Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijke nieuws. De gemeente heeft eigen informatiekanalen om haar inwoners te informeren, zoals de Stadskrant, bewonersbrieven, folders, de website en de Wegwijzer. Van deze kanalen hebben de Wegwijzer en de Stadskrant, met bijna 70% gebruikers, het grootste bereik. Naast eigen kanalen zijn er diverse andere lokale media met een groter bereik, waarvan de huis-aanhuisbladen het Leids Nieuwsblad, Witte Weekblad, Het op Zondag en TV-West de belangrijkste zijn. Ruim een kwart van de Leidenaren leest de betaalde krant Leidsch Dagblad dagelijks. De Stadskrant is ook dit jaar beoordeeld op drie aspecten. De beoordeling van leesbaarheid (7,0), interessantheid (6,8) en lay-out (6,8) is vergelijkbaar met vorige jaren. De gemeente denkt erover om samen met partners als de Universiteit, de Kamer van Koophandel, musea en het Leids Uitburo een gezamenlijke nieuwe krant uit te geven. Deze komt in plaats van de Stadskrant en wordt gratis huis aan huis verspreid. Het wordt een krant met zowel gemeentelijke als algemene stadsinformatie. Tweederde van de respondenten verwacht dat dit een verbetering zal zijn en een op de tien niet. Mensen die positief zijn, zijn positief over de toename van culturele informatie, vinden meer informatie prettig of vinden het fijn dat alles bij elkaar staat. Dit moet niet ten koste gaan van de leesbaarheid van de krant. 1

2 Vragenlijst Om u zo goed mogelijk van informatie te voorzien, wil de gemeente weten welke informatiebronnen u ontvangt en leest. 1. Leest u wel eens een regionale krant of een huis-aan-huisblad, ook al is het maar af en toe? Ja vraag 2 Nee vraag 3 2. Ik noem u een aantal van dit soort kranten en bladen. Kunt u aangeven of u deze wekelijks, maandelijks, een paar keer per jaar of nooit leest? Dagelijks Wekelijk s Maandelijks Zelden of nooit Paar keer per jaar Ken ik niet ontvang ik niet a. Leidsch Dagblad b. Witte Weekblad - c. Leids Nieuwsblad - d. Het op zondag - e. Anders, nl: - 3. Leest u een of meer landelijke dagbladen? Welke regelmatig? De Telegraaf Trouw Het Parool De Volkskrant NRC Handelsblad Algemeen Dagblad Metro Spits De Pers Dag anders, nl: 4. Kunt u voor de volgende media aan geven of u hier dagelijks, wekelijks, een paar keer per maand of nooit gebruik van maakt? Dagelijks Wekelijks Paar keer per maand Zelden of nooit a. Radio West b. TV West c. Holland centraal (lokale radio) d. Kabelkrant Holland centraal e Ik noem u nu enkele specifieke informatiebronnen voor gemeentelijk nieuws. Kunt u aangeven of u deze in het afgelopen jaar heeft ontvangen? a. Bewonersbrief van de gemeente (thuis in de brievenbus) b. Folder of brochure van de gemeente c. Stadskrant (ENQ: Stadskrant is de achterkant van het Leids Nieuwsblad, waarin de gemeente gemeentelijke informatie publiceert) d. De Wegwijzer (=Gemeentegids) > > > altijd vaak soms Oplezen: alle informatie die men ontvangt 6. Nu noem ik de informatiebronnen die u ontvangt nogmaals op. Kunt u aangeven of u deze wel eens inkijkt als u ze ontvangt of zou ontvangen? a. Bewonersbrief van de gemeente (thuis in de brievenbus) b. Folder of brochure van de gemeente c. Stadskrant (ENQ: Stadskrant is de achterkant van het Leids Nieuwsblad, waarin de gemeente gemeentelijke informatie publiceert) d. De Wegwijzer (=Gemeentegids) 7. Heeft u in het afgelopen jaar wel eens op de gemeentelijke website gekeken? (vervolgvragen website worden in blok XX (elektronische dienstverlening)gesteld) 2

3 Oplezen: alle informatie die men inkijkt/raadpleegt 8. Ik noem u nu nogmaals de gemeentelijke informatiebronnen die u in het afgelopen jaar heeft ingekeken of geraadpleegd, vindt u dan over het algemeen de informatie die u zoekt? ja nee a. Bewonersbrief van de gemeente b. Folder of brochure van de gemeente c. Stadskrant d. De Wegwijzer (=Gemeentegids) e. Website van gemeente Leiden 9. Welke verbetertip heeft u dan om het gemeentelijke nieuws (nog) beter over het voetlicht te laten komen? 10. Er zijn nu verschillende informatiebronnen gepasseerd. Vindt u concluderend dat u voldoende geïnformeerd wordt over gemeentelijke zaken? Over welk onderwerp niet? Stadskrant Aan mensen die de Stadskrant wel eens inkijken (vraag 6c): U noemde eerder de Stadskrant als informatiebron. 11. Leest u de Stadskrant wekelijks, maandelijks of een paar keer per jaar? Ja, wekelijks Ja, maandelijks Ja, paar keer per jaar Nee, leest niet 12. Kunt u een rapportcijfer geven aan de Stadskrant over: - interessantheid van de inhoud... - lay-out/vormgeving/opmaak... - leesbaarheid van de artikelen Het doel van de Stadskrant is om de burger te informeren over gemeentelijke informatie. Vindt u dat de gemeente met de Stadskrant hier goed, redelijk, matig of niet in slaagt? Goed Redelijk Matig Slecht Weet niet Indien matig/slecht: Wilt u dit toelichten? Iedereen 14. De gemeente denkt er over om samen met partners als de Universiteit, de Kamer van Koophandel, musea en het Leids Uitburo een krant uit te geven. Deze krant komt in plaats van de Stadskrant en zult u gratis ontvangen. Het wordt een krant met zowel gemeentelijke informatie als informatie over wat er in de stad gebeurt. Lijkt u dit wel of geen verbetering? Verbetering Geen verbetering Maakt niet uit Kan ik niet beantwoorden, weet te weinig van de Stadskrant 15. Als deze nieuwe krant er inderdaad komt, heeft u dan nog tips voor zo n krant om het een succes te maken? 16. Denkt u zo n krant te gaan lezen? Ja Nee Weet niet 3

4 Uitkomsten In dit hoofdstuk staat de beoordeling van de gemeentelijke informatievoorziening centraal, waarbij wordt ingegaan op verschillende communicatie-instrumenten zoals de verspreiding van bewonersbrieven en folders, de Wegwijzer, de gemeentelijke website en de Stadskrant. In paragraaf 6.6 wordt specifiek ingegaan op de interesse in een mogelijk nieuwe Stadskrant. In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk wordt het bereik van enkele lokale (en landelijke) media op een rij gezet. 6.1 Beoordeling gemeentelijke informatievoorziening Evenals in eerdere jaren is ook dit jaar de Leidenaren gevraagd naar een beoordeling van de gemeentelijke informatievoorziening. Van de Leidenaren vindt 84% dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijke nieuws, 1 vindt van niet. De beoordeling fluctueert jaarlijks enigszins, maar laat in de loop de jaren een licht stijgende lijn zien. De mensen die vinden dat ze onvoldoende worden geïnformeerd over gemeentelijk nieuws, missen wijkgerichte informatie, krijgen het Leids Nieuwsblad niet of zijn ontevreden over de informatievoorziening over een specifiek onderwerp (RijnGouweLijn, Stadsontwikkeling/toekomst Leiden, ouderen, ruimtelijke ordening, etc). Tabel 6.1: Percentage bewoners voldoende op hoogte van gemeentelijk nieuws % 7 82% 81% % 84% 6.2 Bewonersbrief/folder/brochure Ruim zes op de tien Leidenaren geeft aan in het afgelopen jaar een bewonersbrief te hebben ontvangen en ruim de helft een gemeentelijke brochure of folder. Van de mensen die een brief of folder hebben ontvangen, geeft bijna driekwart aan zo n mailing te bekijken. Ouderen bekijken folders en brieven vaker dan jongeren, bewoners uit het Stadsdeel Midden minder vaak in vergelijking met de rest van de stad. Over het algemeen beoordelen de mensen de brieven en folders als informatief en duidelijk en ze zijn blij dat ze op de hoogte worden gehouden. Van de mensen die een brief en/of folder hebben gekregen, zegt respectievelijk 9 en 95% dat deze de gewenste informatie bevatten. Tabel 6.2: Gebruik en ontvangst twee gemeentelijke informatiebronnen ontvangen, bekeken niet bekeken Niet ontvangen Bewonersbrief % Folder/brochure 3 15% 4 100% 4

5 6.3 Wegwijzer Een andere vorm van gemeentelijke informatie is de Wegwijzer voor Leiden, ook wel bekend als de gemeentegids. Van de Leidenaren heeft 83% in het afgelopen jaar de Wegwijzer ontvangen. De ontvangst ligt hiermee beduidend hoger in vergelijking met enkele jaren eerder. Tweederde van de Leidenaren bekijkt de Wegwijzer. Dit percentage is vergelijkbaar met. Van de gebruikers van de Wegwijzer vindt 9 de informatie die ze zoeken. De mensen beschrijven de Wegwijzers als een compleet en goed boekje, met duidelijke en overzichtelijke informatie en handig voor telefoonnummers, adressen en openingstijden. Wel geven enkele mensen erbij aan dat ze het in praktijk weinig gebruiken, mede omdat ze de informatie via internet weten te vinden. Enkele Leidenaren geven aan dat ze vaak wel een tijdje moeten zoeken, maar ze het uiteindelijk altijd vinden. Grafiek 6.3: Ontvangst en bereik Wegwijzer (in % van alle Leidenaren) 4 13% 55% 22% gebruik bekeken Ontvangen 6.4 Website 1 Voor een bezoek aan de gemeentelijke website moet de burger zelf actie ondernemen, daar waar de brieven, folders, de Wegwijzer en de (hierna de behandelen) Stadskrant de Leidenaar per post wordt aangeboden. Onderstaande grafiek laat zien dat inmiddels 55% van de Leidenaren de website incidenteel of wat vaker hebben bezocht. Van de mensen die aangeven soms informatie te zoeken op de gemeentelijke website zegt 82% van de mensen de informatie te vinden die ze zoeken, 1 zegt van niet. Deze laatste groep vindt het zoeken nogal onoverzichtelijk en het zoeken moeilijk. Anderen vonden de hoeveelheid gevonden informatie te weinig en onvolledig. Grafiek 6.4: Bereik en bekendheid website 24% 32% 12% 12% % 1 34% % 31% 20% 35% Vaker gebruik Incidenteel gebruik Bekend, niet gebruikt 1 Grafiek 6.4 is gemaakt mbv gegevens uit H5, waar de bekendheid en het gebruik van de website uitvoerig wordt besproken. 5

6 6.5 Stadskrant De Stadskrant wordt wekelijks huis-aan-huis verspreid als onderdeel van het Leids Nieuwsblad. De bekendheid en ontvangst van de Stadskrant blijft al sinds op een vergelijkbaar niveau en schommelt jaarlijks binnen de betrouwbaarheidsmarges. Grafiek 6.5a: Bekendheid en ontvangst van de Stadskrant % 4% 3 62% 1 73% % 20% 6 1 Ontvangt altijd Ontvangt vaak Ontvangt soms Ontvangt nooit of onbekend Ook het daadwerkelijke leesbereik is, met uitzondering van, in de afgelopen jaren vergelijkbaar. Ruim tweederde van de Leidenaren kijkt de Stadskrant jaarlijks frequent of af en toe in. 55-plussers en vrouwen lezen de Stadskrant relatief vaker. Grafiek 6.5b: Perc. leest Stadskrant wel eens 70% Als de lezers specifiek gevraagd wordt of ze de informatie kunnen vinden die ze zoeken, vindt 8 van wel en 13% van niet. De lezers die aangeven de informatie niet te kunnen vinden, vinden de informatie soms/vaak te beperkt, de stukken juist te Informeel of te ambtelijk, de informatie niet onafhankelijk of ze zeggen informatie te missen over een specifiek onderwerp. Algemene beoordeling Stadskrant Om meer inzicht te krijgen in de tevredenheid van de lezers met de Stadskrant wordt hen sinds geregeld is gevraagd een drietal aspecten te beoordelen. Evenals in voorgaande jaren zijn de lezers het meest tevreden over de leesbaarheid van de artikelen. De inhoud en de vormgeving worden wat lager beoordeeld. Tabel 6.5c: Beoordeling drie aspecten Stadskrant (in % lezers Stadskrant) Gemiddelde rapportcijfers 2005 < 6 7 > 8 Totaal Leesbaarheid artikelen 7,0 7,0 7,1 7,0 7,0 51% 2 100% Interessantheid inhoud 6,8 6,7 6,8 6,7 6,8 31% 54% 15% 100% Lay-out / vormgeving 6,7 6,7 6,8 6,6 6,8 33% 50% 1 100% 6

7 Het doel van de Stadskrant is om de burger te informeren over gemeentelijke informatie. Ruim negen op de tien lezers (91%) vindt dat de gemeente hier met de Stadskrant redelijk tot goed in is geslaagd en vindt van niet. Zij vinden de informatie in de Stadskrant te beknopt, te beperkt, niet interessant of vinden het taalgebruik te ambtelijk/ingewikkeld of het lettertype te klein. 6.6 Nieuwe krant De gemeente denkt erover om samen met partners` als de Universiteit, de Kamer van Koophandel, musea en het Leids Uitburo een krant uit te geven. Deze krant komt in plaats van de Stadskrant en wordt gratis huis-aan-huis verspreid. Het wordt een krant met zowel gemeentelijke informatie als informatie over wat er in de stad gebeurt. Tweederde lijkt dit een verbetering, voor een op de tien niet en de rest maakt het niet uit of heeft geen mening. Tabel 6.6a: Beoordeling idee nieuwe krant verbetering 6 geen verbetering maakt niet uit 12% kan ik niet beoordelen 12% 100% De mensen die positief zijn over de nieuwe krant zijn met name positief over meer culturele informatie, vinden meer informatie prettig of vinden het fijn dat alles bij elkaar staat. Wel hebben een aantal mensen hierbij mitsen en maren: zij willen dat de krant beter leesbaar wordt, willen een andere lay-out, geven aan dat de krant dan wel goed bezorgd moet worden of noemen specifieke onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. Tabel 6.6b: Enkele tips of steunbetuigingen nieuw krant 1. Graag veel info cultuur/uitgaan/agenda/feesten 31x 2. Extra info is wel gewenst/goed bruikbaar 25x 3. Leesbaar houden, geen beleidstaal, leuke onderwerpen 19x 4. Mooi informatie alles bij elkaar, overzichtelijker, efficiënter 17x 5. Algemene info over stad en ontwikkelingen 10x 6. Moet opvallen, goede lay out, flitsend, foto s, voorblad 9x 7. Wel goede bezorging 8x 8. Kan meer richten op doelgroepen 6x 9. Nu ook goed en informatief, moet dan wel zo blijven 6x 10. Samenwerking goed idee 5x 11. Meer wijkinfo gewenst 5x 12. Meer over wat de gemeente precies doet 5x 13. Moet actueler 3x 14. Moet wel duidelijk gescheiden info zijn (met rubrieken) 3x Bijna acht op de tien is van plan de nieuwe krant te gaan lezen. Gegeven het feit dat momenteel 6 de Stadskrant leest, zou dit een flinke toename betekenen. De 7 gaat echter uit van maximale bezorging en daarbij komt dat niet iedereen altijd doet wat hij/zij zegt te gaan doen. 7

8 6.7 Algemene lokale media: gebruik lokale kranten en bladen Evenals in hebben de Leidenaren naast de reeds behandelde Stadskrant van vier lokale kranten aangegeven of ze deze wel eens lezen. Onderstaande grafiek geeft de positie van de Stadskrant tussen deze andere lokale kranten. De resultaten zijn vergelijkbaar met twee jaar geleden. Het Leidsch Nieuwsblad wordt het meest gelezen: 75% leest dit wel eens, Het op Zondag relatief het minst: dit wordt door 60% wel eens gelezen. Van de mensen die een lokale krant lezen, kijkt tweederde de krant alle weken wel even in, de rest leest de lokale kranten meer af en toe. Grafiek 6.7: Gebruik lokale kranten 2 Leids Nieuwsblad 60% 1 Leids Nieuwsblad 5 Stadskrant 4 Stadskrant 4 Witte Weekblad 41% 12% Witte Weekblad 4 Leidsch Dagblad 2 Leidsch Dagblad 2 13% Het op zondag Het op zondag 44% 44% 15% dagelijks wekelijks maandelijks paar keer per jaar 6.8 Gebruik landelijke dagbladen Om een volledig beeld te krijgen van het mediagebruik, is aan de Leidenaren net als in ook een aantal landelijke dagbladen voorgelegd. Zeven op de tien Leidenaren leest een landelijke krant. Hierbij is het gebruik van het Leidsch Dagblad niet meegenomen. Van de landelijke dagbladen worden de Volkskrant en het NRC het meest gelezen. Grafiek 6.8: Welke landelijke dagbladen worden regelmatig gelezen (in % alle Leidenaren ) 3 De Volkskrant NRC Handelsblad De Telegraaf Algemeen Dagblad Anders (Trouw, Parool, etc) Metro Spits 25% Bij resultaten Leidsch Dagblad: in is de optie paar keer per jaar niet gevraagd. Deze groep valt dan bij de niet-lezers. 3 Metro en Spits: niet opgenomen, vanwege andere vraagstelling waardoor de resultaten niet vergelijkbaar zijn 8

9 6.9 Gebruik overige lokale/regionale media Tot slot is er gekeken naar het bereik van enkele overige lokale tv, radio en internetmedia. Van de vijf voorgelegde media wordt TV-West het meest gebruikt: zes op de tien Leidenaren kijkt hier wel eens naar, 13% zelfs dagelijks. Van de hier onderscheiden media wordt de website het minst bekeken en ook minder frequent. De resultaten zijn vergelijkbaar met. Grafiek 6.9: Gebruik overige regionale media TV West TV West 13% 24% Radio West Radio West Kabelkrant Holland centraal 2% Kabelkrant Holland centraal 2% Holland centraal (lokale radio) 2% 5% Holland centraal (lokale radio) 1% 4% 1% 2% 1% 2% 5% dagelijks wekelijks maandelijks 9

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 12. Mediagebruik en gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de Leidenaren te informeren over gemeentelijk nieuws. Dit kan via eigen kanalen,

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 14. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting De gemeente communiceert op verschillende manieren met haar bewoners. Evenals voorgaande jaren vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 8. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Hfst 7. Passief verkrijgen van informatie Voor de gemeente is het belangrijk om

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 13. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Evenals vorig jaar vindt acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws. De gemeente

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening

Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Hoofdstuk 24. Gemeentelijke informatievoorziening Samenvatting Het percentage Leidenaren dat vindt dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van het gemeentelijk nieuws, is gestegen van 73% in 2001

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Stadskrant

Hoofdstuk 10. Stadskrant Hoofdstuk 10. Stadskrant Samenvatting Driekwart van de inwoners van Leiden vindt dat ze in het algemeen goed op de hoogte wordt gehouden van het gemeentelijke nieuws. De mensen halen de gemeentelijke informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie

Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Hoofdstuk 7. Passief verkrijgen van informatie Samenvatting Voor de gemeente is het belangrijk om burgers zo goed mogelijk op de hoogte te houden over het gemeentelijk beleid. Als Leidenaren wordt gevraagd

Nadere informatie

Enschede-panel over informatievoorziening

Enschede-panel over informatievoorziening Enschede-panel over informatievoorziening Driekwart van de panelleden leest Enschede Centraal. De infopagina s in Huis aan Huis zijn de vaakst gebruikte gemeentelijke informatiebron. Kabelkrant en digitale

Nadere informatie

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 24. Financiële dienstverlening Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Ruim zeven op de tien Leidenaren

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2004

Stadsenquête Leiden 2004 Hoofdstuk 16. Milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren zijn zowel de bekendheid als het gebruik verder toegenomen. In de Stadsenquête van

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 8. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen van

Nadere informatie

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren

Gemeentegids. 1 Conclusies. Burgers informeren Gemeentegids Burgers informeren De gemeente Papendrecht brengt net als vele andere gemeenten elk jaar een gemeentegids uit. Deze staat als digitale versie op de website van de gemeente Papendrecht en wordt

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Dienstverlening Amsterdam-Noord

Dienstverlening Amsterdam-Noord Dienstverlening Amsterdam-Noord tweede meting bewonerspanel Projectnummer: 9151 In opdracht van stadsdeel Amsterdam-Noord Rogier van der Groep Esther Jakobs Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus 658 1012 GL

Nadere informatie

Internetpanel over de lokale media

Internetpanel over de lokale media Internetpanel over de lokale media In opdracht van: Afdeling Communicatie Rapportage door: Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Gemeente Purmerend J. van Poorten november 2008 Verkrijgbaar bij:

Nadere informatie

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie.

Gelderland Dichtbij. Resultaten peiling 11 GeldersPanel. Over deze peiling. Informatievoorziening door de provincie. Gelderland Dichtbij Resultaten peiling 11 GeldersPanel 28 oktober 2010 Over deze peiling In deze nieuwsbrief worden de resultaten beschreven van de peiling onder het GeldersPanel over de informatievoorziening

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 20. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van zeven Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011

Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie. juli 2011 Onderzoek Communicatie juli 2011 Gemeente Velsen Onderzoek Communicatie Trendview is onderdeel van DUO Market Research Postbus 681, 3500 AR Utrecht Tel. (030) 2631085 E-mail: trendview@duomarketresearch.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2003

Stadsenquête Leiden 2003 Hoofdstuk 21. Milieu Samenvatting Zeven op de tien Leidenaren kent de Milieustraat, aan de J.C. de Rijpstraat, een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk

Nadere informatie

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel

Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel Reactienota naar aanleiding van het Inwonerpanel In juni dit jaar zijn aan het Inwonerpanel vragen gesteld over de gemeentelijke informatievoorziening in het algemeen, de wekelijkse informatiepagina in

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid

Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Hoofdstuk 23. Bereikbaarheid Hoofdstuk 24. Informatievoorziening wegwerkzaamheden Hoofdstuk 25. Beoordeling bereikbaarheid Samenvatting Ruim acht op de tien van alle Leidenaren vindt de binnenstad voldoende

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Hoofdstuk 5. Gemeentelijke website en elektronische dienstverlening Samenvatting Negen op de tien Leidenaren heeft de beschikking over internet. De gestage groei van de laatste jaren van het aantal Leidenaren

Nadere informatie

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling

HengeloPanel. Gemeentelijke communicatie. Peiling HengeloPanel Gemeentelijke communicatie Peiling 2 2016 Inleiding Onderzoek gemeentelijke communicatie Hoe kan de gemeente Hengelo u het best bereiken? En hoe wilt u zelf graag communiceren met de gemeente?

Nadere informatie

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten.

RESULTATEN Hieronder volgt de samenvatting van de resultaten. Lezersonderzoek 2015 Het lezersonderzoek is gehouden in het Delft Internet Panel (DIP). Daarnaast is er een steekproef getrokken voor respondenten met achtergrondgegevens, die minder vaak in het DIP voorkomen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 12. Financiële dienstverlening Samenvatting Dit hoofdstuk behandelt de bekendheid en het gebruik van vijf Leidse inkomensondersteunende regelingen onder respondenten met een netto huishoudinkomen

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 11. Financiële situatie Samenvatting Hfst 10. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum

Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Hoofdstuk 25. Burgemeestersreferendum Samenvatting Van de Leidenaren heeft 52% in 2003 bij de verkiezingen van de Provinciale en 48% bij het burgemeestersreferendum. Hoger opgeleiden, 50-plussers en respondenten

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad

Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Hoofdstuk 21. Functioneren B&W en Raad Samenvatting Van de Leidenaren geeft 51% aan bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders. Vier op de tien Leidenaren weet taken van

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk

Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Hoofdstuk 22. Bekendheid werkzaamheden gemeente in wijk Samenvatting Evenals in 2002 gebruiken Leidenaren met name de Stadskrant, bewonersbrieven en huisaan-huisfolders als informatiebronnen voor werkzaamheden

Nadere informatie

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn

Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Hoofdstuk 27. RijnGouweLijn Samenvatting Ruim acht op de tien Leidenaren weet dat er een nieuwe light-railverbinding komt die Leiden, Gouda en de kust van Noordwijk en Katwijk met elkaar verbindt. Dit

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS

Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS LEZERSONDERZOEK GEMEENTELIJK NIEUWS EN WIJKNIEUWS Raadsnieuws, Purmerend Totaal en wijkkranten 1 Colofon In

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2001

Stadsenquête Leiden 2001 Hoofdstuk 9. Milieu Samenvatting De Milieustraat is een (vrij nieuwe) voorziening waar bewoners zich kunnen ontdoen van hun grof huishoudelijk afval. Ruim twee op de tien Leidenaren heeft hier al eens

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 8. Vrijwilligerswerk Samenvatting Eén op de vijf respondenten zegt op dit moment vrijwilligerswerk te doen. Ouderen, vrouwen en inwoners van de stadsdelen Zuid en West doen dit relatief iets

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie

Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Hoofdstuk 20. Gezondheid en informatie Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden wel eens informatie gezocht over gezondheid. Het meest wordt informatie gezocht over

Nadere informatie

Nieuws en informatie over de gemeente

Nieuws en informatie over de gemeente Re a ge re n Conc e rnsta f Fe brua ri 2013 o.e n.s@ha a rle m.nl Afde ling Onde rzoe k e n S ta tistie k Grote ma rkt 2 2011 Ha a rle m Gemeente Haarlem, afdeling Onderzoek en Statistiek Digipanel Haarlem

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 9. Trendvragen financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010

Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 Evaluatie Duurzaam Amsterdam 2010 In 2010 heeft O+S net als in voorgaande jaren de bezoekersdag (19 september 2010) en de bedrijvendag (17 september 2010) in het kader van Amsterdam Duurzaam geëvalueerd.

Nadere informatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie

Wijkaanpak. bekendheid, betrokkenheid en communicatie Afdeling Onderzoek & Statistiek Gemeente Deventer Karen Teunissen April 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Bekendheid en betrokkenheid 4 Samenvatting 8 Hoofdstuk 2 Communicatie 9 Samenvatting 12

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Zwembaden

Hoofdstuk 17. Zwembaden Hoofdstuk 17. Zwembaden Samenvatting Ruim negen op de tien Leidenaren kent een of meer van de drie gemeentelijke Leidse zwembaden: de Vliet, het Vijf Meibad en De Zijl. De meerderheid weet dat er zwemlessen

Nadere informatie

Burgerjaarverslag Papendrecht

Burgerjaarverslag Papendrecht Burgerjaarverslag Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen De gemeente Papendrecht (in de onafhankelijke persoon van de burgemeester)

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening

Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 13. Elektronische dienstverlening Samenvatting Over de afgelopen 5 jaar is er een gestage groei te zien van het aantal Leidenaren dat over internet kan beschikken, dit jaar negen op de tien.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie

Hoofdstuk 31. Discriminatie Hoofdstuk 31. Discriminatie Samenvatting Er zijn verschillende mogelijke vormen van discriminatie. Voor zes soorten is gekeken in hoeverre de Leidenaren vinden dat mensen op grond hiervan in hun eigen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting In dit hoofdstuk wordt allereerst gekeken naar de bekendheid en het gebruik van vijf inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie

Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Hoofdstuk H 11. Financiële situatie Samenvatting verslechterd. Dit wordt bevestigd door het aandeel Leidenaren dat aangeeft rond te kunnen komen met hun inkomen. Dit jaar geeft bijna tweederde van de Leidenaren

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening

Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Hoofdstuk 17. Financiële dienstverlening Samenvatting Leiden kent verschillende inkomensondersteunende regelingen, te weten: Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, Bijzondere bijstand, Declaratieregeling,

Nadere informatie

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen?

Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Wat vinden kijkers en luisteraars van de Omroep Organisatie Groningen? Marjolein Kolstein Juli 2017 www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Samenvatting 2 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding van het onderzoek

Nadere informatie

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012

Peiling gemeentelijke communicatie. Gemeente Drechterland Juni 2012 Peiling gemeentelijke communicatie Gemeente Drechterland Juni 2012 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2012-1876 Datum

Nadere informatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie

Hoofdstuk 43. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 43. Financiële situatie Samenvatting Circa tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, ruim een kwart komt net rond en kan moeilijk

Nadere informatie

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling

Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Hoofdstuk 3. Algemene beoordeling Samenvatting Tweederde van de Leidenaren zegt bekend te zijn met de taken van het college van Burgemeester en Wethouders en één op de tien heeft in het afgelopen jaar

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Negen op de tien Leidenaren is bekend met de kringloopwinkel Het Warenhuis en 36% heeft de winkel het afgelopen jaar bezocht. Na een stijging in de jaren 2001

Nadere informatie

Stadsenquête Leiden 2009

Stadsenquête Leiden 2009 Hoofdstuk 17. Water Samenvatting Vergelijkbaar met vorig jaar zijn de Leidenaren overwegend positief over de kwaliteit van de Leidse wateren. Toch vindt twee op de tien de kwaliteit onvoldoende. Drie op

Nadere informatie

De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar

De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek De Stadskrant en de Gemeentegids van Alkmaar Omnibusonderzoek 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 29. Meeuwenoverlast Hoofdstuk 29. Meeuwenover Samenvatting Bijna de helft van de Leidenaren ondervindt over van meeuwen bij hen in de buurt, waarbij drie op de tien aangeeft veel over te ondervinden. De over bestaat met name

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek

Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Hoofdstuk 20. Openbare bibliotheek Samenvatting Vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen. Het bezoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Afval en milieu

Hoofdstuk 14. Afval en milieu Hoofdstuk 14. Afval en milieu Samenvatting Leiden heeft een Milieustraat aan de J.C. de Rijpstraat. Vergeleken met voorgaande jaren is de bekendheid hiervan gelijk gebleven en het gebruik toegenomen. In

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie

Hoofdstuk 19. Financiële situatie Stadsenquête Leiden 008 Hoofdstuk 19. Financiële situatie Samenvatting Ruim tweederde van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, bijna een kwart komt net rond en een

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting Hfst 9. Trendvragen financiële situatie Jaarlijks worden drie trendvragen gesteld die inzicht geven in de financiële positie van de Leidenaar. De resultaten

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 14. Openbare Bibliotheek Samenvatting In circa vier op de tien Leidse huishoudens is minimaal één lenerspas van de bibliotheek voor iemand van 16 jaar en ouder aanwezig. Meestal gaat het om één

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017

Onderzoek mediagebruik Maastricht mei 2017 Onderzoek mediagebruik Maastricht 2016 mei 2017 1 Publicatiedatum donderdag 4 mei 2017 Contact Gemeente Maastricht Team Communicatie (043) 350 42 00 communicatie@maastricht.nl pagina 2 Onderzoek Mediagebruik

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 22. Openbare Bibliotheek Samenvatting Ruim vier op de tien volwassen Leidenaren bezoekt wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek, 32% geeft aan ook bij de bibliotheek te lenen.

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Afval en milieu

Hoofdstuk 23. Afval en milieu Hoofdstuk 23. Afval en milieu Samenvatting De Milieustraat, aan de J.C. Rijpstraat, is een voorziening waar inwoners van Leiden op vertoon van een legitimatie hun grof huishoudelijk en ander afval kunnen

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl

OOG TV en Radio. Marjolein Kolstein. Mei 2016. Laura de Jong. Kübra Ozisik. www.os-groningen.nl OOG TV en Radio Marjolein Kolstein Laura de Jong Mei 2016 Kübra Ozisik www.os-groningen.nl BASIS VOOR BELEID Inhoud Inhoud 1 Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Aanleiding van het onderzoek 5 1.2 Doel van

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht

RTV Papendrecht. 1 Conclusies. Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht RTV Papendrecht Bereik en waardering onder het Bewonerspanel Papendrecht Inhoud: RTV Papendrecht is de lokale radio- en televisiezender van Papendrecht. Het aanbod bestaat uit radio-uitzendingen op Papendrecht

Nadere informatie

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006

Onderzoek Externe Communicatie Gemeente Houten. December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Onderzoek Externe Communicatie December 2006 Auteurs: drs. Aart van Grootheest en drs. Joyce van der Laan Publicatiedatum: 18 december 2006 Trendview Radioweg

Nadere informatie

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015

Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking. Januari 2015 Mediamix 2014 Peiling onder de Deventer bevolking Januari 2015 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : M. Hofland Telefoonnummer : 3317 Mail : m.hofland@deventer.nl Gemeente Deventer 1 Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 18. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is dagelijks open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren is zes op de tien bekend met de openingstijden

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie

Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Hoofdstuk 19. Welzijnsorganisatie Samenvatting Ongeveer de helft van de Leidenaren heeft wel eens gehoord van de Leidse Welzijnsorganisatie. In 2001 lag de bekendheid op 43%. De bekendheid is het grootst

Nadere informatie

Communicatievisie 2015

Communicatievisie 2015 Communicatievisie 2015 Inleiding Communicatievisie gemeente Enschede De gemeente Enschede werkt aan een nieuwe Communicatievisie: hoe en op welke manier gaat de gemeente in de toekomst met haar inwoners

Nadere informatie

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014

NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 NOM HAH-BLADEN MONITOR 2014 HAH-bladen zijn een massamedium % gebruikt mediumtype Televisie 97% Huis-aan-huisblad 91% Dagblad (op papier) 87% Radio 84% 0% 25% 50% 75% 100% Ruime ervaring in media-onderzoek

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Parkeren

Hoofdstuk 22. Parkeren Hoofdstuk 22. Parkeren Samenvatting Van alle Leidse huishoudens heeft circa acht op de tien een auto. Vergelijkbaar met eerdere jaren geeft 14% van de autobezitters aan een parkeervergunning te hebben.

Nadere informatie

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc

Gemeente Houten Onderzoek Communicatie. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Gemeente Houten Onderzoek Communicatie ADV Market Research B.V. Den Dolder, 25 juni 2009 Ir. Martine van Doornmalen Wim Woning MSc Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research (ADV).

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE

HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE HET BURGERPANEL WESTVOORNE OVER COMMUNICATIE Resultaten tweede peiling Juni 2015 1.1 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 2 e peiling van het burgerpanel van gemeente Westvoorne.

Nadere informatie

Hoofdstuk 25. Vakantiepas

Hoofdstuk 25. Vakantiepas Hoofdstuk 25. Vakantiepas Samenvatting Van alle kinderen die afgelopen jaar op de basisschool zaten heeft acht op de tien zeker de VakantiePas gehad, 14% heeft er zeker geen gehad en 6% weet dit niet meer.

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Het bewonersblad Thuis!

Het bewonersblad Thuis! Het bewonersblad Thuis! Zevende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard Februari 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Het Huurderspanel van Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast

Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 18. Meeuwenoverlast Samenvatting Evenals in eerdere jaren geeft bijna de helft van de Leidenaren aan overlast te ondervinden van meeuwen bij hen in de buurt. In de binnenstad

Nadere informatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie

Hoofdstuk 10. Financiële situatie Hoofdstuk 10. Financiële situatie Samenvatting In hoofdstuk 9 is aan de hand van een aantal trendvragen kort ingegaan op de financiële situatie van de inwoners van Leiden. In dit hoofdstuk is uitgebreider

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie

Hoofdstuk 7. Financiële situatie Stadsenquête Leiden Hoofdstuk 7. Financiële situatie Samenvatting Bijna driekwart van de Leidenaren geeft aan gemakkelijk rond te komen met het huishoudinkomen, twee op de tien komt net rond en bijna een

Nadere informatie

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I

Colofon. In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement. Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team B&I WIJKKRANTEN 2016 WIJKKRANTEN 2016 Colofon In opdracht van: Maatschappelijke Ontwikkeling, Wijkmanagement Uitgevoerd door: Gemeente Purmerend, Team Beleidsonderzoek & Informatiemanagement Jolanda Rozemeijer

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie