Fietsen in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim Amsterdammers van 16 jaar en ouder deden daar aan mee. Deze respondenten zijn in het algemeen hoger opgeleid en minder vaak van niet-westerse herkomst dan gemiddeld in Amsterdam. Zij wonen verspreid over de hele stad maar bewoners van bepaalde stadsdelen zijn wat meer vertegenwoordigd (vooral West) en uit andere wat minder vertegenwoordigd (Zuidoost en Noord) dan in de gehele stad. Maar deze gegevens volstaan om een beeld te geven van wat er leeft onder fietsers in de stad. Wisdom of the crowds: fietsen in de stad Er wordt geklaagd over het grote aantal fietsen in Amsterdam. Maar niemand weet precies hoeveel fietsen er zijn. Er is een eenvoudige methode beschikbaar, om het aantal fietsen vrij betrouwbaar te benaderen, deze methode heet de Wisdom of the Crowds. Dit is ook de titel van een boek The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. De gedachte hierachter is dat het gemiddelde van een groep experts (betrokkenen) de waarheid oplevert. In dit geval hebben we de panelleden van O+S beschouwd als de groep experts. We hebben hen gevraagd hoeveel fietsen Amsterdam telt. Op basis hiervan komen we op fietsen, het gemiddelde van de antwoorden. Er is slechts een klein beetje gesmokkeld: de mensen die een antwoord hebben gegeven tussen de 0 en 100 en boven de 10 miljoen zijn niet meegeteld. Eén miljoen werd het vaakst als schatting gegeven (door 21%), daarna (door 13%).

2 Figuur 1 Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? (n=2581, procenten) De schatting van het aantal fietsen hangt samen met het eigen fietsgedrag. Amsterdammers die dagelijks of wekelijks fietsen, geven een hoger aantal op dan mensen die minder vaak fietsen. Ook mensen die fietsen in de stad plezierig vinden, schatten het aantal fietsen in de stad hoger dan mensen die het fietsen onplezierig vinden. Dat scheelt rond de 100 duizend fietsen. Fietsen door de stad Zes van de tien Amsterdammers in de online enquête fietsen dagelijks (58%), een kwart wekelijks (24%). Een klein deel fietst maandelijks (6%), één of enkele keren per jaar (3%) of (vrijwel) nooit (9%). 2

3 Figuur 2 Hoe vaak fietst u? (n=2632, procenten) 6% 3% 9% dagelijks wekelijks maandelijks 1 of enkele keren per jaar (vrijwel) nooit 24% 58% Jongeren fietsen vaker dan ouderen; zo fietst 73% van de 16 tot 30 jarigen dagelijks, 64% van de jarigen en 53% van de 50-plussers. Ook zien we verschillen in fietsgedrag naar stadsdeel. In Zuidoost (32% dagelijks), daarna Noord (39% dagelijks) en daarna Nieuw-West (44%) wordt het minst vaak gefietst. In West wordt het vaakst gefietst (69% dagelijks). De overige stadsdelen ontlopen elkaar niet zoveel. 3

4 Figuur 3 Hoe vaak fietst u? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal West Zuid Oost Centrum Nieuw-West Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden of nooit Noord Zuidoost % Zeven van de tien Amsterdammers vinden het (heel) plezierig om zich met de fiets door Amsterdam te verplaatsen (waarvan 23% heel plezierig), ruim een van de tien vindt het (heel) onplezierig (11%). De rest is neutraal (plezierig noch onplezierig, 19%). Figuur 4 Kunt u toelichten hoe u het vindt om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) De fietsers die het fietsen plezierig vinden, geven vaak als toelichting dat het een snelle en makkelijke manier van vervoer is (50%), dat ze genieten van de omgeving op de fiets (19%) en dat het sportief en gezond is (17%). De goede fietspaden/-faciliteiten en dat het 4

5 goedkoop is, worden in mindere mate genoemd (respectievelijk door 9% en 6% van diegenen die fietsen plezierig vinden). Maar deze groep fietsers noemt ook negatieve aspecten zoals het asociale verkeersgedrag, onveiligheid en overlast van scooters. Fietsers die het fietsen in de stad onplezierig vinden, noemen veruit het vaakst dat ze het te druk en onveilig vinden (door 69% genoemd). Overlast door scooters (8%) en slechte faciliteiten voor de fiets (5%) worden ook als redenen genoemd. Mannen en vrouwen verschillen niet in de mate waarin ze fietsen door Amsterdam prettig vinden. Vijftigplussers vinden het fietsen in de stad wel minder vaak plezierig en vaker onplezierig dan jongere Amsterdammers. Ook de bewoners van Zuidoost, Nieuw-West en Noord vinden het fietsen minder vaak plezierig dan gemiddeld. Dit zijn ook de stadsdelen waar het minst gefietst wordt. De mate waarin men zelf fietst en de mate waarin men het fietsen door Amsterdam plezierig vindt, hangen dan ook sterk samen. Zo vinden vrijwel alle dagelijkse fietsers het (heel) plezierig (84%, 4% (heel) onplezierig), tegenover rond een vijfde deel onder diegenen die minder dan maandelijks fietsen. Van de Amsterdammers die zelden of nooit fietsen, vindt zelfs ruim de helft het (heel) onplezierig om door te stad te fietsen. Dus hoe onplezieriger men het vindt om te fietsen, hoe minder vaak men fietst en visa versa. En dus ook: hoe plezieriger men het vindt om te fietsen, hoe vaker men fietst en visa versa. Figuur 5 Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? naar mate van fietsen (n=2632, procenten) % Onplezierig Plezierig noch onplezierig Plezierig 10 0 Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden tot nooit totaal 5

6 Ruim driekwart van de geënquêteerden zou het vervelend tot erg vervelend vinden als hij/zij geen fiets meer had (77% ). Er wordt zelfs gesproken van rampzalig en onoverkomelijk. Dertien procent spreekt van onhandig. Zes procent zou het echter geen enkel probleem vinden en 4% had al geen fiets. Uiteraard hangt dit sterk samen met de mate waarin men fietst. Van de dagelijkse fietsers zou bijna iedereen het erg vervelend vinden (91%) om geen fiets meer te hebben, tegenover 61% van de wekelijkse fietsers en 22% van de maandelijkse fietsers. Vermijden van drukke en onveilige plekken Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. De respondenten is gevraagd welke plek ze in Amsterdam het vervelendst vinden om te fietsen. Vrijwel iedereen (84%) wist wel een plek te noemen. Veruit het meest genoemd werd de binnenstad met daarbinnen als meest genoemde plekken omgeving van De Dam, het Centraal Station, het Leidseplein en de Stadhouderskade. Maar ook werden straten en specifieke kruisingen in Zuid (bijvoorbeeld Van Woustraat, Ceintuurbaan) en West (bijvoorbeeld Kinkerstraat, Nassaukade) genoemd. Figuur 6 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? Meest genoemde plekken 6

7 Parkeerproblemen Vervelendste plek Ook worden sommige plekken in de stad gemeden omdat het moeilijk is daar je fiets te pakeren. Veel respondenten (82%) weten de vervelendste plek om de fiets te parkeren te noemen. Veruit het vaakst genoemd is hierbij het Centraal Station, dat werd door 31% genoemd. Verder zijn onder andere genoemd: de gehele binnenstad, het Leidseplein, de Dam, Muntplein en stations in het algemeen. Figuur 7 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? Meest genoemde plekken Overwegingen Bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten, kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Aan de respondenten zijn zes verschillende overwegingen voorgelegd en is gevraagd om deze in volgorde van belangrijk te zetten. Twee overwegingen vallen daarbij het meest op. Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terug kom wordt veruit het vaakst als belangrijkste overweging genoemd, door ruim de helft van de ondervraagden. Ik heb haast wordt het vaakst als minst belangrijk genoemd. De overweging ik wil mijn fiets gratis stallen wordt vaak als één na belangrijkste overweging genoemd. Op de derde of vierde worden vaak genoemd ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte is voor ander gebruikers van de openbare ruimte of ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren. Daarna volgt ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen. 7

8 Tabel 8 Rangorde van overwegingen die een rol spelen bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten (onder fietsers, n=2404) 1 e Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom 2 e Ik wil mijn fiets gratis stallen Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare 3 e ruimte 4 e Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren 5 e Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen 6 e Ik heb haast Voor jongeren spelen de argumenten gratis stallen en ik heb haast wat vaker een belangrijke rol dan voor ouderen. Ouderen daarentegen kennen iets meer belang toe aan het rekening houden met andere gebruikers van de openbare ruimte. Oplossingen De ondervraagde Amsterdammers werd drie mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem voorgelegd: meer gratis plekken, meer betaald parkeren, meer fietsen weghalen die niet in de rekken staan (handhaven). Bijna de helft kiest dan voor meer gratis plekken (46%), ruim eenderde deel (35%) voor dat er meer fietsen weggehaald worden die niet in de rekken staan en slechts 7% kiest dan voor meer betaald parkeren. Het overige deel maakte geen keuze voor één van de drie geboden oplossingen. Over wat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij het Centraal Station op te lossen, zijn de meningen verdeeld: 40% denkt dat er meer betaald parkeren zal komen, 32% denkt dat er meer fietsen weggehaald zullen worden die niet in de rekken staan en 19% denkt dat er meer gratis plekken zullen komen. Het valt op dat dit vrijwel omgekeerd is aan de eigen mening. Figuur 9 Keuze voor oplossing voor het parkeerprobleem bij het Centraal Station en verwachte gekozen oplossing in de toekomst (n=2632, procenten) Welke van de drie geboden oplossingen heeft de voorkeur? Wat denkt men dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem op te lossen? 46% meer gratis plekken meer betaald parkeren 40% 35% meer fout geparkeerde fietsen weghalen meer fout geparkeerde fietsen weghalen 32% 7% meer betaald parkeren meer gratis plekken 19% Stel dat er gekozen zou worden voor betaald parkeren, dan zou 44% een voorkeur hebben voor één tarief onafhankelijk van de plek en 38% is dan voor verschillende tarieven, hoe dichterbij het station hoe hoger het tarief. Elf procent gaf aan voor geen van deze opties te willen kiezen, zij willen geen betaald parkeren. Acht procent noemde een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld het tarief afhankelijk maken van de parkeerduur of alleen betalen bij langer dan 24 uur parkeren. 8

9 Gemiddeld zou men wel 1,35 euro willen betalen om de fiets een dag bij het CS te stallen. Bijna een kwart (23%) wil niets betalen. Laten we deze mensen buiten beschouwing dan wil men gemiddeld 1,75 euro betalen. Het vaakst wordt 1 euro genoemd (29% van allen), daarna 2 euro (18%). In werkelijkheid kost een dagkaartje 1,10 euro. Lekke band Steken Amsterdammers zelf de handen uit de mouwen wanneer ze een lekke band hebben? Nog geen drie van de tien Amsterdammers plakt altijd zelf een lekke band (27%), bijna vier van de tien doen dat nooit (37%) en de rest regelmatig (11%) of soms (22%, 3% niet van toepassing). Figuur 10 Plakt u zelf uw lekke band? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal Altijd Noord Zuidoost Nieuw-West Zuid Oost Regelmatig Soms Nooit Weet ik niet/niet van toepassing West Centrum % Een fietsband plakken blijkt een traditionele mannenklus : 40% van de mannen plakt altijd zelf zijn lekke band, tegenover 13% van de vrouwen. Het hangt niet duidelijk samen met leeftijd. Noordelingen plakken het vaakst zelf een lekke band (41% vaak ), daarna bewoners van Zuidoost (34%) en Nieuw-West (eveneens 34%). Bewoners van Centrum plakken het minst vaak zelf hun band (47% nooit ). Dit heeft een relatie met het aantal fietsenmakers in de betreffende stadsdelen en het aantal fietsers aldaar. In Noord, Zuidoost en Nieuw- West zitten relatief weinig fietsenmakers en wordt weinig gefietst en in Centrum zitten juist veel fietsenmakers en wordt er veel gefietst. 9

10 Figuur 11 Plekken van fietsreparatie, fietshandel, fietsenstalling en fietsverhuur in Amsterdam Fietsen in de stad leeft Aan het eind van de vragenlijst werd nog de gelegenheid geboden om iets op te merken over dit onderwerp. Bijna de helft van de respondenten maakte daar gebruik van. Het onderwerp leeft dus enorm. Veel opmerkingen hebben betrekking op het stallen van fietsen. Men is het vaak niet eens met het vragen van geld voor het stallen van fietsen en ziet veel meer in het handhaven en het weghalen van fietswrakken. Dat dit onderwerp het meest genoemd werd, heeft ook te maken met dat daar vragen over werden gesteld in de enquête. Veel mensen komen met oplossingen, soms heel creatief maar dus ook met veel commentaar op betaald pakeren, bijvoorbeeld: Als betaald parkeren dan zoals bij station Zuid: eerste dag gratis, daarna betalen, Liever meer handhaven om ruimte te creëren en gratis parkeren, Fietsen stimuleren, door te belonen in plaats van te straffen!, Eerst de auto de stad uit en nu de fiets? Belachelijk!, Autoluw maken van de stad vraagt om meer positieve aandacht voor de fiets en fietser, niet om afstraffing. Daarnaast uitten veel fietsers hun ergernis over scooters op het fietspad en (in mindere mate) over toeristen. Bakfietsen en fietstaxi s kwamen er genadig vanaf. 10

11 Figuur 12 Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) 11

12 12

13 Vragenlijst Amsterdammers en de fiets Er is de laatste tijd veel aandacht voor de fiets. Binnenkort organiseert O+S hier een symposium over. Hiervoor willen we u graag nog wat vragen stellen. 1. Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? fietsen 2. Hoe vaak fietst u? o Dagelijks o 1 of enkele keren per week o 1 of enkele keren per maand o 1 of enkele keren per jaar o Zelden tot nooit o Weet niet, geen mening 3. Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? o Heel plezierig o Plezierig o Plezierig noch onplezierig o Onplezierig o Heel onplezierig 4. Kunt u dat toelichten? [Open antwoord] 4b. Hoe zou u het vinden als u geen fiets meer had? o Geen enkel probleem o Onhandig o Vervelend o Erg vervelend o Heb nu al geen fiets o Anders namelijk: Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. 5.Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? [Open antwoord of optie geen] Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze moeite hebben hun fiets daar te parkeren. 6. Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? 13

14 [Open antwoord of optie geen] Alleen voor mensen die bij vraag 2 1, 2, 3 of 4 hebben ingevuld: Bij het Centraal Station (CS) kan het even duren voordat je een plek voor je fiets hebt gevonden. We vragen u nu om mee te denken over een oplossing van het parkeerprobleem rondom CS. Ook als u daar nooit een fiets parkeert, zijn we geïnteresseerd in uw mening. Wij denken dat de volgende overwegingen een rol spelen bij het besluit waar iemand zijn fiets neerzet: Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare ruimte Ik heb haast Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom Ik wil mijn fiets gratis stallen 7. Wilt u de overwegingen in volgorde van belangrijkheid zetten, waarbij de eerste plaats is voor het punt dat voor u het zwaarst zou wegen, de tweede plaats voor het punt dat daarna komt etc Als u kunt kiezen uit de volgende oplossingen voor het parkeerprobleem, welke zou dan uw voorkeur genieten? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren (er zijn al twee stallingen) o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan (dit heet handhaven) o Anders, namelijk: 9. Wat denkt u dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij CS op te lossen? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan. o Anders namelijk 10. Stel dat er gekozen wordt voor meer betaald parkeren. Wat zou uw voorkeur hebben?: o Verschillende tarieven, hoe dichterbij het station, hoe hoger het tarief 14

15 o o Eén tarief, onafhankelijk van de plek Anders, namelijk: 11. Hoeveel zou willen betalen om uw fiets een dag bij het CS te stallen? --, -- euro 12. Er is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? [Open antwoord] Tot slot nog een heel andere vraag. 13. Plakt u zelf uw lekke band? o Altijd o Regelmatig o Soms o Nooit Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 15

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum

Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum Projectnummer 10251 In opdracht van stadsdeel Centrum Lieselotte Bicknese Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Van 13 tot en met 24 februari 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de eerste meting van het panel. De enquête ging over de aanstaande

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015

Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015 Monitor ervaren verkeersveiligheid 2015 In opdracht van: Verkeer en Openbare Ruimte Projectnummer: 15086 Merijn Heijnen Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0481 Postbus

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Fietscampagne -1. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Januari 2016.

Fietscampagne -1. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Januari 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Januari 2016 Fietscampagne -1 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om

Nadere informatie

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER Project : I2032, Rapportage Profielschets nieuwe burgemeester Meierijstad Datum : 24 maart 2017 Voor : Gemeente Meierijstad Anja

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Evaluatie pilot "bike rules"

Evaluatie pilot bike rules In opdracht van: Verkeer & Openbare ruimte Projectnummer: Christel van Dijk Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam Christel.van.Dijk@amsterdam.nl Telefoon www.ois.amsterdam.nl

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Hoofdstuk 10 Parkeren

Hoofdstuk 10 Parkeren Hoofdstuk 10 Parkeren Samenvatting Zeven op de tien Leidse huishoudens beschikken over één of meer auto s. Eén op de vijf huishoudens heeft te maken met betaald parkeren in de eigen straat of in aangrenzende

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit

Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Panel Openbare Ruimte en Mobiliteit Resultaten 2017 - ronde 2 Fotograaf: Alphons Nieuwenhuis M. van der Lof Team Onderzoek & Kennis verkeersonderzoek@amsterdam.nl Inleiding In deze rapportage zijn de resultaten

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Hondenbeleid

Onderzoek Inwonerspanel: Hondenbeleid 1 (18) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 september kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.433 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Bewonerspanel Verkeersveiligheid

Bewonerspanel Verkeersveiligheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Verkeersveiligheid Februaripeiling 2015: Verkeersveiligheid De gemeente Utrecht wil graag

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Onderzoek APV. Rapportage Onderzoek APV. Utrecht, juni DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick

Onderzoek APV. Rapportage Onderzoek APV. Utrecht, juni DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Rapportage Onderzoek APV In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Edwin van t Hart Utrecht, juni 2017 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Dr. Eric Elphick Postbus 681 3500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten

Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Vrijwilligerswerk, mantelzorg en sociale contacten Gemeente s-hertogenbosch, afdeling Onderzoek & Statistiek, februari 2019 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Vrijwilligerswerk... 4 3. Mantelzorg... 8

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van

15% Slimmer Reizen Enquête. Factsheet: Universiteit Twente. 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van Slimmer Reizen Enquête Factsheet: Universiteit Twente Tiago Fioreze, Universiteit Twente - 27 October 2016 435 van 2900 uitgenodigde werknemers. Dit is een respons van SLIMMER REIZEN ENQUÊTE UNIVERSITEIT

Nadere informatie

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20-2- 2015 Onderzoek Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen Onderzoek verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20 februari 2015 Over dit onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Smartphonegebruik in de auto

Smartphonegebruik in de auto Samenvatting Onderzoeksrapport Smartphonegebruik in de auto Juli 2014 1 Onderzoeksopzet Methode Doelgroep: beginnende bestuurders auto in de leeftijd 17 tot en met 34 jaar; Doelgroep is afgezet tegenover

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Bewonersonderzoek fietsparkeren

Bewonersonderzoek fietsparkeren Bewonersonderzoek fietsparkeren Stadsdeel Zuid Projectnummer: 12252 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Lotje Cohen MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie