Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle"

Transcriptie

1 fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus AM Zwolle Telefoon (038) Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie Datum september 2014

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 4 2 Algemeen 4 3 Huidige stallingen Rapportcijfer stalling Is er voldoende plaats? Soort fiets Gebruik fietsenstallingen Herkomst gebruikers Waarom maakt men gebruik van een stalling Waar gaat men heen Bestemming en herkomst gebruikers stalling Reismotief Reist niet met het openbaar vervoer 15 5 Wat mag er in een toekomstige stalling niet ontbreken Niet - fietsers 17 7 Bijlagen Gebiedsindeling Postcodegebieden per stadsdeel Reismotief fietsers Vragenlijsten Fietsers Niet-fietsers 25

3 Samenvatting Fietsers De onderzoeksresultaten van de fietsenquete laten een representatief beeld zien van de gebruikers van de verschillende fietsenstallingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over de fietsenstallingen. De bewaakte stallingen scoren daarbij wel duidelijk beter dan de onbewaakte stallingen. De verdeling tussen gebruikers van stallingen aan de noordzijde en zuidzijde van het station is 70-30, dit bevestigt de tot op heden gehanteerde aannames. Opvallend is dat gebruikers niet altijd gebruik maken van de stalling die op basis van hun herkomst verwachten mag worden. Hierbij spelen andere motieven een rol. De belangrijkste redenen om te kiezen voor een bepaalde locatie zijn de aanwezigheid van bewaking of de nabijheid van de bestemming. Het realiseren van een (betere) bewaakte stalling aan de zuidzijde en fietsenstalling die aansluit bij de bestemming, kan mogelijk zorgen voor een verschuiving in het gebruik van de fietsenstallingen. Vooral gebruikers van het maaiveldparkeren aan de noordzijde geven aan dat er te weinig capaciteit is. Dit terwijl er nog wel voldoende ruimte is in zowel de bewaakte stalling als bij het maaiveldparkeren aan de zuidzijde. Het lijkt er op dat de aanwezigheid van capaciteit niet leidend is bij het maken van een keuze voor de stalling (en ook geen overweging om voor een andere locatie te kiezen). Wensen die gebruikers van de huidige stalling hebben zijn vooral gericht op meer capaciteit, meer ruimte en meer kwaliteit zoals bewaking, verlichting, fietspompen en een fietsenmaker. Daarnaast blijkt uit de inventarisatie van het soort fietsen dat het aandeel specials veel groter is dan tot nu toe aangenomen. Dit percentage zal naar verwachting in de toekomst alleen maar groeien. Deze specials stellen andere eisen aan de inrichting van het fietsparkeren. Niet-fietsers Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk sprake is van een latente vraag bij de niet fietsers. Voor ongeveer 20% van de niet fietsers geldt dat ze wel met de fiets zouden komen als de fietsvoorzieningen beter zijn. Het gaat daarbij vooral om aspecten zoals meer capaciteit en ruimte en betere bewaking.

4 1 Inleiding In het kader van de ontwikkeling van de spoorzone is onderzoek verricht naar het gedrag en de wensen van de gebruikers van de fietsenstallingen. En daarbij is specifiek gekeken naar de verdeling noord-zuid, herkomst van de gebruikers en wie welke stalling gebruikt en waarom. De enquete is zowel onder fietsers, als niet fietsers (om de eventuele latente vraag te peilen) gehouden. In het onderzoek zijn de volgende stallingen betrokken. Aan de noordzijde van het station de stallingen: Oosterlaan, betaald NS en Westerlaan. Aan de zuidzijde de stallingen Lubeckplein, Lubeckgarage en Hanzelaan. 2 Algemeen Aan het onderzoek hebben in totaal 1121 personen deelgenomen. Hiervan kwamen er 865 met de fiets. De overige 256 respondenten kwamen vooral met de trein, bus, auto of lopend. Het volgende overzicht geeft de verdeling van de alle respondenten naar leeftijd. leeftijdsklassen % jaar jaar jaar jaar en ouder 5 totaal 100 De meeste respondenten(39%) treffen we aan in de leeftijdscategorie jaar. De verdeling naar geslacht is vrij evenwichtig. 52% mannen en 48% vrouwen. In bijlage 6.4 staat de vragenlijst van de fietsers en niet-fietsers. Van de fietsers komt tweederde uit Zwolle. Van de niet-fietsers komt 20% uit Zwolle. Het onderzoek is in de periode van 13 tot en met 17 mei gehouden. Eenmaal s morgens van van 8.00 uur tot 10 uur en driemaal van uur tot uur, waarvan 1 keer op een zaterdag. Daarbij waren de weersomstandigheden goed (zonnig/droog/bewolkt). De invulling van de vragenlijsten is gelijkmatig verdeeld over dag en tijd afgenomen. In hoofstuk 3 t/m 5 staan de resultaten van de fietsers en in hoofdstuk 6 beknopt de resultaten van de niet-fietsers.

5 3 Huidige stallingen In dit hoofdstuk gaat het om de uitkomsten van de respondenten die per fiets zijn gekomen en gebruikmaken van een fietsenstalling. 3.1 Rapportcijfer stalling De respondent die met de fiets komen is gevraagd de stalling waar men de fiets heeft gestald te beoordelen met een rapportcijfer. Rapportcijfer stalling ,2 7,5 6,1 7,5 6,6 6,3 Er zitten geen grote verschillen in de beoordeling van de stallingen aan de Noord- en Zuidzijde. De bewaakte stallingen scoren ruim voldoende. Het maaiveldparkeren krijgt een mager zesje.

6 3.2 Is er voldoende plaats? Is er voldoende plaats? in procenten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nee ja Aan de Noordzijde zien we ca. 50% van de respondenten heeft aangegeven dat er onvoldoende plaats is, dit geldt voor zowel de Westerlaan als de Oosterlaan. Aan de Zuidzijde is dat 40%. De bewaakte stalling van NS heeft geen capaciteitsproblemen evenals de stalling Lubeckgarage aan de Zuidzijde. Slechts 40% van de respondenten die hun fiets stallen aan de Hanzelaan hebben aangegeven dat er voldoende plaats is.

7 3.3 Soort fiets Soort fiets in procenten standaard fiets bakfiets mamma fiets racefiets fiets met mand electriche fiets overig Ruim 86% maakt gebruik van een standaard fiets. Daarna volgen specials zoals bakfietsenracefietsen of e-bikes. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan tot nu toe aangenomen en de verwachting is dat deze groep in de toekomst alleen maar zal groeien. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de fietsenstalling.

8 3.4 Gebruik fietsenstallingen Van het totaal aantal respondenten maakt 70% gebruik van een fietsenstalling gelegen aan de noordzijde van het station en 30% van stallingen ten zuiden van het station. Gebruik fietsenstallingen in procenten % Noordzijde Zuidzijde 0 Voor stallingen aan de Noordzijde zien we dat verhoudingsgewijs naarmate de frequentie van stallen afneemt (van vrijwel dagelijks naar eenmalig) het gebruik minder wordt. Voor stallingen gelegen aan de Zuidzijde zien we het beeld tegenovergesteld.

9 3.5 Herkomst gebruikers Kijken we specifiek naar de herkomst en stalling dan zien we het volgende beeld. Herkomst respondenten en plaats van stalling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zuid Stad (incl.oost) Noord West buiten Zwolle stalling Zuidzijde stalling Noordzijde Respondenten afkomstig uit stadsdelen Stad( incl.oost), Noord en West stallen hun fiets vooral aan de noordkant. En een omgekeerd beeld zien we voor de respondenten afkomstig uit Zuid. Respondenten afkomstig van buiten Zwolle maken vooral gebruik van de stallingen aan de Noordzijde. Toch zien we dat ongeveer een kwart van de respondenten uit Zuid gebruik maakt van een stalling aan de Noordzijde. En ruim 20% van de respondenten uit de rest van Zwolle zet haar fiets in een stalling gelegen aan de Zuidzijde. Er is dus sprake van een overlooppotentieel.

10 3.6 Gebruik van een stalling Gebruik fietsenstalling Noordzijde in procenten % Westerlaan Bewaakt NS Oosterlaan Noordzijde 0 vrijwel dagelijks 2 tot 3 x/ week wekelijks incidenteel eenmalig Van de respondenten die gebruikmaken van een stallingen aan de Noordzijde, stalt ongeveer 60% vrijwel dagelijks zijn / haar fiets daar. De stalling BewaaktNS wordt verhoudingsgewijs vaker gebruikt door personen die incidenteel/eenmalig hun fiets stallen.

11 Gebruik fietsenstalling Zuidzijde in procenten % Lubeckgarage Lubeckplein Hanzelaan Zuidzijde 0 vrijwel dagelijks 2 tot 3 x/ week wekelijks incidenteel eenmalig Aan de Zuidzijde zien we dat vooral de stalling Lubeckgarage door de respondenten het vaakst dagelijks gebruikt wordt. Het Lubeckplein wordt meer incidenteel gebruikt.dit heeft o.a. te maken met het stallingsmotief, het Lubeckplein wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door bezoekers van het stadskantoor Reden voor stalling Noordzijde in procenten % prijs aanrijroute ligging en bestemming vanwege toezicht overig 0 Westerlaan Bewaakt NS Oosterlaan Noordzijde De belangrijkste reden voor het gebruik van een stalling aan de Noordzijde is de aanrijroute. Dit geldt met name voor de stalling Westerlaan met respondenten afkomstig uit de stadsdelen Stad (incl. Oost), Noord, West en buiten Zwolle. Voor de Oosterlaan is vooral ligging en bestemming de reden om gebruik te maken van deze stalling. Het

12 mag geen verwondering zijn dat voor de stalling BewaaktNS het toezicht de belangrijkste reden is. Zelfs respondenten vanuit Zuid maken om die reden gebruik van deze stalling. Ligging bij bestemming is ook nog voor een aantal respondenten uit Zuid een reden om gebruik te maken van een stalling aan de Noordzijde. Reden voor stalling Zuidzijde in procenten % prijs aanrijroute ligging en bestemming vanwege toezicht overig De stallingen Lubeckplein en Hanzelaan worden vooral gebruikt i.v.m de ligging en bestemming. Bij het Lubeckplein zien we ook vooral dat vanuit stadsdeel Stad (incl. Oost) en Noord gebruik gemaakt wordt van deze stalling. Ligging en bestemming is voor respondenten een belangrijke reden om gebruik te maken van stallingen aan de Zuidzijde. Zij werken in deze omgeving, hebben een zakelijke afspraak of men brengt een bezoek aan het stadskantoor. 4 Waar gaat men heen 4.1 Bestemming en herkomst gebruikers stalling De respondenten is gevraagd waar men naar toe gaat en op welke wijze. Dit kan zijn wanneer men de fiets komt ophalen en de reis vervolgd (overwegend binnen Zwolle) of de fiets wordt gebracht voor stalling en de reis verder gaat met trein, bus etc

13 60 Vervolg reis naar stallingslokatie % Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis U reist niet per trein/bus Ongeveer 44% heeft aangegeven als vervolg van de reis met de bus of trein te vertrekken vanuit Zwolle. Respondenten met deze vervoerswijze zien we verhoudingsgewijs minder in de stallingen Lubeckplein en Lubeckgarage. Niet openbaar vervoerreizigers zien we vooral hun fiets stallen bij het Lubeckplein, Lubeckgarage en Westerlaan. In bijlage 5.3 staan de absolute aantallen vermeld van het volg van de reis en waar men stalt. Het reismotief staat in de volgende grafieken.

14 4.2 Reismotief Met trein of bus vanuit Zwolle naar station... in procenten % Bijna 45% van de respondenten geeft aan naar huis te gaan. Rond de 17% van de rezigers geeft aan Zwolle te verlaten om elder te gaan werken en hiervoor wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. In de groep overig zit o.a. sport, cultuur, prive afspraken. Zwolle is eindbestemming en vervolgt reis... in procenten %

15 Meer dan 60% gaat naar huis. Zij komen dus van elders en wonen in Zwolle. Dan komt er ca 17% om in Zwolle te werken. En we zien nog een klein aandeel dat komt voor een bezoek aan het stadskantoor en opleiding / school. 4.3 Reist niet met het openbaar vervoer 16% reist niet per bus of trein en stalt vooral in de Westerlaan, Lubeckgarage en Lubeckplein. De volgende grafiek geeft aan waarom men niet reist per trein / bus. Reist niet per trein / bus. in procenten % Rond de 40% woont in de omgeving, men gaat naar huis of werkt in de directe omgeving. 5 Wat mag er in een toekomstige stalling niet ontbreken. Op deze vraag hebben respondenten diverse antwoorden gegeven. Hieronder staat een korte sanvatting per stalling.

16

17 6 Niet - fietsers In dit hoofdstuk staan beknopt de reultaten van de enquete onder niet - fietsers. 69% van de interviews is afgenomen aan de Noordzijde en 31% aan de Zuidzijde. Als eerste is gevraagd op welke wijze men reist Vervoermiddel niet-fietsers in procenten 0 auto lopend trein bus taxi Ruim 55% komt met de trein gevolgd door lopend. Het overgrote deel gaat naar huis, school of werk. Bezoek aan familie en een dagje uit wordt ook regelmatig vermeld. Hoe vaak maakt u deze reis? in procenten (vrijwel) dagelijks 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig 40% van niet fietsers maakt dagelijks dezelfde reis (met name naar huis, school of werk).

18 . Bijna 20% van de niet fietsers geeft aan zo nu en dan ook weleens gebruik te maken van de fiets. En stalt de fiets dan overwegend in de bewaakte NS stalling of aan de Hanzelaan. Voor 23% van het totaal aantal niet - fietsers is de fiets een reeel alternatief. Van degene waarvoor dit niet geldt, heeft omgeveer de helft aangegeven dat de afstand te groot is om die met de fets af te leggen. Ongeveeer 20% niet-fietsers is te verleidien om met de fiets te komen door de aanwezigheid van kwalitatief goede stallingen. 80% van de groep die aangegeven heeft aangegeven dat de fiets een reeel alternatief is, zou met de fiets naar het station komen wanneer er voldoende goede fietsparkeervoorzieningen zijn waardoor de fiets eenvoudig en snel te parkeren is. Respondenten die weleens gebruik maken van een fietsenstalling hebben de volgende opmerkingen gemaakt t.a.v. de huidige stallingen: meer ruimte meer plekken / ruimere plekken te rommelig fietsen verdwijnen te veel bewaking/beveiliging

19 7 Bijlagen 7.1 Gebiedsindeling

20 7.2 Postcodegebieden per stadsdeel

21 7.3 Reismotief fietsers

22 7.4 Vragenlijsten Fietsers 1 Hoe vaak maakt u gebruik van deze stalling? (vrijwel) dagelijks 1 x/week 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig 2 Is er altijd voldoende plaats? / Kunt u de fiets gemakkelijk stallen? ja nee 3 Wat voor fiets heeft u? (wanneer mogelijk door enqueteur zelf ) standaard fiets bakfiets mamma fiets racefiets fiets met mand elektrische fiets overig 4 Waarom maakt u gebruik van deze fietsenstalling? prijs ligging aan aanrij/vervolg route overig.. ligging dicht bij bestemming vanwege toezicht 5 Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat u van deze fietsenstalling vindt? 6) Wat mag er in een nieuwe fietsenstalling niet ontbreken?

23 7) Wat is de postcode van uw vertrekadres (4 cijferig) 8) Waar gaat u naar toe? Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden anders, namelijk. Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden bezoek Stadskantoor anders, namelijk. U reist niet per trein/bus U woont in de omgeving U werkt in de omgeving U gaat in de omgeving naar school U heeft een zakelijk afspraak U heeft een prive afspraak anders, namelijk. 9) Via welke route bent u hier gekomen/vertrekt u? Westerlaan Van Karnebeektunnel Overig Oosterlaan Koggetunnel Door enquêteur zelf in te vullen Leeftijd (schatting) jaar jaar

24 35 64 jaar 64 ouder jaar Geslacht Man Vrouw Locatie Westerlaan bewaakt ns lubeckgarage Oosterlaan lubeckplein Hanzelaan Wanneer Datum Tijd: uur uur uur uur uur uur uur uur Weersomstandigheden Overig

25 7.4.2 Niet-fietsers 1) Hoe bent u hier gekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) auto lopend trein bus taxi anders, namelijk. 2) Waar gaat u naar toe? Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden anders, namelijk. Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden bezoek Stadskantoor anders, namelijk. U reist niet per trein/bus U woont in de omgeving U werkt in de omgeving U gaat in de omgeving naar school U heeft een zakelijk afspraak U heeft een prive afspraak anders, namelijk. 3) Hoe vaak maakt u deze reis?

26 (vrijwel) dagelijks 1 x/week 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig

27 4) Maakt u ook wel eens gebruik van de fiets om hier naar toe te komen? ja, -> vraag 5 nee, -> vraag 6 5) Als u met de fiets komt waar stalt u deze dan? Westerlaan bewaakt ns lubeckgarage Oosterlaan lubeckplein Hanzelaan 6) Is de fiets voor u een reëel alternatief? ja, -> vraag 7 nee, want afstand is te groot U heeft geen fiets Anders, namelijk. 7) Stel dat er op Zwolle CS voldoende goede fietsparkeervoorzieningen zouden zijn waardoor de fiets eenvoudig en snel te parkeren is, zou u dan wel met de fiets naar CS gaan? Ja, altijd Ja, meestal Ja, soms Nee 8) Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de fietsenstalling in de omgeving? 9) Wat is de postcode van uw vertrekadres (4 cijferig)

28 Door enquêteur zelf in te vullen Leeftijd jaar jaar jaar 64 ouder jaar Geslacht Man Vrouw Locatie Noordzijde Zuidzijde Weersomstandigheden Tijdstip

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Onderzoek station Breukelen Rapport

Onderzoek station Breukelen Rapport Rapport Rapport in opdracht van ROCOV-Utrecht 19 januari 2011 rapportnummer: 4144-R-E auteur(s): Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Conradstraat 8D Heresingel 12 Postbus 2873 Postbus

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht Documentbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding de eerdere stationsgebouwen van 1872 en 1973 hoofdingang van het huidige station Barendrecht 1 http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/overzicht_aantal_in-_en_uitstappers_per_station_2013-2015-147737

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek inzicht Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2572 www.zwolle.nl Klanttevredenheidsonderzoek e-mail Tevredenheid over dienstverlening via e-mail

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei 2006 Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 1. FIETSGEBRUIK IN HEERLEN...5 2. FIETSINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere

Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere InhoudSamenvat-Inhouting...3 Voorwoord...3 Onderzoeksopzet...4 Algemene vragen...5 Vragen over fiets- en brommergebruik...6 Vragen over

Nadere informatie

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle.

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. Inleiding Stelt u zich eens voor. U gaat met de fiets naar het station en u heeft haast.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Naast de enquête onder bezoekers van coffeeshops in West en Oost zijn gegevens geanalyseerd

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Fietstransferia. In opdracht van. Gemeente Houten. Maart 2012 Rianne van Beek MSc. Resultaten

Fietstransferia. In opdracht van. Gemeente Houten. Maart 2012 Rianne van Beek MSc. Resultaten Fietstransferia Resultaten In opdracht van Gemeente Houten ADV Market Research Willem Arntszlaan 115 C 3734 EE Den Dolder www.adv-mr.com Maart 2012 Rianne van Beek MSc 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Warenmarkt Vredenburg

Warenmarkt Vredenburg Warenmarkt Vredenburg Onderzoek naar de redenen waarom mensen de markt bezoeken. Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Evaluatie pilot "way finding" Onderzoek, Informatie en Statistiek

Evaluatie pilot way finding Onderzoek, Informatie en Statistiek In opdracht van: Verkeer & Openbare ruimte Projectnummer: 15117 Christel van Dijk Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam Christel.van.Dijk@amsterdam.nl

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013

Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep. Gemeente Ubbergen Juni 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Wmo 2012 Wmo-hulpmiddelen onder de loep Gemeente Ubbergen Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research BV Zuiderval 70 7543 EZ Enschede tel. (053) 4825000 Rapportnummer 2013/033 Datum

Nadere informatie

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo?

1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? Mobiliteit binnen de gemeente Venlo 7 6 5 4 3 2 1 1. Maakt u gebruik van het openbaar vervoer in Venlo? 3% 7% 29% Ja, dagelijks Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, af en toe (minder dan een keer per kwartaal)

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

ktt Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes C Man.r -i. - abt Ik ; ,sv..., !:.

ktt Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes C Man.r -i. - abt Ik ; ,sv..., !:. Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes.! ktt Ik ; - ii Man.r -i. -,4,._ '. abt - 1 1-,sv...,!:. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad. Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel

Binnenstadsmonitor. Appendix Factsheets. De staat van de Rotterdamse binnenstad.  Rotterdam.nl/onderzoek stadswinkel www.rotterdam.nl Rotterdam.nl/onderzoek 0800-1545 stadswinkel Gemeente Rotterdam Rotterdamse Serviceorganisatie Onderzoek en Business Intelligence Blaak 34 3011 TA Rotterdam Postadres: Postbus 21323 3001

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

LEERLINGENVERVOER 2013

LEERLINGENVERVOER 2013 LEERLINGENVERVOER 2013 2 Leerlingenvervoer 2013 September 2013 3 In opdracht van: Afdeling Werk en Welzijn Uitgevoerd door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer september 2013

Nadere informatie

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september

Rapport REIZIGERSONDERZOEK. Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september Rapport REIZIGERSONDERZOEK Gedecentraliseerde treindiensten Limburg 26 september 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2017/109 Datum

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen

Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Parken in Deventer Een peiling onder de Deventer bevolking naar bekendheid met en bezoek aan Rijsterborgherpark, Nieuwe plantsoen en Worpplantsoen Afdeling Onderzoek en Statistiek Marieke Hottenhuis December

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen

Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen inzicht Advies en Faciliteiten Informatie Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 R.Dekker@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek Wonen Welzijn Zorg Kampen Onderzoeksvoorstel

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek P+R Station Lent. Vervolgmeting 2005

Gebruikersonderzoek P+R Station Lent. Vervolgmeting 2005 Gebruikersonderzoek P+R Station Lent Vervolgmeting 2005 Gemeente Nijmegen Afd. Onderzoek en Statistiek Januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding en doel onderzoek 3 1.2 De onderzoeksvragen

Nadere informatie

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren. Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle

Spoorzone Zwolle. Noordzijde Fietsparkeren.  Fietsenkelder. Gevolgen perronverbreding. Gevolgen aanleg passerelle Spoorzone Noordzijde Fietsparkeren sen bij het station. Er zijn nu circa 7.3 stallingsplekken voor noordkant. In 23 zijn er ongeveer 12. plekken nodig. Ruimtelijk wensbeeld De spoorzonepartners werken

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel

Gebruik en waardering van het open water in Leiden. Uitkomsten peiling LeidenPanel Gebruik en waardering van het open water in Leiden Uitkomsten peiling LeidenPanel Colofon Serie Statistiek 2012 / 11 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) Postbus

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

Tabellenboek en wordclouds digipanel

Tabellenboek en wordclouds digipanel Binnenstadsmonitor 2014 Tabellen en digipanel Tabellenboek en wordclouds digipanel Algemene informatie Tabel 1 Leeftijd van respondenten, 1998-2014 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010* 2012 2014* 16-25jr

Nadere informatie

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004

Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Connexxion Internetpanel Zuid-Holland 2004 Samenvatting van de resultaten Connexxion Afdeling Marketing & Verkoop December 2004 1. Inleiding In het voorjaar van 2004 konden busreizigers in Zuid-Holland

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Haren 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Haren. Uitgave Deze publicatie is een uitgave

Nadere informatie

Wayfinding April 2012 Rapport versie 1 Projectnr 2012f3376

Wayfinding April 2012 Rapport versie 1 Projectnr 2012f3376 We verlaten de gebaande paden, want daar zoekt iedereen. Zo vinden we nieuwe wegen. En toeval of niet. Vaak vinden we juist hier de antwoorden. Kijk verder, kom verder April 2012 Rapport versie 1 Projectnr

Nadere informatie

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen

Stadsenquête A4 Uit hoeveel personen bestaat uw huishouden, uzelf meegerekend? personen Hoofdstuk 2. Profiel Leidenaar Samenvatting Leiden heeft op 1 januari 2003 117.732 inwoners, ruim 500 meer dan een jaar eerder. Hoofdstuk 2 geeft een profiel van de inwoners van Leiden. Dit hoofdstuk is

Nadere informatie