Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet beschikken en dat driekwart van de jarigen en de helft van de 75-plussers thuis een internetaansluiting hebben. Acht op de tien Leidse internetgebruikers is bekend met de gemeentelijke website en ruim tweederde heeft deze ook wel eens bezocht. De bekendheid en het bezoek zijn vergelijkbaar met vorig jaar en hoger dan de jaren daarvoor. De website wordt vooral bezocht voor gerichte informatie, onder andere over de openingstijden, afval/grofvuil en (nieuw)bouwplannen. Daarnaast bezoekt men de website ook voor een aanvraag, melding of om een formulier te downloaden. Ruim acht op de tien bezoekers kon de gewenste informatie volledig vinden. Dit is minder dan vorig jaar. De mogelijkheid om een aantal gemeentelijke producten via de gemeentelijke website aan te vragen is ook dit jaar weer beter bekend. Deze mogelijkheid is bij zeven op de tien Leidenaren bekend en 21% heeft hier ook al eens gebruik van gemaakt. Hiervoor dienen burgers wel te beschikken over een digitaal identiteitsbewijs, de DigiD. Ruim acht op de tien Leidenaren zegt de DigiD te kennen en tweederde heeft ook een DigiD. Ook van de DigiD is zowel de bekendheid als het bezit ervan in 2010 verder toegenomen. Vragenlijst 1. Stel u krijgt, om contact op te nemen met de gemeente, met de volgende vijf keuzes te maken te weten: bellen, , een formulier op de website invullen, langskomen bij de balie of een brief sturen. Welke wijze van contact opnemen heeft uw voorkeur bij de volgende situaties. Telef. Balie Websi te Post Geen voork. a. Melden kapotte stoeptegel of lantaarnpaal b. Afspraak maken voor paspoort of rijbewijs c. Afspraak maken om grofvuil op te halen d. Aanvragen vergunning e. Als u een klacht wilt doorgeven f. Informatie over bestemmingsplannen g. Mening geven over plannen gemeente (inspraak) Wilt u iets toelichten? 2. Heeft u de beschikking over internet? (kan thuis, op het werk, op school of elders zijn) Ja Hoe vaak maakt u gebruik van internet en ? 1

2 Meer keren per dag Dagelijks Wekelijks tot enkele malen per week Enkele malen per maand Maandelijks of minder Nooit volgend blok Nee volgend blok 3. De gemeente Leiden heeft een eigen website. Kent u deze website? ja > Heeft u deze wel eens bezocht? Ja Hoe vaak in de afgelopen 12 maanden? Nee volgend blok nee volgend blok 4. Vindt u de informatie op de website gemakkelijk te vinden? Ja Nee, nl. 5. Weet u nog wat de reden was van uw laatste bezoek? Ja namelijk Zoeken gerichte info (openingstijden gemeente, wat mee-nemen voor bezoek aan gemeente, anders, namelijk:.) Iets aanvragen of doorgeven (grof vuil) Info over uitgaan, toerisme, etc. Zomaar/ geen specifieke reden/rondkijken Vragen stellen aan gemeente Discussies met andere inwoners Vacatures Bouwplannen/nieuwbouw WOZ waarde van mijn huis (informatie over) Verkiezingen Voor mijn werk Anders, nl Nee 6. Heeft u de laatste keer kunnen vinden wat u zocht? Ja Nee ) Wat kon u (gedeeltelijk) niet vinden? Gedeeltelijk ) nl. Weet niet meer 7. Veel producten en diensten kunt u aanvragen via de website. Wist u dat? En zo ja, heeft u al eens een dienst of product aangevraagd via de website? Ja, bekend en gebruik Bekend, geen gebruik Waarom niet? Nog niet nodig Niet aan gedacht 2

3 Te ingewikkeld Ik kom liever zelf langs Ik bel liever Heb geen DigiD Geprobeerd, maar het lukte niet Anders, nl : Nee, wist niet dat dit kon als dienst/product aangevraagd via website: Waarvan heeft u gebruik gemaakt? (meer antwoorden mogelijk, niet helpen) Uittreksel aangevraagd Verhuizing doorgegeven Afspraak maken voor nieuw paspoort of rijbewijs Taxatieverslag OZB ingezien Bezwaar tegen WOZ-aanslag (incl. rioolheffing en afvalstoffenheffing) Melding schade/overlast in openbare ruimte Status bouwvergunning volgen Opvragen bestemmingsplan Afspraak maken om grofvuil/snoeiafval op te laten halen Aanvragen van een parkeervergunning Anders, nl: Ging dit naar wens? Ja } Nee } Toelichting: 8. Heeft u een DigiD? (spreek uit: Digidee) Ja Nee Geen idee wat dat is voor wie hier naar vraagt: DigiD staat voor Digitale Identiteit: Dit is een gemeenschappelijk systeem van en voor de overheid. Met één inlogcode (gebruikersnaam + wachtwoord) kunt u op internet bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen terecht Bijvoorbeeld: Je gebruikt je DigiD als je je opgave voor inkomstenbelasting via internet wilt versturen. Voordeel voor de overheidsinstellingen: Met de inlogcode kan de overheid uw identiteit vaststellen zodat informatie niet zo maar aan iedereen wordt verstrekt. De overheid kan zo zien wie naar welke informatie op zoek is. Voordeel voor de burgers: Met één inlogcode kunt u bij verschillende overheidsinstellingen terecht. U hoeft dus niet voor iedere instelling aparte codes te onthouden. Uitkomsten De gemeentelijke website speelt een belangrijke rol in de communicatie en de dienstverlening van de gemeente naar haar burgers, bedrijven en instellingen toe. In dit hoofdstuk wordt eerst gekeken naar de beschikbaarheid en het gebruik van internet en bij de Leidenaren. Vervolgens wordt ingegaan op de bekendheid en het bezoek van de gemeentelijke website en de mogelijkheid om bepaalde zaken via de website te regelen. Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop de inwoners 3

4 van Leiden het liefst contact opnemen met de gemeente is Leidenaren voor zeven situaties gevraagd naar hun voorkeur, waarbij moet worden aangegeven dat de resultaten op hoofdlijnen richting geven. 7.1 Beschikking internet Van de Leidenaren geeft dit jaar 95% aan over internet te beschikken. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar en een toename ten opzichte van de jaren daarvoor. Grafiek 7.1a: Beschikking over internet (thuis of elders) (in % alle Leidenaren) 87% 88% 90% 91% 91% 94% 95% 84% 81% Onderstaande tabel geeft de beschikking over internet naar doelgroepen. Evenals voorgaande jaren blijft de beschikking over internet bij ouderen en de lagere inkomensgroepen nog achter bij de overige groepen. Zo beschikt van de 55-minners, middelbaar en hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen (vrijwel) iedereen over internet. Tabel 7.1b: Beschikking over internet naar doelgroep (thuis of elders) Totaal 81% 84% 87% 88% 90% 91% 91% 94% 95% Leeftijd % 94% 96% 96% 97% 99% 97% 100% 100% % 87% 91% 94% 95% 97% 97% 98% 98% % 61% 66% 63% 69% 76% 76% 87% 85% Sekse Man 84% 86% 87% 90% 91% 92% 92% 96% 95% Vrouw 79% 81% 87% 86% 89% 91% 90% 93% 94% Opleiding Lager 56% 57% 71% 65% 70% 73% 72% 84% 81% Middelbaar 85% 86% 89% 91% 93% 92% 95% 95% 98% Hoger 95% 97% 96% 96% 97% 98% 98% 99% 99% Huishoudinkomen < 1750* 59% 67% 75% 66% 72% 75% 77% 81% 81% % 90% 93% 90% 94% 93% 95% 97% 97% > % 97% 96% 99% 99% 99% 99% 99% 100% * in 2002: grens 1400 euro, in 03-07: grenzen 1600 en Gebruik internet en Van de Leidenaren die over internet beschikken, maakt 83% hier dagelijks gebruik van en nog eens een op de tien doet dit meerdere malen per week. Dit is vergelijkbaar met voorgaande jaren. 1 Beschikking internet onder 55-plussers is onderverdeeld naar leeftijdscategorieën: 55-64j: 96%, 65-74j: 77%, 75-78j: 53% 4

5 Jongeren, hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hogere inkomensklassen maken het meest frequent gebruik van internet. Tabel 7.2: Frequentie internet- en gebruik (in % resp. die beschikken over internet) (Vrijwel) dagelijks 62% 66% 71% 71% 80% 84% 80% 82% 83% Enkele malen per week/wekelijks 29% 23% 18% 19% 10% 11% 10% 9% Enkele malen per maand of minder 3% 8% 7% 4% 1% 1% 3% 4% 1% Nooit 6% 4% 5% 6% 5% 5% 6% 3% 5% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.3 Bekendheid en bezoek gemeentelijke website Acht op de tien Leidse internetgebruikers is bekend met de gemeentelijke website en ruim tweederde heeft de website ook wel eens bezocht. Vrijwel alle bezoekers (96%) hebben de website (ook) het afgelopen jaar bezocht. De resultaten zijn vergelijkbaar met vorig jaar en hoger dan de jaren daarvoor. Onder ouderen, lager opgeleiden en Leidenaren uit de lagere inkomensklassen liggen de bekendheid en het bezoek lager. Grafiek 7.3a: Bekendheid en bezoek gemeentelijke site (in % internetgebruikers) % 45% % 15% 35% % 19% 37% % 37% % 26% % 16% 25% % 8% 29% % 20% % 20% 0% 25% 50% 75% 100% Bekend en bezocht Niet bezocht, wel bekend Niet bekend De meeste bezoekers van de website bezoeken deze enkele malen per jaar. Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht van het website gebruik in de afgelopen jaren in procenten van alle Leidenaren. Tabel 7.3b: Frequentie website bezoek (in % alle Leidenaren) keer of vaker per jaar 8% 8% 11% 19% 20% 20% 20% 19% 2-4 keer per jaar 20% 18% 20% 25% 25% 26% 29% 27% 1 keer per jaar 9% 11% 9% 6% 9% 15% Website wel bekend, nooit gekeken 11% 16% 10% 10% 7% 11% 11% Onbekend met de website 34% 28% 31% 31% 22% 22% 25% 18% 18% Gebruikt geen internet/ heeft geen internet 24% 19% 17% 17% 15% 13% 13% 10% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 7.4 Redenen bezoek gemeentelijke website en vindbaarheid informatie Ruim acht op de tien bezoekers (81%) herinnert zich de reden van het laatste bezoek aan de 5

6 gemeentelijke website. De bezoekredenen lopen uiteen, wel wordt vrijwel altijd gericht informatie gezocht. Slechts 3% geeft aan de website zonder specifiek doel bezocht te hebben. Onderstaand een overzicht van de meest genoemde bezoekredenen. Tabel 7.4a: Reden laatste bezoek gemeentelijke website (in % bezoekers die zich reden bezoek herinneren) 1. Openingstijden (gemeente, burgerzaken, loketten, milieustraat, etc.) 16% 2. Iets aanvragen, doorgeven, formulier downloaden 3. Informatie over afval, grofvuil en vuilnisophaal 8% 4. Informatie/ afspraken i.v.m. paspoort of rijbewijs 8% 5. Informatie over bouwplannen/ nieuwbouw/bouwvergunning 8% 6. Beleidsnota, bestemmingsplan 5% 7. Vacatures 4% 8. Info over evenementen 4% 9. Informatie over gemeentelijke onderwerpen 4% 10. Vragen stellen aan de gemeente 4% 11. Zoeken telefoonnummer (gemeente, afdeling, politie, wijkbeheer, etc) 3% 12. Zomaar/ geen specifieke reden/ rondkijken 3% 13. Andere burgerzaken (kind, trouwen, erkenning, bewijs goed gedrag, etc) 3% 14. Verkiezingen 2% 15. WOZ-waarde van mijn huis 1% En verder een grote variatie aan andere gemeentelijke onderwerpen, zoals beleidsnota s, bestemmingsplannen, parkeerplannen, erfpacht, WMO, ligplaatsen, sociale voorzieningen, meeuwenoverlast, kapvergunningen, bezwaarschriften, groen, bestrating, schoolvakanties, toeristenbelasting, etc 100% Vindbaarheid en overzichtelijkheid informatie Van de bezoekers die zich nog kunnen herinneren waarvoor ze de laatste keer de website hebben bezocht, vindt driekwart dat de informatie op de website overzichtelijk is en gemakkelijk te vinden. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Tabel 7.4b: Beoordeling vindbaar- en overzichtelijkheid informatie (in % bezoekers die zich reden bezoek herinneren) Gemakkelijk te vinden 75% 73% 74% Niet gemakkelijk te vinden 25% 27% 26% Totaal 100% 100% 100% Uiteindelijk heeft ruim acht op de tien de gewenste informatie volledig kunnen vinden, 11% heeft de informatie helemaal niet kunnen vinden. Het percentage Leidenaren dat de gewenste informatie niet heeft kunnen vinden is significant hoger dan vorig jaar, maar vergelijkbaar met De Leidenaren die de informatie (deels) niet konden vinden, merken op dat ze de site onoverzichtelijk vonden, de informatie moeilijk te vinden en het zoeken lastig (zoekmachine werkt niet goed, index is niet duidelijk, teveel trefwoorden). Tabel 7.4c: Mate waarin informatie op website wordt gevonden (in % bezoekers die zich reden bezoek herinneren) Helemaal gevonden 86% 85% 88% 84% Gedeeltelijk gevonden 9% 4% 3% 4% Nee, niet gevonden 4% 8% 4% 11% Weet niet meer 1% 3% 4% 1% Totaal 100% 100% 100% 100% 6

7 7.5 Elektronische dienstverlening via gemeentelijke website Sinds begin 2006 biedt de gemeente Leiden haar inwoners de mogelijkheid om een aantal producten via de website aan te vragen. Dit geldt onder andere voor het doorgeven van een verhuizing binnen de gemeente of het inzien van het taxatieverslag van de woning voor de OZB. Van de Leidse internetgebruikers is driekwart op de hoogte van de elektronische dienstverlening van de gemeente Leiden, bijna een kwart heeft hier ook al eens gebruik van gemaakt. Ook dit jaar zijn de bekendheid en het gebruik weer verder toegenomen. Hoger opgeleiden en de hogere inkomen geven vaker aan al eens gebruik gemaakt te hebben van de elektronische dienstverlening. De 71 mensen die aangeven gebruik te maken van de elektronische dienstverlening, noemen zaken als het maken van een afspraak voor de aanvraag van een paspoort, ID-kaart of rijbewijs (22x), het maken van een afspraak om grofvuil of snoeiafval op te laten halen (17x), het aanvragen van een uittreksel (14x) of het volgen van de status van een bouwvergunning (4x). Bij ruim negen op de tien aanvragers verliep de aanvraag naar wens, bij 6% was dit niet het geval. Tabel 7.5a: Bekendheid en gebruik elektronische dienstverlening gemeente Leiden in % internetgebruikers in % alle Leidenaren Bekend en ook al gebruikt 7% 9% 10% 18% 23% 6% 8% 9% 16% 21% Bekend, niet gebruikt 35% 34% 58% 55% 53% 30% 29% 51% 50% 48% Gebruikt wel internet, maar onbekend met digitale diensten 58% 57% 32% 27% 24% 50% 50% 27% 24% 22% Gebruikt geen internet/heeft geen internet % 13% 13% 10% 10% Totaal 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Mensen die wel bekend zijn met de elektronische dienstverlening, maar er nog geen gebruik van hebben gemaakt, geven veelal als reden op dat ze het nog niet nodig hebben gehad, op grote afstand gevolgd door dat ze liever bellen of zelf langs komen. Andere minder genoemde redenen om er geen gebruik van te maken zijn: niet aan gedacht, te ingewikkeld, lukte niet de eerste keer, heb geen DigiD. Bekendheid en gebruik DigiD Om gebruik te maken van deze elektronische diensten, dienen de inwoners van Leiden sinds begin 2006 te beschikken over een digitaal identiteitsbewijs, DigiD. Van alle Leidenaren geeft ruim acht op de tien aan hier bekend mee te zijn en tweederde heeft er een. Zowel de bekendheid als het bezit zijn ten opzichte van 2008 toegenomen. Grafiek 7.5b: Bekendheid en bezit DigiD (in % alle Leidenaren) % 49% 15% % 20% 13% % 13% 19% 13% % 16% 10% 10% % 17% 6% 10% 0% 25% 50% 75% 100% Heeft DigiD Bekend, heeft er geen Onbekend met DigiD Geen internet 7

8 7.6 Voorkeurwijze contact zeven situaties Om meer inzicht te krijgen in de wijze waarop inwoners het liefst contact opnemen met de gemeente is Leidenaren voor zeven situaties gevraagd naar hun voorkeur. Voor de meeste situaties is er een voorkeur voor telefonisch contact. Dit geldt met name voor een afspraak over grof vuil, het melden van een kapotte stoeptegel of het doorgeven van een klacht. Het maken van een afspraak voor een paspoort of rijbewijs doet men het liefst telefonisch of aan de balie. Voor het geven van de eigen mening over plannen van de gemeente wordt het liefst gebruik gemaakt van . Grafiek 7.6a: Voorkeurwijze contact zeven situaties Afspraak grof vuil 79% 9% 9% 2% Melden kapotte stoeptegel of lantaarnpaal 57% 28% 10% 4% Klacht doorgeven 54% 26% 6% 6% 9% Afspraak voor paspoort of rijbew ijs 41% 33% Informatie bestemmingsplan 31% 28% 22% 16% 3% Aanvragen bouw vergunning 29% 23% 16% 23% 9% Mening geven over plannen gemeente 20% 42% 15% 11% 0% 25% 50% 75% 100% Bellen Webformulier Balie bezoek Schriftelijk contact Als gekeken wordt naar de verschillende doelgroepen, blijken vrouwen relatief vaker voor telefonisch contact te kiezen, terwijl mannen relatief vaker een webformulier zouden gebruiken. Hoger opgeleiden geven relatief vaker de voorkeur aan en een webformulier. Lager opgeleiden kiezen relatief vaker voor telefonisch contact of een baliebezoek. Voor vergelijking met vorig jaar worden bovenstaande zeven situaties gemiddeld. Te zien is dat dit jaar iets vaker voor telefonisch contact wordt gekozen en iets minder vaak voor baliebezoek. De voorkeur voor internet blijft vrijwel stabiel. Grafiek 7.6b: Voorkeur soort contact, gemiddelde van zeven situaties, 2010 tov % 22% 18% 6% % 24% 13% 5% 0% 25% 50% 75% 100% Bellen Webformulier Bezoek Schriftelijk 8

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20

Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek /20 Uitgevoerd door Dimensus Klanttevredenheidsonderzoek 2015 1/20 1. Inleiding In december 2015 is voor de gemeente De Bilt het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor zijn personen

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Net als eerdere jaren heeft circa zes op de tien Leidenaren in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Dit is vergelijkbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken

Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Hoofdstuk 11. Bezoek Burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en maandagochtend gesloten. Ruim

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

De dienstverlening van Westerpark

De dienstverlening van Westerpark De dienstverlening van Westerpark Vanaf eind mei 2009 konden bewoners en ondernemers van Westerpark zich aanmelden bij het nieuw opgerichte digitale bewonerspanel. In deze rapportage wordt verslag gedaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl

Kanalen in Balans. ZET gemeenten. 18 september 2008. Marije Teerling Telematica Instituut. Marije.Teerling@telin.nl Kanalen in Balans ZET gemeenten 18 september 2008 Marije Teerling Telematica Instituut Marije.Teerling@telin.nl Afnamekanalen Aantallen per gemeente Balie Telefoon Website Totaal Emmen 189 179 173 541

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Openingstijden

Hoofdstuk 5 Openingstijden Hoofdstuk 5 Openingstijden Samenvatting Om de dienstverlening te verbeteren zijn in 2011 alle balies van de gemeente (behalve die van Burgerzaken) en servicepunten ondergebracht in de het Stadsbouwhuis.

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Ruim de helft van alle Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten. De meeste contacten vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling /

Kanalen in Balans. Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008. Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Kanalen in Balans Onderzoek naar kanaalkeuze Gemeente Tilburg 2008 Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Publiekszaken / Beleidsontwikkeling / Burger- en Ondernemerszaken Team Onderzoek & Informatie December 2008

Nadere informatie

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek

Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Uitkomsten kanaalkeuze onderzoek Gemeenten Zwolle Emmen & Tilburg 19 september 2008 Dr. Marije L. Teerling Inhoud In deze slides worden de belangrijkste uitkomsten van het kanaalkeuze onderzoek dat de

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011

Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website. April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website April 2011 Meting Burgerpanel Onderzoek Kanaalsturing en website Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Het percentage Leidenaren dat vindt dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws, is gestegen van 73% in 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 4. Gemeentelijke contacten en informatiezoekproces Hoofdstuk 5. Wijze waarop burgers informatie zoeken Hoofdstuk 6. Beoordeling gemeentelijke contacten en informatiezoekproces Samenvatting Ook

Nadere informatie

Internet en gemeentelijke website

Internet en gemeentelijke website Internet en gemeentelijke website Aanwezigheid aansluiting op Internet Het bezit van een computer; al dan niet met een internetaansluiting, is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. Het lijkt erop dat aan

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis, 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis, 2007 In september 2007 hebben 1.350 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente

Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Hoofdstuk 4. Contact en beoordeling gemeente Samenvatting Zes op de tien Leidenaren heeft in het afgelopen jaar contact gehad met één of meer gemeentelijke diensten en afdelingen. Van de contacten met

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Onderzoek informatie via Soester Courant en website

Onderzoek informatie via Soester Courant en website Onderzoek informatie via Soester Courant en website ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, DECEMBER 2016 1 Inhoudsopgave 1 Onderzoeksresultaten 2 Onderzoeksverantwoording 3 Steekproefspecificatie 4 Contact

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Rechte tellingen enquête digitale overheid

Rechte tellingen enquête digitale overheid Rechte tellingen enquête digitale overheid V001 - Wat is uw hoogst genoten opleiding? Lagere school 1458 3,0% LBO, MAVO, VMBO, MBO-1, eerste drie jaren van HAVO of VWO 16159 33,8% MBO 2-4, HAVO, VWO 15185

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014

Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Klanttevredenheid Gemeentewinkel Zwijndrecht 2014 Inhoud 1. Conclusies en aanbevelingen 2. Dienstverlening Gemeentewinkel 3. Contact met de gemeente 4. Wensen en behoeften De gemeente Zwijndrecht heeft

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 15.1a Bekendheid met en bezoek aan kringloopwinkel Het Warenhuis, in procenten 47% 57% 0% 25% 50% 75% 100% 15 AFVALINZAMELING EN KRINGLOOPWINKEL Om het scheiden en hergebruik van huishoudelijk restafval te stimuleren, wordt regelmatig onderzocht hoe de bewoners van Leiden met hun afval omgaan. Het is inmiddels

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt

Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Hoofdstuk 13. Arbeidsmarkt Samenvatting De potentiële beroepsbevolking wordt gedefinieerd als alle inwoners van 15-64 jaar en bestaat uit ruim 86.000 Leidenaren. Van hen verricht ruim zeven op de tien

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Digitaal Stadhuis 2009 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Digitaal Stadhuis In september hebben 1.180 leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst ingevuld over de dienstverlening van de gemeente Lelystad. Het

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Afval en milieu

Hoofdstuk 13. Afval en milieu Hoofdstuk 13. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en bijna vier op de tien is er in het afgelopen jaar geweest. Na een stijging in de

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018

Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018 Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Oktober 2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Opzet...

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten?

Kwaliteitshandvest. gemeente Oosterhout. Welke service mag u van de gemeente verwachten? Kwaliteitshandvest gemeente Oosterhout Welke service mag u van de gemeente verwachten? 1 Contactgegevens gemeente Oosterhout Inhoud Adres Slotjesveld 1 4902 ZP Oosterhout Voorwoord burgemeester Een vraag

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008

CONCEPTRAPPORT. Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest Najaar 2008 COCEPTRAPPORT Klanttevredenheidsonderzoek Rapportage op maat Gemeente Soest ajaar 2008 PO kennis in uitvoering Drs. M. (Marianne) van Bommel Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Respons overzicht... 3 2. Resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018

Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018 Toelichting Onderzoek Digitale Volwassenheid van Gemeenten 2018 Vereniging van Nederlandse Gemeenten Nassaulaan 12 2514 JS Den Haag Oktober 2018 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Opzet...

Nadere informatie

Internetpanel Dienst Regelingen

Internetpanel Dienst Regelingen Internetpanel Dienst Regelingen Resultaten peiling 2: Ervaringen E met de aanvraag van SNL 203 April 203. Inleiding In januari en februari 203 is een peiling georganiseerd over de ervaringen met de aanvraag

Nadere informatie

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE

DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE DIENSTVERLENING EN COMMUNICATIE Gemeente Hulst GfK Panel Services I 2012 GfK 2012 Dienstverlening en Communicatie 2012 1 Agenda 1. Samenvatting 2. Publieksbalies 3. Telefonisch contact 4. Informatievoorziening

Nadere informatie

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011

Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening. Omnibus 2011 Tabellenboek gemeentelijke dienstverlening Omnibus 2011 Afdeling O&S Maart 2012 Inleiding Iedere twee jaar wordt door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek

Nadere informatie

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN

Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 2011 KLANT- TEVREDENHEIDS- ONDERZOEK GEMEENTEPLEIN KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK GEMEENTEPLEIN Waardering publieksbalies gemeente Purmerend 1 Colofon In opdracht

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van de vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel

Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Kwaliteitshandvest Gemeente Sint-Michielsgestel Inleiding Een goede dienstverlening aan mensen, bedrijven en instellingen die in de gemeente wonen en aanwezig zijn is belangrijk. De gemeente Sint-Michielsgestel

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website

Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Aa en Hunze panel Resultaten peiling 2: gemeentelijke dienstverlening & website Juni 2014 1. Inleiding De tweede peiling onder het Aa en Hunze panel had als onderwerp de gemeentelijke dienstverlening en

Nadere informatie

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 11. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt

Onze servicenormen Als u de stadswinkel bezoekt Onze servicenormen Regelmatig krijgt u te maken met de gemeente; bijvoorbeeld voor het aanvragen van een paspoort of een vergunning maar bijvoorbeeld ook om ons te laten weten dat er in uw straat een lantaarnpaal

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Onderzoek website 2015

Onderzoek website 2015 Onderzoek website 2015 Februari 2015 O n d e r z o e k w e b s i t e 2 0 1 5 P a g i n a 2 Inleiding In opdracht van het Webteam is begin 2015 een onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en het gebruik

Nadere informatie

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN

GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN GASTLENEN: VRAGEN EN ANTWOORDEN Welke bibliotheken doen mee aan gastlenen? Alle bibliotheken in Nederland doen mee. Mag ik in meerdere gastbibliotheken gastlenen? Ja, u mag in meer gastbibliotheken gastlenen.

Nadere informatie

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg

Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg Kwaliteitshandvest gemeente Geertruidenberg 1 Contactgegevens gemeente Geertruidenberg Bezoekadres Vrijheidstraat 2 4941 DX Raamsdonksveer Postadres Postbus 10001 4940 GA Raamsdonksveer Telefoon 0162-579579

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Hoofdstuk 25 Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie