Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015"

Transcriptie

1 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015

2

3 Samenvatting en conclusie SAMENVATTING Net als in 2008, 2010 en 2012 is er in 2015 onderzocht in hoeverre Delftenaren participeren aan cultuur in de vorm van bezoek aan culturele activiteiten/voorzieningen/feesten en deelname aan kunstzinnige activiteiten. De leden van het Delft Internet Panel (18 en ouder) zijn gevraagd via internet de vragenlijst in te vullen. In deze samenvatting ligt de nadruk op de resultaten van het onderzoek naar cultuurparticipatie van de Delftenaren in Respons Van de Delftenaren die benaderd zijn, hebben er meegedaan aan het onderzoek. Dit levert een respons op van 58%. Tabel 1 geeft een overzicht van het percentage Delftenaren van 18 en ouder dat in het afgelopen verschillende culturele activiteiten heeft bezocht. Ook is het gemiddeld aantal bezochte activiteiten erin opgenomen. Tabel 1. Bezoek verschillende culturele activiteiten 2015, Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan activiteiten Gem. aantal activiteiten Bezoek aan één of meer voorstellingen 84 10,8 Bezoek aan één of meer bezienswaardigheden 80 13,3 Bezoek aan één of meer bibliotheken 40 13,2 Bezoek aan één of meer voorstellingen/activiteiten in Delft 74 12,0 Bezoek aan één of meer Delftse festivals 73 - Bezoek aan één of meer Delftse muziekfestivals 39 - Bezoek aan één of meer evenementen in Delft 92 - Deelname aan één of meer kunstzinnige activiteiten 53 86,6 Meest bezocht zijn de landelijke evenementen die ook in Delft zijn gevierd (92%). Ruim acht van de tien Delftenaren bezochten het afgelopen één of meer voorstellingen. Acht van de tien hebben één of meer bezienswaardigheden bezocht. Bijna driekwart bezocht één of meer voorstellingen/ activiteiten in Delft of Delftse festivals. Ruim de helft nam deel aan kunstzinnige activiteiten. Deze werden gemiddeld genomen het vaakst beoefend, namelijk 86,6 keer per. De Delftse muziekfestivals werden net als de bibliotheken (DOK Delft) in Delft bezocht door ongeveer vier op de tien Delftenaren. Voorstellingen Ruim acht van de tien Delftenaren (84%) bezoeken één of meer voorstellingen in een. Vrijwel al deze bezoekers hebben tenminste één voorstelling in Delft bezocht (93%). Bezoekers gaan gemiddeld 10,8 keer per naar een voorstelling, gemiddeld 6,6 keer in Delft. Delftenaren bezoeken vooral de bioscoop (60%), het filmhuis (33%), cabaret of kleinkunst (30%) of een concert pop-/ wereldmuziek (29%). Populaire cultuur (bestaand uit cabaret of kleinkunst, concert harmonie/fanfare, concert pop-/ wereldmuziek, dance-/houseparty, musical en bioscoop/filmhuis) wordt meer bezocht (78%) dan hoge cultuur (55%) (bestaand uit toneel, concert klassieke muziek, opera/operette, uitvoering koor, jazz-/bluesconcert, ballet-/dansvoorstelling, literaire bijeenkomst en lezing over kunst(geschiedenis). De Delftenaren beoordelen de kwaliteit van de podiumkunsten met een 7,3 gemiddeld. De variatie in het aanbod krijgt een 7,1 gemiddeld. Op beide items geeft ruim een derde aan: weet niet.

4 De bezoekers van een concert pop-/wereldmuziek bezochten dit vooral bij een festival, evenement of project (60%), of bij Theater de Veste (43%). Een tiende bezocht zo een concert bij de Koornbeurs of een vereniging, club of gezelschap. De helft van de Delftenaren (49%) vindt het aanbod van popconcerten/live muziek (zeer) voldoende, tegenover 16% dat het aanbod (zeer) onvoldoende vindt. Bezienswaardigheden Acht van de tien respondenten (18 en ouder) bezochten, in de afgelopen 12 maanden, tenminste één bezienswaardigheid in Nederland. Hiervan bezocht het merendeel tenminste één bezienswaardigheid in Delft (70%). Gemiddeld bezocht men 13,3 keer een bezienswaardigheid in Nederland, waarvan 4,1 keer in Delft. De meeste Delftenaren bezochten bezienswaardige gebouwen zoals kastelen en kerken (72%) en musea (68%). Bibliotheken Vier van de tien Delftenaren bezochten tenminste één bibliotheek, de meesten (ook) DOK Delft (39%). DOK Delft bezochten zij gemiddeld 12,2 keer. Er werden ook bibliotheken elders bezocht, door 6% van de respondenten. Het overgrote deel is (zeer) tevreden over het aanbod van DOK Delft (84%). Een kleine groep is (zeer) ontevreden over het aanbod (6%). Voorstellingen/Activiteiten/Tentoonstellingen in Delft Het merendeel van de Delftenaren heeft tenminste één Delftse voorstelling of activiteit bezocht in het afgelopen (74%). Zij deden dit gemiddeld 12,0 keer. Men bezocht vooral Theater de Veste (40%), Lumen (31%) en Museum Prinsenhof (30%). Het buurthuis of wijkcentrum werd veelvuldig bezocht, gemiddeld 9,5 keer. Delftse festivals Vrijwel iedereen is bekend met één of meer Delftse festivals (98%). Bijna driekwart van de Delftenaren heeft tenminste één van de Delftse festivals bezocht in de afgelopen 12 maanden. Lichtjesavond wordt door de helft van de Delftenaren bezocht, het Varend Corso door een derde deel. Ongeveer drie van de tien Delftenaren bezoeken de DSW Schaatsbaan en de Mooi Weer Spelen. De festivals worden door de meeste Delftenaren (zeer) goed beoordeeld. Delftse muziekfestivals Ook de muziekfestivals zijn bekend bij vrijwel iedereen (96%). Vier van de tien Delftenaren hebben tenminste één van de Delftse muziekfestivals bezocht (39%). Men bezocht vooral het Jazzfestival Delft (26%), het De Koninck Bluesfestival (15%) en Westerpop (11%). De muziekfestivals worden door de meeste Delftenaren beoordeeld als (zeer) goed. Evenementen in Delft Wederom geldt dat vrijwel iedereen bekend is met deze evenementen in de stad (98%), ook heeft vrijwel iedereen tenminste één van deze evenementen bezocht (92%). De meest bezochte evenementen zijn Koningsdag in Delft (48%), Open Monumentendag in Delft (32%) en de intocht van Sinterklaas in Delft (25%). Het merendeel beoordeelt de evenementen als (zeer) goed. Beoordeling huidig evenementenaanbod en bereidheid tot betalen Zes van de tien respondenten vinden het huidige, totale evenementenaanbod in Delft (zeer) goed. Een aandeel van 5% vindt het aanbod (zeer) slecht. Een net iets groter deel is zeker tot waarschijnlijk wel bereid te betalen voor hun favoriete gratis evenement (43%) dan waarschijnlijk tot zeker niet (37%).

5 Kunstzinnige activiteiten Ruim de helft van de Delftenaren beoefende in de afgelopen 12 maanden één of meer kunstzinnige activiteiten. Dit deden zij gemiddeld 86,6 keer. Men beoefent de volgende activiteiten het meest: tekenen en schilderen (20%), muziekinstrument bespelen (17%), fotografie/film/video (16%), zingen (15%), design (12%). Het bespelen van een muziekinstrument en zingen doet men veelvuldig, respectievelijk bijna 92 en 59 keer per. Men beoefent de activiteiten het meest thuis (47%), maar ook in verenigingsverband (13%) of bij een project/evenement (13%). Aanbod kunstzinnige activiteiten Beoefenaars van kunstzinnige activiteiten geven vooral aan het aanbod (zeer) voldoende te vinden (45%). Een klein vijfde deel is neutraal over het aanbod kunstzinnige activiteiten. Een tiende deel is negatief over de mate waarin het aanbod aansluit op hun wensen. Ruim een kwart geeft aan het niet te weten. Speelt men in een bandje? Van de mensen die een muziekinstrument bespelen en/of zingen doet een aandeel van 15% dit in een band, 14% doet dit niet maar zou het wel willen. Een aandeel van 41% van de mensen die een muziekinstrument bespelen en/of zingen heeft wel eens opgetreden. Van de mensen die een muziekinstrument bespelen en/of zingen, maakt 23% gebruik van oefenruimtes in Delft, 10% doet dit niet maar zou het wel willen. Cultureel aanbod in Delft - voorkeur informatiebronnen, uitspraken en de beoordeling Aan alle respondenten is gevraagd op welke manier zij op de hoogte gehouden willen worden over het culturele aanbod in de stad. De meeste Delftenaren zouden via advertenties in lokale kranten geïnformeerd willen worden (60%), via een digitale nieuwsbrief per mail (33%) of via de website Delft.nl (27%). Een klein kwart geeft de voorkeur aan posters of Facebook. Het merendeel is het (zeer) eens met de uitspraak Het cultuuraanbod in Delft draagt bij aan de aantrekkelijkheid van de binnenstad (64%). De helft van de Delftenaren is het (zeer) eens met de drie uitspraken dat cultuur in Delft toegankelijk is en iedereen mee kan doen, Delft cultureel is en een hoogwaardig cultureel aanbod heeft. Gemiddeld beoordelen Delftenaren het cultureel aanbod met een 6,9. Vergelijking 2015 met de metingen in 2008, 2010 en 2012 In Tabel 2 wordt het bezoek en deelname aan culturele activiteiten in 2015 vergeleken met dat in de drie voorgaande metingen, waar dit mogelijk is. Tabel 2. Bezoek verschillende culturele activiteiten, in 2008, 2010, 2012 en Bezoek activiteiten Gem. aantal Bezoek activiteiten Gem. aantal Bezoek activiteiten Gem. aantal Bezoek activiteiten Gem. aantal Bezoek/deelname aan één of meer voorstellingen 89 12, , , ,8 bezienswaardigheden 83 13, , , ,3 bibliotheken 54 14, , , ,2 voorstellingen/activiteiten in Delft 75 9, ,7 71 8, ,0 kunstzinnige activiteiten 58 95, , , ,6 Het aandeel Delftenaren dat voorstellingen of bibliotheken bezoekt, of kunstzinnige activiteiten onderneemt daalt sinds De sterkste daling zien we bij bibliotheekbezoek (-16% sinds 2010). Bij

6 de bezienswaardigheden en voorstellingen/activiteiten in Delft zien we dat het aandeel dat bezoekt licht herstelt, maar nog niet op het niveau van 2010 is. Bezoekfrequenties zijn over het algemeen lager dan bij de voorgaande metingen, behalve bij voorstellingen/activiteiten in Delft waar de bezoekfrequentie het hoogst ligt van al deze metingen. De frequentie van kunstzinnige activiteiten ligt hoger dan in 2012 maar lager dan in 2010 en Dit onderzoek zijn er meer festivals en evenementen meegenomen in het onderzoek, waardoor zij in drie losse vragen zijn voorgelegd. De festivals die meerdere jaren zijn meegenomen staan in onderstaande tabel. De meesten van deze festivals zijn minder bezocht dan vorig en de metingen ervoor (zoals de Mooi Weer Spelen), of vergelijkbaar. Lichtjesavond werd door de helft van de Delftenaren bezocht. Tabel 3. Bekendheid en bezoek aan negen Delftse (muziek)festivals, vergelijking 2008, 2010, 2012 en 2015 Bezoek aan Delftse festivals Lichtjesavond DSW Schaatsbaan Mooi Weer Spelen Taptoe Delft Boekenbende Delftse muziekfestivals Jazzfestival Delft Westerpop Delft Chamber Music Festival De Koninck Bluesfestival jarigen, vergeleken met 35-plussers Cultuurparticipatie groot onder jarigen, voor de meeste culturele activiteiten Bezoek aan voorstellingen, zowel populaire cultuur als hoge cultuur, is groot onder de jongste leeftijdsgroepen. Het aandeel dat populaire cultuur bezoekt is 96% onder jarigen en 95% onder jarigen (gemiddeld 78%). Het aandeel dat hoge cultuur bezoekt is respectievelijk 59% en 58% (gemiddeld: 55%). Ook het bezoek aan bezienswaardigheden ligt relatief hoger onder de jarigen (85%), de jarigen (85%) én daarbij de jarigen (86%, gemiddeld: 80%). Van de jarigen bezocht 81% tenminste een festival in de afgelopen 12 maanden, onder jarigen is dit gemiddeld (gemiddeld 73%). Lichtjesavond werd door hen het meest bezocht (resp. 62% en 59%, gemiddeld: 50%). Alle jarigen kennen één of meer muziekfestivals, het bezoek ligt ook het hoogst onder deze doelgroep (62%, gemiddeld: 39%). Zij bezochten het meest Stukafest (35%) en Aangeschoten Wild (31%). De jarigen bezoeken vooral het Jazzfestival Delft (37%). Zowel de jarigen als de jarigen doen bovengemiddeld aan kunstzinnige activiteiten. Een aandeel van 72% van de jarigen doet een of meer kunstzinnige activiteiten, onder jarigen is dit 61% (gemiddeld: 53%). Minder bezoek aan de bibliotheek en aan (landelijke) evenementen in Delft. Bibliotheekbezoek ligt lager onder jarigen (31%) en 55-plussers (35-36%), en hoger onder jarigen en jarigen (ongeveer op de helft). Dit beeld is terug te zien bij bezoek aan DOK Delft. De jongste leeftijdsgroep bezoekt DOK Delft duidelijk het minst (27%), de jarigen en jarigen het meest (wederom ongeveer de helft). Voor de evenementen geldt dat de jarigen deze allen kennen, het bezoek ligt het laagst (85%) van alle leeftijdsgroepen (gemiddeld: 92%).

7 Minder bereid te betalen voor hun favoriete gratis evenement Het aandeel dat bereid is te betalen voor een favoriet gratis festival/evenement loopt op naar mate men ouder is (van 38% onder jarigen tot 46% onder 65-plussers). Van de jarigen is 46% niet bereid hiervoor te betalen. Andere voorkeur informatiebronnen Het aandeel dat via advertenties in lokale kranten op de hoogte gehouden wil worden van het culturele aanbod in de stad loopt op met leeftijd, van 24% onder jarigen tot 70% onder 65- plussers. De jarigen worden het liefst op de hoogte gehouden via Facebook (60%), via posters (52%), via Delft.nl (40%) of een digitale nieuwsbrief (36%). De jarigen geven de voorkeur aan via posters of via Facebook (beiden 49%), daarna via de advertenties in de lokale kranten (45%) en Delft.nl (34%). Lagere beoordeling cultureel aanbod door jarigen De jarigen geven het laagste gemiddeld cijfer aan het cultureel aanbod in Delft (6,4), de jarigen (7,0) beoordelen redelijk in overeenkomst met het gemiddelde (6,9). De jarigen geven het hoogste gemiddeld cijfer (7,1). CONCLUSIE Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van cultuurparticipatie onder de Delftenaren. De resultaten geven weer dat de cultuurparticipatie in 2015 over het algemeen weer licht is gedaald ten opzichte van de vorige meting in Delftenaren merken het bezuinigingsbeleid op de Delftse (muziek)festivals en bezoeken sommigen minder. Toch lijken er al wel tekenen van herstel te zijn, bij museumbezoek en bezoek aan lokale voorstellingen/activiteiten.

8 Inhoud Samenvatting en conclusie... 3 Samenvatting... 3 Conclusie Inleiding Aanleiding tot het onderzoek Doelstelling van het onderzoek Methode van Onderzoek Respons Opzet rapportage Resultaten Cultuurparticipatie Voorstellingen Beoordeling kwaliteit en variatie podiumkunsten Locatie concert pop-/wereldmuziek Aanbod popconcerten/live muziek Bezienswaardigheden Bibliotheekbezoek Tevredenheid aanbod DOK Delft Voorstellingen en activiteiten in Delft Festivals Delftse festivals Delftse muziekfestivals Evenementen in Delft Beoordeling huidige evenementenaanbod Bereidheid tot betalen voor favoriet evenement Kunstzinnige activiteiten Reden geen creatieve cursus of les te volgen Delftenaren die zingen of een muziekinstrument bespelen Aanbod kunstzinnige activiteiten Cultureel aanbod Informatiebron over het culturele aanbod Uitspraken over het culturele aanbod in Delft Beoordeling cultureel aanbod Suggesties ten aanzien van zaken die men mist Bijlagen Bijlage I: Extra tabellen Bijlage II: Open antwoorden

9 1. Inleiding 1.1 AANLEIDING TOT HET ONDERZOEK Het Actieplan Cultuurbereik is een door het ministerie van OCenW opgezet programma met als doel de cultuurparticipatie onder de Nederlandse burgers en specifieke doelgroepen in het bijzonder (jongeren en allochtonen) te verhogen. Eén van de inhoudelijke voorwaarden voor deelname aan het Actieplan Cultuurbereik is monitoring en evaluatie. Om de verschillende gemeenten qua vraagstelling op een lijn te krijgen is de Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (RCO) ontwikkeld. De vragenlijst van de RCO is samengesteld uit cultuurparticipatie in de algemene zin (zoals o.a. bezoek aan bibliotheken, musea en theatervoorstellingen) en cultuurparticipatie in de specifieke zin (zoals bezoek aan Delftse culturele voorzieningen en evenementen). Er is dus enerzijds een algemene vraagstelling gehanteerd en anderzijds zijn de vragen aangepast aan de lokale culturele situatie. De afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Delft is gevraagd dit onderzoek uit te voeren. 1.2 DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK In dit rapport is het doel inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de cultuurparticipatie onder Delftenaren. 1.3 METHODE VAN ONDERZOEK Aan de hand van de gestandaardiseerde vragenlijst van de RCO en de aangepaste vragen op de Delftse situatie is de cultuurparticipatie in beeld gebracht. De vragenlijst is uitgezet onder de leden van het Delft Internet Panel (18 en ouder). De resultaten van de metingen zijn op persoonsniveau gewogen, op basis van leeftijd, geslacht, wijk, en herkomst (Nederlands en niet- Nederlands) naar de werkelijke verdeling daarvan in de populatie. In dit rapport worden de cijfers van 2015 vergeleken met de cijfers van 2008, 2010 en Hierbij moet worden opgemerkt dat er sinds de meting in 2010 bij een aantal vragen een aanpassing is geweest in de methode van berekening. Indien er gevraagd wordt naar hoe vaak men iets gedaan heeft, is de grens aangepast. Zo is bijvoorbeeld de grens van beoefening van een kunstzinnige activiteit op 365 gezet (men kan dit maximaal dagelijks doen). De mensen die aangaven dit vaker gedaan te hebben, zijn op het maximale aantal gezet (in dit geval 365 keer). Voorheen werden de antwoorden van deze mensen niet meegenomen. Om de cijfers wel met die van 2008 te kunnen vergelijken, zijn de cijfers van 2008 herberekend met de nieuwe methode. Hierdoor kunnen de cijfers iets verschillen met de cijfers die in het rapport van 2008 staan. Dit zijn er meerdere vragen vernieuwd of aangepast met meer of andere antwoordcategorieën. Waar mogelijk is de vergelijking met vorige metingen gemaakt. Er wordt in dit onderzoek onder andere gekeken of er verschillen zijn tussen Delftenaren van Nederlandse en (niet-)westerse herkomst. Ten aanzien van elk burgeronderzoek (in welke vorm dan ook) valt een kanttekening te plaatsen ten aanzien van de representativiteit van de groep allochtone Delftenaren. Zelfs wanneer het onderzoek in de eigen taal zou worden afgenomen. De groep allochtonen dat lid is van het Delft Internet Panel is qua samenstelling niet representatief voor de populatie. Deze kanttekeningen moeten in acht genomen worden bij de interpretatie van de cijfers. 9

10 1.4 RESPONS Voor dit onderzoek is het Delft Internet Panel (DIP) benaderd. In Tabel 4 staat de responsberekening. De respons bedraagt 58%. Tabel 4. Responsberekening aantal uitgenodigd respons aantal respons gewogen respons % volwassenen 18 en ouder % 1.5 OPZET RAPPORTAGE In hoofdstuk 2 staan de resultaten van het onderzoek cultuurparticipatie In de eerste paragraaf wordt het bezoek van Delftenaren aan voorstellingen in Nederland en Delft besproken. In paragraaf 2.2 staan de resultaten betreffende bezoek aan bezienswaardigheden in Nederland en Delft. Paragraaf 2.3 toont het gebruik van bibliotheken, waaronder het DOK in Delft. Paragraaf 2.4 is gewijd aan het bezoek aan een aantal specifieke Delftse voorstellingen en activiteiten. De verschillende soorten Delftse festivals en evenementen worden besproken in paragraaf 2.5, waarbij de bekendheid, het bezoek en het oordeel van bezoekers uiteengezet worden. Paragraaf 2.6 geeft de resultaten qua deelname aan diverse kunstzinnige activiteiten, zoals tekenen of zingen. In paragraaf 2.7 wordt het cultuuraanbod beoordeeld met een cijfer en een zestal stellingen. Ook wordt er gekeken welke informatiebronnen de voorkeur krijgen van de Delftenaren om op de hoogte te blijven van het cultuuraanbod. Tot slot worden suggesties ten aanzien van ontbrekend of gemist cultuuraanbod op een rij gezet, zoals ook de opmerkingen die men nog geeft over cultuur. In de bijlagen van dit rapport staan extra tabellen en alle open antwoorden. 10

11 2. Resultaten Cultuurparticipatie Dit hoofdstuk bevat de resultaten van het onderzoek cultuurparticipatie Per onderdeel worden de resultaten uitgesplitst naar achtergrondgegevens en bekijken we de trend vanaf VOORSTELLINGEN Tabel 5 toont het aandeel van de Delftenaren van 18 en ouder dat de afgelopen 12 maanden naar een voorstelling is geweest in Nederland en daarbij hoe vaak zij gemiddeld in een een voorstelling hebben bezocht. In Tabel 6 staat het aandeel bezoekers van voorstellingen dat tenminste één voorstelling in Delft heeft gezien, met daarbij het gemiddeld aantal bezoeken in Delft. Tabel 5. Bezoek aan voorstellingen (max. 100 per )*, Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan voorstellingen Gem. aantal bezoeken in Nederland Bioscoop 60 3,7 Filmhuis 33 4,6 Cabaret of kleinkunst 30 2,2 Concert pop-/wereldmuziek 29 3,2 Toneelvoorstelling 26 2,7 Concert klassieke muziek 22 3,4 Jazz-/Bluesconcert 18 1,9 Uitvoering van een koor 17 1,9 Musical 16 1,4 Ballet-/Dansvoorstelling 12 1,8 Lezing over kunst(geschiedenis) 11 3,1 Dance-/Houseparty 8 4,3 Literaire bijeenkomst 7 1,9 Opera of operette 6 2,0 Concert harmonie, fanfare, brassband 6 2,1 één of meer voorstellingen 84 10,8 * deze tabel bevat het totaal aan bezoek aan voorstellingen in heel Nederland, inclusief Delft Tabel 6. Bezoek aan voorstellingen in Delft (max. 100 per ), Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan voorstellingen in Delft * Gem. aantal bezoeken in Delft Bioscoop 92 3,3 Filmhuis 92 4,5 Cabaret of kleinkunst 78 2,0 Concert pop-/wereldmuziek 45 2,0 Toneelvoorstelling 67 2,3 Concert klassieke muziek 45 2,0 Jazz-/Bluesconcert 75 1,5 Uitvoering van een koor 69 1,6 Musical 14 1,3 Ballet-/Dansvoorstelling 34 1,4 Lezing over kunst(geschiedenis) 61 3,2 Dance-/Houseparty 49 3,0 Literaire bijeenkomst 72 1,9 Opera of operette 19 1,5 Concert harmonie, fanfare, brassband 77 1,5 één of meer voorstellingen ** 93 6,6 * percentage berekend op de groep Delftenaren die min. één bepaalde voorstelling in Nederland heeft bezocht ** berekend op de groep Delftenaren die min. één voorstelling in Nederland heeft bezocht 11

12 Ruim acht van de tien Delftenaren (84%) bezoeken één of meer voorstellingen in het afgelopen. Vrijwel al deze bezoekers hebben tenminste één voorstelling in Delft bezocht (93%). Bezoekers gaan gemiddeld 10,8 keer per naar een voorstelling, gemiddeld 6,6 keer in Delft. De bioscoop wordt door de grootste groep Delftenaren bezocht. Zes van de tien Delftenaren bezoeken de bioscoop, waarvan bijna iedereen (92%) ook een bioscoop in Delft heeft bezocht. Bioscoopbezoekers gaan gemiddeld 3,7 keer per naar de film, waarvan 3,3 keer in Delft. Een derde deel van de respondenten bezocht in de afgelopen 12 maanden het filmhuis, waarvan vrijwel iedereen een keer in Delft (92%). Zij deden dit gemiddeld 4,6 keer, waarvan 4,5 keer in Delft. Drie van de tien Delftenaren gingen gemiddeld 2,2 keer naar een cabaret of kleinkunst voorstelling. Ruim drie kwart van hen bezocht een dergelijke voorstelling in Delft, gemiddeld 2,0 keer. Tabel 7 toont het bezoek aan voorstellingen uitgesplitst naar leeftijd. Vrijwel alle jarigen en jarigen bezochten tenminste één voorstelling in Nederland in het afgelopen. Bezoek aan de bioscoop neemt af naarmate men ouder is (van 89% onder jarigen tot 42% onder 65-plussers). Bezoek aan het filmhuis is relatief hoog onder jarigen (44%) en jarigen (38%). Cabaret wordt bovengemiddeld bezocht door de jarigen, de jarigen en de jarigen. Zowel de jarigen als de 65-plussers bezoeken bovengemiddeld concerten met klassieke muziek (resp. 33% en 31%). Tabel 7. Bezoek aan voorstellingen (max. 100 per ), naar leeftijd totaal (n=1.148) (n=81) (n=165) (n=189) (n=220) (n=210) 65+ (n=283) Bioscoop Filmhuis Cabaret of kleinkunst Concert pop-/wereldmuziek Toneelvoorstelling Concert klassieke muziek Jazz-/bluesconcert Uitvoering van een koor Musical Ballet-/Dansvoorstelling Lezing over kunst(geschiedenis) Dance-/Houseparty ,2 Literaire bijeenkomst Opera of operette Concert harmonie, fanfare, brassband één of meer voorstellingen Over het algemeen worden voorstellingen door meer vrouwen (87%) dan mannen (80%) bezocht. Dit geldt vooral voor een ballet-/dansvoorstelling (17%; mannen: 7%), de bioscoop (64%; mannen: 56%) en cabaret (34%; mannen: 27%). Vrouwen bezoeken ook relatief meer een musical, het filmhuis, een concert klassieke muziek en een toneelvoorstelling (verschil met mannen telkens 6%). Mannen bezoeken relatief meer een dance-/houseparty (12%; vrouwen: 5%). Nederlandse Delftenaren bezoeken relatief meer een toneelvoorstelling (28%), een concert pop-/ wereldmuziek (31%), een concert klassieke muziek (23%) of een musical (17%) dan Delftenaren van (niet-)westerse herkomst (respectievelijk 19%, 23%, 17% en 12%). Delftenaren van (niet-)westerse herkomst bezochten de bioscoop relatief meer (65%) dan Nederlandse Delftenaren (59%). 12

13 Over het algemeen geldt dat hoe hoger Delftenaren zijn opgeleid, hoe groter het aandeel van deze groep is dat één of meer voorstellingen heeft bezocht (oplopend van 64% onder laagopgeleiden, 83% onder midden opgeleiden tot 89% onder hoogopgeleiden). Het bezoekersdeel loopt op naarmate men hoger is opgeleid voor de voorstellingen: bioscoop, filmhuis, cabaret, concert pop-/ wereldmuziek, toneel, concert klassieke muziek, jazz-/bluesconcert, uitvoering van een koor, lezing over kunst(geschiedenis), een literaire bijeenkomst of opera. Ook balletvoorstellingen worden vooral door hoogopgeleiden (17%) bezocht, dancefeesten vooral door midden opgeleiden (12%). Musicals worden meer door laag- en hoogopgeleiden (19-18%) bezocht dan door midden opgeleiden (13%). De tabellen met bovengenoemde data zijn te vinden in Bijlage I. Soort cultuur Er is ook een onderscheid gemaakt tussen hoge cultuur en populaire cultuur. Hoge cultuur: toneelvoorstelling, concert klassieke muziek, opera/operette, uitvoering koor, jazz-/bluesconcert, ballet-/dansvoorstelling, literaire bijeenkomst en lezing over kunst(geschiedenis). Populaire cultuur: cabaret of kleinkunst, concert harmonie/fanfare, concert pop-/ wereldmuziek, dance-/houseparty, musical en film in bioscoop of filmhuis. Populaire cultuur werd het meest bezocht. Acht van de tien Delftenaren hebben het afgelopen een voorstelling bezocht die valt onder de noemer populaire cultuur (78%). Ruim de helft van de Delftenaren bezocht een voorstelling onder de noemer hoge cultuur (55%). Vrouwen bezoeken zowel meer populaire cultuur (81%) als hoge cultuur (58%) dan mannen (respectievelijk 76% en 53%). Uitgesplitst naar leeftijd valt op dat deelname aan populaire cultuur afneemt naarmate men ouder is (van 96% onder jarigen tot 63% onder 65-plussers). Bezoek aan hoge cultuur is relatief laag onder jarigen (49%) en de jarigen (53%), gemiddeld onder de jarigen (55%) en relatief hoog onder de jarigen (59%) en de jarigen en 65-plussers (beiden 58%). Zowel het aandeel dat populaire cultuur bezoekt als het aandeel dat hoge cultuur bezoekt neemt toe naarmate men hoger is opgeleid. Bezoek aan populaire cultuur neemt toe van 61% bij laagopgeleiden tot 83% bij hoogopgeleiden en bezoek aan hoge cultuur neemt toe van 35% bij laagopgeleiden tot 62% bij hoogopgeleiden. Er treden geen grote verschillen op naar herkomst. Vergelijking andere metingen Tabel 8 geeft een overzicht van het bezoek aan voorstellingen in Nederland en Delft, in 2008, 2010, 2012 en Sinds 2010 zijn de bezoeken aan bioscoop en filmhuis geïnventariseerd in losse items. Het aandeel dat voorstellingen heeft bezocht is sinds 2008 met 5% gedaald. De bezoekfrequentie (zowel in Nederland als in Delft) is dit lager dan de voorgaande jaren. Bij vrijwel alle voorstellingen zien we dat zij dit door een kleiner deel van de Delftenaren bezocht zijn dan de voorgaande metingen. Enkel bij het concert klassieke muziek, de lezing over (kunst)geschiedenis en de opera blijft het bezoek vrijwel stabiel. Vergeleken met 2008 is de afname in bezoek 5% of meer bij de voorstellingen: bioscoop, filmhuis, concert pop-/wereldmuziek, toneelvoorstelling, jazz-/bluesconcert, concert harmonie, fanfare, brassband. 13

14 Tabel 8. Bezoek aan voorstellingen, vergelijking 2008, 2010, 2012 en 2015 Bezoek voorstellingen Gem. Gem. Bezoek Gem. Gem. Bezoek Gem. Gem. Bezoek Gem. bezoek bezoek voorstellingen bezoek bezoek voorstel- bezoek bezoek voorstel- bezoek NL Delft NL Delft lingen NL Delft lingen NL Bioscoop ,3 4,6 62 5,3 4,3 60 3,7 3,3 Filmhuis ,1 3,9 37 4,3 3,8 33 4,6 4,5 Bioscoop/filmhuis* 73 5,4 4,5 73 7,0 6, Cabaret of kleinkunst 34 2,6 2,4 35 2,4 2,2 29 2,4 2,2 30 2,2 2,0 Concert pop-/ wereldmuziek 34 3,8 1,8 38 2,9 2,0 32 2,9 1,8 29 3,2 2,0 Toneelvoorstelling 32 3,2 2,7 34 2,7 2,3 29 2,9 2,4 26 2,7 2,3 Concert klassieke muziek 21 3,3 1,9 22 3,1 2,2 21 2,9 2,0 22 3,4 2,0 Jazz-/Bluesconcert 25 1,9 1,5 23 1,9 1,5 22 2,1 1,8 18 1,9 1,5 Uitvoering van een koor 20 1,9 1,7 22 1,7 1,5 19 2,0 1,8 17 1,9 1,6 Musical 19 1,7 1,2 21 1,5 1,2 18 1,6 1,3 16 1,4 1,3 Ballet- /Dansvoorstelling 14 2,1 1,6 15 2,0 1,7 14 2,0 1,7 12 1,8 1,4 Lezing over kunst(geschiedenis) 9 2,7 2,4 10 3,4 2,9 10 2,5 2,9 11 3,1 3,2 Dance-/Houseparty 11 5,1 4,1 13 6,8 4,9 8 7,1 4,6 8 4,3 3,0 Literaire bijeenkomst 9 2,0 1,8 9 5,1 5,3 8 1,9 1,8 7 1,9 1,9 Opera of operette 6 1,9 1,1 6 2,0 1,0 6 2,3 1,4 6 2,0 1,5 Concert harmonie, fanfare, brassband 14 1,6 1,3 9 1,6 1,5 10 2,2 1,4 6 2,1 1,5 één of meer voorstellingen 89 12,0 7, ,6 9, ,3 7, ,8 6,6 * bioscoop/filmhuis in 2008 als 1 item gevraagd, cijfers 2010 berekend door optelling van bezoekfrequenties losse items Gem. bezoek Delft 14

15 2.1.1 Beoordeling kwaliteit en variatie podiumkunsten De respondenten zijn gevraagd om een oordeel te geven in de vorm van een rapportcijfer over de kwaliteit van de podiumkunsten in Delft en zo ook de variatie in het aanbod. In de vragenlijst is aangegeven wat we onder podiumkunsten verstaan: live uitvoeringen van muziek, toneel, cabaret, musical, opera, ballet, moderne dans. Men kon aangeven het niet te weten. De Delftenaren beoordelen de kwaliteit van de podiumkunsten met een 7,3 gemiddeld. De variatie in het aanbod krijgt een 7,1 gemiddeld. Op beide items geeft ruim een derde aan: weet niet. Tabel 9. Gemiddeld cijfer over de kwaliteit en variatie in het aanbod van de podiumkunsten gemiddeld n cijfer % weet cijfer gegeven niet De kwaliteit van de podiumkunsten 7, De variatie in het aanbod van de podiumkunsten 7, Er treden nauwelijks verschillen op naar geslacht, leeftijd, herkomst en opleidingsniveau. Bewoners van de wijk Buitenhof geven een lager cijfer aan beide aspecten (kwaliteit: 6,8; variatie: 6,6), een half punt lager dan gemiddeld. 15

16 2.1.2 Locatie concert pop-/wereldmuziek Aan de bezoekers die aangeven in de afgelopen 12 maanden in Delft een concert pop-/wereldmuziek te hebben bezocht, is gevraagd waar dit was. Figuur 1 geeft de resultaten weer. Men kon meerdere antwoorden geven. Zes van de tien bezoekers hebben een concert pop-/wereldmuziek bezocht bij een festival, evenement of project. Ruim vier van de tien bezoekers bezochten zo n concert bij Theater de Veste. Telkens een tiende deel maakte zo een concert mee bij de Koornbeurs of bij een vereniging, club, gezelschap. Door een vijfde deel van de respondenten wordt nog een andere locatie genoemd: in een café (diverse cafés genoemd), Rietveldtheater, Floratheater, Velvet, synagoge. Alle open antwoorden staan in Bijlage II. Figuur 1 16

17 2.1.3 Aanbod popconcerten/live muziek Aan alle respondenten is gevraagd of er in Delft voldoende aanbod van popconcerten of live muziek is, zie Figuur 2. De helft vindt het aanbod popconcerten/live muziek (zeer) voldoende. Ruim een tiende reageert neutraal (12%). Er zijn ook respondenten die het aanbod (zeer) onvoldoende vinden (16%). Bijna een kwart geeft aan het niet te weten. Is er in Delft volgens u voldoende aanbod van popconcerten/live muziek? (n=1.120) weet niet 23% (zeer) voldoende 49% (zeer) onvoldoende 16% voldoende noch onvoldoende 12% Figuur 2 17

18 Er treden verschillen op tussen de leeftijdsgroepen in de beoordeling van het aanbod van popconcerten/live muziek, zie Figuur 3. Onder de jarigen en jarigen ligt het aandeel dat het aanbod (zeer) voldoende vindt rond de 60%. De doelgroep die het meest aangeeft aanbod te missen bestaat uit de jarigen (23%), gevolgd door de jarigen en de jarigen. De helft van de 65-plussers geeft aan het niet te weten, onder de jarigen is dit aandeel een kwart. Figuur 3 Delftenaren van (niet-)westerse herkomst zijn in mindere mate positief over de omvang van het aanbod popconcerten/live muziek (41% geeft aan (zeer) voldoende ), dan Nederlandse Delftenaren (51%). Zij hebben zowel meer neutraal als negatief gereageerd. Het aandeel dat vindt dat er (zeer) voldoende aanbod is, loopt op naarmate men hoger is opgeleid, namelijk van 37% onder laagopgeleiden tot 52% onder hoogopgeleiden. Het aandeel weet niet is onder laagopgeleiden het grootst (33%). Er treedt nauwelijks verschil op naar geslacht. 18

19 2.2 BEZIENSWAARDIGHEDEN Acht van de tien respondenten (18 en ouder) bezochten, in de afgelopen 12 maanden, tenminste één bezienswaardigheid in Nederland. Hiervan bezocht het merendeel tenminste één bezienswaardigheid in Delft (70%). Gemiddeld bezocht men 13,3 maal een bezienswaardigheid in Nederland, waarvan 4,1 keer in Delft. Tabel 10. Bezoek aan bezienswaardigheden*, Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan bezienswaardigheden Gem. aantal bezoeken in Nederland Bezienswaardige gebouwen 72 8,1 Musea 68 5,0 Galerie, atelier 33 3,6 Archief 8 2,4 één of meer bezienswaardigheden 80 13,3 * deze tabel bevat het totaal aan bezoek aan bezienswaardigheden in heel Nederland, inclusief Delft Tabel 11. Bezoek aan bezienswaardigheden in Delft, Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan bezienswaardigheden in Delft * Gem. aantal bezoeken in Delft Bezienswaardige gebouwen 59 2,8 Musea 52 1,6 Galerie, atelier 66 2,0 Archief 62 1,9 één of meer bezienswaardigheden ** 70 4,1 * percentage berekend op de groep Delftenaren die min. één bepaalde bezienswaardigheid in Nederland heeft bezocht ** berekend op de groep Delftenaren die min. één bezienswaardigheid in Nederland heeft bezocht Ruim zeven van de tien Delftenaren bezochten één of meer bezienswaardige gebouwen, hiervan bezocht 59% bezienswaardige gebouwen in Delft. Men bezocht de gebouwen gemiddeld 8,1 keer in het afgelopen. Gebouwen in Delft werden 2,8 keer bezocht. Musea werden gemiddeld 5,0 keer bezocht door ruim twee derde van de Delftenaren. Musea in Delft werden door ruim de helft van deze groep museumbezoekers bezocht. Zij deden dit gemiddeld 1,6 keer in het afgelopen. Een derde deel van de Delftenaren bezocht in de afgelopen 12 maanden een galerie of atelier (gemiddeld 3,6 keer), waarvan tweederde deel gemiddeld 2,0 keer een galerie of atelier in Delft. 19

20 Bezoek aan bezienswaardigheden ligt relatief hoger onder de jarigen, de jarigen en de jarigen, zie Tabel 12. Bezienswaardige gebouwen krijgen bovengemiddeld bezoek van de jarigen (81%), de jarigen (78%) en de jarigen (77%). De jarigen (76%) en de jarigen (74%) bezoeken musea bovengemiddeld. Het aandeel dat wel eens een galerie of atelier bezoekt is bijna vier op de tien onder 55-plussers. Een aandeel van 15% van de jarigen bezoekt het archief. Tabel 12. Bezoek aan bezienswaardigheden, naar leeftijd totaal (n=1.117) (n=78) (n=162) (n=178) (n=215) (n=206) 65+ (n=277) Bezienswaardige gebouwen Musea Galerie, atelier Archief één of meer bezienswaardigheden Het bezoek aan één of meer bezienswaardigheden loopt op van 50% onder laagopgeleiden, naar 80% onder midden opgeleiden, tot 88% onder hoogopgeleiden. Ditzelfde patroon is te zien bij de onderdelen bezienswaardige gebouwen (laag: 42%, midden: 74% en hoog: 80%), musea (laag: 31%, midden: 65% en hoog: 79%) en bezoek aan een galerie of atelier (laag: 11%, midden: 29% en hoog: 41%). Uitgesplitst naar geslacht en herkomst treden nauwelijks verschillen op. De tabellen naar achtergrondgegevens staan in Bijlage I. 20

21 In Tabel 13 geeft het overzicht van bezoek aan bezienswaardigheden in 2008, 2010, 2012 en Het aandeel dat tenminste één bezienswaardigheid bezocht is dit hoger (80%) dan in 2012 (78%), maar lager dan de jaren 2010 en 2008 (83%). De bezoekfrequentie ligt lager dan in 2012, maar vooral voor locaties in Delft hoger dan in 2010 en De toename in bezoek vergeleken met vorige meting wordt vooral veroorzaakt door een grotere groep die musea bezoekt (+4%), ook het bezoek aan het archief nam iets toe (+2%). Bezoek aan een galerie of atelier nam vergeleken met 2012 verder af (-5%). Tabel 13. Bezoek aan bezienswaardigheden, vergelijking 2008, 2010, 2012 en 2015 Bezoek bezienswaardigheden Gem. Gem. Bezoek Gem. Gem. Bezoek Gem. Gem. Bezoek Gem. aantal aantal beziens- aantal aantal beziens- aantal aantal beziens- aantal bezoek Bezoek waardig- bezoek Bezoek waardig- bezoek Bezoek waardig- bezoek NL Delft heden NL Delft heden NL Delft heden NL Bezienswaardige gebouwen 77 8,4 3,0 75 7,7 2,8 72 8,9 2,8 72 8,1 2,8 Musea 64 4,6 1,8 69 4,7 1,9 64 5,1 1,9 68 5,0 1,6 Galerie, atelier 41 3,5 2,2 45 3,7 2,3 38 3,7 2,1 33 3,6 2,0 Archief 9 2,6 2,3 8 1,9 1,7 6 5,5 6,1 8 2,4 1,9 één of meer bezienswaardigheden 83 13,2 3, ,0 3, ,6 4, ,3 4,1 Gem. aantal Bezoek Delft 21

22 2.3 BIBLIOTHEEKBEZOEK Delftenaren van 18 en ouder konden aangeven of zij in de afgelopen 12 maanden DOK Delft en/of een andere bibliotheek bezochten. Bijna vier van de tien Delftenaren bezochten DOK Delft. Zij deden dit gemiddeld 12,2 keer, zie Tabel 14. Er werden ook bibliotheken elders bezocht, door 6% van de respondenten. Tabel 14. Bezoek aan bibliotheken (max. 100 per per bibliotheek), Delftenaren 18 en ouder Aantal resp. dat een bibliotheek bezocht Bezoek aan een bibliotheek Gem. aantal bezoeken DOK Delft ,2 elders ,8 één of meer bibliotheken bezocht* ,2 * niet een schoolbibliotheek Bibliotheekbezoek ligt lager onder jarigen (31%) en 55-plussers (35-36%), en hoger onder jarigen en jarigen (ongeveer op de helft). Dit beeld is terug te zien bij bezoek aan DOK Delft. De jongste leeftijdsgroep bezoekt duidelijk het minst (27%), de jarigen en jarigen het meest (wederom ongeveer de helft). Tabel 15. Bezoek aan bibliotheken (max. 100 per per bibliotheek), naar leeftijd totaal (n=1.114) (n=78) (n=162) (n=177) (n=215) (n=206) 65+ (n=276) DOK Delft elders één of meer bibliotheken bezocht* * niet een schoolbibliotheek Het aandeel vrouwen dat tenminste één bibliotheek heeft bezocht is 47%, terwijl dit aandeel onder mannen 34% is. Dit verschil wordt voornamelijk verklaard door bezoek aan DOK Delft (mannen: 31%; vrouwen: 46%). Bezoek aan bibliotheken is hoger onder Nederlandse Delftenaren (42%) dan onder (niet-)westerse Delftenaren (36%). Voor DOK Delft geldt hetzelfde (Nederlands: 40%; (niet-)westers: 35%). Bibliotheekbezoek neemt toe naarmate men hoger is opgeleid (laag: 29%, midden: 33% en hoog: 48%). Hetzelfde geldt voor bezoek aan DOK Delft (laag: 29%, midden: 32% en hoog: 45%) en bibliotheken elders. De tabellen met percentages naar de achtergrondkenmerken zijn te vinden in Bijlage I. In Tabel 16 vergelijken we het bezoek aan bibliotheken in de jaren 2008, 2010, 2012 en Voorgaande metingen werd het bibliotheekbezoek bevraagd in de context van meerdere uitleenvoorzieningen. Het aandeel dat in de afgelopen 12 maanden één of meer bibliotheken heeft bezocht is afgenomen van 56% in 2010 tot 40% in Ook de bezoekfrequenties zijn dit lager dan in de voorgaande jaren. Tabel 16. Bezoek aan een bibliotheek*, vergelijking 2008, 2010, 2012 en Bezoek bibliotheek Gem. aantal bezoek totaal 14,5 14,9 14,5 13,2 Gem. aantal bezoek DOK Delft 13,4 14,0 13,8 12,2 * niet een schoolbibliotheek 22

23 2.3.1 Tevredenheid aanbod DOK Delft Specifiek voor DOK Delft is er gevraagd aan de bezoekers of zij tevreden zijn over het aanbod. Het overgrote deel is (zeer) tevreden over het aanbod van DOK Delft (84%). Een tiende reageert neutraal. Ook is een kleine groep (zeer) ontevreden over het aanbod (6%). Figuur 4 Respondenten die aangeven (zeer) ontevreden te zijn over het aanbod bij DOK Delft, zijn gevraagd om hun antwoord toe te lichten. Een aantal van 32 heeft een toelichting gegeven. Zij noemen vooral: minder aanbod voor volwassenen, weinig actuele boeken, steeds minder literatuur, boeken, hetzelfde geldt voor muziek, films, graphic novels, tijdschriften, deze verdwijnen uit de collectie, aanbod wetenschap-/ informatieboeken te beperkt, weinig oude boeken. Alle toelichtingen staan in Bijlage II. Naar leeftijd valt op dat de jarigen meer (zeer) tevreden zijn (93%), dan 65-plussers (76%). De 65-plussers reageren meer neutraal (16%). Geen enkele jarige is (zeer) ontevreden over het aanbod van DOK Delft. Het aandeel dat (zeer) tevreden is over het aanbod is het hoogst onder laagopgeleiden (87%), en het laagst onder midden opgeleiden (81%). De hoogopgeleiden komen overeen met het gemiddelde. Er treedt nauwelijks verschil op naar geslacht of herkomst. 23

24 2.4 VOORSTELLINGEN EN ACTIVITEITEN IN DELFT Bijna driekwart van de Delftenaren van 18 en ouder heeft tenminste één Delftse voorstelling of activiteit bezocht in het afgelopen, zie Tabel 17. Gemiddeld bezochten zij 12,0 keer een Delftse voorstelling of activiteit. Tabel 17. Bezoek aan Delftse voorstellingen of activiteiten, Delftenaren 18 en ouder Bezoek aan voorstellingen of activiteiten Gem. aantal bezoeken Theater de Veste 40 3,0 Lumen 31 4,9 Museum Prinsenhof 30 1,5 Science Center 18 1,6 Prinsenkwartier 17 2,7 De VAK 17 7,6 Lijm & Cultuur 16 1,5 Rietveldtheater 16 2,0 Buurthuis of wijkcentrum 13 9,5 Kadmium 9 2,7 Koornbeurs 7 2,8 World Art Delft 6 1,4 38CC 6 2,2 Gemeentearchief 5 1,8 Floratheater 5 1,9 Ciccionina 4 5,3 De Flits 3 1,5 Live op Jan s Dienblad 2 2,0 Falie Bagijnhoftheater 1 2,3 SPOD 1 11,8 anders, namelijk 10 5,1 één of meer voorstellingen of activiteiten 74 12,0 Theater de Veste is bezocht door vier van de tien Delftenaren, Lumen en Museum Prinsenhof door drie van de tien. Het buurthuis of wijkcentrum werd veelvuldig bezocht, gemiddeld 9,5 keer. Het was ook mogelijk om andere voorstellingen of activiteiten te noemen. Een aandeel van 10% heeft dit gedaan. Men noemt vooral: bioscoop Pathé, diverse café s, kerken (o.a. de Oude en Nieuwe kerk), Bacinol, atelierroute, diverse galeries, het Blues- en Jazzfestival, de Mooi Weer Spelen en andere festivals, de Porceleyne fles, de Markt, het Vermeercentrum, Zomerfestival. In Bijlage II staan alle antwoorden. 24

25 Tabel 18 geeft het bezoek aan Delftse voorstellingen of activiteiten naar leeftijd. Het aandeel dat tenminste één voorstelling of activiteit bezocht in de afgelopen 12 maanden is het hoogst onder jarigen (85%) en het laagst onder jarigen (66%). De jarigen bezoeken bovengemiddeld het Science Center, Lijm & Cultuur, het Rietveldtheater, Koornbeurs, Gemeentearchief, Ciccionina en Live op Jan s Dienblad. Tabel 18. Bezoek aan Delftse voorstellingen of activiteiten, naar leeftijd totaal (n=1.109) (n=78) (n=162) (n=175) (n=214) (n=204) 65+ (n=275) Theater de Veste Lumen Museum Prinsenhof Science Center Prinsenkwartier De VAK Lijm & Cultuur Rietveldtheater Buurthuis of wijkcentrum Kadmium Koornbeurs World Art Delft CC Gemeentearchief Floratheater Ciccionina De Flits Live op Jan s Dienblad ,3 Falie Bagijnhoftheater SPOD anders, namelijk één of meer voorstellingen of activiteiten Relatief meer vrouwen bezoeken één of meer voorstellingen of activiteiten (76%) dan mannen (71%). De VAK (22%), Lumen (36%), Theater de Veste (44%), Museum Prinsenhof (33%), Prinsenkwartier (20%) en het Rietveldtheater (18%) worden meer door vrouwen bezocht dan door mannen (respectievelijk 12%, 26%, 35%, 28%, 15% en 13%), op volgorde van de grootte van het verschil. Lumen (33%) wordt door relatief meer Nederlandse Delftenaren bezocht dan door (niet-)westerse Delftenaren (23%). Hetzelfde geldt voor de Koornbeurs (Nederlands: 9%, (niet-)westers: 1%) en Rietveldtheater (Nederlands: 17%; (niet-)westers: 12%). Voor het Science Center geldt het omgekeerde (Nederlands: 17%; (niet-)westers: 23%). Het aandeel dat tenminste één voorstelling of activiteit heeft bezocht in de afgelopen 12 maanden loopt op naarmate men hoger is opgeleid (laag: 54%, midden: 73% en hoog: 79%). Dit patroon geldt ook voor de meeste Delftse voorstellingen zoals: Theater de Veste, Lumen, Prinsenkwartier, De VAK, het Rietveldtheater en 38CC. De toenames bij deze voorstellingen liggen tussen de 7% en 23%. Museum Prinsenhof en Kadmium worden voornamelijk door hoogopgeleiden bezocht (resp. 36% en 13%). Bezoek aan buurthuis of wijkcentrum is juist het hoogst onder laagopgeleiden (17%). Midden opgeleiden bezoeken relatief meer de Koornbeurs (13%) en ook Lijm & Cultuur (18%). Lijm & Cultuur wordt ook veel door hoogopgeleiden bezocht (17%; laag: 9%). Zie Bijlage I voor de tabellen naar achtergrondkenmerken. 25

26 Tabel 19 en Figuur 5 op de volgende pagina, geven een overzicht van het bezoek aan Delftse voorstellingen en activiteiten in de jaren 2008, 2010, 2012 en Alleen de Delftse voorstellingen en activiteiten die in alle vier de jaren onderzocht zijn staan weergegeven. Het aandeel dat tenminste één bezoek bracht aan een Delftse voorstelling of activiteit ligt dit tussen 2012 en 2010 in (74%) en is vergelijkbaar met De bezoekfrequentie (12,0 keer) is verreweg het hoogst van de vier metingen. De VAK is vaker bezocht dan in 2012, zoals ook Ciccionina. Tabel 19. Bezoek aan voorstelling en activiteiten in Delft, vergelijking 2008, 2010, 2012 en * 2010** 2012** 2015*** Bezoek voorstellingen of activiteiten Gem. aantal bezoek Bezoek voorstellingen of activiteiten Gem. aantal bezoek Bezoek voorstellingen of activiteiten Gem. aantal bezoek Bezoek voorstellingen of activiteiten Theater de Veste 45 4,0 44 3,7 39 3,5 40 3,0 Museum Prinsenhof 25 1,7 29 1,7 29 1,7 30 1,5 De VAK 17 6,7 18 5,4 15 5,8 17 7,6 Buurthuis of wijkcentrum 18 9, , ,7 13 9,5 World Art Delft 2 1,3 7 1,5 6 1,4 6 1,4 Gemeentearchief 6 1,8 4 1,4 4 3,8 5 1,8 Gem. aantal bezoek Lijm & Cultuur 23 1,8 18 1,6 16 1,5 Science Center 10 1,3 17 1,5 18 1,6 Ciccionina 10 5,1 6 3,7 4 5,3 38CC 4 1,6 4 1,8 6 2,2 één of meer voorstellingen of activiteiten 75 9, ,7 71 8, ,0 * Het Techniek Museum, BacinolEXPO, het Floratheater of De Nieuwe Amateur en het World Art Centre zijn niet opgenomen omdat deze alleen zijn onderzocht in De bijbehorende cijfers zijn wel meegenomen in de percentages en gemiddelden voor bezoek aan één of meer voorstellingen of activiteiten. ** In 2010 en 2012 zijn ook bevraagd: Museum Nusantara, Lambert van Meerten, Poppodium Speakers, Theaternetwerk en De Nieuwe Academie. De bijbehorende cijfers zijn wel meegenomen in de percentages en gemiddelden voor bezoek aan één of meer voorstellingen of activiteiten. *** Dit zijn ook bevraagd: Lumen, Prinsenkwartier, Rietveldtheater, Kadmium, Koornbeurs, Floratheater, De Flits, Live op Jan s Dienblad, Falie Bagijnhoftheater, SPOD. De bijbehorende cijfers zijn wel meegenomen in de percentages en gemiddelden voor bezoek aan één of meer voorstellingen of activiteiten. 26

27 Figuur 5 laat zien dat er voor twee activiteiten sprake is van een toename in bezoek. Het bezoek aan het Science Center is toegenomen met 8% sinds 2010 (tot 18% in 2015). Het aandeel dat het Museum Prinsenhof bezoekt, steeg met 5% sinds 2008 (tot 30% in 2015). Figuur 5 27

28 2.5 FESTIVALS Dit zijn er meer festivals voorgelegd aan de respondenten tijdens het onderzoek. Voor de overzichtelijkheid was de vraagstelling in drie delen opgesplitst. Deze opsplitsing houden we ook aan in de rapportage: 1. Delftse festivals, 2. Delftse muziekfestivals, 3. Evenementen in Delft Delftse festivals Vrijwel iedereen is bekend met één of meer Delftse festivals. Bijna driekwart van de Delftenaren heeft tenminste één van de Delftse festivals bezocht in de afgelopen 12 maanden. De Lichtjesavond is bekend bij vrijwel iedereen. De DSW Schaatsbaan, de Mooi Weer Spelen, Taptoe Delft en Varend Corso zijn bekend bij (bijna) negen op de tien Delftenaren. Ruim driekwart kent de Opening OWee. Lichtjesavond wordt door de helft van de Delftenaren bezocht, het Varend Corso door een derde deel. Ongeveer drie van de tien Delftenaren bezoeken de DSW Schaatsbaan en de Mooi Weer Spelen. Taptoe Delft krijgt ondanks de grote bekendheid een relatief laag aantal bezoekers (7%). Figuur 6 28

29 Van de jarigen bezocht 81% tenminste één festival in de afgelopen 12 maanden. Lichtjesavond werd door deze doelgroep het meest bezocht (62%). Tabel 20. Bekendheid en bezoek Delftse festivals, naar leeftijd totaal (n=1.107) (n=78) (n=162) (n=175) (n=214) (n=203) 65+ (n=274) Lichtjesavond bekend bezoek DSW Schaatsbaan bekend bezoek Mooi Weer Spelen bekend bezoek Taptoe Delft bekend bezoek Varend Corso bekend bezoek Opening OWee bekend bezoek Delft Serveert bekend bezoek Delft Fringe Festival bekend bezoek Boekenbende bekend bezoek TEDxDelft bekend bezoek International Festival of Technology bekend bezoek Blikopener bekend bezoek Delft Moves bekend bezoek Dichter bij de Bar bekend bezoek ,5 3 1 één of meer festivals bekend bezoek

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10% 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%.

RESPONS Er zijn panelleden benaderd. Van hen hebben er de vragenlijst ingevuld. Dit resulteert in een respons van 61%. Samenvatting Parkeren 2016 Cluster Ruimte en Economie/afdeling Advies heeft O&S gevraagd een onderzoek naar parkeren uit te zetten onder de leden van het Delft Internet Panel (DIP). In april 2016 is het

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Evenementen in Hoek van Holland - 2009

Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 Evenementen in Hoek van Holland - 2009 René van Duin & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2009 In opdracht van deelgemeente Hoek

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Gemeente Enkhuizen Januari 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1815 Datum : Januari 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden

Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Evaluatie hinder bij wegwerkzaamheden Projectnummer: 10203 In opdracht van: Dienst Infrastructuur, Verkeer en Vervoer drs. Merijn Heijnen dr. Willem Bosveld Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009

Cultuur in Oost. Cultuuronderzoek in Utrecht Oost. Rapportage: Drs. D.L. van der Veen. Utrecht, maart 2009 Cultuur in Oost Cultuuronderzoek in Utrecht Oost Rapportage: Drs. D.L. van der Veen Utrecht, maart 2009 In opdracht van de bewonerswerkgroep Cultuur in Oost` Onderzoeksbureau LABYRINTH Ondiep Zuidzijde

Nadere informatie

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer

Rapportage onderzoek communicatie en informatie. communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken. de Bibliotheek Deventer voor bibliotheken Rapportage onderzoek communicatie en informatie De mening van klanten over de communicatiemiddelen en informatievoorziening van bibliotheken de Bibliotheek Deventer Inhoud Beschrijving

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Cultuurpodia in Enschede September 2011

Cultuurpodia in Enschede September 2011 Cultuurpodia in Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente Enschede doet op dit moment onderzoek naar de theaters en de muziekpodia in de stad. Daarbij wordt ook gekeken naar hoe het Enschedese

Nadere informatie

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013

Tilburg en Kunst. Onderzoek Jongerenpanel Tilburg. Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg. DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Tilburg en Kunst Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek November 2013 Projectnummer 529 1 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding 5 1 Jongeren

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel

Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Rapportage onderzoek lidmaatschap een onderzoek onder klanten naar verschillende aspecten van het lidmaatschap van de bibliotheek en van BiebPanel Algemeen rapport Inhoud Samenvatting onderzoeksresultaten

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015

Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 Colofon Rapport Onderzoek Evenementenbeleid Kampen 2015 December 2015 Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Kampen. Uitvoering: Onderzoek

Nadere informatie

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte

Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Openbare ruimte in beeld Onderzoek naar de kwaliteit van de openbare ruimte Gemeente Hollands Kroon Mei 2014 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009

Gemeentelijke Dienstverlening. Omnibus 2009 Gemeentelijke Dienstverlening Omnibus 2009 Afdeling O&S Februari 2009 2 Samenvatting Inwoners vinden dat de gemeente haar dienstverlening heeft verbeterd De inwoners van s-hertogenbosch beoordelen de gemeentelijke

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Uitgaan, sport en cultuur 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat

Nadere informatie

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen

Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Onderzoek & Statistiek Groningen is ondergebracht bij de dienst SOZAWE van de Gemeente Groningen Bekend met de Euroborg in 2010 Erik van der Werff Onderzoek en Statistiek

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015

Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Communicatie, lokale media en samenwerking 2015 Gemeente Amersfoort Dymphna Meijneken April 2016 De Stadsberichten, een aantal pagina s in het lokale blad Amersfoort Nu, is al jaren de meest benutte bron

Nadere informatie

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken

Rapportage onderzoek collectie fictie. voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie voor bibliotheken Rapportage onderzoek collectie fictie Een onderzoek onder klanten naar de tevredenheid over de collectie fictie van de bibliotheek de Bibliotheek

Nadere informatie

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074

Digitaal Panel West. Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West. In opdracht van: Stadsdeel West. Projectnummer: 13074 Digitaal Panel West Meting 9: Buurtgericht Werken II en cultuuraanbod in West In opdracht van: Stadsdeel West Foto: E. van Eis, 2008 Projectnummer: 13074 Rogier van der Groep Esther Jakobs Bezoekadres:

Nadere informatie

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015

NOORDZEE EN ZEELEVEN. 2-meting Noordzee-campagne. Februari 2015. GfK 2015 Noordzee en zeeleven Stichting Greenpeace Februari 2015 NOORDZEE EN ZEELEVEN 2-meting Noordzee-campagne Februari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Samenvatting 2. Onderzoeksverantwoording 3. Onderzoeksresultaten 4. Contact 2 1. Samenvatting 3 Samenvatting Houding t.a.v.

Nadere informatie

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek

Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Evenementen in Venlo 2010 Mening van burgers over evenementen in de gemeente Venlo Eerste digipanelonderzoek Afdeling Bedrijfsvoering Team informatievoorziening Sectie Onderzoek en Statistiek Venlo, Augustus

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December

Stadspanel Enkhuizen. Gemeente Enkhuizen December Gemeente Enkhuizen December Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1912 Datum : December 2012 Opdrachtgever : Gemeente

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc.

Gemeente Houten Jeugdonderzoek. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Gemeente Houten Jeugdonderzoek ADV Market Research B.V. Den Dolder, augustus 2008 Ir. Martine van Doornmalen Natasja Blom BSc. Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV). De opdrachtgever

Nadere informatie

Buurtenquête hostel Leidsche Maan

Buurtenquête hostel Leidsche Maan Buurtenquête hostel Leidsche Maan tussenmeting 2013 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht (GG&GD) DIMENSUS beleidsonderzoek April 2013 Projectnummer 527 Inhoud Samenvatting 3 Inleiding

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN

Cultuur I.W AT DOET DE N IJMEGENAAR AAN Het percentage volwassen Nijmegenaren, dat wel eens of vaker naar de gesubsidieerde podia gaat, is licht toegenomen, ondanks een daling van het aantal voorstellingen en ook van de zaalbezetting. Blijkbaar

Nadere informatie

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan.

De gegevens die worden gebruikt door de benchmark worden door de gemeente zelf aangeleverd. De burgerpeiling levert een deel van deze gegevens aan. Burgerpeiling 2013 Eind 2013 is onder 2000 inwoners van de gemeente Noordoostpolder een enquete verspreid ten behoeve van de benchmark waarstaatjegemeente.nl. De enquete vormt een onderdeel van de benchmark.

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Rapportage Kunsten-Monitor 2014

Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Rapportage Kunsten-Monitor 2014 Inleiding In 2014 heeft de AHK deelgenomen aan het jaarlijkse landelijke onderzoek onder recent afgestudeerden: de Kunsten-Monitor. Alle bachelor en master afgestudeerden

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011

Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Sociale Mediagedrag Jongeren Eindrapportage Rotterdam Festivals September 2011 Contactgegevens: Rotterdam Festivals: Markteffect:

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017

Ervaringen Wmo. Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Ervaringen Wmo Cliëntervaringsonderzoek Berg en Dal 2017 Inhoud 1. Achtergrond van het onderzoek... 2 2. Het regelen van ondersteuning... 4 3. Kwaliteit van de ondersteuning... 6 4. Vergelijking regio...

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. School en werk 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild School en werk 007 In 007 hebben.37 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat jongeren doen,

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie

Nadere informatie

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010

Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Peiling cultuurparticipatie Deventer 2010 Gemeente Deventer Eenheid Strategische Ontwikkeling Team Kennis en Verkenning Jasper Baks en Jaap Barink Mei 2010 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Nieuw

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam

Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam Communicatiemiddelen gemeente Amsterdam In opdracht van: Bestuursdienst, directie Communicatie, afdeling Media en concerncomm. Projectnummer: 13200 Robert Selten José van Boven Willem Bosveld Bezoekadres:

Nadere informatie

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel

De kermis Uitkomsten. peiling van het Hoorns Stadspanel De kermis Uitkomsten peiling van het Hoorns Stadspanel September 2010 Inleiding De gemeente Hoorn wil graag weten in hoeverre inwoners uit Hoorn de kermis hebben bezocht en hoe tevreden zij hierover zijn.

Nadere informatie

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven

Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Pilot cultuurparticipatie Delfshaven Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) September 2008 In opdracht van Dienst Kunst en Cultuur Centrum voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND

WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND WINKELOPENINGSTIJDEN OP ZONDAG IN PURMEREND 2013 Winkelopeningstijden op zondag in Purmerend 2013 Onderzoek onder het internetpanel In opdracht van Team Economie Jeroen van der Weerd Uitgevoerd door Team

Nadere informatie

Interactief bestuur. Omnibus 2015

Interactief bestuur. Omnibus 2015 Interactief bestuur Omnibus 2015 O&S April 2016 Samenvatting In september/oktober 2015 is door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente s- Hertogenbosch een omnibusonderzoek gehouden. In dit

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Leefbaarheid, Veiligheid en welzijn 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West

Begroting II. Digitaal Panel West, 5 e panelmeting. Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Begroting II Digitaal Panel West, 5 e panelmeting Projectnummer: 11247 In opdracht van: stadsdeel West Christin Scholz Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL Amsterdam

Nadere informatie