Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 21. Fietsgebruik"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners hiervoor met name gebruiken, namelijk uitgaansgelegenheden in het stadscentrum, winkelgebieden in de binnenstad, dagelijkse boodschappen en werk/studie. Voor alle vier de bestemmingen geldt dat de fiets het meest gebruikte vervoermiddel is. Dit geldt het vaakst voor uitgaan en winkelen in het stadscentrum (beide 61%). Vergelijkbaar met eerdere jaren zegt 92% van de Leidenaren van jaar over een fiets te beschikken, 87% fietst wel eens en 62% doet dit (vrijwel) dagelijks. De fiets wordt met name gebruikt voor het doen van boodschappen en winkelen of als vervoermiddel naar het werk, school, binnenstad of het station. Voor ritten binnen Leiden kiest men vooral voor de fiets omdat het sneller is, een fietser geen parkeerproblemen heeft en vanwege het gemak. Omgekeerd laten mensen hun fiets staan als men teveel boodschappen mee moet nemen en/of de afstand te groot is. Onderstaand staat de top-10 van 18 voorgelegde ergernissen die fietsers tegenkomen. Gemiddeld genomen ergeren fietsers zich dit jaar minder vaak aan de genoemde aspecten. Tabel S21: Top10 fietsergernissen (percentage fietsers dat zich vaak /regelmatig ergert aan aspect) Gem Δ 2009 tov van gem Gemiddeld over alle 18 aspecten 25% 21% 22% 24% 19% 22% 19% -3% 1. Te vaak/lang wachten bij stoplichten 38% 37% 40% 49% 39% 41% 42% +1% 2. Gedrag andere weggebruikers 49% 47% 4 51% 37% 4 37% -9% 3. Afwezigheid fietsenrekken 40% 33% 39% 39% 32% 37% 35% -2% 4. Hobbelig wegdek 3 29% 3 39% 30% 34% 35% +1% 5. Geen voorrang krijgen 50% 34% 40% 4 37% 41% 33% -8% 6. Auto s op fietspaden 29% 25% 29% 27% 19% 2 22% -4% 7. Geen voorrang op hoofdroutes 21% 21% 23% 19% 22% 20% -2% 8. Fietspaden te smal 25% 18% 21% 22% 14% 20% 17% -3% 9. Diefstal fiets 37% 31% 35% 34% 25% 32% Plassen op het wegdek 21% 18% 1 15% 21% 18% 1-2% 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over het gebruik van vervoermiddelen binnen Leiden. 1. Kunt u aangeven welk vervoermiddel u (of uw huishouden) meestal gebruikt om het grootste deel van de afstand af te leggen naar de volgende bestemmingen? auto fiets bromfiets/sc motor O.V. te voet n.v.t. weet niet ooter 1. naar werk of studie 2. dagelijkse boodschappen winkelen in binnenstad Leiden uitgaan in stadscentrum Leiden Hoe vaak maakt u gebruik van de fiets? nooit, ik heb geen fiets vraag 13 of volgend blok nooit, ik heb wel een fiets vraag 13 of volgend blok enkele malen per jaar eens per maand wekelijks (vrijwel) dagelijks anders, te weten.. 3. Met welk doel gebruikt u de fiets met name, en waarvoor nog meer? (meer mogelijkheden, niet helpen) met name nog meer naar werk/school boodschappen doen/winkelen naar hobby/cursus/uitgaan naar familie/vrienden om tochtjes te maken anders, te weten.. 4. Wat zijn bij normale weersomstandigheden redenen om voor sommige ritten binnen Leiden wel voor de fiets te kiezen en voor andere ritten juist niet? a. Wel voor fiets (niet helpen) b. Niet voor fiets (niet helpen) gezondheid/ beweging hoeveelheid boodschappen/bagage parkeerproblemen bestemming afstand sneller onveiligheid route mooie route haast, moet er snel zijn milieuoverwegingen slecht weer geen alternatief (heeft geen auto/slechte anders, nl verbinding OV) kosten mooi weer anders, nl 5. Spelen voor ritten binnen Leiden de afstand en de route mee indien u twijfelt of u wel of niet de fiets zal nemen? a. afstand ja nee b. route die u binnen Leiden aflegt ja nee 2

3 6. Ik ga u een aantal mogelijke ergernissen opnoemen die u kunt tegenkomen bij het gebruik van de fiets. Ik vraag u of u deze ergernissen als fietser in Leiden vaak, regelmatig, soms of eigenlijk nooit tegenkomt. (Deze lijst wordt in tweeën geknipt, elk aspect wordt door ca. 200 fietsers beoordeeld.) ERGERNISSEN vaak regelmatig soms nooit a. veel omrijden b. slechte bewegwijzering c. ontbreken straatnaamborden d. gedrag van andere weggebruikers e. hobbelig wegdek f. krappe bochtjes g. te vaak en te lang wachten bij verkeerslichten h. geen voorrang krijgen als je het wel hebt i. geen voorrang op hoofdroutes j. fietspaden ontbreken k. fietspaden of stroken te smal l. auto s op fietspaden of stroken m. plassen op het wegdek n. gladheid [bestrijding, eerst de rijbaan, dan het fietspad] o. diefstal p. afwezigheid van fietsenrekken q. geluid- en stankhinder r. route sociaal onveilig 7. De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Er wordt jaarlijks aandacht besteed aan projecten in het kader van vernieuwing, verbetering of uitbreiding van de fietsmogelijkheden of fietsenstallingen. Bent u zich hiervan bewust? Ja Nee 8. Als u nu kijkt naar de afgelopen drie jaar. Vindt u de volgende zaken verbeterd, gelijk gebleven of verminderd? Verbeterd Hetzelfde Verminderd Weet niet a. Hoeveelheid fietspaden b. Kwaliteit fietspaden c. Mogelijkheden om je fiets te stallen 3

4 De volgende vragen gaan over het stallen van uw fiets in het Centrum van Leiden. 9. Als u op de fiets naar het Centrum gaat, stalt u uw fiets dan meestal in een bewaakte fietsenstalling, op straat in een fietsenrek, beugel of boog, of los op straat of tegen een gebouw? bewaakte fietsenstalling Welke? fietsenstalling Hartebrugkerk (bij Lange Mare) fietsenstalling naast het Stadhuis (Kapelstraat) fietsenstalling Centraal Station niet in bewaakte stalling Waar dan wel? in fietsenrek, beugel of boog op straat los op straat of tegen een gebouw anders: Maakt u wel eens gebruik van een bewaakte fietsenstalling in Leiden? ja nee Waarom niet? kost geld fietsenstalling vaak al vol uit de route niet nodig als je maar eventjes parkeert anders: 10. Hoe beoordeelt u de mogelijkheden om uw fiets te stallen in het Centrum van Leiden: uitstekend, goed, voldoende, matig of slecht? uitstekend goed voldoende matig } slecht } Waarom matig/slecht? 11. Zijn er plekken in het Centrum waar u een bewaakte fietsenstalling mist? ja Waar? nee 12. Zijn er plekken in het Centrum waar u fietsenrekken mist? ja Waar? nee 13. Als u als voetganger op straat loopt in Leiden. Heeft u dan vaak of soms last van gestalde fietsen? ja Hoe regelmatig? Vaak Soms nee Kunt u ook een voorbeeld noemen? 4

5 Uitkomsten De afdeling Ruimte- en Milieubeleid en het team Stadsontwerp zijn geïnteresseerd in de mening van de fietser in Leiden over de infrastructuur. Bij het inrichten van de fietsroutes kan hiermee rekening worden gehouden. In dit hoofdstuk wordt naast het fietsgebruik gekeken naar de factoren die hierop van invloed zijn en de belangrijkste fietsergernissen. Nieuw dit jaar is het gebruik en de beoordeling van de stallingsmogelijkheden voor fietsen in het centrum Meest gebruikte vervoermiddel voor bestemmingen binnen Leiden Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners hiervoor met name gebruiken. Voor alle vier de bestemmingen geldt dat de fiets het meest gebruikte vervoermiddel is. Dit geldt het vaakst voor uitgaan en winkelen in het stadscentrum. Daarnaast wordt de auto relatief vaak gebruikt om naar het werk te gaan. Grafiek 21.1a: Vervoermiddel dat meestal wordt gebruikt om het grootste deel van de afstand af te leggen Uitgaan in stadscentrum Leiden 62% 8% 5% 21% 5% Winkelen in binnenstad Leiden 61% 7% 7% 21% 4% Dagelijkse boodschappen 53% 23% 1% 19% 4% Naar werk of studie 47% 30% 13% 3% 7% 0% 25% 50% 75% 100% Fiets Auto OV Lopend Anders Onderstaande tabel geeft de keuze van het vervoermiddel naar bezit van een auto. Zoals te verwachten valt, verkiezen Leidenaren die meerdere auto s hebben vaker de auto voor alle vier de bestemmingen. Tabel 21.1b: Vervoermiddel dat meestal wordt gebruikt om het grootste deel van de afstand af te leggen naar autobezit Bestemming Vervoermiddel Totaal Uitgaan in stadscentrum Leiden Winkelen in binnenstad Leiden Dagelijkse boodschappen Naar werk of studie meer auto's in huish. 1 auto in huish. geen eigen auto Fiets 62% 57% 67% 50% Auto 8% 17% 8% 2% OV 5% 7% 4% Fiets 61% 5 65% 53% Auto 7% 1 7% 0% OV 7% 5% 12% Fiets 53% 40% 5 55% Auto 23% 50% 24% 2% OV 1% 0% 0% Fiets 47% 33% 49% 51% Auto 30% 62% 30% 1% OV 13% 0% 11% 5

6 21.2 Frequentie en doel Van de Leidenaren van jaar geeft 92% aan over een fiets te beschikken en 87% fietst wel eens, waarvan het merendeel wekelijks of vaker. Het percentage fietsers fluctueert jaarlijks rond de 90%. Vrouwen maken vaker (vrijwel) dagelijks gebruik van de fiets dan mannen. Tabel 21.2a: Frequentie fietsgebruik % fietst wel eens 87% 92% 8 88% 90% 87% (Vrijwel) dagelijks 57% 63% 60% 60% 62% 62% Wekelijks 21% 20% 17% 20% 19% 15% Eens per maand 4% 4% 4% 5% 7% 7% Enkele malen per jaar 5% 4% 5% 3% 3% 3% Nooit, heb wel een fiets 3% 5% 4% 5% Nooit, heb geen fiets 7% 5% 8% 7% 8% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% De fiets wordt evenals in voorgaande jaren met name gebruikt voor het doen van boodschappen (winkelen) of als vervoermiddel naar het werk, school, binnenstad of het station. Naar doelgroep zijn er, logische, verschillen. Zo gebruiken 35-plussers de fiets relatief vaker om boodschappen te doen, jarigen om hun kinderen naar school te brengen, 55-minners om naar het werk of school te gaan en 55-plussers om tochtjes te maken. Tabel 21.2b: Belangrijkste doelen fietsgebruik (in % fietsers, meerdere antw. mogelijk) Boodschappen doen/winkelen 59% 58% 58% 60% 57% Naar werk/ school 41% 35% 41% 41% 38% Naar binnenstad, station 33% 3 35% 33% Om tochtjes te maken 15% 20% 18% 18% 21% Naar familie/ vrienden/ bezoek 14% 1 17% 14% 13% Naar hobby/ cursus/ uitgaan 12% 1 12% 12% 10% Kinderen naar school 5% 5% 9% Voor alles 13% 22% 14% 11% 21% 21.3 Motivatie keuze fiets Aan de fietsgebruikers is gevraagd wat bij normale weersomstandigheden de redenen zijn om voor sommige ritten binnen Leiden voor de fiets te kiezen en voor andere ritten juist niet. Hoewel de resultaten jaarlijks wat fluctueren, worden overwegend dezelfde redenen genoemd. Tabel 21.3a: Redenen om bij normaal weer binnen Leiden wel/niet voor de fiets te kiezen (in % fietsers, meerdere antw. mog.) Wel met fiets Niet met fiets Ga altijd op fiets 2 33% 35% 34% 34% Hoeveelheid boodschappen/bagage 30% 33% 41% 31% 43% Sneller, handiger 32% 30% 30% 27% 31% Afstand (te ver/ dichtbij) 25% 33% 31% 30% 22% Parkeerprobleem bij bestemming 2 18% 17% 22% Haast, moet er snel zijn 4% 5% 7% 3% 5% Gemakkelijk 17% 15% 15% 18% 20% Luiheid, gemakzucht 7% 3% 8% 5% 4% Gezondheid, beweging 1 11% 10% 17% 12% Met kinderen, meerdere personen 3% 2% 5% 2% 3% Kosten 3% 4% 4% 4% 4% In avond/ donker - - 2% 1% 3% Aansluitend is gevraagd of voor ritten binnen Leiden afstand en route meespelen indien men twijfelt of men wel of niet de fiets zal nemen. Dit jaar geeft ruim vier op de tien fietsers aan dat de afstand een rol speelt, voor drie op de tien speelt de route een rol. 6

7 21.4 Fietsergernissen De fietsgebruikers is een aantal mogelijke ergernissen voorgelegd die ze onderweg kunnen tegenkomen. Fietsers ergeren zich met name aan het te vaak/ lang moeten wachten bij verkeerslichten, het gedrag van andere weggebruikers, het ontbreken van fietsenrekken, een hobbelig wegdek en het niet krijgen van voorrang. Grafiek 21.4a: Fietsergernissen (in % fietsers) Te vaak/lang wachten bij verk. lichten 22% 20% 33% 24% Gedrag andere weggebruikers 15% 22% 39% 23% Afwezigheid fietsenrekken 1 19% 3 30% Hobbelig wegdek 10% 25% 37% Geen voorrang krijgen 13% 20% 39% Auto's op fietspaden 8% 14% 38% 40% Geen voorrang op hoofdroutes 7% 13% 32% 48% Fietspaden te smal 11% 34% 50% Diefstal 10% 5 Plassen op wegdek 3% 13% 33% 51% Geluid- en stankhinder 5% 8% 60% Ontbreken fietspaden 33% 55% Krappe bochtjes 4% 8% 27% 61% Veel omrijden 5% 61% Route sociaal onveilig 3% 7% 21% 69% Slechte bewegwijzering 4% 4% 15% 78% Ontbreken straatnaamborden 2% 4% 15% 79% Gladheid 5% 35% 60% 0% 25% 50% 75% 100% Vaak Regelmatig Soms Nooit In onderstaande tabel wordt het percentage fietsers weergegeven dat aangeeft regelmatig of vaak overlast te ondervinden van een aspect. Te zien is dat fietsers zich sinds 2007 over het algemeen minder vaak ergeren. Dit jaar ergert men zich met name minder aan fietsendiefstal, het gedrag van andere weggebruikers en het geen voorrang krijgen. Daarentegen zijn er ook aspecten waar men zich meer aan ergert, namelijk slechte bewegwijzering, omrijden en krappe bochtjes. Tabel 21.4b: Percentage ergert zich vaak/ regelmatig aan aspect (in % fietsers) Gem Δ 2009 tov van gem Gemiddeld over alle 18 aspecten 25% 21% 22% 24% 19% 22% 19% -3% Te vaak/lang wachten bij stoplichten 38% 37% 40% 49% 39% 41% 42% +1% Gedrag andere weggebruikers 49% 47% 4 51% 37% 4 37% -9% Afwezigheid fietsenrekken 40% 33% 39% 39% 32% 37% 35% -2% Hobbelig wegdek 3 29% 3 39% 30% 34% 35% +1% Geen voorrang krijgen 50% 34% 40% 4 37% 41% 33% -8% Auto s op fietspaden 29% 25% 29% 27% 19% 2 22% -4% Geen voorrang op hoofdroutes 21% 21% 23% 19% 22% 20% -2% Fietspaden te smal 25% 18% 21% 22% 14% 20% 17% -3% Diefstal fiets 37% 31% 35% 34% 25% 32% 1-1 Plassen op het wegdek 21% 18% 1 15% 21% 18% 1-2% Geluid- en stankhinder 23% 15% % 13% - Ontbreken fietspaden 15% 9% 14% 12% 10% 12% 12% 0% Krappe bochtjes 10% 11% 8% 9% 7% 9% 12% +3% Veel omrijden 10% 5% 7% 7% 11% +4% Route sociaal onveilig 17% 17% 12% 11% 7% 13% 10% -3% Slechte bewegwijzering 5% 5% 5% 2% 5% 4% 8% +4% Ontbreken straatnaamborden 10% 8% 7% -1% Gladheid 10% 9% 8% 7% 5% 8% 5% -3% 7

8 21.5 Beoordeling fietsmogelijkheden en fietsenstallingen De gemeente Leiden vindt het belangrijk om het fietsgebruik te stimuleren. Jaarlijks wordt door de gemeente aandacht besteed aan projecten in het kader van vernieuwing, verbetering of uitbreiding van de fietsmogelijkheden of fietsenstallingen. Bijna zes op de tien fietsers (58%) geeft aan zich hiervan bewust te zijn. Voor drie aspecten is gekeken naar in hoeverre fietsers deze over de afgelopen drie jaar vinden verbeterd. Ruim eenderde van de fietsers vindt de mogelijkheden om je fiets te kunnen stallen verbeterd, een kwart is positiever over de kwaliteit van de fietspaden en 12% vindt de hoeveelheid fietspaden verbeterd. De Leidenaren die zich bewust zijn van het gemeentelijke fietsbeleid zien relatief vaker verbeteringen. Tabel 21.5: Beoordeling ontwikkeling fietsmogelijkheden en fietsstallingen in afgelopen drie jaar (in % fietsers) Verbeterd Hetzelfde Verminderd Saldo * Bewust van aandacht gemeente Niet bewust van aandacht gemeente Mogelijkheid fiets stallen 35% 52% 13% Kwaliteit fietspaden 24% 65% 11% Hoeveelheid fietspaden 12% 85% 3% * Saldo: % beter -/- % slechter 21.6 Gebruik en beoordeling mogelijkheden om fiets te stallen in het Centrum Van iedereen die wel eens met de fiets naar het centrum gaat maakt vier op de tien wel eens gebruik van een bewaakte fietsenstalling, waarvan 12% meestal en ruim een kwart wel eens. Tabel 21.6a: Maakt wel eens gebruik van een bewaakte stalling in het centrum (in % fietsers die centrum wel eens bezoeken) Ja, meestal 12% Ja, wel eens 27% Nooit 61% 100% De fietsenstalling naast het Stadhuis is hierbij favoriet. Het merendeel stalt de fiets echter op straat, gewoon los of in een fietsenrek. Tabel 21.6b: Meest gebruikte stallingsmogelijkheid voor fiets in Centrum (in % fietsers die centrum wel eens bezoeken) Bewaakte fietsenstalling: naast Stadhuis Bewaakte fietsenstalling: Hartebrug 4% Bewaakte fietsenstalling: Centraal Station 3% Onbewaakte fietsenstalling: Centraal Station 1% Fietsenrek/-beugel/-boog op straat 3 Los op straat of tegen gebouw 50% 100% Van de fietsers die nooit gebruik maken van een fietsenstalling vindt het merendeel dit niet nodig (44%). Andere redenen die worden genoemd zijn ondermeer: kost geld (20%), niet nodig als je maar even parkeert (14%), ligt uit de route 12%. 8

9 Beoordeling mogelijkheden om fiets te stallen Hoewel zeven op de tien de mogelijkheden om de fiets te stallen in het centrum van Leiden met voldoende tot uitstekend beoordeelt, is drie op de tien hierover ontevreden. Zij merken veelal op dat er te weinig mogelijkheden zijn (zelfs op straat), de fietsenstalling snel vol is, alle fietsen in het centrum te dicht op elkaar staan. Meer specifiek mist men fietsenrekken, stallingen (betaald en onbetaald) en beugels. Veel opmerkingen hebben met elkaar te maken en overlappen elkaar. Tabel 21.6c: Beoordeling mogelijkheden om fiets te stallen in het centrum (in % fietsers die centrum wel eens bezoeken) Uitstekend 3% Goed 33% Voldoende 35% Matig 22% Slecht 7% Totaal 100% Tabel 21.6d: Waarom matig/slechte beoordeling stallingsmogelijkheden fiets in centrum 1. te weinig mogelijkheden, lang zoeken voor een plaats, zelfs op straat/in steegjes alles al bezet (55x) 2. fietsenstalling vol (20x) 3. te druk/veel fietsen dicht op elkaar (15x) 4. te weinig fietsenrekken (9x) 5. te weinig stallingen (7x) 6. weinig beugels (6x) 7. weinig bewaakte stallingen (4x) Missen fietsrekken en bewaakte fietsstallingen op bepaalde plekken in centrum Ruim vier op de tien Leidenaren die wel eens op de fiets het centrum bezoeken mist fietsrekken op bepaalde plekken in het centrum, 18% mist ergens een bewaakte fietsstalling. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de locaties waar deze voorzieningen met name worden gemist. Tabel 21.6e: Missen fietsrekken en fietsstallingen op bepaalde plekken centrum (in % fietsers die centrum wel eens bezoeken) Mist fietsenrekken op bepaalde plekken (45%) Mist bewaakte fietsenstalling op bepaalde plekken (18%) - Begin/ einde Breestraat (52x) - Haarlemmerstraat (35x) - Gebied waar de markt is (21x) - Bij de V&D (achterkant) (18x) - Stadhuis (14x) - Rond het Centrum (20x) - Haarlemmerstraat (17x) - Breestraat (9x) - Bij de V&D (6x) - Bij het station (6x) Overlast gestalde fietsen Eenderde van de fietsers heeft als voetganger zelf wel eens last van gestalde fietsen. De Breestraat wordt hierbij het vaakst genoemd (45x), gevolgd door de gebieden rond de Haarlemmerstraat (16x), de V&D (12x) en het Noordeinde (11x). Vaak betreft het niet goed gestalde fietsen (op de stoep gezet, blokkeren de weg, staan dwars bij de winkels, etc.). Jongeren ervaren hiervan minder vaak overlast. Tabel 21.6f: Als voetganger wel eens last van gestalde fietsen (in % fietsers) Ja, vaak 12% Ja, soms 24% Nee 65% Totaal 100% 9

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk

Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Hoofdstuk 6. Beoordeling verloedering in eigen wijk Samenvatting Voor het derde achtereenvolgende jaar is middels een open vraag onderzocht aan welke zaken de Leidse burgers zich wel eens ergeren in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk

Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Hoofdstuk 6. Netheid eigen wijk Samenvatting Leidenaren vinden groen in de buurt en een rustige woonomgeving de meest prettige punten aan de inrichting van een wijk. Als grootste bron van irritatie wordt,

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Samenvatting Van de Leidenaren geeft 51% aan bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders. Vier op de tien Leidenaren weet taken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied. Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei 2006 Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 1. FIETSGEBRUIK IN HEERLEN...5 2. FIETSINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 16. Luchtkwaliteit Hoofdstuk 16 Luchtkwaliteit Samenvatting De laatste jaren komt steeds vaker de luchtkwaliteit in het nieuws, met name in stedelijk gebied Bijna de helft van de Leidenaren maakt zich hier wel eens zorgen

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt

Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Hoofdstuk 15 Onderhoud en netheid van de eigen buurt Samenvatting Leidenaren vinden, evenals voorgaande jaren, het groen in de wijk en de inrichting van de wijk de belangrijkste aspecten die een wijk of

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Mobiliteit

Hoofdstuk 21. Mobiliteit Hoofdstuk 21. Mobiliteit Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteit van Leidenaren is dit jaar in de Stadsenquête voor het eerst gevraagd om voor één dag alle verplaatsingen van die dag aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Fietsactieplan - D66 Den Haag. Liefde voor de fiets. D66 krijgt het voor elkaar

Fietsactieplan - D66 Den Haag. Liefde voor de fiets. D66 krijgt het voor elkaar Fietsactieplan - D66 Den Haag Liefde voor de fiets D66 krijgt het voor elkaar 20180222161527_447.adpro.indd 1 2/22/2018 4:15:40 PM Investeren in de fiets 1 Als fractievoorzitter en lijsttrekker heb ik

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 35. Waterplan

Hoofdstuk 35. Waterplan Hoofdstuk 35. Waterplan Samenvatting De Leidenaren zijn evenals in voorgaande jaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt bijna een kwart de kwaliteit onvoldoende. Ruim

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk

Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Hoofdstuk 5. Leefbaarheid in eigen wijk Samenvatting De Leidse burgers hebben vijf aspecten beoordeeld, die betrekking hebben op het onderhoud van de stad en als zodanig onder de medeverantwoordelijkheid

Nadere informatie

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010

Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen. 1 Inleiding. 1.1 Omschrijving. 1.2 Wanneer. 1.3 Betrokken partijen. Fietsberaad, 12 februari 2010 Campagnevoorbeeld: Lekker Fietsen Fietsberaad, 12 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne: Lekker Fietsen. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Ruim driekwart van de Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt

Nadere informatie

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Resultaten 9 e peiling november 2013 Panel Jong@Breda Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Deelname Aan de oproep om aan een online vragenlijst deel te nemen heeft 20% van de panelleden (141

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 10. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht circa zeven op de tien

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis

Beleidsonderzoek & Analyse. BOA LeidenPanel. draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Publieke dienstverlening en Stadhuis Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Publieke dienstverlening en Stadhuis 1 Inleiding De gemeente Leiden is momenteel gehuisvest in verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

4.3 Veiligheidsbeleving

4.3 Veiligheidsbeleving 4.3 Veiligheidsbeleving Samenvatting: Het gevoel van veiligheid in het algemeen is sinds 2002 vrij constant. Iets meer dan één op de drie bewoners voelt zich vaak of soms onveilig. Het gevoel van onveiligheid

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Mantelzorg

Hoofdstuk 31. Mantelzorg Hoofdstuk 31. Mantelzorg Samenvatting Mantelzorg is zorg aan een bekende uit de eigen omgeving, die voor langere tijd ziek, hulpbehoevend of gehandicapt is en kan bestaan uit het huishouden doen, wassen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Het Regionaal OpleidingsCentrum, ROC, biedt diverse mogelijkheden voor volwassenenonderwijs. In dit hoofdstuk wordt gekeken naar de bekendheid van de Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Samenvatting Vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen. Het bezoek

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie