Resultaten fietsenquête

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Resultaten fietsenquête"

Transcriptie

1 Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1

2 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten Verdeling respondenten per locatie o.b.v. postcode 4 35% 25% 2 15% 5% Regio Groningen Assen Groningen Overig 2

3 Gebruik fiets In Groningen zijn er veel fietsliefhebbers! Maar liefst 95% gebruikt 1 keer per week de fiets. Gebruik fiets x locatie Regio Groningen Assen (215 resp.) Groningen (300 resp.) Overig (110 resp.) Respondenten uit de gemeente Groningen fietsen vaker dan mensen uit de andere gebieden. De respondenten uit de regio Groningen- Assen en overige gebieden komen overeen qua fietsfrequentie. 3

4 Dagbesteding Veel bewoners in de provincie Groningen werken of part-time of full-time (opgeteld 74%). 14% is gepensioneerd. Relatief weinig studenten en scholieren hebben de enquête ingevuld, maar dat is ook logisch aangezien weinig jonge mensen de enquête hebben ingevuld. Welke fietsen in bezit (1) Veel bewoners in de provincie hebben een stadsfiets. Ook de hybride fiets, de elektrische fiets en de racefiets zijn veelal in huis. 4

5 Welke fietsen in bezit (2) Anders, namelijk Welke fietsen in bezit naar locatie Regio Groningen Assen (218 resp.) Groningen (305 resp.) Overig (111 resp.) 2 In de gemeente Groningen hebben de bewoners meer stadsfietsen, en buiten de gemeente Groningen meer elektrische fietsen. Dit ligt in de lijn der verwachting. Hoe verder je woont van de stad, hoe vaker men waarschijnlijk een fiets aanschaft die hen sneller naar de plaats van bestemming kan brengen. 5

6 OV-fiets Bijna 1/5 e deel gebruikt wel eens een OV-fiets Bijna een tiende deel is niet bekend met de OV-fiets. OV-fiets naar locatie Regio Groningen Assen (218 resp.) Groningen (305 resp.) Overig (111 resp.) Ja Nee, ik heb geen OV-fiets abonnement Nee, ik heb een OV-fiets abonnement, maar ik gebruik deze niet Nee, ik weet niet wat een OV-fiets is Het valt op dat in de gemeente Groningen meer bewoners (26%) een OV-fiets abonnement hebben dan in de andere gebieden. Dit kan dus komen doordat bewoners in de andere gebieden minder bekend zijn met de OV-fiets. 6

7 Gebruik fiets x OV-fiets gebruik Mensen die vaker fietsen, gebruiken ook vaker de OV-fiets Rijbewijs (1) Het overgrote deel heeft een rijbewijs. 7

8 Rijbewijs gekruist met gebruik fiets Het valt op dat mensen die wel een rijbewijs hebben, toch heel vaak de fiets pakken voor hun (frequente) verplaatsingen. Dat gaat dus goed! Beschikking over auto (1) Een groot deel van de bewoners in de provincie heeft altijd beschikking tot een auto 8

9 Beschikking over auto gekruist met gebruik fiets Hier zie je goed dat wanneer er meer verplaatsingen gemaakt worden op de fiets, men ook vaker geen beschikking heeft tot een auto. Dit ligt in de lijn der verwachting. Toch heeft bijna de helft van de bewoners die (bijna) alle verplaatsingen op de fiets maken, altijd beschikking tot een auto. Bij meerdere verplaatsingen in de week is dat zelf 72%. Gebruik vervoermiddelen (1) Meer mensen gaan met de fiets dan met de auto De meeste mensen geven aan regelmatig de (elektrische) fiets te gebruiken. Brommer, bromfiets, scooter weer vrij weinig. Dit kan misschien komen doordat weinig studenten en scholieren de enquête hebben ingevuld. 9

10 Gebruik vervoermiddelen (2) Anders, namelijk: Gebruik vervoermiddelen naar locatie Regio Groningen Assen (216 resp.) Groningen (303 resp.) Overig (111 resp.) Hoe stedelijker de omgeving hoe vaker de fiets, bus en trein wordt gebruikt 10

11 Vervoermiddel naar trein/bus Veel mensen komen lopend en fietsend naar de trein of bus. Dit ligt in de lijn der verwachting. Vervoermiddel naar trein/bus (2) Anders, namelijk: (geen nieuwe antwoorden) 11

12 Rapportcijfer fietsenstallingen Rapportcijfer fietsenstallingen gekruist met locatie 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (48 resp.) Groningen (99 resp.) Overig (22 resp.) 5% Bewoners uit de overige gemeenten geven zowel de laagste scores (28% geeft een onvoldoende) als de hoogste scores (64% geeft 7 of hoger). De verdeling in de overige gemeenten is dus iets meer van de uitersten. Van de bewoners uit de regio Groningen Assen geeft 27% een onvoldoende en in de gemeente Groningen geeft 18% een onvoldoende. 12

13 Verbetering (stallings)voorzieningen (1) Men wil het liefst dat er meer fietsenrekken geplaatst worden. Opvallend is dat fietsendiefstal met het een na belangrijkst is. Ongeveer een vijfde hoeft geen verbeteringen. Verbetering (stallings)voorzieningen gekruist met locatie Regio Groningen Assen (47 resp.) Groningen (99 resp.) Overig (22 resp.) In de niet stedelijke gebieden worden minder fietsen gestolen, maar daar is wel de roep om fietsendiefstal bij de stallingsvoorzieningen tegen te gaan. Bewoners van gemeente Groningen willen vooral meer en betere fietsenrekken 13

14 Verbetering (stallings)voorzieningen(2) Anders, namelijk: Motieven fietsen (1) 14

15 Motieven fietsen (2) Anders, namelijk: Motieven fietsen x gebruik fiets 15

16 Acceptabele fietsafstand Voor veel bewoners maakt de fietsafstand niet uit. Ook zijn nog aardig wat mensen bereid om 20 kilometer en meer te fietsen. Acceptabele fietsafstand gekruist naar locatie 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (215 resp.) Groningen (299 resp.) Overig (108 resp.) 5% Tot 1 km Tot 2 km Tot 5 km Tot 8 km Tot 10 km Tot 15 km Tot 20 km Tot 25 km Maakt Weet me ik niet niet uit Respondenten uit de gemeente Groningen lijken iets minder bereid tot het fietsen van langere afstanden. 16

17 Belangrijkste reden gebruik fiets (1) Intrinsieke motivatie (gezond, leuk, lekker in de buitenlucht) spelen de grootste rol om wel te gaan fietsen. Extrinsieke motivatie (goedkoop, geen parkeerproblemen, geen alternatief) spelen een minder grote rol. Om fietsen te stimuleren kan er dus het best ingezet worden op intrinsieke motivatoren Belangrijkste reden gebruik fiets (2) Anders, namelijk: 17

18 Belangrijkste reden gebruik fiets, gekruist met locatie 4 35% 25% 2 15% 5% Regio Groningen Assen (215 resp.) Groningen (298 resp.) Overig (107 resp.) In de stad is snelheid een belangrijke reden om met de fiets te gaan. Gezondheid noemt men veel in de regio Groningen - Assen. Leuk is met name in de overige gebieden genoemd. Belangrijkste reden gebruik fiets x gebruik fiets Als mensen minder fietsen noemen ze vaker gezondheid als reden om te fietsen. Fietsen ze meer dan gaat het om leuk en sneller 18

19 Wanneer fiets niet gebruiken? (1) De fiets wordt vaak niet gebruikt, wanneer de afstand te ver is (59%). Het is natuurlijk wel de vraag wat men hierin te ver vindt. Wanneer fiets niet gebruiken? (2) Anders, namelijk: 19

20 Locatie x wanneer fiets niet gebruiken? Regio Groningen Assen (214 resp.) Groningen (297 resp.) Overig (107 resp.) Ook hier zien we terug dat de afstand belangrijk is voor de bewoners van de gemeente Groningen. Ook het meenemen van spullen is voor hen belangrijk. Bij de overige gemeenten springt regen eruit als een reden om de fiets niet te gebruiken. Waarschijnlijk ook omdat zij doorgaans verder moeten fietsen. Gebruik fiets x wanneer fiets niet gebruiken? Als men vaker fietst, maakt regen, wind, dat de auto sneller is en een combinatie van afspraken minder uit. 20

21 Fiets gestolen Bij aardig veel inwoners is wel eens de fiets gestolen. Locatie x fiets gestolen Regio Groningen Assen (214 resp.) Groningen (297 resp.) Overig (107 resp.) 2 Ja. één keer Ja, meerdere keren Nee Fietsdiefstal is regelmatig een probleem met name in de stedelijke omgeving. 21

22 Rapportcijfers stellingen deel 1 (1) Rapportcijfer fietsen in de provincie Groningen Fietsen in de provincie Groningen scoort hoog! 22

23 (1) Fietsen in de provincie Groningen 45% 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% In Groningen zijn de bewoners het meest tevreden: 92% geeft een 7 of hoger. In regio Groningen Assen geeft 81% een 7 of hoger en in overige gemeenten in de provincie Groningen geeft 8 een 7 of hoger. Dit laat zien dat de bewoners van de provincie Groningen grotendeels erg tevreden zijn met het fietsen in Groningen. (1) Fietsen in de provincie Groningen Mensen die meer fietsen oordelen licht beter over fietsen in de provincie Groningen 23

24 (2) Rapportcijfer kwaliteit verharding Ook over de kwaliteit van de verharding zijn de inwoners positief. Slechts geeft een onvoldoende. (2) De kwaliteit van de verharding in provincie Groningen 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen Groningen Overig 5% % van de bewoners in de regio Groningen Assen geeft een 7 of hoger. Dat is 78% in de gemeente Groningen en 56% in de overige gemeenten. In de overige gemeenten wordt er relatief gezien het slechts gescoord. 15% geeft een 5 of lager. Ook hier springt Groningen er uit qua tevredenheid. (Waarschijnlijk omdat er daar ook meer aandacht aan de fiets geschonken wordt.) 24

25 (2) Kwaliteit verharding fietspaden (3) Rapportcijfer breedte fietspaden Ook de breedte van de fietspaden scoort goed. 25

26 (3) Breedte fietspaden 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% in de regio Groningen - Assen geeft een 7 of hoger, 64% in Groningen en 47% in overige gemeenten. De regio Groningen - Assen scoort relatief het slechts met 26% die een 5 of lager geeft. (3) Breedte fietspaden 26

27 (4) Rapportcijfer begaanbaarheid fietspaden Over de begaanbaarheid is men minder tevreden. Vaker wordt een onvoldoende gegeven (in totaal 37%). (4) Begaanbaarheid fietspaden 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% In de regio Groningen-Assen geeft 31% een 7 of hoger, in Groningen 41% een 7 of hoger en in de overige gemeenten slechts 19% een 7 of hoger. De overige gemeenten scoren hier dus relatief het slechts (met ook een aardig flink verschil van ongeveer 10 en 20 procent). Maar liefst 58% geeft hier een 5 of lager. In de overige gemeenten, maar ook in Groningen en in de regio kan dus veel winst behaald worden op de begaanbaarheid van fietspaden. 27

28 (4) Begaanbaarheid fietspaden (5) Rapportcijfer verkeersveiligheid op de fiets De verkeersveiligheid op de fietspaden scoort goed. Relatief weinig respondenten geven een onvoldoende (14%) 28

29 (5) Verkeersveiligheid op fiets 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% In de regio Groningen-Assen geeft 59% een 7 of hoger voor de verkeersveiligheid op fietspaden, 66% geeft een 7 of hoger in de gemeente Groningen en 52% een 7 of hoger in de overige gemeenten. De overige gemeenten scoren relatief het slechts met 17% die een 5 of lager geeft. (5) Verkeersveiligheid op fiets 29

30 (6) Rapportcijfer sociale veiligheid Mensen zijn tevreden over de sociale veiligheid op de fietspaden (6) Sociale veiligheid 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% % geeft in de regio Groningen-Assen een 7 of hoger voor de sociale veiligheid, 74% in de gemeente Groningen en 78% in de andere gemeenten. De scores liggen in vergelijking hoog met de andere onderdelen van de fietspaden (verharding, breedte etc.). Men is dus over het algemeen goed tevreden over de sociale veiligheid. 30

31 (6) Sociale veiligheid Algemene conclusies De bewoners in de provincie Groningen zijn het minst tevreden met de begaanbaarheid van de fietspaden. Men is het meest tevreden met het fietsen in Groningen in zijn algemeenheid. Opvallend hierbij is dat het fietsen in de provincie vaker hoger scoort dan wanneer je los vraagt naar de onderdelen die het fietsen in de provincie prettig maakt. Misschien dat men ook pas kritischer ging nadenken over het fietsen, toen er ook daadwerkelijke onderdelen bevraagd werden. Groningen scoort in bijna alle gevallen het hoogst op de stellingen. Vervolgens vaak de regio en daarna de overige gemeenten. Het kan zo zijn dat de kern van de provincie Groningen het best geregeld is, en hoe verder weg je van het centrale punt komt, hoe minder aandacht er aan het fietsen besteed is. Bij kwaliteit verharding, breedte, begaanbaarheid, verkeersveiligheid, sociale veiligheid en aandacht door overheid is geen onderscheid naar fietsfrequentie. 31

32 Mening stellingen deel 2 (1) Mening drukte fietspaden 23% vindt het te druk en 42% vindt het niet te druk. Hier kan nog wat verbetering behaald worden. 32

33 (1) Drukte fietspaden 45% 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% Gemeente Groningen het meest positief (32% zegt eens/helemaal eens). De overige gemeenten zijn het minst positief (52% is het daarmee oneens of helemaal oneens). Het algemene beeld is dat de bewoners in de provincie Groningen het vaak te druk vinden op de fietspaden. Dit kan in combinatie met de breedte van het fietspad (waar de bewoners van de provincie ook nog verbetering in zagen), leiden tot de perceptie van nog meer drukte. (1) Drukte fietspaden Mensen die meer fietsen vinden het vaker te druk op het fietspad 33

34 (2) Mening snelheidsverschillen gevaarlijk De snelheidsverschillen ervaart men grotendeels als gevaarlijk (57%). 18% vindt het niet gevaarlijk. (2) Snelheidsverschillen gevaarlijk 45% 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% De verschillen tussen de locaties zijn niet groot. Wel vinden meer bewoners van de gemeente Groningen dat de snelheidsverschillen gevaarlijk zijn. 34

35 (2) Snelheidsverschillen gevaarlijk Mensen die meer fietsen vinden vaker dat verschillende snelheden leiden tot onveiligheid (3) Mening aandacht aan fiets De antwoorden zijn normaal verdeeld. Ongeveer evenveel mensen vinden dat er wel () als niet (36%) voldoende aandacht aan de fiets besteed wordt. 35

36 (3) Aandacht aan fiets 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% Bewoners uit de overige gemeenten zijn het meest negatief (35% zegt het oneens/helemaal oneens te zijn met de stelling). De regio Groningen Assen ligt daar dicht bij in de buurt. Groningen is nog het meest positief over de aandacht die gegeven wordt aan de fiets. (3) Aandacht aan fiets 36

37 (4) Mening overheid stimuleren tot meer bewegen Men is het meer eens over de stelling dat de overheid bewegen mag stimuleren. Dit antwoord kan ook logisch volgen op het feit dat bewoners vinden dat er meer aandacht besteed mag worden aan de fiets. (4) Overheid stimuleren tot meer bewegen 45% 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% Opvallend dat de gemeente Groningen veel positiever staat tegenover het stimuleren van bewegen door de overheid, dan in de overige gemeenten (resp. 59% om 36%). 37

38 (4) Overheid stimuleren tot meer bewegen (5) Mening fietsstimulering door overheid 38

39 (5) Fietsstimulering door overheid 5 45% 4 35% 25% 2 15% 5% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) Ook hier vind je ongeveer hetzelfde patroon terug. In de gemeente Groningen zijn de bewoners voor fietsstimulering (62%), en in de overige gemeenten minder (36%). Het zou kunnen dat de andere gemeenten minder fietsstimulering willen omdat zij ook vaker minder tevreden zijn met hoe het fietsen in hun gemeentes is geregeld. (5) Fietsstimulering door overheid 39

40 (6) Mening bereikbaarheid dagelijkse voorzieningen De bewoners in de provincie zijn erg tevreden over de bereikbaarheid van de dagelijkse voorzieningen (6) Bereikbaarheid dagelijkse voorzieningen Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) De inwoners van de gemeente Groningen en in de regio Groningen Assen zijn tevreden over de dagelijkse voorzieningen die zij kunnen bereiken. De andere gemeenten zijn daar het minst tevreden over 15% zegt het oneens/helemaal oneens te zijn met de stelling, tegenover 4% van de regio en 1% van de gemeente Groningen. Dit resultaat valt in de lijn der verwachting. In Groningen en in de regio wordt er in het algemeen waarschijnlijk meer voorzieningen aangeboden dan in de andere gemeenten. 40

41 (6) Bereikbaarheid dagelijkse voorzieningen (7) Mening weinig mogelijk auto gebruiken Veel bewoners proberen zo weinig mogelijk de auto gebruiken (65%). Dit is een mooi percentage. Slechts 11% wil niet zo min mogelijk de auto gebruiken. 41

42 (7) Weinig mogelijk auto gebruiken 4 35% 25% 2 15% Regio Groningen Assen (206 resp.) Groningen (189 resp.) Overig (104 resp.) 5% De verschillen tussen de gebieden zijn klein. Dat is opvallend aangezien je zou zeggen dat bewoners in de kleinere gemeenten (buiten de gemeente Groningen en de regio) vaker de auto zouden moeten pakken om naar bv. voorzieningen te gaan. Hoe vaker men namelijk gebruik van iets maakt, hoe positiever men er vaak ook tegenover staat. (7) Weinig mogelijk auto gebruiken 42

43 1 ding op gebied fiets Globale onderverdeling van de open antwoorden (de dikgedrukte antwoorden komen relatief het vaakst voor): Wat moet de provincie Groningen doen op fietsgebied? Tijdelijke infrastructuur verbeteren Fietsoversteken verbeteren (voorrang + veiligheid+ eerder op groen bij slecht weer) Fietsparkeervoorzieningen verbeteren (overkapping, bewaakt, met oplaadpunt) en uitbreiden (voornamelijk in centrum) Overige voertuigen (+ elektrische fietsen) weren van fietspaden Recreatieve fietspaden verbeteren Meer/bredere fietspaden in en naar Groningen Veiligere/beter onderhouden fietspaden Diefstal tegengaan Fietsen stimuleren Handhaving / verduidelijking verkeersregels Verlichting/belijning/bebording verbeteren Meer oplaadpunten elektrische fietsen Verkeersveiligheid verbeteren Fiets in de keten verbeteren Fietsbeleid/toekomstplannen verbeteren Windvoorzieningen langs fietspaden Nogmaals benaderen? 43

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

Uitkomsten t.b.v. de visie

Uitkomsten t.b.v. de visie Achtergrond Ten behoeve van de regionale bereikbaarheidsvisie IJmond is in de periode april-juni 2012 een digitale enquête gehouden onder de inwoners van de IJmond. Via regionale pers en diverse websites

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2018

Fietsen in Groningen 2018 veel respons Fietsen in Groningen 2018 Kübra Ozisik April 2018 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek... 3

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Wat vinden inwoners belangrijk voor een gezonde woonomgeving? Verdiepend onderzoek binnen de Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen regio IJsselland Gezonde woonomgeving Elk jaar verzamelt GGD IJsselland

Nadere informatie

Kübra Ozisik September

Kübra Ozisik September Kübra Ozisik September 2018 www.ois-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 2. Resultaten 4 2.1 Respons 4 2.2 Fietsen in de stad 4 2.3 Bewaakte

Nadere informatie

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen

Rondetafelgesprekken Fiets filevrij. Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Rondetafelgesprekken Fiets filevrij Wat vinden de huidige fietsers van de (toekomstige) snelfietsroutes? Analyse enquêtes nulmetingen Januari/februari 2013 Bart Christiaens (SOAB Adviseurs) Nulmeting snelfietsroutes

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2006 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018

Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Hoe beleeft Nederland de verkeersveiligheid? Flitspeiling rapportage 2018 Inleiding Verkeersveiligheidsbeleving in Nederland Aanleiding Iedereen heeft belang bij veilig verkeer. Veilig Verkeer Nederland

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik

Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Hoofdstuk 21. Fietsgebruik Samenvatting Om meer inzicht te krijgen in het fietsgebruik ten opzichte van andere vervoermiddelen is voor vier bestemmingen binnen Leiden gevraagd welk vervoermiddel inwoners

Nadere informatie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie

Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Nieuwsbrief burgerpanel Overschie Resultaten 4 e peiling: verkeer en bereikbaarheid april 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de vierde peiling met het burgerpanel Overschie. Het

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Gerd Weitkamp via of Beste bewoner van Noord Groningen, In samenwerking met gemeenten doen de Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar mobiliteit van bewoners van de gemeenten Appingedam, Bedum,

Nadere informatie

KNELPUNTEN IN HET VERKEER

KNELPUNTEN IN HET VERKEER KNELPUNTEN IN HET VERKEER Gemeente Lansingerland Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 134 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer

Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Digipanel over Duurzaam Deelvervoer Afdeling O&S december 2011 Inleiding Digipanel over "Duurzaam Deelvervoer" In steeds meer gemeenten in Nederland komen de laatste tijd autodeel initiatieven van de

Nadere informatie

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal

Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Fietsdiefstal Onderzoek onder ANWB-leden naar het onderwerp fietsdiefstal Jeanette van t Zelfde (ANWB) Samenvatting Worden ANWB-leden beperkt in het gebruik van hun fiets door angst voor fietsdiefstal?

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en acht op de tien Leidenaren fietst wel eens, waarvan een groot deel

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011

Verkeer en vervoer. Omnibus 2011 Verkeer en vervoer Omnibus Afdeling Onderzoek & Statistiek Januari 2012 2 Samenvatting In het najaar van is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s-hertogenbosch een omnibusonderzoek

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line

Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Stadspanel-onderzoek naar mobiliteit en City Line Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1 leden. Elk lid

Nadere informatie

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum

Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum Inwoners van Enschede beoordelen bereikbaarheid centrum De gemeente Enschede hecht veel belang aan de mening van inwoners. Daarom is het opgericht. Via dit panel kunnen inwoners van Enschede gedurende

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik

Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Hoofdstuk 12. Fietsgebruik Samenvatting Van de Leidenaren van 18-75 jaar geeft, evenals in 2002, ruim negen op de tien aan over een fiets te beschikken en de meeste Leidenaren maken er ook gebruik van.

Nadere informatie

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009

Verkeer en vervoer. Omnibus 2009 Verkeer en vervoer Omnibus 2009 Afdeling O&S Maart 2010 2 Kort samengevat Najaar 2009 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek een omnibusonderzoek gehouden. In dit onderzoek is de bewoners van de gemeente

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN STUDENTEN VAN HET MBO In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem en wie hebben

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Uitkomsten van het klantonderzoek.

Uitkomsten van het klantonderzoek. Uitkomsten van het klantonderzoek. Zoals sommigen van jullie misschien wel gemerkt hebben, is er in de afgelope periode een klantonderzoek uitgevoerd onder de klanten van Meijer Biologisch Specialist.

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties.

Figuur 1: onderverdeling spitsmijdingen per gebied. Figuur 2 bekendheid Ga 3.0 acties. Enquête Bereikbaar Haaglanden Hoe gaan mensen naar het werk? En waarom reizen ze zoals ze reizen? In de regio Haaglanden wordt door overheden en werkgevers samengewerkt om de regio zo optimaal mogelijk

Nadere informatie

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016

ELEKTRISCHE FIETSEN. Univé consumenten monitor. GfK maart 2016. GfK 2015 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets maart 2016 ELEKTRISCHE FIETSEN Univé consumenten monitor GfK maart 2016 1 Inhoudsopgave 3 7 36 39 Management Summary Opvallende resultaten Grafische samenvatting Onderzoeksresultaten Algemeen Verzekering Woon-werk

Nadere informatie

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek

Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte. Utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Novemberpeiling 2018 Wensen en gebruik openbare ruimte Utrecht.nl/onderzoek Inleiding Samenvatting Wensen en gebruik openbare ruimte Met de groei van de stad wordt de vraag hoe we de openbare

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik

Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Hoofdstuk 20. Fietsgebruik Samenvatting Negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar zegt een fiets te beschikken en vrijwel alle mensen met een fiets fietsen wel eens. De fiets wordt door driekwart van

Nadere informatie

E-BIKE ONDERZOEK. Wat vindt Nederland van de E-bike? GfK mei GfK 2018 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets mei 2018

E-BIKE ONDERZOEK. Wat vindt Nederland van de E-bike? GfK mei GfK 2018 Univé Consumenten Monitor De elektrische fiets mei 2018 E-BIKE ONDERZOEK Wat vindt Nederland van de E-bike? GfK mei 1 Inhoudsopgave 3 7 41 43 Grafische samenvatting Onderzoeksresultaten Algemeen Smart bike / connected bike Verzekering Woon-werk Weggedrag Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden

Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Rapportage JongerenPanel Binding met Leiden Tussen half december 2012 en begin januari 2013 is het JongerenPanel gevraagd naar hun binding met Leiden. Het doel van de meting is na te gaan wat de oriëntatie

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2018 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20993 Januari 2019 Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang

Gemeente Breda. Proef met LED-verlichting. SSC Onderzoek en Informatie. Achtervang, Bijvang en Uitvang Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Proef met LED-verlichting Achtervang, Bijvang en Uitvang Publicatienummer: 1493 Datum: Juli 2008 In opdracht van: Gemeente Breda, Directie Buitenruimte afd. technisch

Nadere informatie

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016

Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Toelichting uitkomsten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2016 Inleiding Op basis van de Wmo 2015 zijn gemeenten verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek uit te voeren. De vier Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

Fietsparkeren in Leiden

Fietsparkeren in Leiden Fietsparkeren in Leiden peiling Leids JongerenPanel Colofon Serie Statistiek 2011 / 12 Gemeente Leiden Afdeling Strategie en Onderzoek, BOA Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Website: www.leiden.nl/jongerenpanel

Nadere informatie

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren?

Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? Hoe denkt Zoetermeer over parkeren? April 2019 Gemeente Zoetermeer 1 Inleiding Op 8 oktober 2018 heeft de gemeenteraad het procesvoorstel Actualisatie parkeerbeleid vastgesteld. Hierin is afgesproken om

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen

Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Fietsparkeren in de binnenstad van Groningen Inwonerspanel Groningen Gehoord Marjolein Kolstein Maart 2019 www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Fietsparkeren in de binnenstad van

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers

Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers Spring maar op die fiets! Onderzoek naar het stimuleren van utilitair fietsen onder recreatieve fietsers NBTC-NIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik

Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Hoofdstuk 23. Fietsgebruik Samenvatting Evenals in eerdere jaren zegt ruim negen op de tien Leidenaren van 18-75 jaar over een fiets te beschikken, negen op de tien fietst wel eens en acht op de tien zelfs

Nadere informatie

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014

COLLIERS INTERNATIONAL OFFICE REVIEW 2014 1 Kosten, bereikbaarheid, aantal parkeerplaatsen en het imago van het bedrijf zijn veelal de factoren die vastgoedbeslissers bij de keuze voor een kantoorpand meenemen en het zijn allemaal factoren die

Nadere informatie

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel van het onderzoek... 2 1.3. Probleemstelling...

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo Cliëntervaringsonderzoek Wmo WIJ-gebieden 2017 Laura de Jong Marjolein Kolstein Oktober 2018 Inge de Vries www.oisgroningen.nl Inhoud Samenvatting... 2 2.9 Tot slot... 20 Bijlage 1: de WIJ-gebieden...

Nadere informatie

Sportpanel Sportservice Overijssel

Sportpanel Sportservice Overijssel Sportpanel Sportservice Overijssel Hoe beweegvriendelijk is uw wijk? Een beweegvriendelijke wijk is een wijk die de bewoners faciliteert, stimuleert en uitdaagt om te spelen, te bewegen en te sporten.

Nadere informatie

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster

Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Enquête dorpsvisie Zuidoostbeemster Toelichting Graag de antwoorden van uw keuze aankruisen. We zijn ons ervan bewust dat er veel open vragen in deze lijst staan. Als u geen antwoord weet, kunt u de vraag

Nadere informatie

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers

Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers Zaanpanelonderzoek 23 Fietsparkeerplekken bij het station te Zaandam, Overlast brommers In het najaar van 2010 is het 23 e Zaanpanelonderzoek van start gegaan met een tweetal thema s: fietsparkeren bij

Nadere informatie

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat

Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Onderzoek Bereikbaarheid Cronjéstraat Gemeente Haarlem (Onderzoek en Statistiek, dr. J.M. Kersloot ) Datum: 11 december 2012 1. Aanleiding Bij de gemeente Haarlem leeft de vraag in welke mate het winkelend

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018

Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 Rapportage online raadpleging OV Lijnennet 2018 In oktober 2016 organiseerde de Stadsregio Amsterdam een publieksraadpleging over het nieuwe OV Lijnennet. Een online vragenlijst maakte onderdeel uit van

Nadere informatie

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016.

Fietscampagne - 2. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Juni 2016. Beleidsonderzoek & Analyse BOA LeidenPanel draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Juni 2016 Fietscampagne - 2 Leiden en de omliggende gemeenten investeren de komende jaren flink om het

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 71%. Samenvatting Parkeren Cluster Ruimte/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2014 is het DIP hierover benaderd.

Nadere informatie

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006

Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen Mei 2006 Rapportage Fietsen in Heerlen 2006 INHOUDSOPGAVE INLEIDING...1 LEESWIJZER...2 SAMENVATTING...3 1. FIETSGEBRUIK IN HEERLEN...5 2. FIETSINFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Het wel en wee van de brom- en snorfietser Resultaten van een meningenpeiling onder brom- en snorfietsrijders.

Het wel en wee van de brom- en snorfietser Resultaten van een meningenpeiling onder brom- en snorfietsrijders. Het wel en wee van de brom- en snorfietser Resultaten van een meningenpeiling onder brom- en snorfietsrijders. Aanleiding Het fietspad is te druk en/of te smal. Er zijn veel fietsers en andere gebruikers

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets

Per persoon aangeven of men rijbewijs heeft voor personenauto, motor of bromfiets In deze vragenlijst willen we graag weten hoe je je verplaatst. 1. Welke van de volgende vervoermiddelen zijn in jouw huishouden aanwezig? Geef per categorie het aantal aan. Als er van een bepaalde categorie

Nadere informatie

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem

De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem De Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Haarlem Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Veiligheidsmonitor Gemeente Haarlem 5 2. Leefbaarheid woonbuurt 7 3. Beleving overlast in de buurt 9 4. Veiligheidsbeleving 11

Nadere informatie

Ruim baan voor de fiets

Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Ruim baan voor de fiets Nederland telt meer fietsen dan inwoners. Alleen ook het daadwerkelijk gebruiken van die fiets, dat kan nog wel vaker. Zo pakken we voor het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl

Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl 2 Klanttevredenheidsonderzoek website www.gemeente.groningen.nl februari maart 2012 Klanttevredenheidsonderzoek website 2012 In opdracht van

Nadere informatie

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt

Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Groningers positief over sociale contacten in de woonbuurt Sociale betrokkenheid, ofwel sociale cohesie, is een belangrijke eigenschap voor een leefbare woonomgeving. Zo blijkt dat hoe meer sociale contacten

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 66%. Samenvatting mobiliteit, 4-meting 2014 Het Delft Internet Panel (DIP) is ingezet om een beeld te krijgen van de door Delftenaren gebruikte vervoersmiddelen voor verplaatsingen binnen de stad en de regio.

Nadere informatie

Sociale samenhang in Groningen

Sociale samenhang in Groningen Sociale samenhang in Groningen Goede contacten zijn belangrijk voor mensen. Het blijkt dat hoe meer sociale contacten mensen hebben, hoe beter ze hun leefsituatie ervaren (Boelhouwer 2013). Ook voelen

Nadere informatie

Publieksonderzoek Fietsverlichting

Publieksonderzoek Fietsverlichting In hoeverre zijn fietsers in Nederland bekend met de huidige regels rond het voeren van fietsverlichting en wat is hun eigen gedrag hierbij? Inleiding Op initiatief van het uitvoeringsteam campagne fietsverlichting

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Fietsstrategie voor Rotterdam

Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Fietsstrategie voor Rotterdam Het fietsgebruik in Rotterdam zit in de lift. Het aantal fietsers op een gemiddelde dag is in de afgelopen tien jaar bijna verdubbeld van 40.000

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

MARKTONDERZOEKVERSLAG. Goldensports, juni 2016

MARKTONDERZOEKVERSLAG. Goldensports, juni 2016 MARKTONDERZOEKVERSLAG Goldensports, juni 2016 Marktonderzoek Golden sports juni 2016 Inleiding In juni 2016 hebben 63 deelnemers van GoldenSports de vragenlijst ingevuld (zie bijlage 1). De vragenlijsten

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk

Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Rapportage enquête Leefbaarheid in de Merenwijk Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) gemeente Leiden December 2014 In november en december 2014 is een vragenlijst uitgezet op de webpagina www.leiden.nl/merenwijk.

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Onderzoek fietstransferia

Onderzoek fietstransferia Onderzoek fietstransferia Resultaten onderzoek 2017 In opdracht van de gemeente Houten Projectnummer 20737 December 2017 Laurette Haas Totta Research N.V. Burgemeester Stramanweg 105F 1101 AA Amsterdam

Nadere informatie

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018

Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Publiekspanel Rijkswegen Noord Resultaten peiling 5- mei 2018 Rijkswegen Noord 15 juni 2018 Rijkswaterstaat Noord-Nederland, de Politie eenheid Noord-Nederland en het Openbaar Ministerie Noord-Nederland

Nadere informatie

Fietsbeleving Zuidas. Projectorganisatie Zuidasdok

Fietsbeleving Zuidas. Projectorganisatie Zuidasdok Fietsbeleving Zuidas Projectorganisatie Zuidasdok 31 AUGUSTUS 2017 Auto Motor bromfiets Elektrische fiets Fiets Lokaal OV Regionaal OV Trein Lopend Eindtotaal Algemeen De enquête fietsbeleving is uitgevoerd

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête maart 2006 t/m januari 2007 1 In deze rapportage worden de resultaten beschreven uit de Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête voor de maand januari. Tevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016

Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 Cliëntervaringsonderzoek Omega en Het Middelpunt 2016 resultaten cliënten wonen Den Haag, juli 2016 Ipso Facto Beleidsonderzoek Zwaardstraat 16, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K.

Nadere informatie

Openbaar Vervoer Panelonderzoek

Openbaar Vervoer Panelonderzoek Openbaar Vervoer Panelonderzoek Stadspanel en Ten Boer-panel over openbaar vervoer Kübra Ozisik Juni 2018 www.os-groningen.nl Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Openbaar vervoer... 4 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie