Openingstijden Stadswinkels 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openingstijden Stadswinkels 2008"

Transcriptie

1 Openingstijden Stadswinkels 2008

2

3 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid & Strategie

4 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: René van Duin & Maaike Dujardin Project: Prijs: 5,- Adres: Goudsesingel 78, 3011 KD Rotterdam Postbus 21323, 3001 AH Rotterdam Telefoon: (010) Telefax: (010) Website: 2 Openingstijden Stadswinkels- 2008

5 INHOUD Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding Aanleiding Onderzoeksopzet Methode 7 2 Achtergrondinformatie 9 Bijlagen 2.1 Bekendheid Stadswinkels en openingstijden Tevredenheid en voorkeur openingstijden Aanbod diensten 12 Openingstijden Stadswinkels

6 4 Openingstijden Stadswinkels- 2008

7 Samenvatting en conclusies Bekendheid Stadswinkel Het merendeel van de ondervraagde Rotterdammers is bekend met de Stadswinkels en ruim een derde van de ondervraagde panelleden heeft het afgelopen half jaar een Stadswinkel bezocht. Bekendheid openingstijden Stadswinkels Het feit dat de Stadswinkels in Prins Alexander en het Centrum op vrijdagavond en zaterdagochtend open zijn is bij 26% van alle doordeweekse bezoekers van deze Stadswinkels bekend en bij 12% van alle Rotterdamse panelleden. Voorkeur openingstijden Voor bijna twee derde van de bezoekers voldoen de openingstijden van de Stadswinkels aan de wensen. Als gevraagd wordt op welke dag(en) de Stadswinkel langer open zou moeten zijn, zijn de meningen verdeeld. Alleen op vrijdag is het aandeel bezoekers dat een voorkeur heeft voor ruimere openingstijden vrij laag, op overige dagen van de week ligt het aandeel rond de 25%. Van de Rotterdamse panelleden, waarvan verwacht wordt dat zij iets minder goed op de hoogte zijn van de openingstijden, geeft juist een relatief groot deel (24%) aan op vrijdag ruimere openingstijden te wensen. 39% van de Rotterdammers uit het online panel zou bij voorkeur op een vrijdagavond of zaterdagochtend een Stadswinkel bezoeken, 35% zou liever doordeweeks gaan en een kwart heeft geen voorkeur. Ongeveer een kwart van de respondenten heeft voorkeurstijden opgegeven waarop de Stadswinkels open zouden moeten zijn. Van al deze tijden zijn gemiddelden berekend waaruit blijkt dat de Stadswinkels later open zouden kunnen, maar ook later zouden moeten sluiten. De openingstijden volgens deze gemiddelden zijn als volgt: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag van 9.00 uur tot uur van 9.00 uur tot uur van 9.00 uur tot uur Beoordeling productassortiment Het feit dat op vrijdagavond en zaterdagochtend niet alle diensten worden aangeboden is voor gemiddeld 47% van alle bezoekers geen punt. Een even groot deel van alle bezoekers is echter van mening dat ook op vrijdagavond en zaterdagochtend alle producten beschikbaar zouden moeten zijn. Van alle bezoekers vindt 7% dat er ook nog andere diensten zijn die de Stadswinkels zou kunnen aanbieden. Conclusie De bekendheid van de Stadswinkels is goed. De bekendheid van de (ruimere) openingstijden in het Stadscentrum en Prins Alexander zou wel verbeterd kunnen worden. De meerderheid van de bezoekers is tevreden met de openingstijden. Als Publiekszaken de openingstijden toch wil verruimen, wordt aangeraden om later te openen en later te sluiten, met name met het oog op de werkenden/studerenden. Niet alle diensten zijn op de vrijdagavond en zaterdagochtend beschikbaar, maar dit lijkt niet direct tot grote ontevredenheid te leiden. Openingstijden Stadswinkels

8 6 Openingstijden Stadswinkels- 2008

9 1 Inleiding 1.1 Aanleiding Afdeling Beleid en Strategie van Publiekszaken wenst de vrijdagavond- en zaterdagochtendopenstelling van de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander te evalueren. Deze evaluatie zal op een aantal punten worden uitgevoerd. Een van de punten waarbij de hulp van het COS is ingeschakeld, is het uitvoeren van een tevredenheidsmeting onder de bezoekers van de Stadswinkels in het Centrum en in Prins Alexander. In deze rapportage worden de resultaten van dit onderzoek uiteengezet. 1.2 Onderzoeksopzet Met het onderzoek dient een antwoord gevonden te worden op de volgende vragen: - In hoeverre is men bekend met de openingstijden van de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander? - Hoe beoordeelt men de openingstijden van de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander? Zijn de tijden ruim genoeg? Heeft men voorkeur voor langere openingstijden op bepaalde dagen? - Hoe beoordelen bezoekers van de vrijdagavond of zaterdagochtend het productassortiment? Zijn er producten die men in het aanbod mist? 1.3 Methode Persoonlijke interviews Vanaf vrijdag 21 november tot en met zaterdag 29 november en op vrijdag 12 en zaterdag 13 december zijn in de Stadswinkels Centrum en Prins Alexander 292 interviews afgenomen bij bezoekers van deze Stadswinkels. De aantallen zijn als volgt over de dagen verspreid: Centrum Prins Alexander Dinsdag Woensdag doordeweeks 101 Donderdag Vrijdagavond na uur weekend 191 Zaterdagochtend Totaal Online onderzoek Naast de interviews die persoonlijk zijn afgenomen, is een online panel ingezet om de bekendheid van de Stadswinkels te meten en de voorkeur voor bepaalde openingstijden te achterhalen. In totaal hebben 443 Rotterdammers de online vragenlijst ingevuld. In het volgende hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek besproken. In de bijlage zijn de vragenlijst en de antwoorden op de open vragen opgenomen. Openingstijden Stadswinkels

10 8 Openingstijden Stadswinkels- 2008

11 2 Achtergrondinformatie In dit hoofdstuk worden de resultaten van zowel de face-to-face interviews als de online enquête besproken. In paragraaf 2.1 komt de bekendheid van de Stadswinkels en haar openingstijden aan bod. Paragraaf 2.2 gaat in op de tevredenheid met de openingstijden zoals ze nu zijn en de eventuele voorkeur voor ruimere openingstijden. De tevredenheid over het aanbod van diensten komt in de laatste paragraaf aan de orde. 2.1 Bekendheid Stadswinkels en openingstijden 81% van de respondenten uit het online onderzoek heeft wel eens gehoord van Stadswinkels. 43% van de respondenten die spontaan bekend waren met het fenomeen Stadswinkel heeft het afgelopen jaar ook een Stadswinkel in Rotterdam bezocht. Van degenen die niet spontaan bekend waren met de term Stadswinkels gaf 9% na het lezen van de uitleg over de Stadswinkels aan deze toch al wel eens bezocht te hebben tijdens het afgelopen half jaar. In totaal gaf 37% van de respondenten aan het afgelopen half jaar een Stadswinkel in Rotterdam te hebben bezocht. In de Omnibusenquête van 2008 gaf 40% van de Rotterdammers te kennen in het afgelopen jaar een Stadswinkel in Rotterdam te hebben bezocht. In onderstaande tabel wordt de bekendheid van de openingstijden op vrijdagavond en zaterdagochtend weergegeven. De antwoorden zijn uitgesplitst naar (de locatie van) het face-toface onderzoek en het online onderzoek Tabel 1: Wist u dat de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander ook op vrijdagavond / zaterdagochtend geopend zijn? Totaal face-to-face N = 101 Prins Alexander doordeweeks N = 51 Centrum doordeweeks N = 50 Online N = 443 Vrijdagavond Ja 52% 57% 46% 22% Nee 48% 43% 54% 78% Zaterdagochtend Ja 41% 37% 44% 15% Nee 59% 63% 56% 85% Gemiddeld de helft van de doordeweekse bezoekers wist dat de Stadswinkel ook op vrijdagavond geopend is. Daarbij zijn de bezoekers in Prins Alexander iets beter op de hoogte dan de bezoekers in het Centrum. De bekendheid met de openingstijden op zaterdag is met 41% iets lager. Hier lijken de bezoekers in het Centrum iets beter op de hoogte te zijn dan de bezoekers in Prins Alexander. Van alle bezoekers wist 26% van zowel de vrijdagavondopening als de zaterdagochtendopening. Door de kleine aantallen dient echter enige voorzichtigheid geboden te worden bij het trekken van conclusies. Onder de Rotterdamse panelleden (waarvan 37% bezoekers) is de bekendheid met de openingstijden aanzienlijk lager. Respectievelijk 22% en 15% van de panelleden wist dat de Stadswinkels op vrijdagavond en zaterdagochtend geopend zijn. Van alle panelleden wist 12% van zowel de vrijdagavondopening als de zaterdagochtendopening. Openingstijden Stadswinkels

12 2.2 Tevredenheid en voorkeur openingstijden Aan alle bezoekers zijn de openingstijden van de Stadswinkels in Prins Alexander en het Centrum voorgelegd. Daarna is gevraagd of deze openingstijden aan de wens voldoen. In onderstaande tabel worden de uitkomsten op deze vraag weergegeven. Tabel 2: Voldoen de openingstijden aan uw wens? Totaal Prins Alexander face-to-face doordeweeks N = 292 N = 51 Prins Alexander weekend N = 89 Centrum doordeweeks N = 50 Centrum weekend N = 102 Ja 66% 51% 78% 48% 72% Nee 12% 20% 4% 20% 11% Gedeeltelijk 22% 29% 18% 32% 17% Bezoekers van de betreffende Stadswinkels zijn in meerderheid tevreden met de openingstijden. Tussen het oordeel van de doordeweekse bezoekers en het oordeel van degenen die de Stadswinkels op vrijdagavond op zaterdagochtend bezochten, is duidelijk een verschil te zien. De laatst genoemde groep is aanmerkelijk positiever over de openingstijden dan de doordeweekse bezoekers. Als Rotterdammers uit het online panel zouden mogen kiezen tussen een bezoek aan een Stadswinkel op een doordeweekse dag, op een vrijdagavond of op zaterdagochtend, geeft 35% aan bij voorkeur doordeweeks een Stadswinkel te bezoeken. 20% zou liever op een vrijdagavond naar een Stadswinkel gaan, 19% op zaterdagochtend en 26% heeft geen voorkeur. Een sterke voorkeur voor hetzij een doordeweekse dag hetzij een vrijdagavond of zaterdagochtend is er dus niet. Waarschijnlijk hangt de voorkeur ook af van de openingstijden die doordeweeks gelden. Aan de bezoekers van de Stadswinkels is de vraag voorgelegd of men de Stadswinkel een volgende keer op vrijdagavond of zaterdagochtend zou willen bezoeken. De antwoorden op deze vraag worden in onderstaande tabel getoond. Tabel 3: Zou u deze Stadswinkel bij een volgend bezoek op een vrijdagavond of zaterdagochtend willen bezoeken? Totaal face-to-face N = 291 Prins Alexander doordeweeks N = 50 Prins Alexander weekend N = 89 Centrum doordeweeks N = 50 Centrum weekend N = 102 Ja 75% 64% 85% 52% 83% Misschien 18% 32% 7% 44% 9% Nee 7% 4% 8% 4% 8% De meerderheid van de bezoekers zou de Stadswinkel een volgende keer op vrijdagavond of zaterdagochtend willen bezoeken. Bezoekers die doordeweeks de Stadswinkel bezochten houden daarbij vaker een slag om de arm dan de weekend-bezoekers. 10 Openingstijden Stadswinkels

13 Degenen die de Stadswinkel zeker of misschien op een vrijdagavond of zaterdagochtend zouden bezoeken, geven veelal aan doordeweeks druk te zijn met studie of werk. Openingstijden buiten kantooruren zijn voor hen een uitkomst. De enkeling die de Stadswinkel niet op deze tijden zou bezoeken geeft aan dat doordeweeks ( s avonds) na het werk gemakkelijker zou zijn, dat men doordeweeks voldoende tijd heeft of dat men de Stadswinkel (voorlopig) niet meer hoeft te bezoeken. De volledige lijst met antwoorden is opgenomen in de bijlage. Ruimere openingstijden? Aan alle respondenten (zowel bezoekers als Rotterdamse panelleden) is de mogelijkheid geboden om aan te geven op welke dag(en) de Stadswinkels langer open zouden moeten zijn. De resultaten op deze vraag worden in tabel 4 getoond. Tabel 4: Als u zou mogen kiezen op welke dag(en) de Stadswinkel langer open is, naar welke dag(en) gaat uw voorkeur dan uit? (meerdere antwoorden mogelijk) Totaal face-to-face N = 292 Prins Alexander doordeweeks N = 51 Prins Alexander weekend N = 89 Centrum doordeweeks N = 50 Centrum weekend N = 102 Online N = 443 Geen behoefte 36% 43% 39% 34% 29% 40% Maandag 28% 33% 22% 38% 25% 15% Dinsdag 23% 22% 22% 36% 18% 13% Woensdag 23% 22% 20% 32% 21% 17% Donderdag 24% 22% 28% 24% 22% 16% Vrijdag 9% 4% 9% 4% 13% 24% Zaterdag 20% 6% 22% 4% 32% 15% 36% van de bezoekers en 40% van de Rotterdammers uit het online onderzoek heeft geen behoefte aan langere openingstijden. Bezoekers die wel behoefte hebben aan langere openingstijden zouden het liefst zien dat de Stadswinkel op doordeweekse dagen (met uitzondering van vrijdag) langer open is. De Rotterdamse panelleden zouden juist ruimere openingstijden op vrijdag willen. Zoals al eerder bleek, zijn de panelleden echter minder vaak op de hoogte van het feit dat de Stadswinkels ook op vrijdagavond (en zaterdagochtend) geopend zijn, waardoor het enigszins twijfelachtig is of en hoeveel waarde gehecht moet worden aan deze uitkomst. Hoewel op donderdag de Stadswinkels korter open zijn, wordt deze dag niet vaker dan andere doordeweekse dagen van de week genoemd als dag waarop de Stadswinkel langer open zou moeten zijn. Ook is opvallend dat degenen die de Stadswinkel op vrijdagavond of zaterdagochtend bezochten, vaker dan de andere groep bezoekers aangeven ruimere openingstijden op zaterdag te wensen. Openingstijden Stadswinkels

14 De tijden die de bezoekers en de panelleden hebben opgegeven, staan in onderstaande tabellen. De resultaten van alle respondenten zijn in deze tabellen bij elkaar opgeteld voor een overzichtelijker resultaat. Tabel 5: Openingstijden van. (N = 735) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag 7.30 uur 2% 2% 3% 2% 3% 2% 8.00 uur 6% 6% 6% 7% 6% 4% 8.30 uur 3% 3% 3% 3% 4% 2% 9.00 uur 7% 7% 6% 7% 8% 10% Later dan 9.00 uur 4% 3% 3% 4% 4% 5% Geen voorkeur 78% 79% 79% 77% 76% 77% Gemiddeld 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur 9.00 uur Tabel 6: Openingstijden tot (N = 735) Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Vroeger dan uur 1% 1% 1% 2% 0% 17% / uur 5% 5% 5% 5% 1% 7% / uur 6% 7% 6% 6% 2% 2% / uur 4% 3% 4% 3% 2% 1% uur 9% 8% 7% 7% 6% 1% Later dan uur 5% 5% 5% 6% 16% 1% Geen voorkeur 70 72% 72% 71% 72% 71% Gemiddeld uur uur uur uur uur uur Tussen de 70- en 80% van de respondenten geeft aan geen specifieke voorkeur te hebben voor de openingstijden van de Stadswinkels. Dat is niet verwonderlijk, aangezien tweederde van de bezoekers eerder al heeft aangegeven tevreden te zijn met de huidige openingstijden van de Stadswinkels (tabel 2). Uit de gemiddelden blijkt dat de Stadswinkels, volgens de respondenten die wel hun voorkeur hebben uitgesproken voor ruimere openingstijden, later open zouden kunnen gaan (om in plaats van 08.00), maar ook later zouden moeten sluiten. De voorkeur van de Rotterdammers die ruimere openingstijden wensen, gaat uit naar de volgende tijden: Maandag t/m donderdag Vrijdag Zaterdag van 9.00 uur tot uur van 9.00 uur tot uur van 9.00 uur tot uur 2.3 Aanbod diensten Aan de Rotterdammers die de Stadswinkel op vrijdagavond of zaterdagochtend bezochten is gevraagd of men het een probleem vindt dat niet alle diensten van de gemeente op deze dagen/tijden beschikbaar zijn. In vergelijking met de bezoekers van het Centrum vindt een groter deel van de bezoekers van Prins Alexander het geen punt dat niet alle diensten beschikbaar zijn op vrijdagavond en zaterdagochtend: 54% van de bezoekers zou op een ander moment terugkomen of een afspraak maken; bij de bezoekers van het Centrum is dat 41%. Iets meer dan de helft van de bezoekers van het Centrum (52%) is van mening dat alle diensten ook tijdens de weekendopening aangeboden zouden moeten worden. Van de bezoekers van Prins Alexander vindt 42% dat. 12 Openingstijden Stadswinkels

15 Als de resultaten van de twee Stadswinkels bij elkaar worden opgeteld, zijn de meningen gelijk verdeeld; 47% van de bezoekers vindt het beperkte aanbod van diensten geen probleem, 47% van de bezoekers vindt dat alle diensten altijd aangeboden zouden moeten worden en 6% heeft hier geen mening over. In tabel 7 zijn de antwoorden te zien op de vraag of de Stadswinkel nog meer diensten zou kunnen aanbieden. Uit de antwoorden kan men opmaken dat 93% van alle bezoekers, voor zover men op de hoogte is, tevreden is met de diensten die de Stadswinkel aanbiedt. Slechts 7% (dertien bezoekers; voornamelijk van het Centrum) heeft nog wel wensen. Postkantoordiensten, Rotterdampas en een bakje koffie worden elk door twee of drie personen genoemd. Tabel 7: Zijn er diensten die de Stadswinkel nog meer zou kunnen aanbieden? Totaal face-to-face N = 191 Prins Alexander weekend N = 89 Centrum weekend N = 102 Nee 46% 40% 52% Weet niet 47% 58% 37% Ja 7% 2% 11% Openingstijden Stadswinkels

16 14 Openingstijden Stadswinkels

17 Bijlagen Vragenlijsten Antwoorden op open vragen Openingstijden Stadswinkels

18 Bijlage I: Vragenlijst Stadswinkel Centrum / Prins Alexander - doordeweeks Ik zou u graag een aantal vragen willen stellen over de openingstijden van deze Stadswinkel. 1. Deze Stadswinkel heeft de volgende openingstijden: Maandag van uur Dinsdag van uur Woensdag van uur Donderdag van uur Vrijdag van uur Zaterdag van uur Voldoen deze openingstijden aan uw wens? Ja Gedeeltelijk 2. Wist u dat deze Stadswinkel ook op vrijdagavond geopend is? Ja 3. Wist u dat deze Stadswinkel ook op zaterdagochtend geopend is? Ja 4. Zou u deze Stadswinkel bij een volgend bezoek op een vrijdagavond of zaterdagochtend willen bezoeken? Ja Misschien 5. Kunt u uw antwoord in het kort toelichten? 6. Als u zou mogen kiezen op welke dag(en) de Stadswinkel langer open is, naar welke dag(en) gaat uw voorkeur dan uit? Ik heb geen behoefte aan langere openingstijden Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag van uur tot uur Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur 16 Openingstijden Stadswinkels

19 Bijlage II: Vragenlijst Stadswinkel Centrum / Prins Alexander - weekend Ik zou u graag een aantal vragen willen stellen over de openingstijden van deze Stadswinkel. 1. Deze Stadswinkel heeft de volgende openingstijden: Maandag van uur Dinsdag van uur Woensdag van uur Donderdag van uur Vrijdag van uur Zaterdag van uur Voldoen deze openingstijden aan uw wens? Ja Gedeeltelijk 2. Op vrijdagavond en zaterdagochtend wordt een aantal diensten niet aangeboden. Of ze zijn alleen mogelijk als u hiervoor van tevoren een afspraak maakt. Vindt u het een probleem dat niet alle diensten van de gemeente beschikbaar zijn op de vrijdagavond en zaterdagochtend?, ik kom dan op een ander moment of maak een afspraak Ja, alle diensten zouden op deze openingstijden aangeboden moeten worden Weet niet 3. Zijn er diensten die de Stadswinkel nog meer zou moeten aanbieden? Weet niet Ja, namelijk 4. Als u zou mogen kiezen op welke dag(en) de Stadswinkel langer open is, naar welke dag(en) gaat uw voorkeur dan uit? Ik heb geen behoefte aan langere openingstijden Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag van uur tot uur Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur 5. Zou u de Stadswinkel een volgende keer op vrijdagavond of zaterdagochtend willen bezoeken? Ja Misschien 6. Kunt u uw antwoord in het kort toelichten? Openingstijden Stadswinkels

20 Bijlage III: Vragenlijst Stadswinkel Centrum / Prins Alexander - online 1. Heeft u wel eens gehoord van Stadswinkels? Ja Een Stadswinkel werkt als een alles-in-één-winkel in uw deelgemeente, waar u terecht kunt voor allerlei producten en diensten van de gemeente. U kunt er onder andere terecht voor de volgende zaken: parkeren, verhuizen, rijbewijs, paspoort, uittreksels en wijzigingen met betrekking tot de burgerlijke stand. 2. Heeft u het afgelopen half jaar een Stadswinkel in Rotterdam bezocht? Ja 3. Wist u dat de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander ook op vrijdagavond geopend zijn? Ja 4. Wist u dat de Stadswinkels in het Centrum en Prins Alexander ook op zaterdagochtend geopend zijn? Ja 5. Als u bij een bezoek aan een Stadswinkel zou mogen kiezen tussen een bezoek op een vrijdagavond, zaterdagochtend of een doordeweekse dag, waar gaat uw voorkeur dan naar uit? Doordeweeks Vrijdagavond Zaterdagochtend Geen voorkeur 6. Als u zou mogen kiezen op welke dag(en) de Stadswinkel langer open is, naar welke dag(en) gaat uw voorkeur dan uit? Ik heb geen behoefte aan langere openingstijden Maandag van uur tot uur Dinsdag van uur tot uur Woensdag van uur tot uur Donderdag van uur tot uur Vrijdag van uur tot uur Zaterdag van uur tot uur 18 Openingstijden Stadswinkels

21 Bijlage IV: Antwoorden op open vragen Toelichting op antwoord bij vraag: Zou u deze Stadswinkel bij een volgend bezoek op een vrijdagavond of zaterdagochtend willen bezoeken? Ja / misschien Het is fijn om na het werk/na school terecht te kunnen / doordeweeks heb ik geen tijd Het is handig Het is makkelijk Het is rustiger Hoef ik geen vrij te nemen van werk Ik wil zaterdag uitslapen. Liever vrijdagavond Ivm werken. En kunnen de medewerkers wat sneller werken? Ik vind de diensten heel traag. Omdat de winkels ook geopend zijn (koopavond) Nee Doordeweeks na het werk zou makkelijker zijn Geen behoefte aan Genoeg vrije tijd doordeweeks Ik hoef hier niks meer te doen Met deze tijden niet. Zaterdag wil ik uitslapen Niet alle diensten worden verleend op zaterdag en vrijdag Zijn er diensten die de Stadswinkel nog meer zou moeten aanbieden? Ja, namelijk Betere service/ betere online diensten Fotograaf Koffie voor de klanten / wachtenden Ruimere openingstijden Postkantoor diensten Rotterdampas Openingstijden Stadswinkels

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht

Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht Openingstijden Stadswinkel Gemeente Dordrecht De gemeente Dordrecht wil in het kader van bezuinigingen de openingstijden van de Stadswinkel aanpassen. Tegelijkertijd wil ze daarbij ook rekening houden

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Bekendheid Mijn loket 2008

Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn loket 2008 Bekendheid Mijn Loket 2008 Concept René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Servicedienst Communicatiediensten

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch

Openingstijden Stadskantoor. Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Openingstijden Stadskantoor Afdeling O&S Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek April 2013 2 Samenvatting De afdeling Burgerzaken wil graag weten of de huidige openingstijden van het

Nadere informatie

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland

Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Onderzoek klanttevredenheid Archief Eemland Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken, Marlies Visser 9 april 2015 De meeste mensen die Archief Eemland bezoeken komen om archiefdocumenten in te zien en voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Openingstijden recyclingstation

Onderzoek Inwonerspanel: Openingstijden recyclingstation 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Openingstijden recyclingstation Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 9 januari kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.470 personen) een e-mail met de vraag of

Nadere informatie

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008

Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Klanttevredenheid marktkooplieden - 2008 Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2009 In opdracht van Stadstoezicht afdeling B&O Centrum

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Enquête Dienstverlening in het stadhuis

Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Enquête Dienstverlening in het stadhuis Colofon Titel:Enquête Dienstverlening in het stadhuis Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt

Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt B A S I S V O O R B E L E I D Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Evaluatie betaald parkeren Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie

Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011. In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Bekendheid VVE-010 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: M. Dujardin Project: 10-3303 Datum: februari 2011 In opdracht van ds+v, afdeling communicatie Adres: Blaak 34, 3011 TA Rotterdam Postbus

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage gezondheidscentrum Noord Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage gezondheidscentrum Noord ARGO BV 2014 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken In het gezondheidscentrum is een vervolgmeting als onderdeel

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Bewonerspanel Septemberpeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Septemberpeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Septemberpeiling Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting We hebben het panel gevraag De gemeente is benieuwd hoeveel leden van het vaker dan 4 à 5 keer per jaar een vragenlijst willen invullen. Het

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Imago Rotterdamse festivals

Imago Rotterdamse festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2010 In opdracht van Rotterdam Festivals Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteurs: Annemarie Reijnen Project: 10-3331 Adres: Blaak 34, 3011

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek

Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat: klanttevredenheidsonderzoek De belangrijkste resultaten voor Sint-Michielsgestel uit de klanttevredenheidsonderzoeken als onderdeel van Benchmarking Publiekszaken 2008 Juni 2008 Onderzoek

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers

Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers Evaluatie Back to Basics: De Nieuwe Koers nderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Goirle DIMENSUS beleidsonderzoek April 2012 Projectnummer 488 Het onderzoek De gemeente Goirle is eind april 2010

Nadere informatie

Ondernemersdagvergunning

Ondernemersdagvergunning Ondernemersdagvergunning Stadsdeel West In opdracht van: Stadsdeel West Projectnummer: 14179 Foto: Eerste Helmersstraat, fotograaf Edwin van Eis (2010) drs. Rogier van der Groep dr. Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

Gescheiden gft inzameling Nesselande

Gescheiden gft inzameling Nesselande rotterdam.nl/onderzoek Gescheiden gft inzameling Nesselande Onderzoek en Business Intelligence Gescheiden gft inzameling Nesselande Een evaluatie M. van Rhee Onderzoek en Business Intelligence (OBI) 13

Nadere informatie

Bezorging reisdocumenten

Bezorging reisdocumenten LeidenPanel 2017 Bezorging reisdocumenten BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding Wanneer de burger over een nieuw reisdocument wil beschikken, dient

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond

Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond Onderzoek Test website door het Stadspanel Helmond In januari 2012 is de nieuwe gemeentelijke website de lucht ingegaan. Maanden van voorbereiding en tests gingen daaraan vooraf. Daarbij is bij de projectgroep

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018 Peiling Bibliotheek - Oktober 2018 Resultaten Inleiding De gemeenteraad van - heeft in 2014 een besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in - tot en met 2020. Daarbij is onder andere gekozen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015

Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 Klanttevredenheidsonderzoek Bibliotheek Oostland maart 2015 ONDERZOEK Doelstelling en werkwijze Tussen 26 februari en 27 maart 2015 konden bezoekers van de Bibliotheek Berkel en Rodenrijs en Bibliotheek

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg

Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg Rapport Het recht op informationele zelfbeschikking in de zorg in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid & Zorg Datum 24 april 2014 Versie 1.0 Auteur Miquelle Marchand T: +31 13 466 8323 E: m.marchand@uvt.nl

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Parkwijk ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016

Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Evaluatie Parkeerregeling Den Haag Transvaal en Schilderswijk 2016 Gebiedscode 32, sub-gebied 1 Haagse Markt e.o. (Transvaal). Meningspeiling onder bewoners en belanghebbenden In opdracht van: Gemeente

Nadere informatie

De Grote (kleine) voicemail-poll

De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll De Grote (kleine) voicemail-poll Maken mensen tegenwoordig nog gebruik van voicemail? En hoe staat men tegenover het gebruik van voicemails in het zakelijk verkeer? Mensen

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra. Vervolgmeting. Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Vervolgmeting Rapportage Julius Gezondheidscentrum Veldhuizen ARGO BV 2015 Vervolgmeting Door Cliënten Bekeken Op vier locaties van de Stichting Leidsche Rijn

Nadere informatie

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam

Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Bezoekersenquête boerenmarkten in Den Haag, Delft en Schiedam Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) januari 2010 In opdracht van ds+v (gemeente Rotterdam) en provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011

Emcart. Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Emcart Vestiging Arnhem Periode onderzoek: 2011 Korte samenvatting Over het algemeen zijn klanten tevreden over het leveren en het passen van de hulpmiddelden. Ook de deskundigheid en klantvriendelijkheid

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014

(Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 2 (Nog) beter op weg over water!? Klanttevredenheidsonderzoek 2014 Riveer Onderzoeksrapport December 2014 3 INHOUD 1. Opzet van het onderzoek 1.1. Waarom? 5 1.2. Hoe? 5 2. Gebruik per veerverbinding 6

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening

Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Stadspanelonderzoek naar onze dienstverlening Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden. Elk lid van

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkel

Openingstijden Stadswinkel Onderzoek en Statistiek Openingstijden Stadswinkel Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Onderzoek en Statistiek Verkrijgbaar, zolang de voorraad strekt bij: Gemeente Lelystad Onderzoek

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem

Verordening Individuele Voorzieningen. Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Verordening Individuele Voorzieningen Een onderzoek onder leden van Digipanel Haarlem Onderzoek en Statistiek Haarlem, november 2009 1 Colofon Opdrachtgever: Samensteller: Gemeente Haarlem Programmabureau

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2017

Interactief bestuur. Omnibus 2017 Interactief bestuur Omnibus 2017 Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2018 Samenvatting In het najaar van 2017 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch weer het tweejaarlijks

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen

Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken. Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen Gemeente Houten: Openingstijden Publiekszaken Den Dolder, 8 december 2009 Drs. Casper de Vos Ir. Martine van Doornmalen 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID

BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2014 AFVALBELEID Gemeente Eemnes November 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014

Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers. Multiscope Banenruil.nl April 2014 Samenvatting onderzoek naar banenruil in Nederland bij werknemers en werkgevers Multiscope Banenruil.nl April 2014 Conclusies werknemers» Het is duidelijk dat er veel winst valt te behalen in vermindering

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014

RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN. GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 RAPPORT BURGERPANEL HUIZEN PEILING 3 2013 WINKELEN EN BOODSCHAPPEN GEMEENTE HUIZEN December 2013/Januari 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad rotterdam.nl/onderzoek Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad Onderzoek en Business Intelligence Straatartiesten Mening van Rotterdammers over straatartiesten in de eigen stad

Nadere informatie

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009

EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP. - eindrapport - dr. Marga de Weerd. Amsterdam, november 2009 EFFECTEN VAN DE WEEKEND- SCHOOL VAN STICHTING WITTE TULP - eindrapport - dr. Marga de Weerd Amsterdam, november 2009 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam Tel.: +31 (0)20-5315315

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017

Gemeente Nederweert. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 30 juni 2017 Gemeente Nederweert Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 30 juni 2017 DATUM 30 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening

Rapportage Biebpanel. Digitale dienstverlening Digitale dienstverlening Rapportage Biebpanel Samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van het Biebpanel onderzoek naar de digitale dienstverlening, gehouden in oktober 2014. 31 januari 2015 Biebpanel:

Nadere informatie

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Openingstijden Klant Contact Centrum. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Wanneer heeft u voor het laatst het Klant Contact Centrum van de gemeente Nieuwkoop aan het Teylersplein 1 in Nieuwveen bezocht?...2 2 Welke balie bezocht u bij

Nadere informatie

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter

Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen. Van goed naar beter Eindrapportage Huurderstevredenheidonderzoek 2015 uitsplitsing naar kernen Van goed naar beter 23-11-2015 Inhoudsopgave Werkwijze 3 Resultaten huurderstevredenheidonderzoek per kern 4 - Over de respondent

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

Bijbaantjesonderzoek

Bijbaantjesonderzoek Bijbaantjesonderzoek Uitgevoerd door Scholieren.com in oktober 2014 Inhoud Voorwoord 3 Steekproefsamenstelling 4 Resultaten - Bijbaantjes 6 - Problemen op het werk 11 Conclusies 14 2 Voorwoord Scholieren.com

Nadere informatie