Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, % 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, 2002-2013 29% 26% 26% 26% 19% 17% 12% 10%"

Transcriptie

1 23 CULTUURPARTICIPATIE De bekendheid en het gebruik van de diverse culturele voorzieningen, instellingen, plekken en festivals staan centraal in dit hoofdstuk. Daarnaast wordt ingegaan op de mate waarin de Leidenaren zelf culturele activiteiten ondernemen. De vragen komen grotendeels overeen met de landelijke standaardvragenlijst Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek (RCO) Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben acht van de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen binnen of buiten Leiden bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair. Bijna twee op de drie Leidenaren hebben het afgelopen jaar een bioscoop bezocht. Het bezoek aan één of meerdere voorstellingen is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Dit geldt ook voor het bezoek aan de verschillende voorstellingen of voorzieningen. Alleen aan bioscopen hebben Leidenaren iets vaker een bezoek gebracht dan in 2011 (van 58% naar 63%). Grafiek 23.1a Bezoek aan culturele voorstellingen en voorzieningen de afgelopen 12 maanden, totaal participatie 79% film in bioscoop of filmhuis 63% festival (muziek, theater, kunst, poëzie) 29% concert pop- / wereldmuziek 26% toneelvoorstelling 26% cabaret of kleinkunst concert klassieke muziek musical uitvoering van een koor 19% 17% 12% 26% jazz- / bluesconcert 10% dance- / houseparty 10% ballet- / dansvoorstelling 8% lezing over kunst / kunstgeschiedenis 7% literaire bijeenkomst 5% concert harmonie, fanfare, brassband 4% opera of operette 4% 0% 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, vanaf 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2013 en 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Stadsenquête Leiden

2 Bezoekfrequentie en verdeling aantal bezoeken binnen en buiten Leiden Leidenaren is gevraagd hoe vaak ze naar een voorstelling zijn geweest. Leidenaren die het afgelopen jaar één of meer voorstellingen hebben bezocht, zijn gemiddeld 13 keer naar een voorstelling geweest. Als het gemiddelde wordt berekend over alle Leidenaren (inclusief de niet-bezoekers) dan bedraagt het gemiddeld aantal bezoeken aan voorstellingen ongeveer tien. Bezoekers gaan relatief vaak naar een dance- of houseparty (gemiddeld negen keer per jaar) en naar de bioscoop (gemiddeld zeven keer per jaar). Omgerekend naar alle Leidenaren is het gemiddeld aantal bezoeken aan een bioscoop vier per jaar en aan een dance- of houseparty 0,8 per jaar. Dat komt omdat veel meer Leidenaren een bioscoop bezoeken dan een dance- of houseparty. Iets meer dan de helft van de bezoeken aan een culturele voorstelling vindt in Leiden plaats. Bij een uitvoering van een koor, een concert voor harmonie, fanfare of een brassband, een lezing over kunst of kunstgeschiedenis en een jazz- of bluesconcert, ligt dit aandeel op minimaal twee derde. Opera s, musicals en concerten voor pop- of wereldmuziek worden vaker buiten Leiden bezocht. Tabel 23.1b Bezoek aan culturele voorstellingen, frequentie bezoek en verdeling bezoek in en buiten Leiden* totaal bezoek (in en buiten Leiden) min. 1x cult voorstelling bezocht (A) frequentie bezoek p.j. door bezoekers (B) frequentie bezoek per Leidenaar (A * B) verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden** in Leiden buiten Leiden totaal 79% x 53% 47% 100% film in bioscoop of filmhuis 63% 7x 4.0x 60% 40% 100% festival 29% 3x 0,6x 45% 55% 100% concert pop- /wereldmuziek 26% 4x 1.0x 29% 71% 100% toneelvoorstelling 26% 3x 0.8x 60% 40% 100% cabaret of kleinkunst 26% 2x 0,6x 61% 39% 100% concert klassieke muziek 19% 4x 0,7x 43% 57% 100% musical 17% 2x 0,3x 23% 77% 100% uitvoering van een koor 12% 2x 0,3x 75% 25% 100% jazz- /bluesconcert 10% 3x 0,3x 65% 35% 100% lezing over kunst/ kunstgeschiedenis 10% 4x 0,2x 69% 31% 100% ballet- /dansvoorstelling 8% 2x 0,2x 38% 62% 100% dance- /houseparty 7% 9x 0,8x 52% 48% 100% literaire bijeenkomst 5% 4x 0,2x 77% 33% 100% concert harmonie, fanfare, brassband 4% 3x 0,1x 72% 28% 100% opera of operette 4% 3x 0,1x 12% 88% 100% * voor de minder bezochte voorstellingen is het perc. bezoek in Leiden en de gemiddelde bezoekfrequentie, iets indicatiever ** het aandeel van Leiden is bepaald door het gemiddeld aantal bezoeken aan Leiden af te zetten tegen het totaal aantal bezoeken totaal Bezoek naar doelgroep In tabel 23.1c is het bezoek aan een culturele voorstelling weergegeven per doelgroep. Op hoofdlijnen verschilt de participatie niet sterk tussen de doelgroepen. Alleen lager opgeleiden bezoeken minder vaak een culturele voorstelling. Naar soort voorstelling zijn de verschillen groter. Zo gaan jongeren meer dan gemiddeld naar de bioscoop en 65-plussers beduidend minder vaak. Het zijn vaker middelbaar en hoger opgeleiden die naar de bioscoop gaan en minder vaak lager opgeleiden. Daarnaast bezoeken lager opgeleiden minder vaak een concert voor klassieke muziek en een uitvoering van een koor. Lagere inkomens gaan minder vaak naar een voorstelling voor cabaret of kleinkunst, een concert voor klassieke muziek, een film of een toneelvoorstelling. Het animo onder vrouwen om naar toneel, cabaret, een musical of een film te gaan, is hoger dan onder mannen. 154 Stadsenquête Leiden 2013

3 Tabel 23.1c Bezoek aan culturele voorstellingen naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Totaal Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie 79% 90% 85% 83% 75% 64% 53% 75% 89% 71% 81% 88% 78% 81% (min. 1 voorstelling bezocht) film in bioscoop of filmhuis 63% 79% 74% 68% 57% 35% 29% 56% 76% 62% 59% 73% 60% 66% festival 29% 33% 35% 25% 16% 8% 10% 23% 27% 26% 25% 25% 23% 24% concert pop- /wereldmuziek 26% 36% 31% 29% 22% 7% 7% 22% 32% 26% 24% 30% 26% 26% toneelvoorstelling 26% 21% 28% 29% 28% 22% 11% 21% 32% 19% 26% 34% 23% 29% cabaret of kleinkunst 26% 23% 33% 31% 25% 11% 8% 19% 33% 18% 25% 37% 22% 29% concert klassieke muziek 19% 17% 14% 18% 23% 25% 8% 13% 25% 11% 18% 28% 18% 20% musical 17% 26% 12% 16% 14% 18% 17% 19% 16% 17% 15% 17% 13% 21% uitvoering van een koor 12% 12% 5% 10% 18% 19% 6% 9% 16% 12% 14% 16% 10% 15% jazz- /blues concert 10% 5% 12% 12% 14% 5% 6% 7% 13% 8% 10% 15% 12% 8% lezing kunst/ kunstgeschiedenis 7% 7% 5% 7% 8% 10% 3% 4% 10% 6% 10% 8% 8% 7% ballet- /dansvoorstelling 8% 9% 8% 10% 8% 7% 1% 6% 11% 5% 8% 12% 6% 11% dance- /houseparty 10% 19% 17% 10% 2% 5% 10% 11% 14% 9% 6% 12% 8% literaire bijeenkomst 5% 5% 4% 5% 6% 8% 2% 3% 7% 5% 7% 5% 5% 6% concert harmonie, fanfare e.d 4% 3% 5% 4% 4% 7% 5% 5% 4% 3% 5% 5% 6% 3% 23.2 Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen Het aanbod aan concerten en voorstellingen is op drie aspecten beoordeeld. Over de kwaliteit van de concerten of voorstellingen zijn Leidenaren het meest te spreken, op de voet gevolgd door de hoeveelheid zalen en de variatie in het aanbod. De gemiddelde rapportcijfers variëren van een 7,1 voor de variatie, een 7,2 voor de hoeveelheid zalen tot een 7,3 voor de kwaliteit van het aanbod. Circa één op de tien Leidenaren geeft een onvoldoende voor de verschillende aspecten. Eveneens één op de tien is hierover juist zeer te spreken (rapportcijfer 9 of 10). Grafiek 23.2a Beoordeling aanbod concerten en voorstellingen op drie aspecten (excl. geen mening) variatie aanbod concerten 12% 13% 30% 36% 9% / voorstellingen 5 of lager kwaliteit concerten / voorstellingen 8% 9% 34% 40% 9% hoeveelheid zalen 11% 10% 34% 34% 11% 9 of hoger 0% 25% 50% 75% 100% De verschillen in beoordeling naar verschillende doelgroepen zijn beperkt. Het zijn vooral de 25 tot 34-jarigen die zich iets negatiever uitspreken over de verschillende aspecten, terwijl 65-plussers juist iets positiever zijn over de kwaliteit en de variatie in het aanbod. Jongeren tot 24 jaar zijn eveneens iets minder positief over de variatie in het aanbod. Daarnaast valt op dat mannen zich iets negatiever uitlaten over het aanbod dan vrouwen. Stadsenquête Leiden

4 Tabel 23.2b Beoordeling van drie aspecten van het aanbod aan concerten en voorstellingen, naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse, * 2013* Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Kwaliteit concerten/voorstellingen 7,2 7,2 7,3 7,3 7,0 7,3 7,3 7,4 7,2 7,3 7,3 7,2 7,3 7,4 7,1 7,4 Variatie aanbod concerten/voorstellingen 7,2 7,1 7,1 6,9 6,9 7,1 7,2 7,3 7,0 7,0 7,1 6,9 7,1 7,2 6,9 7,3 Hoeveelheid zalen 7,0 7,3 7,2 7,3 6,9 7,2 7,2 7,2 6,9 7,1 7,2 7,3 7,1 7,3 7,1 7,3 * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Evenals in 2011 geeft circa een kwart van de Leidenaren aan nog iets te missen in het aanbod aan concerten en voorstellingen. Een grote zaal en meer, grotere of betere concerten worden daarbij het meest naar voren gebracht. Andere omissies die vaker worden genoemd, zijn meer dans- en uitgaansgelegenheden en meer bioscopen of een grotere bioscoop Cultureel erfgoed Leidenaren is gevraagd of zij een bezoek hebben gebracht aan de volgende vier culturele plekken: musea, bezienswaardige gebouwen / stadsdelen, galerieën en archieven. Uit de resultaten blijkt dat ruim driekwart van de Leidenaren het afgelopen jaar één of meer van deze plekken heeft bezocht. Musea worden het meest bezocht, archieven het minst. Zo zijn zes op de tien Leidenaren het afgelopen jaar naar een museum geweest en 6% naar een archief. Vergeleken met voorgaande jaren hebben meer Leidenaren cultureel erfgoed bezocht, vooral een bezienswaardig gebouw of stadsdeel. Grafiek 23.3a Bezoek aan cultureel erfgoed in de afgelopen 12 maanden, Totaal participatie 78% Museum 61% Bezienswaardigheid gebouw/ stadsdeel Galerie/ atelier Archief 6% 21% 55% % 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, in 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. 156 Stadsenquête Leiden 2013

5 Bezoekfrequentie en verdeling aantal bezoeken binnen en buiten Leiden Leidenaren die het afgelopen jaar één of meer (instellingen voor) cultureel erfgoed hebben bezocht, zijn hier het afgelopen jaar gemiddeld 13 keer geweest. Afgezet tegen alle Leidenaren (inclusief de niet-bezoekers) komt dit neer op gemiddeld tien bezoeken. Bezienswaardige gebouwen, dorpen of stadsdelen zijn het meest bezocht, archieven het minst. Cultureel erfgoed is gemiddeld iets vaker buiten Leiden dan in Leiden bezocht. Dit geldt vooral voor bezienswaardige gebouwen. Het gemiddeld aantal keer dat men cultureel erfgoed bezoekt, neemt ieder jaar iets toe. Dit komt vooral doordat men vaker een bezienswaardig gebouw, stad of stadsdeel bezoekt. Tabel 23.3b Leiden Bezoek aan het cultureel erfgoed, bezoekfrequentie en verdeling van bezoeken binnen en buiten totaal bezoek (in en buiten Leiden) min. 1x culturele plek bezocht (A) frequente frequentie bezoek p.j. bezoek per door Leidenaar bezoekers (A * B) (B) verdeling aantal bezoeken in en buiten Leiden in Leiden buiten Leiden totaal 78% 13x 10x 43% 57% 100% museum 61% 6x 4x 49% 51% 100% bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsdelen 55% 9x 5x 36% 64% 100% galerie/atelier 21% 5x 1x 45% 55% 100% archief (voor stamboomonderzoek of streekgesch.) 6% 8x 0,4x 51% 49% 100% totaal Bezoek naar doelgroep Hoe hoger de opleiding en het inkomen, hoe vaker Leidenaren gemiddeld een bezoek brengen aan cultureel erfgoed. Voor het bezoeken van archieven geldt dit echter niet. Bij de vorige meting werd dit patroon ook aangetroffen. Tabel 23.3c Bezoek aan het cultureel erfgoed naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Totaal Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw Totaal participatie (min. 1 culturele plek bezocht) 78% 77% 76% 79% 75% 86% 55% 72% 85% 73% 76% 87% 75% 80% Bezoek per culturele plek: Museum 62% 60% 65% 61% 57% 58% 30% 52% 73% 54% 60% 75% 57% 65% Bezienswaardige gebouwen, dorpen, stadsd. 55% 61% 58% 57% 52% 45% 24% 49% 65% 47% 52% 66% 53% 57% Galerie/atelier 21% 13% 19% 20% 29% 26% 9% 15% 28% 15% 19% 32% 20% 23% Archief 6% 9% 5% 4% 5% 9% 6% 5% 7% 7% 6% 5% 7% 6% 23.4 Culturele instellingen Leiden kent een grote diversiteit aan culturele instellingen. Van de voorgelegde instellingen zijn de Hortus Botanicus, de Leidse Schouwburg, het Museum Volkenkunde en het Rijksmuseum van Oudheden het meest bekend (91% of 92%), op de voet gevolgd door het Stedelijk museum de Lakenhal en het Museum Boerhaave (86%). Het minst bekend zijn het Theater Imperium (22%) en de Q-bus (34%). De bekendheid van de voorziening die in eerdere stadsenquêtes aan de orde zijn gesteld, is nauwelijks gewijzigd. Stadsenquête Leiden

6 Tabel 23.4 Bekendheid van culturele instellingen, in procenten, * Hortus Botanicus Leiden 92% Leidse Schouwburg 98% 97% 87% 91% Museum Volkenkunde 91% Rijksmuseum van Oudheden 91% Stedelijk museum de Lakenhal 92% 95% 83% 86% Museum Boerhaave 86% Naturalis Biodiversity Centre 82% Molenmuseum de Valk 91% 94% 81% 80% De Pieterskerk (als locatie voor concerten)* 97% 93% 80% 80% LVC 81% 76% 69% 71% SieboldHuis Japanmuseum 62% De Waag (als locatie voor concerten) 78% 61% 59% BplusC 56% 59% 57% Scheltemacomplex 53% 65% 55% 54% Kunstcentrum Haagweg 4 63% 50% 49% De Q-bus 37% 32% 30% 34% Theater Imperium 40% 24% 22% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, vanaf 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2013 en 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk Culturele festivals Tabel 23.5 Bekendheid van culturele festivals, in procenten, * totaal - 96% 98% 92% 98% Leids Cabaret Festival 71% 79% Werfpop 84% 84% 83% 76% 77% Leids Filmfestival 74% 62% 73% Museumnacht 62% 70% Leidse Jazzweek 84% 65% 68% Rapenburgconcert 77% 82% 63% 60% Kunstroute 41% 61% 44% 49% Gouden Pet festival 46% 41% 44% 31% 32% Summerjazz 31% Leidse Draaiorgeldag 38% 58% 38% 28% Scratch muziekdagen 29% 25% Stukafest 20% 21% Cum Laude Concerten (muziek in de hofjes) 19% Tam Tam festival 16% 29% 29% 23% 16% Schemerstand 12% Openlucht Poëziemanifestatie 27% 29% 17% 11% Popronde 11% 10% 11% Leidse Muziek Play In 5% 2% * Tot en met 2009 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, vanaf 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2013 en 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. 158 Stadsenquête Leiden 2013

7 Naast culturele instellingen en voorzieningen kent Leiden ook verschillende culturele festivals. Dit jaar zijn 18 festivals voorgelegd aan de Leidenaren met de vraag of men de festivals kent. De meest bekende festivals zijn het Leids Cabaret Festival, Werfpop, het Leids Filmfestival, Museumnacht, de Leidse Jazzweek en het Rapenburgconcert. Minimaal zes van de tien Leidenaren kennen deze festivals. Vergeleken met 2011 is de bekendheid van vrijwel alle festivals toegenomen. Dit geldt vooral voor het Leids Cabaret Festival, het Leids Filmfestival en Museumnacht. De Leidse Draaiorgeldag heeft het meest aan bekendheid ingeboet Theater ins Blau en Beelden in Leiden Het afgelopen jaar zijn in Leiden enkele nieuwe culturele activiteiten gestart zoals Theater ins Blau en Beelden in Leiden. Een kwart van de Leidenaren is bekend met Beelden in Leiden, een vorm van kunst in de open lucht. Theater ins Blau aan de Haagweg 6 is bij een vijfde van de Leidenaren bekend. 55-Plussers zijn beter bekend met beide activiteiten, vooral met Beelden in Leiden. Beide activiteiten worden goed gewaardeerd. Tabel 23.6 Bekendheid met en waardering voor twee nieuwe culturele activiteiten in Leiden bekendheid waardering Beelden in Leiden 28% 7,0 Theater ins Blau 19% 7, Culturele activiteiten Grafiek 23.7a Uitoefenen van culturele activiteiten, in procenten, * totaal participatie 43% tekenen, schilderen muziekinstrument bespelen fotografie, film, video zingen dansen 17% 16% 13% 12% 10% websites ontwerpen verhalen en gedichten schrijven beeldhouwen, pottenbakken werken met textiel muziek maken op de computer toneelspelen 6% 6% 6% 5% 3% 2% % 25% 50% 75% 100% * Tot en met 2010 zijn de gegevens telefonisch gevraagd, vanaf 2011 via internet en schriftelijk. Hierdoor is de vergelijking van 2013 en 2011 met voorgaande jaren (soms) niet goed mogelijk. Stadsenquête Leiden

8 Evenals voorgaande jaren beoefenen ruim vier op de tien Leidenaren (43%) zelf een culturele activiteit. Tekenen of schilderen, muziek maken (instrument bespelen of zingen), fotografie/ film/ video, zingen en dansen zijn evenals voorgaande jaren het meest populair. Vergeleken met 2011 is er niet veel veranderd in de culturele activiteiten die Leidenaren beoefenen. Sommige culturele activiteiten vinden vaker in georganiseerd verband plaats (toneel, dansen en zingen en beeldhouwen), andere veelal individueel (muziek maken op de computer, verhalen schrijven, websites ontwerpen, werken met textiel, fotografie/ film/ video en tekenen/ schilderen). De intensiteit waarin culturele activiteiten worden beoefend, varieert nogal. Het bespelen van een muziekinstrument wordt het meest intensief beoefend, beeldhouwen, verhalen schrijven en het ontwerpen van websites vaker incidenteel. Tabel 23.7b Frequentie van en wijze waarop culturele activiteiten worden beoefend incidenteel (1-11x) onregelmatig (12-60x) regelmatig (61-120x) intensief (> 121x) totaal alleen georganiseerd alleen individueel tekenen, schilderen 52% 40% 5% 3% 100% 10% 84% 6% 100% muziekinstrument bespelen 32% 40% 12% 16% 100% 14% 74% 12% 100% fotografie, film, video 58% 35% 4% 3% 100% 6% 90% 4% 100% zingen 41% 40% 8% 11% 100% 45% 50% 5% 100% dansen 56% 35% 5% 4% 100% 40% 51% 9% 100% verhalen en gedichten schrijven 71% 20% 4% 5% 100% 6% 93% 1% 100% beeldhouwen, pottenbakken 70% 29% 1% * 100% 25% 74% 1% 100% werken met textiel 54% 40% * 6% 100% 5% 91% 4% 100% websites ontwerpen 66% 24% 6% 4% 100% 6% 91% 3% 100% muziek maken op de computer 53% 40% 3% 4% 100% * 96% 4% 100% toneelspelen 57% 43% * * 100% 89% 7% 4% 100% * < 1% beide totaal Culturele activiteiten naar doelgroep Jongeren en hoger opgeleiden beoefenen vaker een culturele activiteit dan lager opgeleiden en 65-plussers. Jongeren maken beduidend vaker muziek en dansen en zingen vaker. Tabel 23.7d Uitoefenen van culturele activiteiten naar leeftijd, opleiding, huishoudinkomen en sekse Totaal Lager Middel baar Hoger < > Man Vrouw totaal participatie (beoefent min. 1 activiteit) 43% 55% 49% 46% 40% 20% 16% 41% 51% 49% 39% 46% 39% 47% tekenen, schilderen 17% 26% 17% 15% 13% 8% 5% 18% 17% 21% 11% 16% 13% 18% muziekinstrument bespelen 16% 27% 18% 15% 10% 4% 6% 15% 17% 20% 11% 16% 16% 14% fotografie, film, video 13% 12% 14% 14% 10% 4% 4% 11% 13% 12% 11% 13% 14% 9% zingen 12% 20% 11% 8% 11% 7% 4% 12% 12% 15% 9% 13% 9% 12% dans, ballet 10% 19% 12% 9% 5% 1% 3% 9% 10% 14% 9% 6% 5% 12% verhalen en gedichten schrijven 6% 11% 6% 5% 4% 3% * 6% 6% 7% 7% 5% 5% 6% beeldhouwen, pottenbakken 6% 7% 8% 5% 4% 3% 2% 6% 6% 5% 5% 6% 2% 9% werken met textiel 5% 9% 6% 5% 4% 1% 1% 5% 6% 7% 4% 5% 1% 9% websites ontwerpen 6% 6% 10% 7% 3% 2% 1% 4% 8% 6% 7% 6% 8% 3% muziek maken op de computer 3% 3% 6% 3% 1% * 2% 3% 3% 4% 2% 3% 5% * toneel 2% 6% 1% 2% 1% 1% * 2% 3% 4% 2% 1% 2% 2% * < 1% 160 Stadsenquête Leiden 2013

Hoofdstuk 21. Cultuur

Hoofdstuk 21. Cultuur Hoofdstuk 21. Cultuur Samenvatting Evenals in 2003, heeft driekwart van de Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit

Nadere informatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Hoofdstuk 37. Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Acht op de tien Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meerdere culturele voorstellingen of voorzieningen

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie

Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Hoofdstuk 17 Cultuurparticipatie Samenvatting Culturele voorstellingen en voorzieningen Evenals voorgaande jaren hebben circa acht op de tien Leidenaren in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele

Nadere informatie

Hoofdstuk 22. Cultuur

Hoofdstuk 22. Cultuur Hoofdstuk 22. Cultuur Samenvatting Driekwart van de Leidenaren heeft in de afgelopen 12 maanden één of meer culturele voorstellingen of voorzieningen bezocht. De bioscoop is veruit het meest populair,

Nadere informatie

Cultuur in cijfers Leiden 2011

Cultuur in cijfers Leiden 2011 Maart 2011 Cultuur in cijfers Leiden 2011 Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is de oudste schouwburg van het land hier te vinden, zijn de musea flinke publiekstrekkers,

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE (2015)

CULTUURPARTICIPATIE (2015) CULTUURPARTICIPATIE (2015) 80% van de Eindhovenaren heeft het afgelopen jaar (peilmoment najaar 2015) een of meerdere culturele voorstellingen bezocht. In 2014 was dat 78%. Het vaakst ging men naar de

Nadere informatie

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek

Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Hoofdstuk 23. Stadsbezoek Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Bijna zeven op de tien Leidenaren wandelt wel eens rond om van hiervan te genieten. Zij vinden

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Theaterbezoek van Lelystedelingen in 2006 In november 2006 is aan leden van het LelyStadsPanel een vragenlijst voorgelegd over hun bezoek aan theater.

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015

Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Cultuurparticipatie in Delft Een onderzoek naar deelname van Delftenaren aan cultuur in 2015 Gemeente Delft Cluster GBO / Kennisveld Informatie BBI / Onderzoek & Statistiek December 2015 Samenvatting

Nadere informatie

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen.

Dit hoofdstuk heeft raakvlakken met hoofdstuk 8 over Toerisme en recreatie, daar staat bijvoorbeeld meer informatie over evenementen. Hoofdstuk 12 Cultuur 12.1 Inleiding Cultuur is één van de peilers van de stadsvisie Leiden, stad van ontdekkingen. Leiden is een historische stad met een breed aanbod aan culturele voorzieningen. Zo is

Nadere informatie

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010

Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Samenvatting onderzoek cultuurparticipatie 2010 Belangrijkste uitkomsten van het onderzoek 2010 Deelname aan culturele activiteiten in shertogenbosch licht toegenomen Het opleidingsniveau is het meest

Nadere informatie

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing

Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Hoofdstuk 17. Stadsbezoek Hoofdstuk 18. Leiden Marketing Samenvatting De stad Leiden is onlosmakelijk verbonden met zijn historische kern. Als gevraagd wordt welke aspecten Leiden aantrekkelijk maken voor

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2011 drs. M. Heessels en drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Augustus 2012 In opdracht van gemeente

Nadere informatie

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek

Bijlage B Sport en cultuur. Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Bijlage B Sport en cultuur Annet Tiessen-Raaphorst Andries van den Broek Ter toelichting Deze bijlage bevat beschrijvende tabellen van de deelname aan diverse specifieke vormen van cultuurbezoek en cultuurbeoefening

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek

Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Hoofdstuk 8. Stadsbezoek Samenvatting Tweederde van de Leidenaren geeft aan wel eens in Leiden rond te lopen om van de historische kern te genieten. Zij vinden de historische kern met name aantrekkelijk

Nadere informatie

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007

worden gerealiseerd om betrouwbare uitspraken te kunnen doen. Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabantse Cultuur Monitor november 2007 Respons Het veldwerk voor de Brabantse Cultuurmonitor is uitgevoerd in de periode van 15 oktober 2007 tot 13 november 2007. Op 15 oktober 2007 is er namens de provincie een door gedeputeerde Van Haaften

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2011. gemeente. Onderzoek en Statistiek November 2011 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2011 Onderzoek en Statistiek November 2011 gemeente Colofon Dit is een prognose gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Deze prognose

Nadere informatie

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006

CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 2006 CULTUURPARTICIPATIE IN EDE 26 17-4-27 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Cultuurparticipatie in Ede...5 2.1. Actieve cultuurparticipatie in Ede...5 2.2. Mening over het aanbod van kunst en cultuur in

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR

HET BURGERPANEL OVER CULTUUR HET BURGERPANEL OVER CULTUUR Gemeente Lansingerland December 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016/217 Datum December 2016

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN

CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN CULTUURMONITOR HEERLEN VOLWASSENEN September 2012 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst

Nadere informatie

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda

Gemeente Breda. Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie. Cultuurparticipatie in Breda Gemeente Breda Bestuursdienst Afdeling Onderzoek en Informatie Cultuurparticipatie in Breda In opdracht van: OntwikkelingsDienst Breda, Vakdirectie Cultuur Uitgave: Gemeente Breda, Bestuursdienst Afdeling

Nadere informatie

Gultuur voor iedereen?!

Gultuur voor iedereen?! Provinciale Staten renthe Gultuur voor iedereen?! Een herhaalde meting naar kunst- en cultuurparticipatie in Drenthe Auteur: Datum: Mijke Boedeltje 11 december2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 2. Doel-

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 rotterdam.nl/onderzoek Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 Onderzoek en Business Intelligence Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2013 drs. C. de Vries Dienstencentrum Onderzoek en Business

Nadere informatie

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12%

Grafiek 8.1a Bezoek aan verschillende bedrijventerreinen in Leiden, in procenten van alle Leidenaren 35% 14% 13% 12% 8 BEDRIJVENTERREINEN Leiden kent tien bedrijventerreinen. Het bezoek dat Leidenaren brengen aan de verschillende terreinen en de redenen waarom, vormen het onderwerp van dit hoofdstuk. Daarbij wordt ook

Nadere informatie

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS

VTO-cultuurvragen. Pagina 1 van 12 Cultuurvragen uit VTO SCP/CBS VTO-cultuurvragen Onderstaand zijn de vraagformuleringen zoals gehanteerd in VTO2012 afgedrukt. De respondenten kregen een brief toegestuurd waarin ze uitgenodigd werden om de VTOenquête via het internet

Nadere informatie

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film)

Bioscoopbezoek. Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) Algemeen cultuurparticipatiecijfer (samenstelling van meer dan 40 activiteiten concerten, festivals, podium, musea, film) 10 1. Musea/tentoonstellingen 2. Bioscoopbezoek 3. Podiumkunsten 4. Erfgoedactiviteiten

Nadere informatie

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014

GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 GEMEENTE EMMEN CULTUURMONITOR 2014 RAPPORT // 14 MEI 2014 Opdrachtgever Gemeente Emmen Afdeling Beleid en Regie Team Jeugd, Cultuur en Onderwijs Contactpersoon Pieternel Teekens p.teekens@emmen.nl Opdrachtnemer

Nadere informatie

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009

Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 Cultuurbereik in Noord-Holland 2009 drs. Robert Selten (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) dr. Willem Bosveld (Dienst Onderzoek en Statistiek, Gemeente Amsterdam) drs. Stella Blom (DSP-groep)

Nadere informatie

CULTUURMONITOR EMMEN 2017 Colofon Titel: Rapportage Cultuurmonitor Emmen 2017 Datum: september 2017 Opdrachtgever: Auteur: Gemeente Emmen Marja Janssens, Imke Oosting, Iris Holman Adressen: CMO STAMM

Nadere informatie

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008

Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Onderzoek Ontwikkeling Statistiek Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Ede, december 2008 OO&S Concernzaken Cultuur- en uitgaansmonitor 2008 Rapportage Ede, februari 2009 OO&S Inhoudsopgave Managementsamenvatting...

Nadere informatie

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1

Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 Gemeente Lelystad, team Onderzoek 1 INHOUDSOPGAVE SAMENVATTING...4 1. INLEIDING...8 1.1. Burgerpeilingen...8 1.2 Cultuurnota...8 1.3 Richtlijn Cultuurparticipatie Onderzoek...9 1.4 Leeswijzer...10 2. PODIUMKUNSTEN...11

Nadere informatie

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011

Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 Rapport Signaal Uitgave Auteurs Informatie Onderzoek en Integrale Vraagstukken Nr X, Jaargang 2004 Oplage Redactieadres Internet / Intranet X exemplaren Gemeente Den Haag OCW-intranet/Organisatie Postbus

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 007 Uitkomsten van het bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en de publieksonderzoeken bij de culturele podia O&S Nijmegen mei 008 Inhoudsopgave Samenvatting. Inleiding.

Nadere informatie

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren

Tabel 25.1b Percentage Leidenaren dat meer dan 12 x per jaar aan sport doet, in % van alle Leidenaren 25 SPORTDEELNAME De sportdeelname van Leidenaren staat centraal in dit hoofdstuk. Het RSO (Richtlijn Sportdeelname Onderzoek), een landelijk standaardmodel voor onderzoek naar sportdeelname, is als uitgangspunt

Nadere informatie

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen

Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Hoofdstuk 18 Regionaal archief en Open monumentdagen Samenvatting Regionaal Archief Leiden Eén op de vijf Leidenaren heeft het afgelopen jaar informatie gezocht over de geschiedenis van Leiden en omgeving

Nadere informatie

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016

Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Rapport Beleidskader Kunst & Cultuur 2013-2016 Stadspanel Den Haag, ronde voorjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding - 2 - Wat vindt men belangrijk aan het aanbod van kunst en cultuur in Den Haag? - 3 - Hoe

Nadere informatie

Elektronische dienstverlening

Elektronische dienstverlening Hoofdstuk 4 Elektronische dienstverlening Samenvatting Bewoners kunnen voor steeds meer diensten gebruik maken van de website van de gemeente. De beschikbaarheid van internet mag hierbij vrijwel geen beperkingen

Nadere informatie

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam

Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam Cultuuronderzoek Metropoolregio Amsterdam In opdracht van: Provincie Noord-Holland Projectnummer: 14209 Museumles Rijksmuseum, fotograaf Edwin van Eis (2013) Anne Huijzer Stefan Zuurbier Carine van Oosteren

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES

ONDERZOEKSVERANTWOORDING VRAGENLIJSTFREQUENTIES ONDERZOEKSVERANTWOORDING EN VRAGENLIJSTFREQUENTIES Cultuurpeiling, 2007 De huidige cultuurnota loopt tot en met 2008. De nieuwe nota zal betrekking hebben op de periode tot en met 2012. Om tot een goed

Nadere informatie

Hoofdstuk 21. Warenmarkten

Hoofdstuk 21. Warenmarkten Hoofdstuk 21. Warenmarkten Samenvatting Leiden kent twee centrummarkten op en en drie wijkmarkten. Acht op de tien Leidenaren bezoekt wel eens één van deze markten. De centrummarkt op wordt veruit het

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015

De mening van de inwoners gepeild. Cultuurpeiling 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Cultuurpeiling 2015 Augustus 2015 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006

Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Onderzoek Marktbeschrijving Podiumkunsten 2006 Samenvatting en conclusies TNS NIPO Bureau Promotie Podiumkunsten Onderzoeksmethode Dit is een herhalingsonderzoek, het is eerder uitgevoerd over 2002 en

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Hoofdstuk 15. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 88% de beschikking over internet: 85% beschikt ook thuis over internet, alleen elders. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. De

Nadere informatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie

Hoofdstuk 24 Financiële situatie Hoofdstuk 24 Financiële situatie Samenvatting De gemeente voert diverse inkomensondersteunende maatregelen uit die bedoeld zijn voor huishoudens met een lager inkomen. Zes op de tien Leidenaren zijn bekend

Nadere informatie

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders

Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014. De cultuurparticipatie van Almeerders Vrije tijd & Cultuur in Almere 2014 De cultuurparticipatie van Almeerders De cultuurparticipatie van Almeerders 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Volwassenen 1 Belangstelling voor kunst en cultuur en cultuurbezoek...

Nadere informatie

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink

Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Gemeente Houten Cultuur, verkeer en groen ADV Market Research B.V. Den Dolder, 19 mei 2008 ir. Martine van Doornmalen ir. Ingmar van den Brink Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Hoofdstuk 9. Gemeentelijke website Samenvatting Het percentage Leidenaren dat thuis kan beschikken over internet is, na een snelle toename in eerdere jaren, dit jaar vrijwel gestabiliseerd tot op 77%.

Nadere informatie

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama

Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen. 4 November 2014 Tinco Lycklama Workshop arrangementontwikkeling en leefstijlen 4 November 2014 Tinco Lycklama Waarom zijn we bij elkaar? Aanleiding: meer bezoekers, meer bestedingen, sterkere en onderscheidende positionering; Door:

Nadere informatie

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers

Cultuurbereik 2005. Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht. drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers Cultuurbereik Sociaal Geografisch Bureau gemeente ordrecht drs. F.W. Winterwerp drs. I.A.C. Soffers juli Colofon Opdrachtgever Tekst rukwerk informatie Sector Cultuur Sociaal Geografisch Bureau Stadsdrukkerij

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2010 April 2011 ugu Toeristisch bezoek aan in 2010 Al zeven jaar doet mee aan Toeristisch bezoek aan steden, onderdeel van het Continu Vakantie Onderzoek (CVO). Het CVO is een panelonderzoek waarbij Nederlanders

Nadere informatie

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek

Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Hoofdstuk 8. Openbare Bibliotheek Samenvatting Van alle volwassen Leidenaren bezoekt vier op de tien respondenten wel eens een vestiging van de Leidse Openbare Bibliotheek. De meeste bezoekers zeggen over

Nadere informatie

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen

Senioren en cultuur. Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen Senioren en cultuur Interesses, motieven, kansen en beperkingen drs. E. Edelmann PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in

Nadere informatie

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website

Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Hoofdstuk 7. Elektronische dienstverlening en website Samenvatting Van de Leidenaren heeft inmiddels 95% de beschikking over internet. Ruwweg betekent dit dat vrijwel alle Leidenaren tot 65 jaar over internet

Nadere informatie

Snapshot Amateurkunsten

Snapshot Amateurkunsten Snapshot Amateurkunsten Een overzicht van bevindingen uit bevolkings- en scholenonderzoek 2004-2014 Dries Vanherwegen, Jessy Siongers & John Lievens Vakgroep sociologie Onderzoeksgroep CuDOS - UGent AMATEURKUNSTEN

Nadere informatie

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

Gemiddeld gebruik van internet via verschillende media, in procenten (meer antwoorden mogelijk) 52% 37% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6 GEBRUIK VAN INTERNET EN SOCIAL MEDIA De gemeente is benieuwd of alle bewoners beschikking hebben over en gebruik maken van internet en van social media en of men belemmerd wordt als het gaat om informatie

Nadere informatie

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007

LelyStadsGeluiden. De mening van de jongeren gepeild. Uitgaan, sport en cultuur 2007 LelyStadsGeluiden De mening van de jongeren gepeild Uitgaan, sport en cultuur 2007 In 2007 hebben 2.937 jongeren meegewerkt aan de jongerenenquête. Het onderzoek had als doel om in kaart te brengen wat

Nadere informatie

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009

Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 Cultuurparticipatie van Rotterdammers, 2009 drs. C. de Vries en drs. M. Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) November 2010 In opdracht van de dienst Kunst en Cultuur (gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk

53% 47% 51% 54% 54% 53% 49% 0% 25% 50% 75% 100% zeer moeilijk moeilijk komt net rond gemakkelijk zeer gemakkelijk 30 FINANCIËLE SITUATIE In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële situatie van de Leidse burgers. In de enquête wordt onder andere gevraagd hoe moeilijk of gemakkelijk men rond kan komen met het

Nadere informatie

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005

Cultuur Bereik Maastrichtenaren 2005 Cultuur Bereik Maastrichtenaren 05 Rapportage: Gemeente Maastricht Publieke en interne dienstverlening Servicecentrum Onderzoek en Informatie Ans Schoenmakers Duboisdomein 30 Postbus 1992 61 BZ Maastricht

Nadere informatie

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?"

Gemeente Breda. Rapportage Digipanel. SSC Onderzoek en Informatie. Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig? Gemeente Breda SSC Onderzoek en Informatie Rapportage Digipanel "Hoe zit het eigenlijk met de jeugd van tegenwoordig?" Publicatienummer: 54321 Datum: december 2010 In opdracht van: Gemeente Breda Afdeling

Nadere informatie

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 19.1 Percentage Leidenaren dat zich zorgen maakt over luchtkwaliteit, naar stadsdeel en leeftijdsgroep* 0% 25% 50% 75% 100% 19 LUCHTKWALITEIT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de luchtkwaliteit in Leiden. Gevraagd is in hoeverre men zich hier zorgen over maakt. De gemeente heeft diverse maatregelen genomen om de luchtkwaliteit

Nadere informatie

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009

Toeristisch bezoek aan Leiden in 2009 April 2010 ugu Toeristisch bezoek aan in 2009 Al zes jaar doet mee aan het Continu Vakantie Onderzoek (CVO), een samenwerking tussen het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen en TNS- NIPO: NBTC-NIPO

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Culturele activiteiten in Noord

Culturele activiteiten in Noord Culturele activiteiten in Noord Samenvatting Wat vinden de inwoners van Amsterdam-Noord van het aanbod van culturele voorzieningen in hun stadsdeel? Deze vraag is gesteld aan het bewonerspanel van het

Nadere informatie

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014

CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 CULTUURMONITOR HEERLEN 2014 Maart 2015 Bureau Onderzoek & Statistiek Gemeente Heerlen INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 5 1.1 Algemeen 5 1.2 Doel van het onderzoek 5 1.3 Leeswijzer 6 2. Begrippenlijst 7 3. Samenvatting

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016

Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Colofon: Titel: Cultuurparticipatie in Fryslân 2016 Opdrachtgever: Edith Nobel (K&M) Uitvoering: Afdeling Informatievoorziening / cluster Beleidsonderzoek en Cijfers

Nadere informatie

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014

Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Museumbezoek meest favoriet cultureel uitje Rapport - onderzoek naar cultuurbeleving van Nederland 08-07-2014 Inhoudsopgave Colofon 1. Conclusies 2. Resultaten 1. Culturele uitstapjes 2. Favoriet museum

Nadere informatie

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website

Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Hoofdstuk 14. Gemeentelijke website Samenvatting Van alle Leidenaren heeft 87% de beschikking over internet: 84% beschikt ook thuis over internet, 3% alleen elders. De beschikking over internet is hiermee

Nadere informatie

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek

Cultuurbeleving. Junipeiling Bewonerspanel. Utrecht.nl/onderzoek Cultuurbeleving Junipeiling Bewonerspanel Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Cultuur Ontwikkelorganisatie Gemeente

Nadere informatie

Cultuur en uitgaan in Ede 2013

Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 Cultuur en uitgaan in Ede 2013 2 Inhoudsopgave Kort overzicht van de resultaten... 5 Opzet van het onderzoek... 6 Actieve cultuurparticipatie... 8 Passieve cultuurparticipatie...

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Onderzoek Cultuurparticipatie

Onderzoek Cultuurparticipatie Rapportage Onderzoek cultuurparticipatie In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Kicky Daoud, Marjon Dankaart en Cees Trappenburg Utrecht, december 2015 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest

Nadere informatie

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010

Resultaten Brabantpanel-onderzoek Brabanders en Cultuur juli 2010 Steekproef Voor de uitvoering van het onderzoek is een aselecte, naar de vier Brabantse regio s gestratificeerde steekproef uit het PTT afgiftepunten bestand particuliere huishoudens via Cendris aangeschaft.

Nadere informatie

'De culturele verbeelding van Drenten'

'De culturele verbeelding van Drenten' Prov in ciale S tate nlrenthe 'De culturele verbeelding van Drenten' Een herhaalde meting van cultuurparticipatie in Drenthe Eindredactie: Mijke Boedeltje (tel. 0592 365053) Datum: 31 augustus 2016 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011

Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Quickscan Rotterdamse jongeren in hun vrije tijd, 2011 Chris de Vries & Maaike Dujardin Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) november 2012

Nadere informatie

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod

Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Hoofdstuk 18. Stedelijk cursusaanbod Samenvatting Bijna zes op de tien Leidenaren geeft aan ruwweg op de hoogte te zijn van het Leids aanbod aan cursussen op het gebied van kunst, cultuur en educatie.

Nadere informatie

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia

Rapportage cultuuronderzoeken Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie en publieksonderzoeken culturele podia Rapportage cultuuronderzoeken 2011 Uitkomsten bevolkingsonderzoek cultuurparticipatie

Nadere informatie

JE CULTURELE ZELFPORTRET

JE CULTURELE ZELFPORTRET JE CULTURELE ZELFPORTRET Dit is het culturele zelfportret van Vul alles in hele antwoordzinnen in. Gebruik een ander lettertype of een andere kleur voor de antwoorden. Plak hier je pasfoto Film/tv 1 Ga

Nadere informatie

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006

Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Kunst- en Cultuurmonitor Amsterdam 2006 Project 6055 In opdracht van Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling, afdeling Kunst en Cultuur Lara ten Broeke Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN

Nadere informatie

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010

Tabellen cultuurparticipatie. s-hertogenbosch. 2004, 2006, 2008 en 2010 Tabellen cultuurparticipatie s-hertogenbosch 2004, 2006, 2008 en O&S, december 1 2 Inhoudsopgave Totaal 5 Culturele voorzieningen en activiteiten 5 Amateurkunstbeoefening 11 Media 13 Cultuurbeleving 16

Nadere informatie

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD

QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD Het motto van dit rapport: OVERDAAD SCHAADT QUICKSCAN ROTTERDAMSE JONGEREN IN HUN VRIJE TIJD drs. C. de Vries & drs M. Bik Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) december 2006 In opdracht van de Rotterdamse

Nadere informatie

De slag om de vrije tijd

De slag om de vrije tijd De slag om de vrije tijd cultuurparticipatie en andere vormen van vrijetijdsbesteding Henk Vinken en Teunis IJdens Sinds 2007 daalt het percentage van de Nederlandse bevolking dat in de vrije tijd actief

Nadere informatie

2014, peiling 1 maart 2014

2014, peiling 1 maart 2014 resultaten 2014, peiling 1 maart 2014 Van 4 tot en met 16 februari is de eerste peiling van 2014 onder het HengeloPanel gehouden. Hieraan deden 1.744 panelleden mee (een respons van 65%). Zij hebben vragen

Nadere informatie

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit

Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Hoofdstuk 13 Luchtkwaliteit Samenvatting Ruim één op de drie Leidenaren maakt zich wel eens zorgen over de luchtkwaliteit. Dit aandeel is vergelijkbaar met vorig jaar, maar is lager dan in 2008. Bewoners

Nadere informatie

Digipanel Theater aan de Parade

Digipanel Theater aan de Parade Digipanel Theater aan de Parade 20 mei 2011 Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente s-hertogenbosch Inleiding Het Theater aan de Parade is bijna 40 jaar oud. Op veel punten voldoet het niet meer aan

Nadere informatie

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10%

Grafiek 20.1a Belangrijkste aspecten die Leidenaren prettig vinden aan de eigen buurt, * (meer antwoorden mogelijk) 16% 15% 10% 10% 20 ONDERHOUD EN NETHEID EIGEN BUURT In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prettige en de mindere prettige kanten van de openbare ruimte in de eigen buurt of wijk. Vervolgens wordt gekeken hoe men verschillende

Nadere informatie

Participatie in sport, hobby s en cultuur

Participatie in sport, hobby s en cultuur 11 Participatie in sport, hobby s en cultuur Vrije tijd is op vele ieren in te vullen. Bijvoorbeeld met hobby s, lidmaatschappen, uitgaan, sport, internetten en op vakantie gaan. Welke activiteiten zijn

Nadere informatie

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Cultuurparticipatie in deelgemeente Kralingen-Crooswijk Maaike Dujardin & Chris de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Juli 2009 In

Nadere informatie

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA

EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA EERSTE RESULTATEN LANDELIJK PUBLIEKSONDERZOEK NEDERLANDSE POPPODIA ONDERWERPEN S Onderzoeksopzet S Leeftijdsverdeling S Aandeel vrouwen S Aandeel allochtonen S Overige sociaal-demografische gegevens S

Nadere informatie

Leefstijlen in de Drechtsteden

Leefstijlen in de Drechtsteden Leefstijlen in de Drechtsteden Biedt de regio voldoende vrijetijdsmogelijkheden? Leefstijlen worden steeds belangrijker. Door ontwikkelingen zoals het verdwijnen van traditionele structuren en de individualisering

Nadere informatie

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt

Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Hoofdstuk 20. Biologische warenmarkt Samenvatting Tweederde van de Leidenaren koopt wel eens bewust biologische producten. Ruim een derde doet dit wekelijks of vaker en bijna drie op de tien doet dit meer

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys

Inleiding. Inleiding. Overzicht TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF. Waarom Trends in participatie? Participatiesurveys Inleiding TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000 2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe

Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Aan: de voorzitter en leden van provinciale staten van Drenthe Assen, 2 september 2009 Ons kenmerk 36/5.1/2009011089 Behandeld door de heer A.L. de Jong (0592) 36 55 99 Onderwerp: Rapport Cultuur voor

Nadere informatie

1. Stadsvisie juni 2009

1. Stadsvisie juni 2009 Resultaten 2 e peiling Enkhuizer stadspanel juni 2009 De tweede peiling van het Enkhuizer stadspanel is in juni 2009 uitgevoerd. In deze peiling is de inwoners van Enkhuizen gevraagd om hun mening te geven

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken

Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Hoofdstuk 19. Bezoek burgerzaken Samenvatting De afdeling Burgerzaken is sinds ruim een jaar dagelijks een uur langer open tot 16.00 uur en donderdag doorlopend van 8.30 tot 20.00 uur. Van de Leidenaren

Nadere informatie

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF

TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF TRENDS IN INTERNATIONAAL VERGELIJKEND PERSPECTIEF Inleiding Huidig Participatiebeleid in Vlaanderen Beleidsnota Cultuur 2000-2004 Participatiedecreet UiTPas Burgerkabinet Focus: Verbreding van participatie

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch

Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Vrijwilligerswerk in s-hertogenbosch Enquête over het vrijwilligerswerk in de gemeente s-hertogenbosch en de behoefte aan ondersteuning Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: de gemeente s-hertogenbosch

Nadere informatie

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant

Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Hoofdstuk 6. Gemeentelijke informatievoorziening en Stadskrant Samenvatting Vergelijkbaar met voorgaande jaren vindt ruim acht op de tien Leidenaren dat de gemeente hen voldoende op de hoogte houdt van

Nadere informatie

Rapportage Leidse jongeren betrekken bij de cultuurnota

Rapportage Leidse jongeren betrekken bij de cultuurnota Rapportage Leidse jongeren betrekken bij de cultuurnota Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding 2 1.2 Doelstelling 2 1.3 Doelgroep 2 1.4 Methode 3 2. Analyse 5 2.1 Focusgroep studenten 5 2.2 Open Space

Nadere informatie