Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over lichamelijke gezondheidsklachten of over een bepaalde ziekte, gevolgd door opvoeding/verzorging, milieu/wonen en gezondheid, groei en ontwikkeling, werk of school en gezondheid, zwangerschap, voeding en psychische problemen. De mensen blijken hun gezondheidsinformatie met name te zoeken via internet en de huisarts, op afstand gevolgd door de bibliotheek, kranten en tijdschriften en het consultatiebureau. Jongeren tot 35 jaar, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen maken relatief vaker gebruik van internet, ouderen relatief vaker van de huisarts of iemand anders. Voor lichamelijke gezondheidklachten bezoekt men het vaakst de huisarts, terwijl men voor informatie over een bepaalde ziekte relatief vaak op internet kijkt. Van de mensen die naar informatie over gezondheid hebben gezocht vindt negen op de tien wat ze zoeken. Een op de vijf mensen die zoeken geeft aan dat het verkrijgen van informatie beter kan. Het zoeken naar concretere onderwerpen zoals zwangerschap gaat veelal gemakkelijk, informatie over meer globalere onderwerpen als opvoeding, handicaps en sociale veiligheid zijn moeilijker te vinden. Voor wat betreft de gebruikte informatiebronnen is men het meest tevreden over de verkregen informatie van de verloskundige en zijn er verbeteringen mogelijk bij het zoeken naar gezondheidsinformatie bij de GGD of de gemeente. 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over informatie en gezondheid. 1. Op de u toegestuurde lijst stond een aantal onderwerpen, die te maken hebben met de gezondheid van u of mensen om u heen. Kunt u aangeven over welke onderwerpen u in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie heeft gezocht of aan iemand gevraagd? Bij welke persoon of organisatie heeft u naar deze informatie gezocht/gevraagd? Heeft u de informatie gevonden? Onderwerpen Waar of Gezochte info Beoordeelt u t verkrijgen van Waarom matig/slecht bij wie? gevonden? informatie bij deze instantie als.. ja goed een beetje redelijk nr:. nee matig slecht ja goed nr:. een beetje redelijk nee matig slecht ja goed nr:. slecht een beetje redelijk nee matig * is er over een onderwerp vaker informatie gezocht of gevraagd, dan gaat het om de laatste keer enz. Bijlage: ONDERWERP ORGANISATIE A. Groei en ontwikkeling 1. arbodienst B. Opvoeding / verzorging 2. bibliotheek C. Lichamelijke gezondheidsklachten 3. bureau jeugdzorg D. Handicaps 4. collega s E. Een bepaalde ziekte 5. consultatiebureau F. Psychische problemen 6. consumentenbond G. Voeding 7. diëtist H. Verslaving of genotmiddelen 8. familie, vrienden, bekenden I. Milieu, wonen en gezondheid 9. gemeente J. Werk of school en gezondheid 10. GGD K. Seksualiteit 11. huisarts L. Stervensbegeleiding / rouwverwerking 12. internet M. Sociale veiligheid (bv. pesten, agressie, burenruzie) 13. kranten /tijdschriften /boeken N. Wetgeving en gezondheid 14. maatschappelijk werk O. Zwangerschap en bevalling 15. opvoedbureau 16. Parnassia / CAD 17. patiëntenvereniging 18. politie 19. psycholoog / psychiater 20. radio, tv 21. rechtswinkel 22. Riagg 23. school 24. schoolbegeleidingsdienst 25. sociaal pedagogische dienst 26. thuiszorg 27. verloskundige 28. zorgnet 29. iets of iemand anders 2

3 Uitkomsten Eén van de taken van de GGD Zuid-Holland Noord is ervoor zorgen dat de bevolking toegang heeft tot goede informatie over gezondheid, ziekte en gezondheidszorg zodat zij in staat zijn om hun eigen gezondheid te bevorderen en zij de weg kunnen vinden in het zorg- en welzijnsaanbod. Kortom, (gezonde) burgers moeten op hun vragen over gezondheid op een voor hen makkelijke wijze antwoord kunnen krijgen. In een conferentie die de GGD in 2001 organiseerde over het onderwerp publieksinformatie kwam naar voren dat er weinig bekend is over de informatiebehoefte van de bevolking en de wijze waarop zij informatie over gezondheid zoekt. Om deze reden wilde de GGD door middel van de Stadsenquête in Leiden een antwoord krijgen op de volgende vragen: over welke gezondheidsonderwerpen hebben inwoners van Leiden de afgelopen tijd informatie gezocht, via welke bronnen hebben zij deze informatie gezocht, is de informatie ook daadwerkelijke gevonden en is men hier tevreden over Zoeken naar gezondheidsinformatie Om het zoeken naar informatie over gezondheid te kunnen meten zijn vijftien onderwerpen voorgelegd met de vraag of men hierover informatie heeft gezocht. Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. 50-minners, vrouwen, hoger opgeleiden en de hogere inkomensgroepen zoeken relatief vaker naar gezondheidsinformatie. 65-plussers zoeken hier het minst vaak naar. Tabel 20.1a: Naar gezondheidsinformatie gezocht totaal 47% sekse inkomen man 45% < % leeftijd vrouw 49% % % > % % opleiding % lager 36% % middelbaar 48% % hoger 54% Van de 15 onderscheiden onderwerpen wordt het vaakst informatie gezocht over lichamelijke gezondheidsklachten of over een bepaalde ziekte jarigen zoeken relatief vaker naar informatie over de combinatie werk/school en gezondheid, jarigen naar informatie over zwangerschap en bevalling. Tabel 20.1b: Gezochte gezondheidsinformatie (alle Leidenaren) leeftijd totaal lichamelijke gezondheidsklachten 18% een bepaalde ziekte 11% opvoeding/verzorging 8% milieu, wonen en gezondheid 8% groei en ontwikkeling 8% werk of school en gezondheid 7% zwangerschap en bevalling 6% voeding 5% psychische problemen 4% handicaps 3% wetgeving en gezondheid 2% sociale veiligheid 2% stervensbegeleiding/rouwverwerking 1% verslaving of genotmiddelen 1% seksualiteit 1% * iedere + of - staat voor 3% meer respectievelijk minder vaak genoemd door leeftijdsgroep 3

4 20.2 Informatiebronnen Door middel van een bijlage zijn de respondenten een groot aantal informatiebronnen voor gezondheidsinformatie voorgelegd. De mensen blijken hun gezondheidsinformatie met name via internet en de huisarts te betrekken. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte informatiebronnen. Grafiek 20.2a: Gebruikte informatiebronnen over gezondheid (in % informatiezoekers) internet 46% huisarts 36% bibliotheek kranten/tijdschriften/boeken consultatiebureau 12% 11% 10% GGD gemeente 7% 8% familie, vrienden, kennissen school verloskundige thuiszorg collega's arbodienst 5% 5% 4% 3% 2% 2% In mindere mate ( 1%) worden genoemd: politie, psycholoog/psychiater, RIAGG, dietist, bureau jeugdzorg, maatschappelijk werk, Consumentenbond, Zorgnet, sociaal pedagogische dienst, patientenvereniging, opvoedbureau, schoolbegeleidingsdienst, rechtswinkel, Parnassia/CAD en radio/tv. Onderstaande tabel geeft voor de vijf meest gebruikte informatiebronnen een overzicht van de verschillen per doelgroep. Jongeren tot 35 jaar, hoger opgeleiden en mensen met een hoger inkomen maken relatief vaker gebruik van internet, ouderen relatief vaker van de huisarts. Het consultatiebureau wordt logischerwijs het meest geraadpleegd door jarigen. Tabel 20.2b: Gebruikte informatiebronnen per doelgroep internet huisarts bibliotheek kranten/ tijdschriften/ boeken consultatiebureau totaal 46% 36% 12% 11% 10% leeftijd opleiding lager middelbaar hoger inkomen < > * iedere + of - staat voor 5% meer respectievelijk minder vaak geraadpleegt ten opzichte van het gemiddelde van betreffende informatiebron 4

5 20.3 Waar zoekt men welke informatie? Vervolgens geeft onderstaande tabel per onderwerp een overzicht van waar de gewenste informatie wordt gezocht. Hierbij is per onderwerp de rangorde gegeven van de gebruikte informatiebronnen (mits een informatiebron in minimaal 10% van de gevallen is genoemd). Te zien is bijvoorbeeld dat voor lichamelijke gezondheidklachten het vaakst de huisarts wordt geraadpleegd, voor zwangerschap de verloskundige en voor de sociale veiligheid de politie. Tabel 20.3: Waar zoekt men welke informatie (door informatiezoekers)(n 25) Gezochte gezondheidsinformatie: lichamelijke gezondheidsklachten een bepaalde ziekte opvoeding/verzorging milieu, wonen en gezondheid groei en ontwikkeling werk of school en gezondheid zwangerschap en bevalling voeding psychische problemen handicaps wetgeving en gezondheid sociale veiligheid 18% 11% 8% 8% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 2% Gebruikte informatiebronnen: internet 46% huisarts 36% bibliotheek 12% kranten/tijdschriften/boeken 11% consultatiebureau 10% GGD 8% 3. gemeente 7% familie/vrienden/kennissen 5% school 5% 2. verloskundige 4% 1. thuiszorg 3% collega s 2% arbodienst 2% politie 1% 1. psycholoog/psychiater 1% 3. iets of iemand anders 20%

6 20.4 Tevredenheid met informatie Van de mensen die naar informatie over gezondheid hebben gezocht vindt 91% wat ze zoeken, 6% vindt het deels en 2% kan de gewenste informatie niet vinden. Onderstaande tabel geeft per onderwerp een beoordeling van het verkrijgen van de gewenste informatie. Over informatie over zwangerschap zijn de mensen het best tevreden en over sociale veiligheid is men het minst tevreden. Tabel 20.4a: Tevredenheid verkrijgen informatie over bepaald onderwerp (n 25) goed kan beter a totaal 79% 21% 100% 1. zwangerschap en bevalling 94% 6% 100% 2. een bepaalde ziekte 84% 16% 100% 3. voeding 82% 18% 100% 4. werk of school en gezondheid 80% 20% 100% 5. lichamelijke gezondheidsklachten 80% 20% 100% 6. groei en ontwikkeling 77% 23% 100% 7. wetgeving en gezondheid 77% 23% 100% 8. psychische problemen 77% 23% 100% 9. milieu, wonen en gezondheid 76% 24% 100% 10. opvoeding/verzorging 74% 26% 100% 11. handicaps 70% 30% 100% 12. sociale veiligheid 57% 43% 100% a slecht+matig+redelijk Vervolgens is dezelfde vraag gesteld voor de gebruikte informatiebronnen. Over de verkregen informatie van de verloskundige is men het meest tevreden, over de GGD en de gemeente bij informatie over de gezondheid het minst tevreden. Tabel 20.4b: Tevredenheid verkrijgen informatie per informatiebron (n 25) goed kan beter a 79% 21% 100% 1. verloskundige 96% 4% 100% 2. huisarts 84% 16% 100% 3. consultatiebureau 82% 18% 100% 4. school 82% 18% 100% 5. iets of iemand anders 81% 19% 100% 6. internet 80% 20% 100% 7. bibliotheek 78% 22% 100% 8. kranten/tijdschriften/boeken 73% 27% 100% 9. familie, vrienden, kennissen 72% 28% 100% 10. GGD 67% 33% 100% 11. gemeente 63% 37% 100% a slecht+matig+redelijk 6

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 19. Volwasseneneducatie Samenvatting Van de Leidenaren van 18-64 jaar met een lagere opleiding heeft bijna de helft na hun 18 e een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd en 16% heeft er wel

Nadere informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie

Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Onderzoek behoefte gemeentelijke informatie Gemeente Amersfoort Marlies Visser Juli 2014 De afdeling Communicatie wil de manier waarop informatie over gemeentelijke zaken wordt aangeboden beter laten aansluiten

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage

Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin. Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage Tevredenheidsonderzoek onder ouders over het Centrum voor Jeugd en Gezin Gemeente Oldenzaal Rapportage

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

Enquête Telefonische dienstverlening

Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Enquête Telefonische dienstverlening Colofon Titel:Enquête Enquete Telefonische dienstverlening Opdrachtgever: Gemeente Velsen Opdrachtnemer: Marieke Galesloot Datum:

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

De invloed van de consument op het gebruik van zorg

De invloed van de consument op het gebruik van zorg De invloed van de consument op het gebruik van zorg Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Gepaste zorg Zoetermeer, 2004 De invloed van de consument op het gebruik van zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Meting september 2013

Meting september 2013 Meting september 2013 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door Peil.nl Donateursvertrouwen daalt in tegenstelling tot consumentenvertrouwen

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland

Omgaan met geld en schulden in de regio Oost Nederland Omgaan met geld en schulden in de regio Een onderzoek in opdracht van de Stadsbank te Enschede uitgevoerd door het NIBUD mei 2004 Rapportage omgaan met geld en schulden Stadsbank 2 Voorwoord Eind 2003

Nadere informatie

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek

LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING. Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek LEDENENQUÊTE AANVULLENDE ZORGVERZEKERING Resultaten van het onderzoek - eindrapport - drs. S. Saalbrink drs. M.C. Vanoni dr. B. van

Nadere informatie

Bibliotheek Hilversum

Bibliotheek Hilversum Onderzoek 1-2014 Tarieven en leenvoorwaarden Bibliotheek Hilversum Een onderzoek onder klanten over het lidmaatschap van de bibliotheek Inhoud Samenvatting 2 Aanbevelingen en overwegingen 6 1. Lidmaatschap

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Afvalinzameling 2008 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Afvalinzameling 0 In Lelystad gooien de bewoners met elkaar per jaar meer dan 40 miljoen kilo huisvuil weg. Om de stad netjes te houden moet al dat afval

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch

Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken 2010. Gemeente s-hertogenbosch Klanttevredenheidsonderzoek Arbeidsmarkt & Sociale Zaken Gemeente s-hertogenbosch O&S Oktober - 2 - Samenvatting Waarom een klanttevredenheidsonderzoek? De afdeling Arbeidsmarkt en Sociale Zaken (AmSZ)

Nadere informatie

Financieel bewusteloos

Financieel bewusteloos Financieel bewusteloos Meer informatie: Wijzer in geldzaken Henriette Raap-Scheele, tel 06 18304510 of Joost de Bree, tel. 06 47408065 pers@wijzeringeldzaken.nl, wijzeringeldzaken.nl/pers of twitter.com/wijzeringeld

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Monitor lokale kracht gemeente Woerden

Monitor lokale kracht gemeente Woerden Monitor lokale kracht gemeente Woerden Nulmeting maart 14 Rob Gilsing De gemeente Woerden wil de doelstellingen in het sociale domein participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare groepen - niet alleen

Nadere informatie

Meningen over pensioenkwesties

Meningen over pensioenkwesties Sociaaleconomische trends 2014 Meningen over pensioenkwesties Rianne Kloosterman Hans Schmeets mei 2014, 02 CBS Sociaaleconomische trends, mei 2014, 02 1 De pensioenproblematiek in Nederland staat volop

Nadere informatie

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden?

Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Wat hoort er in het basispakket volgens verzekerden? Romy Bes Emiel Kerpershoek Anne Brabers Margreet Reitsma-van

Nadere informatie

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam

Onderzoek in opdracht van EP-Nuffic Steffie Hampsink Carlijn Braam Wel of niet naar het buitenland? Het dilemma van de scholier. Motieven, ondersteuning en informatiebehoefte van scholieren bij hun voorbereiding om naar het buitenland te gaan voor studie of tussenjaar

Nadere informatie