Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Achtergrond en doelstellingen. Samenvatting. Resultaten. Contact"

Transcriptie

1 Zondagsbeleving

2 Inhoudsopgave Achtergrond en doelstellingen Samenvatting Resultaten Contact

3 Achtergrond en doelstellingen Vakbond CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving van de Nederlandse bevolking. Het doel van dit onderzoek was om te bepalen watmensendoenenbelangrijkvindenopzondagenhoe zij tegen uitbreiding van de koopzondag aankijken. De doelgroep was de gehele Nederlandse bevolking. Het veldwerk heeft gelopen van 9 tot en met 13 oktober 2009 door middel van een extern panel. Uiteindelijk hebben 1040 mensen het onderzoek volledig ingevuld. Aangezien de mensen die het onderzoek hadden ingevuld niet geheel representatief waren wat betreft geslacht, leeftijd en regio voor de Nederlandse bevolking, is er op deze drie factoren gewogen. De enquete is online afgenomen en bevatte een aantal vragen over wat men meer doet op zondag dan op andere dagen en wat men belangrijk vindt op zondag. Verder werd er gevraagd of men werkt op zondag, of zij ook zouden willen werken op zondag wanneer zij hier niet extra voor betaald zouden worden en wat hun mening was over een aantal stellingen wat betreft het openen van winkels op zondag. In deze rapportage worden de resultaten per vraag grafisch weergegeven met daarbij een hoofdconclusie op totaal niveau. Daaronder worden de belangrijkste (significante) verschillen tussen de vijf achtergrondvariabelen beschreven e e (wanneer er geen verschillen esc e zijn weergegeven e inachtergrondvariabelen tego a abee zijn deze e niet significant).de sg achtergrondvariabelen in dit onderzoek zijn geslacht, leeftijd, religie, gezinssamenstelling en regio. De vraag over religie is uiteindelijk teruggebracht tot het wel of niet gelovig zijn, de vraag over gezinssamenstelling is teruggebracht tot het wel of niet hebben van kinderen aangezien daarin de meeste significante verschillen zaten. De variabele regio is ingedeeld volgens de Nielsen regio en bevat vijf gebieden; het eerste gebied zijn de drie grootste steden van Nederland namelijk Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en randgemeenten; het tweede gebied (regio west) zijn de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht exclusief de drie grote steden en randgemeenten; het derde gebied (regio oost) bevat de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland; het vierde gebied (regio Noord) bevat de provincies Groningen, Friesland en Drenthe en het laatste gebied (regio zuid) bevat de provincies Noord- Brabant, Limburg en Zeeland. De antwoorden per regio zijn niet opgenomen in de grafiek aangezien deze dan onleesbaar zouwordenenhier de minste significante verschillen aanwezig waren. Bij dit rapport worden nog twee aparte PDF-documenten opgeleverd met alle antwoorden opdeopenvraagwatmensennogmeerdoenopzondag en met de gehele vragenlijst zoals de respondenten deze online hebben ingevuld.

4 Samenvatting CNV Dienstenbond heeft een onderzoek uitgevoerd over de zondagsbeleving van de Nederlander. Zij hebben hiervoor middels een extern panel 1040 Nederlanders (representatief verdeeld naar geslacht, leeftijd en regio) online gevraagd naar hun activiteiten op zondag, wat zij belangrijk vinden op deze dag en hoe zij aankijken tegen onder meer de koopzondag en de winkeltijdenwetgeving. Uit de resultaten blijkt dat mensen op zondag ten opzichte van de andere dagen in de week vaker of even vaak hun sporten, familie en vrienden bezoeken, evenementen bijwonen en/of een dagje uit gaan. Daarentegen blijkt dat de meeste mensen op zondag minder vaak of even vaak werken, winkelen en/of naar een religieuze bijeenkomst gaan. Dit laatste is opmerkelijk maar zou eventueel aan een verkeerde opvatting van de vraag kunnen liggen. Aspecten die men in het algemeen belangrijk vindt van de zondag zijn de mogelijkheid om samen met familie en vrienden activiteiten it it te ondernemen, een dag waarin ruimte is voor rust, een dag waarop werken niet op de eerste plaats staat, t een dag waarop tijd is voor sport en recreatie en een dag waarop je de vrijheid hebt om te doen en laten wat je wilt. Een kwart van de ondervraagde mensen werkt op zondag, waarvan de meesten incidenteel. Slechts vijftien procent wil wel op zondag werken ook al krijgen ze daar niet extra voor betaald. Van de rest wilt ongeveer de helft helemaal niet op zondag werken en de andere helft alleen als ze daar extra voor betaald krijgen. Iets minder dan een derde van de mensen vindt dat werknemers niet moeten klagen als zij op zondag moeten werken, een derde staat hier neutraal tegenover en iets meer dan een derde is het niet met de stelling eens. Meer dan de helft is het niet eens met de stelling dat kleinere winkeliers niet mogen klagen als ze worden weggeconcureerd door grotere bedrijven die makkelijker op zondag open kunnen zijn, iets meer dan een kwart staat hier neutraal tegenover en slechts een klein deel is het er wel mee eens. Een derde van de Nederlandse bevolking vindt dat de winkels op zondag in heel Nederland open moeten zijn, een derde staat hier neutraal tegenover en een derde is het hier niet mee eens. Daarnaast heeft 1 aangegeven het eens te zijn met de stelling dat winkels in heel Nederland op zondag dicht moeten zijn en meer dan de helft geeft aan het niet met deze stelling eens te zijn. Verder is de helft van de ondervraagden d het eens met de huidige winkeltijdenwet twaarin staat t dat winkels maximaal 12 zondagen open mogen wanneer de gemeente dat besluit en in toeristische gebieden het hele jaar. Circa een kwart staat hier neutraal tegenover en een kwart is het er niet mee eens.

5 Samenvatting nen gaan op zondag ten opzichte van vrouwen vaker sporten, werken, winkelen, naar evenementen of een dagje uit in vergelijking met andere dagen van de week. en bezoeken vaker familie en vrienden op zondag. Mensen onder de 60 jaar gaan op zondag vaker sporten, familie en vrienden bezoeken, werken, winkelen, evenementen bijwonen en een dagje uit dan 60-plussers. Niet-religieuzen gaan vaker sporten, werken, winkelen, evenementen bijwonen en een dagje uit dan wel religieuzen die logischerwijs vaker naar een religieuze bijeenkomst gaan op zondag. Mensen met kinderen bezoeken op zondag vaker familie en vrienden en gaan vaker een dagje uit dan mensen zonder kinderen. Mensen uit een van de drie grote steden of randgemeenten winkelen vaker op zondag dan normaal ten opzichte van mensen uit de rest van Nederland. envindenopzondagdemogelijkheidomsamenmetvrienden en familie activiteiten te ondernemen, de rust en de vrijheid om te doen en laten wat je wilt belangrijker dan mannen. Mensen onder de 60 jaar vinden op zondag met familie en vrienden activiteiten ondernemen, de rust, niet-werken, tijd voor sport enrecreatie, doenenlatenwatjewilt en winkelen belangrijker dan 60-plussers. Gelovigen vinden op zondag de rust, een dag waarop werken en consumeren niet op de eerste plaats staan en religieuze activiteiten ondernemen belangrijker dan niet-gelovigen. Mensen met kinderen vinden op zondag samen met familie en vrienden activiteiten ondernemen, de rust, niet-werken, doen en laten wat je wilt en een religieuze i activiteit it it ondernemen belangrijker dan kinderlozen. Mensen uit het noorden en oosten van Nederland vinden winkelen op zondag minder belangrijk dan mensen uit de rest van Nederland en mensen uit de randstad (incl. de drie grote steden) vinden op zondag religieuze activiteiten ondernemen minder belangrijk dan de mensen in de rest van het land. nen, mensen onder de 60 jaar en niet-gelovigen i werken het meest op zondag. en, 60-plussers en gelovige mensen werken het minst vaak op zondag en hebben ook het vaakst aangegeven niet op zondag te wíllen werken, ook al zouden ze daar extra voor betaald krijgen. nen en 60-plussers zijn het meest eens met de stelling dat werknemers niet moeten klagen als ze op zondag moeten werken. Tevens zijn mannen en kinderlozen het meer eens dan vrouwen en mensen met kinderen over de stelling dat kleine winkeliers niet moeten klagen als ze door grotere bedrijven worden weggeconcureerd die makkelijker op zondag open kunnen zijn. Met name mensen onder de 40 jaar en niet-gelovigen vinden vaker dat de winkels in heel Nederland open moeten zijn op zondag dan gelovigen en 40- plussers. Tot slot zijn vrouwen, gelovigen, mensen met kinderen en mensen uit het oosten van Nederland het meest eens met de huidige winkeltijdenwetgeving.

6 RESULTATEN

7 Verdeling achtergrondvariabelen Achtergrondgegevens 4 51% 51% % Grote steden (regio 1) 1 West (regio 2) 2 Oost (regio 3) Noord (regio 4) Zuid (regio 5) 2 0% 30% 50% 60% Data gewogen naar geslacht, leeftijd en Nielsen regio

8 De meeste mensen sporten meer of evenveel op zondag dan normaal en sporten minder op zondag ten opzichte van de andere dagen in de week dan mannen. Respondenten onder de 40 jaar sporten significant vaker op zondag dan 60-plussers en religieuzen sporten minder op zondag dan niet-religieuzen. Sporten 4 46% % 7% % 46% 4 52% 51% i 46% 42% 41% 46% 46% 46% Meer Evenveel Minder Data gewogen naar geslacht, leeftijd en Nielsen regio

9 Circa de helft van de mensen gaat op zondag minder naar een religieuze bijeenkomst Gelovigen gaan vaker op zondag naar een religieuze bijeenkomst dan niet-gelovigen; verder zijn er geen significante verschillen tussen de achtergrondvariabelen. Naar een religieuze bijeenkomst gaan 37% % 3 51% 42% % 4 32% % 41% Meer Evenveel Minder

10 Ongeveer de helft bezoekt vaker op zondag familie en vrienden dan op andere dagen Mensen onder de 60 jaar en mensen met kinderen bezoeken vaker hun familie en vrienden op zondag dan 60-plussers en mensen zonder kinderen. Familie en vrienden bezoeken 52% 41% 50% 4 6% 5 60% 3 6% 5 41% 51% 52% 52% 41% 7% 57% 37% 47% 4 Meer Evenveel Minder

11 Ongeveer driekwart van de nederlanders werkt minder op zondag dan normaal en en religieuzen werken iets minder op zondag dan mannen en niet-religieuzen. Respondenten onder de 40 jaar werken significant iets vaker op zondag dan 60-plussers. Werken 1 77% 22% 7 80% 6% 77% 7 2% % 1 77% Meer Evenveel Minder

12 Tweederde van de respondenten winkelt minder vaak op zondag dan normaal en winkelen ten opzichte van mannen minder op zondag dan op andere dagen. Respondenten boven de 40 en religieuzen winkelen minder op zondag dan respondenten onder de 40 jaar en niet-religieuzen. Mensen uit de een van de drie grote steden of randgemeenten winkelen vaker op zondag dan mensen uit de rest van Nederland. Winkelen % 22% % 22% 70% % 26% 62% Meer Evenveel Minder

13 Circa driekwart van de respondenten woont meer of evenveel evenementen bij op zondag dan op andere dagen van de week en gaan ten opzichte van mannen iets minder vaak op zondag naar evenementen dan normaal. Jongeren tot 40 jaar en niet-religieuzen gaan juist vaker naar evenementen ten opzichte van 40-plussers en religieuze mensen. Evenementen bijwonen 37% % 4 36% 2 30% 4 26% 3 37% 30% 42% 1 41% Meer Evenveel Minder

14 Circa driekwart van de respondenten gaat op zondag meer of evenveel een dagje uit nen gaan significant vaker op zondag een dagje uit dan normaal ten opzichte van vrouwen. Hoe ouder de respondent hoe minder vaak deze een dagje uitgaat op zondag ten opzichte van de andere dagen in de week; en niet-religieuzen en mensen met kinderen gaan vaker op zondag een dagje uit dan religieuzen en kinderlozen. Dagjes uit % 42% 36% 22% 36% 3 30% 51% 30% 1 41% 3 26% 2 42% 3 32% % % Meer Evenveel Minder

15 Zeventig procent vindt de mogelijkheid om samen met familie en vrienden activiteiten te ondernemen op zondag (zeer) belangrijk en en mensen met kinderen vinden dit iets belangrijker dan mannen en kinderlozen. Mensen boven de 60 staan hier vaker neutraal tegenover dan mensen onder de 60. Mogelijkheid om samen met familie en vrienden activiteiten te ondernemen 50% 2 1% 51% 26% 2% 2 50% 2 1% 51% 22% 2% 5 1% 4 32% 1% 22% 52% 1% % 1% 5 1% 4 2 2% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

16 Driekwart vindt het (zeer) belangrijk dat zondag een dag is waarin ruimte is voor rust en en mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar) vinden dit het meest zeer belangrijk. Tevens vinden gelovigen en mensen met kinderen dit belangrijker dan niet-gelovigen g en kinderlozen. Een dag waarin ruimte is voor rust in onze haastige wereld % 22% 3 1 2% 30% 4 2% % 3 1 2% 2% 27% 2 6% 32% 4 1 2% 2% 3 36% 22% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

17 Meer dan tweederde vindt het (zeer) belangrijk dat zondag een dag is waarop het werken niet op de eerste plaats staat Mensen onder de 60, religieuzen en mensen met kinderen vinden dit belangrijker dan 60-plussers, niet-religieuzen en kinderlozen. Een dag waarop het werken niet op de eerste plaats staat % 7% % 32% % 2% 27% 32% 26% 3 1 6% 31% 3 2 7% 37% 37% % 2 Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

18 Circa de helft staat neutraal tegenover het aspect dat op zondag consumeren niet op de eerste plaats moet staan nen vinden dit minder belangrijk dan vrouwen. Religieuzen en mensen met kinderen vinden dit juist belangrijker dan nietreligieuzen en mensen zonder kinderen. Een dag waarop het consumeren niet op de eerste plaats staat 51% 4 1 6% % % 2 51% 51% 6% Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

19 Bijna de helft vindt het (zeer) belangrijk dat zondag een dag is waarop je tijd hebt voor sport en recreatie nen en mensen onder de 60 jaar vinden dit belangrijker dan vrouwen en 60-plussers. Een dag waarop je de tijd hebt voor sport en recreatie 3 37% 3 36% 31% % % 32% 3 7% 3 36% 6% 3 37% % Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

20 Voor iets minder dan een kwart is het (zeer) belangrijk dat zondag een dag is waarop je tijd hebt om te winkelen Mensen boven de 60 jaar en religieuzen vinden dit minder belangrijk dan mensen onder de 60 en niet-religieuzen. Verder vinden mensen uit het Oosten en Noorden van het land dit tevens minder belangrijk dan mensen uit de rest van Nederland. Een dag waarop je de tijd hebt om te winkelen 37% 2 36% 27% 6% % % 2 30% % 22% 6% % % 2 Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

21 Vier op de vijf mensen vindt het (zeer) belangrijk dat zondag een dag is waarop je de vrijheid hebt om te doen en laten wat je wilt en en mensen met kinderen vinden dit belangrijker dan mannen en kinderlozen; tevens vinden mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar) dit belangrijker dan de andere leeftijdsgroepen. Een dag waarop je de vrijheid hebt om te doen en laten wat je wilt 42% 2% 2% 1 46% 37% 2% 2% 41% 3 1 2% 4 3 2% 3 37% 4 2%2% 42% 41% 2% 42% 3 Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

22 Voor meer dan de helft is het ondernemen van religieuze activiteiten op zondag (zeer) onbelangrijk nen en mensen onder de 60 jaar vinden het minder belangrijk dan vrouwen en 60-plussers. Mensen uit de randstad (incl. de grote steden) vinden het onbelangrijker dan mensen uit de rest van Nederland; en uiteraard vinden religieuzen het belangrijker dan niet-religieuzen. Een dag om religieuze activiteiten te ondernemen 7% 26% 37% 22% 22% 7% 30% 3 7% 26% 1 41% 7% 2 30% % 1 1 2% % 22% 2 36% 6% 2 1 Zeer belangrijk Belangrijk Neutraal Onbelangrijk Zeer onbelangrijk

23 Circa een kwart van de mensen werkt structureel of incidenteel op zondag nen en mensen onder de 60 jaar werken vaker op zondag dan vrouwen en 60-plussers. Niet-gelovigen en mensen met kinderen werken net iets vaker op zondag dan gelovigen g en kinderlozen. Werkt u op zondag? % 80% 1 67% 6 7% 8 77% 72% 71% 76% Ja, structureel Ja, incidenteel Zelden of nooit

24 Slechts vijftien procent wilt op zondag werken zonder er extra voor betaald te worden nen willen vaker op zondag werken dan vrouwen ongeacht of ze extra betaald krijgen. Mensen boven de 60 jaar en gelovigen g willen het minst graag g op zondag werken. Kunt u aangeven welke van de onderstaande beweringen het meest op u van toepassing is? 1 42% % % 47% % 36% 50% 47% 37% 42% 4 42% 4 Ik wil wel op zondagen werken, ook als ik er niet extra voor betaald wordt. Ik wil alleen op zondagen werken als ik daar extra voor betaald wordt. Ik wil niet op zondagen werken, ook als ik daar extra voor betaald zou worden.

25 Dertig procent vindt dat werknemers niet moeten klagen als ze op zondag moeten werken en staan hier vaker neutraal tegenover dan mannen. Mensen boven de 60, niet-religieuzen en kinderlozen zijn het meer met deze stelling eens dan mensen onder de 60, religieuzen en mensen met kinderen. Tot slot zijn mensen uit het zuiden of uit een van de drie grote steden het vaker eens met deze stelling dan mensen uit de rest van Nederland. Werknemers moeten niet klagen, als ze op zondag moeten werken 7% % 2 6% 3 2 6% 32% 27% 7% 2 3 6% 2 31% 2 1 7% % 7% 31% 2 6% 2 3 Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens

26 Meer dan de helft is het (zeer) oneens met de stelling dat kleinere winkeliers niet moeten klagen als ze worden weggeconcureerd door grotere bedrijven die op zondag open zijn nen en kinderlozen zijn het vaker met deze stelling eens dan vrouwen en mensen met kinderen. Mensen van middelbare leeftijd (40-60 jaar) zijn het meest oneens. Kleine winkeliers moeten niet klagen als ze door grotere bedrijven, die makkelijker open kunnen zijn op zondag, worden weggeconcureerd 2% % 32% 2 0% 2 2 2% 3 3 2% % 2 37% 2 2% 27% 3 27% 2% % 2 37% 2 2% 30% 3 2 Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens

27 Een derde vindt dat op zondag de winkels in heel Nederland open moeten zijn nen, respondenten onder 40 jaar, niet-gelovigen en kinderlozen zijn het hier vaker mee eens dan vrouwen, 40-plussers, gelovigen g en mensen met kinderen. Mensen uit het Noorden en Oosten zijn het er minder mee eens dan de rest van Nederland. Op zondag moeten in heel Nederland winkels open zijn % % % 36% 7% 36% % % 37% 1 Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens

28 De helft is het niet eens dat in heel Nederland de winkels op zondag dicht moeten zijn nen, respondenten boven de 40 jaar, religieuzen en mensen met kinderen vinden vaker dat de winkels op zondag in heel Nederland dicht moeten zijn dan vrouwen, 40-plussers, niet-religieuzen en kinderlozen. Verder zijn mensen uit een van de drie grote steden het hier minder mee eens dan de rest van Nederland. Op zondag moeten in heel Nederland winkels dicht zijn 27% 2 26% 2 27% 2 32% 30% 22% 7% 31% 3 31% 26% 22% 30% 2 31% 26% 2 30% % 27% 2 2 Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens

29 Circa de helft is het (zeer) eens met de huidige winkeltijdenwetgeving nen, mensen onder de 40 jaar en niet-religieuzen zijn het vaker (zeer) oneens met deze stelling dan vrouwen, 40-plussers en gelovigen.totslotzijn g mensen met kinderen en mensen uit het Oosten het juist vaker eens met deze stellingen dan kinderlozen en mensen uit de rest van Nederland. De huidige winkeltijdenwetgeving (winkels maximaal 12 zondagen open wanneer de gemeente dat besluit en in toeristische gebieden het hele jaar) vind ik voldoende % % % % 32% % Zeer mee eens Mee eens Niet mee eens/ niet mee oneens Mee oneens Zeer mee oneens

30 Contact MWM2 Bureau voor online onderzoek Overtoom 60 I & IV 1054 HK Amsterdam Auteur: Ingrid Nieuwenhuizen

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID. In opdracht van NOC*NSF GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN EN GEMEENTELIJKE SPORTBELEID In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Gemeenteraadsverkiezingen Sportdeelname Index Hardlooprapportage en gemeentelijk sportbeleid februari 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK

RAPPORTAGE SPORT EN GELUK RAPPORTAGE SPORT EN GELUK Extra vragen Sportdeelname Index Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Management Summary 3 Onderzoeksresultaten 4 Onderzoeksverantwoording 5 Contact 2 1. Inleiding 3 Inleiding

Nadere informatie

Verkiezing en methode

Verkiezing en methode Verkiezingsuitslag Verkiezing en methode Het Leukste uitje van het Jaar wordt bepaald op basis van een onderzoek onder ANWB leden. Dit onderzoek bestaat uit twee rondes, namelijk een nominatieronde en

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KOOPZONDAG IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND

ONDERZOEK NAAR KOOPZONDAG IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND ONDERZOEK NAAR KOOPZONDAG IN DE GEMEENTE SMALLINGERLAND 5882 inwoners hebben brief gekregen 20 personen hebben de vragenlijst niet afgerond 1920 zijn begonnen aan de online vragenlijst 6 personen zijn

Nadere informatie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie

4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester. Onderzoek: Binding met provincie 4 maart 2019 Auteur: Jeroen Kester Onderzoek: Binding met provincie Samenvatting Provinciale politici nauwelijks bekend bij inwoners Op 20 maart zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. Maar inwoners

Nadere informatie

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF

ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI In opdracht van NOC*NSF ONDERZOEK WAARDERING PRESTATIES OLYMPIC TEAMNL SOCHI 2014 In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Evaluatie Sochi 2014 maart Maart 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname

Nadere informatie

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID

DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID DE VOLGENS NEDERLAND MONITOR GEZONDHEID INHOUD Inleiding 1 2 Management Summary Resultaten De Achmea Stemmingsindex van Nederland Special: gezondheid Onderzoeksverantwoording INLEIDING INLEIDING Achtergrond

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Alleen-Pinnen-Monitor

Alleen-Pinnen-Monitor 1 Alleen-Pinnen-Monitor Perceptie van alleen-pinnen kassa s 2 e meting Erwin Boom & Markus Leineweber, 11 september 2012 Uitgevoerd in opdracht van de Betaalvereniging Nederland en Stichting BEB Vertrouwelijk

Nadere informatie

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO

Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO 27-05-2015 Financiering woningaanpassingen een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO Over dit onderzoek Dit onderzoek over wonen en verhuizen is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een

Nadere informatie

StudentenBureau Stagemonitor

StudentenBureau Stagemonitor StudentenBureau Stagemonitor Rapportage Mei 2011 1 SAMENVATTING... 3 ERVARINGEN... 3 INLEIDING... 4 ONDERZOEKSMETHODE... 5 RESPONDENTEN... 5 PROCEDURE... 5 METING... 5 DEEL I ANALYSE... 6 1. STAGE EN ZOEKGEDRAG...

Nadere informatie

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE SPORTBESTUURDERS In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere maand aan netto n=000 Nederlanders

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012)

Bekendheid Overijsselse regio s. Rapportage meting 4 (december 2012) Bekendheid Overijsselse regio s Rapportage meting 4 (december 202) NBTCNIPO Research Postadres Postbus 63470 2502 JL Den Haag Bezoekadres Prinses Catharina Amaliastraat 5, Den Haag Grote Bickersstraat

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

IMC WEEKENDSCHOOL - POLL

IMC WEEKENDSCHOOL - POLL IMC WEEKENDSCHOOL - POLL Een poll onder leerkrachten in het basisonderwijs over een aantal actuele thema s HANS ONKENHOUT LIEKE VORAGE AMSTERDAM, JULI 2018 INHOUDSOPGAVE VOORAF 03 UITKOMSTEN 07 BIJLAGEN

Nadere informatie

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF

SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL. In opdracht van NOC*NSF SCHOOLSPORT SPORTEN OP SCHOOL, BIJ SCHOOL EN NAMENS SCHOOL In opdracht van NOC*NSF GfK 1 Schoolsport Juli 1 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie

Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Eenzaamheid in relatie tot digitale communicatie Index 1. Samenvatting p. 3 2. Doelstellingen en opzet onderzoek p. 6 3. Gebruik communicatiemiddelen p. 9 4. Perceptie digitale communicatie en eenzaamheid

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen

Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen Koopzondagen en winkelaanbod in Diemen In opdracht van: Gemeente Diemen Projectnummer: 13225 Anne Huijzer Willem Bosveld Bezoekadres: Oudezijds Voorburgwal 300 Telefoon 020 251 0330 Postbus 658, 1000 AR

Nadere informatie

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand.

De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. De intermediair voor verantwoord lenen. Leef met je hart, leen met verstand. Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden lening aanvragen in 2015 Onlangs is door Geldshop een grootschalig onderzoek

Nadere informatie

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae

LACHEN OP HET WERK. Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae LACHEN OP HET WERK Een kwantitatief onderzoek onder Nederlandse werknemers in opdracht van Aevitae CAROLINE VAN TEEFFELEN JORIS DE JONGH AMSTERDAM, NOVEMBER 2016 VOORAF AANLEIDING EN DOEL ONDERZOEK Aanleiding

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Ouderen azen op studentenwerk 09 november 2009 Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbaan Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 3-meting december 2011 Rapportage: januari 2012 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458

Nadere informatie

Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis

Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis Uitkomst vragenlijst Behoefte Bezinningshuis 1 Analyse kwantitatief onderzoek Stichting Het Bezinningshuis Er heeft een kwantitatief onderzoek plaatsgevonden in mei 2017. Er zijn 29 respondenten. Dit betreft

Nadere informatie

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr.

Katholiek anno 2005. Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO. Rapport nr. 544 december 2005. drs. Joris Kregting dr. Katholiek anno 5 Religiositeit, identiteit en houding ten aanzien van de KRO Rapport nr. 544 december 5 drs. Joris Kregting dr. Ton Bernts KASKI onderzoek en advies over religie en samenleving Toernooiveld

Nadere informatie

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016

Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Nationaal Leenonderzoek Analyse van tienduizenden leningaanvragen uit 2016 Geldshop heeft uitgebreid onderzoek naar leningaanvragen in Nederland 2016 uitgevoerd. In totaal werd de data van 29.501 aanvragen

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF

RAPPORTAGE ZOMERDIP. In opdracht van NOC*NSF RAPPORTAGE ZOMERDIP In opdracht van NOC*NSF GfK 2014 Zomerdip Rapportage September Zomerdip 2014 September 2014 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In

Nadere informatie

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013

Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland. Den Haag, december 2013 Kracht van regiomerken onderzoek 2013 Provincie Flevoland Den Haag, december 2013 Aanleiding onderzoek regiobranding gaat tegenwoordig verder dan alleen promotie ontwikkeling van toeristisch merk inzicht

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

BESTUURLIJKE VERNIEUWING?

BESTUURLIJKE VERNIEUWING? BESTUURLIJKE VERNIEUWING? De rol van de provincie en de Eerste Kamer 11 maart 2015 Nederlanders willen leden Eerste Kamer direct kunnen kiezen 1 I&O Research vroeg in haar laatste peiling 2 naar een aantal

Nadere informatie

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013

De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 De HuisartsenOmnibus van oktober 2013 een online omnibusonderzoek bij 200 huisartsen De Hart&Vaatgroep Cardiovasculair risicomanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding en verantwoording 3 1.1 Het bureau

Nadere informatie

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017

Leenonderzoek Het autolening onderzoek 2017 Leenonderzoek Geldshop heeft een grootschalig onderzoek naar leningaanvragen voor auto s in Nederland uitgevoerd. In totaal werd de data van duizenden aanvragen in de periode januari 2016 tot en met augustus

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 10: winkelen op zondag maart 2014 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 10e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders

Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Consumentenbond Onderzoek Financiële Toezichthouders Inleiding De Consumentenbond heeft onderzoek uitgevoerd naar de bekendheid en beoordeling van twee financieel toezichthouders in Nederland: De Autoriteit

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 1-meting december Rapportage: januari 2010 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018

Basisscholen in krimpgebieden in schooljaar 2017/2018 Basisscholen in krimpgebieden in 2017/2018 In welke provincies sluiten de meeste basisscholen? Aan het begin van 2017/2018 zijn in Groningen, Zeeland, Limburg en Flevoland rond 2% van de basisscholen gesloten

Nadere informatie

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts E-Health en de huisarts Digitaal Stadspanel Rotterdam Achtergrond Een taak van de gemeente is het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. In haar nota Publieke Gezondheid 2016-2020 Rotterdam Vitale

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 2-meting december Rapportage: januari 2011 Bestemd voor: Aljona Wertheim-Davygora, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260

Nadere informatie

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid januari 2019 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland

Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland Sociaal maatschappelijke impact van ondernemers in Nederland Rapportage November 2018 MKB Nederland Referentienummer: 244405635 Inhoud 1 Achtergrond van het onderzoek 3 2 Samenvatting 7 3 Kennis 9 4 5

Nadere informatie

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft)

Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Q1 Loopt uw indicatie voor een Wmovoorziening via de gemeente (bijv. huishoudelijke hulp) binnenkort af? (dit staat in het indicatiebesluit dat u ontvangen heeft) Beantwoord: 2.458 Overgeslagen: 9 Ik maak

Nadere informatie

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD

BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2014 ZONDAGSOPENSTELLING & WINKELAANBOD Gemeente Eemnes Juni/Juli 2014 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies

Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Gemeentelijke Duurzaamheidsindex GDI-2014 Data voor alle 12 provincies Stichting Duurzame Samenleving www.gdindex.nl info@gdindex.nl 0317-750645 1 De GDI omvat de 3 dimensies van duurzaamheid: Mens & Maatschappij,

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff

Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Taal & Rekenen ThiemeMeulenhoff Aan: ThiemeMeulenhoff Door: MWM2 Onderzoek: Taal & Rekenen volgens MBO-respondenten Versie 1 Het auteursrecht van dit onderzoeksrapport berust bij ThiemeMeulenhoff. Het

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015

Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Leenonderzoek Verbouwingen De cijfers 2016 vs 2015 Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, heeft een grootschalig onderzoek gedaan naar leningaanvragen voor het leendoel

Nadere informatie

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Gevoelens van onveiligheid iets verminderd. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-015 1 maart 2012 9.30 uur Gevoelens van onveiligheid iets verminderd Minder Nederlanders voelen zich onveilig Slachtofferschap veel voorkomende criminaliteit

Nadere informatie

Hypotheek Index Q1 2018

Hypotheek Index Q1 2018 Hypotheek Index Q1 2018 De Hypotheker schetst de situatie op de huizenmarkt. Waterbedeffect goed zichtbaar in Randstad Huizenkopers wijken uit naar gemeenten rondom de grote steden. Zo steeg het aantal

Nadere informatie

ORANJEFEESTEN OSS. Onderzoeksresultaten. april 2015

ORANJEFEESTEN OSS.  Onderzoeksresultaten. april 2015 ORANJEFEESTEN OSS www.dynamic-concepts.nl Onderzoeksresultaten april 2015 1 INHOUD A. Demografisch B. Bezoekreden C. Additionele bezoekers D. Economische Spin-off E. Informatiekanalen F. Beleving 2 A.

Nadere informatie

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN WATERSCHAPSVERKIEZINGEN Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Unie van Waterschappen en Bijl PR JORIS DE JONGH ANOUK TRAMPER AMSTERDAM, FEBRUARI 2019 VOORAF KENNIS, HOUDING EN

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Aanbod stageplaatsen groeit

Factsheet persbericht. Aanbod stageplaatsen groeit Factsheet persbericht Aanbod stageplaatsen groeit Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar hoe moeilijk is het in deze tijd om

Nadere informatie

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu

Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu Energiezuinige apparatuur Natuur & Milieu juli 2015 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl facebook.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Belastingaangifte over 2013

Belastingaangifte over 2013 Belastingaangifte over 2013 Rapportage 28 maart 2014 Over dit onderzoek Aan het onderzoek deden 20.482 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek vond plaats van 26 tot en met 28 maart 2014.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS

WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS WENSEN EN BEHOEFTEN HUIDIGE EN POTENTIËLE HARDLOPERS In opdracht van NOC*NSF Bijlage bij rapportage Sportdeelname Index November 01 GfK 014 Sportdeelname Deelname Index Hardlooprapportage 1 Inleiding GfK

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren

Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren Uitkomsten kwantitatieve meting drugs onder jongeren 1 Stichting TeamAlert Jongeren met impact Lijsterstraat 3-5 3514 TA Utrecht Tel: 030-2232893 info@teamalert.nl www.teamalert.nl Dataverzameling: MWM2

Nadere informatie

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404

Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: 1. In welke gemeente woont u? Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 Rapport onderzoek bezoekers Bezoekerscentrum ProDemos: Totaal aantal volledige ingevulde vragenlijsten: 404 De vragenlijst is in de periode van 6 t/m 15 augustus 2012 afgenomen De Resultaten: 1. In welke

Nadere informatie

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025

Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Persbericht PB13 062 1 oktober 2013 9:30 uur Grote gemeenten goed voor driekwart van bevolkingsgroei tot 2025 Tussen 2012 en 2025 groeit de bevolking van Nederland met rond 650 duizend tot 17,4 miljoen

Nadere informatie

Sinterklaas onderzoek 2008

Sinterklaas onderzoek 2008 Sinterklaas onderzoek 2008 Lennard Beskers Hester Bunnik 5 November 2008 Agenda Inleiding en methodiek Wie viert er Sinterklaas? Hoe en waarom vieren Nederlanders Sinterklaas? Sinterklaas en bestedingen

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Jongeren & hun financiële verwachtingen

Jongeren & hun financiële verwachtingen Nibud, februari Jongeren & hun financiële verwachtingen Anna van der Schors Daisy van der Burg Nibud in samenwerking met het 1V Jongerenpanel van EenVandaag Inhoudsopgave 1 Onderzoeksopzet Het Nibud doet

Nadere informatie

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER

PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER Markt- en Opinieonderzoek. Zeker Meten. PROFIELSCHETS NIEUWE BURGEMEESTER Project : I2032, Rapportage Profielschets nieuwe burgemeester Meierijstad Datum : 24 maart 2017 Voor : Gemeente Meierijstad Anja

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers

KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers KOOPZONDAGEN De mening van burgers en ondernemers Opdrachtnemer: Bureau O&S Heerlen Opdrachtgever: Bureau Economie Januari 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Onderzoeksvragen 3 3. Onderzoeksopzet 3 4.

Nadere informatie

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst

Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Betaalbaarheid van pensioen in de toekomst Vereniging Bedrijfstakpensioenfondsen Jubileum / 21-4-2010 / P.1 / 21-4-2010 / P.1 Onderzoeksrapportage Amsterdam April 2010

Nadere informatie

HR & Participatie 2014-2015

HR & Participatie 2014-2015 HR & Participatie 2014-2015 samenvatting Het onderzoek naar de Participatiewet 2015 is een kwantitatief online onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse bedrijven (verdeeld naar de categorieën 50-99 werk

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren

Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en buren Versie definitief Datum 20 maart 2007 1 (5) Onderzoek Digipanel: Contacten met vrienden, familie en Auteur Tineke Brouwers Het derde onderzoek Op 8 maart 2007 kregen alle panelleden van dat moment (771

Nadere informatie

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen

Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Stadspanelonderzoek naar eventuele Formule 1-races in Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het panel bijna 2000 leden.

Nadere informatie

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID

WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID WERKNEMERS EN ARBEIDSONGESCHIKTHEID In opdracht van Delta Lloyd Maart 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Verzuim Kennis en verzekeringen Communicatie Opmerkingen 3. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL

Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Bezuinigingen openbaar groen Branche vereniging VHG Uitvoering augustus 2013 VELDWERK OPTIMAAL Veldwerk Optimaal B.V. 's-hertogenbosch, september 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. ONDERZOEKSVERANTWOORDING 2

Nadere informatie

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T

Evaluatie Diving Cup. Effecten op Sportparticipatie. Jan van Houthof AJ Amsterdam T Evaluatie Diving Cup Effecten op Sportparticipatie Jan van Houthof 6 1065 AJ Amsterdam T 06 24512991 marije@bureaubeweeg.nl www.bureaubeweeg.nl 1 Samenvatting In deze rapportage worden de resultaten besproken

Nadere informatie

B U R E A U V O O R M A R K E T I N G, M A R K T O N D E R Z O E K & S T R A T E G I S C H A D V I E S. Tweede Liefde ONDERZOEKSVERSLAG

B U R E A U V O O R M A R K E T I N G, M A R K T O N D E R Z O E K & S T R A T E G I S C H A D V I E S. Tweede Liefde ONDERZOEKSVERSLAG Tweede Liefde ONDERZOEKSVERSLAG NL-Eyes Haarlem, 13 februari 2018 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Achtergrond en doel... 3 Opzet en veldwerkverantwoording... 3 Rapportage... 3 Hoofdstuk 1 Resultaten... 4

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Onderzoek financiële goede voornemens

Onderzoek financiële goede voornemens Onderzoek financiële goede voornemens Een onderzoek naar financiële goede voornemens voor 2019 1 Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 Resultaten Financiële goede voornemens 8 Wijzer in geldzaken Onderzoek

Nadere informatie

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten

Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Provincie, 2013 2 Belevingsonderzoek Arbeidsmigranten Inhoud Inhoud 3 Inleiding 4 Aanleiding...4 Leeswijzer...4 Conclusies 5 1. se samenleving 6 1.1 Aanwezigheid arbeidsmigranten...6

Nadere informatie

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007

De aanvullende tandzorgverzekering Samenvatting Bijna iedereen heeft een aanvullende verzekering Aanvullend verzekerd voor: 2006 2007 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Judith de Jong, Marloes Loermans, Marjan van der Maat, De aanvullende tandzorgverzekering, NIVEL, 2008) worden gebruikt.u

Nadere informatie

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z

Bereikscijfers FunX. Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z Bereikscijfers FunX Rapportage Auteurs: Ahmed Ait Moha, Marleen de Graaf & Fenneke Vegter Project Z4009 29-4-2014 Methodologie Periode: De onderzoeksgegevens zijn in de periode van 4 februari tot en met

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid

Factsheet persbericht. Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Factsheet persbericht Werkgevers: stagiairs niet goed voorbereid Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van de schoolcarrière. Maar tegen welke problemen

Nadere informatie

RESULTATEN PSYCHOSENET ENQUÊTE

RESULTATEN PSYCHOSENET ENQUÊTE RESULTATEN PSYCHOSENET ENQUÊTE DECEMBER 2017 WWW.PSYCHOSENET.NL Eind december 2017 heeft Stichting PsychoseNet een online enquête uitgezet om enerzijds inzicht te krijgen in wie de bezoekers van www.psychosenet.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

rapportage Advisering over duurzamere alternatieven voor de cv-ketel april 2018

rapportage Advisering over duurzamere alternatieven voor de cv-ketel april 2018 rapportage Advisering over duurzamere alternatieven voor de cv-ketel april 2018 01 Inleiding 2 Aanleiding Ingegeven door de wens om de aardgaswinning in Nederland verder te verminderen, neemt de druk op

Nadere informatie