Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stadsmonitor. -thema Veiligheid-"

Transcriptie

1 Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 4 Vernieling en overlast 6 Verdachten 8 Onveiligheidsgevoelens 9 Preventie 11 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid 12 Bijlage: Bronnen 13 Datum: Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: / (O&S) adres: (onderdeel gemeente > onderzoek en cijfers) Stadsmonitor -thema Veiligheid- 1

2 Vermogensdelicten Het aantal woninginbraken is verder gestegen. Niet alleen in Nijmegen, maar in heel Gelderland-Zuid was het percentage slachtoffers van woninginbraak in 2012 relatief hoog. Voor enkele vermogensdelicten (onder meer fietsendiefstal en zakkenrollerij) geldt dat het aantal aangiftes sinds 2010 gestegen is, maar de slachtofferpercentages voor deze delicten zijn niet veranderd. Dit duidt op een grotere aangiftebereidheid. Voor auto-inbraak zien we een forse afname van het aantal aangiftes. In vergelijking met andere steden worden hier in Nijmegen relatief weinig burgers slachtoffer van. Toename aangiftes vermogensdelicten, met uitzondering van auto-inbraak Het aantal aangiftes van woninginbraak lag in % hoger dan in Ook het aantal aangiftes van schuurinbraak (+84%) en fietsendiefstal (+58%) nam in vergelijking met 2010 fors toe. Bij zakkenrollerij (+26%) en winkeldiefstal (+14%) zien we ten opzichte van 2010 ook een stijging, maar minder groot. Een duidelijk afname zien we bij het aantal aangiftes van auto-inbraak (40% lager dan in 2010). Het aantal aangiftes van autodiefstal schommelde de afgelopen jaren tussen de 373 en fietsendiefstal (incl. bromfietsen) woninginbraak auto-inbraak (incl. motoren) winkeldiefstal zakkenrollerij autodiefstal (incl. motoren) schuurinbraak bedrijfsinbraak Figuur 1: Aangiftes vermogensdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Cijfers over slachtofferschap vermogensdelicten geven deels ander beeld dan registratiecijfers De cijfers over de mate waarin Nijmegenaren slachtoffer werden van vermogensdelicten sluiten voor een deel niet aan bij de aangiftecijfers. Voor fietsendiefstal en zakkenrollerij is het slachtofferschap in vergelijking met 2010 niet toegenomen (zie figuur 2). De eerder genoemde stijging van het aantal aangiftes voor deze delicten duidt op een toegenomen aangiftebereidheid. Voor het slachtoffer worden van auto-inbraak kunnen we geen tijdreeks geven, vanwege wijzigingen in de vraagstelling bij de landelijke Veiligheidsmonitor. Voor woninginbraak sluiten de cijfers over slachtofferschap wél aan bij de eerder genoemde aangiftecijfers. Het percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van (poging tot) woninginbraak is gestegen van 3,8% in 2010 naar 5,9% in Stadsmonitor -thema Veiligheid- 2

3 Figuur 2: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stedenvergelijking: in Nijmegen meer slachtoffers van woninginbraak en minder slachtoffers van auto-inbraak In vergelijking met andere steden werden in Nijmegen relatief veel inwoners in het voorgaande jaar slachtoffer van (poging tot) woninginbraak: 5,9% tegenover 4,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden (Arnhem, Eindhoven, Enschede, Groningen, Leiden, Nijmegen, Maastricht, Tilburg). Het hoge aantal slachtoffers van woninginbraak geldt voor heel Gelderland-Zuid. Op dit punt scoort Gelderland-Zuid het slechtst van alle regio s. Ook werden relatief veel Nijmegenaren slachtoffer van fietsendiefstal: 9,7% tegenover 7,4% gemiddeld voor vergelijkbare steden. Voor auto-inbraak geldt het tegenovergestelde. Hier werden minder Nijmegenaren slachtoffer van: 2,4% tegenover 3,5% gemiddeld voor vergelijkbare steden. Voor zakkenrollerij en overige diefstal liggen de slachtofferpercentages in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 3

4 Geweld Het aantal gewapende overvallen is sinds het piekjaar 2010 aan het dalen. Nijmegenaren werden in 2012 minder slachtoffer van geweldsdelicten dan gemiddeld in vergelijkbare steden. Afname van overvallen en straatroof Vanaf begin 2009 nam het aantal gewapende overvallen in Nijmegen, net als in andere steden in het land, flink toe. De piek lag in 2010 (56 aangiftes). In 2011 daalde het aantal aangiftes naar 41, ongeveer het niveau van In 2012 is het aantal verder gedaald naar 33. Ook het aantal aangiftes van straatroof ligt in 2011 en 2012 lager dan in de twee jaar daarvoor. Het aantal aangiftes van bedreiging is sinds 2010 gestegen (+18%) en lag in 2012 iets hoger dan in Het aantal aangiftes van mishandeling schommelde in de afgelopen vier jaar, met 2012 en 2010 als de jaren met minder aangiftes mishandeling bedreiging straatroof zedenmisdrijf overval Figuur 3: Aangiftes geweldsdelicten in de periode Bron: Politiecijfers Naar aanleiding van de toename van het aantal overvallen vanaf begin 2009 is voorjaar 2011 een onderzoek verricht naar overvallers in Nijmegen. Bij veel overvallen wordt gedreigd met een wapen, bij een beperkt deel wordt excessief geweld gebruikt. Een behoorlijk deel van de overvallen lijkt redelijk tot goed voorbereid. Naar schatting twee derde van de overvallers is jonger dan 25 jaar, één op de zeven is minderjarig en meer dan de helft is van niet-westerse afkomst. Bij de onderzochte overvallers spelen er allerlei problemen. De meest problematische leefdomeinen zijn het gezin, opleiding, financiën en vrije tijd en vrienden. Ook zijn er overvallers met psychische stoornissen. Slachtofferschap mishandeling vrij stabiel Het percentage Nijmegenaren dat slachtoffer werd van mishandeling was de afgelopen jaren vrij constant. Voor slachtofferschap van bedreiging en geweld met seksuele bedoelingen kunnen we geen tijdreeks geven, vanwege wijzigingen in de vraagstelling bij de landelijke Veiligheidsmonitor. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 4

5 Figuur 4: Percentage Nijmegenaren dat in het voorgaande jaar slachtoffer werd van... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Stedenvergelijking: aantal slachtoffers van geweldsdelicten lager dan in andere steden In vergelijking met andere steden werd een relatief laag percentage van de inwoners van Nijmegen in het voorgaande jaar slachtoffer van geweldsdelicten (2,4% tegenover 3,6% gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 5

6 Vernieling en overlast Het aantal geregistreerde incidenten jongerenoverlast en vernieling is afgenomen. Ook het aantal burgers, dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken probleem ziet, is gedaald. Nijmegen scoort wat gunstiger dan vergelijkbare steden als het gaat om ervaren jongerenoverlast. Afname geregistreerde jeugdoverlast In 2011 en 2012 lag het aantal door de politie geregistreerde incidenten jeugdoverlast (tegen de per jaar) een stuk lager dan in 2010 (1.347). Verder was het aantal geregistreerde incidenten vernieling in 2012 lager dan in de jaren daarvoor. Uit eerder onderzoek weten we dat jongeren relatief voor een groot deel van deze incidenten verantwoordelijk zijn. Ook het aantal geregistreerde incidenten horecaoverlast lag in 2012 duidelijk lager. Het aantal geregistreerde incidenten drugsoverlast was in 2011 en 2012 hoger dan in Voor de geregistreerde incidenten overlast buren zien we de aantallen wat schommelen vernieling, vandalisme jeugdoverlast overlast buren drugsoverlast horecaoverlast Figuur 5: Geregistreerde overlast in 2010 en 2011 Bron: Politiecijfers Geen tijdreeks voor slachtofferschap vernieling beschikbaar In het voorgaande jaar werd 6,1% van de Nijmegenaren slachtoffer van vernieling aan een voertuig (auto, motor, fiets, enz.) en werd 1,9% slachtoffer van vernieling van andere eigendommen. We kunnen geen tijdreeks geven, vanwege wijzigingen in de vraagstelling bij de landelijke Veiligheidsmonitor. Indrukken t.a.v. overlast door specifieke groepen in de buurt In de Burgerpeiling 2013 is aan Nijmegenaren gevraagd naar indrukken ten aanzien van overlast in de woonbuurt door specifieke groepen. Die indrukken zijn in de afgelopen jaren niet sterk veranderd. Het percentage met de indruk dat overlast door omwonenden vaak in de buurt voorkomt, is licht gestegen. En voor drugsoverlast en overlast van dronken mensen zien we een lichte daling. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 6

7 Figuur 6: Percentage inwoners dat de indruk heeft dat overlast in de buurt vaak voorkomt, naar soorten overlast Bron: Burgerpeiling, O&S Van de bewoners van Nijmegen-Centrum heeft een veel groter deel de indruk dat overlast door dronken mensen (54%), overlast door groepen jongeren (31%) en drugsoverlast (24%) vaak in hun buurt voorkomt. Dit patroon zagen we ook bij eerdere metingen. Van de hierboven genoemde vormen van overlast wordt jongerenoverlast relatief veel genoemd als een met voorrang aan te pakken buurt- en stadsprobleem. Maar het beeld op dit punt is wel veranderd. Het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem ziet, is fors afgenomen (van 9% in 2009 naar 3% in 2013). Dat geldt ook voor het aantal Nijmegenaren dat jongerenoverlast als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem ziet (van 16% in 2009 naar 8% in 2011 en 2013). Verder is groepen jongeren op straat niet meer de meest genoemde reden, maar de op één na meest genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt. De meest genoemde reden is nu mensen in de buurt die ik vanwege hun gedrag niet vertrouw. Stedenvergelijking: aantal slachtoffers van vandalisme lager dan in andere steden In vergelijking met andere steden werd een relatief laag percentage inwoners van Nijmegen in het voorgaande jaar slachtoffer van vernieling (7,9% tegenover 9,2% gemiddeld voor vergelijkbare steden). Verder geeft een relatief laag percentage Nijmegenaren aan dat ze in de buurt veel overlast van rondhangende jongeren ervaren (5,2% tegenover 6,9% gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 7

8 Verdachten Stedenvergelijking laat zien dat het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld is, en het aantal harde kern jongeren benedengemiddeld. Ruim 300 veelplegers Het aantal personen in Nijmegen, dat in 2012 verdacht werd van een misdrijf (130 per personen van 12 jaar en ouder) ligt in de buurt van het gemiddelde voor vergelijkbare steden (135). In Nijmegen, Groningen en Leiden is het aantal verdachten ten opzichte van 2010 duidelijk afgenomen. Tot de Nijmegenaren, die in 2012 verdacht werden van een misdrijf, behoren 330 veelplegers. In 2010 was het aantal veelplegers iets hoger (circa 350). Van die veelplegers is 45% van buitenlandse afkomst, van alle verdachten 43%. In 2010 was een kleiner deel van de Nijmeegse veelplegers van buitenlandse afkomst (37%). In vergelijking met andere steden is het aantal veelplegers in Nijmegen gemiddeld (23 per inwoners van 12 jaar en ouder). In 2012 telde Nijmegen 55 harde kern jongeren. In de jaren daarvoor schommelde het aantal tussen de 48 en 71. Een harde kern jongere is een persoon in de leeftijdscategorie jaar, die in het peiljaar twee zware misdrijven heeft gepleegd en bovendien in de jaren daarvoor drie antecedenten heeft opgelopen, of die in het peiljaar ten minste drie zware misdrijven heeft gepleegd. Een meerderheid van de harde kern jongeren in Nijmegen is van buitenlandse afkomst (70% tegenover 61% in 2010). In vergelijking met de andere steden is het aantal harde kern jongeren in Nijmegen aan de lage kant (17 per jarigen, tegenover 20 gemiddeld voor vergelijkbare steden). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 8

9 Onveiligheidsgevoelens Als we kijken naar de onveiligheidsbeleving scoort Nijmegen iets gunstiger dan vergelijkbare steden. In 2009 was dat ook het geval. In 2011 was er in Nijmegen nog sprake van een lichte toename van de onveiligheidsgevoelens. Onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt weer iets afgenomen De lichte toename van de onveiligheidsgevoelens in 2011 heeft zich niet doorgezet. Het aandeel bewoners dat zich in de buurt vaak of soms onveilig voelt (2,5% vaak en 15,2% soms ) loopt weer wat terug richting wat in 2009 gemeten is (zie figuur 7). Figuur 7: Onveiligheidsbeleving; voelt zich in woonbuurt... Bron: Burgerpeiling, O&S De meest genoemde redenen voor de onveiligheidsgevoelens in de woonbuurt zijn achtereenvolgens mensen in de buurt die men vanwege hun gedrag niet vertrouwt (door 11% genoemd), groepen jongeren op straat (8%), donkere/slecht verlichte plaatsen (7%), drugsdealers/drugsverslaafden (5%), de criminaliteit in de buurt (5%) en stille/afgelegen plaatsen (4%). Het percentage Nijmegenaren, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste stadsprobleem ziet, is - na een lichte stijging in weer gedaald naar het niveau van 2009 (12%). In een lange reeks van jaren tot 2009 noemden steeds minder Nijmegenaren onveiligheid, criminaliteit als een met voorrang aan te pakken stadsprobleem (daling van 61% in 1993 naar 12% in 2009). Twee problemen worden vaker genoemd als met voorrang aan te pakken stadsproblemen: verkeersproblematiek (bereikbaarheid van en verkeersdoorstroming in de stad; door 22% genoemd) en parkeerproblemen (door 17% genoemd). Bij de buurtproblemen zien we een ander beeld: het percentage, dat onveiligheid, criminaliteit als het belangrijkste buurtprobleem ziet, is gestegen van 10% in 2009 naar 13% in 2011 en 15% in Dit zou te maken kunnen hebben met de stijging van het aantal woninginbraken in de afgelopen jaren. In de jaren daarvoor was dit percentage gedaald van 21% in 2001 naar 10% in Eén probleem is vaker genoemd als een met voorrang aan te pakken buurtprobleem, namelijk verkeersproblematiek (te hard rijden, verkeersdrukte, onveilige verkeerssituaties). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 9

10 Stedenvergelijking: onveiligheidsbeleving iets gunstiger dan in andere steden In vergelijking met andere steden voelt een gemiddeld percentage inwoners van Nijmegen zich in de woonbuurt vaak of soms onveilig. Het rapportcijfer dat bewoners voor de veiligheid van hun woonbuurt geven is in Nijmegen 0,1 hoger dan het gemiddelde voor vergelijkbare steden (6,9). In Nijmegen heeft een relatief laag percentage de indruk dat in de buurt veel criminaliteit voorkomt (11,5% tegenover 14,6% gemiddeld voor vergelijkbare steden). En eerder is al genoemd dat Nijmegenaren minder vaak aangeven dat ze in de buurt veel overlast van rondhangende jongeren ervaren (de aanwezigheid van groepen jongeren is een veel genoemde reden voor onveiligheidsgevoelens). In figuur 8 is voor diverse plaatsen aangegeven hoeveel procent van de burgers zich daar vaak onveilig voelt. De verschillen tussen Nijmegen en het gemiddelde voor vergelijkbare steden zijn klein. Figuur 8: Percentage dat zich vaak onveilig voelt... Bron: Landelijke Veiligheidsmonitor, CBS Al met al is het beeld ten aanzien van de onveiligheidsbeleving in Nijmegen iets gunstiger dan in vergelijkbare steden. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 10

11 Preventie Voor het toepassing van preventieve maatregelen door burgers scoort Nijmegen ten opzichte van vergelijkbare steden gemiddeld. Stedenvergelijking: Nijmegen scoort gemiddeld op het vlak van preventie De mate waarin huishoudens aan woninginbraakpreventie doen, biedt geen deelverklaring voor het relatief hoge aantal woninginbraken in Nijmegen. De score, die een beeld geeft van de mate waarin huishoudens technische maatregelen tegen woninginbraak toepassen, ligt in Nijmegen even hoog als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. In 2011 scoorde Nijmegen op dit punt nog minder gunstig, maar toen werd vergeleken met minder steden en de Nijmeegse score voor woninginbraakpreventie is in 2012 ook wat gunstiger dan in In de score zijn de volgende maatregelen meegenomen: extra veiligheidssloten of grendels op buitendeuren, (rol)luiken voor ramen en/of deuren, buitenverlichting en alarminstallaties. Ook de score, die een beeld geeft van de mate waarin burgers sociaal-preventieve maatregelen toepassen, is in Nijmegen ongeveer even hoog als het gemiddelde voor vergelijkbare steden. In deze score zijn de volgende maatregelen meegenomen: s avonds licht laten branden wanneer er niemand thuis is, de fiets in een bewaakte fietsenstalling neerzetten, waardevolle spullen meenemen uit de auto en waardevolle spullen thuislaten als men ergens naartoe gaat. Stadsmonitor -thema Veiligheid- 11

12 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid en leefbaarheid Voor de tevredenheid van burgers over het functioneren van de politie scoort Nijmegen ten opzichte van vergelijkbare steden gemiddeld. Voor de tevredenheid van burgers over de inzet van de gemeente op het vlak van leefbaarheid en veiligheid scoort Nijmegen bovengemiddeld. Stedenvergelijking: tevredenheid over functioneren gemeente bovengemiddeld Lang niet alle burgers hebben een oordeel over het functioneren van de politie en de gemeente als het gaat om de inzet voor de veiligheid en leefbaarheid. Voor zover Nijmegenaren een oordeel hebben over het functioneren van de politie in het algemeen zijn ze vaker tevreden (33%) dan ontevreden (10%). Dat geldt ook voor het functioneren van de politie in de buurt: 25% tevreden en 7% ontevreden. Deze scores sluiten aan bij het gemiddelde beeld voor vergelijkbare steden. Ook over het functioneren van de gemeente m.b.t. de aanpak van leefbaarheid en veiligheid zijn Nijmegenaren vaker tevreden (42%) dan ontevreden (9%). Op dit punt scoort Nijmegen wat gunstiger dan vergelijkbare steden (38% tevreden en 11% ontevreden ). Stadsmonitor -thema Veiligheid- 12

13 Bijlage: Bronnen Burgerpeilingen, O&S Landelijke Veiligheidsmonitor 2009, 2011, 2012, CBS Politiecijfers: geregistreerde aangiften en incidenten De G31-gemeentetabellen, HKS-gegevens politie, bewerkt door KLPD - Dienst IPOL Stadsmonitor -thema Veiligheid- 13

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Samenvatting 1 Vermogensdelicten 2 Geweldsdelicten 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Veiligheid-

Stadsmonitor. -thema Veiligheid- Stadsmonitor -thema Veiligheid- Modules Vermogensdelicten 2 Geweld 5 Vernieling en overlast 7 Verdachten 10 Onveiligheidsgevoelens 11 Preventie 13 Oordeel over functioneren politie en gemeente m.b.t. veiligheid

Nadere informatie

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11

De Eindhovense Veiligheidsindex. Eindhoven, oktober 11 De Eindhovense Eindhoven, oktober 11 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Objectieve index: 3 2.I Inbraak 3 2.II Diefstal 4 2.III Geweld 4 2.IV Overlast/vandalisme 4 2.V Veilig ondernemen (niet in index) 5 3 Subjectieve

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Woolde Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor 2012

Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Integrale Veiligheidsmonitor 2012 Datum: oktober 2012 Colofon Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Ad Manders tel.: (024) 329 98 89 e-mailadres:

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking-

Stadsmonitor. -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Stadsmonitor -Totaalbeeld Stedenvergelijking- Modules Totaalbeeld stedenvergelijking 1 Bestuur 2 Bevolking 3 Cultuur 4 Duurzaamheid 5 Economie en werk 6 Imago stad 7 Inkomen en armoedebestrijding 8 Mobiliteit

Nadere informatie

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013

Fact sheet. Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland Politie Eenheid Amsterdam. Veiligheidsbeleving buurt. nummer 4 februari 2013 Politie Eenheid Fact sheet nummer 4 februari 213 Veiligheidsmonitor -Amstelland 28-212 Deze fact sheet brengt de veiligheid in de regio -Amstelland tussen 28 en 212 in kaart. blijkt op verschillende indicatoren

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010

Veiligheidsmonitor Hengelo Wijkrapport Buitengebied Augustus 2010 Veiligheidsmonitor Wijkrapport Augustus 2010 Wijkrapport Augustus 2010 Hoe leefbaar en veilig is het Integrale Veiligheidsmonitor Inleiding Eind heeft de gemeente voor het eerst deelgenomen aan de Integrale

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2014 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2015 In 2014 registreerde de politie voor Amersfoort 9.134 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Leefbaarheid en overlast in buurt

Leefbaarheid en overlast in buurt 2013 Leefbaarheid en overlast in buurt Gemeente (2013): Scherpenzeel vergeleken met Regionale eenheid Oost-Nederland Landelijke conclusies Leefbaarheid buurt Zeven op de tien Nederlanders vinden leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014

Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie in s-hertogenbosch vergeleken Afdeling Onderzoek & Statistiek, juni 2014 Veiligheidssituatie steeds beter De veiligheidssituatie in s-hertogenbosch verbetert. Dit bleek al uit de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2003-2013 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal januari 2014 In 2013 registreerde de politie voor Amersfoort 10.249 misdrijven. Het aantal misdrijven is sinds

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor 2009 Gemeente Leiden Resultaten per district en in de tijd Bureau Onderzoek Op Maat april 2010 Veiligheidsmonitor 2009, gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden

Veiligheidsmonitor 2010 Gemeente Leiden Veiligheidsmonitor Gemeente Leiden Resultaten per stadsdeel en in de tijd Mediad Rotterdam, maart 2011 Veiligheidsmonitor, Gemeente Leiden 1 In dit overzicht worden de uitkomsten van de Veiligheidsmonitor

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-030 23 april 2010 9.30 uur Aantal slachtoffers criminaliteit stabiel, meer vandalisme Aantal ondervonden delicten stijgt door meer vandalisme Aantal

Nadere informatie

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%)

Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) Leefbaarheid Tabel 1: Stellingen Fysieke voorzieningen en Sociale contacten in woonbuurt (%) mee eens niet mee eens Geen neutraal Wegen, paden en pleintjes goed onderhouden 51 21 25 3 Perken, plantsoenen

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2013

Veiligheidsmonitor 2013 Veiligheidsmonitor 2013 Barometer voor lokale veiligheid Feiten bladen Bedum De Marne Eemsmond Haren Pekela Stadskanaal Veendam Vlagtwedde Veiligheidsmonitor 2013 Deelnemende gemeenten Aantal respondenten

Nadere informatie

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer)

2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één of meer keer slachtoffer) 338 Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.5 Slachtofferschap en door burgers ondervonden delicten naar delictsoort, volgens de VM a 2012 b 2013 b 2012 b 2013 b (% één

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Hoe leefbaar en veilig is? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft de gemeente voor de tweede keer deelgenomen

Nadere informatie

Slachtoffers van woninginbraak

Slachtoffers van woninginbraak 1 Slachtoffers van woninginbraak Fact sheet juli 2015 Woninginbraak behoort tot High Impact Crime, wat wil zeggen dat het een grote impact heeft en slachtoffers persoonlijk raakt. In de regio Amsterdam-Amstelland

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011

Integrale Veiligheidsmonitor Hengelo 2011 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Juli 202 Integrale Veiligheidsmonitor Wijkrapport Es Hoe leefbaar en veilig is de Es? Integrale Veiligheidsmonitor. Inleiding In heeft gemeente voor de tweede

Nadere informatie

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015)

Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum Noord-Holland-Noord, Nederland Kernrapport veiligheidsmonitor, benchmark (2015) Gemeente (2015) Castricum vergeleken met Politieregio Noord-Holland-Noord en Nederland Leefbaarheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid VEENDAM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Veendam April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen

Nadere informatie

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen

GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen GEMEENTE OSS Resultaten op hoofdlijnen RESULTATEN GEMEENTE OSS 2011 Soort onderzoek : Enquêteonderzoek bevolking 15+ Opdrachtgever : Stadsbeleid Maatschappelijke Ontwikkeling Opdrachtnemer : Team O&S,

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid HAREN Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Haren April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort

Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort Ontwikkeling van misdrijven in Amersfoort 2007-2016 Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal februari 2017 In 2016 registreerde de politie voor Amersfoort 7.939 misdrijven. Ten opzichte van een jaar eerder

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM

Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor Groningen 2011 Barometer voor lokale veiligheid BEDUM Veiligheidsmonitor 2011 Barometer voor lokale veiligheid Gemeente Bedum April 2012 Colofon Titel: Veiligheidsmonitor Groningen 2011,

Nadere informatie

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016

Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Analyse cijfers prioriteiten Veiligheid 2012 t/m 2016 Delict / periode 2012 2013 2014 2015 2016 Streefwaarde MJP 2018*** Burenruzie 83 77 83 83 86 Geen Stabiel Incidenten Huiselijke geweld* Opmerking/analyse

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a 336 Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM a VMR IVM b 2004 c 2005 c 2006 c 2007 c 2008 d 2009

Nadere informatie

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM*

Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* 346 Criminaliteit en rechtshandhaving 2010 Tabellen bij hoofdstuk 3 Tabel 3.4 Slachtofferschap onder burgers naar delictsoort, volgens de VMR en de IVM* VMR IVM** 2005*** 2006*** 2007*** 2008**** 2009****

Nadere informatie

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan

Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan nulmeting Projectnummer 11067 In opdracht van stadsdeel Centrum Josca Boers Nienke Laan Emmie van Oirschot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam 1000 AR

Nadere informatie

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen

Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen FACTSHEET Jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in Groningen In deze factsheet worden trends en ontwikkelingen ten aanzien van de jeugdcriminaliteit en jeugdveiligheid in de provincie Groningen behandeld.

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008

Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Reageren o.en.s@haarlem.nl Concernstaf Afdeling Onderzoek en Statistiek, Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem november 2009 Gemeente Haarlem, Onderzoek en Statistiek Veiligheidsmonitor Heemstede 2008 Hoe veilig

Nadere informatie

Samenvatting en conclusies

Samenvatting en conclusies Eval uat i e Camer at oezi cht Gouda Ei ndr appor t Samenvatting en conclusies De gemeente Gouda is begin 2004 een proef gestart met cameratoezicht in de openbare ruimte op diverse locaties in de gemeente.

Nadere informatie

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6

Veiligheid. Aangiftes politie (per 1000 inwoners) Rapportcijfers door bewoners. Criminaliteit in de buurt. hoofdstuk 6 hoofdstuk 6 Aangiftes politie (per 1000 inwoners) 2006 2008 woninginbraak 3,5 4,5 diefstal schuur 4,7 2,2 autocriminalit. 6,4 6,3 fietsendiefstal 7,2 6,2 overige diefst. 1,0 1,8 geweld 5,8 5,5 vandalisme

Nadere informatie

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting

Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Monitor Leefbaarheid en Veiligheid 2013 Samenvatting Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Dorien de Bruijn 23 mei 2014 Vanaf 1997 is de Amersfoortse Stadspeiling elke twee jaar voor een belangrijk deel

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans Bijna één op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder was in 2015 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogensof vandalismedelicten.

Nadere informatie

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015

Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 2015 Monitor Veiligheidsbeleid gemeente Groningen september-december 215 Deze publicatie is uitgegeven door Onderzoek en Statistiek Groningen februari 216 In dit rapport worden politiestatistieken en resultaten

Nadere informatie

Criminaliteit en slachtofferschap

Criminaliteit en slachtofferschap 3 Criminaliteit en slachtofferschap M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen Eén op de vijf Nederlanders van 15 jaar en ouder is in 2013 slachtoffer geweest van veelvoorkomende criminaliteit, zoals gewelds-,

Nadere informatie

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014

Gemeente Tiel. Veiligheidsmonitor april 2014 Gemeente Tiel Veiligheidsmonitor 2013 16 april 2014 DATUM 16 april 2014 TITEL Veiligheidsmonitor 2013 ONDERTITEL Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem OPDRACHTGE Gemeente Tiel VER Postbus 1174 6801 BD

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072

RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Gemeente Qiulewater RAADSINFORMATIEBRIEF Oudewater 17R.00072 Van college van burgemeester en wethouders Datum : 21 februari 2017 Portefeuillehouder(s) : Burgemeester Verhoeve Portefeuille(s) : Openbare

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen

Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Veiligheidsmonitor Gemeente Achtkarspelen Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1. Leefbaarheid 6 1.1 Fysieke kwaliteit buurtvoorzieningen 6 1.2 Kwaliteit sociale woonomgeving 7 1.3 Actief in woonomgeving

Nadere informatie

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008

VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 VEILIGHEIDSRAPPORTAGE ROTTERDAM-RIJNMOND 2008 EMBARGO TOT 7 JULI 2008 Colofon 1 e druk juli 2008 Uitgave van de Begeleidingscommissie Integrale Veiligheid en de Politie -Rijnmond, in opdracht van het naal

Nadere informatie

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013

GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 GBM Etten-Leur Veiligheid en Leefomgeving 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Etten-Leur DIMENSUS beleidsonderzoek Mei 2014 Projectnummer 545 1 2 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Dashboard Veiligheid

Nadere informatie

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage

Gemeente Breda. Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting. Rapportage Gemeente Breda Omgevingsmeting asielzoekerscentrum: nulmeting Rapportage Publicatienummer: 1751 Datum: Juli 2014 In opdracht van: Gemeente Breda Het College Uitgave: Gemeente Breda Afdeling Bedrijfsbureau

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2013 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2013 1 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken

Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Veiligheidsbeleving 2015 Utrecht vergeleken Uitkomsten landelijke Veiligheidsmonitor 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant

Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant Grafiekenrapport Integrale Veiligheidsmonitor in Brabant 2008/2011 Grave het PON, kennis in uitvoering Tilburg, 30 augustus 2012 1. Algemeen Deze rapportage is automatisch gegenereerd. De Brabantse Integrale

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Leiden? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Leiden Bijlagenrapport April 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2012/022 Datum April

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Stad Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m december 2014 Afdeling Veiligheid & Wijken januari 2015 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort januari december 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast

5. CONCLUSIES. 5.1 Overlast 5. CONCLUSIES In dit afsluitende hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies besproken. Achtereenvolgens komen de overlast, de criminaliteit en de veiligheidsbeleving aan bod. Aan de 56 buurtbewoners

Nadere informatie

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012

Gemeente Breda. SSC Onderzoek en Informatie. Veiligheidsmonitor 2012 Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Veiligheidsmonitor 2012 Publicatienummer: 1702 Datum: September 2012 In opdracht van: Gemeente Breda Kabinet Burgemeester Uitgave: Gemeente Breda Afdeling SSC

Nadere informatie

Strategisch Thema. -Duurzame stad-

Strategisch Thema. -Duurzame stad- Strategisch Thema -Duurzame stad- Modules Samenvatting 1 Houding Nijmegenaren 2 Energieopwekking en -verbruik 3 Omgaan met grondstoffen 5 Duurzame mobiliteit 6 Milieukwaliteit en leefomgeving 7 Datum:

Nadere informatie

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0

Stadsmonitor. -Samenvatting- Modules. Datum: februari Stadsmonitor -Samenvatting- 0 Stadsmonitor -Samenvatting- Modules Samenvatting 1 Wonen en woonaantrekkelijkheid 2 Gezondheid en zorg 3 Werk 4 Duurzame stad 5 Binnenstad 6 Datum: februari 2016 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding

Veiligheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 4 Veiligheid 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk behandelt een aantal aspecten van veiligheid. Het is gebaseerd op zowel de resultaten van burgeronderzoek (de Veiligheidsmonitor) als ook de cijfers van

Nadere informatie

Hoe veilig is Kapelle?

Hoe veilig is Kapelle? Hoe veilig is Kapelle? Veiligheidsmonitor gemeente Kapelle 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer - Datum April 2014 Opdrachtgever Gemeente

Nadere informatie

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING

trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING trntrtrtr V td L O\'ERLASTMETINGEN IN DE GRAVII\TNESTEEG EN OMGEVING : COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781 9701 BT Groningen E-mail info@intraval.nl Kantoor Groningen: Kantoor Rotterdam: St. Jansstraat

Nadere informatie

rapportage op wijkniveau

rapportage op wijkniveau appendix bij Veiligheidsmonitor 2009 Veiligheidsmonitor 2009 rapportage op wijkniveau Het veiligheidsbeeld in en eerder van tien Goudse wijken: Binnenstad Nieuwe Park Korte Akkeren Bloemendaal Plaswijck

Nadere informatie

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel?

Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Hoe veilig zijn Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel? Veiligheidsmonitor gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede

Nadere informatie

Veiligheidstrends in Leiden

Veiligheidstrends in Leiden Veiligheidstrends in Leiden 25 214 Inleiding BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) maakt jaarlijks een uitgave Veiligheid in cijfers. Hierin worden de belangrijkste trends en cijfers weergegeven. De analyse

Nadere informatie

Criminaliteit in Nederland

Criminaliteit in Nederland Criminaliteit in Nederland Heike Goudriaan en Michelle van Rosmalen 1 Hoe onveilig voelt de bevolking van Nederland zich? Hoe vaak werden mensen in 2014 slachtoffer van veelvoorkomende criminaliteit en

Nadere informatie

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen

Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen Veiligheid analyse Leerdam, ontwikkelingen tussen 2010-2013 Leerdam November 2014 1 Inleiding De nota integraal Veiligheidbeleid Leerdam 2011-2014 loopt af. Omdat er ondertussen een nieuw college is dat

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus AG Hoofddorp gemeente Haarlemmer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres: Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Contactpersoon Doorkiesnummer

Nadere informatie

Hoe veilig is Noord-Holland Noord?

Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Hoe veilig is Noord-Holland Noord? Integrale Veiligheidsmonitor Noord-Holland Noord 2011 April 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1833

Nadere informatie

Leefbaarheid in de buurt

Leefbaarheid in de buurt 12345678 Leefbaarheid in de buurt Nu het oordeel van de Dordtenaren over hun woonkwaliteit, woonomgeving en de geboden voorzieningen in kaart is gebracht, zullen we in dit hoofdstuk gaan kijken hoe de

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda

Leefbaarheidsmonitor. Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente. Scope Onderzoek B.V. KvK Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Leefbaarheidsmonitor Inzicht in de leefbaarheid en veiligheid in uw gemeente Scope Onderzoek B.V. KvK 64421279 Stadionstraat 11B9 4815NC Breda Inhoud Het meten van de ervaren leefbaarheid is voor gemeenten

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Hoe veilig is Bloemendaal? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Bloemendaal 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer 2012-1866

Nadere informatie

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort

Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Veiligheidsbeeld gemeente Amersfoort Periode januari t/m augustus 2014 Afdeling Veiligheid en Wijken September 2014 Stad met een hart Veiligheidsbeeld Amersfoort eerste acht maanden 2014 Voor u ligt het

Nadere informatie

Leefbaarheidsmonitor 2011

Leefbaarheidsmonitor 2011 Leefbaarheidsmonitor Foto voorpagina: Ton Heijnen Stadsfotograaf Velsen Leefbaarheidsmonitor Gemeente Velsen I&O Research, juni Colofon Opdrachtgever Samensteller Gemeente Velsen I&O Research I&O Research

Nadere informatie

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill.

Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. Bijna de helft van de geweldsmisdrijven wordt in de openbare ruimte gepleegd / foto: Inge van Mill. secondant #2 april 2009 7 Geweldsdelicten tussen - Daling van geweld komt niet uit de verf Crimi-trends

Nadere informatie

Hoe veilig is Coevorden?

Hoe veilig is Coevorden? Hoe veilig is Coevorden? Veiligheidsmonitor gemeente Coevorden 2013 April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/- Datum April 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1

Stadsmonitor. -thema Stad en Buurt- Modules. Datum: Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- 1 Stadsmonitor -thema Stad en Buurt- Modules De Nijmegenaar en zijn stad 2 De Nijmegenaar en zijn buurt 7 Datum: 21-01-2014 Gemeente Nijmegen Onderzoek en Statistiek contactpersoon: Geert Schattenberg tel.:

Nadere informatie

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting

Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch. 1-meting Keurmerk Veilig Ondernemen Centrum s-hertogenbosch 1-meting O&S Juni 2011 Samenvatting Sinds mei 2009 heeft s-hertogenbosch het Keurmerk Veilig Ondernemen Binnenstad. In het kader van het KVO hebben de

Nadere informatie

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave

6 SECONDANT #1 MAART 2013. Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND. Naar inhoudsopgave 6 SECONDANT #1 MAART 2013 Slachtofferschap en onveiligheidsgevoelens in acht landen POSITIEVE VEILIGHEIDS- TRENDS IN NEDERLAND SECONDANT #1 MAART 2013 7 De laatste jaren voelen burgers zich minder vaak

Nadere informatie

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010

OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 OnSignalement 5e jaargang, nr 6 6 juli 2010 Hengelo één van de veiligste grote steden De gemeente Hengelo is nog steeds één van de veiligste grote steden van. Dit blijkt uit de resultaten van landelijke

Nadere informatie

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011

Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor 2011 Maart Hoe veilig voelen Almeerders zich? Veiligheidsmonitor Hoe gaat het met de leefbaarheid in? Hoe heeft het oordeel van bewoners over leefbaarheid & veiligheid zich ontwikkeld? Telefoonnummer: 14036

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld

Veiligheidsmonitor Helmond 2014. De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld VEILIGHEIDSMONITOR HELMOND 2014 De leefbaarheid en veiligheid vanuit het perspectief van de burger in beeld Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012

;/y;\ i&o. ^research. Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011. Juni 2012 ;/y;\ i&o ^research Hoe veilig is Heemstede? Integrale Veiligheidsmonitor Gemeente Heemstede 2011 Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2010

Veiligheidsmonitor 2010 Veiligheidsmonitor 2010 O&S juni 2010 Samenvatting s-hertogenbosch opnieuw veiliger De veiligheidssituatie in de gemeente is in 2009 wederom verbeterd. De veiligheidsindex is met 12,2 indexpunten gestegen

Nadere informatie

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz.

Blz. 9. Slachtofferschap Inbraak, fietsendiefstal, autocriminaliteit, beroving, vernieling, seksuele delicten, mishandeling. Blz. Inleiding De integrale Veiligheidsmonitor (ivm) is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, buurtproblemen en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk

Nadere informatie

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9

37,1 40, , overlast dak- en thuislozen, gestoorde personen Veiligheid -7,7% -3,8% -6,2% 36,9 2016 Veiligheid incidenten en misdrijven Het aantal incidenten en misdrijven ligt in de Drechtsteden iets boven het landelijke gemiddelde. Maar het verschil wordt kleiner. Waar het cijfer in landelijk

Nadere informatie

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen

Resultaten op in beeld. Bijlage in grafieken en tabellen GEMEENTE Veiligheidsmonitor OSS in Brabant Resultaten op in beeld Bijlage in grafieken en tabellen RESULTATEN IN BEELD Bijlage in grafieken en tabellen 2009/2011 Oss Resultaten in beeld Inleiding In de

Nadere informatie

Hoe veilig is Hof van Twente?

Hoe veilig is Hof van Twente? Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Hoe veilig is Hof van Twente? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Hof van Twente 2011 Juni 2012 Colofon

Nadere informatie

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016

Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor 2016 Gemeente Raalte Veiligheidsmonitor Uitgevoerd door: Gemeente Deventer Team Kennis en Verkenning Jaap Barink Juni I Conclusies Hieronder leest u per hoofdstuk de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek.

Nadere informatie

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost

Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost Monitor verplaatsing coffeeshop Amsterdam-Oost B. Bieleman R. Mennes M. Sijtstra MONITOR VERPLAATSING COFFEESHOP AMSTERDAM-OOST September INTRAVAL Groningen-Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Hoofdstuk Inleiding.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-024 31 maart 2009 9.30 uur Veiligheidsgevoel maakt pas op de plaats Aantal slachtoffers veel voorkomende criminaliteit verder gedaald Gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden

Veiligheidsmonitor 2008 Hollands Midden Veiligheidsmonitor 2008 juni 2009 een onderzoek in opdracht van de Veiligheidsregio Onderzoeker Projectleider Opdrachtgever Andrea van der Meide Liesbeth Wendrich Paul van Wensveen Jolanda Verdurmen Veiligheidsregio

Nadere informatie

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends

8 secondant #3/4 juli/augustus 2008. Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007. Crimi-trends 8 secondant #3/4 juli/augustus 2008 Bedrijfsleven en criminaliteit 2002-2007 Diefstallen in winkels en horeca nemen toe Crimi-trends De criminaliteit tegen het bedrijfsleven moet in 2010 met een kwart

Nadere informatie

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen

Bijlage 4 Tabellen. Verklaring van tekens in tabellen Bijlage 4 Tabellen Verklaring van tekens in tabellen. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim - = nihil - = (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) = het getal is kleiner

Nadere informatie

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010

Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente Oisterwijk 2010 Onderzoek Leefbaarheid en Veiligheid gemeente 2010 Tilburg Dienst Beleidsontwikkeling Onderzoek & Informatie Juli 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 Inleiding... 7 Hoofdstuk 1 Buurt en buurtproblemen...

Nadere informatie

Veiligheid HI-Ambacht

Veiligheid HI-Ambacht Veiligheid HI-Ambacht INTEGRALE VEILIGHEIDSMONITOR 015 Inhoud De landelijke Veiligheidsmonitor helpt n om een beeld te krijgen van de lokale veiligheidssituatie. Niet alleen van de situatie volgens de

Nadere informatie

Hoe veilig is Katwijk?

Hoe veilig is Katwijk? Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Hoe veilig is Katwijk? Integrale Veiligheidsmonitor gemeente Katwijk Juni 2012 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus

Nadere informatie

openbare orde en veiligheid

openbare orde en veiligheid 125 openbare orde en veiligheid 12 126 Openbare orde en veiligheid Minimale daling aantal huisgerelateerde diefstallen, stijging straatgerelateerde diefstallen In 2007 zijn er 304 huisgerelateerde diefstallen

Nadere informatie

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni

Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni Resultaten Leefbaarheid- en Veiligheidsenquête meting maart, april, mei en juni 1. Leefbaarheid In de maand juni geven de Bredanaars Breda een 7,6 als gemeente om in te wonen. Breda scoort goed op alle

Nadere informatie

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont

Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont ontwikkeling 2015 tov 2014, gemeente ontwikkeling 2015 tov 2014, regio MNL januari t/m juni juli t/m december Veiligheidscijfers Soest 2015 samenwerking loont Januari 2016 - In 2015 is het aantal woninginbraken

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Veiligheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Veiligheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten

Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk. mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten Veiligheidsmonitor 2011 Gemeente Cuijk mevrouw M. Tan MSc mevrouw ir. J. Luijten het PON, kennis in uitvoering Tilburg, april 2012 Colofon Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht van gemeente

Nadere informatie