Verkeer en Vervoer...

Nadere informatie

's-hertogenbosch. Monitor Verkeer & Vervoer 2013

's-hertogenbosch. Monitor Verkeer & Vervoer 2013 's-hertogenbosch Monitor Verkeer & Vervoer 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013 1-meting Koersnota Hoofdinfrastructuur Bijlage 3 bij Bereikbaarheidsprogramma Koersnota 2013 Monitor Verkeer en Vervoer 2013

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2011 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus O&S februari 2012 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

Basisdocument: Inventarisatie huidige parkeersituatie binnenstad en transferia: Nulmeting 2012

Basisdocument: Inventarisatie huidige parkeersituatie binnenstad en transferia: Nulmeting 2012 Basisdocument: Inventarisatie huidige parkeersituatie binnenstad en transferia: Nulmeting 2012 Concept 4 september 2012 Dit rapport bevat een inventarisatie van de huidige parkeersituatie (1-1-2012) binnenstad

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017

Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel. Juli 2017 Resultaten peiling (maatwerk) vervoer Rijssen-Holten Panel Juli 2017 Burgerpeiling (maatwerk) vervoer Burgerpeiling De gemeente Rijssen-Holten werkt aan een passend vervoer voor alle inwoners. Samen met

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerbeleid

Onderzoek Parkeerbeleid Rapportage Onderzoek Parkeerbeleid In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Harmke Martens Utrecht, augustus 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Anja Schaapman MSc Postbus 681

Nadere informatie

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte

Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Dienstverlening Beheer en Programmering Openbare Ruimte Juni 2018 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek

Nadere informatie

Als alternatief was aangekondigd transferia Pettelaarpark, De Vliert, Vlijmenseweg of het Parkeerterrein Vonk en Vlamterrein.

Als alternatief was aangekondigd transferia Pettelaarpark, De Vliert, Vlijmenseweg of het Parkeerterrein Vonk en Vlamterrein. Voorwoord. N.a.v. het sluiten i.v.m. renovatiewerkzaamheden aan de rijbanen van de parkeergarage Wolvenhoek was de Wijkraad Zuid heel benieuwd waar die auto s dan parkeren. Als alternatief was aangekondigd

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk)

Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Bijlage 1: Autoluwe binnenstad (discussiestuk) Koers autoluwe binnenstad Doel autoluwe binnenstad (wat staan we voor): Verbeteren bereikbaarheid binnenstad Verbeteren leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Sportparticipatie Kinderen en jongeren

Sportparticipatie Kinderen en jongeren Sportparticipatie 2017 Kinderen en jongeren Onderzoek & Statistiek Juni 2017 Samenvatting Begin 2017 heeft de afdeling Onderzoek & Statistiek een onderzoek uitgezet onder ouders en jongeren uit de gemeente

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade Oktober 2011 Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan de eisen die voorstellingen

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Panelonderzoek

Openbaar Vervoer Panelonderzoek Openbaar Vervoer Panelonderzoek Stadspanel en Ten Boer-panel over openbaar vervoer Kübra Ozisik Juni 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Openbaar vervoer... 4 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013

Dienstverlening Realisatie en Beheer. Omnibus 2013 Dienstverlening Realisatie en Beheer Omnibus 2013 Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2014 2 Samenvatting In het najaar van 2013 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Sportparticipatie 2016 Volwassenen

Sportparticipatie 2016 Volwassenen Sportparticipatie Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2017 2 Samenvatting In het najaar van is de sportparticipatie onderzocht van volwassenen in de gemeente s-hertogenbosch. Het onderzoek is gehouden

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Moventem Maandag 14 november 2016 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 19 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Het openbaar vervoer in Gelderland

Het openbaar vervoer in Gelderland Het openbaar vervoer in Gelderland Resultaten derde peiling GeldersPanel 3 april 2009 Inleiding Dit jaar wordt het streekvervoer in Gelderland opnieuw aanbesteed door de provincie. Het gaat dan met name

Nadere informatie

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010

P l a t f o r m P a r k e r e n n e d e r l a n d V e x Pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010 P l a t f o r m P a r k e r e n N e d e r l a n d V e x pa n Pa r k e e r o n d e r z o e k 2 010-1 - U i t g e v o e r d d o o r T r e n d b o x 2010, Vexpan Platform Parkeren Nederland en Trendbox Alles

Nadere informatie

Sportparticipatie Volwassenen

Sportparticipatie Volwassenen Sportparticipatie 2014 Volwassenen Onderzoek & Statistiek Februari 2015 2 Samenvatting In het najaar van 2014 is de sportparticipatie van de volwassen inwoners van de gemeente s- Hertogenbosch onderzocht.

Nadere informatie

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd

VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, De binnenstadschouw nader beschouwd VERKEERSCIRCULATIE BINNENSTAD, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd Verkeerscirculatie Binnenstad, 2011 De binnenstadschouw nader beschouwd 2 In opdracht van: Raadsgriffie Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het (openbaar) busvervoer in Laarbeek?

1. Maakt u gebruik van het (openbaar) busvervoer in Laarbeek? 1. Rechte tellingen Busvervoer Laarbeek 1. Maakt u gebruik van het (openbaar) busvervoer in Laarbeek? 7 6 62% 5 4 3 29% 2 1 2% 2% 5% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toen (minder dan

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

TRENDS IN PARKEREN. Parkeervak Chris Hottentot (ANWB) en Frans Bekhuis (CROW)

TRENDS IN PARKEREN. Parkeervak Chris Hottentot (ANWB) en Frans Bekhuis (CROW) TRENDS IN PARKEREN Parkeervak 2015 Chris Hottentot (ANWB) en Frans Bekhuis (CROW) TRENDS IN PARKEREN Hoe denkt men over parkeren en wat zijn de trends? Enquête onder ANWB-leden en verkeerprofessionals,

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018

Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch. Vervolgmeting 2018 Cliëntervaringen Wmo hulpmiddelen s-hertogenbosch Vervolgmeting 2018 Afdeling Onderzoek & Statistiek Februari 2019 Samenvatting De gemeente geeft indicaties af voor Wmo hulpmiddelen. Welzorg verzorgt de

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad 1 Enquête invoeren betaald parkeren Nieuw West aanleiding De komende jaren bouwt Zaanstad nog circa

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Digipanel schuldenproblematiek

Digipanel schuldenproblematiek Digipanel schuldenproblematiek Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek September 2018 Samenvatting Eind 2017 zijn door de gemeenteraad van s-hertogenbosch de kaders voor het voorkomen

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek

DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek DISCRIMINATIE IN S-HERTOGENBOSCH Maart 2015, afdeling Onderzoek & Statistiek In het najaar van 2014 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van de gemeente s-hertogenbosch.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE

NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE NIEUWSBRIEF BURGERPANEL OVERSCHIE Resultaten vijfde peiling Oktober 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 5 e peiling van het burgerpanel van Overschie 1. Het onderwerp van de

Nadere informatie