Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veluwse Poort in beeld. Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort"

Transcriptie

1 Veluwse Poort in beeld Een onderzoek naar de bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort

2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Aanleiding Doel van het onderzoek Probleemstelling Onderzoeksvragen Methode Bekendheid Veluwse Poort Bekendheid verschillende locaties Hoe bekend? Beeld Veluwse Poort Waardering locaties Rapportcijfer Associaties kenmerken van toepassing Wonen in de Veluwse Poort Verhuizen naar de Veluwse Poort? Waarom? Waarom niet naar de Veluwse Poort verhuizen? Woonwensen Belangrijkste resultaten

3 1. INLEIDING 1.1. AANLEIDING Woon je straks op Veluwse Poort of op Maurits-Noord? En hoeveel mensen kennen de naam Veluwse Poort überhaupt eigenlijk al? Tot nu toe is onduidelijk in welke mate en in welke hoedanigheid Veluwse Poort bekend is onder de inwoners van Ede, en welk beeld Edenaren hebben van de nieuw te bouwen wijk. Daarnaast is onduidelijk in welke mate en hoe mensen buiten Ede Veluwse Poort kennen en tegen de nieuwe wijk aankijken. Om de marketing van dit nieuwbouwproject goed aan te laten sluiten bij de beleving is een analyse van de (naams)bekendheid en de beeldvorming uitgevoerd. Aangezien Veluwse Poort wel degelijk de ambitie heeft om ook niet-edenaren aan te trekken, is ook inzicht in de ervaringen van niet-edenaren essentieel DOEL VAN HET ONDERZOEK Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de (naams)bekendheid en beeldvorming van Veluwse Poort onder Edenaren en niet-edenaren PROBLEEMSTELLING In hoeverre is Veluwse Poort bekend onder Edenaren en niet Edenaren? En welk beeld hebben Edenaren en niet-edenaren van Veluwse Poort? 1.4. ONDERZOEKSVRAGEN In welke mate kennen de inwoners van Ede Veluwse Poort? Op welke wijze kennen de inwoners van Ede Veluwse Poort? Hoe kijken inwoners tegen Veluwse Poort aan? In welke mate kennen mensen woonachtig buiten Ede Veluwse Poort? Op welke wijze kennen mensen woonachtig buiten Ede Veluwse Poort? Hoe kijken mensen woonachtig buiten Ede tegen Veluwse Poort aan? 1.5. METHODE Enquête onder Inwonerspanel Om de bekendheid en beeldvorming van Edenaren te meten is een enquête gehouden onder het Inwonerspanel. Hoewel dit panel niet representatief is voor de Edese bevolking 1, leent het zich goed om een indicatie te krijgen van hoe inwoners aankijken tegen Veluwse Poort. De circa 1700 panelleden hebben allen een uitnodiging om een korte vragenlijst via internet in te vullen. De vragenlijst stond circa twee weken open. Na een week ontvingen de panelleden een herinnering. 647 panelleden hebben daadwerkelijk de vragenlijst ingevuld. Enquête onder landelijk consumentenpanel Niet-Edenaren zijn online benaderd via een landelijk consumentenpanel. Gekozen is voor respondenten woonachtig in de driehoek Utrecht Zwolle Nijmegen: in de steden Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Barneveld, Utrecht, Nijmegen, Wageningen en Veenendaal. In totaal hebben 314 panelleden de enquête ingevuld. 1 In het Inwonerspanel zijn bepaalde groepen (bijv. hoogopgeleiden) iets oververtegenwoordigd, andere groepen (bijv. allochtonen, inwoners kleinere dorpen) iets ondervertegenwoordigd. 2

4 2. BEKENDHEID VELUWSE POORT Hoe bekend is de naam Veluwse Poort onder Edenaren? En op welke wijze kennen de inwoners Veluwse Poort? Deze vragen worden in dit hoofdstuk beantwoord. Naast de lokale bekendheid en beeldvorming is het interessant om te weten hoe de bovenlokale en bovenregionale ervaringen zijn. In hoeverre is de naam Veluwse Poort (al) bekend buiten Ede? 2.1. BEKENDHEID VERSCHILLENDE LOCATIES Het Enka-terrein is het meest bekend onder de Edenaren. Nagenoeg alle ondervraagde Edenaren hebben wel eens gehoord van het Enka-terrein. Ook bijna alle ondervraagde Edenaren zijn bekend met de Kazerneterreinen. De Veluwse Poort kent de kleinste naamsbekendheid binnen Ede; 57% heeft hier weleens van gehoord. Tabel 2-1 Percentage (niet-)edenaren dat gehoord heeft van de verschillende locaties Edenaren niet-edenaren Veluwse Poort 57% 38% Enka-terrein 98% 48% Kazerneterreinen 96% 48% Bron: Inwonerspanel gemeente Ede en Panelclix 2013 Ook buiten Ede is het Enka-terrein de locatie die het meest bekend is. Bijna de helft van de ondervraagde niet-edenaren heeft weleens gehoord van het Enka-terrein. Toch heeft ook bijna de helft weleens gehoord van de Kazerneterreinen. De Veluwse Poort is het minst bekend: bijna 40% heeft weleens gehoord van de Veluwse Poort HOE BEKEND? De Veluwse Poort is onder de Edenaren vooral bekend als woongebied; en in mindere mate als recreatie- of werkgebied. Niet-Edenaren kennen de Veluwse Poort vooral als woongebied en recreatiegebied; en in mindere mate als werkgebied. Het Enka-terein is binnen Ede vooral bekend als werk- en woongebied. De niet-edenaren kennen het Enka-terein vooral als werkgebied en in iets mindere mate als woongebied. De Kazerneterreinen worden zowel binnen als buiten Ede vooral als werkgebied gezien; en iets mindere mate als woongebied. Tabel 2-2 Hoedanigheid waarin (niet-)edenaren de locaties kennen (in %) Als woonlocatie Als werklocatie Als recreatielocatie Edenaren niet- Edenaren Edenaren niet- Edenaren Edenaren Veluwse Poort 56% 46% 19% 13% 24% 43% Enka-terrein 47% 34% 49% 56% 11% 11% Kazerneterreinen 30% 30% 59% 57% 19% 11% Bron: Inwonerspanel gemeente Ede en Panelclix 2013 niet- Edenaren 3

5 3. BEELD VELUWSE POORT Hoe kijken Edenaren tegen Veluwse Poort aan? Welke associaties hebben ze met de verschillende locaties en hoe worden de locaties gewaardeerd? En welk beeld hebben mensen buiten Ede? 3.1. WAARDERING LOCATIES De Kazerneterreinen is de locatie waar de Edenaren het positiefst over zijn. Ruim 60% heeft een (zeer) positief beeld van de Kazerneterreinen. Enka wordt door ruim 40% als positief gezien. Ook bijna 40% oordeelt niet positief/niet negatief. Over de Veluwse Poort heeft een groot deel van de Edenaren een neutraal beeld of geen mening. Een kwart oordeelt positief. De niet-edenaren zijn juist het positiefst over de Veluwse Poort: ruim 60% is hier positief over. Over de Kazerneterreinen is bijna de helft positief. Iets meer dan 40% is neutraal. Ruim 40% is positief over het Enka-terrein. Bijna 40% is neutraal RAPPORTCIJFER De Veluwse Poort krijgt een 6,9 als gemiddeld rapportcijfer van de Edenaren. Ede in zijn geheel wordt met een 7,1 gemiddeld gewaardeerd. Niet-Edenaren waarderen de Veluwse Poort met een 7,3 als gemiddeld rapportcijfer; en Ede in zijn geheel met een 6,9 gemiddeld ASSOCIATIES Edenaren associëren de Veluwse Poort vooral met groen en natuur. Ook de Veluwe, ruimte, bos, Ede, nieuwbouw, bereikbaar en mooi komen regelmatig voor als associatie. Het Enka-terrein associëren Edenaren in de eerste plaats met een fabriek/fabrieksterrein. Daarnaast worden historie, nieuwbouw, industrie, nostalgie, vervuiling, bos en station frequent genoemd. Bij de Kazerneterreinen denken Edenaren met name aan bos. Verder zijn militairen/soldaten, defensie, historie, kazerne, natuur en groen veel voorkomende associaties. 4

6 Figuur 3-1 Associaties Edenaren met Veluwse Poort Ook niet-edenaren associëren de Veluwse Poort vooral met groen en natuur. Daarnaast valt op dat mooi vaak wordt genoemd. Bij Enka denken niet-edenaren vaak aan een fabriek, gevolgd door oud en industrie. Kazerne, leger, militairen en bos zijn frequent voorkomende associaties bij de Kazerneterreinen. Figuur 3-2 Associaties niet-edenaren met Veluwse Poort 5

7 3.4. KENMERKEN VAN TOEPASSING Ook is gevraagd in hoeverre een aantal kenmerken van toepassing is op de verschillende locaties. Veel groen in de woonomgeving scoort voor zowel Veluwse Poort als de Kazerneterreinen het hoogst onder de Edenaren; gevolgd door De Veluwe als achtertuin. Bij Enka denken de Edenaren vooral aan Goed bereikbaar en Monumentale geschiedenis. Voor alle locaties geldt dat Vlakbij het centrum het kenmerk is dat het laagst scoort. Tabel 3-3 Top 6 kenmerken van toepassing op de locaties - Edenaren Veluwse Poort Enka Kazerneterreinen Veel groen in de omgeving (72%) De Veluwe als achtertuin (70%) 3. Goed bereikbaar (66%) Bijzonder mooie woonomgeving (63%) Monumentale geschiedenis (47%) Goed bereikbaar (87%) Monumentale geschiedenis (85%) Veel groen in de omgeving (81%) De Veluwe als achtertuin (75%) Bijzonder mooie woonomgeving (62%) Veel groen in de omgeving (95%) De Veluwe als achtertuin (89%) Monumentale geschiedenis (87%) Bijzonder mooie woonomgeving (85%) Goed bereikbaar (79%) 6. Vlakbij het centrum (44%) Vlakbij het centrum (41%) Vlakbij het centrum (67%) Bron: Inwonerspanel gemeente Ede 2013 De scores onder de niet-edenaren zijn grotendeels vergelijkbaar. Ook de niet-edenaren vinden de kenmerken Veel groen in de woonomgeving en De Veluwe als achtertuin het meest van toepassing op de Veluwse Poort en de Kazerneterreinen. De niet-edenaren geven het kenmerk Vlakbij het centrum bij Enka wel een relatief hogere score. Tabel 3-4 Top 6 kenmerken van toepassing op de locaties niet-edenaren Veluwse Poort Enka Kazerneterreinen De Veluwe als achtertuin (72%) Veel groen in de omgeving (71%) Bijzonder mooie woonomgeving (70%) Goed bereikbaar (72%) De Veluwe als achtertuin (66%) Monumentale geschiedenis (65%) Veel groen in de omgeving (68%) De Veluwe als achtertuin (63%) Bijzonder mooie woonomgeving (60%) 4. Goed bereikbaar (62%) Vlakbij het centrum (58%) Goed bereikbaar (58%) 5. Monumentale geschiedenis (46%) 6. Vlakbij het centrum (46%) Bron: Panelclix 2013 Veel groen in de omgeving (58%) Bijzonder mooie woonomgeving (58%) Monumentale geschiedenis (55%) Vlakbij het centrum (53%) 6

8 4. WONEN IN DE VELUWSE POORT Tot slot zijn enkele vragen voorgelegd over het wonen in de Veluwse Poort. In hoeverre willen Edenaren en niet-edenaren wonen in de Veluwse Poort? Waarom wel en waarom niet? En welke woonwensen hebben deze potentiële bewoners van de Veluwse Poort? 4.1. VERHUIZEN NAAR DE VELUWSE POORT? Bijna een kwart van de ondervraagde Edenaren zou willen wonen in de Veluwse Poort, als ze verhuisplannen zouden hebben; en eveneens bijna een kwart misschien. Ruim de helft van zou niet willen wonen in de Veluwse Poort. Ruim een vijfde van de ondervraagde niet-edenaren ziet Veluwse Poort als potentiële woonlocatie bij verhuisplannen; en ook ruim een vijfde misschien. Bijna 60% van de niet-edenaren zou er niet willen wonen 4.2. WAAROM? De mooie omgeving, dichtbij groen en natuur worden vooral genoemd als motief door Edenaren om (misschien) naar Veluwse Poort te willen verhuizen. Ook de bereikbaarheid en ligging nabij het centrum zijn veelgenoemde motieven. Figuur 4-3 Redenen van Edenaren om (misschien) naar Veluwse Poort te willen verhuizen Enkele Edenaren noemden als reden: o een van de mooiste gebieden van Nederland o een woning op het Kazerneterrein staat boven aan ons verlanglijstje o Ede is gewoon mooi om te wonen, ook zonder Veluwse poort Ook bij niet-edenaren is de mooie omgeving het meest genoemde motief, gevolgd door groen/natuur.

9 Figuur 4-4 Reden van niet-edenaren om (misschien) naar Veluwse Poort te willen verhuizen Andere door niet-edenaren genoemde redenen om naar Veluwse Poort te willen verhuizen luiden bijvoorbeeld: o o o Het klinkt vrij landelijk Het is er rustiger dan in de Randstad Goed bereikbaar 4.3. WAAROM NIET NAAR DE VELUWSE POORT VERHUIZEN? Redenen van Edenaren om niet naar Veluwse Poort te willen verhuizen lopen zeer uiteen: o Te duur o Ik hou er niet van om op een kluitje te wonen o Te druk o Te dicht bij het spoor o Te ver van het centrum o Geen voorstander van een nieuwbouwwijk Vaak wil men niet naar Veluwse Poort verhuizen omdat men graag in het gebied/dorp wil wonen waar men nu woont. o Bennekom bevalt goed o Ik blijf liever in een dorp o Ik wil niet naar Ede o Ik woon liever in het centrum Ook niet-edenaren willen vaak niet naar Veluwse Poort verhuizen vanwege de huidige woonlocatie: o Barneveld bevalt goed 8

10 o o o Ik ga Arnhem niet uit Ik blijf in Utrecht Ik ben verknocht aan Apeldoorn Daarnaast willen niet-edenaren ook vaak niet naar Veluwse Poort verhuizen omdat men niet naar Ede wil verhuizen: o Ede trekt me niet o Het ligt te ver van de Randstad o Ik prefereer de stad Redenen die specifiek met de Veluwse Poort te maken hebben komen nauwelijks voor: o Trekt me niet o Ik hou niet van een nieuwbouwwijk o Ziet eruit als een kantoorgebouw 4.4. WOONWENSEN Type woning Edenaren die in Veluwse Poort willen wonen hebben vooral voorkeur voor een tweeonder-een-kap- (33%), vrijstaande- (29%) of tussenwoning (27%). Toch is er ook behoefte aan seniorenwoningen (27%) en appartementen (22%). De vraag naar vrije kavels is beperkt onder de ondervraagde Edenaren (8%). Onder de niet-edenaren zijn tussenwoningen en appartementen het geliefdst (38%); gevolgd door twee-onder-een-kap- (32%) en vrijstaande woningen (24%). De behoefte aan seniorenwoningen is relatief beperkt onder niet-edenaren (7%). Ook onder de niet-edenaren is de vraag naar vrije kavels beperkt (6%). Eigendomsverhouding Koopwoningen zijn het meest in trek onder de Edenaren die in Veluwse Poort willen wonen (69%); en huurwoningen veel minder (19%). 6% heeft geen voorkeur en 7% weet het (nog) niet. Ongeveer de helft van de niet-edenaren wenst een koopwoning in Veluwse Poort; 36% een huurwoning; 9% heeft geen voorkeur en 6% weet het (nog) niet Bouwperiode Bijna de helft (46%) van de ondervraagde Edenaren wenst een nieuw te bouwen woning in Veluwse Poort; en in mindere mate een woning in een monumentaal kazernegebouw (19%). Een deel heeft geen voorkeur (20%) of weet het (nog) niet (15%). Ook onder de niet-edenaren gaat de voorkeur vooral uit naar nieuwbouwwoningen (44%); en zijn monumentale woningen iets minder populair ( 20%); 27% heeft geen voorkeur en 10% weet het (nog) niet. Belangrijke kenmerken De aanwezigheid van groen in Veluwse Poort wordt het belangrijkst gevonden door zowel de Edenaren als de niet-edenaren. Ook ruimte, veiligheid en bereikbaarheid per fiets staan bij beide groepen bovenaan de verlanglijst. Qua voorzieningen scoren onder zowel Edenaren als niet-edenaren winkels voor dagelijkse boodschappen het hoogst. Cafés/restaurants en culturele voorzieningen zien beide groepen als de minst belangrijke voorzieningen. 40% of minder vindt de aanwezigheid hiervan van belang. 9

11 Tabel 4-5 Top 10 kenmerken dat (zeer) belangrijk wordt gevonden in Veluwse Poort Edenaren (inwonerspanel) Niet-Edenaren (extern panel) 1. Aanwezigheid groen (96%) Aanwezigheid groen (91%) 2. Ruimte (95% Veiligheid (87%) 3. Veiligheid (92%) Sfeer/gezelligheid (87%) 4. Bereikbaarheid per fiets (92%) Ruimte (96%) 5. Rust (91%) Bereikbaarheid per fiets (85%) 6. Parkeergelegenheid (90%) Bereikbaarheid per auto (83%) 7. Bereikbaarheid per auto (88%) Parkeergelegenheid (80%) 8. Sfeer/gezelligheid (88%) Rust (76%) 9. Winkels voor dagelijkse boodschappen (63%) Winkels voor dagelijkse boodschappen (76%) 10. Bereikbaarheid per bus (62%) Bereikbaarheid per trein (62%) Bron: Inwonerspanel gemeente Ede en Panelclix

12 5. BELANGRIJKSTE RESULTATEN Uit de resultaten van de enquête onder het inwonerspanel en het externe panel komen de volgende resultaten en conclusies naar voren: Bekendheid Veluwse Poort, Enka en Kazerneterrein Het Enka-terrein is het meest bekend onder Edenaren. Nagenoeg alle Edenaren hebben weleens gehoord van het Enka-terein. Buiten Ede is het Enka-terrein en het Kazerneterrein ongeveer even bekend. De Veluwse Poort kent de minste bekendheid onder zowel Edenaren als niet-edenaren. De Veluwse Poort is binnen en buiten Ede vooral bekend als woongebied. Niet- Edenaren kennen het daarnaast ook vaak als recreatiegebied. Het Enka-terrein wordt vooral als werk- en woongebied gezien; en het Kazerneterrein als werkgebied. Beeld De Veluwse Poort wordt vooral met groen en natuur geassocieerd. Niet-Edenaren denken daarnaast ook vaak aan het woord mooi. Enka roept met name de associatie fabriek op. Bij het Kazerneterrein denken zowel Edenaren als niet-edenaren aan bos en elementen van de kazernes (defensie, militairen, leger etc.). Zowel binnen als buiten Ede worden de kenmerken Veel groen in de woonomgeving en De Veluwe als achtertuin het meest van toepassing gevonden op de Veluwse Poort en de Kazerneterreinen. Beide groepen vinden Goed bereikbaar het beste passen bij het Enka-terein. Waardering Edenaren zijn het positiefst over de Kazerneterreinen. Niet-Edenaren zijn juist het positiefst over de Veluwse Poort. Niet-Edenaren waarderen de Veluwse Poort dan ook met een hoger rapportcijfer (7,3) dan Edenaren (6,9). Wonen in Veluwse Poort? Bijna de helft van de Edenaren zou (misschien) willen wonen in de Veluwse Poort, als ze verhuisplannen zouden hebben; en ruim 4 op de 10 niet-edenaren. Motieven voor het willen wonen in Veluwse Poort zijn vooral de mooie omgeving en nabijheid van groen en natuur. Redenen om juist niet naar de Veluwse Poort te willen verhuizen zijn zeer divers. Edenaren willen vaak in hun eigen gebied of dorp blijven wonen. En ook voor niet- Edenaren is de tevredenheid met de huidige woonlocatie vaak de reden om niet naar Veluwse Poort te willen verhuizen. Niet-Edenaren noemen nauwelijks redenen die specifiek met de Veluwse Poort te maken hebben. Woonwensen Edenaren wensen vooral een twee-onder-een-kapwoning, vrijstaande of tussenwoning in Veluwse Poort. Buiten Ede is daarnaast ook behoefte aan appartementen. Nieuwbouwkoopwoningen zijn het meest in trek. De vraag naar vrije kavels is beperkt. De aanwezigheid van groen staat bovenaan de verlanglijst voor het wonen in Veluwse Poort. Maar ook ruimte, veiligheid en bereikbaarheid per fiets ziet men als belangrijke kenmerken voor de woonomgeving. 1 1

13 Colofon Uitgave Juli 2013 Gemeente Ede, afdeling Strategie & Onderzoek Opdrachtgever Gemeente Ede, bureau Veluwse Poort Samenstelling en redactie Saskia Heins 1 2

14

Marktonderzoek Waterrijk

Marktonderzoek Waterrijk Marktonderzoek Waterrijk Almelo Amersfoort, 30 juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 1.1 Aanleiding van het onderzoek 2 1.2 Onderzoeksvraag 2 1.3 Methode 2 2 Beoordeling plan Waterrijk 3 2.1 Waterrijk

Nadere informatie

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels

Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Resultaten peiling Enschedepanel Woonwensen en bouwkavels Inleiding Onder de leden van het EnschedePanel is in maart/april 2017 een enquête gehouden. Deze vragenlijst is ook opengesteld voor niet-leden.

Nadere informatie

Bewonerspanel Woonvormen

Bewonerspanel Woonvormen Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Woonvormen Extra ruimte is belangrijkste wens voor toekomstige woning Bijna de helft van de

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

1 Startersonderzoek Doesburg

1 Startersonderzoek Doesburg DATUM 16 juni 2017 PROJECTNUMMER 221.105 OPDRACHTGEVER Gemeente Doesburg en Stichting Woonservice IJsselland Uitkomst enquête starters 1 Startersonderzoek Doesburg In de gemeente Doesburg zijn in het kader

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Een onderzoek naar de Edese en (boven)regionale woningbehoefte

Wonen in Ede 2011. Een onderzoek naar de Edese en (boven)regionale woningbehoefte Wonen in Ede 2011 Een onderzoek naar de Edese en (boven)regionale woningbehoefte INHOUDSOPGAVE 1. Samenvatting, conclusies en aanbevelingen... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Conclusies... 8 1.3. Aanbevelingen...

Nadere informatie

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum

Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum Conclusies woningbehoefteonderzoek Reduzum De enquête geeft een goed beeld van de woonwensen van de bevolking, vanwege de grote respons en de goede verdeling over de verschillende leeftijden en type bewoners.

Nadere informatie

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken!

In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! Hoe vaak is de enquête ingevuld? In totaal hebben 2.068 inwoners van de gemeente de enquête ingevuld. Een prachtig resultaat, waarvoor we iedereen hartelijk willen bedanken! De enquête is vaak genoeg ingevuld

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden

Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden Woonvoorkeuren Woonwensen jongeren in verstedelijkte gebieden 1 Doelgroepbepaling Personen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar Wens om in een verstedelijkt gebied (> 3. inwoners) te wonen Geen studenten

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf

25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf Onderzoek woningbehoefte Waarland 2015 25 juni 2015 Dorpsraad Waarland Bouwend Waarland Waarland Bouwt Zelf 1 Inleiding 1.1 Inleiding De gemeente Schagen wil haar toekomstig woningbouwprogramma inrichten

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival

Onderzoek Inwonerspanel: Geinbeat (Cityplaza) Festival 1 (12) Onderzoek Inwonerspanel: Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 26 maart kregen de panelleden van 18 jaar en ouder (1.155 personen) een e-mail met de vraag of zij digitaal een vragenlijst over

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel

Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Samen naar de gewenste woningvoorraad in Odiliapeel Eindverslag April 2015 1. Inleiding In april 2014 hebben gemeente Uden, gemeente Veghel en wooncorporatie Area een woonwensenonderzoek uitgevoerd. Om

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE

BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE BURGERPANEL CAPELLE OVER LANDELIJK CAPELLE Gemeente Capelle aan den IJssel Juli 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 121

Nadere informatie

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013

Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 Resultaten bewonersonderzoek, meting 2013 In de periode half mei/ begin juli 2013 heeft USP Marketing Consultancy in opdracht van Volkshuisvesting opnieuw een bewonersonderzoek gedaan naar de tevredenheid

Nadere informatie

Omnibusenquête Imago Palenstein

Omnibusenquête Imago Palenstein Omnibusenquête 2015 Imago Palenstein OMNIBUSENQUETE 2015 Deelrapport: Imago Palenstein Januari 2016 Samenstelling rapport: In opdracht van: Mariëlle Bartels, Afdeling JABO/ Onderzoek en Statistiek Wim

Nadere informatie

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN

HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN HET PANEL OVER HET CENTRUM IN GIETEN Gemeente Aa en Hunze Januari 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017/13 Datum Januari 2017

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Bewonerspanel over Fairtrade

Bewonerspanel over Fairtrade Onderzoek, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel over Fairtrade Junipeiling 2013: Fairtrade Utrecht is sinds 2010 Fairtrade gemeente en hiermee de

Nadere informatie

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie?

Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? Trots op Groningen. Voelen Groningers zich verbonden met de provincie? In deze factsheet staat de binding met de provincie Groningen centraal. Het gaat dan om de persoonlijke gevoelens die Groningers hebben

Nadere informatie

BEELD DOELGROEPEN BIJ AMBITIES EDE 2025

BEELD DOELGROEPEN BIJ AMBITIES EDE 2025 BEELD DOELGROEPEN BIJ AMBITIES EDE 2025 ACHTERGROND EN OPZET VRAAGGESPREKKEN Hoe kijken bewoners tegen de ambities van Ede 2025 aan? Wat zou Ede aantrekkelijk maken om hier als niet-edenaar te komen wonen,

Nadere informatie

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg

Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg Ervaringen en trainingsbehoefte professionals jeugdzorg transformatie jeugdzorg FoodValley INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Doel- en probleemstelling... 2 1.3. Methode... 2 1.4.

Nadere informatie

Bewonerspanel Opvang asielzoekers

Bewonerspanel Opvang asielzoekers Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Opvang asielzoekers 80% van de panelleden voor opvang asielzoekers in Utrecht Vier op de vijf

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013

Onderzoeksrapport Economische visie. Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt. Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Onderzoeksrapport Economische visie Inwonerspanel Gooise Meren Spreekt Onderzoeksperiode: februari/ maart 2017 Referentie: 16013 Moventem Donderdag 9 maart 2017 Referentie: 16013 Pagina 1-1 van 17 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016

Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Uitgevoerd door Dimensus Afvalinzameling Renswoude 2016 Onderzoeksbeschrijving In 2016 is een enquête gehouden onder de inwoners van de gemeente Renswoude over de inzameling en scheiding van afval. De

Nadere informatie

Evenementenmonitor Enschede 2013

Evenementenmonitor Enschede 2013 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen, bezoekerspeiling en inwonerspeiling Belangrijkste resultaten Februari 2014 Evenementenmonitor Enschede 2013 Inventarisatie van bezoekersaantallen,

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2017

Fietsen in Groningen 2017 veel respon Fietsen in Groningen 2017 Kübra Ozisik April 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud... 1 1. Inleiding... 2 2. Fietsen in Groningen 2017... 3 2.1 Respons en achtergrond...

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Omnibusenquête Deelrapport wonen

Omnibusenquête Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 Deelrapport wonen Omnibusenquête 2016 deelrapport wonen Zoetermeer, 17 mei 2017 Gemeente Zoetermeer Afdeling Juridische Aangelegenheden & Bestuursondersteuning

Nadere informatie

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen

Wonen Als men zou verhuizen blijft ongeveer 40% het liefst in Leiden wonen, daarna zijn Amsterdam en Den Haag favoriete woonplaatsen April 2013 Binding met aar verbonden met stad en regio In hoeverre richt de aar zich op de eigen stad dan wel op de regio voor diverse activiteiten? Wat is hun oriëntatie in de randstad? Deze vraag staat

Nadere informatie

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie?

Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? Trots op Groningen Hoe beleven Groningers het wonen en recreëren in de provincie? In deze factsheet staat de beleving over het wonen en over het recreëren in Groningen centraal. Het gaat om hoe de inwoners

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND

ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND ONDERNEMERS EN INTERNETPANEL OVER DE WINKELOPENINGSTIJDEN IN PURMEREND Ondernemers en internetpanel over de winkelopeningstijden in Purmerend In opdracht van: Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling Patty Laan

Nadere informatie

Fietsen in Groningen 2016

Fietsen in Groningen 2016 B A S I S V O O R B E L E I D Fietsen in Groningen 2016 Laura de Jong Onderzoek en Statistiek Groningen, april 2016 Fietsen in Groningen 2016 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Fietsen in Groningen 2016 4 2.1 Respons

Nadere informatie

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4

ECONOMISCHE MONITOR EDE 2011 / 4 ECONOMISCHE MONITOR EDE 20 / 4 De Economische Monitor geeft een beeld van de economie van de gemeente Ede in de afgelopen periode van 2008 tot 20. De Economische Monitor is verdeeld in twee delen: Het

Nadere informatie

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015

Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Burgerpeiling Hoeksche Waard 2015 Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland, Strijen Andrew Britt, Volkan Atalay, augustus 2015 INHOUD INLEIDING 1 HOOFDSTUK 1 SAMENVATTING 2 HOOFDSTUK 2 WAARDERING

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015

Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 2015 Amsterdam rapportage schoonste winkelgebied verkiezing 01 1 VOORWOORD Voor u ligt een onderzoeksrapportage naar de schoonbeleving van het winkelend publiek in uw gemeente. Voor dit onderzoek is middels

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011

Onderzoeksrapport. Online panel. Weekmarkt Hengelo Gld. Bronckhorst Spreekt. Onderzoeksperiode: Kwartaal Referentie: 13011 Onderzoeksrapport Weekmarkt Hengelo Gld. Online panel Bronckhorst Spreekt Onderzoeksperiode: Kwartaal 3-2014 Referentie: 13011 Moventem Oktober 2014 Referentie: 13011 Pagina 1-1 van 13 Onderzoeksrapport

Nadere informatie

Wonen in Ede 2011. Bijlage

Wonen in Ede 2011. Bijlage Wonen in Ede 2011 Bijlage INHOUDSOPGAVE 1. Verhuizingsdynamiek in de gemeente Ede Binnenlandse verhuizingen van, naar en binnen de gemeente Ede... 5 1.1. Samenvatting... 5 1.2. Inleiding... 6 1.3. Intergemeentelijke

Nadere informatie

centrum voor onderzoek en statistiek

centrum voor onderzoek en statistiek centrum voor onderzoek en statistiek WONEN, LEVEN EN UITGAAN IN ROTTERDAM 1999 Resultaten uit de Vrijetijdsomnibus 1999 Projectnummer: 99-1412 drs. S.G. Rijpma, drs. P.A. de Graaf Centrum voor Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek huishoudelijk afval

Onderzoek huishoudelijk afval Onderzoek huishoudelijk afval Gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal, Marlies Visser 16 april 2014 Samenvatting Leden van het AmersfoortPanel hebben in maart 2014 deelgenomen aan een onderzoek over het

Nadere informatie

Straten in Groningen

Straten in Groningen Straten in Groningen Laura de Jong Januari 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl Inhoud Inhoud... 1 Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Verschillende groepen... 4 2.2 Tevredenheid

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015

Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 Colofon Rapport Onderzoek Voorzieningen Het Onderdijks 2015 November 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering:

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 5.6. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 5.6. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. dorps. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 11% 29% 26% 34% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 5.6 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 72 V IMAGOSCORE niet 60 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.4 V

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie en minder aardgas

Bewonerspanel Energie en minder aardgas Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie en minder aardgas Helft panelleden voorstander van terugdringen gebruik aardgas De

Nadere informatie

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten)

Algemeen < >71. Figuur 1: leeftijdsopbouw in absolute aantallen. Figuur 2: typering respondenten (procenten) Resultaten en constateringen uit de NPO leden enquête 2016 Algemeen De Nederlandse Postduivenhouders Organisatie (NPO) heeft onder haar leden een enquête gehouden waarin de leden is gevraagd naar hun visie

Nadere informatie

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam

Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Boodschappenservice Binnenstad Amsterdam Draagvlakmeting Projectnummer: 10063 In opdracht van: Ingenieursbureau Amsterdam (IBA) Rogier van der Groep Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658

Nadere informatie

Bewonerspanel Communicatie

Bewonerspanel Communicatie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Communicatie Context Van 16 tot 30 november 2015 heeft IB Onderzoek een peiling gehouden onder

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Verdieping Fietsdagtochten

Verdieping Fietsdagtochten Verdieping Fietsdagtochten (2013) Het Fietsplatform presenteert met de Fietsrecreatiemonitor cijfers en trends rondom het recreatieve fietsen in Nederland. Deze verdieping is een aanvulling op de cijfers

Nadere informatie

Mogelijkheden windenergie

Mogelijkheden windenergie Mogelijkheden windenergie Draagvlak onder de inwoners De gemeenteraad heeft half 2013 ingestemd met het uitwerken van de mogelijkheden voor windenergie in Dordrecht in een Uitvoeringsplan Windenergie.

Nadere informatie

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM

INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM INWONERSPANEL CUIJK PEILING 1 2015 PARKEERBELEID CENTRUM Gemeente Cuijk Juli/Augustus/September 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Heerle en Kruisland WELKOM Programma 19.30 uur Welkom 19.40 uur Presentatie resultaten door het PON 20.15 uur Koffie en naar de discussiegroepen 21.30 uur

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel

Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 339 Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker December 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Wymbritseradiel > 2 Onderzoek nieuwe

Nadere informatie

Bijlage aangeboden straatbeelden

Bijlage aangeboden straatbeelden Bijlage aangeboden straatbeelden figuur 1 Schermweergaves van via Internet aangeboden straatbeelden De deelnemers aan de enquête is gevraagd om 16 straatbeelden te waarderen met een rapportcijfer gegeven

Nadere informatie

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010

Regiodag Resultaten 10 e peiling GeldersPanel. Inleiding. Bezoek aan de Regiodag. Bezochte locaties. 1 augustus 2010 Regiodag 2010 Resultaten 10 e peiling GeldersPanel 1 augustus 2010 Inleiding Op 12 juni vond de tweede Gelderse Regiodag plaats in de Achterhoek en Liemers. Hoogtepunten waren kasteel Huis Bergh in s Heerenberg,

Nadere informatie

Onderzoek nieuwe inwoners

Onderzoek nieuwe inwoners faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 331 Onderzoek nieuwe inwoners De Marne R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker November 2010 Onderzoek nieuwe inwoners De Marne > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

RESULTATEN INWONERSPANEL WELSTAND

RESULTATEN INWONERSPANEL WELSTAND RESULTATEN INWONERSPANEL WELSTAND De Cinemec en het jachthuis Sint-Hubertus zijn voor veel mensen typerend voor Ede. Naast deze gebouwen zijn er ook gebieden en straten die mensen voor zich zien als ze

Nadere informatie

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest

Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest Dagelijkse Boodschappen en Winkelen in de Gemeente Soest ONDERZOEK INWONERPANEL SOEST GFK, MEI 2016 1 Inhoudsopgave 1 4 Samenvatting 2 Onderzoeksresultaten Dagelijkse boodschappen en Winkelen 5 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE

wonen VRAAGZIJDE NIEUWBOUWWONINGMARKT TWENTE de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2012 en voor de veilingen van 2012 geldt dat werd vergeleken met de WOZ-waarden-prijspeil op 1 januari 2011 en zo wordt elk jaar vergeleken met 1 januari van het voorgaande

Nadere informatie

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân

Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân Panel Fryslân over ouder worden in Fryslân januari 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau 1.342 Panel Fryslân over dit onderzoek ouder worden in Fryslân RESPONDENTEN

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN

BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN BURGERPANEL CAPELLE OVER WELSTANDSVRIJ BOUWEN Gemeente Capelle aan den IJssel April 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016

Nadere informatie

Page 1 of 6 Kopers van nieuwbouwwoningen in Nesselande januari 2003 In opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) 1 Inleiding In oktober 2002 is in opdracht van het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER

LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER LEZERSONDERZOEK WESTVOORNAER Gemeente Westvoorne Augustus 2017 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2017 / 160 Datum Augustus 2017

Nadere informatie

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse

Beleving windmolens A1. Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Onderzoek Deventer Digipanel en inwoners Epse Aanleiding en methodiek Aanleiding onderzoek In augustus 2015 zijn er twee windmolens gebouwd langs de A1. De voorbereiding daarvan heeft tot veel discussies

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014.

Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Uitwerking enquête Woonbehoefte Wessem 2014. Binnen welke leeftijdscategorie valt u? (Er kunnen meerdere lijsten per gezin worden ingevuld. Zie ook www.dorpsraadwessem.nl) 18-25/ 2 25-35/ 8 35-45/ 12 45-55/

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Imago Zuidoost 2013. vierde meting. In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost. Projectnummer: 13248. Anne Huijzer. Esther Jakobs

Imago Zuidoost 2013. vierde meting. In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost. Projectnummer: 13248. Anne Huijzer. Esther Jakobs vierde meting In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost Projectnummer: 13248 Anne Huijzer Esther Jakobs Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0422 Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. ruimte. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. ruimte. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 14% 27% 26% 32% TEVREDENHEID gemiddelde score 6.9 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 5.9 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 65 V IMAGOSCORE niet 59 V AANBEVELING OM TE WONEN 6.8 V

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. veilig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING 5.9. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. veilig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 16% 28% 2 34% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.0 BUURTONTWIKKELING gemiddelde score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 64 V IMAGOSCORE niet 61 V AANBEVELING OM TE WONEN 6.6 V VERHUIZEN

Nadere informatie

Afvalinzameling in Ten Boer

Afvalinzameling in Ten Boer Afvalinzameling in Age Stinissen Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek 3 1.2 Doel van het onderzoek 3 1.3 Opzet van het onderzoek

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor

Gouda ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor 3. Fysieke kwaliteit 3.1 Wonen en stedelijkheid Samenvatting: Woonaantrekkelijkheidsindex ligt centraal in de Randstad en is gelet op het inwonertal de 46e gemeente van Nederland. De Atlas voor Gemeenten

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

panel: : Stadsvisie 2030

panel: : Stadsvisie 2030 Uitkomsten 1 e peiling Enkhuizer stadspanel panel: : Stadsvisie 2030 Concept, 4 februari 2009 Samenvatting Inwoners van de gemeente Enkhuizen hebben in januari 2009 op verzoek van het gemeentebestuur hun

Nadere informatie

Onderzoek wonen: Best. Rapport

Onderzoek wonen: Best. Rapport Onderzoek wonen: Best 2015 Rapport Colofon Dit onderzoek naar verhuiswensen van 60 tot en met 75-jarigen in Best is uitgevoerd in november/december 2015 in opdracht van de gemeente Best door de GGD Brabant-Zuidoost.

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II

BURGERPANEL EEMNES PEILING BESTUURLIJKE TOEKOMST II BURGERPANEL EEMNES PEILING 3 2016 BESTUURLIJKE TOEKOMST II Gemeente Eemnes Mei 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

37 luxe huurwoningen in de groenste wijk van Ede

37 luxe huurwoningen in de groenste wijk van Ede Veluwse Poort, Ede 37 luxe huurwoningen in de groenste wijk van Ede Wonen in alle rust U bent op zoek naar rust en ruimte. Project De Kolonel in de wijk Veluwse Poort, dat medio 2018 wordt opgeleverd,

Nadere informatie

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS)

Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) 1 (13) Onderzoek Inwonerspanel: Maatschappelijke stage (MAS) Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 31 mei kregen de panelleden van 12 tot en met 16 jaar (89 personen) een e-mail met de vraag of zij

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk

Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Moerdijk Samenwerkende gemeenten West- Brabant: gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 Definitieve rapportage 4 augustus 2016 DATUM 4 augustus 2016 TITEL Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2015 ONDERTITEL

Nadere informatie

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 6.2. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. gezellig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners

TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING 6.2. ASSOCIATIES top 3 bewoners. 1. rustig 2. natuur 3. gezellig. ASSOCIATIES top 3 niet bewoners Samenvatting DASHBOARD LEEFSTIJL 29% 24% 30% TEVREDENHEID gemiddelde score 7.3 BUURTONTWIKKELING gemiddelde 6.2 score afg. 4 jaar IMAGOSCORE 71 V IMAGOSCORE niet 63 V AANBEVELING OM TE WONEN 7.2 V VERHUIZEN

Nadere informatie

Cultuur in stad en provincie. De culturele positie van de stad en de provincie Utrecht

Cultuur in stad en provincie. De culturele positie van de stad en de provincie Utrecht Cultuur in stad en provincie De culturele positie van de stad en de provincie Utrecht Cultuur in stad en provincie Eindredactie en opmaak: M Tekst & Beeld, Bunnik Atlas voor gemeenten Postbus 9627 3506

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Ede in beeld Resultaten marktanalyse

Ede in beeld Resultaten marktanalyse Onderzoek Ede in beeld Resultaten marktanalyse Ede, april 2009 OO&S Statistiek Ontwikkeling Concernzaken Ede in beeld Resultaten marktanalyse Ede, juni 2009 OO&S Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 1.1. Achtergrond...5

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie