Hoofdstuk 22. Cultuur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 22. Cultuur"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair, zes op de tien Leidenaren is in het afgelopen jaar naar de film geweest, op afstand gevolgd door toneelvoorstellingen, pop- en wereldmuziek, cabaret en kleinkunst, musicals en klassieke concerten. Jongeren en de gemiddelde en hoge inkomensgroepen bezoeken relatief vaker culturele voorstellingen. Jongeren gaan relatief vaker naar de film, een popconcert, dance-/ houseparty, cabaret of de musical, ouderen relatief vaker naar een concert met klassieke muziek, de opera, fanfare, een koor of een lezing over kunst. De gemiddelde Leidenaar gaat negen keer per jaar naar een culturele voorstelling, waarvan zes keer in Leiden (=67%). De bioscoop kent niet alleen de grootste groep bezoekers maar wordt tevens het meest frequent bezocht. De bioscoop, lezingen over kunst en uitvoeringen van koren worden relatief vaak in Leiden bezocht, musicals en opera s vaak buiten Leiden. Van alle Leidenaren geeft ruim acht op de tien aan zich op één of andere manier te informeren over wat er in Leiden te doen is op cultureel gebied. Zij doen dit met name via lokale krantjes, het Leids Dagblad en de Uitklap of andere programmafolders. Ouderen maken relatief vaker gebruik van krantjes en folders, jongeren vaker van internet en familie/vrienden. In totaal heeft ruim de helft van de Leidenaren interesse om (in de toekomst) van internet gebruik te maken om zich over culturele activiteiten te laten informeren. De leeftijdsgroep 35-min, hoger opgeleiden en de hogere inkomensgroepen tonen de meeste interesse. Zes op de tien Leidenaren heeft het afgelopen jaar, binnen of buiten Leiden, een museum bezocht, ruim een derde bezocht bezienswaardige gebouwen/dorpen, een kwart een galerie of atelier en 5% een (gemeente-)archief. Zes op de tien bezoeken vinden plaats in Leiden, vier op de tien buiten Leiden. Vervolgens zijn negen Leidse voorzieningen aan de respondenten voorgelegd, waarvan de bibliotheek en de videotheek door de helft van de Leidenaren worden bezocht. Een op de drie Leidenaren bezoekt de Leidsche Schouwburg, drie op de tien de Stadsgehoorzaal, een kwart het museum Lakenhal en een op de tien LVC. De Fonotheek, het Muziekhuis Leiden Noord en M123 hebben kleinere doelgroepen. De Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg zijn zo n 5 jaar geleden gerenoveerd. Voor respectievelijk 8% en 6% van de Leidenaren is dit van invloed geweest op het bezoek aan één van beide voorzieningen. Vier op de tien Leidenaren geeft aan zich te interesseren voor beeldende kunst en ruim een kwart informeert zich hier ook over, met name via het Leids Dagblad en lokale krantjes. Van alle Leidenaren kent ruim de helft het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) en ruim zes op de tien de Kunstuitleen. Beide instellingen zijn door 7% van de Leidenaren bezocht. Mensen met een hoger inkomen en hoger opgeleiden zijn beter bekend met beide instellingen en zijn er relatief vaker geweest. Van vier culturele festivals trekt Werfpop de meeste bezoekers en is ook het best bekend, gevolgd door het Gouden Pet festival. Het bezoek en de bekendheid van de festivals het Leidse Levenslied en het Tam Tam festival is beperkter. Ruim vier op de tien Leidenaren beoefent zelf een culturele activiteit. Muziek maken (instrument bespelen of zingen) en tekenen/schilderen zijn het meest populair, gevolgd door zingen en fotografie/film. Jongeren, alleenstaanden en de hogere inkomens beoefenen relatief vaker zelf een culturele activiteit. Muziek is niet alleen de culturele activiteit die relatief het meest wordt beoefend, maar wordt ook gemiddeld het meest frequent beoefend, namelijk 2 à 3 keer per week. De tekenaar/schilder doet dit 1 à 2 keer per week. Culturele activiteiten kunnen zowel in verenigingsverband, bij een instelling of daarbuiten worden uitgeoefend. Van alle Leidenaren die een culturele activiteit beoefenen, staat 21% hiervoor ingeschreven bij een instelling voor kunstzinnige vorming en is 30% lid van een vereniging, club of gezelschap, meestal in Leiden. Zes op de tien beoefent alleen een culturele activiteit buiten deze instellingen om. Culturele activieiten die niet vaak in een instelling of bij een vereniging worden gedaan zijn verhalen/gedichten schrijven, fotograferen en websites maken. Toneel en zingen worden juist wel vaak in verenigingsverband gedaan. 1

2 Vragenlijst De volgende vragen gaan over kunst en cultuur. 1. In de bijlage van uw brief staat een aantal soorten voorstellingen en culturele voorzieningen. Kunt u aangeven welke u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht en hoe vaak? Dit kan zowel binnen als buiten Leiden zijn. Het buitenland telt echter niet mee. Allereerst vraag ik u het totaal aantal bezoeken, vervolgens hoe vaak hiervan in Leiden. 1.toneelvoorstelling 2.cabaret of kleinkunst 3.concert klassieke muziek 4.opera of operette 5.uitvoering van een koor 6.concert harmonie, fanfare, brassband 7.concert pop-/ wereldmuziek 8.jazz-/bluesconcert 10.dance-/houseparty 11.musical 12.ballet-/dansvoorstelling 13.film in bioscoop of filmhuis 14.literaire bijeenkomst 15.lezing over kunst/kunstgeschiedenis 20. Geen van deze Voorstelling nummer: totaal aantal wv in Leiden keer a. b. c. d. e. f. g. 2. Hoe informeert u zich over wat er in Leiden te doen is op cultureel gebied? (meerdere antw. mogelijk) niet Leids Dagblad (regionale krant) Uitklap, andere programmafolders, Galeriefolder locale TV/ Kabelkrant aanplakbiljetten/driehoeksborden/mupi s (grote reclameborden op straat/aan de weg) familie/vrienden/via via internet locale krantjes zoals: Het op Zondag, Leids Nieuwsblad, Witte Weekblad als geen internet genoemd bij vraag2 3. Bent u in de toekomst van plan gebruik te gaan maken van internet om u over culturele activiteiten te laten informeren? ja 2

3 4. Ik noem u nu vier culturele plekken. Bent u hier in de afgelopen 12 maanden geweest en zo ja, hoe vaak? Het gaat hier weer in eerste instantie om het totaal aantal keren in Nederland, en vervolgens hoe vaak daarvan in Leiden. Bezocht in afg. 12 mnd a. museum (zowel bezoeken aan vaste collecties als aan speciale tentoonstellingen b. galerie of atelier ( een plaats waar men kunstvoorwerpen kan bekijken en kopen) c. archief (bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis) d. bezienswaardige gebouwen (zoals kastelen, kerken, monumenten), dorpen of stadsdelen ja ja ja ja totaal aantal keer wv in Leiden 5. Ik noem u nu een aantal voorzieningen, instellingen en plekken in Leiden. Kunt u aangeven of u hier in de afgelopen 12 maanden gebruik van heeft gemaakt en hoe vaak? Bezocht in afg. 12 mnd totaal aantal keer a. bibliotheek ( niet een school- of ja universiteitsbibliotheek) b. een fonotheek/ muziekuitleen ja c. een videotheek in Leiden ja d. Stadsgehoorzaal ja e. LVC ja f. Leidse Schouwburg ja g. Muziekhuis Leiden- noord ja h. M 123 ja i. Stedelijk Museum de Lakenhal ja 6. De Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg zijn zo n 5 jaar geleden gerenoveerd. Is dit van invloed geweest op uw bezoek aan beide? Mutatie bezoek door renovatie Stadsgehoorzaal Leidse Schouwburg ja, vaker ja, minder vaak nee, geen invloed nvt, woonde toen nog niet in Leiden 7. Twee andere voorzieningen zijn het Centrum voor beeldende kunst en de Kunstuitleen. Kent u deze? Zo ja, heeft u deze ook bezocht en hoe vaak in de afgelopen 12 maanden? Bekendheid en bezoek a. CBK (Centrum voor beeldende kunst) bekend en bezoek bekend, geen bezoek niet bekend b. Kunstuitleen bekend en bezoek bekend, geen bezoek niet bekend Frequentie bezoek in afgelopen 12 maanden 3

4 8. Interesseert u zich voor beeldende kunst? ja Hoe informeert u zich over de beeldende kunst in Leiden? niet Leids Dagblad (regionale krant) Uitklap, andere programmafolders, Galeriefolder locale TV/ Kabelkrant aanplakbiljetten/driehoeksborden/mupi s familie/vrienden/via via internet locale krantjes zoals: Het op Zondag, Leids Nieuwsblad, Witte Weekblad 9. Kent u de volgende vier Leidse culturele festivals van naam? Heeft u deze in de afgelopen 12 maanden ook bezocht? Bekend Bekend, Onbekend en bezocht niet bezocht a. Werfpop b. Tam Tam festival c. Gouden Pet festival d. Het Leidse Levenslied 10. In de bijlage staat een aantal culturele activiteiten. Kunt u aangeven welke van deze activiteiten u in de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd heeft beoefend en hoe vaak? a. tekenen, schilderen, grafisch werk totaal b. beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken aantal c. werken met textiel (textiele werkvormen), wandkleden maken, weven keer d. zingen nr1. e. muziekinstrument bespelen nr2. nr3. f. toneel, mime nr4. g. (volks)dans, (jazz)ballet nr5. h. fotografie/film/video (geen vakantie- of familiekiekjes/ familie filmpjes) nr6. i. verhalen/ gedichten schrijven j. muziek maken op de computer k. websites ontwerpen 11. Was u in de afgelopen 12 maanden voor één of meer activiteiten ingeschreven bij een instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, creativiteitscentrum, e.d.), of lid van een vereniging, club, gezelschap? Was dit in Leiden of daarbuiten? ja, in Leiden ja, buiten Leiden a. bij instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, balletschool, toneelschool, creativiteitscentrum, e.d. ) b. als lid van een vereniging, club, gezelschap c. geen van deze instellingen XXX XXX nee 4

5 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bekendheid met en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals. Hierbij wordt tevens gekeken naar de manieren waarop de Leidenaren zich hierover informeren. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin de Leidenaren zelf culturele activiteiten ondernemen Bezoek culturele voorstellingen en voorzieningen Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair, 60% van de Leidenaren is in het afgelopen jaar naar de film geweest. Grafiek 22.1: Bezoek culturele voorstellingen en voorzieningen (% bezocht in afgelopen 12 maanden) film in bioscoop of filmhuis 60% toneelvoorstelling concert pop- /wereldmuziek 23% 22% cabaret of kleinkunst musical concert klassieke muziek 18% 17% 16% uitvoering van een koor ballet- /dansvoorstelling jazz- /bluesconcert dance- /houseparty opera of operette concert van harmonie, fanfare, brassband lezing over kunst/ kunstgeschiedenis literaire bijeenkomst 11% 9% 7% 5% 5% 5% 4% 3% 5

6 22.2 Frequentie bezoek culturele voorstellingen De Leidenaar gaat gemiddeld negen keer per jaar naar een culturele voorstelling, waarvan bijna zes keer in Leiden. De bioscoop kent niet alleen de grootste groep bezoekers maar wordt tevens, samen met danceen houseparties het meest frequent bezocht. De bioscoop, lezingen over kunst en een koor worden relatief vaak in Leiden bezocht, musicals en opera s vaak buiten Leiden. Tabel 22.2: Bezoek culturele voorstellingen voorstelling bezocht * bezoekfrequentie bezoekers p.j. = bezoekfrequentie in % alle Leidenaren Verdeling bezochte voorstellingen in Leiden buiten Leiden Totaal 77% 11,6 9,0 67% 33% Film in bioscoop of filmhuis 60% 6,9 4,1 81% 19% Toneelvoorstelling 23% 3,9 0,9 67% 33% Concert pop- /wereldmuziek 22% 3,6 0,8 46% 54% Cabaret of kleinkunst 18% 2,8 0,5 71% 29% Musical 17% 1,8 0,3 20% 80% Concert klassieke muziek 16% 3,9 0,6 48% 53% Uitvoering van een koor 11% 2,7 0,3 79% 21% Ballet- /dansvoorstelling 9% 2,2 0,2 46% 54% Jazz- /bluesconcert 7% 3,8 0,3 70% 30% Dance- /houseparty 5% 7,1 0,4 39% 61% Opera of operette 5% 2,3 0,1 19% 81% Concert van harmonie, fanfare, brassband 5% 5,6 0,2 72% 28% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 4% 3,7 0,1 84% 16% Literaire bijeenkomst 3% 3,4 0,1 65% 36% 22.3 Frequentie en bezoek culturele voorstellingen naar doelgroep Onderstaande tabel gaat nader in op het bezoek aan culturele voorstellingen per doelgroep. Te zien is dat jongeren en de Leidenaren met een gemiddeld of hoog inkomen vaker culturele voorstellingen bezoeken. Jongeren gaan relatief vaker naar de film, een popconcert, dance-/ houseparty, cabaret of de musical, jarigen vaker naar een concert met klassieke muziek, de opera, fanfare of een lezing over kunst en jarigen gaan vaker naar de uitvoering van een koor. Tabel 22.3: Frequentie en bezoek culturele voorstellingen naar doelgroepen Leeftijd Inkomen Totaal < > Frequentie bezoek alle Leidenaren 9,0 14,3 11,0 7,7 7,0 2,7 6,7 9,5 10,2 Bezoek: Film in bioscoop of filmhuis 60% 82% 72% 63% 37% 18% 47% 64% 66% Toneelvoorstelling 23% 21% 28% 24% 22% 12% 13% 26% 31% Concert pop- /wereldmuziek 22% 34% 32% 22% 8% 0% 22% 26% 19% Cabaret of kleinkunst 18% 30% 21% 15% 15% 7% 12% 20% 23% Musical 17% 23% 18% 17% 16% 5% 9% 20% 16% Concert klassieke muziek 16% 11% 13% 16% 23% 11% 11% 15% 24% Uitvoering van een koor 11% 6% 10% 10% 15% 15% 10% 12% 14% Ballet- /dansvoorstelling 9% 8% 10% 10% 9% 4% 8% 7% 14% Jazz- /bluesconcert 7% 5% 9% 6% 9% 2% 3% 7% 9% Dance- /houseparty 5% 19% 7% 3% 1% 0% 5% 6% 6% Opera of operette 5% 4% 4% 5% 7% 3% 2% 3% 9% Concert van harmonie, fanfare, brassband 5% 6% 5% 3% 8% 2% 4% 4% 6% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 4% 2% 2% 3% 7% 4% 4% 3% 4% Literaire bijeenkomst 3% 3% 4% 2% 2% 2% 3% 3% 2% 6

7 22.4 Informatiebronnen cultuur Van alle Leidenaren geeft 84% aan zich op één of andere manier te informeren over wat er in Leiden te doen is op cultureel gebied. Zij doen dit met name via lokale krantjes, het Leids Dagblad en de Uitklap of andere programmafolders. Ouderen maken relatief vaker gebruik van krantjes en folders, jongeren vaker van internet en familie/vrienden. Tabel 22.4a: Informatiebronnen cultuur (meerdere antwoorden mogelijk) leeftijd totaal < Lokale krantjes 40% 27% 45% 36% 2. Leids Dagblad 39% 24% 38% 47% 3. Uitklap, folders (schouwburg, galerie, programma), KNO-blad 27% 20% 29% 27% 4. Aanplakbiljetten/ driehoeksborden/ mupi s 13% 18% 14% 8% 5. Internet 11% 21% 13% 2% 6. Familie, vrienden, kennissen 9% 18% 9% 5% 7. Lokale TV/Kabelkrant 5% 6% 5% 3% 8. Landelijke kranten 2% 2% 2% 2% 9. Bibliotheek 2% 2% 1% 2% 10. Anders 1% 2% 0% 1% Internet als informatiebron In totaal heeft ruim de helft van de Leidenaren interesse om (in de toekomst) van internet gebruik te maken om zich over culturele activiteiten te laten informeren. Dit is beduidend hoger dan de 11% die hierboven spontaan aangeeft internet als informatiebron voor cultuur te gebruiken. De leeftijdsgroep 35-min, hoger opgeleiden en de hogere inkomensgroepen zijn relatief het meest geïnteresseerd in internet als informatiebron voor culturele activiteiten. Dit zijn tevens de groepen die het meest aan cultuur doen. Tabel 22.4b: Huidige en potentiele interesse voor internet als informatiebron huidige interesse potentiele interesse (spontaan genoemd) jaar 21% 65% jaar 13% 55% 50+ jaar 2% 34% 22.5 Bezoek culturele plekken Zeven op de tien Leidenaren heeft het afgelopen jaar één of meer van onderstaande culturele plekken bezocht. Musea worden het vaakst bezocht, archieven het minst vaak. Grafiek 22.5: Bezoek 4 culturele plekken (% bezocht in afgelopen 12 maanden) Museum 62% Bezienswaardig gebouw/stadsdeel 36% Galerie/atelier 24% Archief 5% 7

8 22.6 Frequentie bezoek culturele plekken Van de vier onderscheiden culturele plekken wordt het museum door de grootste groep mensen bezocht, echter een bezienswaardig gebouw of een archief (zoals bijvoorbeeld het gemeente-archief) frequenter. Verder valt op dat een archief met name binnen Leiden wordt bezocht en een bezienswaardig gebouw even vaak binnen als buiten Leiden. Musea, bezienswaardigheden en galeries worden relatief vaak tijdens dagjes uit of vakanties bezocht en langs deze weg bezoeken Leidenaren ook veelvuldig buiten hun stad deze culturele plekken. Tabel 22.6: Bezoek culturele plekken plek bezocht * bezoekfrequentie bezoekers p.j. = bezoekfrequentie in % alle Leidenaren Verdeling bezochte plekken in Leiden buiten Leiden Totaal 71% 8,6 6,2 61% 39% Museum 62% 4,4 2,7 65% 35% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsdelen 36% 6,2 2,3 51% 49% Galerie/atelier 24% 3,9 0,9 63% 38% Archief (voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis) 5% 6,0 0,3 86% 14% 22.7 Frequentie en bezoek culturele plekken naar doelgroep Jongeren van bezoeken relatief vaker een bezienswaardig gebouw, dorp of stadsdeel, jarigen vaker een museum of een galerie. Het valt op dat er weinig verschillen zijn aangaande het totale aantal bezoeken aan culturele plekken tussen de onderscheiden leeftijds- en inkomensgroepen. Tabel 22.7: Frequentie en bezoek culturele plekken naar doelgroepen Leeftijd Inkomen Totaal < > Frequentie bezoek alle Leidenaren 6,2x 6x 6x 6x 8x 4x 6x 6x 9x Bezoek: Museum 62% 56% 63% 69% 61% 38% 50% 64% 76% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsd. 36% 43% 35% 37% 35% 26% 29% 39% 46% Galerie/atelier 24% 18% 23% 25% 30% 11% 17% 23% 32% Archief 5% 6% 4% 4% 7% 4% 5% 5% 7% 22.8 Bezoek culturele voorzieningen Vervolgens zijn negen Leidse voorzieningen aan de respondenten voorgelegd. 85% van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer van onderstaande voorzieningen bezocht. De bibliotheek en videotheek worden het meest bezocht. Grafiek 22.8: Bezoek negen voorzieningen Bibliotheek 53% Videotheek 50% Leidse Schouwburg 34% Stadsgehoorzaal 28% Stedelijk museum De Lakenhal 24% LVC 11% Fonotheek/ Muziekuitleen 4% Muziekhuis Leiden Noord 1% M 123 1% 8

9 22.9 Frequentie bezoek culturele voorzieningen De bibliotheek en de videotheek wordt niet alleen het meest bezocht maar ook gemiddeld vaker dan eens per maand. M 123 wordt weliswaar door een zeer kleine groep, maar wel frequent bezocht. Tabel 22.9: Frequentie en bezoek culturele voorzieningen voorziening bezocht * frequentie bezoek bezoekers p.j. = bezoekfrequentie in % alle Leidenaren Totaal 85% 23,1 19,6 Bibliotheek 53% 16,4 8,7 Videotheek 50% 15,6 7,8 Leidse Schouwburg 34% 2,8 1,0 Stadsgehoorzaal 28% 2,1 0,6 Stedelijk museum De Lakenhal 24% 1,7 0,4 LVC 11% 5,7 0,6 Fonotheek/ Muziekuitleen 4% 8,7 0,3 Muziekhuis Leiden Noord 1% 3,0 0,0 M 123 1% 18,3 0,2 1) in afgelopen 12 maanden door bezoekers van de betreffende voorziening Frequentie en bezoek culturele voorzieningen naar doelgroep Jongeren van maken relatief vaker gebruik van het LVC (vrijwel uitsluitend door jongeren gebruikt) en de videotheek, jarigen vaker van de stadsgehoorzaal en 50-plussers vaker van het Stedelijk museum De Lakenhal. Tabel 22.10: Frequentie en bezoek culturele voorzieningen naar doelgroepen Leeftijd Inkomen Totaal < > Frequentie bezoek alle Leidenaren 19, Bezoek: Bibliotheek 53% 58% 52% 61% 45% 36% 43% 57% 59% Videotheek 50% 81% 68% 51% 19% 4% 37% 54% 55% Leidse Schouwburg 34% 38% 34% 36% 32% 19% 23% 36% 42% Stadsgehoorzaal 28% 24% 25% 31% 34% 21% 23% 33% 28% Stedelijk museum De Lakenhal 24% 15% 16% 26% 33% 31% 19% 24% 29% LVC 11% 26% 17% 8% 3% 0% 12% 12% 11% Fonotheek/ Muziekuitleen 4% 6% 4% 5% 2% 0% 2% 5% 4% Muziekhuis Leiden Noord 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 0% 1% M 123 1% 2% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 0% Invloed renovatie op bezoekfrequentie Stadsgehoorzaal en Leidse Schouwburg De Stadsgehoorzaal en de Leidse Schouwburg zijn zo n 5 jaar geleden gerenoveerd. Voor respectievelijk 8% en 6% van de Leidenaren is dit van invloed geweest op het bezoek aan één van beide voorzieningen. Dit betreft even vaak een positief als een negatief effect op de bezoekfrequentie, waarbij opvalt dat onder 35-plussers en de hoge inkomensgroepen het effect licht positief is, bij jongeren (35-) en onder de lagere inkomens het effect licht negatief. 9

10 22.11 Beeldende Kunst Van de Leidenaren geeft 39% aan zich te interesseren voor beeldende kunst en ruim een kwart informeert zich hier ook over, met name via het Leids Dagblad en lokale krantjes. Inwoners uit stadsdeel Midden, de hogere inkomens, hoger opgeleiden en jarigen zijn hier relatief vaker in geïnteresseerd. Tabel 22.11a: Gebruikte informatiebronnen voor beeldende kunst 1. Leids Dagblad 30% 2. Lokale krantjes 24% 3. Uitklap, folders, KNO-blad 14% 4. Familie, vrienden, kennissen 13% 5. Aanplakbiljetten/ driehoeksborden/mupi s 8% 6. Internet 7% 7. Gaat er zelf op uit 5% 8. Lokale TV/Kabelkrant 3% 9. Specifieke tijdschriften 2% 10. Landelijke kranten 2% 11. Bibliotheek 1% Bekendheid en bezoek CBK en Kunstuitleen Van alle Leidenaren kent ruim de helft het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK) en ruim zes op de tien de Kunstuitleen. Beide instellingen zijn in de afgelopen 12 maanden door 7% van de Leidenaren bezocht. Driekwart van de bezoekers is er één of twee keer geweest, de overige kwart vaker. Inwoners uit stadsdeel Midden, de hogere inkomens en hoger opgeleiden zijn beter bekend met deze twee instellingen en zijn er relatief vaker geweest. Tabel 22.11b: Bekendheid en bezoek CBK en Kunstuitleen CBK Kunstuitleen Bekend en bezocht 7% 7% Bekend, niet bezocht 50% 56% Niet bekend 44% 37% 100% 100% Culturele festivals Vervolgens is gevraagd naar de bekendheid en het bezoek van vier culturele festivals. Werfpop is het best bekend en ook het vaakst bezocht, gevolgd door het Gouden Pet festival. Werfpop wordt relatief vaker door jongeren tot 35 jaar bezocht, het Gouden Pet festival door 25-plussers, het Leidse Levenslied en het Tam Tam festival door alle leeftijdsgroepen. Tabel 22.12: Bekendheid en bezoek culturele festivals bekend en bekend, niet niet bekend totaal bezocht bezocht Werfpop 20% 63% 16% 100% Gouden Pet festival 14% 32% 54% 100% Het Leidse Levenslied 5% 52% 43% 100% Tam Tam festival 2% 14% 84% 100% 10

11 22.13 Culturele activiteiten 43% van de Leidenaren beoefent zelf een culturele activiteit. Muziek maken (instrument bespelen of zingen) en tekenen/schilderen zijn het meest populair. Grafiek 22.13a: Uitoefenen culturele activiteiten muziekinstrument bespelen 14% tekenen, schilderen 13% zingen 9% fotografie, film 8% websites ontwerpen 6% dans, ballet beeldhouwen, pottenbakken 5% 5% werken met textiel verhalen en gedichten schrijven 4% 4% muziek maken op de computer toneel 2% 2% Muziek staat op de eerste plaats van culturele activiteiten en wordt ook het meest frequent beoefend, namelijk gemiddeld 2 à 3 keer per week. Een culturele activiteit die ook met grote frequentie wordt beoefend is tekenen en schilderen: dit wordt gemiddeld 1 à 2 keer per week beoefend. Deze twee culturele activiteiten worden door alle leeftijdsgroepen bij de top drie genoemd. Daarnaast doen jongeren van jaar vaker aan dans/ballet en websites ontwerpen, jarigen aan fotografie/film en jarigen aan zingen. 11

12 Tabel 22.13b: Uitoefenen culturele activiteiten leeftijd totaal Muziekinstrument bespelen 14% 20% 16% 12% 12% 6% Tekenen, schilderen 13% 20% 13% 10% 13% 10% Zingen 9% 9% 7% 12% 10% 7% Fotografie, film 8% 7% 12% 7% 8% 4% Websites ontwerpen 6% 11% 7% 6% 2% 1% Dans, ballet 5% 13% 5% 3% 4% 1% Beeldhouwen, pottenbakken 5% 6% 4% 4% 5% 5% Werken met textiel 4% 5% 3% 5% 4% 3% Verhalen en gedichten schrijven 4% 6% 2% 4% 6% 1% Muziek maken op de computer 2% 6% 2% 1% 1% 0% Toneel 2% 5% 2% 1% 1% 1% Jongeren, alleenstaanden en de hogere inkomens beoefenen relatief vaker zelf een culturele activiteit, jarigen relatief het minst vaak. Tabel 22.13c: Uitoefenen culturele activiteit(en) naar doelgroepen Totaal 43% Huishoudtype Sekse alleenstaand 49% Man 42% Leeftijd 2 personen 41% Vrouw 43% % gezin met kinderen 41% % Etniciteit % Inkomen Autochtoon 42% % < % Allochtoon 44% % % > % Culturele activiteiten kunnen zowel in verenigingsverband, bij een instelling of daarbuiten worden uitgeoefend. Van alle Leidenaren die een culturele activiteit beoefenen, staat 21% hiervoor ingeschreven bij een instelling voor kunstzinnige vorming en is 30% lid van een vereniging, club of gezelschap, meestal in Leiden. Zes op de tien beoefent alleen een culturele activiteit buiten deze instellingen om. Tabel 22.7d: Waar worden culturele activiteiten uitgeoefend Totaal waarvan in Leiden Bij instelling kunstzinnige vorming 21% 15% 6% Bij vereniging, club, gezelschap 30% 22% 8% Geen van deze instellingen 59% x x waarvan buiten Leiden Wat opvalt is dat ook solitaire activiteiten door een klein deel van de beoefenaars bij instellingen of verenigingen worden gedaan. Zo blijkt 3% van de mensen die verhalen en gedichten schrijft dit in groepsverband te doen, 19% fotografeert samen met anderen en 15% maakt in groepsverband websites. Omgekeerd worden groeps activiteiten soms buiten instellingen of verenigingen beoefend. Zo is 36% van de toneelspelers niet aangesloten bij een vereniging of instelling en 42% zingt niet in groepsverband. 12

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Onderzoek Cultuurparticipatie

Onderzoek Cultuurparticipatie Rapportage Onderzoek cultuurparticipatie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Kicky Daoud, Marjon Dankaart en Cees Trappenburg Utrecht, december 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December Gemeente Enkhuizen December Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1912 Datum : December 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010 Tabellen cultuurparticipatie s-hertogenbosch 2004, 2006, 2008 en O&S, december 1 2 Inhoudsopgave Totaal 5 Culturele voorzieningen en activiteiten 5 Amateurkunstbeoefening 11 Media 13 Cultuurbeleving 16

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Samenvatting Bijna zes op de tien Leidenaren geeft aan ruwweg op de hoogte te zijn van het Leids aanbod aan cursussen op het gebied van kunst, cultuur en educatie.

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in deelgemeente Noord

Cultuurparticipatie in deelgemeente Noord Cultuurparticipatie in deelgemeente Noord Cultuurparticipatie in deelgemeente Noord Chris de Vries en Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2009 In opdracht van Dienst Kunst

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Feijenoord

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Feijenoord Cultuurparticipatie in Deelgemeente Feijenoord Cultuurparticipatie in deelgemeente Feijenoord Chris de Vries en Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In opdracht van Dienst

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

JE CULTURELE ZELFPORTRET

JE CULTURELE ZELFPORTRET JE CULTURELE ZELFPORTRET Dit is het culturele zelfportret van Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of een andere kleur voor de antwoorden. Plak hier je pasfoto Film/tv 1 Ga

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Uitgaan, sport en cultuur 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 drs. C. de Vries en drs. M. Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2010 In opdracht van de dienst Kunst en Cultuur (gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Chris de Vries & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Maart 2014

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Maart 2014 Gemeente Enkhuizen Maart 2014 1. Inleiding Enkhuizer Stadspanel Om de cultuurparticipatie van Enkhuizers te monitoren is in januari 2014 voor de vierde maal een peiling met het Enkhuizer stadspanel uitgevoerd.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Colofon: Titel: Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Opdrachtgever: Edith Nobel (K&M) Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek en Cijfers

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep

Rondkomen van huishoudinkomen naar doelgroep Hoofdstuk 16. Financiële situatie Samenvatting 16. FINANCIËLE SITUATIE In hoofdstuk 5 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in deelgemeente Charlois

Cultuurparticipatie in deelgemeente Charlois Cultuurparticipatie in deelgemeente Charlois Cultuurparticipatie in deelgemeente Charlois Maaike Dujardin en Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In opdracht van Dienst

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie