Fietsen in Amsterdam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Fietsen in Amsterdam"

Transcriptie

1 Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim Amsterdammers van 16 jaar en ouder deden daar aan mee. Deze respondenten zijn in het algemeen hoger opgeleid en minder vaak van niet-westerse herkomst dan gemiddeld in Amsterdam. Zij wonen verspreid over de hele stad maar bewoners van bepaalde stadsdelen zijn wat meer vertegenwoordigd (vooral West) en uit andere wat minder vertegenwoordigd (Zuidoost en Noord) dan in de gehele stad. Maar deze gegevens volstaan om een beeld te geven van wat er leeft onder fietsers in de stad. Wisdom of the crowds: fietsen in de stad Er wordt geklaagd over het grote aantal fietsen in Amsterdam. Maar niemand weet precies hoeveel fietsen er zijn. Er is een eenvoudige methode beschikbaar, om het aantal fietsen vrij betrouwbaar te benaderen, deze methode heet de Wisdom of the Crowds. Dit is ook de titel van een boek The Wisdom of Crowds: Why the Many are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. De gedachte hierachter is dat het gemiddelde van een groep experts (betrokkenen) de waarheid oplevert. In dit geval hebben we de panelleden van O+S beschouwd als de groep experts. We hebben hen gevraagd hoeveel fietsen Amsterdam telt. Op basis hiervan komen we op fietsen, het gemiddelde van de antwoorden. Er is slechts een klein beetje gesmokkeld: de mensen die een antwoord hebben gegeven tussen de 0 en 100 en boven de 10 miljoen zijn niet meegeteld. Eén miljoen werd het vaakst als schatting gegeven (door 21%), daarna (door 13%).

2 Figuur 1 Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? (n=2581, procenten) De schatting van het aantal fietsen hangt samen met het eigen fietsgedrag. Amsterdammers die dagelijks of wekelijks fietsen, geven een hoger aantal op dan mensen die minder vaak fietsen. Ook mensen die fietsen in de stad plezierig vinden, schatten het aantal fietsen in de stad hoger dan mensen die het fietsen onplezierig vinden. Dat scheelt rond de 100 duizend fietsen. Fietsen door de stad Zes van de tien Amsterdammers in de online enquête fietsen dagelijks (58%), een kwart wekelijks (24%). Een klein deel fietst maandelijks (6%), één of enkele keren per jaar (3%) of (vrijwel) nooit (9%). 2

3 Figuur 2 Hoe vaak fietst u? (n=2632, procenten) 6% 3% 9% dagelijks wekelijks maandelijks 1 of enkele keren per jaar (vrijwel) nooit 24% 58% Jongeren fietsen vaker dan ouderen; zo fietst 73% van de 16 tot 30 jarigen dagelijks, 64% van de jarigen en 53% van de 50-plussers. Ook zien we verschillen in fietsgedrag naar stadsdeel. In Zuidoost (32% dagelijks), daarna Noord (39% dagelijks) en daarna Nieuw-West (44%) wordt het minst vaak gefietst. In West wordt het vaakst gefietst (69% dagelijks). De overige stadsdelen ontlopen elkaar niet zoveel. 3

4 Figuur 3 Hoe vaak fietst u? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal West Zuid Oost Centrum Nieuw-West Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden of nooit Noord Zuidoost % Zeven van de tien Amsterdammers vinden het (heel) plezierig om zich met de fiets door Amsterdam te verplaatsen (waarvan 23% heel plezierig), ruim een van de tien vindt het (heel) onplezierig (11%). De rest is neutraal (plezierig noch onplezierig, 19%). Figuur 4 Kunt u toelichten hoe u het vindt om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) De fietsers die het fietsen plezierig vinden, geven vaak als toelichting dat het een snelle en makkelijke manier van vervoer is (50%), dat ze genieten van de omgeving op de fiets (19%) en dat het sportief en gezond is (17%). De goede fietspaden/-faciliteiten en dat het 4

5 goedkoop is, worden in mindere mate genoemd (respectievelijk door 9% en 6% van diegenen die fietsen plezierig vinden). Maar deze groep fietsers noemt ook negatieve aspecten zoals het asociale verkeersgedrag, onveiligheid en overlast van scooters. Fietsers die het fietsen in de stad onplezierig vinden, noemen veruit het vaakst dat ze het te druk en onveilig vinden (door 69% genoemd). Overlast door scooters (8%) en slechte faciliteiten voor de fiets (5%) worden ook als redenen genoemd. Mannen en vrouwen verschillen niet in de mate waarin ze fietsen door Amsterdam prettig vinden. Vijftigplussers vinden het fietsen in de stad wel minder vaak plezierig en vaker onplezierig dan jongere Amsterdammers. Ook de bewoners van Zuidoost, Nieuw-West en Noord vinden het fietsen minder vaak plezierig dan gemiddeld. Dit zijn ook de stadsdelen waar het minst gefietst wordt. De mate waarin men zelf fietst en de mate waarin men het fietsen door Amsterdam plezierig vindt, hangen dan ook sterk samen. Zo vinden vrijwel alle dagelijkse fietsers het (heel) plezierig (84%, 4% (heel) onplezierig), tegenover rond een vijfde deel onder diegenen die minder dan maandelijks fietsen. Van de Amsterdammers die zelden of nooit fietsen, vindt zelfs ruim de helft het (heel) onplezierig om door te stad te fietsen. Dus hoe onplezieriger men het vindt om te fietsen, hoe minder vaak men fietst en visa versa. En dus ook: hoe plezieriger men het vindt om te fietsen, hoe vaker men fietst en visa versa. Figuur 5 Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? naar mate van fietsen (n=2632, procenten) % Onplezierig Plezierig noch onplezierig Plezierig 10 0 Dagelijks 1 of enkele keren per week 1 of enkele keren per maand 1 of enkele keren per jaar Zelden tot nooit totaal 5

6 Ruim driekwart van de geënquêteerden zou het vervelend tot erg vervelend vinden als hij/zij geen fiets meer had (77% ). Er wordt zelfs gesproken van rampzalig en onoverkomelijk. Dertien procent spreekt van onhandig. Zes procent zou het echter geen enkel probleem vinden en 4% had al geen fiets. Uiteraard hangt dit sterk samen met de mate waarin men fietst. Van de dagelijkse fietsers zou bijna iedereen het erg vervelend vinden (91%) om geen fiets meer te hebben, tegenover 61% van de wekelijkse fietsers en 22% van de maandelijkse fietsers. Vermijden van drukke en onveilige plekken Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. De respondenten is gevraagd welke plek ze in Amsterdam het vervelendst vinden om te fietsen. Vrijwel iedereen (84%) wist wel een plek te noemen. Veruit het meest genoemd werd de binnenstad met daarbinnen als meest genoemde plekken omgeving van De Dam, het Centraal Station, het Leidseplein en de Stadhouderskade. Maar ook werden straten en specifieke kruisingen in Zuid (bijvoorbeeld Van Woustraat, Ceintuurbaan) en West (bijvoorbeeld Kinkerstraat, Nassaukade) genoemd. Figuur 6 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? Meest genoemde plekken 6

7 Parkeerproblemen Vervelendste plek Ook worden sommige plekken in de stad gemeden omdat het moeilijk is daar je fiets te pakeren. Veel respondenten (82%) weten de vervelendste plek om de fiets te parkeren te noemen. Veruit het vaakst genoemd is hierbij het Centraal Station, dat werd door 31% genoemd. Verder zijn onder andere genoemd: de gehele binnenstad, het Leidseplein, de Dam, Muntplein en stations in het algemeen. Figuur 7 Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? Meest genoemde plekken Overwegingen Bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten, kunnen verschillende overwegingen een rol spelen. Aan de respondenten zijn zes verschillende overwegingen voorgelegd en is gevraagd om deze in volgorde van belangrijk te zetten. Twee overwegingen vallen daarbij het meest op. Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terug kom wordt veruit het vaakst als belangrijkste overweging genoemd, door ruim de helft van de ondervraagden. Ik heb haast wordt het vaakst als minst belangrijk genoemd. De overweging ik wil mijn fiets gratis stallen wordt vaak als één na belangrijkste overweging genoemd. Op de derde of vierde worden vaak genoemd ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte is voor ander gebruikers van de openbare ruimte of ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren. Daarna volgt ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen. 7

8 Tabel 8 Rangorde van overwegingen die een rol spelen bij het besluit waar de fiets bij het Centraal Station neer te zetten (onder fietsers, n=2404) 1 e Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom 2 e Ik wil mijn fiets gratis stallen Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare 3 e ruimte 4 e Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren 5 e Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen 6 e Ik heb haast Voor jongeren spelen de argumenten gratis stallen en ik heb haast wat vaker een belangrijke rol dan voor ouderen. Ouderen daarentegen kennen iets meer belang toe aan het rekening houden met andere gebruikers van de openbare ruimte. Oplossingen De ondervraagde Amsterdammers werd drie mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem voorgelegd: meer gratis plekken, meer betaald parkeren, meer fietsen weghalen die niet in de rekken staan (handhaven). Bijna de helft kiest dan voor meer gratis plekken (46%), ruim eenderde deel (35%) voor dat er meer fietsen weggehaald worden die niet in de rekken staan en slechts 7% kiest dan voor meer betaald parkeren. Het overige deel maakte geen keuze voor één van de drie geboden oplossingen. Over wat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij het Centraal Station op te lossen, zijn de meningen verdeeld: 40% denkt dat er meer betaald parkeren zal komen, 32% denkt dat er meer fietsen weggehaald zullen worden die niet in de rekken staan en 19% denkt dat er meer gratis plekken zullen komen. Het valt op dat dit vrijwel omgekeerd is aan de eigen mening. Figuur 9 Keuze voor oplossing voor het parkeerprobleem bij het Centraal Station en verwachte gekozen oplossing in de toekomst (n=2632, procenten) Welke van de drie geboden oplossingen heeft de voorkeur? Wat denkt men dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem op te lossen? 46% meer gratis plekken meer betaald parkeren 40% 35% meer fout geparkeerde fietsen weghalen meer fout geparkeerde fietsen weghalen 32% 7% meer betaald parkeren meer gratis plekken 19% Stel dat er gekozen zou worden voor betaald parkeren, dan zou 44% een voorkeur hebben voor één tarief onafhankelijk van de plek en 38% is dan voor verschillende tarieven, hoe dichterbij het station hoe hoger het tarief. Elf procent gaf aan voor geen van deze opties te willen kiezen, zij willen geen betaald parkeren. Acht procent noemde een andere mogelijkheid, bijvoorbeeld het tarief afhankelijk maken van de parkeerduur of alleen betalen bij langer dan 24 uur parkeren. 8

9 Gemiddeld zou men wel 1,35 euro willen betalen om de fiets een dag bij het CS te stallen. Bijna een kwart (23%) wil niets betalen. Laten we deze mensen buiten beschouwing dan wil men gemiddeld 1,75 euro betalen. Het vaakst wordt 1 euro genoemd (29% van allen), daarna 2 euro (18%). In werkelijkheid kost een dagkaartje 1,10 euro. Lekke band Steken Amsterdammers zelf de handen uit de mouwen wanneer ze een lekke band hebben? Nog geen drie van de tien Amsterdammers plakt altijd zelf een lekke band (27%), bijna vier van de tien doen dat nooit (37%) en de rest regelmatig (11%) of soms (22%, 3% niet van toepassing). Figuur 10 Plakt u zelf uw lekke band? naar stadsdelen (n=2632, procenten) totaal Altijd Noord Zuidoost Nieuw-West Zuid Oost Regelmatig Soms Nooit Weet ik niet/niet van toepassing West Centrum % Een fietsband plakken blijkt een traditionele mannenklus : 40% van de mannen plakt altijd zelf zijn lekke band, tegenover 13% van de vrouwen. Het hangt niet duidelijk samen met leeftijd. Noordelingen plakken het vaakst zelf een lekke band (41% vaak ), daarna bewoners van Zuidoost (34%) en Nieuw-West (eveneens 34%). Bewoners van Centrum plakken het minst vaak zelf hun band (47% nooit ). Dit heeft een relatie met het aantal fietsenmakers in de betreffende stadsdelen en het aantal fietsers aldaar. In Noord, Zuidoost en Nieuw- West zitten relatief weinig fietsenmakers en wordt weinig gefietst en in Centrum zitten juist veel fietsenmakers en wordt er veel gefietst. 9

10 Figuur 11 Plekken van fietsreparatie, fietshandel, fietsenstalling en fietsverhuur in Amsterdam Fietsen in de stad leeft Aan het eind van de vragenlijst werd nog de gelegenheid geboden om iets op te merken over dit onderwerp. Bijna de helft van de respondenten maakte daar gebruik van. Het onderwerp leeft dus enorm. Veel opmerkingen hebben betrekking op het stallen van fietsen. Men is het vaak niet eens met het vragen van geld voor het stallen van fietsen en ziet veel meer in het handhaven en het weghalen van fietswrakken. Dat dit onderwerp het meest genoemd werd, heeft ook te maken met dat daar vragen over werden gesteld in de enquête. Veel mensen komen met oplossingen, soms heel creatief maar dus ook met veel commentaar op betaald pakeren, bijvoorbeeld: Als betaald parkeren dan zoals bij station Zuid: eerste dag gratis, daarna betalen, Liever meer handhaven om ruimte te creëren en gratis parkeren, Fietsen stimuleren, door te belonen in plaats van te straffen!, Eerst de auto de stad uit en nu de fiets? Belachelijk!, Autoluw maken van de stad vraagt om meer positieve aandacht voor de fiets en fietser, niet om afstraffing. Daarnaast uitten veel fietsers hun ergernis over scooters op het fietspad en (in mindere mate) over toeristen. Bakfietsen en fietstaxi s kwamen er genadig vanaf. 10

11 Figuur 12 Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? Meest genoemde steekwoorden (hoe groter weergegeven, des te vaker genoemd) 11

12 12

13 Vragenlijst Amsterdammers en de fiets Er is de laatste tijd veel aandacht voor de fiets. Binnenkort organiseert O+S hier een symposium over. Hiervoor willen we u graag nog wat vragen stellen. 1. Hoeveel fietsen zijn er totaal in Amsterdam, volgens u? fietsen 2. Hoe vaak fietst u? o Dagelijks o 1 of enkele keren per week o 1 of enkele keren per maand o 1 of enkele keren per jaar o Zelden tot nooit o Weet niet, geen mening 3. Hoe vindt u het om u met de fiets door Amsterdam te verplaatsen? o Heel plezierig o Plezierig o Plezierig noch onplezierig o Onplezierig o Heel onplezierig 4. Kunt u dat toelichten? [Open antwoord] 4b. Hoe zou u het vinden als u geen fiets meer had? o Geen enkel probleem o Onhandig o Vervelend o Erg vervelend o Heb nu al geen fiets o Anders namelijk: Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze het daar te druk vinden of de verkeerssituatie onveilig. 5.Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om te fietsen? [Open antwoord of optie geen] Sommige fietsers mijden bepaalde plekken in Amsterdam omdat ze moeite hebben hun fiets daar te parkeren. 6. Wat vindt u in Amsterdam de vervelendste plek om uw fiets te parkeren? 13

14 [Open antwoord of optie geen] Alleen voor mensen die bij vraag 2 1, 2, 3 of 4 hebben ingevuld: Bij het Centraal Station (CS) kan het even duren voordat je een plek voor je fiets hebt gevonden. We vragen u nu om mee te denken over een oplossing van het parkeerprobleem rondom CS. Ook als u daar nooit een fiets parkeert, zijn we geïnteresseerd in uw mening. Wij denken dat de volgende overwegingen een rol spelen bij het besluit waar iemand zijn fiets neerzet: Ik neem de eerste plek die ik tegenkom, ook al moet ik dan wat verder lopen Ik wil zo dicht mogelijk bij het station parkeren Ik zet mijn fiets zo neer dat er ruimte blijft voor andere gebruikers van de openbare ruimte Ik heb haast Ik wil dat mijn fiets er nog staat als ik terugkom Ik wil mijn fiets gratis stallen 7. Wilt u de overwegingen in volgorde van belangrijkheid zetten, waarbij de eerste plaats is voor het punt dat voor u het zwaarst zou wegen, de tweede plaats voor het punt dat daarna komt etc Als u kunt kiezen uit de volgende oplossingen voor het parkeerprobleem, welke zou dan uw voorkeur genieten? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren (er zijn al twee stallingen) o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan (dit heet handhaven) o Anders, namelijk: 9. Wat denkt u dat er in de toekomst gaat gebeuren om het parkeerprobleem bij CS op te lossen? (u mag er 1 kiezen): o Meer gratis plekken o Meer betaald parkeren o Meer fietsen weghalen, die niet in de rekken staan. o Anders namelijk 10. Stel dat er gekozen wordt voor meer betaald parkeren. Wat zou uw voorkeur hebben?: o Verschillende tarieven, hoe dichterbij het station, hoe hoger het tarief 14

15 o o Eén tarief, onafhankelijk van de plek Anders, namelijk: 11. Hoeveel zou willen betalen om uw fiets een dag bij het CS te stallen? --, -- euro 12. Er is een aantal onderwerpen aan de orde gekomen. Wilt u zelf nog iets over dit onderwerp kwijt? [Open antwoord] Tot slot nog een heel andere vraag. 13. Plakt u zelf uw lekke band? o Altijd o Regelmatig o Soms o Nooit Hartelijk bedankt voor uw medewerking. 15

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

1 Handhaving in Westerpark

1 Handhaving in Westerpark 1 Handhaving in Westerpark Het vierde onderzoek onder het panel van stadsdeel Westerpark gaat over handhaving. Het stadsdeel wil weten of de bewoners van Westerpark tevreden zijn over bepaalde vormen van

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Het groen in Oud-West

Het groen in Oud-West Het groen in Oud-West Van 18 tot en met 24 september 2008 kon het bewonerspanel van Oud-West vragen beantwoorden over het groen in Oud-West. Van de 1.106 panelleden hebben er 496 meegedaan. Dit komt neer

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam?

Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Hoeveel potentie tot buurtparticipatie in Amsterdam? Met een terugtrekkende overheid die niet meer alle zorg kan en wil dragen, doet men steeds meer een beroep op de verantwoordelijkheid van de burgers.

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005

Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Resultaten andere onderwerpen bewonerspanel Oud-West 2005 Project: 4273 In opdracht van stadsdeel Oud-West drs. Karin Klein Wolt dr. Esther Jakobs Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo

Gezondheidsbeleid 2013. Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Gezondheidsbeleid 2013 Onderzoek onder gemeentepanel Venlo Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Onderzoek en Statistiek Venlo, mei 2013 2 Samenvatting Inleiding In mei 2011 is de landelijke

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Woningbouw, groen en water

Woningbouw, groen en water Woningbouw, groen en water In de periode van 21 mei tot en met 20 juni 2008 zijn de 338 leden van het internetpanel Zuidoost benaderd met een vragenlijst over woningbouw in het stadsdeel en de Groen- en

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis

Zwart werken in en om huis. Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Zwart werken in en om huis Resultaten Zomeronderzoek Vereniging Eigen Huis Klaartje Lee-Stemerdink Versie 1 Augustus 2015 1 Dit rapport geeft de resultaten weer van het zomeronderzoek over zwart werken.

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

Buurtenquête Stevenfenne

Buurtenquête Stevenfenne Buurtenquête Stevenfenne Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel

FACTSHEET. Buurtveiligheidsonderzoek AmsterdamPinkPanel Resultaten LHBT-Veiligheidsmonitor 2015: Kwart maakte afgelopen jaar een onveilige situatie mee; veiligheidsgevoel onder transgenders blijft iets achter. De resultaten van het jaarlijkse buurtveiligheidsonderzoek

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 9: Aanvraag West-subsidies September 2011 Inleiding In samenwerking met Dienst Regelingen (DR) heeft I&O Research een internetpanel opgezet voor relaties

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit.

Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Afval scheiden werkt! Haal eruit wat erin zit. Bereik en waarderingsonderzoek campagne Afval scheiden werkt, 2 e meting. Rapportage Projectnummer 12141 In opdracht van de Samenwerkende Reinigingsdiensten

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid

Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Buurtenquête Glanerbrug-Zuid Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld.

In de periode 2011-2015 wordt voor iedere Enschedese buurt een wijkbeheerplan opgesteld. Buurtenquête Pathmos Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede een wijkbeheerplan

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen

Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 15: gebruik social media juli 2012 1. Inleiding Tussen 1 juni en 10 juni konden panelleden van het internetpanel Dienst Regelingen een peiling

Nadere informatie

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport

Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011. wonerspanel. Sporters in het Bewoners. Stellingen over sport Bewonerspanel Utrecht peiling januari 2011 Van 24 januari t/m 6 februari 2011 heeft Bestuursinformatie een peiling gehouden onder de leden van het Bewonerspanel Utrecht. De peiling ging over sportgedrag,

Nadere informatie

Buurtenquête Getfert-Perik

Buurtenquête Getfert-Perik Buurtenquête Getfert-Perik Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Wijkschouw Boswinkel en De Braker

Wijkschouw Boswinkel en De Braker Wijkschouw Boswinkel en De Braker Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten in Enschede

Nadere informatie

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek

Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams. nulmeting. Onderzoek, Informatie en Statistiek Naamsbekendheid Ouder- en Kindteams nulmeting In opdracht van: Ouder- en Kindteams Amsterdam Projectnummer: Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal Postbus, AR Amsterdam a.huijzer@amsterdam.nl

Nadere informatie

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad

Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Resultaten 9 e peiling november 2013 Panel Jong@Breda Vragen fietsgebruik en fietsparkeren in binnenstad Deelname Aan de oproep om aan een online vragenlijst deel te nemen heeft 20% van de panelleden (141

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen

20-2- 2015. Onderzoek. Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20-2- 2015 Onderzoek Verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen Onderzoek verplegenden en verzorgenden verpleeghuizen 20 februari 2015 Over dit onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd door EenVandaag in

Nadere informatie

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander

Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Buurtenquête Walhof, Roessingh, t Sander Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

'Begraven in Haarlem?

'Begraven in Haarlem? Re a ge re n Adre s: Ma a rt 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Grote Ma rkt 2 2011 RD Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem 'Begraven in Haarlem? 1 De gemeente Haarlem

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit

Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Luchtkwaliteit 1 (5) Onderzoek Inwonerspanel: Luchtkwaliteit Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 17 september 2010 kregen alle panelleden van dat moment (1423 personen) een e-mail met de vraag

Nadere informatie

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot

Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Wijkschouw Voortman, Amelink en Ankrot Aanleiding De gemeente Enschede wil bewoners meer zeggenschap geven over het onderhoud en de veiligheid in de eigen buurt. Daarom is besloten om voor alle buurten

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie

Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Versie definitief Datum juli 9 () Onderzoek Digipanel: Structuurvisie Auteur Tineke Brouwers Het elfde onderzoek Op mei 9 kregen alle panelleden van dat moment ( personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Gescheiden inzameling plastic afval

Gescheiden inzameling plastic afval Gescheiden inzameling plastic afval Evaluatie pilots en meting draagvlak onder bewoners Projectnummer: 10152 In opdracht van: de Samenwerkende Reinigingsdiensten Gemeente Amsterdam Nienke Laan MSc drs.

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Nieuwsbrief Enschedepanel

Nieuwsbrief Enschedepanel Nieuwsbrief Enschedepanel Peiling over parkeren bij het Medisch Spectrum Twente (MST) December 2008 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer

Nadere informatie

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen

Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen FACTSHEET Thema: Veiligheid, Opvattingen van Amsterdammers over tolerantie jegens homoseksuelen Publicatiedatum: oktober 2010 Bron: Bureau O+S Toelichting Ingevoegd rapport geeft goed weer hoe Amsterdammers

Nadere informatie

de Bibliotheek aan den IJssel

de Bibliotheek aan den IJssel Onderzoek 3-2014 Digitale dienstverlening de Bibliotheek aan den IJssel Een onderzoek onder klanten over de digitale dienstverlening van de bibliotheek Samenvatting - onepager Website De website van de

Nadere informatie

Doe mij maar het gras

Doe mij maar het gras BASIS VOOR BELEID Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Doe mij maar het gras Het Stadspanel over het Noorderplantsoen Erik van der Werff Laura de Jong Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN?

E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? E - STEMMEN: LAAT JIJ JE ONLINE STEM GELDEN? Evaluatie-onderzoek van het online stemmen Een kwantitatief onderzoek naar het stemmen via internet van burger@overheid. Uitgevoerd door NetPanel in samenwerking

Nadere informatie

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen

Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Nieuwe tijden, nieuwe collectieve pensioenen Werkgevers en werknemers aan het woord Onderzoek verricht in opdracht van Nationale-Nederlanden door Motivaction. Wat vinden werkgevers en werknemers van pensioenen.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015

ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 ANALYSE RESULTATEN ENQUÊTE OVER CENTRUMPLANNEN april 2015 Inleiding Op 18 december 2014 heeft het college van burgemeester en wethouders conceptvisies over deelaspecten van het centrum aan raads- en burgerleden

Nadere informatie

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch

Scootmobielhouders in s-hertogenbosch Scootmobielhouders in s-hertogenbosch O&S September 2011 2 Samenvatting Achtergrond In s-hertogenbosch hebben ruim 750 inwoners een scootmobiel. Deze is hen door de gemeente op grond van de Wmo toegekend.

Nadere informatie

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN

STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN STRAATENQUÊTE MASTERPLAN LIJNBAANHOVEN Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) In opdracht van ds+v Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Project: 07-2610 Prijs: Adres: Goudsesingel 78,

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

2014, peiling 4b november 2014

2014, peiling 4b november 2014 resultaten 2014, peiling 4b november 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben

Nadere informatie

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok

Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Zit de online burger wel online op u te wachten? Door: David Kok Veel gemeenten zijn inmiddels actief op sociale media kanalen, zoals ook blijkt uit het onderzoek dat is beschreven in hoofdstuk 1. Maar

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Alternatieve geneeswijzen

Alternatieve geneeswijzen Projectnummer: 10126 In opdracht van: Het Parool ir. Hester Booi dr. Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon 020 251 0474 Fax 020 251 0444 H.Booi@os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Goede Voornemens 2015

Goede Voornemens 2015 Goede Voornemens 2015 Customer Intelligence Klantonderzoek & Advies Daniëlle Boshove december 2014 Achtergrond onderzoek en methode Doel: achterhalen welke goede voornemens de Nederlander heeft voor 2015

Nadere informatie

Vuurwerkvrije binnenstad

Vuurwerkvrije binnenstad Vuurwerkvrije binnenstad Draagvlak onder de inwoners Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Historische Binnenstad van Dordrecht telt veel kwetsbare gebouwen en monumenten. Vuurwerk met oudjaar

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE DE GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE Peiling Huurderspanel Woonwaard September 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Ondernemerspanel Amsterdam

Ondernemerspanel Amsterdam Ondernemerspanel Amsterdam Eerste meting: ergernissen Projectnummer: 11203 Sanna de Ruiter, MSc drs. Carine van Oosteren Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs.

Monitor Koopzondag. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken. Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Projectnummer: 10214 In opdracht van: Economische Zaken Merel van der Wouden BSc Lotje Cohen MSc drs. Peter van Hinte Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal

Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Basisscholen-verkeersenquête 2006: een duidelijk signaal Resultaten van een uitgebreide en representatieve verkeersenquête over verkeersveiligheid rond scholen en schoolroutes in de Bovenbuurt van Wageningen,

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.

Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs. Gemeente Houten Onderzoek plastic afvalinzameling, straatmuzikanten ADV Market Research B.V. Den Dolder, 20 oktober2008 Ir. Martine van Doornmalen Drs.Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Publieksonderzoek Top600 aanpak

Publieksonderzoek Top600 aanpak Publieksonderzoek Top600 aanpak Tweede vervolgmeting In opdracht van: de Bestuursdienst/OOV Projectnummer: 14094 Nienke Laan MSc drs. Josca Boers Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251

Nadere informatie

Imago Zuidoost 2013. vierde meting. In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost. Projectnummer: 13248. Anne Huijzer. Esther Jakobs

Imago Zuidoost 2013. vierde meting. In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost. Projectnummer: 13248. Anne Huijzer. Esther Jakobs vierde meting In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost Projectnummer: 13248 Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0422 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007

Integrale veiligheid. resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 Integrale veiligheid resultaten burgerpanelonderzoek maart 2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1 1.1 Respons 1 2 Veiligheidsgevoelens 3 2.1 Gevoel van veiligheid in specifieke situaties 3 2.2 Verschillen onderzoeksgroepen

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Evaluatie veilig uitgaan

Evaluatie veilig uitgaan Evaluatie veilig uitgaan Gemeente Amersfoort Dorien de Bruijn, Ben van de Burgwal 5 december 2014 Ruim 90% van het ondervraagde uitgaanspubliek voelt zich altijd of meestal veilig tijdens het uitgaan in

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie