Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende bereikbaar, 16% vindt van niet. De bereikbaarheid van de rest van Leiden wordt vergelijkbaar beoordeeld. De mensen die de bereikbaarheid van de binnenstad onvoldoende vinden, noemen als grootste knelpunt het parkeren en op de tweede plaats de doorstroming van het verkeer. Als knelpunt in de rest van Leiden wordt vooral de doorstroming van het verkeer genoemd, met name op de Lammenschansplein/weg/brug en de toeen afvoerwegen van de A4 en A44. Vergeleken met een jaar geleden vindt de Leidenaar de bereikbaarheid per saldo iets verminderd. Enerzijds vindt 3% de bereikbaarheid van Leiden verbeterd (met name door fietspaden, parkeren en OV), anderzijds vindt twee op de tien Leidenaren deze verslechterd. Deze laatste groep noemt met name verslechtering voor de automobilisten, namelijk wegwerkzaamheden en doorstroom van het verkeer. Leiden werkt aan een beter bereikbare stad. Vier op de tien Leidenaren weet dat de gemeente hiermee bezig is. Als gevraagd wordt maatregelen te noemen, dan worden de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan, de aanleg van de RijnGouwelijn, Ringweg Oost en plannen met parkeergarages spontaan het meest genoemd. Twee op de tien Leidenaren is bekend met de bereikbaarheidspagina in de Stadskrant, die de gemeente elk kwartaal publiceert met informatie over de verschillende bereikbaarheidsprojecten in en rond Leiden. Circa een op de tien geeft aan op de gemeentelijke website wel eens informatie over de bereikbaarheid te hebben gezocht. Tweederde van de Leidenaren vindt dat ze voldoende worden geïnformeerd over actuele bereikbaarheidsprojecten. De mensen die dit niet vinden denken dat met name een folder met meer informatie over de bereikbaarheidsprojecten zou kunnen helpen. Een deel van de Leidenaren is zo eerlijk aan te geven dat ze niet geïnformeerd zijn omdat ze deze huis-aan-huis kranten niet lezen. Bijna acht op de tien Leidenaren geeft aan het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met wegwerkzaamheden bij hen in de buurt. Ruim driekwart was hiervan van te voren op de hoogte, met name door brieven van de gemeente. Als er elders in de stad wegwerkzaamheden plaatsvinden, zegt twee op de tien Leidenaren meestal en de helft soms wel, soms niet op de hoogte te zijn. De Leidenaren die van te voren op de hoogte zijn met wegwerkzaamheden weten dit met name van door de borden langs de weg en informatie in de krant. De helft van alle Leidenaren geeft aan voldoende te worden geïnformeerd over wegwerkzaamheden in Leiden. Vanwege deze wegwerkzaamheden zijn er soms omleidingroutes. Over zowel de wegwerkzaamheden als de omleidingroutes geldt dat (slechts) een op de tien inwoners ontevreden is over de informatievoorziening. Zij zouden graag meer informatie via bepaalde media willen ontvangen (met name via een brief) of geven aan dat alternatieve routes ontbreken of niet optimaal zijn. Van elf onderscheiden bereikbaarheidsaspecten scoort het parkeren in de binnenstad met een 5,3 het laagst gevolgd door de bereikbaarheid van de Binnenstad met de auto met een 6,0. De hoogste waarderingen krijgen de fiets- en looproutes in Leiden, beide scoren een ruime 7. De fietsenstallingen 1

2 scoren met een 6,3 beduidend lager. Met het openbaar vervoer is de binnenstad relatief beter bereikbaar dan de eigen wijk en de regio. Grafiek S25: Beoordeling bereikbaarheid/toegankelijkheid Leiden met verschillende vervoermiddelen Route naar Binnenstad (6,0) 33% 25% 26% 14% 3% Auto Bereikbaarheid van uw w ijk (7,2) Routes naar de regio (6,9) 13% 11% 13% 17% 34% 37% 8% Van de Binnenstad (7,2) 10% 15% 35% OV Van uw w ijk (6,9) Van de Regio (6,9) 15% 18% 10% 21% 36% 32% 8% 7% De fietsroutes in Leiden (7,3) 8% 34% 33% Fiets/lopen De fietsenstallingen in Leiden (6,3) 24% De looproutes in Leiden (7,5) 5% 7% 35% 25% 41% 19% 4% Parkeren In de Binnenstad (5,3) In uw w ijk (6,4) 52% 19% 22% 22% 16% 23% 9% 1% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 5 of lager of10 Vragenlijst Vindt u de Binnenstad van Leiden voor uzelf voldoende of onvoldoende bereikbaar? voldoende onvoldoende Wat vindt u het grootste knelpunt? 1. Vindt u de rest van Leiden voor uzelf voldoende of onvoldoende bereikbaar? voldoende onvoldoende Wat vindt u het grootste knelpunt? 2. Vindt u de bereikbaarheid binnen Leiden in het afgelopen jaar verbeterd, gelijk gebleven of verslechterd? verbeterd Kunt u dit toelichten? gelijk gebleven verslechterd Kunt u dit toelichten? Leiden werkt aan een beter bereikbare stad voor auto s, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer. 3. Wist u dat de gemeente Leiden bezig is om de bereikbaarheid te verbeteren? ja Kunt u maatregelen noemen? (spontaan, niet helpen) Verbetering toegankelijkheid A4 Fietsstallingen Fietspaden Leiden - Den Haag Ontsluiting Leiden Bio Science Park Hoogwaardig Openbaar Vervoer Morspoortgarage RijnGouweLijn 2

3 nee Rijnlandroute Ringweg Oost Willem de Zwijgerlaan anders: 4. De gemeente Leiden publiceert elk kwartaal een bereikbaarheidspagina in de Stadskrant, met informatie over de verschillende bereikbaarheidsprojecten in en rond Leiden. Wist u van het bestaan van deze pagina? Ja Leest u deze ieder kwartaal, soms, incidenteel of nooit? (vrijwel) ieder kwartaal soms incidenteel nooit Nee 13a Heeft u wel eens informatie gezocht over de bereikbaarheidsprojecten op de website van de gemeente? Zo ja, heeft u hierover ook informatie gevonden? ja, gezocht en gevonden ja, gezocht, niet gevonden nee 5. Vindt u dat u voldoende wordt geïnformeerd over dit onderwerp? Ja Nee Wat mist u? Informatievoorziening wegwerkzaamheden Jaarlijks vinden er op verschillende plaatsen in Leiden wegwerkzaamheden plaats. 6. Heeft u het afgelopen jaar te maken gehad met wegwerkzaamheden bij u in de buurt? ja Wist u van te voren dat deze gingen plaatsvinden? ja nee nee 7. Ook elders in de stad vinden regelmatig wegwerkzaamheden plaats. Weet u hiervan over het algemeen dat deze gaan plaatsvinden? ja, meestal wel soms wel, soms niet nee als enigszins bekend met wegwerkzaamheden 8. Hoe wist u hier van? brief van de gemeente kranten borden langs de weg gemeentelijke website: anders: 3

4 9. Vindt u dat u over het algemeen voldoende wordt geïnformeerd over de wegwerkzaamheden in Leiden? ja nee Wat mist u? 10. Vindt u dat u over het algemeen voldoende wordt geïnformeerd over eventuele omleidingroutes vanwege deze wegwerkzaamheden? ja soms wel, soms niet } Kunt u dit toelichten? nee } Algemeen bereikbaarheid 11. Ik noem u nu een aantal aspecten die betrekking hebben op de bereikbaarheid van Leiden met verschillende soorten vervoermiddelen. Kunt u deze steeds beoordelen met een rapportcijfer? Een 1 is heel slecht, een 10 heel goed. Niet van toepassing/geen mening=99 Rapportcijfer Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid met de auto wat betreft... a. de routes naar de binnenstad b. de bereikbaarheid van uw wijk c. de routes naar de regio Hoe beoordeelt u de bereikbaarheid/toegankelijkheid met het OV... d. van de binnenstad e. van uw wijk f. van de regio Hoe beoordeelt u.. g. De fietsroutes in Leiden h. De fietsenstallingen in leiden i. De looproutes in Leiden Hoe beoordeelt u het parkeren... j. in de Binnenstad k. in uw wijk Uitkomsten 23. BEREIKBAARHEID Leiden werkt aan het verbeteren van de bereikbaarheid, zodat in 2025 alle delen van de stad per voet, auto of fiets veilig te bereiken zijn. Ook kan iedereen gebruikmaken van betrouwbaar openbaar vervoer en goed parkeren. Doorgaand autoverkeer wordt via een ringweg om de stad geleid, waardoor het centrum wordt ontlast. Door te investeren in bereikbaarheid haalt Leiden haar achterstand in en bereidt zich voor op de verwachte verkeersgroei in de toekomst en op de ontwikkelingen rondom Leiden Kennisstad. 4

5 23.1 Bereikbaarheid binnenstad en rest Leiden Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende bereikbaar, 16% vindt van niet. Inwoners uit stadsdeel Noord zijn hier relatief positiever over, ouderen relatief minder. De bereikbaarheid van de rest van Leiden wordt vergelijkbaar beoordeeld. Hier zijn de inwoners van stadsdeel Zuid en de hogere inkomens relatief negatiever over. Grafiek 23.1a: Percentage Leidenaren dat de bereikbaarheid van de binnenstad en de rest van Leiden als onvoldoende beoordeelt Totaal 16% 19% Midden Noord Zuid West 18% 13% 11% 13% 17% 18% 14% 0% 25% 50% 75% 100% Bereikbaarheid Binnenstad Bereikbaarheid rest van Leiden De mensen die de bereikbaarheid van de binnenstad onvoldoende vinden, noemen als grootste knelpunt het parkeren met op de tweede plaats de doorstroming van het verkeer. Als knelpunt in de rest van Leiden wordt vooral de doorstroming van het verkeer genoemd, met name op de Lammenschansplein/weg/brug en de toe- en afvoerwegen van de A4 en A44. Tabel 23.1b: Knelpunten Binnenstad en rest Leiden (door mensen die bereikbaarheid onvoldoende vinden) Knelpunten Binnenstad (n=92) Knelpunten rest Leiden (n=109) 1. Parkeerplaatsen en kosten parkeren (40x) 2. Files, doorstroming, totaal verstopt verkeer (32x), wv: - Lammenschansplein/-weg (4x) - Hooigracht (4x) - Hoge Rijndijk, vooral de Wilhelminabrug (3x) - Haagweg (o.a. bij spoorwegovergang) (3x) - Morsweg (2x) - Gehele binnenstad is 1 groot knelpunt (2x) 3. Teveel eenrichtingswegen (7x) 4. Toegangswegen naar Leiden zijn slecht (3x) 5. Geen goede ringweg / te klein wegennet (3x) 6. Verkeerslichten slecht afgesteld (3x) 7. Veel overstappen met de bus (2x) 1. Doorstroming/files (88x), wv: - Lammenschansplein/-weg/-brug(26x) - Toe- en afvoerwegen A44 en A4 (13x) - Voorschotenerweg (6x) - Richting Europaweg (6x) - Willem de Zwijgerlaan (7x) - Churchilllaan (5x) - Verder: Hoge Rijndijk (3x)/Hooigracht (3x)/Morsweg (2x) 2. Parkeergelegenheid (6x) 3. Bereikbaarheid speciale plekken (milieustation, industrieterrein) (6x) 4. Bereikbaarheid met de bus (6x) 5. Geen rondweg/doorstroming door en langs Leiden (5x) 6. Niet tegelijk wegen door wegwerkzaamheden afsluiten (5x) 7. Te veel eenrichtingswegen en geen logica erin (3x) 23.2 Ontwikkeling bereikbaarheid Vergeleken met een jaar geleden vindt 3% de bereikbaarheid van Leiden verbeterd en twee op de tien verslechterd. De rest ziet geen verandering. De verbetering heeft te maken met fietspaden, parkeren en OV. De mensen die een verslechtering zien, noemen met name verslechtering voor de automobilisten, namelijk wegwerkzaamheden en doorstroom van het verkeer. 5

6 Tabel 23.2a: Ontwikkeling bereikbaarheid in het afgelopen jaar Verbeterd 3% Geen verandering 77% Verslechterd 20% Totaal 100% Toelichting goede fietspaden (4x), parkeerplaatsen / parkeermogelijkheden (3x), beter OV: hogere frequentie, betere verbinding (2x) Wegwerkzaamheden (40x), files / vertragingen / slechte doorstroom verkeer, drukke spits (37x), verkeersaanbod is groter/ straten drukker (8x), parkeerplaatsen / parkeermogelijkheden (7x), OV achteruit: frequentie, overstappen, rijdt te weinig (7x), bruggen vaak open (5x), te veel eenrichtingswegen (4x), slecht afgestemde stoplichten (2x), fietsroute gevaarlijk (2x), geen goede ringweg (2x) Leiden werkt aan een beter bereikbare stad. Vier op de tien Leidenaren (39%) weet dat de gemeente hiermee bezig is. Als vervolgens gevraagd wordt maatregelen te noemen, dan worden de herinrichting van de Willem de Zwijgerlaan, de aanleg van de RijnGouwelijn, Ringweg Oost en plannen met parkeergarages spontaan het meest genoemd. Tabel 23.2b: Genoemde maatregelen ter verbetering bereikbaarheid (spontaan)* 1. Willem Zwijgerlaan project/herinrichting 59x 2. RijnGouwelijn aanleggen 57x 3. Ringweg Oost aanleg 47x 4. Parkeergarages: meer/openstellen/bouw 43x 5. Het plan van de (snel) tram/trein 13x 6. Rijnlandroute 11x 7. A4 7x 8. Tunnel 6x 9. Verbetering fietspaden 5x En verder (2-4x): Fietsenstalling, Shuttlebusje naar centrum, Vijfmeilaan, Lammenschans- (plein), Aanpassing Langegracht, N11, Autoluwe binnenstad, Verbeteren bruggen/wegen, Churchilllaan * n=224 (door Leidenaren die maatregelen weten te noemen) 23.3 Informatie over bereikbaarheidsprojecten De gemeente Leiden publiceert elk kwartaal een bereikbaarheidspagina in de Stadskrant, met informatie over de verschillende bereikbaarheidsprojecten in en rond Leiden. Twee op de tien Leidenaren is hier mee bekend, hoewel zij deze veelal niet ieder kwartaal lezen. Ouderen zijn relatief beter bekend met de bereikbaarheidspagina. Tabel 23.3a: Bekendheid en lezen bereikbaarheidspagina in Stadskrant (Vrijwel) ieder kwartaal 4% Soms 8% Incidenteel 6% Nooit 1% Onbekend mee 81% 100% Daarnaast geeft ook de website van de gemeente uitgebreide informatie over de bereikbaarheidsprojecten. Van alle Leidenaren geeft 11% aan hier wel eens informatie over te hebben gezocht, 9% heeft hierover ook informatie gevonden. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat deze vraag alleen via internet is voorgelegd, waardoor deze uitkomsten een overschatting kunnen geven van het werkelijke percentage. 6

7 Tabel 23.3b: Zoeken en vinden informatie over bereikbaarheidsprojecten op website Gezocht en gevonden 9% Gezocht, niet gevonden 3% Geen informatie gezocht 89% 100% Tweederde van de Leidenaren (65%) vindt dat ze voldoende worden geïnformeerd over actuele bereikbaarheidsprojecten. Inwoners uit stadsdeel West en de hogere inkomens zijn hier relatief minder tevreden over. De mensen die vinden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd noemen allerlei informatiebronnen waarin zij graag meer informatie over de bereikbaarheidsprojecten zouden willen zien. Hierbij wordt een aparte folder het vaakst genoemd. Daarnaast geeft een deel aan dat de informatie hen niet bereikt, soms door een matige bezorging van de huis-aan-huis kranten, soms zonder duidelijke reden. Een deel van de Leidenaren is zo eerlijk aan te geven dat ze niet geïnformeerd zijn omdat ze deze huis-aan-huis kranten niet lezen. Tabel 23.3c: Verbetertips informatievoorziening bereikbaarheidsprojecten* 1. Verspreiden folders / krantje / brief / flyer, wv: 35x - Folder/apart krantje huis aan huis - 13x - nieuwsbrief - 6x - Info in lokale bladen - 6x - Brief huis aan huis - 5x - Informatie op website - 4x - Info op station, in bibliotheek - 2x 2. Informatie bereikt mij niet / betere bezorging info 31x 3. Lees krantjes niet/ let er niet op / geen interesse 20x 4. Duidelijker aangeven / aangeven op bijv stations en langs wegen 15x 5. Meer info vanuit de gemeente / regering 9x 6. Alles 7x 7. Meer + actievere aanbieding informatie 6x 8. Door nee-nee sticker ontvang ik geen informatie 5x * n=2010 (door Leidenaren die vinden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd) 24. INFORMATIEVOORZIENING WEGWERKZAAMHEDEN Jaarlijks vinden er op verschillende plaatsen in Leiden wegwerkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden hebben deels te maken met standaardonderhoud en deels met het verbeteren van de bereikbaarheid in en rondom Leiden. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de informatievoorziening over de wegwerkzaamheden en eventuele omleidingroutes Bekendheid wegwerkzaamheden vooraf Bijna acht op de tien Leidenaren geeft aan het afgelopen jaar te maken te hebben gehad met wegwerkzaamheden bij hen in de buurt. Deze komen vaker voor in stadsdeel Noord en minder vaak in Zuid. Van de mensen die aangeven dat er wegwerkzaamheden zijn geweest bij hen in de buurt, geeft bijna acht op de tien aan hier van te voren van op de hoogte te zijn. Inwoners uit stadsdeel Noord zijn hier relatief het best vooraf mee bekend. Tabel 24.1a: Aanwezigheid wegwerkzaamheden in eigen buurt en van te voren mee bekend Wegwerkzaamheden in buurt en van tevoren bekend 60% Wegwerkzaamheden in buurt, maar van tevoren niet bekend 17% Afgelopen jaar geen wegwerkzaamheden in de buurt geweest 22% 100% 7

8 Ook elders in de stad vinden regelmatig wegwerkzaamheden plaats. Twee op de tien Leidenaren geeft aan meestal wel te weten dat deze gaan plaatsvinden en ruim de helft weet het soms wel, soms niet. Tabel 24.1b: Vooraf bekend met wegwerkzaamheden die elders in Leiden plaatsvinden Ja, meestal wel 19% Soms wel, soms niet 57% Nee, niet vooraf bekend 24% 100% De Leidenaren die aangeven van te voren op de hoogte te zijn met wegwerkzaamheden weten hier met name van via borden langs de weg, een brief van de gemeente en kranten. Wegwerkzaamheden in de eigen buurt gaat met name via brieven van de gemeente, elders in Leiden met name via borden langs de weg en de krant. Tabel 24.1c: Informatiebron wegwerkzaamheden (door mensen die hier van te voren van weten) In eigen buurt Elders in Leiden Borden langs de weg 49% 70% Brief van de gemeente 75% 16% Kranten 32% 59% Gemeentelijke website 4% 3% Anders 4% 8% 24.2 Beoordeling informatievoorziening Van alle Leidenaren geeft ruim de helft aan voldoende te worden geïnformeerd over wegwerkzaamheden in Leiden. Vanwege deze wegwerkzaamheden zijn er soms omleidingroutes. Ook hier vindt ruim de helft dat ze hierover voldoende worden geïnformeerd. Voor beide aspecten geldt dat slechts een op de tien inwoners ontevreden is over de informatievoorziening. Tabel 24.2a: Beoordeling informatievoorziening wegwerkzaamheden en omleidingroutes Wegwerkzaamheden 53% 37% 10% Omleidingsroutes 54% 34% 11% 0% 25% 50% 75% 100% Voldoende Soms voldoende, soms onvoldoende Onvoldoende De Leidenaren die de informatievoorziening over de wegwerkzaamheden onvoldoende vinden, zouden graag meer informatie via bepaalde media willen ontvangen (met name via een brief). Zij zijn ook van te voren niet op de hoogte van geplande wegwerkzaamheden of zouden meer informatie willen over de achtergrond van wegwerkzaamheden en de voortgang. De Leidenaren die de omleidingroutes (soms) onvoldoende beoordelen, geven aan dat alternatieve routes ontbreken of niet optimaal zijn, of dat ze hierover niet vooraf geïnformeerd zijn. 8

9 Tabel 24.2b: Verbeterpunten wegwerkzaamheden en omleidingroutes* Verbeterpunten wegwerkzaamheden 1. Graag meer info (met name via brief, ook via borden langs de weg, TV, internet, ) 22x 2. Informatie bereikt me niet, merk er pas wat van als ik er langs kom 19x 3. Duidelijker toelichting geven /meer en actiever info geven, bv in weekbladen, ook herhalen meldingen 8x 4. Alleen als je in de buurt woont wordt je geïnformeerd 6x 5. Te veel wegwerkzaamheden tegelijk 5x 6. Wordt niet altijd (op tijd) gepubliceerd 2x Verbeterpunten omleidingroutes 1. Bewegwijzering / alternatieve routes niet optimaal, ontbreken helemaal 18x 2. Informatie mbt omleidingroute was mij niet bekend, niet opgemerkt 14x 3. Geen omleiding voor fietsers 5x 4. Straatnamen op omleidingsborden onbekend 3x 5. Slechte communicatie, niet gepubliceerd 3x 6. Formaat werkzaamheden vaak onduidelijk 2x * n=270 (Leidenaren die vinden dat ze hierover niet (altijd) goed worden geïnformeerd) 25. BEOORDELING BEREIKBAARHEID In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op elf aspecten die betrekking hebben op bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de binnenstad en de eigen wijk. Ook het parkeren voor zowel de auto als fiets komt aan de orde. In de tweede paragraaf wordt gekeken of er verschillen zijn tussen enkele doelgroepen Beoordeling bereikbaarheid en toegankelijkheid Van deze elf onderscheiden aspecten scoort het parkeren in de binnenstad het laagst. Ruim de helft van de Leidenaren geeft hier een onvoldoende voor, wat resulteert in een gemiddeld rapportcijfer van 5,3. De bereikbaarheid van de Binnenstad met de auto scoort daarna het laagst met een 6,0. De hoogste waarderingen krijgen de fiets- en looproutes in Leiden, beide scoren een dikke 7. De fietsenstallingen scoren met een 6,3 beduidend lager. Met het OV is de Binnenstad relatief beter bereikbaar dan de eigen wijk en de regio. Grafiek 25.1: Beoordeling bereikbaarheid/toegankelijkheid Leiden met verschillende vervoermiddelen Route naar Binnenstad (6,0) 33% 25% 26% 14% 3% Auto Bereikbaarheid van uw w ijk (7,2) Routes naar de regio (6,9) 13% 11% 13% 17% 34% 37% 8% Van de Binnenstad (7,2) 10% 15% 35% OV Van uw w ijk (6,9) Van de Regio (6,9) 15% 18% 10% 21% 36% 32% 8% 7% De fietsroutes in Leiden (7,3) 8% 34% 33% Fiets/lopen De fietsenstallingen in Leiden (6,3) 24% De looproutes in Leiden (7,5) 5% 7% 35% 25% 41% 19% 4% Parkeren In de Binnenstad (5,3) In uw w ijk (6,4) 52% 19% 22% 22% 16% 23% 9% 1% 9% 0% 25% 50% 75% 100% 5 of lager of10 9

10 25.2 Beoordeling bereikbaarheid naar doelgroep De beoordeling van de bereikbaarheid verschilt per stadsdeel. Inwoners van stadsdeel West beoordelen de bereikbaarheid van hun stadsdeel met de auto relatief het best, terwijl inwoners van Midden hier het minst tevreden over zijn. De route met de auto naar de Binnenstad scoort voor de Leidenaren uit alle stadsdelen gemiddeld rond de 6,0. Bij de bereikbaarheid met het OV valt op dat jarigen de bereikbaarheid van de Binnenstad en de regio hoger waarderen. De fietsenstallingen scoren gemiddeld een 6,3. Met name inwoners uit stadsdeel Midden en 55- plussers geven hiervoor gemiddeld een lagere beoordeling. Ook op fietsroutes en looproutes geven 55-plussers relatief een lagere beoordeling. Parkeren in de binnenstad scoort gemiddeld een onvoldoende. Alleen inwoners uit stadsdeel Midden geven een krappe 6. Parkeren in stadsdeel Zuid scoort relatief het hoogst en in West het laagst. De hogere inkomens geven relatief de hoogste beoordeling op parkeren in de Binnenstad. Tabel 25.2: Beoordeling bereikbaarheid/toegankelijkheid Leiden met versch. vervoermiddelen naar stadsdeel, sekse en leeftijd Totaal Midden Noord Zuid West Man Vrouw Bereikbaarheid met de auto wat betreft... de routes naar de binnenstad (auto's) 6, , ,3 6 5,8 de bereikbaarheid van uw wijk (auto's) 7,2 6,5 7,2 7,2 7,5 7,1 7,2 7,1 7,1 7,3 de routes naar de regio (auto's) 6,9 6,8 7,1 6,8 6,9 6,7 7,0 7,0 6,8 6,9 Bereikbaarheid/toegankelijkheid met het OV... van de binnenstad (OV) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,0 7,1 7,3 7,5 7,1 7,0 van uw wijk (OV) 6,9 7,0 6,9 6,8 7,0 6,8 7,0 6,9 6,9 6,9 van de regio (OV) 6,9 7,0 7,1 6,8 6,9 6,8 7,1 7,2 6,8 6,8 Fietsen/wandelen fietsroutes in Leiden 7,3 7,3 7,2 7,3 7,3 7,3 7,3 7,6 7,3 7,0 de fietsenstallingen in leiden 6,3 6,1 6,4 6,3 6,5 6,1 6,5 6,3 6,5 6,1 de looproutes in Leiden 7,5 7,8 7,3 7,6 7,3 7,5 7,5 7,6 7,5 7,4 Parkeren... in de Binnenstad 5,3 5,8 5,2 5,2 5,0 5,3 5,2 5,3 5,3 5,1 in uw wijk 6,4 6,2 6,4 6,8 5,5 6,4 6,4 6,3 6,5 6,2 10

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Rapportage online vragenlijst gemeente Leiden

Rapportage online vragenlijst gemeente Leiden Rapportage online vragenlijst gemeente Leiden Augustus 2009 In opdracht van: Gemeente Leiden Inge Prevoo (Bureau Communicatie) Uitgevoerd door: Universiteit Utrecht Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Kom in de stad. Werkatelier 18 april

Kom in de stad. Werkatelier 18 april Kom in de stad Werkatelier 18 april Gemeente Leiden Huib van der Kolk Peter Kors Catelijn Vencken 2 Opdracht GVVP Voorbereidingen nieuw plan: behoud en verbetering economische positie: hoogwaardig openbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen

Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Onderzoek effectiviteit doorstromingsbevorderende verkeersmaatregelen Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 4 juni 2015 In Amersfoort zijn op diverse trajecten maatregelen genomen om

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen

Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Hoofdstuk 31. Bekendheid twee instellingen Samenvatting Sinds 25 november 2004 bestaat er een Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Dit is bedoeld voor mensen die, op wat voor manier dan ook, te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van

Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van Samenvatting Bijlage bij schriftelijke vragen PvdA/GroenLinks Fietsroutes via centrum van Rotterdam Aanbevelingen ter verbetering van fietsverbindingen door het centrum van Rotterdam Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Bekend met de Euroborg in 2009?

Bekend met de Euroborg in 2009? Bekend met de Euroborg in 2009? Bureau Onderzoek Gemeente Groningen Bureau Onderzoek is ondergebracht bij de dienst Sozawe van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2009? Mayan van Teerns Henk

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper

Ringweg Oost 3.0, Leiden. Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Ringweg Oost 3.0, Leiden Goed ingepast, betere verkeersafwikkeling, sneller te bouwen, tientallen miljoenen goedkoper Een weg met een geschiedenis De Ringweg Oost is één van de grootste investeringen ooit

Nadere informatie

Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland

Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap Rijnland Witte Singel 54, 2311 BL Leiden. E: info@behoudrijnland.nl; I: http://www.behoudrijnland.nl/ giro 3057721 t.n.v. Stichting Behoud Stad, Natuur en Landschap

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein

Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015. A15 Maasvlakte-Vaanplein Resultaten 10 e meting digitaal klantenpanel, mei 2015 A15 Maasvlakte-Vaanplein Algemene kenmerken respondenten 2 Respons panelleden Omvang panel: 702 klantpanelleden (okt. 2014: 702 leden) Totale respons:

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012

Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 2011/2012 Samenvatting en rapportage Klanttevredenheidsonderzoek PPF 0/0 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares (PPF) Astrid Currie, communicatieadviseur Maart 0 versie.0 Pagina versie.0 Inleiding Op initiatief

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek

Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Klanttevredenheidsonderzoek Hillegersberg-Schiebroek Tweede meting drs. A. van der Meide februari 2009 een onderzoek in opdracht van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Onderzoeker Projectleider Veldwerk

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling. Gemeente Groesbeek Juni 2014 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo - de kanteling Gemeente Groesbeek Juni 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Zuiderval 70 7500 AN Enschede Tel. (053) 4825000 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2014/050

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL

Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL Tevredenheidsonderzoek Dyslexie ONL 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Respons... 3 Resultaten enquête... 4 Rapportcijfer behandeling... 4 Bereikbaarheid... 4 Wachttijden... 5 Informatievoorziening... 5

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. 1.4 Doel(en) Utrecht, 17 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Actieweek fietsbeloning Utrecht, 17 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Actieweek fietsbeloning Zaanstad / Amsterdam-Noord. Aan

Nadere informatie

Bereikbaarheid begint bij goede communicatie

Bereikbaarheid begint bij goede communicatie Bereikbaarheid begint bij goede communicatie Advies naar aanleiding van het onderzoek Werk aan de Willem naar de bereikbaarheid en communicatie van de gebruikers van de Willem de Zwijgerlaan Leiden 2010

Nadere informatie

IbDH R. Malschaert. Bewoners en ondernemer - Gemeente Den Haag - HTM: Vervangen brug Laan van Meerdervoort - Valkenboskade

IbDH R. Malschaert. Bewoners en ondernemer - Gemeente Den Haag - HTM: Vervangen brug Laan van Meerdervoort - Valkenboskade Verslag Gemeente Den Haag Afdeling Auteur IbDH R. Malschaert Datum 9 april 2014 Naam overleg Bewoners en ondernemer - Gemeente Den Haag - HTM: Vervangen brug Laan van Meerdervoort - Valkenboskade Aanwezig:

Nadere informatie

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties

RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties RINGWEG OOST LEIDEN verkeerssimulaties 1 juni 2012 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 VARIANTEN RESULTATEN VARIANT 1 EN 2 UITWERKING VARIANT 1 CONCLUSIES 1 INLEIDING Voor de Ringweg Oost is voor de toekomstige

Nadere informatie

Toezichthouders in de wijk

Toezichthouders in de wijk Toezichthouders in de wijk Hoe ervaren inwoners uit Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht de aanwezigheid van Toezichthouders? Inhoud: 1 Conclusies 2 Bekendheid 3 Effect 4 Waardering taken Hondengerelateerde

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009

projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009 projectgroep Individuele Benadering presentatie 10 februari 2009 Projectgoep Individuele Benadering 10 februari 2009 1 Agenda Referentie: doelstelling+boodschap+schema Samenwerking met KpVV-Sumo Stand

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015

Herinrichting t Goylaan. Presentatie 22 april 2015 Herinrichting t Goylaan Presentatie 22 april 2015 Opbouw presentatie Waarom is het nodig? Wat stellen we voor? Wat zijn de verkeerseffecten? Wat zijn milieu-effecten? Wat bereiken we ermee? Hoe gaat het

Nadere informatie

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat

Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat aantal bedrijven Onderzoek Bedrijvenpanel Nieuwegein: Ondernemersklimaat Hoe tevreden bent u over ondernemen in Nieuwegein? In oktober 2009 kregen alle leden van het Bedrijvenpanel van dat moment (354

Nadere informatie

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Aan de bewoner(s) / gebruikers(s) van dit pand Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Ingenieursbureau D. de Weger Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER

ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER ONDERZOEK IBP COMMUNICATIE VERKEER GEMEENTE HILVERSUM MAART/APRIL 2011 20110114.01 Maart/April 2011 1 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet en -verantwoording Blz. 3 2 Resultaten Blz. 6 2.1 Deelname aan het verkeer

Nadere informatie

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit

Jaarhinderplanning 2014. Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Jaarhinderplanning 2014 Raadsinformatieavond 13-5-2014 Robert Hoenselaar, Mobiliteit Overzicht van projecten in mei-juni-juli Soort activiteit Totaal Zeer grote hinder Grote hinder Matige hinder Kleine

Nadere informatie

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost

Zuidoost op Dreef Werkzaamheden aan de dreven in Zuidoost Zuidoost op Dreef aan de dreven in Zuidoost Herziening nieuwsbrief 19 augustus 2013 In deze nieuwsbrief leest u over de werkzaamheden die vanaf september 2013 tot november 2014 plaatsvinden aan verschillende

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Mobiliteit- Modules. Datum: februari 2016. Stadsmonitor -thema Mobiliteit- 0

Stadsmonitor. -thema Mobiliteit- Modules. Datum: februari 2016. Stadsmonitor -thema Mobiliteit- 0 Stadsmonitor -thema Mobiliteit- Modules Samenvatting 1 Bereikbaarheid 2 Verkeersoverlast 5 Parkeren 6 Duurzame mobiliteit 8 Verkeersveiligheid 15 Bronnen 16 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek

Nadere informatie

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD

WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD WERKBOEK LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 2015/2016 ANTWOORDBLAD Bladzijde 2 1. LEEUWARDEN VRIJ-BAAN 1.1 Steeds drukker op de weg INFRASTRUCTUUR (verkeer) Met infrastructuur bedoelen we alle voorzieningen voor het

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen

Inwoners van Leiden Opleiding en inkomen Inwoners van Leiden Het aantal inwoners blijft vrijwel stabiel. Relatief jonge en hoogopgeleide bevolking. Tweeverdieners met kleine kinderen en een gemiddeld inkomen verlaten de stad. Meer Leidenaren

Nadere informatie

Digitaal Panel Noord

Digitaal Panel Noord Ondernemersklimaat Eerste meting ondernemers Projectnummer: 11239 In opdracht van: Stadsdeel Noord Drs. Rogier van der Groep Dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie