Hoofdstuk 10 Parkeren

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 10 Parkeren"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende straten. Twee derde van hen beschikt over een parkeervergunning. Van alle Leidenaren is dit 14%, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Zoals mocht worden verwacht, zijn dit vooral bewoners van stadsdeel Midden. Dit aandeel is vergeleken met 2009 gestegen. Driekwart van de Leidenaren parkeert de auto op straat, één op de vijf heeft hiervoor mogelijkheden op eigen terrein. Acht op de tien Leidenaren kan de auto binnen 75 meter van de eigen woning parkeren. Vergeleken met 2009 parkeren meer Leidenaren hun auto verder weg van huis. Van de autobezitters die niet beschikken over een privé parkeerplaats, is twee derde (redelijk) tevreden over de parkeermogelijkheden, de rest vindt deze matig tot slecht. De belangrijkste oorzaak voor de parkeerproblemen is een gebrek aan parkeerplaatsen (o.a. door bewoners met meerdere auto s, hoeveelheid bezoekers en aanwezigheid bedrijven). De mensen die problemen ondervinden bij het parkeren, hebben hier vooral last van op doordeweekse dagen, met name rond het avondeten of later op de avond. In een aantal wijken rondom de binnenstad van Leiden wordt een zogenaamde blauwe zone ingesteld om de parkeerdruk te verminderen. Het is de bedoeling dat op de blauwe plaatsen slechts beperkte tijd mag worden geparkeerd. Bewoners kunnen een ontheffing aanvragen. De helft van de Leidenaren is bekend met het instellen van de blauwe zone. Ruim een derde staat hier positief tegenover, een kwart vindt het instellen van een dergelijke zone geen goede maatregel. Circa de helft van de Leidenaren gaat wel eens met de auto naar de binnenstad van Leiden. Ruim een derde van hen parkeert de auto meestal in een (overdekte) parkeergarage, 20% op een betaalde parkeerplaats langs de weg en nog eens 17% op een ander parkeerterrein. Eén op de tien parkeert meestal op een gratis parkeerplaats. Het zoeken naar een plek kost bij één op de drie Leidenaren nog geen 5 minuten, bij bijna de helft vijf tot tien minuten. Vragenlijst De gemeente vindt het van belang dat er voldoende parkeerruimte is voor de bewoners van de stad. De volgende vragen gaan over parkeren en parkeerruimte PR1. Beschikt u of uw huishouden over één of meer personenauto's? (Dit is inclusief leaseauto s en deelauto s (privé auto s die met meer huishoudens worden gedeeld)) Ja, één eigen personenauto Ja, meer eigen personenauto s, namelijk: auto s Ja, een deelauto NAAR VOLGEND HOOFDSTUK PR2. Is er in uw straat of aangrenzende straten sprake van betaald parkeren? Ja NAAR VRAAG PR4 1

2 PR3. Heeft u een parkeervergunning (=bewonersvergunning) voor uw auto ( s)? Ja, voor één auto Ja, voor meerdere auto s PR4. Waar staat uw auto (of staan uw auto s) meestal geparkeerd als u thuis bent? Op eigen terrein bij huis (garage / oprit) NAAR VRAAG PR11 Privéplek op openbare weg: door de gemeente toegewezen Op straat In een openbare garage, niet bij het huis Anders, namelijk PR5. Op hoeveel meter van uw huis kunt u uw auto (of auto s), gemiddeld genomen, meestal parkeren? Vlak bij het huis (minder dan 15 meter) Niet zo ver weg in de straat (15 75 meter) Ongeveer huizen verderop ( meter) Behoorlijk eind van het huis (meer dan 150 meter) Weet ik niet Als u uw auto (of één van de auto s) op openbaar terrein parkeert: PR6. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om in de nabijheid van uw huis te parkeren voor uzelf? Goed Voldoende Matig Slecht Weet ik niet PR7. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden voor bezoekers om met de auto in de nabijheid van uw huis te parkeren? Goed Voldoende Matig Slecht Weet ik niet PR8. Zijn er momenten of situaties in de week dat u meer problemen heeft met parkeren bij uw huis? Ja GA NAAR VRAAG PR11 PR9. Op welke uren en dagen heeft u vooral problemen om bij uw huis te parkeren? Uren Ochtend Lunchtijd (12-14 uur) Middag (14-17 uur) Rond avondeten (17-19 uur) Later op de avond Anders, namelijk Dagen Door de week Zaterdag Zondag Koopavond 2

3 PR10. Is er een specifieke reden voor de parkeerdruk bij u in de straat? (meer antwoorden mogelijk) Ja, veel bezoekers Ja, veel bedrijven Ja, veel bewoners met meerdere auto s Ja, anders namelijk, geen specifieke reden PR11. Wist u dat er dit jaar in een aantal woonwijken in Leiden een blauwe zone wordt ingesteld? Ja De blauwe zone wordt ingesteld in een aantal wijken rondom de binnenstad van Leiden om de parkeerdruk te verminderen. In deze wijken wordt veel geparkeerd om de parkeerplaatsen met parkeermeters in de binnenstad te vermijden. Binnenkort mag op de blauwe plaatsen slechts beperkte tijd geparkeerd worden (met een parkeerschijf achter de voorruit). Bewoners van die wijken kunnen een ontheffing aanvragen en (net als nu) zonder parkeerschijf onbeperkt parkeren. PR12. Wat vindt u van deze maatregel? Goede maatregel, omdat Geen goede maatregel, omdat Maakt niets uit Weet niet PR13. Gaat u wel eens met de auto naar de binnenstad van Leiden? Ja NAAR VRAAG PR16 PR14. Waar parkeert u dan meestal uw auto? (Overdekte) parkeergarage Op een ander parkeerterrein Op een gratis parkeerplaats langs de weg Ergens anders, namelijk Op het parkeerterrein aan de Haagweg Op een betaalde parkeerplaats langs de weg Op een gratis parkeerplaats net buiten de binnenstad PR15. Hoeveel tijd kost het u gemiddeld om een parkeerplaats in de binnenstad te vinden (vanaf het moment dat u gaat zoeken)? Minder dan 5 minuten 5 tot 10 minuten 10 tot 15 minuten Meer dan 15 minuten Weet ik niet NAAR VOLGEND HOOFDSTUK PR16. Waarom gaat u niet met de auto naar de binnenstad? Heb geen auto Te weinig parkeerplaatsen Parkeren in de stad is te duur Woon dichtbij Liever met de fiets of de bus Andere reden 3

4 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het parkeren in Leiden. Aan de orde komen het parkeren bij huis voor bewoners zelf en voor bezoekers, de bekendheid met en het oordeel over de blauwe zones die worden ingesteld in een aantal woonwijken in Leiden en de parkeermogelijkheden in de binnenstad Parkeren bij huis Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over een of meer auto s. De helft beschikt over één auto, 14% over twee auto s en 1% over drie tot maximaal vijf auto s. Van de Leidse huishoudens maakt 3% gebruik van een deelauto. In 2011 is een flinke daling van het autobezit per huishouden zichtbaar met voorgaande jaren (tabel 10.1a). CBS-cijfers laten echter zien dat het aantal auto s per huishouden in Leiden de afgelopen vier jaar vrijwel constant is. Dit opmerkelijke verschil is daarom hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de gewijzigde methode van enquêteren (digitaal/schriftelijk in plaats van telefonisch). Vooral huishoudens in stadsdeel Midden (jongeren van 18 tot 35 jaar, studenten, stapelbouw) hebben relatief minder vaak een auto. Daarnaast is het autobezit lager onder de lagere inkomensgroepen. Tabel 10.1.a Aandeel van de Leidse huishoudens met minimaal één auto, naar stadsdeel en huishoudentype, * * Totaal 79% 79% 79% 70% Huishoudentype: Stadsdeel: Alleenstaand (18-40 jaar) 45% 48% 53% 44% Midden 63% 67% 66% 53% Twee personen (18-40 jaar) 80% 80% 75% 71% Noord 85% 82% 85% 70% Gezinshuishouden 90% 89% 87% 86% Zuid 84% 83% 80% 77% Twee personen (> 40 jaar) 85% 87% 85% 86% West 85% 85% 86% 80% Alleenstaand (> 40 jaar) 51% 47% 55% 53% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Eén op de vijf huishoudens in Leiden met een auto heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende straten. Twee derde van hen beschikt over een parkeervergunning, veelal voor één auto (59%). Afgezet tegen alle Leidenaren beschikt 14% over een parkeervergunning, wat vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Zoals mocht worden verwacht zijn dit vooral bewoners van stadsdeel Midden: 73% van de huishoudens met een auto in het centrum heeft een vergunning. Dit aandeel is gestegen vergeleken met 2009 toen 64% van hen over een vergunning beschikte. Driekwart van de Leidenaren parkeert de auto op straat. De overige huishoudens parkeren veelal op eigen terrein (21%). Van de Leidenaren beschikt 1% over een plaats op de openbare weg die door de gemeente is verstrekt. Van een openbare parkeergarage wordt nauwelijks gebruik gemaakt voor het parkeren van de eigen auto (1%). Op hoofdlijnen is dit parkeergedrag niet anders dan in

5 Grafiek 10.1.b Parkeerplek van de auto, in procenten van de autobezitters Op straat 75% Op eigen terrein 21% Priveplek op openbare weg In een openbare garage, niet bij het huis Overig 2% 1% 1% Bewoners van de stadsdelen Midden en West hebben duidelijk minder mogelijkheden om op het eigen terrein te parkeren, respectievelijk 8% en 10%. Bewoners van het Merenwijk- (36%) en het Bos- en Gasthuisdistrict (34%) kunnen relatief vaak op privéterrein parkeren. Bewoners die hun auto op straat parkeren, kunnen dit veelal vlakbij huis of iets verderop. Toch geldt voor 8% van de Leidse huishoudens dat men de auto op meer dan 150 meter afstand moet parkeren. Omdat de vraagstelling enigszins is gewijzigd, is een directe vergelijking met de resultaten van 2009 niet mogelijk. Desalniettemin lijkt het erop dat het aandeel dat de auto vlakbij huis kan parkeren is gedaald (45% in 2009, 53% in 2011) en het aandeel dat de auto op een afstand van ten minste 75 meter moet parkeren is gestegen (12% in 2009, 20% in 2011). Grafiek 10.1.c Afstand van de parkeerplek tot de eigen woning, in procenten eigen terrein 21% op straat vlakbij huis (minder dan 15 meter) op straat niet zo ver weg (15-75 meter) 27% op straat iets verder weg ( meter) op straat behoorlijk ver weg (> 150 meter) 8% 12% Vooral bewoners van de Binnenstad moeten vaker veraf parkeren. Daarnaast geldt dit ook meer dan gemiddeld voor bewoners van Leiden Noord en van het Stevenshofdistrict. Grafiek 10.1.d Afstand van de parkeerplaats tot het huis, naar district, in procenten Binnenstad-Zuid 5% 17% 23% 55% Binnenst ad-noord 9% 19% 40% Leiden Noord Roodenburgdistrict Bos- en Gasthuisdistrict 10% 29% 22% 37% 35% 29% 14% 20% 8% prive-plaats vlak voor huis meter > 75 meter Morsdistrict 18% 35% 15% Merenwijkdistrict 38% 44% 17% Stevenshofdistrict 7% 36% 29% 28% 5

6 10.2 Beoordeling van de parkeermogelijkheden Van de Leidenaren die niet op eigen terrein kunnen parkeren, is twee derde redelijk te spreken over de parkeermogelijkheden (67% voldoende tot goed), een derde vindt deze matig tot slecht. Over de parkeermogelijkheden voor bezoekers zijn Leidenaren minder positief. Zo vindt bijna de helft dit matig tot slecht. De uitkomsten verschillen met die van vorige jaren. In hoeverre de gewijzigde methode van enquêteren (schriftelijk/digitaal in plaats van telefonisch) hierop van invloed is, is lastig te zeggen. Tabel 10.2.a Beoordeling van parkeermogelijkheden bij huis voor zichzelf en voor bezoekers, in procenten Voor zichzelf Voor bezoekers (als men geen privéplek heeft) (door alle Leidenaren) * * Goed 48% 47% 46% 35% 33% 36% 33% 23% Voldoende 20% 23% 26% 23% 23% 28% 29% Matig 18% 17% 17% 20% 24% 24% 22% 25% Slecht 14% 13% 11% 13% 19% 17% 17% 23% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk(zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). Bijna twee derde van hen geeft aan dat er momenten of situaties zijn, waarin men problemen heeft met parkeren bij de eigen woning. Voorgaande jaren is gevraagd in hoeverre men problemen ondervindt zodat een directe vergelijking niet mogelijk is. Tabel 10.2.b Mate waarin parkeren bij huis wel eens problemen oplevert, in procenten van de autobezitters die geen privéplek hebben, * (Bijna) altijd 9% 9% 7% Ja 64% Regelmatig 21% 18% 19% 36% Soms 26% 25% 26% Zelden 21% 23% 23% Nooit 24% 25% 25% Totaal 100% 100% 100% 100% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording). De problemen doen zich volgens twee derde van de Leidenaren die problemen ondervinden voor op doordeweekse dagen, volgens bijna de helft op zaterdagen en volgens een derde op zondagen. Op koopavonden ervaart men minder vaak problemen (20%). Vooral tijdens het avondeten maar ook later op de avond ervaren bewoners parkeerproblemen dichtbij huis. De problemen worden volgens de bewoners vooral veroorzaakt doordat bewoners meerdere auto s hebben (vooral in Stevenshofdistrict) en/of doordat er veel bezoekers (vooral in de binnenstad) komen. In het Morsdistrict en in Leiden Noord wijzen bewoners ook vaker op de daar aanwezige bedrijven. 6

7 Tabel 10.2.c geeft aan de hand van een samengestelde index de beoordeling van de parkeermogelijkheden bij huis per district en vergelijkt deze met eerdere jaren: - Over het parkeren voor zichzelf zijn bewoners van het Stevenshofdistrict, Leiden Noord en Binnenstad-Zuid minder te spreken. Bewoners van Binnenstad-Zuid zijn vergeleken met voorgaande jaren veel negatiever geworden in hun oordeel over de mogelijkheden om hun auto dichtbij huis te parkeren. Dit geldt ook voor bewoners van het Morsdistrict. - Het zoeken naar een juiste plek kost de meeste moeite in Binnenstad-Zuid. Bewoners van het Merenwijkdistrict en van het Bos- en Gasthuisdistrict ondervinden hierbij duidelijk minder problemen. - Bezoekers aan de Binnenstad-Zuid ervaren volgens de bewoners de meeste moeite met het vinden van een parkeerplek. Het meest positief hierover zijn bewoners van het Bos- en Gasthuisdistrict. - Gemiddeld genomen hebben bewoners van de Binnenstad, Leiden Noord en het Stevenshofdistrict de meeste problemen met parkeren en bewoners van het Bos- en Gasthuisdistrict en van het Merenwijkdistrict de minste. - Vergeleken met voorgaande jaren zijn vooral bewoners van Binnenstad-Zuid veel negatiever in hun oordeel over de parkeermogelijkheden. Tabel 10.2.c Index van de beoordeling van parkeermogelijkheden bij huis, naar district (5 is het meest positief, 0 is het meest negatief) 1 Beoordeling parkeren voor zichzelf als men geen privéplek heeft Beoordeling mate van zoeken naar juiste parkeerplaats* Beoordeling voor bezoekers (door alle Leidenaren) Gemiddelde van de drie beoordelingen* Totaal 3,4 3,4 3,5 3,2 2,9 3,0 3,0 2,2 2,8 3,0 3,0 2,5 3,0 3,1 3,1 2,6 District: Binnenstad- Zuid 3,8 3,6 3,9 2,7 2,6 2,6 3,3 1,8 2,4 2,9 3,0 1,7 2,9 3,0 3,4 2,1 Binnenstad- Noord 3,1 3,4 3,2 2,9 2,5 2,8 2,5 2,1 1,8 2,8 2,5 2,0 2,5 3,0 2,8 2,3 Leiden Noord 3,4 2,6 2,6 2,6 2,9 2,3 2,2 2,0 2,9 2,6 2,5 2,0 3,1 2,5 2,4 2,2 Roodenburgerdistr ict 3,5 3,4 3,6 3,4 3,1 3,0 3,0 2,2 3,1 3,1 3,2 2,8 3,2 3,2 3,3 2,8 Bos-en Gasthuisdist. 3,6 3,8 3,8 3,7 3,1 3,4 3,5 2,5 3,3 3,5 3,4 3,2 3,3 3,5 3,6 3,1 Morsdistrict 3,7 3,7 3,8 3,2 3,4 3,4 3,4 2,1 3,6 3,7 3,2 2,8 3,6 3,6 3,5 2,7 Merenwijkdistrict 3,5 3,7 4,0 3,8 3,3 3,4 3,8 2,6 3,1 2,9 3,3 2,9 3,3 3,3 3,7 3,1 Stevenshofdistrict 2,0 2,8 2,4 2,5 1,9 2,5 2,3 2,2 2,0 2,3 2,0 2,1 2,0 2,5 2,2 2,3 * Vanwege een veranderde vraagstelling kunnen de resultaten alleen in relatieve zin met elkaar worden vergeleken. Bovendien zijn tot en met 2009 de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk (zie ook bijlage A Onderzoeksverantwoording) Blauwe zone In een aantal wijken rondom de binnenstad van Leiden wordt een blauwe zone ingesteld om de parkeerdruk te verminderen. In deze wijken wordt over het algemeen veel geparkeerd om de parkeerplaatsen met parkeermeters in de binnenstad te mijden. Het is de bedoeling dat op de blauwe plaatsen slechts beperkte tijd mag worden geparkeerd. Bewoners van die wijken kunnen een ontheffing aanvragen waarmee zij zonder parkeerschijf onbeperkt kunnen parkeren. 1 Index op basis van schalen (beoordeling eigen parkeermogelijkheden en voor bezoekers): goed=5, voldoende=3,5, matig=1,5 en slecht=0 en de schaal of parkeren problemen oplevert (ja=1,5 en nee=3,5). 7

8 De helft van de Leidenaren is bekend met het instellen van de blauwe zone, de helft echter niet. Bewoners van het Morsdistrict (74%), Roodenburgerdistrict (73%) en Leiden Noord (68%) zijn vaker op de hoogte van de instelling van de blauwe zone. Ook 55-plussers weten dit vaker. Ruim een derde van de Leidenaren staat positief tegenover het instellen van de blauwe zone, een kwart vindt dit geen goede maatregel. Voorstanders wijzen vooral op het voordeel voor de bewoners, de verminderde parkeerdruk en het voorkomen van langdurig parkeren. Tegenstanders brengen meer verschillende redenen naar voren zoals het instellen van de blauwe zone is te duur, het probleem verplaatst zich, het lost het probleem niet op, bezoekers moeten hierdoor betalen, het is niet nodig en parkeren wordt moeilijker hierdoor. Grafiek 10.3 Bekendheid met en oordeel over het instellen van een blauwe zone, in procenten Bekend Onbekend 50% 50% Goede maatregel 37% Geen goede maatregel Maakt niet s uit 22% 25% Weet niet 16% 10.4 Vervoer naar de binnenstad Circa de helft van de Leidenaren gaat wel eens met de auto naar de binnenstad van Leiden. Van de Leidenaren die dit niet doen, hangt dit bij een kwart samen met de parkeermogelijkheden: 15% vindt het parkeren in de stad te duur en 11% gaat niet met de auto omdat er te weinig parkeerplaatsen zijn. De meeste bewoners geven echter aan dichtbij te wonen of liever met de fiets of de bus te gaan. Grafiek 10.4.a Redenen waarom Leidenaren niet met de auto naar de binnenstad gaan, in procenten van de bewoners die niet met de auto naar de binnenstad gaan Woon dichtbij Liever met de fiets of de bus 35% 38% Parkeren in de stad is te duur Te weinig parkeerplaatsen 11% 14% Van de Leidenaren die wel met de auto naar de binnenstad gaan, parkeert ruim een derde de auto meestal in een (overdekte) parkeergarage, 20% op een betaalde parkeerplaats langs de 8

9 weg en nog eens 17% op een ander parkeerterrein. Eén op de tien Leidenaren parkeert meestal gratis: 5% op een gratis parkeerplaats langs de weg en 4% net buiten de binnenstad. Grafiek 10.4.b Bezoek aan de binnenstad met de auto en parkeergedrag in de binnenstad, in procenten Gaat wel eens met de auto naar de binnenstad Gaat niet met de auto naar de binnenstad 51% 49% (Overdekte) parkeergarage 37% Betaalde parkeerplaats langs de weg Ander parkeerterrein 20% 17% Parkeerterrein aan de Haagweg Vergunningplek / G ehandicaptenplek Gratis parkeerplaats langs de weg Gratis parkeerplaats net buiten de binnenstad Elders 8% 7% 5% 4% 3% Het zoeken naar een parkeerplaats duurt bij een derde minder dan vijf minuten en bij de helft vijf tot tien minuten. Slechts een klein deel (4%) geeft aan dat men meer dan een kwartier nodig heeft voor het vinden van een parkeerplek. Leidenaren die hun auto in een (overdekte) parkeergarage parkeren, doen dit vrijwel allemaal binnen tien minuten (96%). Wanneer men de auto op een andere parkeerplek zet, redt circa driekwart dit binnen tien minuten. Leidenaren die gratis willen parkeren, halen dit echter vaker niet binnen vijf minuten (15%). Grafiek 10.4.c Tijd die het kost om een parkeerplaats te vinden in de binnenstad, in procenten Minder dan 5 minuten 35% 5 tot 10 minuten 47% 10 tot 15 minuten 14% Meer dan 15 minuten 4% 9

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16 Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Samenvatting Voor het derde achtereenvolgende jaar is middels een open vraag onderzocht aan welke zaken de Leidse burgers zich wel eens ergeren in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden telt begin januari 2001 ruim 117 duizend inwoners en bestaat uit vier stadsdelen, die samen weer zijn op te delen in tien districten. Eén op de drie (volwassen)

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 34. Meeuwenoverlast Samenvatting Dit jaar geeft bijna zes op de tien Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. Dit is vergelijkbaar met eerdere

Nadere informatie

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête

Parkeeronderzoek De Biezen. Resultaten bewonersenquête Parkeeronderzoek De Biezen Resultaten bewonersenquête Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Januari 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 1.1 Achtergrond en doel onderzoek... 2 1.2 Vraagstellingen

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek parkeerbeleid

Onderzoek parkeerbeleid Onderzoeksrapport Onderzoek parkeerbeleid Gemeente Heemstede Uw gegevens Gemeente Heemstede Raadhuisplein 1 2101 HA Heemstede Telefoon: 14023 Internet: www.heemstede.nl Contactpersoon Dhr. T. loggers Onze

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Ruim driekwart van de Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt

Nadere informatie

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets In deze vragenlijst willen we graag weten hoe je je verplaatst. 1. Welke van de volgende vervoermiddelen zijn in jouw huishouden aanwezig? Geef per categorie het aantal aan. Als er van een bepaalde categorie

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad

Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West. oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad Rapportage enquête invoer betaald parkeren Nieuw West oktober 2018 Team Onderzoek & Statistiek Zaanstad 1 Enquête invoeren betaald parkeren Nieuw West aanleiding De komende jaren bouwt Zaanstad nog circa

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD

EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD EVALUATIE BLAUWE ZONE WILLEMSTAD Gemeente Moerdijk Februari 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2018/016 Datum Februari 2018

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2009 116.818 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2008 116.891 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2006 118.070 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving

Gemeente Den Haag. Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Wethouder van Verkeer, Binckhorst, Binnenstad en Milieu P.W.M. Smit Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Commissie Verkeer, Milieu en Leefomgeving Uw brief van Uw kenmerk

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2010 117.145 inwoners. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden en is gebaseerd op kerncijfers uit de Gemeentelijke

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden

Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden 1 Doelgroepenanalyse VanHarte Leiden Aanwezigheid van de doelgroepen in Leiden De doelgroepen van VanHarte worden hier onderzocht voor de verschillende districten van de gemeente Leiden. Ouderen Het aandeel

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Autobezit in cijfers Leiden 2011

Autobezit in cijfers Leiden 2011 Oktober 211 Autobezit in cijfers Leiden 211 Het autobezit in Nederland neemt jaar-in-jaar-uit toe. Niet alleen in absolute zin, ook per huishouden. Inmiddels heeft een Nederlands huishouden gemiddeld meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Samenvatting WijkWijzer 2017

Samenvatting WijkWijzer 2017 Samenvatting WijkWijzer 2017 Bevolking & wonen Inwoners Op 1 januari 2017 telt Utrecht 343.134 inwoners. Met 47.801 inwoners is Vleuten-De Meern de grootste wijk van Utrecht, gevolgd door de wijk Noordwest.

Nadere informatie

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis.

Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Enquête betaald parkeren Walravenbuurt, Hillesluis. Opdrachtgever Onderzoeker Uitvoering veldwerk Deelgemeente Feijenoord Alex Feijt Het Opiniehuis Rotterdam, Juli 2012 Inhoud SUMMARY... 3 INLEIDING...

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek Parkeerbeleid

Onderzoek Parkeerbeleid Rapportage Onderzoek Parkeerbeleid In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente IJsselstein Harmke Martens Utrecht, augustus 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest Anja Schaapman MSc Postbus 681

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Harmonisatie parkeerbeleid Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: oktober 2016 Referentie: 16013 Moventem Maandag 14 november 2016 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 19 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken

1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1 Opzet tabellenboek, onderzoeksopzet en respondentkenmerken 1.1 Opzet tabellenboek Dit tabellenboek geeft een uitgebreid overzicht van de uitkomsten van de Leefbaarheidsmonitor 2004. Het algemene rapport,

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid

Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Hoofdstuk 25. Hondenbeleid Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 11% een hond. Om de overlast van hondenpoep te minimaliseren heeft Leiden een hondenbeleid gebaseerd op drie pijlers: voorzieningen, regels

Nadere informatie

Rapportage Parkeermonitor Leiden Januari - Juni september 2013 Versie: 1.0

Rapportage Parkeermonitor Leiden Januari - Juni september 2013 Versie: 1.0 1 september 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 De parkeermonitor... 5 3 Ontwikkeling parkeerareaal... 6 4 Inkomsten uit parkeren... 8 5 Straatparkeren... 10 6 Parkeergarages... 12 6.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering

Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Bezetting parkeerplaatsen centrum Venray zonder regulering Datum: 15 juli 2015 Algemeen Algemene bevindingen op basis van het parkeeronderzoek in 2014 (Parkeerbalans 2014 en 2020, dd. 19 september 2014).

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren

Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Parkeren Tuinwijk Peiling betaald parkeren Kübra Ozisik November 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID 1. Inleiding Al langere tijd krijgt de gemeente Groningen meldingen over parkeeroverlast

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer.

Inleiding RIS Aan de leden van de Commissie Leefomgeving. Piet Huysmans. Stadsbeheer. Typ teksttyp teksttyp tekst T. de Bruijn Wethouder van Financiën, Verkeer, Vervoer en Milieu 114 Retouradres: Postbus 12600, 2500 DJ Den Haag Aan de leden van de Commissie Leefomgeving Datum 1 november

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 32. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, vooral in stedelijk gebied. Bijna vier op de tien Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 22 Vrijwilligerswerk Samenvatting Drie op de tien Leidenaren verrichten op dit moment vrijwilligerswerk. Het aandeel vrijwilligers is de laatste jaren redelijk stabiel. Vorig jaar was sprake

Nadere informatie

Nota van Beantwoording

Nota van Beantwoording blauwe zone Dichterswijk, Noorderhof en enkele straten ten westen van de Slotermeerlaan kenmerk: 2014/int/1067 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Parkeerbeleidsplan en invoering blauwe zones 3 1.2 Het voorstel:

Nadere informatie

Het Leiderdorppanel over

Het Leiderdorppanel over Het Leiderdorppanel over Resultaten peiling 4: Koopzondag en parkeerbeleid december 2011 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Leiderdorp. Deze peiling

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016

Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Uitgevoerd door Dimensus Huishoudelijke Hulp gemeente Oosterhout 2016 Inleiding Met de transities in het sociale domein in 2015 zijn de voorwaarden en criteria voor het verkrijgen van huishoudelijke hulp

Nadere informatie

Resultaten RESOLVE ondernemersenquête Roermond 2017

Resultaten RESOLVE ondernemersenquête Roermond 2017 Resultaten RESOLVE ondernemersenquête Roermond 2017 Inleiding Roermond is Lead Partner van RESOLVE, een project waarin acht Europese steden en de Erasmus Universiteit Rotterdam de komende vijf jaar samenwerken.

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING Parkeerdruk noopt tot maatregelen Procesaanpak Uitslag peiling en voorstel

INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING Parkeerdruk noopt tot maatregelen Procesaanpak Uitslag peiling en voorstel April 2019 INHOUDSOPGAVE... 4 SAMENVATTING... 5 1. Parkeerdruk noopt tot maatregelen... 6 2. Procesaanpak... 8 4. Uitslag peiling en voorstel... 9 4.1 Peiling... 9 4.2 Voorstel maatregel... 10 4.3 Grens

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis

Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Draagvlakmeting betaald parkeren Bloemhof en Hillesluis Martijn Epskamp Onderzoek en Business Intelligence (OBI) augustus 2017 In opdracht van Cluster Stadsontwikkeling afdeling Verkeer en Vervoer Onderzoek

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Digipanel Haarlem. Visie op het parkeren

Digipanel Haarlem. Visie op het parkeren Digipanel Haarlem Visie op het parkeren Onderzoek en Statistiek Haarlem, augustus 2011 Colofon Opdrachtgever: Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Wijkzaken Samensteller: Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Concernstaf

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra

Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra Hoofdstuk 22. Binnenstad en andere winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs,

Nadere informatie

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch.

Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. rotterdam.nl/onderzoek Draagvlakmeting invoeren betaald parkeren in het noordelijk deel van de Esch. De Bavinckdriehoek en het gebied rond de Watertorenweg Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert

Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert Parkeerschouwen Schouwenbuurt en Hovenbuurt Eric Stuyfzand, Arie Pijp & Michael Fousert 1 Parkeerregelingen en looproutes Betaald parkeren ( 1,45/u) Blauwe zone (90 of 180 min) Ma. t/m za. 09-18u (Blauwe

Nadere informatie

Hoofdstuk 21 Mantelzorg

Hoofdstuk 21 Mantelzorg Hoofdstuk 21 Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is in de Stadsenquête gedefinieerd als zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan

Nadere informatie

Blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen. Voorwaarden voor het verlenen van een parkeerontheffing

Blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen. Voorwaarden voor het verlenen van een parkeerontheffing Blauwe parkeerschijfzone in Bemmel en Huissen Voorwaarden voor het van een 01-01-2018 1 Inhoud 1. Beschrijvend beleid... 3 1.1 Centrum Bemmel... 4 1.2 Centrum Huissen... 5 1.3 De Brink... 6 2. Toetsingscriteria.....

Nadere informatie

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0

Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Bericht aan Wijkbewoners over het parkeerreferendum V1.0 Haarlem, 7 juni 2017 Beste Wijkbewoners, De gemeente Haarlem organiseert woensdag 19 juli 2017 een parkeerreferendum. De vraag waarover u kunt stemmen

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra

Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra Hoofdstuk 17. Binnenstad en andere winkelcentra Samenvatting De meeste Leidse huishoudens doen 2 à 3 keer in de week hun dagelijkse boodschappen. Waar men de dagelijkse boodschappen doet is, logischerwijs,

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Resultaten 2017 - ronde 2 Fotograaf: Alphons Nieuwenhuis M. van der Lof Team Onderzoek & Kennis verkeersonderzoek@amsterdam.nl Inleiding In deze rapportage zijn de resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar

Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is gebaseerd op zowel kerncijfers uit de Gemeentelijke Basis Administratie zoals aantal

Nadere informatie

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder

Gemeente Etten-Leur. Parkeeronderzoek. Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gemeente Etten-Leur Parkeeronderzoek Onderzoek naar parkeerdruk in de wijk Grauwe Polder Gerwin Foesenek 24-11-2014 Inhoudsopgave 1) Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraag... 3 1.3 Doelstelling...

Nadere informatie