Risico- en Crisisbarometer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Risico- en Crisisbarometer"

Transcriptie

1 Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2015 Project: Datum: 11 januari 2016

2 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Inleiding 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid 14 Vertrouwen in de overheid 18 Informatiebehoefte bij ramp 25 Verschillen in achtergrondkenmerken 27 Bijlagen In opdracht van de NCTV. Ipsos Nederland Koningin Wilhelminaplein HK Amsterdam Ipsos BV. 1

3 Samenvatting

4 Samenvatting De zorgen van Nederland We zien in november 2015, vóór de aanslagen in Parijs op 13 november, dat Nederlanders zich aanzienlijk meer zorgen maken over asielzoekers en (boot)vluchtelingen dan voorheen. Daarnaast zijn de zorgen over de economie, de zorg, werkloosheid en integratie afgenomen. De angst voor een internationale crisis en een ordeverstoring in een grote menigte is toegenomen ten opzichte van juni Nederlanders zijn minder bang voor een ziektegolf onder mensen dan een aantal maanden geleden. Het gevoel van veiligheid Het merendeel van de Nederlanders maakt zich net als in juni 2015 weinig zorgen over de eigen veiligheid of die van hun gezin als gevolg van een ramp en schatten de kans om zelf betrokken te raken bij een ramp ongeveer even groot in als in juni. Wel voelen Nederlanders zich minder veilig in een vliegtuig, op een vliegveld of op straat of op de weg. Het aantal mensen dat door die angst daadwerkelijk minder op een vliegveld, in openbare gebouwen of op straat komt, is toegenomen. Vertrouwen in de overheid Vier op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de overheid, los van rampenbestrijding: een afname ten opzichte van juni toen 47% vertrouwen had. Net als een half jaar geleden denken zes op de tien Nederlanders dat de overheid is voorbereid op een grote ramp. Ruim een kwart van de Nederlanders denkt dat hun landgenoten zijn voorbereid. Vier op de tien Nederlanders hebben vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid, een daling ten opzichte van dit voorjaar (van 49% naar 4). Informatiebehoefte bij een ramp Het aantal Nederlanders dat onlangs iets heeft meegekregen over wat te doen bij een ramp is ten opzichte van een paar maanden geleden afgenomen van 23% naar 13%. Zij hebben vooral minder over rampen meegekregen via TV, radio en andere media. Als er een ramp zou plaatsvinden, gaat ruim 95% Nederlanders zelf op zoek naar informatie. Ze doen dit vooral op het internet, maar zouden zich ook vaker informeren via een rampenzender of een persconferentie dan een half jaar geleden. Men heeft het meeste vertrouwen in radio, TV en nieuwssites als het gaat om informatiebronnen ten tijde van een ramp. Het vertrouwen ten aanzien van TV en radio is echter wel afgenomen, net als het vertrouwen in radio. 3

5 Onderzoeksopzet

6 Onderzoeksopzet Doelstelling Met deze basismeting achterhalen we wat in het algemeen de risico-, crisis- en angstbeleving van Nederlanders is. Doel is om inzicht te verkrijgen in de zorgen en angsten die leven onder de bevolking en het vertrouwen dat Nederlanders hebben in het optreden van de overheid bij crises. Methode Doelgroep: Nederlanders van 15 jaar en ouder. Aanpak: twee basismetingen per jaar (juni en november) waarin via online interviews naar de beleving van burgers in gewone tijden wordt gevraagd. Ten tijde van een ramp of crisis kan onmiddellijk een ad hoc spoedmeting worden opgezet die inzicht biedt in de beleving van Nederlanders op dat moment. De resultaten van de basismetingen dienen als vergelijkingsmateriaal voor de spoedmetingen. Vragenlijst De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen: Onderwerpen van zorg Gevoel van veiligheid Kennis, houding en gedrag genoemde zorgen (Vertrouwen in) informatievoorziening ten tijde van crises Informatiebehoefte tijdens crises 5

7 De zorgen van Nederland

8 De spontane zorgen over asielzoekers of (boot)vluchtelingen zijn sinds juni flink geïntensiveerd. Nederlanders vrezen anderzijds in mindere mate voor een economische crisis, gezondheidszorg, werkloosheid en integratie. Wanneer u denkt aan zaken en gebeurtenissen die op dit moment spelen in Nederland of kunnen gaan spelen in Nederland, waarover maakt u zich dan in meer of mindere mate persoonlijk zorgen? (spontane antwoorden) asielzoekers/(boot)vluchtelingen economische-, financiele-, eurocrisis Top-of-mind Overig spontaan Totaal Nov 15 regering/politiek gezondheidszorg werkloosheid/werkgelegenheid integratie intolerantie bezuinigingen terroristische aanslag ouderenzorg conflict IS/Irak/Syrie conflict Oekraine/Rusland nergens om/geen zorgen weet niet 4% 3% 3% 5% 3% 5% 3% 10% 8% 10% 7% 5% 8% 8% 10% 5% 3% 5% 1% 8% 8% 7% 6% 8% 14% 1 11% 11% 10% 10% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=728) Overige issues door minder dan 5% genoemd 45% 11% Totaal spontaan genoemd: Juni 15 Okt 14 56% asielzoekers/(boot)vluchtelingen 56% Juni 14 economische-, financiële-, eurocrisis 14% 2 20% 26% regering/politiek 1 9% 6% 9% gezondheidszorg 11% 20% 17% 23% werkloosheid/werkgelegenheid 11% 15% 15% 21% integratie* 10% 17% 13% 1 intolerantie* 8% 6% 5% 11% bezuinigingen 8% 11% 11% 11% terroristische aanslag 7% 9% 16% 3% ouderenzorg 6% 5% 8% 1 conflict IS, Irak, Syrië 5% 6% 30% - conflict Oekraïne, Rusland 1% 1% 5% - nergens om/geen zorgen/weet niet 18% 25% 2 29% * Integratie en intolerantie zijn categorieën die een verzameling zijn van verschillende termen die grosso modo dezelfde soort problematiek aanduiden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 7

9 De angst voor een internationale crisis en een ordeverstoring in een grote menigte is toegenomen; de angst voor een ziektegolf onder mensen is afgenomen Nu volgt een aantal gebeurtenissen, die als een ramp kunnen worden beschouwd. Kunt u bij iedere gebeurtenis aangeven in welke mate u hier bang voor bent dat de gebeurtenis in Nederland plaatsvindt? Bottom-3 (heel bang; bang; beetje bang) Nov 15 Terroristische aanslag 67% 63% 65% 48% 43% 49% 38% 44% Internationale crisis 66% 57% 68% 51% 43% 45% 50% 49% Economische crisis 58% 56% 59% 6 64% 75% 76% 78% Cyber aanvallen 50% 49% 47% 49% 5 58% - - Ordeverstoring in grote menigte 47% 41% 39% 35% 41% 47% 47% 45% Ramp met gevaarlijke stoffen 36% 37% 33% 39% 40% 41% 47% 43% Verkeersramp 36% 35% 34% 35% 37% 36% 39% 40% Ziektegolf onder mensen 34% 41% 45% 36% 40% % Uitval stroom, gas, water of telefoon 3 30% 26% 29% 3 34% 31% 31% Extreme weersomstandigheden 31% 33% 29% 39% 37% 33% 34% 33% Grote brand 29% 26% 23% 30% 30% 31% 36% 37% Kernongeval 28% 30% 25% 29% 30% 34% 31% 27% Overstroming 25% 26% 21% 29% 3 30% 30% 26% Jun 15 Okt 14 Juni 14 Nov 13 Juni 13 Nov 12 Juni 12 Sinds maart 2013 is het DTN verhoogd van beperkt naar substantieel = nieuw sinds juni 2013 Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=728) = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 8

10 Het gevoel van veiligheid

11 Net als in juni 2015 maakt een meerderheid van de Nederlanders zich weinig zorgen over de veiligheid van henzelf en hun gezin; het aandeel Nederlanders zonder zorgen is echter afgenomen In welke mate maakt u zich momenteel zorgen over de veiligheid van u en uw gezin als gevolg van mogelijke gebeurtenissen of rampen in Nederland? veel zorgen tamelijk veel zorgen niet zoveel zorgen geen zorgen Bottom 2 Top2 november % 15% 61% 21% 8 juni % 14% 58% 27% 85% oktober % 14% 59% 24% 83% juni % 9% 58% 31% 89% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=716), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 10

12 Wederom hebben 6 op de 10 Nederlanders geen zorgen over een mogelijke betrokkenheid van hun gezin bij een ramp, maar de zorgen lijken toe te nemen sinds juni 2014 In hoeverre denkt u dat u zelf of uw gezin de kans loopt om betrokken te raken bij een ramp? zeer groot groot niet klein maar ook niet groot klein zeer klein afwezig Bottom 2 Top2 november % 1% 4% 35% 31% 27% 60% juni % 3% 33% 3 30% 64% oktober % 3% 31% 35% 29% 66% juni % 29% 33% 34% 69% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=701), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden 11

13 Ten opzichte van juni voelen Nederlanders zich minder veilig in een vliegtuig, op een vliegveld of op straat/weg Kunt u per locatie aangeven hoe veilig u zich er voelt? Helemaal niet / niet zo veilig: Juni 14 Okt 14 Juni 15 37% 43% 38% Drukke evenementen November 15 helemaal niet veilig niet zo veilig tamelijk veilig heel veilig Bottom 2 Top2 40% 8% 3 53% 7% 60% 17% 27% 25% Vliegtuig 3 9% 23% 55% 13% 68% 19% 23% 19% Openbaar Vervoer 24% 4% 20% 63% 13% 76% % Vliegveld 24% 6% 18% 60% 16% 76% 17% 27% 20% Treinstation 23% 4% 19% 63% 14% 77% 13% 14% 14% Straat/weg 20% 3% 17% 63% 17% 80% 6% 13% 11% Openbare gebouwen 15% 4% 11% 63% 2 85% 3% 5% 4% Werk/school 7% 5% 5 41% 93% 3% Thuis 4% 3% 3 64% 96% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (gemiddeld n=672), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 12

14 Er zijn meer Nederlanders die zich niet veilig voelen op het vliegveld, in openbare gebouwen en op straat en hierdoor ook minder op die plekken komen U gaf aan zich op/in <locatie> niet (zo) veilig te voelen. Heeft dit gevoel ervoor gezorgd dat u minder op/in <locatie> aanwezig bent? November 15 Niet veilig en hierdoor minder aanwezig: Juni 14 Okt 14 Juni 15 niet veilig en hierdoor minder aanwezig niet veilig, maar kwam al niet op de locatie (nvt) niet veilig maar hierdoor niet minder aanwezig tamelijk veilig heel veilig 16% 17% 14% Drukke evenementen 16% 1 11% 53% 8% 6% 8% 8% Vliegtuig 11% 8% 1 56% 13% 4% 7% 5% Treinstation 7% 6% 10% 64% 14% 6% 6% 6% Openbaar vervoer 9% 6% 9% 64% 13% 3% 5% 4% Vliegveld 8% 7% 8% 61% 16% 4% 3% Openbare gebouwen 5% 9% 63% 2 3% Straat/weg 6% 1 64% 17% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (gemiddeld n=670), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden. = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 13

15 Vertrouwen in de overheid

16 Het vertrouwen in de overheid, los van rampenbestrijding, is gedaald sinds juni Hoeveel vertrouwen heeft u in het algemeen in de overheid, dus los gezien van rampenbestrijding? helemaal geen vertrouwen niet zo veel vertrouwen tamelijk veel vertrouwen heel veel vertrouwen Bottom 2 Top2 november % 15% 45% 39% 41% juni % 13% 41% 45% 47% oktober % 10% 45% 43% 45% juni % 1 43% 43% 45% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=681), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 15

17 De overheid en burgers zijn, volgens Nederlanders, even goed voorbereid op een ramp vergeleken met juni In hoeverre denkt u dat Nederland / de overheid / burgers * in het algemeen voorbereid is op een grote ramp? helemaal niet voorbereid redelijk voorbereid heel goed voorbereid niet echt voorbereid goed voorbereid Bottom 2 Top2 november overheid 39% 7% 3 48% 1 1% 61% juni overheid 39% 8% 31% 45% 15% 1% 61% oktober overheid 37% 8% 29% 45% 17% 1% 63% november burgers 74% 16% 58% 2 4% 1% 27% juni burgers 73% 17% 56% 2 5% 1% 28% oktober burgers 74% 18% 57% 2 4% 26% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=699), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden 16

18 Nederlanders hebben minder vertrouwen in de informatievoorziening van de overheid bij een grote ramp Hoeveel vertrouwen heeft u in het algemeen in de informatievoorziening door de overheid bij een grote ramp? helemaal geen vertrouwen niet zo veel vertrouwen tamelijk veel vertrouwen heel veel vertrouwen Bottom 2 Top2 november % 11% 48% 40% 4 juni % 44% 47% 49% oktober % 44% 46% 3% 49% juni % 45% 45% 3% 48% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=690), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 17

19 Informatiebehoefte bij een ramp

20 Het aantal Nederlanders dat recent iets heeft meegekregen over wat te doen bij een ramp is gedaald ten opzichte van juni Heeft u onlangs iets gezien, gehoord of gelezen over wat te doen bij een mogelijk grote ramp?* nee ja november % 13% juni % 23% oktober % juni % 24% *In 2013 t/m 2015 heeft de NL-Alert campagne gelopen Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=647), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 19

21 Nederlanders hebben minder over rampen gehoord, gezien of gelezen op televisie, op de radio en in media Op welke wijze heeft u over wat te doen bij rampen iets gezien, gehoord of gelezen? november 2015 juni 2015 oktober 2014 juni % 83% 77% 76% 10% 1 10% 5% 9% 7% 3% 5% 7% 3% 3% 3% 3% 4% 6% 3% 4% 5% 7% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 3% Televisie Media (algemeen) *De optie NL Alert is voorgelegd sinds juni 2015 Krant NL-Alert Internet (algemeen) Radio Folder Gemeente (algemeen) Niets gezien, gehoord of gelezen Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=647), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 20

22 Net als een half jaar geleden gaan ruim negen op de tien Nederlanders bij een ramp zelf op zoek naar informatie Stel er vindt een grote ramp plaats in Nederland die mogelijk voor u ook gevolgen heeft. In hoeverre gaat u dan zelf op zoek naar informatie over deze ramp? ik ga dan zeker zelf op zoek naar informatie ik ga dan misschien zelf op zoek naar informatie ik ga dan niet zelf op zoek naar informatie, maar wacht af op de informatie die mij wordt aangeboden november % 20% 5% juni % 18% 4% oktober % 19% 5% juni % 16% 5% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=693), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden 21

23 1% 5% 4% 5% 5% 18% 13% 14% 15% 17% 14% 23% 18% 14% 9% % 35% 30% 29% 34% 34% 30% 29% 30% 31% 43% 37% 43% 48% 51% 49% 64% 61% 66% 63% 8 80% 86% 84%...en doen dit nog steeds vooral op internet. Vergeleken met een half jaar geleden informeren Nederlanders zich vaker via de gemeente of een persconferentie Als u zelf op zoek gaat naar informatie over deze ramp, op welke manier, of via welk kanaal zoekt u dan naar informatie? november 2015 juni 2015 oktober 2014 juni 2014 Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=688), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 22

24 5% 4% 5% 6% 30% 27% 33% 33% 27% 30% 27% 23% 21% 20% 16% 17% 21% 16% 16% 17% 19% 20% 15% 18% 10% 13% 3 41% 44% 43% 40% 50% Men verwacht dezelfde websites te bezoeken als een half jaar geleden, nu.nl wordt het meest genoemd Welke websites zou u dan bezoeken als u op zoek gaat naar informatie over deze ramp? november 2015 juni 2015 oktober 2014 juni 2014 Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=655), gepercenteerd op basis zonder weet niet antwoorden = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 23

25 Nederland heeft het meeste vertrouwen in radio, TV en nieuwssites als informatiebron bij een ramp; ten opzichte van juni is weliswaar het vertrouwen in radio, TV en de krant gedaald Hoeveel vertrouwen heeft u in de volgende informatiebronnen tijdens een (mogelijke grote) ramp? helemaal geen vertrouwen niet zo veel vertrouwen tamelijk veel vertrouwen heel veel vertrouwen Radio Bottom 2 16% Tamelijk of heel veel vertrouwen: November 15 juni 15 okt 14 juni 14 3% 13% 64% 20% Top2 84% 88% 90% 91% TV 18% 3% 15% 6 21% 83% 87% 89% 89% Nieuwssites op internet 19% 17% 67% 13% 80% 83% 85% 84% 27% 6% 21% 57% 15% 7 74% 79% 75% Krant 33% 6% 27% 58% 8% 66% % Twitter 69% 23% 46% 28% 4% 3 30% 28% 33% Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (gemiddeld n=596), antwoorden weet ik niet/ken ik niet worden niet getoond in deze grafiek = significant hoger of lager dan vorige periode (juni 2015) 24

26 Verschillen in achtergrondkenmerken

27 Verschillen tussen man/vrouw, leeftijd en opleiding Vrouwen maken zich in het algemeen meer zorgen en zijn vaker bang voor rampen en crises dan mannen. Ze vrezen vooral vaker voor een terroristische aanslag of een internationale crisis. De grotere zorgen van vrouwen uiten zich daarnaast in het vaker onveilig voelen op drukke evenementen, op een vliegveld en in een vliegtuig. Mannen denken minder vaak dan vrouwen dat hun gezin wordt getroffen door een ramp. Als het gaat om informatievoorziening tijdens rampen vertrouwen vrouwen nieuwssites, kranten, TV en crisis.nl meer dan mannen. Laag opgeleiden en ouderen vrezen vaker voor crises of rampen dan hoger opgeleiden en jongeren. Zo zijn 55 plussers en laag opgeleiden vaker bang voor een groot aantal crises (als aanslag of aanval, een ramp met gevaarlijke stoffen, extreme weersomstandigheden en een internationale of economische crisis) dan hun jongere en hoog opgeleide landgenoten. Hoger opgeleiden gaan vaker zelf op zoek naar informatie bij een ramp dan lager opgeleiden. Vrijwel alle bovenstaande bevindingen zijn vergelijkbaar met de laatste meting in juni van

28 Bijlagen

29 Bijna negen op de tien Nederlanders zijn in meer of mindere mate bang voor minstens één voorgelegde gebeurtenis Nu volgen een aantal gebeurtenissen, die als een ramp kunnen worden beschouwd. Kunt u bij iedere gebeurtenis aangeven in welke mate u hier bang voor bent dat de gebeurtenis in Nederland plaatsvindt? Aantal gebeurtenissen waarvoor men (een beetje / heel) bang is: Totaal juni 15 Man Vrouw jarigen jarigen 55 plussers Opleiding: hoog Opleiding: midden Opleiding: laag 0 van de 13 keer bang 14% 18% 9% 20% 1 9% 16% 15% 9% 1-4 van de 13 keer bang 5-7 van de 13 keer bang 8 of meer van de 13 keer bang 35% 38% 3 41% 36% 28% 41% 35% 28% % 19% 29% 19% 26% 21% 21% 29% 2 35% 20% 2 44% 17% 29% 43% Vet wijkt binnen het achtergrondkenmerk significant af van andere kolommen Basis: alle Nederlanders van 15 jaar en ouder (n=728) 28

30 Responsverantwoording Online Start veldwerk: 11 november 2015 Einde veldwerk: 13 november 2015* Gemiddelde invulduur vragenlijst: 16 minuten # % Totaal aantal verstuurde uitnodigingen Vragenlijst niet geopend Vragenlijst voortijdig afgesloten 28 Totaal aantal geslaagde interviews 716 Respons** 30% *) De resultaten in dit rapport zijn verzameld voor de aanslagen in Parijs van 13 november. **) Respons=totaal aantal geslaagde interviews + voortijdig afgesloten interviews/totaal aantal verstuurde uitnodigingen 29

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting juni 2015 Project: 15033846 Datum: 15 juli 2015 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Inleiding 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid 14 Vertrouwen

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting oktober 2014 Voor: NCTV Door: Ipsos Datum: 29 oktober 2014 Project: 14070175 0 Inhoudsopgave Samenvatting 2 Inleiding 4 Resultaten: de zorgen van Nederland

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting juni 2016 Project: 16041241 Datum: 4 augustus 2016 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Onderzoeksopzet 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Rapport Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2016 Project: 16067185 Datum: 19 december 2016 Inhoudsopgave 02 Samenvatting 04 Onderzoeksopzet 06 De zorgen van Nederland 09 Het gevoel van veiligheid

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2010

Risico- en Crisisbarometer Basismeting november 2010 Risico- en Crisisbarometer Basismeting 16 december 2010 Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre van

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 7 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 6 e spoedmeting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer 9 e meting Mexicaanse griep Inhoudsopgave 1. Doelstelling 2. Resultaten 3. Bijlagen Onderzoeksopzet Colofon in opdracht van NCC/cRC Caspar Overgaauw Account Manager Imre van

Nadere informatie

SAMR. Marktvinders. 10 jaar Risico- en Crisisbarometer. Analyse van decennium onderzoek naar risico-, crisis- en angstbeleving.

SAMR. Marktvinders. 10 jaar Risico- en Crisisbarometer. Analyse van decennium onderzoek naar risico-, crisis- en angstbeleving. SAMR. Marktvinders 10 jaar Risico- en Crisisbarometer Analyse van decennium onderzoek naar risico-, crisis- en angstbeleving Mei 2017 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Inleiding 3. Resultaten 3.1.

Nadere informatie

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises

Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Versie definitief Datum 26 november 2009 1 (7) Onderzoek Digipanel: Rampen en crises Auteur Tineke Brouwers Respons onderzoek Op 28 oktober 2009 kregen alle panelleden van dat moment (856 personen) een

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer Basismeting najaar 2017

Risico- en Crisisbarometer Basismeting najaar 2017 Risico- en Crisisbarometer Basismeting najaar 2017 15-11-2017 Inhoudsopgave Achtergrond Samenvatting Resultaten 3 4 7 Zorgen van Nederlanders 8 Inschatting kans en effect Veiligheidsbeleving op locatie

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 8 t/m 11. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 8 t/m 11 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 18 maart 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Voorbeeldcase RAB RADAR

Voorbeeldcase RAB RADAR Voorbeeldcase RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Private Banking (19725) Inhoud 2 Inleiding Resultaten - Spontane en geholpen merkbekendheid - Spontane en geholpen reclamebekendheid - Herkenning radiocommercial

Nadere informatie

Opinieonderzoek Vogelgriep

Opinieonderzoek Vogelgriep Opinieonderzoek Vogelgriep Meting februari 2006 MarketResponse Project 12052 27 februari 2006 Achtergrond en doelstelling De vogelgriep, die in Zuid-Oost Azië is opgedoken, breidt zich langzaam maar zeker

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 44 t/m Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 44 t/m 47 2015 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 23 november 2015 Projectnummer: 20645 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie

Flitspeiling NAVO. Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek. Ministerie van Defensie Flitspeiling NAVO Opinieonderzoek naar het draagvlak voor de NAVO onder het Nederlands publiek Inleiding en onderzoeksverantwoording Op verzoek van het ministerie van Defensie heeft Veldkamp een flitspeiling

Nadere informatie

Risico- en Crisisbarometer

Risico- en Crisisbarometer Risico- en Crisisbarometer Basismeting voorjaar 2017 Naam/Logo klant 22-5-2017 Inhoudsopgave Achtergrond Samenvatting 3 4 Resultaten 6 Zorgen van Nederlanders 7 Inschatting kans en effect 11 Veiligheidsbeleving

Nadere informatie

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Hoofdstuk 14 Meeuwenoverlast Samenvatting Twee derde van alle Leidenaren geeft aan bij hen in de buurt overlast van meeuwen te hebben. Vergeleken met voorgaande jaren is vooral het aandeel bewoners dat

Nadere informatie

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X

GfK Group Media RAB Radar- Voorbeeldpresentatie Merk X fmcg. Februari 2008 RAB RADAR. Radio AD Awareness & Respons. Voorbeeldpresentatie Merk X RAB RADAR Radio AD Awareness & Respons Voorbeeldpresentatie Inhoud 1 Inleiding 2 Resultaten - Spontane en geholpen bekendheid - Herkenning radiocommercial en rapportcijfer - Teruggespeelde boodschap -

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF

INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT. In opdracht van NOC*NSF INFORMATIEBEHOEFTEN EN INFORMATIEZOEKGEDRAG IN RELATIE TOT SPORT In opdracht van NOC*NSF 1 Inleiding GfK voert maandelijks in opdracht van NOC*NSF de Sportdeelname Index uit. In dit onderzoek wordt iedere

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 40 t/m 51. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 40 t/m 51 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 27 december 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006

Landelijke peiling Nijmegen 2000. Resultaten eindmeting, januari 2006 Resultaten eindmeting, januari 2006 O&S Nijmegen januari 2006 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen de

Nadere informatie

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen

Rapportage. November Mediawijsheid. In opdracht van: De Issuemakers Project number: Auteur: Tim Faassen Rapportage Mediawijsheid November 2016 In opdracht van: De Issuemakers Project number: 2016465 Auteur: Tim Faassen Achtergrond van het onderzoek Doel onderzoek Van 18 tot en met 25 november 2016 wordt

Nadere informatie

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc

Gemeente Houten Risicobronnen. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Gemeente Houten Risicobronnen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 04 januari 2008 ir. Martine van Doornmalen drs. Thomas Beffers MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: PREVENTIE II Komt het wel eens voor dat u:. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN

INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN INFORMATIE OVER VOEDING ZOEKEN EN BESPREKEN Marcel Temminghoff Jolanda van Oirschot Inge van Ravensteijn Project 7220 Mei 203 GfK 202 Informatie over voeding zoeken en bespreken Mei 203 40% van de consumenten

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 11 Synovate BV. Alle rechten

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 4 t/m 7. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 4 t/m 7 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 19 februari 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017

VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND. September 2017 VERTROUWEN IN MEDIA IN NEDERLAND September 2017 INTRODUCTIE Het vertrouwen in overheden, bedrijfsleven, media en NGO s daalt wereldwijd (bron: Edelman Trust barometer), eigenlijk al sinds de recessie in

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Tabel 1 Monitor Veiligheidsbeleving Irak Meting Week 10 Week 11 _ abs % abs %

Tabel 1 Monitor Veiligheidsbeleving Irak Meting Week 10 Week 11 _ abs % abs % Tabel 1 Monitor Veiligheidsbeleving Irak Week 10 Raakt het mogelijke conflict in Irak u persoonlijk of staat het ver van u af? Het mogelijke conflict in Irak: Raakt mij persoonlijk -----------------------

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie

Hoofdstuk 23 Discriminatie Hoofdstuk 23 Discriminatie Samenvatting Van de zes voorgelegde vormen van discriminatie komt volgens Leidenaren discriminatie op basis van afkomst het meest voor en discriminatie op basis van sekse het

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST

Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Informatiebehoefte Dordt DE BIBLIOTHEEK ALS INFORMATIESPECIALIST Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De Dordtse samenleving verandert, en de bibliotheek verandert mee. Samen met de gemeente heeft

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 3-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapportage. Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapportage Keurmerk Klantgericht Verzekeren In opdracht van: Stichting toetsing verzekeraars Datum: 27 januari 2015 Projectnummer: 2014026 Auteurs: Marit Koelman & John Ruiter Index Achtergrond van het

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 14 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 5 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 11 Synovate BV. Alle rechten

Nadere informatie

22 augustus Onderzoek:

22 augustus Onderzoek: 22 augustus 2014 Onderzoek: EenVandaag Economische Monitor 2014 Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 30.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 28 juli 2010 Synovate Inhoud Samenvatting 2 Belangrijkste resultaten 4 Onderzoeksopzet 11 Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Hiv op de werkvloer 2011

Hiv op de werkvloer 2011 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Samenvatting Hiv op de werkvloer 20 Natascha

Nadere informatie

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u:

11 PREVENTIE II 12 ONVEILIGE PLEKKEN 13 AANVULLENDE VRAAG ONVEILIGE PLEKKEN. pagina 31. Komt het wel eens voor dat u: 11 PREVENTIE II 1 Komt het wel eens voor dat u: 1. s avonds of s nachts niet open doet, omdat u het niet veilig vindt? 2. in uw eigen buurt omloopt of omrijdt om onveilige plekken te vermijden? 3. uw kind(eren)

Nadere informatie

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren

Overlast van meeuwen in de buurt, 2007 t/m 2013*, in procenten van alle Leidenaren 16 MEEUWENOVERLAST Meeuwen zorgen voor de nodige overlast in Leiden. Dit geldt vooral in het broedseizoen waarin meeuwen om hun kuikens te beschermen, lawaai maken en schijnaanvallen uitvoeren naar mensen.

Nadere informatie

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005

Landelijke peiling Nijmegen Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 Resultaten tussenmeting, begin juli 2005 O&S Nijmegen 13 juli 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Onderzoeksresultaten 5 2.1 Eerste gedachte bij de stad Nijmegen 5 2.2 Bekendheid met gegeven dat Nijmegen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

2 augustus Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen juli

2 augustus Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen juli 2 augustus 2016 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen juli Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken

E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Rapport E-boeken in de Nederlandse bibliotheken Een onderzoek naar de behoefte van Nederlanders over de uitleen van e- boeken in bibliotheken Project: 16013937 Datum: 8 maart 2016 Aanleiding, doelgroep

Nadere informatie

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is

Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Grote meerderheid denkt dat de Nationale Museumweek voor iedereen bedoeld is Twee derde van de frequente museumbezoekers en drie kwart van de niet-frequente bezoekers denkt dat de Nationale Museumweek

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs

16 november 2015. Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs 16 november 2015 Onderzoek: Veiligheidsgevoel na aanslagen Parijs Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

CITES. 25 oktober 2017 H4507

CITES. 25 oktober 2017 H4507 CITES Wat is het kennisniveau en bewustzijn van burgers over het verhandelen, vervoeren, verzamelen of houden van beschermde plantenen diersoorten? 25 oktober 2017 H4507 Inleiding Ongeoorloofde internationale

Nadere informatie

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen.

Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Gebruik sociale media in noodsituaties: feiten, beelden en verwachtingen. Onderzoek: Gebruik sociale media in noodsituaties Uitgevoerd door: Politieacademie/NIFV en VDMMP Versie: 1.0 Datum: 24 september

Nadere informatie

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29%

Grafiek 26.1a Het vóórkomen van verschillende vormen van discriminatie in Leiden volgens Leidenaren, in procenten 50% 18% 19% 17% 29% 26 DISCRIMINATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het vóórkomen en melden van discriminatie in Leiden en de bekendheid van en het contact met het Bureau Discriminatiezaken. Daarnaast komt aan de orde

Nadere informatie

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 12 augustus 2010. Synovate

Rapport. bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 12 augustus 2010. Synovate Rapport bol.com op vakantie! Voor: bol.com Door: Synovate Datum: 12 augustus 2010 Synovate Inhoud Belangrijkste resultaten 2 Onderzoeksopzet en responsverantwoording 7 Synovate BV. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

De Stand van Brabant Thema Economie

De Stand van Brabant Thema Economie De Stand van Brabant Thema Economie Opinieonderzoek naar de mening van Brabanders over actuele onderwerpen: Thema Economie Tangram Advies & Onderzoek Willem van Leerdam Jantina van Sloten 26 augustus 2011

Nadere informatie

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia

Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Effect toiletreclame Vodafone Altermedia Rapportage Auteurs: Jeroen Bruin & Karin Lammers Project Z6360 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode en opzet Pagina 4/5 Resultaten

Nadere informatie

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds

PrEP Campagne Stichting Aids Fonds PrEP Campagne Stichting Aids Fonds juni 2016 Contact: Berdien Schanssema T: 050-3657678 E: BerdienSchanssema@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/kienonderzoek facebook.com/kienonderzoek

Nadere informatie

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag

Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Herhaalmeting Kennis over de AOW-partnertoeslag Een internetonderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgevoerd door: Intomart GfK bv Projectnummer: 21095 Datum: 28-5-

Nadere informatie

Meting stoppers-met-roken juni 2008

Meting stoppers-met-roken juni 2008 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Consumer & Media Rapport Meting stoppers-met-roken juni 2008

Nadere informatie

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn

Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Onderzoek Zondagopenstelling Gemeente Borger-Odoorn Oktober 2015 2 Management Summary Inleiding Ongeveer een jaar geleden heeft de gemeenteraad van Borger-Odoorn besloten om de winkels in haar gemeente

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015

Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten. Juni 2015 2015 Samenvatting van de belangrijkste onderzoeksresultaten Juni 2015 Alle doelstellingen behaald Kinderen en ouders: Doelstelling: 40% van de ouders van kinderen tussen de 8 en 12 jaar is bereikt met

Nadere informatie

Sparen voor een koopwoning

Sparen voor een koopwoning Sparen voor een koopwoning Consumentenonderzoek in opdracht van de Volksbank GfK februari 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Onderzoeksresultaten Onderzoeksverantwoording Contact 2 Management summary

Nadere informatie

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel

25 maart Onderzoek: Aanslagen in Brussel 25 maart 2016 Onderzoek: Aanslagen in Brussel Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek.

Nadere informatie

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders

Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne. Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtone Nederlanders Samenvatting 2-meting effectonderzoek integratiecampagne Onderzoek onder allochtonen 1) Integratiecampagne

Nadere informatie

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016

Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen. Rapportage derde meting juni 2016 Draagvlakmonitor huisvesting vluchtelingen Rapportage derde meting juni 2016 Introductie Waarom dit onderzoek? Zijn Nederlanders de afgelopen maanden anders gaan denken over de opvang van vluchtelingen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012

RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 RAPPORT BURGERPANEL EEMNES PEILING 1 2012 DE ROTONDE & DE GEMEENTELIJKE WEBSITE GEMEENTE EEMNES JULI/AUGUSTUS 2012 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Hilversum Tel: (035) 623 27 89

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I

LeidenPanel. Cameratoezicht BELEIDSONDERZOEK I I LeidenPanel Cameratoezicht 2016 BELEIDSONDERZOEK 071-516 5123 I info@leidenincijfers.nl I www.leidenincijfers.nl Inleiding In december 2010 zijn rond station Leiden Centraal camera s in gebruik genomen,

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186

De Dag van de Leraar. Onderzoek naar het bereik en de waardering van de campagne Nooit uitgeleerd. Bart Koenen. December projectnummer: H3186 Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 00 5 59 99 fax 00 15 44 e-mail info@kantarpublic.com www.kantarpublic.com De Dag van de Leraar Onderzoek naar het bereik en de

Nadere informatie

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit

Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Water uit de kraan laten doorlopen of niet? Onderzoek naar het effect van de zomercampagne waterkwaliteit Index 1. Oasen en de campagne 3 2. Samenvatting en conclusie 6 3. Resultaten onderzoek 10 4. Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Onderzoek Wereldproblemen en Seks

Onderzoek Wereldproblemen en Seks Onderzoek Wereldproblemen en Seks 1V Jongerenpanel 24 oktober 2014 Over dit onderzoek Aan dit online onderzoek in samenwerking met dance4life, gehouden van 15 tot en met 23 oktober 2014, deden 1641 jongeren

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk

Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk Vijfde flitspeiling 200 jaar Koninkrijk Lang Leve de Club Ten behoeve van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Inleiding In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen

Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Hoofdstuk 9. Bekendheid campagnes verkiezingen Samenvatting Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010 zijn diverse campagnes gehouden om mensen te stimuleren om te gaan stemmen, zowel

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013

RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 RAPPPORTAGE ONDERZOEK INBURGERAARS: Starters eerste helft 2013 22-05-2014 IN OPDRACHT VAN: Dienst Uitvoering Onderwijs UITGEVOERD DOOR: MWM2, Anuschka Sital 2 SAMENVATTING ACHTERGROND MWM2 heeft in opdracht

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Veiligheid

Rekenkameronderzoek Veiligheid Rekenkameronderzoek Veiligheid ONDERZOEK ONDER HET BEWONERSPANEL DORDRECHT Inhoud In hoeverre zijn de bewoners op de hoogte van de voorlichting van de gemeente Dordrecht? Wat weten ze van de veiligheidsrisico

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014

Indleiding. Socio-demografisch profiel van de steekproef 22/10/2014 22/10/2014 Indleiding Bond Beter Leefmilieu liet in het kader van Ecobouwers een kwantitatief online onderzoek uitvoeren door Ipsos over de doelgroep van de bouwers en verbouwers in Vlaanderen en hun houding

Nadere informatie

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden

Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden Coffeeshop in de buurt Ervaringen van direct omwonenden De gemeente Dordrecht zet zich in om overlast in het algemeen, en van coffeeshops in het bijzonder, te verminderen. Dordrecht telt in totaal acht

Nadere informatie