Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle"

Transcriptie

1 fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus AM Zwolle Telefoon (038) Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer Versie Datum september 2014

2 Inhoud Samenvatting 1 Inleiding 4 2 Algemeen 4 3 Huidige stallingen Rapportcijfer stalling Is er voldoende plaats? Soort fiets Gebruik fietsenstallingen Herkomst gebruikers Waarom maakt men gebruik van een stalling Waar gaat men heen Bestemming en herkomst gebruikers stalling Reismotief Reist niet met het openbaar vervoer 15 5 Wat mag er in een toekomstige stalling niet ontbreken Niet - fietsers 17 7 Bijlagen Gebiedsindeling Postcodegebieden per stadsdeel Reismotief fietsers Vragenlijsten Fietsers Niet-fietsers 25

3 Samenvatting Fietsers De onderzoeksresultaten van de fietsenquete laten een representatief beeld zien van de gebruikers van de verschillende fietsenstallingen. Uit dit onderzoek blijkt dat de gebruikers over het algemeen tevreden zijn over de fietsenstallingen. De bewaakte stallingen scoren daarbij wel duidelijk beter dan de onbewaakte stallingen. De verdeling tussen gebruikers van stallingen aan de noordzijde en zuidzijde van het station is 70-30, dit bevestigt de tot op heden gehanteerde aannames. Opvallend is dat gebruikers niet altijd gebruik maken van de stalling die op basis van hun herkomst verwachten mag worden. Hierbij spelen andere motieven een rol. De belangrijkste redenen om te kiezen voor een bepaalde locatie zijn de aanwezigheid van bewaking of de nabijheid van de bestemming. Het realiseren van een (betere) bewaakte stalling aan de zuidzijde en fietsenstalling die aansluit bij de bestemming, kan mogelijk zorgen voor een verschuiving in het gebruik van de fietsenstallingen. Vooral gebruikers van het maaiveldparkeren aan de noordzijde geven aan dat er te weinig capaciteit is. Dit terwijl er nog wel voldoende ruimte is in zowel de bewaakte stalling als bij het maaiveldparkeren aan de zuidzijde. Het lijkt er op dat de aanwezigheid van capaciteit niet leidend is bij het maken van een keuze voor de stalling (en ook geen overweging om voor een andere locatie te kiezen). Wensen die gebruikers van de huidige stalling hebben zijn vooral gericht op meer capaciteit, meer ruimte en meer kwaliteit zoals bewaking, verlichting, fietspompen en een fietsenmaker. Daarnaast blijkt uit de inventarisatie van het soort fietsen dat het aandeel specials veel groter is dan tot nu toe aangenomen. Dit percentage zal naar verwachting in de toekomst alleen maar groeien. Deze specials stellen andere eisen aan de inrichting van het fietsparkeren. Niet-fietsers Uit het onderzoek blijkt dat er duidelijk sprake is van een latente vraag bij de niet fietsers. Voor ongeveer 20% van de niet fietsers geldt dat ze wel met de fiets zouden komen als de fietsvoorzieningen beter zijn. Het gaat daarbij vooral om aspecten zoals meer capaciteit en ruimte en betere bewaking.

4 1 Inleiding In het kader van de ontwikkeling van de spoorzone is onderzoek verricht naar het gedrag en de wensen van de gebruikers van de fietsenstallingen. En daarbij is specifiek gekeken naar de verdeling noord-zuid, herkomst van de gebruikers en wie welke stalling gebruikt en waarom. De enquete is zowel onder fietsers, als niet fietsers (om de eventuele latente vraag te peilen) gehouden. In het onderzoek zijn de volgende stallingen betrokken. Aan de noordzijde van het station de stallingen: Oosterlaan, betaald NS en Westerlaan. Aan de zuidzijde de stallingen Lubeckplein, Lubeckgarage en Hanzelaan. 2 Algemeen Aan het onderzoek hebben in totaal 1121 personen deelgenomen. Hiervan kwamen er 865 met de fiets. De overige 256 respondenten kwamen vooral met de trein, bus, auto of lopend. Het volgende overzicht geeft de verdeling van de alle respondenten naar leeftijd. leeftijdsklassen % jaar jaar jaar jaar en ouder 5 totaal 100 De meeste respondenten(39%) treffen we aan in de leeftijdscategorie jaar. De verdeling naar geslacht is vrij evenwichtig. 52% mannen en 48% vrouwen. In bijlage 6.4 staat de vragenlijst van de fietsers en niet-fietsers. Van de fietsers komt tweederde uit Zwolle. Van de niet-fietsers komt 20% uit Zwolle. Het onderzoek is in de periode van 13 tot en met 17 mei gehouden. Eenmaal s morgens van van 8.00 uur tot 10 uur en driemaal van uur tot uur, waarvan 1 keer op een zaterdag. Daarbij waren de weersomstandigheden goed (zonnig/droog/bewolkt). De invulling van de vragenlijsten is gelijkmatig verdeeld over dag en tijd afgenomen. In hoofstuk 3 t/m 5 staan de resultaten van de fietsers en in hoofdstuk 6 beknopt de resultaten van de niet-fietsers.

5 3 Huidige stallingen In dit hoofdstuk gaat het om de uitkomsten van de respondenten die per fiets zijn gekomen en gebruikmaken van een fietsenstalling. 3.1 Rapportcijfer stalling De respondent die met de fiets komen is gevraagd de stalling waar men de fiets heeft gestald te beoordelen met een rapportcijfer. Rapportcijfer stalling ,2 7,5 6,1 7,5 6,6 6,3 Er zitten geen grote verschillen in de beoordeling van de stallingen aan de Noord- en Zuidzijde. De bewaakte stallingen scoren ruim voldoende. Het maaiveldparkeren krijgt een mager zesje.

6 3.2 Is er voldoende plaats? Is er voldoende plaats? in procenten 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% nee ja Aan de Noordzijde zien we ca. 50% van de respondenten heeft aangegeven dat er onvoldoende plaats is, dit geldt voor zowel de Westerlaan als de Oosterlaan. Aan de Zuidzijde is dat 40%. De bewaakte stalling van NS heeft geen capaciteitsproblemen evenals de stalling Lubeckgarage aan de Zuidzijde. Slechts 40% van de respondenten die hun fiets stallen aan de Hanzelaan hebben aangegeven dat er voldoende plaats is.

7 3.3 Soort fiets Soort fiets in procenten standaard fiets bakfiets mamma fiets racefiets fiets met mand electriche fiets overig Ruim 86% maakt gebruik van een standaard fiets. Daarna volgen specials zoals bakfietsenracefietsen of e-bikes. Dit aantal is aanzienlijk hoger dan tot nu toe aangenomen en de verwachting is dat deze groep in de toekomst alleen maar zal groeien. Dit heeft consequenties voor de inrichting van de fietsenstalling.

8 3.4 Gebruik fietsenstallingen Van het totaal aantal respondenten maakt 70% gebruik van een fietsenstalling gelegen aan de noordzijde van het station en 30% van stallingen ten zuiden van het station. Gebruik fietsenstallingen in procenten % Noordzijde Zuidzijde 0 Voor stallingen aan de Noordzijde zien we dat verhoudingsgewijs naarmate de frequentie van stallen afneemt (van vrijwel dagelijks naar eenmalig) het gebruik minder wordt. Voor stallingen gelegen aan de Zuidzijde zien we het beeld tegenovergesteld.

9 3.5 Herkomst gebruikers Kijken we specifiek naar de herkomst en stalling dan zien we het volgende beeld. Herkomst respondenten en plaats van stalling 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Zuid Stad (incl.oost) Noord West buiten Zwolle stalling Zuidzijde stalling Noordzijde Respondenten afkomstig uit stadsdelen Stad( incl.oost), Noord en West stallen hun fiets vooral aan de noordkant. En een omgekeerd beeld zien we voor de respondenten afkomstig uit Zuid. Respondenten afkomstig van buiten Zwolle maken vooral gebruik van de stallingen aan de Noordzijde. Toch zien we dat ongeveer een kwart van de respondenten uit Zuid gebruik maakt van een stalling aan de Noordzijde. En ruim 20% van de respondenten uit de rest van Zwolle zet haar fiets in een stalling gelegen aan de Zuidzijde. Er is dus sprake van een overlooppotentieel.

10 3.6 Gebruik van een stalling Gebruik fietsenstalling Noordzijde in procenten % Westerlaan Bewaakt NS Oosterlaan Noordzijde 0 vrijwel dagelijks 2 tot 3 x/ week wekelijks incidenteel eenmalig Van de respondenten die gebruikmaken van een stallingen aan de Noordzijde, stalt ongeveer 60% vrijwel dagelijks zijn / haar fiets daar. De stalling BewaaktNS wordt verhoudingsgewijs vaker gebruikt door personen die incidenteel/eenmalig hun fiets stallen.

11 Gebruik fietsenstalling Zuidzijde in procenten % Lubeckgarage Lubeckplein Hanzelaan Zuidzijde 0 vrijwel dagelijks 2 tot 3 x/ week wekelijks incidenteel eenmalig Aan de Zuidzijde zien we dat vooral de stalling Lubeckgarage door de respondenten het vaakst dagelijks gebruikt wordt. Het Lubeckplein wordt meer incidenteel gebruikt.dit heeft o.a. te maken met het stallingsmotief, het Lubeckplein wordt bijvoorbeeld veel gebruikt door bezoekers van het stadskantoor Reden voor stalling Noordzijde in procenten % prijs aanrijroute ligging en bestemming vanwege toezicht overig 0 Westerlaan Bewaakt NS Oosterlaan Noordzijde De belangrijkste reden voor het gebruik van een stalling aan de Noordzijde is de aanrijroute. Dit geldt met name voor de stalling Westerlaan met respondenten afkomstig uit de stadsdelen Stad (incl. Oost), Noord, West en buiten Zwolle. Voor de Oosterlaan is vooral ligging en bestemming de reden om gebruik te maken van deze stalling. Het

12 mag geen verwondering zijn dat voor de stalling BewaaktNS het toezicht de belangrijkste reden is. Zelfs respondenten vanuit Zuid maken om die reden gebruik van deze stalling. Ligging bij bestemming is ook nog voor een aantal respondenten uit Zuid een reden om gebruik te maken van een stalling aan de Noordzijde. Reden voor stalling Zuidzijde in procenten % prijs aanrijroute ligging en bestemming vanwege toezicht overig De stallingen Lubeckplein en Hanzelaan worden vooral gebruikt i.v.m de ligging en bestemming. Bij het Lubeckplein zien we ook vooral dat vanuit stadsdeel Stad (incl. Oost) en Noord gebruik gemaakt wordt van deze stalling. Ligging en bestemming is voor respondenten een belangrijke reden om gebruik te maken van stallingen aan de Zuidzijde. Zij werken in deze omgeving, hebben een zakelijke afspraak of men brengt een bezoek aan het stadskantoor. 4 Waar gaat men heen 4.1 Bestemming en herkomst gebruikers stalling De respondenten is gevraagd waar men naar toe gaat en op welke wijze. Dit kan zijn wanneer men de fiets komt ophalen en de reis vervolgd (overwegend binnen Zwolle) of de fiets wordt gebracht voor stalling en de reis verder gaat met trein, bus etc

13 60 Vervolg reis naar stallingslokatie % Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis U reist niet per trein/bus Ongeveer 44% heeft aangegeven als vervolg van de reis met de bus of trein te vertrekken vanuit Zwolle. Respondenten met deze vervoerswijze zien we verhoudingsgewijs minder in de stallingen Lubeckplein en Lubeckgarage. Niet openbaar vervoerreizigers zien we vooral hun fiets stallen bij het Lubeckplein, Lubeckgarage en Westerlaan. In bijlage 5.3 staan de absolute aantallen vermeld van het volg van de reis en waar men stalt. Het reismotief staat in de volgende grafieken.

14 4.2 Reismotief Met trein of bus vanuit Zwolle naar station... in procenten % Bijna 45% van de respondenten geeft aan naar huis te gaan. Rond de 17% van de rezigers geeft aan Zwolle te verlaten om elder te gaan werken en hiervoor wordt gebruik gemaakt van het openbaar vervoer. In de groep overig zit o.a. sport, cultuur, prive afspraken. Zwolle is eindbestemming en vervolgt reis... in procenten %

15 Meer dan 60% gaat naar huis. Zij komen dus van elders en wonen in Zwolle. Dan komt er ca 17% om in Zwolle te werken. En we zien nog een klein aandeel dat komt voor een bezoek aan het stadskantoor en opleiding / school. 4.3 Reist niet met het openbaar vervoer 16% reist niet per bus of trein en stalt vooral in de Westerlaan, Lubeckgarage en Lubeckplein. De volgende grafiek geeft aan waarom men niet reist per trein / bus. Reist niet per trein / bus. in procenten % Rond de 40% woont in de omgeving, men gaat naar huis of werkt in de directe omgeving. 5 Wat mag er in een toekomstige stalling niet ontbreken. Op deze vraag hebben respondenten diverse antwoorden gegeven. Hieronder staat een korte sanvatting per stalling.

16

17 6 Niet - fietsers In dit hoofdstuk staan beknopt de reultaten van de enquete onder niet - fietsers. 69% van de interviews is afgenomen aan de Noordzijde en 31% aan de Zuidzijde. Als eerste is gevraagd op welke wijze men reist Vervoermiddel niet-fietsers in procenten 0 auto lopend trein bus taxi Ruim 55% komt met de trein gevolgd door lopend. Het overgrote deel gaat naar huis, school of werk. Bezoek aan familie en een dagje uit wordt ook regelmatig vermeld. Hoe vaak maakt u deze reis? in procenten (vrijwel) dagelijks 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig 40% van niet fietsers maakt dagelijks dezelfde reis (met name naar huis, school of werk).

18 . Bijna 20% van de niet fietsers geeft aan zo nu en dan ook weleens gebruik te maken van de fiets. En stalt de fiets dan overwegend in de bewaakte NS stalling of aan de Hanzelaan. Voor 23% van het totaal aantal niet - fietsers is de fiets een reeel alternatief. Van degene waarvoor dit niet geldt, heeft omgeveer de helft aangegeven dat de afstand te groot is om die met de fets af te leggen. Ongeveeer 20% niet-fietsers is te verleidien om met de fiets te komen door de aanwezigheid van kwalitatief goede stallingen. 80% van de groep die aangegeven heeft aangegeven dat de fiets een reeel alternatief is, zou met de fiets naar het station komen wanneer er voldoende goede fietsparkeervoorzieningen zijn waardoor de fiets eenvoudig en snel te parkeren is. Respondenten die weleens gebruik maken van een fietsenstalling hebben de volgende opmerkingen gemaakt t.a.v. de huidige stallingen: meer ruimte meer plekken / ruimere plekken te rommelig fietsen verdwijnen te veel bewaking/beveiliging

19 7 Bijlagen 7.1 Gebiedsindeling

20 7.2 Postcodegebieden per stadsdeel

21 7.3 Reismotief fietsers

22 7.4 Vragenlijsten Fietsers 1 Hoe vaak maakt u gebruik van deze stalling? (vrijwel) dagelijks 1 x/week 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig 2 Is er altijd voldoende plaats? / Kunt u de fiets gemakkelijk stallen? ja nee 3 Wat voor fiets heeft u? (wanneer mogelijk door enqueteur zelf ) standaard fiets bakfiets mamma fiets racefiets fiets met mand elektrische fiets overig 4 Waarom maakt u gebruik van deze fietsenstalling? prijs ligging aan aanrij/vervolg route overig.. ligging dicht bij bestemming vanwege toezicht 5 Kunt u met een rapportcijfer aangeven wat u van deze fietsenstalling vindt? 6) Wat mag er in een nieuwe fietsenstalling niet ontbreken?

23 7) Wat is de postcode van uw vertrekadres (4 cijferig) 8) Waar gaat u naar toe? Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden anders, namelijk. Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden bezoek Stadskantoor anders, namelijk. U reist niet per trein/bus U woont in de omgeving U werkt in de omgeving U gaat in de omgeving naar school U heeft een zakelijk afspraak U heeft een prive afspraak anders, namelijk. 9) Via welke route bent u hier gekomen/vertrekt u? Westerlaan Van Karnebeektunnel Overig Oosterlaan Koggetunnel Door enquêteur zelf in te vullen Leeftijd (schatting) jaar jaar

24 35 64 jaar 64 ouder jaar Geslacht Man Vrouw Locatie Westerlaan bewaakt ns lubeckgarage Oosterlaan lubeckplein Hanzelaan Wanneer Datum Tijd: uur uur uur uur uur uur uur uur Weersomstandigheden Overig

25 7.4.2 Niet-fietsers 1) Hoe bent u hier gekomen? (meerdere antwoorden mogelijk) auto lopend trein bus taxi anders, namelijk. 2) Waar gaat u naar toe? Met trein of bus vanuit Zwolle, naar station om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden anders, namelijk. Zwolle is eindbestemming en u vervolgt uw reis om naar mijn werk te gaan zakelijke afspraak/vergadering e.d. bezoeken evenement/congres om te winkelen bezoek familie/vrienden bezoek Stadskantoor anders, namelijk. U reist niet per trein/bus U woont in de omgeving U werkt in de omgeving U gaat in de omgeving naar school U heeft een zakelijk afspraak U heeft een prive afspraak anders, namelijk. 3) Hoe vaak maakt u deze reis?

26 (vrijwel) dagelijks 1 x/week 2 tot 3x/week wekelijks incidenteel éénmalig

27 4) Maakt u ook wel eens gebruik van de fiets om hier naar toe te komen? ja, -> vraag 5 nee, -> vraag 6 5) Als u met de fiets komt waar stalt u deze dan? Westerlaan bewaakt ns lubeckgarage Oosterlaan lubeckplein Hanzelaan 6) Is de fiets voor u een reëel alternatief? ja, -> vraag 7 nee, want afstand is te groot U heeft geen fiets Anders, namelijk. 7) Stel dat er op Zwolle CS voldoende goede fietsparkeervoorzieningen zouden zijn waardoor de fiets eenvoudig en snel te parkeren is, zou u dan wel met de fiets naar CS gaan? Ja, altijd Ja, meestal Ja, soms Nee 8) Wat zou er verbeterd kunnen worden aan de fietsenstalling in de omgeving? 9) Wat is de postcode van uw vertrekadres (4 cijferig)

28 Door enquêteur zelf in te vullen Leeftijd jaar jaar jaar 64 ouder jaar Geslacht Man Vrouw Locatie Noordzijde Zuidzijde Weersomstandigheden Tijdstip

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014

RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 RAPPORT EVALUATIE 2 KAARTJE HEUVELLANDLIJN 2014 Opdrachtnemer: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Gemeente Maastricht Opdrachtgever: Roy Cornelissen Projectleider Topdagen en Evenementen Programmabureau

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo

Fietsparkeren in het centrum van Hengelo Resultaten van een onderzoek naar het fietsparkeergedrag van binnenstadbezoekers op een zaterdagmiddag in augustus 2014 november 2014 Uitgave van afdeling Hengelo van de Fietsersbond Beursstraat 10-6 7551

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F:

Faradaystraat 2a Postbus DB Zwolle T: F: BVA Faradaystraat 2a Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 F:038-4604912 Fietsenstalling Station Haren 1.117-1 - bepaling aantal stallingsvoorzieningen oostzijde - 10 maart 2014 Gemeente Haren 1.

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio

Fiets in de metro. Martijn Epskamp. Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart In opdracht van de Stadsregio Fiets in de metro Fiets in de metro Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) maart 2008 In opdracht van de Stadsregio Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Mobiliteit

Hoofdstuk 21. Mobiliteit Hoofdstuk 21. Mobiliteit Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in de mobiliteit van Leidenaren is dit jaar in de Stadsenquête voor het eerst gevraagd om voor één dag alle verplaatsingen van die dag aan

Nadere informatie

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF

ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF ENQUÊTE GEBRUIK OPENBAAR VERVOER GROTE MARKT EN A-KERKHOF 1. Inleiding In opdracht van de gemeente Groningen heeft onderzoeks- en adviesbureau INTRAVAL een enquête uitgevoerd naar het gebruik van het openbaar

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Onderzoek station Breukelen Rapport

Onderzoek station Breukelen Rapport Rapport Rapport in opdracht van ROCOV-Utrecht 19 januari 2011 rapportnummer: 4144-R-E auteur(s): Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Conradstraat 8D Heresingel 12 Postbus 2873 Postbus

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport

Onderzoek lijnvoering Oss Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport Onderzoek lijnvoering Eindrapport in opdracht van Provincie Noord-Brabant 10 januari 2012 rapportnummer: 4397-R-E02 auteurs: M.T. Te Wierik en H.J. Zoer Tanthofdreef

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn

Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Hoofdstuk 15. RijnGouwelijn Samenvatting Op dit moment maakt zes op de tien Leidenaren gebruik van de trein, ruim vier op de tien van de bus binnen Leiden en een kwart van de bus naar een plaats in de

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015

Passantenonderzoek. Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Station Laan van NOI te Den Haag/Voorburg Najaar 2015 Opdrachtnummer: 33-2573 Dataverzameling: oktober 2015 Oplevering: oktober 2015 Projectbegeleiding: drs. J.P. Verwaaijen Strabo bv Marktonderzoek en

Nadere informatie

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden

Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden Rapportage LeidenPanel Binding met Leiden In de eerste helft van februari 2013 is de leden van het LeidenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA

BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA BURGERPANEL MOERDIJK OVER LEVENDIGE CENTRA Gemeente Moerdijk November 2018 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2018/177 Datum November

Nadere informatie

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Fietsenstalling. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Fietsenstalling ADV Market Research B.V. Den Dolder, 14 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht

Verkenning locaties fietsparkeren station Barendrecht Documentbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding de eerdere stationsgebouwen van 1872 en 1973 hoofdingang van het huidige station Barendrecht 1 http://www.treinreiziger.nl/kennisnet/overzicht_aantal_in-_en_uitstappers_per_station_2013-2015-147737

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact Zondagsbeleving Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving

Nadere informatie

Prognose fietsparkeerplekken station Overvecht Tuindorpzijde

Prognose fietsparkeerplekken station Overvecht Tuindorpzijde Prognose fietsparkeerplekken station Overvecht Tuindorpzijde Actieplan Fietsparkeren Niets is makkelijker dan fietsen naar het station, zeker in grote steden. Veel treinreizigers doen dat, en hun aantal

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018

Peiling Bibliotheek Olst-Wijhe Oktober 2018 Peiling Bibliotheek - Oktober 2018 Resultaten Inleiding De gemeenteraad van - heeft in 2014 een besluit genomen over de toekomst van het bibliotheekwerk in - tot en met 2020. Daarbij is onder andere gekozen

Nadere informatie

Verkeer en vervoer in Helmond

Verkeer en vervoer in Helmond D. Vragenlijst VERKEER EN VERVOER A. VERVOERSMIDDELEN 1 Wilt u aangeven hoeveel van de volgende vervoersmiddelen er in uw huishouden aanwezig zijn? - Fiets - Personenauto - Bromfiets, scooter, motor (tweewielig

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Internetpanel over de proef met de gratis bus

Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus Internetpanel over de proef met de gratis bus In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement

Nadere informatie

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam

Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Coffeeshops, bezoekersstromen, motieven voor bezoek en spreiding in Amsterdam ~ Stevige blowers in en rond Amsterdam Naast de enquête onder bezoekers van coffeeshops in West en Oost zijn gegevens geanalyseerd

Nadere informatie

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING

BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING BEROEPSBEVOLKING EN PENDEL PROVINCIE FLEVOLAND 2000 SAMENVATTING Arbeidsmarkt Arbeidsparticipatie Van de 15 tot 65-jarige bevolking in Flevoland behoort 71% tot de beroepsbevolking (tabel 1) tegenover

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek inzicht Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2572 www.zwolle.nl Klanttevredenheidsonderzoek e-mail Tevredenheid over dienstverlening via e-mail

Nadere informatie

Onderzoek parkeren 2019

Onderzoek parkeren 2019 Onderzoek parkeren 2019 ONDERZOEK PARKEREN 2019 April 2019 Samenstelling rapport: Mariëlle Bartels, afdeling JABO/Onderzoek en Statistiek In opdracht van: Desirée Kluyver, afdeling Stadsontwikkeling JABO/Onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Parkeren

Hoofdstuk 25. Parkeren Hoofdstuk 25. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Jongeren, inwoners uit de Binnenstad, alleenstaanden en huishoudens met een lager inkomen hebben relatief

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Openingstijden Stadswinkels 2008

Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 Openingstijden Stadswinkels 2008 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2008 In opdracht van Publiekszaken afdeling Beleid

Nadere informatie

Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere

Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere Evaluatie fiets- en brommerparkeren in het Stadscentrum van Almere InhoudSamenvat-Inhouting...3 Voorwoord...3 Onderzoeksopzet...4 Algemene vragen...5 Vragen over fiets- en brommergebruik...6 Vragen over

Nadere informatie

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten harmonie Advies en Faciliteiten Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 25 69 Fax (038) 498 28 59 GJ.Willighagen@zwolle.nl www.zwolle.nl Onderzoek kanaalkeuze ZETgemeenten

Nadere informatie

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of Beste bewoner van Noord Groningen, In samenwerking met gemeenten doen de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar mobiliteit van bewoners van de gemeenten Appingedam, Bedum,

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Parkeeronderzoek P + R terreinen

Parkeeronderzoek P + R terreinen Met behulp van deze enquête willen we achterhalen wat de herkomst, parkeerduur en motief is van parkeerders op P+R-terreinen in Noord-Holland. Met behulp van deze informatie werkt de Provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg

Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Warenmarkt Vredenburg Junipeiling 2014: Warenmarkt Vredenburg Voor de gemeente Utrecht maar

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren

Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, de stand van zaken. Typ hier om tekst in te voeren. Typ hier om tekst in te voeren Fietsparkeren in Nederlandse gemeenten, Typ hier om tekst in te voeren de stand van zaken Typ hier om tekst in te voeren Frank Borgman. Onderzoeker Fietsersbond Maart 2010 2 1. Inleiding Fietsers hebben

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei 2006 Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 1. FIETSGEBRUIK IN HEERLEN...5 2. FIETSINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein.

Stadspark. Een stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D. November Marjolein Kolstein. Stadspark Een stadspanelonderzoek Marjolein Kolstein November 2018 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 1.1 Aanleiding van het onderzoek 4 1.2 Doel van het onderzoek 4 1.3 Opzet van

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Camera s op de Nelson Mandelabrug Evaluatie veiligheidsbeleving Juni 2010

Camera s op de Nelson Mandelabrug Evaluatie veiligheidsbeleving Juni 2010 Camera's op de Nelson Mandelabrug Evaluatie veiligheidsbeleving 2010 Camera s op de Nelson Mandelabrug Evaluatie veiligheidsbeleving 2010 Juni 2010 In opdracht van: Analyse en verslaglegging: Marcel Janssen,

Nadere informatie

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014

Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners. Zomer 2014 Monitoring tevredenheid en gebruik Nulmeting onder bewoners Zomer 2014 nulmeting Monitoring tevredenheid en gebruik van het OV onder bewoners Monitoren tevredenheid en gebruik Om na afloop van de pilot

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1

ONDERZOEK WEBSITE. Gemeente Hulst. GfK Panel Services I mei 2013. GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 ONDERZOEK WEBSITE Gemeente Hulst GfK Panel Services I mei 2013 GfK 2013 Onderzoek website gemeente Hulst 31 mei 2013 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Gebruik website Zoekmachine

Nadere informatie

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle.

GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. GEEF FIETSEN DE RUIMTE! Een vernieuwde inventarisatie van het tekort aan fietsenrekken rond het NS station in Zwolle. Inleiding Stelt u zich eens voor. U gaat met de fiets naar het station en u heeft haast.

Nadere informatie

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer

Buurt- en dorpsenquête Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer Buurt- en dorpsenquête 2009 Openbaar vervoer In juni 2009 hebben 7.250 inwoners van 18 jaar en ouder een uitgebreide vragenlijst ontvangen in het kader van

Nadere informatie

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter

Rapportage. Parkeeronderzoek Stationsgebied Wijchen. April Eindrapportage. Gemeente Wijchen Mw. C. Bitter Rapportage Parkeeronderzoek Stationsgebied Eindrapportage Opdrachtgever Gemeente Mw. C. Bitter Opdrachtnemer Dufec Onderzoekt wat mensen beweegt Mark Mulders, Bart Dolstra Dufec houdt zich bezig met data.

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013

Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013 Colofon "Klanttevredenheid WMO vervoer Opsterland 2013" Klanttevredenheidsonderzoek naar het WMO vervoer in de gemeente Opsterland. Uitgave Deze publicatie

Nadere informatie

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college,

Schiedam, 5 november Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam. Geachte collega's, geacht college, GROEN: Schiedam, 5 november 2008 Aan: het college en de gemeenteraad van Schiedam Geachte collega's, geacht college, In het voorjaar 2008 hebben GroenLinks en D66 een passantenonderzoek uitgevoerd in het

Nadere informatie

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017

Gemeente Moerdijk. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 20 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 20 juni 2017 DATUM 20 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

ktt Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes C Man.r -i. - abt Ik ; ,sv..., !:.

ktt Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes C Man.r -i. - abt Ik ; ,sv..., !:. Fiets parkeren in centrumgebieden bijlagenrapport: bezoekersenquêtes.! ktt Ik ; - ii Man.r -i. -,4,._ '. abt - 1 1-,sv...,!:. Rijkswaterstaat Adviesdienst Verkeer en Vervoer Bureau Dokumentatie Postbus

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets In deze vragenlijst willen we graag weten hoe je je verplaatst. 1. Welke van de volgende vervoermiddelen zijn in jouw huishouden aanwezig? Geef per categorie het aantal aan. Als er van een bepaalde categorie

Nadere informatie

DEELFIETSGEBRUIK IN AMSTERDAM onderzoek onder gebruikers van FlickBike

DEELFIETSGEBRUIK IN AMSTERDAM onderzoek onder gebruikers van FlickBike DEELFIETSGEBRUIK IN AMSTERDAM onderzoek onder gebruikers van FlickBike Arnoud van Waes Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling Universiteit Utrecht Karla Münzel Copernicus Instituut voor Duurzame

Nadere informatie

Project Verlichting, woonwijken en sociale veiligheid

Project Verlichting, woonwijken en sociale veiligheid Project Verlichting, woonwijken en sociale veiligheid eerste resultaten van een langjarig onderzoek Daaf de Kok en Harm Jan Korthals Altes Aanleiding voor het project Wereldwijd mondjesmaat wetenschappelijk

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Panelonderzoek

Openbaar Vervoer Panelonderzoek Openbaar Vervoer Panelonderzoek Stadspanel en Ten Boer-panel over openbaar vervoer Kübra Ozisik Juni 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Openbaar vervoer... 4 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie