Fietsen in Amsterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim Amsterdammers van 16 jaar en ouder deden daar aan mee. Deze respondenten zijn in het algemeen hoger opgeleid en minder vaak van niet-westerse herkomst dan gemiddeld in Amsterdam. Zij wonen verspreid over de hele stad maar bewoners van bepaalde stadsdelen zijn wat meer vertegenwoordigd (vooral West) en uit andere wat minder vertegenwoordigd (Zuidoost en Noord) dan in de gehele stad. Maar deze gegevens volstaan om een beeld te geven van wat er leeft onder fietsers in de stad. Wisdom of the crowds: fietsen in de stad Er wordt geklaagd over het grote aantal fietsen in Amsterdam. Maar niemand weet precies hoeveel fietsen er zijn. Er is een eenvoudige methode beschikbaar, om het aantal fietsen vrij betrouwbaar te benaderen, deze methode heet de Wisdom of the Crowds. Dit is ook de titel van een boek The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. De gedachte hierachter is dat het gemiddelde van een groep experts (betrokkenen) de waarheid oplevert. In dit geval hebben we de panelleden van O+S beschouwd als de groep experts. We hebben hen gevraagd hoeveel fietsen Amsterdam telt. Op basis hiervan komen we op fietsen, het gemiddelde van de antwoorden. Er is slechts een klein beetje gesmokkeld: de mensen die een antwoord hebben gegeven tussen de 0 en 100 en boven de 10 miljoen zijn niet meegeteld. Eén miljoen werd het vaakst als schatting gegeven (door 21%), daarna (door 13%).

2 Figuur 1 Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? (n=2581, procenten) De schatting van het aantal fietsen hangt samen met het eigen fietsgedrag. Amsterdammers die dagelijks of wekelijks fietsen, geven een hoger aantal op dan mensen die minder vaak fietsen. Ook mensen die fietsen in de stad plezierig vinden, schatten het aantal fietsen in de stad hoger dan mensen die het fietsen onplezierig vinden. Dat scheelt rond de 100 duizend fietsen. Fietsen door de stad Zes van de tien Amsterdammers in de online enquête fietsen dagelijks (58%), een kwart wekelijks (24%). Een klein deel fietst maandelijks (6%), één of enkele keren per jaar (3%) of (vrijwel) nooit (9%). 2

3 Figuur 2 Hoe vaak fietst u? (n=2632, procenten) 6% 3% 9% dagelijks wekelijks maandelijks 1 of enkele keren per jaar (vrijwel) nooit 24% 58% Jongeren fietsen vaker dan ouderen; zo fietst 73% van de 16 tot 30 jarigen dagelijks, 64% van de jarigen en 53% van de 50-plussers. Ook zien we verschillen in fietsgedrag naar stadsdeel. In Zuidoost (32% dagelijks), daarna Noord (39% dagelijks) en daarna Nieuw-West (44%) wordt het minst vaak gefietst. In West wordt het vaakst gefietst (69% dagelijks). De overige stadsdelen ontlopen elkaar niet zoveel. 3

4 Figuur 3 Hoe vaak fietst u? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal West Zuid Oost Centrum Nieuw-West Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden of nooit Noord Zuidoost % Zeven van de tien Amsterdammers vinden het (heel) plezierig om zich met de fiets door Amsterdam te verplaatsen (waarvan 23% heel plezierig), ruim een van de tien vindt het (heel) onplezierig (11%). De rest is neutraal (plezierig noch onplezierig, 19%). Figuur 4 Kunt u toelichten hoe u het vindt om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) De fietsers die het fietsen plezierig vinden, geven vaak als toelichting dat het een snelle en makkelijke manier van vervoer is (50%), dat ze genieten van de omgeving op de fiets (19%) en dat het sportief en gezond is (17%). De goede fietspaden/-faciliteiten en dat het 4

5 goedkoop is, worden in mindere mate genoemd (respectievelijk door 9% en 6% van diegenen die fietsen plezierig vinden). Maar deze groep fietsers noemt ook negatieve aspecten zoals het asociale verkeersgedrag, onveiligheid en overlast van scooters. Fietsers die het fietsen in de stad onplezierig vinden, noemen veruit het vaakst dat ze het te druk en onveilig vinden (door 69% genoemd). Overlast door scooters (8%) en slechte faciliteiten voor de fiets (5%) worden ook als redenen genoemd. Mannen en vrouwen verschillen niet in de mate waarin ze fietsen door Amsterdam prettig vinden. Vijftigplussers vinden het fietsen in de stad wel minder vaak plezierig en vaker onplezierig dan jongere Amsterdammers. Ook de bewoners van Zuidoost, Nieuw-West en Noord vinden het fietsen minder vaak plezierig dan gemiddeld. Dit zijn ook de stadsdelen waar het minst gefietst wordt. De mate waarin men zelf fietst en de mate waarin men het fietsen door Amsterdam plezierig vindt, hangen dan ook sterk samen. Zo vinden vrijwel alle dagelijkse fietsers het (heel) plezierig (84%, 4% (heel) onplezierig), tegenover rond een vijfde deel onder diegenen die minder dan maandelijks fietsen. Van de Amsterdammers die zelden of nooit fietsen, vindt zelfs ruim de helft het (heel) onplezierig om door te stad te fietsen. Dus hoe onplezieriger men het vindt om te fietsen, hoe minder vaak men fietst en visa versa. En dus ook: hoe plezieriger men het vindt om te fietsen, hoe vaker men fietst en visa versa. Figuur 5 Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? naar mate van fietsen (n=2632, procenten) % Onplezierig Plezierig noch onplezierig Plezierig 10 0 Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden tot nooit totaal 5

6 Ruim driekwart van de geënquêteerden zou het vervelend tot erg vervelend vinden als hij/zij geen fiets meer had (77% ). Er wordt zelfs gesproken van rampzalig en onoverkomelijk. Dertien procent spreekt van onhandig. Zes procent zou het echter geen enkel probleem vinden en 4% had al geen fiets. Uiteraard hangt dit sterk samen met de mate waarin men fietst. Van de dagelijkse fietsers zou bijna iedereen het erg vervelend vinden (91%) om geen fiets meer te hebben, tegenover 61% van de wekelijkse fietsers en 22% van de maandelijkse fietsers. Vermijden van drukke en onveilige plekken Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. De respondenten is gevraagd welke plek ze in Amsterdam het vervelendst vinden om te fietsen. Vrijwel iedereen (84%) wist wel een plek te noemen. Veruit het meest genoemd werd de binnenstad met daarbinnen als meest genoemde plekken omgeving van De Dam, het Centraal Station, het Leidseplein en de Stadhouderskade. Maar ook werden straten en specifieke kruisingen in Zuid (bijvoorbeeld Van Woustraat, Ceintuurbaan) en West (bijvoorbeeld Kinkerstraat, Nassaukade) genoemd. Figuur 6 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? Meest genoemde plekken 6

7 Parkeerproblemen Vervelendste plek Ook worden sommige plekken in de stad gemeden omdat het moeilijk is daar je fiets te pakeren. Veel respondenten (82%) weten de vervelendste plek om de fiets te parkeren te noemen. Veruit het vaakst genoemd is hierbij het Centraal Station, dat werd door 31% genoemd. Verder zijn onder andere genoemd: de gehele binnenstad, het Leidseplein, de Dam, Muntplein en stations in het algemeen. Figuur 7 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? Meest genoemde plekken Overwegingen Bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten, kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Aan de respondenten zijn zes verschillende overwegingen voorgelegd en is gevraagd om deze in volgorde van belangrijk te zetten. Twee overwegingen vallen daarbij het meest op. Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terug kom wordt veruit het vaakst als belangrijkste overweging genoemd, door ruim de helft van de ondervraagden. Ik heb haast wordt het vaakst als minst belangrijk genoemd. De overweging ik wil mijn fiets gratis stallen wordt vaak als één na belangrijkste overweging genoemd. Op de derde of vierde worden vaak genoemd ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte is voor ander gebruikers van de openbare ruimte of ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren. Daarna volgt ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen. 7

8 Tabel 8 Rangorde van overwegingen die een rol spelen bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten (onder fietsers, n=2404) 1 e Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom 2 e Ik wil mijn fiets gratis stallen Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare 3 e ruimte 4 e Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren 5 e Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen 6 e Ik heb haast Voor jongeren spelen de argumenten gratis stallen en ik heb haast wat vaker een belangrijke rol dan voor ouderen. Ouderen daarentegen kennen iets meer belang toe aan het rekening houden met andere gebruikers van de openbare ruimte. Oplossingen De ondervraagde Amsterdammers werd drie mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem voorgelegd: meer gratis plekken, meer betaald parkeren, meer fietsen weghalen die niet in de rekken staan (handhaven). Bijna de helft kiest dan voor meer gratis plekken (46%), ruim eenderde deel (35%) voor dat er meer fietsen weggehaald worden die niet in de rekken staan en slechts 7% kiest dan voor meer betaald parkeren. Het overige deel maakte geen keuze voor één van de drie geboden oplossingen. Over wat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij het Centraal Station op te lossen, zijn de meningen verdeeld: 40% denkt dat er meer betaald parkeren zal komen, 32% denkt dat er meer fietsen weggehaald zullen worden die niet in de rekken staan en 19% denkt dat er meer gratis plekken zullen komen. Het valt op dat dit vrijwel omgekeerd is aan de eigen mening. Figuur 9 Keuze voor oplossing voor het parkeerprobleem bij het Centraal Station en verwachte gekozen oplossing in de toekomst (n=2632, procenten) Welke van de drie geboden oplossingen heeft de voorkeur? Wat denkt men dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem op te lossen? 46% meer gratis plekken meer betaald parkeren 40% 35% meer fout geparkeerde fietsen weghalen meer fout geparkeerde fietsen weghalen 32% 7% meer betaald parkeren meer gratis plekken 19% Stel dat er gekozen zou worden voor betaald parkeren, dan zou 44% een voorkeur hebben voor één tarief onafhankelijk van de plek en 38% is dan voor verschillende tarieven, hoe dichterbij het station hoe hoger het tarief. Elf procent gaf aan voor geen van deze opties te willen kiezen, zij willen geen betaald parkeren. Acht procent noemde een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld het tarief afhankelijk maken van de parkeerduur of alleen betalen bij langer dan 24 uur parkeren. 8

9 Gemiddeld zou men wel 1,35 euro willen betalen om de fiets een dag bij het CS te stallen. Bijna een kwart (23%) wil niets betalen. Laten we deze mensen buiten beschouwing dan wil men gemiddeld 1,75 euro betalen. Het vaakst wordt 1 euro genoemd (29% van allen), daarna 2 euro (18%). In werkelijkheid kost een dagkaartje 1,10 euro. Lekke band Steken Amsterdammers zelf de handen uit de mouwen wanneer ze een lekke band hebben? Nog geen drie van de tien Amsterdammers plakt altijd zelf een lekke band (27%), bijna vier van de tien doen dat nooit (37%) en de rest regelmatig (11%) of soms (22%, 3% niet van toepassing). Figuur 10 Plakt u zelf uw lekke band? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal Altijd Noord Zuidoost Nieuw-West Zuid Oost Regelmatig Soms Nooit Weet ik niet/niet van toepassing West Centrum % Een fietsband plakken blijkt een traditionele mannenklus : 40% van de mannen plakt altijd zelf zijn lekke band, tegenover 13% van de vrouwen. Het hangt niet duidelijk samen met leeftijd. Noordelingen plakken het vaakst zelf een lekke band (41% vaak ), daarna bewoners van Zuidoost (34%) en Nieuw-West (eveneens 34%). Bewoners van Centrum plakken het minst vaak zelf hun band (47% nooit ). Dit heeft een relatie met het aantal fietsenmakers in de betreffende stadsdelen en het aantal fietsers aldaar. In Noord, Zuidoost en Nieuw- West zitten relatief weinig fietsenmakers en wordt weinig gefietst en in Centrum zitten juist veel fietsenmakers en wordt er veel gefietst. 9

10 Figuur 11 Plekken van fietsreparatie, fietshandel, fietsenstalling en fietsverhuur in Amsterdam Fietsen in de stad leeft Aan het eind van de vragenlijst werd nog de gelegenheid geboden om iets op te merken over dit onderwerp. Bijna de helft van de respondenten maakte daar gebruik van. Het onderwerp leeft dus enorm. Veel opmerkingen hebben betrekking op het stallen van fietsen. Men is het vaak niet eens met het vragen van geld voor het stallen van fietsen en ziet veel meer in het handhaven en het weghalen van fietswrakken. Dat dit onderwerp het meest genoemd werd, heeft ook te maken met dat daar vragen over werden gesteld in de enquête. Veel mensen komen met oplossingen, soms heel creatief maar dus ook met veel commentaar op betaald pakeren, bijvoorbeeld: Als betaald parkeren dan zoals bij station Zuid: eerste dag gratis, daarna betalen, Liever meer handhaven om ruimte te creëren en gratis parkeren, Fietsen stimuleren, door te belonen in plaats van te straffen!, Eerst de auto de stad uit en nu de fiets? Belachelijk!, Autoluw maken van de stad vraagt om meer positieve aandacht voor de fiets en fietser, niet om afstraffing. Daarnaast uitten veel fietsers hun ergernis over scooters op het fietspad en (in mindere mate) over toeristen. Bakfietsen en fietstaxi s kwamen er genadig vanaf. 10

11 Figuur 12 Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) 11

12 12

13 Vragenlijst Amsterdammers en de fiets Er is de laatste tijd veel aandacht voor de fiets. Binnenkort organiseert O+S hier een symposium over. Hiervoor willen we u graag nog wat vragen stellen. 1. Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? fietsen 2. Hoe vaak fietst u? o Dagelijks o 1 of enkele keren per week o 1 of enkele keren per maand o 1 of enkele keren per jaar o Zelden tot nooit o Weet niet, geen mening 3. Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? o Heel plezierig o Plezierig o Plezierig noch onplezierig o Onplezierig o Heel onplezierig 4. Kunt u dat toelichten? [Open antwoord] 4b. Hoe zou u het vinden als u geen fiets meer had? o Geen enkel probleem o Onhandig o Vervelend o Erg vervelend o Heb nu al geen fiets o Anders namelijk: Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. 5.Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? [Open antwoord of optie geen] Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze moeite hebben hun fiets daar te parkeren. 6. Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? 13

14 [Open antwoord of optie geen] Alleen voor mensen die bij vraag 2 1, 2, 3 of 4 hebben ingevuld: Bij het Centraal Station (CS) kan het even duren voordat je een plek voor je fiets hebt gevonden. We vragen u nu om mee te denken over een oplossing van het parkeerprobleem rondom CS. Ook als u daar nooit een fiets parkeert, zijn we geïnteresseerd in uw mening. Wij denken dat de volgende overwegingen een rol spelen bij het besluit waar iemand zijn fiets neerzet: Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare ruimte Ik heb haast Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom Ik wil mijn fiets gratis stallen 7. Wilt u de overwegingen in volgorde van belangrijkheid zetten, waarbij de eerste plaats is voor het punt dat voor u het zwaarst zou wegen, de tweede plaats voor het punt dat daarna komt etc Als u kunt kiezen uit de volgende oplossingen voor het parkeerprobleem, welke zou dan uw voorkeur genieten? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren (er zijn al twee stallingen) o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan (dit heet handhaven) o Anders, namelijk: 9. Wat denkt u dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij CS op te lossen? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan. o Anders namelijk 10. Stel dat er gekozen wordt voor meer betaald parkeren. Wat zou uw voorkeur hebben?: o Verschillende tarieven, hoe dichterbij het station, hoe hoger het tarief 14

15 o o Eén tarief, onafhankelijk van de plek Anders, namelijk: 11. Hoeveel zou willen betalen om uw fiets een dag bij het CS te stallen? --, -- euro 12. Er is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? [Open antwoord] Tot slot nog een heel andere vraag. 13. Plakt u zelf uw lekke band? o Altijd o Regelmatig o Soms o Nooit Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 15

Veiligheid en overlast in Oud-West

Veiligheid en overlast in Oud-West Veiligheid en overlast in Oud-West In april 2009 is aan de panelleden van stadsdeel Oud-West gevraagd hoe zij de veiligheid in hun buurt ervaren en of er sprake is van overlast. Ook is nagegaan in hoeverre

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum

Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum Ongebruikte fietsen in stadsdeel Centrum Projectnummer 10251 In opdracht van stadsdeel Centrum Lieselotte Bicknese Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Veiligheid in Westerpark

Veiligheid in Westerpark Veiligheid in Westerpark Stadsdeel Westerpark wil meer inzicht in de veiligheidsgevoelens van de bewoners van Westerpark en heeft daarom in de derde meting aan de leden van het bewonerspanel een aantal

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie

Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Bos en Lommer en de stadsdeelfusie Van 13 tot en met 24 februari 2009 konden de leden van het Digitaal Burgerpanel Bos en Lommer meedoen aan de eerste meting van het panel. De enquête ging over de aanstaande

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

23% Minimaal 1x per maand

23% Minimaal 1x per maand Hofpanel Resultaten peiling 8 Stapsgewijs autovrij maken Grotestraat Mei 2010 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de achtste peiling met het burgerpanel van Hof van Twente. De peiling

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Onveilige verkeerssituaties

Onveilige verkeerssituaties Onveilige verkeerssituaties Digitaal Panel West, meting 2 Projectnummer: 11247 In opdracht van: Stadsdeel West S. Poppelaars MSc Drs. Rogier van der Groep Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Bewonersonderzoek fietsparkeren

Bewonersonderzoek fietsparkeren Bewonersonderzoek fietsparkeren Stadsdeel Zuid Projectnummer: 12252 In opdracht van: Stadsdeel Zuid Lotje Cohen MSc dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam

Nadere informatie

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen

Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen Vervolgevaluatie Project: 8216 In opdracht van Platform Amsterdam Samen drs. Lonneke van Oirschot drs. Jeroen Slot dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens

26% 36% 31% (helemaal) mee eens niet mee eens en niet mee oneens (helemaal) mee oneens Resultaten peiling EnschedePanel Inleiding Voor de verbetering van de leefbaarheid en aanpak van de veiligheid in de wijken is in oktober 2015 een onderzoek verricht. In dezelfde periode is de landelijke

Nadere informatie

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon

Figuur 1: Mogelijke veranderingen dagelijks eetpatroon CONSUMENTENPLATFORM Ons voedsel over 10 OPINIEONDERZOEK In september 2003 heeft het onderzoeksbureau Survey@ te Zoetermeer onder 600 Nederlanders een representatieve steekproef gehouden. De vragen in het

Nadere informatie

Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010

Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010 Gratis met de bus Evaluatie gratis busvervoer in Groningen op 18 en 19 september 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Gratis met de bus

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Evaluatie bewonerspanel Oud-West

Evaluatie bewonerspanel Oud-West Evaluatie bewonerspanel Oud-West Van 18 oktober tot en met 24 oktober 2007 is het bewonerspanel van Oud-West vragen voorgelegd over het bewonerspanel zelf: wat vinden de panelleden van de onderwerpen waar

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff.

Vuurwerkvrije zones. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. Juli Kübra Ozisik. Erik van der Werff. Vuurwerkvrije zones Een Stadspanelonderzoek Kübra Ozisik Juli 2016 Erik van der Werff www.os-groningen.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 Respons... 3 2.2 Afsteken van vuurwerk...

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten

ENQUÊTE VETERANENDAG. Belangrijkste resultaten ENQUÊTE VETERANENDAG Van eind november tot half december 2013 hebben 259 Hengelose veteranen van de jongere generatie (tot en met 60 jaar) de mogelijkheid gehad om een vragenlijst in te vullen over de

Nadere informatie

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012

Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: : septemberpeiling 2012 Van 10 t/m 23 september 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam

Straatintimidatie van vrouwen in Amsterdam Factsheet september 2016 Van ruim duizend ondervraagde Amsterdamse vrouwen geeft 59% aan het afgelopen jaar te zijn geconfronteerd met een of meer vormen van (seksuele) straatintimidatie, bijvoorbeeld

Nadere informatie

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert

De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Bezoekers over De blauwe parkeerzone rondom Winkelcentrum de Ruwert Oktober 2014 Gemeente Oss Team Onderzoek en Statistiek 1 Wat is de blauwe zone? De blauwe zone gaat lang parkeren van auto's tegen door

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Evaluatie pilot "way finding" Onderzoek, Informatie en Statistiek

Evaluatie pilot way finding Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Verkeer & Openbare ruimte Projectnummer: 15117 Christel van Dijk Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Christel.van.Dijk@amsterdam.nl

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage

Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Het Digipanel over het nieuwe Keuzemenu voor 14 076 Rapportage Samenvatting De gemeente Breda werkt met één centraal nummer waarnaar gebeld kan worden voor het maken van afspraken, vragen, meldingen en

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Gezinnen met kinderen, de hoogste inkomensgroepen en mensen uit de buitenwijken van Leiden hebben relatief

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Digitale Fietsinformatiepanelen

Digitale Fietsinformatiepanelen Digitale Fietsinformatiepanelen Mening fietsers Amsterdam-Noord Projectnummer: 9158 In opdracht van Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer drs. Manuel Chiou dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300

Nadere informatie

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos

Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Buurtenquête Eilermarke, Beekveld en Oikos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20-2- 2015 Onderzoek Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen Onderzoek verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20 februari 2015 Over dit onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008

Hofpanel. Resultaten korte peiling 2. Inleiding. Autovrij winkelen in Goor wordt positief ontvangen. 7 oktober 2008 Hofpanel Resultaten korte peiling 2 7 oktober 2008 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de tweede peiling onder het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente. Deze tweede peiling was

Nadere informatie

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008

Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Draagvlak nieuwe sluitingstijden Horeca Uitkomsten van een peiling onder het Westfriese burgerpanel 8 september 2008 Samenvatting De Westfriese gemeenten hebben in samenwerking met onder meer de politie

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Wijkschouw Helmerhoek Zuid

Wijkschouw Helmerhoek Zuid Wijkschouw Helmerhoek Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak OVER HET ONDERZOEK Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ivox in opdracht van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie