Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair, bijna zes op de tien is in het afgelopen jaar naar de film geweest, op afstand gevolgd door toneelvoorstellingen, cabaret en kleinkunst, pop- en wereldmuziek, musicals, klassieke concerten en festivals. Voor het merendeel van de voorstellingen en voorzieningen geldt dat het bezoek vergelijkbaar of licht gestegen is ten opzichte van 2002 en Jongeren, hoger opgeleiden en de hoogste inkomensklasse bezoeken relatief vaker een culturele voorstelling. Jongeren gaan relatief vaker naar de film, musical of houseparty, terwijl 50-plussers vaker een opera of operette bezoeken. De gemiddelde Leidenaar gaat negen keer per jaar naar een culturele voorstelling, waarvan bijna zes keer in Leiden. De bioscoop kent niet alleen de grootste groep bezoekers maar wordt tevens het meest frequent bezocht. De bioscoop, uitvoeringen van een koor en literaire bijeenkomsten worden relatief vaak in Leiden bezocht, musicals, opera s en concerten van klassieke muziek vaak buiten Leiden. Culturele plekken Ruim zes op de tien Leidenaren heeft het afgelopen jaar een museum bezocht, bijna vier op de tien bezocht bezienswaardige gebouwen/dorpen, een kwart een galerie of atelier en een (gemeente-) archief. Tweederde van deze bezoeken vindt plaats in Leiden, eenderde erbuiten. Vergeleken met voorgaande jaren is te zien dat het bezoek aan bezienswaardige gebouwen, na een uitschieter in 2005, weer terug is op het niveau van Culturele instellingen. Voor twaalf culturele instellingen is ingegaan op de bekendheid en het bezoek in de afgelopen 12 maanden. De Leidse Schouwburg, de Lakenhal, het Molenmuseum, het LAK-Theater en de Pieterskerk (als locatie voor concerten) zijn het best bekend: ruim negen op de tien Leidenaren kent deze culturele instellingen. De Schouwburg wordt met 36% bezoekers het meest bezocht, gevolgd door de Lakenhal (3) en de Pieterskerk (als locatie voor concerten) (29%). Hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hogere inkomensklassen bezoeken relatief vaker één of meerdere van de culturele instellingen. Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen Het aanbod aan concerten en voorstellingen is op een drietal aspecten beoordeeld. De kwaliteit van de concerten/voorstellingen en variatie van het aanbod scoort gemiddeld een 7,2 en de hoeveelheid zalen een 7,0. Circa een kwart van de Leidenaren geeft aan nog iets te missen in het aanbod aan concerten en voorstellingen. Zij noemen onder andere meer en grotere locaties/voorstellingen voor uitgaan/dansen, concerten, film, grotere podia en grotere evenementen/festivals. Nobel-locatie Eind 2008 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw muziekcentrum komt op de Nobel-locatie. Dit muziekcentrum wordt de opvolger van, onder andere, het LVC. Circa zeven op de tien Leidenaren is (na een korte toelichting) bekend met deze locatie en 18% van de 1

2 Leidenaren weet van de plannen van de gemeente om hier een nieuw muziekcentrum te realiseren. Van alle Leidenaren is ruim de helft positief over de bouw van een nieuw muziekcentrum en staat hier negatief tegenover. Het overige deel is neutraal. Als positieve punten van het nieuwe muziekcentrum worden genoemd dat het een groter, breder en nieuw aanbod aan muziek en cultuur mogelijk maakt, muziek en cultuur belangrijk zijn en dat meer muziek en cultuur gezellig en leuk is. De Leidenaren die negatief zijn denken veelal dat er al voldoende is of zijn het niet eens met de locatie. Festivals Van de twaalf onderscheiden Leidse festivals zijn de Leidse Jazzweek, Werfpop en het Rapenburgconcert het best bekend: ruim acht op de tien Leidenaren kent deze. Het Rapenburgconcert is het best bezocht, een kwart van de Leidenaren is hier het afgelopen jaar geweest, gevolgd door de Leidse Jazzweek waar 21% van Leidenaren is geweest. Lager opgeleiden en 65-plussers bezoeken relatief minder vaak een cultureel festival. De verschillende festivals kennen hun eigen doelgroep. Cultuur in de wijk Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals worden er ook in de wijken zelf op kleinere schaal vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Twee op de tien Leidenaren kan een of meerdere van deze wijkgerichte activiteiten noemen die ze in het afgelopen jaar zelf hebben bezocht. Zij noemen het vaakst wijk-/buurtfeesten () en Koninginnedag (2%). Van de inwoners die een of meerdere wijkgerichte activiteiten hebben bezocht, geeft ruim de helft aan deze activiteiten ook te bezoeken als ze in het Centrum zouden worden georganiseerd. Culturele activiteit Vergelijkbaar met eerdere jaren, beoefent ruim vier op de tien Leidenaren zelf een culturele activiteit. Muziek maken (instrument bespelen of zingen), fotografie/film en teken/schilderen zijn het meest populair. Vergeleken met voorgaande jaren lijkt de interesse in fotografie/film wat toegenomen. Voor de overige activiteiten zijn de resultaten veelal vergelijkbaar of liggen ze iets lager. Jongeren tot 35 jaar en middelbaar/hoger opgeleiden beoefen relatief vaker zelf een culturele activiteit, 50-plussers en lager opgeleiden relatief het minst vaak. Van alle Leidenaren is 17% aangesloten bij een instelling of vereniging, meestal in Leiden. Culturele activiteiten die niet vaak in een instelling of bij een vereniging worden gedaan, zijn verhalen/ gedichten schrijven, fotograferen/film en website ontwerpen. Zingen, dans en toneel worden juist wel vaak georganiseerd gedaan. 2

3 Vragenlijst Culturele voorzieningen 1. In de bijlage van uw brief staat een aantal soorten voorstellingen. Kunt u aangeven welke u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht en hoe vaak? Dit kan zowel binnen als buiten Leiden zijn. Het buitenland telt echter niet mee. Allereerst vraag ik u het totaal aantal bezoeken, vervolgens hoeveel van deze bezoeken in Leiden waren. Hoeveel keer? Waarvan in Leiden: 1.toneelvoorstelling 2.cabaret of kleinkunst 3.concert klassieke muziek 4.opera of operette 5.uitvoering van een koor 6.concert harmonie, fanfare, brassband 7.concert pop-/ wereldmuziek 8.jazz-/bluesconcert 10.dance-/houseparty 11.musical 12.ballet-/dansvoorstelling 13.film in bioscoop of filmhuis 14.literaire bijeenkomst 15.lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 16.festival (muziek, theater, kunst, poëzie 20. Geen van deze Ja 2. Ik noem u nu verschillende culturele plekken. Bent u hier in de afgelopen 12 maanden geweest en zo ja, hoe vaak? Het gaat hier weer in eerste instantie om het totaal aantal keren in Nederland, en vervolgens hoe vaak daarvan in Leiden. Bezocht in afg. 12 mnd a. museum (zowel bezoeken aan vaste collecties als aan speciale tentoonstellingen b. galerie of atelier ( een plaats waar men kunstvoorwerpen kan bekijken en kopen) c. archief (bijvoorbeeld voor stamboomonderzoek of streekgeschiedenis) d. bezienswaardige gebouwen (zoals kastelen, kerken, monumenten), dorpen of stadsdelen ja nee ja nee ja nee ja nee totaal aantal keer.... wv in Leiden.... 3

4 3. Nu volgt een aantal Leidse instellingen. Kunt u aangeven of u ze van naam kent en zo ja of u deze instelling in de afgelopen 12 maanden ook bezocht heeft? Bekend en Bekend, Onbekend bezocht niet bezocht a. Scheltemacomplex (als locatie voor tentoonstellingen, voorstellingen en debatten)* b. LVC c. Leidse Schouwburg d. Molenmuseum de Valk e. LAK-Theater f. Stedelijk museum de Lakenhal g. De Pieterskerk als locatie voor concerten h. Theater Imperium i. De Q-bus (concertzaal van het Muziekhuis) j. BplusC (Bibliotheek plus Centrum voor kunst en cultuur)** k. De Waag als locatie voor concerten l. Kunstcentrum Haagweg 4 toelichtingen voor enquêteur: *bij Scheltemacomplex gaat het om cultuur, niet om bezoek restaurant, of voor feesten en partijen ** samenvoeging van de bibliotheek, muziekschool, het Leidse Volkshuis en de Volksuniversiteit K&O. 4. Kunt u het aanbod aan concerten en voorstellingen beoordelen met een rapportcijfer op de volgende drie aspecten? a. De hoeveelheid zalen in Leiden voor concerten en voorstellingen b. De kwaliteit van de concerten en voorstellingen c. De variatie van het aanbod aan concerten en voorstellingen Allesoverziend, mist u hierbij nog iets in Leiden? Nobellocatie (n=600) 5. Eind 2008 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw muziekcentrum komt op de Nobel-locatie. Dit muziekcentrum wordt de opvolger van o.a. het LVC. Kent u de Nobel-locatie van naam? [enquêteur: let op uitspraak: klemtoon op 1 e lettergreep: Nobel] ja nee De Nobel-locatie is het voormalig pand van de dekenfabriek van de gebroeders de Nobel in de Marktsteeg. De Nobel-locatie ligt tussen het Scheltemacomplex en de Lakenhal, en tegenover de Leidse Schouwburg. Kent u het nu? ja nee vraag 7 6. Wist u dat er plannen zijn om op deze locatie een nieuw muziekcentrum te realiseren? ja nee 7. Staat u positief, neutraal of negatief tegenover dit plan van een nieuw muziekcentrum? positief } neutraal } Waarom? negatief } 8. Heeft u tips voor bijvoorbeeld de organisatie of programmering van dit muziekcentrum? 4

5 Culturele festivals 9. Nu noemen we een aantal Leidse culturele festivals. Kunt u aangeven of u ze van naam kent? Heeft u deze in de afgelopen 12 maanden ook bezocht? Bekend en bezocht Bekend, niet bezocht Onbekend a. Het Werfpop festival b. Het Tam Tam festival c. Kunst in de Wijk d. Leids Filmfestival e. Het Gouden Pet festival f. Het Rapenburgconcert g. De Openlucht Poeziemanifestatie h. De Kunstroute i. De Leidse Draaiorgeldag j. Leidse Jazzweek k. Grenzenloos festival l. Popronde Cultuur in de wijk 10. Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals, worden er ook in de wijken zelf op kleinere schaal dit vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Kunt u voorbeelden in uw woonomgeving noemen van wijkgerichte voorstellingen, tentoonstellingen of festivals die u in de afgelopen 12 maanden heeft bezocht? ja Welke?,, Als deze activiteiten in het Centrum zouden worden georganiseerd, zou u dan ook komen? nee ja nee Kunstzinnige activiteiten 11. In de bijlage staat een aantal kunstzinnige activiteiten. Kunt u aangeven welke van deze activiteiten u in de afgelopen 12 maanden in uw vrije tijd heeft beoefend, hoe vaak en of dit in georganiseerd verband of op individuele basis is? a) tekenen, schilderen, grafisch werk b) beeldhouwen, boetseren, pottenbakken, sieraden maken c) werken met textiel (textiele werkvormen), wandkleden maken, weven d) zingen e) muziekinstrument bespelen f) toneelspelen g) dansen h) fotografie/film/video (geen vakantie- of familiekiekjes/ familie filmpjes) i) verhalen/ gedichten schrijven j) muziek maken op de computer k) websites ontwerpen l) overig, nl: Activiteit: totaal aantal keer in afg. 12 georganiseerd of individueel maanden* nr1. georganiseerd/individueel/beide nr2. georganiseerd/individueel/beide * een cursus van 10 dagdelen geldt voor 10 keer als bij vraag 11 deelname aan georganiseerde activiteit: 12. Was u in de afgelopen 12 maanden voor één of meer van deze activiteiten ingeschreven bij een culturele instelling (muziekschool, centrum voor kunst en cultuur, e.d.), of lid van een vereniging of gezelschap? Was dit in Leiden of daarbuiten? ja, in ja, buiten nee Leiden Leiden a. bij instelling voor kunstzinnige vorming (muziekschool, balletschool, toneelschool, creativiteitscentrum, e.d. ) b. als lid van een vereniging, club, gezelschap c. geen van deze instellingen XXX XXX 5

6 Uitkomsten In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin de Leidenaren zelf culturele activiteiten ondernemen. De vraagstelling is hierbij grotendeels gebaseerd op de landelijke standaardvragenlijst Richtlijn Cultuur Onderzoek (RCO). Verder is dit jaar ook gekeken naar de bekendheid van de Nobel-locatie waar een nieuw muziekcentrum gebouwd zal worden en de houding van de Leidenaren ten opzichte van de bouw hiervan Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair. Bijna zes op de tien is in het afgelopen jaar naar de film geweest. Voor het merendeel van de voorstellingen en voorzieningen geldt dat het bezoek vergelijkbaar of licht gestegen is ten opzichte van de uitkomsten uit de Stadsenquêtes van 2002 en Grafiek 37.1a: Bezoek culturele voorstellingen en voorzieningen (% bezocht in afgelopen 12 maanden) participatie 77% 76% 79% Film in bioscoop of filmhuis Toneelvoorstelling Cabaret of kleinkunst Concert pop- /wereldmuziek Musical Concert klassieke muziek Festival Uitvoering van een koor Ballet- /dansvoorstelling Jazz- /bluesconcert Opera of operette Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis Dance- /houseparty Concert harmonie, fanfare, brassband Literaire bijeenkomst 2 26% 27% 18% 22% 2 22% 21% 21% 17% 1 21% 16% 18% 20% 19% 11% 9% 1 9% 8% 9% 7% 6% 9% 6% 60% 5 58%

7 Bezoekfrequentie en verdeling aantal bezoeken binnen en buiten Leiden Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden in of buiten Leiden een culturele voorstelling bezocht. Gemiddeld bezoeken deze bezoekers van culturele voorstellingen 11,5 voorstellingen per jaar, dit betekent dat de gemiddelde Leidenaar het afgelopen jaar 9 keer een culturele voorstelling heeft bezocht. Daarnaast is in de tabel een verdeling gemaakt van het aandeel van alle bezoeken dat binnen en buiten Leiden plaatsvindt. Hiermee kan tevens het aantal bezoeken door Leidenaren in en buiten Leiden bepaald worden. De bioscoop kent hierbij niet alleen de grootste groep bezoekers maar wordt tevens het meest frequent bezocht. De bioscoop, uitvoeringen van een koor en literaire bijeenkomsten worden relatief vaak in Leiden bezocht, musicals, opera s en concerten van klassieke muziek vaak buiten Leiden. Tabel 37.1b: Bezoek culturele voorstellingen, frequentie bezoek en verdeling bezoek binnen en buiten Leiden totaal bezoek (in en buiten Leiden) verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden min. 1x cult frequentie bezoek frequentie voorstelling p.j. door bezoek per buiten in Leiden totaal bezocht Leidenaar Leiden (A) bezoekers (A*B) (B) 79% 11,5x 9x 6 37% 100% Film in bioscoop of filmhuis 58% 6x 3,2x 81% 19% 100% Toneelvoorstelling 27% 4x 1,1x 6 36% 100% Cabaret of kleinkunst 2 3x 0,7x 70% 30% 100% Concert pop- /wereldmuziek 21% 4x 0,8x % Musical 21% 2x 0,4x 18% 82% 100% Concert klassieke muziek 20% 4x 0,9x 38% 62% 100% Festival 19% 3x 0,5x 68% 32% 100% Uitvoering van een koor 1 2x 0,3x 77% 2 100% Ballet- /dansvoorstelling 9% 3x 0,3x 50% 50% 100% Jazz- /bluesconcert 9% 3x 0,2x 59% 41% 100% Opera of operette 6% 2x 0,1x 31% 69% 100% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 6x 0,3x 67% 3 100% Dance- /houseparty 6x 0,3x 68% 32% 100% Concert harmonie, fanfare, brassband 3x 0,1x 59% 41% 100% Literaire bijeenkomst 3x 0,1x % * voor de minder bezochte voorstellingen is het perc. bezoek in Leiden en de gemiddelde bezoekfrequentie, iets indicatiever # niet gevraagd 7

8 Bezoek naar doelgroep Onderstaande tabel gaat nader in op het bezoek aan culturele voorstellingen per doelgroep. Te zien is dat jongeren, hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hoogste inkomensklasse relatief vaker een culturele voorstelling bezochten. Daarnaast zijn er verschillen in voorkeur. Zo gingen jongeren bijvoorbeeld relatief vaker naar de film, musical of houseparty, terwijl 50+ plussers vaker een opera of operette bezochten. Tabel 37.1c: Bezoek culturele voorstellingen naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse (* < 1%) Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw participatie (min. 1 voorstelling bezocht) 79% 96% 88% 8 76% 56% 59% 80% 86% 6 68% 80% 89% 78% 80% Film in bioscoop of filmhuis 58% 81% 71% 68% 51% 27% % 50% 42% 5 72% 56% 60% Toneelvoorstelling 27% 2 27% 30% 29% 19% 16% 19% 36% 19% 18% 26% % Cabaret of kleinkunst 2 19% 2 29% % 2 29% 1 17% 21% 3 26% 22% Concert pop- /wereldmuziek 21% 18% 28% 30% 17% 1 22% % 22% 26% 2 20% Musical 21% 41% 2 18% 22% 1 17% 26% 20% 1 18% 26% 20% 16% 26% Concert klassieke muziek 20% 10% 19% 18% 26% 17% 9% 17% 26% 11% 12% 20% 27% 19% 21% Festival 19% 17% 28% 2 16% 6% 10% 19% % 2 19% 20% Uitvoering van een koor 1 12% 10% 19% 12% 7% 10% 17% 8% 6% % 1 Ballet- /dansvoorstelling 9% 7% 9% 1 6% 7% 1 9% 12% 8% 11% Jazz- /bluesconcert 9% 9% 8% 10% 11% 6% 7% 11% 6% 8% 11% 10% 11% 8% Opera of operette 6% 2% 2% 8% 12% 6% 8% 7% 8% Lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 2% 2% 6% 8% 2% 7% Dance- /houseparty 27% 9% 1% * 7% 7% 2% 8% Concert harmonie, fanfare, brassband 1% 2% 6% 7% 2% Literaire bijeenkomst * 7% 1% 6% 2% 37.2 Cultureel erfgoed Ook voor vier culturele plekken is ingegaan op het bezoek: musea, bezienswaardige gebouwen/ stadsdelen, galerieën en archieven. Zeven op de tien Leidenaren heeft het afgelopen jaar één of meerdere van deze plekken bezocht. Musea worden het vaakst bezocht, archieven het minst vaak. Vergeleken met voorgaande jaren is te zien dat het bezoek aan bezienswaardige gebouwen, na de uitschieter in 2005, weer terug is op het niveau van Grafiek 37.2a: Bezoek cultureel erfgoed (% bezocht in afgelopen 12 maanden) participatie 71% 7 71% Museum 62% 61% 6 Bezienswaardig gebouw/stadsdeel 36% 37% 46% Galerie/atelier Archief 2 26%

9 Bezoekfrequentie en verdeling aantal bezoeken binnen en buiten Leiden Zeven op de tien Leidenaren heeft het afgelopen jaar in of buiten Leiden een culturele plek bezocht. Gemiddeld bezoeken deze bezoekers van cultureel erfgoed 10 keer per jaar zo n culturele plek. Dit betekent dat de gemiddelde Leidenaar de afgelopen 12 maanden 7 keer een culturele plek heeft bezocht. Daarnaast is in de tabel een verdeling gemaakt van het aandeel van alle bezoeken dat binnen en buiten Leiden plaatsvindt. Hiermee kan tevens het aantal bezoeken door Leidenaren in en buiten Leiden bepaald worden. Van de onderscheiden vormen van cultureel erfgoed worden musea en bezienswaardige gebouwen/dorpen/stadsdelen frequenter bezocht dan galerieën en archieven. Tabel 37.2b: Bezoek cultureel erfgoed, bezoekfrequentie en verdeling bezoeken binnen en buiten Leiden totaal bezoek (in en buiten Leiden) min. 1x culturele plek bezocht (A) frequente frequentie bezoek p.j. bezoek door per Leidenaar (A*B) bezoekers (B) verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden in Leiden buiten Leiden 71% 10x 7x 68% 31% 100% Museum 6 5x 3x 69% 31% 100% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsdelen 37% 6x 2,5x 67% 3 100% Galerie/atelier 2 4x 1x 67% 3 100% Archief (voor stamboomonderzoek of streekgesch.) 3x 0,15x 70% 30% 100% totaal Bezoek naar doelgroep Hoger opgeleiden, Leidenaren uit de hoogste inkomensklasse en jarigen bezoeken relatief vaker één of meerdere van de onderzochte culturele plekken. Tabel 37.2c: Bezoek cultureel erfgoed naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw participatie (min. 1 culturele plek bezocht) 71% % 8 57% 59% % 7 Bezoek per culturele plek: Museum 6 49% 58% 68% 67% 5 36% 57% 77% 42% % 67% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsd. 37% 27% 41% 36% 40% 3 21% 3 46% 29% 31% 40% 42% 3 40% Galerie/atelier 2 21% 19% 2 31% 26% 1 20% 3 26% 1 29% 29% 2 27% Archief 1% 8% 7% 6% 6% 6% 9

10 37.3 Culturele instellingen/plekken Leiden kent een grote diversiteit aan culturele instellingen. Van de voorgelegde instellingen zijn de Leidse Schouwburg, de Lakenhal, het Molenmuseum de Valk, het LAK-theater en de Pieterskerk het best bekend. De twee eerstgenoemde instellingen worden ook het meest bezocht. Vergeleken met voorgaande jaren lijkt het bezoek aan de Lakenhal, het LAK-theater en het Molenmuseum (wat) toegenomen. Het lagere bezoekpercentage voor de Pieterskerk hangt samen met de toevoeging als locatie voor concerten. In 2005 werd alleen naar de Pieterskerk gevraagd. Het relatief lage bezoekpercentage van BplusC hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de naamsbekendheid nog moet groeien. Voor niet iedere respondent zal duidelijk geweest zijn dat hiermee bijvoorbeeld bibliotheek en muziekschool bedoeld worden. Tabel 37.3a: Bekendheid en bezoek twaalf culturele instellingen/plekken Bekendheid Bezoek Leidse Schouwburg # 98% 97% 3 39% 36% Stedelijk museum de Lakenhal # 92% Molenmuseum de Valk # 91% 9 # 11% 1 LAK-Theater # 91% 9 # 20% 26% De Pieterskerk (als locatie voor concerten)* # 97% 9 # 46% 29% De Waag (als locatie voor concerten) # # 78% # # 18% LVC # 81% 76% 11% 12% 11% Scheltemacomplex # 5** 6 # 2** 2 Kunstcentrum Haagweg 4 # # 6 # # 1 BplusC # # 56% # # 28% Bibliotheek # 98% # 5 47% # Theater Imperium # # 40% # # De Q-bus # 37% 32% # 7% 6% * in 2005 alleen gevraagd naar de Pieterskerk; ** in 2008 Bezoek naar doelgroep Hoger opgeleiden en Leidenaren uit de hogere inkomensklassen bezoeken relatief vaker één of meerdere van de culturele instellingen, 65+plussers, lager opgeleiden en Leidenaren uit de lagere inkomensklassen minder vaak. Verder is in onderstaande tabel onder andere te zien dat Leidenaren tot 35 jaar vaker het LVC bezochten, 50-plussers gingen daarentegen vaker naar het stedelijk museum de Lakenhal en de Waag. Tabel 37.3b: Bezoek culturele instellingen/plekken naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse (* < 1%) Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw participatie (min. 1 cult. inst. bezocht) 72% 77% 72% % 5 72% 80% 57% 58% 77% 81% 69% 7 Bezoekers per instelling Leidse Schouwburg 36% 36% 30% 36% 41% 27% 2 37% 40% % 41% 3 39% Stedelijk museum de Lakenhal 3 19% 16% 28% 4 40% 2 27% 39% 2 26% 36% 3 30% 3 De Pieterskerk (als locatie voor concerten) 29% 17% 30% 21% 38% 3 18% 29% % 3 27% 31% BplusC 28% 18% 26% 36% 26% 1 11% 2 36% 17% 1 31% % LAK-Theater 26% 20% 20% 28% 29% 20% 11% 2 32% 28% 12% 26% 32% 21% 30% Scheltemacomplex 2 10% 20% 26% 27% 19% 1 17% 31% 1 11% 32% 31% 2 2 De Waag (als locatie voor concerten) 18% 9% 12% 1 22% 26% 17% 1 21% 1 20% 16% 18% 19% 17% Molenmuseum de Valk % 16% 1 18% % 1 11% 18% 12% 12% 17% Kunstcentrum Haagweg 4 1 6% 8% % 16% 9% 9% 17% 12% 11% 1 LVC 11% 27% 22% 1 6% * 10% 1 11% 12% 11% 17% 8% 1 10% De Q-bus 6% 8% 9% 8% * 7% 7% 7% 6% 6% Theater Imperium * 1% * * 1% 6% 2% 2% 6% 2% 10

11 37.4 Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen Het aanbod aan concerten en voorstellingen is op een drietal aspecten beoordeeld. Met een 7,0 wordt de hoeveelheid zalen wat lager beoordeeld dan de kwaliteit en de variatie in het aanbod. Grafiek 37.4a: Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen op drie aspecten (excl. geen mening) Gemiddeld Kwaliteit concerten/ voorstellingen 1 40% 40% 7,2 Variatie aanbod concerten/ voorstellingen 6% 1 38% 36% 7,2 Hoeveelheid zalen 7% 18% 42% 30% 2% 7,0 0% 2 50% 7 100% 5 of lager of hoger Jongeren tot 24 jaar zijn relatief minder positief over de hoeveelheid zalen, 65-plussers zijn relatief positiever over de kwaliteit en variatie van het aanbod aan concerten/voorstellingen. Mensen met een lager inkomen beoordelen alle drie de aspecten lager dan gemiddeld. Tabel 37.3b: Beoordeling 3 aspecten v. aanbod concerten en voorstellingen naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Kwaliteit concerten/voorstellingen 7,2 7,1 7,2 7,2 7,3 7,4 7,3 7,2 7,3 7,0 7,3 7,0 7,3 7,1 7,3 Variatie aanbod concerten/voorstellingen 7,2 7,1 7,3 7,1 7,2 7,4 7,3 7,1 7,2 6,9 7,3 7,1 7,2 7,1 7,2 Hoeveelheid zalen 7,0 6,8 7,0 7,0 7,0 7,1 6,9 6,9 7,1 6,8 7,1 6,9 7,1 6,9 7,1 Circa een kwart van de Leidenaren geeft aan nog iets te missen in het aanbod aan concerten en voorstellingen. Hoewel de opmerkingen divers van aard zijn, hebben de meeste betrekking op het aantal en de grootte van de locaties. Tabel 37.4c: Wat wordt gemist in Leiden Meer uitgaansgelegenheden/ dansgelegenheden/ discotheken voor diverse doelgroepen (34x) Meer/ grotere/ betere concerten (met bekendere artiesten) (28x) Meer/ grotere/ betere bioscopen/ filmhuizen (23x) Grote zaal/ podium (18x) Meer/ grotere evenementen en festivals (18x) LAK theater moet blijven/ zal gemist worden (15x) Meer voor kinderen/ jeugd (o.a. theater, concerten, evenementen) (15x) Breder aanbod (algemeen) (13x) Groter (goed) aanbod klassieke muziek (12x) Groenoordhallen moeten blijven/ zullen gemist worden (10x) Meer zalen/ ruimtes (9x) Groter aanbod dans en ballet (9x) Goede bereikbaarheid, parkeermogelijkheid concerten en evenementen (9x) Grotere/ betere Schouwburg/ theater (8x) Meer buitenactiviteiten (vb. buitentheater, straatfeest, openluchtconcert) (6x) Meer (goede) musicals (5x) Groter aanbod Jazz (4x) Meer opera (4x) Groter aanbod toneel (4x) Groter aanbod voor 55+ (2x) Groter aanbod moderne kunst (2x) Stadsgehoorzaal terug (2x) 11

12 37.5 Nobel-locatie Eind 2008 heeft de gemeenteraad besloten dat er een nieuw muziekcentrum komt op de Nobel-locatie. Dit muziekcentrum wordt de opvolger van, onder andere, het LVC. Circa zeven op de tien Leidenaren is bekend met deze locatie, al geldt voor de meerderheid dat dit pas na een korte toelichting is. Ouderen kennen de locatie relatief vaker. Grafiek 37.5a: Bekendheid met Nobel-locatie 17% 51% 31% % 37% % % 4 27% Lager 18% 47% 3 Middelbaar 21% 4 3 Hoger % < % 4 37% % 50% 29% > Man 22% 48% 30% Vrouw % 2 50% 7 100% Bekend mee (spontaan) Bekend mee (na toelichting) Niet bekend mee Een kwart van de Leidenaren die bekend zijn met de locatie geeft aan ook bekend te zijn met de plannen van de gemeente om hier een nieuw muziekcentrum te realiseren. Als ook aan de andere Leidenaren de plannen zijn uitgelegd, blijkt ruim de helft van de Leidenaren positief over de bouw van een nieuw muziekcentrum, een klein deel van de bevolking staat hier negatief tegenover. Het overige deel is neutraal. Tabel 37.5b: Beoordeling plan nieuw muziekcentrum (in % iedereen) Positief 57% Neutraal 39% Negatief 100% De Leidenaren die positief zijn noemen hiervoor als belangrijkste redenen dat het nieuwe muziekcentrum een groter, breder en nieuw aanbod aan muziek en cultuur mogelijk maakt (26%), dat muziek en cultuur belangrijk zijn (voor Leiden als stad) (20%) en dat meer muziek en cultuur gezellig en leuk is (1). De Leidenaren die negatief zijn denken veelal dat er al voldoende is (voegt niks toe) of zijn het niet eens met de locatie (teveel in het centrum, geluidsoverlast). Als vervolgens gevraagd wordt naar verbetertips voor de organisatie of programmering van dit muziekcentrum, dan noemt men het vaakst het belang van een breed en divers aanbod. Meer specifiek noemen zij hierbij meer popconcerten/wereldmuziek en aandacht voor jongeren. Het tabellenboek geeft een uitgebreider overzicht. 12

13 37.6 Culturele festivals Naast culturele instellingen en voorzieningen kent Leiden ook verschillende culturele festivals. Van de twaalf voorlegde festivals zijn de Leidse Jazzweek, het Rapenburgconcert en Werfpop het meest bekend. De twee eerstgenoemde festivals worden ook het best bezocht. Per saldo heeft ruim de helft van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden een of meerdere van de genoemde festivals bezocht. Dit is 1 hoger dan in 2005, waarvan 9% omdat dit jaar meer festivals zijn onderzocht en vanwege een daadwerkelijke toename in bezoek. Vergeleken met voorgaande jaren is te zien dat de bekendheid en het bezoek van de Kunstroute, de Leidse Draaiorgeldag, Kunst in de wijk en het Rapenburgconcert lijken te zijn toegenomen. Tabel 37.6a: Bekendheid en bezoek twaalf culturele festivals Bekendheid Bezoek (min. 1 festival bekend resp. bezocht) # 96% 98% # 42% 5 8 vergelijkbare festivals # # # # 42% 46% Leidse Jazzweek # # 8 # # 21% Werfpop % 11% 1 Rapenburgconcert # 77% 82% # 20% 2 Leids Filmfestival # # 7 # # 10% Kunstroute # 41% 61% # 10% 1 Leidse Draaiorgeldag # 38% 58% # 10% Gouden Pet festival 46% 41% % 1 Kunst in de Wijk # 28% 38% # 8% Tam Tam festival 16% 29% 29% 2% 2% Openlucht Poëziemanifestatie # 27% 29% # 6% Grenzenloos festival # # 1 # # 1% Popronde # # 11% # # 1% Leids festival van het Levenslied 57% 60% # # Bezoek naar doelgroep Lager opgeleiden en 65-plussers bezoeken relatief minder vaak een cultureel festival, maar de verschillen zijn klein. Wel is er verschil naar soort festival dat men bezoekt. Jongeren bezoeken vaker Werfpop, 35-plussers het Gouden Pet festival en 65-plussers de Leidse Draaiorgeldag. Tabel 37.6b: Bezoek twaalf culturele festivals naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw participatie (min. 1 festival bezocht) 5 59% 5 57% 5 47% 46% 5 58% 5 49% 58% 5 51% 57% Bezoek per festival Rapenburgconcert 2 27% 19% 21% 27% 2 19% 26% % 20% 2 21% 26% Leidse Jazzweek 21% 2 22% 22% 2 10% 1 22% 2 22% 16% 2 22% 21% 21% Kunstroute 1 11% % 12% 6% 12% 21% 1 8% 1 19% 12% 18% Gouden Pet festival 1 2% 1% 1 17% 1 12% 1 12% 10% 1 18% 11% 11% 1 Werfpop % 1 11% 9% % % Leidse Draaiorgeldag 10% 8% 10% 11% 17% 10% 10% 11% 8% 1 1 8% 9% 11% Leids Filmfestival 10% 1 16% 10% 10% 12% 11% 10% 12% 9% 12% 10% 10% Kunst in de Wijk 8% 9% 8% 8% 8% 10% 7% 8% 8% 8% 6% 9% Openlucht Poëziemanifestatie 6% 2% 6% 6% 2% 7% 7% 6% Tam Tam festival 2% 2% 7% 2% Popronde 1% 2% * * 1% 2% 1% 1% 1% 1% 2% 1% 1% Grenzenloos festival 1% * 1% 1% 1% 2% * 1% 1% 1% 2% 1% 2% * * < 1% 13

14 37.7 Cultuur in de wijk Naast de grotere Leidse voorstellingen, tentoonstellingen en festivals worden er ook in de wijken zelf op kleinere schaal soms vergelijkbare activiteiten georganiseerd. Circa 7% van de Leidenaren kan één of meerdere wijkgerichte culturele activiteiten noemen die ze in het afgelopen jaar zelf hebben bezocht. Inwoners van Leiden Noord en het Roodenburgerdistrict noemen relatief vaker één of meerdere bezochte wijkgerichte activiteiten. Tabel 37.7: Noemt bezochte wijkgerichte culturele activiteiten (spontaan genoemd) participatie 7% Genoemde culturele activiteiten: Kunst in de wijk 1% District Concerten bij mensen thuis 1% Binnenstad Zuid Concerten in de kerk/wijk/cafés 1% Binnenstad Noord Openlucht concert/open podium 1% Leiden Noord 16% Theatergroepvoorstelling 1% Roodenburgerdistrict 17% Tam Tam festival 1% Bos- en Gasthuisdistrict 1% Morsdistrict 0% Merenwijkdistrict Stevenshofdistrict 2% Van de inwoners die aangeeft één of meerdere wijkgerichte activiteiten te hebben bezocht, geeft ruim de helft aan (5) deze activiteit(en) ook te bezoeken indien ze in het Centrum zouden worden georganiseerd Culturele activiteiten Ruim vier op de tien Leidenaren (4) beoefent zelf een culturele activiteit. Dit is vergelijkbaar met eerdere jaren. Muziek maken (instrument bespelen of zingen), fotografie/ film en tekenen/ schilderen zijn het meest populair. Vergeleken met voorgaande jaren lijkt de interesse in fotografie/ film wat toegenomen. Voor de overige activiteiten zijn de resultaten veelal vergelijkbaar of liggen ze iets lager. Grafiek 37.8a: Uitoefenen culturele activiteiten participatie 41% 4 4 Muziekinstrument bespelen Fotografie, film, video Tekenen, schilderen Zingen Dansen Beeldhouwen, pottenbakken Websites ontwerpen Werken met textiel Verhalen en gedichten schrijven Toneelspelen Muziek maken op de computer % 8% 8% 12% 1 11% 10% 9% 6% 6% 2% 2% 2% 2% 1% ` 14

15 Sommige culturele activiteiten vinden veelal in georganiseerd verband plaats (zingen, dans en toneel), andere veelal individueel (verhalen schrijven, fotografie/ film en websites ontwerpen). Er is ook een zekere diversiteit in frequentie van uitoefening. Tabel 37.8b: Frequentie van beoefenen en plaats van uitoefenen Incidenteel (1-11x) Onregelmatig (12-60x) Regelmatig (61-120x) Intensief (> 121 x) Alleen georganiseerd Alleen individueel Muziekinstrument bespelen 16% 49% 1 22% 100% 28% 5 17% 100% Fotografie, film, video 2 59% 1 100% 7% 87% 6% 100% Tekenen, schilderen 3 5 7% 6% 100% 2 61% 1 100% Zingen 18% 6 9% 9% 100% 80% 11% 9% 100% Dansen 2 61% 10% 100% 7 17% 10% 100% Beeldhouwen, pottenbakken 30% 37% 1 20% 100% 61% 26% 1 100% Websites ontwerpen 46% 46% 100% * 8 17% 100% Werken met textiel 30% 46% 9% 1 100% 3 61% 6% 100% Verhalen en gedichten schrijven 3 46% 1 100% 8% 92% * 100% Toneelspelen 41% 47% * 12% 100% 70% 18% 12% 100% Muziek maken op de computer 31% 31% % 1 77% 8% 100% * < 1% Van alle beoefenaars van culturele activiteiten zegt vier op de tien ingeschreven te staan bij een instelling voor kunstzinnige vorming of een vereniging, meestal in Leiden. Omgerekend betekent dit dat circa 17% van alle Leidenaren aangesloten is bij een instelling of vereniging. Dit percentage is vergelijkbaar met 2002 en wat hoger dan in Beide Tabel 37.8c: Waar worden culturele activiteiten uitgeoefend In % alle Leidenaren In % alle beoefenaars culturele activiteiten Bij instelling kunstzinnige vorming, vereniging of club in Leiden 10% % Bij instelling/vereniging/club, maar alleen buiten Leiden 8% 7% Alleen individueel 26% 28% 26% 68% 60% Doet geen culturele activiteit 57% 59% 57% % 100% 100% 100% 100% 15

16 Culturele activiteiten naar doelgroep Jongeren beoefenen relatief het vaakst zelf een culturele activiteit, lager opgeleiden het minst vaak. Verder is naar doelgroep onder andere te zien dat jongeren tot 25 jaar vaker aangeven een muziekinstrument te bespelen of te tekenen/ schilderen. Ook door de andere leeftijdsgroepen worden deze activiteiten verhoudingsgewijs vaak beoefend. Daarnaast lijken Leidenaren van jaar wat meer geïnteresseerd in fotografie en film. Tabel 37.8d: Uitoefenen culturele activiteiten naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw participatie (beoefent min. 1 activiteit) 4 60% 4 42% 4 32% 27% 4 48% 38% 32% 47% 47% 41% 4 Beoefenaars per activiteit Muziekinstrument bespelen 12% 30% 10% 11% 1 12% 1 12% 9% 12% 1 1 9% Fotografie, film, video 12% 7% 20% 10% 1 8% 7% 12% 1 10% 7% 11% % Tekenen, schilderen 10% 16% 8% 10% 9% 11% 8% 10% 11% 8% 9% 11% 10% 7% 1 Zingen * 7% 6% 6% 6% 6% Dans, ballet 9% 1% 2% 6% 2% 6% Beeldhouwen, pottenbakken * 1% 2% 2% 2% Websites ontwerpen 8% 2% * 2% 1% 2% 1% Werken met textiel * 2% 2% 1% 2% 1% Verhalen en gedichten schrijven 2% 2% 2% 1% 2% 2% 2% Toneel 2% 8% 2% 1% 2% * * 2% 1% 1% 1% 2% 2% 2% Muziek maken op de computer 1% 1% 2% * * 1% 2% 1% * 1% 2% 1% 1% 1% * < 1% 16

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Samenvatting Bijna zes op de tien Leidenaren geeft aan ruwweg op de hoogte te zijn van het Leids aanbod aan cursussen op het gebied van kunst, cultuur en educatie.

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Onderzoek Cultuurparticipatie

Onderzoek Cultuurparticipatie Rapportage Onderzoek cultuurparticipatie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Kicky Daoud, Marjon Dankaart en Cees Trappenburg Utrecht, december 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Warenmarkten

Hoofdstuk 24. Warenmarkten Hoofdstuk 24. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent op twee dagen de en op drie dagen verschillende wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De op zaterdag wordt veruit

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Zwembaden

Hoofdstuk 17. Zwembaden Hoofdstuk 17. Zwembaden Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren kent een of meer van de drie gemeentelijke Leidse zwembaden: de Vliet, het Vijf Meibad en De Zijl. De meerderheid weet dat er zwemlessen

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT

Leiden. Sport en vrije tijd JONGERENPEILING LEIDEN 2003 DEEL 1 SPORT Leiden 3 JONGERENPEILING LEIDEN 2003 De jongerenpeiling Leiden heeft als doel om op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Ruim 1.000 jongeren in

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2010

Stadsenquête Leiden 2010 Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 42. Vrijwilligerswerk Samenvatting Bijna vier op de tien Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Sinds 2001 is het percentage vrijwilligers dat in de Stadsenquête

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 6. Bezoek burgerzaken Samenvatting Burgerzaken is op werkdagen dagelijks open van 8.30 tot 16.00 uur, donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur en op zaterdagochtend. Voor de bezoekuren in

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht

Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Vrijetijdbesteding in H-I-Ambacht Bekendheid, gedrag, tevredenheid en behoeften Voor een prettig woonklimaat is het belangrijk dat er voldoende en kwalitatief goede vrijetijdsvoorzieningen in een gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen

Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Stadspanel-onderzoek naar cultuur in de gemeente Assen Wat is het Stadspanel? De gemeente Assen heeft een digitaal stadspanel. Iedere inwoner kan meedoen. Momenteel telt het stadspanel ruim 1000 leden.

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Uitgaan, sport en cultuur 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Colofon: Titel: Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Opdrachtgever: Edith Nobel (K&M) Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek en Cijfers

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010 Tabellen cultuurparticipatie s-hertogenbosch 2004, 2006, 2008 en O&S, december 1 2 Inhoudsopgave Totaal 5 Culturele voorzieningen en activiteiten 5 Amateurkunstbeoefening 11 Media 13 Cultuurbeleving 16

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg)

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk (en mantelzorg) Samenvatting Ruim een kwart van de Leidenaren verricht op dit moment vrijwilligerswerk. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De meeste vrijwilligers zijn

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie

Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Hoofdstuk 18. Volwasseneneducatie Samenvatting Vier op de tien Leidenaren heeft na zijn 25 e jaar een opleiding of volwassenenonderwijs gevolgd. Dit kunnen studies zijn (meestal HBO, Universitair of MBO)

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie

Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 5. Trendvragen financiële situatie Samenvatting Hfst 5. Trendvragen financiële situatie Na twee jaar van stijgende inkomens zien Leidenaren dit jaar hun inkomenspositie verslechteren. Het zijn

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

1. Stadsvisie juni 2009

1. Stadsvisie juni 2009 Resultaten 2 e peiling Enkhuizer stadspanel juni 2009 De tweede peiling van het Enkhuizer stadspanel is in juni 2009 uitgevoerd. In deze peiling is de inwoners van Enkhuizen gevraagd om hun mening te geven

Nadere informatie